Sunteți pe pagina 1din 10

Principii generale de interpretare Ionatan O.

David
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
Principii hermeneutice de studiu al Scripturii
Contextele n care s-a nscut i n care opereaz Scriptura: (John Stott, S
nelegem Biblia)
CONTEXTUL LITERAR - Dumnezeu a vorbit ca s se ac !n"e#es
CONTEXTUL ISTORIC $ Dumnezeu a vorbit !n t%m& '% s&a"%u
CONTEXTUL TEOLO(IC $ Dumnezeu a )o*+%t '% nu se cont*az%ce
CONTEXTUL ACTUAL $ Dumnezeu a )o*+%t '% *m,nne )e'n%c *e#e)ant
Etapele studierii textului biblic:
Exegeza este aza !n ca*e no% ce*cetm te-tu# Sc*%&tu*%% &ent*u a !n"e#e.e ce
a !nsemnat e# &ent*u e%, atunc% '% aco#o/ E-e.eza se ace ana#%z,n0 conte-tu# #%te*a*
!n #um%na conte-tu#u% %sto*%c '% a*mon%z,n0 conc#uz%%#e cu conte-tu# teo#o.%c
Actualizarea este aza !n ca*e ne #sm no% !n'%ne ce*ceta"% 0e Dumnezeu#
Sc*%&tu*%% &ent*u a !n"e#e.e ce !nseamn te-tu# &ent*u no%, acum '% a%c%, &ent*u
conte-tu# actua# !n ca*e t*%m, %n0%e*ent ca*e a* % e#, '% &ent*u a !n"e#e.e cum
t*e+u%e a&#%cat a0e)*u# 0%n te-t !n acest conte-t/

1A Pregtirea cr!ii: - c%t%*ea c*"%% 0e c,te)a o*% &ent*u a te am%#%a*%za cu
con"%nutu# c*"%%
1B. Cu autorul prin carte - structura c*"%%1 cum a ost sc*%s2
- scopul c*"%%1 0e ce a ost sc*%s2
- mesajul c*"%%1 ce )*ea s s&un auto*u#2
2B. Cu cartea prin literatur - ce o*m #%te*a* a o#os%t auto*u#2
-ca*e sunt e#emente#e s&ec%%ce o*me% #%te*a*e2
Genurile literare: ((o*0on D/ 3ee 4 Dou.#as Stua*t, Biblia ca literatur)

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
A. Naraiunile: Sunt &o)est%*% '% sunt *e0actate &e t*e% n%)e#e1 5) n%)e#u#
su&e*%o* $
ce# a# &#anu#u% un%)e*sa# a# #u% Dumnezeu !n&tu%t !n c*ea"%a Sa6 7) n%)e#u# cent*a# $
se !n),*te !n 8u*u# #u% Is*ae#6 9) n%)e#u# %ne*%o* $ na*a"%un%#e %n0%)%0ua#e/
Na*a"%un%#e au ost conce&ute 0%n 8ocu# a*mon%os a t*e% e#emente un0amenta#e1
personaje, aciune i context/ A*mon%a 8ocu#u% 0e*%) 0%n st*%cta %nte*0e&en0en" a
ce#o* t*e% e#emente/ :e 0e o &a*te, &e*sona8e#e &*o0uc ac"%unea, &e 0e a#t &a*te
!ns ac"%unea *e)e#eaz &e*sona8e#e/ Ia* at,t &e*sona8e#e c,t '% ac"%unea sunt !nt*-un
conte-t, !nt*-un ca0*u ca*e, #a *,n0u# #u%, #e %n#uen"eaz '% #e *e)e#eaz/
Principii specifice de interpretare:
;n .ene*a#, o na*a"%une )ete*o-testamenta# nu ne !n)a" !n
mo0 0%*ect o 0oct*%n/
O na*a"%une )ete*o-testamenta# %#ust*eaz 0e *e.u# una sau
ma% mu#te 0oct*%ne o*mu#ate &*o&oz%"%ona# !n a#t &a*te/
Na*a"%un%#e consemneaz ceea ce s-a !nt,m&#at - nu nea&a*at
ceea ce a* % t*e+u%t s se !nt,m&#e sau ce a* t*e+u% s se !nt,m&#e
0e %eca*e 0at/ De aceea, nu %eca*e na*a"%une a*e o mo*a#
