Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea de Istorie, Relatii Internationale,


Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii ,
Specializarea : Istorie , Anul II
Functiile managementului clasei de elevi
Nume student: Gligor Andrei
Profesor coordonator:
Au fost identificate pentru prima data de Henry Fayol, ulterior, diferiti specialisti
definind partial alte functii
!a"oritatea teoreticientilor s#au referit la functiile de planificare, organizare si control
$ pondere insemnata dintre cercetarori au %or&it si despre coordonare si conducere ca fiind
functii ale managementului Restul functiilor definite au un criteriu de repeti%itate destul de
mic '(ista discutii in "urul alegerii functiei de pre%iziune sau planificare Se o&ser%a ca in
esalonul analizat, parerile referitoare la planificare sunt ma"oritare, in timp ce pentru
pre%iziune pledeaza doar )
$ %iziunea asupra definirii acestor functii in literatura de specialitate romaneasca este
cea redata de prof $Nicolescu Conform acestuia, functiile sunt:
# pre%iziunea
# organizarea
# decizia educationala*
# controlul si e%aluarea+
# consilierea
Previziunea se poate defini ca ansamlul poceselor de munca intreprinse de managerii
educationali si de catre personalul implicat, prin intermediul carora se determina o&iecti%ele
strategice si tactice ale unitatii scolare, precum si resursele informationale, materiale,
temporale si financiare necesare realizarii lor Pre%iziunea se regaseste domeniul procesului
de in%atamant, al resurselor umane, in sta&ilirea planului de scolarizare, in domeniul
financiar, practic in toate domeniile de e(istenta si functionalitate al scoalii
Rezultatele pre%iziunii se concretizeaza in:
a, Prognoze care acopera un orizont de timp larg -minim ./ ani,*
&, Planurile: sunt cele care asigura de cele mai multe ori pre%iziunea, referindu#se la
perioade cuprinse intre 0 ani si o luna*
$&iecti%ele pre%iziunii intalnite in in%atamant se refera la:
# sta&ilirea rezultatelor finale pe care scoala tre&uie sa le atinga
# precizarea si repartizarea pentru fiecare catedra, comisie metodica si compartiment a
o&iecti%elor care le re%in*
# conceperea strategiei si politicii educationale a organizatiei*
# pre%ederea pro&lemelor si gasirea masurilor corecti%e care se impun*
# aplicarea sistemului de control
$&iecti%ele alese de managerul educational tre&uie sa indeplineasca o serie de
caracteristici:
# concretete# sa fie usor de identificat*
# pertinenta 1 adec%ate situational*
# $portunitate# adec%ate temporal*
# Realiza&ilitate# adec%ate la posi&ilitatile reale a celor care realizeaza actiunea*
# !asura&ilitate 1 usor de e%aluat cu mi"loace cantitati%e si calitati%e
Organizarea in in%atamant ca functie a managementului are note specifice la ni%elul
in%atamantului 'a raspunde la intre&arile : Cine2 Cu ce2 In ce fel2 Sau Cum2 , contri&uie la
realizarea o&iecti%elor
$rganizarea de ansam&lu a organizatiei este concretizata in sta&ilirea structuri
organizatorice si a sistemului informational Aceasta parte a functiei de organizare este
e(ercitata de catre conducerea superioara a organizatiei
$rganizarea cuprinde urmatoarele operatiuni:
. Identificarea acti%itatilor concrete necesare atingerii o&iecti%elor sta&ilite*
3 Gruparea acti%itatilor pe &aza unor criterii de similaritate intr#o structura logica*
4 atri&uirea resurselor umane, materiale, financiare si temporale pentru realizarea
fiecarei acti%itati*
5 desemnarea persoanelor care %or conduce la categoriile identificate de acti%itati*
0 sta&ilirea liniilor de comunicare, decizie si raportare precum si identificarea
structurilor de putere
6eterminarea retelelor de comunicare din interiorul clasei de ele%i sunt elemente
dependente de organizare Functioa comunicari de%ine astfel, una de unificare a acti%itatii
clasei pentru atingerea scopului propus Prin intermediul comunicarii se poate asigura
prosperitatea clasei, in timp ce retelele de comunicare sunt sisteme structurate de
transmiterea a informatiilor, organizate de catre managerul clasei de ele%i Iata
principalele configuratii ale retelelor de comunicare in clasa de ele%i:
A, roata: fiecare mem&ru comunica cu persoana din centru, caracterizant un
