Sunteți pe pagina 1din 8

Ororile lagrelor naziste

Balaban Ana-Cristina
Studii Europene, anul III, grupa 1
Universitatea din Bucureti
acultatea de !itere
Cine"atogra#ia european$ %roble"e etice i sociale
%ro#$dr$&iroslav 'a cu-Stavre
()1*
1
Ororile lagrelor naziste
&i carea +azi a aprut ,n &unic- #iind legat de %artidul &uncitoresc .er"an odat
cu ,n#iin area unor grupuri i"ediat dup s#/r itul %ri"ului 0zboi &ondial$ 1itler s-a alturat
unui grup de acest gen ,n noie"brie 1212$ A #ost nu"it responsabil cu propaganda %artidului
i "ai apoi a e3tins activit ile na ional-socialiste i ,n "edia$
Concep ia ti"purie a nazis"ului a #ost una revolu ionar$ 4n 12(5 1itler a dat o
lovitur de stat ,n &unic-, ,ncura6at de succesul lui &ussolini cu &ar ul asupra 0o"ei$
4ncercarea sa ,ns s-a dovedit a #i un e ec iar 1itler a #ost conda"nat la ,nc-isoare$ 4n tot acest
ti"p, %artidul &uncitoresc +a ional-Socialist .er"an s-a destr"at i a #ost restabilit abia
odat cu ie irea lui 1itler din ,nc-isoare$
4n ti"pul alegerilor #ederale din anul 125), %artidul +azist a c/ tigat 1)7 locuri ,n
0eic-stag 8 %arla"entul .er"an - devenind al doilea cel "ai i"portant partid$ 4n anul
ur"tor nu"rul de locuri a #ost dublat$
1
4n ianuarie 1255, pre edintele von 1indenburg l-a
nu"it cancelar al .er"aniei pe Adol# 1itler, e#ul %artidului +azist$ 4n "artie 1255, nazi tii
au #olosit inti"idarea i "anipularea pentru a pro"ulga Actul de 4"puternicire9 ,n acest #el
1itler ob inea practic puterea unui dictator$ %e parcursul ur"torilor ani, nazi tii au eli"inat
orice #el de opozi ie politic$
Ideologia :socialis"ului na ional; <ideologia nazist= considera c puritatea etnic i
rasial a poporului ger"an este o realitate #unda"ental$ 4n baza acestei idei regi"ul nazist i-
a #unda"entat ideologic progra"ul de persecu ie i e3ter"inare siste"atic a celor considera i
de nazi ti drept :nede"ni de a tri;, printre care evreii, iganii , -o"ose3ualii, &artorii lui
Ie-ova, sociali tii , co"uni tii precu" i cei cu -andicap "ental, #izic sau a#ec iuni
genetice, cri"inalii de drept co"un, prostituatele i alte persoane considerate de ideologia
nazist a #i :asociale;$ Aplicarea acestei concep ii ideologice a ,nse"nat <,n special ,n anii
rzboiului, 1252 - 12*>= asasinarea ,n "as, prin diverse "etode de e3ter"inare, a peste
unsprezece "ilioane de oa"eni ,n genocidul nu"it -olocaust <,n elin :ardere co"plet;, ,n
cadrul unor cere"onii religioase antice de sacri#icare=$
Cea "ai e3tre" parte a politicii rasiale a reprezentat-o persecu ia evreilor$
Antise"itis"ul a e3istat ,n .er"ania, ca i ,n alte ri, de "ulte secole, ,ns dup ce 1itler a
a6uns la putere a #ost ,ncorporat ,n politica i legisla ia nazist$ 0asa este vzut ca #iind unul
1
+azi .er"an?, -ttp@AABBB$-istor?$co$uCAstud?-topicsA-istor?-o#-BB(Anazi-ger"an?
