Sunteți pe pagina 1din 410

ROMNIA

AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIAR

RAPORT ANUAL 2013

Bucureti, iunie 2014

Not
Raportulanual2013afostanalizatiaprobatdeConsiliulAutoritiideSupraveghere
Financiar n edina din 25 iunie 2014 i a fost naintat Parlamentului Romniei n
conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 93/2012 privind
nfiinarea,organizareaifuncionareaAutoritiideSupraveghereFinanciaraprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 113/2013, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Acestraportanualprezintevenimenteledinanulcalendaristic2013ireflectdatelela
31decembrie2013.
Unele date statistice au caracter provizoriu, urmnd a fi revizuite n publicaiile
ulterioarealeAutoritiideSupraveghereFinanciar.Datoritrotunjiriloresteposibilca
totalurilesnucorespundexactsumeicomponentelorsausaparmicidiferenefa
devariaiileprocentualeindicatengraficesautabele.
Toatedrepturilerezervate.
Reproducereainformaiilornscopuri educativei necomercialeestepermisnumaicu
indicareasursei.
AutoritateadeSupraveghereFinanciar,
SplaiulIndependeneinr.15,sector5,codpotal050092,Bucureti
Tel:+4021.659.64.64,+4021.659.63.76,Fax:021.659.60.51,021.659.64.36
Internet:http://www.asfromania.ro
Email:office@asfromania.ro

CUVNTNAINTE

Amonoareasvprezint,ncalitatedePreedintealAutoritiideSupraveghereFinanciar,primulraport
integratdesprepieelefinanciarenebancaredinRomnia.
Este primul Raport Anual al Autoritii de Supraveghere Financiar, dup materializarea inteniei
legiuitoruluideapunesubaceeaiAutoritatetoatepieelefinanciarenebancare:asigurri,piadecapital,
pensiiprivate.Attdinperspectivareglementrii,darmaialesasupravegheriiunitare.
Esteolucrareambiioas,carepoatefimbuntitnviitor.Darcusiguranaremultevaleneimulte
caliti. n premier raportul ofer o abordare integrat, att a actului de supraveghere ct i a analizei
pieelor supravegheate. Nu lipsete o identificare pragmatic a dimensiunii i rolului pe care pieele
financiarenebancarelauneconomiaromneasc.
Poateveifisurprinicaminclusnraportoanalizcriticaproprieiactivitidesupraveghere,mpreun
cuprezentareaunormsuriviitoaredembuntire,darconsidermctransparenastlabazadezvoltrii
continueapieeiiesteunelementdefinitoriumpotrivastagnriiiregresului.
Raportulestebogatdinpunctdevedereinformaional.Amintrodusanalizeaprofundatealepieeloriam
incluspeste400detabele,figuriianexerelevante.Nuncrcmutilizatoriiraportuluicudetaliipentrua
ascundeproblemelerealealepieelor.Acesteaexist,suntemcontienideele,acionmpentrulimitarea
lor.
Prin analizele integrate pe care le conine, raportul pregtete terenul pentru identificarea i folosirea
sinergiilor celor trei piee n vederea modernizrii acestora. Prezentm simultan dimensiunea agregat a
unorresurseimportanteincontinucretereacrorutilizareeficientconduceladezvoltareaRomniei.
Afirmm c misiunea noastr de construcie instituional este n continu efervescen. Prin propria
transformare intim optimizarea i eficientizarea proceselor de reglementare i supraveghere cu care am
fostnvestii.
Contribuim la mbuntirea ofertei de produse financiare pe cele trei piee, la o mai bun protecie i
informareaconsumatorilor,lantrireaidezvoltareainstituiilorfinanciarenebancare.nfinal,contribuim
laocretereechilibratapieelor.
Dup nfiinare, Autoritatea de Supraveghere Financiar a parcurs multe etape dificile. Procesul de
integrarearealizatprogreseimportante,nsestedepartedeasefisfrit.Suntemhotricalafinalul
acestuiprocesAutoritateasntruneasctoateateptrilepentrucareafostnfiinat:cretereancrederii
pieelor,asiguraneiinvestiiilor,idezvoltareaeconomicaRomniei.

PreedintealAutoritiideSupraveghereFinanciar

MiuNegrioiu

CUPRINS

Cuvntnainte

Introducere

PARTEAI.ANALIZAEVOLUIEIPIEELORSUPRAVEGHEATEDEASF

15

1.REPEREALEEVOLUIEIMACROECONOMICEAROMNIEIN2013

17

1.1.EvoluiaPIB

17

1.2.ContribuiacereriilacretereaPIB

18

1.3.ContribuiaoferteilacretereaPIB

19

1.4.Deficitulcontuluicurentideficitulbugetar

20

1.5.Intrriledecapitalextern

21

1.6.Evoluiadatorieiguvernamentaleiadatorieiexterne

21

1.7.Productivitatea,omajulictigulsalarial

23

1.8.Inflaiaicursuldeschimb

24

1.9.Contextuleconomiceuropean

24

2.DIMENSIUNEAPIEELORFINANCIARENEBANCARE

25

2.1.Graduldepenetrareaasigurrilor(PBS/PIB)

26

2.2.Densitateaasigurrilor

27

2.3.PondereacapitalizriibursierenPIB

28

2.4.PondereanPIBaactivelororganismelordeplasamentcolectivi
societilordeasigurare

29

2.5.PondereatitlurilordestatdeinutedeentitilesupravegheatedeASFntotaldatorie
guvernamental

30

2.6.PondereaplasamentelorbancaredeinutedeentitilesupravegheatedeASFntotaldepozite

30

2.7.NumruldeparticipanipepieelefinanciaresupravegheatedeASF

30

3.INFLUENACONTEXTULUIINTERNAIONALASUPRAPIEELORSUPRAVEGHEATEDEASF

31

3.1.Evoluiainvestiiilorstrinepepiaadecapitalromneasc

36

3.2.Cumprriivnzrideaciunialenerezidenilorpepiaadecapitalromneasc

37

3.3.Ajustrinstructuraplasamentelorfondurilordepensiiprivate

39

4.PIAADEASIGURRI

40

Precizrimetodologice

40

4.1.Capitalulsocialalsocietilordeasigurare

41

4.2.Primebrutesubscrise

43

4.3.Indemnizaiibrutepltite

52

4.4.Asigurriledelocuine

58

4.5.Rezervetehnice

60

4.6.Activelesocietilordeasigurare

63

4.7.Activitateadereasigurare

71

4.8.Cheltuieliledeachiziieiadministrare

77

4.9.Solvabilitateasocietilordeasigurare

80

4.10.Rezultatelefinanciareirezultateletehnicealesocietilordeasigurare

81

4.11.Analizaactivitiibrokerilordeasigurarei/saureasigurare

83
91

5.EVOLUIAPIEEIDECAPITALDINROMNIA
5.1.Tendineleanului2013pepiaadecapitalromneasc

91

5.2.BursadeValoriBucureti(BVB)

92

5.3.SIBEXSibiuStockExchange

111

5.4.Organismeledeplasamentcolectiv

118

5.5.Depozitariisistemedecompensaredecontare

131

6.EVOLUIASISTEMULUIDEPENSIIPRIVATEDINROMNIA

139

6.1.SistemuldepensiiprivatedinRomnia

139

6.2.PilonulIIfonduriledepensiiadministrateprivat

148

6.3.PilonulIIIfonduriledepensiifacultative

164

6.4.Agenidemarketing

178

6.5.Rezultatefinanciare

178

PARTEAII.RAPORTDEACTIVITATEALASF2013

183

1.SECTORULASIGURRILORREASIGURRILOR

185

1.1.SupraveghereaSectoruluiasigurrilorreasigurrilor

185

1.2.ReglementareaSectoruluiasigurrilorreasigurrilor

193

1.3.Autorizarea/avizareansectorulasigurrilorreasigurrilor

197

1.4.Proteciaconsumatorilordeasigurri

201

1.5.Pregtireaprofesionalnasigurri

207

2.SECTORULINSTRUMENTELORIINVESTIIILORFINANCIARE

210

2.1.SupraveghereaSectoruluiinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare

210

2.2.ReglementareaSectoruluiinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare

226

2.3.Autorizarea/avizareaentitilorreglementate

228

2.4.Proteciainvestitorilorpepiaadecapital

236

3.SECTORULSISTEMULUIDEPENSIIPRIVATE

238

3.1.SupraveghereaSectoruluisistemuluidepensiiprivate

238

3.2.Reglementareasistemuluidepensiiprivate

244

3.3.Autorizarea/avizareanSectorulsistemuluidepensiiprivate

247

3.4.Proteciaparticipanilornsistemuldepensiiprivate

250

4.ABORDAREAINTEGRATAPIEELORFINANCIARENEBANCARE

254

4.1.Supraveghereaintegratasectoarelorfinanciarenebancare

254

4.2.Activitateadecercetareianaliz

259

4.3.Activitateadeprevenireasplriibanilor

262

5.ACTIVITATEADECONTROL

265

5.1.Controlulnpiaadeasigurrireasigurri

265

5.2.Controlulnpiaainstrumenteloriinvestiiilorfinanciare

272

5.3.Controlulnsistemuldepensiiprivate

276

6.COOPERAREAINTERNAIONALNSISTEMULFINANCIARNEBANCAR

280

6.1.RelaiacuinstituiileUniuniiEuropene

280

6.2.Relaiacuorganismeinternaionale

283

7.ACTIVITATEAJURIDIC

285

8.MANAGEMENTULRESURSELORUMANE

289

8.1.SituaiaspecificgeneratdenfiinareaASF

289

8.2.Structuraorganizatoricinumruldesalariaipetotalipeactiviti

289

8.3.Formareaievaluareaperformanelorprofesionale

292

9.TRANSPARENDECIZIONALIINFORMAREPUBLIC

295

9.1.Ianuarieaprilie2013.ActivitateadecomunicarenCNVM,CSAiCSSPP

295

9.2.ActivitateadecomunicarepublicirelaiicumassmediancadrulAutoritiide
SupraveghereFinanciarnperioadaapriliedecembrie2013

297

10.FONDURIDEPROTECIEAPARTICIPANILORLASISTEMULFINANCIARNEBANCAR

299

10.1.FonduldeGarantareaAsigurailor

299

10.2.FonduldeProtecieaVictimelorStrzii

303

10.3.FonduldeCompensareaInvestitorilor

306

10.4.FonduldeGarantareaDrepturilordinSistemuldePensiiPrivate

308

PARTEAIII.EXECUIABUGETARISITUAIILEFINANCIAREALEASFN2013

311

1.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALASFNPERIOADA
30.04.201331.12.2013

313

1.1.ExecuiaveniturilorASFnperioada30.04.201331.12.2013

313

1.2.ExecuiacheltuielilorASFladatade31.12.2013

316

2.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALCNVMNPERIOADA
01.01.201329.04.2013
319
2.1.Execuiaveniturilor

319

2.2.Execuiacheltuielilor

321

3.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALCSSPPNPERIOADA
01.01.201329.04.2013
323
3.1.Execuiaveniturilor

323

3.2.Execuiacheltuielilor

324

4.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALCSANPERIOADA
01.01.201329.04.2013

326

4.1.Execuiaveniturilor

326

4.2.Execuiacheltuielilor

327

5.SITUAIILEFINANCIAREANUALEALEASFPEANUL2013

329

6.RAPORTASUPRASITUAIILORFINANCIARENTOCMITELADATADE31.12.2013

335

6.1.Bilanul

335

6.2.Contulderezultatpatrimonial

336

6.3.Situaiafluxurilordetrezorerie

337

6.4.ContuldeexecuiebugetaralASF

337

PARTEAIV.RAPORTULDEAUDIT

341

ANEXE

349

Abrevieri

393

ListTabele

397

ListFiguri

402

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIntroducerelaRaportulAnual2013

INTRODUCERE

Apariianoiiautoriti
Crizafinanciardinultimiianiapusnevidenvulnerabilitilearhitecturiiinstituionaleiorganizaionale
a pieelor, precum i a activitii de supraveghere i reglementare a acestora. Reformarea modelelor
deafaceriipracticilordereglementareisupravegheresefaceanevoiosintimp.Unpasmajornacest
sensafostfcutn2011prinnfiinareaatreiorganismeeuropenedesupraveghere:
AutoritateaBancarEuropean(EBA,EuropeanBankingAuthority)cuatribuiinmonitorizareai
supravegherearecapitalizriibncilor;
Autoritatea European pentru Valori Mobiliare i Piee (ESMA, European Securities and Markets
Authority)cuatribuiinsupraveghereapieelordecapital;
Autoritatea European de Asigurri i Pensii Ocupaionale (EIOPA, European Insurance and
Occupational Pensions Authority) cu atribuii n monitorizarea i supravegherea
sectoruluiasigurriloripensiilorprivate.
Formareaautoritilormenionatemaisusacreatpremisepentrumbuntireasupravegheriifinanciarei
o mai bun coordonare a activitii autoritilor de reglementare din statele membre, cu scopul
deadiminuarisculdecontagiuneiagarantabunaaplicareadirectiveloriregulamentelorUE.
n aceast dinamic a reconstruciei arhitecturii i de consolidare a mecanismelor de reglementare i
supraveghere a pieelor la nivel european sa nfiinat Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF)
n Romnia. Noua autoritate nu a aprut de la zero; ASF a preluat activele i pasivele instituionale ale
fostelor autoriti, funciile i atribuiile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), ale Comisiei de
Supraveghere a Asigurrilor (CSA) i ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)
fiindntrunprocesdeconstrucie,carevacontinua.
Unuldinmotiveleprincipalecareaudeterminatcomasareacelortreiautoritidesupravegherentruna
singurafostformareaunuicadrumaibuniunitardesupraveghereapieelor,instituiilor,activitilori
instrumentelorfinanciarenebancare.Prinnoulcadrusaurmritresponsabilizareaindividualicolectiv
a tuturor participanilor din sistemul financiar nebancar naional, o alocare mai bun a resurselor i
realizarea unui mediu concurenial corect pentru participanii de pe pieele financiare. De asemenea,
prin nfiinarea ASF se creeaz precondiii pentru implementarea i aplicarea unui set uniform de reguli
de supraveghere pentru pieele financiare nebancare favoriznduse implementarea recomandrilor
autoritiloreuropenedesupraveghereimbuntireaparticipriiRomnieilaactivitileacestororganisme.

ASFrol,atribuiiiobiective
ASF are rolul de a dezvolta un cadru integrat de reglementare i supraveghere a pieelor financiare
nebancare, a participanilor i operaiunilor pe aceste piee. Existena ASF este menit s favorizeze
coordonarea, colaborarea i schimbul de informaii ntre piee i instituii, n special pentru asigurarea
stabilitii sectorului financiar nebancar. ASF lucreaz cu BNR pentru asigurarea stabilitii financiare de
ansamblu,inclusivprinintermediulComitetuluiNaionalpentruSupraveghereMacroprudenial.

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIntroducerelaRaportulAnual2013

ASFexercitatribuiideautorizare,reglementare,supraveghereicontrolasupra:
I.Societilorcomercialedeasigurare,deasigurarereasigurareidereasigurare,asocietilormutuale,
denumite n continuare asigurtori, respectiv reasigurtori, precum i a intermediarilor n asigurri,
supravegherea asigurtorilor i reasigurtorilor care i desfoar activitatea n sau din Romnia,
supraveghereaactivitiiintermediarilornasigurriireasigurri,precumiaaltoractivitinlegtur
cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia,
cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i
supraveghereaasigurrilor,cumodificrileicompletrileulterioare,Legiinr.260/2008privindasigurarea
obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor, alunecrilor de teren i inundaiilor, republicat,
Legiinr.503/2004privindredresareafinanciarifalimentulsocietilordeasigurare,cumodificrileulterioare;
II.Intermediarilordeoperaiunicuinstrumentefinanciare;societilordeserviciideinvestiiifinanciare;
organismelor de plasament colectiv; societilor de administrare a investiiilor; consultanilor de
investiiifinanciare;pieelordeinstrumentefinanciare;operatorilordepiaidesistem;depozitarilor
centrali; caselor de compensaredecontare; contraprilor centrale; operaiunilor de pia; emitenilor
de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice
cedesfoaractiviticonformprevederilorLegiinr.297/2004privindpiaadecapital,cumodificrilei
completrile ulterioare, Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele
de plasament colectiv n valori mobiliare i societile de administrare a investiiilor, precum i pentru
modificareaicompletareaLegiinr.297/2004privindpiaadecapital,OrdonaneideurgenaGuvernului
nr.25/2002privindaprobareaStatutuluiComisieiNaionaleaValorilorMobiliare,aprobatcumodificrii
completri prin Legea nr. 514/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind
caracterul definitiv al decontrii n sistemele de pli i n sistemele de decontare a operaiunilor
cu instrumente financiare, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonanei Guvernului nr. 9/2004
privind unele contracte de garanie financiar, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.222/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr.227/2007,cumodificrileicompletrileulterioare;
III.Sistemuluidepensiiprivate,conformLegiinr.411/2004privindfonduriledepensiiadministrateprivat,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 50/2005
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 313/2005, cu modificrile i completrile ulterioare,
Legiinr.204/2006privindpensiilefacultative,cumodificrileicompletrileulterioare,Legiinr.187/2011
privindnfiinarea,organizareaifuncionareaFonduluidegarantareadrepturilordinsistemuldepensii
private, Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitii
detratamentntrefemeiibrbainceeacepriveteaccesullabunuriiserviciiifurnizareadebunurii
servicii,aprobatcumodificriprinLegeanr.62/2009;
IV. Tuturor entitilor, instituiilor, operatorilor de pia i emitenilor de valori mobiliare,
precumioperaiuniloriinstrumentelorfinanciarereglementatedelegislaiasecundaremisanterior
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen de ctre Comisia Naional a Valorilor Mobiliare,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
nsprijinulipentruimplementarealegislaieiprimareaferentepieeifinanciare.

10

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIntroducerelaRaportulAnual2013

ntre obiectivele principale ale ASF se numr promovarea stabilitii activitii de asigurare i aprarea
drepturilor asigurailor. ASF are ca obiectiv important asigurarea bunei funcionri a pieelor de
instrumente financiare, promovarea ncrederii n aceste piee i n investiiile n instrumente financiare,
precum i asigurarea proteciei operatorilor i investitorilor mpotriva practicilor neloiale, abuzive i
frauduloase. Totodat, asigurarea unei funcionri bune a sistemului de pensii private i protejarea
intereselorparticipanilorialebeneficiarilorsuntobiectiveprimordialepentruASF.

Ceadefinitanul2013
Anul2013afostunuldificilpentruASF,carezultatalprovocrilordeordinorganizatoric,administrativi
logistic,alevoluieicadruluilegislativcarereglementeazactivitateanoiiautoritiialcazurilorspeciale
pepiee,careaupuslancercareabilitile,responsabilitateaiputereadereacieaacesteia.
Perioada scurt de la nfiinare i pn acum a fost presrat de evenimente i episoade care au reliefat
malpraxisulunorparticipanipepiee,problemeledenerespectareareglementrilornvigoarecaresau
manifestat n special pe piaa asigurrilor, precum i nevoia de a ntri activitatea de supraveghere i
reglementare. Ateptrile sunt mari cu privire la activitatea ASF, deoarece exist probleme structurale
cuoriginemaivechepepieeicarenecesitunefortsusinutpentrusoluionarealor.nprimeleaseluni
de funcionare noua Autoritate a suferit nu mai puin de trei schimbri operate la nivelul componenei
Consiliului(iniialformatdin17membri,ulteriornumrulmembrilorsaredusla11,pentrucanfinalsse
agreezeoformulcu9membri)ceeaceiapusamprentaasupraprocesuluideintegrareacelortreifoste
autoriti.TotnaceastperioadsaupusbazeleorganizaionalecurentealeASF.
Arhitectura organizaional a ASF este n schimbare i necesit timp pn la optimizarea acesteia.
Procesul de schimbare are ca repere practici ale BNR i ale altor autoriti europene n domeniu.
Restructurareaorganizaionalesteunprocescesevaefectuainndcontdeanalizarealizatdefirmade
consultanPricewaterhouseCoopers,careprivete,printrealtele,structuracompartimentelorirelaiilor
ntreactivitiledesupraveghere,reglementare,autorizareiceledesuport.
Pentruacreauncadruunitar,aidentificacelemaibunepracticiipentruambuntiactivitilespecifice
de reglementare i supraveghere a pieelor, vulnerabilitile existente n cele trei sectoare financiare
nebancare au fost evaluate dintro perspectiv integrat. De asemenea, n urma unui proces de
introspecieorganizaionalaufostrealizatedourapoartedeevaluareasupravegheriipepiaadecapital
ipepiaaasigurrilor.Acesteevaluriaupusnevidennecesitateaaccenturiisupravegheriibazatepe
riscurifadeceabazatpeconformare.
n ceea ce privete piaa de capital, ASF a urmrit ntrirea capacitii intermediarilor autorizai
deaprentmpinariscurioperaionale(cuaccentspecialperisculdeeroareumanidefraud)isporirea
siguraneimecanismelordeevideniereadeinerilorclieniloridetranzacionarepepieelereglementate.
Pentru aceasta ASF a suplimentat verificrile ncruciate n ceea ce privete deinerile clienilor i are
n vedere creterea exigenelor privind sigurana sistemelor IT i controlul riscurilor operaionale,
precumimodificareareglementrilorreferitoarelaidentificareacorectaclientului.
Pepiaaasigurrilorsaurmritidentificareasocietilorcareaudezvoltatntimpdeficienenactivitate,
n respectarea prevederilor legislative specifice i n respectarea principiilor prudeniale. Pentru aceste
societi ASF a instituit msuri de remediere a situaiei. Controalele au evideniat situaia special

11

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIntroducerelaRaportulAnual2013

a trei societi de asigurri, Euroins Romnia Asigurare Reasigurare SA, Carpatica Asig SA i
SocietateaAsigurareReasigurareAstraSA,careareclamatatenie,efortialocareimportantderesurse
din partea ASF pentru gsirea i aplicarea de soluii care s restabileasc un cadru normal, prudenial,
defuncionarealcelortreientitisupravegheate.
ncazulEuroins,ASFainterzistemporaractivitateacompanieidevnzaredepolieRCA.Ulteriorcompania
ia revizuit politica de constituire a rezervelor, procesul de plat a daunelor a fost mbuntit i
aufostefectuateinfuziidecapital.nsituaiaCarpatica,avndnvederecsocietateanuamaindeplinit
condiiile de solvabilitate, n sensul c valoarea marjei de solvabilitate disponibile a sczut sub valoarea
marjei de solvabilitate minim, ASF a hotrt deschiderea procedurii de redresare financiar a societii,
pe baz de plan de redresare financiar. n ceea ce privete societatea Astra, pentru c aceasta
nuandeplinitplanuldemsurisolicitatdeASFcareviza,printrealtele,revizuireapoliticiidereasigurare,
evidenierea corespunztoare a contractelor de asigurare ncheiate, anularea creanelor din asigurare
aferentecontractelorieitedinperioadadevalabilitateicalculareacorectatuturorrezervelortehnice,
afostdispusiniiereaproceduriideredresarefinanciarasocietiiprinadministrarespecial.
ExperiaiASFcolaboreazcureprezentanidinpiapentrudezvoltareapieeidecapitaldinRomnia.Un
exempluconcretnacestsensesteproiectulcareaidentificatoptbarieresistemiceicarearentrescopuri
facilitarea unei poteniale reclasificri a pieei de capital din Romnia, de la categoria pia de frontier
(FrontierMarkets)laPiaEmergent(EmergingMarkets).Printreavantajeleacesteireclasificrisenumr
o mai mare vizibilitate a Romniei n rndul investitorilor internaionali i o modalitate mai bun de a
atragenoicategoriideinvestitori.
Activitateadecontrolaconsolidatelementelecomunedinactivitateafostelordireciidecontrolexistente
n cadrul celor trei autoriti de supraveghere. Noul regulament de control a fost structurat pe cele trei
tipuridecontrolenunatedeOUGnr.94/2013,respectivcontrolperiodic,inopinatipermanent.
n vederea mbuntirii i eficientizrii cadrului de funcionare a pieei financiare i a stabilirii celor mai
bunepracticidetransparendecizional,ASFaformatunConsiliuConsultativcompusdinreprezentaniai
pieelorpecareASFlereglementeazilesupravegheaz,precumidinreprezentaniaiBNRiaimediului
academic. La activitatea acestui Consiliu au participat reprezentani ai Asociaiei Administratorilor de
Fonduri din Romnia (AAF), Asociaiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romnia (APAPR), Uniunea
Naional a Societilor de Asigurare din Romnia (UNSAR), Uniunea Naional a Societilor de
IntermediereiConsultannAsigurridinRomnia(UNSICAR),precumipartenerirelevanidinpiaade
capital.

Ceurmeaz
Pentru ASF urmeaz o perioad de adncire a reformelor organizaionale n scopul aezrii instituiei pe
principiiibazesolide.Politicaderesurseumanesevaaxapepromovareacriteriilordeprofesionalism,pe
un sistem de remunerare corect n raport cu piaa, precum i pe optimizarea numrului de personal.
Structura organizaional va avea mai puine nivele de management i va fi mai supl. Este demarat un
proces de mbuntire calitativ a activitii autoritii cu accent pe supraveghere, reglementare i
autorizareavndncentrulatenieiproteciaconsumatorilordeserviciifinanciare.
Odat cu reunirea fostelor comisii de supraveghere este necesar constituirea i implementarea unui

12

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIntroducerelaRaportulAnual2013

sisteminformaticintegrat.Acestsistemtrebuiespermitcolectareaiprelucrareaeficientadatelori
informaiilor raportate de entiti sau rezultate din activitile specifice derulate de ASF (supraveghere,
autorizare/raportare,control).Porninddelaacesta,nviitorsevorputearealizamaimultecorelaiiise
vorputeautilizaindicatorideavertizaretimpuriecaresfacilitezetranziiactresupraveghereabazatpe
riscuri.SistemeleinformaticeaferentesectoarelorASFsuntncgestionatentrunmodseparatisedepun
eforturipentruarmonizareaacestora.SearenvedereunplanmajordedezvoltareITpentrumbuntirea
modalitiidecolectare,prelucrareisistematizareainformaiilorprovenitedelaentitilesupravegheate.
ASFainiiatunprocesdeelaborareaunuiCoddeeticiintegritate,carestabileteprincipiiiregulide
conduitprofesional,inclusivprivindsituaiiledeincompatibilitiiconflictedeinterese.Acesteprincipii
vor reprezenta un reper n cadrul relaiilor socioprofesionale n relaia cu consumatorii de produse
financiare,cuentitilereglementateicuinstituiilenaionaleiinternaionale.
ReformeleprivescnunumaiASFciipieele.Piaadecapitaltrebuiessedezvolte,iarlaaceastatrebuies
contribuie att politicile publice ct i mediul privat. ASF are un rol de sprijin important. Este necesar o
conduit corect a participanilor pe pia, precum i a unor instituii ale pieei (BVB, Depozitarul etc.).
Piaa asigurrilor trebuie si corecteze deficienele structurale privind preurile produselor, practicile
anticoncureniale, calitatea raportrilor i a contractelor de reasigurare, corecta aplicare a principiilor
actuariale de fundamentare a rezervelor tehnice i solvabilitii. Autoritatea are n vedere o mai bun
funcionareapieelorceeacepresupuneobuncirculaieacapitalurilor,obunconduitaparticipanilor,
o corect formare a preurilor, comisioane i taxe sustenabile i nu n ultimul rnd o bun protecie a
consumatorilor.
ASFurmretecapieeledecapitalsajutemaimulteconomiancondiiilencarefinanareabancareste
preponderent. ASF ntreprinde un proces de transparentizare, reanalizare i ajustare a tarifelor i
comisioanelor percepute, astfel nct acestea s fie competitive n concuren regional cu alte piee, s
ncurajezeatragereadecapitaluriiinvestitori.

13

I.ANALIZAEVOLUIEIPIEELORSUPRAVEGHEATEDEASF

15

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

1.REPEREALEEVOLUIEIMACROECONOMICEAROMNIEIN2013

Criza financiar global, urmat de criza datoriilor suverane ale statelor europene, au afectat
performanele economiei romneti, din cauza vulnerabilitii acesteia la schimbarea condiiilor de pe
pieele externe i pe fondul unor carene structurale proprii. Creterea economic a fost excesiv
dependentdesurseleexternedefinanare,dincarecreditelereprezintoponderesemnificativ.
Efectele negative ale procesului de dezintermediere practicat inclusiv de bncile europene cu filiale n
Romnia, au fost atenuate parial de politicile macroeconomice de ajustare sprijinite de Fondul Monetar
Internaional, Uniunea European i Banca Mondial. Rezultatele pozitive sau regsit n reducerea
deficituluibugetuluipublic1dela9%dinPIBnanul2009la2,3%n2013,urmatdeajustareaputernica
deficituluidecontcurent la1,1%dinPIBnanul2013(comparativcuvalorilede doucifredinperioada
20062008).

1.1.EvoluiaPIB
Evoluia economiei a fost sensibil influenat n perioada postcriz 20112013 de variaiile conjuncturale
ale produciei agricole, aceasta contribuind la o cretere peste ateptri de 2,3% a PIB n anul 2011. Ca
urmareacontracieivaloriiadugatebruteasectoruluiagricolcu25%n2012,dinamicaPIBanregistrat
un minim de 0,6%. Accelerarea dinamicii PIB la 3,5% n anul 2013 este explicat de creterea sectorului
agricolcu23,4%iaindustrieicu8%.
FiguraI1Evoluiaeconomicsubinfluenaagriculturii
10%
8%

7,3

DinamicaPIB

Excluznd contribuia sectorului


agricol, se constat mbuntirea
gradualacreteriieconomiei,ns
la dinamici reduse, de la 1,6% n
2011 la 2,3% i 2,5% n 2012 i
respectiv2013.

DinamicaPIBactiv.neagricole

6,5

6%
4%

2,3

2%

1,6

2,3

3,5

2,5

0,6

0%
2%

1,1 0,8

4%
6%

6,6

8%
2008

6,8

2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:INS,calculeASF

n anul 2013 economia romneasc a fost a doua din Uniunea European (dup Letonia) din punct de
vederealniveluluicreteriieconomicentimpcezonaeurosczutcu0,4%,iarUE28sameninutlaun
nivelapropiatanuluianterior(0,1%).

calculatprinmetodologiaUE
17

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI1CretereaeconomicnUE
CreterearealaPIB
(%fadeanulprecedent)
UE28
Zonaeuro
Romnia
Bulgaria
Ungaria
Polonia
Cehia
Germania
Frana
Spania
Italia
Sursa:Eurostat

2011

2012

2013

1,6
1,6
2,3
1,8
1,6
4,5
1,8
3,3
2,0
0,1
0,4

0,4
0,7
0,6
0,6
1,7
2,0
1,0
0,7
0,0
1,6
2,4

0,1
0,4
3,5
0,9
1,1
1,6
0,9
0,4
0,2
1,2
1,9

RomniaarederecuperatundecalajimportantdedezvoltarecomparativcumediaUEiceaazoneieuro
n ceea ce privete PIB/locuitor. Pornind de la un nivel de 34,7% din media UE n anul 2004, Romnia a
ajuns la un nivel al PIB/locuitor de 52,7% din media UE n anul 2012, recupernd aadar 18 puncte
procentualedinacestdecalajnaceastperioad.
TabelulI2PIBpelocuitorexprimatnPCS(%dinmediaUE28)

UE28
Zonaeuro
Romnia
Bulgaria
Ungaria
Polonia
Cehia
Germania
Frana
Spania
Italia
Sursa:Eurostat,calculeASF

2004
100,0
108,8
34,7
34,7
63,0
50,5
78,2
115,7
109,7
101,4
106,9

2006
100,0
108,9
39,0
38,1
63,1
52,1
80,1
115,7
108,1
105,1
104,7

2008
100,0
108,4
48,8
43,6
63,6
56,4
80,8
116,0
106,8
103,6
104,0

2010
100,0
108,6
50,8
44,3
66,0
63,1
80,7
119,7
109,0
99,2
102,9

2012
100,0
107,8
52,7
47,3
66,4
66,8
80,9
123,0
108,2
95,3
100,0

Admindorevenireacereriiinterneimeninereacereriiexterne,prognozaindicodinamicpozitiva
PIBuluinperioada20142017,lavaloridecirca1punctprocentualntermenirealipestemediaUE,ceea
cevaasiguracontinuarea,deilent,aprocesuluideconvergenreal,ncondiiilemenineriistabilitii
financiareiacontinuriiconsolidriifiscale.

