Sunteți pe pagina 1din 57

ORDONAN DE URGEN nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republica!**"(*acuali#a!

*"
privind circulaia pe drumurile publice**)
E$%&EN&' GUVERNUL
(U)*%+A& ,N' MONITORUL OFICIAL nr !"# din $ au%u&' (##!
Daa inrarii in -i./are ' 20 0epembrie 2001


2/rma acuali#aa -alabila la daa de '
(re#ena 3/rma acuali#aa e0e -alabila de la

))))))))))))))))
*) F*rma ac'uali+a', a ace&'ui ac' n*rma'iv p-n, la da'a de ./ 0ebruarie (#.1 e&'e reali
2epar'amen'ul 3uridic din cadrul 4C 5Cen'rul Teri'*rial de Calcul Elec'r*nic5 4A 6ia'ra
'u'ur*r m*di0ic,ril*r 7i c*mple',ril*r adu&e de c,'re8
9OT:R;REA nr .$<. din 1 *c'*mbrie (##!
(##"= OR2ONAN>A 2E URGEN>A nr !< din (/ iunie (##"
din (1 iunie (##/= OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr .1! din 1 n*iembrie (##/
< din ./ 0ebruarie (##<= OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie (#.#
(#.#= OR2ONAN>A nr ? din (! ianuarie (#..
(#.(= LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
(#.$

C*ninu'ul ace&'ui ac' aparine e@clu&iv 4C Cen'rul Teri'*rial de Calcul Elec'r*nic 4A 6ia'ra
un d*cumen' cu carac'er *0icialA 0iind de&'ina' pen'ru in0*rmarea u'ili+a'*ril*r
BBBBBBBBBBBBB
**) Republica', Cn 'emeiul ar' III din Le%ea nr 1<D(##!
nr .<?D(##( privind circula'ia pe drumurile publiceA publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr (1!
din (# mar'ie (##! &i rec'i0ica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr ?.< din .? iunie (##!A dandu
'e@'el*r * n*ua numer*'are
Ord*nan'a de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##(
M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr <?/ din (/ decembrie (##( &i ul'eri*r ad*p'arii a mai 0*&' m*di0
&i c*mple'a'a prin8
) 9*'ararea Guvernului nr /?D(##$
Guvernului nr .<?D(##( privind circula'ia pe drumurile p
6ar'ea IA nr ?/ din $. ianuarie (##$=
) Ord*nan'a de ur%en'a a Guvernului nr ?#D(##1
vederea &'abilirii cadrului *r%ani+a'*ric &i 0unc'i*nal c*re&pun+a'*r de&0a&urarii ac'ivi'a'il*r de eliberare &i
eviden'a a car'il*r de iden'i'a'eA ac'el*r de &'are civilaA pa&ap*ar'el*r &impleA permi&el*r de c*nducere &i
cer'i0ica'el*r de inma'riculare a veEiculel*rA publica'a i
(##1A apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin
6ar'ea IA nr ..?$ din " decembrie (##1

NOTA8 F*rma republica'a a Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##(
publiceA a&'0el cum a 0*&' apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin
in vi%*are a ace&'eia din urmaA re&pec'iv de la (# &ep'embrie (##!

CA6 I
2i&p*+i'ii %enerale

ART .
+ a b i n e d e A - / c a E m i l $ i 4 a i l & a u
+ / n 0 a n a 5 ) d . $ a m a i a n r . 5 0 5 e a 6 2
& e l 7 2 a 8 ' 0 2 9 1 7 9 : 5 0 2 0 ; & e l ' 0 < 2 2 5 5 1 : 9 < ;
e m i l . a u = a - / c a c / n 0 a n a . c / m
> > > . a - / c a c / n 0 a n a . c / m
N DE URGEN nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republica!**"(*acuali#a!*"
privind circulaia pe drumurile publice**)
MONITORUL OFICIAL nr !"# din $ au%u&' (##!
20 0epembrie 2001
2/rma acuali#aa -alabila la daa de ' 1: 3ebruarie 2019
(re#ena 3/rma acuali#aa e0e -alabila de la 1 3ebruarie 2019 pana la daa 0elecaa
*) F*rma ac'uali+a', a ace&'ui ac' n*rma'iv p-n, la da'a de ./ 0ebruarie (#.1 e&'e reali
2epar'amen'ul 3uridic din cadrul 4C 5Cen'rul Teri'*rial de Calcul Elec'r*nic5 4A 6ia'ra
'u'ur*r m*di0ic,ril*r 7i c*mple',ril*r adu&e de c,'re8 OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'emb
9OT:R;REA nr .$<. din 1 *c'*mbrie (##!= LEGEA nr ! din < ianuarie (##"=
>A 2E URGEN>A nr !< din (/ iunie (##"= 2ECIFIA nr !!. din 1 iulie (##"
OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr .1! din 1 n*iembrie (##/= OR2ONAN>: 2E URGEN>: nr
OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie (#.#= LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie
OR2ONAN>A nr ? din (! ianuarie (#..= LEGEA nr .!. din .. iulie (#..
LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(= LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
C*ninu'ul ace&'ui ac' aparine e@clu&iv 4C Cen'rul Teri'*rial de Calcul Elec'r*nic 4A 6ia'ra
arac'er *0icialA 0iind de&'ina' pen'ru in0*rmarea u'ili+a'*ril*r
ar' III din Le%ea nr 1<D(##! pen'ru apr*barea Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernulu
privind circula'ia pe drumurile publiceA publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr (1!
din (# mar'ie (##! &i rec'i0ica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr ?.< din .? iunie (##!A dandu
Ord*nan'a de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##( privind circula'ia pe drumurile publice a 0*&' publica'a in
M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr <?/ din (/ decembrie (##( &i ul'eri*r ad*p'arii a mai 0*&' m*di0
9*'ararea Guvernului nr /?D(##$ pen'ru apr*barea Re%ulamen'ului de aplicare a
privind circula'ia pe drumurile publiceA publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
Ord*nan'a de ur%en'a a Guvernului nr ?#D(##1 pen'ru m*di0icarea &i c*mple'area un*r ac'e n*rma'ive in
lui *r%ani+a'*ric &i 0unc'i*nal c*re&pun+a'*r de&0a&urarii ac'ivi'a'il*r de eliberare &i
eviden'a a car'il*r de iden'i'a'eA ac'el*r de &'are civilaA pa&ap*ar'el*r &impleA permi&el*r de c*nducere &i
cer'i0ica'el*r de inma'riculare a veEiculel*rA publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr ?<? din . iulie
(##1A apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin Le%ea nr ?(#D(##1A publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
6ar'ea IA nr ..?$ din " decembrie (##1
Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##(
publiceA a&'0el cum a 0*&' apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin Le%ea nr 1<D(##!
in vi%*are a ace&'eia din urmaA re&pec'iv de la (# &ep'embrie (##!
+ a b i n e d e A - / c a E m i l $ i 4 a i l & a u
+ / n 0 a n a 5 ) d . $ a m a i a n r . 5 0 5 e a 6 2
& e l 7 2 a 8 ' 0 2 9 1 7 9 : 5 0 2 0 ; & e l ' 0 < 2 2 5 5 1 : 9 < ;
e m i l . a u = a - / c a c / n 0 a n a . c / m
> > > . a - / c a c / n 0 a n a . c / m
N DE URGEN nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republica!**"(*acuali#a!*"
daa 0elecaa
*) F*rma ac'uali+a', a ace&'ui ac' n*rma'iv p-n, la da'a de ./ 0ebruarie (#.1 e&'e reali+a', de c,'re
2epar'amen'ul 3uridic din cadrul 4C 5Cen'rul Teri'*rial de Calcul Elec'r*nic5 4A 6ia'ra)Neam prin includerea
OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!=
= 2ECIFIA nr $1" din $ aprilie
2ECIFIA nr !!. din 1 iulie (##"= 2ECIFIA nr "1(
OR2ONAN>: 2E URGEN>: nr
LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie
LEGEA nr .!. din .. iulie (#..= 2ECIFIA nr ?## din .? mai
LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(= LEGEA nr (?? din .< iulie
C*ninu'ul ace&'ui ac' aparine e@clu&iv 4C Cen'rul Teri'*rial de Calcul Elec'r*nic 4A 6ia'ra)Neam 7i nu e&'e
Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului
privind circula'ia pe drumurile publiceA publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr (1!
din (# mar'ie (##! &i rec'i0ica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr ?.< din .? iunie (##!A dandu)&e
privind circula'ia pe drumurile publice a 0*&' publica'a in
M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr <?/ din (/ decembrie (##( &i ul'eri*r ad*p'arii a mai 0*&' m*di0ica'a
pen'ru apr*barea Re%ulamen'ului de aplicare a Ord*nan'ei de ur%en'a a
ubliceA publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
pen'ru m*di0icarea &i c*mple'area un*r ac'e n*rma'ive in
lui *r%ani+a'*ric &i 0unc'i*nal c*re&pun+a'*r de&0a&urarii ac'ivi'a'il*r de eliberare &i
eviden'a a car'il*r de iden'i'a'eA ac'el*r de &'are civilaA pa&ap*ar'el*r &impleA permi&el*r de c*nducere &i
n M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr ?<? din . iulie
A publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
privind circula'ia pe drumurile
Le%ea nr 1<D(##!A &e aplica de la da'a in'rarii

G.) Circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*rA pie'*nil*r &i a cel*rlal'e ca'e%*rii de par'icipan'i la
drep'urileA *bli%a'iile &i ra&punderile care revin per&*anel*r 0i+ice &i 3uridiceA precum &i a'ribu'iile un*r au'*ri'a'i
ale admini&'ra'iei publiceA in&'i'u'ii &i *r%ani+a'ii &un' &upu&e di&p*+i'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de
ur%en'a
G() 2i&p*+i'iile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a au ca &c*p a&i%urarea de&0a&urarii 0luen'e &i in
&i%uran'a a circula'iei pe drumurile publiceA precum &i *cr*'irea vie'iiA in'e%ri'a'ii c*rp*rale &i a &ana'a'ii
per&*anel*r par'icipan'e la 'ra0ic &au a0la'e in +*na drumului publicA pr*'ec'ia drep'uril*r &i in'ere&el*r le%i'ime
ale per&*anel*r re&pec'iveA a pr*prie'a'ii publice &i priva'eA ca' &i a mediului
G$) Au'*ri'a'ea c*mpe'en'a in d*meniul circula'iei pe drumurile publice privind ini'ie
re%lemen'ariA precum &i aplicarea &i e@erci'area c*n'r*lului privind re&pec'area n*rmel*r din ace&' d*meniu e&'e
Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA prin In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
G1) Re%lemen'arile privind circula'ia pe drumurile publice &e emi'A dupa ca+A de ca're au'*ri'a'ile publice
cen'rale &au l*cale cu a'ribu'ii in ace&' d*meniuA numai cu avi+ul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &i cu
re&pec'area ac*rduril*r &i c*nven'iil*r in'erna'i*nale la care
G?) 6revederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a &e aplica 'u'ur*r par'icipan'il*r la 'ra0icA precum &i au'*ri'a'il*r
care au a'ribu'ii in d*meniul circula'iei &i &i%uran'ei pe drumurile publice &i in d*meniul pr*'ec'iei mediului
ART (
IndrumareaA &uprave%Eerea &i c*n'r*lul re&pec'arii n*rmel*r de circula'ie pe drumurile publice &e 0ac de ca're
p*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*maneA care are *bli%a'ia &a ia ma&urile le%ale in
ca+ul in care c*n&'a'a incalcari ale ace&'*ra
ART $
Circula'ia pe drumurile publice din +*na de 0r*n'iera &i din al'e +*ne pen'ru careA p*'rivi' le%iiA &
re&'ric'ii &e 0ace cu re&pec'area re%lemen'aril*r in&'i'ui'e pen'ru acele +*ne
ART 1
C*n'r*lul circula'iei veEiculel*r apar'inand in&'i'u'iil*r din &i&'emul de aparareA *rdine publica &i &i%uran'a
na'i*nala &e e0ec'uea+a de ca're p*li'ia ru'ieraA precum &i de per&*nalul de&emna' de ca're ace&'e in&'i'u'ii
ART ?
G.) Admini&'ra'*rul drumului publicA an'repren*rul &au e@ecu'an'ul lucraril*rA c*n0*rm c*mpe'en'el*r ce ii
revinA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA e&'e *bli%a' &a in&'ale+e indica'*are *ri al'e di&p*+i'ive &pecialeA &a aplice marca3e
pe drumurile publiceA c*n0*rm &'andardel*
G() Admini&'ra'*rul drumului public &auA dupa ca+A an'repren*rul *ri e@ecu'an'ul lucraril*r e&'e *bli%a' &a
&emnali+e+e c*re&pun+a'*rA ca' mai repede p*&ibilA *rice *b&'ac*l a0la' pe par'ea car*&
pune in peric*l &i%uran'a circula'ieiA &i &a ia '*a'e ma&urile de inla'urare a ace&'uia
G$) Au'*ri'a'ile publice l*cale &un' *bli%a'e &a amena3e+e &'a'iile mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*aneA
preva+u'e cu alve*le &au re0u%iiA cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G1) 4e in'er+ic ampla&area c*n&'ruc'iil*r de *rice 0el &i prac'icarea ac'el*r de c*mer' pe 'r*'uar &au pe
ac*&'amen'A in parcarile amena3a'e &au pe par'ea car*&abilaA in c*ndi'iile in care ace&'ea ar a0ec'a &i%ur
circula'iei pie'*nil*r &i veEiculel*r
))))))))))))
Alin G1) al ar' ? a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##

G?) In perime'rul &'a'iil*r mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*ane p*' 0i amena3a'e d*ar &pa'ii8
a) de a&'ep'are pen'ru cala'*ri=
b) pen'ru c*merciali+area le%i'ima'iil*r de cala'*rie
G!) In ca+ul pr*ducerii unui evenimen' ru'ier
ne&emnali+arii &au a &emnali+arii nec*re&pun+a'*are a ace&'uiaA precum &i a *b&'ac*lel*r *ri lucraril*r care &e
e@ecu'a pe ace&'aA admini&'ra'*rul drumului publicA an'repren*rul &au e@ecu'an
admini&'ra'ivA c*n'raven'i*nalA civil &au penalA in c*ndi'iile le%ii
G") Orice ma&ura de re&'ric'ie a circula'iei pe drumurile publice &e di&pune de ca're admini&'ra'*rul drumului
numai cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G/) 6rin e@cep'ie de la alin G")A in ca+uri 'emeinic 3u&'i0ica'eA p*li'ia ru'iera p*a'e di&puneA 0ara ac*rdul
admini&'ra'*rului drumului publicA ma&uri 'emp*rare de re&'ric'ie a circula'iei pe drumurile publice
G.) Circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*rA pie'*nil*r &i a cel*rlal'e ca'e%*rii de par'icipan'i la
drep'urileA *bli%a'iile &i ra&punderile care revin per&*anel*r 0i+ice &i 3uridiceA precum &i a'ribu'iile un*r au'*ri'a'i
ale admini&'ra'iei publiceA in&'i'u'ii &i *r%ani+a'ii &un' &upu&e di&p*+i'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de
G() 2i&p*+i'iile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a au ca &c*p a&i%urarea de&0a&urarii 0luen'e &i in
&i%uran'a a circula'iei pe drumurile publiceA precum &i *cr*'irea vie'iiA in'e%ri'a'ii c*rp*rale &i a &ana'a'ii
c &au a0la'e in +*na drumului publicA pr*'ec'ia drep'uril*r &i in'ere&el*r le%i'ime
ale per&*anel*r re&pec'iveA a pr*prie'a'ii publice &i priva'eA ca' &i a mediului
G$) Au'*ri'a'ea c*mpe'en'a in d*meniul circula'iei pe drumurile publice privind ini'ie
re%lemen'ariA precum &i aplicarea &i e@erci'area c*n'r*lului privind re&pec'area n*rmel*r din ace&' d*meniu e&'e
Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA prin In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
cula'ia pe drumurile publice &e emi'A dupa ca+A de ca're au'*ri'a'ile publice
cen'rale &au l*cale cu a'ribu'ii in ace&' d*meniuA numai cu avi+ul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &i cu
re&pec'area ac*rduril*r &i c*nven'iil*r in'erna'i*nale la care R*mania e&'e par'e
G?) 6revederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a &e aplica 'u'ur*r par'icipan'il*r la 'ra0icA precum &i au'*ri'a'il*r
care au a'ribu'ii in d*meniul circula'iei &i &i%uran'ei pe drumurile publice &i in d*meniul pr*'ec'iei mediului
IndrumareaA &uprave%Eerea &i c*n'r*lul re&pec'arii n*rmel*r de circula'ie pe drumurile publice &e 0ac de ca're
p*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*maneA care are *bli%a'ia &a ia ma&urile le%ale in
&'a'a incalcari ale ace&'*ra
Circula'ia pe drumurile publice din +*na de 0r*n'iera &i din al'e +*ne pen'ru careA p*'rivi' le%iiA &
re&'ric'ii &e 0ace cu re&pec'area re%lemen'aril*r in&'i'ui'e pen'ru acele +*ne
C*n'r*lul circula'iei veEiculel*r apar'inand in&'i'u'iil*r din &i&'emul de aparareA *rdine publica &i &i%uran'a
na'i*nala &e e0ec'uea+a de ca're p*li'ia ru'ieraA precum &i de per&*nalul de&emna' de ca're ace&'e in&'i'u'ii
'*rul drumului publicA an'repren*rul &au e@ecu'an'ul lucraril*rA c*n0*rm c*mpe'en'el*r ce ii
revinA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA e&'e *bli%a' &a in&'ale+e indica'*are *ri al'e di&p*+i'ive &pecialeA &a aplice marca3e
pe drumurile publiceA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA &i &a le men'ina in &'are c*re&pun+a'*are
G() Admini&'ra'*rul drumului public &auA dupa ca+A an'repren*rul *ri e@ecu'an'ul lucraril*r e&'e *bli%a' &a
&emnali+e+e c*re&pun+a'*rA ca' mai repede p*&ibilA *rice *b&'ac*l a0la' pe par'ea car*&
pune in peric*l &i%uran'a circula'ieiA &i &a ia '*a'e ma&urile de inla'urare a ace&'uia
G$) Au'*ri'a'ile publice l*cale &un' *bli%a'e &a amena3e+e &'a'iile mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*aneA
au re0u%iiA cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G1) 4e in'er+ic ampla&area c*n&'ruc'iil*r de *rice 0el &i prac'icarea ac'el*r de c*mer' pe 'r*'uar &au pe
ac*&'amen'A in parcarile amena3a'e &au pe par'ea car*&abilaA in c*ndi'iile in care ace&'ea ar a0ec'a &i%ur
Alin G1) al ar' ? a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G?) In perime'rul &'a'iil*r mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*ane p*' 0i amena3a'e d*ar &pa'ii8
b) pen'ru c*merciali+area le%i'ima'iil*r de cala'*rie
G!) In ca+ul pr*ducerii unui evenimen' ru'ier ca urmare a &'arii 'eEnice nec*re&pun+a'*are a drumului publicA a
ne&emnali+arii &au a &emnali+arii nec*re&pun+a'*are a ace&'uiaA precum &i a *b&'ac*lel*r *ri lucraril*r care &e
e@ecu'a pe ace&'aA admini&'ra'*rul drumului publicA an'repren*rul &au e@ecu'an'ul lucraril*r ra&pundeA dupa ca+A
admini&'ra'ivA c*n'raven'i*nalA civil &au penalA in c*ndi'iile le%ii
G") Orice ma&ura de re&'ric'ie a circula'iei pe drumurile publice &e di&pune de ca're admini&'ra'*rul drumului
G/) 6rin e@cep'ie de la alin G")A in ca+uri 'emeinic 3u&'i0ica'eA p*li'ia ru'iera p*a'e di&puneA 0ara ac*rdul
admini&'ra'*rului drumului publicA ma&uri 'emp*rare de re&'ric'ie a circula'iei pe drumurile publice

G.) Circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*rA pie'*nil*r &i a cel*rlal'e ca'e%*rii de par'icipan'i la 'ra0icA
drep'urileA *bli%a'iile &i ra&punderile care revin per&*anel*r 0i+ice &i 3uridiceA precum &i a'ribu'iile un*r au'*ri'a'i
ale admini&'ra'iei publiceA in&'i'u'ii &i *r%ani+a'ii &un' &upu&e di&p*+i'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de
G() 2i&p*+i'iile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a au ca &c*p a&i%urarea de&0a&urarii 0luen'e &i in
&i%uran'a a circula'iei pe drumurile publiceA precum &i *cr*'irea vie'iiA in'e%ri'a'ii c*rp*rale &i a &ana'a'ii
c &au a0la'e in +*na drumului publicA pr*'ec'ia drep'uril*r &i in'ere&el*r le%i'ime
G$) Au'*ri'a'ea c*mpe'en'a in d*meniul circula'iei pe drumurile publice privind ini'ierea &i avi+area un*r
re%lemen'ariA precum &i aplicarea &i e@erci'area c*n'r*lului privind re&pec'area n*rmel*r din ace&' d*meniu e&'e
Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA prin In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
cula'ia pe drumurile publice &e emi'A dupa ca+A de ca're au'*ri'a'ile publice
cen'rale &au l*cale cu a'ribu'ii in ace&' d*meniuA numai cu avi+ul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &i cu
G?) 6revederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a &e aplica 'u'ur*r par'icipan'il*r la 'ra0icA precum &i au'*ri'a'il*r
care au a'ribu'ii in d*meniul circula'iei &i &i%uran'ei pe drumurile publice &i in d*meniul pr*'ec'iei mediului
IndrumareaA &uprave%Eerea &i c*n'r*lul re&pec'arii n*rmel*r de circula'ie pe drumurile publice &e 0ac de ca're
p*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*maneA care are *bli%a'ia &a ia ma&urile le%ale in
Circula'ia pe drumurile publice din +*na de 0r*n'iera &i din al'e +*ne pen'ru careA p*'rivi' le%iiA &)au &'abili'
C*n'r*lul circula'iei veEiculel*r apar'inand in&'i'u'iil*r din &i&'emul de aparareA *rdine publica &i &i%uran'a
na'i*nala &e e0ec'uea+a de ca're p*li'ia ru'ieraA precum &i de per&*nalul de&emna' de ca're ace&'e in&'i'u'ii
'*rul drumului publicA an'repren*rul &au e@ecu'an'ul lucraril*rA c*n0*rm c*mpe'en'el*r ce ii
revinA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA e&'e *bli%a' &a in&'ale+e indica'*are *ri al'e di&p*+i'ive &pecialeA &a aplice marca3e
r in vi%*areA &i &a le men'ina in &'are c*re&pun+a'*are
G() Admini&'ra'*rul drumului public &auA dupa ca+A an'repren*rul *ri e@ecu'an'ul lucraril*r e&'e *bli%a' &a
&emnali+e+e c*re&pun+a'*rA ca' mai repede p*&ibilA *rice *b&'ac*l a0la' pe par'ea car*&abilaA care &'an3ene&'e &au

G$) Au'*ri'a'ile publice l*cale &un' *bli%a'e &a amena3e+e &'a'iile mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*aneA
G1) 4e in'er+ic ampla&area c*n&'ruc'iil*r de *rice 0el &i prac'icarea ac'el*r de c*mer' pe 'r*'uar &au pe
ac*&'amen'A in parcarile amena3a'e &au pe par'ea car*&abilaA in c*ndi'iile in care ace&'ea ar a0ec'a &i%uran'a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G?) In perime'rul &'a'iil*r mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*ane p*' 0i amena3a'e d*ar &pa'ii8
ca urmare a &'arii 'eEnice nec*re&pun+a'*are a drumului publicA a
ne&emnali+arii &au a &emnali+arii nec*re&pun+a'*are a ace&'uiaA precum &i a *b&'ac*lel*r *ri lucraril*r care &e
'ul lucraril*r ra&pundeA dupa ca+A
G") Orice ma&ura de re&'ric'ie a circula'iei pe drumurile publice &e di&pune de ca're admini&'ra'*rul drumului
G/) 6rin e@cep'ie de la alin G")A in ca+uri 'emeinic 3u&'i0ica'eA p*li'ia ru'iera p*a'e di&puneA 0ara ac*rdul
admini&'ra'*rului drumului publicA ma&uri 'emp*rare de re&'ric'ie a circula'iei pe drumurile publice

G<) In &c*pul a&i%urarii de&0a&urarii
p*a'e &*lici'a admini&'ra'*rului drumului public e@ecu'area &auA dupa ca+A de&0iin'area de amena3ari ru'iere
ART !
In &en&ul pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA e@pre&iile
. ac*rdare a pri*ri'a'ii ) *bli%a'ia *ricarui par'icipan' la 'ra0ic de a nu i&i c*n'inua depla&area &au de a nu
e0ec'ua *rice al'a manevraA daca prin ace&'ea ii *bli%a pe ceilal'i par'icipan'i la 'ra0ic car
&a i&i m*di0ice bru&c direc'ia &au vi'e+a de depla&are *ri &a *prea&ca=
( ac*&'amen' ) 0a&ia la'erala cuprin&a in're limi'a par'ii car*&abile &i mar%inea pla'0*rmei drumului=
$ amena3ari ru'iere ) '*'ali'a'ea c*n&'ruc'i
de&'ina'e &emnali+ariiA ampla&a'e pe drumul public in &c*pul a&i%urarii &ecuri'a'ii ru'iere=
1 an&amblu de veEicule ) veEiculul cu m*'*r cupla' cu unul &au d*ua veEiculeA care circul
uni'a'e=
? au'*&'rada ) drumul na'i*nal de mare capaci'a'e &i vi'e+aA &emnali+a' &pecialA re+erva' e@clu&iv circula'iei
au'*veEiculel*rA cu &au 0ara rem*rciA care nu &erve&'e pr*prie'a'ii riveraneA preva+u' cu d*ua cai unidirec'i*naleA
&epara'e prin'r)* +*na mediana &auA in m*d e@cep'i*nalA prin al'e m*dali'a'iA cu e@cep'ia un*r l*curi &peciale &au
cu carac'er 'emp*rarA avand cel pu'in d*ua ben+i de circula'ie pe &en& &i banda de ur%en'aA in'er&ec'ii denivela'e &i
acce&e limi'a'eA in'rarea &i ie&irea 0iind permi&e numai prin l*curi &pecial amena3a'e=
! au'*veEicul ) *rice veEicul ecEipa'A prin c*n&'rucieA cu un m*'*r cu pr*pul&ieA Cn &c*pul depla&,rii pe drum
M*pedeleA 'r*leibu+ele 7i 'rac'*arele ru'iere &un' c*n&idera'e au'*veEicu
denumi'e 'ramvaieA 'rac'*arele 0*l*&i'e e@clu&iv Cn e@pl*a',rile a%ric*le 7i 0*re&'iereA precum 7i veEiculele de&'ina'e
pen'ru e0ec'uarea de &ervicii &au lucr,riA denumi'e ma7ini au'*pr*pul&a'eA care &e depla&ea+,
drumul publicA nu &un' c*n&idera'e au'*veEicule=
))))))))))))
6c' ! al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

!H. anvel*pe de iarn, ) anvel*pe *m*l*%a'e c*n0*rm
privind pneurile au'*veEiculel*r 7i ale rem*rcil*r ace&'*raA pre
Ec*n*mice pen'ru Eur*pa a Or%ani+aiei Naiunil*r Uni'e GCEE
Ec*n*mice pen'ru Eur*pa a Or%ani+aiei Naiunil*r Uni'e CEE
))))))))))))
6c' !H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' . al
MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..

" banda de circula'ie ) &ubdivi+iunea l*n%i'udinala a par'ii car*&abileA
al'e mi3l*aceA daca are * la'ime c*re&pun+a'*are pen'ru circula'ia in'r
veEiculele care &e depla&ea+a pe d*ua r*'i=
/ banda de ur%en'a ) &ubdivi+iunea l*n%i'udinala &
au'*&'ra+iiA in &en&ul de circula'ieA de&'ina'a e@clu&iv &'a'i*narii au'*veEiculel*r in ca+uri 3u&'i0ica'eA precum &i
circula'iei au'*veEiculel*r cu re%im pri*ri'ar care &e depla&ea+a la in'erven'ii
ur%en'a=
< banda rever&ibila ) banda de circula'ieA marca'a &i &emnali+a'aA &i'ua'a lan%a a@a drumuluiA de&'ina'a
circula'iei au'*veEiculel*r in'r)un &en& &au in al'ulA in 0unc'ie de in'en&i'a'ea 'ra0icului=
.# bicicle'a ) veEiculul preva+u' cu d*ua r*'iA pr*pul&a' e@clu&iv prin 0*r'a mu&cularaA cu a3u'*rul pedalel*r &au
manivelel*r=
.. c*l*ana *0iciala ) unul &au mai mul'e veEicule care circula pe drumul public &i &un' in&*'i'e de unul &au mai
mul'e au'*veEicule ale p*li'iei ru'iereA care au in 0unc'iune &emnale &peciale de aver'i+are &*n*re &i lumin*a&e de
cul*are r*&ie=
.( c*nduca'*r ) per&*ana care c*nduce pe drum un %rup de per&*aneA un veEicul &au animale de 'rac'iuneA
animale i+*la'e &au in 'urmaA de p*vara *ri de calarie=
.$ abr*%a'
))))))))))))
6unc'ul .$ al ar' ! a 0*&' abr*%a' de pc' ( al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G<) In &c*pul a&i%urarii de&0a&urarii in c*ndi'ii de &i%uran'a a circula'iei pe drumurile publiceA p*li'ia ru'iera
p*a'e &*lici'a admini&'ra'*rului drumului public e@ecu'area &auA dupa ca+A de&0iin'area de amena3ari ru'iere
In &en&ul pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA e@pre&iile &i 'ermenii de mai 3*& au urma'*rul in'ele&8
*bli%a'ia *ricarui par'icipan' la 'ra0ic de a nu i&i c*n'inua depla&area &au de a nu
e0ec'ua *rice al'a manevraA daca prin ace&'ea ii *bli%a pe ceilal'i par'icipan'i la 'ra0ic car
&a i&i m*di0ice bru&c direc'ia &au vi'e+a de depla&are *ri &a *prea&ca=
0a&ia la'erala cuprin&a in're limi'a par'ii car*&abile &i mar%inea pla'0*rmei drumului=
'*'ali'a'ea c*n&'ruc'iil*rA di&p*+i'ivel*r &i *ricar*r mi3l*ace 'eEniceA al'ele deca' cele
de&'ina'e &emnali+ariiA ampla&a'e pe drumul public in &c*pul a&i%urarii &ecuri'a'ii ru'iere=
veEiculul cu m*'*r cupla' cu unul &au d*ua veEiculeA care circul
drumul na'i*nal de mare capaci'a'e &i vi'e+aA &emnali+a' &pecialA re+erva' e@clu&iv circula'iei
au'*veEiculel*rA cu &au 0ara rem*rciA care nu &erve&'e pr*prie'a'ii riveraneA preva+u' cu d*ua cai unidirec'i*naleA
* +*na mediana &auA in m*d e@cep'i*nalA prin al'e m*dali'a'iA cu e@cep'ia un*r l*curi &peciale &au
cu carac'er 'emp*rarA avand cel pu'in d*ua ben+i de circula'ie pe &en& &i banda de ur%en'aA in'er&ec'ii denivela'e &i
ea &i ie&irea 0iind permi&e numai prin l*curi &pecial amena3a'e=
*rice veEicul ecEipa'A prin c*n&'rucieA cu un m*'*r cu pr*pul&ieA Cn &c*pul depla&,rii pe drum
M*pedeleA 'r*leibu+ele 7i 'rac'*arele ru'iere &un' c*n&idera'e au'*veEicule VeEiculele care &e depla&ea+, pe 7ineA
denumi'e 'ramvaieA 'rac'*arele 0*l*&i'e e@clu&iv Cn e@pl*a',rile a%ric*le 7i 0*re&'iereA precum 7i veEiculele de&'ina'e
pen'ru e0ec'uarea de &ervicii &au lucr,riA denumi'e ma7ini au'*pr*pul&a'eA care &e depla&ea+,
drumul publicA nu &un' c*n&idera'e au'*veEicule=
6c' ! al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
anvel*pe *m*l*%a'e c*n0*rm 2irec'ivei <(D($DCE a C*n&iliului din $. mar'ie .<<(
privind pneurile au'*veEiculel*r 7i ale rem*rcil*r ace&'*raA precum 7i m*n'area l*rA Re%ulamen'ului C*mi&iei
Ec*n*mice pen'ru Eur*pa a Or%ani+aiei Naiunil*r Uni'e GCEE)ONU) nr $# &au Re%ulamen'ului C*mi&iei
Ec*n*mice pen'ru Eur*pa a Or%ani+aiei Naiunil*r Uni'e CEE)ONU nr ?1A dup, ca+
ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' . al ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (! ianuarie (#..
MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..
&ubdivi+iunea l*n%i'udinala a par'ii car*&abileA ma'eriali+a'a prin marca3e ru'iere &au
al'e mi3l*aceA daca are * la'ime c*re&pun+a'*are pen'ru circula'ia in'r)un &en& a unui &ir de veEiculeA al'ele deca'
veEiculele care &e depla&ea+a pe d*ua r*'i=
&ubdivi+iunea l*n%i'udinala &uplimen'araA &i'ua'a la e@'remi'a'ea din par'ea dreap'a a
au'*&'ra+iiA in &en&ul de circula'ieA de&'ina'a e@clu&iv &'a'i*narii au'*veEiculel*r in ca+uri 3u&'i0ica'eA precum &i
circula'iei au'*veEiculel*r cu re%im pri*ri'ar care &e depla&ea+a la in'erven'ii
banda de circula'ieA marca'a &i &emnali+a'aA &i'ua'a lan%a a@a drumuluiA de&'ina'a
un &en& &au in al'ulA in 0unc'ie de in'en&i'a'ea 'ra0icului=
veEiculul preva+u' cu d*ua r*'iA pr*pul&a' e@clu&iv prin 0*r'a mu&cularaA cu a3u'*rul pedalel*r &au
unul &au mai mul'e veEicule care circula pe drumul public &i &un' in&*'i'e de unul &au mai
e ale p*li'iei ru'iereA care au in 0unc'iune &emnale &peciale de aver'i+are &*n*re &i lumin*a&e de
per&*ana care c*nduce pe drum un %rup de per&*aneA un veEicul &au animale de 'rac'iuneA
p*vara *ri de calarie=
6unc'ul .$ al ar' ! a 0*&' abr*%a' de pc' ( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

in c*ndi'ii de &i%uran'a a circula'iei pe drumurile publiceA p*li'ia ru'iera
p*a'e &*lici'a admini&'ra'*rului drumului public e@ecu'area &auA dupa ca+A de&0iin'area de amena3ari ru'iere
&i 'ermenii de mai 3*& au urma'*rul in'ele&8
*bli%a'ia *ricarui par'icipan' la 'ra0ic de a nu i&i c*n'inua depla&area &au de a nu
e0ec'ua *rice al'a manevraA daca prin ace&'ea ii *bli%a pe ceilal'i par'icipan'i la 'ra0ic care au pri*ri'a'e de 'recere
0a&ia la'erala cuprin&a in're limi'a par'ii car*&abile &i mar%inea pla'0*rmei drumului=
il*rA di&p*+i'ivel*r &i *ricar*r mi3l*ace 'eEniceA al'ele deca' cele
de&'ina'e &emnali+ariiA ampla&a'e pe drumul public in &c*pul a&i%urarii &ecuri'a'ii ru'iere=
veEiculul cu m*'*r cupla' cu unul &au d*ua veEiculeA care circula pe drum ca *
drumul na'i*nal de mare capaci'a'e &i vi'e+aA &emnali+a' &pecialA re+erva' e@clu&iv circula'iei
au'*veEiculel*rA cu &au 0ara rem*rciA care nu &erve&'e pr*prie'a'ii riveraneA preva+u' cu d*ua cai unidirec'i*naleA
* +*na mediana &auA in m*d e@cep'i*nalA prin al'e m*dali'a'iA cu e@cep'ia un*r l*curi &peciale &au
cu carac'er 'emp*rarA avand cel pu'in d*ua ben+i de circula'ie pe &en& &i banda de ur%en'aA in'er&ec'ii denivela'e &i
ea &i ie&irea 0iind permi&e numai prin l*curi &pecial amena3a'e=
*rice veEicul ecEipa'A prin c*n&'rucieA cu un m*'*r cu pr*pul&ieA Cn &c*pul depla&,rii pe drum
le VeEiculele care &e depla&ea+, pe 7ineA
denumi'e 'ramvaieA 'rac'*arele 0*l*&i'e e@clu&iv Cn e@pl*a',rile a%ric*le 7i 0*re&'iereA precum 7i veEiculele de&'ina'e
pen'ru e0ec'uarea de &ervicii &au lucr,riA denumi'e ma7ini au'*pr*pul&a'eA care &e depla&ea+, numai *ca+i*nal pe
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
a C*n&iliului din $. mar'ie .<<(
cum 7i m*n'area l*rA Re%ulamen'ului C*mi&iei
ONU) nr $# &au Re%ulamen'ului C*mi&iei
ONU nr ?1A dup, ca+
ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (! ianuarie (#..A publica', Cn
ma'eriali+a'a prin marca3e ru'iere &au
un &en& a unui &ir de veEiculeA al'ele deca'
uplimen'araA &i'ua'a la e@'remi'a'ea din par'ea dreap'a a
au'*&'ra+iiA in &en&ul de circula'ieA de&'ina'a e@clu&iv &'a'i*narii au'*veEiculel*r in ca+uri 3u&'i0ica'eA precum &i
&au in mi&iuni cu carac'er de
banda de circula'ieA marca'a &i &emnali+a'aA &i'ua'a lan%a a@a drumuluiA de&'ina'a
un &en& &au in al'ulA in 0unc'ie de in'en&i'a'ea 'ra0icului=
veEiculul preva+u' cu d*ua r*'iA pr*pul&a' e@clu&iv prin 0*r'a mu&cularaA cu a3u'*rul pedalel*r &au
unul &au mai mul'e veEicule care circula pe drumul public &i &un' in&*'i'e de unul &au mai
e ale p*li'iei ru'iereA care au in 0unc'iune &emnale &peciale de aver'i+are &*n*re &i lumin*a&e de
per&*ana care c*nduce pe drum un %rup de per&*aneA un veEicul &au animale de 'rac'iuneA
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A


.$H. elimina'
))))))))))))))
6c' .$H. al ar' ! a 0*&' elimina' prin abr*%area pc' . al
&ep'embrie (##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! d
LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

.1 drum public ) *rice cale de c*munica'ie 'ere&'raA cu e@cep'ia cail*r 0era'eA &pecial amena3a'
pie'*nal &au ru'ierA de&cEi&a circula'iei publice= drumurile care &un' incEi&e circula'iei publice &un' &emnali+a'e la
in'rare cu in&crip'ii vi+ibile=
.? uni'a'i de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e
pen'ru e@aminarea medicala ambula'*rie a candida'il*r la *b'inerea permi&ului de c*nducere &i a c*nduca'*ril*r
de au'*veEicule &au de 'ramvaiA au'*ri+a'e de au'*ri'a'ea de &ana'a'e publica 3ude'eana &au de cea a municipiu
Iucure&'iA dupa ca+=
))))))))))))))
6c' .? al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' ( al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

.! in'er&ec'ie ) *rice incruci&areA 3*nc'iune &au bi0urcare de drumuri la nivelA inclu&iv &pa'iile 0*rma'e de
ace&'ea=
.!H. inma'riculareDinre%i&'rare ) *pera'iunea admini&'ra'iva prin care &e a'e&'a ca un veEicul p*a'e circula pe
drumurile publice 2*vada a'e&'arii inma'r
numarul de inma'riculareDinre%i&'rare a'ribui'=
))))))))))))))
6c' .!H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

.!H( inma'riculareDinre%i&'rare permanen'a
cer'i0ica' de inma'riculareDinre%i&'rare &i numar de inma'riculareD inre%i&'rare pen'ru * peri*ada nede'ermina'a=
))))))))))))))
6c' .!H( al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

.!H$ inma'riculare 'emp*rara ) *pera'iunea de inma'riculare prin care &e ac*rda cer'i0ica' de inma'riculare &i
numar de inma'riculare pen'ru * peri*ada de'ermina'a=
))))))))))))))
6c' .!H$ al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

." l*cali'a'e ) ca'unulA &a'ulA c*munaA *ra&ul &i municipiul ale car*r in'rari &i ie&iri &un' &emnali+a'e
c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale=
./ ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a
*m*l*%arii de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a=
.< mi3l*c 'eEnic cer'i0ica' ) di&p*+i'ivul care d*vede&'e c*n&
medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare ace&'*ra *ri pre+en'a in aerul e@pira' a alc**lului &au prin care &e pr*bea+a
incalcari ale un*r re%uli de circula'ie=
))))))))))))
6unc'ul .< al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

(# mi3l*c 'eEnic *m*l*%a' &i veri0ica' me'r*l*%ic
e@pira' *ri de&'ina' ma&urarii vi'e+ei=
))))))))))))
6c' .$H. al ar' ! a 0*&' elimina' prin abr*%area pc' . al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! d
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
*rice cale de c*munica'ie 'ere&'raA cu e@cep'ia cail*r 0era'eA &pecial amena3a'
pie'*nal &au ru'ierA de&cEi&a circula'iei publice= drumurile care &un' incEi&e circula'iei publice &un' &emnali+a'e la
.? uni'a'i de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e ) uni'a'ile &ani'are cu per&*nal cali0ica' &i cu d*'are c*re&pun+a'*are
pen'ru e@aminarea medicala ambula'*rie a candida'il*r la *b'inerea permi&ului de c*nducere &i a c*nduca'*ril*r
de au'*veEicule &au de 'ramvaiA au'*ri+a'e de au'*ri'a'ea de &ana'a'e publica 3ude'eana &au de cea a municipiu
6c' .? al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' ( al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
incruci&areA 3*nc'iune &au bi0urcare de drumuri la nivelA inclu&iv &pa'iile 0*rma'e de
*pera'iunea admini&'ra'iva prin care &e a'e&'a ca un veEicul p*a'e circula pe
drumurile publice 2*vada a'e&'arii inma'riculariiDinre%i&'rarii e&'e cer'i0ica'ul de inma'riculareDinre%i&'rare &i
numarul de inma'riculareDinre%i&'rare a'ribui'=
6c' .!H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
.!H( inma'riculareDinre%i&'rare permanen'a ) *pera'iunea de inma'riculareDinre%i&'rare prin care &e a'ribuie
are &i numar de inma'riculareD inre%i&'rare pen'ru * peri*ada nede'ermina'a=
6c' .!H( al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
$# din ." ianuarie (##"
*pera'iunea de inma'riculare prin care &e ac*rda cer'i0ica' de inma'riculare &i
numar de inma'riculare pen'ru * peri*ada de'ermina'a=
6c' .!H$ al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
ca'unulA &a'ulA c*munaA *ra&ul &i municipiul ale car*r in'rari &i ie&iri &un' &emnali+a'e
./ ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a ) ma&a ma@ima a unui veEicul incarca'A declara'a admi&ibila in urma
*m*l*%arii de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a=
di&p*+i'ivul care d*vede&'e c*n&umul de pr*du&e *ri &ub&'an'e &'upe0ian'e &au al
medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare ace&'*ra *ri pre+en'a in aerul e@pira' a alc**lului &au prin care &e pr*bea+a
de pc' $ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
(# mi3l*c 'eEnic *m*l*%a' &i veri0ica' me'r*l*%ic ) di&p*+i'ivul care &'abile&'e c*ncen'

ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! de c,'re pc' . al ar' I din
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
*rice cale de c*munica'ie 'ere&'raA cu e@cep'ia cail*r 0era'eA &pecial amena3a'a pen'ru 'ra0icul
pie'*nal &au ru'ierA de&cEi&a circula'iei publice= drumurile care &un' incEi&e circula'iei publice &un' &emnali+a'e la
0ica' &i cu d*'are c*re&pun+a'*are
pen'ru e@aminarea medicala ambula'*rie a candida'il*r la *b'inerea permi&ului de c*nducere &i a c*nduca'*ril*r
de au'*veEicule &au de 'ramvaiA au'*ri+a'e de au'*ri'a'ea de &ana'a'e publica 3ude'eana &au de cea a municipiului
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
incruci&areA 3*nc'iune &au bi0urcare de drumuri la nivelA inclu&iv &pa'iile 0*rma'e de
*pera'iunea admini&'ra'iva prin care &e a'e&'a ca un veEicul p*a'e circula pe
iculariiDinre%i&'rarii e&'e cer'i0ica'ul de inma'riculareDinre%i&'rare &i
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
*pera'iunea de inma'riculareDinre%i&'rare prin care &e a'ribuie
are &i numar de inma'riculareD inre%i&'rare pen'ru * peri*ada nede'ermina'a=
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
*pera'iunea de inma'riculare prin care &e ac*rda cer'i0ica' de inma'riculare &i
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
ca'unulA &a'ulA c*munaA *ra&ul &i municipiul ale car*r in'rari &i ie&iri &un' &emnali+a'e in
ma&a ma@ima a unui veEicul incarca'A declara'a admi&ibila in urma
umul de pr*du&e *ri &ub&'an'e &'upe0ian'e &au al
medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare ace&'*ra *ri pre+en'a in aerul e@pira' a alc**lului &au prin care &e pr*bea+a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
di&p*+i'ivul care &'abile&'e c*ncen'ra'ia de alc**l in aerul

6unc'ul (# al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr

(. m*ped ) veEiculA cu d*u, &au 'rei r*iA a c,rui vi'e+, ma@im, prin c*n&'rucie e&'e mai mare de (? JmDEA dar
nu dep,7e7'e 1? JmDE 7i care e&'e ecEipa' cu un m*'*r cu ardere in'ern,A cu aprindere prin &c-n'eieA cu *
capaci'a'e cilindric, ce nu dep,7e7'e ?# cmc &au cu un al' m*'*r cu ardere in'ern, *riA dup, ca+A elec'ricA a c,rui
pu'ere n*minal, c*n'inu, ma@im, nu dep,7e7'e 1 JKA iar ma&a pr*prie a veEiculului nu dep,7e7'e $?# J%A
neinclu+-nd ma&a ba'eriil*r Cn ca+ul veEicul
de0ini' la pc' ! par'ea A din ane@a nr . la &eciunea 1 din Re%lemen',rile privind *m*l*%area de 'ip 7i eliberarea
c,rii de iden'i'a'e a veEiculel*r ru'iereA precum 7i *m*l*%area
apr*ba'e prin Ordinul mini&'rului lucr,ril*r publiceA 'ran&p*r'uril*r 7i l*cuinei nr (..D(##$
c*mple',rile ul'eri*are=
))))))))))))
6c' (. al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

(( m*'*cicle'a ) au'*veEiculul cu d*ua r*'iA cu &au 0ara a'a&A ecEipa' cu un
mai mare de ?# cmc &iD&au a carui vi'e+a ma@imaA prin c*n&'ruc'ieA depa&e&'e 1? JmDE=
($ par'e car*&abila ) p*r'iunea din pla'0*rma drumului de&'ina'a circula'iei veEiculel*r= un drum p*a'e
cuprinde mai mul'e par'i car*&abile c*mple' &epara'e una de cealal'a prin'r
di0eren'a de nivel=
(1 par'icipan' la 'ra0ic ) per&*ana 0i+ica ce u'ili+ea+aA la un m*men' da'A drumul public=
(? pi&'a pen'ru bicicle'e ) &ubdivi+iunea par'ii c
de drumA &pecial amena3a'aA &emnali+a'a &i marca'a c*re&pun+a'*rA de&'ina'a numai circula'iei bicicle'el*r &i
m*pedel*r=
(! pri*ri'a'e de 'recere ) drep'ul unui par'icipan' la 'ra0ic de a 'rece inain'ea cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic cu
care &e in'er&ec'ea+aA in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale privind circula'ia pe drumurile publice=
(" rem*rca ) veEiculul 0ara m*'*r de&'ina' a 0i 'rac'a' de un au'*veEicul &au de un 'rac'*r=
(/ rem*rca u&*ara ) rem*rca a carei ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a nu depa&e&'e "?# J%=
(< &emirem*rca ) rem*rca a carei ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a e&'e prelua'a in par'e de ca
&au de ca're un 'rac'*r=
$# 'rac'*r ) veEiculul cu m*'*rA pe r*'i &au pe &enileA c*ncepu' &pecial pen'ru a 'ra%e &au a impin%e anumi'e
u'ila3e &au rem*rci 0*l*&i'e in e@pl*a'arile a%ric*le *ri 0*re&'iere &au pen'ru al'e lucrariA car
*ca+i*nal pe drumul public=
$. 'rac'*r ru'ier ) 'rac'*rul pe r*'iA cu cel pu'in d*ua a@eA u'ili+a' pen'ru e@ecu'area de lucrariA precum &i pen'ru
'rac'area un*r rem*rci 0*l*&i'e pen'ru 'ran&p*r'ul de per&*ane &au bunuri &i care &
drumul public=
$( 'recere la nivel ) incruci&area la nivel din're un drum public &i * cale 0era'a &au linie de 'ramvaiA care di&pune
de * pla'0*rma independen'a=
$(H. 'riciclu cu m*'*r ) au'*veEicul cu 'rei r*
dep,7e7'e 1? JmDEA care e&'e ecEipa' cu un m*'*r av-nd * cilindree de pe&'e ?# cmcA Cn ca+ul unui m*'*r cu ardere
in'ern,A &au cu un m*'*r elec'ric cu pu'ere n*minal, c*n'inu, ce dep,7e7'e 1 JK=
))))))))))))
6c' $(H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' ( al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

$$ 'r*'uar ) &pa'iul l*n%i'udinal &i'ua' in p
prin di0eren'a &au 0ara di0eren'a de nivelA de&'ina' circula'iei pie'*nil*r=
$1 de'ina'*r manda'a' ) per&*ana 0i+ica &au 3uridica care 0*l*&e&'e un veEicul in ba+a unui c*n'rac' de
&au c*n'rac' de incEiriere=
))))))))))))))
6c' $1 al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

6unc'ul (# al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
veEiculA cu d*u, &au 'rei r*iA a c,rui vi'e+, ma@im, prin c*n&'rucie e&'e mai mare de (? JmDEA dar
nu dep,7e7'e 1? JmDE 7i care e&'e ecEipa' cu un m*'*r cu ardere in'ern,A cu aprindere prin &c-n'eieA cu *
a'e cilindric, ce nu dep,7e7'e ?# cmc &au cu un al' m*'*r cu ardere in'ern, *riA dup, ca+A elec'ricA a c,rui
pu'ere n*minal, c*n'inu, ma@im, nu dep,7e7'e 1 JKA iar ma&a pr*prie a veEiculului nu dep,7e7'e $?# J%A
neinclu+-nd ma&a ba'eriil*r Cn ca+ul veEiculului elec'ric E&'e a&imila' m*pedului cvadriciclul u7*rA a&'0el cum e&'e
de0ini' la pc' ! par'ea A din ane@a nr . la &eciunea 1 din Re%lemen',rile privind *m*l*%area de 'ip 7i eliberarea
c,rii de iden'i'a'e a veEiculel*r ru'iereA precum 7i *m*l*%area de 'ip a pr*du&el*r u'ili+a'e la ace&'ea
Ordinul mini&'rului lucr,ril*r publiceA 'ran&p*r'uril*r 7i l*cuinei nr (..D(##$
! a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
au'*veEiculul cu d*ua r*'iA cu &au 0ara a'a&A ecEipa' cu un m*'*r care are * capaci'a'e cilindrica
mai mare de ?# cmc &iD&au a carui vi'e+a ma@imaA prin c*n&'ruc'ieA depa&e&'e 1? JmDE=
p*r'iunea din pla'0*rma drumului de&'ina'a circula'iei veEiculel*r= un drum p*a'e
r'i car*&abile c*mple' &epara'e una de cealal'a prin'r)* +*na de&par'i'*are &au prin
per&*ana 0i+ica ce u'ili+ea+aA la un m*men' da'A drumul public=
&ubdivi+iunea par'ii car*&abileA a 'r*'uarului *ri a ac*&'amen'ului &au pi&'a &epara'a
de drumA &pecial amena3a'aA &emnali+a'a &i marca'a c*re&pun+a'*rA de&'ina'a numai circula'iei bicicle'el*r &i
drep'ul unui par'icipan' la 'ra0ic de a 'rece inain'ea cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic cu
care &e in'er&ec'ea+aA in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale privind circula'ia pe drumurile publice=
ra m*'*r de&'ina' a 0i 'rac'a' de un au'*veEicul &au de un 'rac'*r=
rem*rca a carei ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a nu depa&e&'e "?# J%=
rem*rca a carei ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a e&'e prelua'a in par'e de ca
veEiculul cu m*'*rA pe r*'i &au pe &enileA c*ncepu' &pecial pen'ru a 'ra%e &au a impin%e anumi'e
u'ila3e &au rem*rci 0*l*&i'e in e@pl*a'arile a%ric*le *ri 0*re&'iere &au pen'ru al'e lucrariA car
'rac'*rul pe r*'iA cu cel pu'in d*ua a@eA u'ili+a' pen'ru e@ecu'area de lucrariA precum &i pen'ru
'rac'area un*r rem*rci 0*l*&i'e pen'ru 'ran&p*r'ul de per&*ane &au bunuri &i care &
incruci&area la nivel din're un drum public &i * cale 0era'a &au linie de 'ramvaiA care di&pune
au'*veEicul cu 'rei r*i di&pu&e &ime'ricA a c,rui vi'e+, ma@im, prin c*n&'rucie
dep,7e7'e 1? JmDEA care e&'e ecEipa' cu un m*'*r av-nd * cilindree de pe&'e ?# cmcA Cn ca+ul unui m*'*r cu ardere
in'ern,A &au cu un m*'*r elec'ric cu pu'ere n*minal, c*n'inu, ce dep,7e7'e 1 JK=
6c' $(H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' ( al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
&pa'iul l*n%i'udinal &i'ua' in par'ea la'erala a drumuluiA &epara' in m*d vi+ibil de par'ea car*&abila
prin di0eren'a &au 0ara di0eren'a de nivelA de&'ina' circula'iei pie'*nil*r=
per&*ana 0i+ica &au 3uridica care 0*l*&e&'e un veEicul in ba+a unui c*n'rac' de
6c' $1 al ar' ! a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
veEiculA cu d*u, &au 'rei r*iA a c,rui vi'e+, ma@im, prin c*n&'rucie e&'e mai mare de (? JmDEA dar
nu dep,7e7'e 1? JmDE 7i care e&'e ecEipa' cu un m*'*r cu ardere in'ern,A cu aprindere prin &c-n'eieA cu *
a'e cilindric, ce nu dep,7e7'e ?# cmc &au cu un al' m*'*r cu ardere in'ern, *riA dup, ca+A elec'ricA a c,rui
pu'ere n*minal, c*n'inu, ma@im, nu dep,7e7'e 1 JKA iar ma&a pr*prie a veEiculului nu dep,7e7'e $?# J%A
ului elec'ric E&'e a&imila' m*pedului cvadriciclul u7*rA a&'0el cum e&'e
de0ini' la pc' ! par'ea A din ane@a nr . la &eciunea 1 din Re%lemen',rile privind *m*l*%area de 'ip 7i eliberarea
de 'ip a pr*du&el*r u'ili+a'e la ace&'ea ) RNTR (A
Ordinul mini&'rului lucr,ril*r publiceA 'ran&p*r'uril*r 7i l*cuinei nr (..D(##$A cu m*di0ic,rile 7i
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
m*'*r care are * capaci'a'e cilindrica
mai mare de ?# cmc &iD&au a carui vi'e+a ma@imaA prin c*n&'ruc'ieA depa&e&'e 1? JmDE=
p*r'iunea din pla'0*rma drumului de&'ina'a circula'iei veEiculel*r= un drum p*a'e
* +*na de&par'i'*are &au prin
per&*ana 0i+ica ce u'ili+ea+aA la un m*men' da'A drumul public=
ar*&abileA a 'r*'uarului *ri a ac*&'amen'ului &au pi&'a &epara'a
de drumA &pecial amena3a'aA &emnali+a'a &i marca'a c*re&pun+a'*rA de&'ina'a numai circula'iei bicicle'el*r &i
drep'ul unui par'icipan' la 'ra0ic de a 'rece inain'ea cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic cu
care &e in'er&ec'ea+aA in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale privind circula'ia pe drumurile publice=
ra m*'*r de&'ina' a 0i 'rac'a' de un au'*veEicul &au de un 'rac'*r=
rem*rca a carei ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a nu depa&e&'e "?# J%=
rem*rca a carei ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a e&'e prelua'a in par'e de ca're un au'*veEicul
veEiculul cu m*'*rA pe r*'i &au pe &enileA c*ncepu' &pecial pen'ru a 'ra%e &au a impin%e anumi'e
u'ila3e &au rem*rci 0*l*&i'e in e@pl*a'arile a%ric*le *ri 0*re&'iere &au pen'ru al'e lucrariA care &e depla&ea+a numai
'rac'*rul pe r*'iA cu cel pu'in d*ua a@eA u'ili+a' pen'ru e@ecu'area de lucrariA precum &i pen'ru
'rac'area un*r rem*rci 0*l*&i'e pen'ru 'ran&p*r'ul de per&*ane &au bunuri &i care &e depla&ea+aA de re%ulaA pe
incruci&area la nivel din're un drum public &i * cale 0era'a &au linie de 'ramvaiA care di&pune
i di&pu&e &ime'ricA a c,rui vi'e+, ma@im, prin c*n&'rucie
dep,7e7'e 1? JmDEA care e&'e ecEipa' cu un m*'*r av-nd * cilindree de pe&'e ?# cmcA Cn ca+ul unui m*'*r cu ardere
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
ar'ea la'erala a drumuluiA &epara' in m*d vi+ibil de par'ea car*&abila
per&*ana 0i+ica &au 3uridica care 0*l*&e&'e un veEicul in ba+a unui c*n'rac' de lea&in%
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn

$? veEicul ) &i&'emul mecanic care &e depla&ea+a pe drumA cu &au 0ara mi3l*ace de au'*pr*pul&areA u'ili+a' in
m*d curen' pen'ru 'ran&p*r'ul de per&*ane &iD&au bunuri *ri pen'ru e0ec'uarea de &ervicii &au lucrari=
$?H. veEicul n*u ) veEicul care nu a mai 0*&' ni
))))))))))))))
6c' $?H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

$! veEicul cu ma&e &au dimen&iuni de %abari' depa&i'e
mar0uril*r 'ran&p*r'a'eA depa&e&'e ma&ele '*'ale ma@ime admi&e &au dimen&iunile de %abari' admi&eA preva+u'e in
re%lemen'arile le%ale=
$" veEicul in circula'ie in'erna'i*nala &au in 'ra0ic in'erna'i*nal
cel pu'in * 0r*n'iera de &'a'=
$/ +*na drumului public cuprinde &upra0a'a de 'eren *cupa'a de elemen'ele c*n&'ruc'ive ale drumuluiA +*na de
pr*'ec'ie &i +*na de &i%uran'a Limi'ele +*nel*r drumuril*r &e &'abile&c in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale=
$< +*na pie'*nala ) perime'rul care cuprinde una &au mai mul'e &'ra+i re+erva'e circula'iei pie'*nil*rA unde
acce&ul veEiculel*r e&'e &upu& un*r re%uli &peciale de circul
c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale=
1# +*na re+iden'iala ) perime'rul din'r
ie&irile &emnali+a'e in c*n0*rmi'a'e cu preveder

CA6 II
VeEiculele

4ECTIUNEA .
C*ndi'iile privind circula'ia veEiculel*r &i c*n'r*lul ace&'*ra

ART "
Orice veEicul care circula pe drumurile publice 'rebuie &a c*re&punda n*rmel*r 'eEnice privind &i%uran'a
circula'iei ru'iereA pr*'ec'ia mediului &i u'ili+area c*n0*rm de&'ina'iei
ART /
6en'ru a 0i c*ndu&e pe drumurile publiceA 0iecare au'*veE
prim a3u'*rA d*ua 'riun%Eiuri re0lec'*ri+an'e &i un &'in%a'*r de incendiuA *m*l*%a'e
))))))))))))
Ar' / a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E UR
MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART <
G.) 6en'ru a 0i Cnma'ricula'eA Cnre%i&'ra'e &au admi&e Cn circulaieA au'*veEiculeleA rem*rcile 7i 'ramvaiele 'rebuie
&, 0ie *m*l*%a'e Cn c*ndiiile le%ii
))))))))))))
Alin G.) al ar' < a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G() Ca'e%*riile de veEicule care p*'
mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA cu avi+ul Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r
In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*maneA care &e publica in M*ni'*rul O
G$) 2*cumen'ul care a'e&'a *m*l*%area e&'e car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA elibera'a in c*ndi'iile le%ii
G1) 6en'ru a 0i men'inu'e in circula'ieA veEiculele inma'ricula'e &e &upun in&pec'iei 'eEnice peri*dice
G?) In&pec'ia 'eEnica peri*dica &e e0ec'uea+a in &'a'ii au'*ri+a'eA c*n0*rm le%i&la'iei in vi%*are
G!) 6en'ru au'*veEiculele apar'inand in&'i'u'iil*r din &i&'emul de aparareA *rdine publica &i &i%uran'a na'i*nalaA
in&pec'ia 'eEnica peri*dica &e p*a'e e0ec'ua &i in &'a'ii pr*priiA au'*ri+a'e p*'rivi' le%ii
ART .#
&i&'emul mecanic care &e depla&ea+a pe drumA cu &au 0ara mi3l*ace de au'*pr*pul&areA u'ili+a' in
m*d curen' pen'ru 'ran&p*r'ul de per&*ane &iD&au bunuri *ri pen'ru e0ec'uarea de &ervicii &au lucrari=
veEicul care nu a mai 0*&' nici*da'a inma'ricula'=
6c' $?H. al ar' ! a 0*&' in'r*du& de pc' $ al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
imen&iuni de %abari' depa&i'e ) veEiculul careA da'*ri'a dimen&iunil*r &ale *ri
mar0uril*r 'ran&p*r'a'eA depa&e&'e ma&ele '*'ale ma@ime admi&e &au dimen&iunile de %abari' admi&eA preva+u'e in
ala &au in 'ra0ic in'erna'i*nal ) veEiculul careA prin depla&area &aA depa&e&'e
$/ +*na drumului public cuprinde &upra0a'a de 'eren *cupa'a de elemen'ele c*n&'ruc'ive ale drumuluiA +*na de
Limi'ele +*nel*r drumuril*r &e &'abile&c in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale=
perime'rul care cuprinde una &au mai mul'e &'ra+i re+erva'e circula'iei pie'*nil*rA unde
acce&ul veEiculel*r e&'e &upu& un*r re%uli &peciale de circula'ieA avand in'rarile &i ie&irile &emnali+a'e in
perime'rul din'r)* l*cali'a'e unde &e aplica re%uli &peciale de circula'ieA avand in'rarile &i
ie&irile &emnali+a'e in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale
C*ndi'iile privind circula'ia veEiculel*r &i c*n'r*lul ace&'*ra
Orice veEicul care circula pe drumurile publice 'rebuie &a c*re&punda n*rmel*r 'eEnice privind &i%uran'a
circula'iei ru'iereA pr*'ec'ia mediului &i u'ili+area c*n0*rm de&'ina'iei
6en'ru a 0i c*ndu&e pe drumurile publiceA 0iecare au'*veEicul &i 'ramvai 'rebuie &a 0ie d*'a' cu 'ru&a medicala de
prim a3u'*rA d*ua 'riun%Eiuri re0lec'*ri+an'e &i un &'in%a'*r de incendiuA *m*l*%a'e
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G.) 6en'ru a 0i Cnma'ricula'eA Cnre%i&'ra'e &au admi&e Cn circulaieA au'*veEiculeleA rem*rcile 7i 'ramvaiele 'rebuie
Alin G.) al ar' < a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G() Ca'e%*riile de veEicule care p*' 0i admi&e in circula'ie 0ara a 0i *m*l*%a'e &e &'abile&c prin *rdin al
mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA cu avi+ul Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r
In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*maneA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
G$) 2*cumen'ul care a'e&'a *m*l*%area e&'e car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA elibera'a in c*ndi'iile le%ii
G1) 6en'ru a 0i men'inu'e in circula'ieA veEiculele inma'ricula'e &e &upun in&pec'iei 'eEnice peri*dice
G?) In&pec'ia 'eEnica peri*dica &e e0ec'uea+a in &'a'ii au'*ri+a'eA c*n0*rm le%i&la'iei in vi%*are
G!) 6en'ru au'*veEiculele apar'inand in&'i'u'iil*r din &i&'emul de aparareA *rdine publica &i &i%uran'a na'i*nalaA
e0ec'ua &i in &'a'ii pr*priiA au'*ri+a'e p*'rivi' le%ii

&i&'emul mecanic care &e depla&ea+a pe drumA cu &au 0ara mi3l*ace de au'*pr*pul&areA u'ili+a' in
m*d curen' pen'ru 'ran&p*r'ul de per&*ane &iD&au bunuri *ri pen'ru e0ec'uarea de &ervicii &au lucrari=
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
veEiculul careA da'*ri'a dimen&iunil*r &ale *ri
mar0uril*r 'ran&p*r'a'eA depa&e&'e ma&ele '*'ale ma@ime admi&e &au dimen&iunile de %abari' admi&eA preva+u'e in
veEiculul careA prin depla&area &aA depa&e&'e
$/ +*na drumului public cuprinde &upra0a'a de 'eren *cupa'a de elemen'ele c*n&'ruc'ive ale drumuluiA +*na de
Limi'ele +*nel*r drumuril*r &e &'abile&c in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale=
perime'rul care cuprinde una &au mai mul'e &'ra+i re+erva'e circula'iei pie'*nil*rA unde
a'ieA avand in'rarile &i ie&irile &emnali+a'e in
* l*cali'a'e unde &e aplica re%uli &peciale de circula'ieA avand in'rarile &i
Orice veEicul care circula pe drumurile publice 'rebuie &a c*re&punda n*rmel*r 'eEnice privind &i%uran'a
icul &i 'ramvai 'rebuie &a 0ie d*'a' cu 'ru&a medicala de
prim a3u'*rA d*ua 'riun%Eiuri re0lec'*ri+an'e &i un &'in%a'*r de incendiuA *m*l*%a'e
GEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn
G.) 6en'ru a 0i Cnma'ricula'eA Cnre%i&'ra'e &au admi&e Cn circulaieA au'*veEiculeleA rem*rcile 7i 'ramvaiele 'rebuie
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
0i admi&e in circula'ie 0ara a 0i *m*l*%a'e &e &'abile&c prin *rdin al
mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA cu avi+ul Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r )
0icial al R*manieiA 6ar'ea I
G$) 2*cumen'ul care a'e&'a *m*l*%area e&'e car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA elibera'a in c*ndi'iile le%ii
G1) 6en'ru a 0i men'inu'e in circula'ieA veEiculele inma'ricula'e &e &upun in&pec'iei 'eEnice peri*dice
G?) In&pec'ia 'eEnica peri*dica &e e0ec'uea+a in &'a'ii au'*ri+a'eA c*n0*rm le%i&la'iei in vi%*are
G!) 6en'ru au'*veEiculele apar'inand in&'i'u'iil*r din &i&'emul de aparareA *rdine publica &i &i%uran'a na'i*nalaA
e0ec'ua &i in &'a'ii pr*priiA au'*ri+a'e p*'rivi' le%ii

G.) E&'e in'er+i&a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r care nu c*re&pund din punc' de vedere 'eEnicA a
cel*r al car*r 'ermen de valabili'a'e a in&pec'iei 'eEnice peri*dice
ra&pundere civila pen'ru ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin acciden'e de circula'ie
G() C*n&'a'area de0ec'iunil*r 'eEnice ale veEiculel*r &e 0ace de ca're p*li'ia ru'ieraA iar veri0icarea &'arii 'eEnice
veEiculel*r a0la'e in 'ra0ic pe drumurile publice &e 0ace de ca're p*li'ia ru'ieraA impreuna cu in&'i'u'iile abili'a'e de
le%e

4ECTIUNEA a ()a
Inma'riculareaA inre%i&'rarea &i radierea veEiculel*r

ART ..
G.) 6r*prie'arii de veEicule &au de'ina'*rii manda'a'i ai ace&'*ra &un' *bli%a'i &a le inma'ricule+e &au &a le
inre%i&'re+eA dupa ca+A inain'e de a le pune in circula'ieA c*n0*rm prevederil*r le%ale
G() Inma'ricularea veEiculel*r e&'e c*n'inuaA de
circula'ie a unui veEicul din ca'e%*ria cel*r &upu&e ace&'ei c*ndi'iiA p*'rivi' prevederil*r pre+en'ei *rd*nan'e de
ur%en'aA &i pre&upune urma'*arele *pera'iuni8
a) in&crierea in eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a d*bandirii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra
unui veEicul de ca're primul pr*prie'ar=
b) 'ran&crierea in eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a 'u'ur*r 'ran&mi'eril*r ul'eri*are ale
drep'ului de pr*prie'a'e a&upra unui veEicul
G$) Opera'iunile preva+u'e la alin G() &e reali+ea+a pe ba+a da'el*r de iden'i0icare ale veEiculului &i ale
pr*prie'arului &i c*ndi'i*nea+a eliberarea de ca're au'*ri'a'ile c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a unui cer'i0ica'
inma'riculareA precum &i a placu'el*r cu numarul de inma'riculare a'ribui' &i 'ran&crierile nece&are in cer'i0ica'ul
de inma'riculare &i in car'ea de iden'i'a'e a veEiculului
G1) In ca+ul 'ran&mi'erii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra unui veEiculA
eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'e &imul'an cu men'i*narea ince'arii cali'a'ii de 'i'ular al inma'ricularii a 0*&'ului
pr*prie'ar 6en'ru reali+area ace&'ei *pera'iuni &i emi'erea unui n*u cer'i0ica' de inma'ricular
e&'e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'ii c*mpe'en'e 'ran&crierea 'ran&mi'erii drep'ului de pr*prie'a'eA in 'ermen de $# de
+ile de la da'a d*bandirii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra veEiculului
))))))))))))
Alin G1) al ar' .. a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G?) 4*lici'an'ii unei *pera'iuni de inma'riculare a unui veEicul in eviden'ele au
le%iiA 'rebuie &a 0aca d*vada cer'i0icarii au'en'ici'a'ii veEiculului de ca're Re%i&'rul Au'* R*manA in c*ndi'iile
&'abili'e prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&mului &i al mini&'rului
admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I Cer'i0icarea au'en'ici'a'ii
veEiculului c*n'ine &i a'e&'area 0ap'ului ca ace&'a nu 0i%urea+a in ba+a de da'e ca 0iind 0ura'
G!) 2*vada cer'i0icarii veEiculului nu
inma'riculare
G") Cu *ca+ia reali+arii *ricarei *pera'iuni privind inma'ricularea unui veEiculA veri0icarea e0ec'uarii in&pec'iei
'eEnice peri*dice &i a a&i%urarii *bli%a'*rii de ra
cale in0*rma'icaA in c*ndi'iile &'abili'e prin pr*'*c*l incEeia' in're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a din &ub*rdinea
Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r cu a'ribu'ii de *r%ani+are &i c*
eliberare a cer'i0ica'el*r de inma'riculare &i a placu'el*r cu numere de inma'riculare &i Re%i&'rul Au'* R*manA
re&pec'iv C*mi&ia de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r
G/) Au'*ri'a'ile c*mpe'en'e &a reali+e+e *pera'iunil
'*a'e 'a@ele &i 'ari0ele &'abili'e p*'rivi' le%iiA a0eren'e ace&'*r *pera'iuni
G<) 4*cie'a'ile abili'a'e &a c*merciali+e+e veEicule n*i &i &*cie'a'ile de lea&in% din R*mania p*' &*lici'aA p
in0*rma'icaA inma'ricularea &au au'*ri+area pr*vi+*rie pen'ru circula'ie a veEiculel*rA prin in'ermediul unei
aplica'ii in0*rma'ice pu&e la di&p*+i'ieA in c*ndi'iile &'abili'e prin pr*'*c*lA de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a din
&ub*rdinea Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r cu a'ribu'ii de *r%ani+are &i c**rd*nare a ac'ivi'a'ii de
eviden'a &i eliberare a cer'i0ica'el*r de inma'riculare &i a placu'el*r cu numere de inma'riculare
G.) E&'e in'er+i&a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r care nu c*re&pund din punc' de vedere 'eEnicA a
cel*r al car*r 'ermen de valabili'a'e a in&pec'iei 'eEnice peri*dice a e@pira'A precum &i a cel*r nea&i%ura'e pen'ru
ra&pundere civila pen'ru ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin acciden'e de circula'ie
G() C*n&'a'area de0ec'iunil*r 'eEnice ale veEiculel*r &e 0ace de ca're p*li'ia ru'ieraA iar veri0icarea &'arii 'eEnice
veEiculel*r a0la'e in 'ra0ic pe drumurile publice &e 0ace de ca're p*li'ia ru'ieraA impreuna cu in&'i'u'iile abili'a'e de
Inma'riculareaA inre%i&'rarea &i radierea veEiculel*r
G.) 6r*prie'arii de veEicule &au de'ina'*rii manda'a'i ai ace&'*ra &un' *bli%a'i &a le inma'ricule+e &au &a le
inre%i&'re+eA dupa ca+A inain'e de a le pune in circula'ieA c*n0*rm prevederil*r le%ale
G() Inma'ricularea veEiculel*r e&'e c*n'inuaA de la admi'erea in circula'ie pana la &c*a'erea de0ini'iva din
circula'ie a unui veEicul din ca'e%*ria cel*r &upu&e ace&'ei c*ndi'iiA p*'rivi' prevederil*r pre+en'ei *rd*nan'e de
ur%en'aA &i pre&upune urma'*arele *pera'iuni8
u'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a d*bandirii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra
unui veEicul de ca're primul pr*prie'ar=
b) 'ran&crierea in eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a 'u'ur*r 'ran&mi'eril*r ul'eri*are ale
pr*prie'a'e a&upra unui veEicul
G$) Opera'iunile preva+u'e la alin G() &e reali+ea+a pe ba+a da'el*r de iden'i0icare ale veEiculului &i ale
pr*prie'arului &i c*ndi'i*nea+a eliberarea de ca're au'*ri'a'ile c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a unui cer'i0ica'
inma'riculareA precum &i a placu'el*r cu numarul de inma'riculare a'ribui' &i 'ran&crierile nece&are in cer'i0ica'ul
de inma'riculare &i in car'ea de iden'i'a'e a veEiculului
G1) In ca+ul 'ran&mi'erii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra unui veEiculA da'ele n*ului pr*prie'ar &e in&criu in
eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'e &imul'an cu men'i*narea ince'arii cali'a'ii de 'i'ular al inma'ricularii a 0*&'ului
pr*prie'ar 6en'ru reali+area ace&'ei *pera'iuni &i emi'erea unui n*u cer'i0ica' de inma'ricular
e&'e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'ii c*mpe'en'e 'ran&crierea 'ran&mi'erii drep'ului de pr*prie'a'eA in 'ermen de $# de
+ile de la da'a d*bandirii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra veEiculului
*di0ica' de pc' ? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G?) 4*lici'an'ii unei *pera'iuni de inma'riculare a unui veEicul in eviden'ele au
le%iiA 'rebuie &a 0aca d*vada cer'i0icarii au'en'ici'a'ii veEiculului de ca're Re%i&'rul Au'* R*manA in c*ndi'iile
&'abili'e prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&mului &i al mini&'rului
mini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I Cer'i0icarea au'en'ici'a'ii
veEiculului c*n'ine &i a'e&'area 0ap'ului ca ace&'a nu 0i%urea+a in ba+a de da'e ca 0iind 0ura'
G!) 2*vada cer'i0icarii veEiculului nu &e impune in ca+ul veEiculel*r n*i pen'ru &*lici'an'ii *pera'iil*r de
G") Cu *ca+ia reali+arii *ricarei *pera'iuni privind inma'ricularea unui veEiculA veri0icarea e0ec'uarii in&pec'iei
'eEnice peri*dice &i a a&i%urarii *bli%a'*rii de ra&pundere civilaA re&pec'iv a valabili'a'ii ace&'*raA &e p*a'e 0ace &i pe
cale in0*rma'icaA in c*ndi'iile &'abili'e prin pr*'*c*l incEeia' in're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a din &ub*rdinea
Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r cu a'ribu'ii de *r%ani+are &i c**rd*nare a ac'ivi'a'ii de eviden'a &i
eliberare a cer'i0ica'el*r de inma'riculare &i a placu'el*r cu numere de inma'riculare &i Re%i&'rul Au'* R*manA
re&pec'iv C*mi&ia de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r
G/) Au'*ri'a'ile c*mpe'en'e &a reali+e+e *pera'iunile de inma'riculare a veEiculel*r p*' inca&a de la &*lici'an'i
'*a'e 'a@ele &i 'ari0ele &'abili'e p*'rivi' le%iiA a0eren'e ace&'*r *pera'iuni
G<) 4*cie'a'ile abili'a'e &a c*merciali+e+e veEicule n*i &i &*cie'a'ile de lea&in% din R*mania p*' &*lici'aA p
in0*rma'icaA inma'ricularea &au au'*ri+area pr*vi+*rie pen'ru circula'ie a veEiculel*rA prin in'ermediul unei
aplica'ii in0*rma'ice pu&e la di&p*+i'ieA in c*ndi'iile &'abili'e prin pr*'*c*lA de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a din
i Admini&'ra'iei &i In'ernel*r cu a'ribu'ii de *r%ani+are &i c**rd*nare a ac'ivi'a'ii de
eviden'a &i eliberare a cer'i0ica'el*r de inma'riculare &i a placu'el*r cu numere de inma'riculare

