Sunteți pe pagina 1din 2

Uni ver si t at ea POLI TEHNI CA di n Bucur et i

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU
MANAGEMENTUL CALI TI I
Pentru uzul studenilor

Partea a doua
MANAGEMENTUL CALITTII

Capi t ol ul 12
BAZELE CONCEPTUALE ALE ASI GURRI I CALI TI I
RezumatBucureti, UPB, Catedra TCM
Prof. A. VIAN, Conf. N. IONESCU, Manag. Calitii - Ptr. uzul studenilor, Cap. 12. Bazele conceptuale ale Asigurrii Calitii - Rezumat

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul
autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.
2

Capi t ol ul 12
BAZELE CONCEPTUALE ALE ASI GURRI I CALI TI I

1 2 . 1 . C O N C E P T U L D E A S I G U R A R E A C A L I T I I

Asigurarea calitii - ISO 9000: 2000 -
parte a managementului calitii concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite.
Asigurarea calitii - ISO 8402: 1994:
ansamblul activitilor planificate i sistematice implementate n cadrul sistemului calitii, i demonstrate att ct este necesar, pentru furnizarea
ncrederii corespunztoare c o entitate va satisface condiiile referitoare la calitate.
Scopul fundamental:
de a furniza ncrederea corespunztoare c vor fi ndeplinite cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite.

1 2 . 2 . F U N C I I L E A S I G U R R I I C A L I T I I

1. Construirea calitii
2. Verificarea calitii
3. mbuntirea calitii
4. Garantarea calitii
5. Instruirea personalului

1 2 . 3 . CONSTRUI REA CAL I TI I
Metode i tehni ci uti l i zate pentru construi rea cal i ti i

1. Benchmarking
2. QFD Quality Function Deployment Desfurarea Funciei Calitii
3. TRIZ Teoria Rezolvrii Inventive a Problemelor
4. Robust Design - Proiectarea Robust - Metodele Taguchi
5. Poka Yoke Sigur la Greeli
6. Analiza Valorii
7. FMEA Failure Mode and Effect Analysis Analiza Modurilor de Defectare i a Efectelor Acestora
8. FTA - Fault Tree Analysis - Analiza Arborelui Erorilor
9. ETA - Event Tree Analysis - Analiza Arborelui Eveniment
10. GTA - Goal Tree Analysis - Analiza Arborelui Scop
11. AHP - Analytical Hierarchy Process - Procedeul analitic de ierarhizare
12. CBR - Case Based Reasoning - Gndirea bazat pe studiu de caz
13. JIT Juste In Time Exact la Timp
14. Six Sigma - 6 Sigma
15. Ingineria Concurent.

1 2 . 4 . VERI F I CAREA CAL I T I I
A. Def i ni rea f unci ei de veri f i care a cal i ti i i coni nutul acestei a:
confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, c au fost ndeplinite cerinele specificate.
B. Metode i tehni ci uti l i zate pentru veri fi carea cal i ti i
C. Veri fi carea contractel or
a. Definiia i coninutul verificrii contractelor
b. Tehnici utilizate pentru verificarea contractelor
D. Veri fi carea/ Revi zi a proi ectel or- Desi gn Revi ew
a. Definiia i coninutul verificrii proiectelor
b. Tehnici utilizate pentru evaluarea proiectelor
1. Preliminary Hazard Analysis-PHA, Analiza Preliminar a Pericolelor-APP
2. Failure Mode and Effects Analysis-FMEA de produs, Analiza Modurilor de Defectare i a Efectelor acestora-AMDE de produs
3. Failure Analysis-FA, Analiza Defectrilor-AD
4. Fault Tree Analysis-FTA, Analiza Arborelui de Defectare-AAD
5. Design For Manufacture and Assembly-DFMA, Proiectarea Pentru Fabricaie i Asamblare-PPFA
6. Tehnique for Human Error Rate Prediction-THERP
7. Job Safety Analysis-JSA
8. System Safety Analysis-SSA
9. Worse Cose Analysis-WCA
10. Change Based Analysis-CBA
E. Parteneri atul cu furni zori i
a. Definiia i coninutul parteneriatului cu furnizorii
b. Principalele etape ale stabilirii parteneriatului cu furnizorii
1. Identificarea furnizorilor
2. Evaluarea furnizorilor
3. Atestarea furnizorilor
c. Evaluarea furnizorilor
1. Evaluarea iniial
2. Evaluarea final
Aprecierea potenialului tehnologic
Aprecierea potenialului managerial
Aprecierea potenialului financiar
d. Certificarea furnizorilor
Prof. A. VIAN, Conf. N. IONESCU, Manag. Calitii - Ptr. uzul studenilor, Cap. 12. Bazele conceptuale ale Asigurrii Calitii - Rezumat