1.2.ContribuiacereriilacretereaPIB
Anul 2013 sa remarcat prin persistena unui deficit al cererii agregate n primele trei trimestre i un
comportamentinvestiionalsubateptri.Cerereainternasczutnvolumcu0,8%(dupcen20112012
nregistraseotendinderelansare)peseamareduceriicheltuielilordeconsumguvernamentalecu1,8%i
ainvestiiilor(formareabrutdecapitalfix)cu3,3%.
Procesul de reducere a expunerii la riscuri (deleveraging) a instituiilor financiare, suprandatorarea
sectoruluiprivatiscdereaputeriidecumprareasalariuluinetdinsectorulprivat(nmediecu0,8%fa
deanul2012)audescurajatconsumuldepiaiinvestiiileprivate.Totodat,nevoiadeconsolidarefiscal

18

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

igraduldeabsorbieafonduriloreuropenenuausprijinitinvestiiileguvernamentale.Astfel,cheltuielile
decapitalicheltuielileaferenteproiectelorfinanatedinfondurieuropenedinbugetulgeneralconsolidat
aufostnscderecu4,2%fadeanul2012.
DinamicaridicataPIB(+3,5%)afostposibilprinpreluarearoluluidefactorprincipalalcreteriidectre
exportul net (+4,4%). Contribuia pozitiv a consumului privat (+0,9%) la creterea PIB sa datorat anului
agricolfoartebuncareastimulatautoconsumuliindustriacasnic,inudinrelansareacereriidepia.
FiguraI2ContribuiacategoriilorderesurseiutilizrilacretereaPIB
Impozitepe
produs
Servicii

0,1%

Constructii

0,0%

4,4%

0,1%
2,2%

Industrie

1,1%

Agricultura

Variatiadestoc

0,7%

2,4%

Exportnet
0,9%
1

0,2%

Consumaladm.
publice

0,9%

3,5%

PIB(faraAgric)

3,5%

PIB
0,5%

1,5%

3,5%

1,9%

0,1%

2,1%

Formareabruta
decapitalfix

4,1%

Consumalgosp.
populatiei
PIB

Sursa:INS,calculeASF

Stimularea exporturilor a fost posibil prin competitivitatea legat de pre ca urmare a reducerii
deflatorului exportului n anul 2013 i prin expansiunea cererii externe n zona extracomunitar pentru
produsele agricole i cele din industria prelucrtoare (mijloace de transport, maini i echipamente
mecaniceielectrice,produsedinindustriaalimentar).

1.3.ContribuiaoferteilacretereaPIB
EvoluiaPIBnetsuperioarnanul2013(+3,5%)afostsusinutdeperformaneleobinutenagricultur
(contribuie+1,1%),favorizatedecondiiileclimatericefoartebuneiderelansareaindustriei(contribuie
+2,2%)stimulatdeocerereexternsuplimentardinzonaextracomunitar.
AuaprutmodificrisemnificativenstructuradinamiciiPIB,ceamaiimportantfiindpreluareadectre
industriearoluluidefactorprincipalalcreteriinloculserviciilor.
Contribuianeutrde+0,1%asectoruluiserviciilorlacretereaPIBnanul2013(comparativcu+2%nanul
2012)seexplicprinperformaneleslabenregistratedesubsectoarelecaredeinponderiridicatenPIB.
Astfel,serviciilepublice(administraie,nvmnt,sntate,cuoponderede10,4%nPIB)sauredusn
termenirealicu1,1%fadeanul2012,iarserviciiledestinatenspecialpopulaiei(comer,transporturi,
hoteluri, restaurante avnd o pondere de 11% n PIB) sau redus cu 0,2%, cele din urm fiind n strns
corelaiecuveniturilepopulaiei.Subsectorulserviciilordeintermedierifinanciareiasigurri(ponderede
2,2%nPIB)acunoscutcelmaimaredeclindingrupaserviciilor,cuoscderede5,6%nanul2013nurma
rezultatelornegativedintrimestrulIV.

19

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

1.4.Deficitulcontuluicurentideficitulbugetar
Insuficienacereriiinterneiorientareasectoruluiprivatctrepiaaexternaufavorizatcorectarearapid
adeficiteloritrecereapesoldpozitivncazulsectoruluiprivatnanul2013.PondereanPIBadeficitului
de cont curent sa diminuat la 1,1% n 2013 comparativ cu 4,4% n anul precedent, iar deficitul
administraieipubliceasczut dela3,0%n2012la2,3%n2013,ceeacecorespunde unuiexcedentde
1,2%dinPIBpentrusectorulprivat(cadiferenntreeconomisireiinvestiii).
Ajustarea deficitului de cont curent sa produs pe seama reducerii deficitului comercial cu 54% fa de
nivelul realizat n 2012 pn la 3,4 miliarde euro, i a mbuntirii performanei serviciilor care au
nregistrat un sold pozitiv de 2,7 miliarde euro. De remarcat este faptul c n anul 2013 deficitul de cont
curentafostacoperitintegraldeinvestiiilestrinedirecte(1,9%dinPIB).
Reducerea deficitului bugetar (deficitul ESA) cu 4,5 puncte procentuale n doar trei ani constituie o
performan remarcabil, asigurnd ieirea Romniei din procedura de deficit excesiv i restabilind
ncrederea pieelor financiare externe. Procesul de consolidare fiscal n condiiile nivelului ridicat al
dobnzilor la datoria public (1,8% din PIB) a pus presiuni pe limitarea cheltuielilor guvernamentale de
consumiinvestiii,afectndnceledinurmcerereainternnanul2013.
FiguraI3Evoluiadeficituluicontuluicurentiadeficituluibugetar
Deficitulcontuluicurent

Deficitadm.publica

Deficitsectorprivat

4,8
5

2,4

1,2

1,0

0
5
5,7 5,9

4,2

10
15

4,4

4,5
6,8

3,0
5,5

1,4

1,1 2,3

4,4

9,0
11,6
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:BNR,INS,calculeASF

n anul 2013 sectorul privat a evideniat un excedent n special din cauza investiiilor reduse. Aceast
situaie sa mai nregistrat n perioada 20092010 ca urmare a accesului dificil la finanarea extern,
reduceriiimporturiloriainvestiiilor.

20

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

1.5.Intrriledecapitalextern
Unimpulspentrucomponentainvestiionalacereriiinternearputeavenicaurmareaintrrilordecapital
externdinultimiidoianiiprinconsolidareaalocrilorbugetarepentruinvestiiidinfondurieuropene.
FiguraI4Intrrilenetedecapitalalenerezidenilor
Investiiistrinedirecte

14
12
10

11,0%

Investiiideportofoliu
8,5%

9,1%

IncasridelaUE(Adm.Public)

9,5

%PIB
6,0%

7,0%

7,3%

4,7%

5,7

4,6%

4,5

4,0

2,7

2,9

3,5

2,2

2,3

1,8 1,7

1,3

0,7

2,7

3,5

2,1

2,7

5,0%
3,0%
1,0%

0
2

9,0%

-0,3

2008

1,0%
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:BNR,calculeASF

Investiiile strine directe i de portofoliu ale nerezidenilor atrase de Romnia n anul 2013 au totalizat
7,2mld.deeuro,ncreterecu17,5%fadeperioadaprecedent,ceeacearatmbuntireancrederii
partenerilorexternineconomiaromneasc.Totui,intrriledefluxuriexternedinanul2013sauregsit
mai puin n stimularea economiei reale (prin investiii), i mai ales n asigurarea stabilitii
macroeconomice.ncasriledelaUEaleadministraieipublice(transferuricurenteitransferuridecapital)
saudublatfadeanul2011,ajungndn2013la5,7miliardeeuro,dintrecare2miliardeeurosauregsit
nveniturialebugetuluigeneralconsolidat.

1.6.Evoluiadatorieiguvernamentaleiadatorieiexterne
Interesulinvestiionalexternmanifestatpentrupiaadecapitalromneascvafisusinutpetermenmediu
i de stabilizarea parametrilor de ndatorare. La sfritul lunii decembrie 2013 datoria guvernamental
(metodologiaUE)sasituatla38,4%dinPIB (sub plafonulde60%stabilit prinTratatuldela Maastricht),
pondere redus comparativ cu celelalte state UE. Ponderea datoriei guvernamentale n PIB aproape sa
triplatfadeanul2008fiindfinanatexternnprocentdepeste50%.
TabelulI3EvoluiadatorieiguvernamentalenUE

UE28
Zonaeuro
Romnia
Bulgaria
Ungaria
Polonia
Cehia

2009
74,4
80,0
23,6
14,6
79,8
50,9
34,6

2010
79,9
85,5
30,5
16,2
82,2
54,9
38,4

21

2011
82,4
87,4
34,7
16,3
82,1
56,2
41,4

2012
85,2
90,7
38,0
18,4
79,8
55,6
46,2

2013
87,1
92,6
38,4
18,9
79,2
57,0
46,0

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2009
2010
2011
2012
2013
Germania
74,6
82,5
80,0
81,0
78,4
Frana
79,2
82,7
86,2
90,6
93,5
Spania
54,0
61,7
70,5
86,0
93,9
Italia
116,4
119,3
120,7
127,0
132,6
Sursa:Eurostat

FiguraI5Evoluiadatorieiguvernamentale
60,0%
Datoriainternaadministraieipublice

50,0%

Datoriaexternaadministraieipublice

40,0%
30,0%
(%)PIB

14,9%
20,0%

17,1%

19,3%

17,6%

18,7%

20,9%

11,4%
8,0%

10,0%

15,6%

12,2%

5,4%

17,5%

0,0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,0%

Sursa:MFP,calculeASF

Credibilitatea politicilor macroeconomice de ajustare, sprijinite de FMI, UE, Banca Mondial, a crescut
interesulinvestitorilornerezidenipentruobligaiunileguvernamentaleromnetincepndcuanul2011,
ceeacesamanifestatprinintrriconsiderabiledeinvestiiideportofoliu.Obligaiuniledestatpetermen
mediu i lung au devenit o component semnificativ a datoriei publice externe directe, evolund de la
2,4%nPIBnanul2010la9,6%nPIBlasfritulluniidecembrie2013.Pentruperioada20142017se
estimeazcpondereadatorieiguvernamentalenPIBnuvadepinivelulde40%,pefondulnregistrrii
unor deficite publice de pn la 2,0% (metodologia UE) i o cretere economic medie anual de 2,8%
(ProgramuldeConvergena20142017).
Acumulareadatorieiguvernamentaleexterneaavutunimpactsemnificativasupracreteriidatorieitotale
externeaRomniei,cu12,5puncteprocentualedinPIBlasfritulanului2013fadeanul2008.
FiguraI6Evoluiadatorieiexterne
140,0%

n
cazul
sectorului
neguvernamental,
ponderea
datoriei externe n PIB a revenit n
anul 2013 la nivelul celui din 2008,
ca urmare a rambursrilor de
credite ctre instituiile financiare
internaionale din ultimii ani i a
accenturii comportamentului de
economisire.

Datoriaexternsectorneguvernamental
Datoriaexternguvernamental

120,0%
100,0%

(%)PIB

80,0%
60,0%

57,0%

60,4%

59,2%

55,9%

47,6%

48,1%

40,0%
20,0%

11,5%

7,9%

15,2%

17,3%

20,9%

19,3%

0,0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:BNR,calculeASF

22

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

1.7.Productivitatea,omajulictigulsalarial
Cretereanesustenabilnperioadadeboomeconomiccaurmareasupranclziriieconomieiprinexcesul
de cerere intern, adncirea deficitelor, intrrile speculative de capital extern, a fost semnalat prin
devansarea ritmului productivitii de ctre cel al veniturilor salariale. Impactul crizei economice sa
resimit n anul 2009 mai mult pe partea de competitivitate dect pe cea de venituri prin reducerea
productivitii muncii cu 4,7% i creterea ctigului salarial real cu 2%, continund n 2010 cu ajustarea
puteriidecumprarenscderecu4%.
FiguraI7Dinamicaproductivitii,ocupriiictiguluisalarialreal

Ctigul de productivitate superior


creterii salariului real mediu n 2011
i2013afostnmareparterezultatul
evoluiei conjuncturale pozitive a
sectoruluiagricolintromsurmai
micsadatoratdeciziilormediuluide
afaceri. Performanele legate de
productivitate nu au condus la o
mbuntire
pe
msur
a
indicatorilorniveluluidetrai.

5,8%

6,9%

7,4%

7,3%

4
2,0

1,5
0,8

0,0%

0
5,0%
0,9

0,9

0,8
Productivitate
Ocupare

4
4,7

4,0

Ratasomajului
2008

2009

2010

10,0%

Castignetreal

5,0%

3,7

3,2

7,3%

7,0%

2011

2012

15,0%

2013

Sursa:Eurostat,calculeASF

n anul 2013 rata omajului a revenit la un nivel de 7,3%, n condiiile unei variaii modeste a numrului
totaldesalariai,inclusivceidineconomiaascuns(surplusde29miisalariain2013comparativcu78mii
n2012)iadeteriorriiputeriidecumprare(0,8%)aangajailordinsectorulprivat.Cretereaputeriide
cumpraremediiapopulaieicuunritminferiorceluinregistratnanulprecedent(+0,8%comparativcu
+1,5%) a fost posibil datorit indexrii salariilor din sectorul public. Bugetarii au resimit n medie pe
parcursulanului2013omajoraresemnificativasalariuluirealmediucu7,4%.
TabelulI4Populaiainumruldesalariai
(miipersoane)
2008
2009
2010
2011
Populaiatotal*
20.537,9
20.367,4
20.246,8
20.147,7
Populaiaocupat
9.664,2
9.520,6
9.488
9.364,7
Numrdesalariai
6.705,6
6.474,5
6.296,9
6.366,1
Sursa:Eurostat(metodologiaESA)
*Pentruanii20082011populaiastabilmsuratla1iulie,iarpentru20122013la1ianuarie

2012
20.096,0
9.482,8
6.444,2

2013
20.020,1
9.432,2
6.473,3

Ritmulsczutdecretereaveniturilorsalarialeainfluenatactivitateasectoruluiserviciilor,dintrecarecele
maiafectateaufostcomerul,transporturileiserviciilefinanciare.

23

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

1.8.Inflaiaicursuldeschimb
Rataanualainflaieindecembrie2013comparativcudecembrie2012aajunslaminimulde1,55%,fiind
determinat i de efectul de baz al creterii preurilor din septembrie 2012. Asupra reducerii inflaiei
anualeauacionatfactoriprecumapreciereamonedeinaionale,reducereapreurilormrfurilordinimport
i persistena deficitului de cerere din primele 9 luni ale anului 2013. n cazul mrfurilor alimentare sa
manifestatunfenomendedeflaie(1,8%)fadelunadecembrieaanuluianterior.
TabelulI5Evoluiainflaieiiacursuluideschimb
(%)
2008
Evoluiapreurilordeconsum
6,30
(lafinaldean)
Evoluiapreurilordeconsum
7,85
(medieanual)
EvoluiadeflatoruluiPIB
15,25
Evoluiapreurilorproducieiindustriale
15,30
(medieanual)
Cursdeschimb(EURRON)
3,68
(medieanual)
Evoluiactiguluisalarialreal(%)
16,5
Sursa:BNR,INS,CNP(prognozadeprimvar),calculeASF

2009

2010

2011

2012

2013

4,74

7,96

3,14

4,95

1,55

5,59

6,09

5,79

3,33

3,98

4,22

5,72

4,00

4,69

3,48

1,87

6,34

7,10

5,42

2.09

4,24

4,21

4,24

4,46

4,42

1,6

3,7

1,8

1,0

0,8

Mediaanualainflaieiafostde3,98%,fiindpestenivelulnregistratnanul2012(3,33%).Ratadecretere
a deflatorului PIB n 2013 (3,48%) sa situat sub nivelul nregistrat n anul precedent (4,69%), datorit
influenei preurilor produciei industriale care iau redus accelerat ritmul de cretere la 2,09%
(comparativcu5,42%n2012).

1.9.Contextuleconomiceuropean
ncepnddintrimestrulII2013PIBreal(ajustatsezonier)dinzonaeuroaevoluatpeuntrenddecretere
moderat cu 0,2%0,3% n fiecare trimestru fa de perioada precedent, majoritatea statelor europene
ieind din recesiune. Se remarc accelerarea creterii peste media UE n economiile dezvoltate cum ar fi
Germania i Marea Britanie dar i n economiile emergente precum Polonia, Ungaria, Romnia. Celelalte
economiidezvoltateprecumSpaniaiItaliaauieitdinrecesiunemaitrziuialturideFranaauevoluat
pe un trend aproape staionar, din cauza dificultilor financiare generate de nivelul ridicat al deficitului
bugetarialdatorieiguvernamentale.
Inflaia redus a permis BCE s relaxeze i mai mult politica monetar determinnd scderea ratelor
nominalealedobnzilornzonaeuro. ncazul Romniei,BNRa redusratadobnziidepoliticmonetar
pnla3,5%nfebruarie2014,nscopulrelansriipetermenmediuacreditriisectoruluiprivat.
RataomajuluirmneridicatnUE(10,7%),cudecalajefoartemarintrestatelemembre.Dintrestatele
dezvoltate, Germania (5,2%) i Marea Britanie (7,1%) nregistreaz valori reduse ale ratei omajului
(perioadaiunie2013aprilie2014),urmatedeFrana(10,3%)iItalia(12,5%)caresepoziioneaznjurul
medieizoneieuro(11,9%).LapolulopussesitueazSpania(25,7%)iGrecia(27,2%).Unomajmairedus
dectmediaUEseregsetenAustria(4,9%),Cehia(6,7%),Romnia(7,3%),Belgia(8,5%).

24

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2.DIMENSIUNEAPIEELORFINANCIARENEBANCARE

Cele trei sectoare supravegheate de ASF, asigurri, piaa de capital i pensii private, au avut evoluii
divergentenperioadaparcursdeladeclanareacrizeifinanciare.Chiarincadrulaceluiaisector,unele
componenteauavutdinamicimultdiferite.
Capitalizareabursierilichiditateamediezilnicatranzaciilorausczutsemnificativnaniidecriz,iar
ulterior au cunoscut doar o recuperare parial datorat n parte noilor listri. Totui, activele nete ale
fondurilordeschisedeinvestiii(subcomponentapieeidecapital)aucunoscutcreterispectaculoasen
acestintervaldetimp(+286%nperioada20092013,ajungndlafinalulacesteialacirca13miliardelei2),n
special ca urmare a ascensiunii fondurilor de instrumente cu venit fix administrate de grupurile bancare
importantedepepiaaromneasc.
Sectorul fondurilor private de pensii a artat n ultimii 56 ani o evoluie pozitiv consistent i stabil.
Ea sa datorat att acumulrii graduale de noi contribuii i creterii cotei acestora de la 3,5% la 4% din
veniturile participanilor, ct i plasamentelor prudente efectuate de administratori, preponderent n
instrumentecuvenitfixcareauconduslaacumulrinetedecapitalnfiecarean.
Anul2013afostpozitivpentruindicatoriipieeidecapitaliaipieeifondurilordepensiiprivate,attn
ceea ce privete dimensiunea pieei, ct i performanele consemnate. Capitalizarea bursei i activele
organismelor de plasament colectiv au crescut semnificativ, au fost listai noi emiteni, indicii bursieri au
consemnat aprecieri importante, iar fondurile de investiii i de pensii au avut randamente superioare
inflaiei.
La polul opus se situeaz piaa asigurrilor i reasigurrilor a crei dimensiune (msurat prin valoarea
primelorbrutesubscrise)saredusattntermeninominali,ctintermenirealipeparcursulperioadei
20082013. Pe parcursul anului 2012, evoluia n termeni reali a pieei asigurrilor i reasigurrilor a fost
pozitiv, dar nesemnificativ. Dup aceast stabilizare, anul 2013 a adus din nou o tendin de scdere
(1,6%ntermeninominalii5,37%ntermenireali).
Evoluiile diferite prezentate mai sus sunt fireti avnd n vedere c unele sectoare sunt mai mult
influenatedeevenimenteleitendinelepieelorfinanciareexterne,alteleauodependenmaimarede
niveluldetrai,deculturafinanciaraconsumatoriloridencredereaacestorafadefuncionareacorect
amecanismelordepia,precumidefaptulcuneleprodusefinanciarereglementateisupravegheate
deASFaucaracterobligatoriu,ntimpcealtelesuntfacultative.
Piaa asigurrilor, piaa de capital i piaa pensiilor private, att individual, ct i cumulat, au nc o
anvergur redus raportat la dimensiunea economiei naionale, fiind semnificativ mai puin dezvoltate
prin comparaie cu piaa bancar. Din perspectiva impactului social, cea mai important dintre cele trei
piee supravegheate de ASF este n prezent piaa fondurilor de pensii private care cuprindea la finalul
anului 2013 circa 6,04 milioane participani la pilonul II i aproximativ 0,31 milioane de participani la
pilonul III. n ultimii ani, activele totale ale organismelor de plasament colectiv reglementate pe piaa de
capitalaudepitactiveletotalealecompaniilordeasigurri,nspiaadeasigurrirmnemaiputernic
interconectatcufuncionareaeconomiei.

Sursa:dateASFpentruanul2013,respectivdateAAFpentruperioada20092012.
25

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2.1.Graduldepenetrareaasigurrilor(PBS/PIB)
Dincolo de faptul c Romnia se afla pe ultimele poziii ntre rile din Uniunea European n ceea ce
privete gradul de penetrare a asigurrilor3, este de notat tendina de scdere pe care acest indicator a
avuto n perioada 20082011. Aceast tendin descendent a fost ns comun mai multor state
europene, fiind n egal msur rezultatul mediului economic intern i situaiei financiare internaionale.
nanul2012graduldepenetrareaasigurrilorastagnatnjurulvalorii1,41%,ntimpcepentruanul2013
saconsemnatdinnouoscderepnlavaloareade1,29%.

TabelulI6GraduldepenetrareaasigurrilornPIB(%)
Graduldepenetrareaasigurrilorn
PIB(%)
AT
Austria
BE
Belgia
BG
Bulgaria
CH
Elveia
CY
Cipru
CZ
RepublicaCeh
DE
Germania
DK
Danemarca
EE
Estonia
ES
Spania
FI
Finlanda
FR
Frana
GR
Grecia
HR
Croaia
HU
Ungaria
IE
Irlanda
IS
Islanda
IT
Italia
LU
Luxemburg
LV
Letonia
MT
Malta
NL
Olanda
NO
Norvegia
PL
Polonia
PT
Portugalia
RO
Romnia
SE
Suedia
SI
Slovenia
SK
Slovacia
TR
Turcia
UK
MareaBritanie
Sursa:InsuranceEurope,Eurostat
Simbol

2008

2009

2010

2011

2012

5,73
8,45
2,58
9,37
4,50
3,37
6,65
8,72
2,01
5,45
8,52
9,48
2,18
2,82
3,35
7,45
2,71
5,84
4,56
2,08
4,60
13,21
4,08
4,63
8,91
1,74
7,50
5,42
3,15
1,21
13,48

5,94
8,35
2,43
9,67
4,83
3,61
7,22
9,12
2,20
5,85
9,39
10,59
2,33
2,86
3,24
7,68
2,72
7,75
4,60
1,70
4,77
13,55
4,34
3,82
8,61
1,77
8,03
5,84
3,23
1,29
12,90

5,87
8,32
2,28
9,62
4,85
3,89
7,17
8,85
2,06
5,38
10,42
10,70
2,36
2,86
3,18
8,05
2,77
8,10
4,85
1,48
5,03
13,27
4,34
3,82
9,45
1,59
8,13
5,90
3,03
1,28
11,95

5,50
7,95
2,11
9,55
4,80
3,83
6,82
9,33
1,75
5,69
9,61
9,47
2,34
2,78
2,97
6,99
2,72
6,98
3,89
0,94
4,59
13,15
4,31
3,71
6,82
1,40
7,63
5,60
2,92
1,32
12,05

5,30
8,59
2,03
9,63
4,72
3,79
6,81
8,60
1,70
5,45
10,32
8,89
2,23
2,75
2,74
6,47
2,75
6,71
4,43
0,93
3,86
12,54
4,49
3,88
6,61
1,41
6,37
5,72
2,97
1,40
12,51

calculatcaraportntrevaloareaprimelorbrutesubscrise(cumulatpentruasigurriledeviaicelegenerale)iprodusulinternbrut
26

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2.2.Densitateaasigurrilor
RomniaareunadintrecelemaisczutevaloridinUniuneaEuropeanadensitiiasigurrilor4.Lafelcan
cazulgraduluidepenetrarealasigurrilor,seconstatoevoluienegativ,pentruperioada20082012,nu
doar pentru Romnia, ci pentru majoritatea rilor membre. Tabelul I 7 relev faptul c Romnia este
singuraar pentrucare ncursulanului2012primelebrutesubscriseaufostnmedie maipuinde100
euro/locuitor.nanul2013valoareaacestuiindicatoracobortla91,83euro/locuitor5.Niveluldetraisub
mediaUE,efectelecrizeieconomiceasupracomportamentuluideconsumalindiviziloriasuprastrategiilor
ageniloreconomici,precumiculturafinanciarinsuficientsuntfactoricarecontribuielaunnivelredus
alcheltuieliloralocatenbugetelefirmelorigospodriilorpentruasigurareampotrivariscurilor,nafara
celorobligatoriiprinlege.
TabelulI7Densitateaasigurrilor(euro/locuitor)
Simbol

Densitateaasigurrilor(euro/locuitor)

AT
Austria
BE
Belgia
BG
Bulgaria
CH
Elveia
CY
Cipru
CZ
RepublicaCeh
DE
Germania
DK
Danemarca
EE
Estonia
ES
Spania
FI
Finlanda
FR
Frana
GR
Grecia
HR
Croaia
HU
Ungaria
IE
Irlanda
IS
Islanda
IT
Italia
LU
Luxemburg
LV
Letonia
MT
Malta
NL
Olanda
NO
Norvegia
PL
Polonia
PT
Portugalia
RO
Romnia
SE
Suedia
SI
Slovenia
SK
Slovacia
TR
Turcia
UK
MareaBritanie
Sursa:InsuranceEurope,Eurostat

2008

2009

2010

2011

2012

1948,4
2734,5
120,0
4348,5
982,2
498,2
2003,6
3731,9
243,3
1299,9
2975,9
2856,5
454,6
311,0
352,7
2987,4
873,6
1538,0
3483,2
218,6
670,6
4775,7
2665,4
441,3
1442,8
118,2
2712,6
998,5
375,7
85,1
4032,2

1967,9
2635,7
112,0
4551,7
1008,2
489,0
2093,6
3691,8
229,2
1332,4
3030,8
3097,2
480,4
297,7
295,6
2747,2
739,9
1957,1
3283,8
147,0
689,0
4699,7
2454,2
311,0
1365,2
102,7
2525,9
1013,9
374,1
78,8
3322,4

2002,5
2720,9
109,0
5124,0
1018,0
553,8
2187,5
3771,5
221,0
1222,1
3473,7
3199,4
469,5
295,2
306,4
2790,5
827,3
2078,6
3753,7
127,1
783,0
4688,0
2819,4
352,0
1536,1
97,4
3032,0
1022,1
367,2
96,7
3323,2

1961,3
2674,0
110,6
5758,0
1009,5
567,6
2177,6
4028,8
211,4
1291,4
3367,5
2910,9
439,2
287,0
294,7
2483,0
861,1
1815,2
3124,8
92,7
738,2
4717,7
3072,9
356,6
1098,6
91,6
3114,3
986,5
373,3
99,3
3402,4

1932,5
2921,1
110,9
5966,1
967,7
550,8
2216,7
3771,8
221,5
1214,3
3667,2
2761,6
389,4
281,5
267,6
2309,9
907,4
1726,0
3578,6
101,8
633,6
4485,9
3484,5
384,5
1031,4
92,1
2729,9
981,6
391,2
n.a.
3794,1

4
5

calculatcaraportntrevaloareaneuroaprimelorbrutesubscriseidimensiuneapopulaieitotale.
Valoareaprimelorbrutesubscriseafost405,82leipelocuitor,launcursmediuEUR/RONde4,4190leicalculatdeBNRpentruanul2013.

27

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2.3.PondereacapitalizriibursierenPIB
Anul2013aadusdounoilistriimportante,NuclearelectricaiRomgaz,faptcareaconduslaocretere
semnificativacapitalizriiBurseideValoriBucuretiiaimpulsionatlichiditateatranzaciilorpeaceast
pianultimelelunialeanului.Carezultat,capitalizareabursiernPIBaurcatla12,54%,celmairidicat
niveldinultimii6ani.

FiguraI8EvoluiacapitalizriitotaleacompaniilorlocalelistatelaBursadeValoriBucureti
160.000

12,54%

140.000

14,00%
12,00%

9,19%

120.000
7,86%

100.000

10,00%

8,23%

7,11%

8,00%

80.000
60.000

6,00%

4,63%

4,00%

40.000

2,00%

20.000

0,00%
2008
PIB(mil.euro)

2009

2010

2011

Capitalizare bursier (mil. euro)

2012

2013
PonderenPIB(%)

Sursa:Eurostat,calculeASF

Noilelistriievoluiapozitivaindicilorlocali(alecrorrandamenteaufostn2013printrecelemaimari
dinEuropa)auadusRomnialaunraportntredimensiuneapieelorreglementatedeaciuniinivelulde
ansamblu al economiei apropiat de cel pe care l nregistreaz majoritatea rilor din jur, cu excepia
Poloniei,carermneunuldinlideriiregionalgreudeegalatnacestdomeniu.
Totodat, acestea au mbuntit i structura capitalizrii, reducnd ponderea companiilor financiare n
indicii principaliaipieeiicrendmai multeoportunitide diversificareaportofoliilor.Totui,sectoare
economice importante din Romnia, precum construciile i materialele de construcii, industria auto,
telecomunicaiileitehnologiainformaiei,industriaalimentar,serviciilemedicale,comeruliagricultura
suntncinsuficientreprezentatepepiaadecapital.

28

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI9Evoluiacapitalizriibursiere/PIBpentruRomniairiledinjur
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2008

2009

Romnia

Polonia

2010

2011

Ungaria

2012

Rep. Ceh

Slovacia

2013
Bulgaria

Sursa:Eurostat,calculeASF

2.4.PondereanPIBaactivelororganismelordeplasamentcolectivisocietilordeasigurare
Evoluia activelor totale ale organismelor de plasament colectiv i societilor de asigurare raportate la
dimensiuneaeconomieinaionalearatc,ntimpcesectorulasigurrilorastagnat,aavutlococreterea
importaneifondurilordepensii.PentruacestearaportulntreactiveletotaleadministrateiPIBsamrit
de peste patru ori n intervalul 20092013 n special ca urmare a intrrilor lunare de noi contribuii i a
numruluimaredeparticipani.
Evoluiaorganismelordeplasamentcolectiv(OPC)dinperioada20092013afostpozitiv,datorndusen
principalfaptuluicnanul2010FondulProprietateaafostinclusnaceastcategorie.Peparcursulanului
2013cretereanominal aactivelortotaleadministratedeOPC afostde13,7%isadatoratncea mai
marepartenoilorcapitalurisubscrisedeinvestitorilafonduriledeschisedeinvestiii(+42,9%,nspecialpe
segmentulfondurilordeinstrumentecuvenitfix).Totodat,activeleSIFuriloraucrescutn2013,darcuo
amploare mai redus (+6,55), n timp ce activul Fondului Proprietatea sa diminuat uor (0,8%).
nambelecazuriexplicaiaevoluiilormaipuinfavorabileinedecaracterulnchisalcelordoutipuride
entiti6idedividendelesemnificativepecareleaudistribuitpeparcursulanului2013.
TabelulI8TotalactivecaponderenPIB
2009
3,27%
0,52%
2,24%

Societideasigurare
Fonduridepensii
Organismedeplasamentcolectiv
Sursa:INS,ASF

2010
3,21%
0,89%
5,43%

2011
3,10%
1,23%
5,08%

2012
3,23%
1,75%
4,38%

2013
2,92%
2,35%
5,70%

Spredeosebiredefonduriledeschisedeinvestiii,ncareinvestitoriipotefectuanmodcontinuusubscrieriiretrageri,fondurile
nchise i societile de investiii nu primesc capitaluri suplimentare de la investitori dect n situaii speciale (ex. majorrile de
capital).

29

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2.5.PondereatitlurilordestatdeinutedeentitilesupravegheatedeASFntotaldatorie
guvernamental
Plasamentelentitluridestatauavutnpermanenoponderesemnificativnportofoliileinvestiionale
ale tuturor entitilor reglementate i supravegheate de ASF pe cele trei piee financiare nebancare.
La finele anului 2013 acestea deineau circa 15% din datoria guvernamental intern, fiind o surs
importantistabildefinanareadeficituluibugetuluipublic.nafaradetitluridestat,organismelede
plasamentcolectivaveauideineriimportantedeobligaiunimunicipale.
TabelulI9ContribuiaentitilorsupravegheatedeASFlafinanareadatorieiguvernamentale
(metodologiaESA95)nanul2013
Tipurideentiti
Societiledeasigurri
Fonduriledepensii
Organismeledeplasamentcolectiv
Total
Sursa:ASF

Datoriaguvernamentaltotal(%)
1,89%
3,47%
1,33%
6,69%

Datoriaguvernamentalintern(%)
4,16%
7,63%
2,92%
14,71%

2.6.PondereaplasamentelorbancaredeinutedeentitilesupravegheatedeASFntotal
depozite
n ceea ce privete plasamentele bancare, importana entitilor supravegheate de ASF este redus.
Valorile cumulate ale depozitelor i conturilor curente deinute de societile de asigurare, fondurile de
pensii i organismele de plasament colectiv reprezint doar aproximativ 2,21% din totalul depozitelor
atrase de bncile romneti la 31 decembrie 2013. n cadrul acestora mai mult de jumtate aparin
fondurilor deschise de investiii. n general, deinerile la bnci sunt utilizate de entitile din piaa de
capital, sectorul pensiilor private i piaa asigurrilor, ca instrumente de gestiune pe termen scurt ale
rezerveidelichiditate7.

2.7.NumruldeparticipanipepieelefinanciaresupravegheatedeASF
PotrivitdatelorcentralizatedeASF,ladatade31.12.2013,societiledeasiguraredeineauunnumrtotal
de 16.168.668 contracte de asigurare n vigoare, din care 4.539.654 contracte de asigurare de via,
2.464.186 contracte de asigurri facultative pentru locuine i 736.318 contracte de asigurri obligatorii
pentrulocuine.
nlunadecembrie2013,fonduriledepensiiprivatedincadrulpilonuluiII(obligatoriu)cumulauunnumr
de6.039.261participani,iarceledincadrulpilonuluiIII(facultativ)313.348participani.
Conform datelor AAF8, la finalul anului 2013 numrul cumulat al investitorilor n fonduri deschise de
investiiierade271.866dincare262.034persoanefizice.
Datele de mai sus arat c produsele financiare i activitile supravegheate de ASF n cadrul celor trei
sectoare au o influen direct asupra unei mari pri din societatea romneasc, chiar dac ponderea
acestoractivitintotaluleconomieinaionaleestereduscomparativcualtedomenii,precumcelbancar.