G.) E&'e in'er+i&a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r care nu c*re&pund din punc' de vedere 'eEnicA a
a e@pira'A precum &i a cel*r nea&i%ura'e pen'ru
ra&pundere civila pen'ru ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin acciden'e de circula'ie
G() C*n&'a'area de0ec'iunil*r 'eEnice ale veEiculel*r &e 0ace de ca're p*li'ia ru'ieraA iar veri0icarea &'arii 'eEnice a
veEiculel*r a0la'e in 'ra0ic pe drumurile publice &e 0ace de ca're p*li'ia ru'ieraA impreuna cu in&'i'u'iile abili'a'e de
G.) 6r*prie'arii de veEicule &au de'ina'*rii manda'a'i ai ace&'*ra &un' *bli%a'i &a le inma'ricule+e &au &a le
inre%i&'re+eA dupa ca+A inain'e de a le pune in circula'ieA c*n0*rm prevederil*r le%ale
la admi'erea in circula'ie pana la &c*a'erea de0ini'iva din
circula'ie a unui veEicul din ca'e%*ria cel*r &upu&e ace&'ei c*ndi'iiA p*'rivi' prevederil*r pre+en'ei *rd*nan'e de
u'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a d*bandirii drep'ului de pr*prie'a'e a&upra
b) 'ran&crierea in eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a 'u'ur*r 'ran&mi'eril*r ul'eri*are ale
G$) Opera'iunile preva+u'e la alin G() &e reali+ea+a pe ba+a da'el*r de iden'i0icare ale veEiculului &i ale
pr*prie'arului &i c*ndi'i*nea+a eliberarea de ca're au'*ri'a'ile c*mpe'en'eA p*'rivi' le%iiA a unui cer'i0ica' de
inma'riculareA precum &i a placu'el*r cu numarul de inma'riculare a'ribui' &i 'ran&crierile nece&are in cer'i0ica'ul
da'ele n*ului pr*prie'ar &e in&criu in
eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'e &imul'an cu men'i*narea ince'arii cali'a'ii de 'i'ular al inma'ricularii a 0*&'ului
pr*prie'ar 6en'ru reali+area ace&'ei *pera'iuni &i emi'erea unui n*u cer'i0ica' de inma'riculareA n*ul pr*prie'ar
e&'e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'ii c*mpe'en'e 'ran&crierea 'ran&mi'erii drep'ului de pr*prie'a'eA in 'ermen de $# de
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G?) 4*lici'an'ii unei *pera'iuni de inma'riculare a unui veEicul in eviden'ele au'*ri'a'il*r c*mpe'en'eA p*'rivi'
le%iiA 'rebuie &a 0aca d*vada cer'i0icarii au'en'ici'a'ii veEiculului de ca're Re%i&'rul Au'* R*manA in c*ndi'iile
&'abili'e prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&mului &i al mini&'rului
mini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I Cer'i0icarea au'en'ici'a'ii
veEiculului c*n'ine &i a'e&'area 0ap'ului ca ace&'a nu 0i%urea+a in ba+a de da'e ca 0iind 0ura'
&e impune in ca+ul veEiculel*r n*i pen'ru &*lici'an'ii *pera'iil*r de
G") Cu *ca+ia reali+arii *ricarei *pera'iuni privind inma'ricularea unui veEiculA veri0icarea e0ec'uarii in&pec'iei
&pundere civilaA re&pec'iv a valabili'a'ii ace&'*raA &e p*a'e 0ace &i pe
cale in0*rma'icaA in c*ndi'iile &'abili'e prin pr*'*c*l incEeia' in're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a din &ub*rdinea
*rd*nare a ac'ivi'a'ii de eviden'a &i
eliberare a cer'i0ica'el*r de inma'riculare &i a placu'el*r cu numere de inma'riculare &i Re%i&'rul Au'* R*manA
e de inma'riculare a veEiculel*r p*' inca&a de la &*lici'an'i
G<) 4*cie'a'ile abili'a'e &a c*merciali+e+e veEicule n*i &i &*cie'a'ile de lea&in% din R*mania p*' &*lici'aA pe cale
in0*rma'icaA inma'ricularea &au au'*ri+area pr*vi+*rie pen'ru circula'ie a veEiculel*rA prin in'ermediul unei
aplica'ii in0*rma'ice pu&e la di&p*+i'ieA in c*ndi'iile &'abili'e prin pr*'*c*lA de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a din
i Admini&'ra'iei &i In'ernel*r cu a'ribu'ii de *r%ani+are &i c**rd*nare a ac'ivi'a'ii de
eviden'a &i eliberare a cer'i0ica'el*r de inma'riculare &i a placu'el*r cu numere de inma'riculare

G.#) 6r*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a' al unui veEicul e&'
in&crierea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a *ricarei m*di0icari a da'el*r de iden'i0icare a
veEiculului re&pec'iv &auA dupa ca+A ale pr*prie'aruluiA in 'ermen de $# de +ile de la da'a la ca
m*di0icarea
))))))))))))))))
Alin G.#) al ar' .. a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
))))))))))))))))
Ar' .. a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al
OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

ART .(
G.) 6en'ru a circula pe drumurile publiceA veEicul
bicicle'el*rA 'rebuie &a 0ie inma'ricula'e *ri inre%i&'ra'eA dupa ca+A &i &a p*ar'e placu'e cu numarul de inma'riculare
&au de inre%i&'rareA cu 0*rmeA dimen&iuni &i c*n'inu' preva+u'e de &'andardele in
G() VeEiculele care nu &un' &upu&e inma'ricularii &au inre%i&'rarii p*' circula pe drumurile publice numai in
c*ndi'iile preva+u'e prin re%ulamen'
ART .$
G.) Au'*veEiculele &i rem*rcile &e inma'riculea+a permanen' &au 'emp*rar la au'
ra+a 'eri'*riala pr*prie'arii i&i au d*miciliulA re&edin'a *ri &ediulA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%lemen'arile in
vi%*are
G() Au'*veEiculele &i rem*rcile din d*'area Mini&'erului AparariiA a Mini&'erului In'ernel*r &
Admini&'ra'iveA precum &i cele ale 4erviciului R*man de In0*rma'ii &e inre%i&'rea+a la ace&'e in&'i'u'ii &i p*'A dupa
ca+A &a 0ie inma'ricula'e in c*ndi'iile preva+u'e la alin G.)
))))))))))))))))
Alin G() al ar' .$ a 0*&' m*di0ica' de pc' ! al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) 6ana la inma'riculareA veEiculele preva+u'e
au'*ri+a'ii &peciale elibera'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'a
G1) La cerereA per&*anel*r 3uridice care 0abricaA a&amblea+aA car*&ea+a *ri 'e&'ea+a au'*veEicule &au rem*rci li &e
p*a'e elibera pen'ru ace&'ea au'*ri+a'ii &i numere pen'ru pr*ba
))))))))))))))
Alin G1) al ar' .$ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al
(##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (#

G?) Eviden'a veEiculel*r inma'ricula'e &e 'ine la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a pe ra+a careia pr*prie'arul i&i are
d*miciliulA re&edin'a &au &ediul
ART .1
G.) TramvaieleA 'r*leibu+eleA m*pedeleA ma&inile &i u'ila3ele au'*pr*pul&a'
a%ric*leA 0*re&'iereA 'rac'*arele care nu &e &upun inma'riculariiA precum &i veEiculele cu 'rac'iune animala &e
inre%i&'rea+a de ca're c*n&iliile l*caleA care 'in &i eviden'a ace&'*ra
G() Ca'e%*riile de veEicule care nu &un' &upu&e inma'ricularii &au inre%i&'rariiA precum &i cele care nu &e &upun
in&pec'iei 'eEnice peri*dice &e &'abile&c prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i
'uri&mului &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA ca
ART .?
G.) Oda'a cu reali+area *pera'iunil*r de inma'riculare a veEicululuiA au'*ri'a'ea c*mpe'en'a eliberea+a
pr*prie'arului &au de'ina'*rului manda'a' un cer'i0ica' de inma'riculareA c*n
veEiculul re&pec'ivA precum &i placu'e cu numarul de inma'riculare
))))))))))))
Alin G.) al ar' .? a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G.#) 6r*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a' al unui veEicul e&'e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'ii c*mpe'en'e
in&crierea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a *ricarei m*di0icari a da'el*r de iden'i0icare a
veEiculului re&pec'iv &auA dupa ca+A ale pr*prie'aruluiA in 'ermen de $# de +ile de la da'a la ca
Alin G.#) al ar' .. a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Ar' .. a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"

G.) 6en'ru a circula pe drumurile publiceA veEiculeleA cu e@cep'ia cel*r 'ra&e &au impin&e cu mana &i a
bicicle'el*rA 'rebuie &a 0ie inma'ricula'e *ri inre%i&'ra'eA dupa ca+A &i &a p*ar'e placu'e cu numarul de inma'riculare
&au de inre%i&'rareA cu 0*rmeA dimen&iuni &i c*n'inu' preva+u'e de &'andardele in vi%*are
G() VeEiculele care nu &un' &upu&e inma'ricularii &au inre%i&'rarii p*' circula pe drumurile publice numai in
G.) Au'*veEiculele &i rem*rcile &e inma'riculea+a permanen' &au 'emp*rar la au'
ra+a 'eri'*riala pr*prie'arii i&i au d*miciliulA re&edin'a *ri &ediulA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%lemen'arile in
G() Au'*veEiculele &i rem*rcile din d*'area Mini&'erului AparariiA a Mini&'erului In'ernel*r &
Admini&'ra'iveA precum &i cele ale 4erviciului R*man de In0*rma'ii &e inre%i&'rea+a la ace&'e in&'i'u'ii &i p*'A dupa
ca+A &a 0ie inma'ricula'e in c*ndi'iile preva+u'e la alin G.)
Alin G() al ar' .$ a 0*&' m*di0ica' de pc' ! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) 6ana la inma'riculareA veEiculele preva+u'e la alin G.) p*' circula cu numere pr*vi+*riiA pe ba+a unei
au'*ri+a'ii &peciale elibera'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'a
G1) La cerereA per&*anel*r 3uridice care 0abricaA a&amblea+aA car*&ea+a *ri 'e&'ea+a au'*veEicule &au rem*rci li &e
ru ace&'ea au'*ri+a'ii &i numere pen'ru pr*ba
Alin G1) al ar' .$ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
G?) Eviden'a veEiculel*r inma'ricula'e &e 'ine la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a pe ra+a careia pr*prie'arul i&i are
G.) TramvaieleA 'r*leibu+eleA m*pedeleA ma&inile &i u'ila3ele au'*pr*pul&a'e u'ili+a'e in lucrari de c*n&'ruc'iiA
a%ric*leA 0*re&'iereA 'rac'*arele care nu &e &upun inma'riculariiA precum &i veEiculele cu 'rac'iune animala &e
inre%i&'rea+a de ca're c*n&iliile l*caleA care 'in &i eviden'a ace&'*ra
care nu &un' &upu&e inma'ricularii &au inre%i&'rariiA precum &i cele care nu &e &upun
in&pec'iei 'eEnice peri*dice &e &'abile&c prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i
'uri&mului &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
G.) Oda'a cu reali+area *pera'iunil*r de inma'riculare a veEicululuiA au'*ri'a'ea c*mpe'en'a eliberea+a
pr*prie'arului &au de'ina'*rului manda'a' un cer'i0ica' de inma'riculareA c*n0*rm ca'e%*riei din care 0ace par'e
veEiculul re&pec'ivA precum &i placu'e cu numarul de inma'riculare
Alin G.) al ar' .? a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'ii c*mpe'en'e
in&crierea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a *ricarei m*di0icari a da'el*r de iden'i0icare a
veEiculului re&pec'iv &auA dupa ca+A ale pr*prie'aruluiA in 'ermen de $# de +ile de la da'a la care a in'erveni'
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn MONITORUL
eleA cu e@cep'ia cel*r 'ra&e &au impin&e cu mana &i a
bicicle'el*rA 'rebuie &a 0ie inma'ricula'e *ri inre%i&'ra'eA dupa ca+A &i &a p*ar'e placu'e cu numarul de inma'riculare
vi%*are
G() VeEiculele care nu &un' &upu&e inma'ricularii &au inre%i&'rarii p*' circula pe drumurile publice numai in
G.) Au'*veEiculele &i rem*rcile &e inma'riculea+a permanen' &au 'emp*rar la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a in a carei
ra+a 'eri'*riala pr*prie'arii i&i au d*miciliulA re&edin'a *ri &ediulA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%lemen'arile in
G() Au'*veEiculele &i rem*rcile din d*'area Mini&'erului AparariiA a Mini&'erului In'ernel*r &i Re0*rmei
Admini&'ra'iveA precum &i cele ale 4erviciului R*man de In0*rma'ii &e inre%i&'rea+a la ace&'e in&'i'u'ii &i p*'A dupa
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
la alin G.) p*' circula cu numere pr*vi+*riiA pe ba+a unei
G1) La cerereA per&*anel*r 3uridice care 0abricaA a&amblea+aA car*&ea+a *ri 'e&'ea+a au'*veEicule &au rem*rci li &e
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
G?) Eviden'a veEiculel*r inma'ricula'e &e 'ine la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a pe ra+a careia pr*prie'arul i&i are
e u'ili+a'e in lucrari de c*n&'ruc'iiA
a%ric*leA 0*re&'iereA 'rac'*arele care nu &e &upun inma'riculariiA precum &i veEiculele cu 'rac'iune animala &e
care nu &un' &upu&e inma'ricularii &au inre%i&'rariiA precum &i cele care nu &e &upun
in&pec'iei 'eEnice peri*dice &e &'abile&c prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i
re &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
G.) Oda'a cu reali+area *pera'iunil*r de inma'riculare a veEicululuiA au'*ri'a'ea c*mpe'en'a eliberea+a
0*rm ca'e%*riei din care 0ace par'e
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G.H.) La cererea &cri&a a pr*prie'arului unui veEiculA in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &e p*a'e
in&crie &i * al'a per&*ana deca' pr*prie'aru
vir'u'ea unui drep' le%al In ca+ul in care pr*prie'arul veEiculului e&'e * &*cie'a'e de lea&in%A e&'e *bli%a'*rie
men'i*narea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &i
manda'a'
))))))))))))))))
Alin G.H.) al ar' .? a 0*&' m*di0ica' de pc' ! al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuari

G() Abr*%a'
))))))))))))
Alin G() al ar' .? a 0*&' abr*%a' de pc' 1 al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G$) 6en'ru veEiculele preva+u'e la ar' .$ alin G() &i ar' .1 alin G.)A au'*ri'a'ea care le inre%i&'rea+a eliberea+a
pr*prie'aril*r ace&'*ra cer'i0ica'e &i placu'e cu numere de inre%i&'rareA c*n0*rm ca'e%*riei din care 0ac par'e
veEiculele re&pec'ive
))))))))))))
Alin G$) al ar' .? a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G1) F*rmaA dimen&iunile &i c*n'inu'ul cer'i0ica'ului de inma'riculare &i ale cer'i0ica'ului de inre%i&'rare &e
&'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
6ar'ea I
G?) E&'e in'er+i&a punerea in circula'ie a unui veEiculA inma'ricula' &au inre%i&'ra'A care nu are m*n'a'e placu'e
cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a'ribui'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'a *ri daca ace&'ea nu &un'
c*n0*rme cu &'andardele in vi%*areA precum
re'inu'A iar d*vada inl*cui'*are a ace&'uia e&'e elibera'a 0ara drep' de circula'ie &au 'ermenul de valabili'a'e a
e@pira'
ART .!
Inma'riculareaA inre%i&'rarea &au a'ribui
ca're au'*ri'a'ea care a e0ec'ua')*A daca &e c*n&'a'a ca au 0*&' incalca'e n*rmele le%ale re0eri'*are la ace&'e
*pera'iuni
ART ."
G.) Radierea din eviden'a a veEiculel*r &e 0
inre%i&'rarea d*ar in ca+ul &c*a'erii de0ini'ive din circula'ie a ace&'*raA la cererea pr*prie'aruluiA in urma'*arele
ca+uri8
a) pr*prie'arul d*re&'e re'ra%erea de0ini'iva din circula'ie a veE
un &pa'iu adecva'A de'inu' in c*ndi'iile le%ii=
b) pr*prie'arul 0ace d*vada de+membrariiA ca&arii &au predarii veEiculului la uni'a'i &peciali+a'e in vederea
de+membrarii=
c) la &c*a'erea de0ini'iva din R*mania a veEiculului re&pec'iv=
d) in ca+ul 0ur'ului veEiculului
G() Radierea din eviden'a a veEiculel*r inre%i&'ra'eA la 'recerea ace&'*ra in pr*prie'a'ea al'ei per&*aneA &e 0ace de
ca're au'*ri'a'ea care a e0ec'ua' inre%i&'rareaA la cerere
G$) E&'e in'er+i&a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r radia'e din eviden'a
G1) VeEiculele declara'eA p*'rivi' le%iiA prin di&p*+i'ie a au'*ri'a'ii admini&'ra'iei publice l*caleA 0ara &'apan &au
aband*na'e &e radia+a din *0iciu in 'ermen de $# de +ile de la primirea di&p*+i'iei re&pec'ive
)))))))))))))
Ar' ." a 0*&' m*di0ica' de pc' " al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

ART ./
G.H.) La cererea &cri&a a pr*prie'arului unui veEiculA in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &e p*a'e
in&crie &i * al'a per&*ana deca' pr*prie'arulA &peci0icandu)&e cali'a'ea in care acea&'a p*a'e u'ili+a veEicululA in
vir'u'ea unui drep' le%al In ca+ul in care pr*prie'arul veEiculului e&'e * &*cie'a'e de lea&in%A e&'e *bli%a'*rie
men'i*narea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &i a da'el*r de iden'i0icare ale de'ina'*rului
Alin G.H.) al ar' .? a 0*&' m*di0ica' de pc' ! al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
Alin G() al ar' .? a 0*&' abr*%a' de pc' 1 al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
ele preva+u'e la ar' .$ alin G() &i ar' .1 alin G.)A au'*ri'a'ea care le inre%i&'rea+a eliberea+a
pr*prie'aril*r ace&'*ra cer'i0ica'e &i placu'e cu numere de inre%i&'rareA c*n0*rm ca'e%*riei din care 0ac par'e
in G$) al ar' .? a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G1) F*rmaA dimen&iunile &i c*n'inu'ul cer'i0ica'ului de inma'riculare &i ale cer'i0ica'ului de inre%i&'rare &e
&'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
'er+i&a punerea in circula'ie a unui veEiculA inma'ricula' &au inre%i&'ra'A care nu are m*n'a'e placu'e
cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a'ribui'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'a *ri daca ace&'ea nu &un'
c*n0*rme cu &'andardele in vi%*areA precum &i in ca+ul in care cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare e&'e
re'inu'A iar d*vada inl*cui'*are a ace&'uia e&'e elibera'a 0ara drep' de circula'ie &au 'ermenul de valabili'a'e a
Inma'riculareaA inre%i&'rarea &au a'ribuirea numarului pr*vi+*riu *ri pen'ru pr*be a unui veEicul &e anulea+a de
*A daca &e c*n&'a'a ca au 0*&' incalca'e n*rmele le%ale re0eri'*are la ace&'e
G.) Radierea din eviden'a a veEiculel*r &e 0ace de ca're au'*ri'a'ea care a e0ec'ua' inma'ricularea &au
inre%i&'rarea d*ar in ca+ul &c*a'erii de0ini'ive din circula'ie a ace&'*raA la cererea pr*prie'aruluiA in urma'*arele
a) pr*prie'arul d*re&'e re'ra%erea de0ini'iva din circula'ie a veEiculului &i 0ace d*vada dep*+i'arii ace&'uia in'r
un &pa'iu adecva'A de'inu' in c*ndi'iile le%ii=
b) pr*prie'arul 0ace d*vada de+membrariiA ca&arii &au predarii veEiculului la uni'a'i &peciali+a'e in vederea
din R*mania a veEiculului re&pec'iv=
G() Radierea din eviden'a a veEiculel*r inre%i&'ra'eA la 'recerea ace&'*ra in pr*prie'a'ea al'ei per&*aneA &e 0ace de
ca're au'*ri'a'ea care a e0ec'ua' inre%i&'rareaA la cererea pr*prie'aruluiA in c*ndi'iile le%ii
G$) E&'e in'er+i&a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r radia'e din eviden'a
G1) VeEiculele declara'eA p*'rivi' le%iiA prin di&p*+i'ie a au'*ri'a'ii admini&'ra'iei publice l*caleA 0ara &'apan &au
nd*na'e &e radia+a din *0iciu in 'ermen de $# de +ile de la primirea di&p*+i'iei re&pec'ive
Ar' ." a 0*&' m*di0ica' de pc' " al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

G.H.) La cererea &cri&a a pr*prie'arului unui veEiculA in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &e p*a'e
&e cali'a'ea in care acea&'a p*a'e u'ili+a veEicululA in
vir'u'ea unui drep' le%al In ca+ul in care pr*prie'arul veEiculului e&'e * &*cie'a'e de lea&in%A e&'e *bli%a'*rie
a da'el*r de iden'i0icare ale de'ina'*rului
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
ele preva+u'e la ar' .$ alin G() &i ar' .1 alin G.)A au'*ri'a'ea care le inre%i&'rea+a eliberea+a
pr*prie'aril*r ace&'*ra cer'i0ica'e &i placu'e cu numere de inre%i&'rareA c*n0*rm ca'e%*riei din care 0ac par'e
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G1) F*rmaA dimen&iunile &i c*n'inu'ul cer'i0ica'ului de inma'riculare &i ale cer'i0ica'ului de inre%i&'rare &e
&'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
'er+i&a punerea in circula'ie a unui veEiculA inma'ricula' &au inre%i&'ra'A care nu are m*n'a'e placu'e
cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a'ribui'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'a *ri daca ace&'ea nu &un'
&i in ca+ul in care cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare e&'e
re'inu'A iar d*vada inl*cui'*are a ace&'uia e&'e elibera'a 0ara drep' de circula'ie &au 'ermenul de valabili'a'e a
rea numarului pr*vi+*riu *ri pen'ru pr*be a unui veEicul &e anulea+a de
*A daca &e c*n&'a'a ca au 0*&' incalca'e n*rmele le%ale re0eri'*are la ace&'e
ace de ca're au'*ri'a'ea care a e0ec'ua' inma'ricularea &au
inre%i&'rarea d*ar in ca+ul &c*a'erii de0ini'ive din circula'ie a ace&'*raA la cererea pr*prie'aruluiA in urma'*arele
iculului &i 0ace d*vada dep*+i'arii ace&'uia in'r)
b) pr*prie'arul 0ace d*vada de+membrariiA ca&arii &au predarii veEiculului la uni'a'i &peciali+a'e in vederea
G() Radierea din eviden'a a veEiculel*r inre%i&'ra'eA la 'recerea ace&'*ra in pr*prie'a'ea al'ei per&*aneA &e 0ace de
a pr*prie'aruluiA in c*ndi'iile le%ii
G$) E&'e in'er+i&a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r radia'e din eviden'a
G1) VeEiculele declara'eA p*'rivi' le%iiA prin di&p*+i'ie a au'*ri'a'ii admini&'ra'iei publice l*caleA 0ara &'apan &au
nd*na'e &e radia+a din *0iciu in 'ermen de $# de +ile de la primirea di&p*+i'iei re&pec'ive
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A

In ca+ul pierderiiA 0ur'uluiA &cEimbarii numelui *ri de'eri*rarii cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rareA
pr*prie'arul veEiculului re&pec'iv e&'e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'i
inma'riculare &au de inre%i&'rareA in c*ndi'iile &'abili'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'aA in 'ermen de $# de +ile de la
da'a declararii pierderii &au 0ur'uluiA de la da'a &cEimbarii numelui *ri de la da'a c*n&'a'a
))))))))))))))))
Ar' ./ a 0*&' m*di0ica' de pc' " al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART .<
6r*cedura inma'riculariiA inre%i&'rariiA radierii &i eliberarea au'*ri+a'iei de circula'ie pr*vi+*rie &au pen'ru pr*be
a veEiculel*r &e &'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial
al R*manieiA 6ar'ea I

CA6 III
C*nduca'*rii de veEicule

4ECTIUNEA .
2i&p*+i'ii %enerale

ART (#
G.) 6en'ru a c*nduce pe drumurile publice au'*veEiculeA 'ramvaieA 'rac'*are 0*l*&i'e e@clu&iv la e@pl*a',rile
a%ric*le 7i 0*re&'iere &au ma7ini au'*pr*pul&a'eA c*nduc,'*rii ace&'*ra 'rebuie &, p*&ede permi& de c*nducere
c*re&pun+,'*r
G() 6ermi&ele de c*nducere &e eliberea+, pen'ru urm,'*arele ca'e%*rii de veEicule8 AMA A.A A(A AA I.A IA IEA C.A
C.EA CA CEA 2.A 2.EA 2A 2EA TrA Tb &au Tv
G$) 2e&crierea ca'e%*riil*r de veEicule prev,+u'e la alin G()A pen'ru care &e eliberea+, permi&e de c*nducereA
e&'e prev,+u', Cn ane@a nr .*)
G1) V-r&'a minim, pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere e&'e de8
a) .! ani CmpliniiA pen'ru ca'e%*riile de veEicule AMA A. 7i I.=
b) ./ ani CmpliniiA pen'ru ca'e%*riile de veEicule A(A IA IEA C.A C.E 7i Tr=
c) (# de ani CmpliniiA dac, per&*ana are * e@perien, de cel puin ( ani de c*nducere a m*'*cicle'el*r din
ca'e%*ria A(A &au (1 de ani CmpliniiA pen'ru m*'*cicle'ele din ca'e%*ria A=
d) (. de ani pen'ru ca'e%*riile de veEicule CA CEA 2. 7i 2.EA precum 7i pen'ru 'riciclurile cu m*'*r din ca'e%*ria
A=
e) (1 de ani pen'ru ca'e%*riile de veEicule 2A 2EA Tb 7i Tv
))))))))))))
Ar' (# a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' II din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
n*iembrie (#.(A ca'e%*riile 7i &ubca'e%*riile de veEicule pen'ru care au 0*&' emi&e permi&e de c*nducere an'eri*r
da'ei de .< ianuarie (#.$ &e ecEivalea+, cu
p*'rivi' di&p*+iiil*r ar' (# alin G$) din Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(
m*di0ic,rile 7i c*mple',rile ul'eri*areA inc
a) ca'e%*ria A cu ca'e%*ria A=
b) ca'e%*ria I cu ca'e%*ria I=
c) ca'e%*ria IE cu ca'e%*ria IE=
d) ca'e%*ria C cu ca'e%*ria C=
e) ca'e%*ria CE cu ca'e%*ria CE=
0) ca'e%*ria 2 cu ca'e%*ria 2=
%) ca'e%*ria 2E cu ca'e%*ria 2E=
E) ca'e%*ria Tb cu ca'e%*ria Tb=
i) ca'e%*ria Tv cu ca'e%*ria Tv=
3) ca'e%*ria Tr cu ca'e%*ria Tr=
In ca+ul pierderiiA 0ur'uluiA &cEimbarii numelui *ri de'eri*rarii cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rareA
pr*prie'arul veEiculului re&pec'iv e&'e *bli%a' &a &*lici'e au'*ri'a'ii c*mpe'en'e eliberarea unui n*u cer'i0ica' de
inma'riculare &au de inre%i&'rareA in c*ndi'iile &'abili'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'aA in 'ermen de $# de +ile de la
da'a declararii pierderii &au 0ur'uluiA de la da'a &cEimbarii numelui *ri de la da'a c*n&'a'a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
edura inma'riculariiA inre%i&'rariiA radierii &i eliberarea au'*ri+a'iei de circula'ie pr*vi+*rie &au pen'ru pr*be
a veEiculel*r &e &'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial
G.) 6en'ru a c*nduce pe drumurile publice au'*veEiculeA 'ramvaieA 'rac'*are 0*l*&i'e e@clu&iv la e@pl*a',rile
ini au'*pr*pul&a'eA c*nduc,'*rii ace&'*ra 'rebuie &, p*&ede permi& de c*nducere
G() 6ermi&ele de c*nducere &e eliberea+, pen'ru urm,'*arele ca'e%*rii de veEicule8 AMA A.A A(A AA I.A IA IEA C.A
C.EA CA CEA 2.A 2.EA 2A 2EA TrA Tb &au Tv
G$) 2e&crierea ca'e%*riil*r de veEicule prev,+u'e la alin G()A pen'ru care &e eliberea+, permi&e de c*nducereA
G1) V-r&'a minim, pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere e&'e de8
%*riile de veEicule AMA A. 7i I.=
b) ./ ani CmpliniiA pen'ru ca'e%*riile de veEicule A(A IA IEA C.A C.E 7i Tr=
c) (# de ani CmpliniiA dac, per&*ana are * e@perien, de cel puin ( ani de c*nducere a m*'*cicle'el*r din
CmpliniiA pen'ru m*'*cicle'ele din ca'e%*ria A=
d) (. de ani pen'ru ca'e%*riile de veEicule CA CEA 2. 7i 2.EA precum 7i pen'ru 'riciclurile cu m*'*r din ca'e%*ria
e) (1 de ani pen'ru ca'e%*riile de veEicule 2A 2EA Tb 7i Tv
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
Neam8
ar' II din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "!# din .(
n*iembrie (#.(A ca'e%*riile 7i &ubca'e%*riile de veEicule pen'ru care au 0*&' emi&e permi&e de c*nducere an'eri*r
da'ei de .< ianuarie (#.$ &e ecEivalea+, cu ca'e%*riile de veEicule pen'ru care &e eliberea+, permi&e de c*nducere
ar' (# alin G$) din Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(
m*di0ic,rile 7i c*mple',rile ul'eri*areA inclu&iv cu cele adu&e prin pre+en'a le%eA dup, cum urmea+,8

In ca+ul pierderiiA 0ur'uluiA &cEimbarii numelui *ri de'eri*rarii cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rareA
i c*mpe'en'e eliberarea unui n*u cer'i0ica' de
inma'riculare &au de inre%i&'rareA in c*ndi'iile &'abili'e de au'*ri'a'ea c*mpe'en'aA in 'ermen de $# de +ile de la
da'a declararii pierderii &au 0ur'uluiA de la da'a &cEimbarii numelui *ri de la da'a c*n&'a'arii de'eri*rariiA dupa ca+
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn
edura inma'riculariiA inre%i&'rariiA radierii &i eliberarea au'*ri+a'iei de circula'ie pr*vi+*rie &au pen'ru pr*be
a veEiculel*r &e &'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial
G.) 6en'ru a c*nduce pe drumurile publice au'*veEiculeA 'ramvaieA 'rac'*are 0*l*&i'e e@clu&iv la e@pl*a',rile
ini au'*pr*pul&a'eA c*nduc,'*rii ace&'*ra 'rebuie &, p*&ede permi& de c*nducere
G() 6ermi&ele de c*nducere &e eliberea+, pen'ru urm,'*arele ca'e%*rii de veEicule8 AMA A.A A(A AA I.A IA IEA C.A
G$) 2e&crierea ca'e%*riil*r de veEicule prev,+u'e la alin G()A pen'ru care &e eliberea+, permi&e de c*nducereA
c) (# de ani CmpliniiA dac, per&*ana are * e@perien, de cel puin ( ani de c*nducere a m*'*cicle'el*r din
d) (. de ani pen'ru ca'e%*riile de veEicule CA CEA 2. 7i 2.EA precum 7i pen'ru 'riciclurile cu m*'*r din ca'e%*ria
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "!# din .(
n*iembrie (#.(A ca'e%*riile 7i &ubca'e%*riile de veEicule pen'ru care au 0*&' emi&e permi&e de c*nducere an'eri*r
ca'e%*riile de veEicule pen'ru care &e eliberea+, permi&e de c*nducere
ar' (# alin G$) din Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(A republica',A cu
lu&iv cu cele adu&e prin pre+en'a le%eA dup, cum urmea+,8

J) &ubca'e%*ria A. cu ca'e%*ria A.=
l) &ubca'e%*ria I. cu ca'e%*ria I.=
m) &ubca'e%*ria C. cu ca'e%*ria C.=
n) &ubca'e%*ria C.E cu ca'e%*ria C.E=
*) &ubca'e%*ria 2. cu ca'e%*ria 2.=
p) &ubca'e%*ria 2.E cu ca'e%*ria 2.E

ART (.
G.) C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaie 'rebuie &a aiba cun*&'in'
c*nducerii &i &a 0ie ap'i din punc' de vedere medical &i p&iE*l*%ic
G() C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaie v*r 0i veri0ica'i peri*dic din punc' de vedere medical &i al
capaci'a'il*r p&iE*l*%iceA in c*ndi'iile &'ab
))))))))))))))))
Ar' (. a 0*&' m*di0ica' de pc' " al
OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

ART ((
G.) E@aminarea medicala &e reali+ea+a in &c*pul cer'i0icarii &'arii de &ana'a'e &i a cali'a'il*r 0i+ice nece&are unui
c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai*)
G() A0ec'iunile medicale inc*mpa'ibile cu cali'a'ea de c*nduca'*r de au'*veEicule &au 'ramvaie &e &'a
ca're Mini&'erul 4ana'a'ii 6ublice &i &e apr*ba prin *rdin al mini&'ruluiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al
R*manieiA 6ar'ea I
G$) E@aminarea medicala &e reali+ea+a in vederea8
a) apr*barii pre+en'arii la e@amen pen'ru *b'inerea p
b) *b'inerii cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala pen'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &i de 'ramvaie &'abili'i
prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a=
)))))))))))))
Li' b) a alin G$) al ar' (( a 0*&' m*di0ica'a de pc' /
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

c) veri0icarii peri*diceA c*n0*rm re%lemen'aril*r in vi%*are*)
G1) E@aminarea medicala &e reali+ea+a in un
3ude'A care au *bli%a'ia luarii in eviden'a a &*lici'an'ului &au a c*nduca'*rului de au'*veEicul *ri de 'ramvai de
ca're medicul de 0amilie
)))))))))))))
Alin G1) al ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G?) Li&'a uni'a'il*r de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e &e &'abile&'e &i &e ac'uali+ea+a pri
&ana'a'ii publiceA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
)))))))))))))
Alin G?) al ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G!) Medicul de 0amilieA a'unci cand c*n&'a'a ca * per&*ana din eviden'a &aA care p*&eda permi& de c*nducereA
pre+in'a a0ec'iuni medicale preva+u'e in *rdinul mini&'rului &ana'a'ii publice emi& c*n0*r
uni'a'ii de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e e@amenul de &peciali'a'e nece&ar In ca+ul in care uni'a'ea de a&i&'en'a
medicala au'*ri+a'a a &'abili' ca per&*ana e&'e inap'a medical pen'ru a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvaiA va
c*munica acea&'a imedia' p*li'iei ru'iere pe a carei ra+a 'eri'*riala i&i de&0a&*ara ac'ivi'a'ea
)))))))))))))
Alin G!) al ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"


n) &ubca'e%*ria C.E cu ca'e%*ria C.E=
p) &ubca'e%*ria 2.E cu ca'e%*ria 2.E
G.) C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaie 'rebuie &a aiba cun*&'in'
c*nducerii &i &a 0ie ap'i din punc' de vedere medical &i p&iE*l*%ic
G() C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaie v*r 0i veri0ica'i peri*dic din punc' de vedere medical &i al
capaci'a'il*r p&iE*l*%iceA in c*ndi'iile &'abili'e de re%lemen'arile in vi%*are
Ar' (. a 0*&' m*di0ica' de pc' " al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"

inarea medicala &e reali+ea+a in &c*pul cer'i0icarii &'arii de &ana'a'e &i a cali'a'il*r 0i+ice nece&are unui
c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai*)
G() A0ec'iunile medicale inc*mpa'ibile cu cali'a'ea de c*nduca'*r de au'*veEicule &au 'ramvaie &e &'a
ca're Mini&'erul 4ana'a'ii 6ublice &i &e apr*ba prin *rdin al mini&'ruluiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al
G$) E@aminarea medicala &e reali+ea+a in vederea8
a) apr*barii pre+en'arii la e@amen pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere=
b) *b'inerii cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala pen'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &i de 'ramvaie &'abili'i
Li' b) a alin G$) al ar' (( a 0*&' m*di0ica'a de pc' / al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
c) veri0icarii peri*diceA c*n0*rm re%lemen'aril*r in vi%*are*)
G1) E@aminarea medicala &e reali+ea+a in uni'a'i de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'eA e@i&'en'e la nivelul 0iecarui
3ude'A care au *bli%a'ia luarii in eviden'a a &*lici'an'ului &au a c*nduca'*rului de au'*veEicul *ri de 'ramvai de
m*di0ica' de pc' / al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G?) Li&'a uni'a'il*r de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e &e &'abile&'e &i &e ac'uali+ea+a pri
&ana'a'ii publiceA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
Alin G?) al ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' / al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G!) Medicul de 0amilieA a'unci cand c*n&'a'a ca * per&*ana din eviden'a &aA care p*&eda permi& de c*nducereA
pre+in'a a0ec'iuni medicale preva+u'e in *rdinul mini&'rului &ana'a'ii publice emi& c*n0*r
uni'a'ii de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e e@amenul de &peciali'a'e nece&ar In ca+ul in care uni'a'ea de a&i&'en'a
medicala au'*ri+a'a a &'abili' ca per&*ana e&'e inap'a medical pen'ru a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvaiA va
ica acea&'a imedia' p*li'iei ru'iere pe a carei ra+a 'eri'*riala i&i de&0a&*ara ac'ivi'a'ea
Alin G!) al ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' / al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
ORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G.) C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaie 'rebuie &a aiba cun*&'in'ele &i indemanarea nece&are
G() C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaie v*r 0i veri0ica'i peri*dic din punc' de vedere medical &i al
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn MONITORUL
inarea medicala &e reali+ea+a in &c*pul cer'i0icarii &'arii de &ana'a'e &i a cali'a'il*r 0i+ice nece&are unui
G() A0ec'iunile medicale inc*mpa'ibile cu cali'a'ea de c*nduca'*r de au'*veEicule &au 'ramvaie &e &'abile&c de
ca're Mini&'erul 4ana'a'ii 6ublice &i &e apr*ba prin *rdin al mini&'ruluiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al
b) *b'inerii cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala pen'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &i de 'ramvaie &'abili'i
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
i'a'i de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'eA e@i&'en'e la nivelul 0iecarui
3ude'A care au *bli%a'ia luarii in eviden'a a &*lici'an'ului &au a c*nduca'*rului de au'*veEicul *ri de 'ramvai de
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
G?) Li&'a uni'a'il*r de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e &e &'abile&'e &i &e ac'uali+ea+a prin *rdin al mini&'rului
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
G!) Medicul de 0amilieA a'unci cand c*n&'a'a ca * per&*ana din eviden'a &aA care p*&eda permi& de c*nducereA
pre+in'a a0ec'iuni medicale preva+u'e in *rdinul mini&'rului &ana'a'ii publice emi& c*n0*rm alin G()A va &*lici'a
uni'a'ii de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'e e@amenul de &peciali'a'e nece&ar In ca+ul in care uni'a'ea de a&i&'en'a
medicala au'*ri+a'a a &'abili' ca per&*ana e&'e inap'a medical pen'ru a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvaiA va
ica acea&'a imedia' p*li'iei ru'iere pe a carei ra+a 'eri'*riala i&i de&0a&*ara ac'ivi'a'ea
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn

G") Veri0icarea medicala &e e0ec'uea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului &ana'a'ii publiceA care &e
publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I*)
G/) 6ermi&ul de c*nducere al per&*a
au'*veEicule *ri 'ramvaie &e re'ra%e de ca're p*li'ia ru'iera &i p*a'e 0i red*bandi' numai dupa ince'area m*'ivului
pen'ru care &)a lua' acea&'a ma&ura
G<) Avi+ul de ap' &au inap' medical p*a'e 0i c*n'e&'a' d*ar pe ba+a unei e@per'i+e e0ec'ua'e de in&'i'u'iile
medic*)le%aleA la &*lici'area &i pe cEel'uiala par'il*r in'ere&a'e
))))))))))))))
Ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' < al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm alin G() al ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'e
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile alin G.)A G$)A G1) &i G") ale ar' (( in'ra in
vi%*are la da'a aderarii R*maniei la Uniunea Eur*peana

4ECTIUNEA a ()a
6ermi&ul de c*nducere

ART ($
G.) 2rep'ul de a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvai pe drumurile publice il are numai per&*ana care p*&eda
permi& de c*nducere valabilA c*re&pun+a'*r ca'e%*riei din care 0ace par'e veEiculul re&pec'ivA &au d*vada
inl*cui'*are a ace&'uia cu drep' de circula'i
))))))))))))
Alin G.) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G() Au drep'ul de a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie pe drumurile publiceA in c*ndi'iile &'abili'e prin
re%ulamen'A &i per&*anele care urmea+a un cur& de pre%a'ire prac'icaA in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducereA numai in pre+en'a &i &ub &uprave%Eerea dir
e@amina'*rului din cadrul au'*ri'a'ii c*mpe'en'e in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru
*b'inerea permi&ului de c*nducere pen'ru *ricare din're ca'e%*riile preva+u'e de
))))))))))))
Alin G() al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G$) 6e parcur&ul ac'ivi'a'ii de pre%a'ire prac'ica &au de e@aminare in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducereA
in&'ruc'*rul au'* a'e&'a' *riA dupa ca+A e@amina'*rul impreuna cu per&*ana pe care * &uprave%Eea+a &au *
e@aminea+a ra&pund pen'ru incalcarea de c
pr*du&e 'er'il*r ca urmare a pr*ducerii unui acciden' de circula'ie
G$H.) 6re%a'irea 'e*re'ica &i prac'ica a per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere e&'e preceda'a
de * evaluare *bli%a'*rie a capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de c*nducere a au'*veEiculel*r &au
'ramvaiel*r Evaluarea p&iE*l*%ica e&'e *bli%a'*rie in vederea *b'inerii cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala
pen'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &i de 'ramvaie &'abili'i prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a
)))))))))))))))
Alin G$H.) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G$H() C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaieA de'ina'*ri ai cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nalaA v*r 0i
evalua'i peri*dic din punc' de vedere al capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'
au'*veEiculel*r &au 'ramvaiel*rA in c*ndi'iile &'abili'e de re%lemen'arile in vi%*are
)))))))))))))))
Alin G$H() al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G") Veri0icarea medicala &e e0ec'uea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului &ana'a'ii publiceA care &e
publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I*)
G/) 6ermi&ul de c*nducere al per&*anei care e&'e declara'a inap'a medical &au p&iE*l*%ic pen'ru a c*nduce
au'*veEicule *ri 'ramvaie &e re'ra%e de ca're p*li'ia ru'iera &i p*a'e 0i red*bandi' numai dupa ince'area m*'ivului
medical p*a'e 0i c*n'e&'a' d*ar pe ba+a unei e@per'i+e e0ec'ua'e de in&'i'u'iile
le%aleA la &*lici'area &i pe cEel'uiala par'il*r in'ere&a'e
Ar' (( a 0*&' m*di0ica' de pc' < al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
Neam8
ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'e
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile alin G.)A G$)A G1) &i G") ale ar' (( in'ra in
vi%*are la da'a aderarii R*maniei la Uniunea Eur*peana
) 2rep'ul de a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvai pe drumurile publice il are numai per&*ana care p*&eda
permi& de c*nducere valabilA c*re&pun+a'*r ca'e%*riei din care 0ace par'e veEiculul re&pec'ivA &au d*vada
inl*cui'*are a ace&'uia cu drep' de circula'ie
Alin G.) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
drep'ul de a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie pe drumurile publiceA in c*ndi'iile &'abili'e prin
re%ulamen'A &i per&*anele care urmea+a un cur& de pre%a'ire prac'icaA in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducereA numai in pre+en'a &i &ub &uprave%Eerea direc'a a unui in&'ruc'*r au'* a'e&'a' in ace&' &en&A precum &i a
e@amina'*rului din cadrul au'*ri'a'ii c*mpe'en'e in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru
*b'inerea permi&ului de c*nducere pen'ru *ricare din're ca'e%*riile preva+u'e de le%e
Alin G() al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
6e parcur&ul ac'ivi'a'ii de pre%a'ire prac'ica &au de e@aminare in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducereA
in&'ruc'*rul au'* a'e&'a' *riA dupa ca+A e@amina'*rul impreuna cu per&*ana pe care * &uprave%Eea+a &au *
e@aminea+a ra&pund pen'ru incalcarea de ca're acea&'a a re%ulil*r de circula'ie &auA dupa ca+A pen'ru pa%ubele
pr*du&e 'er'il*r ca urmare a pr*ducerii unui acciden' de circula'ie
G$H.) 6re%a'irea 'e*re'ica &i prac'ica a per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere e&'e preceda'a
de * evaluare *bli%a'*rie a capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de c*nducere a au'*veEiculel*r &au
'ramvaiel*r Evaluarea p&iE*l*%ica e&'e *bli%a'*rie in vederea *b'inerii cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala
veEicule &i de 'ramvaie &'abili'i prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a
Alin G$H.) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G$H() C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaieA de'ina'*ri ai cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nalaA v*r 0i
evalua'i peri*dic din punc' de vedere al capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de c*nducere a
au'*veEiculel*r &au 'ramvaiel*rA in c*ndi'iile &'abili'e de re%lemen'arile in vi%*are
Alin G$H() al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al ar' I din LEGEA nr ! din < i
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G") Veri0icarea medicala &e e0ec'uea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului &ana'a'ii publiceA care &e
nei care e&'e declara'a inap'a medical &au p&iE*l*%ic pen'ru a c*nduce
au'*veEicule *ri 'ramvaie &e re'ra%e de ca're p*li'ia ru'iera &i p*a'e 0i red*bandi' numai dupa ince'area m*'ivului
medical p*a'e 0i c*n'e&'a' d*ar pe ba+a unei e@per'i+e e0ec'ua'e de in&'i'u'iile
>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A
ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile alin G.)A G$)A G1) &i G") ale ar' (( in'ra in
) 2rep'ul de a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvai pe drumurile publice il are numai per&*ana care p*&eda
permi& de c*nducere valabilA c*re&pun+a'*r ca'e%*riei din care 0ace par'e veEiculul re&pec'ivA &au d*vada
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
drep'ul de a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie pe drumurile publiceA in c*ndi'iile &'abili'e prin
re%ulamen'A &i per&*anele care urmea+a un cur& de pre%a'ire prac'icaA in vederea *b'inerii permi&ului de
ec'a a unui in&'ruc'*r au'* a'e&'a' in ace&' &en&A precum &i a
e@amina'*rului din cadrul au'*ri'a'ii c*mpe'en'e in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru
le%e
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
6e parcur&ul ac'ivi'a'ii de pre%a'ire prac'ica &au de e@aminare in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducereA
in&'ruc'*rul au'* a'e&'a' *riA dupa ca+A e@amina'*rul impreuna cu per&*ana pe care * &uprave%Eea+a &au *
a're acea&'a a re%ulil*r de circula'ie &auA dupa ca+A pen'ru pa%ubele
G$H.) 6re%a'irea 'e*re'ica &i prac'ica a per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere e&'e preceda'a
de * evaluare *bli%a'*rie a capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de c*nducere a au'*veEiculel*r &au
'ramvaiel*r Evaluarea p&iE*l*%ica e&'e *bli%a'*rie in vederea *b'inerii cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala
veEicule &i de 'ramvaie &'abili'i prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica'a in
G$H() C*nduca'*rii de au'*veEicule &au de 'ramvaieA de'ina'*ri ai cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nalaA v*r 0i
a'e in ac'ivi'a'ea de c*nducere a

ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn

G$H$) Evaluarea p&iE*l*%ica &e e0ec'uea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA
c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA in c*ndi'iile le%iiA care &e publica i
))))))))))))))
Alin G$H$) al ar' ($ a 0*&' in'r*du& de pc' .# al
(##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (#

G$H1) Evaluarea p&iE*l*%ica &e reali+ea+a in lab*ra'*are de &peciali'a'e au'*ri+a'e din cadrul in&'i'u'iil*r
abili'a'e
)))))))))))))))
Alin G$H1) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G$H?) Li&'a lab*ra'*arel*r de &peciali'a'e au'*ri+a'e &e &'abile&'e &i &e ac'uali+ea+a prin *rdin al mini&'rului
'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
)))))))))))))))
Alin G$H?) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G1) 6er&*anele care &*lici'a pre+en'area la e@amen pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &au a un*r n*i
ca'e%*rii ale ace&'uia 'rebuie &a indeplinea&caA p*'rivi' le%iiA c*ndi'iile de var&'aA &a 0ie ap'e din punc' de vedere
medical &i &a 0aca d*vada pre%a'irii 'e*re'ice &i prac'ice prin cur&uri *r%ani+a'e de uni'a'i au'*ri+a'eA p*'rivi' le%ii
))))))))))))
Alin G1) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G?) 6re%a'irea 'e*re'ica &i prac'ica a per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere &e e0ec'uea+a de
ca're pr*0e&*ri de le%i&la'ie ru'iera &i in&'ruc'*ri au'* a'e&'a'i de au'*ri'a'ea c*mpe'en'aA c*n0*rm n*rmel*r
me'*d*l*%ice apr*ba'e prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA al mini&'rului
educa'iei &i cerce'arii &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'er
R*manieiA 6ar'ea I
G!) 6*' 0i a'e&'a'i ca pr*0e&*ri de le%i&la'ie &au in&'ruc'*ri au'* pen'ru pre%a'irea prac'icaA 0ara &c*lari+are &i
&u&'inerea e@amenului de a'e&'areA p*li'i&'ii ru'ieri cu %rad de *0i'
care &i)au de&0a&ura' ac'ivi'a'ea nein'rerup' in ul'imii .# ani in &'ruc'urile p*li'iei ru'iere
G") 6*li'i&'ii ru'ieri care nu au %rad de *0i'er p*' 0i a'e&'a'i ca in&'ruc'*ri au'* pen'ru pre%a'irea p
indepline&c c*ndi'iile preva+u'e la alin G!)
G/) 6r*%rama de inva'aman' pe ba+a careia &e *r%ani+ea+a cur&uri de pre%a'ireA precum &i me'*d*l*%ia de
*r%ani+are &i de&0a&urare a cur&uril*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere &e
al mini&'rului educa'iei &i cerce'ariiA al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&mului &i al mini&'rului
admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
G<) E@amenul pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere c*n&', Cn &u&inerea unei pr*be 'e*re'ice de veri0icare a
cun*7'inel*r 7i a unei pr*be prac'ice de veri0icare a ap'i'udinil*r 7i c*mp*r'amen'uluiA c*re&pun+,'*r ca'e%*riei
de permi& &*lici'a' 6r*ba prac'ic, pen'ru ca
&pecial amena3a'e C*ndiiile de *binere a permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin re%ulamen'
))))))))))))
Alin G<) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ! al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G.#) 6r*cedura de e@aminare pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &e &'abile&'e prin *rdin al mini&'rului
admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
)))))))))))))))
NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
*) C*n0*rm alin G() al ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'emb
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile alin G$H.)A G$H()A G$H$)A G$H1)A G$H?) &i G1)
ale ar' ($ in'ra in vi%*are la da'a aderarii R*maniei la Uniunea Eur*peana
G$H$) Evaluarea p&iE*l*%ica &e e0ec'uea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA
c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA in c*ndi'iile le%iiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I*)
Alin G$H$) al ar' ($ a 0*&' in'r*du& de pc' .# al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
G$H1) Evaluarea p&iE*l*%ica &e reali+ea+a in lab*ra'*are de &peciali'a'e au'*ri+a'e din cadrul in&'i'u'iil*r
Alin G$H1) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G$H?) Li&'a lab*ra'*arel*r de &peciali'a'e au'*ri+a'e &e &'abile&'e &i &e ac'uali+ea+a prin *rdin al mini&'rului
muluiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
Alin G$H?) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' < al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
n ." ianuarie (##"
G1) 6er&*anele care &*lici'a pre+en'area la e@amen pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &au a un*r n*i
ca'e%*rii ale ace&'uia 'rebuie &a indeplinea&caA p*'rivi' le%iiA c*ndi'iile de var&'aA &a 0ie ap'e din punc' de vedere
cal &i &a 0aca d*vada pre%a'irii 'e*re'ice &i prac'ice prin cur&uri *r%ani+a'e de uni'a'i au'*ri+a'eA p*'rivi' le%ii
Alin G1) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembr
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G?) 6re%a'irea 'e*re'ica &i prac'ica a per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere &e e0ec'uea+a de
a &i in&'ruc'*ri au'* a'e&'a'i de au'*ri'a'ea c*mpe'en'aA c*n0*rm n*rmel*r
me'*d*l*%ice apr*ba'e prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA al mini&'rului
educa'iei &i cerce'arii &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al
G!) 6*' 0i a'e&'a'i ca pr*0e&*ri de le%i&la'ie &au in&'ruc'*ri au'* pen'ru pre%a'irea prac'icaA 0ara &c*lari+are &i
&u&'inerea e@amenului de a'e&'areA p*li'i&'ii ru'ieri cu %rad de *0i'er car*ra le)au ince'a' rap*r'urile de &erviciu &i
au de&0a&ura' ac'ivi'a'ea nein'rerup' in ul'imii .# ani in &'ruc'urile p*li'iei ru'iere
G") 6*li'i&'ii ru'ieri care nu au %rad de *0i'er p*' 0i a'e&'a'i ca in&'ruc'*ri au'* pen'ru pre%a'irea p
indepline&c c*ndi'iile preva+u'e la alin G!)
G/) 6r*%rama de inva'aman' pe ba+a careia &e *r%ani+ea+a cur&uri de pre%a'ireA precum &i me'*d*l*%ia de
*r%ani+are &i de&0a&urare a cur&uril*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere &e
al mini&'rului educa'iei &i cerce'ariiA al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&mului &i al mini&'rului
admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
'ru *binerea permi&ului de c*nducere c*n&', Cn &u&inerea unei pr*be 'e*re'ice de veri0icare a
cun*7'inel*r 7i a unei pr*be prac'ice de veri0icare a ap'i'udinil*r 7i c*mp*r'amen'uluiA c*re&pun+,'*r ca'e%*riei
de permi& &*lici'a' 6r*ba prac'ic, pen'ru ca'e%*ria AM c*n&', numai Cn veri0icarea ap'i'udinil*r Cn p*li%*ane
&pecial amena3a'e C*ndiiile de *binere a permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin re%ulamen'
Alin G<) al ar' ($ a 0*&' m*di0ica' de pc' ! al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G.#) 6r*cedura de e@aminare pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &e &'abile&'e prin *rdin al mini&'rului
dmini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'emb
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile alin G$H.)A G$H()A G$H$)A G$H1)A G$H?) &i G1)
ale ar' ($ in'ra in vi%*are la da'a aderarii R*maniei la Uniunea Eur*peana

G$H$) Evaluarea p&iE*l*%ica &e e0ec'uea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA
n M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I*)
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
G$H1) Evaluarea p&iE*l*%ica &e reali+ea+a in lab*ra'*are de &peciali'a'e au'*ri+a'e din cadrul in&'i'u'iil*r
din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
G$H?) Li&'a lab*ra'*arel*r de &peciali'a'e au'*ri+a'e &e &'abile&'e &i &e ac'uali+ea+a prin *rdin al mini&'rului
muluiA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
G1) 6er&*anele care &*lici'a pre+en'area la e@amen pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &au a un*r n*i
ca'e%*rii ale ace&'uia 'rebuie &a indeplinea&caA p*'rivi' le%iiA c*ndi'iile de var&'aA &a 0ie ap'e din punc' de vedere
cal &i &a 0aca d*vada pre%a'irii 'e*re'ice &i prac'ice prin cur&uri *r%ani+a'e de uni'a'i au'*ri+a'eA p*'rivi' le%ii
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G?) 6re%a'irea 'e*re'ica &i prac'ica a per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere &e e0ec'uea+a de
a &i in&'ruc'*ri au'* a'e&'a'i de au'*ri'a'ea c*mpe'en'aA c*n0*rm n*rmel*r
me'*d*l*%ice apr*ba'e prin *rdin c*mun al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA al mini&'rului
nel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al
G!) 6*' 0i a'e&'a'i ca pr*0e&*ri de le%i&la'ie &au in&'ruc'*ri au'* pen'ru pre%a'irea prac'icaA 0ara &c*lari+are &i
au ince'a' rap*r'urile de &erviciu &i
au de&0a&ura' ac'ivi'a'ea nein'rerup' in ul'imii .# ani in &'ruc'urile p*li'iei ru'iere
G") 6*li'i&'ii ru'ieri care nu au %rad de *0i'er p*' 0i a'e&'a'i ca in&'ruc'*ri au'* pen'ru pre%a'irea prac'icaA daca
G/) 6r*%rama de inva'aman' pe ba+a careia &e *r%ani+ea+a cur&uri de pre%a'ireA precum &i me'*d*l*%ia de
*r%ani+are &i de&0a&urare a cur&uril*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin *rdin c*mun
al mini&'rului educa'iei &i cerce'ariiA al mini&'rului 'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&mului &i al mini&'rului
admini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
'ru *binerea permi&ului de c*nducere c*n&', Cn &u&inerea unei pr*be 'e*re'ice de veri0icare a
cun*7'inel*r 7i a unei pr*be prac'ice de veri0icare a ap'i'udinil*r 7i c*mp*r'amen'uluiA c*re&pun+,'*r ca'e%*riei
'e%*ria AM c*n&', numai Cn veri0icarea ap'i'udinil*r Cn p*li%*ane
&pecial amena3a'e C*ndiiile de *binere a permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin re%ulamen'
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
G.#) 6r*cedura de e@aminare pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &e &'abile&'e prin *rdin al mini&'rului
dmini&'ra'iei &i in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A publica', in
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile alin G$H.)A G$H()A G$H$)A G$H1)A G$H?) &i G1)


ART ($H.
G.) 6er&*anele cu d*miciliul &au re7edina Cn R*m-nia *ri care d*vede&c c, &e a0l, la &'udii Cn R*m-nia pen'ru *
peri*ad, de cel puin ! luni p*' &*lici'a *binerea permi&ului de c*nducere au'*ri',il*r c*mpe'en'e &, le
e@amine+e
G() 2*vada e@i&'enei uneia din're &i'uaiile pre
n*rma'ive care re%lemen'ea+, d*miciliulA re7edina 7i ac'ele de iden'i'a'e ale ce',enil*r r*m-niA libera circulaie
pe 'eri'*riul R*m-niei a ce',enil*r &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene &a
dup, ca+
))))))))))))
Ar' ($H. a 0*&' m*di0ica' de pc' " al
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

ART (1
G.) E@aminarea pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere 7i eliberarea ace&'uia &e reali+ea+, de c,'re
au'*ri'a'ea c*mpe'en', pe ra+a c,reia &*lici'anii C7i au d*miciliul *ri re7edina &auA Cn ca+ul cel*r a0lai la &'udii Cn
R*m-niaA de c,'re au'*ri'a'ea c*mpe'en', pe ra+a c,reia &e a0l, in&'i'uia de Cnv,,m-n'
))))))))))))
Alin G.) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n

G() F*rma &i c*n'inu'ul permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i
in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
))))))))))))))
Alin G() al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de
(##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

G$) In l*cali'a'ile in care au'*ri'a'ea c*mpe'en'a au'*ri+ea+a de&0a&urarea cur&ur
e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA ace&'ea &e p*' *r%ani+aA la cerereA &i in limba min*ri'a'ii
na'i*nale re&pec'ive
G1) Ln ca+ul ce',enil*r &'r,ini 7i al ce',enil*r &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*p
d*miciliul *ri re7edina Cn R*m-nia &auA dup, ca+A &e a0l, la &'udii Cn R*m-niaA e@aminarea la pr*ba 'e*re'ic,
pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere &e p*a'e e0ec'uaA la cerereA Cn'r
))))))))))))
Alin G1) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G?) Valabili'a'ea admini&'ra'iv, a permi&el*r de c*nducereA pe ca'e%*rii de veEiculeA e&'e urm,'*area8
a) ? ani pen'ru permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru veEiculele din ca'e%*riile C.A C.EA CA CEA 2.A 2.EA 2A
2EA TrA Tb 7i Tv*)=
b) .# ani pen'ru permi&ele de c*nducere eliber
))))))))))))
Alin G?) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' III din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
n*iembrie (#.(A permi&ele de c*nducere elibera'e an'eri*r
ecEivalen'e cel*r prev,+u'e la ar' (1 alin G?) li' a) din Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(
republica',A cu m*di0ic,rile 7i c*mple',rile ul'eri*areA i
valabili'a'ea admini&'ra'iv, p-n, la da'a e@pir,rii meni*na', Cn ace&'ea

G?H.) Ln ca+ul pierderiiA 0ur'ului &au al de'eri*r,rii permi&el*r de c*nducere *ri al &cEimb,rii numelui
'i'ularuluiA au'*ri',ile c*mpe'en'e eliberea+,A dup, ca+A un duplica' a c,rui valabili'a'e nu p*a'e dep,7i
valabili'a'ea admini&'ra'iv, a d*cumen'ului Cnl*cui' &au al' permi& de c*nducere
&au re7edina Cn R*m-nia *ri care d*vede&c c, &e a0l, la &'udii Cn R*m-nia pen'ru *
peri*ad, de cel puin ! luni p*' &*lici'a *binerea permi&ului de c*nducere au'*ri',il*r c*mpe'en'e &, le
G() 2*vada e@i&'enei uneia din're &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) &e 0ace cu d*cumen'ele prev,+u'e de ac'ele
n*rma'ive care re%lemen'ea+, d*miciliulA re7edina 7i ac'ele de iden'i'a'e ale ce',enil*r r*m-niA libera circulaie
pe 'eri'*riul R*m-niei a ce',enil*r &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene &au re%imul &'r,inil*r Cn R*m-niaA
Ar' ($H. a 0*&' m*di0ica' de pc' " al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G.) E@aminarea pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere 7i eliberarea ace&'uia &e reali+ea+, de c,'re
au'*ri'a'ea c*mpe'en', pe ra+a c,reia &*lici'anii C7i au d*miciliul *ri re7edina &auA Cn ca+ul cel*r a0lai la &'udii Cn
a c*mpe'en', pe ra+a c,reia &e a0l, in&'i'uia de Cnv,,m-n'
Alin G.) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' / al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G() F*rma &i c*n'inu'ul permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i
in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
Alin G() al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' .( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
G$) In l*cali'a'ile in care au'*ri'a'ea c*mpe'en'a au'*ri+ea+a de&0a&urarea cur&ur
e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA ace&'ea &e p*' *r%ani+aA la cerereA &i in limba min*ri'a'ii
G1) Ln ca+ul ce',enil*r &'r,ini 7i al ce',enil*r &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*p
d*miciliul *ri re7edina Cn R*m-nia &auA dup, ca+A &e a0l, la &'udii Cn R*m-niaA e@aminarea la pr*ba 'e*re'ic,
pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere &e p*a'e e0ec'uaA la cerereA Cn'r)* limb, de circulaie in'ernai*nal,
Alin G1) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' / al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
a permi&el*r de c*nducereA pe ca'e%*rii de veEiculeA e&'e urm,'*area8
a) ? ani pen'ru permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru veEiculele din ca'e%*riile C.A C.EA CA CEA 2.A 2.EA 2A
b) .# ani pen'ru permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru veEiculele din ca'e%*riile AMA A.A A(A AA IA Il 7i IE
Alin G?) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' / al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
.( n*iembrie (#.(
Neam8
ar' III din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "!# din .(
n*iembrie (#.(A permi&ele de c*nducere elibera'e an'eri*r da'ei de .< ianuarie (#.$ pen'ru ca'e%*riile de veEicule
ar' (1 alin G?) li' a) din Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(
republica',A cu m*di0ic,rile 7i c*mple',rile ul'eri*areA inclu&iv cu cele adu&e prin pre+en'a le%eA C7i p,&'rea+,
valabili'a'ea admini&'ra'iv, p-n, la da'a e@pir,rii meni*na', Cn ace&'ea
G?H.) Ln ca+ul pierderiiA 0ur'ului &au al de'eri*r,rii permi&el*r de c*nducere *ri al &cEimb,rii numelui
'*ri',ile c*mpe'en'e eliberea+,A dup, ca+A un duplica' a c,rui valabili'a'e nu p*a'e dep,7i
valabili'a'ea admini&'ra'iv, a d*cumen'ului Cnl*cui' &au al' permi& de c*nducere

&au re7edina Cn R*m-nia *ri care d*vede&c c, &e a0l, la &'udii Cn R*m-nia pen'ru *
peri*ad, de cel puin ! luni p*' &*lici'a *binerea permi&ului de c*nducere au'*ri',il*r c*mpe'en'e &, le
v,+u'e la alin G.) &e 0ace cu d*cumen'ele prev,+u'e de ac'ele
n*rma'ive care re%lemen'ea+, d*miciliulA re7edina 7i ac'ele de iden'i'a'e ale ce',enil*r r*m-niA libera circulaie
u re%imul &'r,inil*r Cn R*m-niaA
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL
G.) E@aminarea pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere 7i eliberarea ace&'uia &e reali+ea+, de c,'re
au'*ri'a'ea c*mpe'en', pe ra+a c,reia &*lici'anii C7i au d*miciliul *ri re7edina &auA Cn ca+ul cel*r a0lai la &'udii Cn
a c*mpe'en', pe ra+a c,reia &e a0l, in&'i'uia de Cnv,,m-n'
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
G() F*rma &i c*n'inu'ul permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin *rdin al mini&'rului admini&'ra'iei &i
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
G$) In l*cali'a'ile in care au'*ri'a'ea c*mpe'en'a au'*ri+ea+a de&0a&urarea cur&uril*r de pre%a'ire &i &u&'inerea
e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA ace&'ea &e p*' *r%ani+aA la cerereA &i in limba min*ri'a'ii
G1) Ln ca+ul ce',enil*r &'r,ini 7i al ce',enil*r &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene care C7i &'abile&c
d*miciliul *ri re7edina Cn R*m-nia &auA dup, ca+A &e a0l, la &'udii Cn R*m-niaA e@aminarea la pr*ba 'e*re'ic,
* limb, de circulaie in'ernai*nal,
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
a permi&el*r de c*nducereA pe ca'e%*rii de veEiculeA e&'e urm,'*area8
a) ? ani pen'ru permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru veEiculele din ca'e%*riile C.A C.EA CA CEA 2.A 2.EA 2A
a'e pen'ru veEiculele din ca'e%*riile AMA A.A A(A AA IA Il 7i IE
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "!# din .(
da'ei de .< ianuarie (#.$ pen'ru ca'e%*riile de veEicule
ar' (1 alin G?) li' a) din Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(A
nclu&iv cu cele adu&e prin pre+en'a le%eA C7i p,&'rea+,
G?H.) Ln ca+ul pierderiiA 0ur'ului &au al de'eri*r,rii permi&el*r de c*nducere *ri al &cEimb,rii numelui
'*ri',ile c*mpe'en'e eliberea+,A dup, ca+A un duplica' a c,rui valabili'a'e nu p*a'e dep,7i

))))))))))))
Alin G?H.) al ar' (1 a 0*&' in'r*du& de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G?H() Eliberarea unui n*u permi& de c*nducere cu * n*u, valabili'a'e admini&'ra'iv, &e reali+ea+, la e@pirarea
valabili',ii d*cumen'uluiA dup, e0ec'uarea e@amin,rii medicale prev,+u'e la ar' ((
))))))))))))
Alin G?H() al ar' (1 a 0*&' in'r*du& de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G?H$) Ln ca+urile prev,+u'e la alin G?H.) 7i G?H()A eliberarea permi&el*r de c*nducere re&pec'ive &e reali+ea+,
0,r, &u&inerea unui n*u e@amenA Cn c*ndiiile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului admini&'raiei 7i in'ernel
&e public, Cn M*ni'*rul O0icial al R*m-nieiA 6ar'ea I
))))))))))))
Alin G?H$) al ar' (1 a 0*&' in'r*du& de pc' < al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G!) Nu are drep'ul &, &e pre+in'e la e@amen pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere per&*ana care a 0*&'
c*ndamna',A prin E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A pen'ru * in0raciune la re%imul c
drumurile publice &au pen'ru * in0raciune care a avu' ca re+ul'a' uciderea &au v,',marea c*rp*ral, a unei
per&*aneA &,v-r7i', ca urmare a nere&pec',rii re%ulil*r de circulaieA cu e@cepia ca+uril*r c-nd a in'erveni' una
din're &i'uaiile prev,+u'e la ar' ..! alin G.)
))))))))))))))
Alin G!) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$

ART (1H.
G.) 6ermi&ele de c*nducere &e eliberea+, dup, cum urmea+,8
a) pen'ru ca'e%*riile C.A CA 2. 7i 2 )
pr*m*va' e@amenul c*re&pun+,'*r ca'e%*riei &*lici'a'e=
b) pen'ru ca'e%*riile IEA C.EA CEA 2.E 7i 2E
ca'e%*riile IA C.A CA 2.A re&pec'iv 2 7i care au pr*m*va' e@amenul c*re&pun+,'*r ca'e%*riei &*lici'a'e
G() 6ermi&ele de c*nducere dau drep'ul de a c*nduce veEicule pe drumurile publiceA dup, cum urmea+,8
a) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*riile C.EA CEA 2.E &au 2E &un' valabile pen'ru an&amblurile
de veEicule din ca'e%*ria IE=
b) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria CE &un' valabile pen'ru ca'e%*ria 2EA dac, 'i'ularii dein
permi& de c*nducere pen'ru ca'e%*ria 2=
c) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria CEA re&pec'iv ca'e%*ria 2E &un' valabile pen'ru
an&amblurile de veEicule din ca'e%*ria C.EA re&pec'iv ca'e%*ria 2.E=
d) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru *rice ca'e%*rie &un' valabile pen'ru veEiculele din ca'e%*ria AM=
e) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria A( &un' valabile 7i
0) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*riile AA IA C &au 2 &un' valabile pen'ru ca'e%*riile A.A A(A I.A
C.A re&pec'iv 2.=
%) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria I &un' valabile pen'ru 'riciclurile cu m*'
de pe&'e .? JKA cu c*ndiia ca dein,'*rii permi&el*r &, aib, v-r&'a de (. de ani Cmplinii
G$) 6er&*anele care p*&ed, permi& de c*nducere ca'e%*ria I au drep'ul de a c*nduce an&amblurile de veEicule
prev,+u'e la li' 0) pc' $ din ane@a nr .A Cn ca+ul Cn care an&amblul dep,7e7'e $?## J%A numai dac, 0ac d*vada c,
au ab&*lvi' un cur& de 0*rmare Cn cadrul unei uni',i au'*ri+a'e de pre%,'ire a c*nduc,'*ril*r de veEicule
))))))))))))
Ar' (1H. a 0*&' in'r*du& de pc' .# al
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