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul
autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.
3

F. Control ul tehni c al / Inspeci a produsel or i procesel or
a. Inspecie ISO 9000:2000: evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite, dup caz, de msurare, ncercare sau comparare
cu un calibru.
b. Principalele tipuri de inspecii ale produselor i proceselor
I. n funcie de momentul realizrii
1. Inspecie de recepie
2. Inspecie pe fluxul de fabricaie
3. Inspecie final
II. Dup numrul de produse inspectate
1. Inspecie integral, 100%
2. Inspecie prin sondaj empiric
3. Inspecie statistic
III. n funcie de modul de realizare i tipul caracteristicilor de calitate inspectate
1. Inspecie prin msurare
2. Inspecie prin atribute
3. Inspecie prin numr de defecte
IV. Dup tipul executantului
1. Inspecie realizat de executant
Autoinspecie
Inspecie n lan
2. Inspecie realizat de controlorul tehnic
c. Principalele sarcini ale compartimentului de control tehnic
I. Sarcini operative
1. Controlul produselor - Controlul/Inspecia de recepie i final()
2. Controlul proceselor - Controlul/Inspecia pe fluxul de fabricaie
II. Sarcini de pregtire
1. Amplasarea punctelor de control
2. Organizarea controlului volant
3. Instruirea pentru control
Instruirea pentru autoinspecie
Instruirea pentru Inspecie n lan
4. Elaborarea metodelor de control
5. Realizarea referatelor pentru omologare
6. Elaborarea studiilor de fezabilitate
d. Controlul statistic al produselor - Controlul statistic de recepie
I. Controlul statistic de recepie pe baza AQL (Acceptable Quality Level)
1. Controlul statistic de recepie prin msurare, STAS 3160/3-84
Controlul pe baza metodei S
Controlul pe baza metodei R
Controlul pe baza metodei
2. Controlul statistic de recepie prin atribute, STAS 3160/2-84
II. Inspecia statistic de recepie pe baza metodei Zero Acceptare, STAS 12 898-90
e. Controlul statistic al procesului - Controlul statistic pe flux de fabricaie
1. Controlul statistic al procesului prin msurare
2. Controlul statistic al procesului prin atribute
3. Controlul statistic al procesului pe baza numrului de defecte - Metoda Demeritelor
G. I ncer t i t udi nea de msur ar e
a. Definiia i semnificaia incertitudinii de msurare
b. Factori care determin incertitudinea de msurare
c. Calculul incertitudinii de msurare
d. Efectele incertitudinii de msurare
e. Msuri pentru reducerea incertitudinii de msurare

1 2 . 5 . MBUNTI REA CAL I TI I

A. Funci a de mbunti re a cal i ti i conform ISO 9000: 2000:
parte a managementului calitii concentrat pe creterea abilitii de a ndeplini cerinele calitii.
B. Conceptul de mbunti re conti nu - KAIZEN
a. Definirea i coninutul conceptului KAIZEN:
activitate repetat pentru a crete abilitatea de a ndeplini cerinele.
b. Metode folosite pentru mbuntirea continu
1. Implicarea personalului
2. Disciplina la locul de munc
3. Sistemul de sugestii
4. Cercurile calitii
5. Orientarea spre client
6. Controlul total al calitii
7. Aplicarea sistemului KANBAN
c. Principalele tehnici i instrumente folosite
Diagrama Cauze Efect, Pareto, Metoda CEDAC - Cause and Effect Diagram with the Addition of Cards etc.
C. Pri nci pal el e strategi i de mbunti re a cal i ti i
1. mbuntirea calitii proceselor
2. mbuntirea calitii produselor
3. mbuntirea calitii sistemului-organizaiei
Prof. A. VIAN, Conf. N. IONESCU, Manag. Calitii - Ptr. uzul studenilor, Cap. 12. Bazele conceptuale ale Asigurrii Calitii - Rezumat