%n0%)%0ua# %0ent%%ca+%#/
Ceea ce ac oamen%% !n na*a"%un% nu const%tu%e nea&a*at un
e-em&#u +un &ent*u no%/ A0esea, este tocma% cont*a*%u#/
<a8o*%tatea &e*sona8e#o* 0%n na*a"%un%#e =T sunt 0e&a*te 0e a %
&e*ecte, %a* ac"%un%#e #o*, a'%80e*ea/
Nu n% se s&une !ntot0eauna #a s,*'%tu# une% na*a"%un% 0ac ceea
ce s-a !nt,m&#at a ost +un sau *u/ Se &*esu&une c suntem !n
sta*e s a&*ec%em s%n.u*% ce#e *e#atate &e +aza a ceea ce
Dumnezeu ne-a !n)"at 0e8a !n mo0 0%*ect '% cate.o*%c !n Sc*%&tu*/
Toate na*a"%un%#e sunt se#ect%)e '% %ncom&#ete/ Nu n% se &*ez%nt
toate 0eta#%%#e *e#e)ante/ Da* ce a&a*e !ns !n na*a"%une este tot
ceea ce auto*u# a %ns&%*at a cons%0e*at c !% %m&o*tant s 't%m/
2
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
Na*a"%un%#e nu sunt sc*%se &ent*u a *s&un0e tutu*o* !nt*e+*%#o*
noast*e teo#o.%ce/ E#e au un sco& anume '% se ocu& 0e anum%te
su+%ecte, #s,n0 ca a#te#e s %e 0%scutate !n a#t &a*te, !n a#t mo0/
Na*a"%un%#e ne &ot !n)"a %e e-&#%c%t (a%*m,n0 !n mo0 c#a* ce)a)
%e %m&#%c%t (%m&#%c,n0 !n mo0 c#a* ce)a, * s a%*me 0e a&t,
#uc*u# *es&ect%))/
;n u#t%m %nstan", Dumnezeu este e*ou# tutu*o* na*a"%un%#o*
+%+#%ce/
De#%m%ta*ea une% na*a"%un% se )a ace &*%n %0ent%%ca*ea ca0*u#u% na*a"%un%%, a
!nce&utu#u% '% s,*'%tu#u% ac"%un%%, a %nc%0ente#o* &*e#%m%na*%% '% a ce#o* ca*e ocaz%neaz
'% 0ec#an'eaz con#%ctu#/ De o+%ce% con#%ctu# se %ntens%%c at%n.,n0 un &unct ma-%m
0u& ca*e sca0e '% se *ezo#)/ Rezo#)a*ea con#%ctu#u% este ma*cat 0e un *ezu#tat/
SCHEMA POYTHRESS Dr. Vern Poythress
(Beniamin Frgu, Exod)
The Semantic Structure of Written Communication
(>en%am%n 3*.u, xod)
P rile de text c contri!ie
"#xi" $n desco%erire#
sco%li #torli
escaladarea conflictul scade
conflictului n intensitate
nceperea
ac iunii
sfr itul
ac iunii
Intensitatea
maxim a
conflictului
concluzia
nara iunii
incidente
preliminarii
cadrul
naraiunii
declanarea
conflictului
incidente ce
declaneaz
conflictul
rezultatul
rezolrii
conflictului
rezultatul
rezolrii
conflictului
3
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
Du& te*m%na*ea ac"%un%%, na*ato*u# +%+#%c %nc#u0e 0e o+%ce% o conc#uz%e, &*%n ca*e ne
oe* &e*s&ect%)a sa asu&*a ce#o* na*ate/ :*%n aceast conc#uz%e e# u*m*e'te s ne
con*unte cu %#ozo%a #u% 0e )%a", %a* &ent*u c na*a"%unea +%+#%c este %nsu#at 0e
Dumnezeu, s%stemu# nost*u 0e )a#o*% este 0e a&t con*untat cu s%stemu# 0e )a#o*% a#
#u% Dumnezeu/
B! pistolele

Destinatar Ocazie
Autor - Scop Carte Mesaj
:*o+#ema !# ace &e auto* s-'% %-eze un sco& '% s t*%m%t o e&%sto#/ :ent*u a
!n"e#e.e sco&u# auto*u#u% este necesa* s %0ent%%cm &*o+#eme#e 0est%nata*%#o*/
pistola lucrea" cu idei!