ART (?
Alin G?H.) al ar' (1 a 0*&' in'r*du& de pc' < al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G?H() Eliberarea unui n*u permi& de c*nducere cu * n*u, valabili'a'e admini&'ra'iv, &e reali+ea+, la e@pirarea
ii d*cumen'uluiA dup, e0ec'uarea e@amin,rii medicale prev,+u'e la ar' ((
Alin G?H() al ar' (1 a 0*&' in'r*du& de pc' < al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
"!# din .( n*iembrie (#.(
G?H$) Ln ca+urile prev,+u'e la alin G?H.) 7i G?H()A eliberarea permi&el*r de c*nducere re&pec'ive &e reali+ea+,
0,r, &u&inerea unui n*u e@amenA Cn c*ndiiile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului admini&'raiei 7i in'ernel
&e public, Cn M*ni'*rul O0icial al R*m-nieiA 6ar'ea I
Alin G?H$) al ar' (1 a 0*&' in'r*du& de pc' < al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G!) Nu are drep'ul &, &e pre+in'e la e@amen pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere per&*ana care a 0*&'
c*ndamna',A prin E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A pen'ru * in0raciune la re%imul c
drumurile publice &au pen'ru * in0raciune care a avu' ca re+ul'a' uciderea &au v,',marea c*rp*ral, a unei
per&*aneA &,v-r7i', ca urmare a nere&pec',rii re%ulil*r de circulaieA cu e@cepia ca+uril*r c-nd a in'erveni' una
ev,+u'e la ar' ..! alin G.)
Alin G!) al ar' (1 a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$
G.) 6ermi&ele de c*nducere &e eliberea+, dup, cum urmea+,8
) c*nduc,'*ril*r au'* care dein permi& de c*nducere ca'e%*ria I 7i care au
pr*m*va' e@amenul c*re&pun+,'*r ca'e%*riei &*lici'a'e=
IEA C.EA CEA 2.E 7i 2E ) c*nduc,'*ril*r au'* care dein permi& de c*nducere pen'ru
ca'e%*riile IA C.A CA 2.A re&pec'iv 2 7i care au pr*m*va' e@amenul c*re&pun+,'*r ca'e%*riei &*lici'a'e
G() 6ermi&ele de c*nducere dau drep'ul de a c*nduce veEicule pe drumurile publiceA dup, cum urmea+,8
a) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*riile C.EA CEA 2.E &au 2E &un' valabile pen'ru an&amblurile
ermi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria CE &un' valabile pen'ru ca'e%*ria 2EA dac, 'i'ularii dein
permi& de c*nducere pen'ru ca'e%*ria 2=
c) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria CEA re&pec'iv ca'e%*ria 2E &un' valabile pen'ru
amblurile de veEicule din ca'e%*ria C.EA re&pec'iv ca'e%*ria 2.E=
d) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru *rice ca'e%*rie &un' valabile pen'ru veEiculele din ca'e%*ria AM=
e) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria A( &un' valabile 7i pen'ru ca'e%*ria A.=
0) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*riile AA IA C &au 2 &un' valabile pen'ru ca'e%*riile A.A A(A I.A
%) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria I &un' valabile pen'ru 'riciclurile cu m*'
de pe&'e .? JKA cu c*ndiia ca dein,'*rii permi&el*r &, aib, v-r&'a de (. de ani Cmplinii
G$) 6er&*anele care p*&ed, permi& de c*nducere ca'e%*ria I au drep'ul de a c*nduce an&amblurile de veEicule
ne@a nr .A Cn ca+ul Cn care an&amblul dep,7e7'e $?## J%A numai dac, 0ac d*vada c,
au ab&*lvi' un cur& de 0*rmare Cn cadrul unei uni',i au'*ri+a'e de pre%,'ire a c*nduc,'*ril*r de veEicule
Ar' (1H. a 0*&' in'r*du& de pc' .# al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
G?H() Eliberarea unui n*u permi& de c*nducere cu * n*u, valabili'a'e admini&'ra'iv, &e reali+ea+, la e@pirarea
ii d*cumen'uluiA dup, e0ec'uarea e@amin,rii medicale prev,+u'e la ar' ((
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
G?H$) Ln ca+urile prev,+u'e la alin G?H.) 7i G?H()A eliberarea permi&el*r de c*nducere re&pec'ive &e reali+ea+,
0,r, &u&inerea unui n*u e@amenA Cn c*ndiiile &'abili'e prin *rdin al mini&'rului admini&'raiei 7i in'ernel*rA care
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
G!) Nu are drep'ul &, &e pre+in'e la e@amen pen'ru *binerea permi&ului de c*nducere per&*ana care a 0*&'
c*ndamna',A prin E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A pen'ru * in0raciune la re%imul circulaiei pe
drumurile publice &au pen'ru * in0raciune care a avu' ca re+ul'a' uciderea &au v,',marea c*rp*ral, a unei
per&*aneA &,v-r7i', ca urmare a nere&pec',rii re%ulil*r de circulaieA cu e@cepia ca+uril*r c-nd a in'erveni' una
ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$A publica', Cn
c*nduc,'*ril*r au'* care dein permi& de c*nducere ca'e%*ria I 7i care au
c*nduc,'*ril*r au'* care dein permi& de c*nducere pen'ru
ca'e%*riile IA C.A CA 2.A re&pec'iv 2 7i care au pr*m*va' e@amenul c*re&pun+,'*r ca'e%*riei &*lici'a'e
G() 6ermi&ele de c*nducere dau drep'ul de a c*nduce veEicule pe drumurile publiceA dup, cum urmea+,8
a) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*riile C.EA CEA 2.E &au 2E &un' valabile pen'ru an&amblurile
ermi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria CE &un' valabile pen'ru ca'e%*ria 2EA dac, 'i'ularii dein
c) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria CEA re&pec'iv ca'e%*ria 2E &un' valabile pen'ru
d) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru *rice ca'e%*rie &un' valabile pen'ru veEiculele din ca'e%*ria AM=
pen'ru ca'e%*ria A.=
0) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*riile AA IA C &au 2 &un' valabile pen'ru ca'e%*riile A.A A(A I.A
%) permi&ele de c*nducere elibera'e pen'ru ca'e%*ria I &un' valabile pen'ru 'riciclurile cu m*'*r av-nd * pu'ere
de pe&'e .? JKA cu c*ndiia ca dein,'*rii permi&el*r &, aib, v-r&'a de (. de ani Cmplinii
G$) 6er&*anele care p*&ed, permi& de c*nducere ca'e%*ria I au drep'ul de a c*nduce an&amblurile de veEicule
ne@a nr .A Cn ca+ul Cn care an&amblul dep,7e7'e $?## J%A numai dac, 0ac d*vada c,
au ab&*lvi' un cur& de 0*rmare Cn cadrul unei uni',i au'*ri+a'e de pre%,'ire a c*nduc,'*ril*r de veEicule
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL

G.) 6en'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &au 'ramvaie care au * vecEime mai mica de un an de la *b'inerea
permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin re%ulamen' re%uli &uplimen'are de circula'ie
G() Au'*veEiculele c*ndu&e de per&*anele preva+u'e la alin G.) v*r pur'a un &emn di&'inc'ivA in c*ndi'iile
&'abili'e prin re%ulamen'
ART (!
6r*prie'arii &au de'ina'*rii manda'a'i de au'*veEicule care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane &au de
mar0uri pericul*a&e &un' *bli%a'i &a a&i%ure 'e&'area anuala a c*nduca'*ril*r de au'*veEicule a'e&'a'i pr*0e&i*nalA
in &c*pul in&u&irii c*rec'e &i al re&pec'arii
drumurile publice
ART ("
Abr*%a'
))))))))))))))
Ar' (" a 0*&' abr*%a' de pc' .# al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART (/
Eviden'a permi&el*r de c*nducere re'inu'e &i a &anc'iunil*r aplica'e c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &au
'ramvaie &e 'ine de ca're p*li'ia ru'ieraA in c*ndi'ii &'abili'e prin
admini&'ra'ive
))))))))))))))
Ar' (/ a 0*&' m*di0ica' de pc' .. al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< i

CA6 IV
4emnali+area ru'iera

ART (<
G.) Circula'ia pe drumurile publice &e de&0a&*ara in c*n0*rmi'a'e cu re%ulile de circula'ie &i cu re&pec'area
&emni0ica'iei &emnali+arii ru'iere reali+a'e prin mi3l*acele de &emnali+areA &emnalele &i indica'iile p*li'i&'ului
ru'ier care diri3ea+a circula'iaA &emnalele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &au &*n*reA de &emnali+are 'emp*rara &i
&emnalele c*nduca'*ril*r de veEicule
G() 6ar'icipanii la 'ra0ic &un' *bli%ai &, re&pec'e 7i &emnalele p*lii7'il*r de 0r*n'ier,A ale Cndrum,'*ril*r de
circulaie ai Mini&'erului Ap,r,rii Nai*naleA ale *r%anel*r 0i&cale din cadrul A%eniei Nai*nale de Admini&'rare
Fi&cal, a0lai Cn Cndeplinirea a'ribuiil*r de &erviciuA ale a%enil*r c,il*r 0era'eA ale per&*anel*r de&emna'e pen'ru
diri3area circulaiei pe &ec'*arele de drum pe care &e e@ecu', lucr,ri de reabili'are a ace&'*raA ale membril*r
pa'rulel*r 7c*lare de circulaie care aci*nea+, Cn imedia'a apr*piere a uni',il*r de Cnv,,m-n'A precum 7i ale
nev,+,'*ril*rA p*'rivi' prevederil*r din re%ulamen'
))))))))))))))
Alin G() al ar' (< a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
(#.#A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#

ART $#
G.) Mi3l*acele de &emnali+are ru'iera &un'8
a) &i&'emele de &emnali+are lumin*a&a &au &*n*ra=
b) indica'*arele=
c) marca3ele=
d) al'e di&p*+i'ive &peciale
G() Mi3l*acele de &emnali+are ru'iera &e c*n&'i'uie in'r
&a 0ie *b&erva'e cu u&urin'a &i de la * di&'an'a adecva'aA a'a' pe 'imp de +iA ca' &i pe 'imp de n*ap'eA de cei car*ra li
&e adre&ea+a &i 'rebuie &a 0ie in deplina c*nc*rdan'a in're eleA precum &i in'r
c*re&pun+a'*are
G$) 4emnalele lumin*a&e pen'ru diri3area circula'iei in in'er&ec'ii au urma'*arele &emni0ica'ii8
a) &emnalul de cul*are verde permi'e 'recerea=
b) &emnalul de cul*are r*&ie in'er+ice 'recerea=
G.) 6en'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &au 'ramvaie care au * vecEime mai mica de un an de la *b'inerea
permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin re%ulamen' re%uli &uplimen'are de circula'ie
G() Au'*veEiculele c*ndu&e de per&*anele preva+u'e la alin G.) v*r pur'a un &emn di&'inc'ivA in c*ndi'iile
&au de'ina'*rii manda'a'i de au'*veEicule care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane &au de
mar0uri pericul*a&e &un' *bli%a'i &a a&i%ure 'e&'area anuala a c*nduca'*ril*r de au'*veEicule a'e&'a'i pr*0e&i*nalA
in &c*pul in&u&irii c*rec'e &i al re&pec'arii de ca're ace&'ia a di&p*+i'iil*r le%ale care re%lemen'ea+a circula'ia pe
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Eviden'a permi&el*r de c*nducere re'inu'e &i a &anc'iunil*r aplica'e c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &au
'ramvaie &e 'ine de ca're p*li'ia ru'ieraA in c*ndi'ii &'abili'e prin *rdin al mini&'rului in'ernel*r &i re0*rmei
Ar' (/ a 0*&' m*di0ica' de pc' .. al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G.) Circula'ia pe drumurile publice &e de&0a&*ara in c*n0*rmi'a'e cu re%ulile de circula'ie &i cu re&pec'area
&emni0ica'iei &emnali+arii ru'iere reali+a'e prin mi3l*acele de &emnali+areA &emnalele &i indica'iile p*li'i&'ului
la'iaA &emnalele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &au &*n*reA de &emnali+are 'emp*rara &i

G() 6ar'icipanii la 'ra0ic &un' *bli%ai &, re&pec'e 7i &emnalele p*lii7'il*r de 0r*n'ier,A ale Cndrum,'*ril*r de
ie ai Mini&'erului Ap,r,rii Nai*naleA ale *r%anel*r 0i&cale din cadrul A%eniei Nai*nale de Admini&'rare
Fi&cal, a0lai Cn Cndeplinirea a'ribuiil*r de &erviciuA ale a%enil*r c,il*r 0era'eA ale per&*anel*r de&emna'e pen'ru
arele de drum pe care &e e@ecu', lucr,ri de reabili'are a ace&'*raA ale membril*r
pa'rulel*r 7c*lare de circulaie care aci*nea+, Cn imedia'a apr*piere a uni',il*r de Cnv,,m-n'A precum 7i ale
nev,+,'*ril*rA p*'rivi' prevederil*r din re%ulamen'
Alin G() al ar' (< a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#
+are ru'iera &un'8
a) &i&'emele de &emnali+are lumin*a&a &au &*n*ra=
G() Mi3l*acele de &emnali+are ru'iera &e c*n&'i'uie in'r)un &i&'em uni'arA &e reali+ea+a &i &e in&'alea+a
&a 0ie *b&erva'e cu u&urin'a &i de la * di&'an'a adecva'aA a'a' pe 'imp de +iA ca' &i pe 'imp de n*ap'eA de cei car*ra li
&e adre&ea+a &i 'rebuie &a 0ie in deplina c*nc*rdan'a in're eleA precum &i in'r)
G$) 4emnalele lumin*a&e pen'ru diri3area circula'iei in in'er&ec'ii au urma'*arele &emni0ica'ii8
a) &emnalul de cul*are verde permi'e 'recerea=
b) &emnalul de cul*are r*&ie in'er+ice 'recerea=

G.) 6en'ru c*nduca'*rii de au'*veEicule &au 'ramvaie care au * vecEime mai mica de un an de la *b'inerea
permi&ului de c*nducere &e &'abile&c prin re%ulamen' re%uli &uplimen'are de circula'ie
G() Au'*veEiculele c*ndu&e de per&*anele preva+u'e la alin G.) v*r pur'a un &emn di&'inc'ivA in c*ndi'iile
&au de'ina'*rii manda'a'i de au'*veEicule care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane &au de
mar0uri pericul*a&e &un' *bli%a'i &a a&i%ure 'e&'area anuala a c*nduca'*ril*r de au'*veEicule a'e&'a'i pr*0e&i*nalA
de ca're ace&'ia a di&p*+i'iil*r le%ale care re%lemen'ea+a circula'ia pe
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn
Eviden'a permi&el*r de c*nducere re'inu'e &i a &anc'iunil*r aplica'e c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &au
*rdin al mini&'rului in'ernel*r &i re0*rmei
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',
G.) Circula'ia pe drumurile publice &e de&0a&*ara in c*n0*rmi'a'e cu re%ulile de circula'ie &i cu re&pec'area
&emni0ica'iei &emnali+arii ru'iere reali+a'e prin mi3l*acele de &emnali+areA &emnalele &i indica'iile p*li'i&'ului
la'iaA &emnalele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &au &*n*reA de &emnali+are 'emp*rara &i
G() 6ar'icipanii la 'ra0ic &un' *bli%ai &, re&pec'e 7i &emnalele p*lii7'il*r de 0r*n'ier,A ale Cndrum,'*ril*r de
ie ai Mini&'erului Ap,r,rii Nai*naleA ale *r%anel*r 0i&cale din cadrul A%eniei Nai*nale de Admini&'rare
Fi&cal, a0lai Cn Cndeplinirea a'ribuiil*r de &erviciuA ale a%enil*r c,il*r 0era'eA ale per&*anel*r de&emna'e pen'ru
arele de drum pe care &e e@ecu', lucr,ri de reabili'are a ace&'*raA ale membril*r
pa'rulel*r 7c*lare de circulaie care aci*nea+, Cn imedia'a apr*piere a uni',il*r de Cnv,,m-n'A precum 7i ale
ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie
un &i&'em uni'arA &e reali+ea+a &i &e in&'alea+a a&'0el inca'
&a 0ie *b&erva'e cu u&urin'a &i de la * di&'an'a adecva'aA a'a' pe 'imp de +iA ca' &i pe 'imp de n*ap'eA de cei car*ra li
)* &'are 'eEnica de 0unc'i*nare
G$) 4emnalele lumin*a&e pen'ru diri3area circula'iei in in'er&ec'ii au urma'*arele &emni0ica'ii8

c) &emnalul de cul*are %albena impreuna
G1) Mi3l*acele de &emnali+are ru'ieraA precum &i al'e di&p*+i'ive &peciale de ace&' 0el &e a&i%uraA &e in&'alea+a &i
&e in're'in prin %ri3a admini&'ra'*rului drumului public re&pec'iv *ri al caii 0era'eA dupa
de &emnali+are ru'iera &i a di&p*+i'ivel*r &peciale &e e@ecu'a numai cu avi+ul prealabil al p*li'iei ru'iere
G?) Mi3l*acele de &emnali+are &i pre&emnali+are a in'er&ec'iil*r din're d*ua drumuri de ca'e%*rii di0eri'e &e
a&i%uraA &e in&'alea+a &i &e in're'in de ca're admini&'ra'*rul 0iecarui drumA cu re&pec'area m*dului de re%lemen'are
a circula'iei &'abili' in n*dul ru'ier re&pec'iv
G!) Mi3l*acele de &emnali+are ru'iera p*' 0i in&*'i'e &i de di&p*+i'ive &peciale de aver
G") 4e in'er+ic8
a) ampla&areaA in +*na drumului publicA de c*n&'ruc'iiA pan*uri &au di&p*+i'ive ce p*' 0i c*n0unda'e cu
indica'*arele &au cu in&'ala'iile ce &erve&c la &emnali+area ru'iera *ri reali+area de amena3ari &au al'e *b&'ac*le
care &un' de na'ura &a limi'e+e vi+ibili'a'ea *ri e0icaci'a'ea ace&'*raA &a &'an3enea&ca par'icipan'ii la 'ra0ic &au &a le
di&'ra%a a'en'iaA punand in peric*l &i%uran'a circula'iei=
b) lipirea de a0i&eA in&crip'ii &au in&cri&uri pe indica'*arele *ri di&p*
inclu&iv pe &up*r'urile ace&'*ra
ART $.
6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a re&pec'e re%ulile de circula'ieA &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile p*li'i&'ului
ru'ierA precum &i &emni0ica'ia di0eri'el*
pri*ri'a'e8
a) &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile p*li'i&'ului ru'ier=
b) &emnalele &peciale de aver'i+areA lumin*a&e &au &*n*re ale au'*veEiculel*rA preva+u'e la ar' $( alin G() li' a)
&i b)=
c) &emnali+area 'emp*rara care m*di0ica re%imul n*rmal de de&0a&urare a circula'iei=
d) &emnalele lumin*a&e &au &*n*re=
e) indica'*arele=
0) marca3ele=
%) re%ulile de circula'ie
ART $(
G.) 4emnalele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &un' emi&e in'ermi'en' de di&p*+i'ivele de iluminare m*n'a'e pe
au'*veEicule &i au urma'*arele &emni0ica'ii8
a) lumina r*&ie *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a *prea&ca in direc'ia de mer& ca' mai apr*ape de mar%inea
drumului=
b) lumina alba&'ra *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere=
c) lumina %albena *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a circ
G() 4un' au'*ri+a'e &a u'ili+e+e &emnale &peciale de aver'i+are lumin*a&e8
a) pen'ru lumina r*&ie ) au'*veEiculele apar'inand p*li'iei &i p*mpieril*r=
b) pen'ru lumina alba&'r, ) au'*veEiculele aparin-nd p*liieiA 3andarmeriei
Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A &erviciului de ambulan, &au medicin, le%al,A pr*'eciei civileA Mini&'erului
Ap,r,rii Nai*nale care Cn&*e&c c*l*ane mili'areA uni',il*r &peciale ale 4erviciului R*m-n de In0*rmaii 7i
4erviciului de 6r*'ecie 7i 6a+,A Admini&'raiei Nai*nale a 6eni'enciarel*r din cadrul Mini&'erului Nu&'iieiA
precum 7i au'*veEiculele de &erviciu ale pr*cur*ril*r din Mini&'erul 6ublicA a'unci c-nd &e depla&ea+, Cn aciuni de
in'ervenie &au Cn mi&iuni care au carac'er de ur%en,=
))))))))))))))
Li' b) a alin G() al ar' $( a 0*&' m*di0ica', de pc' ( al
iunie (#.#A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ i

c) pen'ru lumina %albena ) au'*veEiculele cu ma&e &iD&au dimen&iuni de %abari' depa&i'e *ri care in&*'e&c
a&emenea veEiculeA cele care 'ran&p*r'a anumi'e mar0uri &au &ub&'an'e pericul*a&eA cele de&'ina'e in're'ineriiA
repararii *ri veri0icarii un*r lucrari e0ec'ua'e in par'ea car*&abila &au e@ecu'arii un*r lucrari de drumuriA
cura'eniei &'ra+il*rA de&+ape+irii &au 'rac'ariiA 'ran&p*r'ului &i depanarii au'*veEiculel*r rama&e in pana &au
avaria'eA precum &i 'rac'*arele care 'rac'ea+a u'ila3ele
))))))))))))))))
Li' c) a alin G() al ar' $( a 0*&' m*di0ica'a de pc' .( al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL
c) &emnalul de cul*are %albena impreuna cu cel de cul*are r*&ie in'er+ic 'recerea
G1) Mi3l*acele de &emnali+are ru'ieraA precum &i al'e di&p*+i'ive &peciale de ace&' 0el &e a&i%uraA &e in&'alea+a &i
&e in're'in prin %ri3a admini&'ra'*rului drumului public re&pec'iv *ri al caii 0era'eA dupa
de &emnali+are ru'iera &i a di&p*+i'ivel*r &peciale &e e@ecu'a numai cu avi+ul prealabil al p*li'iei ru'iere
G?) Mi3l*acele de &emnali+are &i pre&emnali+are a in'er&ec'iil*r din're d*ua drumuri de ca'e%*rii di0eri'e &e
%uraA &e in&'alea+a &i &e in're'in de ca're admini&'ra'*rul 0iecarui drumA cu re&pec'area m*dului de re%lemen'are
a circula'iei &'abili' in n*dul ru'ier re&pec'iv
G!) Mi3l*acele de &emnali+are ru'iera p*' 0i in&*'i'e &i de di&p*+i'ive &peciale de aver
a) ampla&areaA in +*na drumului publicA de c*n&'ruc'iiA pan*uri &au di&p*+i'ive ce p*' 0i c*n0unda'e cu
indica'*arele &au cu in&'ala'iile ce &erve&c la &emnali+area ru'iera *ri reali+area de amena3ari &au al'e *b&'ac*le
e &un' de na'ura &a limi'e+e vi+ibili'a'ea *ri e0icaci'a'ea ace&'*raA &a &'an3enea&ca par'icipan'ii la 'ra0ic &au &a le
di&'ra%a a'en'iaA punand in peric*l &i%uran'a circula'iei=
b) lipirea de a0i&eA in&crip'ii &au in&cri&uri pe indica'*arele *ri di&p*+i'ivele ce &erve&c la &emnali+area ru'ieraA
6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a re&pec'e re%ulile de circula'ieA &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile p*li'i&'ului
ru'ierA precum &i &emni0ica'ia di0eri'el*r 'ipuri de mi3l*ace de &emnali+are ru'ieraA in urma'*area *rdine de
a) &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile p*li'i&'ului ru'ier=
b) &emnalele &peciale de aver'i+areA lumin*a&e &au &*n*re ale au'*veEiculel*rA preva+u'e la ar' $( alin G() li' a)
c) &emnali+area 'emp*rara care m*di0ica re%imul n*rmal de de&0a&urare a circula'iei=

G.) 4emnalele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &un' emi&e in'ermi'en' de di&p*+i'ivele de iluminare m*n'a'e pe
au'*veEicule &i au urma'*arele &emni0ica'ii8
a r*&ie *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a *prea&ca in direc'ia de mer& ca' mai apr*ape de mar%inea
b) lumina alba&'ra *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere=
c) lumina %albena *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a circule cu a'en'ie
G() 4un' au'*ri+a'e &a u'ili+e+e &emnale &peciale de aver'i+are lumin*a&e8
au'*veEiculele apar'inand p*li'iei &i p*mpieril*r=
au'*veEiculele aparin-nd p*liieiA 3andarmerieiA p*liiei de 0r*n'ier,A A%eniei
Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A &erviciului de ambulan, &au medicin, le%al,A pr*'eciei civileA Mini&'erului
Ap,r,rii Nai*nale care Cn&*e&c c*l*ane mili'areA uni',il*r &peciale ale 4erviciului R*m-n de In0*rmaii 7i
4erviciului de 6r*'ecie 7i 6a+,A Admini&'raiei Nai*nale a 6eni'enciarel*r din cadrul Mini&'erului Nu&'iieiA
precum 7i au'*veEiculele de &erviciu ale pr*cur*ril*r din Mini&'erul 6ublicA a'unci c-nd &e depla&ea+, Cn aciuni de
iuni care au carac'er de ur%en,=
Li' b) a alin G() al ar' $( a 0*&' m*di0ica', de pc' ( al ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#
au'*veEiculele cu ma&e &iD&au dimen&iuni de %abari' depa&i'e *ri care in&*'e&c
a&emenea veEiculeA cele care 'ran&p*r'a anumi'e mar0uri &au &ub&'an'e pericul*a&eA cele de&'ina'e in're'ineriiA
rii un*r lucrari e0ec'ua'e in par'ea car*&abila &au e@ecu'arii un*r lucrari de drumuriA
cura'eniei &'ra+il*rA de&+ape+irii &au 'rac'ariiA 'ran&p*r'ului &i depanarii au'*veEiculel*r rama&e in pana &au
avaria'eA precum &i 'rac'*arele care 'rac'ea+a u'ila3ele a%ric*le &i 'eEn*l*%ice cu dimen&iuni de %abari' depa&i'e
Li' c) a alin G() al ar' $( a 0*&' m*di0ica'a de pc' .( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

cu cel de cul*are r*&ie in'er+ic 'recerea
G1) Mi3l*acele de &emnali+are ru'ieraA precum &i al'e di&p*+i'ive &peciale de ace&' 0el &e a&i%uraA &e in&'alea+a &i
&e in're'in prin %ri3a admini&'ra'*rului drumului public re&pec'iv *ri al caii 0era'eA dupa ca+ In&'alarea mi3l*acel*r
de &emnali+are ru'iera &i a di&p*+i'ivel*r &peciale &e e@ecu'a numai cu avi+ul prealabil al p*li'iei ru'iere
G?) Mi3l*acele de &emnali+are &i pre&emnali+are a in'er&ec'iil*r din're d*ua drumuri de ca'e%*rii di0eri'e &e
%uraA &e in&'alea+a &i &e in're'in de ca're admini&'ra'*rul 0iecarui drumA cu re&pec'area m*dului de re%lemen'are
G!) Mi3l*acele de &emnali+are ru'iera p*' 0i in&*'i'e &i de di&p*+i'ive &peciale de aver'i+are
a) ampla&areaA in +*na drumului publicA de c*n&'ruc'iiA pan*uri &au di&p*+i'ive ce p*' 0i c*n0unda'e cu
indica'*arele &au cu in&'ala'iile ce &erve&c la &emnali+area ru'iera *ri reali+area de amena3ari &au al'e *b&'ac*le
e &un' de na'ura &a limi'e+e vi+ibili'a'ea *ri e0icaci'a'ea ace&'*raA &a &'an3enea&ca par'icipan'ii la 'ra0ic &au &a le
+i'ivele ce &erve&c la &emnali+area ru'ieraA
6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a re&pec'e re%ulile de circula'ieA &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile p*li'i&'ului
r 'ipuri de mi3l*ace de &emnali+are ru'ieraA in urma'*area *rdine de
b) &emnalele &peciale de aver'i+areA lumin*a&e &au &*n*re ale au'*veEiculel*rA preva+u'e la ar' $( alin G() li' a)
c) &emnali+area 'emp*rara care m*di0ica re%imul n*rmal de de&0a&urare a circula'iei=
G.) 4emnalele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &un' emi&e in'ermi'en' de di&p*+i'ivele de iluminare m*n'a'e pe
a r*&ie *bli%a par'icipan'ii la 'ra0ic &a *prea&ca in direc'ia de mer& ca' mai apr*ape de mar%inea
A p*liiei de 0r*n'ier,A A%eniei
Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A &erviciului de ambulan, &au medicin, le%al,A pr*'eciei civileA Mini&'erului
Ap,r,rii Nai*nale care Cn&*e&c c*l*ane mili'areA uni',il*r &peciale ale 4erviciului R*m-n de In0*rmaii 7i ale
4erviciului de 6r*'ecie 7i 6a+,A Admini&'raiei Nai*nale a 6eni'enciarel*r din cadrul Mini&'erului Nu&'iieiA
precum 7i au'*veEiculele de &erviciu ale pr*cur*ril*r din Mini&'erul 6ublicA a'unci c-nd &e depla&ea+, Cn aciuni de
ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($
au'*veEiculele cu ma&e &iD&au dimen&iuni de %abari' depa&i'e *ri care in&*'e&c
a&emenea veEiculeA cele care 'ran&p*r'a anumi'e mar0uri &au &ub&'an'e pericul*a&eA cele de&'ina'e in're'ineriiA
rii un*r lucrari e0ec'ua'e in par'ea car*&abila &au e@ecu'arii un*r lucrari de drumuriA
cura'eniei &'ra+il*rA de&+ape+irii &au 'rac'ariiA 'ran&p*r'ului &i depanarii au'*veEiculel*r rama&e in pana &au
a%ric*le &i 'eEn*l*%ice cu dimen&iuni de %abari' depa&i'e
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/


G$) Au'*veEiculele preva+u'e la alin G() li' a) &i b) 'rebuie &a 0ie ecEipa'e &i cu mi3l*ace &peciale &*n*re de
aver'i+are
G1) 6e au'*veEiculele apar'inand p*li'iei &i pe cele preva+u'e la alin G() li' c) p
lumin*a&e cu me&a3e variabileA de&'ina'e par'icipan'il*r la 'ra0ic
G1H.) 6e au'*veEiculele A%eniei Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A in&cripi*na'e vi+ibil cu denumirea 7i &i%la
in&'i'uiei din care 0ac par'eA p*' 0i in&'ala'e di&p*+i'ive lumin*a&e cu me&a3e variabileA de care &e p*a'e 0ace u+
pen'ru *prirea Cn 'ra0ic a au'*veEiculel*r Cn &c*pul e@erci',rii a'ribuiil*r de c*n'r*l &peci0iceA p*'rivi' le%ii
))))))))))))))
Alin G1H.) al ar' $( a 0*&' in'r*du& de pc
(#.#A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#

G?) Mi3l*acele &peciale de aver'i+areA lumin*a&e &au &*n*reA &e cer'i0ica &au &e *m*l*%Eea+
c*mpe'en'aA p*'rivi' le%ii C*ndi'iile de u'ili+are a ace&'*ra &e &'abile&c prin re%ulamen'
ART $$
G.) 4emnali+area &i amena3arile ru'iere nece&are pe drumurile publice &e a&i%ura de ca're admini&'ra'*rul
drumului re&pec'iv &i &e e0ec'uea+a numai cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G() 4emnali+area lucraril*r care &e e@ecu'a pe drumurile publice e&'e *b
e@ecu'an'ul lucraril*rA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA a&'0el inca' acea&'a &a a&i%ure depla&area in &i%uran'a a 'u'ur*r
par'icipan'il*r la 'ra0icA c*n0*rm re%lemen'aril*r in vi%*are
G$) 4emnali+area &i amena3arile ru'
c*n0*rmi'a'e cu re%lemen'arile 'eEnice in vi%*are
ART $1
C*ndi'iile de circula'ie pe viaduc'e &i in 'uneleA precum &i &emnali+area ace&'*ra &e &'abile&c prin re%ulamen'
c*n0*rmi'a'e cu re%lemen'arile 'eEnice in vi%*are

CA6 V
Re%uli de circula'ie

4ECTIUNEA .
Obli%a'iile par'icipan'il*r la 'ra0ic

ART $?
G.) 6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a aiba un c*mp*r'amen' care &a nu a0ec'e+e 0luen'a
nu puna in peric*l via'a &au in'e%ri'a'ea c*rp*rala a per&*anel*r &i &a nu aduca pre3udicii pr*prie'a'ii publice *ri
priva'e
G() 6ar'icipan'ii la 'ra0ic &un' *bli%a'i caA la cererea p*li'i&'ului ru'ierA &a inmane+e ace&'u
iden'i'a'e &auA dupa ca+A permi&ul de c*nducereA d*cumen'ul de inma'riculare *ri de inre%i&'rare a veEiculului
c*ndu&A d*cumen'ele re0eri'*are la bunurile 'ran&p*r'a'eA precum &i al'e d*cumen'e preva+u'e de le%e
G$) In e@erci'area a'ribu'iil*r care ii revinA p*li'i&'ul ru'ier are drep'ul &a veri0ice veEicululA precum &i iden'i'a'ea
c*nduca'*rului &au a pa&a%eril*r a0la'i in in'eri*rul ace&'uia a'unci cand e@i&'a indicii de&pre &avar&irea unei 0ap'e
de na'ura c*n'raven'i*nala &au penala
G1) In e@erci'area a'ribu'iil*r de diri3are a circula'iei ru'iereA p*li'i&'ii ru'ieri &un' *bli%a'i &a p*ar'e uni0*rma cu
in&cri&uri &i in&emne di&'inc'ive
G1H.) Funci*narii din cadrul A%eniei Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A care Cn &c*pul
de c*n'r*l &peci0ice e0ec'uea+, &emnale de *prire pen'ru c*nduc,'*rii au'*veEiculel*rA &un' *bli%ai &, p*ar'e
uni0*rm, cu Cn&cri&uri 7i Cn&emne di&'inc'ive 7i mi3l*ace de pr*'ecie 0lu*re&cen'
r*7ieA &'abili'e prin E*',r-re a Guvernului
))))))))))))))
Alin G1H.) al ar' $? a 0*&' in'r*du& de pc' 1 al
(#.#A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iu

G$) Au'*veEiculele preva+u'e la alin G() li' a) &i b) 'rebuie &a 0ie ecEipa'e &i cu mi3l*ace &peciale &*n*re de
G1) 6e au'*veEiculele apar'inand p*li'iei &i pe cele preva+u'e la alin G() li' c) p
lumin*a&e cu me&a3e variabileA de&'ina'e par'icipan'il*r la 'ra0ic
G1H.) 6e au'*veEiculele A%eniei Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A in&cripi*na'e vi+ibil cu denumirea 7i &i%la
n&'ala'e di&p*+i'ive lumin*a&e cu me&a3e variabileA de care &e p*a'e 0ace u+
pen'ru *prirea Cn 'ra0ic a au'*veEiculel*r Cn &c*pul e@erci',rii a'ribuiil*r de c*n'r*l &peci0iceA p*'rivi' le%ii
Alin G1H.) al ar' $( a 0*&' in'r*du& de pc' $ al ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#
G?) Mi3l*acele &peciale de aver'i+areA lumin*a&e &au &*n*reA &e cer'i0ica &au &e *m*l*%Eea+
c*mpe'en'aA p*'rivi' le%ii C*ndi'iile de u'ili+are a ace&'*ra &e &'abile&c prin re%ulamen'
G.) 4emnali+area &i amena3arile ru'iere nece&are pe drumurile publice &e a&i%ura de ca're admini&'ra'*rul
drumului re&pec'iv &i &e e0ec'uea+a numai cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G() 4emnali+area lucraril*r care &e e@ecu'a pe drumurile publice e&'e *bli%a'*rie &i &e e0ec'uea+a de ca're
e@ecu'an'ul lucraril*rA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA a&'0el inca' acea&'a &a a&i%ure depla&area in &i%uran'a a 'u'ur*r
par'icipan'il*r la 'ra0icA c*n0*rm re%lemen'aril*r in vi%*are
G$) 4emnali+area &i amena3arile ru'iere &e de0ine&c &i &e reali+ea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin re%ulamen'A in
c*n0*rmi'a'e cu re%lemen'arile 'eEnice in vi%*are
C*ndi'iile de circula'ie pe viaduc'e &i in 'uneleA precum &i &emnali+area ace&'*ra &e &'abile&c prin re%ulamen'
c*n0*rmi'a'e cu re%lemen'arile 'eEnice in vi%*are
G.) 6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a aiba un c*mp*r'amen' care &a nu a0ec'e+e 0luen'a
nu puna in peric*l via'a &au in'e%ri'a'ea c*rp*rala a per&*anel*r &i &a nu aduca pre3udicii pr*prie'a'ii publice *ri
G() 6ar'icipan'ii la 'ra0ic &un' *bli%a'i caA la cererea p*li'i&'ului ru'ierA &a inmane+e ace&'u
iden'i'a'e &auA dupa ca+A permi&ul de c*nducereA d*cumen'ul de inma'riculare *ri de inre%i&'rare a veEiculului
c*ndu&A d*cumen'ele re0eri'*are la bunurile 'ran&p*r'a'eA precum &i al'e d*cumen'e preva+u'e de le%e
ibu'iil*r care ii revinA p*li'i&'ul ru'ier are drep'ul &a veri0ice veEicululA precum &i iden'i'a'ea
c*nduca'*rului &au a pa&a%eril*r a0la'i in in'eri*rul ace&'uia a'unci cand e@i&'a indicii de&pre &avar&irea unei 0ap'e

G1) In e@erci'area a'ribu'iil*r de diri3are a circula'iei ru'iereA p*li'i&'ii ru'ieri &un' *bli%a'i &a p*ar'e uni0*rma cu
G1H.) Funci*narii din cadrul A%eniei Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A care Cn &c*pul
de c*n'r*l &peci0ice e0ec'uea+, &emnale de *prire pen'ru c*nduc,'*rii au'*veEiculel*rA &un' *bli%ai &, p*ar'e
uni0*rm, cu Cn&cri&uri 7i Cn&emne di&'inc'ive 7i mi3l*ace de pr*'ecie 0lu*re&cen')re0lec'*ri+an'e pe 0*nd de cul*are
7ieA &'abili'e prin E*',r-re a Guvernului
Alin G1H.) al ar' $? a 0*&' in'r*du& de pc' 1 al ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#

G$) Au'*veEiculele preva+u'e la alin G() li' a) &i b) 'rebuie &a 0ie ecEipa'e &i cu mi3l*ace &peciale &*n*re de
G1) 6e au'*veEiculele apar'inand p*li'iei &i pe cele preva+u'e la alin G() li' c) p*' 0i in&'ala'e &i di&p*+i'ive
G1H.) 6e au'*veEiculele A%eniei Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A in&cripi*na'e vi+ibil cu denumirea 7i &i%la
n&'ala'e di&p*+i'ive lumin*a&e cu me&a3e variabileA de care &e p*a'e 0ace u+
pen'ru *prirea Cn 'ra0ic a au'*veEiculel*r Cn &c*pul e@erci',rii a'ribuiil*r de c*n'r*l &peci0iceA p*'rivi' le%ii
ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie
G?) Mi3l*acele &peciale de aver'i+areA lumin*a&e &au &*n*reA &e cer'i0ica &au &e *m*l*%Eea+a de au'*ri'a'ea
c*mpe'en'aA p*'rivi' le%ii C*ndi'iile de u'ili+are a ace&'*ra &e &'abile&c prin re%ulamen'
G.) 4emnali+area &i amena3arile ru'iere nece&are pe drumurile publice &e a&i%ura de ca're admini&'ra'*rul
li%a'*rie &i &e e0ec'uea+a de ca're
e@ecu'an'ul lucraril*rA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA a&'0el inca' acea&'a &a a&i%ure depla&area in &i%uran'a a 'u'ur*r
iere &e de0ine&c &i &e reali+ea+a in c*ndi'iile &'abili'e prin re%ulamen'A in
C*ndi'iile de circula'ie pe viaduc'e &i in 'uneleA precum &i &emnali+area ace&'*ra &e &'abile&c prin re%ulamen'A in
G.) 6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a aiba un c*mp*r'amen' care &a nu a0ec'e+e 0luen'a &i &i%uran'a circula'ieiA &a
nu puna in peric*l via'a &au in'e%ri'a'ea c*rp*rala a per&*anel*r &i &a nu aduca pre3udicii pr*prie'a'ii publice *ri
G() 6ar'icipan'ii la 'ra0ic &un' *bli%a'i caA la cererea p*li'i&'ului ru'ierA &a inmane+e ace&'uia d*cumen'ul de
iden'i'a'e &auA dupa ca+A permi&ul de c*nducereA d*cumen'ul de inma'riculare *ri de inre%i&'rare a veEiculului
c*ndu&A d*cumen'ele re0eri'*are la bunurile 'ran&p*r'a'eA precum &i al'e d*cumen'e preva+u'e de le%e
ibu'iil*r care ii revinA p*li'i&'ul ru'ier are drep'ul &a veri0ice veEicululA precum &i iden'i'a'ea
c*nduca'*rului &au a pa&a%eril*r a0la'i in in'eri*rul ace&'uia a'unci cand e@i&'a indicii de&pre &avar&irea unei 0ap'e
G1) In e@erci'area a'ribu'iil*r de diri3are a circula'iei ru'iereA p*li'i&'ii ru'ieri &un' *bli%a'i &a p*ar'e uni0*rma cu
G1H.) Funci*narii din cadrul A%eniei Nai*nale de Admini&'rare Fi&cal,A care Cn &c*pul e@erci',rii a'ribuiil*r
de c*n'r*l &peci0ice e0ec'uea+, &emnale de *prire pen'ru c*nduc,'*rii au'*veEiculel*rA &un' *bli%ai &, p*ar'e
re0lec'*ri+an'e pe 0*nd de cul*are
ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($ iunie

G?) 6*li'i&'ii de 0r*n'ieraA indruma'*rii de circula'ie ai Mini&'erului AparariiA a%en'ii cail*r 0era'eA per&*nalul
au'*ri+a' din +*na lucraril*r pe drumurile publiceA precum &i membrii pa'rulel*r &c*lare de circula'ie &un' *bli%a'i
caA pe 'impul e@erci'arii a'ribu'iil*rA &a p*ar'e ecEipamen' de pr*'ec'ie
G!) C*nduca'*rii au'*veEiculel*r cu ma&a ma@ima au'*ri+a'a mai mare de $A? '*ne &un' *bli%a'i &a p*ar'e
ecEipamen' de pr*'ec'ie)aver'i+are 0lu*re&c
a0la pe par'ea car*&abila a drumului public
G") Neva+a'*rii &un' *bli%a'i &a p*ar'e in depla&area pe drumurile publice ba&'*n de cul*are alba
ART $!
G.) C*nduca'*rii de au'*veEicule &i per&*anele care *cupa l*curi preva+u'e prin c*n&'ruc'ie cu cen'uri &au
di&p*+i'ive de &i%uran'a *m*l*%a'e 'rebuie &a le p*ar'e in 'impul circula'iei pe drumurile publiceA cu e@cep'ia
ca+uril*r preva+u'e in re%ulamen'
G() 6e 'impul depla&arii pe drumurile publiceA c*nduca'*rii m*'*cicle'el*rA m*pedel*r &i per&*anele
'ran&p*r'a'e pe ace&'ea au *bli%a'ia &a p*ar'e ca&ca de pr*'ec'ie *m*l*%a'a
G$) C*nduca'*ril*r de veEicule le e&'e in'er+i&a 0*l*&irea 'ele0*anel*r m*bile a'unci cand ace&'ia &e a0la in 'impul
mer&uluiA cu e@cep'ia cel*r preva+u'e cu di&p*+i'ive 'ip Omaini libereP
ART $"
G.) C*nduca'*rii de veEicule &un' *bli%a'i &a
apr*ape de mar%inea drumului &au b*rdura 'r*'uaruluiA in &en&ul de depla&areA la apr*pierea &i la 'recerea
au'*veEiculel*r cu re%im de circula'ie pri*ri'ara care au in 0unc'iune mi3l*acele &pe
de cul*are r*&ie &i &*n*re
G() C*nduca'*rii de veEicule &un' *bli%a'i &a reduca vi'e+aA &a circule ca' mai apr*ape de mar%inea drumului in
&en&ul de depla&are &i &a ac*rde pri*ri'a'e la 'recerea au'*veEiculel*r cu re%im d
0unc'iune mi3l*acele &peciale de aver'i+are lumin*a&a de cul*are alba&'ra &i &*n*re
G$) In &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) &i G()A pie'*nil*r le &un' in'er+i&e 'raver&area &i circula'ia pe car*&abil pana
la 'recerea veEiculel*r re&pec'ive
ART $/
C*nduca'*rii veEiculel*rA cu e@cep'ia cel*r 'ra&e &au impin&e cu manaA in&'ruc'*rii au'* a'e&'a'i &a e0ec'ue+e
in&'ruirea prac'ica a per&*anel*r pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA precum &i e@amina'*rul au'*
c*mpe'en'eA in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA
&un' *bli%a'i &a &e &upuna 'e&'arii aerului e@pira' &iD&au rec*l'arii pr*bel*r bi*l*%ice in vederea &'abilirii
alc**lemiei *ri a c*n&umului de pr*du&e &au &ub&'an'e &'upe0ian'e *ri a medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare
ace&'*raA la &*lici'area p*li'i&'ului ru'ier
Ar' $<
6r*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a' al unui veEicul e&'e *bli%a' &a c*munice p*li'iei ru'iereA la cererea
ace&'eia &i in 'ermenul &*lici'a'A iden'i'a'ea per&*anei careia i
drumurile publice
)))))))))))))))
Ar' $< a 0*&' m*di0ica' de pc' .. al
OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

ART 1#
Re%ulile de circula'ie pe drumurile publice aplicabile au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'uril*r de mar0uriA cel*r
cu ma&e &au cu dimen&iuni de %abari' depa&i'e *ri care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e &e &'abile&c
prin re%ulamen'A in c*n0*rmi'a'e cu re%lemen'arile in vi%*are
)))))))))))))))
Ar' 1# a 0*&' m*di0ica' de pc' .( al
OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

4ECTIUNEA a ()a
Re%uli pen'ru circula'ia veEiculel*r

Q . 6*+i'ii in 'impul mer&ului &i circula'ia pe ben+i
ART 1.
G?) 6*li'i&'ii de 0r*n'ieraA indruma'*rii de circula'ie ai Mini&'erului AparariiA a%en'ii cail*r 0era'eA per&*nalul
au'*ri+a' din +*na lucraril*r pe drumurile publiceA precum &i membrii pa'rulel*r &c*lare de circula'ie &un' *bli%a'i
impul e@erci'arii a'ribu'iil*rA &a p*ar'e ecEipamen' de pr*'ec'ie)aver'i+are 0lu*re&cen'
G!) C*nduca'*rii au'*veEiculel*r cu ma&a ma@ima au'*ri+a'a mai mare de $A? '*ne &un' *bli%a'i &a p*ar'e
aver'i+are 0lu*re&cen')re0lec'*ri+an' a'unci cand e@ecu'a in'erven'ii la veEiculul care &e
a0la pe par'ea car*&abila a drumului public
G") Neva+a'*rii &un' *bli%a'i &a p*ar'e in depla&area pe drumurile publice ba&'*n de cul*are alba
au'*veEicule &i per&*anele care *cupa l*curi preva+u'e prin c*n&'ruc'ie cu cen'uri &au
di&p*+i'ive de &i%uran'a *m*l*%a'e 'rebuie &a le p*ar'e in 'impul circula'iei pe drumurile publiceA cu e@cep'ia
a&arii pe drumurile publiceA c*nduca'*rii m*'*cicle'el*rA m*pedel*r &i per&*anele
'ran&p*r'a'e pe ace&'ea au *bli%a'ia &a p*ar'e ca&ca de pr*'ec'ie *m*l*%a'a
G$) C*nduca'*ril*r de veEicule le e&'e in'er+i&a 0*l*&irea 'ele0*anel*r m*bile a'unci cand ace&'ia &e a0la in 'impul
mer&uluiA cu e@cep'ia cel*r preva+u'e cu di&p*+i'ive 'ip Omaini libereP
G.) C*nduca'*rii de veEicule &un' *bli%a'i &a *prea&ca imedia'A pe ac*&'amen' &auA in lip&a ace&'uiaA ca' mai
apr*ape de mar%inea drumului &au b*rdura 'r*'uaruluiA in &en&ul de depla&areA la apr*pierea &i la 'recerea
au'*veEiculel*r cu re%im de circula'ie pri*ri'ara care au in 0unc'iune mi3l*acele &pe
G() C*nduca'*rii de veEicule &un' *bli%a'i &a reduca vi'e+aA &a circule ca' mai apr*ape de mar%inea drumului in
&en&ul de depla&are &i &a ac*rde pri*ri'a'e la 'recerea au'*veEiculel*r cu re%im de circula'ie pri*ri'ara care au in
0unc'iune mi3l*acele &peciale de aver'i+are lumin*a&a de cul*are alba&'ra &i &*n*re
G$) In &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) &i G()A pie'*nil*r le &un' in'er+i&e 'raver&area &i circula'ia pe car*&abil pana
C*nduca'*rii veEiculel*rA cu e@cep'ia cel*r 'ra&e &au impin&e cu manaA in&'ruc'*rii au'* a'e&'a'i &a e0ec'ue+e
in&'ruirea prac'ica a per&*anel*r pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA precum &i e@amina'*rul au'*
c*mpe'en'eA in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA
&un' *bli%a'i &a &e &upuna 'e&'arii aerului e@pira' &iD&au rec*l'arii pr*bel*r bi*l*%ice in vederea &'abilirii
i de pr*du&e &au &ub&'an'e &'upe0ian'e *ri a medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare
ace&'*raA la &*lici'area p*li'i&'ului ru'ier
6r*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a' al unui veEicul e&'e *bli%a' &a c*munice p*li'iei ru'iereA la cererea
a &i in 'ermenul &*lici'a'A iden'i'a'ea per&*anei careia i)a incredin'a' veEiculul pen'ru a 0i c*ndu& pe
Ar' $< a 0*&' m*di0ica' de pc' .. al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##

Re%ulile de circula'ie pe drumurile publice aplicabile au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'uril*r de mar0uriA cel*r
cu ma&e &au cu dimen&iuni de %abari' depa&i'e *ri care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e &e &'abile&c
mi'a'e cu re%lemen'arile in vi%*are
Ar' 1# a 0*&' m*di0ica' de pc' .( al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"


Q . 6*+i'ii in 'impul mer&ului &i circula'ia pe ben+i

G?) 6*li'i&'ii de 0r*n'ieraA indruma'*rii de circula'ie ai Mini&'erului AparariiA a%en'ii cail*r 0era'eA per&*nalul
au'*ri+a' din +*na lucraril*r pe drumurile publiceA precum &i membrii pa'rulel*r &c*lare de circula'ie &un' *bli%a'i
aver'i+are 0lu*re&cen')re0lec'*ri+an'
G!) C*nduca'*rii au'*veEiculel*r cu ma&a ma@ima au'*ri+a'a mai mare de $A? '*ne &un' *bli%a'i &a p*ar'e
re0lec'*ri+an' a'unci cand e@ecu'a in'erven'ii la veEiculul care &e
G") Neva+a'*rii &un' *bli%a'i &a p*ar'e in depla&area pe drumurile publice ba&'*n de cul*are alba
au'*veEicule &i per&*anele care *cupa l*curi preva+u'e prin c*n&'ruc'ie cu cen'uri &au
di&p*+i'ive de &i%uran'a *m*l*%a'e 'rebuie &a le p*ar'e in 'impul circula'iei pe drumurile publiceA cu e@cep'ia
a&arii pe drumurile publiceA c*nduca'*rii m*'*cicle'el*rA m*pedel*r &i per&*anele
G$) C*nduca'*ril*r de veEicule le e&'e in'er+i&a 0*l*&irea 'ele0*anel*r m*bile a'unci cand ace&'ia &e a0la in 'impul
*prea&ca imedia'A pe ac*&'amen' &auA in lip&a ace&'uiaA ca' mai
apr*ape de mar%inea drumului &au b*rdura 'r*'uaruluiA in &en&ul de depla&areA la apr*pierea &i la 'recerea
au'*veEiculel*r cu re%im de circula'ie pri*ri'ara care au in 0unc'iune mi3l*acele &peciale de aver'i+are lumin*a&a
G() C*nduca'*rii de veEicule &un' *bli%a'i &a reduca vi'e+aA &a circule ca' mai apr*ape de mar%inea drumului in
e circula'ie pri*ri'ara care au in

G$) In &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) &i G()A pie'*nil*r le &un' in'er+i&e 'raver&area &i circula'ia pe car*&abil pana
C*nduca'*rii veEiculel*rA cu e@cep'ia cel*r 'ra&e &au impin&e cu manaA in&'ruc'*rii au'* a'e&'a'i &a e0ec'ue+e
in&'ruirea prac'ica a per&*anel*r pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA precum &i e@amina'*rul au'*ri'a'ii
c*mpe'en'eA in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA
&un' *bli%a'i &a &e &upuna 'e&'arii aerului e@pira' &iD&au rec*l'arii pr*bel*r bi*l*%ice in vederea &'abilirii
i de pr*du&e &au &ub&'an'e &'upe0ian'e *ri a medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare
6r*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a' al unui veEicul e&'e *bli%a' &a c*munice p*li'iei ru'iereA la cererea
a incredin'a' veEiculul pen'ru a 0i c*ndu& pe
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn MONITORUL
Re%ulile de circula'ie pe drumurile publice aplicabile au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'uril*r de mar0uriA cel*r
cu ma&e &au cu dimen&iuni de %abari' depa&i'e *ri care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e &e &'abile&c
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn MONITORUL

G.) VeEiculele &i animaleleA a'unci cand circula pe drumurile publice pe care le e&'e permi& acce&ulA 'rebuie
c*ndu&e pe par'ea din dreap'a a drumului publicA in &en&ul de circula'ieA ca' mai apr*ape de mar%inea par'ii
car*&abileA cu re&pec'area &emni0ica'iei &emnali+arii ru'iere &i a re%ulil*r de circula'ie
G() Numer*'area ben+il*r de circula'ie pe 0iecare &en& &e e0ec'uea+a in *rdine cre&
par'ea dreap'a a drumului ca're a@a ace&'uia In ca+ul au'*&'ra+il*rA banda de ur%en'a nu in'ra in numer*'area
ben+il*r de circula'ie
G$) 2ac, un drum e&'e prev,+u' cu * pi&', &pecial, de&'ina', circulaiei bicicle'el*rA ace
pe pi&'a re&pec'iv,
))))))))))))
Alin G$) al ar' 1. a 0*&' m*di0ica' de pc' .. al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

ART 1(
Cand circula'ia &e de&0a&*ara pe d*ua &au mai mul'e ben+i pe &en&A ace&'ea &e 0*l*&e&c de ca're c*nduca'*rii de
veEicule in 0unc'ie de in'en&i'a'ea 'ra0icului &i vi'e+a de depla&areA avand *bli%a'ia &a revina pe prima banda *ri de
ca'e *ri ace&' lucru e&'e p*&ibilA daca acea&'a nu e&'e de&'ina'a veEiculel*r len'e &au 'ran&p*r'ului public de
per&*ane
ART 1$
G.) 2aca un drum e&'e preva+u' cu * banda de&'ina'a veEiculel*r len'e &au 'ran&p*r'ului public de per&*aneA
&emnali+a'a ca a'areA ace&'ea v*r circula numai pe banda re&pec'iva
G() C*nduca'*rul de veEicul care circula pe banda &i'ua'a lan%a mar%inea par'ii car*&abile 'rebuie &a ac*rde
pri*ri'a'e de 'recere veEiculel*r care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane numai a'unci cand c*nduca'
ace&'*ra &emnali+ea+a in'en'ia de a rein'ra in 'ra0ic din &'a'iile preva+u'e cu alve*le &i &
manevra l*r nu pun in peric*l &i%uran'a cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic

Q ( Mi3l*acele de aver'i+are 0*l*&i'e de c*nduca'*rii de
ART 11
G.) In circula'ia pe drumurile publice c*nduca'*rii de veEicule p*' 0*l*&iA in c*ndi'iile preva+u'e de re%ulamen'A
mi3l*acele de aver'i+are &*n*ra &i lumin*a&a a0la'e in d*'are &i *m*l*%a'e
G() In circula'ia pe au'*&'ra+iA pe
au'*veEicule &un' *bli%a'i &a 0*l*&ea&ca &i in 'impul +ilei luminile de in'alnire
G$) C*nduca'*rii m*'*cicle'el*r &i m*pedel*r &un' *bli%a'i &a 0*l*&ea&ca luminile de in'alnire pe '*a'
depla&arii ace&'*ra pe drumurile publice
G1) In circula'ia pe drumurile publice &e in'er+ice de'inerea la vedereA m*n'area &i 0*l*&irea mi3l*acel*r &peciale
de aver'i+are &*n*ra &i lumin*a&a pe &i in al'e au'*veEicule deca' cele preva+u'e la
de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea pe au'*veEicule a &i&'emel*r care per'urba buna 0unc'i*nare a di&p*+i'ivel*r de
&uprave%Eere a 'ra0icului
G?) C*nduca'*rii de au'*veEicule p*' 0i aver'i+a'i de p*li'ia ru'iera in le%a'ura
di&p*+i'ivel*r de ma&urare a vi'e+eiA prin ma&&
0*l*&i mi3l*ace pr*prii de de'ec'are a di&p*+i'ivel*r de ma&urare a vi'e+ei

Q $ 2epa&irea
ART 1?
G.) 2epa&irea e&'e manevra prin care un veEicul 'rece inain'ea al'ui veEicul *ri pe lan%a un *b&'ac*lA a0la' pe
acela&i &en& de circula'ieA prin &cEimbarea direc'iei de mer& &i ie&irea de pe banda de circula'ie &au din &irul de
veEicule in care &)a a0la' ini'ial
G() C*nduca'*rul veEiculului care &e an%a3ea+a in depa&ire 'rebuie &a &e a&i%ure ca veEiculul care circula in 0a'a
&au in &pa'ele lui nu a ini'ia' * a&emenea manevra
G$) A'unci cand prin manevra de depa&ire &e 'rece pe&'e a@a care &epara &en&ur
veEicule 'rebuie &a &e a&i%ure ca din &en& *pu& nu &e apr*pie un veEicul &i ca di&pun de &pa'iu &u0icien' pen'ru a
rein'ra pe banda ini'ialaA unde au *bli%a'ia &a revina dupa e0ec'uarea manevrei de depa&ire
G1) Nu c*n&'i'uie depa&ireA in &en&ul alin G.)A &i'ua'ia in care un veEicul circula mai repede pe una din're ben+i
deca' veEiculele care circula pe al'a banda in acela&i &en& de circula'ie
G.) VeEiculele &i animaleleA a'unci cand circula pe drumurile publice pe care le e&'e permi& acce&ulA 'rebuie
drumului publicA in &en&ul de circula'ieA ca' mai apr*ape de mar%inea par'ii
car*&abileA cu re&pec'area &emni0ica'iei &emnali+arii ru'iere &i a re%ulil*r de circula'ie
G() Numer*'area ben+il*r de circula'ie pe 0iecare &en& &e e0ec'uea+a in *rdine cre&
par'ea dreap'a a drumului ca're a@a ace&'uia In ca+ul au'*&'ra+il*rA banda de ur%en'a nu in'ra in numer*'area
G$) 2ac, un drum e&'e prev,+u' cu * pi&', &pecial, de&'ina', circulaiei bicicle'el*rA ace
Alin G$) al ar' 1. a 0*&' m*di0ica' de pc' .. al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
Cand circula'ia &e de&0a&*ara pe d*ua &au mai mul'e ben+i pe &en&A ace&'ea &e 0*l*&e&c de ca're c*nduca'*rii de
veEicule in 0unc'ie de in'en&i'a'ea 'ra0icului &i vi'e+a de depla&areA avand *bli%a'ia &a revina pe prima banda *ri de
e&'e p*&ibilA daca acea&'a nu e&'e de&'ina'a veEiculel*r len'e &au 'ran&p*r'ului public de
G.) 2aca un drum e&'e preva+u' cu * banda de&'ina'a veEiculel*r len'e &au 'ran&p*r'ului public de per&*aneA
*r circula numai pe banda re&pec'iva
G() C*nduca'*rul de veEicul care circula pe banda &i'ua'a lan%a mar%inea par'ii car*&abile 'rebuie &a ac*rde
pri*ri'a'e de 'recere veEiculel*r care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane numai a'unci cand c*nduca'
ace&'*ra &emnali+ea+a in'en'ia de a rein'ra in 'ra0ic din &'a'iile preva+u'e cu alve*le &i &
manevra l*r nu pun in peric*l &i%uran'a cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic
Q ( Mi3l*acele de aver'i+are 0*l*&i'e de c*nduca'*rii de veEicule
G.) In circula'ia pe drumurile publice c*nduca'*rii de veEicule p*' 0*l*&iA in c*ndi'iile preva+u'e de re%ulamen'A
mi3l*acele de aver'i+are &*n*ra &i lumin*a&a a0la'e in d*'are &i *m*l*%a'e
G() In circula'ia pe au'*&'ra+iA pe drumurile e@pre& &i pe cele na'i*nale eur*pene GE) c*nduca'*rii de
au'*veEicule &un' *bli%a'i &a 0*l*&ea&ca &i in 'impul +ilei luminile de in'alnire
G$) C*nduca'*rii m*'*cicle'el*r &i m*pedel*r &un' *bli%a'i &a 0*l*&ea&ca luminile de in'alnire pe '*a'
depla&arii ace&'*ra pe drumurile publice
G1) In circula'ia pe drumurile publice &e in'er+ice de'inerea la vedereA m*n'area &i 0*l*&irea mi3l*acel*r &peciale
de aver'i+are &*n*ra &i lumin*a&a pe &i in al'e au'*veEicule deca' cele preva+u'e la
de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea pe au'*veEicule a &i&'emel*r care per'urba buna 0unc'i*nare a di&p*+i'ivel*r de
G?) C*nduca'*rii de au'*veEicule p*' 0i aver'i+a'i de p*li'ia ru'iera in le%a'ura
di&p*+i'ivel*r de ma&urare a vi'e+eiA prin ma&&)media &au pan*uri de aver'i+are C*nduca'*rii de au'*veEicule p*'
0*l*&i mi3l*ace pr*prii de de'ec'are a di&p*+i'ivel*r de ma&urare a vi'e+ei
epa&irea e&'e manevra prin care un veEicul 'rece inain'ea al'ui veEicul *ri pe lan%a un *b&'ac*lA a0la' pe
acela&i &en& de circula'ieA prin &cEimbarea direc'iei de mer& &i ie&irea de pe banda de circula'ie &au din &irul de
G() C*nduca'*rul veEiculului care &e an%a3ea+a in depa&ire 'rebuie &a &e a&i%ure ca veEiculul care circula in 0a'a
&au in &pa'ele lui nu a ini'ia' * a&emenea manevra
G$) A'unci cand prin manevra de depa&ire &e 'rece pe&'e a@a care &epara &en&urile de circula'ieA c*nduca'*rii de
veEicule 'rebuie &a &e a&i%ure ca din &en& *pu& nu &e apr*pie un veEicul &i ca di&pun de &pa'iu &u0icien' pen'ru a
rein'ra pe banda ini'ialaA unde au *bli%a'ia &a revina dupa e0ec'uarea manevrei de depa&ire
n&'i'uie depa&ireA in &en&ul alin G.)A &i'ua'ia in care un veEicul circula mai repede pe una din're ben+i
deca' veEiculele care circula pe al'a banda in acela&i &en& de circula'ie

G.) VeEiculele &i animaleleA a'unci cand circula pe drumurile publice pe care le e&'e permi& acce&ulA 'rebuie
drumului publicA in &en&ul de circula'ieA ca' mai apr*ape de mar%inea par'ii
car*&abileA cu re&pec'area &emni0ica'iei &emnali+arii ru'iere &i a re%ulil*r de circula'ie
G() Numer*'area ben+il*r de circula'ie pe 0iecare &en& &e e0ec'uea+a in *rdine cre&ca'*are de la mar%inea din
par'ea dreap'a a drumului ca're a@a ace&'uia In ca+ul au'*&'ra+il*rA banda de ur%en'a nu in'ra in numer*'area
G$) 2ac, un drum e&'e prev,+u' cu * pi&', &pecial, de&'ina', circulaiei bicicle'el*rA ace&'ea v*r 0i c*ndu&e numai
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
Cand circula'ia &e de&0a&*ara pe d*ua &au mai mul'e ben+i pe &en&A ace&'ea &e 0*l*&e&c de ca're c*nduca'*rii de
veEicule in 0unc'ie de in'en&i'a'ea 'ra0icului &i vi'e+a de depla&areA avand *bli%a'ia &a revina pe prima banda *ri de
e&'e p*&ibilA daca acea&'a nu e&'e de&'ina'a veEiculel*r len'e &au 'ran&p*r'ului public de
G.) 2aca un drum e&'e preva+u' cu * banda de&'ina'a veEiculel*r len'e &au 'ran&p*r'ului public de per&*aneA
G() C*nduca'*rul de veEicul care circula pe banda &i'ua'a lan%a mar%inea par'ii car*&abile 'rebuie &a ac*rde
pri*ri'a'e de 'recere veEiculel*r care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane numai a'unci cand c*nduca'*rii
ace&'*ra &emnali+ea+a in'en'ia de a rein'ra in 'ra0ic din &'a'iile preva+u'e cu alve*le &i &)au a&i%ura' ca prin
G.) In circula'ia pe drumurile publice c*nduca'*rii de veEicule p*' 0*l*&iA in c*ndi'iile preva+u'e de re%ulamen'A
drumurile e@pre& &i pe cele na'i*nale eur*pene GE) c*nduca'*rii de
G$) C*nduca'*rii m*'*cicle'el*r &i m*pedel*r &un' *bli%a'i &a 0*l*&ea&ca luminile de in'alnire pe '*a'a dura'a
G1) In circula'ia pe drumurile publice &e in'er+ice de'inerea la vedereA m*n'area &i 0*l*&irea mi3l*acel*r &peciale
de aver'i+are &*n*ra &i lumin*a&a pe &i in al'e au'*veEicule deca' cele preva+u'e la ar' $( alin G()A precum &i
de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea pe au'*veEicule a &i&'emel*r care per'urba buna 0unc'i*nare a di&p*+i'ivel*r de
G?) C*nduca'*rii de au'*veEicule p*' 0i aver'i+a'i de p*li'ia ru'iera in le%a'ura cu pre+en'a in 'ra0ic a
media &au pan*uri de aver'i+are C*nduca'*rii de au'*veEicule p*'
epa&irea e&'e manevra prin care un veEicul 'rece inain'ea al'ui veEicul *ri pe lan%a un *b&'ac*lA a0la' pe
acela&i &en& de circula'ieA prin &cEimbarea direc'iei de mer& &i ie&irea de pe banda de circula'ie &au din &irul de
G() C*nduca'*rul veEiculului care &e an%a3ea+a in depa&ire 'rebuie &a &e a&i%ure ca veEiculul care circula in 0a'a
ile de circula'ieA c*nduca'*rii de
veEicule 'rebuie &a &e a&i%ure ca din &en& *pu& nu &e apr*pie un veEicul &i ca di&pun de &pa'iu &u0icien' pen'ru a
rein'ra pe banda ini'ialaA unde au *bli%a'ia &a revina dupa e0ec'uarea manevrei de depa&ire
n&'i'uie depa&ireA in &en&ul alin G.)A &i'ua'ia in care un veEicul circula mai repede pe una din're ben+i

G?) 2epa&irea &e e0ec'uea+a numai pe par'ea &'an%a a veEiculului depa&
c*nduca'*r a &emnali+a' in'en'ia &i &)a incadra' c*re&pun+a'*r para&irii &en&ului de mer& &pre &'an%a &e depa&e&'e
prin par'ea dreap'a
G!) Tramvaiul a0la' in mer& p*a'e 0i depa&i' &i pe par'ea &'an%a a'unci cand dr
in're &ina din dreap'a &i mar%inea 'r*'uarului nu e@i&'a &pa'iu &u0icien'
ART 1!
Obli%a'iile c*nduca'*ril*r veEiculel*r care e0ec'uea+a depa&irea &i ale c*nduca'*ril*r veEiculel*r care &un'
depa&i'eA precum &i ca+urile in care depa&irea e&'e in'er+i&a &e &'abile&c prin re%ulamen'

Q 1 Trecerea pe lan%a veEiculele care circula din &en& *pu&
ART 1"
C*nduca'*rii veEiculel*r care circula din &en&uri *pu&e 'rebuie &a pa&'re+e in're veEicule * di&'an'a la'e
&u0icien'a &i &a circule ca' mai apr*ape de mar%inea din dreap'a a ben+ii de circula'ie re&pec'ive

Q ? Vi'e+a &i di&'an'a din're veEicule
ART 1/
C*nduca'*rul de veEicul 'rebuie &a re&pec'e re%imul le%al de vi'e+a &i &a * adap'e+e in 0unc'ie de c*ndi'iile de
drumA a&'0el inca' &a p*a'a e0ec'ua *rice manevra in c*ndi'ii de &i%uran'a
ART 1<
G.) Limi'a ma@ima de vi'e+a in l*cali'a'i e&'e
G() 6e anumi'e &ec'*are de drum din in'eri*rul l*cali'a'il*rA admini&'ra'*rul drumului p*a'e &'abiliA pen'ru
au'*veEiculele din ca'e%*riile A &i IA &i limi'e de vi'e+a &uperi*areA dar nu mai mul' de /# JmDE Limi'ele de vi'e+a
mai mari de ?# JmDE &e &'abile&c numai cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G$) 6e anumi'e &ec'*are de drumA 'inand &eama de impre3urari &i de in'en&i'a'ea circula'ieiA admini&'ra'*rul
drumuluiA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA p*a'e &'abili &i limi'e de vi'e+a in0eri*areA dar n
'ramvaie &i de $# JmDE pen'ru '*a'e au'*veEiculele
G1) Limi'ele ma@ime de vi'e+a in a0ara l*cali'a'il*r &un'8
a) pe au'*&'ra+i ) .$# JmDE=
b) pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE)
c) pe celelal'e ca'e%*rii de drumuri )
ART ?#
G.) Vi'e+ele ma@ime admi&e in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru ca'e%*riile de au'*veEicule preva+u'e la ar' .? alin G()
&un' urma'*arele8
a) .$# JmDE pe au'*&'ra+iA .## JmDE pe drumurile e@pr
celelal'e ca'e%*rii de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile A &i I=
b) ..# JmDE pe au'*&'ra+iA <# JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i /# JmDE pe
celelal'e ca'e%*rii de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile CA 2 &i ca'e%*ria 2.=
c) <# JmDE pe au'*&'ra+iA /# JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i "# JmDE pen'ru
celelal'e ca'e%*rii de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile A
d) 1? JmDEA pen'ru 'rac'*are &i m*pede
))))))))))))
Alin G.) al ar' ?# a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iem

G() Vi'e+a ma@ima admi&a in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru au'*veEiculele care 'rac'ea+a rem*rci &au &emirem*rci
e&'e cu .# JmDE mai mica deca' vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru ca'e%*ria din care 0ace par'e au'*veEicul
G$) Vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru au'*veEicule cu ma&e &iD&au %abari'e depa&i'e *ri care 'ran&p*r'a pr*du&e
pericul*a&e e&'e de 1# JmDE in l*cali'a'iA iar in a0ara l*cali'a'il*r de "# JmDE
G1) Vi'e+a ma@ima admi&a in a0ara l*cali'a'il*r
prac'ica de c*nducere &au pen'ru per&*anele care e0ec'uea+a pre%a'irea prac'ica in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducere e&'e cu (# JmDE mai mica deca' vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru ca'e%*
au'*veEiculele c*ndu&e
ART ?.
G?) 2epa&irea &e e0ec'uea+a numai pe par'ea &'an%a a veEiculului depa&i' Tramvaiul &au veEiculul al carui
a incadra' c*re&pun+a'*r para&irii &en&ului de mer& &pre &'an%a &e depa&e&'e
G!) Tramvaiul a0la' in mer& p*a'e 0i depa&i' &i pe par'ea &'an%a a'unci cand drumul e&'e cu &en& unic &au cand
in're &ina din dreap'a &i mar%inea 'r*'uarului nu e@i&'a &pa'iu &u0icien'
Obli%a'iile c*nduca'*ril*r veEiculel*r care e0ec'uea+a depa&irea &i ale c*nduca'*ril*r veEiculel*r care &un'
rile in care depa&irea e&'e in'er+i&a &e &'abile&c prin re%ulamen'
Q 1 Trecerea pe lan%a veEiculele care circula din &en& *pu&
C*nduca'*rii veEiculel*r care circula din &en&uri *pu&e 'rebuie &a pa&'re+e in're veEicule * di&'an'a la'e
&u0icien'a &i &a circule ca' mai apr*ape de mar%inea din dreap'a a ben+ii de circula'ie re&pec'ive
Q ? Vi'e+a &i di&'an'a din're veEicule
C*nduca'*rul de veEicul 'rebuie &a re&pec'e re%imul le%al de vi'e+a &i &a * adap'e+e in 0unc'ie de c*ndi'iile de
drumA a&'0el inca' &a p*a'a e0ec'ua *rice manevra in c*ndi'ii de &i%uran'a
G.) Limi'a ma@ima de vi'e+a in l*cali'a'i e&'e de ?# JmDE
G() 6e anumi'e &ec'*are de drum din in'eri*rul l*cali'a'il*rA admini&'ra'*rul drumului p*a'e &'abiliA pen'ru
au'*veEiculele din ca'e%*riile A &i IA &i limi'e de vi'e+a &uperi*areA dar nu mai mul' de /# JmDE Limi'ele de vi'e+a
# JmDE &e &'abile&c numai cu avi+ul p*li'iei ru'iere
G$) 6e anumi'e &ec'*are de drumA 'inand &eama de impre3urari &i de in'en&i'a'ea circula'ieiA admini&'ra'*rul
drumuluiA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA p*a'e &'abili &i limi'e de vi'e+a in0eri*areA dar n
'ramvaie &i de $# JmDE pen'ru '*a'e au'*veEiculele
G1) Limi'ele ma@ime de vi'e+a in a0ara l*cali'a'il*r &un'8
b) pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) ) .## JmDE=
<# JmDE
G.) Vi'e+ele ma@ime admi&e in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru ca'e%*riile de au'*veEicule preva+u'e la ar' .? alin G()
a) .$# JmDE pe au'*&'ra+iA .## JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i <# JmDE pe
celelal'e ca'e%*rii de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile A &i I=
b) ..# JmDE pe au'*&'ra+iA <# JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i /# JmDE pe
i de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile CA 2 &i ca'e%*ria 2.=
c) <# JmDE pe au'*&'ra+iA /# JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i "# JmDE pen'ru
celelal'e ca'e%*rii de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile A.A I. &i C.=
d) 1? JmDEA pen'ru 'rac'*are &i m*pede
Alin G.) al ar' ?# a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G() Vi'e+a ma@ima admi&a in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru au'*veEiculele care 'rac'ea+a rem*rci &au &emirem*rci
e&'e cu .# JmDE mai mica deca' vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru ca'e%*ria din care 0ace par'e au'*veEicul
G$) Vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru au'*veEicule cu ma&e &iD&au %abari'e depa&i'e *ri care 'ran&p*r'a pr*du&e
pericul*a&e e&'e de 1# JmDE in l*cali'a'iA iar in a0ara l*cali'a'il*r de "# JmDE
G1) Vi'e+a ma@ima admi&a in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru au'*veEiculele ai car*r c*nduca'*ri au mai pu'in de un an
prac'ica de c*nducere &au pen'ru per&*anele care e0ec'uea+a pre%a'irea prac'ica in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducere e&'e cu (# JmDE mai mica deca' vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru ca'e%*

i' Tramvaiul &au veEiculul al carui
a incadra' c*re&pun+a'*r para&irii &en&ului de mer& &pre &'an%a &e depa&e&'e
umul e&'e cu &en& unic &au cand
Obli%a'iile c*nduca'*ril*r veEiculel*r care e0ec'uea+a depa&irea &i ale c*nduca'*ril*r veEiculel*r care &un'
rile in care depa&irea e&'e in'er+i&a &e &'abile&c prin re%ulamen'
C*nduca'*rii veEiculel*r care circula din &en&uri *pu&e 'rebuie &a pa&'re+e in're veEicule * di&'an'a la'erala
&u0icien'a &i &a circule ca' mai apr*ape de mar%inea din dreap'a a ben+ii de circula'ie re&pec'ive
C*nduca'*rul de veEicul 'rebuie &a re&pec'e re%imul le%al de vi'e+a &i &a * adap'e+e in 0unc'ie de c*ndi'iile de
G() 6e anumi'e &ec'*are de drum din in'eri*rul l*cali'a'il*rA admini&'ra'*rul drumului p*a'e &'abiliA pen'ru
au'*veEiculele din ca'e%*riile A &i IA &i limi'e de vi'e+a &uperi*areA dar nu mai mul' de /# JmDE Limi'ele de vi'e+a
G$) 6e anumi'e &ec'*are de drumA 'inand &eama de impre3urari &i de in'en&i'a'ea circula'ieiA admini&'ra'*rul
drumuluiA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA p*a'e &'abili &i limi'e de vi'e+a in0eri*areA dar nu mai pu'in de .# JmDE pen'ru
G.) Vi'e+ele ma@ime admi&e in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru ca'e%*riile de au'*veEicule preva+u'e la ar' .? alin G()
e& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i <# JmDE pe
b) ..# JmDE pe au'*&'ra+iA <# JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i /# JmDE pe
i de drumuriA pen'ru au'*veEiculele din ca'e%*riile CA 2 &i ca'e%*ria 2.=
c) <# JmDE pe au'*&'ra+iA /# JmDE pe drumurile e@pre& &au pe cele na'i*nale eur*pene GE) &i "# JmDE pen'ru
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
brie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G() Vi'e+a ma@ima admi&a in a0ara l*cali'a'il*r pen'ru au'*veEiculele care 'rac'ea+a rem*rci &au &emirem*rci
e&'e cu .# JmDE mai mica deca' vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru ca'e%*ria din care 0ace par'e au'*veEiculul 'ra%a'*r
G$) Vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru au'*veEicule cu ma&e &iD&au %abari'e depa&i'e *ri care 'ran&p*r'a pr*du&e
pen'ru au'*veEiculele ai car*r c*nduca'*ri au mai pu'in de un an
prac'ica de c*nducere &au pen'ru per&*anele care e0ec'uea+a pre%a'irea prac'ica in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducere e&'e cu (# JmDE mai mica deca' vi'e+a ma@ima admi&a pen'ru ca'e%*ria din care 0ac par'e