(
dintre co"ponentele cele "ai ilogice ale siste"ului nazist, co"ponenta care l-a trans#or"at
,ntr-un siste" totalitar capabil s co"it acte de o rutate ini"aginabil$
(
unda"entele
doctrinei naziste se a#l ,n secolul al DID-lea i sunt date de ideile unor teoreticieni precu"
.obineau, 1ouston i C-a"berlain$ Cunoscu i ca i social darBini ti, ei sus ineau c era
natural, nor"al i corect ca cei puternici s prospere pe sea"a celor slabi, #apt ce se ,nt/"pl
,n via a de zi de zi$ Supravie uirea celui "ai bine adaptat nu era doar natural, ci i corect din
punct de vedere "oral$ 1itler a dus ,ns toate acestea pu in "ai departe i a #ost de prere c
toat cultura u"an, toate rezultatele tiin ei i te-nologiei se datoreaz arienilor$
5
%oate cel "ai i"portant scop al lui 1itler a #ost acela de a crea cel de-al treilea 0eic-
<I"periu= al .er"aniei, :care ur"a s le dep easc pe celelalte dou, S#/ntul I"periu
0o"an de +ea" .er"anic i I"periul .er"an pe care Bis"arcC l-a consolidat p/n ,n
1E71$;
*
%entru a #ace acest lucru, 1itler trebuia s cur e i"periul de toate :i"purit ile;,
adic to i cei care nu erau arieni$ 0asa arian era considerat rasa superioar, cea destinat s-i
conduc pe ceilal i, s sub6uge rasele in#erioare$
&otiva ia de baz a 1olocaustului era pur ideologic, ,nrdcinat ,ntr-o lu"e
e3istent nu"ai ,n i"agina ia nazist, unde unei conspira ii evreie ti interna ionale de a
controla lu"ea i se opunea o "isiune Farian; paralel$ +iciun genocid de p/n ,n ziua de azi
nu #usese bazat at/t de co"plet pe "ituri, -alucina ii, pe o ideologie abstract, neprag"atic -
care a #ost apoi pus ,n aplicare prin "i6loace #oarte ra ionale i prag"atice$
>
Siste"ul concentra ionar nazist, ,n nu"ai unsprezece ani <125*-12*>= i treizeci de
lagre, a reu it s o"oare zece "ilioane de oa"eni$ Cele "ai cunoscute lagre naziste de
e3ter"inare sunt cele de la Ausc-Bitz-BirCenau , BeGHec, C-eG"no, Iasenovac, &a6daneC,
&al? 'rostenets, Sobibor, 'reblinCa$
%ersecu ia i genocidul s-au des# urat ,n etape$ !egisla ia privind eli"inarea evreilor
din societatea civil a #ost pro"ovat cu c/ iva ani ,nainte de izbucnirea celui de-al Joilea
0zboi &ondial$ Au #ost ,n#iin ate lagre de concentrare ,n care de inu ii erau #olosi i ca
sclavi p/n "ureau de e3tenuare sau de boal$ Unit i speciale
nu"ite Einsatzgruppen e3ter"inau evrei i adversari politici, ,"pu c/ndu-i ,n "as$ Evrei i
ro"i erau concentra i ,n g-etouri ,nainte de a #i transporta i la sute de Cilo"etri cu trenuri de
"ar# ,n lagrele de "unc #or at i e3ter"inare , unde, dac supravie uiau cltoriei, cei "ai
"ul i erau uci i prin gazare ,n ,ncperi special a"ena6ate$ iecare ra"ur a aparatului
(
Step-en I$ !ee,Hitler and Nazi Germani, ed$ 0outledge, !ondon and +eB KorC, 122E, pag$ 7>
5
Step-en I$ !ee, ide"$, pag$ 7>
*
'erence Ball, 0ic-ard Jagger, Ideologii politice i idealul democratic, ed$ %oliro", Ia i, ())),pag$12(
>
Bauer, Ke-uda$ Rethinking the Holocaust +eB 1aven@ Kale U%, ())(, p$ *E$
5
ad"inistrativ al statului -itlerist a #ost i"plicat ,n logistica asasinatelor ,n "as i a
contribuit la trans#or"area .er"aniei ,ntr-un stat genocidar$