sistem supercentralizat*
7, lant: persoanele de la ni%elurile inferioare pot comunica cu persoanele de la
ni%elul superior numai prin intermediarii de la ni%elul al doilea* se creaza
liniile unei ierar8ii*
C, circulara fiecare persoana poate comunica cu celelalte doua
6, desc8isa: comunicare multicanal, stea, fiecare putand comunica cu orice alta
persoana, realizant un sc8im& desc8is si li&er de informatii, specific unor
sisteme descentralizate*
6ecizia educationala este un proces de alegere in mod deli&erat a unei linii de actiune,
pentru a a"unge la un anumit rezultat, o&iecti% 'a reprezinta selectarea unui anumit curs al
actiunii dintr#un numar de alternati%e, 8otarand, astfel, declansarea anumitor actiuni care
conduc la realizarea o&iecti%elor sta&ilite
Clasificarea deciziilor poate fi realizata dupa unele criterii astfel:
A 6upa gradul de cunoastere a efectelor:
adecizii de rutina: # luate in &aza unor algoritmi cunoscuti*
# e(ista cate%a principii pedagogice ale luarii unei decizii*
# poate fi inregistrata, c8iar si in aceste conditii, o infuzie de
originalitate
&decizii creatoare
76upa campul de actiune, ni%elul ierar8ic implicat:
adecizii strategice: afecteaza cel mai profund %iata institutionala a scolii
& tactice: deciziile care pri%esc actul educational din clasa si care %or constituii
preocuparea de studiu in acest su&capitol
Controlul si evaluarea
6in punctul de %edere al managementul clasei de ele%i, cunoastera stadiului la care se
afla acti%itatea de realizare a o&iecti%elor propuse, precum si identificarea ni%elului de
performanta reprezinta caracteristicile esentiale ale procesului de control Ne%oia
contolului se e(prima in urmatoarele considerente cu caracter general:
# nu toate clasele au conditii identice de derulare a realatiilor si proceselor educationale
# personalul didactic are o structura eterogena, ca ni%el de pregatire stiintifica si
manageriale*
# identificarea situatiilor de criza educationala nu se poate face intotdeauna in a%ans
Principalele funciti ale controlului sunt:
a functia de supra%eg8ere
& functia de cone(iune in%ersa*
c functia de pre%enire a e%entualelor situatii de criza educationala
d functia de corectie si perfectionare*
'%aluarea, la ni%eul managementului clasei de ele%i, nu tre&uie confundata cu
e%aluarea de tip docimologic 6in perspecti%a manageriale, e%aluarea reprezinta
%erificarea masurii in care scopurile si o&iecti%ele dintr#o etapa manageriala data au fost
atinse '%aluarea de aceasta natura este atat de tip calitatati% cat si cantitati%
Principalele componente ale e%aluarii sunt:
# $&tinerea informatiilor*
# Prelucararea statistica
# 'la&orarea aprecierilor
'%aluarea reprezinta, prin tot ceea ce a fost prezentat aici un funament psi8ologic si
managerial foarte eficient pentru optimizarea proceselor interactionale din clasa de ele%i
Consilierea
Cadrul didactic, din perspecti%a managementului clasei de el%i, este o&ligat sa
desfasoare si o ade%arata acti%itate de consiliere
Consilierea este o relatie speciala , dez%oltata intre cadrul didactic si persoana in
ne%oie, cu scopul declarat de a#l a"uta
Principalele faze ale consilierii, descrise intr#o maniera analitica si respectand
e(igentele psi8ologice si pedagogice ale procesului anterior sunt:
.Clasificarea, in aceasta faza se %or urmarii: # initierea unei relatii de inceredere*
# confidentialitatea
# Ascultarea acti%a
# sta&ilirea timpului si duratei consilierii*
3 Formularea: eliminarea pozitiilor psi8iatrice
Pastrarea unei pozitii 8olistice*
4 Inter%entia
5Inc8eierea este faza finala a consilieriii in criza, cand cadrul didactic si ele%ul pot
sa constate finalizarea procesului si realuarea relatiilor normale profesor# ele%
In concluzie managementul clasei de ele%i este o component9 a managementului
educa:iei, care cuprinde ansam&lul teoriilor ;i strategiilor efecti%e utilizate de cadrul
didactic <n eficientizarea acti%it9:ii sale cu clasa de ele%i
7i&liografie:
Romita 7 Iucu 1 !anagementul si gestiunea clasei de ele%i , Fundamente teoretico#
metodologice, editura Polirom 3///
Carmen Sonia 6use, !anagementul educational !anagementul institutiilor educationale
%ol ., 'ditura uni%ersitatii =ucian 7laga din Si&iu, 3//>