C*nduca'*rul unui veEicul care circula in &pa'ele al'uia are *bli%a'ia de a pa&'ra * di&'an'a &u0icien'a 0a'a de
ace&'aA pen'ru evi'area c*li+iunii
ART ?(
G.) E&'e in'er+i&a de&0a&urarea de c*ncur&uriA an'renamen'e *ri in'receri pe drumurile publiceA cu e@cep'ia cel*r
au'*ri+a'e de admini&'ra'*rul drumului re&pec'iv &i avi+a'e de p*li'ia ru'iera
)))))))))))))
Alin G.) al ar' ?( a 0*&' m*di0ica' de pc' .1 al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() Or%ani+a'*rii c*ncur&uril*rA an'renamen'el*r *ri in'receril*r au'*ri+a'e &un' *bli%a'i &a ia '*a'e
nece&are pen'ru de&0a&urarea in &i%uran'a a ace&'*raA precum &i pen'ru pr*'ec'ia cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic
)))))))))))))
Alin G() al ar' ?( a 0*&' m*di0ica' de pc' .1 al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) In ca+ de pr*ducere a unui evenimen' ru'ierA ca urmare a neindeplinirii a'ribu'iil*r preva+u'e la alin G()A
*r%ani+a'*rii ace&'*ra ra&pund admini&'ra'ivA c*n'r
ART ?$
Au'*ri'a'ile publice l*caleA cu au'*ri+a'ia admini&'ra'*rului drumului public &i cu avi+ul p*li'iei ru'iere &au la
&*lici'area ace&'eiaA &un' *bli%a'e &a ia ma&uri pen'ru reali+area de amena3ari ru'ier
pie'*nil*rA bicicli&'il*rA veEiculel*r cu 'rac'iune animala &i calmarii 'ra0iculuiA &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA in
apr*pierea uni'a'il*r de inva'aman'A pie'el*rA 'ar%uril*rA &pi'alel*rA precum &i in +*nele cu ri&c &p*ri' de acciden'e

Q ! Re%uli re0eri'*are la manevre
ART ?1
G.) C*nduca'*rul de veEicul care e@ecu'a * manevra de &cEimbare a direc'iei de mer&A de ie&ire din'r
veEicule &'a'i*na'e &au de in'rare in'r)un a&emenea randA de 'recere pe * al'a banda d
dreap'a *ri &pre &'an%a &au care urmea+a &a e0ec'ue+e * in'*arcere *ri &a mear%a cu &pa'ele e&'e *bli%a' &a
&emnali+e+e din 'imp &i &a &e a&i%ure ca * p*a'e 0ace 0ara &a per'urbe circula'ia &au &a puna in peric*l &i%uran'a
cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic
G() 4emnali+area &cEimbarii direc'iei de mer& 'rebuie &a 0ie men'inu'a pe in'rea%a dura'a a manevrei

Q " In'er&ec'ii &i *bli%a'ia de a ceda 'recerea
ART ??
In'er&ec'iile &un'8
a) cu circula'ie nediri3a'a=
b) cu circula'ie diri3a'a In acea&'a ca'e%*rie &un' inclu&e &i in'er&ec'iile in care circula'ia &e de&0a&*ara in &en&
%ira'*riu
ART ?!
La apr*pierea de * in'er&ec'ie c*nduca'*rul de veEicul 'rebuie &a circule cu * vi'e+a care &a ii pe
pen'ru a ac*rda pri*ri'a'e de 'recere par'icipan'il*r la 'ra0ic care au ace&' drep'
ART ?"
G.) La in'er&ec'iile cu circula'ie nediri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a cede+e 'recerea veEiculel*r
care vin din par'ea dreap'aA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%ulamen'
)))))))))))))
Alin G.) al ar' ?" a 0*&' m*di0ica' de pc' .? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie

G() La in'er&ec'iile cu circula'ie diri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a re&pec'e &emni0ica'ia
indica'*arel*rA cul*area &ema0*rului &au indica'iile *ri &emnalele p*li'i&'ului ru'ier
)))))))))))))
Alin G() al ar' ?" a 0*&' m*di0ica' de pc' .? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

C*nduca'*rul unui veEicul care circula in &pa'ele al'uia are *bli%a'ia de a pa&'ra * di&'an'a &u0icien'a 0a'a de
rea de c*ncur&uriA an'renamen'e *ri in'receri pe drumurile publiceA cu e@cep'ia cel*r
au'*ri+a'e de admini&'ra'*rul drumului re&pec'iv &i avi+a'e de p*li'ia ru'iera
Alin G.) al ar' ?( a 0*&' m*di0ica' de pc' .1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() Or%ani+a'*rii c*ncur&uril*rA an'renamen'el*r *ri in'receril*r au'*ri+a'e &un' *bli%a'i &a ia '*a'e
nece&are pen'ru de&0a&urarea in &i%uran'a a ace&'*raA precum &i pen'ru pr*'ec'ia cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic
Alin G() al ar' ?( a 0*&' m*di0ica' de pc' .1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) In ca+ de pr*ducere a unui evenimen' ru'ierA ca urmare a neindeplinirii a'ribu'iil*r preva+u'e la alin G()A
*r%ani+a'*rii ace&'*ra ra&pund admini&'ra'ivA c*n'raven'i*nalA civil &au penalA dupa ca+
Au'*ri'a'ile publice l*caleA cu au'*ri+a'ia admini&'ra'*rului drumului public &i cu avi+ul p*li'iei ru'iere &au la
&*lici'area ace&'eiaA &un' *bli%a'e &a ia ma&uri pen'ru reali+area de amena3ari ru'ier
pie'*nil*rA bicicli&'il*rA veEiculel*r cu 'rac'iune animala &i calmarii 'ra0iculuiA &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA in
apr*pierea uni'a'il*r de inva'aman'A pie'el*rA 'ar%uril*rA &pi'alel*rA precum &i in +*nele cu ri&c &p*ri' de acciden'e
G.) C*nduca'*rul de veEicul care e@ecu'a * manevra de &cEimbare a direc'iei de mer&A de ie&ire din'r
un a&emenea randA de 'recere pe * al'a banda d
dreap'a *ri &pre &'an%a &au care urmea+a &a e0ec'ue+e * in'*arcere *ri &a mear%a cu &pa'ele e&'e *bli%a' &a
&emnali+e+e din 'imp &i &a &e a&i%ure ca * p*a'e 0ace 0ara &a per'urbe circula'ia &au &a puna in peric*l &i%uran'a
G() 4emnali+area &cEimbarii direc'iei de mer& 'rebuie &a 0ie men'inu'a pe in'rea%a dura'a a manevrei
Q " In'er&ec'ii &i *bli%a'ia de a ceda 'recerea
b) cu circula'ie diri3a'a In acea&'a ca'e%*rie &un' inclu&e &i in'er&ec'iile in care circula'ia &e de&0a&*ara in &en&
La apr*pierea de * in'er&ec'ie c*nduca'*rul de veEicul 'rebuie &a circule cu * vi'e+a care &a ii pe
pen'ru a ac*rda pri*ri'a'e de 'recere par'icipan'il*r la 'ra0ic care au ace&' drep'
G.) La in'er&ec'iile cu circula'ie nediri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a cede+e 'recerea veEiculel*r
'aA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%ulamen'
Alin G.) al ar' ?" a 0*&' m*di0ica' de pc' .? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() La in'er&ec'iile cu circula'ie diri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a re&pec'e &emni0ica'ia
indica'*arel*rA cul*area &ema0*rului &au indica'iile *ri &emnalele p*li'i&'ului ru'ier
Alin G() al ar' ?" a 0*&' m*di0ica' de pc' .? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

C*nduca'*rul unui veEicul care circula in &pa'ele al'uia are *bli%a'ia de a pa&'ra * di&'an'a &u0icien'a 0a'a de
rea de c*ncur&uriA an'renamen'e *ri in'receri pe drumurile publiceA cu e@cep'ia cel*r
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G() Or%ani+a'*rii c*ncur&uril*rA an'renamen'el*r *ri in'receril*r au'*ri+a'e &un' *bli%a'i &a ia '*a'e ma&urile
nece&are pen'ru de&0a&urarea in &i%uran'a a ace&'*raA precum &i pen'ru pr*'ec'ia cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G$) In ca+ de pr*ducere a unui evenimen' ru'ierA ca urmare a neindeplinirii a'ribu'iil*r preva+u'e la alin G()A
aven'i*nalA civil &au penalA dupa ca+
Au'*ri'a'ile publice l*caleA cu au'*ri+a'ia admini&'ra'*rului drumului public &i cu avi+ul p*li'iei ru'iere &au la
&*lici'area ace&'eiaA &un' *bli%a'e &a ia ma&uri pen'ru reali+area de amena3ari ru'iere de&'ina'e circula'iei
pie'*nil*rA bicicli&'il*rA veEiculel*r cu 'rac'iune animala &i calmarii 'ra0iculuiA &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA in
apr*pierea uni'a'il*r de inva'aman'A pie'el*rA 'ar%uril*rA &pi'alel*rA precum &i in +*nele cu ri&c &p*ri' de acciden'e
G.) C*nduca'*rul de veEicul care e@ecu'a * manevra de &cEimbare a direc'iei de mer&A de ie&ire din'r)un rand de
un a&emenea randA de 'recere pe * al'a banda de circula'ie &au de virare &pre
dreap'a *ri &pre &'an%a &au care urmea+a &a e0ec'ue+e * in'*arcere *ri &a mear%a cu &pa'ele e&'e *bli%a' &a
&emnali+e+e din 'imp &i &a &e a&i%ure ca * p*a'e 0ace 0ara &a per'urbe circula'ia &au &a puna in peric*l &i%uran'a
G() 4emnali+area &cEimbarii direc'iei de mer& 'rebuie &a 0ie men'inu'a pe in'rea%a dura'a a manevrei
b) cu circula'ie diri3a'a In acea&'a ca'e%*rie &un' inclu&e &i in'er&ec'iile in care circula'ia &e de&0a&*ara in &en&
La apr*pierea de * in'er&ec'ie c*nduca'*rul de veEicul 'rebuie &a circule cu * vi'e+a care &a ii permi'a *prireaA
G.) La in'er&ec'iile cu circula'ie nediri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a cede+e 'recerea veEiculel*r
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G() La in'er&ec'iile cu circula'ie diri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a re&pec'e &emni0ica'ia
indica'*arel*rA cul*area &ema0*rului &au indica'iile *ri &emnalele p*li'i&'ului ru'ier
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A

G$) 6a'runderea unui veEicul in'r)* in'er&ec'ie
G1) In in'er&ec'iile cu &en& %ira'*riuA &emnali+a'e ca a'areA veEiculele care circula in in'eri*rul ace&'*ra au
pri*ri'a'e 0a'a de cele care urmea+a &a pa'runda in in'er&ec'ie
ART ?/
In ca+ul veEiculel*r care pa'rund in'r
au pri*ri'a'e acele veEicule care circula pe drumul public
ART ?<
G.) In in'er&ec'iile cu circula'ie nediri3a'aA c*nduca'*r
veEiculel*r care circula pe &ine Ace&'ea pierd pri*ri'a'ea de 'recere cand e0ec'uea+a vira3ul &pre &'an%a &au cand
&emnali+area ru'iera din acea +*na &'abile&'e * al'a re%ula de circula'ie
G() In in'er&ec'iiA c*nduca'*rii veEiculel*r care virea+a &pre &'an%a &un' *bli%a'i &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere
veEiculel*r cu care &e in'er&ec'ea+a &i care circula din par'ea dreap'a
G$) In in'er&ec'iile cu circula'ie diri3a'a prin indica'*are de p
numai in ca+ul in care d*ua veEicule urmea+a &a &e in'alnea&caA 0iecare in'rand in in'er&ec'ie de pe un drum
&emnali+a' cu un indica'*r avand aceea&i &emni0ica'ie de pri*ri'a'e &au de pierdere a pri*ri'a
G1) Cand un &ema0*r cu 'rei cul*ri are * lumina verde in'ermi'en'a &uplimen'araA m*n'a'a la acela&i nivel cu
lumina verde n*rmala a &ema0*ruluiA &ub 0*rma unei &a%e'i ver+i pe 0*nd ne%ruA cu var0ul &pre dreap'aA aprinderea
ace&'eia &emni0ica permi&iunea pen'ru veEicule de a
de cul*area &ema0*rului elec'ricA cu c*ndi'ia ac*rdarii pri*ri'a'ii de 'recere veEiculel*r &i pie'*nil*r care au drep'
de circula'ie

Q / Trecerea la nivel cu calea 0era'a
ART !#
G.) 6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a dea d*vada de pruden'a &p*ri'a la apr*pierea &i 'raver&area liniil*r de cale
0era'a curen'a &au indu&'rialaA dupa ca+
G() La 'recerea la nivel cu * cale 0era'a curen'aA preva+u'a cu b
&un' *bli%a'i &a *prea&ca in drep'ul indica'*rului ce *bli%a la *prireA daca ace&'ea &un' in cur& de c*b*rare *ri in
p*+i'ie *ri+*n'ala &iD&au &emnalele &*n*re &i lumin*a&e care anun'a apr*pierea 'renului &u
G$) La 'recerea la nivel cu * cale 0era'a indu&'rialaA &emnali+a'a c*re&pun+a'*rA c*nduca'*rii de veEicule &un'
*bli%a'i &a &e c*n0*rme+e &emni0ica'iei &emnalel*r a%en'ului de cale 0era'a

Q < Au'*veEicule cu re%im de circula'ie
ART !.
G.) Au re%im de circula'ie pri*ri'ara numai au'*veEiculele preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b)A a'unci cand &e
depla&ea+a in ac'iuni de in'erven'ie &au in mi&iuni care au carac'er de ur%en'a 6en'ru a avea pri*ri'a'e de
ace&'e au'*veEicule 'rebuie &a aiba in 0unc'iune &emnalele lumin*a&e &i &*n*re
)))))))))))))
Alin G.) al ar' !. a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() C*nduca'*rii au'*veEiculel*r apar'inand in&'i'u'iil*r preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b) p*' incalca
re%imul le%al de vi'e+a &au al'e re%uli de circula'ieA cu e@cep'ia cel*r car
0era'aA a'unci cand &e depla&ea+a in ac'iuni de in'erven'ie &au in mi&iuni care au carac'er de ur%en'a
)))))))))))))
Alin G() al ar' !. a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) Cand pe drumul public circula'ia e&'e diri3a'a de un p*li'i&' ru'ierA c*nduca'*rii au'*veEiculel*r preva+u'e la
alin G.) 'rebuie &a re&pec'e &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile ace&'uia
ART !(
G.) La in'rarea in in'er&ec'iile unde lumina r*&ie a &ema0*rului e&'e in 0unc'iune *ri indica'*arele *bli%a la
ac*rdarea pri*ri'a'ii de 'recereA c*nduca'*rii au'*veEiculel*r preva+
&a circule cu a'en'ie &p*ri'a pen'ru evi'area pr*ducerii un*r acciden'e de circula'ieA in ca+ c*n'rar urmand &a
ra&punda p*'rivi' le%ii
* in'er&ec'ie e&'e in'er+i&a daca prin acea&'a &e pr*duce bl*carea in'er&ec'iei
G1) In in'er&ec'iile cu &en& %ira'*riuA &emnali+a'e ca a'areA veEiculele care circula in in'eri*rul ace&'*ra au
pri*ri'a'e 0a'a de cele care urmea+a &a pa'runda in in'er&ec'ie
In ca+ul veEiculel*r care pa'rund in'r)* in'er&ec'ie din're un drum incEi& circula'iei publice &i un drum publicA
au pri*ri'a'e acele veEicule care circula pe drumul public
G.) In in'er&ec'iile cu circula'ie nediri3a'aA c*nduca'*rul de veEicul e&'e *bli%a' &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere
veEiculel*r care circula pe &ine Ace&'ea pierd pri*ri'a'ea de 'recere cand e0ec'uea+a vira3ul &pre &'an%a &au cand
&emnali+area ru'iera din acea +*na &'abile&'e * al'a re%ula de circula'ie
) In in'er&ec'iiA c*nduca'*rii veEiculel*r care virea+a &pre &'an%a &un' *bli%a'i &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere
veEiculel*r cu care &e in'er&ec'ea+a &i care circula din par'ea dreap'a
G$) In in'er&ec'iile cu circula'ie diri3a'a prin indica'*are de pri*ri'a'eA re%ula pri*ri'a'ii de dreap'a &e re&pec'a
numai in ca+ul in care d*ua veEicule urmea+a &a &e in'alnea&caA 0iecare in'rand in in'er&ec'ie de pe un drum
&emnali+a' cu un indica'*r avand aceea&i &emni0ica'ie de pri*ri'a'e &au de pierdere a pri*ri'a
G1) Cand un &ema0*r cu 'rei cul*ri are * lumina verde in'ermi'en'a &uplimen'araA m*n'a'a la acela&i nivel cu
lumina verde n*rmala a &ema0*ruluiA &ub 0*rma unei &a%e'i ver+i pe 0*nd ne%ruA cu var0ul &pre dreap'aA aprinderea
&iunea pen'ru veEicule de a)&i c*n'inua drumul in direc'ia indica'a de &a%ea'aA indi0eren'
de cul*area &ema0*rului elec'ricA cu c*ndi'ia ac*rdarii pri*ri'a'ii de 'recere veEiculel*r &i pie'*nil*r care au drep'

G.) 6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a dea d*vada de pruden'a &p*ri'a la apr*pierea &i 'raver&area liniil*r de cale
0era'a curen'a &au indu&'rialaA dupa ca+
G() La 'recerea la nivel cu * cale 0era'a curen'aA preva+u'a cu bariere &au &emibariereA c*nduca'*rii de veEicule
&un' *bli%a'i &a *prea&ca in drep'ul indica'*rului ce *bli%a la *prireA daca ace&'ea &un' in cur& de c*b*rare *ri in
p*+i'ie *ri+*n'ala &iD&au &emnalele &*n*re &i lumin*a&e care anun'a apr*pierea 'renului &u
G$) La 'recerea la nivel cu * cale 0era'a indu&'rialaA &emnali+a'a c*re&pun+a'*rA c*nduca'*rii de veEicule &un'
*bli%a'i &a &e c*n0*rme+e &emni0ica'iei &emnalel*r a%en'ului de cale 0era'a
Q < Au'*veEicule cu re%im de circula'ie pri*ri'ara
G.) Au re%im de circula'ie pri*ri'ara numai au'*veEiculele preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b)A a'unci cand &e
depla&ea+a in ac'iuni de in'erven'ie &au in mi&iuni care au carac'er de ur%en'a 6en'ru a avea pri*ri'a'e de
ace&'e au'*veEicule 'rebuie &a aiba in 0unc'iune &emnalele lumin*a&e &i &*n*re
Alin G.) al ar' !. a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() C*nduca'*rii au'*veEiculel*r apar'inand in&'i'u'iil*r preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b) p*' incalca
re%imul le%al de vi'e+a &au al'e re%uli de circula'ieA cu e@cep'ia cel*r care re%lemen'ea+a 'recerea la nivel cu calea
0era'aA a'unci cand &e depla&ea+a in ac'iuni de in'erven'ie &au in mi&iuni care au carac'er de ur%en'a
Alin G() al ar' !. a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) Cand pe drumul public circula'ia e&'e diri3a'a de un p*li'i&' ru'ierA c*nduca'*rii au'*veEiculel*r preva+u'e la
a re&pec'e &emnaleleA indica'iile &i di&p*+i'iile ace&'uia
G.) La in'rarea in in'er&ec'iile unde lumina r*&ie a &ema0*rului e&'e in 0unc'iune *ri indica'*arele *bli%a la
ac*rdarea pri*ri'a'ii de 'recereA c*nduca'*rii au'*veEiculel*r preva+u'e la ar' !. alin G.) 'rebuie &a reduca vi'e+a &i
&a circule cu a'en'ie &p*ri'a pen'ru evi'area pr*ducerii un*r acciden'e de circula'ieA in ca+ c*n'rar urmand &a

e&'e in'er+i&a daca prin acea&'a &e pr*duce bl*carea in'er&ec'iei
G1) In in'er&ec'iile cu &en& %ira'*riuA &emnali+a'e ca a'areA veEiculele care circula in in'eri*rul ace&'*ra au
* in'er&ec'ie din're un drum incEi& circula'iei publice &i un drum publicA
ul de veEicul e&'e *bli%a' &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere
veEiculel*r care circula pe &ine Ace&'ea pierd pri*ri'a'ea de 'recere cand e0ec'uea+a vira3ul &pre &'an%a &au cand
) In in'er&ec'iiA c*nduca'*rii veEiculel*r care virea+a &pre &'an%a &un' *bli%a'i &a ac*rde pri*ri'a'e de 'recere
ri*ri'a'eA re%ula pri*ri'a'ii de dreap'a &e re&pec'a
numai in ca+ul in care d*ua veEicule urmea+a &a &e in'alnea&caA 0iecare in'rand in in'er&ec'ie de pe un drum
&emnali+a' cu un indica'*r avand aceea&i &emni0ica'ie de pri*ri'a'e &au de pierdere a pri*ri'a'ii
G1) Cand un &ema0*r cu 'rei cul*ri are * lumina verde in'ermi'en'a &uplimen'araA m*n'a'a la acela&i nivel cu
lumina verde n*rmala a &ema0*ruluiA &ub 0*rma unei &a%e'i ver+i pe 0*nd ne%ruA cu var0ul &pre dreap'aA aprinderea
&i c*n'inua drumul in direc'ia indica'a de &a%ea'aA indi0eren'
de cul*area &ema0*rului elec'ricA cu c*ndi'ia ac*rdarii pri*ri'a'ii de 'recere veEiculel*r &i pie'*nil*r care au drep'
G.) 6ar'icipan'ii la 'ra0ic 'rebuie &a dea d*vada de pruden'a &p*ri'a la apr*pierea &i 'raver&area liniil*r de cale
ariere &au &emibariereA c*nduca'*rii de veEicule
&un' *bli%a'i &a *prea&ca in drep'ul indica'*rului ce *bli%a la *prireA daca ace&'ea &un' in cur& de c*b*rare *ri in
p*+i'ie *ri+*n'ala &iD&au &emnalele &*n*re &i lumin*a&e care anun'a apr*pierea 'renului &un' in 0unc'iune
G$) La 'recerea la nivel cu * cale 0era'a indu&'rialaA &emnali+a'a c*re&pun+a'*rA c*nduca'*rii de veEicule &un'
G.) Au re%im de circula'ie pri*ri'ara numai au'*veEiculele preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b)A a'unci cand &e
depla&ea+a in ac'iuni de in'erven'ie &au in mi&iuni care au carac'er de ur%en'a 6en'ru a avea pri*ri'a'e de 'recereA
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G() C*nduca'*rii au'*veEiculel*r apar'inand in&'i'u'iil*r preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b) p*' incalca
e re%lemen'ea+a 'recerea la nivel cu calea
0era'aA a'unci cand &e depla&ea+a in ac'iuni de in'erven'ie &au in mi&iuni care au carac'er de ur%en'a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G$) Cand pe drumul public circula'ia e&'e diri3a'a de un p*li'i&' ru'ierA c*nduca'*rii au'*veEiculel*r preva+u'e la
G.) La in'rarea in in'er&ec'iile unde lumina r*&ie a &ema0*rului e&'e in 0unc'iune *ri indica'*arele *bli%a la
u'e la ar' !. alin G.) 'rebuie &a reduca vi'e+a &i
&a circule cu a'en'ie &p*ri'a pen'ru evi'area pr*ducerii un*r acciden'e de circula'ieA in ca+ c*n'rar urmand &a

G() Cand d*ua au'*veEicule cu re%im de circula'ie pri*ri'araA
lumin*a&e &i &*n*re in 0unc'iuneA &e apr*pie de * in'er&ec'ieA venind din direc'ii di0eri'eA veEiculul care circula din
par'ea dreap'a are pri*ri'a'e

Q .# OprireaA &'a'i*narea &i parcarea
ART !$
G.) 4e c*n&idera *prire im*bili+area v*lun'ara a unui veEicul pe drumul publicA pe * dura'a de cel mul' ? minu'e
6e&'e acea&'a dura'aA im*bili+area &e c*n&idera &'a'i*nare
G() Nu &e c*n&idera *prire8
a) im*bili+area veEiculului a'a' 'imp ca' e&'
prin acea&'a manevra nu a 0*&' per'urba'a circula'ia pe drumul public re&pec'iv=
b) im*bili+area au'*veEiculului avand * ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a de pana la $A? '*neA a'a' 'imp ca' e&
nece&ar pen'ru *pera'iunea de di&'ribuire a mar0uril*r alimen'are la uni'a'ile c*merciale
G$) 6en'ru au'*veEiculele care 'ran&p*r'a mar0uriA al'ele deca' cele preva+u'e la alin G() li' b)A admini&'ra'*rul
drumului public impreuna cu au'*ri'a'ile
pr*%rame &au in'ervale *rare pe 'impul n*p'iiA in care *prirea &au &'a'i*narea e&'e permi&a pen'ru di&'ribuirea
mar0uril*r
G1) 4e c*n&idera parcare &'a'i*narea veEiculel*r in &pa'i
c*re&pun+a'*r
G?) VeEiculul *pri' &au &'a'i*na' pe par'ea car*&abila 'rebuie a&e+a' lan%a &i in paralel cu mar%inea ace&'eiaA pe
un &in%ur randA daca prin'r)un al' mi3l*c de &emnali+are nu &e di&pune al
bicicle'ele p*' 0i *pri'e &au &'a'i*na'e &i ca'e d*uaA una lan%a al'a
ART !1
G.) 6*li'ia ru'iera p*a'e di&pune ridicarea veEiculel*r &'a'i*na'e nere%ulamen'ar pe par'ea car*&abila Ridicarea
&i dep*+i'area veEiculel*r in l*curi &pecial amena3a'e &e reali+ea+a de ca're admini&'ra'iile publice l*cale &au de
ca're admini&'ra'*rul drumului publicA dupa ca+
G() C*n'raval*area cEel'uielil*r pen'ru ridicareaA 'ran&p*r'ul &i dep*+i'area veEiculului &'a'i*na'
nere%ulamen'ar &e &up*r'a de ca're de'ina'*rul ace&'uia
G$) Ridicarea veEiculel*r di&pu&a de p*li'ia ru'iera in c*ndi'iile preva+u'e la alin G.) &e reali+ea+a p*'rivi'
pr*cedurii &'abili'e prin re%ulamen'
)))))))))))))
Ar' !1 a 0*&' m*di0ica' de pc' ." al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART !?
Ca+urile &i c*ndi'iile in care *prireaA &'a'i*narea &au parcarea pe drumul pu
re%ulamen'A in c*n0*rmi'a'e cu prevederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a

Q .. Circula'ia veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului de mar0uri &au 'ran&p*r'ului public de per&*ane
ART !!
G.) A'e&'a'ul pr*0e&i*nal e&'e *bli%a'*riu pen'ru c*nduca'*rul au'*veEiculului care e0ec'uea+a 'ran&p*r' de
mar0uri pericul*a&eA 'ran&p*r' public de per&*aneA 'ran&p*r' in c*n' pr*priu de per&*ane cu micr*bu+e &i
au'*bu+eA 'ran&p*r'uri a%abari'iceA pre
au'*ri+a'a mai mare de $A? '*neA care circula in 'ra0ic in'ern &i in'erna'i*nal
G() 6revederile alin G.) nu &e aplica c*nduca'*ril*r de au'*veEicule apar'inand Mini&'erului In'ernel*r &i
Re0*rmei Admini&'ra'iveA Mini&'erului AparariiA 4erviciului R*man de In0*rma'ii &i 4erviciului de 6r*'ec'ie &i
6a+a
)))))))))))))
Alin G() al ar' !! a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) C*ndi'iile de *b'inere a cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala &e apr*ba prin *rdin al mini&'rului
'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA in c*n0*rmi'a'e cu
G() Cand d*ua au'*veEicule cu re%im de circula'ie pri*ri'araA care &e depla&ea+a in mi&iune avand &emnalele
lumin*a&e &i &*n*re in 0unc'iuneA &e apr*pie de * in'er&ec'ieA venind din direc'ii di0eri'eA veEiculul care circula din
Q .# OprireaA &'a'i*narea &i parcarea
G.) 4e c*n&idera *prire im*bili+area v*lun'ara a unui veEicul pe drumul publicA pe * dura'a de cel mul' ? minu'e
6e&'e acea&'a dura'aA im*bili+area &e c*n&idera &'a'i*nare
a) im*bili+area veEiculului a'a' 'imp ca' e&'e nece&ara pen'ru imbarcarea &au debarcarea un*r per&*aneA daca
prin acea&'a manevra nu a 0*&' per'urba'a circula'ia pe drumul public re&pec'iv=
b) im*bili+area au'*veEiculului avand * ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a de pana la $A? '*neA a'a' 'imp ca' e&
nece&ar pen'ru *pera'iunea de di&'ribuire a mar0uril*r alimen'are la uni'a'ile c*merciale
G$) 6en'ru au'*veEiculele care 'ran&p*r'a mar0uriA al'ele deca' cele preva+u'e la alin G() li' b)A admini&'ra'*rul
drumului public impreuna cu au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*caleA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA v*r &'abili
pr*%rame &au in'ervale *rare pe 'impul n*p'iiA in care *prirea &au &'a'i*narea e&'e permi&a pen'ru di&'ribuirea
G1) 4e c*n&idera parcare &'a'i*narea veEiculel*r in &pa'ii &pecial amena3a'e &au &'abili'e &i &emnali+a'e
G?) VeEiculul *pri' &au &'a'i*na' pe par'ea car*&abila 'rebuie a&e+a' lan%a &i in paralel cu mar%inea ace&'eiaA pe
un al' mi3l*c de &emnali+are nu &e di&pune al'0el M*'*cicle'ele 0ara a'a&A m*pedele &i
bicicle'ele p*' 0i *pri'e &au &'a'i*na'e &i ca'e d*uaA una lan%a al'a
G.) 6*li'ia ru'iera p*a'e di&pune ridicarea veEiculel*r &'a'i*na'e nere%ulamen'ar pe par'ea car*&abila Ridicarea
ea veEiculel*r in l*curi &pecial amena3a'e &e reali+ea+a de ca're admini&'ra'iile publice l*cale &au de
ca're admini&'ra'*rul drumului publicA dupa ca+
G() C*n'raval*area cEel'uielil*r pen'ru ridicareaA 'ran&p*r'ul &i dep*+i'area veEiculului &'a'i*na'
nere%ulamen'ar &e &up*r'a de ca're de'ina'*rul ace&'uia
G$) Ridicarea veEiculel*r di&pu&a de p*li'ia ru'iera in c*ndi'iile preva+u'e la alin G.) &e reali+ea+a p*'rivi'
de pc' ." al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Ca+urile &i c*ndi'iile in care *prireaA &'a'i*narea &au parcarea pe drumul public e&'e permi&a &e &'abile&c prin
re%ulamen'A in c*n0*rmi'a'e cu prevederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a
Q .. Circula'ia veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului de mar0uri &au 'ran&p*r'ului public de per&*ane
G.) A'e&'a'ul pr*0e&i*nal e&'e *bli%a'*riu pen'ru c*nduca'*rul au'*veEiculului care e0ec'uea+a 'ran&p*r' de
mar0uri pericul*a&eA 'ran&p*r' public de per&*aneA 'ran&p*r' in c*n' pr*priu de per&*ane cu micr*bu+e &i
au'*bu+eA 'ran&p*r'uri a%abari'iceA precum &i pen'ru au'*veEiculele de 'ran&p*r' mar0a cu ma&a ma@ima
au'*ri+a'a mai mare de $A? '*neA care circula in 'ra0ic in'ern &i in'erna'i*nal
G() 6revederile alin G.) nu &e aplica c*nduca'*ril*r de au'*veEicule apar'inand Mini&'erului In'ernel*r &i
Re0*rmei Admini&'ra'iveA Mini&'erului AparariiA 4erviciului R*man de In0*rma'ii &i 4erviciului de 6r*'ec'ie &i
Alin G() al ar' !! a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) C*ndi'iile de *b'inere a cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala &e apr*ba prin *rdin al mini&'rului
'ran&p*r'uril*rA c*n&'ruc'iil*r &i 'uri&muluiA in c*n0*rmi'a'e cu prevederile le%ale in vi%*are

care &e depla&ea+a in mi&iune avand &emnalele
lumin*a&e &i &*n*re in 0unc'iuneA &e apr*pie de * in'er&ec'ieA venind din direc'ii di0eri'eA veEiculul care circula din
G.) 4e c*n&idera *prire im*bili+area v*lun'ara a unui veEicul pe drumul publicA pe * dura'a de cel mul' ? minu'e
e nece&ara pen'ru imbarcarea &au debarcarea un*r per&*aneA daca
b) im*bili+area au'*veEiculului avand * ma&a '*'ala ma@ima au'*ri+a'a de pana la $A? '*neA a'a' 'imp ca' e&'e
nece&ar pen'ru *pera'iunea de di&'ribuire a mar0uril*r alimen'are la uni'a'ile c*merciale
G$) 6en'ru au'*veEiculele care 'ran&p*r'a mar0uriA al'ele deca' cele preva+u'e la alin G() li' b)A admini&'ra'*rul
admini&'ra'iei publice l*caleA cu avi+ul p*li'iei ru'iereA v*r &'abili
pr*%rame &au in'ervale *rare pe 'impul n*p'iiA in care *prirea &au &'a'i*narea e&'e permi&a pen'ru di&'ribuirea
i &pecial amena3a'e &au &'abili'e &i &emnali+a'e
G?) VeEiculul *pri' &au &'a'i*na' pe par'ea car*&abila 'rebuie a&e+a' lan%a &i in paralel cu mar%inea ace&'eiaA pe
'0el M*'*cicle'ele 0ara a'a&A m*pedele &i
G.) 6*li'ia ru'iera p*a'e di&pune ridicarea veEiculel*r &'a'i*na'e nere%ulamen'ar pe par'ea car*&abila Ridicarea
ea veEiculel*r in l*curi &pecial amena3a'e &e reali+ea+a de ca're admini&'ra'iile publice l*cale &au de
G() C*n'raval*area cEel'uielil*r pen'ru ridicareaA 'ran&p*r'ul &i dep*+i'area veEiculului &'a'i*na'
G$) Ridicarea veEiculel*r di&pu&a de p*li'ia ru'iera in c*ndi'iile preva+u'e la alin G.) &e reali+ea+a p*'rivi'
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',
blic e&'e permi&a &e &'abile&c prin
Q .. Circula'ia veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului de mar0uri &au 'ran&p*r'ului public de per&*ane
G.) A'e&'a'ul pr*0e&i*nal e&'e *bli%a'*riu pen'ru c*nduca'*rul au'*veEiculului care e0ec'uea+a 'ran&p*r' de
mar0uri pericul*a&eA 'ran&p*r' public de per&*aneA 'ran&p*r' in c*n' pr*priu de per&*ane cu micr*bu+e &i
cum &i pen'ru au'*veEiculele de 'ran&p*r' mar0a cu ma&a ma@ima
G() 6revederile alin G.) nu &e aplica c*nduca'*ril*r de au'*veEicule apar'inand Mini&'erului In'ernel*r &i
Re0*rmei Admini&'ra'iveA Mini&'erului AparariiA 4erviciului R*man de In0*rma'ii &i 4erviciului de 6r*'ec'ie &i
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G$) C*ndi'iile de *b'inere a cer'i0ica'ului de a'e&'are pr*0e&i*nala &e apr*ba prin *rdin al mini&'rului
prevederile le%ale in vi%*are

G1) Cer'i0ica'ul de a'e&'are pr*0e&i*nala care c*n0era 'i'ularului drep'ul de a e0ec'ua ac'ivi'a'ea pen'ru care a 0*&'
elibera' e&'e valabil numai in&*'i' de permi&ul de c*nducere c*re&pun+a'*r ca'e%*riei din care 0ace pa
c*ndu&
ART !"
4e in'er+ice 'ran&p*r'ul pe drumurile publice al mar0uril*r &i pr*du&el*r pericul*a&e in veEicule care nu au
d*'arile &i ecEipamen'ele nece&are &au care nu indepline&c c*ndi'iile 'eEnice &i de a%reere preva+u'e in Ac*r
eur*pean re0eri'*r la 'ran&p*r'ul ru'ier in'erna'i*nal al mar0uril*r pericul*a&e GA2R)A incEeia' la Geneva la $#
&ep'embrie .<?"A la care R*mania a adera' prin
de'ine cer'i0ica' A2R c*re&pun+a'*r
ART !/
G.) Au'*veEiculul care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e p*a'e circula pe drumurile publice numai in
c*ndi'iile preva+u'e de re%lemen'arile in vi%*are
G() VeEiculele careA prin c*n&'ruc'ie &au da'*ri'a incarca'urii 'ran&p*r'a'eA depa&e&c ma&a &iD&au %abari'ul
preva+u'e de n*rmele le%ale p*' circula pe drumul public numai pe 'ra&eele &'abili'e de admini&'ra'*rul drumului
public &auA dupa ca+A de au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*
ART !<
Au'*veEiculele cu ma&e &iD&au %abari'e depa&i'eA cele care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&eA precum
&i cele de in&*'ire 'rebuie &a aiba m*n'a'e &emnalele &peciale de aver'i+are
alin G.) li' c)A iar c*nduca'*rii ace&'*ra 'rebuie &a le men'ina in 0unc'iune pe '*a'a peri*ada depla&arii pe drumul
public

4ECTIUNEA a $)a
Re%uli pen'ru al'i par'icipan'i la 'ra0ic

ART "#
G.) 6en'ru a c*nduce un m*ped pe drumurile publiceA c*nduca'*rul ace&'uia 'rebuie &a aiba var&'a de cel pu'in
.! ani
G() 6en'ru a c*nduce * bicicle'a pe drumurile publiceA c*nduca'*rul ace&'eia 'rebuie &a aiba var&'a de cel pu'in
.1 ani
G$) Iicicle'ele &i m*pedele care circula pe drumurile publice 'rebuie &a 0ie ecEipa'e cu mi3l*ace de iluminare &i
di&p*+i'ive re0lec'*ri+an')0lu*re&cen'e E&'e in'er+i&a circula'ia ace&'*ra pe 'imp de n*ap'e 0ara ace&'e mi3l*ace &i
di&p*+i'ive in &'are de 0unc'i*nare
ART ".
G.) 4un' in'er+i&e acce&ul &i depla&area veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA a ma&inil*r &i u'ila3el*r au'*pr*pul&a'e
u'ili+a'e in lucrari de c*n&'ruc'iiA a%ric*le &i 0*re&'iereA a animalel*r de p*varaA de 'rac'iune &au de calarieA precum
&i a animalel*r i+*la'e &au in 'urma pe drumurile na'i*naleA in municipii &i pe drumurile la incepu'ul car*ra e@i&'a
indica'*are de in'er+icere a acce&ului
)))))))))))))
Alin G.) al ar' ". a 0*&' m*di0ica' de pc' .< al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() Au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale au *bli%a'ia &a amena3e+eA cu ac*rdul admini&'ra'*rului drumului
public &i avi+ul p*li'iei ru'iereA drumuri la'eraleA cai de acce& ca're ace&'e drumuriA precum &i l*curi de 'raver&are a
drumuril*r publice de&'ina'e circula'iei animalel*r &i veEiculel*r preva+u'e la alin G.)A &emnali+a'e c*re&pun+a'*r
)))))))))))))
Alin G() al ar' ". a 0*&' m*di0ica' de pc' .< al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) 6en'ru a circula pe drumurile publice pe ca
cu manaA animalele de p*varaA de 'rac'iune &i de calarie v*r avea ca'e un c*nduca'*rA iar veEiculele cu 'rac'iune
animala v*r 0i ecEipa'e &i cu mi3l*ace de iluminare &i di&p*+i'ive re0lec'*
prevederile re%ulamen'ului
ART "(
G1) Cer'i0ica'ul de a'e&'are pr*0e&i*nala care c*n0era 'i'ularului drep'ul de a e0ec'ua ac'ivi'a'ea pen'ru care a 0*&'
elibera' e&'e valabil numai in&*'i' de permi&ul de c*nducere c*re&pun+a'*r ca'e%*riei din care 0ace pa
4e in'er+ice 'ran&p*r'ul pe drumurile publice al mar0uril*r &i pr*du&el*r pericul*a&e in veEicule care nu au
d*'arile &i ecEipamen'ele nece&are &au care nu indepline&c c*ndi'iile 'eEnice &i de a%reere preva+u'e in Ac*r
eur*pean re0eri'*r la 'ran&p*r'ul ru'ier in'erna'i*nal al mar0uril*r pericul*a&e GA2R)A incEeia' la Geneva la $#
&ep'embrie .<?"A la care R*mania a adera' prin Le%ea nr $.D.<<1A *ri pen'ru care c*nduca'*rul veEiculul

G.) Au'*veEiculul care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e p*a'e circula pe drumurile publice numai in
c*ndi'iile preva+u'e de re%lemen'arile in vi%*are
&'ruc'ie &au da'*ri'a incarca'urii 'ran&p*r'a'eA depa&e&c ma&a &iD&au %abari'ul
preva+u'e de n*rmele le%ale p*' circula pe drumul public numai pe 'ra&eele &'abili'e de admini&'ra'*rul drumului
public &auA dupa ca+A de au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*caleA cu re&pec'area prevederil*r le%ale in vi%*are
Au'*veEiculele cu ma&e &iD&au %abari'e depa&i'eA cele care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&eA precum
&i cele de in&*'ire 'rebuie &a aiba m*n'a'e &emnalele &peciale de aver'i+are cu lumina %albenaA preva+u'e la ar' $(
alin G.) li' c)A iar c*nduca'*rii ace&'*ra 'rebuie &a le men'ina in 0unc'iune pe '*a'a peri*ada depla&arii pe drumul
Re%uli pen'ru al'i par'icipan'i la 'ra0ic
en'ru a c*nduce un m*ped pe drumurile publiceA c*nduca'*rul ace&'uia 'rebuie &a aiba var&'a de cel pu'in
G() 6en'ru a c*nduce * bicicle'a pe drumurile publiceA c*nduca'*rul ace&'eia 'rebuie &a aiba var&'a de cel pu'in
e &i m*pedele care circula pe drumurile publice 'rebuie &a 0ie ecEipa'e cu mi3l*ace de iluminare &i
0lu*re&cen'e E&'e in'er+i&a circula'ia ace&'*ra pe 'imp de n*ap'e 0ara ace&'e mi3l*ace &i
G.) 4un' in'er+i&e acce&ul &i depla&area veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA a ma&inil*r &i u'ila3el*r au'*pr*pul&a'e
u'ili+a'e in lucrari de c*n&'ruc'iiA a%ric*le &i 0*re&'iereA a animalel*r de p*varaA de 'rac'iune &au de calarieA precum
animalel*r i+*la'e &au in 'urma pe drumurile na'i*naleA in municipii &i pe drumurile la incepu'ul car*ra e@i&'a

Alin G.) al ar' ". a 0*&' m*di0ica' de pc' .< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() Au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale au *bli%a'ia &a amena3e+eA cu ac*rdul admini&'ra'*rului drumului
i ru'iereA drumuri la'eraleA cai de acce& ca're ace&'e drumuriA precum &i l*curi de 'raver&are a
drumuril*r publice de&'ina'e circula'iei animalel*r &i veEiculel*r preva+u'e la alin G.)A &emnali+a'e c*re&pun+a'*r
Alin G() al ar' ". a 0*&' m*di0ica' de pc' .< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) 6en'ru a circula pe drumurile publice pe care acce&ul le e&'e permi&A animaleleA veEiculele 'ra&e &au impin&e
cu manaA animalele de p*varaA de 'rac'iune &i de calarie v*r avea ca'e un c*nduca'*rA iar veEiculele cu 'rac'iune
animala v*r 0i ecEipa'e &i cu mi3l*ace de iluminare &i di&p*+i'ive re0lec'*ri+an')0lu*re&cen'eA in c*n0*rmi'a'e cu

G1) Cer'i0ica'ul de a'e&'are pr*0e&i*nala care c*n0era 'i'ularului drep'ul de a e0ec'ua ac'ivi'a'ea pen'ru care a 0*&'
elibera' e&'e valabil numai in&*'i' de permi&ul de c*nducere c*re&pun+a'*r ca'e%*riei din care 0ace par'e veEiculul
4e in'er+ice 'ran&p*r'ul pe drumurile publice al mar0uril*r &i pr*du&el*r pericul*a&e in veEicule care nu au
d*'arile &i ecEipamen'ele nece&are &au care nu indepline&c c*ndi'iile 'eEnice &i de a%reere preva+u'e in Ac*rdul
eur*pean re0eri'*r la 'ran&p*r'ul ru'ier in'erna'i*nal al mar0uril*r pericul*a&e GA2R)A incEeia' la Geneva la $#
A *ri pen'ru care c*nduca'*rul veEiculului nu
G.) Au'*veEiculul care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e p*a'e circula pe drumurile publice numai in
&'ruc'ie &au da'*ri'a incarca'urii 'ran&p*r'a'eA depa&e&c ma&a &iD&au %abari'ul
preva+u'e de n*rmele le%ale p*' circula pe drumul public numai pe 'ra&eele &'abili'e de admini&'ra'*rul drumului
caleA cu re&pec'area prevederil*r le%ale in vi%*are
Au'*veEiculele cu ma&e &iD&au %abari'e depa&i'eA cele care 'ran&p*r'a mar0uri &au pr*du&e pericul*a&eA precum
cu lumina %albenaA preva+u'e la ar' $(
alin G.) li' c)A iar c*nduca'*rii ace&'*ra 'rebuie &a le men'ina in 0unc'iune pe '*a'a peri*ada depla&arii pe drumul
en'ru a c*nduce un m*ped pe drumurile publiceA c*nduca'*rul ace&'uia 'rebuie &a aiba var&'a de cel pu'in
G() 6en'ru a c*nduce * bicicle'a pe drumurile publiceA c*nduca'*rul ace&'eia 'rebuie &a aiba var&'a de cel pu'in
e &i m*pedele care circula pe drumurile publice 'rebuie &a 0ie ecEipa'e cu mi3l*ace de iluminare &i
0lu*re&cen'e E&'e in'er+i&a circula'ia ace&'*ra pe 'imp de n*ap'e 0ara ace&'e mi3l*ace &i
G.) 4un' in'er+i&e acce&ul &i depla&area veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA a ma&inil*r &i u'ila3el*r au'*pr*pul&a'e
u'ili+a'e in lucrari de c*n&'ruc'iiA a%ric*le &i 0*re&'iereA a animalel*r de p*varaA de 'rac'iune &au de calarieA precum
animalel*r i+*la'e &au in 'urma pe drumurile na'i*naleA in municipii &i pe drumurile la incepu'ul car*ra e@i&'a
r' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G() Au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale au *bli%a'ia &a amena3e+eA cu ac*rdul admini&'ra'*rului drumului
i ru'iereA drumuri la'eraleA cai de acce& ca're ace&'e drumuriA precum &i l*curi de 'raver&are a
drumuril*r publice de&'ina'e circula'iei animalel*r &i veEiculel*r preva+u'e la alin G.)A &emnali+a'e c*re&pun+a'*r
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
re acce&ul le e&'e permi&A animaleleA veEiculele 'ra&e &au impin&e
cu manaA animalele de p*varaA de 'rac'iune &i de calarie v*r avea ca'e un c*nduca'*rA iar veEiculele cu 'rac'iune
0lu*re&cen'eA in c*n0*rmi'a'e cu

G.) 6ie'*nii &un' *bli%a'i &a &e depla&e+e numai pe 'r*'uarA iar in lip&a ace&'uiaA pe ac*&'amen'ul din par'ea
&'an%a a drumuluiA in direc'ia l*r de mer& Cand &i ac*&'amen
apr*ape de mar%inea din par'ea &'an%a a par'ii car*&abileA in direc'ia l*r de mer&
G() 6ie'*nii au pri*ri'a'e de 'recere 0a'a de c*nduca'*rii de veEicule numai a'unci cand &un' an%a3a'i in
'raver&area drumuril*r publice prin l*curi &pecial amena3a'eA marca'e &i &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA *ri la
cul*area verde a &ema0*rului de&'ina' pie'*nil*r
G$) Traver&area drumului public de ca're pie'*ni &e 0ace perpendicular pe a@a ace&'uiaA numai prin l*
&pecial amena3a'e &i &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA iar in lip&a ace&'*raA in l*cali'a'iA pe la c*l'ul &'ra+iiA numai dupa
ce &)au a&i%ura' ca * p*' 0ace 0ara peric*l pen'ru ei &i pen'ru ceilal'i par'icipan'i la 'ra0ic
G1) 6ie'*nii &urprin&i &i acciden'a'i ca urmare a 'raver&arii prin l*curi nepermi&eA la cul*area r*&ie a &ema0*rului
de&'ina' ace&'*raA &au a nere&pec'arii al'*r *bli%a'ii &'abili'e de n*rmele ru'iere p*ar'a in'rea%a ra&pundere a
acciden'arii l*rA in c*ndi'iile in care c*nduca'*rul ve
circula'ia prin acel &ec'*r
G?) 4un' a&imila'e pie'*nil*r per&*anele care c*nduc un &caun rulan' de c*n&'ruc'ie &pecialaA cele care c*nduc
veEicule de&'ina'e e@clu&iv 'ra%erii &au impin%erii c
di&p*+i'ive cu r*le
G!) 4e e@cep'ea+a de la re&pec'area re%ulil*r &'abili'e pen'ru pie'*ni p*li'i&'ul ru'ier &i per&*anele care &e a0la pe
pla'0*rma drumului public &i &un' au'*ri+a'eA in e@erci'
circula'ia ru'ieraA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%ulamen'
G") E&'e in'er+i&a *cuparea 'r*'uarel*r cu veEicule im*bili+a'eA iar cand acea&'a e&'e permi&aA c*n0*rm
indica'*arel*r &au marca3el*rA la'imea minima a 'r*'uarului la&a' la di&p*+i'ia pie'*nil*r 'rebuie &a 0ie de cel pu'in
un me'ru
ART "$
Re%ulile privind circulaia pe drumurile publice a bicicle'el*rA veEiculel*r cu 'raciune animal,A a c*nduc,'*ril*r
de c*l*ane mili'areA c*r'e%iiA %rupuri *r%ani+a'eA precum 7i de animale &e &'abile&c prin re%ulamen'
))))))))))))
Ar' "$ a 0*&' m*di0ica' de pc' .( al
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

4ECTIUNEA a 1)a
Circula'ia pe au'*&'ra+i

ART "1
G.) 6e au'*&'ra+i e&'e in'er+i&a circula'ia pie'*nil*rA a au'*veEiculel*r cu %abari'e &au ma&e depa&i'eA 0ara
au'*ri+a'ie &peciala de 'ran&p*r' elibera'a de admini&'ra'*r
a veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA a animalel*rA a veEiculel*r 'ra&e &au impin&e cu manaA a bicicle'el*r &i
m*pedel*rA a 'rac'*arel*r &i ma&inil*r au'*pr*pul&a'e pen'ru lucrari a%ric*leA precum &i a
c*n&'ruc'ie &au din al'e cau+eA nu p*' depa&i vi'e+a de ?# JmDE
G() 2e a&emeneaA pe au'*&'ra+i &un' in'er+i&e inva'area c*nducerii unui veEiculA incercarile pr*'*'ipuril*r de
&a&iuri &i de au'*veEiculeA mani0e&'a'iileA de0ilaril
de *rice 0elA precum &i c*r'e%iile
G$) 4e in'er+ice circula'iaA *prirea &au &'a'i*narea au'*veEiculel*r pe banda de ur%en'aA cu e@cep'ia ca+uril*r
3u&'i0ica'eA precum &i a au'*veEiculel*r cu re%im de circula'ie pri*ri'ar
G1) Circula'ia au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri &e e0ec'uea+aA de re%ulaA
numai pe banda mar%inala din par'ea dreap'a a au'*&'ra+iiA in &en&ul de mer&

4ECTIUNEA a ?)a
Obli%a'ii in ca+ de acciden'

ART "?
Acciden'ul de circula'ie e&'e evenimen'ul care in'rune&'e cumula'iv urma'*arele c*ndi'ii8
a) &)a pr*du& pe un drum de&cEi& circula'iei publice *ri &i
b) a avu' ca urmare dece&ulA ranirea uneia &au a mai mul'*r per&*ane *ri avarierea a cel pu'in unui veEicul &au
al'e pa%ube ma'eriale=
G.) 6ie'*nii &un' *bli%a'i &a &e depla&e+e numai pe 'r*'uarA iar in lip&a ace&'uiaA pe ac*&'amen'ul din par'ea
&'an%a a drumuluiA in direc'ia l*r de mer& Cand &i ac*&'amen'ul lip&e&'eA pie'*nii &un' *bli%a'i &a circule ca' mai
apr*ape de mar%inea din par'ea &'an%a a par'ii car*&abileA in direc'ia l*r de mer&
G() 6ie'*nii au pri*ri'a'e de 'recere 0a'a de c*nduca'*rii de veEicule numai a'unci cand &un' an%a3a'i in
&area drumuril*r publice prin l*curi &pecial amena3a'eA marca'e &i &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA *ri la
cul*area verde a &ema0*rului de&'ina' pie'*nil*r
G$) Traver&area drumului public de ca're pie'*ni &e 0ace perpendicular pe a@a ace&'uiaA numai prin l*
&pecial amena3a'e &i &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA iar in lip&a ace&'*raA in l*cali'a'iA pe la c*l'ul &'ra+iiA numai dupa
au a&i%ura' ca * p*' 0ace 0ara peric*l pen'ru ei &i pen'ru ceilal'i par'icipan'i la 'ra0ic
iden'a'i ca urmare a 'raver&arii prin l*curi nepermi&eA la cul*area r*&ie a &ema0*rului
de&'ina' ace&'*raA &au a nere&pec'arii al'*r *bli%a'ii &'abili'e de n*rmele ru'iere p*ar'a in'rea%a ra&pundere a
acciden'arii l*rA in c*ndi'iile in care c*nduca'*rul veEiculului re&pec'iv a re&pec'a' prevederile le%ale privind
G?) 4un' a&imila'e pie'*nil*r per&*anele care c*nduc un &caun rulan' de c*n&'ruc'ie &pecialaA cele care c*nduc
veEicule de&'ina'e e@clu&iv 'ra%erii &au impin%erii cu manaA precum &i cele care &e depla&ea+a pe pa'ine &au
G!) 4e e@cep'ea+a de la re&pec'area re%ulil*r &'abili'e pen'ru pie'*ni p*li'i&'ul ru'ier &i per&*anele care &e a0la pe
pla'0*rma drumului public &i &un' au'*ri+a'eA in e@erci'area a'ribu'iil*r de &erviciuA &a indrume &au &a diri3e+e
circula'ia ru'ieraA in c*ndi'iile &'abili'e prin re%ulamen'
G") E&'e in'er+i&a *cuparea 'r*'uarel*r cu veEicule im*bili+a'eA iar cand acea&'a e&'e permi&aA c*n0*rm
A la'imea minima a 'r*'uarului la&a' la di&p*+i'ia pie'*nil*r 'rebuie &a 0ie de cel pu'in
Re%ulile privind circulaia pe drumurile publice a bicicle'el*rA veEiculel*r cu 'raciune animal,A a c*nduc,'*ril*r
'e%iiA %rupuri *r%ani+a'eA precum 7i de animale &e &'abile&c prin re%ulamen'
Ar' "$ a 0*&' m*di0ica' de pc' .( al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
.( n*iembrie (#.(
G.) 6e au'*&'ra+i e&'e in'er+i&a circula'ia pie'*nil*rA a au'*veEiculel*r cu %abari'e &au ma&e depa&i'eA 0ara
au'*ri+a'ie &peciala de 'ran&p*r' elibera'a de admini&'ra'*rul drumului publicA c*n0*rm re%lemen'aril*r in vi%*areA
a veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA a animalel*rA a veEiculel*r 'ra&e &au impin&e cu manaA a bicicle'el*r &i
m*pedel*rA a 'rac'*arel*r &i ma&inil*r au'*pr*pul&a'e pen'ru lucrari a%ric*leA precum &i a
c*n&'ruc'ie &au din al'e cau+eA nu p*' depa&i vi'e+a de ?# JmDE
G() 2e a&emeneaA pe au'*&'ra+i &un' in'er+i&e inva'area c*nducerii unui veEiculA incercarile pr*'*'ipuril*r de
&a&iuri &i de au'*veEiculeA mani0e&'a'iileA de0ilarileA caravanele publici'areA an'renamen'ele &i c*mpe'i'iile &p*r'ive
G$) 4e in'er+ice circula'iaA *prirea &au &'a'i*narea au'*veEiculel*r pe banda de ur%en'aA cu e@cep'ia ca+uril*r
l*r cu re%im de circula'ie pri*ri'ar
G1) Circula'ia au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri &e e0ec'uea+aA de re%ulaA
numai pe banda mar%inala din par'ea dreap'a a au'*&'ra+iiA in &en&ul de mer&
Acciden'ul de circula'ie e&'e evenimen'ul care in'rune&'e cumula'iv urma'*arele c*ndi'ii8
a pr*du& pe un drum de&cEi& circula'iei publice *ri &i)a avu' *ri%inea in'r)un a&emenea l*c=
b) a avu' ca urmare dece&ulA ranirea uneia &au a mai mul'*r per&*ane *ri avarierea a cel pu'in unui veEicul &au

G.) 6ie'*nii &un' *bli%a'i &a &e depla&e+e numai pe 'r*'uarA iar in lip&a ace&'uiaA pe ac*&'amen'ul din par'ea
'ul lip&e&'eA pie'*nii &un' *bli%a'i &a circule ca' mai
G() 6ie'*nii au pri*ri'a'e de 'recere 0a'a de c*nduca'*rii de veEicule numai a'unci cand &un' an%a3a'i in
&area drumuril*r publice prin l*curi &pecial amena3a'eA marca'e &i &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA *ri la
G$) Traver&area drumului public de ca're pie'*ni &e 0ace perpendicular pe a@a ace&'uiaA numai prin l*curile
&pecial amena3a'e &i &emnali+a'e c*re&pun+a'*rA iar in lip&a ace&'*raA in l*cali'a'iA pe la c*l'ul &'ra+iiA numai dupa
au a&i%ura' ca * p*' 0ace 0ara peric*l pen'ru ei &i pen'ru ceilal'i par'icipan'i la 'ra0ic
iden'a'i ca urmare a 'raver&arii prin l*curi nepermi&eA la cul*area r*&ie a &ema0*rului
de&'ina' ace&'*raA &au a nere&pec'arii al'*r *bli%a'ii &'abili'e de n*rmele ru'iere p*ar'a in'rea%a ra&pundere a
Eiculului re&pec'iv a re&pec'a' prevederile le%ale privind
G?) 4un' a&imila'e pie'*nil*r per&*anele care c*nduc un &caun rulan' de c*n&'ruc'ie &pecialaA cele care c*nduc
u manaA precum &i cele care &e depla&ea+a pe pa'ine &au
G!) 4e e@cep'ea+a de la re&pec'area re%ulil*r &'abili'e pen'ru pie'*ni p*li'i&'ul ru'ier &i per&*anele care &e a0la pe
area a'ribu'iil*r de &erviciuA &a indrume &au &a diri3e+e
G") E&'e in'er+i&a *cuparea 'r*'uarel*r cu veEicule im*bili+a'eA iar cand acea&'a e&'e permi&aA c*n0*rm
A la'imea minima a 'r*'uarului la&a' la di&p*+i'ia pie'*nil*r 'rebuie &a 0ie de cel pu'in
Re%ulile privind circulaia pe drumurile publice a bicicle'el*rA veEiculel*r cu 'raciune animal,A a c*nduc,'*ril*r
'e%iiA %rupuri *r%ani+a'eA precum 7i de animale &e &'abile&c prin re%ulamen'
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL
G.) 6e au'*&'ra+i e&'e in'er+i&a circula'ia pie'*nil*rA a au'*veEiculel*r cu %abari'e &au ma&e depa&i'eA 0ara
ul drumului publicA c*n0*rm re%lemen'aril*r in vi%*areA
a veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA a animalel*rA a veEiculel*r 'ra&e &au impin&e cu manaA a bicicle'el*r &i
m*pedel*rA a 'rac'*arel*r &i ma&inil*r au'*pr*pul&a'e pen'ru lucrari a%ric*leA precum &i a veEiculel*r careA prin
G() 2e a&emeneaA pe au'*&'ra+i &un' in'er+i&e inva'area c*nducerii unui veEiculA incercarile pr*'*'ipuril*r de
eA caravanele publici'areA an'renamen'ele &i c*mpe'i'iile &p*r'ive
G$) 4e in'er+ice circula'iaA *prirea &au &'a'i*narea au'*veEiculel*r pe banda de ur%en'aA cu e@cep'ia ca+uril*r
G1) Circula'ia au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri &e e0ec'uea+aA de re%ulaA
Acciden'ul de circula'ie e&'e evenimen'ul care in'rune&'e cumula'iv urma'*arele c*ndi'ii8
un a&emenea l*c=
b) a avu' ca urmare dece&ulA ranirea uneia &au a mai mul'*r per&*ane *ri avarierea a cel pu'in unui veEicul &au

c) in evenimen' a 0*&' implica' cel pu'in un veEicul in mi&care=
d) abr*%a',=
))))))))))))
Li' d) a ar' "? a 0*&' abr*%a'a de pc' (# al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam'8
C*n0*rm ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

ART "!
G.) VeEiculele inma'ricula'e &au inre%i&'ra'eA cu e@cep'ia cel*r cu 'rac'iune animalaA care circula pe drumurile
publiceA 'rebuie &a aiba a&i%urare *bli%a'*rie pen'ru ra&pundere civila in ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin
acciden'e de circula'ieA c*n0*rm le%ii
)))))))))))))
Alin G.) al ar' "! a 0*&' m*di0ica' de pc' (. al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() 6*li'ia ru'iera di&pune ma&ura re'inerii cer'i0ica'ului de inma'riculare &au inre%i&'rare &i re'ra%erea
placu'el*r cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a veEiculel*r nea&i%ura'eA a0la'e in 'ra0icA eliberand
d*vada 0ara drep' de circula'ie
G$) 2aca de'ina'*rul veEiculului nu 0ace d*vada a&i%urarii ace&'uiaA dupa $# de +ile de la da'a aplicarii ma&urii
preva+u'e la alin G()A p*li'ia ru'iera di&pune radierea din eviden'a a veEiculului
ART ""
G.) C*nduca'*rul unui veEicul implica' in'r
va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii unei per&*ane e&'e *bli%a' &a ia ma&uri de anun'are imedia'a a
p*li'ieiA &a nu m*di0ice &au &a &'ear%a urmele acciden'ului &i &a nu para&ea&ca l*cul 0ap'ei
G() Orice per&*ana care e&'e implica'a &au are cun*&'in'a de pr*ducerea unui acciden' de circula'ie in urma
caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii uneia &au a mai mul'*r per&*aneA
precum &i in &i'ua'ia in care in evenimen' e&'e implica' un veEicul care 'ran&p*r'a mar0uri pericul*a&e e&'e
*bli%a'a &a anun'e de inda'a p*li'ia &i &a apele+e numarul na'i*nal unic pen'ru apeluri de ur%en'a ..(A e@i&'en' in
re'elele de 'ele0*nie din R*mania
G$) E&'e in'er+i& *ricarei per&*ane &a &cEimbe p*+i'ia veEiculului implica' in'r
caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii uneia &au a mai mul'*r per&*aneA &a
m*di0ice &'area l*cului &au &a &'ear%a urmele accide
ART "/
G.) C*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvaiA in&'ruc'*rului au'* a'e&'a' care &e a0la in pr*ce&ul de in&'ruire
prac'ica a unei per&*ane pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducer
c*mpe'en'e in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &au
pen'ru *ricare din're ca'e%*riile ace&'uiaA implica'i in'r
alc**l &au de &ub&'an'e *ri pr*du&e &'upe0ian'e &au medicamen'e cu e0ec'e &imilare ace&'*ra dupa pr*ducerea
evenimen'ului &i pana la 'e&'area c*ncen'ra'iei alc**lului in aerul e@pira' &au rec*l'area pr*bel*r bi*l*%ice
))))))))))))
Alin G.) al ar' "/ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me

G() In &i'ua'ia in care nu &un' re&pec'a'e di&p*+i'iile alin G.)A &e c*n&idera ca re+ul'a'ele 'e&'ului &au ale anali+ei
pr*bel*r bi*l*%ice rec*l'a'e re0lec'a &'area c*nduca'*ruluiA a in&'ruc'*rului au'* &au a e@amina'*rului re&pec'iv in
m*men'ul pr*ducerii acciden'ului

ART "<
c) in evenimen' a 0*&' implica' cel pu'in un veEicul in mi&care=
"? a 0*&' abr*%a'a de pc' (# al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Neam'8
ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale
G.) VeEiculele inma'ricula'e &au inre%i&'ra'eA cu e@cep'ia cel*r cu 'rac'iune animalaA care circula pe drumurile
publiceA 'rebuie &a aiba a&i%urare *bli%a'*rie pen'ru ra&pundere civila in ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin
Alin G.) al ar' "! a 0*&' m*di0ica' de pc' (. al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
&pune ma&ura re'inerii cer'i0ica'ului de inma'riculare &au inre%i&'rare &i re'ra%erea
placu'el*r cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a veEiculel*r nea&i%ura'eA a0la'e in 'ra0icA eliberand
l veEiculului nu 0ace d*vada a&i%urarii ace&'uiaA dupa $# de +ile de la da'a aplicarii ma&urii
preva+u'e la alin G()A p*li'ia ru'iera di&pune radierea din eviden'a a veEiculului
G.) C*nduca'*rul unui veEicul implica' in'r)un acciden' de circula'ie in urma caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au
va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii unei per&*ane e&'e *bli%a' &a ia ma&uri de anun'are imedia'a a
p*li'ieiA &a nu m*di0ice &au &a &'ear%a urmele acciden'ului &i &a nu para&ea&ca l*cul 0ap'ei
G() Orice per&*ana care e&'e implica'a &au are cun*&'in'a de pr*ducerea unui acciden' de circula'ie in urma
caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii uneia &au a mai mul'*r per&*aneA
venimen' e&'e implica' un veEicul care 'ran&p*r'a mar0uri pericul*a&e e&'e
*bli%a'a &a anun'e de inda'a p*li'ia &i &a apele+e numarul na'i*nal unic pen'ru apeluri de ur%en'a ..(A e@i&'en' in
per&*ane &a &cEimbe p*+i'ia veEiculului implica' in'r)un acciden' de circula'ie in urma
caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii uneia &au a mai mul'*r per&*aneA &a
m*di0ice &'area l*cului &au &a &'ear%a urmele acciden'ului 0ara incuviin'area p*li'iei care cerce'ea+a acciden'ul
G.) C*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvaiA in&'ruc'*rului au'* a'e&'a' care &e a0la in pr*ce&ul de in&'ruire
prac'ica a unei per&*ane pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA precum &i e@amina'*rului au'*ri'a'ii
c*mpe'en'e in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &au
pen'ru *ricare din're ca'e%*riile ace&'uiaA implica'i in'r)un acciden' de circula'ieA le e&'e in'er+i& c
alc**l &au de &ub&'an'e *ri pr*du&e &'upe0ian'e &au medicamen'e cu e0ec'e &imilare ace&'*ra dupa pr*ducerea
evenimen'ului &i pana la 'e&'area c*ncen'ra'iei alc**lului in aerul e@pira' &au rec*l'area pr*bel*r bi*l*%ice
al ar' "/ a 0*&' m*di0ica' de pc' ./ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G() In &i'ua'ia in care nu &un' re&pec'a'e di&p*+i'iile alin G.)A &e c*n&idera ca re+ul'a'ele 'e&'ului &au ale anali+ei
pr*bel*r bi*l*%ice rec*l'a'e re0lec'a &'area c*nduca'*ruluiA a in&'ruc'*rului au'* &au a e@amina'*rului re&pec'iv in

ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
G.) VeEiculele inma'ricula'e &au inre%i&'ra'eA cu e@cep'ia cel*r cu 'rac'iune animalaA care circula pe drumurile
publiceA 'rebuie &a aiba a&i%urare *bli%a'*rie pen'ru ra&pundere civila in ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
&pune ma&ura re'inerii cer'i0ica'ului de inma'riculare &au inre%i&'rare &i re'ra%erea
placu'el*r cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a veEiculel*r nea&i%ura'eA a0la'e in 'ra0icA eliberand
l veEiculului nu 0ace d*vada a&i%urarii ace&'uiaA dupa $# de +ile de la da'a aplicarii ma&urii
ircula'ie in urma caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au
va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii unei per&*ane e&'e *bli%a' &a ia ma&uri de anun'are imedia'a a
p*li'ieiA &a nu m*di0ice &au &a &'ear%a urmele acciden'ului &i &a nu para&ea&ca l*cul 0ap'ei
G() Orice per&*ana care e&'e implica'a &au are cun*&'in'a de pr*ducerea unui acciden' de circula'ie in urma
caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii uneia &au a mai mul'*r per&*aneA
venimen' e&'e implica' un veEicul care 'ran&p*r'a mar0uri pericul*a&e e&'e
*bli%a'a &a anun'e de inda'a p*li'ia &i &a apele+e numarul na'i*nal unic pen'ru apeluri de ur%en'a ..(A e@i&'en' in
un acciden' de circula'ie in urma
caruia a re+ul'a' m*ar'ea &au va'amarea in'e%ri'a'ii c*rp*rale *ri a &ana'a'ii uneia &au a mai mul'*r per&*aneA &a
n'ului 0ara incuviin'area p*li'iei care cerce'ea+a acciden'ul
G.) C*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvaiA in&'ruc'*rului au'* a'e&'a' care &e a0la in pr*ce&ul de in&'ruire
eA precum &i e@amina'*rului au'*ri'a'ii
c*mpe'en'e in 'impul de&0a&urarii pr*bel*r prac'ice ale e@amenului pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere &au
un acciden' de circula'ieA le e&'e in'er+i& c*n&umul de
alc**l &au de &ub&'an'e *ri pr*du&e &'upe0ian'e &au medicamen'e cu e0ec'e &imilare ace&'*ra dupa pr*ducerea
evenimen'ului &i pana la 'e&'area c*ncen'ra'iei alc**lului in aerul e@pira' &au rec*l'area pr*bel*r bi*l*%ice
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(A prin Cnl*cuirea unei &in'a%me
G() In &i'ua'ia in care nu &un' re&pec'a'e di&p*+i'iile alin G.)A &e c*n&idera ca re+ul'a'ele 'e&'ului &au ale anali+ei
pr*bel*r bi*l*%ice rec*l'a'e re0lec'a &'area c*nduca'*ruluiA a in&'ruc'*rului au'* &au a e@amina'*rului re&pec'iv in

G.) C*nduca'*rii de veEicule implica'i in'r
veEiculel*r &iD&au al'e pa%ube ma'eriale &un' *bli%a'i8
a) &a &c*a'a imedia' veEiculele in a0ara par'
depla&e+e ca' mai apr*ape de b*rdura &au ac*&'amen'A &emnali+andu
b) &a &e pre+in'e la uni'a'ea de p*li'ie c*mpe'en'a pe ra+a careia &
de *re de la pr*ducerea evenimen'ului pen'ru in'*cmirea d*cumen'el*r de c*n&'a'are
G() 4e e@cep'ea+a de la *bli%a'iile preva+u'e la alin G.) li' b)*)8
a) c*nduca'*rii veEiculel*r care incEeie * c*n&'a'are amiabila de acciden'A in c
b) c*nduca'*rul de veEicul care de'ine * a&i%urare 0acul'a'iva de avarii au'*A iar acciden'ul de circula'ie a avu' ca
re+ul'a' numai avarierea pr*priului veEicul
)))))))))))))
Ar' "< a 0*&' m*di0ica' de pc' (( al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !<
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA i
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