#ipuri: - cu*at%)e - !n comun%tate e-%st o &*o+#em 0e aceea auto*u# !ncea*c
s o !n0e&*teze6 e# ace cu*"en%e/
- &*e)ent%)e - auto*u# !ncea*c s &*e)%n )*eo &*o+#em ce a* &utea
a&*ea6 e# ses%zeaz semne#e &*o+#eme%/
- m%-te - cu*at%)e '% &*e)ent%)e
$orma epistolei: - Int*o0uce*e - auto*u#
- 0est%nata*u#
- sa#utu#
4
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
- mu#"um%*e, *u.c%une
- Co*&u# sc*%e*%%
- Sa#utu# 0e !nche%e*e

Natura epistolei: - ocaz%ona# - t*e+u%e s ne !nt*e+m ?De ce2@
- ce anume #-a 0ete*m%nat &e auto* s sc*%e2
- ce e# 0e #e.tu*% e-%st !nt*e e# '% 0est%nata*%2
- ce e# 0e at%tu0%n% *e#ect e# '% e% !n sc*%soa*e2
B. Cu cartea prin istorie - ca*e este conte-tu# %sto*%c '% cu#tu*a# !n ca*e a
ost sc*%s ca*tea 2
!B. Cu cartea prin Biblie - ca*e este mesa8u# teo#o.%c a# c*"%%2
"A Analiza cr!ii: (Aa#te* A/ Ben*%chsen, %ercetai Scripturile)
#$CA - #+se*)a*e (Ce )02)
- $nte*&*eta*e (Ce !nseamn aceata2)
- Co*e#a*e (Cum se *a&o*teaz aceasta #a *estu#
>%+#%e%2)
- A&#%ca*e (Ce !nseamn aceasta &ent*u m%ne2)
1% #bser&area: (BoCa*0 Ben0*%cDs 4 A%##%am Ben0*%cDs, #rirea dup Biblie '% >en%am%n
3*.u, Ndejde n ntuneric &ol!')
3o#ose'te !nt*e+*%#e 0e +az1 C%ne2 Ce2 Un0e2 C,n02 De ce2 Cum2
Desco&e* o*ma '% st*uctu*a &asa8u#u% stu0%at
(se'te cu)%nte#e che%e
Ana#%zeaz mo0u# !n ca*e e*au o#os%te *ee*%n"e#e 0%n =ech%u# Testament
O+se*) 0ez)o#ta*ea &*o.*es%) a unu% .,n0 sau a unu% #an" 0e %0e%
3%% atent #a &*o&o*"%%
Scoate !n e)%0en" )e*+e#e
Caut #uc*u*%#e ca*e sunt accentuate, ca*e se *e&et, ca*e sunt !n
#e.tu*, ca*e se aseamn '% ca*e se 0eose+esc, ca*e sunt )e*%0%ce
5
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
3-"% o %ma.%ne 0e ansam+#u
Rezum-"% o+se*)a"%%#e
O %nte*&*eta*e co*ect a te-tu#u% este *ezu#tatu# unu% &*oces 0e o+se*)a*e
co*ect/ E-e.eza %m&#%c un &*oces 0e 0eco0a*e a mesa8u#u% t*ansm%s 0e em%"to*
(auto*) ct*e *ece&to* (0est%nata*%)/ Ce# ca*e 0eco0eaz mesa8u# &a*cu*.e 0*umu#
ce#u% ca*e t*ansm%te mesa8u# 0a* !n o*0%ne %n)e*s, 0e #a st*uctu* #a %0ee
(comun%ca*ea E te*men% e#emente st*uctu*a#e atmose* o*me
#%te*a*e)/ :ent*u a comun%ca %0e%, te*men%% t*e+u%e o*.an%za"% !n &*o&oz%"%% '% *aze,
0u& anum%te *e.u#% .*amat%ca#e '% #%te*a*e/ Atunc% c,n0 )o*+%m 0es&*e st*uctu*a