Maimultdejumtatedinvaloareatotaladepozitelorconstituitedeentitiledinsectoarelefinanciarenonbancareauavutn
2013scadenemaiscurtde6luni.Plasamentelendepozitesuntngeneralperceputecafiindmairiscantedectcelentitlurile
destat,iarcurbarandamentelorladepoziteafostnultimulanaplatizat.
8
AsociaiaAdministratorilordeFonduridinRomnia
30

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

3.INFLUENACONTEXTULUIINTERNAIONALASUPRAPIEELORSUPRAVEGHEATEDEASF

ncepnd din a doua parte a anului 2010 indicii principalelor burse internaionale au avut o tendin de
cretere de amploare semnificativ, n timpul creia coreciile au fost de mic anvergur i de scurt
durat.Politicilemonetarerelaxate(maialesdinperspectivastimulilorcantitativiutilizai)aleprincipalelor
bncicentraleinivelulatractiv(comparativcumediaistoric)pecarelauavutmultipliidepre9nprima
parteaperioadeiamintiteauconstituitfactoriiprincipaliaicreteriipreuriloractivelorbursiere.
nlunamai2013auaprutprimeleindiciiclarecuprivirelainteniaFederalReserveBank(FED)dinStatele
Unite ale Americii de a iniia trecerea ctre un regim de politic monetar mai puin stimulativ, trecere
care avea ca prim etap o reducere gradual a dimensiunii programelor lunare de cumprare de active
(diminuareastimulilorcantitativi).nFiguraI10iFiguraI11seobservcpieele,indiferentdegradulde
dezvoltaresaudetipuldeinstrumentetranzacionate,aureacionatlaacesteveniment.Ulterior,retorica
FEDacontinuatnacelaisens,darafostmultnuanat,devenindevidentcvitezacucarevorfiretrai
stimulii va ine seama de reacia pieelor i a economiei i c o cretere a ratelor dobnzii de politic
monetarnuesteateptatpetermenscurt.Aasepoateexplicafaptulcpieeleaureacionatdiferit,n
multecazuricoreciileaufostdescurtduratideamplitudineredus.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

STOXX600

DJI

S&P500

FTSE100

DAX30

CAC40

NIKKEI225

BET

dec.2013

oct.2013

aug.2013

iun.2013

feb.2013

apr.2013

dec.2012

oct.2012

iun.2012

aug.2012

apr.2012

feb.2012

dec.2011

oct.2011

aug.2011

iun.2011

apr.2011

feb.2011

oct.2010

dec.2010

aug.2010

iun.2010

apr.2010

feb.2010

0
dec.2009

Indicedepre(100=decembrie2009),EURO

FiguraI10Evoluiaprincipalilorindicibursieriinternaionalinperioada20092013

Sursa:ThomsonReutersDatastream

Raportul dintre preul curent de pia i profitul pe aciune estimat pentru urmtoarele 12 luni (forward P/E ratio), raportul
dintre preul curent de pia i valoarea activului net pe aciune (P/B ratio) i raportul dintre valoarea de pia a activelor
companieiiexcedentulbrutdinexploatarepecareseestimeazcaceastalgenereaz(enterprisevalue/EBITDAratio).

31

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Tendinaderetragereacapitalurilorspeculativedepepieeleemergentesaobservatnprimeleaseluni
aleanului2013.Reaciaafostdiferitideterminatderegimulfluxurilordecapital,deadncimeapieelor
financiarei,nmaimicmsur,defundamenteleeconomicealerilor.
Capitalurile retrase din unele piee emergente considerate mai vulnerabile au fost direcionate ctre
pieelematuredeaciuni(ceeaceasusinutparcursulpozitivalacestorainadouaparteaanului2013,
conducndnunelecazurilarevizitareamaximeloristoricealeacestoradinainteadeclanriicrizei),dari
ctrepieeleemergentedeaciuniiobligaiuniguvernamentaleconsideratemairobuste(uneledintreele
aflatela periferiazoneieuro).Acesteaau determinatunparcurspozitivalburselor,cretereacorelaiilor
dintreindiciipieelordecapitaldezvoltateireducereacorelaiilordintrepieeleemergententreelein
relaiecupieelemature.
n evoluia indicelui general al pieei bursiere din Romnia, la nivelul anului 2013, sa fcut simit o
reducere uoar n prima parte a anului, care poate fi vzut i ca reacie la creterea accelerat de la
finalulanului2012.

FiguraI11Evoluiapetermenlungaprincipalilorindicibursieriregionali(EuropaCentralideEst)
Indicedepre(100=ianuarie2009)

250

200

150

100

50

0
ian.2009

ian.2010
Romnia

ian.2011
Cehia
Austria

ian.2012
Ungaria

ian.2013
Polonia

Sursa:ThomsonReutersDatastream

Concluziile de natur calitativ de mai sus sunt susinute i de studiul cantitativ al evoluiei volatilitii
indicelui pieei bursiere romneti. Figura I 12 arat c n cea mai mare parte a anului 2013 bursa
romneascsancadratntrunregimdevolatilitateredus.Singuraexcepienotabilafcutoperioada
aprilieiuliecndvolatilitateaacrescutmoderat,piaatrecndlaunregimdevolatilitatemedie.Aceast
perioadncarevolatilitateaburseiromnetiafostmairidicatsesuprapunecuperioadeledecoreciea
majoritiipieelormatureiemergenteicoincidecumomentulschimbriideretoricaFED.

32

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI12RegimuridevolatilitatealeindiceluiBETnperioada2012201310
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Volatilitateredus

Volatilitatemedie

Dec13

Oct13

Nov13

Sep13

Aug13

Jul13

Jun13

May13

Apr13

Jan13

Feb13
Mar13

Dec12

Nov12

Oct12

Sep12

Aug12

Jul12

Jun12

Apr12

May12

Feb12

Mar12

Jan12

Volatilitateridicat

Sursa:BVB,calculeASF

PrimadecizieefectivdereducereastimulilorcantitativiafostanunatdeFEDdupedinadepolitic
monetar din 18 decembrie 2013. ncepnd cu aceast edin i continund apoi n toate edinele din
prima parte a anului 2014, FED a hotrt s reduc valoarea lunar a cumprrilor de active cu cte
10miliardededolari.
Figura I 12 Regimuri de volatilitate ale indicelui BET n perioada 20122013arat c piaa romneasc a
reacionat la acest stimul extern, volatilitatea crescnd din nou pe parcursul lunii decembrie, dar numai
pentru o perioad foarte scurt, de cteva zile. Explicaia pentru reacia de mic amplitudine i de mai
scurt durat dect cea din luna mai 2013 ine de faptul c n decembrie anticiprile erau deja puternic
ancoratecarezultatalcomunicriiintenseieficientepecareFEDaefectuatopediversecanalenadoua
parteaanului.

FiguraI13Dinamicaindicilordecontagiunenrandamenteinvolatilitate11
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

Indicecontagiunerandamente

Indicecontagiunevolatilitate

Sursa:ThomsonReutersDatastream,calculeASF

10

Metodologia de calcul utilizat este adaptat dup Statespace models with regime switching: classical and Gibbssampling
approaches with applications (Kim, C.J. i Nelson, C.R., 2000). Modelul MarkovSwitching pentru indicele BET a fost estimat
bayesian.Eantionulutilizatconinedatezilnicenintervalulianuarie2012decembrie2013.
11
MetodologiadecalculutilizatesteMeasuringFinancialAssetReturnandVolatilitySpilloverswithApplicationtoGlobalEquity
Markets (Diebold, F.X i Yilmaz, K.,2009). Indicele este construit din 10 indici bursieri pe baza unui model Vector Autoregresiv
(VAR)cu10paideprognozpentruofereastrdeestimarede75dezileprinnsumareaeroriivarianeideprognozaindicilor.
VariabileledinmodelulVARsuntindiciideaciuniDatastreampentruStateleUnitealeAmericii,MareaBritanie,Germania,rile
PIIGS (Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia, Spania), Austria, Romnia, Ungaria, Cehia, Polonia i Bulgaria. Eantionul utilizat conine
datezilnicenintervaluldecembrie2011decembrie2013.
33

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

n perioadele de volatilitate ridicat legturile dintre piee devin mai puternice, iar fenomenul de
contagiune devine mai pronunat, iar evoluiile tind s se sincronizeze mai mult dect n perioadele cu
volatilitate redus. Aceste caracteristici ale comportamentului pieelor de capital sunt confirmate de
FiguraI13carearatcindiciidecontagiunenrandamenteinvolatilitatedintreindiciiburseiromneti
iceiaialtorpieeregionaleiinternaionaleaucunoscutcreterisemnificativenperioadaaprilieiulie2013
inoiembriedecembrie2013.
FiguraI14(stnga)aratdintroperspectivcantitativfaptulcaproximativ68%dinrandamentulbursei
romneti n anul 2013 este rezultatul factorilor interni (evoluia economiei, a companiilor,
comportamentul investitorilor etc.), restul de 32% fiind influen primit de la alte piee. Este foarte
interesant de remarcat c influena extern asupra randamentului bursei romneti a venit aproape n
exclusivitate de la pieele mature (SUA 9,3%, UK 13,3%, GER 4,2%). Practic, contagiunea cu pieele
emergenteidefrontierdinvecintateafostinexistentpentrupiaaromneascnanul2013.
Oconcluziesimilarsepoatedesprindeinceeaceprivetevolatilitateaburseiromnetinanul2013.
FiguraI14aratcvolatilitateaindiceluicompozitDatastreamalBVBsadatoratnproporiede62%unor
factorinterniidoar38%contagiuniiprimitedelaaltepiee.Sursamajordecontagiunenanul2013au
constituito indicii burselor dezvoltate, volatilitatea pieei romneti nefiind aproape deloc influenat de
volatilitateaburseloremergenteidefrontierdinvecintateasa.

0.1

1.0

0.0

0.1

0.4

0.1

0.2

0.1

0.2

0.0

1.3

0.0

35.5 28.7 34.3

0.2

0.0

0.3

0.1

0.1

0.6

0.2

GIIPS

19.5 33.6 16.8 29.2

0.0

0.2

0.1

0.0

0.4

0.1

Austia

20.9 29.0 13.8

6.1 29.0

0.2

0.6

0.2

0.3

0.1

Romnia

9.3 13.3

4.2

1.5

2.7 67.7

0.2

0.2

0.5

0.3

Ungaria

9.5 20.7 10.4

4.2

2.6

2.8 48.9

0.1

0.5

0.3

Cehia

6.4 13.3

6.3

3.1

1.8

2.4

4.4 60.3

1.4

0.6

12.7 25.9 10.6

3.0

1.6

2.6

5.7

2.2 35.5

0.1

0.6

0.9

0.9

0.6

0.1

Polonia
Bulgaria

3.1

0.7

0.8

0.1 92.2

Contribuie de la randamentele altor indici

SUA

Bulgaria

Polonia

0.4

1.4

4.2

1.1

0.0

0.8

0.2

1.4

1.4

0.2

0.1

0.2

0.2

33.5 22.4 41.5

0.1

1.9

0.2

0.1

0.2

0.0

0.1

0.0

4.7 48.8

GIIPS

8.9 36.6

0.0

0.0

0.1

0.0

0.6

0.2

Austia

17.3 32.4

8.6

8.0 32.2

0.0

0.4

0.9

0.3

0.0

Romnia

8.7 17.0

0.8

6.0

4.0 62.2

0.9

0.1

0.3

0.0

Ungaria

8.4 28.8

0.6 14.3

4.8

3.3 39.3

0.2

0.2

0.0

Cehia

8.6 18.5

2.8

1.0

6.0

5.0

1.4 55.7

1.0

0.0

14.8 31.3

3.5

2.8

2.2

3.4

5.6

3.0 33.2

0.3

0.0

0.2

0.0

0.1

0.8

0.0

Polonia
Bulgaria

0.3

0.3

Contribuie de la volatilitatea altor indici

Cehia

Ungaria

Romnia

Austia

GIIPS

Germania
0.6
0.5

Germania

91.1

Marea Britanie
0.4

Marea Britanie 24.7 71.2

0.5 97.9

Contribuie la volatilitatea altor indici

0.0
0.1

SUA

Bulgaria

Polonia

Cehia

Ungaria

Romnia

Austia

GIIPS

0.2
0.1

Germania

96.6

Germania

1.6

Marea Britanie 37.2 60.9

Contribuie la randamentele altor indici

SUA

Marea Britanie

SUA

FiguraI14Dinamicaindicilordecontagiunenrandamenteinvolatilitate(peri)

Sursa:ThomsonReutersDatastream,calculeASF

Evoluia cotaiilor CDS12n dolari pentru obligaiunile de stat cu maturitatea de 5 ani arat aceeai
difereniere a percepiei investitorilor fa de pieele emergente, n funcie de caracteristicile i
vulnerabilitile acestora. Totodat, Figura I 15 surprinde aceeai reacie la evenimentele de politic
monetarglobaldinlunilemaiidecembrie2013.nparticularpentruRomnia,graficularatotendin
susinutdembuntireapercepieiinvestitorilorcuprivirelarisculmacroeconomicalrii,cotaiaCDS
revenindlaniveluldindecembrie2009,anteriordeclanriicrizeidatoriilorsuverane.

12

CreditDefaultSwap(CDS),instrumentfinanciarderivat,tranzacionatngeneralpepieeOTC,carearecaactivsuportobligaiuni
emise de oentitate juridic (public sau privat), i prin care emitentul de CDS (vnztorul) se angajeaz sl despgubeasc pe
deintorulCDSului(cumprtorul)ncazulncareemitentulobligaiunilorcareconstituiesuportulCDSuluinupltetelatermen
dobndai/sauprincipalulaferentobligaiunilorrespective.PreulCDSuluiseexprimderegulnbasispoints.Unbasispoint
esteechivalentula0,01%dinvaloareaactivuluisuport.
34

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI15EvoluiacotaiilorCreditDefaultSwapsnperioada20092013
700

CDSSpreadMid

600
500
400
300
200
100

Romania

Cehia

oct.2013

dec.2013

aug.2013

iun.2013

apr.2013

feb.2013

oct.2012

dec.2012

iun.2012

Polonia

aug.2012

feb.2012

apr.2012

oct.2011

Germania

dec.2011

aug.2011

iun.2011

apr.2011

feb.2011

dec.2010

oct.2010

iun.2010

aug.2010

feb.2010

apr.2010

dec.2009

Ungaria

Sursa:ThomsonReutersDatastream

nFiguraI16esteprezentatevoluiarandamentelorpnlamaturitate13pentruobligaiuniledestatpe
5aniemiseneuropepieeleexterne.DeipercepiacuprivirelarisculdearexprimatdecotaiaCDS
estemaibunncazulRomnieidectalUngariei,costullacareceledousemprumutaavutn2013o
evoluiesimilar.
Tendina general pe parcursul anului 2013 pentru randamentele de pia ale obligaiunilor
guvernamentalepe5anineuroaleRomnieiafostdescdere,cuexcepiareacieilaevenimenteledin
lunilemaiidecembrie2013,caresapututregsiattncotaiilebursiere,ctincelealeCDSurilor,i
careestecomuntuturorpieelormatureiemergentedinzon.Totui,pepiaaobligaiunilordestatse
remarcuncomportamentparticularinteresantcenuseregsetepepiaabursieripepiaaCDSurilor:
n timp ce tendina randamentelor pentru Germania, Cehia i mai ales Polonia a fost uor ascendent
ncepnd cu finele anului 2012 i pe aproape tot parcursul anului 2013, n cazul Romniei i Ungariei
tendinaafostmaidegrabdescderesauconsolidare.
FiguraI16Evoluieindicerandamenteobligaiunidestatpe5ani
12
10
8
6
4
2

Romnia

Polonia

Cehia

Ungaria

dec.2013

oct.2013

aug.2013

iun.2013

apr.2013

feb.2013

dec.2012

oct.2012

iun.2012

aug.2012

apr.2012

feb.2012

dec.2011

oct.2011

aug.2011

iun.2011

feb.2011

apr.2011

dec.2010

oct.2010

aug.2010

iun.2010

apr.2010

feb.2010

dec.2009

Germania

Sursa:ThomsonReutersDatastream

13

RedemptionYield.
35

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

3.1.Evoluiainvestiiilorstrinepepiaadecapitalromneasc
nanul2013intrrilenetedecapitalstrinpepiaadecapitaldinRomniaaucrescutsemnificativfade
perioada 20092012, ceea ce pune n eviden o revenire a interesului investitorilor strini fa de
instrumentele financiare disponibile pe piaa de capital romneasc. Aceast evoluie sa nscris ntro
tendinmailarg,lanivelinternaional,marilefondurideinvestiiiartndusencontinuareinteresatede
pieeleemergenteidefrontierdinEuropa,chiardacsemnaleleFEDdereduceregradualaprogramului
de cumprare de active a dus la reticen fa de unele pieele emergente din afara continentului
european.
nceeaceprivetetotalulintrrilorbrutedecapitalpepiaadinRomnia,acesteaaunsumatnanul2013
peste2,71mld.leifade2,04mld.lein2012,ntimpcetotalulieirilorbruteafostde1,89mld.lein
2013fade1,59mld.lein2012.Astfel,fluxulnetdecapitalafostde814,2mil.lei,aproapedublufade
447,47mil.leinanul2012.
FiguraI17Investiiistrinenetepepiaadecapitalromneasc

mil.lei
900

mil.lei
300

814,20

800

200

700

100
0

600

447,47

500

100
200

400

300
400

132,24

2013

Intrrinetedecapital

2009
2012

2010
2013

Iulie

August

Decembrie

2012

Noiembrie

2011

Octombrie

2010

Septembrie

2009

100

Iunie

21,86

Mai

Ianuarie

100

Aprilie

500

60,59

Martie

200

Februarie

300

2011

Sursa:ASF

n perioada crizei economice au existat retrageri importante de capital strin din conturile de
tranzacionaredeschiselaintermediariidepepiaaromneascdecapital.Fluxulnet de capitaldinanul
2009afostnegativ,iarnanii20102011sameninutpozitiv,darlanivelurireduse.nanul2012intrrile
neteaucrescutsemnificativdepindvaloareaanuluiaferent2008(415,28mil.lei),iarnanul2013afost
aproximativdublfadeceadin2008.
nanul2013,medialunaravolumuluideintrridecapitalstrinafostde226,11mil.leifade170,4mil.lei
n 2012, iar media lunar a volumului de intrri nete de capital extern a fost de 67,85 mil. lei fa de
37,28 n 2012. Media anual a intrrilor nete de capital extern n perioada 20092013 a fost de
286,53 mil. lei cu peste 131 mil. lei mai mare dect media anual a intrrilor nete de capital extern din
perioada20082012(154.61mil.lei).

36

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI18Dinamicaintrrilor(stnga)iieirilor(dreapta)decapitalstrin

mil.lei

mil.lei
841

900

800

800

756

700

700

600

600

500

500

383

400

283
225
163
211
171
130
162 158
136
200
108
106
128
92
75
37
100

400

354

349

259

300

216
79
17

250

300
200

77

337

311

100

113
92 80 106
64
52 2966

169

130
123
126
144
119
89
95
55 50
77

65

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

2013

Septembrie

2012

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

Iulie

2013

Septembrie

2012

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Sursa:ASF

3.2.Cumprriivnzrideaciunialenerezidenilorpepiaadecapitalromneasc
nceeaceprivetecumprriledeaciuni,lanivelulanului2013,persoanelerezidentenMareaBritanieau
deinut cea mai important cot, i anume 40,64% din totalul cumprrilor ce au nsumat peste
3,77mld.lei(stocuri).Comparativcuanul2012,rezideniibritaniciaproapeciaudublatcumprrilede
aciuni, de la 807,91 mil. lei n 2012 la peste 1,533 mld. lei n 2013. Poziia a doua n clasamentul
cumprrilordeaciuniafostocupatdeinvestitoriidinAustria,cuocotde22,91%,fiindurmaidecei
din SUA, cu o cot de 14,24%. De remarcat este faptul c ocupanii primelor trei poziii au realizat
aproximativ 78% din totalul cumprrilor de aciuni efectuate de nerezideni de pe piaa romneasc de
capital.
Celemaimultevnzrideaciuniaufostefectuatedeinvestitoriproveninddinaceleaitreiricamaisus.
Investitorii britanici au avut o cot de 42,69% din totalul vnzrilor. Poziia secund a fost ocupat de
Austria(22,09%),iarpeloculaltreileasauclasatinvestitoriidinSUA,cuocotde7,20%.
TabelulI10Situaiacumprrilorivnzrilordeaciunirealizatedepersoanelenerezidentenanul2013
Nr.
crt.
ara
1
MareaBritanie
2
Austria
3
SUA
4
Luxemburg
5
Grecia
6
Estonia
7
Suedia
8
Cipru
9
Slovenia
10
Altele

Total
Sursa:ASF

CUMPRRI
Valoare(lei)
1.533.447.519,49
864.536.736,39
537.174.665,84
115.350.533,51
112.215.999,65
91.791.389,07
66.532.682,99
52.576.564,36
51.868.030,85
347.836.152,31
3.773.330.274,46

%dinTotal
40,64%
22,91%
14,24%
3,06%
2,97%
2,43%
1,76%
1,39%
1,38%
9,22%
100,00%

37

ara
MareaBritanie
Austria
SUA
Cipru
Grecia
Luxemburg
Suedia
Estonia
Polonia
Altele
Total

VNZRI
Valoare(lei)
1.342.650.192,12
694.675.380,60
226.326.202,93
181.998.038,99
158.759.247,95
105.911.413,04
104.877.525,18
88.105.386,94
26.658.791,57
215.055.284,96
3.145.017.464,28

%dinTotal
42,69%
22,09%
7,19%
5,79%
5,05%
3,37%
3,33%
2,80%
0,85%
6,84%
100,00%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

UninteresdeosebitafostmanifestatpentruclasaFondurimutualeialteentitifinanciaresimilare(peste
50%dintotalcumprriivnzrialenerezidenilor).naceastcategoriesuntinclusecelecinciSIFurii
FondulProprietatea,emitenicareauopondereimportantncapitalizareailichiditateaBurseideValori
Bucureti.
InvestitoriinerezideniaumaiconsideratcafiindatractivedomeniiprecumAlteactivitideintermedieri
monetare (12,09% pondere n total cumprri i 7,74% pondere n total vnzri) unde sunt incluse cele
patrubncitranzacionatelaBVB(ErsteBank,BRDGSG,BancaTransilvaniaiBancaComercialCarpatica)
caredeasemeneacontribuiesemnificativlalichiditateaicapitalizareapieei,iardoudintreelefacparte
din majoritatea indicilor de referin ai pieei. O pondere important n tranzaciile investitorilor
nerezideni au avuto i domeniul Extracia petrolului brut (8,34% pondere n total cumprri i 20,34%
ponderentotalvnzri)undeesteinclusOMVPetrom.
Oconcluzieacelordemaisusarficaproximativ2/3dinactivitateanerezidenilorpepieelereglementate
deaciunidinRomniaafostdirecionatctreprimele15companiidepepiadupcriteriulcapitalizrii
ilichiditii.
TabelulI11Domeniiledeinterespentruinvestitoriinerezidenin2013
CUMPRRI

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Clasa

Valoare(lei)

Fondurimutualeialte
2.094.176.166,78
entitifinanciaresimilare
Alteactivitideintermedieri
456.342.415,96
monetare
Extraciapetroluluibrut
Alteintermedierifinanciare
n.c.a.
Extraciagazelornaturale
Cultivareacerealelor(exclusiv
orez),plantelorleguminoase
iaplantelorproductoarede
semineoleaginoase

Fondurimutualeialte
entitifinanciaresimilare

12,09% Extraciapetroluluibrut

240.194.057,38
217.625.235,73

5,77%

268.958.116,18

Transporturiprinconducte

80.810.964,41

Administrareapieelor
financiare

51.314.644,55

Fabricareauleiurilori
grsimilor

20.126.326,90

Total

55,50%

Clasa

Alteactivitideintermedieri
monetare
Alteintermedierifinanciare
7,13%
n.c.a.
6,37% Transporturiprinconducte

314.712.343,48

10 Altele

Sursa:ASF

VNZRI
%din
Total

29.070.003,09
3.773.330.274,46

8,34%

Administrareapieelor
financiare

Valoare(lei)

%din
Total

1.834.273.262,55

58,32%

639.742.255,09

20,34%

243.536.843,84

7,74%

195.020.160,09

6,20%

64.124.168,55

2,04%

44.757.336,74

1,42%

Fabricareaarticolelordinfire
2,14% metalice;fabricareadelanuri
33.612.882,06
iarcuri
Cultivareacerealelor(exclusiv
orez),plantelorleguminoase
1,36%
29.219.769,48
iaplantelorproductoarede
semineoleaginoase
Comercuamnuntuln
magazinenespecializate,cu
0,53%
7.685.830,48
vnzarepredominantde
produsenealimentare
0,77%
Altele
53.044.955,40
100,00%
Total
3.145.017.464,28

1,07%

0,93%

0,25%
1,69%
100,00%

Comparativcuanulprecedent,dei cotadeinutde cumprrile/vnzrile deaciuniale investitorilor n


Fondurimutualeialteentitifinanciaresimilareasczutdela76,71%lacumprri,respectiv64,40%la
vnzri n 2012 pn la 55,50% la cumprri, respectiv 58,32% la vnzri n anul 2013, valoarea n lei a
acestortranzaciifostsemnificativmaimare.

38

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Seremarcfaptulcnanul2013domeniiprecumExtraciagazelornaturale,Cultivareacerealelor(exclusiv
orez), plantelor leguminoase i a plantelor productoare de semine oleaginoase i Transporturi prin
conducteauavutponderimaiimportantedectnaniiprecedeni,artndinteresulcrescutalinvestitorilor
ctreacestedomeniiiotendindediversificaresectorialaportofoliiloracestorapepiaaromneasc.

3.3.Ajustrinstructuraplasamentelorfondurilordepensiiprivate
n 2013, comparativ cu anul 2012, fondurile de pensii private iau redus expunerea pe instrumente cu
venit fix din portofolii, n favoarea investiiilor n aciuni i a plasamentelor bancare. Modificarea alocrii
strategiceaactivelorsarealizatntruncontextncareBursadeValoriBucuretiaoferitperspectivebune
decretereidoulistrinoicareaufostextremdeatractivepentruinvestitoriiinstituionali,printrecare
ifonduriledepensiiprivate.
CutoatecpoliticaBnciiNaionaleaRomnieiafostunaderelaxaremonetarprinreducereagraduala
ratelordedobnd,fonduriledepensiiprivateauoptatpentruplasareaunuiprocentmairidicatdinactive
ndepozitebancare.Administratoriiaumanifestatnsopreferinpentrudepozitepetermenscurt,peste
jumtateavndoscadenmaimicdeolun.

FiguraI19Fonduridepensiiprivatealocareastrategicaactivelorn2013
2,84%
72,55%

15,56%

8,59%
0,46%

0%

10%

20%

30%

Instrumentecuvenitfix

40%
Actiuni

50%

60%

Numerarsidepozite

70%

80%

Fondurideinvestitii

90%

100%

Alteactive

FiguraI20Fonduridepensiiprivatealocareastrategicaactivelorn2012
1,21%

0,34%
82,16%

0%

20%

11,41%

40%

Instrumentecuvenitfix

Actiuni

60%
Numeraridepozite

Sursa:ASF

39

80%
Fondurideinvestitii

5,55%

100%
Alteactive

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.PIAADEASIGURRI

Precizrimetodologice
Anexelereferitoarelasocietiledeasigurare,cuprinsenprezentulraport,ianalizaindicatoriloragregai
specifici au fost realizate pentru 38 de societi de asigurare care au desfurat activitate de
asigurare/reasigurarenanul2013,dincare:
20desocietiaudesfuratactivitatedeasigurrigenerale;
10societiaudesfuratactivitatedeasigurridevia;
8societiaupracticatambelecategoriideasigurare.
Comparativ cu Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor pentru anul 2012, prezentul raport include
modificripepiaaasigurrilorpentruurmtoareasocietideasigurare/reasigurare:
PrinDecizianr.705/11.09.2013,ASFaaprobattransferuldeportofoliudelaAlicoAsigurriRomniaSAla
MetropolitanLifeAsigurriSA,precumifuziuneaprinabsorbieasocietiiAlicoAsigurriRomaniaSAde
ctreMetropolitanLifeAsigurriSAirespectivretragereaautorizaieidefuncionareasocietiiabsorbite.
n anul 2013 au desfurat activitate pe teritoriul Romniei n baza dreptului de stabilire un numr de
9 sucursale autorizate n alte state membre ale UE Frana, Belgia, Marea Britanie, Polonia, Austria i
Suedia care au raportat un volum de prime brute subscrise n Romnia de 258.885.828 lei, n cretere
nominalcu19,50%fadeanul2012,iarntermenirealide14,93%.
StructurapecategoriideasigurareavolumuluitotaldeprimesubscrisepeteritoriulRomnieidectrecele
9sucursaleafosturmtoarea:
205.301.624lei,respectiv79,30%dintotal,pentruasigurrigenerale;
53.584.204lei,20,70%dintotal,pentruasigurridevia.
Din punct de vedere al structurii pe clase de asigurri generale, situaia subscrierilor n Romnia a celor
9sucursaleafosturmtoarea:
26,55%,clasaXIVAsigurridecredite;
23,70%,clasaIIIAsigurridemijloacedetransportterestru,alteledectferoviare;
18,16%,clasaVIIIAsigurrideincendiuialtecalamitinaturale;
12,02%,clasaXVIAsigurridepierderifinanciare;
19,57%,alteclase.
Pentru asigurrile de via, sucursalele societilor de asigurare autorizate n statele membre ale Uniunii
Europene care desfoar activitatea pe teritoriul Romniei au realizat subscrieri numai pentru clasele
AIAsigurridevia,anuitiiasigurrideviasuplimentareiAIIIAsigurrideviaianuiticare
suntlegatedefondurideinvestiii.
Lafelcainaniiprecedeni,indicatoriispecificiactivitiideasigurareprezentainacestraportprime
brutesubscrise,graddepenetrareaasigurrilor,densitateaasigurrilor,indemnizaiibrutepltiteetc.nu
includ activitatea sucursalelor societilor de asigurare autorizate n alte state membre ale Uniunii
EuropenedeschisepeteritoriulRomniei,nbazadreptuluidestabilire.Potrivitreglementriloreuropene
n vigoare, aceste sucursale sunt supuse supravegherii autoritilor competente din statele membre de

40

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

origine, indicatorii specifici activitii desfurate fiind inclui n situaiile tehnice i financiare raportate
acestorautoriti.
Ritmurile reale de cretere ale indicatorilor specifici activitii de asigurare i de intermediere n asigurri,
analizainprezentulraport,aufostdeterminateprinutilizarearateimediiainflaieidinperioadadecembrie
2012decembrie2013,publicatdeInstitutulNaionaldeStatistic(INS)caresasituatla3,98%pentrucalculul
indicatorilorcucaracterdefluxi1,55%pentrudeterminareaindicatorilorcucaracterdestoc.
INSacomunicatpentruanul2013ovaloareaprodusuluiinternbrut(PIB)estimatde628.581,3milioanelei
preuricurente.ntermenireali,prinajustareaPIBcudeflatorulsu,sanregistratocreterecu3,5%fa
deanul2012.
NumrullocuitorilorRomniei,luatncalcululanumitorindicatorispecificiaipieeideasigurri,afostde
20.020,1 mii persoane la 1 ianuarie 2013 (sursa EUROSTAT, conform calculelor pe baza rezultatelor
recensmntuluipopulaiei).
Pentru exprimarea n moneda euro a unor indicatori din prezentul raport sa utilizat cursul de schimb
publicatdeBancaNaionalaRomnieindatade31.12.2013,launnivelde4,4847lei/euro.
Situaiile financiare de la 31.12.2013 prezentate de societatea Astra SA au fost realizate i asumate de
KPMGAdvisorySRLfrsdeinopiniaauditoruluiexternDeloitteAuditSRL,auditulfiindndesfurare.

4.1.Capitalulsocialalsocietilordeasigurare
Conform situaiilor financiare anuale auditate transmise ASF de ctre societile de asigurare, la data de
31.12.2013,valoareaagregatlanivelulpieeiacapitalurilorsocialesubscriseerade3.466.278.606lei,iar
ceaacapitalurilorsocialesubscriseivrsateerade3.461.691.166lei.
Diferenade4.587.440lei,dintrevaloareacapitaluluisocialsubscrisiceaacapitaluluisubscrisivrsat,a
rezultat din sumele subscrise dar rmase nevrsate de ctre acionarii societii EUROINS ROMNIA
ASIGURAREREASIGURARESA.
Comparativcuvaloareaagregatacapitalurilorsocialesubscriselasocietiledeasigurarelasfritulanului
2012, de 2.985.886.114 lei, valoarea nregistrat la data de 31.12.2013 a nregistrat o cretere cu
480.392.492lei,ceeacenseamnocreterenominalcu16,09%.