ART /#
G.) 6r*prie'arulA dein,'*rul manda'a' &au c*
avaria' Cn al'e Cmpre3ur,ri dec-' Cn'r
c*n&'a'are la uni'a'ea de p*liie pe ra+a c,reia &
c*n&'a'are
))))))))))))
Alin G.) al ar' /# a 0*&' m*di0ica' de pc' .$ al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G() 6er&*anele preva+u'e la alin G.) &un' e@cep'a'e de la *bli%a'ia pre+en'arii la uni'a'ea de p*li'ie daca e@i&'a *
a&i%urare 0acul'a'iva in ba+a careia p*' 0i de&pa%ubi'e pen'ru avarierea veEiculel*r re&pec'ive*)
)))))))))))))
Ar' /# a 0*&' m*di0ica' de pc' ($ al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

ART /#H.
In &i'ua'iile preva+u'e la ar' "< &i /#A repararea veEiculel*r &e 0ace pe ba+a d*cumen'ului de c*n&'a'are elibera'
de uni'a'ea de p*li'ie &auA dupa ca+A de &*cie'a'ile din d*meniul a&i%uraril*r*)
)))))))))))))
Ar' /#H. a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' II din OR2ONAN>A 2E
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

G.) C*nduca'*rii de veEicule implica'i in'r)un acciden' de circula'ie in urma caruia au re+ul'a' numai avarierea
veEiculel*r &iD&au al'e pa%ube ma'eriale &un' *bli%a'i8
a) &a &c*a'a imedia' veEiculele in a0ara par'ii car*&abile *riA daca &'area veEiculel*r nu permi'e ace&' lucruA &a le
depla&e+e ca' mai apr*ape de b*rdura &au ac*&'amen'A &emnali+andu)le pre+en'a=
b) &a &e pre+in'e la uni'a'ea de p*li'ie c*mpe'en'a pe ra+a careia &)a pr*du& acciden'ul in 'ermen d
de *re de la pr*ducerea evenimen'ului pen'ru in'*cmirea d*cumen'el*r de c*n&'a'are
G() 4e e@cep'ea+a de la *bli%a'iile preva+u'e la alin G.) li' b)*)8
a) c*nduca'*rii veEiculel*r care incEeie * c*n&'a'are amiabila de acciden'A in c*ndi'iile le%ii=
b) c*nduca'*rul de veEicul care de'ine * a&i%urare 0acul'a'iva de avarii au'*A iar acciden'ul de circula'ie a avu' ca
re+ul'a' numai avarierea pr*priului veEicul
Ar' "< a 0*&' m*di0ica' de pc' (( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Neam8
ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale
G.) 6r*prie'arulA dein,'*rul manda'a' &au c*nduc,'*rul au'* al c,rui au'*veEiculA rem*rc, *ri 'ramvai a 0*&'
avaria' Cn al'e Cmpre3ur,ri dec-' Cn'r)un acciden' de circulaie e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e Cn (1 de *re de la
c*n&'a'are la uni'a'ea de p*liie pe ra+a c,reia &)a pr*du& evenimen'ulA pen'ru
Alin G.) al ar' /# a 0*&' m*di0ica' de pc' .$ al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
() 6er&*anele preva+u'e la alin G.) &un' e@cep'a'e de la *bli%a'ia pre+en'arii la uni'a'ea de p*li'ie daca e@i&'a *
a&i%urare 0acul'a'iva in ba+a careia p*' 0i de&pa%ubi'e pen'ru avarierea veEiculel*r re&pec'ive*)
a' de pc' ($ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Neam8
din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale
le preva+u'e la ar' "< &i /#A repararea veEiculel*r &e 0ace pe ba+a d*cumen'ului de c*n&'a'are elibera'
de uni'a'ea de p*li'ie &auA dupa ca+A de &*cie'a'ile din d*meniul a&i%uraril*r*)
Ar' /#H. a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Neam8
ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

un acciden' de circula'ie in urma caruia au re+ul'a' numai avarierea
ii car*&abile *riA daca &'area veEiculel*r nu permi'e ace&' lucruA &a le
a pr*du& acciden'ul in 'ermen de cel mul' (1
de *re de la pr*ducerea evenimen'ului pen'ru in'*cmirea d*cumen'el*r de c*n&'a'are
*ndi'iile le%ii=
b) c*nduca'*rul de veEicul care de'ine * a&i%urare 0acul'a'iva de avarii au'*A iar acciden'ul de circula'ie a avu' ca
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
n'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
nduc,'*rul au'* al c,rui au'*veEiculA rem*rc, *ri 'ramvai a 0*&'
un acciden' de circulaie e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e Cn (1 de *re de la
a pr*du& evenimen'ulA pen'ru Cn'*cmirea d*cumen'el*r de
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
() 6er&*anele preva+u'e la alin G.) &un' e@cep'a'e de la *bli%a'ia pre+en'arii la uni'a'ea de p*li'ie daca e@i&'a *
a&i%urare 0acul'a'iva in ba+a careia p*' 0i de&pa%ubi'e pen'ru avarierea veEiculel*r re&pec'ive*)
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
le preva+u'e la ar' "< &i /#A repararea veEiculel*r &e 0ace pe ba+a d*cumen'ului de c*n&'a'are elibera'
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din

ART /#H(
6er&*anele 0i+ice &au 3uridice au'*ri+a'e &a e@ecu'e lucrari de repara'ii la veEicule avaria'e au *bli%a'ia &a 'ina
eviden'a pr*prie a repara'iil*r e@ecu'a'eA p*'rivi' le%iiA &i &a c*munice de inda'aA la cererea p*li'iei ru'iereA da'ele
inre%i&'ra'e &*lici'a'e de acea&'a*)
)))))))))))))
Ar' /#H( a 0*&' in'r*du& de pc' (? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam'8
C*n0*rm ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

ART /.
G.) In vederea in'*cmirii d*&arel*r pen'ru de&pa%ubireA la &*lici'area &*cie'a'il*r din d*meniul a&i%uraril*rA
au'*ri'a'ea care are in eviden'a veEiculele inma'ricula'e &au inre%i&'ra'e c*munica ace&'*ra da'ele re0eri'*are la
pr*prie'arii &au de'ina'*rii manda'a'i ai veEiculel*r
))))))))))))))))))
Alin G.) al ar' /. a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G() La &*lici'area C*mi&iei de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r &au a &*cie'a'il*r din d*meniul a&i%uraril*rA p*li'ia
ru'iera c*munica ace&'*ra c*pii ale d*cumen'el*r de c*n&'a'are a evenimen'el*r
)))))))))))))
Alin G() al ar' /. a 0*&' m*di0ica' de p
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) La &*lici'area p*li'iei ru'iereA &*cie'a'ile din d*meniul a&i%uraril*r c*munica in 'erme
c*pii ale d*cumen'el*r re0eri'*are la c*n&'a'arile amiabile de acciden'e inre%i&'ra'e in eviden'a ace&'*ra &au al'e
da'e e@pre& ceru'eA in c*ndi'iile le%ii*)
)))))))))))))
Alin G$) al ar' /. a 0*&' m*di0ica' de pc' (! al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' II din OR2ONAN>A 2E UR
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a d
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale

4ECTIUNEA a !)a
Circula'ia au'*veEiculel*r in 'ra0icul in'erna'i*nal

ART /(
G.) Au'*veEiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in R*mania p*' 'rece 0r*n'iera de &'a' pe drumurile publiceA daca
indepline&c c*ndi'iile ceru'e pen'ru a 0i admi&e in circula'ia in'erna'i*nalaA iar c*nduca'*rii l*r p*&eda permi& de
c*nducere valabil in c*ndi'iile &'abili'e prin 'ra'a'ele la care R*mania e&'e par'e &au care e&'e elibera' de
au'*ri'a'ile c*mpe'en'e ale &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene *ri 4pa'iului Ec*n*mic Eur*pean &au a carui
valabili'a'e e&'e recun*&cu'a in ace&'e &'a'e pe ba+a de re
)))))))))))))))
Alin G.) al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al
(##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

e au'*ri+a'e &a e@ecu'e lucrari de repara'ii la veEicule avaria'e au *bli%a'ia &a 'ina
eviden'a pr*prie a repara'iil*r e@ecu'a'eA p*'rivi' le%iiA &i &a c*munice de inda'aA la cererea p*li'iei ru'iereA da'ele
Ar' /#H( a 0*&' in'r*du& de pc' (? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Neam'8
ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale
G.) In vederea in'*cmirii d*&arel*r pen'ru de&pa%ubireA la &*lici'area &*cie'a'il*r din d*meniul a&i%uraril*rA
au'*ri'a'ea care are in eviden'a veEiculele inma'ricula'e &au inre%i&'ra'e c*munica ace&'*ra da'ele re0eri'*are la
&au de'ina'*rii manda'a'i ai veEiculel*r
Alin G.) al ar' /. a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G() La &*lici'area C*mi&iei de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r &au a &*cie'a'il*r din d*meniul a&i%uraril*rA p*li'ia
ru'iera c*munica ace&'*ra c*pii ale d*cumen'el*r de c*n&'a'are a evenimen'el*r
Alin G() al ar' /. a 0*&' m*di0ica' de pc' (? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) La &*lici'area p*li'iei ru'iereA &*cie'a'ile din d*meniul a&i%uraril*r c*munica in 'erme
c*pii ale d*cumen'el*r re0eri'*are la c*n&'a'arile amiabile de acciden'e inre%i&'ra'e in eviden'a ace&'*ra &au al'e
da'e e@pre& ceru'eA in c*ndi'iile le%ii*)
Alin G$) al ar' /. a 0*&' m*di0ica' de pc' (! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
Neam8
ar' II din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
&i ar' <$A a&'0el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
care au re+ul'a' numai pa%ube ma'eriale
in 'ra0icul in'erna'i*nal
G.) Au'*veEiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in R*mania p*' 'rece 0r*n'iera de &'a' pe drumurile publiceA daca
indepline&c c*ndi'iile ceru'e pen'ru a 0i admi&e in circula'ia in'erna'i*nalaA iar c*nduca'*rii l*r p*&eda permi& de
*ndi'iile &'abili'e prin 'ra'a'ele la care R*mania e&'e par'e &au care e&'e elibera' de
au'*ri'a'ile c*mpe'en'e ale &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene *ri 4pa'iului Ec*n*mic Eur*pean &au a carui
valabili'a'e e&'e recun*&cu'a in ace&'e &'a'e pe ba+a de recipr*ci'a'e
Alin G.) al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

e au'*ri+a'e &a e@ecu'e lucrari de repara'ii la veEicule avaria'e au *bli%a'ia &a 'ina
eviden'a pr*prie a repara'iil*r e@ecu'a'eA p*'rivi' le%iiA &i &a c*munice de inda'aA la cererea p*li'iei ru'iereA da'ele
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
el cum au 0*&' m*di0ica'e prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
G.) In vederea in'*cmirii d*&arel*r pen'ru de&pa%ubireA la &*lici'area &*cie'a'il*r din d*meniul a&i%uraril*rA
au'*ri'a'ea care are in eviden'a veEiculele inma'ricula'e &au inre%i&'ra'e c*munica ace&'*ra da'ele re0eri'*are la
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
G() La &*lici'area C*mi&iei de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r &au a &*cie'a'il*r din d*meniul a&i%uraril*rA p*li'ia
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G$) La &*lici'area p*li'iei ru'iereA &*cie'a'ile din d*meniul a&i%uraril*r c*munica in 'ermenul &'abili' de acea&'a
c*pii ale d*cumen'el*r re0eri'*are la c*n&'a'arile amiabile de acciden'e inre%i&'ra'e in eviden'a ace&'*ra &au al'e
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL
nr 11$ din (< iunie (##"A prevederile ar' "?A ar' "< alin G()A ar' /# alin G()A ar' /#H.A ar' /#H(A ar' /. alin G$)
e ur%en'aA in'ra in vi%*are la da'a in'rarii in
vi%*are a di&p*+i'iil*r le%ii prin care &e re%lemen'ea+a c*n&'a'area amiabila in ca+ de acciden'e de circula'ie din
G.) Au'*veEiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in R*mania p*' 'rece 0r*n'iera de &'a' pe drumurile publiceA daca
indepline&c c*ndi'iile ceru'e pen'ru a 0i admi&e in circula'ia in'erna'i*nalaA iar c*nduca'*rii l*r p*&eda permi& de
*ndi'iile &'abili'e prin 'ra'a'ele la care R*mania e&'e par'e &au care e&'e elibera' de
au'*ri'a'ile c*mpe'en'e ale &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene *ri 4pa'iului Ec*n*mic Eur*pean &au a carui
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie

G() Au'*veEiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in al'e &'a'e p*' 'rece 0r*n'iera de &'a' &i p*' circula pe drumurile
publice din R*maniaA daca indepline&c c*ndi'iile 'eEnice preva+u'e in C*nven'ia a&upra circula'iei ru'iereA
incEeia'a la Viena la / n*iembrie .<!/ &i
ca' &un' a&i%ura'e pen'ru ca+urile de ra&pundere civila ca urmare a pre3udiciil*r pr*du&e prin acciden'e de
au'*veEicule
)))))))))))))))
Alin G() al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al
(##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

G$) Abr*%a'
)))))))))))))))
Alin G$) al ar' /( a 0*&' abr*%a' de pc' (" al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G1) Au'*veEiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in
R*maniaA p*' 0i c*ndu&e pe drumurile publice pe * peri*ada de ma@imum <# de +ile de la in'r*ducerea ace&'*ra in
'araA daca &un' a&i%ura'e pen'ru ca+urile de ra&pundere civila ca urmare a pa%
circula'ie
G?) 6er&*anele care &i)au &'abili' d*miciliul *ri re&edin'a &auA dupa ca+A au re+iden'a n*rmala in R*mania p*' &a
i&i inma'ricule+e au'*veEiculele &au rem*rcile la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a pe ra+a careia au d*
&auA dupa ca+A re+iden'a n*rmala
)))))))))))))))
Alin G?) al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (/ al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ d

G!) Au'*veEiculele inma'ricula'e in &'a'ele care nu &un' &emna'are ale C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iereA
preva+u'a la alin G()A &un' *bli%a'e &a p*ar'e in par'ea din &pa'e &emnul di&'inc'iv al &'a'ului care a e0ec'ua'
inma'ricularea
)))))))))))))))
Alin G!) al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al
(##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

ART /$
G.) Au drep'ul &a c*nduca au'*veEicule pe drumurile publice din R*maniaA daca indepline&c c*ndi'iile preva+u'e
la ar' (# &i ar' ($ alin G.)A 'i'ularii permi&el*r de c*nducere na'i*nale valabileA elibera'e de au'*ri'a'ile8
a) &'a'el*r membre ale C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iereA preva+u'a la ar' /( alin G()=
b) &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene=
c) &'a'el*r cu care R*mania a incEeia' un 'ra'a' privind recun*a&'erea recipr*ca a permi&el*r de c*nducere au'*
G() 6en'ru a c*nduce un au'*veEicul pe 'eri'*riul R*manieiA per&*anele care &un' 'i'ulare ale unui permi& de
c*nducere na'i*nal elibera' de au'*ri'a'ile unui &'a' care nu e&'e membru al C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iere &i
nici membru al Uniunii Eur*pene *ri cu care R*mania nu a incEeia' un 'ra'a' privind recun*a&'erea recipr*ca a
permi&el*r de c*nducere au'* 'rebuie &a p*&ede &i permi& de c*nducere in'erna'i*nal
G$) 6ermi&ele de c*nducere na'i*nale elibera'e de au'*ri'a'ile preva+u'e la alin
valabili'a'e e&'e recun*&cu'a de R*mania in m*d unila'eralA de'inu'e de per&*ane care au d*miciliulA re&edin'a &au
re+iden'a n*rmala in R*maniaA p*' 0i pre&cEimba'e cu d*cumen'e &imilare r*mane&'iA in c*ndi'iile &'abili'e prin
*rdin al mini&'rului in'ernel*r &i re0*rmei admini&'ra'iveA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea
I
)))))))))))))))
Ar' /$ a 0*&' m*di0ica' de pc' (< al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

CA6 VI
In0rac'iuni &i pedep&e

Eiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in al'e &'a'e p*' 'rece 0r*n'iera de &'a' &i p*' circula pe drumurile
publice din R*maniaA daca indepline&c c*ndi'iile 'eEnice preva+u'e in C*nven'ia a&upra circula'iei ru'iereA
incEeia'a la Viena la / n*iembrie .<!/ &i ra'i0ica'a de R*mania prin 2ecre'ul nr $./D.</#
ca' &un' a&i%ura'e pen'ru ca+urile de ra&pundere civila ca urmare a pre3udiciil*r pr*du&e prin acciden'e de
al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
Alin G$) al ar' /( a 0*&' abr*%a' de pc' (" al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G1) Au'*veEiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in al'e &'a'eA de'inu'e de per&*ane care au &ediul &au d*miciliul in
R*maniaA p*' 0i c*ndu&e pe drumurile publice pe * peri*ada de ma@imum <# de +ile de la in'r*ducerea ace&'*ra in
'araA daca &un' a&i%ura'e pen'ru ca+urile de ra&pundere civila ca urmare a pa%ubel*r pr*du&e prin acciden'e de
au &'abili' d*miciliul *ri re&edin'a &auA dupa ca+A au re+iden'a n*rmala in R*mania p*' &a
i&i inma'ricule+e au'*veEiculele &au rem*rcile la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a pe ra+a careia au d*
Alin G?) al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G!) Au'*veEiculele inma'ricula'e in &'a'ele care nu &un' &emna'are ale C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iereA
preva+u'a la alin G()A &un' *bli%a'e &a p*ar'e in par'ea din &pa'e &emnul di&'inc'iv al &'a'ului care a e0ec'ua'
Alin G!) al ar' /( a 0*&' m*di0ica' de pc' (1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
Au drep'ul &a c*nduca au'*veEicule pe drumurile publice din R*maniaA daca indepline&c c*ndi'iile preva+u'e
la ar' (# &i ar' ($ alin G.)A 'i'ularii permi&el*r de c*nducere na'i*nale valabileA elibera'e de au'*ri'a'ile8
ei a&upra circula'iei ru'iereA preva+u'a la ar' /( alin G()=
b) &'a'el*r membre ale Uniunii Eur*pene=
c) &'a'el*r cu care R*mania a incEeia' un 'ra'a' privind recun*a&'erea recipr*ca a permi&el*r de c*nducere au'*
G() 6en'ru a c*nduce un au'*veEicul pe 'eri'*riul R*manieiA per&*anele care &un' 'i'ulare ale unui permi& de
c*nducere na'i*nal elibera' de au'*ri'a'ile unui &'a' care nu e&'e membru al C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iere &i
r*pene *ri cu care R*mania nu a incEeia' un 'ra'a' privind recun*a&'erea recipr*ca a
permi&el*r de c*nducere au'* 'rebuie &a p*&ede &i permi& de c*nducere in'erna'i*nal
G$) 6ermi&ele de c*nducere na'i*nale elibera'e de au'*ri'a'ile preva+u'e la alin
valabili'a'e e&'e recun*&cu'a de R*mania in m*d unila'eralA de'inu'e de per&*ane care au d*miciliulA re&edin'a &au
re+iden'a n*rmala in R*maniaA p*' 0i pre&cEimba'e cu d*cumen'e &imilare r*mane&'iA in c*ndi'iile &'abili'e prin
rdin al mini&'rului in'ernel*r &i re0*rmei admini&'ra'iveA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea
Ar' /$ a 0*&' m*di0ica' de pc' (< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

Eiculele &i rem*rcile inma'ricula'e in al'e &'a'e p*' 'rece 0r*n'iera de &'a' &i p*' circula pe drumurile
publice din R*maniaA daca indepline&c c*ndi'iile 'eEnice preva+u'e in C*nven'ia a&upra circula'iei ru'iereA
2ecre'ul nr $./D.</#A dar numai pe peri*ada
ca' &un' a&i%ura'e pen'ru ca+urile de ra&pundere civila ca urmare a pre3udiciil*r pr*du&e prin acciden'e de
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
al'e &'a'eA de'inu'e de per&*ane care au &ediul &au d*miciliul in
R*maniaA p*' 0i c*ndu&e pe drumurile publice pe * peri*ada de ma@imum <# de +ile de la in'r*ducerea ace&'*ra in
ubel*r pr*du&e prin acciden'e de
au &'abili' d*miciliul *ri re&edin'a &auA dupa ca+A au re+iden'a n*rmala in R*mania p*' &a
i&i inma'ricule+e au'*veEiculele &au rem*rcile la au'*ri'a'ea c*mpe'en'a pe ra+a careia au d*miciliulA re&edin'a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G!) Au'*veEiculele inma'ricula'e in &'a'ele care nu &un' &emna'are ale C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iereA
preva+u'a la alin G()A &un' *bli%a'e &a p*ar'e in par'ea din &pa'e &emnul di&'inc'iv al &'a'ului care a e0ec'ua'
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
Au drep'ul &a c*nduca au'*veEicule pe drumurile publice din R*maniaA daca indepline&c c*ndi'iile preva+u'e
la ar' (# &i ar' ($ alin G.)A 'i'ularii permi&el*r de c*nducere na'i*nale valabileA elibera'e de au'*ri'a'ile8
ei a&upra circula'iei ru'iereA preva+u'a la ar' /( alin G()=
c) &'a'el*r cu care R*mania a incEeia' un 'ra'a' privind recun*a&'erea recipr*ca a permi&el*r de c*nducere au'*
G() 6en'ru a c*nduce un au'*veEicul pe 'eri'*riul R*manieiA per&*anele care &un' 'i'ulare ale unui permi& de
c*nducere na'i*nal elibera' de au'*ri'a'ile unui &'a' care nu e&'e membru al C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iere &i
r*pene *ri cu care R*mania nu a incEeia' un 'ra'a' privind recun*a&'erea recipr*ca a
permi&el*r de c*nducere au'* 'rebuie &a p*&ede &i permi& de c*nducere in'erna'i*nal
G$) 6ermi&ele de c*nducere na'i*nale elibera'e de au'*ri'a'ile preva+u'e la alin G.)A precum &i cele a car*r
valabili'a'e e&'e recun*&cu'a de R*mania in m*d unila'eralA de'inu'e de per&*ane care au d*miciliulA re&edin'a &au
re+iden'a n*rmala in R*maniaA p*' 0i pre&cEimba'e cu d*cumen'e &imilare r*mane&'iA in c*ndi'iile &'abili'e prin
rdin al mini&'rului in'ernel*r &i re0*rmei admini&'ra'iveA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',

ART /1
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' /1 a 0*&' abr*%a' de pc' . al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA n
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART /?
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' /? a 0*&' abr*%a' de pc' . al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART /!
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' /! a 0*&' abr*%a' de pc' . al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART /"
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' /" a 0*&' abr*%a' de pc' . al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART //
G.) Rec*l'area m*&'rel*r bi*l*%ice &e 0ace Cn uni',ile de a&i&'en, medical, au'*ri+a'e &au Cn uni',ile medic*
le%ale 7i &e e0ec'uea+, numai Cn pre+ena unui repre+en'an' al p*liiei ru'iere
G() 4'abilirea c*ncen'raiei de alc**l &au a pre+enei Cn *r%ani&m de &ub&'ane p&iE*ac'ive &e 0ace Cn in&'i'uiile
medic*)le%ale au'*ri+a'eA Cn c*n0*rmi'a'e cu n*rmele me'*d*l*%ice elab*ra'e de Mini&'erul 4,n,',ii
G$) 4'abilirea pre+enei alc**lului Cn aerul e@pira' &au 'e&'area preliminar, a pre+enei Cn *r%ani&m a un*r
&ub&'ane p&iE*ac'ive &e 0ace de c,'re p*liia ru'ier,A cu a3u'*rul un*r mi3l*ace 'eEnice cer'i0ica'e
G1) 4'abilirea c*ncen'raiei de alc**l Cn aerul e@pira' &e 0ace de c,'r
'eEnic *m*l*%a' 7i veri0ica' me'r*l*%ic
G?) 6er&*ana care c*nduce pe drumurile publice un veEicul pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii
permi&ului de c*nducereA 'e&'a', de p*lii&'ul ru'ier cu u
depi&'a', ca av-nd * c*ncen'raie de p-n, la #A1# m%Dl alc**l pur Cn aerul e@pira'A Ci p*a'e &*lici'a ace&'uia &, i &e
rec*l'e+e m*&'re bi*l*%ice Cn cadrul uni',il*r &au in&'i'uiil*r medicale prev,+u'e
Cmbibaiei de alc**l Cn &-n%e
G!) 6er&*ana care c*nduce pe drumurile publice un veEicul pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii
permi&ului de c*nducereA 'e&'a', cu un mi3l*c 'eEnic *m*l*%a' 7i veri0ica'
c*ncen'raie de pe&'e #A1# m%Dl alc**l pur Cn aerul e@pira'A e&'e *bli%a', &, &e &upun, rec*l',rii m*&'rel*r
bi*l*%iceA Cn vederea &'abilirii Cmbibaiei de alc**l Cn &-n%e
G") C*nduc,'*ril*r de veEicule pen'ru care l
'e&'ai Cn 'ra0ic cu un mi3l*c cer'i0ica' care indic, pre+ena Cn *r%ani&m a un*r &ub&'ane p&iE*ac'iveA li &e
rec*l'ea+, *bli%a'*riu m*&'re bi*l*%ice
)))))))))))))
Ar' // a 0*&' m*di0ica' de pc' ( al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART /<
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' /< a 0*&' abr*%a' de pc' $ al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
FICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
G.) Rec*l'area m*&'rel*r bi*l*%ice &e 0ace Cn uni',ile de a&i&'en, medical, au'*ri+a'e &au Cn uni',ile medic*
le%ale 7i &e e0ec'uea+, numai Cn pre+ena unui repre+en'an' al p*liiei ru'iere
G() 4'abilirea c*ncen'raiei de alc**l &au a pre+enei Cn *r%ani&m de &ub&'ane p&iE*ac'ive &e 0ace Cn in&'i'uiile
le%ale au'*ri+a'eA Cn c*n0*rmi'a'e cu n*rmele me'*d*l*%ice elab*ra'e de Mini&'erul 4,n,',ii
ului Cn aerul e@pira' &au 'e&'area preliminar, a pre+enei Cn *r%ani&m a un*r
&ub&'ane p&iE*ac'ive &e 0ace de c,'re p*liia ru'ier,A cu a3u'*rul un*r mi3l*ace 'eEnice cer'i0ica'e
G1) 4'abilirea c*ncen'raiei de alc**l Cn aerul e@pira' &e 0ace de c,'re p*liia ru'ier,A cu a3u'*rul unui mi3l*c
'eEnic *m*l*%a' 7i veri0ica' me'r*l*%ic
G?) 6er&*ana care c*nduce pe drumurile publice un veEicul pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii
permi&ului de c*nducereA 'e&'a', de p*lii&'ul ru'ier cu un mi3l*c 'eEnic *m*l*%a' 7i veri0ica' me'r*l*%ic 7i
depi&'a', ca av-nd * c*ncen'raie de p-n, la #A1# m%Dl alc**l pur Cn aerul e@pira'A Ci p*a'e &*lici'a ace&'uia &, i &e
rec*l'e+e m*&'re bi*l*%ice Cn cadrul uni',il*r &au in&'i'uiil*r medicale prev,+u'e
G!) 6er&*ana care c*nduce pe drumurile publice un veEicul pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii
permi&ului de c*nducereA 'e&'a', cu un mi3l*c 'eEnic *m*l*%a' 7i veri0ica' me'r*l*%ic 7i depi&'a', ca av-nd *
c*ncen'raie de pe&'e #A1# m%Dl alc**l pur Cn aerul e@pira'A e&'e *bli%a', &, &e &upun, rec*l',rii m*&'rel*r
bi*l*%iceA Cn vederea &'abilirii Cmbibaiei de alc**l Cn &-n%e
G") C*nduc,'*ril*r de veEicule pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii permi&ului de c*nducereA
'e&'ai Cn 'ra0ic cu un mi3l*c cer'i0ica' care indic, pre+ena Cn *r%ani&m a un*r &ub&'ane p&iE*ac'iveA li &e
rec*l'ea+, *bli%a'*riu m*&'re bi*l*%ice
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

r ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
G.) Rec*l'area m*&'rel*r bi*l*%ice &e 0ace Cn uni',ile de a&i&'en, medical, au'*ri+a'e &au Cn uni',ile medic*)
G() 4'abilirea c*ncen'raiei de alc**l &au a pre+enei Cn *r%ani&m de &ub&'ane p&iE*ac'ive &e 0ace Cn in&'i'uiile
le%ale au'*ri+a'eA Cn c*n0*rmi'a'e cu n*rmele me'*d*l*%ice elab*ra'e de Mini&'erul 4,n,',ii
ului Cn aerul e@pira' &au 'e&'area preliminar, a pre+enei Cn *r%ani&m a un*r
&ub&'ane p&iE*ac'ive &e 0ace de c,'re p*liia ru'ier,A cu a3u'*rul un*r mi3l*ace 'eEnice cer'i0ica'e
e p*liia ru'ier,A cu a3u'*rul unui mi3l*c
G?) 6er&*ana care c*nduce pe drumurile publice un veEicul pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii
n mi3l*c 'eEnic *m*l*%a' 7i veri0ica' me'r*l*%ic 7i
depi&'a', ca av-nd * c*ncen'raie de p-n, la #A1# m%Dl alc**l pur Cn aerul e@pira'A Ci p*a'e &*lici'a ace&'uia &, i &e
rec*l'e+e m*&'re bi*l*%ice Cn cadrul uni',il*r &au in&'i'uiil*r medicale prev,+u'e la alin G.)A Cn vederea &'abilirii
G!) 6er&*ana care c*nduce pe drumurile publice un veEicul pen'ru care le%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii
me'r*l*%ic 7i depi&'a', ca av-nd *
c*ncen'raie de pe&'e #A1# m%Dl alc**l pur Cn aerul e@pira'A e&'e *bli%a', &, &e &upun, rec*l',rii m*&'rel*r
e%ea prevede *bli%a'ivi'a'ea deinerii permi&ului de c*nducereA
'e&'ai Cn 'ra0ic cu un mi3l*c cer'i0ica' care indic, pre+ena Cn *r%ani&m a un*r &ub&'ane p&iE*ac'iveA li &e
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn


ART <#
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' <# a 0*&' abr*%a' de pc' $ al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART <.
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' <. a 0*&' abr*%a' de pc' $ al ar'
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART <(
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' <( a 0*&' abr*%a' de pc' $ al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART <$
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' <$ a 0*&' abr*%a' de pc' $ al ar' .(. din Ti'l
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART <1
Abr*%a'
)))))))))))))
Ar' <1 a 0*&' abr*%a' de pc' $ al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

CA6 VII
Ra&punderea c*n'raven'i*nala

ART <?
G.) Incalcarea di&p*+i'iil*r pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA al'ele deca' cele care in'rune&c elemen'
c*n&'i'u'ive ale unei in0rac'iuniA c*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu aver'i&men' *ri cu amenda ca
&anc'iune principala &iA dupa ca+A cu una din're &anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are preva+u'e la ar' <!
alin G()
G() Aver'i&men'ul c*n&'a in a'en'i*narea verbala &au &cri&a a c*n'ravenien'uluiA in&*'i'a de rec*mandarea de a
re&pec'a di&p*+i'iile le%ale
G$) Abr*%a'
)))))))))))))))
Alin G$) al ar' <? a 0*&' abr*%a' de pc' $( al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G1) 4anc'iunile c*n'raven'i*nale preva+u'e la alin G.) &e &'abile&c &i &e aplica c*n'ravenien'il*rA per&*ane 0i+ice
*ri 3uridice
ART <!
G.) 4anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are au ca &c*p inla'urarea unei &'ari de peric*l &i prein'ampinarea
&avar&irii al'*r 0ap'e in'er+i&e de le%e &i &e aplica prin acela&i pr*ce&
principala a amen+ii &au aver'i&men'ului
G() 4anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are &un' urma'*arele8
a) aplicarea punc'el*r de penali+are=
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
G.) Incalcarea di&p*+i'iil*r pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA al'ele deca' cele care in'rune&c elemen'
c*n&'i'u'ive ale unei in0rac'iuniA c*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu aver'i&men' *ri cu amenda ca
&anc'iune principala &iA dupa ca+A cu una din're &anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are preva+u'e la ar' <!
'ul c*n&'a in a'en'i*narea verbala &au &cri&a a c*n'ravenien'uluiA in&*'i'a de rec*mandarea de a
Alin G$) al ar' <? a 0*&' abr*%a' de pc' $( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G1) 4anc'iunile c*n'raven'i*nale preva+u'e la alin G.) &e &'abile&c &i &e aplica c*n'ravenien'il*rA per&*ane 0i+ice
G.) 4anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are au ca &c*p inla'urarea unei &'ari de peric*l &i prein'ampinarea
&avar&irii al'*r 0ap'e in'er+i&e de le%e &i &e aplica prin acela&i pr*ce&)verbal prin care &e aplica &i &anc'iunea
ii &au aver'i&men'ului
G() 4anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are &un' urma'*arele8
a) aplicarea punc'el*r de penali+are=

ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
.(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
ul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
G.) Incalcarea di&p*+i'iil*r pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA al'ele deca' cele care in'rune&c elemen'ele
c*n&'i'u'ive ale unei in0rac'iuniA c*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu aver'i&men' *ri cu amenda ca
&anc'iune principala &iA dupa ca+A cu una din're &anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are preva+u'e la ar' <!
'ul c*n&'a in a'en'i*narea verbala &au &cri&a a c*n'ravenien'uluiA in&*'i'a de rec*mandarea de a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G1) 4anc'iunile c*n'raven'i*nale preva+u'e la alin G.) &e &'abile&c &i &e aplica c*n'ravenien'il*rA per&*ane 0i+ice
G.) 4anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are au ca &c*p inla'urarea unei &'ari de peric*l &i prein'ampinarea
verbal prin care &e aplica &i &anc'iunea

b) &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA pe 'imp limi'a'=
c) c*n0i&carea bunuril*r de&'ina'e &avar&irii c*n'raven'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a *ri
0*l*&i'e in ace&' &c*p=
d) im*bili+area veEiculului=
e) radierea din *0iciu a inma'ricularii &au inre%i&'rarii veEicululuiA in ca+urile
))))))))))))))
Li' e) a alin G() al ar' <! a 0*&' m*di0ica'a de pc' (/ al
&ep'embrie (##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &

0) abr*%a',=
)))))))))))))))
Li' 0) a alin G() al ar' <! a 0*&' abr*%a'a de pc' $$ al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie

G$) 6en'ru incalcarea un*r n*rme la re%imul circula'ieiA pe lan%a &anc'iunea principala &auA dupa ca+A una din're
&anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are preva+u'e la alin G() li' c)A d) &i 0)A in ca+urile preva+u'e la ar' .#/
alin G.) &e aplica &i un numar de (A $A 1 &au ! punc'e de penali+are
G1) In ca+ul cumulului de .? punc'e de penali+are &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e di&pune de
ca're &e0ul p*li'iei ru'iere din 3ude'ul &au municipiul Iucure&'i care il are in
c*nducere
)))))))))))))))
Alin G1) al ar' <! a 0*&' m*di0ica' de pc' $1 al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< i

G?) C*n0i&carea &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera prin pr*ce&ul
aplicarea &anc'iunii amen+ii
G!) 4un' &upu&e c*n0i&carii8
a) mi3l*acele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &i &*n*re de'
cele preva+u'e la ar' $( alin G() &i G$)=
b) di&p*+i'ivele care per'urba 0unc'i*narea mi3l*acel*r 'eEnice de &uprave%Eere a 'ra0icului=
c) placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'
&un' m*n'a'e pe veEicule=
d) veEiculele cu 'rac'iune animalaA cand circula pe drumurile publice pe care le e&'e in'er+i& acce&ul *ri pe al'e
'ra&ee deca' cele &'abili'e de au'*ri'a'ile publice l*ca
G") Im*bili+area unui veEicul c*n&'a in &c*a'erea ace&'uia in a0ara par'ii car*&abileA pe ac*&'amen' &au ca' mai
apr*ape de mar%inea drumuluiA &i punerea lui in imp*&ibili'a'e de mi&care prin 0*l*&irea un*r di&p*+i'ive 'eEnice
&au a al'*r mi3l*ace de bl*care
G/) Im*bili+area unui veEicul &e di&pune de ca're p*li'i&'ul ru'ierA ca urmare a &avar&irii de ca're c*nduca'*rul
ace&'uia a uneia din're 0ap'ele preva+u'e la ar' .." alin G.)
))))))))))))))
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam'8
6rin 2ECIFIA CUR>II CON4TITU>IONALE nr !!. din 1 iulie (##"
?(? din ( au%u&' (##"A a 0*&' admi&a e@cepia de nec*n&'i'ui*nali'a'e a di&p*+iiil*r
Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(
ace&'ea &un' nec*n&'i'ui*nale
6rin urmareA c*n0*rm ar' .1" din C*n&'i'uia R*m-niei republica', in M*ni'*rul O0icial nr
*c'*mbrie (##$A di&p*+i'iile din le%ile &i *rd*nanele in vi%*areA precum 7i cele din re%ulamen'eA c*n&'a'a'e ca
0iind nec*n&'i'ui*naleA C7i Cnce'ea+, e0ec'ele 3uridice la 1? de +ile de la publicarea deci+iei Curii C*n&'i'ui*nale
dac,A Cn ace&' in'ervalA 6arlamen'ul &au GuvernulA dupa ca+A nu pun de ac*rd prevederile nec*n&'i'ui*nale cu
di&p*+iiile C*n&'i'uiei 6e dura'a ace&'ui 'ermenA di&p*+iiile c*n&'a'a'e ca 0iind nec*n&'i'ui*nale &un'
&u&penda'e de drep'
Ln c*n&ecin,A Cncepand cu da'a de ( au%u&' (##"A di&p*+iiile
Guvernului nr .<?D(##( au 0*&' &u&penda'e de drep'A iar Cncep-nd cu da'a de ." &ep'embrie (##" ace&'ea 7i
Cnce'a' e0ec'ele 3uridice
b) &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA pe 'imp limi'a'=
c) c*n0i&carea bunuril*r de&'ina'e &avar&irii c*n'raven'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a *ri
e) radierea din *0iciu a inma'ricularii &au inre%i&'rarii veEicululuiA in ca+urile preva+u'e la ar' ." alin G1)=
Li' e) a alin G() al ar' <! a 0*&' m*di0ica'a de pc' (/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
Li' 0) a alin G() al ar' <! a 0*&' abr*%a'a de pc' $$ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) 6en'ru incalcarea un*r n*rme la re%imul circula'ieiA pe lan%a &anc'iunea principala &auA dupa ca+A una din're
&anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are preva+u'e la alin G() li' c)A d) &i 0)A in ca+urile preva+u'e la ar' .#/
e aplica &i un numar de (A $A 1 &au ! punc'e de penali+are
G1) In ca+ul cumulului de .? punc'e de penali+are &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e di&pune de
ca're &e0ul p*li'iei ru'iere din 3ude'ul &au municipiul Iucure&'i care il are in eviden'a pe 'i'ularul permi&ului de
Alin G1) al ar' <! a 0*&' m*di0ica' de pc' $1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G?) C*n0i&carea &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera prin pr*ce&ul)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA *da'a cu
a) mi3l*acele &peciale de aver'i+are lumin*a&e &i &*n*re de'inu'eA m*n'a'e &i 0*l*&i'e pe al'e au'*veEicule deca'

b) di&p*+i'ivele care per'urba 0unc'i*narea mi3l*acel*r 'eEnice de &uprave%Eere a 'ra0icului=
c) placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare care nu c*re&pund &'andardel*r in vi%*are &i care
d) veEiculele cu 'rac'iune animalaA cand circula pe drumurile publice pe care le e&'e in'er+i& acce&ul *ri pe al'e
'ra&ee deca' cele &'abili'e de au'*ri'a'ile publice l*cale*)
G") Im*bili+area unui veEicul c*n&'a in &c*a'erea ace&'uia in a0ara par'ii car*&abileA pe ac*&'amen' &au ca' mai
apr*ape de mar%inea drumuluiA &i punerea lui in imp*&ibili'a'e de mi&care prin 0*l*&irea un*r di&p*+i'ive 'eEnice
G/) Im*bili+area unui veEicul &e di&pune de ca're p*li'i&'ul ru'ierA ca urmare a &avar&irii de ca're c*nduca'*rul
ace&'uia a uneia din're 0ap'ele preva+u'e la ar' .." alin G.)
Neam'8
2ECIFIA CUR>II CON4TITU>IONALE nr !!. din 1 iulie (##"A publica'a in MONITORUL OFICIAL nr
?(? din ( au%u&' (##"A a 0*&' admi&a e@cepia de nec*n&'i'ui*nali'a'e a di&p*+iiil*r
Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##( privind circulaia pe drumurile publiceA c*n&'a'-ndu
6rin urmareA c*n0*rm ar' .1" din C*n&'i'uia R*m-niei republica', in M*ni'*rul O0icial nr
*c'*mbrie (##$A di&p*+i'iile din le%ile &i *rd*nanele in vi%*areA precum 7i cele din re%ulamen'eA c*n&'a'a'e ca
0iind nec*n&'i'ui*naleA C7i Cnce'ea+, e0ec'ele 3uridice la 1? de +ile de la publicarea deci+iei Curii C*n&'i'ui*nale
&' in'ervalA 6arlamen'ul &au GuvernulA dupa ca+A nu pun de ac*rd prevederile nec*n&'i'ui*nale cu
di&p*+iiile C*n&'i'uiei 6e dura'a ace&'ui 'ermenA di&p*+iiile c*n&'a'a'e ca 0iind nec*n&'i'ui*nale &un'
ncepand cu da'a de ( au%u&' (##"A di&p*+iiile ar' <! alin G!) li' d) din Ord*nana de ur%en, a
au 0*&' &u&penda'e de drep'A iar Cncep-nd cu da'a de ." &ep'embrie (##" ace&'ea 7i

c) c*n0i&carea bunuril*r de&'ina'e &avar&irii c*n'raven'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a *ri
preva+u'e la ar' ." alin G1)=
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
ep'embrie (##!
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
G$) 6en'ru incalcarea un*r n*rme la re%imul circula'ieiA pe lan%a &anc'iunea principala &auA dupa ca+A una din're
&anc'iunile c*n'raven'i*nale c*mplemen'are preva+u'e la alin G() li' c)A d) &i 0)A in ca+urile preva+u'e la ar' .#/
G1) In ca+ul cumulului de .? punc'e de penali+are &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e di&pune de
eviden'a pe 'i'ularul permi&ului de
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA *da'a cu
inu'eA m*n'a'e &i 0*l*&i'e pe al'e au'*veEicule deca'
b) di&p*+i'ivele care per'urba 0unc'i*narea mi3l*acel*r 'eEnice de &uprave%Eere a 'ra0icului=
rare care nu c*re&pund &'andardel*r in vi%*are &i care
d) veEiculele cu 'rac'iune animalaA cand circula pe drumurile publice pe care le e&'e in'er+i& acce&ul *ri pe al'e
G") Im*bili+area unui veEicul c*n&'a in &c*a'erea ace&'uia in a0ara par'ii car*&abileA pe ac*&'amen' &au ca' mai
apr*ape de mar%inea drumuluiA &i punerea lui in imp*&ibili'a'e de mi&care prin 0*l*&irea un*r di&p*+i'ive 'eEnice
G/) Im*bili+area unui veEicul &e di&pune de ca're p*li'i&'ul ru'ierA ca urmare a &avar&irii de ca're c*nduca'*rul
A publica'a in MONITORUL OFICIAL nr
?(? din ( au%u&' (##"A a 0*&' admi&a e@cepia de nec*n&'i'ui*nali'a'e a di&p*+iiil*r ar' <! alin G!) li' d) din
privind circulaia pe drumurile publiceA c*n&'a'-ndu)&e ca
6rin urmareA c*n0*rm ar' .1" din C*n&'i'uia R*m-niei republica', in M*ni'*rul O0icial nr "!" din $.
*c'*mbrie (##$A di&p*+i'iile din le%ile &i *rd*nanele in vi%*areA precum 7i cele din re%ulamen'eA c*n&'a'a'e ca
0iind nec*n&'i'ui*naleA C7i Cnce'ea+, e0ec'ele 3uridice la 1? de +ile de la publicarea deci+iei Curii C*n&'i'ui*nale
&' in'ervalA 6arlamen'ul &au GuvernulA dupa ca+A nu pun de ac*rd prevederile nec*n&'i'ui*nale cu
di&p*+iiile C*n&'i'uiei 6e dura'a ace&'ui 'ermenA di&p*+iiile c*n&'a'a'e ca 0iind nec*n&'i'ui*nale &un'
ar' <! alin G!) li' d) din Ord*nana de ur%en, a
au 0*&' &u&penda'e de drep'A iar Cncep-nd cu da'a de ." &ep'embrie (##" ace&'ea 7i)au


ART <"
G.) In ca+urile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA p*li'i&'ul ru'ier di&pune &i una din're urma'*arele
ma&uri 'eEnic*)admini&'ra'ive8
)))))))))))))))
6ar'ea in'r*duc'iva a alin G.) al ar' <" a 0*&' m*di0ica'a de
!< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

a) re'inerea permi&ului de c*nducere &iD&au a cer'i0ica'ului de inma'riculare *ri de inre%i
d*ve+ii inl*cui'*are a ace&'*ra=
b) re'ra%erea permi&ului de c*nducereA a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au inre%i&'rare *ri a placu'el*r cu
numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare=
c) anularea permi&ului de c*nducere
d) ridicarea veEiculel*r &'a'i*na'e nere%ulamen'ar
)))))))))))))))
Li' d) a alin G.) al ar' <" a 0*&' in'r*du&a de pc' $! al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFI

G() Re'inerea permi&ului de c*nducere *ri a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rare &e 0ace de ca're
p*li'i&'ul ru'ierA de re%ula *da'a cu c*n&'a'area 0ap'eiA eliberandu
drep' de circula'ie
)))))))))))))))
Alin G() al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' $? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) 6eri*ada in care 'i'ularul permi&ului de c*nducere nu are drep'ul de a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvai
&e c*n&idera &u&pendareA c*n0*rm di&p*+i'iil*r ar' <! alin G() li' b)
)))))))))))))))
Alin G$) al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' $? a
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G1) Re'ra%erea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera daca 'i'ularul ace&'uia a
inap' pen'ru a c*nduce veEicule pe drumurile publice de ca're * uni'a'e de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'a
))))))))))))))))
Alin G1) al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' (# al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G?) Anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera pe a carei ra+a de c*mpe'en'a &
pr*du& una din're 0ap'ele preva+u'e la ar' ..1
G!) 6r*cedura aplicarii ma&uril*r 'eEnic*
)))))))))))))))
Alin G!) al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' $? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART </
G.) Amen+ile c*n'raven'i*nale &e &'abile&c in cuan'umul de'ermina' de val*area numarului punc'el*r
aplica'e
G() Un punc')amenda repre+in'a val*ric .#R din &alariul minim bru' pe ec
Guvernului
G$) C*n'raven'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a li &e &'abile&c cla&e de &anc'iuni car*ra le
c*re&punde un numar de punc'e)amendaA in 0unc'ie de %ravi'a'ea 0ap'el*r &i de peric*lul &*cial pe c
pre+in'a
G1) Cla&ele de &anc'iuni &un' urma'*arele8
a) cla&a I ) ( &au $ punc'e)amenda=
G.) In ca+urile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA p*li'i&'ul ru'ier di&pune &i una din're urma'*arele
6ar'ea in'r*duc'iva a alin G.) al ar' <" a 0*&' m*di0ica'a de pc' $? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
a) re'inerea permi&ului de c*nducere &iD&au a cer'i0ica'ului de inma'riculare *ri de inre%i
b) re'ra%erea permi&ului de c*nducereA a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au inre%i&'rare *ri a placu'el*r cu
numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare=
c) anularea permi&ului de c*nducere
d) ridicarea veEiculel*r &'a'i*na'e nere%ulamen'ar
Li' d) a alin G.) al ar' <" a 0*&' in'r*du&a de pc' $! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() Re'inerea permi&ului de c*nducere *ri a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rare &e 0ace de ca're
p*li'i&'ul ru'ierA de re%ula *da'a cu c*n&'a'area 0ap'eiA eliberandu)&e 'i'ularului * d*vada inl*cui'*are
Alin G() al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' $? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) 6eri*ada in care 'i'ularul permi&ului de c*nducere nu are drep'ul de a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvai
&e c*n&idera &u&pendareA c*n0*rm di&p*+i'iil*r ar' <! alin G() li' b)
Alin G$) al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' $? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G1) Re'ra%erea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera daca 'i'ularul ace&'uia a
inap' pen'ru a c*nduce veEicule pe drumurile publice de ca're * uni'a'e de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'a
Alin G1) al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' (# al ar' I din LEGEA nr ! din < i
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G?) Anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera pe a carei ra+a de c*mpe'en'a &
pr*du& una din're 0ap'ele preva+u'e la ar' ..1
icarii ma&uril*r 'eEnic*)admini&'ra'ive &e &'abile&'e prin re%ulamen'
Alin G!) al ar' <" a 0*&' m*di0ica' de pc' $? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
n MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G.) Amen+ile c*n'raven'i*nale &e &'abile&c in cuan'umul de'ermina' de val*area numarului punc'el*r
amenda repre+in'a val*ric .#R din &alariul minim bru' pe ec*n*mieA &'abili' prin E*'arare a
G$) C*n'raven'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a li &e &'abile&c cla&e de &anc'iuni car*ra le
amendaA in 0unc'ie de %ravi'a'ea 0ap'el*r &i de peric*lul &*cial pe c
G1) Cla&ele de &anc'iuni &un' urma'*arele8

G.) In ca+urile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'aA p*li'i&'ul ru'ier di&pune &i una din're urma'*arele
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
a) re'inerea permi&ului de c*nducere &iD&au a cer'i0ica'ului de inma'riculare *ri de inre%i&'rare &auA dupa ca+A a
b) re'ra%erea permi&ului de c*nducereA a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au inre%i&'rare *ri a placu'el*r cu
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
G() Re'inerea permi&ului de c*nducere *ri a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rare &e 0ace de ca're
&e 'i'ularului * d*vada inl*cui'*are cu &au 0ara
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G$) 6eri*ada in care 'i'ularul permi&ului de c*nducere nu are drep'ul de a c*nduce un au'*veEicul &au 'ramvai
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G1) Re'ra%erea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera daca 'i'ularul ace&'uia a 0*&' declara'
inap' pen'ru a c*nduce veEicule pe drumurile publice de ca're * uni'a'e de a&i&'en'a medicala au'*ri+a'a
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
G?) Anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're p*li'ia ru'iera pe a carei ra+a de c*mpe'en'a &)a
admini&'ra'ive &e &'abile&'e prin re%ulamen'
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
G.) Amen+ile c*n'raven'i*nale &e &'abile&c in cuan'umul de'ermina' de val*area numarului punc'el*r)amenda
*n*mieA &'abili' prin E*'arare a
G$) C*n'raven'iil*r preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a li &e &'abile&c cla&e de &anc'iuni car*ra le
amendaA in 0unc'ie de %ravi'a'ea 0ap'el*r &i de peric*lul &*cial pe care ace&'ea il

b) cla&a a II)a ) 1 &au ? punc'e)amenda=
c) cla&a a III)a ) de la ! la / punc'e)amenda=
d) cla&a a IV)a ) de la < la (# punc'e)
e) cla&a a V)a ) de la (. la .## punc'e
G?) C*n'raven'iile preva+u'e la cla&a a V
ART <<
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a I de &anc'iuni u
&avar&i'e de ca're per&*ane 0i+ice8
. c*nducerea unui au'*veEicul in m*d ne3u&'i0ica' cu * vi'e+a cu cel pu'in .# JmDE &ub limi'a minima
*bli%a'*rie &'abili'a pe 'r*n&*nul de drum re&pec'iv=
( nere&pec'area *bli%a'iei de &emnali+
$ nere&pec'area de ca're pie'*ni a n*rmel*r privind circula'ia pe drumurile publice=
1 neindeplinirea *bli%a'iei pr*prie'arului &au a u'ili+a'*rului de au'*veEicul de a &*lici'a d*cumen'ul de
c*n&'a'are a avariil*r pr*du&e ace&'uia in al'e impre3urari deca' in urma unui acciden' de circula'ie=
? nere&pec'area n*rmel*r privind circula'ia pe drumurile publice de ca're c*nduca'*rii c*l*anel*r mili'areA ai
%rupuril*r *r%ani+a'e au'*ri+a'e &i c*r'e%
! nere&pec'area &emni0ica'iei &emnalului lumin*& in'ermediar de 0*rma uneia &au a un*r &a%e'i de cul*are
%albena *ri alba cu var0ul *rien'a' in 3*& &pre dreap'aA care anun'a &cEimbarea &emnalului de cul*are verde in
ca+ul ben+il*r cu circula'ie rever&ibila=
" c*nducerea unui veEicul avaria' pe&'e 'ermenul de $# de +ile de la da'a eliberarii d*cumen'ului de c*n&'a'are
a avariei=
/ nere&pec'area *bli%a'iei pa&a%eril*r a0la'i in'r
publiceA cen'ura &au di&p*+i'ivele de &i%uran'a *m*l*%a'e=
)))))))))))))))
6unc'ul / al alin G.) al ar' << a 0*&' m*di0ica' de pc' $" al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

< nere&pec'area *bli%a'iei de ca're per&*ana 'ran&p*r'a'a pe m*'*cicle'a &au pe m*ped de a pur'aA in 'impul
depla&arii pe drumurile publiceA ca&ca de pr*'ec'ie *m*l*%a'a=
)))))))))))))))
6unc'ul < al alin G.) al ar' << a 0*&' m*di0ica' de pc' $" al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

.# nere&pec'area *bli%a'iei c*nduca'*rului de veEicul de a la&a liber 'ra&eul 'ramvaiului la apr*pierea ace&'uiaA
cand drumul are * &in%ura banda=
.. nere&pec'area re%ulil*r de circula'ie de ca're c*nduca'*rii de animale=
.( nere&pec'area *bli%a'iei de a aplica &emnul di&'inc'iv
de un an vecEime de la d*bandirea permi&ului de c*nducere=
.$ la&area libera in 'impul c*nducerii a v*lanuluiA %Eid*nului &au a mane'ei de c*manda a veEiculului=
.1 nere&pec'area de ca're pa&a%eri &au cala'*ri a *bli%a'iil*r ce le revin a'unci cand &e a0la in veEicule=
.? nere&pec'area &emni0ica'iei cul*rii %albene a &ema0*rului=
.! c*nducerea unui veEicul ale carui placu'e cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &un' de'eri*
murdare *ri ac*peri'e cu %Eea'a &au +apada de na'ura a impiedica iden'i0icarea numarului de inma'riculare &au de
inre%i&'rare=
." c*nducerea unui veEicul pe ale carui placu'e cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &un' aplica'e
0*lii &au al'e di&p*+i'ive care nu permi' ci'irea numarului de inma'riculare *ri placu'ele nu c*re&pund &'andardel*r
in vi%*are=
./ c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul cu de0ec'iuni 'eEniceA al'ele deca' cele preva+u'e la ar' .#(
alin G$) li' b)A *ri care are lip&a unul &au mai mul'e elemen'e de car*&erie &au acea&'a e&'e de'eri*ra'a vi+ibil
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica
ART .##
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a II
&avar&i'e de per&*ane 0i+ice8
amenda=
amenda=
)amenda=
de la (. la .## punc'e)amenda
G?) C*n'raven'iile preva+u'e la cla&a a V)a de &anc'iuni &e aplica per&*anel*r 3uridice
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a I de &anc'iuni u
. c*nducerea unui au'*veEicul in m*d ne3u&'i0ica' cu * vi'e+a cu cel pu'in .# JmDE &ub limi'a minima
*bli%a'*rie &'abili'a pe 'r*n&*nul de drum re&pec'iv=
( nere&pec'area *bli%a'iei de &emnali+are a manevrei de &cEimbare a direc'iei de mer&=
$ nere&pec'area de ca're pie'*ni a n*rmel*r privind circula'ia pe drumurile publice=
1 neindeplinirea *bli%a'iei pr*prie'arului &au a u'ili+a'*rului de au'*veEicul de a &*lici'a d*cumen'ul de
a'are a avariil*r pr*du&e ace&'uia in al'e impre3urari deca' in urma unui acciden' de circula'ie=
? nere&pec'area n*rmel*r privind circula'ia pe drumurile publice de ca're c*nduca'*rii c*l*anel*r mili'areA ai
%rupuril*r *r%ani+a'e au'*ri+a'e &i c*r'e%iil*r=
! nere&pec'area &emni0ica'iei &emnalului lumin*& in'ermediar de 0*rma uneia &au a un*r &a%e'i de cul*are
%albena *ri alba cu var0ul *rien'a' in 3*& &pre dreap'aA care anun'a &cEimbarea &emnalului de cul*are verde in

" c*nducerea unui veEicul avaria' pe&'e 'ermenul de $# de +ile de la da'a eliberarii d*cumen'ului de c*n&'a'are
/ nere&pec'area *bli%a'iei pa&a%eril*r a0la'i in'r)un au'*veEicul de a pur'aA in 'impul depla&arii pe drumuri
publiceA cen'ura &au di&p*+i'ivele de &i%uran'a *m*l*%a'e=
6unc'ul / al alin G.) al ar' << a 0*&' m*di0ica' de pc' $" al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
RUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
< nere&pec'area *bli%a'iei de ca're per&*ana 'ran&p*r'a'a pe m*'*cicle'a &au pe m*ped de a pur'aA in 'impul
depla&arii pe drumurile publiceA ca&ca de pr*'ec'ie *m*l*%a'a=
6unc'ul < al alin G.) al ar' << a 0*&' m*di0ica' de pc' $" al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
ca'*rului de veEicul de a la&a liber 'ra&eul 'ramvaiului la apr*pierea ace&'uiaA
.. nere&pec'area re%ulil*r de circula'ie de ca're c*nduca'*rii de animale=
.( nere&pec'area *bli%a'iei de a aplica &emnul di&'inc'iv pe au'*veEicule c*ndu&e de per&*ane care au mai pu'in
de un an vecEime de la d*bandirea permi&ului de c*nducere=
.$ la&area libera in 'impul c*nducerii a v*lanuluiA %Eid*nului &au a mane'ei de c*manda a veEiculului=
a%eri &au cala'*ri a *bli%a'iil*r ce le revin a'unci cand &e a0la in veEicule=
.? nere&pec'area &emni0ica'iei cul*rii %albene a &ema0*rului=
.! c*nducerea unui veEicul ale carui placu'e cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &un' de'eri*
murdare *ri ac*peri'e cu %Eea'a &au +apada de na'ura a impiedica iden'i0icarea numarului de inma'riculare &au de
." c*nducerea unui veEicul pe ale carui placu'e cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &un' aplica'e
u al'e di&p*+i'ive care nu permi' ci'irea numarului de inma'riculare *ri placu'ele nu c*re&pund &'andardel*r
./ c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul cu de0ec'iuni 'eEniceA al'ele deca' cele preva+u'e la ar' .#(
A *ri care are lip&a unul &au mai mul'e elemen'e de car*&erie &au acea&'a e&'e de'eri*ra'a vi+ibil
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica ( punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' a)
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a II)a de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e

a de &anc'iuni &e aplica per&*anel*r 3uridice
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a I de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e
. c*nducerea unui au'*veEicul in m*d ne3u&'i0ica' cu * vi'e+a cu cel pu'in .# JmDE &ub limi'a minima
are a manevrei de &cEimbare a direc'iei de mer&=
$ nere&pec'area de ca're pie'*ni a n*rmel*r privind circula'ia pe drumurile publice=
1 neindeplinirea *bli%a'iei pr*prie'arului &au a u'ili+a'*rului de au'*veEicul de a &*lici'a d*cumen'ul de
a'are a avariil*r pr*du&e ace&'uia in al'e impre3urari deca' in urma unui acciden' de circula'ie=
? nere&pec'area n*rmel*r privind circula'ia pe drumurile publice de ca're c*nduca'*rii c*l*anel*r mili'areA ai
! nere&pec'area &emni0ica'iei &emnalului lumin*& in'ermediar de 0*rma uneia &au a un*r &a%e'i de cul*are
%albena *ri alba cu var0ul *rien'a' in 3*& &pre dreap'aA care anun'a &cEimbarea &emnalului de cul*are verde in
" c*nducerea unui veEicul avaria' pe&'e 'ermenul de $# de +ile de la da'a eliberarii d*cumen'ului de c*n&'a'are
un au'*veEicul de a pur'aA in 'impul depla&arii pe drumurile
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
< nere&pec'area *bli%a'iei de ca're per&*ana 'ran&p*r'a'a pe m*'*cicle'a &au pe m*ped de a pur'aA in 'impul
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
ca'*rului de veEicul de a la&a liber 'ra&eul 'ramvaiului la apr*pierea ace&'uiaA
pe au'*veEicule c*ndu&e de per&*ane care au mai pu'in
.$ la&area libera in 'impul c*nducerii a v*lanuluiA %Eid*nului &au a mane'ei de c*manda a veEiculului=
a%eri &au cala'*ri a *bli%a'iil*r ce le revin a'unci cand &e a0la in veEicule=
.! c*nducerea unui veEicul ale carui placu'e cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &un' de'eri*ra'eA
murdare *ri ac*peri'e cu %Eea'a &au +apada de na'ura a impiedica iden'i0icarea numarului de inma'riculare &au de
." c*nducerea unui veEicul pe ale carui placu'e cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &un' aplica'e
u al'e di&p*+i'ive care nu permi' ci'irea numarului de inma'riculare *ri placu'ele nu c*re&pund &'andardel*r
./ c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul cu de0ec'iuni 'eEniceA al'ele deca' cele preva+u'e la ar' .#(
A *ri care are lip&a unul &au mai mul'e elemen'e de car*&erie &au acea&'a e&'e de'eri*ra'a vi+ibil
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
( punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' a)
a de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e

. nere&pec'area &emnalel*r p*lii7'il*r de 0r*n'ier, Cn punc'ele de 'recere a 0r*n'ierei de &'a' a R*m-nieiA ale
Cndrum,'*ril*r de circulaie ai Mini&'erului Ap,r,rii Nai*naleA ale *r%anel*r 0i&cale din cadrul A%eniei Nai*nale
de Admini&'rare Fi&cal,A ale a%enil*r de cale 0era',A a
&ec'*arele de drum pe care &e e@ecu', lucr,ri de reabili'are a ace&'*raA precum 7i cele ale pa'rulel*r 7c*lare de
circulaie 7i ale nev,+,'*ril*r=
))))))))))))))
6c' . al alin G.) al ar' .## a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al
iunie (#.#A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#

( nere&pec'area re%ulil*r de u'ili+are a mi3l*acel*r de aver'i+are &*n*ra de ca're c*nduca'*rii de veEiculeA cu
e@cep'ia cel*r care c*nduc au'*veEicule preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b)=
$ nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*arel*r &i
1 neindeplinirea *bli%a'iei de a &*lici'a au'*ri'a'ii c*mpe'en'eA in 'ermenul preva+u' de le%eA eliberarea unui
n*u permi& de c*nducere &au cer'i0ica' de inma'riculare *ri de inre%i&'rareA in ca+ul in care ace&'ea au 0*&'
declara'e 0ura'eA pierdu'eA de'eri*ra'e &au nu mai c*re&pund din punc'ul de vedere al 0*rmei &i c*n'inu'ului cel*r
in vi%*are=
)))))))))))))))
6unc'ul 1 al alin G.) al ar' .## a 0*&' m*di0ica' de pc' $/ al
(/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

? lip&a d*'aril*r &peci0ice la au'*veEiculele de&'ina'e inva'arii c*nducerii au'*A preva+u'e in re%lemen'arile in
vi%*are=
! c*nducerea unui au'*veEicul care are m*n'a'e anvel*pe cu al'e dimen&iuni &au carac'eri&'ici deca' cele
preva+u'e in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri &un' u+a'e pe&'e limi'a admi&a=
" c*nducerea unui au'*veEicul careA in mer& &au &'a'i*nareA p*luea+a
admi&a=
/ nere&pec'area 'ra&eel*r &'abili'e de p*li'ia ru'iera pen'ru pre%a'irea prac'ica &au &u&'inerea e@amenului
pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere=
< nere&pec'area *bli%a'iei de a circula pe un &in%ur &irA indi0eren' de direc'ia de depla&areA in'r
care circula &i 'ramvaie &i de a la&a liber 'ra&eul 'ramvaiului a'unci cand &pa'iul din're &ina din dreap'a &i 'r*'uar
nu permi'e circula'ia pe d*ua &iruri=
.# e0ec'uarea de ca're c*nduca'*rul unui veEicul a un*r ac'ivi'a'i de na'ura a
*ri 0*l*&irea in&'ala'iil*r de &*n*ri+are la un nivel de +%*m*' care a0ec'ea+a depla&area in &i%uran'a a lui &i a
cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic=
.. nere&pec'area *bli%a'iei ce revine c*nduca'*rului de m*'*cicle'a &au m*ped de a avea in 0unc'iuneA in 'impul
+ileiA luminile de in'alnire in circula'ia pe drumurile publice=
.( neu'ili+area ecEipamen'ului de pr*'ec'ie
lucrari in +*na drumului public &au de ca're a%en'ul de cale 0era'a care a&i%ura 'recerea la nivel=
.$ c*nducerea unui au'*veEicul care nu e&'e d*'a' cu 'ru&a medicalaA 'ri
pen'ru incendiiA *m*l*%a'e
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica $ punc'e de penali+areA c*n0*rm ar
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a II
&anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are a &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de
$# de +ile &avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
a) depa&irea c*l*anel*r de veEicule *pri'e la cul*area r*&ie a &ema0*rului &au la 'recerile la nivel cu calea 0era'a=
b) neac*rdarea pri*ri'a'ii de 'recere p
l*curile &pecial amena3a'e &i &emnali+a'eA a0la'i pe &en&ul de depla&are a au'*veEiculului &au 'ramvaiului=
c) neac*rdarea pri*ri'a'ii de 'recere veEiculel*r care au ace&' drep'=
d) nere&pec'area &emni0ica'iei cul*rii r*&ii a &ema0*rului=
e) nere&pec'area re%ulil*r privind depa&irea=
0) nere&pec'area &emnalel*rA indica'iil*r &i di&p*+i'iil*r p*li'i&'ului ru'ier a0la' in e@erci'area a'ribu'iil*r de
&erviciu=
ii7'il*r de 0r*n'ier, Cn punc'ele de 'recere a 0r*n'ierei de &'a' a R*m-nieiA ale
Cndrum,'*ril*r de circulaie ai Mini&'erului Ap,r,rii Nai*naleA ale *r%anel*r 0i&cale din cadrul A%eniei Nai*nale
de Admini&'rare Fi&cal,A ale a%enil*r de cale 0era',A ale per&*anel*r de&emna'e pen'ru diri3area circulaieiA pe
&ec'*arele de drum pe care &e e@ecu', lucr,ri de reabili'are a ace&'*raA precum 7i cele ale pa'rulel*r 7c*lare de
a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 1(. din ($ iunie (#.#
( nere&pec'area re%ulil*r de u'ili+are a mi3l*acel*r de aver'i+are &*n*ra de ca're c*nduca'*rii de veEiculeA cu
e@cep'ia cel*r care c*nduc au'*veEicule preva+u'e la ar' $( alin G() li' a) &i b)=
$ nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*arel*r &i marca3el*r de *bli%are=
1 neindeplinirea *bli%a'iei de a &*lici'a au'*ri'a'ii c*mpe'en'eA in 'ermenul preva+u' de le%eA eliberarea unui
n*u permi& de c*nducere &au cer'i0ica' de inma'riculare *ri de inre%i&'rareA in ca+ul in care ace&'ea au 0*&'
ra'e 0ura'eA pierdu'eA de'eri*ra'e &au nu mai c*re&pund din punc'ul de vedere al 0*rmei &i c*n'inu'ului cel*r
6unc'ul 1 al alin G.) al ar' .## a 0*&' m*di0ica' de pc' $/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
? lip&a d*'aril*r &peci0ice la au'*veEiculele de&'ina'e inva'arii c*nducerii au'*A preva+u'e in re%lemen'arile in
veEicul care are m*n'a'e anvel*pe cu al'e dimen&iuni &au carac'eri&'ici deca' cele
preva+u'e in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri &un' u+a'e pe&'e limi'a admi&a=
" c*nducerea unui au'*veEicul careA in mer& &au &'a'i*nareA p*luea+a 0*nic &au emana n*@e pe&'e limi'a le%al
/ nere&pec'area 'ra&eel*r &'abili'e de p*li'ia ru'iera pen'ru pre%a'irea prac'ica &au &u&'inerea e@amenului
pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducere=
< nere&pec'area *bli%a'iei de a circula pe un &in%ur &irA indi0eren' de direc'ia de depla&areA in'r
care circula &i 'ramvaie &i de a la&a liber 'ra&eul 'ramvaiului a'unci cand &pa'iul din're &ina din dreap'a &i 'r*'uar
.# e0ec'uarea de ca're c*nduca'*rul unui veEicul a un*r ac'ivi'a'i de na'ura a)i di&'ra%e a'en'ia de la c*nducere
*ri 0*l*&irea in&'ala'iil*r de &*n*ri+are la un nivel de +%*m*' care a0ec'ea+a depla&area in &i%uran'a a lui &i a
.. nere&pec'area *bli%a'iei ce revine c*nduca'*rului de m*'*cicle'a &au m*ped de a avea in 0unc'iuneA in 'impul
+ileiA luminile de in'alnire in circula'ia pe drumurile publice=
pr*'ec'ie)aver'i+are 0lu*re&cen')re0lec'*ri+an' de ca're per&*ana care e@ecu'a
lucrari in +*na drumului public &au de ca're a%en'ul de cale 0era'a care a&i%ura 'recerea la nivel=
.$ c*nducerea unui au'*veEicul care nu e&'e d*'a' cu 'ru&a medicalaA 'riun%Eiuri re0lec'*ri+an'e &i &'in%a'*r
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica $ punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' b)
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a II
&anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are a &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de
de +ile &avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
a) depa&irea c*l*anel*r de veEicule *pri'e la cul*area r*&ie a &ema0*rului &au la 'recerile la nivel cu calea 0era'a=
b) neac*rdarea pri*ri'a'ii de 'recere pie'*nil*r an%a3a'i in 'raver&area re%ulamen'ara a drumului public prin
l*curile &pecial amena3a'e &i &emnali+a'eA a0la'i pe &en&ul de depla&are a au'*veEiculului &au 'ramvaiului=
c) neac*rdarea pri*ri'a'ii de 'recere veEiculel*r care au ace&' drep'=
d) nere&pec'area &emni0ica'iei cul*rii r*&ii a &ema0*rului=
e) nere&pec'area re%ulil*r privind depa&irea=
0) nere&pec'area &emnalel*rA indica'iil*r &i di&p*+i'iil*r p*li'i&'ului ru'ier a0la' in e@erci'area a'ribu'iil*r de

ii7'il*r de 0r*n'ier, Cn punc'ele de 'recere a 0r*n'ierei de &'a' a R*m-nieiA ale
Cndrum,'*ril*r de circulaie ai Mini&'erului Ap,r,rii Nai*naleA ale *r%anel*r 0i&cale din cadrul A%eniei Nai*nale
le per&*anel*r de&emna'e pen'ru diri3area circulaieiA pe
&ec'*arele de drum pe care &e e@ecu', lucr,ri de reabili'are a ace&'*raA precum 7i cele ale pa'rulel*r 7c*lare de
ar' MVIII din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr ?1 din ($
( nere&pec'area re%ulil*r de u'ili+are a mi3l*acel*r de aver'i+are &*n*ra de ca're c*nduca'*rii de veEiculeA cu
1 neindeplinirea *bli%a'iei de a &*lici'a au'*ri'a'ii c*mpe'en'eA in 'ermenul preva+u' de le%eA eliberarea unui
n*u permi& de c*nducere &au cer'i0ica' de inma'riculare *ri de inre%i&'rareA in ca+ul in care ace&'ea au 0*&'
ra'e 0ura'eA pierdu'eA de'eri*ra'e &au nu mai c*re&pund din punc'ul de vedere al 0*rmei &i c*n'inu'ului cel*r
AN>A 2E URGEN>: nr !< din
? lip&a d*'aril*r &peci0ice la au'*veEiculele de&'ina'e inva'arii c*nducerii au'*A preva+u'e in re%lemen'arile in
veEicul care are m*n'a'e anvel*pe cu al'e dimen&iuni &au carac'eri&'ici deca' cele
preva+u'e in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri &un' u+a'e pe&'e limi'a admi&a=
0*nic &au emana n*@e pe&'e limi'a le%al
/ nere&pec'area 'ra&eel*r &'abili'e de p*li'ia ru'iera pen'ru pre%a'irea prac'ica &au &u&'inerea e@amenului
< nere&pec'area *bli%a'iei de a circula pe un &in%ur &irA indi0eren' de direc'ia de depla&areA in'r)* in'er&ec'ie in
care circula &i 'ramvaie &i de a la&a liber 'ra&eul 'ramvaiului a'unci cand &pa'iul din're &ina din dreap'a &i 'r*'uar
i di&'ra%e a'en'ia de la c*nducere
*ri 0*l*&irea in&'ala'iil*r de &*n*ri+are la un nivel de +%*m*' care a0ec'ea+a depla&area in &i%uran'a a lui &i a
.. nere&pec'area *bli%a'iei ce revine c*nduca'*rului de m*'*cicle'a &au m*ped de a avea in 0unc'iuneA in 'impul
re0lec'*ri+an' de ca're per&*ana care e@ecu'a
lucrari in +*na drumului public &au de ca're a%en'ul de cale 0era'a care a&i%ura 'recerea la nivel=
un%Eiuri re0lec'*ri+an'e &i &'in%a'*r
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
' .#/ alin G.) li' b)
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a II)a de &anc'iuni &i cu aplicarea
&anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are a &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de
de +ile &avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
a) depa&irea c*l*anel*r de veEicule *pri'e la cul*area r*&ie a &ema0*rului &au la 'recerile la nivel cu calea 0era'a=
ie'*nil*r an%a3a'i in 'raver&area re%ulamen'ara a drumului public prin
l*curile &pecial amena3a'e &i &emnali+a'eA a0la'i pe &en&ul de depla&are a au'*veEiculului &au 'ramvaiului=
0) nere&pec'area &emnalel*rA indica'iil*r &i di&p*+i'iil*r p*li'i&'ului ru'ier a0la' in e@erci'area a'ribu'iil*r de