O alt trstur distinct a #ost e#ectuarea, la scar larg, a e3perien elor "edicale pe
de inu i$ Cel "ai celebru dintre ace ti "edici a #ost dr$ Iose# &engele, care a lucrat la
Ausc-Bitz$ %rintre e3peri"entele sale se nu"rau punerea subiec ilor ,n ca"ere cu presiune,
testarea de "edica"ente pe ei, supunerea la degerturi, tentative de sc-i"bare a culorii
oc-ilor prin in6ectarea de substan e c-i"ice ,n oc-ii copiilor, diverse a"putri i alte opera ii
brutale$ Jup ter"inarea e3perien elor coordonate de &engele, subiec ii supravie uitori erau
aproape ,ntotdeauna uci i i supu i unei autopsii$
+ivelul e3peri"entelor i torturilor u"ane petrecute ,n lagrele naziste a #ost unul
ini"aginabil, care a cul"inat cu abo"ina ii, u"iliri i degradri ale #iinLei u"ane care ar #ace
s pleasc c-iar i cruntele torturi ale Inc-iziLiei "edievale$ Jureroasele i "acabrele
e3peri"ente s-au concretizat ,n "oarte, "utilare, des#igurare i sec-ele pe viaL$ !a
Ausc-Bitz i ,n alte lagre celebre, prizonierii selectaLi erau supui unor teste al cror scop
declarat era acela de a a6uta personalul Me-r"ac-t-ului pe ti"p de rzboi, a dezvolta noi
ar"e, a studia recuperarea soldaLilor rniLi i, nu ,n ulti"ul r/nd, a ali"enta ideologiile rasiale
susLinute de regi"ul nazist$ Una dintre categoriile de prizonieri care au #ost cel "ai adesea
supuse e3peri"entelor a #ost aceea a -o"ose3ualilor, doctorul Carl Naernet iniLiind pe atunci
un proiect personal ,n ur"a cruia spera s-i trans#or"e pe -o"ose3uali ,n oa"eni nor"ali
prin inter"ediul torturii$ Cu" evreii, slavii sau Liganii erau consideraLi sub-oa"eni au avut
parte de cele "ai dureroase torturi e3peri"entate pe #iinLele u"ane ,n cel de-al doilea 0zboi
&ondial$ Sub scopul declarat al bene#iciului !u#tBa##e <orLele Aeriene=, s-a Fstudiat; #r
anestezic, transplantul de organe de la un o" la altul$ Acetia au #ost #olosiLi i pentru
studierea i tratarea -ipoter"iei$ +ici te"uta "alarie i otrava nu a scpat din planurile
doctorilor nebuni a#laLi ,n antura6ul lui 1itler$Un nu"r total de peste *))$))) de evrei i
Ligani au #ost sterilizaLi cu #orL prin inter"ediul radiaLiilor, c-irurgiei sau a diverselor
substanLe e3peri"entale$
O
4n lagrele de e3ter"inare cu ca"ere de gazare, to i prizonierii soseau cu trenul i erau
du i direct de pe peron la o zon de recep ie unde le erau luate toate -ainele i obiectele
personale$ Apoi erau tri"i i dezbrca i, ,n ca"erele de gazare$ Je obicei li se spunea c
acestea erau du uri sau ca"ere de despduc-ere, iar pe u ile lor scria :baie; i :saun;$
O
Cele "ai teri#iante e3peri"ente "edicale cunoscute vreodat,
-ttp@AABBB$-istoria$roAe3clusivPBebAgeneralAarticolAcele-"ai-teri#iante-e3peri"ente-"edicale-cunoscute-
vreodata
*
Uneori li se ddea un prosop i un spun pentru a evita panica i li se cerea s in "inte unde
, i puseser lucrurile, pentru acela i "otiv$ C/nd cereau ap pentru c le era sete dup dru"ul
lung ,n trenurile "ar#are, li se spunea s se grbeasc, pentru c ,n lagr ,i a tepta ca#ea, i c
se rce te$
Con#or" lui 0udol# 1Qss, co"andantul lagrului Ausc-Bitz, ,n buncrul 1 ,ncpeau
E)) de oa"eni, iar ,n buncrul ( ,ncpeau 1$())$
7
Odat ce ca"era era plin, u ile erau