TabelulI12Evoluiacapitaluluisocialsubscrisnperioada20092013
Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Capitalsocial
subscris(lei)
3.970.678.526
4.175.309.300
4.038.239.446
2.985.886.114
3.466.278.606

Creterenominalfadeanul
anterior(%)
37,90
5,15
3,28
26,06
16,09

41

Ratainflaiei(sfritde
perioad)(%)
4,74
7,96
3,14
4,95
1,55

Cretererealfadeanul
anterior(%)
31,66
2,60
6,23
29,55
14,32

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Milioane

FiguraI21Dinamicacapitaluluisocialsubscrisnperioada20092013
4.300
4.100
3.900
3.700
3.500
3.300
3.100
2.900
2.700
2.500
2009

2010

20112012 2013

Capitalsocialsubscris

Sursa:ASF

n ultimii 5 ani, valoarea capitalului social subscris agregat la nivelul societilor de asigurare a sczut cu
12,70%,dela3.970.678.526leilasfritulanului2009,la3.466.278.606leilasfritulanului2013.
Ladatade31.12.2013valoareacapitaluluisocialsubscrisivrsaterade3.461.691.166leincreterecu
16,04%fadeceanregistratladatade31.12.2012(2.982.981.252lei).
ncursulanului2013auavutloc:
a) Majorridecapitalsocialnvaloaretotalde577.504.105leidincare:
245.633.718 lei provin din fuziunea prin absorbie a societii Alico Asigurri Romnia SA de
ctreMetropolitanLifeAsigurriSA.
331.870.387leiprovindinvrsminteaferentemajorrilordecapitalsocial.
b) Diminuridecapitalsocialnvaloarede98.794.191lei,nregistratede3societideasigurare:
Societatea Alico Asigurri Romnia a fuzionat cu societatea Metropolitan Life Asigurri SA.,
procesncarecapitalulsocialalacestora,nvaloarecumulatde78.515.911leiafosteliminat
caurmareaprocesuluidefuziuneprinabsorbie;
Societatea Chartis Romnia ia transferat portofoliul de asigurri ctre Chartis Europe LTD
Londra(DeciziaCSAnr.159/15.03.2012)iiafostretras,lacerereautorizaiadefuncionare,
avnduncapitalsocialnvaloarede10.192.000lei.
Diferenade10.086.280leiconstnreduceridecapitalsocialconformprevederilorarticolului
15324dinLegeasocietilorcomercialenr.31/1990cumodificrileicompletrileulterioare.
La data de 31.12.2013, cota de participare a investitorilor strini la capitalul social subscris i vrsat al
societilordeasigurareerade83,21%,iarceaaferentcapitaluluiromnescerade16,79%dintotal.
n ceea ce privete ara de provenien a capitalului, investitorii strini deineau urmtoarele ponderi la
data de 31.12.2013 n valoarea total a capitalului social subscris i vrsat nregistrat de societile de
asigurri:
Austria,30,10%;
Frana,14,97%;
Olanda,12,89%;
Irlanda,9,71%;
Bulgaria,3,64%;
Italia,3,31%;
Germania,2,84%;
42

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Grecia,2,22%;
Cipru,1,21%;
MareaBritanie,1,05%;
Luxemburg,0,95%;
Moldova,0,32%;
SUA,0,0002%;
Turcia,0,0001%.

FiguraI22StructuraperiaparticipriilacapitalulsocialalsocietilordeasiguraredinRomnia(%)
16,79

30,1

Austria
Franta
Olanda

8,59

Irlanda
Bulgaria

3,31

Italia

3,64

Altetari

9,71

Romania
14,97
12,89

Sursa:ASF

4.2.Primebrutesubscrise
nanul2013,primelebrutesubscrise,cumulatepentruceledoucategoriideasigurrigeneraleidevia
au totalizat 8.124.654.841 lei, nivel ce arat o scdere cu 132.260.109 lei comparativ cu anul 2012,
respectivoscderede1,60%,ntermeninominali,ide5,37%,ntermenireali.
PiaadeasigurridinRomniaestedependentdesegmentulasigurrilorauto,carereprezentau65,12%
dintotalulprimelorbrutesubscriseaferentecategorieideasigurrigeneralenanul2013.
DacsubscrierileaferenteclaseiIIIAsigurridemijloacedetransportterestru,alteledectceleferoviare
auavutoscderenominalcu7,92%fadeanul2012,subscrierileclaseiXAsigurriderspunderecivil
pentruautovehiculeauavutocreterede15,19%.
Creterea nivelului subscrierilor pentru asigurrile RCA a fost influenat de modificrile legislative
referitoare la modalitatea de tarifare a asigurrii RCA aduse n cursul lunii ianuarie 2013 prin intrarea n
vigoareaprevederilorOrdinuluinr.3/2013,pentrumodificareaicompletareaNormelorprivindasigurarea
obligatoriederspunderecivilpentruprejudiciiproduseprin accidente devehicule, pusenaplicareprin
Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 14/2011, respectiv faptul c tarifele
pentruasigurrileRCAtrebuiecalculatepecategoriideriscuriomogene.nplus,pentrufiecarecategorie

43

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

derisc,primaderiscvacuprindeestimareafrecveneidauneiiadauneimedii,iartarifeledeprimtrebuie
stabilite astfel nct, cu o probabilitate de 99,5%, primele estimate pe urmtoarele 12 luni trebuie s
acoperetoatecheltuielileaferente.
TabelulI13Dinamicaprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigeneraleidevianperioada20092013
Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Primebrutesubscrise
(lei)
8.869.746.957
8.305.402.152
7.822.309.952
8.256.914.950
8.124.654.841

Creterenominalfade
anulanterior(%)
0,74
6,36
5,82
5,56
1,60

Ratamedieanuala
inflaiei(%)
5,59
6,09
5,79
3.33
3,98

Cretererealfadeanul
anterior(%)
6,00
11,74
10,97
2,15
5,37

FiguraI23Dinamicaprimelorbrutesubscrisenperioada20092013
9.000
Primebrutesubscrise
(mil.lei)

8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
7.800
7.600
7.400
7.200
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

Structuraprimelorbrutesubscrisepezonegeograficeseprezintastfel:
Bucureti(careincludeijudeulIlfov),cu50,32%dintotal;
zonadeNordVest(Judeele:Bihor,BistriaNsud,Cluj,Maramure,SlajiSatuMare),cu8,07%;
zonadeCentru(Alba,Braov,Covasna,Harghita,Mure,Sibiu),cu7,45%;
zonadeSud(Arge,Clrai,Dmbovia,Giurgiu,Ialomia,Prahova,Teleorman),cu7,01%;
zonadeSudEst(Brila,Buzu,Constana,Galai,Tulcea,Vrancea),cu7,42%;
zonadeNordEst(Bacu,Botoani,Iai,Neam,Suceava,Vaslui),cu6,46%;
zonadeVest(Arad,CaraSeverin,Hunedoara,Timi),cu5,19%;
zonadeSudVest(Dolj,Gorj,Mehedini,Olt,Vlcea),cu4,41%.
Lavolumultotalalprimelorbrutesubscriseaucontribuitisubscrierilerealizatede8societideasigurare
din Romnia n alte ri membre ale Uniunii Europene (Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Frana, Italia,
Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Spania i Ungaria).Volumul total al acestor subscrieri a fost de
298.158.065leiiareprezentat3,67%dintotalprimebrutesubscrisedepiaadeasigurri.

44

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Gradul de penetrare a asigurrilor n Produsul Intern Brut (PIB) a nregistrat o scdere a nivelului,
comparativcucelnregistratnanul2012,evoluieinfluenatnprincipaldecretereaProdusuluiIntern
Brut.
nanul2013,graduldepenetrareaasigurrilornPIB,determinatcaraportntreprimelebrutesubscrise
pentru asigurri generale i de via i PIB, sa situat la 1,29%, nregistrnd o scdere cu 0,11 puncte
procentuale fa de nivelul anului 2012. Gradul de penetrare a asigurrilor generale n PIB sa situat la
1,03%,iarcelalasigurrilordeviasasituatla0,26%.Comparativcuanul2012,indicatorulanregistrato
scderecu0,07puncteprocentualepentruasigurrilegeneraleiarindicatorulpentruasigurriledeviaa
nregistratoscderecu0,04puncteprocentuale.
Densitatea asigurrilor, un alt indicator specific sectorului asigurrilor, este determinat ca raport ntre
volumuldeprimebrutesubscriseinumruldelocuitori.PotrivitcalculelorrealizatedeASF,nanul2013,
acestindicatornregistraovaloarede405,82lei/locuitor,nivelnscderecu5,05lei/locuitorfadeanul
2012(410,87lei/locuitor).Pentrucomparabilitate,afostutilizatpopulaiarezident(stabil)la1ianuarie
20122013 determinat de Institutul Naional de Statistic pe baza rezultatelor definitive ale RPL 2011.
Conformnoilorevidene,pentruanul2012populaiaafostajustatnscderecucca.1,2mil.locuitori.
nsectorulasigurrilorgenerale,densitateaasigurrilorsasituatla324,19lei/locuitor,nivelncreterecu
3,01lei/locuitorfadeanul2012.Pentrucategoriaasigurrilordevia,valoareaacestuiindicatorafost
de81,63lei/locuitor,nivelnscderecu8,07lei/locuitorcomparativcuanul2012.
TabelulI14Evoluiagraduluidepenetrareidensitateaasigurrilornperioada20092013
Indicator
2009
2010
2011
GraduldepenetrareaasigurrilornPIB(%)
1,77
1,59
1,40
Densitateaasigurrilor(lei/locuitor)
435,49
410,21
388,25
Populaiarezident(stabil)(miipersoane)*
20.367,4a 20.246,8a 20.147,7a
Sursa:INS,Eurostat,CalculeASF
*Pentruanii20082011populaiastabilmsuratla1iulie,iarpentru20122013la1ianuarie

2012
1,41
410,87
20.096,0a

2013
1,29
405,82
20.020,1a

FiguraI24Dinamicagraduluidepenetrareaasigurriloriadensitiiasigurrilor,nperioada20092013
440

430

1,8
1,6

420

1,4

410

1,2

400

390

0,8
0,6

380

Densitateaasigurrilor
(lei/locuitor)
Graduldepenetrarea
asigurrilornPIB(%)

0,4

370

0,2
0

360
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

45

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Structurapecategoriideasigurareavolumuluitotaldeprimebrutesubscrise,ladatade31.12.2013,era
urmtoarea:
6.490.358.402 lei, prime brute subscrise pentru categoria asigurrilor generale, reprezentnd
79,88%dintotal;
1.634.296.439 lei, prime brute subscrise pentru categoria asigurrilor de via, reprezentnd
20,12%dintotal.
TabelulI15Structuraprimelorbrutesubscrisenperioada20092013
Primebrutesubscrise
Asigurride Total(lei)
via
PonderentotalPBS(%)
Total(lei)
Asigurri
generale
PonderentotalPBS(%)
TotalPBS(AG+AV)(lei)
Sursa:ASF

2009
2010
2011
2012
2013
1.628.162.635 1.665.668.554 1.738.366.854 1.802.519.132 1.634.296.439
18,36
20,06
22,22
21,83
20,12
7.241.584.322 6.639.733.598 6.083.943.098 6.454.395.818 6.490.358.402
81,64
79,94
77,78
78,17
79,88
8.869.746.957 8.305.402.152 7.822.309.952 8.256.914.950 8.124.654.841

FiguraI25Dinamicaprimelorbrutesubscrise,petotalipecategoriideasigurare,nperioada20092013
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Asigurridevia

5.000

Asigurrigenerale

4.000

Totalprimebrutesubscrise(lei)

3.000
2.000
1.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

FiguraI26Dinamicastructuriiprimelorbrutesubscrise,nfunciedecategoriadeasigurare,
nperioada20092013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

81,64

79,94

77,78

78,17

79,88

Asigurrigenerale(%)
Asigurridevia(%)

18,36

20,06

22,22

21,83

20,12

2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

46

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Piaaasigurrilordin Romniaeste caracterizatdeun gradridicatdeconcentrare.nanul2013,80,49%


dinvolumultotaldeprimesubscriseafostrealizatde10societideasigurare,dincele38desocieticare
audesfuratactivitatedeasigurare/reasigurare.
TabelulI16Societilecucelemaimarivolumedeprimebrutesubscriseiponderealorntotalpia
(asigurrigeneraleidevia)
Nr.crt.

Totalprimesubscrise(asigurri Cotatotaldepia
generaleidevia)(lei)
(%)
921.493.884
11,34
918.775.736
11,31
881.103.941
10,84
717.601.525
8,83
570.149.623
7,02
559.593.663
6,89
544.098.985
6,70
504.776.744
6,21
483.069.445
5,95
438.707.010
5,40
6.539.370.556
80,49
8.124.654.841
100

Societate

1. ASTRASA
2. ALLIANZTIRIACASIGURARISA
3. OMNIASIGVIG
4. GROUPAMAASIGURARISA
5. UNIQAASIGURARISA
6. INGASIGURARIDEVIATASA
7. ASIROMVIENNAINSURANCEGROUPSA
8. EUROINSROMANIAASIGURAREREASIGURARESA
9. CARPATICAASIGSA
10. GENERALIROMANIASA
TOTAL(110)
TOTAL
Sursa:ASF

Potrivit datelor centralizate de ASF, la data de 31.12.2013, societile de asigurare deineau cumulat,
pentruceledoucategoriideasigurare,unnumrtotalde16.168.668contractedeasigurarenvigoare,n
cretere cu 789.041 contracte comparativ cu anul 2012 cnd erau n vigoare 15.379.627 contracte de
asigurare.Pesegmentulasigurrilorgeneralesenregistrau11.629.014decontractenvigoare,respectiv
71,92%dintotal.Fadeanul2012,numrulcontractelornvigoarepesegmentulasigurrilorgeneralea
sczutcu198.785decontracte.Pesegmentulasigurrilordeviaeraunvigoare4.539.654decontracte,
reprezentnd 28,08% din total. Fa de sfritul anului 2012, sa nregistrat o cretere cu 987.826 a
numruluidecontractedeasigurridevianvigoare.
ConformdatelorINS(metodologiaConturilorNaionale),nanul2013populaiaocupatcuprindea9.432,2mii
persoane dintre care 6.473.3 reprezint numrul de salariai declarai, inclusiv cei din sectorul informal.
Prin raportarea numrului persoanelor angajate cu contracte de munc pe perioad nedeterminat,
raportatedesocietiledeasigurarenanul2013,latotalulsalariailordinRomnia,rezultcindustriade
asigurrideineoponderede0,19%.

4.2.1Primebrutesubscrisepentruasigurrigenerale
Volumultotalalprimelorbrutesubscrisepentruasigurrilegenerale,nanul2013,afostde6.490.358.402
lei,nregistrndocreterenominalde0,56%fadeanul2012,ceeacenseamnoscderentermeni
realide3,29%.
Ladatade31.12.2013,distribuiaprimelorbrutesubscrisepecategoriideasiguraieraurmtoarea:40,13%
primebrutesubscrisedepersoanefizice,cuuntotalde2.604.770.340lei;59,87%primebrutesubscrise
depersoanejuridice,cuovaloarede3.885.588.062lei.
n anul 2013, valoarea primelor brute subscrise pentru contractele de asigurri generale ncheiate de
persoanefiziceasczutntermeninominalicu4,23%fadeanul2012.Valoareaprimelorbrutesubscrise
aferent contractelor ncheiate de persoane juridice a nregistrat o cretere cu 4,05% fa de anul
precedent.

47

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI17Dinamicaprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigeneralenperioada20092013
Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Primebrutesubscrise
pentruAG(lei)
7.241.584.322
6.639.733.598
6.083.943.098
6.454.395.818
6.490.358.402

Creterenominalfade
anulanterior(%)
2,45
8,31
8,37
6,09
0,56

Ratamedieanuala
inflaiei(%)
5,59
6,09
5,79
3,33
3,98

Cretererealfade
anulanterior(%)
2,97
13,57
13,39
2,67
3,29

FiguraI27Evoluiaprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigenerale,nperioada20092013
7.400

7.242

7.200
7.000
6.800

6.640

6.600

6.490

6.454

6.400

Primebrutesubscrisedinasigurari
generale(mil.lei)

6.084

6.200
6.000
5.800
5.600
5.400
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

Din analiza datelor raportate de cele 28 de societi de asigurare care au subscris prime aferente
asigurrilorgenerale,rezultc10societiaucumulatovaloarede5.959.980.987lei,ceeacereprezint
91,83%dintotalulacestuisegmentdeactivitate.
TabelulI18Societilecareaunregistratcelemaimarisubscrieripentruasigurrigeneralenanul2013
Nr.crt.

Primesubscrisedin
asigurrigenerale(lei)
907.211.516
881.103.941
824.062.484
675.478.631
570.149.623
504.776.744
483.069.445
455.086.301
354.319.719
304.722.582
5.959.980.987
530.377.415
6.490.358.402

Societate

1. ASTRASA
2. OMNIASIGVIG
3. ALLIANZTIRIACASIGURARISA
4. GROUPAMAASIGURARISA
5. UNIQAASIGURARISA
6. EUROINSROMANIAASIGURAREREASIGURARESA
7. CARPATICAASIGSA
8. ASIROMVIENNAINSURANCEGROUPSA
9. GENERALIROMANIA
10. CITYINSURANCESA
TOTAL(110)
Altesocieti
TOTALPBSasigurrigenerale
Sursa:ASF

48

Cotadepiala
asigurrigenerale(%)
13,98
13,58
12,70
10,41
8,78
7,78
7,44
7,01
5,46
4,70
91,84
8,16
100

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

nceeaceprivetestructurapeclasedeasigurriaprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigenerale,cea
mai mare pondere, respectiv 81,46%, a fost deinut cumulat de urmtoarele: clasa III Asigurri de
mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare, clasa X Asigurri de rspundere civil pentru
vehiculeiclasaVIIIAsigurrideincendiuialtecalamitinaturale.
FiguraI28Structurapeclaseaprimelorbrutesubscrisedinasigurrigenerale

18,54%

37,93%
clasaX
clasaIII
ClasaVIII

16,34%

alteclase

27,19%

Sursa:ASF

Ceamaimareponderentotalulprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigeneraleafostdeinutdeclasa
XAsigurri derspundere civil pentruvehicule(37,93%),urmatde clasaIIIAsigurride mijloacede
transport terestru, altele dect cele feroviare (27,19%), i de clasa VIII Asigurri de incendiu i alte
calamitinaturale(16,34%).
Evoluiaprimelorbrutesubscrise,nanul2013,pentruceletreiclasedeasigurri,afosturmtoarea:

clasaIIIAsigurridemijloacedetransportterestru,alteledectceleferoviare(Casco),pentru
careafostsubscrisunvolumdeprimebrutede1.764.820.758lei,nscderenominalcu7,92%
fadeanul2012icu11,44%ntermenireali.Subscrierilepeaceastclasdeasigurriauintrat
pe o tendin descendent ncepnd cu anul 2008, o dat cu declanarea crizei economico
financiare.
clasaVIIIAsigurrideincendiuialtecalamitinaturale,pentrucaresausubscrisprimebrute
nvaloaretotalde1.060.344.929lei,nivelnscderenominalcu1,93%fadeanul2012.

Aceastclasaavutoevoluienegativdeiattsubscrierilepentruasigurrilefacultativedelocuinecti
celepentruasigurrileobligatoriidelocuineaucrescut,comparativcuanul2012.

clasaXAsigurriderspunderecivilpentruvehicule,cuunvolumdeprimebrutesubscrisede
2.461.675.830leianregistratocreterenominalcu15,19%,comparativcuanul2012.

Societilecareausubscrisprimenvalorisemnificativepentrucele3clasedeasigurrisunturmtoarele:

pentruclasaIIIasigurridemijloacedetransportterestru,alteledectceleferoviare:

49

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

ALLIANZIRIACASIGURRISA,cu374.007.033lei,reprezentnd21,19%dinvolumultotal
alsubscrierilorpeaceastclas;
GROUPAMA ASIGURRI SA, cu 327.521.447 lei, reprezentnd 18,56% din volumul total al
subscrierilorpeaceastclas;
OMNIASIGVIG,cu311.821.237lei,reprezentnd17,67%dinvolumultotalalsubscrierilor
peaceastclas;
pentruclasaVIIIasigurrideincendiuialtecalamitinaturale:
OMNIASIGVIG,cu218.283.429lei,reprezentnd20,59%dinvolumultotalalsubscrierilor
peaceastclas;
ASTRA SA, cu 159.771.515 lei, reprezentnd 15,07% din volumul total al subscrierilor pe
aceastclas;
ALLIANZIRIACASIGURRISA,cu153.724.309lei,reprezentnd14,50%dinvolumultotal
alsubscrierilorpeaceastclas;
pentruclasaXasigurriderspunderecivilpentruautovehicule:
EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., cu 466.314.975 lei, reprezentnd
18,94%dinvolumultotalalsubscrierilorpeaceastclas;
CARPATICA ASIG S.A., cu 413.808.421 lei, reprezentnd 16,81% din volumul total al
subscrierilorpeaceastclas.
ASTRA SA, cu 403.086.440 lei, reprezentnd 16,38% din volumul total al subscrierilor pe
aceastclas;

nanul2013,unnumrde25desocietideasigurareauraportatprimebrutesubscrisepentruasigurri
generalecareincludiriscuridecatastrofenaturalenvaloarede6.541.286.494lei.Dinvaloareatotala
primelor brute subscrise pentru categoria asigurrilor generale ale acestor societi, primele brute
subscrise pentru riscurile de catastrofe naturale au nsumat 2.455.713.117 lei, ceea ce a reprezentat
38,07%dintotal.

4.2.2Primebrutesubscrisepentruasigurridevia
Valoarea cumulat a primelor brute subscrise n anul 2013 pentru asigurrile de via, raportate de
societile de asigurare autorizate s practice aceast categorie de asigurri, a fost n valoare de
1.634.296.439 lei, nregistrnd o scdere nominal cu 9,33% fa de anul 2012, ceea ce reprezint o
scdererealcu12,80%.
Volumulprimelorbrutesubscrisepentruasigurriledeviareprezint20,12%dintotalulprimelorbrute
subscrisedepiaadeasigurri,peceledousegmentealesaleasigurrigeneraleidevia.
TabelulI19Dinamicaprimelorbrutesubscrisepentruasigurridevianperioada20092013
Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Primebrutesubscrisedinasigurri
devia(lei)
1.628.162.635
1.665.668.554
1.738.366.854
1.802.519.132
1.634.296.439

Creterenominalfade
anulanterior(%)
12,84
2,30
4,36
3,69
9,33

50

Ratamedieanuala Cretererealfadeanul
inflaiei(%)
anterior(%)
5,59
17,46
6,09
3,57
5,79
1,35
3,33
0,35
3,98
12,80

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI29Primebrutesubscrisepentruasigurridevia
1.850

1.803

1.800
1.738

1.750
1.700
1.650

1.666
1.628

1.634

2009

2010
2011
2012
2013
Prime brute subscrise din asigurri de via (mil. lei)

1.600
1.550
1.500

Sursa:ASF

Din datele prezentate rezult c dei n perioada 20092012 volumul primelor brute subscrise pentru
asigurrile de via au nregistrat un ritm de cretere pozitiv, volumul primelor brute subscrise pentru
asigurriledevianregistratnanul2013sesitueazpuinpestenivelulnregistratnanul2009.
Din punct de vedere al structurii portofoliului de asigurri de via, n 2013, dou clase de asigurri
AIAsigurridevia,anuitiiasigurrideviasuplimentareiAIIIAsigurrideviaianuitilegate
defondurideinvestiiiaucumulatunvolumalprimelorbrutesubscrisenvaloarede1.569.040.589lei,
ceeacereprezint96,01%dintotalprimesubscrisepentruasigurridevia.
primele brute subscrise pentru clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via
suplimentare, n valoare de 1.025.144.246 lei, au reprezentat 62,73% din total subscrieri pentru
asigurridevia,nregistrndoscderenominalde7,36%ioscderentermenirealide10,91%
fadeanul2012;
primele brute subscrise pentru clasa AIII Asigurri de via i anuiti legate de fonduri de
investiii,nvaloarede543.896.343lei,aureprezentat33,28%dintotal,nregistrndfadeanul
2012oscderenominalde13,15%,iarntermenirealioscderede16,47%.
nanul2013,asigurrileaferenteclaseiB1Asigurrideaccidente(inclusivaccidentedemuncibolile
profesionale)aunregistratocreterenominalde2,36%(scderede1,56%,ntermenireali)fadeanul
2012. Aceast clas de asigurri deine o pondere de 1,97% n total prime brute subscrise aferente
asigurrilordevia.
FiguraI30Distribuiaprimelorbrutesubscrisepeclasedeasigurridevia

1,97%

2,02%

clasaAI

33,28%

clasaAIII
clasaBI
62,73%

Sursa:ASF

51

alteclase

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Sectorulasigurrilordeviasacaracterizat,inanul2013,printrungradmaredeconcentrare,astfelc
10 societi au deinut o pondere de 89,63% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu
subscriericumulatenvaloarede1.464.871.890lei.
TabelulI20Societilecareaunregistratcelmaimarevolumdesubscrieripentruasigurridevia
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Societate
INGASIGURARIDEVIATASA
BCRASIGURARIDEVIATAVIENNAINSURANCEGROUPSA
METROPOLITANASIGURARISA
ALICOASIGURARIROMANIASA
ALLIANZTIRIACASIGURARISA
ASIROMVIENNAINSURANCEGROUPSA
GENERALIROMANIASA
BRDASIGURARIDEVIATASA
GRAWEROMANIAASIGURARESA
GROUPAMAASIGURARISA
Total(110)
Altesocieti

Total
Sursa:ASF

Primebrutesubscrisepentru
asigurriledevia(lei)
559.593.663
213.350.111
140.546.162
121.761.688
94.713.252
89.012.684
84.387.291
69.569.678
49.814.467
42.122.894
1.464.871.890
169.424.549
1.634.296.439

Cotadepia
(%)
34,24
13,05
8,60
7,45
5,80
5,45
5,16
4,26
3,05
2,58
89,64
10,36
100

Comparativ cu anul 2012, ponderea deinut de primele 10 societi n volumul subscrierilor pentru
asigurrideviaanregistratoscderecu2,28puncteprocentuale,dela91,91%la89,63%.

4.3.Indemnizaiibrutepltite
Societile de asigurri au pltit, n anul 2013, un volum total de indemnizaii brute pentru asigurri
generaleidevianvaloarede4.545.123.441lei,nivelnscderenominalcu4,39%fadeanul2012.
ntermeniireali,scdereanregistratafostde8,05%.
Societile care au desfurat activitate de asigurri generaleau pltit indemnizaii brute nvaloare total de
4.217.170.526lei,nivelnscderenominalcu5,31%fade2012,ceeacereprezintoscdererealcu8,93%.
Pentru segmentul asigurrilor de via, indemnizaiile brute i maturitile pltite de societile de
asigurare au avut o valoare de 327.952.915 lei, ceea ce a reprezentat o cretere nominal cu 9,37% i o
cretererealcu5,18%fadeanul2012.
TabelulI21Dinamicaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrigeneraleidevianperioada20092013
Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Indemnizaiibrutepltitepentru
asigurrigeneraleidevia
5.435.503.756
5.069.483.669
4.483.069.265
4.753.573.042
4.545.123.441

Creterenominalfade
anulanterior(%)
24,57
6,73
11,57
6,03
4,39

52

Ratamedieanuala Cretererealfade
inflaiei(%)
anulanterior(%)
5,59
17,97
6,09
12,09
5,79
16,41
3,33
2,62
3,98
8,05

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Milioane

FiguraI31Dinamicaindemnizaiilorbrutepltite,petotalipecategoriideasigurare,nperioada20092013
6.000
5.000
4.000

Totalindemnizatiibruteplatite
(mil.lei)

3.000

Asigurarigenerale(mil.lei)

2.000

Asigurarideviata(mil.lei)

1.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

Ladatade31.12.2013,pondereaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrigeneraleideviantotal
primebrutesubscrisepentruceledoucategoriideasigurrierade55,94%.
TabelulI22Structuraindemnizaiilorbrutepltitepeceledoucategoriideasigurarenperioada20092013
Categoriideasigurare
Total(lei)
Asigurride
Ponderentotal
via
indemnizaii(%)
Total(lei)
Asigurri
Ponderentotal
generale
indemnizaii(%)
Totalindemnizaiibrutepltite(lei)
Sursa:ASF

2009
248.023.136

2010
271.922.669

2011
288.396.876

2012
299.855.424

2013
327.952.915

4,56

5,36

6,43

6,31

7,22

5.187.480.620

4.797.561.000

4.194.672.389

4.453.717.618

4.217.170.526

95,44

94,64

93,57

93,69

92,78

5.435.503.756

5.069.483.669

4.483.069.265

4.753.573.042

4.545.123.441

FiguraI32Dinamicastructuriiindemnizaiilorbrutepltite,nfunciedecategoriadeasigurare,
nperioada20092013
100
90
80
70
60
50

95,44

94,64

93,57

93,69

92,78

4,56

5,36

6,43

6,31

7,22

2010

2011

2012

2013

40
30
20
10
0

2009

Asigurri generale (%)


Sursa:ASF

53

Asigurri de via (%)

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.3.1.Indemnizaiibrutepltitepentruasigurrigenerale
n anul 2013, valoarea indemnizaiilor brute pltite de societile de asigurare care au practicat asigurri
generale a fost de 4.217.170.526 lei, n scdere nominal cu 5,31% fa de anul 2012. n termeni reali,
scdereaafostde8,93%.
TabelulI23Dinamicaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrigeneralenperioada20092013
Indemnizaiibrute
pltite(lei)
5.187.480.620
4.797.561.000
4.194.672.389
4.453.717.618
4.217.170.526

Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Creterenominalfa
deanulanterior(%)
25,19
7,52
12,57
6,18
5,31

Ratamedieanuala
inflaiei(%)
5,59
6,09
5,79
3,33
3,98

Cretererealfade
anulanterior(%)
18,56
12,83
17,35
2,75
8,93

FiguraI33Evoluiaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrigenerale,nperioada20092013
(milioanelei)
6.000

5.187

5.000

4.798
4.195

4.454

4.217

4.000
3.000
2.000
1.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

Dinvaloareatotalaindemnizaiilorbrutepltitenanul2013pentrucategoriaasigurrilorgenerale,valoarea
aferentdaunelorprodusenaniianterioriafost2.224.876.917lei,ceeacereprezint52,76%dintotal.
Suma recuperat de la societile de reasigurare, ctre care societile de asigurare au cedat o parte din
riscurile asumate, a fost de 1.424.011.300 lei i a reprezentat 33,77% din volumul total de indemnizaii
brutepltitepentruasigurrigenerale.
Cumulat, indemnizaiile brute pltite de 10 societi de asigurri au reprezentat 96,48% din totalul
indemnizaiilorpltitelanivelulsegmentuluideasigurrigenerale.
TabelulI24Societiledeasigurricucelmaimarevolumdeindemnizaiibrutepltite
pentruasigurrigenerale
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Indemnizaiibrutepltitepentru
asigurrilegenerale(lei)
793.552.126
522.107.612
520.305.597
478.331.005
425.610.410

Societate
OMNIASIGVIG
ASTRASA
GROUPAMAASIGURARISA
ALLIANZTIRIACASIGURARISA
UNIQAASIGURARISA

54

Ponderentotal
(%)
18,82
12,38
12,34
11,34
10,09

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Indemnizaiibrutepltitepentru
Ponderentotal
Nr.crt.
Societate
asigurrilegenerale(lei)
(%)
6. ASIROMVIENNAINSURANCEGROUPSA
406.581.177
9,64
7. EUROINSROMANIAASIGURAREREASIGURARESA
322.579.155
7,65
8. CARPATICAASIGSA
276.510.062
6,56
9. GENERALIROMANIASA
244.423.986
5,80
10. CITYINSURANCESA
78.800.551
1,86
Total(110)
4.068.801.681
96,48
Altesocieti
148.368.845
3,52
TotalIBP(lei)
4.217.170.526
100
Sursa:ASF

Ponderi semnificative ale indemnizaiilor brute pltite de societile de asigurare au fost nregistrate pe
urmtoarele clase de asigurare: clasa X Asigurri de rspundere civil a autovehiculelor,
clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru, clasa VIII Asigurri de incendiu i calamiti
naturale.
FiguraI34Structurapeclaseaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrigenerale(%)

7,21

clasaX
45,69

clasaVIII
clasaIII

41,85

alteclase

5,25

Sursa:ASF

n anul 2013, evoluia indemnizaiilor brute pltite pentru principalele clase de asigurri generale a fost
urmtoarea:
pentru clasa X Asigurri de rspundere civil pentru autovehicule au fost pltite indemnizaii
brute n valoare de 1.926.727.090 lei, reprezentnd 45,69% din valoarea total a indemnizaiilor
brutepltitepentruasigurrilegenerale.Valoareaindemnizaiilorpltitepentruasigurriinclusen
aceast clas a nregistrat o cretere nominal cu 3,44%, ceea ce reprezint n termeni reali o
scderecu0,52%fadeanul2012.
Cinci societi de asigurare au cumulat o valoare a indemnizaiilor pltite, pentru asigurri incluse n
aceastclas,de1.349.679.337lei,nivelaferentuneiponderide70,05%dintotalulindemnizaiilorbrute
pltitepentruclasaX.Acestesocietisunturmtoarele:
ASTRASA,cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede339.375.491lei;
EUROINSROMNIAS.A.,cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede299.782.438lei;
CARPATICAASIGS.A.cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede257.570.636lei;
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu o valoare a indemnizaiilor brute pltite de
230.845.167lei;
OMNIASIGVIG,cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede222.105.605lei.

55

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

pentru clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare au fost
pltite indemnizaii brute n valoare de 1.764.679.546 lei, ceea ce reprezint 41,85% din totalul
indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri generale, nregistrnduse o scdere nominal cu
9,37%iunarealcu12,84%fadeanul2012.