%) nepre+en'area la uni'a'ea de p*li'ie c*mpe'en'a pe ra+a careia &
au re+ul'a' numai pa%ube ma'erialeA cu e@cep'ia ca+uril*r preva+u'e la ar' "< alin G()
)))))))))))))))
Li' %) a alin G$) al ar' .## a 0*&' m*di
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART .#.
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in
0ap'e &avar&i'e de per&*ane 0i+ice8
. c*nducerea unui au'*veEicul cu permi& de c*nducere a carui valabili'a'e a e@pira'=
( abr*%a'
)))))))))))))))
6unc'ul ( al alin G.) al ar' .#. a 0*&' abr*%a' de p
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

$ c*nducerea unui au'*veEicul de ca're * per&*ana cu d*miciliul in R*mania care nu a pre&cEi
c*nducere *b'inu' in al' &'a'A in 'ermenul preva+u' de le%e=
1 neindeplinirea *bli%a'iil*r de pre&cEimbare a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rare a
au'*veEiculului *ri rem*rcii in ca+urile preva+u'e de le%e=
? nepa&'rarea di&'an'ei la'erale &u0icien'e 0a'a de veEiculul care circula din &en& *pu&=
! nere&pec'area de ca're c*nduca'*rul de veEicul a &emni0ica'iei indica'*arel*r &i marca3el*r de in'er+icere &au
re&'ric'ie *ri a cel*r 'emp*rareA cu e@cep'ia cel*r care in'er+ic acce&ul &au depa&irea care &e incadrea+a in al'a cla&a
de &anc'iuni=
" nere&pec'area *bli%a'iei de a permi'e para&irea in'er&ec'iei c*nduca'*rului veEiculului rama& in in'eri*rul
ace&'eia=
/ nere&pec'area n*rmel*r privind circulaia bicicle'el*r=
))))))))))))
6c' / al alin G.) al ar' .#. a 0*&' m*di0ica' de pc
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

< nereducerea vi'e+ei in ca+urile preva+u'e de re%ulamen'=
.# m*n'area la au'*veEiculA rem*rca
di&p*+i'ive de aver'i+are &*n*ra &au acce&*rii *ri m*di0icari ne*m*l*%a'e=
.. circula'ia cu un au'*veEiculA rem*rca &au 'ramvai cu de0ec'iuni la &i&'emul de iluminare &au de a
&*n*ra *ri cand ace&'ea lip&e&c=
.( nere&pec'area re%ulil*r in ca+ul im*bili+arii inv*lun'are in pa&a3e &ub'erane &i 'uneluri=
.$ nere&pec'area re%ulil*r privind 'ran&p*r'ul per&*anel*r &i al *biec'el*r in &au pe veEicule=
.1 p*rnirea de pe l*c a au'*veEiculului &au 'ramvaiului cu u&ile de&cEi&eA circula'ia cu u&ile de&cEi&e *ri
de&cEiderea ace&'*ra in 'impul mer&ului= de&cEiderea u&il*r au'*veEiculului a'unci cand ace&'a e&'e *pri' &au
&'a'i*na'A 0ara a&i%urarea ca nu &e pune in pe
.? *prirea au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului public de per&*ane in al'e l*curi deca' in &'a'iile &emnali+a'e
ca a'are=
.! nere&pec'area re%ulil*r privind circula'ia pe ben+i=
." c*nducerea pe drumurile publice a veEiculel*r cu d*ua r*'iA 0ara a &e a&i%ura c*n'ac'ul cu par'ea car*&abila
pe ambele r*'i
./ nere&pec'area *bli%a'iei c*nduca'*rului de veEicul de a avea a&upra &a d*cumen'ele preva+u'e la ar' $? alin
G()
)))))))))))))))
6unc'ul ./ al alin G.) al ar' .#. a 0*&' in'r*du& de pc' 1. al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica 1 punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' c)
en'area la uni'a'ea de p*li'ie c*mpe'en'a pe ra+a careia &)a pr*du& un acciden' de circula'ie din care
au re+ul'a' numai pa%ube ma'erialeA cu e@cep'ia ca+uril*r preva+u'e la ar' "< alin G()
Li' %) a alin G$) al ar' .## a 0*&' m*di0ica'a de pc' $< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a III
. c*nducerea unui au'*veEicul cu permi& de c*nducere a carui valabili'a'e a e@pira'=
6unc'ul ( al alin G.) al ar' .#. a 0*&' abr*%a' de pc' 1# al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
$ c*nducerea unui au'*veEicul de ca're * per&*ana cu d*miciliul in R*mania care nu a pre&cEi
c*nducere *b'inu' in al' &'a'A in 'ermenul preva+u' de le%e=
1 neindeplinirea *bli%a'iil*r de pre&cEimbare a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rare a
au'*veEiculului *ri rem*rcii in ca+urile preva+u'e de le%e=
&'rarea di&'an'ei la'erale &u0icien'e 0a'a de veEiculul care circula din &en& *pu&=
! nere&pec'area de ca're c*nduca'*rul de veEicul a &emni0ica'iei indica'*arel*r &i marca3el*r de in'er+icere &au
re&'ric'ie *ri a cel*r 'emp*rareA cu e@cep'ia cel*r care in'er+ic acce&ul &au depa&irea care &e incadrea+a in al'a cla&a
" nere&pec'area *bli%a'iei de a permi'e para&irea in'er&ec'iei c*nduca'*rului veEiculului rama& in in'eri*rul
/ nere&pec'area n*rmel*r privind circulaia bicicle'el*r=
6c' / al alin G.) al ar' .#. a 0*&' m*di0ica' de pc' .1 al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
< nereducerea vi'e+ei in ca+urile preva+u'e de re%ulamen'=
.# m*n'area la au'*veEiculA rem*rca &au 'ramvai a luminil*r de al'a cul*are &au in'en&i'a'eA a al'*r lumini *ri
di&p*+i'ive de aver'i+are &*n*ra &au acce&*rii *ri m*di0icari ne*m*l*%a'e=
.. circula'ia cu un au'*veEiculA rem*rca &au 'ramvai cu de0ec'iuni la &i&'emul de iluminare &au de a
.( nere&pec'area re%ulil*r in ca+ul im*bili+arii inv*lun'are in pa&a3e &ub'erane &i 'uneluri=
.$ nere&pec'area re%ulil*r privind 'ran&p*r'ul per&*anel*r &i al *biec'el*r in &au pe veEicule=
rea de pe l*c a au'*veEiculului &au 'ramvaiului cu u&ile de&cEi&eA circula'ia cu u&ile de&cEi&e *ri
de&cEiderea ace&'*ra in 'impul mer&ului= de&cEiderea u&il*r au'*veEiculului a'unci cand ace&'a e&'e *pri' &au
&'a'i*na'A 0ara a&i%urarea ca nu &e pune in peric*l &i%uran'a depla&arii cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic=
.? *prirea au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului public de per&*ane in al'e l*curi deca' in &'a'iile &emnali+a'e
.! nere&pec'area re%ulil*r privind circula'ia pe ben+i=
." c*nducerea pe drumurile publice a veEiculel*r cu d*ua r*'iA 0ara a &e a&i%ura c*n'ac'ul cu par'ea car*&abila
./ nere&pec'area *bli%a'iei c*nduca'*rului de veEicul de a avea a&upra &a d*cumen'ele preva+u'e la ar' $? alin
6unc'ul ./ al alin G.) al ar' .#. a 0*&' in'r*du& de pc' 1. al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica 1 punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' c)

a pr*du& un acciden' de circula'ie din care
au re+ul'a' numai pa%ube ma'erialeA cu e@cep'ia ca+uril*r preva+u'e la ar' "< alin G()
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
cla&a a III)a de &anc'iuni urma'*arele
. c*nducerea unui au'*veEicul cu permi& de c*nducere a carui valabili'a'e a e@pira'=
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
$ c*nducerea unui au'*veEicul de ca're * per&*ana cu d*miciliul in R*mania care nu a pre&cEimba' permi&ul de
1 neindeplinirea *bli%a'iil*r de pre&cEimbare a cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de inre%i&'rare a
&'rarea di&'an'ei la'erale &u0icien'e 0a'a de veEiculul care circula din &en& *pu&=
! nere&pec'area de ca're c*nduca'*rul de veEicul a &emni0ica'iei indica'*arel*r &i marca3el*r de in'er+icere &au
re&'ric'ie *ri a cel*r 'emp*rareA cu e@cep'ia cel*r care in'er+ic acce&ul &au depa&irea care &e incadrea+a in al'a cla&a
" nere&pec'area *bli%a'iei de a permi'e para&irea in'er&ec'iei c*nduca'*rului veEiculului rama& in in'eri*rul
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A
&au 'ramvai a luminil*r de al'a cul*are &au in'en&i'a'eA a al'*r lumini *ri
.. circula'ia cu un au'*veEiculA rem*rca &au 'ramvai cu de0ec'iuni la &i&'emul de iluminare &au de aver'i+are
.( nere&pec'area re%ulil*r in ca+ul im*bili+arii inv*lun'are in pa&a3e &ub'erane &i 'uneluri=
.$ nere&pec'area re%ulil*r privind 'ran&p*r'ul per&*anel*r &i al *biec'el*r in &au pe veEicule=
rea de pe l*c a au'*veEiculului &au 'ramvaiului cu u&ile de&cEi&eA circula'ia cu u&ile de&cEi&e *ri
de&cEiderea ace&'*ra in 'impul mer&ului= de&cEiderea u&il*r au'*veEiculului a'unci cand ace&'a e&'e *pri' &au
ric*l &i%uran'a depla&arii cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic=
.? *prirea au'*veEiculel*r de&'ina'e 'ran&p*r'ului public de per&*ane in al'e l*curi deca' in &'a'iile &emnali+a'e
." c*nducerea pe drumurile publice a veEiculel*r cu d*ua r*'iA 0ara a &e a&i%ura c*n'ac'ul cu par'ea car*&abila
./ nere&pec'area *bli%a'iei c*nduca'*rului de veEicul de a avea a&upra &a d*cumen'ele preva+u'e la ar' $? alin
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica 1 punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' c)

G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda pre
&anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are a &u&pendarii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de !# de +ile
&avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
a) nere&pec'area re%ulil*r privind pri*ri'a'ea de 'recereA depa&irea &au 'recerea la cul*area r*&ie a &ema0*ruluiA
daca prin acea&'a &)a pr*du& un acciden' de circula'ie din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube
ma'eriale=
b) nere&pec'area in'erdic'iei 'emp*rare de circula'ie in&'i'ui'e pe un anumi' &e%men' de drum public=
c) nere&pec'area re%ulil*r de circula'ie la 'recerea unei c*l*ane *0iciale &au in'ercalarea in'r
d) circula'ia pe &en& *pu&A cu e@cep'ia ca+ur
ART .#(
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a IV
&avar&i'e de per&*ane 0i+ice8
. c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul care nu c*re&punde din punc' de vedere 'eEnic &au al carui
'ermen de valabili'a'e a in&pec'iei 'eEnice peri*dice a e@pira'=
( abr*%a'
)))))))))))))))
6unc'ul ( al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' 1( al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

$ c*nducerea unui veEicul cu 'rac'iune animala neinre%i&'ra'=
1 nee0ec'uarea radierii veEiculel*r din eviden'aA in ca+urile &i 'ermenele preva+u'e de le%e=
? c*nducerea unui au'*veEicul de&'ina' 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri 0ara a de'ine a'e&'a'ul
pr*0e&i*nal=
! nee0ec'uarea veri0icarii medicale peri*dice=
" abr*%a'
)))))))))))))
6c' " al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' (. al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
)))))))))))))
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm pc' $/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!A la .#( alinea'ul G.) punc'ul "A n*rma de 'rimi'ere la
ar'ic*lul (( alinea'ul G?) &e c*n&idera a 0i 0acu'a la ar'ic*lul (( alinea'ul G!)

/ de'inerea &imul'ana a d*ua permi&e de c*nducere na'i*naleA din're care unul elibera' de * au'*ri'a'e
c*mpe'en'a &'raina=
< lipirea de a0i&eA in&crip'ii &au in&cri&uri pe
inclu&iv pe &up*r'urile ace&'*ra=
.# de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea in circula'ia pe drumurile publice a mi3l*acel*r &peciale de aver'i+are
&*n*ra &au lumin*a&a pe veEiculele care
.. de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea in circula'ia pe drumurile publice a di&p*+i'ivel*r care per'urba
0unc'i*narea n*rmala a di&p*+i'ivel*r de ma&urare a vi'e+ei=
.( 0*l*&irea ne3u&'i0ica'a a mi3l*acel*r &peciale de aver'i+ar
au'*veEiculel*r care au re%im de circula'ie pri*ri'ara=
.$ abr*%a'
)))))))))))))))
6unc'ul .$ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' 1( al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

.1 nec*municarea de ca're pr*prie'arul &au u'ili+a'*rul unui veEiculA la &*lici'area p*li'iei ru'iereA a iden'i'a'ii
per&*anei careia i)a incredin'a' veEiculul &pre a 0i c*ndu&=
.? neindeplinirea *bli%a'iil*r ce ii revin c*nduca'*rului de veEicule care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de
per&*ane &au de mar0uri=
.! nere&pec'area *bli%a'iil*r ce revin c*nduca'*ril*r de veEicule cu 'rac'iune animala=
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a III
&anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are a &u&pendarii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de !# de +ile
&avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
e&pec'area re%ulil*r privind pri*ri'a'ea de 'recereA depa&irea &au 'recerea la cul*area r*&ie a &ema0*ruluiA
a pr*du& un acciden' de circula'ie din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube
in'erdic'iei 'emp*rare de circula'ie in&'i'ui'e pe un anumi' &e%men' de drum public=
c) nere&pec'area re%ulil*r de circula'ie la 'recerea unei c*l*ane *0iciale &au in'ercalarea in'r
d) circula'ia pe &en& *pu&A cu e@cep'ia ca+uril*r in care &e e0ec'uea+a re%ulamen'ar manevra de depa&ire
G.) C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a IV)a de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e
lice a unui veEicul care nu c*re&punde din punc' de vedere 'eEnic &au al carui
'ermen de valabili'a'e a in&pec'iei 'eEnice peri*dice a e@pira'=
6unc'ul ( al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' 1( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
$ c*nducerea unui veEicul cu 'rac'iune animala neinre%i&'ra'=
din eviden'aA in ca+urile &i 'ermenele preva+u'e de le%e=
? c*nducerea unui au'*veEicul de&'ina' 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri 0ara a de'ine a'e&'a'ul
! nee0ec'uarea veri0icarii medicale peri*dice=
6c' " al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' (. al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
Neam8
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!A la .#( alinea'ul G.) punc'ul "A n*rma de 'rimi'ere la
(( alinea'ul G?) &e c*n&idera a 0i 0acu'a la ar'ic*lul (( alinea'ul G!)
/ de'inerea &imul'ana a d*ua permi&e de c*nducere na'i*naleA din're care unul elibera' de * au'*ri'a'e
< lipirea de a0i&eA in&crip'ii &au in&cri&uri pe indica'*arele &au di&p*+i'ivele ce &erve&c la &emnali+area ru'ieraA
.# de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea in circula'ia pe drumurile publice a mi3l*acel*r &peciale de aver'i+are
&*n*ra &au lumin*a&a pe veEiculele care nu au ace&' drep'=
.. de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea in circula'ia pe drumurile publice a di&p*+i'ivel*r care per'urba
0unc'i*narea n*rmala a di&p*+i'ivel*r de ma&urare a vi'e+ei=
.( 0*l*&irea ne3u&'i0ica'a a mi3l*acel*r &peciale de aver'i+are lumin*a&e &au &*n*re de ca're c*nduca'*rii
au'*veEiculel*r care au re%im de circula'ie pri*ri'ara=
6unc'ul .$ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' 1( al ar' I din OR2ONAN>A
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
.1 nec*municarea de ca're pr*prie'arul &au u'ili+a'*rul unui veEiculA la &*lici'area p*li'iei ru'iereA a iden'i'a'ii
ulul &pre a 0i c*ndu&=
.? neindeplinirea *bli%a'iil*r ce ii revin c*nduca'*rului de veEicule care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de
.! nere&pec'area *bli%a'iil*r ce revin c*nduca'*ril*r de veEicule cu 'rac'iune animala=

va+u'a in cla&a a III)a de &anc'iuni &i cu aplicarea
&anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are a &u&pendarii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de !# de +ile

e&pec'area re%ulil*r privind pri*ri'a'ea de 'recereA depa&irea &au 'recerea la cul*area r*&ie a &ema0*ruluiA
a pr*du& un acciden' de circula'ie din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube
in'erdic'iei 'emp*rare de circula'ie in&'i'ui'e pe un anumi' &e%men' de drum public=
c) nere&pec'area re%ulil*r de circula'ie la 'recerea unei c*l*ane *0iciale &au in'ercalarea in'r)* a&'0el de c*l*ana=
il*r in care &e e0ec'uea+a re%ulamen'ar manevra de depa&ire
a de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e
lice a unui veEicul care nu c*re&punde din punc' de vedere 'eEnic &au al carui
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
din eviden'aA in ca+urile &i 'ermenele preva+u'e de le%e=
? c*nducerea unui au'*veEicul de&'ina' 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri 0ara a de'ine a'e&'a'ul
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!A la .#( alinea'ul G.) punc'ul "A n*rma de 'rimi'ere la
/ de'inerea &imul'ana a d*ua permi&e de c*nducere na'i*naleA din're care unul elibera' de * au'*ri'a'e
indica'*arele &au di&p*+i'ivele ce &erve&c la &emnali+area ru'ieraA
.# de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea in circula'ia pe drumurile publice a mi3l*acel*r &peciale de aver'i+are
.. de'inereaA m*n'area &au 0*l*&irea in circula'ia pe drumurile publice a di&p*+i'ivel*r care per'urba
e lumin*a&e &au &*n*re de ca're c*nduca'*rii
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
.1 nec*municarea de ca're pr*prie'arul &au u'ili+a'*rul unui veEiculA la &*lici'area p*li'iei ru'iereA a iden'i'a'ii
.? neindeplinirea *bli%a'iil*r ce ii revin c*nduca'*rului de veEicule care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de
.! nere&pec'area *bli%a'iil*r ce revin c*nduca'*ril*r de veEicule cu 'rac'iune animala=

." nere&pec'area di&p*+i'iil*r ar' "1 privind circula'ia pe au'*&'ra+i=
./ abr*%a'
)))))))))))))
6c' ./ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' (. al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

.< e0ec'uarea 'ran&p*r'ului de mar0uri &au per&*ane cu au'*veEicule &i rem*rci care circula in ba+a au'*ri+a'iei
pen'ru pr*be=
(# c*nducerea unui au'*veEicul care circula in ba+a au'*ri+a'iei pe
municipiului Iucure&'i in ra+a caruia i&i are &ediul 'i'ularul au'*ri+a'iei=
(. nere&pec'area &emni0ica'iei luminii r*&ii a di&p*+i'ivel*r in&'ala'e pen'ru &emnali+area ben+il*r cu circula'ie
rever&ibila=
(( &avar&irea de ca're c*nduca'*rii de veEicule &au pa&a%erii ace&'*ra de %e&'uri *b&ceneA pr*0erarea de in3uriiA
adre&area de e@pre&ii 3i%ni'*are &au vul%are par'icipan'il*r la 'ra0ic=
($ aruncareaA la&area *ri aband*narea pe drumul public de *biec'eA ma'
(1 nere&pec'area re%ulil*r privind rem*rcarea veEiculel*r=
(? nepre+en'areaA in m*d ne3u&'i0ica'A in 'ermenul &'abili' la uni'a'ea de p*li'ie ru'iera la care au 0*&' invi'a'e
pen'ru &*lu'i*narea *ricarei pr*bleme le%a'e de cali'a'ea de par'icipan' la 'ra0ic &au de pr*prie'ar *ri u'ili+a'*r de
veEicul=
(! pa'runderea pe drumurile publice m*derni+a'e cu un veEicul care are pe r*'i &au pe car*&erie n*r*i ce &e
depune pe par'ea car*&abila *ri din care cad
&i%uran'a circula'iei=
(" 'ran&p*r'ul c*piil*r in var&'a de pana la .( ani &au al animalel*r pe l*curile din 0a'a ale veEiculel*r=
(/ c*nducerea au'*veEiculului pe drumurile public
d*'a' cu anvel*pe de iarn,A iar Cn ca+ul au'*veEiculului de 'ran&p*r' mar0, cu * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', mai
mare de $A? '*ne 7i al au'*veEiculului de 'ran&p*r' per&*ane cu mai mul' de <
c*nduc,'*rului au'*A 0,r, ca ace&'ea &, 0ie ecEipa'e cu anvel*pe de iarn, pe r*ile a@eiDa@el*r de 'raciune &au 0,r,
a avea m*n'a'e pe ace&'e r*i lanuri &au al'e ecEipamen'e an'iderapan'e cer'i0ica'e=
))))))))))))
6c' (/ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
Cn MONITORUL OFICIAL nr ?#$ din .1 iulie (#..A care m*di0ic, pc' ( al
ianuarie (#..A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..

(< neaplicareaA in par'ea din &pa'e a unui au'*veEicul inma'ricula' in'r
C*nven'iei a&upra circula'iei ru'iereA a &emnului di&'inc'iv al &'a'ului care a e0ec'ua' inma'ricularea=
$# abr*%a'
)))))))))))))))
6unc'ul $# al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' 1( al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

$. l*vireaA de'eri*rarea &au *c*lirea p*r'il*r de %abari' in&'ala'e inain'ea 'recerii la nivel cu calea 0era'a=
$( l*virea &iD&au de'eri*rarea pa&a3el*r &uperi*are de pe drumurile pu
libera 'recere &emnali+a' c*re&pun+a'*r=
$$ m*n'area pe au'*veEicul a unui &i&'em an'i0ur' &*n*r a carui dura'a a &emnalului depa&e&'e mai mul' de un
minu' c*n&ecu'ivA iar in'en&i'a'ea &emnalului depa&e&'e pra%
$1 neaplicareaA in par'ea din &pa'e a veEiculului care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane &au de mar0uriA a
indica'*rului cu limi'ele de vi'e+a admi&e pen'ru ca'e%*ria din care 0ace par'e veEiculul c*ndu&=
$? aplicarea 'ra'amen'el*r cEimice &au a 0*liil*r pe parbri+A lune'a &au pe %eamurile la'eraleA cu e@cep'ia cel*r
*m*l*%a'e &iD&au cer'i0ica'e de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a &i care &un' marca'e c*re&pun+a'*r=
$! aplicarea de a0i&eA reclame publici'areA in&c
re&'ran% &au e&'*mpea+a vi+ibili'a'ea &ub limi'a le%al admi&a *ri impiedica &au diminuea+a e0icaci'a'ea
di&p*+i'ivel*r de iluminare &i &emnali+are lumin*a&a *ri ci'irea numarului de inma'r
$" incalcarea *bli%a'iil*r re0eri'*are la circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r care 'ran&p*r'a pr*du&e &au
mar0uri pericul*a&e *ri a veEiculel*r cu ma&a &iD&au %abari'ul depa&i'
." nere&pec'area di&p*+i'iil*r ar' "1 privind circula'ia pe au'*&'ra+i=
6c' ./ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' (. al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
.< e0ec'uarea 'ran&p*r'ului de mar0uri &au per&*ane cu au'*veEicule &i rem*rci care circula in ba+a au'*ri+a'iei
(# c*nducerea unui au'*veEicul care circula in ba+a au'*ri+a'iei pen'ru pr*be in a0ara 3ude'ului &au a
municipiului Iucure&'i in ra+a caruia i&i are &ediul 'i'ularul au'*ri+a'iei=
(. nere&pec'area &emni0ica'iei luminii r*&ii a di&p*+i'ivel*r in&'ala'e pen'ru &emnali+area ben+il*r cu circula'ie
var&irea de ca're c*nduca'*rii de veEicule &au pa&a%erii ace&'*ra de %e&'uri *b&ceneA pr*0erarea de in3uriiA
adre&area de e@pre&ii 3i%ni'*are &au vul%are par'icipan'il*r la 'ra0ic=
($ aruncareaA la&area *ri aband*narea pe drumul public de *biec'eA ma'erialeA &ub&'an'e &au veEiculeA dupa ca+=
(1 nere&pec'area re%ulil*r privind rem*rcarea veEiculel*r=
(? nepre+en'areaA in m*d ne3u&'i0ica'A in 'ermenul &'abili' la uni'a'ea de p*li'ie ru'iera la care au 0*&' invi'a'e
pr*bleme le%a'e de cali'a'ea de par'icipan' la 'ra0ic &au de pr*prie'ar *ri u'ili+a'*r de
(! pa'runderea pe drumurile publice m*derni+a'e cu un veEicul care are pe r*'i &au pe car*&erie n*r*i ce &e
depune pe par'ea car*&abila *ri din care cad &au &e &cur% pr*du&eA &ub&'an'e &au ma'eriale ce pun in peric*l
(" 'ran&p*r'ul c*piil*r in var&'a de pana la .( ani &au al animalel*r pe l*curile din 0a'a ale veEiculel*r=
(/ c*nducerea au'*veEiculului pe drumurile publice ac*peri'e cu +,pad,A %Eea, &au p*leiA 0,r, ca ace&'a &, 0ie
d*'a' cu anvel*pe de iarn,A iar Cn ca+ul au'*veEiculului de 'ran&p*r' mar0, cu * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', mai
mare de $A? '*ne 7i al au'*veEiculului de 'ran&p*r' per&*ane cu mai mul' de < l*curi pe &cauneA inclu&iv cel al
c*nduc,'*rului au'*A 0,r, ca ace&'ea &, 0ie ecEipa'e cu anvel*pe de iarn, pe r*ile a@eiDa@el*r de 'raciune &au 0,r,
a avea m*n'a'e pe ace&'e r*i lanuri &au al'e ecEipamen'e an'iderapan'e cer'i0ica'e=
c' (/ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' unic din LEGEA nr .!. din .. iulie (#..
Cn MONITORUL OFICIAL nr ?#$ din .1 iulie (#..A care m*di0ic, pc' ( al ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (!
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..
(< neaplicareaA in par'ea din &pa'e a unui au'*veEicul inma'ricula' in'r)un &'a' care nu e&'e &emna'ar al
eA a &emnului di&'inc'iv al &'a'ului care a e0ec'ua' inma'ricularea=
6unc'ul $# al alin G.) al ar' .#( a 0*&' abr*%a' de pc' 1( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
$. l*vireaA de'eri*rarea &au *c*lirea p*r'il*r de %abari' in&'ala'e inain'ea 'recerii la nivel cu calea 0era'a=
$( l*virea &iD&au de'eri*rarea pa&a3el*r &uperi*are de pe drumurile publiceA prin nere&pec'area %abari'ului de
libera 'recere &emnali+a' c*re&pun+a'*r=
$$ m*n'area pe au'*veEicul a unui &i&'em an'i0ur' &*n*r a carui dura'a a &emnalului depa&e&'e mai mul' de un
minu' c*n&ecu'ivA iar in'en&i'a'ea &emnalului depa&e&'e pra%ul 0*nic preva+u' de le%e=
$1 neaplicareaA in par'ea din &pa'e a veEiculului care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane &au de mar0uriA a
indica'*rului cu limi'ele de vi'e+a admi&e pen'ru ca'e%*ria din care 0ace par'e veEiculul c*ndu&=
area 'ra'amen'el*r cEimice &au a 0*liil*r pe parbri+A lune'a &au pe %eamurile la'eraleA cu e@cep'ia cel*r
*m*l*%a'e &iD&au cer'i0ica'e de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a &i care &un' marca'e c*re&pun+a'*r=
$! aplicarea de a0i&eA reclame publici'areA in&cri&uri &au acce&*rii pe parbri+A lune'a &au %eamurile la'erale care
re&'ran% &au e&'*mpea+a vi+ibili'a'ea &ub limi'a le%al admi&a *ri impiedica &au diminuea+a e0icaci'a'ea
di&p*+i'ivel*r de iluminare &i &emnali+are lumin*a&a *ri ci'irea numarului de inma'r
$" incalcarea *bli%a'iil*r re0eri'*are la circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r care 'ran&p*r'a pr*du&e &au
mar0uri pericul*a&e *ri a veEiculel*r cu ma&a &iD&au %abari'ul depa&i'

ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', in
.< e0ec'uarea 'ran&p*r'ului de mar0uri &au per&*ane cu au'*veEicule &i rem*rci care circula in ba+a au'*ri+a'iei
n'ru pr*be in a0ara 3ude'ului &au a
(. nere&pec'area &emni0ica'iei luminii r*&ii a di&p*+i'ivel*r in&'ala'e pen'ru &emnali+area ben+il*r cu circula'ie
var&irea de ca're c*nduca'*rii de veEicule &au pa&a%erii ace&'*ra de %e&'uri *b&ceneA pr*0erarea de in3uriiA
erialeA &ub&'an'e &au veEiculeA dupa ca+=
(? nepre+en'areaA in m*d ne3u&'i0ica'A in 'ermenul &'abili' la uni'a'ea de p*li'ie ru'iera la care au 0*&' invi'a'e
pr*bleme le%a'e de cali'a'ea de par'icipan' la 'ra0ic &au de pr*prie'ar *ri u'ili+a'*r de
(! pa'runderea pe drumurile publice m*derni+a'e cu un veEicul care are pe r*'i &au pe car*&erie n*r*i ce &e
&au &e &cur% pr*du&eA &ub&'an'e &au ma'eriale ce pun in peric*l
(" 'ran&p*r'ul c*piil*r in var&'a de pana la .( ani &au al animalel*r pe l*curile din 0a'a ale veEiculel*r=
e ac*peri'e cu +,pad,A %Eea, &au p*leiA 0,r, ca ace&'a &, 0ie
d*'a' cu anvel*pe de iarn,A iar Cn ca+ul au'*veEiculului de 'ran&p*r' mar0, cu * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', mai
l*curi pe &cauneA inclu&iv cel al
c*nduc,'*rului au'*A 0,r, ca ace&'ea &, 0ie ecEipa'e cu anvel*pe de iarn, pe r*ile a@eiDa@el*r de 'raciune &au 0,r,
a avea m*n'a'e pe ace&'e r*i lanuri &au al'e ecEipamen'e an'iderapan'e cer'i0ica'e=
ar' unic din LEGEA nr .!. din .. iulie (#..A publica',
r' I din OR2ONAN>A nr ? din (!
un &'a' care nu e&'e &emna'ar al
eA a &emnului di&'inc'iv al &'a'ului care a e0ec'ua' inma'ricularea=
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
$. l*vireaA de'eri*rarea &au *c*lirea p*r'il*r de %abari' in&'ala'e inain'ea 'recerii la nivel cu calea 0era'a=
bliceA prin nere&pec'area %abari'ului de
$$ m*n'area pe au'*veEicul a unui &i&'em an'i0ur' &*n*r a carui dura'a a &emnalului depa&e&'e mai mul' de un
ul 0*nic preva+u' de le%e=
$1 neaplicareaA in par'ea din &pa'e a veEiculului care e0ec'uea+a 'ran&p*r' public de per&*ane &au de mar0uriA a
indica'*rului cu limi'ele de vi'e+a admi&e pen'ru ca'e%*ria din care 0ace par'e veEiculul c*ndu&=
area 'ra'amen'el*r cEimice &au a 0*liil*r pe parbri+A lune'a &au pe %eamurile la'eraleA cu e@cep'ia cel*r
*m*l*%a'e &iD&au cer'i0ica'e de ca're au'*ri'a'ea c*mpe'en'a &i care &un' marca'e c*re&pun+a'*r=
ri&uri &au acce&*rii pe parbri+A lune'a &au %eamurile la'erale care
re&'ran% &au e&'*mpea+a vi+ibili'a'ea &ub limi'a le%al admi&a *ri impiedica &au diminuea+a e0icaci'a'ea
di&p*+i'ivel*r de iluminare &i &emnali+are lumin*a&a *ri ci'irea numarului de inma'riculare=
$" incalcarea *bli%a'iil*r re0eri'*are la circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r care 'ran&p*r'a pr*du&e &au

$/ nere&pec'area *bli%a'iei de c*municare preva+u'e la ar' /#H. &i la ar' /. alin G$) &au c*municarea de da'e
ine@ac'e *ri inc*mple'e
)))))))))))))
6c' $/ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' m*di0ica' de pc' (( al
Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
&avar&e&'e * 0ap'a pen'ru care &e aplica ! punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' d)
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a IV
&anc'iunii c*mplemen'are a &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce
&avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
a) c*nducerea &ub in0luen'a bau'uril*r alc**liceA daca 0ap'a nu c*n&'i'uieA p*'rivi' le%iiA in0rac'iune=
b) c*nducerea veEiculului cu de0ec'iuni %rave la &i&'emul de 0ranare &au la mecani&mul de direc'ieA c*n&'a'a'e de
p*li'ia ru'iera impreuna cu &peciali&'ii Re%i&'rului Au'* R*man=
c) ne*prirea la 'recerea la nivel cu calea 0era'a cand barierele &au &emibarierele &un' c*b*ra'e *ri
c*b*rare &au cand &emnalele cu lumini r*&ii &iD&au &*n*re &un' in 0unc'iune=
d) abr*%a',=
)))))))))))))))
Li' d) a alin G$) al ar' .#( a 0*&' abr*%a'a de pc' 1( al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

e) depa&irea cu mai mul' de ?# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv &i pen'ru ca'e%*ria
din care 0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi'
me'r*l*%ic
ART .#$
G.) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &e di&pune8
a) pen'ru * peri*ada de $# de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere a &avar&i' c*n'raven
.? punc'e de penali+are=
b) pen'ru * peri*ada de !# de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere cumulea+a din n*u cel pu'in .? punc'e
de penali+are in urma'*arele .( luni de la da'a e@pirarii ul'imei &u&pendari a e@erci'arii drep
c) pen'ru * peri*ad, de <# de +ile c-nd 0ap'a c*nduc,'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai a 0*&' urm,ri', ca
in0raciune la re%imul circulaiei pe drumurile publiceA precum 7i Cn ca+ul acciden'ului de circulaie din care a
re+ul'a' dece&ul &au v,',marea c*rp*ral, a unei per&*ane 7i in&'ana de 3udeca', &au pr*cur*rul a di&pu& cla&areaA
renunarea la urm,rirea penal,A renunarea la aplicarea pedep&ei &au am-narea aplic,rii pedep&eiA dac, pen'ru
re%ula de circulaie Cnc,lca', pre+en'a *
c*nduce
))))))))))))))
Li' c) a alin G.) al ar' .#$ a 0*&' m*di0ica', de pc' ( al
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$

G.H.) In &i'ua'ia preva+u'a la alin G.) li' c)A &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &au
'ramvaie &e di&pune de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere pe ra+a careia a 0*&' &avar&i'a 0ap'a
)))))))))))))))
Alin G.H.) al ar' .#$ a 0*&' in'r*du& de pc' 11 al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() In ca+ul in care c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai &avar&e&'eA in'r
re&'i'uirii permi&ului de c*nducereA din n*u * n*ua 0ap'a preva+u'a la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$) &i ar' .#(
alin G$)A peri*ada de &u&pendare &e ma3*rea+a cu
G$) In ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G() E*'ararea de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e
c*munica 'i'ularului de ca're &erviciul p*li'iei ru'iereA care are in eviden'a c*n'ravenien'ulA in 'ermen de .# +ile de
la da'a c*n&'a'arii ul'imei c*n'raven'ii
G1) 6unc'ele de penali+are &e anulea+a la implinirea 'ermenului de ! luni de la da'a c*n&'a'arii c*n'raven'iei
$/ nere&pec'area *bli%a'iei de c*municare preva+u'e la ar' /#H. &i la ar' /. alin G$) &au c*municarea de da'e
6c' $/ al alin G.) al ar' .#( a 0*&' m*di0ica' de pc' (( al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
aplica ! punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' d)
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a IV
&anc'iunii c*mplemen'are a &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce pen'ru * peri*ada de <# de +ile
&avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a urma'*arel*r 0ap'e8
a) c*nducerea &ub in0luen'a bau'uril*r alc**liceA daca 0ap'a nu c*n&'i'uieA p*'rivi' le%iiA in0rac'iune=
de0ec'iuni %rave la &i&'emul de 0ranare &au la mecani&mul de direc'ieA c*n&'a'a'e de
p*li'ia ru'iera impreuna cu &peciali&'ii Re%i&'rului Au'* R*man=
c) ne*prirea la 'recerea la nivel cu calea 0era'a cand barierele &au &emibarierele &un' c*b*ra'e *ri
c*b*rare &au cand &emnalele cu lumini r*&ii &iD&au &*n*re &un' in 0unc'iune=
Li' d) a alin G$) al ar' .#( a 0*&' abr*%a'a de pc' 1( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
e) depa&irea cu mai mul' de ?# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv &i pen'ru ca'e%*ria
din care 0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e
G.) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &e di&pune8
a) pen'ru * peri*ada de $# de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere a &avar&i' c*n'raven
b) pen'ru * peri*ada de !# de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere cumulea+a din n*u cel pu'in .? punc'e
de penali+are in urma'*arele .( luni de la da'a e@pirarii ul'imei &u&pendari a e@erci'arii drep
c) pen'ru * peri*ad, de <# de +ile c-nd 0ap'a c*nduc,'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai a 0*&' urm,ri', ca
in0raciune la re%imul circulaiei pe drumurile publiceA precum 7i Cn ca+ul acciden'ului de circulaie din care a
ece&ul &au v,',marea c*rp*ral, a unei per&*ane 7i in&'ana de 3udeca', &au pr*cur*rul a di&pu& cla&areaA
renunarea la urm,rirea penal,A renunarea la aplicarea pedep&ei &au am-narea aplic,rii pedep&eiA dac, pen'ru
re%ula de circulaie Cnc,lca', pre+en'a *rd*nan, de ur%en, prevede &u&pendarea e@erci',rii drep'ului de a
Li' c) a alin G.) al ar' .#$ a 0*&' m*di0ica', de pc' ( al ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$
G.H.) In &i'ua'ia preva+u'a la alin G.) li' c)A &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &au
'ramvaie &e di&pune de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere pe ra+a careia a 0*&' &avar&i'a 0ap'a
Alin G.H.) al ar' .#$ a 0*&' in'r*du& de pc' 11 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
a'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai &avar&e&'eA in'r)un in'erval de ! luni de la da'a
re&'i'uirii permi&ului de c*nducereA din n*u * n*ua 0ap'a preva+u'a la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$) &i ar' .#(
alin G$)A peri*ada de &u&pendare &e ma3*rea+a cu inca $# de +ile
G$) In ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G() E*'ararea de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e
c*munica 'i'ularului de ca're &erviciul p*li'iei ru'iereA care are in eviden'a c*n'ravenien'ulA in 'ermen de .# +ile de
'imei c*n'raven'ii
G1) 6unc'ele de penali+are &e anulea+a la implinirea 'ermenului de ! luni de la da'a c*n&'a'arii c*n'raven'iei

$/ nere&pec'area *bli%a'iei de c*municare preva+u'e la ar' /#H. &i la ar' /. alin G$) &au c*municarea de da'e
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica',
G() Amenda c*n'raven'i*nala preva+u'a la alin G.) &e aplica &i c*nduca'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai care
aplica ! punc'e de penali+areA c*n0*rm ar' .#/ alin G.) li' d)
G$) C*n&'i'uie c*n'raven'ie &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a IV)a de &anc'iuni &i cu aplicarea
pen'ru * peri*ada de <# de +ile

a) c*nducerea &ub in0luen'a bau'uril*r alc**liceA daca 0ap'a nu c*n&'i'uieA p*'rivi' le%iiA in0rac'iune=
de0ec'iuni %rave la &i&'emul de 0ranare &au la mecani&mul de direc'ieA c*n&'a'a'e de
c) ne*prirea la 'recerea la nivel cu calea 0era'a cand barierele &au &emibarierele &un' c*b*ra'e *ri in cur& de
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
e) depa&irea cu mai mul' de ?# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv &i pen'ru ca'e%*ria
le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e
a) pen'ru * peri*ada de $# de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere a &avar&i' c*n'raven'ii care cumulea+a
b) pen'ru * peri*ada de !# de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere cumulea+a din n*u cel pu'in .? punc'e
de penali+are in urma'*arele .( luni de la da'a e@pirarii ul'imei &u&pendari a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce
c) pen'ru * peri*ad, de <# de +ile c-nd 0ap'a c*nduc,'*rului de au'*veEicul &au 'ramvai a 0*&' urm,ri', ca
in0raciune la re%imul circulaiei pe drumurile publiceA precum 7i Cn ca+ul acciden'ului de circulaie din care a
ece&ul &au v,',marea c*rp*ral, a unei per&*ane 7i in&'ana de 3udeca', &au pr*cur*rul a di&pu& cla&areaA
renunarea la urm,rirea penal,A renunarea la aplicarea pedep&ei &au am-narea aplic,rii pedep&eiA dac, pen'ru
rd*nan, de ur%en, prevede &u&pendarea e@erci',rii drep'ului de a
ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$A publica', Cn
G.H.) In &i'ua'ia preva+u'a la alin G.) li' c)A &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &au
'ramvaie &e di&pune de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere pe ra+a careia a 0*&' &avar&i'a 0ap'a
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
un in'erval de ! luni de la da'a
re&'i'uirii permi&ului de c*nducereA din n*u * n*ua 0ap'a preva+u'a la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$) &i ar' .#(
G$) In ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G() E*'ararea de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e
c*munica 'i'ularului de ca're &erviciul p*li'iei ru'iereA care are in eviden'a c*n'ravenien'ulA in 'ermen de .# +ile de
G1) 6unc'ele de penali+are &e anulea+a la implinirea 'ermenului de ! luni de la da'a c*n&'a'arii c*n'raven'iei

G?) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce anulea+a '*a'e punc'ele de penali+are acumula'e pana in acel
m*men'
G!) In ca+urile preva+u'e la alin G.)A c*n'ravenien'ul e&'e *bli%a' &a &e pre+in'e la uni'a'ea de p*li'ie pe ra+a
careia d*micilia+aA are re&edin'a &auA dupa ca+A re+iden'a n*rmalaA in 'ermen de ? +ile de la primirea in&'iin'arii
&cri&eA pen'ru a preda permi&ul de c*nducere
)))))))))))))))
Alin G!) al ar' .#$ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1? al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G") Nepre+en'area c*n'ravenien'ului in 'ermenul preva+u' la alin G!)A in m*d ne3u&'i0ica'A a'ra%e ma3*rarea cu
$# de +ile a dura'ei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA preva+u'a la alin G.) li' a) &i b)
G/) Ln &i'uaia Cn care au'*ri'a'ea emi'en', a permi&ului de c*nducere a &e&i+a' in&'ana de 3udeca', p*'rivi' ar'
..1 alin G.) li' e)A au'*ri'a'ea emi'en', a permi&ului de c*nducere va di&pune prin *rdin &u&pendarea e@erci',rii
drep'ului de a c*nduce au'*veEiculeA &u&pendare ce *pe
E*',r-rii 3udec,'*re7'i Ln ace&' ca+A 'i'ularul e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e la uni'a'ea de p*liie pe ra+a c,reia
d*micilia+,A are re7edina &auA dup, ca+A re+idena n*rmal,A Cn 'ermen de ? +ile de la c*
pen'ru a preda permi&ul de c*nducere
)))))))))))))))
Alin G/) al ar' .#$ a 0*&' in'r*du& de ar'ic*lul unic din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr < din ./ 0ebruarie
(##<A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr

ART .#1
La cererea 'i'ularului permi&ului de c*nducereA peri*adele de &u&pendare &e reduc de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere a
3ude'ului &au a municipiului Iucure&'i pe ra+a careia a 0*&' &avar&i'a 0ap'a *ri de ca're &e0ul p*l
In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*maneA dar nu mai pu'in de $# de +ileA in c*ndi'iile preva+u'e in re%ulamen'
)))))))))))))))
Ar' .#1 a 0*&' m*di0ica' de pc' 1! al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART .#?
C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a V
&avar&i'e de ca're per&*ane 3uridice8
. ne&emnali+area &au &emnali+area nec*re&pun+a'*are a drumului public &au a 'receril*r la nivel cu calea 0era'aA
c*n0*rm &'andardel*r in vi%*are= neinla'urarea *b&'ac*lel*r care impiedica vi+ibili'a'ea c*nduca'*ril*r de veEicule
la 'recerile la nivel cu calea 0era'a=
( neindeplinirea *bli%a'iil*r de in&'alare a mi3l*acel*r de &emnali+are ru'ieraA precum &i a di&p*+i'ivel*r
&peciale de ace&' 0el=
$ ne&emnali+area &au &emnali+area nec*re&pun+a'*areA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA a *b&'ac*lel*r &au
lucraril*r a0la'e in +*na drumului public=
1 nea&i%urarea &'arii de viabili'a'e a par'ii car*&abile p*'rivi' &'andardel*r in vi%*areA precum &i neluarea
ma&uril*r de inla'urare a *b&'ac*lel*r a0la'e pe par'ea car*&abila=
? ampla&area in +*na drumului public de di&p*+i'ive care p*' 0i c*n0unda'e cu indica'*arele *ri in&'ala'iile care
&erve&c la &emnali+area ru'iera *ri reali+area de c*n&'ruc'ii &au in&'ala'ii *ri crearea de al'e *b&'ac*le de na'ura &a
le limi'e+e vi+ibili'a'ea &au e0icaci'a'ea=
! in&'i'uirea de re&'ric'ii de circula'ie pe drumurile publice 0ara au'*ri+a'ia admini&'ra'*rului drumului &i avi+ul
p*li'iei ru'iere=
" nere&pec'area 'ermenel*r &i c*ndi'iil*r &'abili'e de admini&'ra'*rul drumului public &i de p*li'ia ru'iera
privind ampla&area &i e@ecu'area de lucrari in +*na drumului public=
/ nere&pec'area *bli%a'iil*r de ca're e@ecu'an' &auA dupa ca+A bene0iciar caA dupa 'erminarea lucraril*r in par'ea
car*&abilaA ac*&'amen' &au 'r*'uarA &a readuca drumul public cel pu'in la
< neindeplinirea *bli%a'iil*r ce le revinA p*'rivi' n*rmel*r le%aleA in le%a'ura cu veEiculele &i c*nduca'*rii
ace&'*ra=
.# nec*municareaA in 'ermenA la cererea p*li'iei ru'iereA a iden'i'a'ii per&*anei careia i
pen'ru a 0i c*ndu& pe drumurile publice=
G?) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce anulea+a '*a'e punc'ele de penali+are acumula'e pana in acel
G!) In ca+urile preva+u'e la alin G.)A c*n'ravenien'ul e&'e *bli%a' &a &e pre+in'e la uni'a'ea de p*li'ie pe ra+a
careia d*micilia+aA are re&edin'a &auA dupa ca+A re+iden'a n*rmalaA in 'ermen de ? +ile de la primirea in&'iin'arii
preda permi&ul de c*nducere
Alin G!) al ar' .#$ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
") Nepre+en'area c*n'ravenien'ului in 'ermenul preva+u' la alin G!)A in m*d ne3u&'i0ica'A a'ra%e ma3*rarea cu
$# de +ile a dura'ei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA preva+u'a la alin G.) li' a) &i b)
'a'ea emi'en', a permi&ului de c*nducere a &e&i+a' in&'ana de 3udeca', p*'rivi' ar'
..1 alin G.) li' e)A au'*ri'a'ea emi'en', a permi&ului de c*nducere va di&pune prin *rdin &u&pendarea e@erci',rii
drep'ului de a c*nduce au'*veEiculeA &u&pendare ce *perea+, p-n, la r,m-nerea de0ini'iv, 7i irev*cabil, a
E*',r-rii 3udec,'*re7'i Ln ace&' ca+A 'i'ularul e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e la uni'a'ea de p*liie pe ra+a c,reia
d*micilia+,A are re7edina &auA dup, ca+A re+idena n*rmal,A Cn 'ermen de ? +ile de la c*
pen'ru a preda permi&ul de c*nducere
ar' .#$ a 0*&' in'r*du& de ar'ic*lul unic din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr < din ./ 0ebruarie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr .(! din ( mar'ie (##<
La cererea 'i'ularului permi&ului de c*nducereA peri*adele de &u&pendare &e reduc de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere a
3ude'ului &au a municipiului Iucure&'i pe ra+a careia a 0*&' &avar&i'a 0ap'a *ri de ca're &e0ul p*l
In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*maneA dar nu mai pu'in de $# de +ileA in c*ndi'iile preva+u'e in re%ulamen'
Ar' .#1 a 0*&' m*di0ica' de pc' 1! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
C*n&'i'uie c*n'raven'ii &i &e &anc'i*nea+a cu amenda preva+u'a in cla&a a V)a de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e
e&emnali+area &au &emnali+area nec*re&pun+a'*are a drumului public &au a 'receril*r la nivel cu calea 0era'aA
c*n0*rm &'andardel*r in vi%*are= neinla'urarea *b&'ac*lel*r care impiedica vi+ibili'a'ea c*nduca'*ril*r de veEicule
( neindeplinirea *bli%a'iil*r de in&'alare a mi3l*acel*r de &emnali+are ru'ieraA precum &i a di&p*+i'ivel*r
$ ne&emnali+area &au &emnali+area nec*re&pun+a'*areA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA a *b&'ac*lel*r &au
ucraril*r a0la'e in +*na drumului public=
1 nea&i%urarea &'arii de viabili'a'e a par'ii car*&abile p*'rivi' &'andardel*r in vi%*areA precum &i neluarea
ma&uril*r de inla'urare a *b&'ac*lel*r a0la'e pe par'ea car*&abila=
lui public de di&p*+i'ive care p*' 0i c*n0unda'e cu indica'*arele *ri in&'ala'iile care
&erve&c la &emnali+area ru'iera *ri reali+area de c*n&'ruc'ii &au in&'ala'ii *ri crearea de al'e *b&'ac*le de na'ura &a
le limi'e+e vi+ibili'a'ea &au e0icaci'a'ea=
! in&'i'uirea de re&'ric'ii de circula'ie pe drumurile publice 0ara au'*ri+a'ia admini&'ra'*rului drumului &i avi+ul
" nere&pec'area 'ermenel*r &i c*ndi'iil*r &'abili'e de admini&'ra'*rul drumului public &i de p*li'ia ru'iera
d ampla&area &i e@ecu'area de lucrari in +*na drumului public=
/ nere&pec'area *bli%a'iil*r de ca're e@ecu'an' &auA dupa ca+A bene0iciar caA dupa 'erminarea lucraril*r in par'ea
car*&abilaA ac*&'amen' &au 'r*'uarA &a readuca drumul public cel pu'in la &'area ini'iala=
< neindeplinirea *bli%a'iil*r ce le revinA p*'rivi' n*rmel*r le%aleA in le%a'ura cu veEiculele &i c*nduca'*rii
.# nec*municareaA in 'ermenA la cererea p*li'iei ru'iereA a iden'i'a'ii per&*anei careia i
pen'ru a 0i c*ndu& pe drumurile publice=

G?) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce anulea+a '*a'e punc'ele de penali+are acumula'e pana in acel
G!) In ca+urile preva+u'e la alin G.)A c*n'ravenien'ul e&'e *bli%a' &a &e pre+in'e la uni'a'ea de p*li'ie pe ra+a
careia d*micilia+aA are re&edin'a &auA dupa ca+A re+iden'a n*rmalaA in 'ermen de ? +ile de la primirea in&'iin'arii
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
") Nepre+en'area c*n'ravenien'ului in 'ermenul preva+u' la alin G!)A in m*d ne3u&'i0ica'A a'ra%e ma3*rarea cu
$# de +ile a dura'ei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA preva+u'a la alin G.) li' a) &i b)
'a'ea emi'en', a permi&ului de c*nducere a &e&i+a' in&'ana de 3udeca', p*'rivi' ar'
..1 alin G.) li' e)A au'*ri'a'ea emi'en', a permi&ului de c*nducere va di&pune prin *rdin &u&pendarea e@erci',rii
rea+, p-n, la r,m-nerea de0ini'iv, 7i irev*cabil, a
E*',r-rii 3udec,'*re7'i Ln ace&' ca+A 'i'ularul e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e la uni'a'ea de p*liie pe ra+a c,reia
d*micilia+,A are re7edina &auA dup, ca+A re+idena n*rmal,A Cn 'ermen de ? +ile de la c*municarea *rdinuluiA
ar' .#$ a 0*&' in'r*du& de ar'ic*lul unic din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr < din ./ 0ebruarie
La cererea 'i'ularului permi&ului de c*nducereA peri*adele de &u&pendare &e reduc de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere a
3ude'ului &au a municipiului Iucure&'i pe ra+a careia a 0*&' &avar&i'a 0ap'a *ri de ca're &e0ul p*li'iei ru'iere din
In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*maneA dar nu mai pu'in de $# de +ileA in c*ndi'iile preva+u'e in re%ulamen'
r !< din (/ iunie (##"A publica',
a de &anc'iuni urma'*arele 0ap'e
e&emnali+area &au &emnali+area nec*re&pun+a'*are a drumului public &au a 'receril*r la nivel cu calea 0era'aA
c*n0*rm &'andardel*r in vi%*are= neinla'urarea *b&'ac*lel*r care impiedica vi+ibili'a'ea c*nduca'*ril*r de veEicule
( neindeplinirea *bli%a'iil*r de in&'alare a mi3l*acel*r de &emnali+are ru'ieraA precum &i a di&p*+i'ivel*r
$ ne&emnali+area &au &emnali+area nec*re&pun+a'*areA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA a *b&'ac*lel*r &au
1 nea&i%urarea &'arii de viabili'a'e a par'ii car*&abile p*'rivi' &'andardel*r in vi%*areA precum &i neluarea
lui public de di&p*+i'ive care p*' 0i c*n0unda'e cu indica'*arele *ri in&'ala'iile care
&erve&c la &emnali+area ru'iera *ri reali+area de c*n&'ruc'ii &au in&'ala'ii *ri crearea de al'e *b&'ac*le de na'ura &a
! in&'i'uirea de re&'ric'ii de circula'ie pe drumurile publice 0ara au'*ri+a'ia admini&'ra'*rului drumului &i avi+ul
" nere&pec'area 'ermenel*r &i c*ndi'iil*r &'abili'e de admini&'ra'*rul drumului public &i de p*li'ia ru'iera
/ nere&pec'area *bli%a'iil*r de ca're e@ecu'an' &auA dupa ca+A bene0iciar caA dupa 'erminarea lucraril*r in par'ea
&'area ini'iala=
< neindeplinirea *bli%a'iil*r ce le revinA p*'rivi' n*rmel*r le%aleA in le%a'ura cu veEiculele &i c*nduca'*rii
.# nec*municareaA in 'ermenA la cererea p*li'iei ru'iereA a iden'i'a'ii per&*anei careia i)a incredin'a' veEiculul

.. lip&a d*'aril*r &peci0ice *bli%a'*rii pen'ru admi'erea &i men'inerea in circula'ie a ve
.( nea&i%urarea in&*'irii depla&arii veEiculel*r care e0ec'uea+a 'ran&p*r' de mar0uri &au pr*du&e pericul*a&eA
precum &i a cel*r cu ma&e &au %abari'e depa&i'e=
.$ nere&pec'area *bli%a'iei de a ecEipa per&*nalul de e@ecu'ie a lucraril*r
ecEipamen'e de pr*'ec'ie)aver'i+are 0lu*re&cen'
.1 ampla&area &'a'iil*r mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*ane 0ara avi+ul p*li'iei ru'iere=
.? nere&pec'area *bli%a'iil*r de a e0ec'ua *rele de educ
.! prac'icarea ac'el*r de c*mer' pe 'r*'uarA pe ac*&'amen' &au pe par'ea car*&abilaA iar in a0ara l*cali'a'il*rA in
+*na de &i%uran'a a drumului public=
." re0u+ul ne3u&'i0ica' de a inma'ricula &au de a in
inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri de a men'i*na in cer'i0ica'ul de inma'riculare da'ele de iden'i0icare a
u'ili+a'*rului=
./ neindeplinireaA de ca're pr*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a
au'*ri'a'ii c*mpe'en'e in&crierea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a da'el*r de iden'i0icare a
u'ili+a'*rului=
.< neindeplinirea *bli%a'iil*r ce revin *r%ani+a'*ril*r in'receril*r au'*ri
pen'ru de&0a&urarea in &i%uran'a a ace&'*raA precum &i pen'ru pr*'ec'ia cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic=
(# neindeplinirea *bli%a'ieiA de ca're au'*ri'a'ile publice l*caleA de a e0ec'ua amena3ari ru'iere de&'ina
circula'iei pie'*nil*rA bicicli&'il*rA veEiculel*r cu 'rac'iune animala &i calmarii 'ra0iculuiA precum &i ne&emnali+area
&au &emnali+area nec*re&pun+a'*are a ace&'*ra=
(. incredin'area unui veEicul de&'ina' 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de m
drumurile publice de ca're un c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai care nu are a'e&'a' pr*0e&i*nal=
(( di&punerea e0ec'uarii 'ran&p*r'ului de mar0uri &i pr*du&e pericul*a&e &au a veEiculel*r cu ma&a &iD&au
%abari'ul depa&i' 0ara au'*ri+a'ie &peciala emi&a in c*ndi'iile le%ii *ri pe al'e 'ra&ee deca' cele &'abili'e de
au'*ri'a'ea c*mpe'en'a=
($ neindeplinirea *bli%a'iei de in&'iin'are a p*li'iei ru'iere de pe a carei ra+a de c*mpe'en'a pleaca 'ran&p*r'ul
de mar0uri &au pr*du&e pericul*a&e cu privire la 'ra&eul &'abili' &i l*cali'a'ea de de&'ina'ie=
(1 neindeplinirea *bli%a'iei de ca're au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale de a amena3a drumuri la'erale in
c*ndi'iile ar' ". alin G()=
(? nere&pec'area *bli%a'iei admini&'ra'*rului drumului public &au au'*ri'a'ii publice l*cale de a e@ecu'a &auA
dupa ca+A de a de&0iin'a amena3arile ru'iereA in 'ermenul &'abili' impreuna cu p*li'ia ru'iera=
(! punerea in aplicare a planuril*r de urbani&m %eneraleA +*nale
prealabil de ca're admini&'ra'*rul drumului public &i p*li'ia ru'iera=
(" incalcarea di&p*+i'iil*r le%ale privind e0ec'uarea de m*di0icari &i c*mple'ari in cer'i0ica'ul de inma'riculare
&au de inre%i&'rare *ri in car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA precum &i veri0icarea 'eEnica peri*dica a ace&'uia 0ara
&*lici'area pre+en'arii de ca're pr*prie'ar a d*ve+ii e@i&'en'ei a&i%urarii de ra&pundere civila pen'ru pa%ube
pr*du&e 'er'il*r prin acciden'e de au'*v
(/ neindeplinirea *bli%a'iei de in're'inere a drumului public pe 'imp de iarnaA p*'rivi' re%lemen'aril*r in
vi%*are
(< nere&pec'area *bli%a'iei de c*municare preva+u'e la ar' /#H. &i la ar' /. alin G$) &au c*municarea de da'e
ine@ac'e *ri inc*mple'e
)))))))))))))
6c' (< al alin G.) al ar' .#( a 0*&' m*di0ica' de pc' ($ al
Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

ART .#!
G.) 6ana la e@pirarea peri*adei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA c*nduca'*rul de au'*veEicul
&i 'ramvai 'rebuie &a &e pre+in'e la &erviciul p*li'iei ru'iere care il are in eviden'aA pen'ru veri0icarea cun*a&'erii
re%ulil*r de circula'ieA dupa cum urmea+a8
a) cand permi&ul de c*nducere i)a 0*&' re'inu' pen'ru c*nducerea &ub in0luen'a bau'uril*r alc**lice &au pen'ru
nere&pec'area re%ulil*r privind pri*ri'a'ea de 'recereA depa&irea &au 'recerea la cul*area r*&ie a &ema0*ruluiA daca
prin acea&'a &)a pr*du& un acciden' de circula'ie din care a re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube
ma'eriale=
.. lip&a d*'aril*r &peci0ice *bli%a'*rii pen'ru admi'erea &i men'inerea in circula'ie a ve
.( nea&i%urarea in&*'irii depla&arii veEiculel*r care e0ec'uea+a 'ran&p*r' de mar0uri &au pr*du&e pericul*a&eA
precum &i a cel*r cu ma&e &au %abari'e depa&i'e=
.$ nere&pec'area *bli%a'iei de a ecEipa per&*nalul de e@ecu'ie a lucraril*r
aver'i+are 0lu*re&cen')re0lec'*ri+an'=
.1 ampla&area &'a'iil*r mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*ane 0ara avi+ul p*li'iei ru'iere=
.? nere&pec'area *bli%a'iil*r de a e0ec'ua *rele de educa'ie ru'iera in uni'a'ile de inva'aman'=
.! prac'icarea ac'el*r de c*mer' pe 'r*'uarA pe ac*&'amen' &au pe par'ea car*&abilaA iar in a0ara l*cali'a'il*rA in
." re0u+ul ne3u&'i0ica' de a inma'ricula &au de a inre%i&'ra un veEicul *ri de a elibera placu'ele cu numarul de
inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri de a men'i*na in cer'i0ica'ul de inma'riculare da'ele de iden'i0icare a
./ neindeplinireaA de ca're pr*prie'arul &au de'ina'*rul manda'a' al veEicululuiA a *bli%a'iei de a &*lici'a
au'*ri'a'ii c*mpe'en'e in&crierea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a da'el*r de iden'i0icare a
.< neindeplinirea *bli%a'iil*r ce revin *r%ani+a'*ril*r in'receril*r au'*ri+a'e de a lua '*a'e ma&urile nece&are
pen'ru de&0a&urarea in &i%uran'a a ace&'*raA precum &i pen'ru pr*'ec'ia cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic=
(# neindeplinirea *bli%a'ieiA de ca're au'*ri'a'ile publice l*caleA de a e0ec'ua amena3ari ru'iere de&'ina
circula'iei pie'*nil*rA bicicli&'il*rA veEiculel*r cu 'rac'iune animala &i calmarii 'ra0iculuiA precum &i ne&emnali+area
&au &emnali+area nec*re&pun+a'*are a ace&'*ra=
(. incredin'area unui veEicul de&'ina' 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de m
drumurile publice de ca're un c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai care nu are a'e&'a' pr*0e&i*nal=
(( di&punerea e0ec'uarii 'ran&p*r'ului de mar0uri &i pr*du&e pericul*a&e &au a veEiculel*r cu ma&a &iD&au
i' 0ara au'*ri+a'ie &peciala emi&a in c*ndi'iile le%ii *ri pe al'e 'ra&ee deca' cele &'abili'e de
($ neindeplinirea *bli%a'iei de in&'iin'are a p*li'iei ru'iere de pe a carei ra+a de c*mpe'en'a pleaca 'ran&p*r'ul
pr*du&e pericul*a&e cu privire la 'ra&eul &'abili' &i l*cali'a'ea de de&'ina'ie=
(1 neindeplinirea *bli%a'iei de ca're au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale de a amena3a drumuri la'erale in
i%a'iei admini&'ra'*rului drumului public &au au'*ri'a'ii publice l*cale de a e@ecu'a &auA
dupa ca+A de a de&0iin'a amena3arile ru'iereA in 'ermenul &'abili' impreuna cu p*li'ia ru'iera=
(! punerea in aplicare a planuril*r de urbani&m %eneraleA +*nale &au de de'aliuA 0ara ca ace&'ea &a 0ie avi+a'e in
prealabil de ca're admini&'ra'*rul drumului public &i p*li'ia ru'iera=
(" incalcarea di&p*+i'iil*r le%ale privind e0ec'uarea de m*di0icari &i c*mple'ari in cer'i0ica'ul de inma'riculare
'rare *ri in car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA precum &i veri0icarea 'eEnica peri*dica a ace&'uia 0ara
&*lici'area pre+en'arii de ca're pr*prie'ar a d*ve+ii e@i&'en'ei a&i%urarii de ra&pundere civila pen'ru pa%ube
pr*du&e 'er'il*r prin acciden'e de au'*veEicule=
(/ neindeplinirea *bli%a'iei de in're'inere a drumului public pe 'imp de iarnaA p*'rivi' re%lemen'aril*r in
(< nere&pec'area *bli%a'iei de c*municare preva+u'e la ar' /#H. &i la ar' /. alin G$) &au c*municarea de da'e
6c' (< al alin G.) al ar' .#( a 0*&' m*di0ica' de pc' ($ al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
.) 6ana la e@pirarea peri*adei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA c*nduca'*rul de au'*veEicul
&i 'ramvai 'rebuie &a &e pre+in'e la &erviciul p*li'iei ru'iere care il are in eviden'aA pen'ru veri0icarea cun*a&'erii
dupa cum urmea+a8
a 0*&' re'inu' pen'ru c*nducerea &ub in0luen'a bau'uril*r alc**lice &au pen'ru
nere&pec'area re%ulil*r privind pri*ri'a'ea de 'recereA depa&irea &au 'recerea la cul*area r*&ie a &ema0*ruluiA daca
a pr*du& un acciden' de circula'ie din care a re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube

.. lip&a d*'aril*r &peci0ice *bli%a'*rii pen'ru admi'erea &i men'inerea in circula'ie a veEiculel*r=
.( nea&i%urarea in&*'irii depla&arii veEiculel*r care e0ec'uea+a 'ran&p*r' de mar0uri &au pr*du&e pericul*a&eA
.$ nere&pec'area *bli%a'iei de a ecEipa per&*nalul de e@ecu'ie a lucraril*r in +*na drumului public cu
.1 ampla&area &'a'iil*r mi3l*acel*r de 'ran&p*r' public de per&*ane 0ara avi+ul p*li'iei ru'iere=
a'ie ru'iera in uni'a'ile de inva'aman'=
.! prac'icarea ac'el*r de c*mer' pe 'r*'uarA pe ac*&'amen' &au pe par'ea car*&abilaA iar in a0ara l*cali'a'il*rA in
re%i&'ra un veEicul *ri de a elibera placu'ele cu numarul de
inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri de a men'i*na in cer'i0ica'ul de inma'riculare da'ele de iden'i0icare a
' al veEicululuiA a *bli%a'iei de a &*lici'a
au'*ri'a'ii c*mpe'en'e in&crierea in cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare a da'el*r de iden'i0icare a
+a'e de a lua '*a'e ma&urile nece&are
pen'ru de&0a&urarea in &i%uran'a a ace&'*raA precum &i pen'ru pr*'ec'ia cel*rlal'i par'icipan'i la 'ra0ic=
(# neindeplinirea *bli%a'ieiA de ca're au'*ri'a'ile publice l*caleA de a e0ec'ua amena3ari ru'iere de&'ina'e
circula'iei pie'*nil*rA bicicli&'il*rA veEiculel*r cu 'rac'iune animala &i calmarii 'ra0iculuiA precum &i ne&emnali+area
(. incredin'area unui veEicul de&'ina' 'ran&p*r'ului public de per&*ane &au de mar0uri pen'ru a 0i c*ndu& pe
drumurile publice de ca're un c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai care nu are a'e&'a' pr*0e&i*nal=
(( di&punerea e0ec'uarii 'ran&p*r'ului de mar0uri &i pr*du&e pericul*a&e &au a veEiculel*r cu ma&a &iD&au
i' 0ara au'*ri+a'ie &peciala emi&a in c*ndi'iile le%ii *ri pe al'e 'ra&ee deca' cele &'abili'e de
($ neindeplinirea *bli%a'iei de in&'iin'are a p*li'iei ru'iere de pe a carei ra+a de c*mpe'en'a pleaca 'ran&p*r'ul
pr*du&e pericul*a&e cu privire la 'ra&eul &'abili' &i l*cali'a'ea de de&'ina'ie=
(1 neindeplinirea *bli%a'iei de ca're au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale de a amena3a drumuri la'erale in
i%a'iei admini&'ra'*rului drumului public &au au'*ri'a'ii publice l*cale de a e@ecu'a &auA
dupa ca+A de a de&0iin'a amena3arile ru'iereA in 'ermenul &'abili' impreuna cu p*li'ia ru'iera=
&au de de'aliuA 0ara ca ace&'ea &a 0ie avi+a'e in
(" incalcarea di&p*+i'iil*r le%ale privind e0ec'uarea de m*di0icari &i c*mple'ari in cer'i0ica'ul de inma'riculare
'rare *ri in car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA precum &i veri0icarea 'eEnica peri*dica a ace&'uia 0ara
&*lici'area pre+en'arii de ca're pr*prie'ar a d*ve+ii e@i&'en'ei a&i%urarii de ra&pundere civila pen'ru pa%ube
(/ neindeplinirea *bli%a'iei de in're'inere a drumului public pe 'imp de iarnaA p*'rivi' re%lemen'aril*r in
(< nere&pec'area *bli%a'iei de c*municare preva+u'e la ar' /#H. &i la ar' /. alin G$) &au c*municarea de da'e
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica',
.) 6ana la e@pirarea peri*adei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA c*nduca'*rul de au'*veEicul
&i 'ramvai 'rebuie &a &e pre+in'e la &erviciul p*li'iei ru'iere care il are in eviden'aA pen'ru veri0icarea cun*a&'erii
a 0*&' re'inu' pen'ru c*nducerea &ub in0luen'a bau'uril*r alc**lice &au pen'ru
nere&pec'area re%ulil*r privind pri*ri'a'ea de 'recereA depa&irea &au 'recerea la cul*area r*&ie a &ema0*ruluiA daca
a pr*du& un acciden' de circula'ie din care a re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube

b) c-nd 0ap'a a 0*&' urm,ri', ca in0raciune prev,+u', de pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A iar pr*cur*rul a di&pu&
cla&area *ri renunarea la urm,rirea penal, &au in&'ana a di&pu& renunarea la aplicarea pedep&ei *ri am-narea
aplic,rii pedep&ei=
))))))))))))))
Li' b) a alin G.) al ar' .#! a 0*&' m*di0ica', de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$

c) cand a &*lici'a' reducerea peri*adei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA c*n0*rm ar' .#1
G() 6eri*ada de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie &e prelun%e&'e cu $#
de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere nu pr*m*vea+a 'e&'ul de cun*a&'ere a re%ulil*r de circula'ieA in
&i'ua'iile preva+u'e la alin G.) li' a) &i b)A &au nu &e pre+in
cun*a&'erii re%ulil*r de circula'ie
)))))))))))))))
Ar' .#! a 0*&' m*di0ica' de pc' 1" al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART .#"
4anc'iunile preva+u'e la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$)A ar' .#( alin G$)A ar' .#$ alin G() &i la ar' .#! &e
aplica &i in&'ruc'*rului au'* a'e&'a'A a0la' in pr*ce&ul de in&'
permi&ului de c*nducereA *ri e@amina'*rului a0la' in 'impul de&0a&urarii pr*bei prac'ice a e@amenului pen'ru
*b'inerea permi&ului de c*nducere
ART .#/
G.) 4avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEic
lan%a &anc'iunea amen+iiA &i aplicarea unui numar de punc'e de penali+areA dupa cum urmea+a8
a) ( punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. 0*l*&irea inc*rec'a a luminil*r de drum la in'alnirea cu un au'*veEicul care circula din &en& *pu&=
( 0*l*&irea 'ele0*anel*r m*bile in 'impul c*nduceriiA cu e@cep'ia cel*r preva+u'e cu di&p*+i'ive de 'ip 5maini
libere5=
$ nere&pec'area *bli%a'iei de a pur'aA in 'impul cir
de pr*'ec'ie *m*l*%a'eA dupa ca+=
1 depa&irea cu .#)(# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*
? circula'ia pe un &ec'*r de drum pe care acce&ul e&'e in'er+i&=
! nere&pec'area re%ulil*r privind manevra de in'*arcereA mer&ul inap*iA &cEimbarea ben+ii de circula'ie &au a
direc'iei de mer&=
" nere&pec'area *bli%a'iei de a 0*l*&i luminile de in'alnire &i pe 'impul +ileiA pe au'*&'ra+iA drumuri e@pre& &i pe
drumuri na'i*nale eur*pene GE)=
/ *prirea nere%ulamen'ara=
)))))))))))))))
6unc'ul / al li' a) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1/ al
!< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