unu% te-t )o*+%m 0es&*e toate *e#a"%%#e 0%nt*e te*men% sau 0%nt*e un%t"%#e st*uctu*a#e
ma% #a*.% a#e te-tu#u%1 e-&*es%%, &*o&oz%"%%, *aze, &a*a.*ae '% se.mente temat%ce/ ;n
&*ocesu# 0e ana#%z a st*uctu*%#o* &utem %0ent%%ca &at*u &a'%1 5) e&idenierea
structurilor (se *ea#%zeaz &*%n t*ansc*%e*ea st*uctu*a#a te-tu#u% '% a*e ca sco&
%0ent%%ca*ea e#emente#o* 0e st*uctu*)6 7) identificarea i anali"a structurilor
explicite (se *ea#%zeaz cu a8uto*u# conect%)e#o* '% a 0e%n%"%%#o* *e#a"%%#o* st*uctu*a#e '%
a*e ca sco& !n"e#e.e*ea *e#a"%%#o* 0%nt*e 0%e*%te#e e#emente 0e st*uctu*)6 9)
identificarea i anali"a structurilor implicite (se *ea#%zeaz cu a8uto*u# con"%nutu#u%
%0eat%c '% a*e ca sco& !n"e#e.e*ea *e#a"%%#o* 0%nt*e 0%e*%te#e e#emente 0e st*uctu*)6 F)
sinte"a (se *a#%zeaz cu a8uto*u# scheme#o* st*uctu*a#e '% a*e ca sco& !n"e#e.e*ea
#o.%c%% a*.umentu#u%)/
#rascrierea structural este o sc*%e*e a te-tu#u% !nt*-o o*m nou, ca*e s ne
&e*m%t s 0%st%n.em mo0u# !n ca*e se #ea. 0%e*%te#e &o*"%un% 0e te-t, a0%c
st*uctu*a te-tu#u%/ E)%0en"%e*ea conect%)e#o* (con8unc"%% '% &*e&oz%"%%) este necesa*
&ent*u %0ent%%ca*ea *e#a"%%#o* st*uctu*a#e 0%n ca0*u# &*o&oz%"%e%, a *aze% sau a
&a*a.*ae#o*/
"% $nterpretarea:
Principii generale de interpretare: (Aa#te* A/ Ben*%chsen, %ercetei Scripturile)
5/ :o*ne'te 0e #a &*em%sa c >%+#%a a*e auto*%tate 0e&#%n/
6
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
7/ >%+#%a se %nte*&*eteaz &e s%ne/ Sc*%&tu*a e-&#%c ce# ma% +%ne Sc*%&tu*a/
9/ :ent*u !n"e#e.e*ea '% %nte*&*eta*ea co*ect a Sc*%&tu*%#o* ne sunt necesa*e
c*e0%n"a m,ntu%toa*e '% Duhu# S,nt/
F/ Inte*&*eteaz e-&e*%en"a &e*sona# !n #um%na Sc*%&tu*%%, '% nu Sc*%&tu*a !n
#um%na e-&e*%en"e#o* &e*sona#e/
G/ E-em&#e#e +%+#%ce au auto*%tate numa% 0ac sunt sus"%nute 0e o &o*unc/
H/ Sco&u# un0amenta# a# >%+#%e% este s ne sch%m+e )%e"%#e, nu s ne
!m+o."easc cuno't%n"e#e/
I/ 3%eca*e c*e't%n a*e 0*e&tu# '% *es&onsa+%#%tatea s stu0%eze '% s
%nte*&*eteze e# !nsu'% Cu),ntu# #u% Dumnezeu/
J/ Isto*%a >%se*%c% este %m&o*tant, 0a* nu 0ec%s%) !n %nte*&*eta*ea
Sc*%&tu*%#o*/
K/ :*om%s%un%#e #u% Dumnezeu 0ate !n Sc*%&tu* sunt #a 0%s&oz%"%a Duhu#u%
S,nt &ent*u c*e0%nc%o'%% 0%n %eca*e .ene*a"%e/