Cincisocieti,dincele21desocieticareaupltitindemnizaiipentruacesttipdeasigurri,aunregistrat
ovaloarecumulataindemnizaiilorbrutepltitede1.451.666.506lei,nivelceareprezentat82,26%din
valoareatotalaindemnizaiilorpltitepentruaceastclas,dupcumurmeaz:
OMNIASIGVIG,cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede483.832.246lei;
GROUPAMAASIGURARIS.A.cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede285.075.276lei;
ALLIANZIRIACASIGURRISA,cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede281.273.385lei;
UNIQAASIGURARIS.A.,cuovaloareaindemnizaiilorbrutepltitede266.936.056lei;
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu o valoare a indemnizaiilor brute pltite de
134.549.543lei.
Indemnizaiilepltitepentruasigurrileauto(CascoiRCA,respectivpentruasigurriinclusenclasaIIIi
clasa X) au reprezentat 87,54% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru categoria asigurrilor
generale. Comparativ cu anul 2012, indemnizaiile cumulate pltite pentru asigurri auto au nregistrat o
scderenominalcu3,11%,ceeacentermenirealinseamnoscderecu6,82%.

pentru clasa VIII Asigurri de incendiu i calamiti naturale, 25 de societi de asigurare au


pltitindemnizaiinvaloarede221.300.510lei,ceeacereprezintoponderede5,25%dintotalul
pliloraferenteasigurrilorgenerale.Nivelulacestorindemnizaiianregistratocreterenominal
cu1,27%fade2012,iarntermenirealioscderecu2,61%.

Pentru asigurrile facultative de locuine au fost pltite indemnizaii brute de 63.317.820 lei, ceea ce
reprezint 28,61% din valoarea indemnizaiilor brute pltite pentru clasa VIII. Comparativ cu anul 2012,
valoarea indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile facultative de locuine a nregistrat o scdere
nominalcu17,42%.
Cinci societi de asigurri au pltit cumulat indemnizaii brute de 179.395.163 lei, ceea ce reprezint
81,06%dinvaloareatotalaindemnizaiiloraferenteclaseiVIII.Acestesocietisunturmtoarele:
OMNIASIGVIENNAINSURANCEGROUPS.A.,cuovaloarede53.021.803lei;
ALLIANZIRIACASIGURRISA,cuovaloarede45.210.253lei;
ASTRAS.A.,cuovaloarede38.425.452lei;
GROUPAMAASIGURARIS.A.,cuovaloarede23.345.330lei;
ASIROMVIENNAINSURANCEGROUPS.A.,cuovaloarede19.392.325lei.

4.3.2.Indemnizaiibrutepltitepentruasigurridevia
Valoareaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrideviasasituat,nanul2013,la327.952.915lei,
nregistrndocreterenominalcu9,37%fade2012.ntermenireali,sanregistratocreterecu5,18%.
n aceast sum au fost incluse i plile efectuate de societile de asigurri aferente contractelor de
asigurareajunselamaturitate,careaureprezentat58,91%dintotal.

56

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI25Dinamicaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurridevianperioada20092013
Anul

Indemnizaiibrutepltite
(lei)

Creterenominalfade
anulanterior(%)

Ratamedieanuala
inflaiei(%)

Cretererealfade
anulanterior(%)

248.023.136
271.922.669
288.396.876
299.855.424
327.952.915

12,81
9,64
6,06
3,97
9,37

5,59
6,09
5,79
3,33
3,98

6,84
3,34
0,25
0,62
5,18

2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

FiguraI35Evoluiaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurridevia,nperioada20092013
(milioanelei)
350
300
250

248

272

288

300

2011

2012

328

200
150
100
50
0
2009

2010

2013

Sursa:ASF

Celemaisemnificativeponderintotalulindemnizaiilorbrutepltiteaufostdeinutedeurmtoareleclase:
AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare i AIII Asigurri de via i anuiti
legatedefondurideinvestiii.
FiguraI36Structurapeclaseaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurridevia(%)
5,87

21,62
clasaAI
clasaAIII
alteclase
72,51

Sursa:ASF

57

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI26Societilecareaunregistratcelmaimarevolumdeindemnizaiipltite
pentruasigurridevia
Nr.crt.
Societate
1.
INGASIGURARIDEVIATASA
2.
ASIROMVIENNAINSURANCEGROUPSA
3.
METROPOLITANLIFEASIGURARISA
4.
BCRASIGURARIDEVIATAVIENNAINSURANCEGROUPSA
5.
GENERALIROMANIASA
6.
GROUPAMAASIGURARISA
7.
ALICOASIGURARIROMANIASA
8.
ALLIANZTIRIACASIGURARISA
9.
AXALIFEINSURANCESA
10.
EUREKOASIGURARISA
Total(110)
Altesocieti
TotalIBP(lei)
Sursa:ASF

Indemnizaiibrutepltite(lei)
122.540.471
54.691.378
23.719.336
21.336.603
19.122.126
15.843.502
15.286.004
13.435.681
10.092.767
6.691.750
302.759.618
25.193.297
327.952.915

Ponderentotal(%)
37,37
16,68
7,23
6,50
5,83
4,83
4,66
4,10
3,08
2,04
92,32
7,68
100

Sumederscumprarepltitepentruasigurridevia
nanul2013,volumulsumelorpltitecutitluderscumprri(totaleipariale)lacerereaasigurailora
nregistrat o cretere nominal cu 1,93% (scdere de 1,97%, n termeni reali) fa de anul 2012, de la
429.798.249lei,la438.075.853lei.
Dinvaloareacumulatarscumprrilorpltitenanul2013,rscumprriletotalepltitedeinopondere
de 78,39%. Acestea au nregistrat o cretere nominal cu 11,23%, ceea ce n termeni reali a nsemnat o
cretere cu 6,97% fa de anul 2012. Valoarea rscumprrilor pariale pltite, de 94.666.773 lei, a
reprezentat21,61%dintotalulrscumprrilorpltite,nivelnscderenominalfade2012cu21,81%,
ceeacearatoscdererealcu24,80%.

4.4.Asigurriledelocuine
Primele brute subscrise pentru asigurrile facultative i obligatorii de locuine totalizau, n anul 2013, un
volum de 646.463.991 lei, nivel ce reprezenta 60,97% din subscrierile aferente Clasei VIII Asigurri de
incendiuialtecalamitinaturale.
Asigurrile facultative de locuine au generat un volum de subscrieri de 586.210.016 lei, ceea ce a
reprezentat 55,29% din totalul primelor brute subscrise aferent clasei VIII. Asigurrile obligatorii pentru
locuinereprezentau5,68%dintotalulclaseiVIII,cuunvolumdeprimebrutesubscrisede60.253.975lei.

58

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI27Evoluiaprimelorbrutesubscriseiaindemnizaiilorbrutepltitepentruasigurrilede
locuinefacultativeiobligatorii

Anul

Totalprimebrutesubscrisei
indemnizaiibrutepltiteaferente
claseiVIIIAsigurrideincendiiialte
calamitinaturale(lei)
1.178.020.775
238.387.105
1.081.228.539
218.520.305
1.060.344.929
221.300.510

Indicatori

Primebrutesubscrise
Indemnizaiibrutepltite
Primebrutesubscrise
2012
Indemnizaiibrutepltite
Primebrutesubscrise
2013
Indemnizaiibrutepltite
Sursa:ASF
2011

Asigurrideincendiiialtecalamitinaturale
(clasaVIII),dincare:
Asigurrifacultative Asigurriobligatoriide
delocuine
locuine
638.532.825
35.310.758
47.013.398
327.310
565.773.166
24.200.893
76.678.178
276.689
586.210.016
60.253.975
63.317.820
473.496

Lasfritulanului2013eraunvigoare2.464.186contractedeasigurrifacultativepentrulocuine(fade
3.324.910decontracten2012),ceeaceareprezentat65,66%dintotalulde3.752.693contractenvigoare
aferente asigurrilor incluse n Clasa VIII. Pe segmentul asigurrilor obligatorii pentru locuine erau n
vigoare736.318contracte,reprezentnd19,62%dintotal.
La data de 31.12.2013, gradul de acoperire n asigurare a fondului locativ al Romniei, obinut prin
raportarea numrului de contracte pentru asigurri obligatorii i facultative la numrul total de locuine
(aproximativ8,5milioanelocuine,potrivitINS)afostde37,65%.
TabelulI28Evoluiaprincipalilorindicatoripentruasigurrilefacultativedelocuine(20112013)
Indicatori

4.392.647
638.532.825
130.750.782

3.324.910
565.773.166
154.127.843

2.464.186
586.210.016
163.256.197

Cretereabsolut
2013/2012
860.724
20.436.850
9.128.354

20,48

27,24

27,85

47.013.398

76.678.178

63.317.820

13.360.358

2011

Numrdecontractenvigoarelasfritulanului(buc.)
Primebrutesubscrise(lei)
Primebrutecedatenreasigurare(lei)
Pondereaprimelorbrutecedatentotalprimebrute
subscrise(%)
Indemnizaiibrutepltite(lei)
Sursa:ASF

2012

2013

TabelulI29Situaiaindicatorilorpentruasigurrileobligatorii*delocuine(20112013)
Indicatori

2011

Numrdecontractenvigoarelasfritulanului(buc.)
574.229
Primebrutesubscrise(lei)
35.310.758
Primebrutecedatenreasigurare(lei)
25.883.655
Ponderea primelor brute cedate n total prime brute
73,30
subscrise(%)
Indemnizaiibrutepltite(lei)
327.310
*PooluldeAsigurarempotrivaDezastrelorNaturale(PAID)
Sursa:ASF

59

331.131
24.200.893
14.424.191

736.318
60.253.975
36.894.680

Cretereabsolut
2013/2012
405.187
36.053.082
22.470.489

59,60

61,23

276.689

473.496

196.807

2012

2013

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.5.Rezervetehnice
Din analiza datelor nregistrate n situaiile financiare transmise ASF rezult c, la data de 31.12.2013,
societile de asigurare au constituit rezerve tehnice brute pentru activitatea de asigurri generale i de
via n valoare de 13.320.064.000 lei, n cretere nominal cu 7% fa de data de 31.12.2012, ceea ce
reprezintocreterentermenirealicu5,37%.
Rezerveletehnicebruteconstituitepentruasigurrilegeneraleaunregistratunvolumde7.451.089.408lei,
deinndastfeloponderede55,94%dintotal.Pentruasigurridevia,societileauconstituitrezerven
valoarede5.868.974.592lei,nivelaferentuneiponderide44,06%dintotal.
La data de 31.12.2013, partea cedat reasigurtorilor din rezervele tehnice brute era n valoare de
1.962.593.026lei,cumulatpentruasigurrigeneraleidevia,reprezentnd14,73%dintotalulrezervelor
tehnice brute. Comparativ cu data de 31.12.2012, valoarea total a prii cedate reasigurtorilor din
rezerveletehnicebruteconstituitepentruceledoucategoriideasigurareanregistratoscderenominal
cu9,38%ceeacentermenirealireprezintoscderecu10,76%.

4.5.1.Rezervetehniceconstituitepentruasigurrigenerale
Pentru activitatea de asigurri generale, la data de 31.12.2013, societile de asigurare aveau constituite
rezervetehnicebrutenvaloarede7.451.089.408lei,ocreterenominalcu6,87%,ceeacereprezinto
cretererealcu5,24%,fade31.12.2012.
Partea cedat reasigurtorilor din rezervele tehnice brute pentru asigurri generale avea o valoare de
1.891.111.277lei,nregistrndoscderenominalcu8,74%(scderecu10,13%,ntermenireali)fade
2012. Raportat la totalul rezervelor aferente asigurrilor generale, partea cedat reasigurtorilor a
reprezentat25,38%nivelnscderefadeanulprecedent,cndaceastasesituala29,72%.
Structura rezervelor tehnice brute pentru categoria asigurrilor generale, la data de 31.12.2013, era
urmtoarea:
rezerve de prime, n valoare brut de 3.157.532.267 lei, reprezint 42,38% din valoarea total a
rezervelor tehnice brute aferente asigurrilor generale. Comparativ cu soldul existent la sfritul
anului 2012, valoarea rezervelor de prime a nregistrat o cretere nominal cu 1,37%, ceea ce
nseamn un minus real de 0,18%. Creterea rezervelor de prim este n strns corelaie cu
evoluiapozitivnregistratdevolumulprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigeneralecareau
nregistratocreterenominalcu0,56%fadeanul2012.
Partea aferent cedrilor n reasigurare din rezervele de prime brute, n valoare de 492.154.840 lei,
reprezenta15,59%dinrezerveledeprimebrute.

rezervelededauneavizateineavizatebrute,nvaloarede3.816.474.170lei,reprezentau51,22%
din valoarea rezervelor tehnice brute constituite pentru asigurrile generale. Nivelul acestor
rezervetehniceanregistratocreterenominalcu11,69%fadedatade31.12.2012,ceeacen
termenirealiansemnatocreterecu9,99%.

Partea aferent cedrilor n reasigurare din valoarea rezervelor brute de daune avizate i neavizate, n
valoare de 1.245.604.367 lei, reprezenta 32,64% din totalul rezervelor de daune, nregistrnd o scdere
nominalcu7,25%fadeanulprecedent.ntermenireali,sanregistratoscderecu8,67%.

60

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI30Evoluiarezervelortehnicebrutepentruasigurrigenerale,nperioada20092013
Rezerve
tehnicebrute(lei)
6.931.624.256
6.782.629.538
7.022.466.930
6.971.815.101
7.451.089.408

Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Rezervede
primebrute(lei)
3.576.537.375
3.230.521.900
3.017.386.502
3.114.890.480
3.157.532.267

Rezervededauneavizatei
neavizate(lei)
3.003.255.595
3.128.617.940
3.543.612.908
3.416.959.206
3.816.474.170

Milioanelei

FiguraI37Dinamicarezervelortehnicebrutepentruasigurrigenerale,nperioada20092013
8.000
7.000
6.000
Rezervetehnicebrute(lei)

5.000
4.000

Rezervedeprimebrute(lei)

3.000
Rezervededauneavizatei
neavizate(lei)

2.000
1.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

nceeaceprivetestructurapeclasedeasigurriarezervelortehnicebruteconstituitedesocietipentru
asigurrigenerale,ladatade31.12.2013,valorisemnificativeaufostnregistrate,dupcumurmeaz:

clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare nregistra
rezervetehnicebrutenvaloarede1.771.058.903lei.Comparativcudatade31.12.2012,nivelula
fostnscderenominalcu9,72%,ceeacereprezintoscderentermenirealicu11,10%.Aceast
evoluie negativ a fost cauzat de diminuarea cu 7,92% a subscrierilor aferente asigurrilor din
clasa III. n total rezerve tehnice brute constituite pentru asigurri generale, clasa III deinea o
ponderede23,77%,nscderefadedatade31.12.2012,cndreprezenta28,14%dintotal;
clasa VIII Asigurri de incendiu i alte calamitai naturale rezervele tehnice brute erau n
valoare de 1.014.827.448 lei, reprezentnd 13,62% din total. Acest tip de rezerve a nregistrat o
cretere nominal cu 7,16%, ceea ce nseamn o cretere real cu 5,52% fa de data de
31.12.2012.
clasa X Asigurri de rspundere civil pentru vehicule rezervele tehnice brute, n valoare de
3.185.704.151lei,aunregistratocreterenominalcu8,58%(ocreterecu6,92%ntermenireali)
fade2012.Rezerveleconstituitepentruaceastclasreprezentau42,75%dintotalulrezervelor
tehnice brute constituite pentru asigurri generale, nivel n cretere cu 0,67 puncte procentuale
fadepondereacalculatlasfritulanului2012(42,08%).

61

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.5.2.Rezervetehniceconstituitepentruasigurridevia
Pentruactivitateadeasigurridevia,ladatade31.12.2013,societiledeasigurareaveaunregistrate
rezervetehnicebrutenvaloarede5.868.974.592lei,nivelncreterenominalcu7,15%(5,51%,cretere
real)fade31.12.2012.
Parteadinrezerveletehniceaferentcedrilornreasigurarepentruaceastcategoriedeasigurriaveao
valoare de 71.481.750 lei, reprezentnd 1,22% din totalul rezervelor tehnice brute pentru asigurrile de
via. Valoarea prii cedate n reasigurare din rezervele tehnice pentru asigurrile de via a sczut cu
23,57%ntermeninominali,respectivcu24,74%ntermenireali,fadeanul2012.

TabelulI31Evoluiarezervelortehnicebrutepentruasigurridevia,nperioada20092013
Rezerve
tehnicebrute(lei)
3.889.930.756
4.383.572.919
4.772.055.357
5.477.203.711
5.868.974.592

Anul
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Rezerve
matematicebrute(lei)
3.015.904.434
3.535.862.556
3.913.498.770
4.563.022.452
5.058.997.092

Ponderearezervelor
matematicentotal(%)
77,53
80,66
82,01
83,31
86,20

Milioanelei

FiguraI38Dinamicarezervelortehnicebrutepentruasigurridevia,nperioada20092013
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2009

2010

2011

Rezervetehnicebrute(lei)

2012

2013

Rezervematematicebrute(lei)

Sursa:ASF

Rezervele matematice brute, n valoare de 5.058.997.092 lei, reprezentau 86,20% din totalul rezervelor
tehnice brute constituite pentru asigurri de via, i au nregistrat o cretere nominal cu 10,87%
(9,18%,creterereal)fade31.12.2012.
n valoarea total a rezervelor matematice brute, ponderi semnificative au fost deinute de rezervele
matematice constituite pentru clasele AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare
40,06%)iAIIIAsigurrideviaianuitilegatedefondurideinvestiii(59,81%).

62

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.6.Activelesocietilordeasigurare
4.6.1.Activetotale
Ladatade31.12.2013,valoareatotalaaactivelorbilaniereraportatensituaiilefinanciarealesocietilor
deasigurareerade18.357.707.937lei,nregistrndoscderenominalcu3,18%comparativcuanul2012.
n termeni reali, lund n calcul rata inflaiei, valoarea activelor societilor de asigurare a nregistrat o
scderecu4,66%.
Valoarea total a activelor bilaniere la data de 31.12.2013 a fost influenat att de scderea valorii
activelor la cteva societi de asigurare n cursul anului 2013 (de exemplu societatea Astra SA la care
activeleausczutcu51%nanul2013),precumidescdereanumruluidesocietideasigurare(37fa
de39cteerauladatade31.12.2012).
TabelulI32Activelebilanierealesocietilordeasigurare,nperioada31.12.200931.12.2013

Data

31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Sursa:ASF

Totalactive
bilaniere

totaldincare

16.398.487.279
16.805.591.185
17.293.960.385
18.960.424.182
18.357.707.937

9.174.286.671
9.857.781.064
10.390.101.581
10.525.710.723
11.248.152.194

Plasamente(lei)
Plasamenteaferente
Obligaiuniialte
asigurrilordeviacu
titluricuvenitfix
componentinvestiional
3.557.692.096
1.501.947.164
4.515.307.549
1.880.392.260
5.113.381.422
2.122.748.569
4.925.977.303
2.629.080.446
5.360.401.087
2.993.042.517

Alte
plasamente
4.114.647.411
3.462.081.255
3.153.971.590
2.970.652.974
2.894.708.590

FiguraI39Evoluiaactivelortotaleiaplasamentelorfinanciare,nperioada31.12.200931.12.2013

18,36

6,00

11,25

9,17

8,00

9,86

10,00

10,53

31.12.2009
10,39

12,00

17,29

14,00

16,81

16,00

16,40

18,00

18,96

20,00

4,00

31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013

2,00
0,00
totalactive(mld.lei)

plasamentefinanciare(mld.lei)

Sursa:ASF

Raportat la PIB, valoarea total a activelor bilaniere deinute la data de 31.12.2013 de societile de
asiguraredinRomniareprezintoponderede2,92%,fade3,23%nregistratlasfritulanului2012.
Primele10societideasigurare,clasificatenfunciedecotadepia,deinactivebilanierede74,64%
dintotal,conformdatelorraportatensituaiilefinanciare.

63

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Ceamaimareponderentotalulactivelor,respectiv61,27%,estedeinutdeplasamentecare,ladatade
31.12.2013,eraunvaloarede11.248.152.194lei.Comparativcuanulprecedent,valoareaplasamentelora
nregistratocreterenominalcu6,86%,ceeacentermenirealireprezintocreterecu5,23%.
FiguraI40Structuraactivelorsocietilordeasigurareladatade31.12.2013

4,29% 0,87%
10,69%
Plasamente
Activenecorporale
17,65%

Conturilabancisicasierie
61,27%

Creante
Rezervecedateinreasigurare
Cheltuielideachizitiereportate

2,20%

Alteelementedeactiv

3,03%

Sursa:ASF

Principaleletipurideplasamenteraportatedesocietiledeasigurareaufosturmtoarele:

Titluri
4.601.020.744lei

OPCVM
2.053.173.073lei

Obligatiuni

Depozitela
institutiidecredit

1.439.165.064lei

919.968.842lei

Terenurisi
constructii
817.135.496lei

Valoarea plasamentelor efectuate de societile de asigurare n aciuni a fost de doar 155.694.815 lei la
datade31.12.2013,principaleleinvestiiifiindntitluri,obligaiuniiOPCVM.
Disponibilitilebnetiexistentendepoziteconstituitedesocietiledeasigurarelainstituiiledecredit
aveauovaloarede919.968.842lei,nivelcomparativcuceldinanulprecedent(ocreterededoar0,97%n
termeni nominali, ceea ce reprezint n termeni reali o scdere 0,57%). Raportat la valoarea total a
plasamentelor, depozitele constituite la instituiile de credit sau meninut pe tendina descendenta
nceputnanul2008,cndreprezentau33,72%.Lasfritulanului2013,acesteadeineauoponderede
8,18% din totalul plasamentelor, cot n scdere cu 0,48 puncte fa de cea nregistrat pentru sfritul
anului2012.

64

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.6.2.Activeadmisesacopererezerveletehnicebrutepentruasigurrigenerale
La data de 31.12.2013 valoarea activelor admise s acopere rezervele tehnice brute constituite pentru
asigurri generale a fost de 8.059.443.915 lei, n uoar scdere fa de nivelul nregistrat la data de
31.12.2012(0,95%).Graduldeacoperirearezervelortehnicecuactiveadmisepentruaceastacategoriede
asigurrieraladatade31.12.2013de108,16%.
Structura activelor admise s acopere rezervele tehnice brute pentru asigurri generale a fost la data de
31.12.2013urmtoarea:
Titluriledestatibonuridetezauremisedestatelemembre,nvaloarede2.243.339.914lei,au
fost utilizate ca active de 18 societi de asigurare. Valoarea acestor plasamente a nregistrat o
creterenominalcu11,05%(9,35%creterereal)fadeanul2012.Aceastcategoriedeactive
reprezint 27,83% din totalul activelor admise s acopere rezervele tehnice brute, i participa la
acoperireaa30,11%dinrezerveletehnicebrute;

Titlurile emise de autoriti ale administraiei publice localeauavutovaloarede23.754.518lei,


nivel n cretere nominal cu 8,37% (6,72%, cretere real) fa de data de 31.12.2012. Aceast
categoriedeactiveadeinutoponderede0,29%dintotalactiveadmise,iparticipalaacoperireaa
0,32%dinrezerveletehnicebrute.

Valorile mobiliare tranzacionate pe o pia reglementat i titluri de participare la fondurile


deschise de investiii au cumulat 376.024.796 lei, nregistrnd o cretere nominal cu 13,19%
(11,46%, cretere real) fa de data de 31.12.2012. Ponderea acestei categorii de active n total
activeadmiseafostde4,67%.Graduldeacoperirealrezervelortehnicebrutecuaceastcategorie
deactiveafostde5,05%.

Structuraacesteicategoriideactiveesteurmtoarea:
plasamentele n obligaiuni i alte instrumente ale pieei monetare i de capital au
totalizat 231.108.683 lei i au fost raportate de 7 societi de asigurare. Aceste active
dein o pondere de 61,46% din totalul valorilor mobiliare tranzacionate pe o pia
reglementat;
aciunileialteparticipaiicurandamentvariabilaucumulat96.821.141lei,nivelcea
reprezentat 25,75% din valorile mobiliare tranzacionate pe o pia reglementat. n
aceastcategoriedeactiveauinvestit10societideasigurare;
plasamentelenunitidefondaleorganismelordeplasamentcolectivinaltefonduri
de investiii au totalizat 48.094.971 lei i au deinut ponderea cea mai redus dintre
investiiile n valori mobiliare, respectiv 12,79%. Pentru acest tip de activ au raportat
investiii7societi.
Disponibilul n depozite, conturi curente i casierie, n valoare de 847.673.122 lei, a nregistrat o
scderenominalcu8,02%(9.42%,scderereal)fadedatade31.12.2012.Plasamentelenastfel
de instrumente au reprezentat 10,52% din total active admise. Gradul de acoperire al rezervelor
tehnicebrutecuaceastcategoriedeactiveafostde11,38%;
Creanele de la asigurai i intermediari, n valoare de 1.841.045.035 lei, admise n acoperirea
rezervelortehnicenvaloarede1.492.913.490lei,audeinutoponderede18,52%dintotalactive
admise, i acoper n proporie de 20,04% rezervele tehnice brute la data de 31.12.2013. Fa de
datade31.12.2012,valoareaacestoractiveasczutcu10,62%;

65

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Partea din rezervele tehnice aferent contractelor cedate n reasigurare, n valoare de


1.891.059.333lei,adeinutoponderede23,46%ntotalactiveadmise,iacopernproporiede
25,38% rezervele tehnice brute. Se nregistreaz o scdere nominal cu 8,74% (10,13%, scdere
real)fadedatade31.12.2012.

Terenurileiconstruciileadmisenacoperirearezervelortehniceaufosttotalizat567.622.752lei,
nivelncreterenominalcu11,38%(9,68%,creterentermenireali),fade31.12.2012.Aceast
categoriedeactiveadeinutoponderede7,04%dintotalulactiveloradmise.Graduldeacoperireal
rezervelortehnicebruteprinterenuriiconstruciiafost,ladatade31.12.2013,de7,62%.

Dobnzile de ncasat aferente activelor admise au cumulat66.787.256lei,nregistrndo scdere


nominal cu 11,34% (12,69%, n termeni reali) fa de data de 31.12.2012. Ponderea acestei
categoriintotalactiveadmiseafostde0,83%,iparticipacudoar0,90%laacoperirearezervelor
tehnicebrute.

Cheltuieliledeachiziiereportate,nvaloarede549.631.447lei,audeinutoponderede6,84%n
totalul activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice brute pentru asigurri generale.
Aceastcategorieanregistratocreterenominalcu6,95%(5,32%creterereal),fadedatade
31.12.2012.Graduldeacoperirealrezervelortehnicecuaceastcategoriedeactiveafostde7,36%.

66

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI41Evoluiastructuriiactiveloradmisesacopererezerveletehnicebrutepentruasigurrile
generalenperioada31.12.200931.12.2013
100%
4,43
0,80

4,28
0,83

Cheltuielideachiziiereportate

5,28
0,86

6,32

6,84

0,93

0,83

90%
20,42

Dobnzidencasataferenteactivelor
admisesacopererezerveletehnice
brute

19,24
21,38

80%

25,46

23,46
Parteadinrezerveletehniceaferente
contractelorcedatenreasigurare

70%

26,99
60%

Creanedelaasiguraii
intermediari,rezultnddin
operaiunideasiguraredirectei
acceptri

20,63
18,52

29,87
20,53

Terenurisiconstrucii

50%
7,62

7,04

6,36
6,26
5,88

40%

10,52

12,35
15,32
30%

19,36

0,58
0,67
3,11

0,58
0,86
2,50

11,32
0,46
1,03
2,59

27,94
22,62

10%

0,60
1,20
2,87

Unitinorganismedeplasament
colectivnvalorimobiliare(OPCVM)
ialtefondurideinvestiii

Aciuniialteparticipaiicu
randamentvariabilasimilate
acestora,tranzacionatepeopia
supravegheata

0,72
0,34
3,89

20%

Depoziteiconturicurentela
instituiidecreditsidisponibilitatiin
casierie

25,10

28,12

Obligaiuniialteinstrumenteale
pieeimonetareidecapital
asimilateacestora,tranzacionatepe
opiatasupravegheata

14,29

0%
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Sursa:ASF

67

31.12.2013

Titluridestatibonuridetezaur
emisedestatelemembresititluri
emisedeautoritialeadministraiei
publicelocale

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.6.3.Activeadmisesaacopererezerveletehnicebrutepentruasigurridevia
Valoareaactivelorcareacopereaurezerveletehnicebruteconstituitepentruasigurridevia,lasfritul
anului2013,afostde6.414.915.796lei,nivelncreterecu4,77%fadecelnregistratlasfritulanului
2012. Gradul de acoperire al rezervelor tehnice brute cu active admise, pentru categoria asigurrilor de
via,afostde109,3%.
Structura activelor admise s acopere rezervele tehnice brute pentru asigurrile de via la data de
31.12.2013afosturmtoarea:

Titluriledestatibonuridetezauremisedestatelemembreautotalizat2.360.202.497lei,niveln
creterenominalcu7,08%(5,45%,ntermenireali)fadedatade31.12.2012.Investiiilerealizate
n aceste tipuri de instrumente reprezint 36,79% din total active admise s acopere rezervele
tehnice. Gradul de acoperire al rezervelor tehnice brute cu aceast categorie de active a fost de
40,21%.
Titlurileemisedeautoritialeadministraieipublicelocaleaureprezentatplasamentenvaloare
de33.088.171lei,nivelncreterenominalcu21,91%(creterecu20,05%,ntermenireali)fade
datade31.12.2012.ntotalulactiveloradmisesaacopererezerveletehnicebrute,aceastcategorie
a deinut o pondere de 0,52%. Gradul de acoperire al rezervelor tehnice cu plasamente n titluri
emisedeautoritialeadministraieipublicelocaleafostde0,56%.
Valorile mobiliare tranzacionate pe o pia reglementat i titlurile de participare la fondurile
deschisedeinvestiiiaureprezentatplasamentetotalede3.201.646.905lei,nregistrndocretere
nominal cu 14,91% (13,16%, n termeni reali) fa de data de 31.12.2012. Ponderea valorilor
mobiliare n total active a fost de 49,91%, iar gradul de acoperire al rezervelor tehnice brute cu
aceastcategoriedeactiveafostde54,55%.
Disponibilul n depozite, conturi curente i casierie a totalizat 286.660.603 lei, nivel ce a
reprezentat o scdere nominal cu 21,77% (22,96%, scdere n termeni reali) fa de data de
31.12.2012. Contribuia acestui tip de active la formarea activelor totale admise s acopere
rezervele tehnice brute a fost de 4,47%. Gradul de acoperire al rezervelor tehnice brute cu
disponibilulndepozite,conturicurenteicasierieafostde4,88%.
Creanele de la asigurai i intermediari au cumulat 183.587.289 lei i au nregistrat o scdere
nominal cu 32,67% (scdere cu 33,70%, n termeni reali) fa de data de 31.12.2012. Aceast
categorieareprezentat2,86%dintotalulactiveloradmisesacopererezerveletehnicebrutepentru
asigurri de via. Gradul de acoperire al rezervelor tehnice brute cu creanele de la asigurai i
intermediariafostde3,13%.
Partea din rezervele tehnice aferent contractelor cedate n reasigurare a avut o valoare de
70.531.750lei,anregistratoscdere nominalcu 24,12%(25,28%,scdere real)fadedatade
31.12.2012iadeinutoponderede1,10%ntotalactiveadmise.Graduldeacoperirealrezervelor
tehnicebrutecuaceastcategoriedeactiveafostde1,20%.
Terenurileiconstruciileadmisenacoperireaufostnvaloarede93.100.764lei,nivelnscdere
nominalcu42,50%(43,38%,scderereal)fadedatade31.12.2012.Pondereaacesteicategorii
ntotalactiveadmiseafostde1,45%.Graduldeacoperirealrezervelortehnicebrutecuterenurii
construciiafostde1,59%.
Dobnziledencasataunsumat103.900.681leiiaunregistratocreterenominalacu2,29%,ceea
ce n termeni reali reprezint o cretere cu 0,73% fa de data de 31.12.2012. Ponderea acestei
categoriintotalactiveadmiseafostde1,62%.Graduldeacoperirealrezervelortehnicebrutecu
dobnziledencasataferenteactiveloradmiseafostde1,77%.
Cheltuieliledeachiziiereportateaunsumat82.072.799leiiaunregistratoscderenominalcu
25,17%(scdererealcu26,31%),fadedatade31.12.2012.Acesteactiveaudeinutopondere
de1,28%ntotalulactiveloradmise.Graduldeacoperirealrezervelortehnicebrutecucheltuielile
deachiziiereportateafostde1,40%.