< 0*l*&irea inc*rec'a a luminil*r de drum 0a'a de au'*veEi
mer&
)))))))))))))))
6unc'ul < al li' a) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1/ al
!< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

b) $ punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. *prirea ne3u&'i0ica'a &au circula'ia pe banda de ur%en'a a au'*&'ra+il*r *ri *prirea pe par'ea car*&abila a
drumuril*r e@pre& &au a drumuril*r na'i*nale eur*pene GE)=
( depa&irea cu (.)$# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
b) c-nd 0ap'a a 0*&' urm,ri', ca in0raciune prev,+u', de pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A iar pr*cur*rul a di&pu&
la urm,rirea penal, &au in&'ana a di&pu& renunarea la aplicarea pedep&ei *ri am-narea
Li' b) a alin G.) al ar' .#! a 0*&' m*di0ica', de pc' $ al ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$
c) cand a &*lici'a' reducerea peri*adei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA c*n0*rm ar' .#1
ci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie &e prelun%e&'e cu $#
de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere nu pr*m*vea+a 'e&'ul de cun*a&'ere a re%ulil*r de circula'ieA in
&i'ua'iile preva+u'e la alin G.) li' a) &i b)A &au nu &e pre+in'a la &erviciul p*li'iei ru'iere pen'ru &u&'inerea veri0icarii
Ar' .#! a 0*&' m*di0ica' de pc' 1" al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
4anc'iunile preva+u'e la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$)A ar' .#( alin G$)A ar' .#$ alin G() &i la ar' .#! &e
aplica &i in&'ruc'*rului au'* a'e&'a'A a0la' in pr*ce&ul de in&'ruire prac'ica a per&*anel*r pen'ru *b'inerea
permi&ului de c*nducereA *ri e@amina'*rului a0la' in 'impul de&0a&urarii pr*bei prac'ice a e@amenului pen'ru
G.) 4avar&irea de ca're c*nduca'*rul de au'*veEicul &au 'ramvai a uneia &au mai mul'*r c*n'raven'ii a'ra%eA pe
lan%a &anc'iunea amen+iiA &i aplicarea unui numar de punc'e de penali+areA dupa cum urmea+a8
a) ( punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
nil*r de drum la in'alnirea cu un au'*veEicul care circula din &en& *pu&=
( 0*l*&irea 'ele0*anel*r m*bile in 'impul c*nduceriiA cu e@cep'ia cel*r preva+u'e cu di&p*+i'ive de 'ip 5maini
$ nere&pec'area *bli%a'iei de a pur'aA in 'impul circula'iei pe drumurile publiceA cen'ura de &i%uran'a *ri ca&'ile
(# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
? circula'ia pe un &ec'*r de drum pe care acce&ul e&'e in'er+i&=
! nere&pec'area re%ulil*r privind manevra de in'*arcereA mer&ul inap*iA &cEimbarea ben+ii de circula'ie &au a
" nere&pec'area *bli%a'iei de a 0*l*&i luminile de in'alnire &i pe 'impul +ileiA pe au'*&'ra+iA drumuri e@pre& &i pe
al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
< 0*l*&irea inc*rec'a a luminil*r de drum 0a'a de au'*veEiculul care circula in 0a'a &aA in aceea&i direc'ie de
6unc'ul < al li' a) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' 1/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
b) $ punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. *prirea ne3u&'i0ica'a &au circula'ia pe banda de ur%en'a a au'*&'ra+il*r *ri *prirea pe par'ea car*&abila a
drumuril*r e@pre& &au a drumuril*r na'i*nale eur*pene GE)=
$# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=

b) c-nd 0ap'a a 0*&' urm,ri', ca in0raciune prev,+u', de pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A iar pr*cur*rul a di&pu&
la urm,rirea penal, &au in&'ana a di&pu& renunarea la aplicarea pedep&ei *ri am-narea
ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$A publica', Cn
c) cand a &*lici'a' reducerea peri*adei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA c*n0*rm ar' .#1
ci'arii drep'ului de a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie &e prelun%e&'e cu $#
de +ileA daca 'i'ularul permi&ului de c*nducere nu pr*m*vea+a 'e&'ul de cun*a&'ere a re%ulil*r de circula'ieA in
'a la &erviciul p*li'iei ru'iere pen'ru &u&'inerea veri0icarii
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',
4anc'iunile preva+u'e la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$)A ar' .#( alin G$)A ar' .#$ alin G() &i la ar' .#! &e
ruire prac'ica a per&*anel*r pen'ru *b'inerea
permi&ului de c*nducereA *ri e@amina'*rului a0la' in 'impul de&0a&urarii pr*bei prac'ice a e@amenului pen'ru
ul &au 'ramvai a uneia &au mai mul'*r c*n'raven'ii a'ra%eA pe
lan%a &anc'iunea amen+iiA &i aplicarea unui numar de punc'e de penali+areA dupa cum urmea+a8
nil*r de drum la in'alnirea cu un au'*veEicul care circula din &en& *pu&=
( 0*l*&irea 'ele0*anel*r m*bile in 'impul c*nduceriiA cu e@cep'ia cel*r preva+u'e cu di&p*+i'ive de 'ip 5maini
cula'iei pe drumurile publiceA cen'ura de &i%uran'a *ri ca&'ile
(# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
! nere&pec'area re%ulil*r privind manevra de in'*arcereA mer&ul inap*iA &cEimbarea ben+ii de circula'ie &au a
" nere&pec'area *bli%a'iei de a 0*l*&i luminile de in'alnire &i pe 'impul +ileiA pe au'*&'ra+iA drumuri e@pre& &i pe
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
culul care circula in 0a'a &aA in aceea&i direc'ie de
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
. *prirea ne3u&'i0ica'a &au circula'ia pe banda de ur%en'a a au'*&'ra+il*r *ri *prirea pe par'ea car*&abila a
$# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=

$ nere&pec'area re%ulil*r privind manevra de in'*arcereA mer&ul inap*iA &cEimbarea ben+ii de circula'ie &
direc'iei de mer&A daca prin acea&'a &)
pa%ube ma'eriale=
1 nepa&'rarea unei di&'an'e c*re&pun+a'*are 0a'a de veEiculul care il precedeA daca prin acea&'a &
acciden' din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube ma'eriale=
? nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*rului 5*c*lire5A in&'ala' pe re0u%iul &'a'iil*r de 'ramvai=
! pa'runderea in'r)* in'er&ec'ie a'unci cand circula'ia in in'eri*rul ac
" &'a'i*narea nere%ulamen'ara=
)))))))))))))))
6unc'ul " al li' b) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' in'r*du& de pc' 1< al
din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

/ 0*l*&irea luminil*r de cea'a in al'e c*ndi'ii deca' pe 'imp de cea'a=
)))))))))))))))
6unc'ul / al li' b) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' in'r*du& de pc' 1< al
!< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

c) 1 punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. nere&pec'area *bli%a'iil*r care ii revin in ca+ul veEiculel*r rama&e in
( re0u+ul inmanarii ac'ului de iden'i'a'eA permi&ului de c*nducereA cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de
inre%i&'rareA a cel*rlal'e d*cumen'e preva+u'e de le%eA la cererea p*li'i&'ului ru'ierA precum &i re0u+ul de a permi'e
veri0icarea veEiculului=
)))))))))))))))
6unc'ul ( al li' c) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' ?# al
!< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iuni

$ depa&irea cu $.)1# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
1 circula'ia in 'impul n*p'ii &au +iuaA pe 'imp de cea'aA nin&*are abunden'a &au pl*aie '*ren'ialaA cu un
au'*veEicul 0ara lumini &au 0ara &emnali+are c*re&pun+a'*are=
? c*nducerea unui au'*veEicul &au 'rac'area unei rem*rci a'unci cand d*vada inl*cui'*are a cer'i0
inma'riculare &au de inre%i&'rare e&'e elibera'a 0ara drep' de circula'ie &au dura'a ace&'eia a e@pira'=
d) ! punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. re0u+ul de a permi'e im*bili+area veEiculului &au veri0icarea 'e
( nere&pec'area &emni0ica'iei &emnalel*r re%ulamen'are ale a%en'il*r de cale 0era'a care diri3ea+a circula'ia la
'recerile la nivel cu calea 0era'a=
$ depa&irea cu 1.)?# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
1 c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul 0ara a avea m*n'a'a una din're placu'ele cu numarul de
inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri daca placu'ele cu numarul de inma'riculare *ri de inre%i&'rare nu &un' 0i@a'e
in l*curile &pecial de&'ina'e=
)))))))))))))))
6unc'ul 1 al li' d) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' ?. al
!< din (/ iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

? circula'ia &au &'a'i*narea pe &pa'iul in'er+i& care &epara &en&urile de circula'ie pe au'*&'rada=
! &'a'i*narea *ri parcarea au'*veEiculel*r pe au'*&'rada in al'e l*curi deca' cele &pecial amena3a'e &i
&emnali+a'e=
" e@ecu'area pe au'*&'rada a manevrei de in'*arcere &au de mer& inap*iA circula'ia &au 'raver&area de pe un
&en& de circula'ie pe celalal' prin +*nele in'er+i&eA re&pec'iv prin +*na mediana &au rac*rdurile din're cele d*ua
par'i car*&abile=
/ nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*arel*r Trecere la nivel cu * cale 0era'a &implaA 0ara bariere= Trecere la
nivel cu * cale 0era'a dublaA 0ara bariere &au OprireA in&'ala'e la 'recerea la nivel cu * cale 0era'a=
$ nere&pec'area re%ulil*r privind manevra de in'*arcereA mer&ul inap*iA &cEimbarea ben+ii de circula'ie &
)a pr*du& un acciden' din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e
1 nepa&'rarea unei di&'an'e c*re&pun+a'*are 0a'a de veEiculul care il precedeA daca prin acea&'a &
den' din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e pa%ube ma'eriale=
? nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*rului 5*c*lire5A in&'ala' pe re0u%iul &'a'iil*r de 'ramvai=
* in'er&ec'ie a'unci cand circula'ia in in'eri*rul ace&'eia e&'e bl*ca'a=
6unc'ul " al li' b) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' in'r*du& de pc' 1< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !<
ONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
/ 0*l*&irea luminil*r de cea'a in al'e c*ndi'ii deca' pe 'imp de cea'a=
6unc'ul / al li' b) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' in'r*du& de pc' 1< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
c) 1 punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. nere&pec'area *bli%a'iil*r care ii revin in ca+ul veEiculel*r rama&e in pana &au avaria'e=
( re0u+ul inmanarii ac'ului de iden'i'a'eA permi&ului de c*nducereA cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de
inre%i&'rareA a cel*rlal'e d*cumen'e preva+u'e de le%eA la cererea p*li'i&'ului ru'ierA precum &i re0u+ul de a permi'e
6unc'ul ( al li' c) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' ?# al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
1# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
n 'impul n*p'ii &au +iuaA pe 'imp de cea'aA nin&*are abunden'a &au pl*aie '*ren'ialaA cu un
au'*veEicul 0ara lumini &au 0ara &emnali+are c*re&pun+a'*are=
? c*nducerea unui au'*veEicul &au 'rac'area unei rem*rci a'unci cand d*vada inl*cui'*are a cer'i0
inma'riculare &au de inre%i&'rare e&'e elibera'a 0ara drep' de circula'ie &au dura'a ace&'eia a e@pira'=
d) ! punc'e de penali+are pen'ru &avar&irea urma'*arel*r 0ap'e8
. re0u+ul de a permi'e im*bili+area veEiculului &au veri0icarea 'eEnica a ace&'uia=
( nere&pec'area &emni0ica'iei &emnalel*r re%ulamen'are ale a%en'il*r de cale 0era'a care diri3ea+a circula'ia la
?# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
1 c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul 0ara a avea m*n'a'a una din're placu'ele cu numarul de
a'riculare &au de inre%i&'rare *ri daca placu'ele cu numarul de inma'riculare *ri de inre%i&'rare nu &un' 0i@a'e
6unc'ul 1 al li' d) a alin G.) al ar' .#/ a 0*&' m*di0ica' de pc' ?. al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
? circula'ia &au &'a'i*narea pe &pa'iul in'er+i& care &epara &en&urile de circula'ie pe au'*&'rada=
! &'a'i*narea *ri parcarea au'*veEiculel*r pe au'*&'rada in al'e l*curi deca' cele &pecial amena3a'e &i
" e@ecu'area pe au'*&'rada a manevrei de in'*arcere &au de mer& inap*iA circula'ia &au 'raver&area de pe un
elalal' prin +*nele in'er+i&eA re&pec'iv prin +*na mediana &au rac*rdurile din're cele d*ua
/ nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*arel*r Trecere la nivel cu * cale 0era'a &implaA 0ara bariere= Trecere la
0ara bariere &au OprireA in&'ala'e la 'recerea la nivel cu * cale 0era'a=

$ nere&pec'area re%ulil*r privind manevra de in'*arcereA mer&ul inap*iA &cEimbarea ben+ii de circula'ie &au a
a pr*du& un acciden' din care au re+ul'a' avarierea unui veEicul &au al'e
1 nepa&'rarea unei di&'an'e c*re&pun+a'*are 0a'a de veEiculul care il precedeA daca prin acea&'a &)a pr*du& un
? nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*rului 5*c*lire5A in&'ala' pe re0u%iul &'a'iil*r de 'ramvai=
e&'eia e&'e bl*ca'a=
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !<

din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
pana &au avaria'e=
( re0u+ul inmanarii ac'ului de iden'i'a'eA permi&ului de c*nducereA cer'i0ica'ului de inma'riculare &au de
inre%i&'rareA a cel*rlal'e d*cumen'e preva+u'e de le%eA la cererea p*li'i&'ului ru'ierA precum &i re0u+ul de a permi'e
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
e (##"
1# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
n 'impul n*p'ii &au +iuaA pe 'imp de cea'aA nin&*are abunden'a &au pl*aie '*ren'ialaA cu un
? c*nducerea unui au'*veEicul &au 'rac'area unei rem*rci a'unci cand d*vada inl*cui'*are a cer'i0ica'ului de
inma'riculare &au de inre%i&'rare e&'e elibera'a 0ara drep' de circula'ie &au dura'a ace&'eia a e@pira'=
Enica a ace&'uia=
( nere&pec'area &emni0ica'iei &emnalel*r re%ulamen'are ale a%en'il*r de cale 0era'a care diri3ea+a circula'ia la
?# JmDE a vi'e+ei ma@ime admi&e pe &ec'*rul de drum re&pec'iv pen'ru ca'e%*ria din care
0ace par'e au'*veEiculul c*ndu&A c*n&'a'a'aA p*'rivi' le%iiA cu mi3l*ace 'eEnice *m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%ic=
1 c*nducerea pe drumurile publice a unui veEicul 0ara a avea m*n'a'a una din're placu'ele cu numarul de
a'riculare &au de inre%i&'rare *ri daca placu'ele cu numarul de inma'riculare *ri de inre%i&'rare nu &un' 0i@a'e
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
? circula'ia &au &'a'i*narea pe &pa'iul in'er+i& care &epara &en&urile de circula'ie pe au'*&'rada=
! &'a'i*narea *ri parcarea au'*veEiculel*r pe au'*&'rada in al'e l*curi deca' cele &pecial amena3a'e &i
" e@ecu'area pe au'*&'rada a manevrei de in'*arcere &au de mer& inap*iA circula'ia &au 'raver&area de pe un
elalal' prin +*nele in'er+i&eA re&pec'iv prin +*na mediana &au rac*rdurile din're cele d*ua
/ nere&pec'area &emni0ica'iei indica'*arel*r Trecere la nivel cu * cale 0era'a &implaA 0ara bariere= Trecere la
0ara bariere &au OprireA in&'ala'e la 'recerea la nivel cu * cale 0era'a=

< &cEimbarea direc'iei de mer& prin vira3 &pre &'an%aA daca prin acea&'a &e incalca marca3ul l*n%i'udinal
c*n'inuu care &epara &en&urile de circula'ie=
.# pa'runderea in'r)* in'er&ec'ie diri3a'a prin &ema0*areA daca prin acea&'a &e pr*duce bl*carea circula'iei in
in'eri*rul in'er&ec'iei
G() 6r*cedura de inre%i&'rare a punc'el*r de penali+are &e &'abile&'e prin re%ulamen'
ART .#<
G.) C*n&'a'area c*n'raven'iil*r &i aplicarea &anc'iunil*r &e 0ac direc' de ca're p*li'i&'ul ru'ierA iar in punc'ele de
'recere a 0r*n'ierei de &'a' a R*manieiA de ca're p*li'i&'ii de 0r*n'iera
G() C*n&'a'area c*n'raven'iil*r &e p*a'e 0ace &i cu a3u'*rul un*r mi3l*ace 'eEnice cer'i
*m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%icA c*n&emnandu
G$) In ca+urile preva+u'e la alin G()A pr*ce&ul
&'abilirea iden'i'a'ii c*nduca'*rului de veEiculA men'i*nandu
c*n0irmarea 0ap'el*r de ca're mar'*ri
G1) F*rma &i c*n'inu'ul pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei &e &'abile&c prin re%ulamen'
G?) C*n'ravenien'ulA cu e@cep'ia per&*anei 3uridiceA p*a'e acEi'aA in 'ermen de cel mul' d*ua +ile lucra'*are de la
da'a primirii pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA 3uma'a'e din minimul amen+ii preva+u'e de le%e
G!) 6en'ru amen+ile c*n'raven'i*nale in cuan'um de pana la (# punc'e
l*c a%en'ului c*n&'a'a'*r 3uma'a'e din minimul amen+ii preva+u'e de le%e
G") In ca+ul preva+u' la alin G!)A a%en'ul c*n&'a'a'*r eliberea+a c*n'ravenien'ului cEi'an'a r
c*n'raval*area amen+iiA in care &e men'i*nea+a da'aA numele &i prenumele c*n'ravenien'uluiA 0ap'a &avar&i'aA ac'ul
n*rma'iv care &'abile&'e &i &anc'i*nea+a c*n'raven'iaA numeleA prenumele &i &emna'ura a%en'ului c*n&'a'a'*rA
nemai0iind nece&ara incEeierea pr*ce&ului
c*n'raven'i*nala c*mplemen'ara
G/) Amen+ile privind circula'ia pe drumurile publice &e acEi'a in c*ndi'iile le%ii &i &e 0ac veni' in'e%ral la bu%e'ele
l*cale
)))))))))))))))
Alin G/) al ar' .#< a 0*&' m*di0ica' de pc' ?( al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G<) 6revederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a re0eri'*are la c*n'raven'ii &e c*mple'ea+a cu cele ale Ord*nan'ei
Guvernului nr (D(##. privind re%imul 3uridic al c*n'raven'iil*rA apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin Le%ea
nr ./#D(##(A cu m*di0icarile &i c*mple'arile ul'eri*areA daca prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a nu &e di&pune
al'0el
ART ..#
In ca+ul in care imp*'riva 'i'ularului permi&ului de c*nducere &
li' c) din C*dul penalA &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e di&pune pe in'rea%a peri*ada ca' durea+a
in'er+icerea drep'ului de a e@erci'a pr*0e&ia &au *cupa'ia de c*nduca'*r de au'*veEicul
ART ...
G.) 6ermi&ul de c*nducere &au d*vada Cnl*cui'*are a ace&'uia &e
a) la cumularea a cel puin .? punc'e de penali+are=
b) c-nd 'i'ularul ace&'uia a &,v-r7i' una din're in0raciunile prev,+u'e la ar' $$1A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A
ar' $$/ alin G.) 7i la ar' $$< alin G$) 7i G1) din C*dul penal
))))))))))))
Li' b) a alin G.) al ar' ... a 0*&' m*di0ica', de pc' 1 al
(#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL n

c) la &,v-r7irea uneia din're c*n'raveniile prev,+u'e la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$)A ar' .#( alin G$) 7i Cn
&i'uaia prev,+u', la ar' ..? alin G.)=
d) c-nd 'i'ularul ace&'uia a 0*&' declara' inap' pen
e) c-nd pre+in', m*di0ic,riA 7'er&,'uri &au ad,u%,ri *ri e&'e de'eri*ra'=
0) c-nd &e a0l, Cn m*d ne3u&'i0ica' a&upra al'ei per&*ane=
%) c-nd peri*ada de valabili'a'e a e@pira'
G() La reinerea permi&ului de c*nducereA Cn ca+urile prev,+u'e la alin G.)A 'i'ularului ace&'uia i &e eliberea+, *
d*vad, Cnl*cui'*are cu &au 0,r, drep' de circulaie
< &cEimbarea direc'iei de mer& prin vira3 &pre &'an%aA daca prin acea&'a &e incalca marca3ul l*n%i'udinal
c*n'inuu care &epara &en&urile de circula'ie=
* in'er&ec'ie diri3a'a prin &ema0*areA daca prin acea&'a &e pr*duce bl*carea circula'iei in
G() 6r*cedura de inre%i&'rare a punc'el*r de penali+are &e &'abile&'e prin re%ulamen'
r &i aplicarea &anc'iunil*r &e 0ac direc' de ca're p*li'i&'ul ru'ierA iar in punc'ele de
'recere a 0r*n'ierei de &'a' a R*manieiA de ca're p*li'i&'ii de 0r*n'iera
G() C*n&'a'area c*n'raven'iil*r &e p*a'e 0ace &i cu a3u'*rul un*r mi3l*ace 'eEnice cer'i
*m*l*%a'e &i veri0ica'e me'r*l*%icA c*n&emnandu)&e acea&'a in pr*ce&ul)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei
G$) In ca+urile preva+u'e la alin G()A pr*ce&ul)verbal &e p*a'e incEeia &i in lip&a c*n'ravenien'uluiA dupa
irea iden'i'a'ii c*nduca'*rului de veEiculA men'i*nandu)&e acea&'a in pr*ce&ul

verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei &e &'abile&c prin re%ulamen'
?) C*n'ravenien'ulA cu e@cep'ia per&*anei 3uridiceA p*a'e acEi'aA in 'ermen de cel mul' d*ua +ile lucra'*are de la
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA 3uma'a'e din minimul amen+ii preva+u'e de le%e
ven'i*nale in cuan'um de pana la (# punc'e)amendaA c*n'ravenien'ul p*a'e acEi'a pe
l*c a%en'ului c*n&'a'a'*r 3uma'a'e din minimul amen+ii preva+u'e de le%e
G") In ca+ul preva+u' la alin G!)A a%en'ul c*n&'a'a'*r eliberea+a c*n'ravenien'ului cEi'an'a r
c*n'raval*area amen+iiA in care &e men'i*nea+a da'aA numele &i prenumele c*n'ravenien'uluiA 0ap'a &avar&i'aA ac'ul
n*rma'iv care &'abile&'e &i &anc'i*nea+a c*n'raven'iaA numeleA prenumele &i &emna'ura a%en'ului c*n&'a'a'*rA
incEeierea pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei daca nu &e di&pune &i * &anc'iune
G/) Amen+ile privind circula'ia pe drumurile publice &e acEi'a in c*ndi'iile le%ii &i &e 0ac veni' in'e%ral la bu%e'ele
Alin G/) al ar' .#< a 0*&' m*di0ica' de pc' ?( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G<) 6revederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a re0eri'*are la c*n'raven'ii &e c*mple'ea+a cu cele ale Ord*nan'ei
Guvernului nr (D(##. privind re%imul 3uridic al c*n'raven'iil*rA apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin Le%ea
rile &i c*mple'arile ul'eri*areA daca prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a nu &e di&pune
In ca+ul in care imp*'riva 'i'ularului permi&ului de c*nducere &)a lua' ma&ura de &i%uran'a preva+u'a la ar' ..(
ndarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e di&pune pe in'rea%a peri*ada ca' durea+a
in'er+icerea drep'ului de a e@erci'a pr*0e&ia &au *cupa'ia de c*nduca'*r de au'*veEicul
G.) 6ermi&ul de c*nducere &au d*vada Cnl*cui'*are a ace&'uia &e reine Cn urm,'*arele ca+uri8
a) la cumularea a cel puin .? punc'e de penali+are=
b) c-nd 'i'ularul ace&'uia a &,v-r7i' una din're in0raciunile prev,+u'e la ar' $$1A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A
i la ar' $$< alin G$) 7i G1) din C*dul penal
Li' b) a alin G.) al ar' ... a 0*&' m*di0ica', de pc' 1 al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
c) la &,v-r7irea uneia din're c*n'raveniile prev,+u'e la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$)A ar' .#( alin G$) 7i Cn
d) c-nd 'i'ularul ace&'uia a 0*&' declara' inap' pen'ru a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie=
e) c-nd pre+in', m*di0ic,riA 7'er&,'uri &au ad,u%,ri *ri e&'e de'eri*ra'=
0) c-nd &e a0l, Cn m*d ne3u&'i0ica' a&upra al'ei per&*ane=
%) c-nd peri*ada de valabili'a'e a e@pira'
&ului de c*nducereA Cn ca+urile prev,+u'e la alin G.)A 'i'ularului ace&'uia i &e eliberea+, *
d*vad, Cnl*cui'*are cu &au 0,r, drep' de circulaie

< &cEimbarea direc'iei de mer& prin vira3 &pre &'an%aA daca prin acea&'a &e incalca marca3ul l*n%i'udinal
* in'er&ec'ie diri3a'a prin &ema0*areA daca prin acea&'a &e pr*duce bl*carea circula'iei in
G() 6r*cedura de inre%i&'rare a punc'el*r de penali+are &e &'abile&'e prin re%ulamen'
r &i aplicarea &anc'iunil*r &e 0ac direc' de ca're p*li'i&'ul ru'ierA iar in punc'ele de
G() C*n&'a'area c*n'raven'iil*r &e p*a'e 0ace &i cu a3u'*rul un*r mi3l*ace 'eEnice cer'i0ica'e &au mi3l*ace 'eEnice
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei
verbal &e p*a'e incEeia &i in lip&a c*n'ravenien'uluiA dupa
&e acea&'a in pr*ce&ul)verbalA 0ara a 0i nece&ara
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei &e &'abile&c prin re%ulamen'
?) C*n'ravenien'ulA cu e@cep'ia per&*anei 3uridiceA p*a'e acEi'aA in 'ermen de cel mul' d*ua +ile lucra'*are de la
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA 3uma'a'e din minimul amen+ii preva+u'e de le%e
amendaA c*n'ravenien'ul p*a'e acEi'a pe
G") In ca+ul preva+u' la alin G!)A a%en'ul c*n&'a'a'*r eliberea+a c*n'ravenien'ului cEi'an'a repre+en'and
c*n'raval*area amen+iiA in care &e men'i*nea+a da'aA numele &i prenumele c*n'ravenien'uluiA 0ap'a &avar&i'aA ac'ul
n*rma'iv care &'abile&'e &i &anc'i*nea+a c*n'raven'iaA numeleA prenumele &i &emna'ura a%en'ului c*n&'a'a'*rA
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei daca nu &e di&pune &i * &anc'iune
G/) Amen+ile privind circula'ia pe drumurile publice &e acEi'a in c*ndi'iile le%ii &i &e 0ac veni' in'e%ral la bu%e'ele
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
G<) 6revederile pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a re0eri'*are la c*n'raven'ii &e c*mple'ea+a cu cele ale Ord*nan'ei
Guvernului nr (D(##. privind re%imul 3uridic al c*n'raven'iil*rA apr*ba'a cu m*di0icari &i c*mple'ari prin Le%ea
rile &i c*mple'arile ul'eri*areA daca prin pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a nu &e di&pune
a lua' ma&ura de &i%uran'a preva+u'a la ar' ..(
ndarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &e di&pune pe in'rea%a peri*ada ca' durea+a
in'er+icerea drep'ului de a e@erci'a pr*0e&ia &au *cupa'ia de c*nduca'*r de au'*veEicul
reine Cn urm,'*arele ca+uri8
b) c-nd 'i'ularul ace&'uia a &,v-r7i' una din're in0raciunile prev,+u'e la ar' $$1A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
c) la &,v-r7irea uneia din're c*n'raveniile prev,+u'e la ar' .## alin G$)A ar' .#. alin G$)A ar' .#( alin G$) 7i Cn
'ru a c*nduce au'*veEicule &au 'ramvaie=
&ului de c*nducereA Cn ca+urile prev,+u'e la alin G.)A 'i'ularului ace&'uia i &e eliberea+, *

G$) Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' a) 7i d)A la ar' .#( alin G$) li' a) 7i c) din pre+en'
ur%en,A precum 7i Cn cele meni*na'e la ar' $$1 alin G() 7i G1)A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A ar' $$/ alin G.)A
ar' $$< alin G() 7i G1) din C*dul penalA d*vada Cnl*cui'*are a permi&ului de c*nducere &e eliberea+, 0,r, drep' de
circulaie
))))))))))))
Alin G$) al ar' ... a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

G1) 6ermi&ul de c*nducere al c*nduc,'*rului de au'*veEicul &au de 'ramvaiA implica' Cn'r
circulaie din care a re+ul'a' uciderea &au v,',marea c*rp*ral, a unei per&*aneA &e reine de c,'re p*liia ru'ier,
dac, ace&'a a Cnc,lca' * re%ul, de circulaieA el
Cn care re%ula de circulaie Cnc,lca', e&'e una din're cele prev,+u'e la ar' .#( alin G$) li' a) 7i c)A &au d*vada
Cnl*cui'*are cu drep' de circulaie pen'ru * peri*ad, de .? +ileA Cn
G?) Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' e) 7i %) 7i la alin G$) li' b) 7i e) din pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A la
ar' .## alin G$)A la ar' .#. alin G$)A precum 7i la ar' $$1 alin G.) 7i G$) din C*dul penalA d*vada Cnl
permi&ului de c*nducere &e eliberea+, cu drep' de circulaie pen'ru * peri*ad, de .? +ile
))))))))))))
Alin G?) al ar' ... a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

G!) La cererea 'i'ularului permi&ului de c*nducere reinu' Cn c*ndiiile alin G.) li' b) &au ale alin G1)A pr*cur*rul
care e0ec'uea+, urm,rirea penal, &au e@erci', &uprave%Ee
3udeca', Cnve&'i', cu &*lui*narea cau+ei p*a'e di&pune prelun%irea drep'ului de circulaieA cu c-'e cel mul' $# de
+ileA p-n, la di&punerea neCnceperii urm,ririi penaleA &c*a'erii de &ub urm,rire
penale &auA dup, ca+A p-n, la r,m-nerea de0ini'iv, a E*',r-rii 3udec,'*re7'i M*dul de &*lui*nare a cererii de
prelun%ire a drep'ului de circulaie &e c*munic, 7i 7e0ului p*liiei ru'iere pe ra+a c,reia &
G") Alinea'ele G$))G?) &e aplic, Cn m*d c*re&pun+,'*r 7i Cn &i'uaia Cn care &e reine d*vada Cnl*cui'*are a
permi&ului reinu' pen'ru * 0ap', &,v-r7i', an'eri*rA a0la', Cn 'ermenul de valabili'a'e Termenul de valabili'a'e al
n*ii d*ve+i nu Cl p*a'e dep,7i pe cel al primei d*ve+i
))))))))))))
Ar' ... a 0*&' m*di0ica' de ar'ic*lul unic din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr .1! din 1 n*iembrie (##/
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?1 din " n*iembrie (##/

ART ..(
G.) Cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri d*vada inl*cui'*are a ace&'uia &e re'ine de ca're p*li'ia
ru'iera in urma'*arele ca+uri8
a) veEiculul nu are e0ec'ua'a in&pec'ia 'eEnica peri*dica valabila=
b) nu &un' re&pec'a'e n*rmele 'eEnice c*n&'ruc'ive re0eri'*are la 'ran&p*r'ul pr*du&el*r pericul*a&e=
c) veEiculul circula n*ap'ea 0ara 0aruri &au lampi de &emnali+areA di&p*+i'ivele de iluminare &i &emnali+are
lumin*a&eA mi3l*acele 0lu*re&cen')re0lec'*ri+an'eA preva+u'e in n*rmele 'eEnice in vi%*are=
d) veEiculul circula cu de0ec'iuni ma3*re la &i
*m*l*%a'e=
e) &i&'emul de 0ranare de &erviciu e&'e de0ec'=
0) &i&'emul de 0ranare de a3u'*r &au de &'a'i*nare e&'e de0ec'=
%) mecani&mul de direc'ie pre+in'a u+uri pe&'e limi'e
E) anvel*pele au al'e dimen&iuni &au carac'eri&'ici deca' cele preva+u'e in car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA
pre+in'a 'aie'uri &au rup'uri ale c*rdului *ri &un' u+a'e pe&'e limi'a le%al admi&a=
EH.) au'*veEiculul nu e&'e d*'a'A la ci
anvel*pe de iarn,A iar au'*veEiculul de 'ran&p*r' mar0, cu * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', mai mare de $A? '*ne
7i au'*veEiculul de 'ran&p*r' per&*ane cu mai mul' de < l*curi pe &caune
&un' ecEipa'e cu anvel*pe de iarn, pe r*ile a@eiDa@el*r de 'raciune *ri nu au m*n'a'e pe ace&'e r*i lanuri &au
al'e ecEipamen'e an'iderapan'e cer'i0ica'e=
))))))))))))
G$) Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' a) 7i d)A la ar' .#( alin G$) li' a) 7i c) din pre+en'
ur%en,A precum 7i Cn cele meni*na'e la ar' $$1 alin G() 7i G1)A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A ar' $$/ alin G.)A
ar' $$< alin G() 7i G1) din C*dul penalA d*vada Cnl*cui'*are a permi&ului de c*nducere &e eliberea+, 0,r, drep' de
Alin G$) al ar' ... a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
de c*nducere al c*nduc,'*rului de au'*veEicul &au de 'ramvaiA implica' Cn'r
circulaie din care a re+ul'a' uciderea &au v,',marea c*rp*ral, a unei per&*aneA &e reine de c,'re p*liia ru'ier,
dac, ace&'a a Cnc,lca' * re%ul, de circulaieA eliber-ndu)&e d*vada Cnl*cui'*are 0,r, drep' de circulaieA Cn &i'uaia
Cn care re%ula de circulaie Cnc,lca', e&'e una din're cele prev,+u'e la ar' .#( alin G$) li' a) 7i c)A &au d*vada
Cnl*cui'*are cu drep' de circulaie pen'ru * peri*ad, de .? +ileA Cn celelal'e ca+uri
G?) Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' e) 7i %) 7i la alin G$) li' b) 7i e) din pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A la
ar' .## alin G$)A la ar' .#. alin G$)A precum 7i la ar' $$1 alin G.) 7i G$) din C*dul penalA d*vada Cnl
permi&ului de c*nducere &e eliberea+, cu drep' de circulaie pen'ru * peri*ad, de .? +ile
Alin G?) al ar' ... a 0*&' m*di0ica' de pc' ? al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
G!) La cererea 'i'ularului permi&ului de c*nducere reinu' Cn c*ndiiile alin G.) li' b) &au ale alin G1)A pr*cur*rul
care e0ec'uea+, urm,rirea penal, &au e@erci', &uprave%Eerea cerce',rii penale *riA Cn 0a+a de 3udeca',A in&'ana de
3udeca', Cnve&'i', cu &*lui*narea cau+ei p*a'e di&pune prelun%irea drep'ului de circulaieA cu c-'e cel mul' $# de
+ileA p-n, la di&punerea neCnceperii urm,ririi penaleA &c*a'erii de &ub urm,rire
penale &auA dup, ca+A p-n, la r,m-nerea de0ini'iv, a E*',r-rii 3udec,'*re7'i M*dul de &*lui*nare a cererii de
prelun%ire a drep'ului de circulaie &e c*munic, 7i 7e0ului p*liiei ru'iere pe ra+a c,reia &
G?) &e aplic, Cn m*d c*re&pun+,'*r 7i Cn &i'uaia Cn care &e reine d*vada Cnl*cui'*are a
permi&ului reinu' pen'ru * 0ap', &,v-r7i', an'eri*rA a0la', Cn 'ermenul de valabili'a'e Termenul de valabili'a'e al
7i pe cel al primei d*ve+i
Ar' ... a 0*&' m*di0ica' de ar'ic*lul unic din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr .1! din 1 n*iembrie (##/
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?1 din " n*iembrie (##/
.) Cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri d*vada inl*cui'*are a ace&'uia &e re'ine de ca're p*li'ia
a) veEiculul nu are e0ec'ua'a in&pec'ia 'eEnica peri*dica valabila=
ice c*n&'ruc'ive re0eri'*are la 'ran&p*r'ul pr*du&el*r pericul*a&e=
c) veEiculul circula n*ap'ea 0ara 0aruri &au lampi de &emnali+areA di&p*+i'ivele de iluminare &i &emnali+are
re0lec'*ri+an'eA preva+u'e in n*rmele 'eEnice in vi%*are=
d) veEiculul circula cu de0ec'iuni ma3*re la &i&'emele de iluminare)&emnali+are &au cu al'e di&p*+i'ive deca' cele
e) &i&'emul de 0ranare de &erviciu e&'e de0ec'=
0) &i&'emul de 0ranare de a3u'*r &au de &'a'i*nare e&'e de0ec'=
%) mecani&mul de direc'ie pre+in'a u+uri pe&'e limi'ele admi&e=
E) anvel*pele au al'e dimen&iuni &au carac'eri&'ici deca' cele preva+u'e in car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA
pre+in'a 'aie'uri &au rup'uri ale c*rdului *ri &un' u+a'e pe&'e limi'a le%al admi&a=
EH.) au'*veEiculul nu e&'e d*'a'A la circulaia pe drumurile publice ac*peri'e cu +,pad,A %Eea, &au p*leiA cu
anvel*pe de iarn,A iar au'*veEiculul de 'ran&p*r' mar0, cu * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', mai mare de $A? '*ne
7i au'*veEiculul de 'ran&p*r' per&*ane cu mai mul' de < l*curi pe &cauneA inclu&iv cel al c*nduc,'*rului au'*A nu
&un' ecEipa'e cu anvel*pe de iarn, pe r*ile a@eiDa@el*r de 'raciune *ri nu au m*n'a'e pe ace&'e r*i lanuri &au
al'e ecEipamen'e an'iderapan'e cer'i0ica'e=

G$) Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' a) 7i d)A la ar' .#( alin G$) li' a) 7i c) din pre+en'a *rd*nan, de
ur%en,A precum 7i Cn cele meni*na'e la ar' $$1 alin G() 7i G1)A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A ar' $$/ alin G.)A
ar' $$< alin G() 7i G1) din C*dul penalA d*vada Cnl*cui'*are a permi&ului de c*nducere &e eliberea+, 0,r, drep' de
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A
de c*nducere al c*nduc,'*rului de au'*veEicul &au de 'ramvaiA implica' Cn'r)un acciden' de
circulaie din care a re+ul'a' uciderea &au v,',marea c*rp*ral, a unei per&*aneA &e reine de c,'re p*liia ru'ier,
&e d*vada Cnl*cui'*are 0,r, drep' de circulaieA Cn &i'uaia
Cn care re%ula de circulaie Cnc,lca', e&'e una din're cele prev,+u'e la ar' .#( alin G$) li' a) 7i c)A &au d*vada
G?) Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' e) 7i %) 7i la alin G$) li' b) 7i e) din pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A la
ar' .## alin G$)A la ar' .#. alin G$)A precum 7i la ar' $$1 alin G.) 7i G$) din C*dul penalA d*vada Cnl*cui'*are a
permi&ului de c*nducere &e eliberea+, cu drep' de circulaie pen'ru * peri*ad, de .? +ile
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A
G!) La cererea 'i'ularului permi&ului de c*nducere reinu' Cn c*ndiiile alin G.) li' b) &au ale alin G1)A pr*cur*rul
rea cerce',rii penale *riA Cn 0a+a de 3udeca',A in&'ana de
3udeca', Cnve&'i', cu &*lui*narea cau+ei p*a'e di&pune prelun%irea drep'ului de circulaieA cu c-'e cel mul' $# de
+ileA p-n, la di&punerea neCnceperii urm,ririi penaleA &c*a'erii de &ub urm,rire penal, *ri Cnce',rii urm,ririi
penale &auA dup, ca+A p-n, la r,m-nerea de0ini'iv, a E*',r-rii 3udec,'*re7'i M*dul de &*lui*nare a cererii de
prelun%ire a drep'ului de circulaie &e c*munic, 7i 7e0ului p*liiei ru'iere pe ra+a c,reia &)a c*mi& 0ap'a
G?) &e aplic, Cn m*d c*re&pun+,'*r 7i Cn &i'uaia Cn care &e reine d*vada Cnl*cui'*are a
permi&ului reinu' pen'ru * 0ap', &,v-r7i', an'eri*rA a0la', Cn 'ermenul de valabili'a'e Termenul de valabili'a'e al
Ar' ... a 0*&' m*di0ica' de ar'ic*lul unic din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr .1! din 1 n*iembrie (##/A
.) Cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare *ri d*vada inl*cui'*are a ace&'uia &e re'ine de ca're p*li'ia
ice c*n&'ruc'ive re0eri'*are la 'ran&p*r'ul pr*du&el*r pericul*a&e=
c) veEiculul circula n*ap'ea 0ara 0aruri &au lampi de &emnali+areA di&p*+i'ivele de iluminare &i &emnali+are
re0lec'*ri+an'eA preva+u'e in n*rmele 'eEnice in vi%*are=
&emnali+are &au cu al'e di&p*+i'ive deca' cele
E) anvel*pele au al'e dimen&iuni &au carac'eri&'ici deca' cele preva+u'e in car'ea de iden'i'a'e a veEicululuiA
rculaia pe drumurile publice ac*peri'e cu +,pad,A %Eea, &au p*leiA cu
anvel*pe de iarn,A iar au'*veEiculul de 'ran&p*r' mar0, cu * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', mai mare de $A? '*ne
A inclu&iv cel al c*nduc,'*rului au'*A nu
&un' ecEipa'e cu anvel*pe de iarn, pe r*ile a@eiDa@el*r de 'raciune *ri nu au m*n'a'e pe ace&'e r*i lanuri &au

Li' EH.) a alin G.) al ar' ..( a 0*&' m*di0ica', de pc' ( al
Cn MONITORUL OFICIAL nr ?#$ din .1 iulie (#..A care m*di0ic, pc' $ al
ianuarie (#..A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..

i) +%*m*'ul in mer& &au &'a'i*nare depa&e&'e limi'a le%al admi&a pen'ru 'ipul re&pec'iv de veEicul=
3) m*'*rul emi'e n*@e p*luan'e pe&'e limi'ele le%al admi&e=
J) elemen'ele di&p*+i'ivului de cuplare pen'ru rem*rcare pre+in'a u+uri pr*nun'a'e *ri nu &un' c*mpa'ibileA
0iind de na'ura &a pr*v*ace de&prinderea rem*rcii &au de+ecEilibrarea an&amblului=
l) au'*veEiculul &au 'ramvaiul are aplica'e pe parbri+A lune'a &au %eam
publici'areA 0*lii ne*m*l*%a'e &iD&au nemarca'e c*re&pun+a'*r *ri acce&*rii care re&'ran% &au e&'*mpea+a
vi+ibili'a'ea in 'impul mer&uluiA a'a' din in'eri*rA ca' &i din e@'eri*r=
m) au'*veEiculul are aplica' pe par'ea 0
diminuea+a e0icaci'a'ea di&p*+i'ivel*r de iluminare &i &emnali+are lumin*a&a *ri ci'irea numarului de
inma'riculare=
n) au'*veEiculul pre+in'a &cur%eri &emni0ica'ive de carburan'
*) placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare nu &un' c*n0*rme cu &'andardul *ri au aplica'e
di&p*+i'ive de iluminareA al'ele deca' cele *m*l*%a'e=
p) da'ele din cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare nu c*
veEiculului=
r) veEiculul nu a 0*&' radia' din circula'ie in ca+urile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a=
&) veEiculul nu e&'e a&i%ura' de ra&pundere civila in ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin accid
c*n0*rm le%ii=
') de'ina'*rul veEiculului nu a pre&cEimba' cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rareA in c*n0*rmi'a'e cu
prevederile le%ale=
u) veEiculul nu are m*n'a'a una din're placu'ele cu numarul de inma'riculare &a
v) veEiculul are lip&a elemen'e ale car*&eriei *ri acea&'a e&'e in'r
@) lip&a d*'aril*r *bli%a'*rii pe au'*veEicule de&'ina'e inva'arii c*nducerii au'*veEiculel*r in pr*ce&ul in&'ruirii
per&*anel*r in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducereA preva+u'e de re%lemen'arile in vi%*are
G() Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' b)A c)A e)A %)A EH.)A J)A *)A p)A r) 7i &)A la reinerea cer'i0ica'ului de
Cnma'riculare &au de Cnre%i&'rareA p*lii&'ul
drep' de circulaieA iar Cn ca+urile prev,+u'e la alin G.) li' a)A d)A 0)A E)A i)A 3)A l)A m)A n)A ')A u)A v) 7i @)A * d*va
Cnl*cui'*are cu drep' de circulaie pen'ru .? +ile
))))))))))))
Alin G() al ar' ..( a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al
MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..

G$) In &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) li' b)A *)A p)A r) &i &)A *da'a cu re'inerea cer'i0ica'ului de inma'riculare
p*li'i&'ul ru'ier re'ra%e &i placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare
G1) Cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de
cu e@cep'ia cel*r care nu c*re&pund &'andardel*rA &e re&'i'uie pr*prie'arului &au u'ili+a'*rului veEiculului de ca're
p*li'ia ru'ieraA la pre+en'area de ca're ace&'a a d*ve+ii ince'
c*ndi'iile preva+u'e in re%ulamen'
ART ..$
G.) 6ermi&ul de c*nducere &e re&'i'uie 'i'ularului8
a) la e@pirarea peri*adei de &u&pendare=
b) abr*%a',=
))))))))))))
Li' b) a alin G.) al ar' ..$ a 0*&' abr*%a'a de pc' ?1 al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

c) la Cnce'area m,&urii de &i%uran, prev,+u'e la ar' .
))))))))))))
Li' c) a alin G.) al ar' ..$ a 0*&' m*di0ica', de pc' ! al
(#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iemb
&' m*di0ica', de pc' ( al ar' unic din LEGEA nr .!. din .. iulie (#..
Cn MONITORUL OFICIAL nr ?#$ din .1 iulie (#..A care m*di0ic, pc' $ al ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (!
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..
i) +%*m*'ul in mer& &au &'a'i*nare depa&e&'e limi'a le%al admi&a pen'ru 'ipul re&pec'iv de veEicul=
3) m*'*rul emi'e n*@e p*luan'e pe&'e limi'ele le%al admi&e=
ele di&p*+i'ivului de cuplare pen'ru rem*rcare pre+in'a u+uri pr*nun'a'e *ri nu &un' c*mpa'ibileA
0iind de na'ura &a pr*v*ace de&prinderea rem*rcii &au de+ecEilibrarea an&amblului=
l) au'*veEiculul &au 'ramvaiul are aplica'e pe parbri+A lune'a &au %eamurile la'erale a0i&e &au reclame
publici'areA 0*lii ne*m*l*%a'e &iD&au nemarca'e c*re&pun+a'*r *ri acce&*rii care re&'ran% &au e&'*mpea+a
vi+ibili'a'ea in 'impul mer&uluiA a'a' din in'eri*rA ca' &i din e@'eri*r=
m) au'*veEiculul are aplica' pe par'ea 0r*n'ala &iD&au p*&'eri*ara a ace&'uia a0i&eA in&cri&uri &au reclame care
diminuea+a e0icaci'a'ea di&p*+i'ivel*r de iluminare &i &emnali+are lumin*a&a *ri ci'irea numarului de
n) au'*veEiculul pre+in'a &cur%eri &emni0ica'ive de carburan' &au lubri0ian'=
*) placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare nu &un' c*n0*rme cu &'andardul *ri au aplica'e
di&p*+i'ive de iluminareA al'ele deca' cele *m*l*%a'e=
p) da'ele din cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare nu c*nc*rda cu carac'eri&'icile 'eEnice ale
r) veEiculul nu a 0*&' radia' din circula'ie in ca+urile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a=
&) veEiculul nu e&'e a&i%ura' de ra&pundere civila in ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin accid
') de'ina'*rul veEiculului nu a pre&cEimba' cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rareA in c*n0*rmi'a'e cu
u) veEiculul nu are m*n'a'a una din're placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare=
v) veEiculul are lip&a elemen'e ale car*&eriei *ri acea&'a e&'e in'r)* &'are avan&a'a de de%radare=
@) lip&a d*'aril*r *bli%a'*rii pe au'*veEicule de&'ina'e inva'arii c*nducerii au'*veEiculel*r in pr*ce&ul in&'ruirii
in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducereA preva+u'e de re%lemen'arile in vi%*are
G() Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' b)A c)A e)A %)A EH.)A J)A *)A p)A r) 7i &)A la reinerea cer'i0ica'ului de
Cnma'riculare &au de Cnre%i&'rareA p*lii&'ul ru'ier eliberea+, c*nduc,'*rului de veEicul * d*vad, Cnl*cui'*are 0,r,
drep' de circulaieA iar Cn ca+urile prev,+u'e la alin G.) li' a)A d)A 0)A E)A i)A 3)A l)A m)A n)A ')A u)A v) 7i @)A * d*va
Cnl*cui'*are cu drep' de circulaie pen'ru .? +ile
Alin G() al ar' ..( a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (! ianuarie (#..
MONITORUL OFICIAL nr /# din $. ianuarie (#..
G$) In &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) li' b)A *)A p)A r) &i &)A *da'a cu re'inerea cer'i0ica'ului de inma'riculare
p*li'i&'ul ru'ier re'ra%e &i placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare
G1) Cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rare &i placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rareA
cu e@cep'ia cel*r care nu c*re&pund &'andardel*rA &e re&'i'uie pr*prie'arului &au u'ili+a'*rului veEiculului de ca're
p*li'ia ru'ieraA la pre+en'area de ca're ace&'a a d*ve+ii ince'arii m*'ivului pen'ru care d*cumen'ul a 0*&' re'inu'A in
G.) 6ermi&ul de c*nducere &e re&'i'uie 'i'ularului8
a) la e@pirarea peri*adei de &u&pendare=
G.) al ar' ..$ a 0*&' abr*%a'a de pc' ?1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
c) la Cnce'area m,&urii de &i%uran, prev,+u'e la ar' .#/ li' c) din C*dul penal=
Li' c) a alin G.) al ar' ..$ a 0*&' m*di0ica', de pc' ! al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ar' unic din LEGEA nr .!. din .. iulie (#..A publica',
ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (!
i) +%*m*'ul in mer& &au &'a'i*nare depa&e&'e limi'a le%al admi&a pen'ru 'ipul re&pec'iv de veEicul=
ele di&p*+i'ivului de cuplare pen'ru rem*rcare pre+in'a u+uri pr*nun'a'e *ri nu &un' c*mpa'ibileA
0iind de na'ura &a pr*v*ace de&prinderea rem*rcii &au de+ecEilibrarea an&amblului=
urile la'erale a0i&e &au reclame
publici'areA 0*lii ne*m*l*%a'e &iD&au nemarca'e c*re&pun+a'*r *ri acce&*rii care re&'ran% &au e&'*mpea+a
r*n'ala &iD&au p*&'eri*ara a ace&'uia a0i&eA in&cri&uri &au reclame care
diminuea+a e0icaci'a'ea di&p*+i'ivel*r de iluminare &i &emnali+are lumin*a&a *ri ci'irea numarului de
*) placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare nu &un' c*n0*rme cu &'andardul *ri au aplica'e
nc*rda cu carac'eri&'icile 'eEnice ale
r) veEiculul nu a 0*&' radia' din circula'ie in ca+urile preva+u'e in pre+en'a *rd*nan'a de ur%en'a=
&) veEiculul nu e&'e a&i%ura' de ra&pundere civila in ca+ de pa%ube pr*du&e 'er'il*r prin acciden'e de circula'ieA
') de'ina'*rul veEiculului nu a pre&cEimba' cer'i0ica'ul de inma'riculare &au de inre%i&'rareA in c*n0*rmi'a'e cu
u de inre%i&'rare=
* &'are avan&a'a de de%radare=
@) lip&a d*'aril*r *bli%a'*rii pe au'*veEicule de&'ina'e inva'arii c*nducerii au'*veEiculel*r in pr*ce&ul in&'ruirii
in vederea *b'inerii permi&ului de c*nducereA preva+u'e de re%lemen'arile in vi%*are
G() Ln &i'uaiile prev,+u'e la alin G.) li' b)A c)A e)A %)A EH.)A J)A *)A p)A r) 7i &)A la reinerea cer'i0ica'ului de
ru'ier eliberea+, c*nduc,'*rului de veEicul * d*vad, Cnl*cui'*are 0,r,
drep' de circulaieA iar Cn ca+urile prev,+u'e la alin G.) li' a)A d)A 0)A E)A i)A 3)A l)A m)A n)A ')A u)A v) 7i @)A * d*vad,
ar' I din OR2ONAN>A nr ? din (! ianuarie (#..A publica', Cn
G$) In &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) li' b)A *)A p)A r) &i &)A *da'a cu re'inerea cer'i0ica'ului de inma'riculare
p*li'i&'ul ru'ier re'ra%e &i placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare
inre%i&'rare &i placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rareA
cu e@cep'ia cel*r care nu c*re&pund &'andardel*rA &e re&'i'uie pr*prie'arului &au u'ili+a'*rului veEiculului de ca're
arii m*'ivului pen'ru care d*cumen'ul a 0*&' re'inu'A in
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie


d) abr*%a',=
))))))))))))
Li' d) a alin G.) al ar' ..$ a 0*&' abr*%a'a de pc' ?1 al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

e) in ba+a E*'ararii 3udeca'*re&'i rama&e de0ini'ive prin care &
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei a 0*&' anula'=
0) la ince'area cau+el*r pen'ru care a 0*&' re'ra& permi&ul de c*nducere in c*ndi'iile
prin'r)un ac' medic*)le%al
G.H.) Ti'ularul permi&ului de c*nducere elibera' de * au'*ri'a'e &'rainaA imp*'riva caruia &
drep'ului de a c*nduceA p*a'e &*lici'a &e0ului p*li'iei ru'iere pe ra+a careia
d*cumen'uluiA inain'e de e@pirarea peri*adei de &u&pendareA cu cel mul' * +i lucra'*are inain'e de da'a para&irii
'eri'*riului R*maniei
))))))))))))
Alin G.H.) al ar' ..$ a 0*&' in'r*du& de pc' ?? al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G.H() In &i'ua'ia re&'i'uirii permi&ului de c*nducere p*'rivi' alin G.H.)A In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*m
c*munica &anc'iunea aplica'a au'*ri'a'ii &'raine care a elibera' d*cumen'ul
))))))))))))
Alin G.H() al ar' ..$ a 0*&' in'r*du& de pc' ?? al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() 6ermi&ul de c*nducere &e re&'i'uie de ca're p*li'ia ru'iera in c*ndi'iile &'abili'e in re%ulamen'
ART ..1
G.) Anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune in urma'*arele ca+uri8
a) 'i'ularul permi&ului de c*nducere a 0*&' c*ndamna' prin'r
* in0rac'iune care a avu' ca re+ul'a' uciderea &au va'amarea c*rp*rala a unei per&*aneA &avar&i'a ca urmare a
nere&pec'arii re%ulil*r de circula'ie=
b) 'i'ularul permi&ului de c*nducere a 0*&' c*ndamna'A prin'r
pen'ru in0raciunile prev,+u'e la ar' $$1 alin G() 7i G1)A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A ar' $$/ alin G.)A ar' $$<
alin G() 7i G1) din C*dul penal=
))))))))))))
Li' b) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' m*di0ica', de pc' " al
(#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (

c) abr*%a',=
))))))))))))))
Li' c) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' abr*%a'a de pc' $( al
&ep'embrie (##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (

d) 'i'ularului permi&ului de c*nducere i &
c*mplemen'ar, a in'er+icerii e@erci',rii pr*0e&iei &au *cupaiei de c*nduc,'*r de veEiculeA prev,+u', la ar' !! alin
G.) li' i) din C*dul penal
))))))))))))
Li' d) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' m*di0ica', de pc' " al
(#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

e) permi&ul de c*nducere a 0*&' *b'inu' cu incalcarea n*rmel*r le%aleA &i'ua'ie c*n&'a'a'a de in&'an'a
c*mpe'en'a
0) permi&ul de c*nducere a 0*&' *b'inu' in peri*ada in care 'i'ularul era cerce'a' &au 3udeca' in cadrul unui
pr*ce& penal pen'ru &avar&irea unei in0rac'iuni la re%imul circula'iei pe drumurile publiceA a'unci cand ace&'a a
0*&' c*ndamna' prin'r)* E*'arare 3udeca'*rea&ca rama&a de0ini'iva
Li' d) a alin G.) al ar' ..$ a 0*&' abr*%a'a de pc' ?1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
e) in ba+a E*'ararii 3udeca'*re&'i rama&e de0ini'ive prin care &)a di&pu& acEi'area inculpa'ului *ri pr*ce&ul
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei a 0*&' anula'=
0) la ince'area cau+el*r pen'ru care a 0*&' re'ra& permi&ul de c*nducere in c*ndi'iile
G.H.) Ti'ularul permi&ului de c*nducere elibera' de * au'*ri'a'e &'rainaA imp*'riva caruia &
drep'ului de a c*nduceA p*a'e &*lici'a &e0ului p*li'iei ru'iere pe ra+a careia a 0*&' c*n&'a'a'a 0ap'aA re&'i'uirea
d*cumen'uluiA inain'e de e@pirarea peri*adei de &u&pendareA cu cel mul' * +i lucra'*are inain'e de da'a para&irii
Alin G.H.) al ar' ..$ a 0*&' in'r*du& de pc' ?? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G.H() In &i'ua'ia re&'i'uirii permi&ului de c*nducere p*'rivi' alin G.H.)A In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*m
c*munica &anc'iunea aplica'a au'*ri'a'ii &'raine care a elibera' d*cumen'ul
Alin G.H() al ar' ..$ a 0*&' in'r*du& de pc' ?? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
ONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() 6ermi&ul de c*nducere &e re&'i'uie de ca're p*li'ia ru'iera in c*ndi'iile &'abili'e in re%ulamen'
G.) Anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune in urma'*arele ca+uri8
a) 'i'ularul permi&ului de c*nducere a 0*&' c*ndamna' prin'r)* E*'arare 3udeca'*rea&ca rama&a de0ini'iva pen'ru
* in0rac'iune care a avu' ca re+ul'a' uciderea &au va'amarea c*rp*rala a unei per&*aneA &avar&i'a ca urmare a
b) 'i'ularul permi&ului de c*nducere a 0*&' c*ndamna'A prin'r)* E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A
pen'ru in0raciunile prev,+u'e la ar' $$1 alin G() 7i G1)A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A ar' $$/ alin G.)A ar' $$<
Li' b) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' m*di0ica', de pc' " al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
Li' c) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' abr*%a'a de pc' $( al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
d) 'i'ularului permi&ului de c*nducere i &)a aplica'A prin'r)* E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A pedeap&a
c*mplemen'ar, a in'er+icerii e@erci',rii pr*0e&iei &au *cupaiei de c*nduc,'*r de veEiculeA prev,+u', la ar' !! alin
Li' d) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' m*di0ica', de pc' " al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
e) permi&ul de c*nducere a 0*&' *b'inu' cu incalcarea n*rmel*r le%aleA &i'ua'ie c*n&'a'a'a de in&'an'a
0) permi&ul de c*nducere a 0*&' *b'inu' in peri*ada in care 'i'ularul era cerce'a' &au 3udeca' in cadrul unui
ar&irea unei in0rac'iuni la re%imul circula'iei pe drumurile publiceA a'unci cand ace&'a a
* E*'arare 3udeca'*rea&ca rama&a de0ini'iva

ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
a di&pu& acEi'area inculpa'ului *ri pr*ce&ul)
0) la ince'area cau+el*r pen'ru care a 0*&' re'ra& permi&ul de c*nducere in c*ndi'iile ar' <" alin G1)A cer'i0ica'a
G.H.) Ti'ularul permi&ului de c*nducere elibera' de * au'*ri'a'e &'rainaA imp*'riva caruia &)a di&pu& &u&pendarea
a 0*&' c*n&'a'a'a 0ap'aA re&'i'uirea
d*cumen'uluiA inain'e de e@pirarea peri*adei de &u&pendareA cu cel mul' * +i lucra'*are inain'e de da'a para&irii
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
G.H() In &i'ua'ia re&'i'uirii permi&ului de c*nducere p*'rivi' alin G.H.)A In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
G() 6ermi&ul de c*nducere &e re&'i'uie de ca're p*li'ia ru'iera in c*ndi'iile &'abili'e in re%ulamen'
* E*'arare 3udeca'*rea&ca rama&a de0ini'iva pen'ru
* in0rac'iune care a avu' ca re+ul'a' uciderea &au va'amarea c*rp*rala a unei per&*aneA &avar&i'a ca urmare a
* E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A
pen'ru in0raciunile prev,+u'e la ar' $$1 alin G() 7i G1)A ar' $$? alin G()A ar' $$!A $$"A ar' $$/ alin G.)A ar' $$<
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
##!
* E*',r-re 3udec,'*rea&c, r,ma&, de0ini'iv,A pedeap&a
c*mplemen'ar, a in'er+icerii e@erci',rii pr*0e&iei &au *cupaiei de c*nduc,'*r de veEiculeA prev,+u', la ar' !! alin
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie
e) permi&ul de c*nducere a 0*&' *b'inu' cu incalcarea n*rmel*r le%aleA &i'ua'ie c*n&'a'a'a de in&'an'a
0) permi&ul de c*nducere a 0*&' *b'inu' in peri*ada in care 'i'ularul era cerce'a' &au 3udeca' in cadrul unui
ar&irea unei in0rac'iuni la re%imul circula'iei pe drumurile publiceA a'unci cand ace&'a a

))))))))))))
Li' 0) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' in'r*du&a de pc' ?! al
iunie (##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() 6ermi&ul de c*nducere &e anulea+a &i in ca+ul in care 'i'ularul ace&'uia a deceda'
G$) 6r*cedura anularii permi&ului de c*nducere &e &'abile&'e prin re%ulamen'
ART ..?
G.) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &au anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're
p*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &i in ca+ul
ace&'uia &)a E*'ara' * a&'0el de ma&ura de ca're * au'*ri'a'e &'raina c*mpe'en'a pen'ru * 0ap'a &avar&i'a pe
'eri'*riul al'ui &'a'A in c*ndi'iile &'abili'e prin C*nven'ia eur*peana cu privire la e0ec'ele in'erna'i*nale ale
in'er+icerii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce un veEicul cu m*'*rA ad*p'a'a la Iru@elle& la $ iunie .<"!A ra'i0ica'a
de R*mania prin Le%ea nr .(!D.<<"
G() 9*'ararea a&upra &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce
c*nducere &e c*munica 'i'ularului de ca're p*li'ia ru'iera care a di&pu& ma&ura
ART ..!
G.) 6er&*ana al carei permi& de c*nducere a 0*&' anula' ca urmare a ramanerii de0ini'ive a unei E*'arari
3udeca'*re&'i de c*ndamnare pen'ru una din're 0ap'ele preva+u'e la ar' ..1 alin G.) &i la ar' ..? alin G.) &e p*a'e
pre+en'a la e@amen pen'ru *b'inerea unui n*u permi& de c*nducereA pen'ru '*a'e ca'e%*riile avu'e an'eri*rA dupa
ca+A daca a in'erveni' una din're &i'ua'iile urma'*are8
))))))))))))))
6ar'ea in'r*duc'iv, a alin G.) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' $$ al
nr !$ din ! &ep'embrie (##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL

a) au 'recu' ! luni de la da'a e@ecu'arii pedep&ei amen+ii &au a pedep&ei in re%im de privare de liber'a'e *ri la
l*cul de munca=
b) a 'recu' un an de la da'a %raierii pedep&ei &au a r,m-nerii de0ini'ive a E*',r-r
di&pu& &u&pendarea e@ecu',rii pedep&ei &ub &uprave%Eere=
))))))))))))))
Li' b) a alin G.) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' 1 al
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$

c) a in'erveni' amni&'ia=
d) in'er+icerea drep'ului de a e@erci'a pr*0e&ia &au *cupaia de c*nduc,'*r de au'*veEiculeA prev,+u', la ar' !!
alin G.) li' i) din C*dul penalA a e@pira' &au a 0*&' r
))))))))))))))
Li' d) a alin G.) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' 1 al
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$

G() 6er&*ana careia i)a 0*&' anula' permi&ul de c*nducereA inain'e de in'rarea in vi%*are a pre+en'ei *rd*nan'e
de ur%en'aA ca urmare a &avar&iriiA in'r
care a'ra%ea &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de
n*u permi& de c*nducereA 0ara a 0i nece&ara 'recerea vreunui 'ermen de la da'a aplicarii ma&urii admini&'ra'ive
G$) 6en'ru pre+en'area la e@amen in vederea *b'inerii unui n*u permi& de
din're &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) &i G() 'rebuie &a 0aca d*vada ca8
a) e&'e ap'a din punc' de vedere medical*)=
))))))))))))))
Li' a) a alin G$) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' $$ al
&ep'embrie (##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm alin G() al ar' III din OR2ON
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile li' a) a alin G$) al ar' ..! in'r, Cn vi%*are la
da'a ader,rii R*m-niei la Uniunea Eur*pean,

Li' 0) a alin G.) al ar' ..1 a 0*&' in'r*du&a de pc' ?! al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() 6ermi&ul de c*nducere &e anulea+a &i in ca+ul in care 'i'ularul ace&'uia a deceda'
ului de c*nducere &e &'abile&'e prin re%ulamen'
G.) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &au anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're
p*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &i in ca+ul
a E*'ara' * a&'0el de ma&ura de ca're * au'*ri'a'e &'raina c*mpe'en'a pen'ru * 0ap'a &avar&i'a pe
'eri'*riul al'ui &'a'A in c*ndi'iile &'abili'e prin C*nven'ia eur*peana cu privire la e0ec'ele in'erna'i*nale ale
er+icerii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce un veEicul cu m*'*rA ad*p'a'a la Iru@elle& la $ iunie .<"!A ra'i0ica'a
G() 9*'ararea a&upra &u&pendarii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce un veEicul &au anularii permi&ului de
c*nducere &e c*munica 'i'ularului de ca're p*li'ia ru'iera care a di&pu& ma&ura
G.) 6er&*ana al carei permi& de c*nducere a 0*&' anula' ca urmare a ramanerii de0ini'ive a unei E*'arari
e c*ndamnare pen'ru una din're 0ap'ele preva+u'e la ar' ..1 alin G.) &i la ar' ..? alin G.) &e p*a'e
pre+en'a la e@amen pen'ru *b'inerea unui n*u permi& de c*nducereA pen'ru '*a'e ca'e%*riile avu'e an'eri*rA dupa
'iile urma'*are8
6ar'ea in'r*duc'iv, a alin G.) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' $$ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>:
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
a) au 'recu' ! luni de la da'a e@ecu'arii pedep&ei amen+ii &au a pedep&ei in re%im de privare de liber'a'e *ri la
b) a 'recu' un an de la da'a %raierii pedep&ei &au a r,m-nerii de0ini'ive a E*',r-r
di&pu& &u&pendarea e@ecu',rii pedep&ei &ub &uprave%Eere=
Li' b) a alin G.) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' 1 al ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$
d) in'er+icerea drep'ului de a e@erci'a pr*0e&ia &au *cupaia de c*nduc,'*r de au'*veEiculeA prev,+u', la ar' !!
alin G.) li' i) din C*dul penalA a e@pira' &au a 0*&' rev*ca',
Li' d) a alin G.) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' 1 al ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$
MONITORUL OFICIAL nr ?.? din .1 au%u&' (#.$
0*&' anula' permi&ul de c*nducereA inain'e de in'rarea in vi%*are a pre+en'ei *rd*nan'e
de ur%en'aA ca urmare a &avar&iriiA in'r)un in'erval de ! luni de la re&'i'uirea permi&ului de c*nducereA a unei 0ap'e
care a'ra%ea &u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduceA &e p*a'e pre+en'a la e@amen in vederea *b'inerii unui
n*u permi& de c*nducereA 0ara a 0i nece&ara 'recerea vreunui 'ermen de la da'a aplicarii ma&urii admini&'ra'ive
G$) 6en'ru pre+en'area la e@amen in vederea *b'inerii unui n*u permi& de c*nducereA per&*ana a0la'a in una
din're &i'ua'iile preva+u'e la alin G.) &i G() 'rebuie &a 0aca d*vada ca8
a) e&'e ap'a din punc' de vedere medical*)=
Li' a) a alin G$) al ar' ..! a 0*&' m*di0ica', de pc' $$ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
Neam8
ar' III din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile li' a) a alin G$) al ar' ..! in'r, Cn vi%*are la
da'a ader,rii R*m-niei la Uniunea Eur*pean,

ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/
G() 6ermi&ul de c*nducere &e anulea+a &i in ca+ul in care 'i'ularul ace&'uia a deceda'
G.) 4u&pendarea e@erci'arii drep'ului de a c*nduce &au anularea permi&ului de c*nducere &e di&pune de ca're
p*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &i in ca+ul in care imp*'riva 'i'ularului
a E*'ara' * a&'0el de ma&ura de ca're * au'*ri'a'e &'raina c*mpe'en'a pen'ru * 0ap'a &avar&i'a pe
'eri'*riul al'ui &'a'A in c*ndi'iile &'abili'e prin C*nven'ia eur*peana cu privire la e0ec'ele in'erna'i*nale ale
er+icerii e@erci'arii drep'ului de a c*nduce un veEicul cu m*'*rA ad*p'a'a la Iru@elle& la $ iunie .<"!A ra'i0ica'a
un veEicul &au anularii permi&ului de
G.) 6er&*ana al carei permi& de c*nducere a 0*&' anula' ca urmare a ramanerii de0ini'ive a unei E*'arari
e c*ndamnare pen'ru una din're 0ap'ele preva+u'e la ar' ..1 alin G.) &i la ar' ..? alin G.) &e p*a'e
pre+en'a la e@amen pen'ru *b'inerea unui n*u permi& de c*nducereA pen'ru '*a'e ca'e%*riile avu'e an'eri*rA dupa
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>:
nr "<( din (# &ep'embrie (##!
a) au 'recu' ! luni de la da'a e@ecu'arii pedep&ei amen+ii &au a pedep&ei in re%im de privare de liber'a'e *ri la
b) a 'recu' un an de la da'a %raierii pedep&ei &au a r,m-nerii de0ini'ive a E*',r-rii 3udec,'*re7'i prin care &)a
ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$A publica', Cn
d) in'er+icerea drep'ului de a e@erci'a pr*0e&ia &au *cupaia de c*nduc,'*r de au'*veEiculeA prev,+u', la ar' !!
ar' ?< din LEGEA nr (?? din .< iulie (#.$A publica', Cn
0*&' anula' permi&ul de c*nducereA inain'e de in'rarea in vi%*are a pre+en'ei *rd*nan'e
un in'erval de ! luni de la re&'i'uirea permi&ului de c*nducereA a unei 0ap'e
a c*nduceA &e p*a'e pre+en'a la e@amen in vederea *b'inerii unui
n*u permi& de c*nducereA 0ara a 0i nece&ara 'recerea vreunui 'ermen de la da'a aplicarii ma&urii admini&'ra'ive
c*nducereA per&*ana a0la'a in una
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din !
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
AN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A publica', Cn
MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##! prevederile li' a) a alin G$) al ar' ..! in'r, Cn vi%*are la

b) nu a 0*&' c*ndamna'a prin E*'ar
preva+u'e la ar' (1 alin G!)A cu e@cep'ia ca+uril*r in care a in'erveni' una din're &i'ua'iile preva+u'e la alin G.)
ART .."
G.) Im*bili+area unui veEicul &e di&pune de ca're
ace&'uia a uneia din're urma'*arele 0ap'e8
a) c*nducerea unui veEicul neinma'ricula' &au neinre%i&'ra' *ri cu numar de inma'riculare &au de inre%i&'rare
0al& *ri 0ara a avea m*n'a'e placu'ele cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare=
b) c*nducerea unui veEicul a carui &'are 'eEnica pune in peric*l %rav &i%uran'a circula'ieiA de'eri*rea+a drumul
public &au a0ec'ea+a mediul=
c) c*nducerea unui veEicul cu incalcarea re%ulil*r re0er
%abari'e &iD&au ma&e depa&i'e=
d) c*nducerea unui veEicul de&pre care e@i&'a da'e &au indicii ca 0ace *biec'ul unei 0ap'e de na'ura penala=
e) re0u+a &a &e le%i'ime+e=
0) &e a0la &ub in0luen'a bau'uril*r alc**liceA a pr*du&el*r &au &ub&'an'el*r &'upe0ian'e *ri a medicamen'el*r cu
e0ec'e &imilare ace&'*raA iar c*nducerea veEiculului nu p*a'e 0i a&i%ura'a de * al'a per&*ana=
%) nu re&pec'a 'impii de c*nducere &i de
G() Im*bili+area unui veEicul &e di&pune &i in ca+ul in care c*nduca'*rul ace&'uia *ri unul din're pa&a%eri
&avar&e&'e * 0ap'a de na'ura penala &au e&'e urmari' pen'ru &avar&irea unei in0rac'iuni
G$) 6en'ru *prirea 0*r'a'a &au im*bili+area in ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G()A p*li'ia ru'iera p*a'e u'ili+a
di&p*+i'ive &peciale *m*l*%a'e
G1) 6r*cedura de im*bili+are a veEiculel*r in ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G() &e &'abile&'e prin re%ulamen'

CA6 VIII
Cai de a'ac imp*'riva pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei

ART ../
G.) Imp*'riva pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iil*r &e p*a'e depune plan%ereA in 'ermen de .? +ile de
la c*municareA la 3udeca'*ria in a carei ra+a
G() 6l-n%erea &u&pend, e@ecu'area amen+il*r 7i a &anciunil*r c*n'raveni*nale c*mplemen'are de la da'a
Cnre%i&'r,rii ace&'eia p-n, la da'a pr*nun,rii E*',r-rii 3udec,'*re7'i
)))))))))))
Alin G() al ar' ../ a 0*&' m*di0ica' de pc' . al
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#

G$) 2*vada inre%i&'rarii plan%erii depu&e la 3udeca'*rie in 'ermenul preva+u
c*n'ravenien' la uni'a'ea de p*li'ie din care 0ace par'e a%en'ul c*n&'a'a'*rA care va e0ec'ua men'iunile in eviden'e
&i ii va re&'i'ui permi&ul de c*nducere
G$H.) 9*',r-rea 3udec,'*rea&c, prin care 3udec,'*ria &*lui*nea+
)))))))))))
Alin G$H.) al ar' ../ a 0*&' in'r*du& de pc' ( al
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#
)))))))))))))))
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam'8
6rin 2ECIFIA CUR>II CON4TITU>IONALE nr ?## din .? mai (#.(
1<( din ./ iulie (#.( a 0*&' admi&a e@cepia de nec*n&'i'ui*nali'a
Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##(
ace&'ea &un' nec*n&'i'ui*nale
6rin urmareA c*n0*rm ar' .1" din C*n&'i'uia R*maniei republica', Cn M*ni'*rul O0icial nr "!" din $.
*c'*mbrie (##$A di&p*+iiile din le%ile 7i *rd*nanele Cn vi%*areA precum 7i cele din re%ulamen'eA c*n&'a'a'e ca
0iind nec*n&'i'ui*naleA C7i Cnce'ea+, e0ec'ele 3uridice la 1? de +
dac,A Cn ace&' in'ervalA 6arlamen'ul &au GuvernulA dup, ca+A nu pun de ac*rd prevederile nec*n&'iu'i*nale cu
di&p*+iiile C*n&'i'uiei 6e dura'a ace&'ui 'ermenA di&p*+iiile c*n&'a'a'e ca 0iind nec*n&'
&u&penda'e de drep'
b) nu a 0*&' c*ndamna'a prin E*'arare 3udeca'*rea&ca rama&a de0ini'iva pen'ru una din're in0rac'iunile
preva+u'e la ar' (1 alin G!)A cu e@cep'ia ca+uril*r in care a in'erveni' una din're &i'ua'iile preva+u'e la alin G.)
G.) Im*bili+area unui veEicul &e di&pune de ca're p*li'i&'ul ru'ier in ca+ul &avar&irii de ca're c*nduca'*rul
ace&'uia a uneia din're urma'*arele 0ap'e8
a) c*nducerea unui veEicul neinma'ricula' &au neinre%i&'ra' *ri cu numar de inma'riculare &au de inre%i&'rare
cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare=
b) c*nducerea unui veEicul a carui &'are 'eEnica pune in peric*l %rav &i%uran'a circula'ieiA de'eri*rea+a drumul
c) c*nducerea unui veEicul cu incalcarea re%ulil*r re0eri'*are la 'ran&p*r'ul mar0uril*r pericul*a&e *ri cu
d) c*nducerea unui veEicul de&pre care e@i&'a da'e &au indicii ca 0ace *biec'ul unei 0ap'e de na'ura penala=
0) &e a0la &ub in0luen'a bau'uril*r alc**liceA a pr*du&el*r &au &ub&'an'el*r &'upe0ian'e *ri a medicamen'el*r cu
e0ec'e &imilare ace&'*raA iar c*nducerea veEiculului nu p*a'e 0i a&i%ura'a de * al'a per&*ana=
%) nu re&pec'a 'impii de c*nducere &i de *diEna preva+u'i de le%e
G() Im*bili+area unui veEicul &e di&pune &i in ca+ul in care c*nduca'*rul ace&'uia *ri unul din're pa&a%eri
&avar&e&'e * 0ap'a de na'ura penala &au e&'e urmari' pen'ru &avar&irea unei in0rac'iuni
'a &au im*bili+area in ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G()A p*li'ia ru'iera p*a'e u'ili+a
G1) 6r*cedura de im*bili+are a veEiculel*r in ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G() &e &'abile&'e prin re%ulamen'
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iei
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iil*r &e p*a'e depune plan%ereA in 'ermen de .? +ile de
la c*municareA la 3udeca'*ria in a carei ra+a de c*mpe'en'a a 0*&' c*n&'a'a'a 0ap'a
G() 6l-n%erea &u&pend, e@ecu'area amen+il*r 7i a &anciunil*r c*n'raveni*nale c*mplemen'are de la da'a
Cnre%i&'r,rii ace&'eia p-n, la da'a pr*nun,rii E*',r-rii 3udec,'*re7'i
./ a 0*&' m*di0ica' de pc' . al ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#
G$) 2*vada inre%i&'rarii plan%erii depu&e la 3udeca'*rie in 'ermenul preva+u
c*n'ravenien' la uni'a'ea de p*li'ie din care 0ace par'e a%en'ul c*n&'a'a'*rA care va e0ec'ua men'iunile in eviden'e