Principii gramaticale de interpretare:
5/ Sc*%&tu*a a*e un s%n.u* !n"e#es '% e# t*e+u%e #uat !n sens &*o&*%u/
7/ Inte*&*eteaz cu)%nte#e !n a*mon%e cu !n"e#esu# #o* 0%n )*emea !n ca*e a
t*%t auto*u#/
9/ Inte*&*eteaz cu),ntu# !n ca0*u# &*o&oz%"%e% '% a conte-tu#u% !n ca*e se a#/
F/ Inte*&*eteaz &asa8u# !n a*mon%e cu conte-tu# su/
G/ C,n0 un o+%ect ne!nsu#e"%t este o#os%t &ent*u a 0esc*%e o %%n" )%e,
a%*ma"%a &oate % %nte*&*etat !n sens %.u*at/
H/ C,n0 o e-&*es%e nu se &ot*%)e'te cu ca*acte*u# o+%ectu#u% 0esc*%s,
a%*ma"%a &oate % %nte*&*etat !n sens %.u*at/
I/ :*%nc%&a#e#e e#emente '% &e*sona8e 0%nt*-o &%#0 *e&*ez%nt *ea#%t"%
conc*ete/ Numa% acestea se %au !n cons%0e*a*e &ent*u t*a.e*ea conc#uz%%#o*/
J/ Inte*&*eteaz cu)%nte#e &*oe"%#o* !n sensu# #o* uzua#, #%te*a# '% %sto*%c, cu
e-ce&"%a cazu#u% !n ca*e conte-tu# sau mo0u# !n ca*e sunt sunt !m&#%n%te aceste
&*oe"%% %n0%c !n mo0 c#a* c au o semn%%ca"%e s%m+o#%c/ Este &os%+%# ca !m&#%n%*ea
7
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
#o* s se ac !n eta&e, !m&#%n%*ea %ec*e% eta&e const%tu%n0 o .a*an"%e &ent*u ceea
ce u*meaz/
Principii istorice de interpretare:
5/ De )*eme ce Sc*%&tu*a a #uat %%n" !nt*-un conte-t %sto*%c, ea &oate %
!n"e#eas co*ect numa% !n #um%na %sto*%e% +%+#%ce
7/ De'% *e)e#a"%a #u% Dumnezeu !n Sc*%&tu*% a*e un ca*acte* &*o.*es%), at,t
=ech%u# c,t '% Nou# Testament sunt &*"% esen"%a#e a#e aceste% *e)e#a"%% '% o*meaz
un tot un%ta*/
9/ 3a&te#e '% e)en%mente#e %sto*%ce 0e)%n s%m+o#u*% a#e a0e)*u*%#o* s&%*%tua#e
numa% 0ac Sc*%&tu*a #e 0esemneaz ca ata*e/
Principii teologice de interpretare:
5/ Ca s !n"e#e.% >%+#%a 0%n &unct 0e )e0e*e teo#o.%c, t*e+u%e s o !n"e#e.%
ma% !nt,% 0%n &unct 0e )e0e*e .*amat%ca#
7/ O 0oct*%n &oate % cons%0e*at +%+#%c numa% 0ac !nsumeaz '% %nc#u0e
tot ce s&une +%+#%a 0es&*e ea/
9/ Atunc% c,n0 0ou 0oct*%ne &*ezentate !n >%+#%e &a* s %e cont*a0%cto*%%,
acce&t-#e &e am,n0ou ca %%n0 sc*%&tu*a#e, cu 0e&#%na !nc*e0e*e c e#e se *ezo#)
!nt*-un &#an su&e*%o*/
F/ O !n)"tu* ca*e este &*ezentat 0oa* %m&#%c%t !n Sc*%&tu* &oate %
cons%0e*at +%+#%c atunc% c,n0 este sus"%nut 0e com&a*a"%a cu &asa8e#e co*e#ate/
'% Corelarea:
Se 0e%ne'te ca ?&une*ea a 0ou sau ma% mu#te #ucu*% !n *e#a"%e une#e cu