68

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI42Evoluiastructuriiactiveloradmisesacopererezerveletehnicebrutepentruasigurrilede
vianperioada31.12.200931.12.2013
100%
3,47
2,23
1,71
90%

6,57
3,47

2,66
1,97
1,68

2,16
1,94
1,71

6,13

5,90

3,15

3,18

Cheltuielideachiziiereportate

4,45

1,28
1,62
1,1
2,86
1,45

2,64

4,47

Dobnzidencasataferente
activeloradmisesacopere
rezerveletehnicebrute

1,79
1,66
1,52

5,99
5,63

8,49

80%

Parteadinrezerveletehnice
aferentecontractelorcedaten
reasigurare

12,23
31,38

70%

Creanedelaasiguraii
intermediari,rezultnddin
operaiunideasiguraredirectei
acceptri

28,46

26,76
24,95
60%

18,01

Terenurisiconstrucii

0,7
0,68

0,55

0,49
0,62

50%

14,82

14,38

16,50

14,57

17,83

Depoziteiconturicurentela
instituiidecreditsi
disponibilitatiincasierie

40%
Unitinorganismede
plasamentcolectivnvalori
mobiliare(OPCVM)ialte
fondurideinvestiii

30%
Aciuniialteparticipaiicu
randamentvariabilasimilate
acestora,tranzacionatepeo
piasupravegheata

20%

36,81

35,78

37,85

36,44

37,31
Obligaiuniialteinstrumente
alepieeimonetareidecapital
asimilateacestora,
tranzacionatepeopiata
supravegheata

10%

Titluridestatibonuridetezaur
emisedestatelemembresi
Titluriemisedeautoritiale
administraieipublicelocale

0%
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Sursa:ASF

69

31.12.2013

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.6.4Plasamenteefectuatedesocietiledeasigurarenstrintate
Valoarea plasamentelor societilor de asigurare n titluri de stat i bonuri de tezaur, valori mobiliare
tranzacionatepeopiareglementatititlurideparticiparelafondurideinvestiiiladatade31.12.2013
erade8.249.053.696lei,dincaredeinutenstrintate2.638.060.883lei,ceeacereprezint31,98%din
total. Trebuie menionat faptul c societile de asigurare nregistreaz i altfel de plasamente n
strintate, de tipul terenurilor i/sau a construciilor i depozitelor bancare, care nu sunt luate n
considerarelaacestcapitol.
La data de 31.12.2013, investiiile n strintate efectuate n titluri de stat i bonuri de tezaur, valori
mobiliare tranzacionate pe o pia reglementat i titluri de participare la fonduri de investiii, aferente
activitiideasigurrigenerale,nvaloarede212.799.015lei(echivalent47milioaneeuro),aufostrealizate
nurmtoareletitluridevaloare:
obligaiuni63,59%;
aciuni17,09%;
titlurideparticiparelafondurideinvestiii13,70%;
titluridestatibonuridetezaur5,62%.
PlasamentesemnificativenobligaiuniaufostefectuatenAnglia(11,78%),Bulgaria(9,16%),Luxemburg
(10,06%) i SUA (4,30%), iar n aciuni au fost efectuate n Statele membre ale Uniunii Europene; cele n
uniti de fond ale Organismelor de Plasament Colectiv n Valori Mobiliare (OPCVM) au fost efectuate n
Austria,iarcelentitluridestataufostefectuatenStatelemembrealeUniuniiEuropene.

Pentru asigurrile de via investiiile n strintate la data de 31.12.2013 au fost n valoare de


2.425.261.868lei(541milioaneeuro),iauavuturmtoareastructura:
81,69%,respectiv1.981.083.380lei(442milioaneeuro)audeinutoplasamentelerealizatepentru
asigurrile de via cu component investiional, de tip unitlinked. Investiiile realizate n
strintatedesocietiledeasigurri,nnumeleclienilorcareauncheiatasigurrideviadetip
unitlinked, au fost ndreptate n cea mai mare parte, respectiv 87,43%, n uniti de fond ale
OPCVM cu emiteni din state membre, precum: Luxemburg (88,80%), Germania (6,16%), Austria
(4,59%) i alte ri. De asemenea, obligaiunile au deinut o pondere de 12,55% din totalul
plasamentelor aferente asigurrilor de via cu component investiional de tip unitlinked i au
fostndreptatespreemitenidinriprecum:Austria(42,16%)MareaBritanie(23,95%),Luxemburg
(20,25%)ialteri.
18,31%, respectiv 444.178.488 lei (99 milioane euro), au deinuto plasamentele realizate pentru
asigurrile de via tradiionale. Investiiile realizate n strintate de societile de asigurri,
aferente activitii de asigurri de via tradiionale, au fost ndreptate ctre obligaiuni (74,51%),
titluridestatibonuridetezaur(15,21%),unitidefondaleOPCVM(4,76%)iaciuni(5,52%).Din
valoarea cumulat a plasamentelor n obligaiuni corporatiste, de 330.965.358 lei, un procent de
32,36% a fost realizat de emiteni din SUA. Plasamentele n obligaiuni corporatiste n Statele
membrealeUniuniiEuropeneauatinsovaloarede223.853.629lei,nivelceareprezentat67,64%
dintotal.Plasamentesemnificativenobligaiunicorporatistecuemitenieuropeniaufostrealizate
nurmtoarelestate:MareaBritanie39,52%;Norvegia14,34%.

70

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.7.Activitateadereasigurare
nanul2013,unnumrde26desocietideasigurareaucedatriscurinreasigurarepentruactivitateade
asigurrigeneralei18societipentruactivitateadeasigurridevia.
Valoarea total a primelor subscrise cedate n reasigurare n anul 2013 a fost de 2.319.056.875 lei
reprezentnd28,54%dintotalprimebrutesubscrisedesocietiledeasiguraredinRomniananul2013.
Fadevaloareaprimelorsubscrisecedatenreasigurarenanulanterior,variaiansumade580.239.643lei
reprezintocreterenvalorinominalecu33,37%,respectivde28,27%nvalorireale.
Pentrucategoriadeasigurrigenerale,nanul2013,aufostcedatenreasigurareprimebrutesubscrisen
valoare de 2.258.953.512 lei reprezentnd 34,80% din total prime brute subscrise pentru asigurri
generale.
n ceea ce privete asigurrile de via, primele cedate n reasigurare au nregistrat o cretere cu 0,33%,
rmnndaproapeneschimbate.
n anul 2013 activitatea de primiri n reasigurare a cunoscut o cretere cu 1,5% fa de anul precedent,
pondereacovritoarefiindprimirilenreasigurarepentruactivitateadeasigurrigenerale.
Principaliiindicatoriaiactivitiidereasigurarenanii2012i2013seprezintdupcumurmeaz:
TabelulI33Principaliiindicatoriaiactivitiidereasiguraren2013
Indicatori
Primebrutesubscrise(lei)
Primenreasigurare(lei)
Comisioaneleaferenteprimirilor
nreasigurare(lei)
Pondereacomisioaneloraferente
primirilornprimeleaferente
acestora(%)
Primecedatenreasigurare(lei)
Pondereaprimelorcedatentotal
primebrutesubscrise(%)
Comisioaneleprimitepentru
cedrinreasigurare(lei)
Pondereacomisioanelorprimite
pentrucedrinreasigurare(%)
Veniturinregistratedela
reasiguratoridinindemnizaii
recuperate(lei)
Pondereaveniturilornregistrate
delareasiguratoridin
indemnizaiirecuperatentotal
primebrutesubscrisecedaten
reasigurare(%)
Sursa:ASF

Asigurridevia
Asigurrigenerale
2012
2013
2012
2013
1.802.519.132 1.634.296.439 6.454.395.818 6.490.358.402
39.044
44.433
35.255.931
35.778.914

Total(generale+via)
2012
2013
8.256.914.950 8.124.654.841
35.294.975 35.823.347

7.657.045

7.794.593

7.657.045

7.794.593

21,72%

21,79

21,69%

21,76%

59.903.019

60.103.363 1.678.914.213 2.258.953.512

3,32%

3,68%

26,01%

34,80%

17.127.424

14.956.231

281.908.429

354.903.720

28,59%

24,88%

16,79%

15,71%

16.738.291

16.865.640

27,94%

28.06%

937.128.744 1.424.011.256

55,82%

63,04%

1.738.817.232 2.319.056.875
21,06%

28,54%

299.035.853 369.859.951
17,20%

15,95%

953.867.035 1.440.876.896

54,86%

62,13%

Programuldereasigurareadoptatdesocietiledeasigurare,prezentatdectreacesteanRaportulanual
privindstrategiadereasigurarenanulfinanciar2013,pstreaznliniimariaceiaireasiguratoriitipuride
contractedereasigurarencheiatenanulanterior.

71

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Mil

FiguraI43Dinamicaprimelorbrutesubscriseialeprimelorbrutesubscrisecedatenreasigurare,
nperioada20102013(mil.lei)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2010
2011
2012
2013
PBS

PBScedate

PBS

AG

PBScedate
AV

Sursa:ASF

Deoarece reasigurarea este cea mai indicat soluie pentru dispersia riscurilor, meninerea cerinelor de
solvabilitate,obinereanivelriiprofiluluiderisc,cretereacapacitaiidesubscriere,societileauoptat,ca
i n anii precedeni, pentru ncheierea att a tratatelor de reasigurare proporionale cota parte sau
surplus,ctiacelorneproporionaleexcedentdedaunperrisci/sauevenimentsaustopdaun.
Valoarea veniturilor nregistrate de la reasiguratori din indemnizaii recuperate, n baza contractelor de
reasigurare ncheiate, au fost n anul 2013 de 1.440.876.896 lei, n cretere fa de anul 2012 cu
487.009.861 lei, reprezentnd o cretere cu 51,06% n valori nominale, respectiv o cretere real de
45,28%.

Mil

FiguraI44Dinamicaveniturilornregistratedelareasigurtoridinindemnizaiirecuperate,nperioada
20102013(mil.lei)
2.500
2.000
PBScedate

1.500
1.000

Venituriinregistratedela
reasiguratoridinindemnizatii
recuperate

500
0
2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

72

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.7.1Activitateadeasigurrigenerale
nsectorulasigurrilorgenerale,primelebrutecedatenreasigurareaufostnanul2013de2.258.953.512lei,
reprezentnd34,80%dintotalprimebrutesubscrisepentruactivitateadeasigurrigenerale.nconsecin,
la data de 31.12.2013, gradul reinerii proprii rezultat din raportrile transmise de ctre societile de
asigurareafostde65,20%dinvolumulprimelorbrutesubscrisepentruasigurrigenerale.
Seconstatocretereaprocentuluireprezentndcedrinreasigurarefadeanulprecedentcndafost
cedatnreasiguraredoarunprocentde26,01%dinprimebrutesubscrisepentruasigurrigenerale.Astfel,
valorile demonstreaz o preocupare permanent a asiguratorilor n anul 2013 de a se reasigura n fa
riscurilormajore,obinndoproteciedelareasigurtori,nprincipal,dinEuropaiSUA.

Mil

FiguraI45Dinamicaprimelorbrutesubscriseialeprimelorbrutesubscrisecedatenreasigurarepentru
categoriaasigurrilorgenerale,nperioada20102013(mil.lei)
7.000

6.640

6.490

6.454

6.084

6.000
5.000
4.000
PBS

3.000
2.000

1.213

1.332

1.679

2.259

PBScedate

1.000
0
2010

2011

2012

2013

Sursa:ASF

Pentru categoria asigurrilor generale cele mai mari ponderi n valoarea total a primelor cedate n
reasigurareaufostnregistratepentruurmtoareleclasedeasigurri:

clasa VIII asigurri de incendiu i alte calamitai naturale, nregistreaz un volum al primelor
cedate n reasigurare de 514.941.382 lei, reprezentnd 48,56% din total prime brute subscrise
pentruaceastclasdeasigurrii22,80%dintotalprimecedatenreasigurarepentruasigurrile
generale. Fa de anul precedent se constat o cretere a valorii primelor subscrise cedate n
reasigurare pentru aceast clas de asigurri cu 5,98% n valori nominale, respectiv o cretere n
valoarerealcu1,92%.

73

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Mil

FiguraI46Dinamicaprimelorbrutesubscriseialeprimelorcedatenreasigurareaferenteclaseide
asigurrigeneraleVIIIasigurrideincendiuialtecalamitainaturale,nperioada20102013(mil.lei)
1.400
1.200
1.000

2010

800

2011

600
400

2012

200

2013

0
PBS

PBScedate

Sursa:ASF

Pentru daunele produse, veniturile nregistrate de la reasiguratori din indemnizaii recuperate au fost n
sum de 83.580.975 lei, reprezentnd 37,77% din valoarea indemnizaiilor brute pltite pentru aceast
clas.Acesteindemnizaiiaunregistratoscderenvalorinominalecu7,86%fadeanul2012.
clasa Xasigurri de rspundere civil pentru vehicule, cu un volum al primelor cedate n
reasigurare de 773.761.857 lei, reprezentnd 31,43% din volumul primelor subscrise pe aceast
clasdeasigurarei34,23%dintotalprimecedatenreasigurarepentruasigurrilegenerale.Fa
de anul precedent se constat o cretere puternic a valorii primelor subscrise cedate n
reasigurarepentruaceastclascu20,46%nvalorinominale,respectivcu15,85%nvalorireale.

Mil

FiguraI47Dinamicaprimelorbrutesubscriseialeprimelorcedatenreasigurareaferenteclaseide
asigurrigeneraleXasigurriderspunderecivilpentruvehicule,nperioada20102013(mil.lei)
3.000
2.500
2.000

2010

1.500

2011
2012

1.000

2013

500
0
PBS

PBScedate

Sursa:ASF

Pentru daunele produse, veniturile nregistrate de la reasiguratori din indemnizaii recuperate pentru
acesteasigurride801.194.729leiaunregistratocreterenominalcu45,15%irealcu39,59%fade
anul2012.Raportatelatotalulindemnizaiilorbrutepltitepentruaceastclasdeasigurri,nanul2013,
veniturilenregistratedelareasiguratoridinindemnizaiirecuperateaureprezentat41,58%.

clasaIIIAsigurridemijloacedetransportterestru,alteledectceleferoviare,cuunvolumal
primelorcedatede628.176.861lei,reprezentnd35,59%dintotalprimesubscrisepentruaceast
clasdeasigurrii27,81%dintotalprimecedatenreasigurarepentruasigurrilegenerale.Fa
de anul precedent se constat o puternic cretere a valorii primelor subscrise cedate n
reasigurare pentru aceast clas de asigurri cu 169,31% n valori nominale i o cretere cu

74

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

159,00% n valori reale, chiar dac primele brute subscrise au avut o tendin de scdere uoar
(scderecu7,92%nvalorinominale).

Mil

FiguraI48Dinamicaprimelorbrutesubscriseialeprimelorcedatenreasigurareaferenteclaseide
asigurrigeneraleIIIAsigurridemijloacedetransportterestru,alteledectceleferoviare,nperioada
20102013(mil.lei)
3.000
2.500
2.000

2010

1.500

2011

1.000

2012
2013

500
0
PBS

PBScedate

Sursa:ASF

Veniturile nregistrate de la reasiguratori din indemnizaii recuperate pentru daunele produse au fost n
valoarede448.431.096lei,ncreterenominalcu193,09%,respectivcretererealcu181,87%fade
anul2012.Aceastasumreprezint25,41%dintotalindemnizaiibrutepltitedeasiguratori.
Alte clase, care au nregistrat modificri semnificative, fa de anul 2012, din punct de vedere al
subscrierilordeprimebrute,precumialcedrilornreasiguraresunturmtoarele:
clasa XV asigurri de garanii, cu un volum al primelor cedate n reasigurare de 44.254.899 lei
reprezentnd21,06%dintotalprimebrutesubscrisepentruaceastclasdeasigurrii1,96%din
totalprimecedatenreasigurarepentruasigurrilegenerale.
Seremarcfaptulc,fadeanultrecut,pentruaceastclasdeasigurriaucrescutsubscrierilecu38,01%
coroboratcuocretereavaloriiprimelorsubscrisecedatenreasigurarecu20,71%nvalorinominale,ceea
cenvalorirealereprezintocreterecu16,09%.
Pentru daunele produse, veniturile nregistrate de la reasigurtori din indemnizaii recuperate au fost n
valoarede5.138.394lei,ncreterenominalcu1870,58%,respectivcretererealcu1795,15%fade
anul2012.

clasaXIIIasigurriderspunderecivilgeneral;volumulprimelorbrutesubscriseanregistrato
scderecu14%fadeanulprecedent,nschimbceprimelebrutesubscrisecedatenreasigurare
aunregistratocreterenvalorinominalecu28,50%,nregistrndunvolumde118.995.940lei.

Valoareaveniturilornregistratedelareasiguratoridinindemnizaiirecuperatepentrudauneleproduseau
fostnsumde19.439.237lei,nscderenominalcu58,73%,respectivoscdererealcu60,31fade
anul2012.

75

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.7.2Activitateadeasigurridevia
nanul2013,nsectorulasigurrilordeviavaloareaprimelorcedatenreasigurareafostde60.103.363lei,
un nivel relativ constant fa de cel raportat n anul 2012, cu o cretere nominal cu 0,33%, ceea ce n
termenirealireprezintoscderecu3,51%.

Mil

FiguraI49Dinamicaprimelorbrutesubscriseialeprimelorbrutesubscrisecedatenreasigurarepentru
categoriaasigurrilordevia,nperioada20102013(mil.lei)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

2010
2011
2012
2013

PBS

PBScedate

Sursa:ASF

Raportatelatotalulprimelorbrutesubscrisedinasigurriledevia,primelecedateaureprezentat3,68%,
meninnduse aproximativ la acelai nivel fa de anul 2012. n consecin, gradul reinerii proprii a
riscurilor asumate prin contractele de asigurri de via era de 96,32% la data de 31.12.2013, valoarea
primelornetefiindde1.574.193.076lei.
Cea mai mare pondere n totalul primelor cedate n reasigurare, respectiv de 93,88%, a fost raportat
pentru clasa I Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare. Astfel c, primele cedate
pentruaceastclasdeasigurriaufostnsumde56.425.176lei,nregistrndovaloareconstantfade
anul2012.
Dintotalulindemnizaiilorbrutepltitenanul2013pentruasigurriledevia,nvaloarede134.773.646lei,
veniturilenregistratedelareasigurtoridinindemnizaiirecuperateaufostnsumde16.865.640leiiau
reprezentat12,51%.
Programele de reasigurare ale societilor care practic categoria asigurrilor de via nu au suferit
modificri substaniale fa de anul 2012, att din punct de vedere al valorilor primelor brute subscrise
cedatenreasigurarectidinpunctdevederealstructuriilor.

4.7.3Analizanecesaruluidecapitalnvedereasubscrieriiriscurilordecatastrofnatural
conformOrdinuluinr.12/2012
Normeleprivindautorizareaidesfurareaactivitiidesubscriereicedarenreasigurareariscurilorde
catastrofnaturalpusenaplicareprinOrdinulnr.12/2012includmetodologiadecalculalnecesaruluide
capital pentru riscurile de catastrof natural (cutremur i inundaie), abordnd un calculul omogen al
dauneimaximeprobabilepentrutoiasiguratoriiromnicaresubscriuastfelderiscuri.

76

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

nurmaanalizeidatelorfurnizatedecele26desocietideasigurarecaresuntautorizatessubscrieriscuri
decatastrofnatural,pentrudatade30.09.2013,saconstatatfaptulclanivelulindustrieideasigurri,
daunamaximprobabilbrut,calculatconformmodeluluidinNorme,sesitueazlacirca12,91mld.lei,
dincarepeste90,96%arreveninsarcinareasigurtorilor.Cumulat,acestesocietiprezentau,ladatade
30.09.2013unexcedentdefonduriproprii(incluzndactivulnetirezervadecatastrofnet)decirca1,6
mld.leifadedaunamaximprobabilrmasnsarcinalor.

4.8.Cheltuieliledeachiziieiadministrare
Valoarea cumulat a cheltuielilor de achiziie i administrare raportate de societile de asigurare pentru
anul2013afostde3.415.416.798lei,ncreterecu6,74%fadeanul2012,ceeacenseamnntermeni
realiocreterecu2,65%.
Cheltuielile de achiziie, de 1.997.363.583 lei, au reprezentat 58,48% din total cheltuieli, n timp ce
cheltuieliledeadministrareaudeinutoponderede41,52%,aferentuneivaloride1.418.053.215lei.
Valoareatotalacheltuielilordeachiziieiadministrareareprezentat42,04%dinvolumulprimelorbrute
subscrise pentruambele categoriide asigurare,n anul2013,nivelmai marecu3,29puncteprocentuale
fadecelnregistratnanul2012.
TabelulI34Structuracheltuielilordeachiziieiadministrarepecategoriideasigurri
Indicator
Cheltuielideachiziie
Cheltuielideadministrare
Totalcheltuielideachiziie
iadministrare
Sursa:ASF

Asigurridevia
(lei)
2012
2013
313.071.708 308.344.272
415.538.962 400.795.073

Asigurrigenerale
(lei)
2012
2013
1.436.830.625 1.689.019.311
1.034.178.649 1.017.258.142

2012
1.749.902.333
1.449.717.611

2013
1.997.363.583
1.418.053.215

728.610.670

2.471.009.274

3.199.619.944

3.415.416.798

709.139.345

2.706.277.453

Total
(lei)

Ladatade31.12.2013structuracheltuielilordeachiziieiadministrareseprezintastfel:
Pentruactivitateadeasigurrigenerale,cheltuieliledeachiziieiadministrareraportatedesocietilede
asigurare aveau o valoare de 2.706.277.453 lei (79,24% din totalul nregistrat la nivelul ntregii piee), n
creterenominalcu9,52%fadeanul2012,ceeaceansemnatocreterecu5,33%ntermenireali.
Dinanalizapeclasedeasigurrigeneraleacheltuielilordeachiziieiadministrarearezultatccelemai
marivalorisuntaferenteclaseiXAsigurriderspunderecivilpentruvehicule(1.003.391.973lei),clasei
III Asigurri de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare (741.621.496 lei) i
clasei VIII Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale (458.781.518 lei). Valoarea cumulat a
cheltuielilor de achiziie i administrare realizate pentru cele dou clase auto (III i X) a fost de
1.745.013.469 lei, ceea ce a reprezentat 64,48% din totalul cheltuielilor de acest gen aferente ntregii
categoriideasigurrigeneralei41,29%dinprimelebrutesubscrisepentruceledouclase.
Comparativcuanul2012,cheltuieliledeachiziieiadministrarepentruclasaIIIAsigurridemijloacede
transportterestru,alteledectceleferoviare,aunregistratocreterenominalcu1,66%(ioscderecu
2,23%,ntermenireali).

77

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Pe segmentul asigurrilor de rspundere civil pentru vehicule (clasei X), cheltuielile de achiziie i
administrareaunregistratocreterenominalcu19,17%(iocreterecu14,61%ntermenireali)fade
anul2012.
FiguraI50Evoluiacheltuielilordeachiziieiadministrarepentruasigurrigenerale

milioanelei

2.000

1.689
1.437

1.500

1.034

1.017

2012

1.000

2013
500
0
Cheltuielideachizitie

Cheltuielideadministrare

Sursa:ASF

FiguraI51Structuracheltuielilordeachiziieiadministrarepeclasedeasigurrigenerale(%)
la31.12.2013

18,57
37,08

X
III

16,95

VIII
alteclase

27,40

Sursa:ASF

Pentruactivitateadeasigurridevia,cheltuieliledeachiziieiadministrareraportatepentruanul2013
sau situat la un volum de 709.139.345 lei (ceea ce reprezint 20,76% din totalul nregistrat la nivelul
pieei),fiindnscderenominalcu2,67%(scderecu6,40%ntermenireali)fadeanul2012.

Pentru clasa I Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, cheltuielile de achiziie i
administrare efectuate de societi au fost de 546.342.614 lei (77,04% din totalul aferent asigurrilor de
via),ncreterenominalcu3,50%(0,46%scderereal)fadeanul2012.
CheltuieliledeachiziieiadministrareaferenteclaseiIIIAsigurrideviaianuiticaresuntlegatede
fondurideinvestiiiauavutovaloareade113.779.642lei(16,05%dintotalulaferentasigurrilordevia),
nscderenominalcu24,31%fade2012,ceeaceansemnatoscdererealcu27,21%.

78

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

milioanelei

FiguraI52Evoluiacheltuielilordeachiziieiadministrarepentruasigurriledevia
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00

415,54
313,07

400,80

308,34
2012
2013

Cheltuielideachizitie

Cheltuielideadministrare

Sursa:ASF

FiguraI53Structuracheltuielilordeachiziieiadministrarepeclasedeasigurridevia(%)
la31.12.2013
6,91
AI
16,05
AIII

alteclase
77,04

Sursa:ASF

Cheltuielideachiziie
nanul2013,societiledeasigurriauraportatcheltuielideachiziienvaloarede1.997.363.583lei,nivel
ncreterenominalcu14,14%(ocreterecu9,77%ntermenireali)fadeanul2012.
Structurapecategoriideasigurareacheltuielilordeachiziieafosturmtoarea:
Pentruasigurrilegenerale,cheltuieliledeachiziieefectuatenanul2013aufostde1.689.019.311lei,
ncreterenominalcu17,55%(respectivocretererealde13,05%)fadeanul2012.Aceast
valoare reprezint 84,56% din totalul cheltuielilor de achiziie raportate de societi pentru
asigurrigeneraleiasigurridevia.
Pentru asigurrile de via, cheltuieliledeachiziieauavutovaloarede308.344.272lei(15,44%
din totalul cheltuielilor de achiziie raportate pentru ambele categorii de asigurare), n scdere
nominalcu1,51%(5,28%scderereal)fadeanul2012.

Cheltuielideadministrare
Cheltuieliledeadministrarenregistratedesocietiledeasigurarepentruanul2013,auavutovaloarede
1.418.053.215 lei, n scdere nominal cu 2,18% (scdere cu 5,92%, n termeni reali) fa de anul 2012.
Structuracheltuielilordeadministrare,peceledoucategoriideasigurare,afosturmtoarea:

79

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Pentru asigurri generale, cheltuielile de administrare au avut o valoare de 1.017.258.142 lei,


reprezentnd 71,74% din totalul cheltuielilor de administrare, n scdere nominal cu 1,64%
(scderecu5,40%,ntermenireali)fadeanul2012.
Pentru asigurri de via, cheltuielile de administrare au avut o valoare de 400.795.073 lei,
reprezentnd 28,26% din totalul cheltuielilor de administrare, n scdere nominal cu 3,55%
(scderecu7,24%,ntermenireali),fadeanul2012.
TabelulI35Ratadauneiprincipalelorclasedeasigurrigenerale,nperioada20112013
Clasa

Totalasigurri
generale,dincare:
ClasaIII
ClasaVIII
ClasaX
Sursa:ASF

Rata
cheltuielilor
40,27%

2011
2012
2013
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
Rata
daunei combinat cheltuielilor daunei combinat cheltuielilor daunei combinat
73,20%

113,47%

38,90% 69,10%

108,00%

41,97% 71,60%

113,57%

33,81% 84,18%
46,03% 16,19%
40,58% 103,46%

117,99%
62,22%
144,04%

35,19% 92,82%
37,98% 25,34%
41,05% 83,68%

128,01%
63,32%
124,73%

38,68% 89,43%
43,71% 24,61%
42,56% 88,37%

128,11%
68,32%
130,92%

Pentrusectorulasigurrilorgenerale,ratacheltuielilor,calculatcaraportdintrecheltuieliledeachiziiei
administrareiprimelebrutectigateafostde41,97%,ncreterefadeceanregistratnanul2012,de
38,96%.
Ratadaunei,calculatcaraportdintredaunelebruteapruteiprimelebrutectigateafostde71,60%n
anul2013,fadenivelulde69,10%nregistratnanul2012,ncreterecu3,62%.
Rata daunei combinat pentru sectorul asigurrilor generale, calculat ca raport dintre daunele brute
aprute,cheltuielideachiziieiadministrareiprimelebrutectigateafostde113,57%nanul2013,fa
denivelulde108%nregistratnanul2012.
Din analiza pe clase de asigurri generale, se observ faptul c au fost nregistrate creteri ale acestui
indicatorattlanivelulclaseiIIIAsigurridemijloacedetransportterestru(alteledectferoviare),clasei
VIIIAsigurrideincendiuialtecalamitinaturale,ctilanivelulclaseiXAsigurriderspunderecivil
auto.PentruclaseleIIIiXratacombinatadauneiadepitpragulde100%,aceastaindicndfaptulc
pentruceledouclasesaunregistratpierderinrezultatultehnic.

4.9.Solvabilitateasocietilordeasigurare
Analiza gradului de solvabilitate, determinat pe fiecare categorie de asigurare, n conformitate cu
directiveleeuropeneaconstituitinanul2013oprioritatencadrulsupravegheriiprudeniale.
TabelulI36Evoluiavaloriimarjeidesolvabilitate(nlei)disponibilnregistratpentruasigurri
generaleiasigurridevia,nperioada31.12.200931.12.2013:
Categoriideasigurri
Asigurrigenerale
Asigurridevia
Sursa:ASF

31.12.2009
2.012.033.024
1.199.193.246

Marjadesolvabilitatedisponibil
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
2.125.511.889
2.038.318.791
1.939.918.788
1.219.431.465
1.028.915.044
1.062.053.390

80

31.12.2013
944.286.575
899.672.499

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI37continuareTabelI36
Categoriideasigurri
Asigurrigenerale
Asigurridevia
Sursa:ASF

2010/2009
5,64
1,69

Ritmdemodificare(%)
2011/2010
2012/2011
4,10
4,83
15,62
3,22

2013/2012
51,32
15,29

2013/2009
53,07
24,98

Ladatade31.12.2013,valoareamarjeidesolvabilitatedisponibilaferentactivitiideasigurrigenerale
a nregistrat o scdere nominal cu 995.632.213 lei, respectiv cu 51,32%, fa de cea nregistrat pentru
data de 31.12.2012. Aceast situaie a fost generat n contextul rezultatului tehnic negativ nregistrat la
nivelulsectoruluiasigurrilorgeneralenanul2013.
Ladatade31.12.2013,valoareamarjeidesolvabilitatedisponibilaferentactivitiideasigurrideviaa
nregistratoscderenominalcu162.380.891lei,respectivcu15,29%,fadeceanregistratpentrudata
de31.12.2012.
Ladatade31.12.2013dintrunnumrde28desocieticarepracticasigurrigenerale:
6asiguratoriauungraddesolvabilitatepeste1,5;
16asiguratoriauungraddesolvabilitatecuprinsntre1,05i1,5;
3asiguratoriaugraduldesolvabilitatentre1i1,05;
3societinundeplinesccerinadesolvabilitate.Dintreacestea2seaflnproceduraderedresare
financiar, iar un asigurator ia majorat capitalul social n perioada urmtoare ndeplinind astfel
cerinadesolvabilitate.
Dintrecele17societicarepracticasigurridevia:
13asiguratoriauungraddesolvabilitatepeste1,5;
3asiguratoriauungraddesolvabilitatecuprinsntre1,05i1,5;
un asigurator nu ndeplinete cerina de solvabilitate, ca urmare a faptului c nu a obinut toate
aprobrilenecesaremajorriicapitaluluisocialpnlasfritulanului.

4.10.Rezultatelefinanciareirezultateletehnicealesocietilordeasigurare
Din centralizarea datelor nregistrate n situaiile financiare a societilor care au desfurat activitate de
asigurare n 2013, sa constatat c, la data de 31.12.2013, nregistrau rezultate nete pozitive (profit)
17societi,ntimpce20societiaunregistratpierdere.
Valoarea profitului, cumulat la nivelul ntregii piee, a fost de 222.215.253 lei, n cretere nominal cu
10,38%(ocreterecu6,16%,ntermenireali)fadenivelulnregistratnanul2012.Pierdereanregistrat
decele20societicareaudeclaratrezultatnetnegativafostde1.506.025.310lei,ncreterenominalcu
188,01%(ocreterecu176,99%,ntermenireali)fadepierdereanregistratnanul2012.
Lanivelulntregiipieedeasigurri,rezultatulnetalactivitiidinanul2013afostnegativ,pierdereatotal
situndusela1.283.810.057lei.