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul
autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.
4

D. mbunti rea cal i ti i procesel or
a. Definirea i coninutul mbuntirii calitii proceselor
b. Principalele stri posibile ale proceselor
1. Starea ideal; 2. Starea de tranziie; 3. Starea instabil; 4. Starea de haos.
c. Principalele etape i faze ale mbuntirii proceselor
1. Identificarea procesului
2. Definirea programului de mbuntire
3. mbuntirea procesului
4. Elaborarea documentaiei finale de mbuntire
d. Principalele instrumente folosite pentru mbuntirea proceselor
Metode statistice
1. Metoda ANOVA - Analysis of Variance, Analiza Varianei
2. Metoda EVOP - Evolutionary Process Operation, Desfurarea Evolutiv a Procesului
3. Metoda TAGUCHI
Metode euristice
1. Schema fluxului de producie
2. Schema de circulaie a produsului
3. Graficul general al procesului
4. Graficul detaliat al procesului
E. mbunti rea cal i ti i produsel or
a. Definirea i coninutul mbuntirii calitii produselor
b. Principalele etape ale procesului de mbuntire a produselor
1. Identificarea caracteristicilor care trebuie mbuntite i a cauzelor care le determin
2. Stabilirea msurilor de mbuntire
3. Analiza economic a procesului de mbuntire
c. Abordarea sistemic a produsului n vederea mbuntirii caracteristicilor de calitate
d. Metodologia mbuntirii calitii produselor i principalele msuri de mbuntire
1. Msuri constructive
2. Msuri tehnologice
3. Msuri organizatorice
e. Principalele metode utilizate pentru mbuntirea calitii produselor
1. Metoda ANOVA - Analysis of Variance, Analiza Varianei
2. Metoda EVOP - Evolutionary Process Operation, Desfurarea Evolutiv a Procesului
3. Metoda TAGUCHI
4. Metoda QART - Quality Assurance Review Technique, Tehnica de Evaluare a Asigurrii Calitii
F. mbunti rea cal i ti i si stemul ui - organi zai ei
a. Definirea i coninutul mbuntirii calitii sistemului-organizaiei
b. REENGINEERING - ul concept actual de management pentru mbuntirea sistemelor:
reconsiderarea fundamental i redefinirea radical a proceselor operaionale dintr-o organizaie, pentru a obine creterea
spectaculoas a performanelor sale eseniale msurabile (de exemplu: calitatea, costul, viteza de reacie etc.)

1 2 . 6 . GARANTAREA CAL I TI I
A. Defi ni rea funci ei de garantarea cal i ti i i coni nutul acestei a
B. Rspunderea j uri di c pentru produs - LIABILITATEA
a. Definirea rspunderii juridice pentru produs i coninutul acesteia conform ISO 9000:2000
b. Reglementrile actuale privind calitatea n Romnia i n lume
1. n Romnia
O.G. nr. 19/1992, privind activitatea de standardizare
O.G. nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie
O.G. nr. 21/1992, privind protecia consumatorului
2. n Comunitatea European
Directiva CEE privind rspunderea juridic a furnizorului-Liabilitate
3. n alte ri
C. Modal i ti de garantare a cal i ti i
a. Confirmarea calitii
b. Acceptarea calitii
c. Certificarea calitii
Certificarea produselor
Certificarea sistemelor calitii
Certificarea personalului
d. Reglementrile actuale privind certificarea n Romnia i n lume
1. n Romnia
Sistemul naional de certificare, 1992, coordonat de IRS
2. n Comunitatea European
3. n alte ri
D. Acredi tarea pri vi nd cal i tatea
a. Definirea acreditrii i coninutul acesteia
b. Reglementrile actuale privind acreditarea n Romnia i n lume
1. n Romnia
Direcia de Certificare, Acreditare i Notificare Organisme, Calitate, 1992, IRS
2. n Comunitatea European
3. n alte ri
1 2 . 7 . I NSTRUI REA PERSONAL UL UI