,nc-ise er"etic i se aruncau tuburi de R?Clon-B ,n ca"ere prin guri din zidurile laterale,
tuburi ce e"anau un gaz to3ic$ Cei a#la i ,nauntru "ureau ,n () de "inute9 viteza "or ii
depindea de c/t de aproape erau de inu ii de gurile de gaz, con#or" cu declara iile lui 1Qss,
care a esti"at c o trei"e din victi"e "ureau i"ediat$ ipetele i strigtele victi"elor se
auzeau prin desc-izturi i era clar c luptau pentru via a lor$ C/nd erau scoase, dac
,ncperea era aglo"erat, cu" se ,nt/"pla deseori, victi"ele erau gsite aproape g-e"uite, cu
pielea colorat ,n roz cu pete ro ii i verzi, unii cu spu" la gur sau s/nger/nd din urec-i$
il"ul :Biatul cu pi6a"ale ,n dungi; este unul dintre #il"ele care au ca te" ororile
ce au avut loc ,n cadrul unui lagr de e3ter"inare nazist$ 'oate acestea sunt vzute prin oc-ii
unui copil de opt ani, lucru care trans#or" #il"ul ,ntr-unul i "ai dra"atic$ Je i nu sunt
prezentate ,n "od direct ororile dintr-un lagr de concentrare, #il"ul este reprezentativ pentru
acea perioad$
Acest #il" este o poveste #ic ional ce ne arat cu" violen a i ura a#ecteaz oa"enii
inocen i, ,n special copiii, ,n ti"pul rzboiului$ %rin inter"ediul unui copil de opt ani, care
este inut la distan de realit ile celui de-al Joilea 0zboi &ondial, privitorii sunt "artorii
unei prietenii interzise ,ntre Bruno, #iul unui co"andat nazist, i Sc-"uel, un biat evreu ce
este inut prizonier ,ntr-un lagr de concentrare$ Je i cei doi sunt separa i #izic de un gard de
s/r" g-i"pat, vie ile lor devin conectate$ %ovestea celor doi pune ,n eviden brutalitatea,
insensibilitatea i consecin ele devastatoare ale rzboiului dintr-un punct de vedere di#erit$
Cltoria lor a"inte te de cea a "ilioanelor de victi"e ale 1olocaustului$
%ovestea #il"ului este destul de si"pl$ Acesta ,ncepe c/nd Bruno se ,ntoarce de la
6oac i a#l c tatl su, un o#i er nazist, a #ost pro"ovat i toat lu"ea srbtore te$ Bruno
nu vede ,ns niciun "otiv de srbtoare$ +oua slu6b a tatlui su este ,n a#ara Berlinului,
toat #a"ilia se va "uta la ar, ceea ce ,nsea"n c va trebui s- i prseasc prietenii$
'ea"a sa de singurtate este con#ir"at atunci c/nd vede c noua locuin este ,ntr-un loc
izolat$ Bruno se plictise te repede, nu are al i copii cu care s se 6oace iar "a"a sa ,i interzice
7
%iper, ranciszeC$ S.as c-a"bers and Cre"atoria,S apud Berenbau", &ic-ael T .ut"an, Kisrael
<eds=$Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Indiana Universit? %ress i United States 1olocaust &e"orial
&useu", 122*, p$ 175$
>
s e3ploreze terenurile din 6urul casei$ Bruno este #oarte curios s a#le c/t "ai "ulte despre o
a a-zis #er", pe care o poate vedea de la #ereastra ca"erei sale$ El observ c to i cei care
locuiesc acolo poart pi6a"ale cu dungi$ C/nd ,ncearc s a#le "ai "ulte despre ea, ,i este
interzis cu desv/r ire s se apropie de ea$ er"a este de #ap un lagr de concentrare, unde
Bruno va a6unge, cluzit de curiozitatea sa i va #i supus din gre eal :solu iei #inale;,
eradicarea siste"atic a evreilor$
%ersona6ele reprezint i ele o anu"it tipologie a oa"enilor din acea epoc$ &a"a lui
Bruno, Elsa, reprezint acel gen de o" care nu g/nde te pentru el, nu g/nde te ,n pro#unzi"e$