81

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI38Rezultatulfinanciarnetnperioada20092013
An
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Rezultatulnetfinanciar(lei)
103.215.754
41.369.241
325.866.554
321.586.576
1.283.810.057

Cretereabsolutfadeanulprecedent(lei)
479.241.677
61.846.513
284.497.313
4.279.978
962.223.481

n perioada 2009 2013, rezultatul financiar net la nivelul pieei asigurrilor a fost unul negativ. n anul
2013, sa constatat o cretere absolut semnificativ a pierderilor cu suma de 962.223.481 fa de cea
nregistratnanul2012.
La31.12.2013societateaAstraS.Anregistreazopierderenvaloarede813.640miilei,deinndastfelo
ponderentotalpierdereapieeiasigurrilorde54,03%.AsiromVIGS.A,BCRAsigurarideViataVIGS.Ai
OmniasigVIGS.Aaunregistratladatade31.12.2013cumulatopierderede467.952miileideinndastfel
oponderentotalpierdereapieeiasigurrilorde31,07%.
n ceea ce privete rezultatele tehnice obinute de societile de asigurare n 2013, distinct pentru
activitateadeasigurrigeneraleipentruceadesfuratpesegmentulasigurrilordevia,situaiaafost
urmtoarea:
Activitatea de asigurri generale anregistrato pierderepentrusocietiledeasigurare. Valoarea
cumulatapierderiinregistratnsituaiilefinanciarealeacestorsocietiafostde1.218.376.670lei.
Fadeanulanteriorseconstatodeteriorarearezultatuluitehniclanivelulactivitiideasigurri
generale.
TabelulI39Rezultatultehnicaferentactivitiideasigurrigenerale,nperioada20092013
An
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Rezultatnetalactivitii(lei)
Profit
Pierdere
111.273.144
432.143.703
92.969.443
288.052.643
102.973.139
591.573.238
106.914.091
569.594.999
106.847.209
1.325.223.879

Cretereabsolutfadeanulprecedent(lei)
Profit
Pierdere
91.211.936
436.789.725
18.303.701
144.091.060
10.003.696
303.520.595
3.940.952
21.978.239
66.882
755.628.880

Asigurrile de via au fost profitabile pentru 12 societi, ale cror rezultate tehnice totalizeaz
149.091.189lei,nivelnscderecu15,91%fadeanul2012.Alte6societiaunregistratpierderi
dinactivitateadeasigurridevia,acrorvaloarecumulatseridicla75.488.139lei,nscdere
cu24,98%fade2012.Astfel,lanivelulntregiipieenanul2013,activitateadeasigurridevia
ageneratunrezultattehnicpozitivde73.603.050lei.Fadeanulanteriorseconstatoscderela
nivelulrezultatuluitehnicaferentactivitiideasigurrideviacu3.076.173lei.
TabelulI40Rezultatultehnicaferentactivitiideasigurridevia,nperioada20092013
An

2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:ASF

Rezultatnetalactivitii(lei)
Profit
Pierdere
248.736.055
92.078.859
184.849.007
79.565.673
167.437.329
81.622.444
177.302.111
100.622.888
149.091.189
75.488.139

82

Cretereabsolutfadeanulprecedent(lei)
Profit
Pierdere
109.541.331
38.926.012
63.887.048
12.513.186
17.411.678
2.056.771
9.864.782
19.000.444
28.210.922
25.134.749

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.11.Analizaactivitiibrokerilordeasigurarei/saureasigurare
4.11.1.Activeleicapitalulsocialalbrokerilordeasigurarei/saureasigurare
Potrivit situaiilor financiare anuale transmise de 464 brokeri de asigurare i/sau reasigurare, valoarea
agregataactivelorbilanieredeinutedeacetia,ladatade31.12.2013,erade536.400.670lei,nscdere
nominalcu12,78%(14,11%scderereal)fadeanul2012(614.976.290lei).
Activecuovaloaremaimarede1.600.000leieraudeinutede50brokerideasigurarei/saureasigurare.
Valoareacumulataactivelordeinutedeacetiaafostde408.217.641lei,ceeacereprezint76,10%din
valoarea total a activelor bilaniere deinute de brokerii de asigurare i/sau reasigurare la data de
31.12.2013.
La aceeai dat, valoarea cumulat a capitalurilor sociale subscrise de brokerii de asigurare era de
24.704.222 lei n cretere nominal cu 10,08% (8,40% cretere reala), fa de anul 2012 (22.442.157 lei).
Valoareacumulatacapitalurilorsocialevrsatedectrebrokeriideasigurareerade24.686.222lei.
Diferena de 18.000 lei dintre valoarea capitalului social subscris i cea a capitalului subscris i vrsat, a
rezultatdinsumasubscrisinevrsatdectreSCRomInsuranceBrokerdeAsigurareSRLpnladata
aprobriimajorriicapitaluluisocialdectredireciadespecialitatedincadrulASF.
Unnumr de50 brokeri deasigurarei/saureasigurareauraportatcapitalsocialcuvalori cuprinsentre
85.000leii2.766.740lei,deinndoponderede53,00%dinvaloareatotalacapitalurilorsocialeladata
de31.12.2013(24.704.222lei),respectivvaloareade13.093.872lei.

Mil.lei

FiguraI54Evoluiaactivuluibilanieriacapitaluluisocialsubscrisnperioada20112013
700
600

614,98
545,72

536,40

500
400

2011

300

2012

200

2013

100

26,48

22,44

24,70

0
ActivBilanier

Capitalsocialsubscris

Sursa:ASF

4.11.2.Primedeasigurareintermediate
Brokeriideasigurarei/saureasigurare,persoanejuridiceautorizatencondiiileLegiinr.32/2000privind
activitateadeasigurareisupraveghereaasigurrilor,cumodificrileicompletrileulterioare,negociaz
pentru clieni, persoane fizice sau juridice, asigurai ori poteniali asigurai, ncheierea contractelor de
asiguraresaudereasigurareiacordasistennainteipedurataderulriicontractelororinlegturcu

83

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

regularizarea daunelor, dup caz, determinnd circumstanele producerii daunei, mrimea acesteia, fac
recomandrireferitoarelarspundereaasigurtorului.
La data de 31.12.2013, au transmis raportri tehnice referitoare la volumul primelor intermediate un
numr de445debrokeri deasigurare i/saureasigurare,dincarerezult c valoareatotalaacestoraa
fost de 3.928.510.997 lei, din care 3.830.266.198 lei pentru asigurri generale i 98.244.799 lei pentru
asigurri de via. Comparativ cu anul 2012, cnd valoarea acestor prime a fost de 3.603.663.044 lei, sa
nregistratocreterenominalde9,01%(4,84%cretereantermenireali).
Raportnd valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare i/sau reasigurare la totalul primelor
brutesubscrisedectreasigurtoripentruasigurrigeneraleiasigurridevia(8.124.654.841),rezult
cnanul2013brokeriideasigurarei/saureasigurareauintermediat48,35%dinvolumultotalalprimelor
brutesubscriselanivelulpieeideasigurri(59,01%pentruasigurrigeneralei6,01%pentruasigurride
via).Astfel,graduldeintermediereacrescutcu4,7puncteprocentuale,fadeanul2012.
Unnumrde50brokerideasigurareauintermediatprimedeasigurarenvaloarede2.781.592.534lei,cu
valoricuprinsentre16.000.000leii242.000.000lei.Pondereaacestorantotalulprimelorintermediatela
nivelul pieei de brokeraj (3.928.510.997 lei), n anul 2013, a fost de 70,81%, n cretere cu 1,49 puncte
procentualefadeanulprecedent(69,32%).
TabelulI41Situaiabrokerilordeasigurarecucelmaimarevolumdeprimeintermediateiponderealor
ntotalpian2013
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DenumireBrokerdeAsigurare
SAFETYBROKERDEASIGURARESRL
MARSHBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
PORSCHEBROKERDEASIGURARESRL
DESTINEBROKERDEASIGURARESRL
UNICREDITINSURANCEBROKERSRL
TRANSILVANIABROKERDEASIGURARESRL
AONROMANIABROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
CAMPIONBROKERDEASIGURARESRL
RCIBROKERDEASIGURARESRL
MILLENIUMINSURANCEBROKER(MIB)SA
UNITYBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
GRASSAVOYEROMANIABROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
DAWMANAGEMENTBROKERDEASIGURARESRL
INTERBROKERDEASIGURARESRL
D&CAINSURANCEBROKERSRL
BUSINESSWIDEBROKERDEASIGURARESRL
DOMASINSURANCEBROKERDEASIGURARESRL
MAXYGOBROKERDEASIGURARESRL
SRBABROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
OTTOBROKERDEASIGURARESRL
ALPINABROKERDEASIGURARESRL
PROFESSIONALBROKERDEASIGURARESRL
VBLBROKERDEASIGURARESRL
RAIFFEISENBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
PIRAEUSINSURANCEREINSURANCEBROKERROMANIASRL
MERCEDESBENZINSURANCEBROKERSRL
PINTILIEBROKERDEASIGURARESRL
STARBROKERDEASIGURARESRL
GLOBALASSURANCEBROKERDEASIGURARESRL
VECTORBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
ASICONSBROKERDEASIGURARESRL

84

Totalprime
cotade
intermediate
pia(%)
242.484.259
6,17
234.587.241
5,97
151.759.889
3,86
146.448.546
3,73
141.471.790
3,60
132.526.388
3,37
94.923.261
2,42
77.821.496
1,98
76.531.712
1,95
76.103.809
1,94
72.017.575
1,83
66.335.060
1,69
63.413.661
1,61
62.758.165
1,60
62.568.365
1,59
60.147.649
1,53
53.504.932
1,36
49.847.313
1,27
48.690.392
1,24
47.631.193
1,21
47.627.515
1,21
45.545.634
1,16
44.050.604
1,12
40.886.752
1,04
39.661.438
1,01
36.599.551
0,93
36.426.176
0,93
34.900.117
0,89
33.389.276
0,85
32.452.170
0,83
31.804.433
0,81

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Nr.
Totalprime
cotade
DenumireBrokerdeAsigurare
crt.
intermediate
pia(%)
32 AMSTERDAMBROKERDEASIGURARESRL
28.234.411
0,72
33 OXIGENINSURANCEBROKERDEASIGURARESRL
25.912.109
0,66
34 ACTIVASIGURARIBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
25.426.589
0,65
35 ROMINSURANCEBROKERDEASIGURARESRL
23.980.682
0,61
36 ASIGESTBROKERDEASIGURAREREASIGURARESA
23.735.536
0,60
37 INTERCAMBROKERDASSURANCESRL
22.997.234
0,59
38 LACOLIBROKERDEASIGURARESRL
22.375.965
0,57
39 PRESTIGEINSURANCEBROKERDEASIGURARESRL
21.595.568
0,55
40 ASKOASSEKURANZBROKERDEASIGURARESRL
20.792.765
0,53
41 PSGINSURANCEBROKERSRL
19.444.358
0,49
42 EXPERTBROKERDEASIGURARESRL
19.398.258
0,49
43 STEINBESTASIGINSURANCEBROKERSRL(ANTERIORSTEININSURANCE)
18.612.536
0,47
44 KUNDENBROKERDEASIGURARESRL
18.570.543
0,47
45 ZURICHBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
18.453.270
0,47
46 AUSTINSURANCEBROKERDEASIGURARESRL
18.063.890
0,46
47 IVECOCAPITALBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
17.887.906
0,46
48 SUDASIGBROKERDEASIGURARESRL
17.441.901
0,44
49 ORIZONTBROKERDEASIGURAREREASIGURARESA
17.291.845
0,44
50 TITANBROKERDEASIGURARESRL.
16.460.806
0,42
Totalprimeintermediatedeprimii50brokerideasigurare
2.781.592.534
70,79
Primeintermediatederestulbrokerilordeasigurare
1.146.918.463
29,21
Totalgeneralprimeintermediate
3.928.510.997
100,00
Sursa:ASF

Pentru activitatea de regularizare a daunelor, 7 brokeri de asigurare i/sau reasigurare au raportat o


valoareadaunelorregularizatensumde72.767.497lei.Comparativcuanul2012(58.436.799lei),acest
nivel reprezint o cretere nominal de 24,52%, creterea real fiind de 19,75%. Raportnd valoarea
daunelorregularizatedebrokeriideasigurarelatotalulindemnizaiilorpltitedeasigurtorinanul2013
pentru asigurri generale (4.217.170.526 lei), rezult c brokerii de asigurare i/sau reasigurare au
regularizat1,72%dindauneleprodusenacestsectordeactivitate.

Mil.lei

FiguraI55Evoluiaprimelorintermediatedebrokeriideasigurareiadaunelorregularizate
nperioada20112013
4.500
3.603,66

4.000
3.500

3.928,51

3.115,07

3.000
2.500

2011

2.000

2012

1.500

2013

1.000
500

47,98

58,44

72,76

0
Valoareaprimelorintermediate

Valoareadaunelorregularizate

Sursa:ASF

85

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.11.3.Venituriledinactivitateadeintermedierenasigurri
Ladatade31.12.2013,464brokerideasigurarei/saureasigurareaunregistratiraportatovaloaretotal
aveniturilordinactivitateadeintermedierenasigurrinsumade795.634.830lei,ncreterenominalcu
11,55%fadeanul2012(713.274.641lei).Cretereantermenirealiafostde7,28%.
Structura veniturilor din activitatea de intermediere n asigurri, la data de 31.12.2013 pe categorii de
venituri,seprezintastfel:

771.952.444 lei venituri obinute din negocierea contractelor de asigurare i reasigurare au fost
raportate de 455 brokeri de asigurare, reprezentnd 97,02% din totalul veniturilor obinute din
activitatea de intermediere n asigurri. Comparativ cu anul 2012 (690.195.327 lei), nivelul acestor
veniturianregistratocreterenominalcu11,85%(7,57%ntermenireali);
4.991.869leivenituriobinutedinefectuareainspeciilorderisc,careaufostraportatede7brokeri
de asigurare i/sau reasigurare. Valoarea acestor venituri a reprezentat 0,63% din total venituri din
activitateadeintermedierenasigurri.Comparativcuanul2012(3.227.540lei),aceastcategoriede
veniturianregistratocreterenominalde54,66%(48,74%,creterentermenireali);
12.557.077 lei venituri obinute din regularizri de daune, care au fost raportate de 16 brokeri de
asigurare i/sau reasigurare. Valoarea acestor venituri a reprezentat 1,58% din total venituri din
activitatea de intermediere n asigurri. Fa de perioada precedent a anului 2012 (12.297.112 lei),
veniturile obinute din regularizri de daune au nregistrat o cretere nominal de 2,11% (1,80%
scderentermenireali);
312.116 lei venituri din comisariat de avarii, care au fost raportate de 7 brokeri de asigurare i/sau
reasigurare.Valoareaacestorveniturianregistratocreterenominalcu0,77%(3,10%scdereareal)
comparativcuanulprecedent(309.744lei).Pondereaacesteicategoriideveniturinanul2013,ntotal
venituridinactivitateadeintermedierenasigurriafostde0,04%;
5.821.324 lei venituri obinute din alte activiti n legtur cu obiectul de activitate, care au fost
raportatede50brokerideasigurarei/saureasigurare.Valoareaacestorveniturianregistratoscdere
nominal fa de anul 2012 (7.244.918 lei) cu 19,65% (22,73% scdere n termeni reali). Ponderea
acestorveniturintotalvenituridinactivitateadeintermedierenasigurriafostde0,73%.

La data de 31.12.2013, un numr de 50 de brokeri de asigurare au raportat venituri din activitatea de


intermediere n asigurri cu valori de peste 3.300.000 lei. Cumulat, valoarea acestora a totalizat
574.038.444lei,ceeaceareprezentat72,15%dinvaloareatotalaveniturilorobinutedinactivitateade
intermedierenasigurri,respectiv795.634.830lei.

TabelulI42Brokeriideasigurarecareauraportatveniturimaimaride3.300.000lein2013
Nr.
DenumireBrokerdeAsigurare
crt.
1
2
3
4
5
6

SAFETYBROKERDEASIGURARESRL.
DESTINEBROKERDEASIGURARESRL.
TRANSILVANIABROKERDEASIGURARESRL.
MARSHBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL.
UNICREDITINSURANCEBROKERSRL.
UNITYBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL

Totaldin
care:
46.869.734
33.724.914
32.387.968

Venituridin
Venituri
Venituridinnegocierea
Venituridin
Venituri
efectuarea
din
contractelordeasigurarei
regularizrin
dinalte
inspeciilor
comisariat
reasigurare
cazdedaune
activiti
derisc
deavarii
46.869.734
0
0
0
0
33.724.914
0
0
0
0
32.387.968
0
0
0
0

31.608.164

31.042.457

34.331

531.376

28.623.666

28.623.666

23.590.383

23.590.383

86

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Nr.
DenumireBrokerdeAsigurare
crt.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PORSCHEBROKERDEASIGURARESRL.
RCIBROKERDEASIGURARESRL.
CAMPIONBROKERDEASIGURARESRL.
MILLENIUMINSURANCEBROKER(M.I.B.)SA
INTERBROKERDEASIGURARESRL.
PIRAEUSINSURANCEREINSURANCEBROKER
ROMANIASRL
DAWMANAGEMENTBROKERDE
ASIGURARESRL.
BUSINESSWIDEBROKERDEASIGURARESRL.
AONROMANIABROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL
DOMASINSURANCEBROKERDEASIGURARE
SRL.
MAXYGOBROKERDEASIGURARESRL.
ALPINABROKERDEASIGURARESRL.
AMSTERDAMBROKERDEASIGURARESRL.
D&CAINSURANCEBROKERSRL.
GRASSAVOYEROMANIABROKERDE
ASIGURAREREASIGURARESRL.
OTTOBROKERDEASIGURARESRL.
PROFESSIONALBROKERDEASIGURARESRL.
SRBABROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL
AVUSINTERNATIONALBROKERDE
ASIGURAREREASIGURARESRL.
RAIFFEISENBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL.
STARBROKERDEASIGURARESRL.
PINTILIEBROKERDEASIGURARESRL.
VBLBROKERDEASIGURARESRL
GLOBALASSURANCEBROKERDE
ASIGURARESRL.
ASICONSBROKERDEASIGURARESRL.
OXIGENINSURANCEBROKERDE
ASIGURARESRL.
VECTORBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL
ZURICHBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL
DEXASIGBROKERDEASIGURARESRL.
MERCEDESBENZINSURANCEBROKERSRL.
ACTIVASIGURARIBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL.
ROMINSURANCEBROKERDEASIGURARE
SRL.
LACOLIBROKERDEASIGURARESRL.
ASIGESTBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESA
PRESTIGEINSURANCEBROKERDE
ASIGURARESRL
INTERCAMBROKERDASSURANCESRL.
EXPERTBROKERDEASIGURARESRL.
TITANBROKERDEASIGURARESRL.
AXASIGBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL
ORIZONTBROKERDEASIGURARE
REASIGURARESA
GLOBASIG2002BROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL.
CORISROUMANIE,BROKERDEASIGURARE
REASIGURARESRL.
PSGINSURANCEBROKERSRL.

50 SUDASIGBROKERDEASIGURARESRL.

Totaldin
care:
22.731.100
20.688.581
17.925.185
14.949.253
14.818.936

Venituridin
Venituri
Venituridinnegocierea
Venituridin
Venituri
efectuarea
din
contractelordeasigurarei
regularizrin
dinalte
inspeciilor
comisariat
reasigurare
cazdedaune
activiti
derisc
deavarii
20.977.727
0
0
0
1.753.373
20.688.581
0
0
0
0
17.925.185
0
0
0
0
14.949.253
0
0
0
0
14.818.936
0
0
0
0

14.366.697

14.366.697

13.707.671

13.707.671

13.173.407

13.173.407

12.787.211

11.184.293

1.602.918

12.760.792

12.760.792

11.393.636
11.085.364
10.926.934
10.852.420

11.393.636
11.085.364
10.926.934
10.826.739

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
25.681

10.502.195

10.502.195

10.314.996
9.847.555

10.231.798
9.847.555

0
0

0
0

0
0

83.198
0

9.669.743

9.669.743

7.972.027

7.972.027

7.668.119

7.663.736

4.383

7.490.784
7.461.859
6.985.019

7.490.784
7.461.859
6.985.019

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.863.995

6.863.513

482

6.497.415

6.497.415

6.041.413

6.041.413

5.885.396

5.885.396

5.746.858

5.646.788

100.070

5.468.506
5.217.715

5.466.031
5.217.715

0
0

2.475
0

0
0

0
0

4.847.985

4.847.985

4.829.470

4.829.470

4.577.693

4.577.693

4.467.322

4.458.478

8.844

4.368.489

4.368.489

3.999.727
3.906.704
3.847.122

3.999.727
3.906.704
3.847.122

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.612.916

3.612.916

3.611.083

3.611.083

3.367.008

3.367.008

3.358.062

78.532

2.913.576

231.454

134.500

3.338.190

3.312.865

22.120

3.205

3.301.062

3.301.062

87

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Nr.
DenumireBrokerdeAsigurare
crt.

Totaldin
care:

Totalvenituridinactivitateadeintermedieren
asigurriaferenteprimilor50brokeride
asigurare
Venituridinactivitateadeintermedieren
asigurripentrurestulbrokerilordeasigurare
Totalgeneralvenituridinactivitateade
intermedierenasigurri

Venituridin
Venituri
Venituridinnegocierea
Venituridin
Venituri
efectuarea
din
contractelordeasigurarei
regularizrin
dinalte
inspeciilor
comisariat
reasigurare
cazdedaune
activiti
derisc
deavarii

574.038.444

558.614.431

10.944.529

231.454

4.248.030

221.596.386

213.338.013

4.991.869

1.612.548

80.662

1.573.294

795.634.830

771.952.444

4.991.869

12.557.077

312.116

5.821.324

Sursa:ASF

FiguraI56Structuraveniturilordinactivitateadeintermedierenasigurriladatade31.12.2013
0,04%

1,58%

Venituridinnegociereacontractelor
deasigurareireasigurare

0,73%
0,63%

Venituridinefectuareainspeciilor
derisc
Venituri din regularizri n caz de
daune

Venituridincomisariatdeavarii

97,02%

Venituri din alte activiti n legatur


cu obiectul de activitate

Sursa:ASF

Mil.lei

FiguraI57Evoluiaveniturilordinactivitateadeintermedierenasigurriobinutedebrokeriide
asigurarenperioada20112013
900
800
700

771,95

795,63
713,27
604,80

600

690,20
582,71

500
400

2011

300

2012

200

2013

100

22,09

23,08 23,68

0
Totaldincare:

Venituridinnegocierea
Altecategoriidevenituriin
contractelordeasigurarei
legaturacuobiectulde
reasigurare
activitate

Sursa:ASF

88

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

4.11.4.Rezultatelefinanciarealebrokerilordeasigurarei/saureasigurare
n urma centralizrii datelor nregistrate n situaiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare i/sau
reasigurare,arezultatcladatade31.12.2013aunregistratprofitunnumrde339brokeri,iarunnumr
de125brokerideasigurareaunregistratpierdere.
Valoareaprofituluicumulatlanivelulpieeidebrokerajafostde130.524.503lei,nivelnscderenominal
cu10,92%fadeanul2012(146.519.742lei),ntermenireali,scdereafiindde14,33%.
Un numr de 50 brokeri de asigurare i/sau reasigurare au nregistrat profituri cu valori cuprinse ntre
220.000 lei i 19.500.000 lei. Valoarea cumulat a acestora a fost de 116.435.942 lei, ceea ce reprezint
89,20%dinvaloareaprofituluitotalnregistratdebrokeriideasigurarei/saureasigurare(130.524.503lei).
Valoareacumulatapierderiinregistratlanivelulpieeidebrokerajnasigurriafostde16.224.819lei,
nivelncreterenominalcu29,25%(24,30%creterereal),comparativcuanul2012(12.552.856lei).

Mil.lei

FiguraI58Evoluiarezultatelorfinanciarenregistratedebrokeriideasigurare,nperioada20112013
160

141,13

146,52
130,52

140
120
100

2011

80

2012

60

2013

40

13,53

12,55

16,22

20
0
Profit

Pierdere

Sursa:ASF

4.11.5.Activitateadeintermediereaproduselordepensiifacultative
n temeiul prevederilor art. 35 alin.(19) din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare i
supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a normelor emise de
ASF/CSA,brokeriideasigurarei/saureasigurarepotintermedia,nconformitateculegislaiaspecificn
vigoare, i produse ale fondurilor de pensii facultative i au obligaia de a transmite anual situaia
comisioanelorncasatedinaceastactivitate.
La data de 31.12.2013, 14 brokeri de asigurare i/sau reasigurare au raportat venituri ncasate din pensii
facultative.Valoareatotalaacestorvenituriafostde1.188.417lei,nivelncreterenominalcu105,25%
(97,39%cretereareal)fadeanul2012(579.029lei).

89

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI43Situaiaveniturilorobinutenanul2013debrokeriicareintermediazpensiifacultative
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumirebrokerdeasigurare

DESTINEBROKERDEASIGURARESRL.
OVBALLFINANZROMANIABROKERDEASIGURARESRL.
MARSHBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL.
CAMPIONBROKERDEASIGURARESRL.
AMSTERDAMBROKERDEASIGURARESRL.
HERMANNSTADTBROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL.
PIRAEUSINSURANCEREINSURANCEBROKERROMANIASRL
MAXYGOBROKERDEASIGURARESRL.
AONROMANIABROKERDEASIGURAREREASIGURARESRL
MONEYCOACHBROKERDEASIGURARESRL.
EXABROKERDEASIGURARESRL.
QUALITYASIGBROKERDEASIGURARESRL.
ASTOPBROKERDEASIGURARESRL.
FEHUBROKERDEASIGURARESRL.
Total
Sursa:ASF

90

Totalcomisionncasatla
datade31.12.2013
513.405
227.001
208.915
96.980
44.198
42.675
19.945
16.000
9.345
4.575
2.035
1.501
1.010
832
1.188.417

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.EVOLUIAPIEEIDECAPITALDINROMNIA

5.1.Tendineleanului2013pepiaadecapitalromneasc
nceeacepriveteindicatoriicantitativi,anul2013afostpozitivpentrucelemaimultesegmentealepieei
de capital din Romnia. Performana indicilor principali ai pieei de capital romneti a fost pozitiv,
superioarinflaieiiprintrecelemairidicatedintreindiciieuropenianalizai.Numruldecompaniilistate,
capitalizareailichiditateapieeiaunregistratcreteri.Interesulinvestitorilorfadepieeleemergentei
defrontierdinEuropasameninutcaurmareapreuriloratractivenraportcuevalurileactiveloricu
percepiareferitoarelariscuri,npofidasemnalelorFEDdenscrierepeotraiectoriedediminuaregradual
astimulilormonetari.Aceastaaconduslaintrrinetedecapitaldelanerezideninvaloaresemnificativ
mairidicatcomparativcuaniianteriori.Ofertelepublicedeaciuniiobligaiunidinadouaparteaanului
aumobilizatsumeimportanteiauavutsusinereainvestitorilorderetail.Activelefondurilordeschisede
investiii au continuat creterea accelerat din anii anteriori. Numrul de investitori activi rmne redus
raportatlapopulaiarii.
Deiaufostdoulistridesuccesalecompaniilordestat,niciocompanieprivatdeanvergurnuareuit
listarealabursnanul2013.Multesectoareimportantealeeconomieisuntfoarteslabsaunusuntdeloc
reprezentate la burs, ceea ce face ca opiunile de diversificare a portofoliilor s fie limitate. Prea puini
dintre intermediarii autorizai i asum rolul de a transforma piaa prin listarea de noi companii private,
educareainvestitoriloripromovareabunelorpractici.
n anul 2013, statutul pieei RASDAQ nu a fost nc clarificat la nivel legislativ, proiectul de autorizare n
Romnia a unei contrapri centrale i a unui registru de tranzacii nc nu sa concretizat, iar piaa
contractelorforexrollingspot14rmnencnereglementatipermiteunorintermediarineautorizais
comitabuzurifadeinvestitoriineiniiai.
Princomparaiecusistemulconturilorindividualeutilizatnaniianteriori,mecanismeledetranzacionare
pe baza conturilor globale 15 din prezent permit investitorilor instituionali s opereze mai facil.
Din perspectiva persoanelor fizice ns, conturile globale prezint transparen redus i riscuri
operaionalemairidicate,nspecialrisculdefraud.Dinacestmotiv,daridincauzaunuinivelsczutal
guvernanei din partea unor intermediari autorizai, au existat n anul 2013 unele cazuri de furturi de
aciuni i bani din conturile investitorilor sau de executare de tranzacii neautorizate de clieni pe care
activitatea de supraveghere a ASF i a altor instituii ale pieei nu a reuit s le previn. Ca urmare,
ncredereaparticipanilorlapianmecanismeleiinstituiilepieeidecapitalafostafectat.
Practica dificil a mprumuturilor de aciuni i a vnzrilor n lips (shortselling) care ngreuneaz mult
activitiledeformatordepiaidefurnizordelichiditate,contribuielareducerealichiditiitranzaciilor

14

TranzaciiledetipFOREXsuntsimilarecuceledetipCFD,nssedesfoarpepiaamonedelordeschimb.Piaatranzaciilorcu
monedadeschimb(numitipiaaFOREX,piaaFXsaupiaamonedeideschimb)esteopiafinanciarglobalncadrulcreia
sunttranzacionatetoatemonedelestatelorlumii.ASFaemisoalertcuprivirelaproduselefinanciaredetipulforexrollingspot
http://www.asfromania.ro/index.php/component/content/article/78protectiaconsumatorilor/1904deceemitemaceastaalerta.
15
ncepndcudatade01.02.2012,sistemuldeconturiglobaleimecanismfrprevalidareafostextinspentrutoateinstrumentele
financiaretranzacionatencadrulpieeireglementatelavedereadministratedeBVB.nlunanoiembrie2012,CNVMacreatcadrul
regulamentar pentru extinderea conturilor globale i mecanismului fr prevalidare i pentru Piaa RASDAQ i piaa valorilor
mobiliarenecotate,iaracestsistemafostgeneralizatpetoatepieelelavederealeBVBncepndcu14.01.2013.
91

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

cu instrumente financiare derivate simple, destinate mai ales managementului riscurilor, precum
contractelefuturesioptionsavnddreptactivsuportindiciibursierilocali,cursuldeschimbEUR/RON,rata
dobnziiimrfuri.
Costuriletranzacionrii16pepiaadecapitaldinRomniasuntncridicatencomparaiecumulteburse
dinregiune,proceduriledendeplinireaobligaiilorfiscalesuntgreoaie,practicaintermediarilor,custozilor
iemitenilorcuprivireladeschidereadeconturiiexercitareadrepturiloracionarilornuesteunitar,unii
emiteni nu respect drepturile acionarilor minoritari, iar procedurile de derulare a ofertelor publice ar
puteasuferimodificricaresreducdurataicosturileaferente.
Experienaanului2013areconfirmatcRomniaarenevoiedeodezvoltarerobustapieeidecapital,nu
doarcantitativ,conjuncturalideterminatdefactori exogeni(tendinaburselorinternaionale,decizii
alestatului), ciistructural,printransformareintern,ntrireainstituiiloriaconduiteiindeplinirea
roluluifundamentaldefinanareaeconomiei.

5.2.BursadeValoriBucureti(BVB)
PiaareglementatadministratdeBursadeValoriBucureti(BVB)aavutotendindecreteresimilar
cu cea a marilor piee bursiere i regionale fiind influenat exogen de msurile bncilor centrale
responsabileiendogendeniveluldecreterealeconomieiromneti.
OfertelepublicealeTransgaz,NuclearelectricaiRomgaz,ncheiatecusucces,transferulConpetpepiaa
reglementat i dinamica preurilor au fost principalii factori care au condus n anul 2013 la creterea
capitalizriibursiereaBVBcu48,7%fadeanulanterior.ValoareanominalacapitalizriiBVBrmnei
n2013subnivelurileatinsedealtebursedinregiune,precumVaroviasauPraga.
FiguraI59EvoluiaindicilorBVBnperioada
20092013
300
250

FiguraI60Evoluian2013aindiceluiBETia
principalilorindiciinternaionali
130

500,00

125

450,00
400,00

120

200
150

350,00

115

300,00

110

250,00

105

200,00
150,00

100
100

100,00

95

50,00

90

0,00

50
0
ian.2009

ian.2010
BET
BETXT

ian.2011

ian.2012
BETC
BETNG

ian.2013
BETFI
BETBK

Sursa:BVB

DAX30Performance

DowJones

BET

Sursa:ThomsonReutersDatastream,policyuncertainty.com,
calculeASF

16

IndicedeIncertitudine

aufostoperateunelereducerialecomisioanelor

92

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Contextul global a fost favorabil n ceea ce privete evoluiile burselor. Pe pieele mature din Europa
indiceleXetraDaxanregistratceamaimarecretere,deaproximativ26%,ntimpcenSUAindiceleDow
Jonessaapreciatcu27%.IndiceledeincertitudinecalculatpentruEuropaafostrelativsczutcuexcepia
lunilormartieioctombrie.Cretereaindiceluinlunaoctombrieseexplicprinamplificareaincertitudinii
referitoare la politica de reducere (tapering) a programului FED de cumprare de active financiare
garantate cu ipoteci17. Descreterea volatilitii pe piee i diminuarea riscurilor sistemice n Europa ca
urmare a politicilor macroprudeniale ale Bncii Centrale Europene a creat un climat macroeconomic
favorabilpentrupieelebursiere.
Creterea nregistrat de indicele BET a situat BVB pe locul al doilea n regiune, fiind depit doar de
creterea bursei din Bulgaria. Dup un debut pozitiv n lunile ianuarie i februarie, la BVB a urmat o
perioadsemnificativdecoreciialepreurilor.nceadeadoujumtateaanuluinsBVBanregistrato
tendinascendentiocretereacorelaiilorcupieeleinternaionalemature.
TabelulI44EvoluiacomparativaBVBiaburselordinregiune
Bursa
Indicedereferin
WarsawStockExchange
WIG20
CEESEGPragueStockExchange
PX
CEESEGBudapestStockExchange
BUXIndex
BursadeValoriBucureti
BET
BulgarianStockExchange
SOFIX
CEESEGLjubljanaStockExchange
SBITop
BratislavaStockExchange
SAX
Sursa:FederationofEuropeanSecuritiesExchanges

Valoareindice2013
2.400,98
989,04
18.564,08
6.493,79
491,52
655,66
197,76

Variaiaanual(%)
7,00
4,80
2,20
26,10
42,30
3,20
2,90

Raportat la capitalizarea bursier, BVB se afl pe locul patru n regiune, urcnd n clasament n urma
evoluieipozitivedinanul2013.

TabelulI45PrincipaliiindicatoridepiaaiburselordinCEE(2013)
Capitalizare Capitalizarebursier
Valoareamedie
Valoareamediezilnica
bursier
companiilocale zilnicatranzaciilor
Bursa
tranzaciilorCompaniilocale
companiilocale
(variaieanual
companiilocale2013
(variaieanual2013/2012)
(mil.EUR)
2013/2012)
(mil.EUR)
WarsawStockExchange
148.678,04
12,40%
247,26
23,73%
CEESEGPragueStockExchange
21.990,78
14,80%
21,15
31,42%
CEESEGBudapestStockExchange
14.355,45
6,90%
31,20
8,69%
BursadeValoriBucureti
17.833,82
48,70%
6,88
12,97%
BulgarianStockExchange
5.092,86
1,40%
2,66
137,50%
CEESEGLjubljanaStockExchange
5.173,10
5,30%
1,21
1,63%
BratislavaStockExchange
4.075,22
0,50%
0,32
37,25%
Sursa:FederationofEuropeanSecuritiesExchanges

Ceamai bunevoluieanregistratoindiceleBET(+26,1%),ntimp cecretereaceamairedusafost a


indiceluiBETNG(+6,1%)conformtabeluluidemaijos.

17

Activefinanciarecuipotecicaactivsuport(Mortgagebasedsecurities).