G$H.) 9*',r-rea 3udec,'*rea&c, prin care 3udec,'*ria &*lui*nea+, pl-n%erea e&'e de0ini'iv, 7i irev*cabil,*)
Alin G$H.) al ar' ../ a 0*&' in'r*du& de pc' ( al ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#
Neam'8
2ECIFIA CUR>II CON4TITU>IONALE nr ?## din .? mai (#.(A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr
1<( din ./ iulie (#.( a 0*&' admi&a e@cepia de nec*n&'i'ui*nali'a'e cu privire la di&p*+iiile
Ord*nana de ur%en, a Guvernului nr .<?D(##( privind circulaia pe drumurile publiceA c*n&'a'-ndu
1" din C*n&'i'uia R*maniei republica', Cn M*ni'*rul O0icial nr "!" din $.
*c'*mbrie (##$A di&p*+iiile din le%ile 7i *rd*nanele Cn vi%*areA precum 7i cele din re%ulamen'eA c*n&'a'a'e ca
0iind nec*n&'i'ui*naleA C7i Cnce'ea+, e0ec'ele 3uridice la 1? de +ile de la publicarea deci+iei Curii C*n&'i'ui*nale
dac,A Cn ace&' in'ervalA 6arlamen'ul &au GuvernulA dup, ca+A nu pun de ac*rd prevederile nec*n&'iu'i*nale cu
di&p*+iiile C*n&'i'uiei 6e dura'a ace&'ui 'ermenA di&p*+iiile c*n&'a'a'e ca 0iind nec*n&'

are 3udeca'*rea&ca rama&a de0ini'iva pen'ru una din're in0rac'iunile
preva+u'e la ar' (1 alin G!)A cu e@cep'ia ca+uril*r in care a in'erveni' una din're &i'ua'iile preva+u'e la alin G.)
p*li'i&'ul ru'ier in ca+ul &avar&irii de ca're c*nduca'*rul
a) c*nducerea unui veEicul neinma'ricula' &au neinre%i&'ra' *ri cu numar de inma'riculare &au de inre%i&'rare
cu numarul de inma'riculare &au de inre%i&'rare=
b) c*nducerea unui veEicul a carui &'are 'eEnica pune in peric*l %rav &i%uran'a circula'ieiA de'eri*rea+a drumul
i'*are la 'ran&p*r'ul mar0uril*r pericul*a&e *ri cu
d) c*nducerea unui veEicul de&pre care e@i&'a da'e &au indicii ca 0ace *biec'ul unei 0ap'e de na'ura penala=
0) &e a0la &ub in0luen'a bau'uril*r alc**liceA a pr*du&el*r &au &ub&'an'el*r &'upe0ian'e *ri a medicamen'el*r cu
e0ec'e &imilare ace&'*raA iar c*nducerea veEiculului nu p*a'e 0i a&i%ura'a de * al'a per&*ana=
G() Im*bili+area unui veEicul &e di&pune &i in ca+ul in care c*nduca'*rul ace&'uia *ri unul din're pa&a%eri
&avar&e&'e * 0ap'a de na'ura penala &au e&'e urmari' pen'ru &avar&irea unei in0rac'iuni
'a &au im*bili+area in ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G()A p*li'ia ru'iera p*a'e u'ili+a
G1) 6r*cedura de im*bili+are a veEiculel*r in ca+urile preva+u'e la alin G.) &i G() &e &'abile&'e prin re%ulamen'
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'iil*r &e p*a'e depune plan%ereA in 'ermen de .? +ile de
G() 6l-n%erea &u&pend, e@ecu'area amen+il*r 7i a &anciunil*r c*n'raveni*nale c*mplemen'are de la da'a
ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#A publica', Cn
G$) 2*vada inre%i&'rarii plan%erii depu&e la 3udeca'*rie in 'ermenul preva+u' la alin G.) &e pre+in'a de
c*n'ravenien' la uni'a'ea de p*li'ie din care 0ace par'e a%en'ul c*n&'a'a'*rA care va e0ec'ua men'iunile in eviden'e
, pl-n%erea e&'e de0ini'iv, 7i irev*cabil,*)
ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#A publica', Cn
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr
'e cu privire la di&p*+iiile ar' ../ alin G$H.) din
privind circulaia pe drumurile publiceA c*n&'a'-ndu)&e ca
1" din C*n&'i'uia R*maniei republica', Cn M*ni'*rul O0icial nr "!" din $.
*c'*mbrie (##$A di&p*+iiile din le%ile 7i *rd*nanele Cn vi%*areA precum 7i cele din re%ulamen'eA c*n&'a'a'e ca
ile de la publicarea deci+iei Curii C*n&'i'ui*nale
dac,A Cn ace&' in'ervalA 6arlamen'ul &au GuvernulA dup, ca+A nu pun de ac*rd prevederile nec*n&'iu'i*nale cu
di&p*+iiile C*n&'i'uiei 6e dura'a ace&'ui 'ermenA di&p*+iiile c*n&'a'a'e ca 0iind nec*n&'i'ui*nale &un'

Ln c*n&ecin,A Cn in'ervalul de ./ iulie (#.(
&u&penda'e de drep'A iar Cncep-nd cu da'a de ( &ep'embrie (#.( ace&'ea 7i

G1) Ln 'ermen de .? +ile de la da'a pr*nun,rii E*',r-rii 3udec,'*re7'i prin care in&'ana a re&pin& pl-n%erea
Cmp*'riva pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'ravenieiA c*n'ravenien'ul e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e la &erviciul
p*liiei ru'iere care Cl are Cn eviden, pen'ru a preda permi&ul de c*nducere
)))))))))))
Alin G1) al ar' ../ a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbri

G?) Nepre+en'area c*n'ravenien'ului in 'ermenul preva+u' la alin G1)A in m*d ne3u&'i0ica'A a'ra%e ma3*rarea cu
$# de +ile a dura'ei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce
))))))))))))
Ar' ../ a 0*&' m*di0ica' de pc' ?" al
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

ART ..<
In ca+ul in care 0ap'a unui c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai a avu' ca urmare pr*duce
circula'ieA in&'an'a de 3udeca'a inve&'i'a cu &*lu'i*narea cau+ei va ci'a uni'a'ea de p*li'ie din care 0ace par'e
a%en'ul c*n&'a'a'*rA par'ile implica'e in evenimen' &i &*cie'a'ea de a&i%urare
ART .(#
G.) 6r*ce&ul)verbal nea'aca' Cn 'ermen de .? +ile de la da'a c*munic,rii ace&'uiaA precum 7iA dup, ca+A E*',r-rea
3udec,'*rea&c, prin care &)a &*lui*na' pl-n%erea c*n&'i'uie 'i'luri e@ecu'*riiA 0,r, vre* al', 0*rmali'a'e
)))))))))))
Alin G.) al ar' .(# a 0*&' m*di0ica' d
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#

G() 6r*ce&ele)verbale ale ce'a'enil*r &'raini &au ale ce'a'enil*r r*mani cu d*miciliul &auA dupa
n*rmala in &'raina'a'eA deveni'e 'i'lu e@ecu'*riuA &e c*munica de ca're p*li'ia ru'iera pe ra+a careia &
0ap'aA In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane
))))))))))))
Alin G() al ar' .(# a 0*&' m*di0ica' de pc' ?/ al
(##"A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G$) 6*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane c*munica in &cri& In&pec'*ra'ului
General al 6*li'iei de Fr*n'ieraA in cel mul' ! luni de la primirea 'i'lului e@ecu'*riuA numele &i prenumele
c*n'ravenien'uluiA numarul pa&ap*r'ului &i al pr*ce&ului
da'*ra'aA pen'ru a 0i lua'e in eviden'a &i a 0i c*ndi'i*na'a in'rarea pe 'eri'*riul R*maniei a c*n'ravenien'ului
ART .(.
G.) Abr*%a'
))))))))))))
Alin G.) al ar' .(. a 0*&' abr*%a' de pc' ?< al
publica'a Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"

G() E@ecu'area &anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are &e pre&crie in
&anc'iunea c*n'raven'i*nala principala

CA6 IM
A'ribu'ii ale un*r mini&'ere &i ale al'*r au'*ri'a'i ale admini&'ra'iei publice

ART .((
Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mului are urma'*arele a'ribu'ii8
a) ia ma&uri pen'ru men'inerea permanen'a in &'are 'eEnica buna a drumuril*r pe care le admini&'rea+a=
Ln c*n&ecin,A Cn in'ervalul de ./ iulie (#.(). &ep'embrie (#.( di&p*+iiile alin G$H.) al ar' ../ au 0*&'
&u&penda'e de drep'A iar Cncep-nd cu da'a de ( &ep'embrie (#.( ace&'ea 7i)au Cnce'a' e0ec'ele 3uridice
G1) Ln 'ermen de .? +ile de la da'a pr*nun,rii E*',r-rii 3udec,'*re7'i prin care in&'ana a re&pin& pl-n%erea
verbal de c*n&'a'are a c*n'ravenieiA c*n'ravenien'ul e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e la &erviciul
are Cn eviden, pen'ru a preda permi&ul de c*nducere
Alin G1) al ar' ../ a 0*&' m*di0ica' de pc' $ al ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#
G?) Nepre+en'area c*n'ravenien'ului in 'ermenul preva+u' la alin G1)A in m*d ne3u&'i0ica'A a'ra%e ma3*rarea cu
$# de +ile a dura'ei de &u&pendare a e@erci'arii drep'ului de a c*nduce
Ar' ../ a 0*&' m*di0ica' de pc' ?" al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
In ca+ul in care 0ap'a unui c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai a avu' ca urmare pr*duce
circula'ieA in&'an'a de 3udeca'a inve&'i'a cu &*lu'i*narea cau+ei va ci'a uni'a'ea de p*li'ie din care 0ace par'e
a%en'ul c*n&'a'a'*rA par'ile implica'e in evenimen' &i &*cie'a'ea de a&i%urare
'aca' Cn 'ermen de .? +ile de la da'a c*munic,rii ace&'uiaA precum 7iA dup, ca+A E*',r-rea
a &*lui*na' pl-n%erea c*n&'i'uie 'i'luri e@ecu'*riiA 0,r, vre* al', 0*rmali'a'e
Alin G.) al ar' .(# a 0*&' m*di0ica' de pc' 1 al ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#
MONITORUL OFICIAL nr ".1 din (! *c'*mbrie (#.#
verbale ale ce'a'enil*r &'raini &au ale ce'a'enil*r r*mani cu d*miciliul &auA dupa
n*rmala in &'raina'a'eA deveni'e 'i'lu e@ecu'*riuA &e c*munica de ca're p*li'ia ru'iera pe ra+a careia &
0ap'aA In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane
Alin G() al ar' .(# a 0*&' m*di0ica' de pc' ?/ al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G$) 6*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane c*munica in &cri& In&pec'*ra'ului
General al 6*li'iei de Fr*n'ieraA in cel mul' ! luni de la primirea 'i'lului e@ecu'*riuA numele &i prenumele
ului &i al pr*ce&ului)verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA precum &i &uma
da'*ra'aA pen'ru a 0i lua'e in eviden'a &i a 0i c*ndi'i*na'a in'rarea pe 'eri'*riul R*maniei a c*n'ravenien'ului
. a 0*&' abr*%a' de pc' ?< al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"
publica'a Cn MONITORUL OFICIAL nr 11$ din (< iunie (##"
G() E@ecu'area &anc'iunii c*n'raven'i*nale c*mplemen'are &e pre&crie in acela&i 'ermen in care &e pre&crie
&anc'iunea c*n'raven'i*nala principala
A'ribu'ii ale un*r mini&'ere &i ale al'*r au'*ri'a'i ale admini&'ra'iei publice
Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mului are urma'*arele a'ribu'ii8
a) ia ma&uri pen'ru men'inerea permanen'a in &'are 'eEnica buna a drumuril*r pe care le admini&'rea+a=

. &ep'embrie (#.( di&p*+iiile alin G$H.) al ar' ../ au 0*&'
au Cnce'a' e0ec'ele 3uridice
G1) Ln 'ermen de .? +ile de la da'a pr*nun,rii E*',r-rii 3udec,'*re7'i prin care in&'ana a re&pin& pl-n%erea
verbal de c*n&'a'are a c*n'ravenieiA c*n'ravenien'ul e&'e *bli%a' &, &e pre+in'e la &erviciul
ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#A publica', Cn
G?) Nepre+en'area c*n'ravenien'ului in 'ermenul preva+u' la alin G1)A in m*d ne3u&'i0ica'A a'ra%e ma3*rarea cu
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A publica',
In ca+ul in care 0ap'a unui c*nduca'*r de au'*veEicul &au 'ramvai a avu' ca urmare pr*ducerea unui acciden' de
circula'ieA in&'an'a de 3udeca'a inve&'i'a cu &*lu'i*narea cau+ei va ci'a uni'a'ea de p*li'ie din care 0ace par'e
'aca' Cn 'ermen de .? +ile de la da'a c*munic,rii ace&'uiaA precum 7iA dup, ca+A E*',r-rea
a &*lui*na' pl-n%erea c*n&'i'uie 'i'luri e@ecu'*riiA 0,r, vre* al', 0*rmali'a'e
ar' M din LEGEA nr (#( din (? *c'*mbrie (#.#A publica', Cn
verbale ale ce'a'enil*r &'raini &au ale ce'a'enil*r r*mani cu d*miciliul &auA dupa ca+A re+iden'a
n*rmala in &'raina'a'eA deveni'e 'i'lu e@ecu'*riuA &e c*munica de ca're p*li'ia ru'iera pe ra+a careia &)a pr*du&
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie
G$) 6*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane c*munica in &cri& In&pec'*ra'ului
General al 6*li'iei de Fr*n'ieraA in cel mul' ! luni de la primirea 'i'lului e@ecu'*riuA numele &i prenumele
verbal de c*n&'a'are a c*n'raven'ieiA precum &i &uma
da'*ra'aA pen'ru a 0i lua'e in eviden'a &i a 0i c*ndi'i*na'a in'rarea pe 'eri'*riul R*maniei a c*n'ravenien'ului
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !< din (/ iunie (##"A
acela&i 'ermen in care &e pre&crie
Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mului are urma'*arele a'ribu'ii8
a) ia ma&uri pen'ru men'inerea permanen'a in &'are 'eEnica buna a drumuril*r pe care le admini&'rea+a=

b) ia ma&uri pen'ru in&'alareaA aplicarea &i in're'inerea
ecEipamen'el*r de&'ina'e &i%uran'ei circula'iei pe drumurile din admini&'rarea &aA cu re&pec'area &'andardel*r in
vi%*are=
c) au'*ri+ea+a e0ec'uarea lucraril*r in +*nele de &i%uran'a &i pr*'ec'ie a drumu
m*dul de e@ecu'are &i re&pec'area 'ermenel*r &'abili'e=
d) &'abile&'e c*ndi'iile 'eEnice &i me'*d*l*%ia de *m*l*%are &i cer'i0icare a ecEipamen'el*rA pie&el*r de &cEimb &i
ma'erialel*r de e@pl*a'are pen'ru veEicule=
e) au'*ri+ea+a in0iin'area &i 0unc'i*narea &'a'iil*r de in&pec'ie 'eEnica peri*dicaA &uprave%Eea+a &i c*n'r*lea+a
ac'ivi'a'ea ace&'*ra &i a'e&'a per&*nalul care e0ec'uea+a in&pec'ia 'eEnica peri*dica=
0) &'abile&'e n*rme me'*d*l*%ice &i *r%ani+ea+
&i pr*0e&*ril*r de le%i&la'ie in d*meniul pre%a'irii candida'il*r pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA in
c*ndi'iile le%ii=
%) &'abile&'e c*ndi'iile 'eEnice &i me'*d*l*%ice de *m*
veEiculel*rA de in&pec'ie 'eEnica peri*dicaA de cer'i0icare a au'en'ici'a'iiA de iden'i0icareA precum &i de veri0icare
'eEnica in 'ra0ic a veEiculel*r=
E) au'*ri+ea+a in0iin'area &i 0unc'i*narea &c*lil*r
i) &'abile&'e n*rme *bli%a'*rii privind *r%ani+area &i de&0a&urarea 'ran&p*r'uril*r ru'iere &i c*n'r*lea+a
re&pec'area ace&'*ra=
3) elab*rea+a re%lemen'ari &peci0ice in d*meniul 'ran&p*r
J) *m*l*%Eea+a veEicule pen'ru circula'ie=
l) cer'i0ica &iD&au *m*l*%Eea+a ecEipamen'eleA pie&ele de &cEimb &i ma'erialele de e@pl*a'are pen'ru veEiculele
0abrica'e in 'ara &au imp*r'a'e=
m) au'*ri+ea+a a%en'ii ec*n*mici care d
rec*n&'ruc'ie a veEiculel*rA precum &i de de+membrare a ace&'*ra=
n) a&i%ura e0ec'uarea cer'i0icarii au'en'ici'a'ii &au a iden'i0icarii veEiculel*r ru'iereA in vederea inma'r
ace&'*ra=
*) a&i%ura eliberarea car'ii de iden'i'a'e a veEiculel*r ru'iere=
p) &'abile&'e n*rmele me'*d*l*%ice &i *r%ani+ea+a pre%a'irea &i e@aminarea c*nduca'*ril*r au'*A in vederea
*b'inerii cer'i0ica'el*r de a'e&'are pr*0e&i*nala
S) elab*rea+aA in c*ndi'iile le%iiA n*rme privind evaluarea capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de
c*nducere a au'*veEiculel*r &au 'ramvaiel*r
)))))))))))))
Li' S) a ar' .(( a 0*&' in'r*du&a de pc' $1 al
(##!A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

ART .($
Mini&'erul Apararii are urma'*arele a'ribu'ii8
a) indrumaA &uprave%Eea+a &i c*n'r*lea+a circula'ia pe drum
mini&'er &i c*n'r*lea+a re&pec'area de ca're c*nduca'*rii de veEicule din &ub*rdine a re%ulil*r de circula'ie=
b) c**perea+a cu p*li'ia ru'iera pen'ru reali+area ac'iunil*r de in&*'ire a c*l*anel*r *0icial
veEiculel*r din parcul pr*priu=
c) inre%i&'rea+a veEiculele din parcul pr*priu &i 'ine eviden'a ace&'*ra=
d) pre%a'e&'e per&*nalul din &ub*rdine pen'ru c*nducerea veEiculel*r mini&'erului &i au'*ri+ea+a per&*nalul
didac'ic din &c*lile de pre%a'ire a c*nduca'*ril*r au'* din &i&'emul pr*priuA in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducere=
e) *r%ani+ea+a &i e@ecu'a in&pec'ia 'eEnica peri*dica a veEiculel*r din uni'a'ile a0la'e in &ub*rdinea &a=
0) elab*rea+aA impreuna cu Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA n*rme privind c*ndi'iile in care p*' circula
pe drumul public veEiculele &peciale de lup'a din parcul pr*priu=
%) elab*rea+aA impreuna cu Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA n
au'*veEiculel*r apar'inand Mini&'erului Apararii &i in&*'irea c*l*anel*r mili'are
ART .(1
Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii are urma'*arele a'ribu'ii8
a) a&i%uraA prin pr*%rama &c*laraA educa'ia ru'iera a p
b) ia ma&uri pen'ru in&'alareaA aplicarea &i in're'inerea mi3l*acel*r de &emnali+are ru'ieraA precum &i a
ecEipamen'el*r de&'ina'e &i%uran'ei circula'iei pe drumurile din admini&'rarea &aA cu re&pec'area &'andardel*r in
c) au'*ri+ea+a e0ec'uarea lucraril*r in +*nele de &i%uran'a &i pr*'ec'ie a drumuril*r din admini&'rarea &aA veri0ica
m*dul de e@ecu'are &i re&pec'area 'ermenel*r &'abili'e=
d) &'abile&'e c*ndi'iile 'eEnice &i me'*d*l*%ia de *m*l*%are &i cer'i0icare a ecEipamen'el*rA pie&el*r de &cEimb &i
ma'erialel*r de e@pl*a'are pen'ru veEicule=
e) au'*ri+ea+a in0iin'area &i 0unc'i*narea &'a'iil*r de in&pec'ie 'eEnica peri*dicaA &uprave%Eea+a &i c*n'r*lea+a
ac'ivi'a'ea ace&'*ra &i a'e&'a per&*nalul care e0ec'uea+a in&pec'ia 'eEnica peri*dica=
0) &'abile&'e n*rme me'*d*l*%ice &i *r%ani+ea+a pre%a'ireaA e@aminarea &i a'e&'area pr*0e&i*nala a in&'ruc'*ril*r
&i pr*0e&*ril*r de le%i&la'ie in d*meniul pre%a'irii candida'il*r pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA in
%) &'abile&'e c*ndi'iile 'eEnice &i me'*d*l*%ice de *m*l*%are pen'ru circula'ia pe drumurile publice a
veEiculel*rA de in&pec'ie 'eEnica peri*dicaA de cer'i0icare a au'en'ici'a'iiA de iden'i0icareA precum &i de veri0icare
E) au'*ri+ea+a in0iin'area &i 0unc'i*narea &c*lil*r pen'ru pre%a'irea c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &i 'ramvaie=
i) &'abile&'e n*rme *bli%a'*rii privind *r%ani+area &i de&0a&urarea 'ran&p*r'uril*r ru'iere &i c*n'r*lea+a
3) elab*rea+a re%lemen'ari &peci0ice in d*meniul 'ran&p*r'uril*r ru'iere=
J) *m*l*%Eea+a veEicule pen'ru circula'ie=
l) cer'i0ica &iD&au *m*l*%Eea+a ecEipamen'eleA pie&ele de &cEimb &i ma'erialele de e@pl*a'are pen'ru veEiculele
m) au'*ri+ea+a a%en'ii ec*n*mici care de&0a&*ara ac'ivi'a'i de repara'iiA de re%lariA de m*di0icari c*n&'ruc'iveA de
rec*n&'ruc'ie a veEiculel*rA precum &i de de+membrare a ace&'*ra=
n) a&i%ura e0ec'uarea cer'i0icarii au'en'ici'a'ii &au a iden'i0icarii veEiculel*r ru'iereA in vederea inma'r
*) a&i%ura eliberarea car'ii de iden'i'a'e a veEiculel*r ru'iere=
p) &'abile&'e n*rmele me'*d*l*%ice &i *r%ani+ea+a pre%a'irea &i e@aminarea c*nduca'*ril*r au'*A in vederea
*b'inerii cer'i0ica'el*r de a'e&'are pr*0e&i*nala
) elab*rea+aA in c*ndi'iile le%iiA n*rme privind evaluarea capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de
c*nducere a au'*veEiculel*r &au 'ramvaiel*r
Li' S) a ar' .(( a 0*&' in'r*du&a de pc' $1 al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
A publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
Mini&'erul Apararii are urma'*arele a'ribu'ii8
a) indrumaA &uprave%Eea+a &i c*n'r*lea+a circula'ia pe drumurile publice a veEiculel*r apar'inand ace&'ui
mini&'er &i c*n'r*lea+a re&pec'area de ca're c*nduca'*rii de veEicule din &ub*rdine a re%ulil*r de circula'ie=
b) c**perea+a cu p*li'ia ru'iera pen'ru reali+area ac'iunil*r de in&*'ire a c*l*anel*r *0icial
c) inre%i&'rea+a veEiculele din parcul pr*priu &i 'ine eviden'a ace&'*ra=
d) pre%a'e&'e per&*nalul din &ub*rdine pen'ru c*nducerea veEiculel*r mini&'erului &i au'*ri+ea+a per&*nalul
in &c*lile de pre%a'ire a c*nduca'*ril*r au'* din &i&'emul pr*priuA in vederea *b'inerii permi&ului de
e) *r%ani+ea+a &i e@ecu'a in&pec'ia 'eEnica peri*dica a veEiculel*r din uni'a'ile a0la'e in &ub*rdinea &a=
0) elab*rea+aA impreuna cu Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA n*rme privind c*ndi'iile in care p*' circula
pe drumul public veEiculele &peciale de lup'a din parcul pr*priu=
%) elab*rea+aA impreuna cu Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA n*rme privind c*n'r*lul circula'iei
au'*veEiculel*r apar'inand Mini&'erului Apararii &i in&*'irea c*l*anel*r mili'are
Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii are urma'*arele a'ribu'ii8
a) a&i%uraA prin pr*%rama &c*laraA educa'ia ru'iera a pre&c*laril*r &i elevil*r din inva'aman'ul preuniver&i'ar=

mi3l*acel*r de &emnali+are ru'ieraA precum &i a
ecEipamen'el*r de&'ina'e &i%uran'ei circula'iei pe drumurile din admini&'rarea &aA cu re&pec'area &'andardel*r in
ril*r din admini&'rarea &aA veri0ica
d) &'abile&'e c*ndi'iile 'eEnice &i me'*d*l*%ia de *m*l*%are &i cer'i0icare a ecEipamen'el*rA pie&el*r de &cEimb &i
e) au'*ri+ea+a in0iin'area &i 0unc'i*narea &'a'iil*r de in&pec'ie 'eEnica peri*dicaA &uprave%Eea+a &i c*n'r*lea+a

a pre%a'ireaA e@aminarea &i a'e&'area pr*0e&i*nala a in&'ruc'*ril*r
&i pr*0e&*ril*r de le%i&la'ie in d*meniul pre%a'irii candida'il*r pen'ru *b'inerea permi&ului de c*nducereA in
l*%are pen'ru circula'ia pe drumurile publice a
veEiculel*rA de in&pec'ie 'eEnica peri*dicaA de cer'i0icare a au'en'ici'a'iiA de iden'i0icareA precum &i de veri0icare
pen'ru pre%a'irea c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &i 'ramvaie=
i) &'abile&'e n*rme *bli%a'*rii privind *r%ani+area &i de&0a&urarea 'ran&p*r'uril*r ru'iere &i c*n'r*lea+a
l) cer'i0ica &iD&au *m*l*%Eea+a ecEipamen'eleA pie&ele de &cEimb &i ma'erialele de e@pl*a'are pen'ru veEiculele
e&0a&*ara ac'ivi'a'i de repara'iiA de re%lariA de m*di0icari c*n&'ruc'iveA de
n) a&i%ura e0ec'uarea cer'i0icarii au'en'ici'a'ii &au a iden'i0icarii veEiculel*r ru'iereA in vederea inma'ricularii
p) &'abile&'e n*rmele me'*d*l*%ice &i *r%ani+ea+a pre%a'irea &i e@aminarea c*nduca'*ril*r au'*A in vederea
) elab*rea+aA in c*ndi'iile le%iiA n*rme privind evaluarea capaci'a'il*r p&iE*l*%ice &*lici'a'e in ac'ivi'a'ea de
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
urile publice a veEiculel*r apar'inand ace&'ui
mini&'er &i c*n'r*lea+a re&pec'area de ca're c*nduca'*rii de veEicule din &ub*rdine a re%ulil*r de circula'ie=
b) c**perea+a cu p*li'ia ru'iera pen'ru reali+area ac'iunil*r de in&*'ire a c*l*anel*r *0iciale mili'areA precum &i a
d) pre%a'e&'e per&*nalul din &ub*rdine pen'ru c*nducerea veEiculel*r mini&'erului &i au'*ri+ea+a per&*nalul
in &c*lile de pre%a'ire a c*nduca'*ril*r au'* din &i&'emul pr*priuA in vederea *b'inerii permi&ului de
e) *r%ani+ea+a &i e@ecu'a in&pec'ia 'eEnica peri*dica a veEiculel*r din uni'a'ile a0la'e in &ub*rdinea &a=
0) elab*rea+aA impreuna cu Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA n*rme privind c*ndi'iile in care p*' circula
*rme privind c*n'r*lul circula'iei
re&c*laril*r &i elevil*r din inva'aman'ul preuniver&i'ar=

b) a&i%uraA in uni'a'ile de inva'aman' &peciali+a'eA pre%a'irea cur&an'il*r in vederea *b'inerii permi&ului de
c*nducere=
c) indrumaA c**rd*nea+a &i c*n'r*lea+aA prin in&pec'*ra'ele &c*lareA
inva'aman'A inclu&iv de pre%a'ire &i de per0ec'i*nare a cadrel*r didac'ice de&emna'e &a e@ecu'e a&'0el de ac'ivi'a'i=
d) a&i%ura ma'erialul didac'ic pen'ru lab*ra'*arele de educa'ie ru'iera &i parcurile
ART .(?
Mini&'erul 4ana'a'ii 6ublice are urma'*arele a'ribu'ii8
a) elab*rea+a n*rme re0eri'*are la e@aminarea medicala a candida'il*r la e@amenul pen'ru *b'inerea permi&ului
de c*nducere &i a c*nduca'*ril*r de veE
b) &'abile&'e ma&urile ce 'rebuie lua'e de uni'a'ile &ani'areA in &c*pul prevenirii acciden'el*r de circula'ie
%enera'e de cau+e medicale=
c) elab*rea+a n*rme privind e@aminarea medicala a c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &i 'ramvaieA precum &
n*rme privind prelevarea pr*bel*r bi*l*%ice in vederea &'abilirii in'*@ica'iei e'ilice &i a &'arii de in0luen'a a
pr*du&el*r &i &ub&'an'el*r &'upe0ian'e &au a medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare ace&'*ra a&upra c*mp*r'amen'ului
c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &i 'ramvaie=
)))))))))))))))
Li' c) a ar' .(? a 0*&' m*di0ica'a de pc' $? al
(##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

d) &'abile&'e &emnul di&'inc'iv ce &e aplica pe ambala3ul medicamen'el*r c*n'raindica'e c*nducerii veEiculel*r=
e) &'abile&'e &i cer'i0ica c*n'inu'ul 'ru&el*r medicale de prim a3u'*r
ART .(!
C*mi&ia pen'ru 4uprave%Eere a A&i%uraril*r impreuna cu p*li
ru'iera &i indrumaA c**rd*nea+a &i c*n'r*lea+a m*dul de aplicare a ace&'*ra F*ndurile nece&are de&0a&urarii
ace&'*r pr*%rame &e a&i%ura de ca're C*mi&ia de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r impreuna cu &*cie'a'ile de
au'*ri+a'e
ART .("
G.) In &c*pul c**rd*narii unei &'ra'e%ii uni'areA mul'idi&ciplinare in d*meniul &i%uran'ei circula'iei ru'iereA in
&ub*rdinea Guvernului 0unc'i*nea+a C*n&iliul In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'iera*)
G() A'ribu'iile C*n&iliului In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'iera &e &'abile&c prin E*'arare a Guvernului
BBBBBBBBBBBBB
*) In pre+en'A p*'rivi' ar' . din 9*'ararea Guvernului nr 1$"D.<<?
In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'ieraA ace&'a e&'e *r%an c*n&ul'a'iv al GuvernuluiA care a&i%ura c*ncep'ia de
an&amblu &i c**rd*narea pe plan na'i*nal a ac'ivi'a'il*r privind imbuna'a'irea 0luen'ei circula'iei &i &i%uran'ei
ru'iere

ART .(/
G.) Au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale au urma'*arele a'ribu'ii8
a) iau ma&uri pen'ru men'inerea permanen'a in &'are 'eEnica buna a drumuril*r pe care le admini&'rea+aA
precum &i pen'ru iluminarea c*re&pun+a'*are a ace&'*raA c*n0*rm le%ii=
b) iau ma&uri pen'ru in&'alareaA aplicarea &i in're'inerea mi3l*acel*r de &emnali+are ru'iera &i a ecEipamen'el*r
de&'ina'e &i%uran'ei circula'ieiA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA 'inand eviden'a ace&'*ra=
c) in'*cme&c &i ac'uali+ea+a planurile de
reali+area lucraril*r ce &e impun in vederea a&i%urarii 0luen'ei &i &i%uran'ei 'ra0iculuiA precum &i a reducerii
niveluril*r de emi&ii p*luan'eA cu avi+ul p*li'iei ru'iere=
d) &'abile&c re%lemen'ari re0eri'*are la re%imul de acce& &i circula'ieA &'a'i*nare &i parcare pen'ru di0eri'e
ca'e%*rii de veEiculeA cu avi+ul p*li'iei ru'iere=
e) iau ma&uri pen'ru amena3area de 'r*'uare &i drumuri la'erale pen'ru circula'ia pie'*nil*rA v
'rac'iune animalaA a 'rac'*arel*rA de pi&'e pen'ru bicicle'eA precum &i de ben+i de&'ina'e e@clu&iv 'ran&p*r'ului
public de per&*ane pe drumurile pe care le admini&'rea+aA cu avi+ul p*li'iei ru'iere=
0) inre%i&'rea+a &i 'in eviden'a veEiculel*r ne&upu&e inma'ricularii=
%) iau ma&uri pen'ru ridicarea &i dep*+i'areaA in &pa'ii &pecial amena3a'eA a au'*veEiculel*rA rem*rcil*rA
car*&eriil*r &au &uban&ambluril*r ace&'*raA deveni'e impr*prii din punc' de vedere 'eEnic pen'ru a circula pe
drumurile publiceA aband*na'e &au para&i'e pe d*meniul public=
b) a&i%uraA in uni'a'ile de inva'aman' &peciali+a'eA pre%a'irea cur&an'il*r in vederea *b'inerii permi&ului de
c) indrumaA c**rd*nea+a &i c*n'r*lea+aA prin in&pec'*ra'ele &c*lareA ac'ivi'a'ea de educa'ie ru'iera in uni'a'ile de
inva'aman'A inclu&iv de pre%a'ire &i de per0ec'i*nare a cadrel*r didac'ice de&emna'e &a e@ecu'e a&'0el de ac'ivi'a'i=
d) a&i%ura ma'erialul didac'ic pen'ru lab*ra'*arele de educa'ie ru'iera &i parcurile
Mini&'erul 4ana'a'ii 6ublice are urma'*arele a'ribu'ii8
a) elab*rea+a n*rme re0eri'*are la e@aminarea medicala a candida'il*r la e@amenul pen'ru *b'inerea permi&ului
de c*nducere &i a c*nduca'*ril*r de veEicule=
b) &'abile&'e ma&urile ce 'rebuie lua'e de uni'a'ile &ani'areA in &c*pul prevenirii acciden'el*r de circula'ie
c) elab*rea+a n*rme privind e@aminarea medicala a c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &i 'ramvaieA precum &
n*rme privind prelevarea pr*bel*r bi*l*%ice in vederea &'abilirii in'*@ica'iei e'ilice &i a &'arii de in0luen'a a
pr*du&el*r &i &ub&'an'el*r &'upe0ian'e &au a medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare ace&'*ra a&upra c*mp*r'amen'ului
le &i 'ramvaie=
Li' c) a ar' .(? a 0*&' m*di0ica'a de pc' $? al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
le&'e &emnul di&'inc'iv ce &e aplica pe ambala3ul medicamen'el*r c*n'raindica'e c*nducerii veEiculel*r=
e) &'abile&'e &i cer'i0ica c*n'inu'ul 'ru&el*r medicale de prim a3u'*r
C*mi&ia pen'ru 4uprave%Eere a A&i%uraril*r impreuna cu p*li'ia ru'iera in'*cme&c pr*%rame de preven'ie
ru'iera &i indrumaA c**rd*nea+a &i c*n'r*lea+a m*dul de aplicare a ace&'*ra F*ndurile nece&are de&0a&urarii
ace&'*r pr*%rame &e a&i%ura de ca're C*mi&ia de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r impreuna cu &*cie'a'ile de
G.) In &c*pul c**rd*narii unei &'ra'e%ii uni'areA mul'idi&ciplinare in d*meniul &i%uran'ei circula'iei ru'iereA in
&ub*rdinea Guvernului 0unc'i*nea+a C*n&iliul In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'iera*)
bu'iile C*n&iliului In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'iera &e &'abile&c prin E*'arare a Guvernului
ar' . din 9*'ararea Guvernului nr 1$"D.<<? privind in0iin'area C*n&iliului
'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'ieraA ace&'a e&'e *r%an c*n&ul'a'iv al GuvernuluiA care a&i%ura c*ncep'ia de
an&amblu &i c**rd*narea pe plan na'i*nal a ac'ivi'a'il*r privind imbuna'a'irea 0luen'ei circula'iei &i &i%uran'ei
Au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale au urma'*arele a'ribu'ii8
a) iau ma&uri pen'ru men'inerea permanen'a in &'are 'eEnica buna a drumuril*r pe care le admini&'rea+aA
precum &i pen'ru iluminarea c*re&pun+a'*are a ace&'*raA c*n0*rm le%ii=
b) iau ma&uri pen'ru in&'alareaA aplicarea &i in're'inerea mi3l*acel*r de &emnali+are ru'iera &i a ecEipamen'el*r
de&'ina'e &i%uran'ei circula'ieiA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA 'inand eviden'a ace&'*ra=
c) in'*cme&c &i ac'uali+ea+a planurile de *r%ani+are a circula'iei pen'ru l*cali'a'ile urbane &i iau ma&uri pen'ru
reali+area lucraril*r ce &e impun in vederea a&i%urarii 0luen'ei &i &i%uran'ei 'ra0iculuiA precum &i a reducerii
niveluril*r de emi&ii p*luan'eA cu avi+ul p*li'iei ru'iere=
abile&c re%lemen'ari re0eri'*are la re%imul de acce& &i circula'ieA &'a'i*nare &i parcare pen'ru di0eri'e
ca'e%*rii de veEiculeA cu avi+ul p*li'iei ru'iere=
e) iau ma&uri pen'ru amena3area de 'r*'uare &i drumuri la'erale pen'ru circula'ia pie'*nil*rA v
'rac'iune animalaA a 'rac'*arel*rA de pi&'e pen'ru bicicle'eA precum &i de ben+i de&'ina'e e@clu&iv 'ran&p*r'ului
public de per&*ane pe drumurile pe care le admini&'rea+aA cu avi+ul p*li'iei ru'iere=
ulel*r ne&upu&e inma'ricularii=
%) iau ma&uri pen'ru ridicarea &i dep*+i'areaA in &pa'ii &pecial amena3a'eA a au'*veEiculel*rA rem*rcil*rA
car*&eriil*r &au &uban&ambluril*r ace&'*raA deveni'e impr*prii din punc' de vedere 'eEnic pen'ru a circula pe
murile publiceA aband*na'e &au para&i'e pe d*meniul public=

b) a&i%uraA in uni'a'ile de inva'aman' &peciali+a'eA pre%a'irea cur&an'il*r in vederea *b'inerii permi&ului de
ac'ivi'a'ea de educa'ie ru'iera in uni'a'ile de
inva'aman'A inclu&iv de pre%a'ire &i de per0ec'i*nare a cadrel*r didac'ice de&emna'e &a e@ecu'e a&'0el de ac'ivi'a'i=
d) a&i%ura ma'erialul didac'ic pen'ru lab*ra'*arele de educa'ie ru'iera &i parcurile)&c*ala pr*prii de circula'ie
a) elab*rea+a n*rme re0eri'*are la e@aminarea medicala a candida'il*r la e@amenul pen'ru *b'inerea permi&ului
b) &'abile&'e ma&urile ce 'rebuie lua'e de uni'a'ile &ani'areA in &c*pul prevenirii acciden'el*r de circula'ie
c) elab*rea+a n*rme privind e@aminarea medicala a c*nduca'*ril*r de au'*veEicule &i 'ramvaieA precum &i
n*rme privind prelevarea pr*bel*r bi*l*%ice in vederea &'abilirii in'*@ica'iei e'ilice &i a &'arii de in0luen'a a
pr*du&el*r &i &ub&'an'el*r &'upe0ian'e &au a medicamen'el*r cu e0ec'e &imilare ace&'*ra a&upra c*mp*r'amen'ului
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
le&'e &emnul di&'inc'iv ce &e aplica pe ambala3ul medicamen'el*r c*n'raindica'e c*nducerii veEiculel*r=
'ia ru'iera in'*cme&c pr*%rame de preven'ie
ru'iera &i indrumaA c**rd*nea+a &i c*n'r*lea+a m*dul de aplicare a ace&'*ra F*ndurile nece&are de&0a&urarii
ace&'*r pr*%rame &e a&i%ura de ca're C*mi&ia de 4uprave%Eere a A&i%uraril*r impreuna cu &*cie'a'ile de a&i%urare
G.) In &c*pul c**rd*narii unei &'ra'e%ii uni'areA mul'idi&ciplinare in d*meniul &i%uran'ei circula'iei ru'iereA in
&ub*rdinea Guvernului 0unc'i*nea+a C*n&iliul In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'iera*)
bu'iile C*n&iliului In'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'iera &e &'abile&c prin E*'arare a Guvernului
privind in0iin'area C*n&iliului
'ermini&'erial pen'ru 4i%uran'a Ru'ieraA ace&'a e&'e *r%an c*n&ul'a'iv al GuvernuluiA care a&i%ura c*ncep'ia de
an&amblu &i c**rd*narea pe plan na'i*nal a ac'ivi'a'il*r privind imbuna'a'irea 0luen'ei circula'iei &i &i%uran'ei
a) iau ma&uri pen'ru men'inerea permanen'a in &'are 'eEnica buna a drumuril*r pe care le admini&'rea+aA
b) iau ma&uri pen'ru in&'alareaA aplicarea &i in're'inerea mi3l*acel*r de &emnali+are ru'iera &i a ecEipamen'el*r
de&'ina'e &i%uran'ei circula'ieiA c*n0*rm &'andardel*r in vi%*areA 'inand eviden'a ace&'*ra=
*r%ani+are a circula'iei pen'ru l*cali'a'ile urbane &i iau ma&uri pen'ru
reali+area lucraril*r ce &e impun in vederea a&i%urarii 0luen'ei &i &i%uran'ei 'ra0iculuiA precum &i a reducerii
abile&c re%lemen'ari re0eri'*are la re%imul de acce& &i circula'ieA &'a'i*nare &i parcare pen'ru di0eri'e
e) iau ma&uri pen'ru amena3area de 'r*'uare &i drumuri la'erale pen'ru circula'ia pie'*nil*rA veEiculel*r cu
'rac'iune animalaA a 'rac'*arel*rA de pi&'e pen'ru bicicle'eA precum &i de ben+i de&'ina'e e@clu&iv 'ran&p*r'ului

%) iau ma&uri pen'ru ridicarea &i dep*+i'areaA in &pa'ii &pecial amena3a'eA a au'*veEiculel*rA rem*rcil*rA
car*&eriil*r &au &uban&ambluril*r ace&'*raA deveni'e impr*prii din punc' de vedere 'eEnic pen'ru a circula pe

E) iau ma&uri pen'ru a&i%urarea &pa'iului &i dep*+i'arii veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA depi&'a'e circuland pe
drumurile publice pe care le e&'e in'er+i& acce&ul=
i) &pri3ina ac'ivi'a'ile *r%ani+a'e de Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i de Mini&'erul Admini&'ra'iei &i
In'ernel*r pen'ru educa'ia ru'iera a elevil*r
G() 6r*iec'ele de &i&'ema'i+are a l*cali'a'il*rA de re%lemen'are a circula'ieiA precum &i a drumuril*r publice din
in'eri*rul &i din a0ara ace&'*raA elab*ra'e de au'*ri'a'ile publice l*caleA v*r 0i avi+a'e de &e0ul p*li'iei ru'iere a
3ude'uluiA municipiului Iucure&'i &auA dupa ca+A al p*li'iei ru'iere din In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
ART .(<
G.) Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*r &i au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale iau ma&uri pen'ru
p*pulari+area re%ulil*r de circula'ie in randul 'u'ur*r per&*anel*r care 0*l*&e&c drumurile publice &i in ace&' &c*p
v*r prevedea in planurile anuale 0*ndur
G() In uni'a'ile de inva'aman' pre&c*larA primar &i %imna+ial *bli%a'*riu &e de&0a&*ara cel pu'in * *ra de educa'ie
ru'iera pe &ap'amanaA pe parcur&ul anului &c*lar
G$) Ma&&)media p*a'e &pri3ini ac'iunile Mini&'erului Admini&'ra'iei
admini&'ra'iei publice l*cale in le%a'ura cu p*pulari+area re%ulil*r de circula'ie pe drumurile publice
G1) 6*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &e va implica in reali+area pr*%ramel*
de &i%uran'a ru'ieraA &'abili'e de C*mi&ia Ec*n*mica pen'ru Eur*pa a Or%ani+a'iei Na'iunil*r Uni'e
ART .$#
Orele de educa'ie ru'iera din in&'i'u'iile de inva'aman' pre&c*larA primar &i %imna+ial &e de&0a&*ara p*'rivi'
pr*%ramei apr*ba'e prin *rdin c*mun al mini&'rului educa'iei &i cerce'arii &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i
in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I

CA6 M
2i&p*+i'ii 0inale

ART .$.
In de&0a&urarea ac'ivi'a'il*r de prevenire a ac
a&*cia'ii pr*0e&i*nale &i al un*r c*nduca'*ri de au'*veEiculeA care c*n&im' &a par'icipe v*lun'ar la ace&'eaA
c*n0*rm le%ii
ART .$(
Anual &e &'abile&c 0*nduri din bu%e'ul Mini&'eru
ac'ivi'a'il*r de educa'ie ru'iera
ART .$$
G.) M*delele indica'*arel*rA marca3el*r 7i &emnalel*r lumin*a&eA precum 7i &emnalele p*lii7'il*r ru'ieri &un'
prev,+u'e Cn ane@a nr (
))))))))))))
Alin G.) al ar' .$$ a 0*&' m*di0ica' de pc' .? al
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(

G() Ane@a preva+u'a la alin G.) p*a'e 0i m*di0ica'a &i c*mple'a'a prin E*'arare a GuvernuluiA pe ba+a
m*di0icaril*r &i c*mple'aril*r adu&e c*nven'iil*r &i ac*rduril*r in'erna'i*nale in d*meniuA la care R*mania e&'e
par'e
ART .$$H.
4ub&'anele &au pr*du&ele &'upe0ian'e prev,+u'e Cn pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A precum 7i medicamen'ele cu
e0ec'e &imilare ace&'*ra &e &'abile&c 7i &e ac'uali+ea+, peri*dicA prin le%eA la pr*punerea Mini&'erului 4,n,',ii
))))))))
Ar' .$$H. a 0*&' in'r*du& de pc' / al
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

ART .$1
G.) 6re+en'a *rd*nan'a de ur%en'a &e aplica incepand cu da'a de . 0e
2ecre'ul nr $(/D.<!! privind circula'ia pe drumurile publiceA cu m*di0icarile ul'eri*areA republica' in Iule'inul
O0icialA 6ar'ea IA nr 1< din (/ iunie .</1A precum &i *rice al'e di&
E) iau ma&uri pen'ru a&i%urarea &pa'iului &i dep*+i'arii veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA depi&'a'e circuland pe
drumurile publice pe care le e&'e in'er+i& acce&ul=
le *r%ani+a'e de Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i de Mini&'erul Admini&'ra'iei &i
In'ernel*r pen'ru educa'ia ru'iera a elevil*r
G() 6r*iec'ele de &i&'ema'i+are a l*cali'a'il*rA de re%lemen'are a circula'ieiA precum &i a drumuril*r publice din
eri*rul &i din a0ara ace&'*raA elab*ra'e de au'*ri'a'ile publice l*caleA v*r 0i avi+a'e de &e0ul p*li'iei ru'iere a
3ude'uluiA municipiului Iucure&'i &auA dupa ca+A al p*li'iei ru'iere din In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*r &i au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale iau ma&uri pen'ru
p*pulari+area re%ulil*r de circula'ie in randul 'u'ur*r per&*anel*r care 0*l*&e&c drumurile publice &i in ace&' &c*p
v*r prevedea in planurile anuale 0*ndurile nece&are
G() In uni'a'ile de inva'aman' pre&c*larA primar &i %imna+ial *bli%a'*riu &e de&0a&*ara cel pu'in * *ra de educa'ie
ru'iera pe &ap'amanaA pe parcur&ul anului &c*lar
media p*a'e &pri3ini ac'iunile Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*r &i ale au'*ri'a'il*r
admini&'ra'iei publice l*cale in le%a'ura cu p*pulari+area re%ulil*r de circula'ie pe drumurile publice
G1) 6*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &e va implica in reali+area pr*%ramel*
de &i%uran'a ru'ieraA &'abili'e de C*mi&ia Ec*n*mica pen'ru Eur*pa a Or%ani+a'iei Na'iunil*r Uni'e
Orele de educa'ie ru'iera din in&'i'u'iile de inva'aman' pre&c*larA primar &i %imna+ial &e de&0a&*ara p*'rivi'
din c*mun al mini&'rului educa'iei &i cerce'arii &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i
in'ernel*rA care &e publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I
In de&0a&urarea ac'ivi'a'il*r de prevenire a acciden'el*r ru'iereA p*li'ia ru'iera p*a'e &*lici'a &pri3inul un*r
a&*cia'ii pr*0e&i*nale &i al un*r c*nduca'*ri de au'*veEiculeA care c*n&im' &a par'icipe v*lun'ar la ace&'eaA
Anual &e &'abile&c 0*nduri din bu%e'ul Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA de&'ina'e campaniil*r &i
G.) M*delele indica'*arel*rA marca3el*r 7i &emnalel*r lumin*a&eA precum 7i &emnalele p*lii7'il*r ru'ieri &un'
Alin G.) al ar' .$$ a 0*&' m*di0ica' de pc' .? al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
G() Ane@a preva+u'a la alin G.) p*a'e 0i m*di0ica'a &i c*mple'a'a prin E*'arare a GuvernuluiA pe ba+a
m*di0icaril*r &i c*mple'aril*r adu&e c*nven'iil*r &i ac*rduril*r in'erna'i*nale in d*meniuA la care R*mania e&'e
e &au pr*du&ele &'upe0ian'e prev,+u'e Cn pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A precum 7i medicamen'ele cu
e0ec'e &imilare ace&'*ra &e &'abile&c 7i &e ac'uali+ea+, peri*dicA prin le%eA la pr*punerea Mini&'erului 4,n,',ii
e pc' / al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
G.) 6re+en'a *rd*nan'a de ur%en'a &e aplica incepand cu da'a de . 0ebruarie (##$ 6e aceea&i da'a &e abr*%a
privind circula'ia pe drumurile publiceA cu m*di0icarile ul'eri*areA republica' in Iule'inul
O0icialA 6ar'ea IA nr 1< din (/ iunie .</1A precum &i *rice al'e di&p*+i'ii c*n'rare pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a

E) iau ma&uri pen'ru a&i%urarea &pa'iului &i dep*+i'arii veEiculel*r cu 'rac'iune animalaA depi&'a'e circuland pe
le *r%ani+a'e de Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i de Mini&'erul Admini&'ra'iei &i
G() 6r*iec'ele de &i&'ema'i+are a l*cali'a'il*rA de re%lemen'are a circula'ieiA precum &i a drumuril*r publice din
eri*rul &i din a0ara ace&'*raA elab*ra'e de au'*ri'a'ile publice l*caleA v*r 0i avi+a'e de &e0ul p*li'iei ru'iere a
3ude'uluiA municipiului Iucure&'i &auA dupa ca+A al p*li'iei ru'iere din In&pec'*ra'ul General al 6*li'iei R*mane
&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*r &i au'*ri'a'ile admini&'ra'iei publice l*cale iau ma&uri pen'ru
p*pulari+area re%ulil*r de circula'ie in randul 'u'ur*r per&*anel*r care 0*l*&e&c drumurile publice &i in ace&' &c*p
G() In uni'a'ile de inva'aman' pre&c*larA primar &i %imna+ial *bli%a'*riu &e de&0a&*ara cel pu'in * *ra de educa'ie
&i In'ernel*r &i ale au'*ri'a'il*r
admini&'ra'iei publice l*cale in le%a'ura cu p*pulari+area re%ulil*r de circula'ie pe drumurile publice
G1) 6*li'ia ru'iera din cadrul In&pec'*ra'ului General al 6*li'iei R*mane &e va implica in reali+area pr*%ramel*r
de &i%uran'a ru'ieraA &'abili'e de C*mi&ia Ec*n*mica pen'ru Eur*pa a Or%ani+a'iei Na'iunil*r Uni'e
Orele de educa'ie ru'iera din in&'i'u'iile de inva'aman' pre&c*larA primar &i %imna+ial &e de&0a&*ara p*'rivi'
din c*mun al mini&'rului educa'iei &i cerce'arii &i al mini&'rului admini&'ra'iei &i
ciden'el*r ru'iereA p*li'ia ru'iera p*a'e &*lici'a &pri3inul un*r
a&*cia'ii pr*0e&i*nale &i al un*r c*nduca'*ri de au'*veEiculeA care c*n&im' &a par'icipe v*lun'ar la ace&'eaA
lui Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA de&'ina'e campaniil*r &i
G.) M*delele indica'*arel*rA marca3el*r 7i &emnalel*r lumin*a&eA precum 7i &emnalele p*lii7'il*r ru'ieri &un'
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn
G() Ane@a preva+u'a la alin G.) p*a'e 0i m*di0ica'a &i c*mple'a'a prin E*'arare a GuvernuluiA pe ba+a
m*di0icaril*r &i c*mple'aril*r adu&e c*nven'iil*r &i ac*rduril*r in'erna'i*nale in d*meniuA la care R*mania e&'e
e &au pr*du&ele &'upe0ian'e prev,+u'e Cn pre+en'a *rd*nan, de ur%en,A precum 7i medicamen'ele cu
e0ec'e &imilare ace&'*ra &e &'abile&c 7i &e ac'uali+ea+, peri*dicA prin le%eA la pr*punerea Mini&'erului 4,n,',ii
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A publica', Cn
bruarie (##$ 6e aceea&i da'a &e abr*%a
privind circula'ia pe drumurile publiceA cu m*di0icarile ul'eri*areA republica' in Iule'inul
p*+i'ii c*n'rare pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a

G() In 'ermen de $# de +ile de la da'a publicarii Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*r va elab*ra re%ulamen'ul
de aplicare a pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA care &e apr*ba prin E*'arare a Guvernului
ART .$?
In 'ermen de <# de +ile de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA a le%ii de apr*bare a
pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a*)A la pr*punerea Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA Guvernul va emi'e
E*'ararea de m*di0icare &i c*mple'are a
aplicare a Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##(
re%ulamen' in cuprin&ul pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA care &e va publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
6ar'ea I
BBBBBBBBBBBBB
*) Le%ea nr 1<D(##! pen'ru apr*barea
drumurile publice a 0*&' publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr (1! din (# mar'ie (##!

ART .$!
In 'ermen de <# de +ile de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6a
pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA mini&'erele cu a'ribu'ii in d*meniul circula'iei pe drumurile publice v*r elab*raA
v*r apr*ba &i v*r publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA n*rmele de aplicare a prevederil*r pre+en
*rd*nan'e de ur%en'aA dupa cum urmea+a8
a) Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .? alin G1)A ar' ($ alin G.#)A ar' (1 alin G() &i
ale ar' /$ alin G1)=
b) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mul
ar' !! alin G$)=
)))))))))))))))
Li' b) a ar' .$! a 0*&' m*di0ica'a de pc' (! al
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"

c) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mului &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru
prevederile ar' < alin G() &i ale ar' .1 alin G()=
d) Mini&'erul 4,n,',iiA pen'ru prevederile ar' (( alin G()A G?) 7i G") 7i ale ar' .(? li'era a)=
))))))))
Li' d) a ar' .$! a 0*&' m*di0ica', de pc' < al
publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(

e) abr*%a',=
))))))))))))))
Li' e) a ar' .$! a 0*&' abr*%a', de pc' $" al
(##! publica', Cn MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!

0) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&muluiA Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i Mini&'erul
Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' ($ alin G?) &i G/)=
%) Mini&'erul Apararii &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .($ li' 0) &i %)=
E) Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .$#
ART .$"
Ane@ele nr . 7i ( 0ac par'e in'e%ran', din pre+en'a *rd*nan, de ur%en,
))))))))))))
Ar' .$" a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
)))))))))))))))
*) NOTA CTCE 4A 6ia'ra)Neam8
C*n0*rm ar' V din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!A la da'a preva+u'a la ar' III alin G(
la Uniunea Eur*peana )A e@aminarea p&iE*l*%ica e0ec'ua', an'eri*r ace&'ei da'e e&'e c*n&idera', evaluare
p&iE*l*%ic,

G() In 'ermen de $# de +ile de la da'a publicarii Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*r va elab*ra re%ulamen'ul
de aplicare a pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA care &e apr*ba prin E*'arare a Guvernului
In 'ermen de <# de +ile de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA a le%ii de apr*bare a
pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a*)A la pr*punerea Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA Guvernul va emi'e
&i c*mple'are a 9*'ararii Guvernului nr /?D(##$ pen'ru apr*barea Re%ulamen'ului de
Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##( privind circula'ia pe drumurile publiceA denumi'
re%ulamen' in cuprin&ul pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA care &e va publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
pen'ru apr*barea Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##(
drumurile publice a 0*&' publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr (1! din (# mar'ie (##!
In 'ermen de <# de +ile de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6a
pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA mini&'erele cu a'ribu'ii in d*meniul circula'iei pe drumurile publice v*r elab*raA
v*r apr*ba &i v*r publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA n*rmele de aplicare a prevederil*r pre+en
*rd*nan'e de ur%en'aA dupa cum urmea+a8
a) Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .? alin G1)A ar' ($ alin G.#)A ar' (1 alin G() &i
b) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&muluiA pen'ru prevederile ar' ($ alin G$H$) &i G$H?) &i ale
Li' b) a ar' .$! a 0*&' m*di0ica'a de pc' (! al ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"
MONITORUL OFICIAL nr $# din ." ianuarie (##"
c) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mului &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru
prevederile ar' < alin G() &i ale ar' .1 alin G()=
prevederile ar' (( alin G()A G?) 7i G") 7i ale ar' .(? li'era a)=
Li' d) a ar' .$! a 0*&' m*di0ica', de pc' < al ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(
IAL nr "?" din .( n*iembrie (#.(
Li' e) a ar' .$! a 0*&' abr*%a', de pc' $" al ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
n MONITORUL OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!
0) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&muluiA Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i Mini&'erul
Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' ($ alin G?) &i G/)=
rul Apararii &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .($ li' 0) &i %)=
E) Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .$#
ar'e in'e%ran', din pre+en'a *rd*nan, de ur%en,
Ar' .$" a 0*&' m*di0ica' de pc' .! al ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(
OFICIAL nr "!# din .( n*iembrie (#.(
Neam8
ar' V din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!
OFICIAL nr "<( din (# &ep'embrie (##!A la da'a preva+u'a la ar' III alin G() ) re&pec'iv da'a ader,rii R*m-niei
A e@aminarea p&iE*l*%ica e0ec'ua', an'eri*r ace&'ei da'e e&'e c*n&idera', evaluare

G() In 'ermen de $# de +ile de la da'a publicarii Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*r va elab*ra re%ulamen'ul
de aplicare a pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA care &e apr*ba prin E*'arare a Guvernului
In 'ermen de <# de +ile de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA a le%ii de apr*bare a
pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'a*)A la pr*punerea Mini&'erului Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA Guvernul va emi'e
pen'ru apr*barea Re%ulamen'ului de
privind circula'ia pe drumurile publiceA denumi'
re%ulamen' in cuprin&ul pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA care &e va publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA
%en'a a Guvernului nr .<?D(##( privind circula'ia pe
drumurile publice a 0*&' publica'a in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA nr (1! din (# mar'ie (##!
In 'ermen de <# de +ile de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA a le%ii de apr*bare a
pre+en'ei *rd*nan'e de ur%en'aA mini&'erele cu a'ribu'ii in d*meniul circula'iei pe drumurile publice v*r elab*raA
v*r apr*ba &i v*r publica in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea IA n*rmele de aplicare a prevederil*r pre+en'ei
a) Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .? alin G1)A ar' ($ alin G.#)A ar' (1 alin G() &i
uiA pen'ru prevederile ar' ($ alin G$H$) &i G$H?) &i ale
ar' I din LEGEA nr ! din < ianuarie (##"A publica', Cn
c) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&mului &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru
prevederile ar' (( alin G()A G?) 7i G") 7i ale ar' .(? li'era a)=
ar' .(. din Ti'lul II din LEGEA nr ./" din (1 *c'*mbrie (#.(A
ar' I din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie
0) Mini&'erul Tran&p*r'uril*rA C*n&'ruc'iil*r &i Turi&muluiA Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i Mini&'erul
rul Apararii &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .($ li' 0) &i %)=
E) Mini&'erul Educa'iei &i Cerce'arii &i Mini&'erul Admini&'ra'iei &i In'ernel*rA pen'ru prevederile ar' .$#
ar' I din LEGEA nr (#$ din < n*iembrie (#.(A publica', Cn MONITORUL
ar' V din OR2ONAN>A 2E URGEN>: nr !$ din ! &ep'embrie (##!A publica', Cn MONITORUL
re&pec'iv da'a ader,rii R*m-niei
A e@aminarea p&iE*l*%ica e0ec'ua', an'eri*r ace&'ei da'e e&'e c*n&idera', evaluare

NOTA8
Repr*ducem mai 3*& 'e@'ul ar' II din Le%ea nr 1<D(##
nr .<?D(##( privind circula'ia pe drumurile publiceA care nu a 0*&' inclu& in 0*rma republica'a a
ur%en'a a Guvernului nr .<?D(##(8
5Ar' II
6re+en'a le%e in'ra in vi%*are in 'ermen de ! luni de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I5

ANEMA .

Ca'e%*rii de veEicule pen'ru care &e
eliberea+, permi&ul de c*nducere

Ca'e%*riile de veEicule pen'ru care &e eliberea+, permi&ul de c*nducereA prev,+u'e la ar' (# alin G()A &e de0ine&c
a&'0el8
a) ca'e%*ria AM8 m*pede=
b) ca'e%*ria A.8
. m*'*cicle'e cu cilindree ma@im, de .(? cmcA cu pu'erea ma@im, de .. JK 7i cu un rap*r' pu'ereD%reu'a'e de
cel mul' #A. JKDJ%=
( 'ricicluri cu m*'*r cu pu'erea ma@im, de .? JK=
c) ca'e%*ria A(8 m*'*cicle'e cu pu'erea ma@im, de $? JKA cu un rap*r' pu'ereD%reu'a'e care nu dep,7e7'
JKDJ% 7i care nu &un' deriva'e din'r)un veEicul av-nd mai mul' de dublul pu'erii &ale=
d) ca'e%*ria A8 m*'*cicle'e cu &au 0,r, a'a7 7i 'ricicluri cu m*'*r cu pu'erea de pe&'e .? JK=
e) ca'e%*ria I.8 cvadricicluri a c,r*r ma&, pr*prie nu dep,7
'ran&p*r'ului de m,r0uri)A neinclu+-nd ma&a ba'eriil*r Cn ca+ul veEiculel*r elec'rice 7i care &un' ecEipa'e cu m*'*r
cu ardere in'ern, a c,rui pu'ere ne', ma@im, nu dep,7e7'e .? JK &au cu m*'*r elec'ric a c,r
c*n'inu, ma@im, nu dep,7e7'e .? JK=
0) ca'e%*ria I8
. au'*veEiculul a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e $?## J% 7i al c,rui num,r de l*curi pe
&cauneA Cn a0ara c*nduc,'*ruluiA nu e&'e mai mare de /=
( an&amblul 0*rma' din'r)un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im,
au'*ri+a', nu dep,7e7'e "?# J%=
$ an&amblul de veEicule a c,r*r ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e 1(?# J%A 0*rma' din'r
au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', dep,7e7'e "?# J%=
%) ca'e%*ria IE8 an&amblul de veEicule a c,r*r ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', dep,7e7'e 1(?# J%A 0*rma' din'r
un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, &au
dep,7e7'e $?## J%=
E) ca'e%*ria C.8 au'*veEicululA al'ul dec-' cel din ca'e%*ria 2 &au 2.A a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a',
dep,7e7'e $?## J%A dar nu mai mare de "?## J%A 7i care e&'e pr*iec'
/ pa&a%eri Cn a0ar, de c*nduc,'*rul au'* Au'*veEiculului din acea&', ca'e%*rie i &e p*a'e a'a7a * rem*rc, a c,rei
ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e "?# J%=
i) ca'e%*ria C.E8
. an&amblul de veEicule c*n&'-nd din'r
a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de "?# J%A cu c*ndiia ca ma&a '*'al, ma@im, au'*ri+a', a
an&amblului &, nu dep,7ea&c, .(### J%=
( an&amblurile de veEicule Cn care veEiculul 'r,%,'*r 0ace par'e din ca'e%*ria IA iar rem*rca &au &emirem*rca &a
are * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', de pe&'e $?## J%A cu c*ndiia ca ma&a '*'al, ma@im, au'*ri+a', a
an&amblului &, nu dep,7ea&c, .(### J%=
3) ca'e%*ria C8
. au'*veEicululA al'ul dec-' cele din ca'e%*ria 2 &au 2.A a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de
$?## J% 7i care e&'e pr*iec'a' 7i c*n&'rui' pen'ru 'ran&p*r'ul a ma@imum / pa&a%eri Cn a0ara c*nduc,'*rului au'*=
( an&amblul 0*rma' din'r)un au'*veEicul din ca'e%*ria C 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu
dep,7e7'e "?# J%=
J) ca'e%*ria CE8 an&amblul de veEicule c*n&'-nd din'r
&emirem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de "?# J%=
ar' II din Le%ea nr 1<D(##! pen'ru apr*barea Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului
privind circula'ia pe drumurile publiceA care nu a 0*&' inclu& in 0*rma republica'a a
6re+en'a le%e in'ra in vi%*are in 'ermen de ! luni de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I5
Ca'e%*rii de veEicule pen'ru care &e
de c*nducere
Ca'e%*riile de veEicule pen'ru care &e eliberea+, permi&ul de c*nducereA prev,+u'e la ar' (# alin G()A &e de0ine&c
de .(? cmcA cu pu'erea ma@im, de .. JK 7i cu un rap*r' pu'ereD%reu'a'e de
( 'ricicluri cu m*'*r cu pu'erea ma@im, de .? JK=
c) ca'e%*ria A(8 m*'*cicle'e cu pu'erea ma@im, de $? JKA cu un rap*r' pu'ereD%reu'a'e care nu dep,7e7'
un veEicul av-nd mai mul' de dublul pu'erii &ale=
d) ca'e%*ria A8 m*'*cicle'e cu &au 0,r, a'a7 7i 'ricicluri cu m*'*r cu pu'erea de pe&'e .? JK=
e) ca'e%*ria I.8 cvadricicluri a c,r*r ma&, pr*prie nu dep,7e7'e 1## J% G??# J% pen'ru veEiculele de&'ina'e
'ran&p*r'ului de m,r0uri)A neinclu+-nd ma&a ba'eriil*r Cn ca+ul veEiculel*r elec'rice 7i care &un' ecEipa'e cu m*'*r
cu ardere in'ern, a c,rui pu'ere ne', ma@im, nu dep,7e7'e .? JK &au cu m*'*r elec'ric a c,r

. au'*veEiculul a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e $?## J% 7i al c,rui num,r de l*curi pe
&cauneA Cn a0ara c*nduc,'*ruluiA nu e&'e mai mare de /=
un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im,
$ an&amblul de veEicule a c,r*r ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e 1(?# J%A 0*rma' din'r
din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', dep,7e7'e "?# J%=
%) ca'e%*ria IE8 an&amblul de veEicule a c,r*r ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', dep,7e7'e 1(?# J%A 0*rma' din'r
un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, &au &emirem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu
E) ca'e%*ria C.8 au'*veEicululA al'ul dec-' cel din ca'e%*ria 2 &au 2.A a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a',
dep,7e7'e $?## J%A dar nu mai mare de "?## J%A 7i care e&'e pr*iec'a' 7i c*n&'rui' pen'ru 'ran&p*r'ul a ma@imum
/ pa&a%eri Cn a0ar, de c*nduc,'*rul au'* Au'*veEiculului din acea&', ca'e%*rie i &e p*a'e a'a7a * rem*rc, a c,rei
ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e "?# J%=
icule c*n&'-nd din'r)un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria C. 7i * rem*rc, &au &emirem*rc,
a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de "?# J%A cu c*ndiia ca ma&a '*'al, ma@im, au'*ri+a', a
an&amblului &, nu dep,7ea&c, .(### J%=
rile de veEicule Cn care veEiculul 'r,%,'*r 0ace par'e din ca'e%*ria IA iar rem*rca &au &emirem*rca &a
are * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', de pe&'e $?## J%A cu c*ndiia ca ma&a '*'al, ma@im, au'*ri+a', a
an&amblului &, nu dep,7ea&c, .(### J%=
. au'*veEicululA al'ul dec-' cele din ca'e%*ria 2 &au 2.A a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de
$?## J% 7i care e&'e pr*iec'a' 7i c*n&'rui' pen'ru 'ran&p*r'ul a ma@imum / pa&a%eri Cn a0ara c*nduc,'*rului au'*=
un au'*veEicul din ca'e%*ria C 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu
J) ca'e%*ria CE8 an&amblul de veEicule c*n&'-nd din'r)un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria C 7i * rem*rc, &au
&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de "?# J%=

Ord*nan'ei de ur%en'a a Guvernului
privind circula'ia pe drumurile publiceA care nu a 0*&' inclu& in 0*rma republica'a a Ord*nan'ei de
6re+en'a le%e in'ra in vi%*are in 'ermen de ! luni de la publicarea in M*ni'*rul O0icial al R*manieiA 6ar'ea I5
Ca'e%*riile de veEicule pen'ru care &e eliberea+, permi&ul de c*nducereA prev,+u'e la ar' (# alin G()A &e de0ine&c
de .(? cmcA cu pu'erea ma@im, de .. JK 7i cu un rap*r' pu'ereD%reu'a'e de
c) ca'e%*ria A(8 m*'*cicle'e cu pu'erea ma@im, de $? JKA cu un rap*r' pu'ereD%reu'a'e care nu dep,7e7'e #A(
un veEicul av-nd mai mul' de dublul pu'erii &ale=
d) ca'e%*ria A8 m*'*cicle'e cu &au 0,r, a'a7 7i 'ricicluri cu m*'*r cu pu'erea de pe&'e .? JK=
e7'e 1## J% G??# J% pen'ru veEiculele de&'ina'e
'ran&p*r'ului de m,r0uri)A neinclu+-nd ma&a ba'eriil*r Cn ca+ul veEiculel*r elec'rice 7i care &un' ecEipa'e cu m*'*r
cu ardere in'ern, a c,rui pu'ere ne', ma@im, nu dep,7e7'e .? JK &au cu m*'*r elec'ric a c,rui pu'ere n*minal,
. au'*veEiculul a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e $?## J% 7i al c,rui num,r de l*curi pe
un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im,
$ an&amblul de veEicule a c,r*r ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e 1(?# J%A 0*rma' din'r)un
din ca'e%*ria I 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', dep,7e7'e "?# J%=
%) ca'e%*ria IE8 an&amblul de veEicule a c,r*r ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', dep,7e7'e 1(?# J%A 0*rma' din'r)
&emirem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu
E) ca'e%*ria C.8 au'*veEicululA al'ul dec-' cel din ca'e%*ria 2 &au 2.A a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a',
a' 7i c*n&'rui' pen'ru 'ran&p*r'ul a ma@imum
/ pa&a%eri Cn a0ar, de c*nduc,'*rul au'* Au'*veEiculului din acea&', ca'e%*rie i &e p*a'e a'a7a * rem*rc, a c,rei
un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria C. 7i * rem*rc, &au &emirem*rc,
a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de "?# J%A cu c*ndiia ca ma&a '*'al, ma@im, au'*ri+a', a
rile de veEicule Cn care veEiculul 'r,%,'*r 0ace par'e din ca'e%*ria IA iar rem*rca &au &emirem*rca &a
are * ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', de pe&'e $?## J%A cu c*ndiia ca ma&a '*'al, ma@im, au'*ri+a', a
. au'*veEicululA al'ul dec-' cele din ca'e%*ria 2 &au 2.A a c,rui ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de
$?## J% 7i care e&'e pr*iec'a' 7i c*n&'rui' pen'ru 'ran&p*r'ul a ma@imum / pa&a%eri Cn a0ara c*nduc,'*rului au'*=
un au'*veEicul din ca'e%*ria C 7i * rem*rc, a c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', nu
un au'*veEicul 'r,%,'*r din ca'e%*ria C 7i * rem*rc, &au

l) ca'e%*ria 2.8
. au'*veEiculul pr*iec'a' 7i c*n&'rui' pen'ru 'ran&p*r'ul a ma@imum .! pa&a%eri Cn a0ar, de c*nduc,'*rul au'*
7i a c,rui lun%ime ma@im, nu dep,7e7'e / m=
( an&amblul de veEicule 0*rma' din'r
ma@im, au'*ri+a', nu dep,7e7'e "?# J%=
m) ca'e%*ria 2.E8 an&amblul de veEicule c*n&'-nd din'r
c,rei ma&, '*'al, ma@im, au'*ri+a', e&'e mai mare de "?# J% Rem*rca nu 'rebuie &, 0ie de&'ina', 'ran&p*r'ului de
per&*ane=
n) ca'e%*ria 28 au'*veEic