Ea alege s #ie asculttoare, s #ie preocupat doar de siguran a #a"iliei ei i de pozi ia sa ,n
societate 8 restul se a#l ,n a#aria ariei sale de interes$ Este un #el de co"plice i asistent
pentru dorin ele, idealurile i a"bi iile so ului su$ Jar pe "sur ce ,ncepe s desc-id oc-ii
i s realizeze ce se a#l ,n 6urul su, pe "sur ce ,ncepe s regseasc pe ea ,ns i, se
,ntrevede un declin gradual al ,ncrederii i respectului pe care ,l poart so ului su$ Ea c-iar
,ncearc s-l #ac pe acesta s- i dea sea"a de tot rul pe care ,l provoac$ 4nva ast#el s
spun :nuU;$ Este ,ns prea t/rziu, ea put/nd #i considerat ,ntr-un #el vinovat de "oartea
#iului su$ Ea intuie te ce atrocit i sunt co"ise ,ns nu #ace ni"ic, iar acest lucru o va costa
scu"p@ via a lui Bruno$
Cei doi bie i au e3perien e opuse ,n ceea ce prive te rzboiul$ Bruno este co"plet
naiv iar Sc-"uel e3peri"enteaz consecin ele devastatoare ale acestuia$ Se pare c lagrul de
concentrare a trans#or"at un t/nr biat ,ntr-un adult$ Sc-"uel nu este niciodat enervat de
,ntrebrile lui Bruno, el doar rspunde cu "ult rbdare$ Acesta pare s- i #i acceptat via a$
Atunci c/nd Bruno ,i spune c acel gard este pentru ca ani"alele s nu poat scpa, "icul
Sc-"uel ,i rspunde c de #apt scopul su este acela de a re ine evreii$ Bruno, pe de alt parte,
este inocent, este interesat doar de aventuri i nu , i d sea"a de ce se ,nt/"pl$ El este una
din victi"ele nevinovate ale regi"ului, la #el cu" sunt i "ilioanele de evrei ce au #ost
asasina i$
Sora lui Bruno, .retel, reprezint tipul o"ului #oarte u or de ,ndoctrinat$ Atunci c/nd
cei doi #ra i pri"esc un pro#esor privat, 1err !iszt, care le i"pune o agend de antise"itis" i
propagand na ionalist, .retele devine o sus intoare ,n#ocat a celui de-al treilea 0eic-,
decor/ndu- i dor"itorul cu postere ale propagandei naziste$ Bruno este con#uz, ,ntruc/t
niciunul dintre evreii pe care ,i cunoa te nu sunt a a cu" ,i descrie pro#esorul sau sora sa$
'atl lui Bruno, 0alp-, este co"andantul lagrului de concentrare care se a#l ,n a#ara casei$
Este un o" patriot i #ace totul pentru ara sa, .er"ania$
O
4n concluzie, 1olocaustul a reprezentat su#erin , teroare, discri"inare, indi#eren ,
cri"e$ Este i va r"/ne ,n continuare o perioad e3tre" de i"portant ,n istoria o"enirii, i
va #i "ereu a"intit ca una dintre cele "ai ,ntunecate epoci$
7
Bibliogra#ie
Ball,'erence, Jagger, 0ic-ard Ideologii politice i idealul democratic, ed$ %oliro", Ia i, ()))
Bauer, Ke-uda$ Rethinking the Holocaust +eB 1aven@ Kale U%, ())(, p$ *E$
%iper, ranciszeC$ S.as c-a"bers and Cre"atoria,S apud Berenbau", &ic-ael T .ut"an,
Kisrael <eds=$Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Indiana Universit? %ress i
United States 1olocaust &e"orial &useu", 122*,
Step-en I$ !ee, Hitler and Nazi Germani, ed$ 0outledge, !ondon and +eB KorC, 122E
0e#erin e online
+azi .er"an?, -ttp@AABBB$-istor?$co$uCAstud?-topicsA-istor?-o#-BB(Anazi-ger"an?
Cele "ai teri#iante e3peri"ente "edicale cunoscute vreodat,
-ttp@AABBB$-istoria$roAe3clusivPBebAgeneralAarticolAcele-"ai-teri#iante-e3peri"ente-
"edicale-cunoscute-vreodata
E