a#te#e1 actu# asoc%e*%%@/ E# a*e ca o+%ect%) s #e.e un )e*set 0e a#tu#, un &a*a.*a 0e
a#tu#, '% 0%e*%te ca&%to#e a#e c*"%% !nt*e e#e/
C,te)a meto0e 0e +az 0e co*e#a*e1 - *ee*%n"e#e sau t*%m%te*%#e
- &a*a*az*% &*o&*%%
- )e*s%un% a#e Sc*%&tu*%%
- 0%a.*ame
8
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
(% Aplicarea: (>en%am%n 3*.u, S(ema )srael)
5/ O*%ce te-t 0%n Sc*%&tu* este a&#%ca+%#, ch%a* 0ac, nu 0e &u"%ne o*%,
a&#%ca"%%#e sunt %n0%*ecte (0e e-/ 7T%m/ 915H, 5I6 Iaco) 5175-7G)/
7/ O a&#%ca"%e este +%+#%c numa% 0ac este &e #%n%a .,n0%*%% auto*u#u%, a0%c
!n a*mon%e cu ceea ce auto*u# !nsu'% a 0os*%t ca c%t%to*%% #u% s ac/
9/ :ent*u ca e-em&#e#e 0%n >%+#%e s %e a&#%ca+%#e astz%, e#e t*e+u%e s %e
con%*mate ca &oz%t%)e 0e >%+#%e '% t*e+u%e s %e *e#e)ante &ent*u cu#tu*a noast*/
F/ Cu c,t un a0e)* este &*ezentat ma% .ene*a# (<at/ H15), cu at,t ma%
s&ec%%c t*e+u%e s %e a&#%ca*ea #u%, '% cu c,t un a0e)* este &*ezentat ma% s&ec%%c
(5T%m/ 71J6 G1K, 5L), cu at,t ma% .ene*a# t*e+u%e s %e a&#%ca*ea #u%/
G/ Luc*u*%#e s&ec%%ce %#ust*eaz as&ectu# .ene*a#, 0a* nu !# &*esu&un nea&*at/
H/ A&#%ca"%a !nce&e #a n%)e#u# mot%)a"%e% '% a# at%tu0%n%%/
I/ A&#%ca"%a ace 0%st%nc"%e !nt*e &e*sona# '% un%)e*sa#/
J/ A&#%ca"%a co*ect "%ne cont 0e s%tua"%a conc*et/
K/ Conce&"%a mea 0e )%a" t*e+u%e s %e mo0e#at 0e a&#%ca"%a +%+#%c '% nu
%n)e*s/
5L/ Baosu# a*e ne)o%e 0e *e.u#% '% #e.%, %a* o*0%nea 0e c*eat%)%tate/
55/ Ca '% %nte*&*eta*ea, a&#%ca"%a este un &*oces/
'A Sistematizarea cr!ii:- su+%ect, com&#ement, %0ee e-e.et%c, %0ee hom%#et%c,
a%*ma"%a 0e sco& (Ba00on Ro+%nson, *rta comunicrii ade&rului biblic '% >en%am%n
3*.u, Ndejde n ntuneric &ol! ')
"#ee e$e%etica & Subiect ' Complement
Subiect1 - *s&unsu# #a !nt*e+a*ea1 Des&*e ce se )o*+e'te !n te-t2
- #uc*u# 0es&*e ca*e auto*u# '%-a &*o&us s )o*+easc
%omplement1 - ce se s&une 0es&*e su+%ect
9
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
- %no*ma"%% ca*e c#a*%%c '% !m+o."e'te ceea ce 't%m 0es&*e su+%ect
)deea exegetic1 - %0eea !nt*e.u#u% te-t, con"%ne esen"a !nt*e.u#u%/
- o*mu#a*ea &e scu*t a ceea ce #e-a s&us #o* atunc% '% aco#o
- t*e+u%e cut !n te*men%% te-tu#u% &ent*u a &utea !n"e#e.e ce
!nseamn &ent*u no% astz%
10