93

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI46DinamicaindicilorBVBnultimii5ani
Indice

2009
Valoare
Dec2011

2010
Valoare
Variaie
Dec2010
%

2011
Valoare
Variaie
Dec2011
%

2012
Valoare
Variaie
Dec2012
%

2013
Valoare
Variaie
Dec2013
%

BET18
BETC19
BETFI20
BETXT21
BETNG22
BETBK23
ROTX24

4.690,57
2.714,77
23.885,96
461,95
596,16

9.674,67

5.268,61
3.111,17
21.980,58
470,61
771,97

10.864,58

4.336,95
2.621,41
19.341,5
405,62
612,35

8.038,92

5.149,56
2.786,11
25.375,38
486,44
628,34
1.059,46
10.377,42

6.493,79
3.344,38
31.291,82
600,27
666,73
1.261,74
12.941,72

12,3
14,6
8,0
1,9
29,5
29,5%

17,7
15,7
12,0
13,8
20,7
26,0%

18,7
6,3
31,2
19,9
2,6
29,1%

26,1
20,0
23,3
23,4
6,1
19,1
24,7%

FiguraI61Evoluiacapitalizriiiavaloriimediizilnicede
tranzacionarelaBVBnperioada20092013
150.000

50
40
30
20
10
0

100.000
50.000
0
2009

2010

2011

Capitalizare (mil.lei)

2012

2013

Noile listri au contribuit la creterea


capitalizrii, ns au condus la o
scdere a freefloatului mediu,
ntruct a sporit ponderea emitenilor
cu grad ridicat de concentrare a
acionariatului25.

Valoare medie zilnica (mil.lei)

Sursa:BVB

Bursa de Valori Bucureti (BVB) administreaz o pia reglementat la vedere, o pia reglementat la
termen, seciunea de pia RASDAQ, precum i un sistem alternativ de tranzacionare. Tranzaciile
efectuate la BVB se desfoar prin sistemul electronic de tranzacionare Arena, care asigur preluarea
electronicaordinelorintrodusedeintermediariiautorizaiiexecuiatranzaciilorpepieeleadministrate
deBVB.

18

BETesteunindicedepreponderatcucapitalizareafreefloatuluicelormailichide10companiilistatepepiaareglementatBVB
BETCesteindicelecompozitalpieeiBVB.ElreflectevoluiapreurilortuturorcompaniilorlistatepepiaareglementatBVB,
CategoriaIiII,cuexcepiaSIFurilor.BETCesteunindicedepreponderatcucapitalizareadepiaacompaniilordincomponenasa.
20
BETFIesteprimulindicesectorialalBVBireflecttendinadeansambluapreurilorfondurilordeinvestiiifinanciare(SIFurilor)
tranzacionate pe piaa reglementat BVB. Ponderarea companiilor n indice se face cu capitalizarea free floatului acestora.
MetodologiaBETFIpermitefolosireaacestuiacaactivsuportpentruderivateiprodusestructurate.
21
BETXT este un indice bluechip i reflect evoluia preurilor celor mai lichide 25 de companii tranzacionate n segmentul de
piareglementat,inclusivSIFurile,pondereamaximaunuisimbolnindicefiindde15%.Metodologiasapermiteacestuias
constituiedreptactivsuportpentruinstrumentefinanciarederivateiprodusestructurate.
22
BETNGesteunindicesectorialceurmreteevoluiapreuriloraciunilorcompaniilortranzacionatepepiaareglementatBVB,
alcrordomeniudeactivitateprincipalesteasociatcusectoruleconomicenergieiutilitileaferenteacestuia.Pondereamaxim
aunuisimbolnindiceestede30%.
23
BETBKesteunindicedepreuriponderatcucapitalizareafreefloatuluicelormailichidesocietilistatepepiaareglementata
BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de ctre administratorii de fonduri, dar i de ali investitori instituionali, metodologia de
calculreflectndcerinelelegaleilimiteledeinvestiiialefondurilor.
24
ROTX este un indice de pre ponderat cu capitalizarea free floatului i reflect n timp real micarea aciunilor blue chip
tranzacionatelaBursadeValoriBucureti(BVB).CalculatnRON,EURiUSD,idiseminatntimprealdeBursadeValoridinViena
(Wiener BorseAG), ROTX esteproiectat ca un indice tranzacionabil i poate fi folosit ca activ suport pentruproduse derivate i
structurate.
25
UnexempluesteOMVPetrom,acruicapitalizarereprezentalasfritulanului2013peste19%dincapitalizareatotalaBVB,iar
primiitreiacionarideineaumpreunpeste90%dinsocietate:OMVAktiengesellschaft51,01%,StatulRomn20,64%iarFondul
Proprietatea18,99%.Restulaciunilordisponibilepentrutranzacionarecumulau9,36%dintotalulaciuniloremisedesocietate.
19

94

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

DintotalultranzaciilorefectuatepeBursadeValoriBucureti,instrumenteletranzacionatepesegmentul
BVBaureprezentatpeste97%dinrulaje,ntimpcevaloareatranzaciilorrealizatepesegmenteleRASDAQ
iATSreprezentausub3%.Valoareatotaltranzacionatnanul2013peBVBafostde13.532mil.leidin
care13.209mil.pesegmentulBVB,301mil.pesegmentulRASDAQi20,8mil.leipesegmentulATS.
TabelulI47ValoareatotaltranzacionatlaBVBnanul2013
Tipinstrument
SegmentBVB
SegmentRASDAQ
SegmentATS
Valoaretotaltranzacionat
Sursa:BVB

Pondere
97,61%
2,23%
0,16%

Valoare(RON)
13.209.982.250
301.912.615
20.833.367
13.532.728.232

Valoare(EURO)
2.986.588.515
68.343.051
4.719.195
3.059.650.761

ntimpcevaloareatranzacionatpeseciuneaBVBacrescutnultimulan,valoareatranzaciilorefectuatepe
RASDAQaavutotendindescderenultimiitreiani,posibilecauzefiindstatutulncneclarificatalacestui
segmentdepia,transparenaredusaemiteniloripreferinainvestitorilorpentrucompaniilichide.
TabelulI48EvoluiacomparativatranzaciilorefectuatepesegmentulBVBiRASDAQ
SegmentBVB
Total2008
Total2009
Total2010
Total2011
Total2012
Total2013
Sursa:BVB

Volum
12.847.992.164
14.431.359.301
13.339.282.639
16.623.747.907
12.533.192.975
13.087.904.925

Valoare(RON)
6.950.399.787
5.092.691.411
5.600.619.918
9.936.957.505
7.436.052.589
11.243.500.680

Valoare(EUR)
1.895.443.665
1.203.801.128
1.338.291.678
2.349.040.633
1.674.196.588
2.543.568.507

Total2008
Total2009
Total2010
Total2011
Total2012
Total2013

SegmentRASDAQ
Volum
Valoare(RON) Valoare(EUR)
1.991.117.731 1.562.001.447 426.490.489
1.550.827.718 575.984.882
136.315.860
1.402.211.352 605.058.629
144.560.612
1.203.611.959 575.362.245
136.206.305
722.749.942 218.615.612
48.921.414
688.612.924 301.912.615
68.343.051

5.2.1.PiaareglementatlavedereaBVB
TabelulI49ValoareatranzacionatpesegmentulBVB
n2013
Piaareglementat
Tipinstrument
Valoare(lei)
Obligaiuni
420.726.025
Futures
2.987.053
Drepturi
28.654.667
Aciuni
9.830.897.939
Structurate
531.587.322
Unitidefond(cuprindfondurinchiseiETF)
7.526.503
Total
10.822.379.509
Oferteprimare
Obligaiuni
975.000.000
Aciuni
1.410.454.973
Total
2.385.454.973
PiaaUnlisted
Aciuni
2.147.768
Totalgeneral
13.209.982.250
Sursa:BVB

FiguraI62StructuratranzaciilorBVB

Structurate
4,02%

Unitide
fond
(cuprindFI
iETF)
0,06%

Obligaiuni
10,57%
Futures
0,02%
Drepturi
0,22%

Aciuni
85,11%

Din totalul valorii tranzacionate pe segmentul BVB de 13.209 mil. lei, tranzaciile cu aciuni au avut
ponderea cea mai important (85,11%). Drepturile de alocare i drepturile de subscriere nu reprezint
instrumenteutilizatefrecventpepiaaromneascdecapitaldincauzareticeneiemitenilor,deaceea,n

95

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

anul2013pondereaacestorinstrumententotalultranzaciilorpepiaareglementatlavedereafostde
numai 0,22%. Tranzaciile cu obligaiuni au avut o pondere de 10,57%, n cretere comparativ cu anul
anterior, n principal datorit noilor emisiuni lansate n anul 2013. Investitorii au fost puin interesai de
unitile emise de fondurile romneti listate la BVB, ponderea tranzaciilor cu aceste instrumente fiind
nesemnificativ (0,06%). Produsele structurate sau meninut la un nivel de tranzacii apropiat de cel al
aniloranteriori(4,02%)ntimpcetranzaciilecucontractefuturesaufostnesemnificative(0,02%).
Cel mai mare interes din partea investitorilor activi a continuat s se manifeste i n anul 2013 pentru
aciuni, fiind alimentat de listrile nou ncheiate cu succes ale companiilor Nuclearelectrica i Romgaz.
Sectoruldeobligaiuniprezintuninteresaparte,nudoardinprismavaloriitranzacionate,ctmaialesca
expresieaabsorbieicusuccesaofertelorprimarepeobligaiuni.
nanul2013auavutloctreiofertepublicedevnzaredeobligaiunipepiaareglementat,celemaimari
dinistoriaBVB,careaufostprimitecumareinteresdectreinvestitori.

TabelulI50Emisiuninoideobligaiuniprin
intermediulBVB
An
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:BVB

Nr.oferte
1
3
3
1
1
3

Valoare(RON)
35.000.000
107.000.000
242.286.400
100.000.000
250.000.000
975.000.000

Valoare(EUR)
9.713.858
25.161.204
57.306.269
23.930.315
54.776.512
218.539.265

Oexplicaieaacesteievoluiiconstncreterea
numrului investitorilor instituionali locali i a
activelor administrate, n special de ctre
fondurilemutualeifonduriledepensiiprivate.

Activeleadministratedefondurilemutualedeobligaiuniauavutnultimiianiotendinsemnificativde
cretere,sporinduicotadepianraportcucelelaltecategoriidefondurimutuale,iarfonduriledepensii
private iau crescut sumele plasate n obligaiuni sau n fonduri mutuale de obligaiuni n anul 2013.
Finalizareacusuccesnanul2013acelortreiofertedevnzaredeobligaiuniconfirmimportanaacestor
instrumentepentruinvestitori,nceeaceprivetediversificareaimanagementulrisculuideportofoliu.

Valoarea tranzacionat pe tipuri de instrumente financiare la BVB a crescut n luna noiembrie 2013, n
principal datorit rezultatului ofertei publice primare a societii Romgaz. Faptul c n luna noiembrie a
crescutilichiditateaaciunilorsocietilorcareeraudejalistate,poateconducectreconcluziacoferta
Romgazageneratindirectiunefectderebalansareaportofoliilorinvestiionale.

96

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI63EvoluiavaloriitranzacionatepetipurideinstrumentefinanciarelaBVBn2013
3.261

3500

3.500

3000

3.000

2500

2.500

2000

1.306

1500
1000

1.071
574

500

925

1.079 1.029 1.060

2.000
1.500

1.008
735

689

1.000

474

500
0

Aciuni societi listate

Aciuni societi nelistate

Obligaiuni

Drepturi

Uniti de fond

Produse structurate

Futures

Oferte publice primare

Total (mil. Lei)

Sursa:BVB

Aciuni
FiguraI64EvoluiaindicatorilordelichiditateaiBVBn2013
3500

120000

3000

100000

2500

80000

2000

n luna noiembrie indicatorii de


lichiditate au atins maximul anului
2013. Creterea lichiditii n aceast
lun sa datorat n principal ofertei
publiceiniialeaRomgaz.

60000

1500

40000

1000

20000

500

Valoare tranzacionat (mil. Lei)


Volum (mil. aciuni)
Numr de tranzacii(mil. aciuni)

Sursa:BVB

Anul2013aaduscelmaimarevolumdeofertedeaciuniderulatepepiaareglementatadministratde
BVB,dintrecarecelemaiimportantermnlistareaNuclearelectricaiRomgaz.
TabelulI51Evoluiaofertelordeaciuniderulatepepiaareglementat
Tipofert
Iniial
Vnzarespeciallaordin
Preluare
Vnzare
Cumprare

2008
3
1

Numruldeoferte
2009
2010
1
1
3
2
1
1

97

2011

2012

1
1

2013
1
2
2
1
2

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Numruldeoferte
Vnzare(OPprimar)
1
OfertepeReg.10
3
Total
5
5
4
1
2
12
Valoareaofertelor(lei)
Tipofert
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Iniial
70.530.793
4.180
1.128.577.056
Vnzarespecialordin
15.233
1.157.870
9.581.973
Preluare
10.431.004
110.124.480
2.469.116
240.830.877
829.753
Vnzare
9.450.000
164.723.166
315.084.845
Cumprare
669.811
45.864
600.230.136
Vnzare(OPprimar)
281.877.917
OfertepeReg.10
935.833.361
Total
71.215.837
19.926.868
111.286.530 2.469.116
405.554.043
3.272.015.040
Sursa:BVB

ncursulanului2013,FondulProprietateaalansatoofertderscumprareaaciunilorproprii,careavizat
un pachet de 4,35% i Ministerul Economiei prin Oficiul Participrii Statului i Privatizrii n Industrie a
iniiatoofertdevnzareaunuipachetde15%dinaciunileTransgaz.
ListrileNuclearelectricaiRomgazaufostsuprasubscriseiaugeneratosporireainteresuluifadepiaa
romneascnansamblu.
ListareaNuclearelectrica
Compania ia propus s atrag ntre 282 i 379 mil. lei (6486 mil. euro) prin vnzarea a 10% din
aciunilepropriiprintroofertpubliciniialpeBursadeValoriBucuretindoutrane:
(i)TranaInvestitorilorMari:85%dinaciunilesupuseofertei;suprasubscrisde2,31ori;
(ii)TranaInvestitorilorMici:15%dinaciunilesupuseofertei;suprasubscrisde5,64ori.
nfinal,companiaareuitsatragsumaminimde282mil.delei.

ListareaRomgaz
Statul Romn, prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie a vndut un numr de
57.813.360 aciuni, reprezentnd 15% din capitalul social al SNGN Romgaz SA. Oferta sa derulat n
perioada22.10.201331.10.2013.
Pentruprimadatpepiaaromneascdecapitalncadruluneiofertepubliceprimareaufostutilizate
certificate de depozit (GDR26). Preul de subscriere al aciunilor anunat n prospectul de ofert a fost:
orice pre situat ntre 24 lei/aciune i 32 lei/aciune, inclusiv capetele de interval, iar pentru GDRuri:
oricepresituatntre7,38$/GDRi9,84$/GDR,inclusivcapeteledeinterval.
Ofertaafostmpritntrane,astfel:
15%dinValorileMobiliareOferiteunnumrde8.672.004Aciuni(subformadeAciunii/sau
deGDR)oferitiniialInvestitorilorMiciTranaInvestitorilorMici;
85%dinvalorilemobiliareunnumrminimde49.141.356Aciuni(subformadeAciunii/sau
GDR)oferiteiniialInvestitorilorInstituionaliTranaInvestitorilorInstituionali.

26

GlobalDepositoryReceipts (GDR)sunt certificateemisedeobanc,reprezentndunnumrdeaciuni listate localiaflate n


custodiauneisucursalesauaalteibncidinararespectiv,icaresuntoferiteglobalprindiferitesucursalealebncii.Elepotfi
utilizatedeoanumitcompaniepentruaaveaacceslaaltepieedecapitaldectceapecareestelistat,darfrsfienevoits
treac prin procedura dificil a listrii pe pieele respective. ADRurile reprezint GDRurile emise n Statele Unite putnd fi
sponsorizate atunci cnd compania care a emis aciunilesuport ofer informaii financiare bncii emitente sau chiar suport
costuriledeadministrareaADRurilor.
98

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Avndnvederecerereamaredevalorimobiliarepetranainvestitorilormici,lafinalulofertei,conform
prevederilor prospectului, trana a fost suplimentat la 20% din totalul valorilor mobiliare oferite. Preul
finalstabilitconformprevederilorprospectuluideofertafostde30lei/aciune,respectiv9,25USD/GDR.Au
fostsubscrisencadrulofertei37.728.312aciunii20.085.048GDRuri,valoareatotalaoferteifiindde
1.731.128.496 lei. Conform notificrii cu privire la rezultatele ofertei transmis de intermediarii ofertei,
pentru trana investitorilor mici, oferta a fost suprasubscris de peste 13,2 ori. n vederea admiterii la
tranzacionareacertificatelordedepozit(GDR)avndlabazaciunileemisedeSNGNRomgazSAlaBursa
de Valori din Londra, ASF a paaportat prospectul de ofert i amendamentul adus acestuia, aprobate,
ctre Financial Conduct Authority din Marea Britanie. Listarea dual a unei companii prin oferirea de
certificatededepozitareprezentatopremierpentrupiaadecapitaldinRomnia.

ncercareanereuitdelistareauneicompaniiprivate
ncursulanului2013aavutloconcercaredelistarepebursauneicompaniiprivate,carenusafinalizatcu
succes. Emitentul Adeplast SA a iniiat o ofert primar de vnzare de aciuni reprezentnd 33,33% din
capitalul social majorat al societii n urma ofertei publice. n cazul ncheierii cu succes (reprezentnd
subscriereaaminim70%dinaciunileoferite),acestaintenionalistareacompanieilaBVB.Valoareamaxim
aoferteiafoststabilitntre58.080.000i66.990.000RON,structuratndoutrane:
(i) Trana Investitorilor Mari n cadrul creia vor fi acceptate subscrieri n aa fel nct valoarea fiecrei
subscrierisfiemaimaresauegalcu500.000lei.Aciunileoferitencadrulacesteitranereprezint85%
dinnumrultotalalAciunilorOferite.Preuldesubscrieresasituatntre3,52i4,06RON/aciune.
(ii) Trana Investitorilor Mici n cadrul creia vor fi acceptate subscrieri n aa fel nct valoarea fiecrei
subscrieri s fie mai mic de 500.000 lei. Aciunile oferite n cadrul acestei trane reprezint 15% din
numrultotalalAciunilorOferite.Preuldesubscriereafostfix,respectiv4,06RON/aciune.
Oferta nu sa ncheiat cu succes, deoarece subscrierile nu au atins pragul de 70% din numrul total de
aciuninecesarpentrunchidereatranzaciei.Cutoatectranainvestitorilormiciafostsuprasubscriscu
104%,subscrierilepetranainvestitorilormariaufostmaimicide7mil.euro.
Celedoulistrifinalizatecusuccesncondiiileunuigradridicatdesuprasubscriereauartatcpepiaa
de capital romneasc exist suficient cerere att din rndul investitorilor instituionali ct i retail.
Cutoateacestea,avndnvedereeeculuneicompaniiprivatedeaselista,sepoateafirmacaversiunea
faderiscainvestitorilorarmasncontinuareridicat.
ncadrulsegmentuluiBVB,celemaimultetranzaciiauavutlocavndcaobiectaciunilesocietilorlistate
lacategoriaI.
TabelulI52Activitateadetranzacionarenanul2013pesegmentelepieeireglementatedeaciuni
administratdeBVB
Categorie
Cat.I
Cat.aIIa
Cat.aIIIa
International
AlteInternational(NEP)
Unlisted
Ofertepubliceprimare
Total
Sursa:BVB

Nr.tranz.
492.685
110.116
0
14.255
134
3.465
15.750

SegmentBVB
Volum
11.931.893.167
1.081.182.009
0
3.201.516
35.655
8.496.030
63.096.548
13.087.904.925

99

Valoare(RON)
9.275.867.215
214.989.686
0
339.175.664
865.374
2.147.768
1.410.454.973
11.243.500.680

Valoare(EUR)
2.099.613.568
48.590.249
0
76.936.137
194.124
485.779
317.748.650
2.543.568.507

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Instrumentecuvenitfix
n anul 2013 au avut loc 3 emisiuni de obligaiuni corporative care au atras 975 mil. lei (peste
218mil.euro),cu27%maimultdecttotalulatrasnperioada20082012.

TabelulI53Companiileemitentedeobligaiuninanul2013
Valoareemisiune
(mil.lei)
UnicreditiriacBank
550
RaiffeisenBank
225
Transelectrica
200
Sursa:BVB
Emitent

Nr.obligaiuni

Valoareprincipal

Anmaturitate

Ratacuponului

55.000
22.500
20.000

10.000
10.000
10.000

2018
2016
2018

6,35%
5,5%
6,1%

Valoarea tranzaciilor cu obligaiuni pe piaa secundar a sczut uor, de la 1.431,11 mil. lei n 2012 la
1,395,72mil.lein2013.Oexplicaiepentrulichiditatearedusapieeisecundareaobligaiunilorlistatela
BVB o reprezint detaliile de emisiune ale acestora. Att statul romn, ct i majoritatea companiilor
privateprefersemitobligaiunicuvaloarenominalridicat,ngeneralde10.000delei.nacestmod,
emitenii se adreseaz n special investitorilor instituionali, dar acetia sunt, de regul, deintori pe
termenlungcarepreferspstrezeacestetitlurinportofoliupnlascaden(datoritrandamentelor
atractiveiavolatilitiireduseapreuluipepiaasecundarcarenucreeazoportunitidespeculaiipe
termen scurt). Totodat, valoarea mare a principalului face dificil achiziia acestor obligaiuni de ctre
investitoriiindividuali.

Mil.

FiguraI65EvoluiatranzaciilorcuobligaiunipeBVB
3.000

1.200
965

2.500

1.000

2.000
1.500

800
552

567

543

600

409

1.000

400

248

500

200

2008

2009

2010

2011

Valoare(RON)

2012

2013

Nr.tranzactii

Sursa:BVB

n anul 2013, 72,7% din valoarea total tranzacionat pe piaa obligaiunilor listate la BVB (include i
ofertele publice iniiale) a reprezentat tranzacii cu obligaiuni corporative, n timp ce valoarea
tranzacionat a titlurilor de stat a reprezentat 27,1%. Tranzaciile cu obligaiuni municipale au avut o
ponderefoartesczut,denumai0,2%.

100

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI54EvoluiatranzaciilorcuobligaiunilaBVB(suntcuprinseiofertelepubliceiniiale)
nperioada20082013
Anul
Obligaiunicorporative
Total2008
Total2009
Total2010
Total2011
Total2012
Total2013
Obligaiunimunicipale
Total2008
Total2009
Total2010
Total2011
Total2012
Total2013
Obligaiunidestat
Total2008
Total2009
Total2010
Total2011
Total2012
Total2013
Sursa:BVB

Volum

Valoare(RON)

Valoare(EUR)

537.031
1.515.882
133.580
713.520
125.001
103.425

146.466.336
246.771.395
13.823.454
73.820.955
260.716.012
1.014.919.008

39.019.558
58.626.323
3.301.225
17.352.031
57.240.133
227.558.249

675.253
1.291.349
2.677.071
1.107.839
5.992
64.548

66.378.745
126.358.875
265.270.983
108.523.335
425.341
2.731.953

18.294.507
29.741.852
62.691.087
25.921.183
96.188
616.426

2.069
85.689
203.724
35.889
114.245
35.575

19.084.870
911.488.575
2.291.970.810
363.633.967
1.169.974.384
378.075.064

5.022.901
214.574.821
554.469.412
84.980.089
263.744.355
85.575.328

Produsestructurate
Emitenii produselor structurate sunt, de regul, instituii de credit, care urmresc asigurarea lichiditii
pieeiprinintroducereadecotaiidecumprareivnzarefiennumepropriu,dacacetiaacioneazn
dublcalitate(emitentiparticipantlaBVB),fieprinintermediulunuiparticipantBVBdesemnat,ncazuln
care emitentul nu este participant la BVB27. n egal msur, emitenii de produse structurate urmresc
acoperirea riscului prin operaiuni de hedging pe piaa activului suport i, unde este necesar activiti de
acoperirearisculuivalutar,atuncicndexistdiferenentremonedadetranzacionareaactivuluisuporti
ceadetranzacionareaprodusuluistructurat28.
LaBVBsautranzacionatn2013CertificateTurboiCertificateIndex,ncondiiilestabilitedeemitenii
furnizoriidelichiditate.CertificateleTurboiIndexaucaactivesuportindicibursieri,aur,petrolsauaciuni.
Valoarea total tranzacionat a produselor structurate a sczut de la 687,3 mil. lei n 2012 la
531,5milioanelein2013.

1.000

400.000
217.512
181.612

500

99.522

200.000

Valoaretotala
(RON)
Nr.tranzactii

12.706

0
Sursa:BVB

mil.

FiguraI66EvoluiatranzaciilorcuprodusestructuratelaBVBnperioada20102013

2010

2011

2012

2013

27

Participantul BVB care se angajeaz s menin lichiditatea produselor structurate n condiiile impuse, se numete n
terminologiautilizatdeBVBfurnizordelichiditate.
28
Sursa:BVB
101

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.2.2. Situaia comparativ a costurilor de tranzacionare percepute de operatori de pia n


RomniaiEuropa
Analizacantitativacomisioanelordetranzacionarencasatedeburseledinregiune,raportatelavaloarea
tranzacionatiaveniturilortotalefadenumruldetranzaciiauartatcBursadeValoriBucuretia
obinutprintrecelemaimarivenituridincomisioaneaplicatetranzaciilorcuinstrumentelistaterelativla
valoareatranzacionattotal,ns,nacelaitimp,celemaimicivenituritotalerelativlanumrultotalde
tranzacii.Totodat,BVBsaaflatsubmediaregiuniinceeacepriveteveniturileobinutedinlistriia
raportului dintre numrul instrumentelor listate meninute la tranzacionare i numrul total de
instrumente listate. Cele mai recente date disponibile au fost cele aferente anului 2012, dar n 2013
structuracomisioanelorpracticatedeBVBnuasuferitmodificrimajore.
FiguraI67Regresiaveniturilortotalealeburselorfadevaloareatranzacionat

Log(Venituri din tranzactionare)

14

NYS

13
12

NDQ

ESP

SWZ GE.D
TUR

11
POL

10

AUS

NOR

9
GRE
HUN

ROM

CZE
IRL

SLK

BUL
SLO

6
4

10

12

14

16

Log(Valoare Tranzactionata Instrumente)

Sursa:FederationofEuropeanStockExchanges,calculeASF

Bursa de Valori Bucureti (ROM) se situeaz peste dreapta de regresie, ceea ce arat c la o valoare
tranzacionat relativ redus, BVB realizeaz venituri relativ mai mari din taxele pe tranzacii dect
majoritateaburselordinregiune(PragueStockExchangeCZE,BratislavaStockExchangeSLK,Budapesta
Stock Exchange HUN, Ljubliana Stock Exchange SLO, Bulgarian Stock Exchange BUL, Athens Stock
Exchange GRE). BVB se situeaz n termeni relativi la un nivel apropiat Bursei din Varovia (POL), fiind
depit doar de Vienna Stock Exchange (AUS) i New York Stock Exchange (NYS), care ns nregistreaz
valoritranzacionatemultmaimari.Cutoateacestea,venituriledinlistareimeninerelatranzacionare
suntrelativmairedusedectalealtorburse,deexemplu,BudapestStockExchange(HUN),PragueStock
Exchange(CZE)sauWarsawStockExchange(POL).
FiguraI68Regresiaveniturilortotalealeburselorfadenumruldetranzacii
15
GE.D

14

Log(Venituri totale)

13

NYS

NDQ

12

SW Z
NOR

11

AUS

10

CZE
IRL

ROM

TUR

POL
GRE

HUN

8
SLK

SLO
BUL

6
8

10

12

14

16

18

20

Log(Nr. Tranzactii)

Sursa:FederationofEuropeanStockExchanges,calculeASF

102

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

ngraficuldinFiguraI68relaiadintrevenituriletotaleinumruldetranzaciiesteevidentliniar.Bursa
deValoriBucuretinregistreazunnumrredusdetranzacii,depindnaceastprivindoartreialte
burse din regiune. n privina veniturilor totale realizate aferente numrului de tranzacii efectuate prin
intermediulsu,BVBsesitueazsubmedie.

5.2.3.PiaareglementatlatermenaBVB
Activitatea desfuratnanul2013pepiaaderivatelorafost afectatdeimpactulimplementriinoilor
standardeaplicabilecontraprilorcentralenregistratenEuropa,inclusivlanivelulCaseideCompensare
Bucureti,entitatecareoferserviciiledecasdecompensareicontrapartecentralpentruactivitateade
tranzacionarecuinstrumentefinanciarederivatelaBVB.Dinacestmotiv,peparcursulanului2013auavut
loc unele modificri ale specificaiilor de contract pentru instrumentele financiare derivate nregistrate la
ASF/CNVMpentru:

apermiteincludereaunuinouelementcaracteristic,respectivmodalitateadedeterminareapreului
delichidarensituaiaretrageriidelatranzacionare;

a oferi posibilitatea de a nu introduce, pentru o perioad nedeterminat, noi serii corespunztoare


contractelor futures listate pe piaa derivatelor. n baza acestei modificri, BVB a decis s nu mai
introduc,petermennedeterminat,noiserii(scadente)pepiaaderivatelor.

n baza deciziei BVB emis n luna septembrie 2013, seriile disponibile la 19 septembrie 2013 au fost
meninutepnnultimazidetranzacionare/datascadenei,darnuaumaifostrennoite.

TabelulI55Activitatecontractefuturesnfunciedecategoriadeactivsuport
Categorie
ActivSuport
Aciuni
Mrfuri
Valute
Total(nregistrriduble)
Sursa:BVB

NumrContracte
Tranzacionate
2.976
2.576
38
5.590

ValoareNoional
ContracteTranzacionate(lei)
1.615.479,20
4.188.406,80
170.220,00
5.974.106,00

Numr
Tranzacii
464
350
16
830

nanul2013,celemaimultecontractefuturestranzacionateauavutcaactivsuportaurul,urmatedecele
cu activ suport aciunile Fondului Proprietatea. innd cont de structura descris mai sus i de
instrumenteledisponibilepentruinvestiiipepiaadecapitaldinRomnia,tranzaciilecucontractefutures
auavutnanul2013uncaractermaidegrabspeculativinudeacoperirearisculuidepia.

TabelulI56Statisticadupactivulsuportalcontractuluifutures
DenumireContractFutures
BVBFutures
FPFutures
SIF4Futures
GoldFutures
GrauPanificatieUEFutures
SilverFutures
EUR/RONFutures
Total(nregistrriduble)
Sursa:BVB

NumrContracteTranzacionate
120
1.848
1.008
2.564
2
10
38
5.590

103

ValoareNoionalContracteTranzacionate(lei)
23.310,00
1.167.238,00
424.931,20
4.134.234,80
23.450,00
30.722,00
170.220,00
5.974.106,00

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI57Numrdecontractetranzacionateivaloarenoionalnfunciedelunadescadent
Lunadescaden
ianuarie2013
februarie2013
martie2013
aprilie2013
mai2013
iunie2013
Total(nregistrriduble)
Sursa:BVB

Numrdecontractetranzacionate
856
2.222
678
1.042
700
92
5.590

Valoarenoionalacontractelortranzacionate(lei)
1.270.574,00
3.167.907,00
456.497,80
597.249,20
448.158,00
33.720,00
5.974.106,00

Celmaimarenumrdecontractetranzacionateiceamaimarevaloarenoionaltranzacionataufost
nregistrate n luna februarie. De asemenea, numrul de tranzacii maxim la nivelul unei luni a fost
nregistrat n luna februarie (137 tranzacii), iar numrul maxim de tranzacii ntro singur edin de
tranzacionareafostnregistratndatade22februarie2013,respectiv27tranzacii.
n cadrul edinelor de tranzacionare ale BVB desfurate n anul 2013 sau nregistrat pentru piaa
derivatelorunnumrde423tranzacii,unvolumde2.969iovaloarede3.049.561,72lei.
Contractele Gold Futures au reprezentat 69,2% din totalul valorii tranzacionate, urmate de contractele
FPFuturescu19,54%.Restulcontracteloraureprezentatdoar11,26%.
Dupexpirareacontractelorcuscadenaiunie2013,BursadeValoriBucuretinuamaiemisalteseriide
contractefutures.

5.2.4.SeciuneadepiaRASDAQ
Pe seciunea de pia RASDAQ sa meninut i n 2013 tendina de diminuare a activitii, manifestat
printrolichiditateredus,scderialetuturorindicilorafereniicontinuareadelistriiemitenilor.
TabelulI58Prezentareasinteticaanului2013dinperspectivaRASDAQ
An
2013
Sursa:BVB

Nr.edinede
Valoaremedie Capitalizare
Valoare(EUR)
tranzacionare
zilnic(EUR)
(EUR)
251
68.343.051
272.283
1.774.474.210

Nr.societi
emitente
982

Nr.noisocieti Nr.societi
emitente
delistate
0
105

TabelulI59Structuracapitalizriiianumruluideemiteni
pecategoriidepiaRASDAQ

PiaaRASDAQ
29
n cadrul seciunii de pia RASDAQ au
Categorie
Nr.emisiuni Capitalizare(RON) Capitalizare(EUR)
fost tranzacionate aciuni emise de
Cat.I
4
249.415.273
55.873.849
982 de societi comerciale care sunt
Cat.aIIa
7
207.990.052
46.593.797
clasificatepetreicategoriidelistare.
Cat.aIIIa
971
7.463.670.104
1.672.006.565
Sursa:BVB

Procesul de delistare a societilor de pe Piaa RASDAQ a continuat i n anul 2013, att ca urmare a
desfurriiunorofertepubliceobligatoriidepreluare,adecizieiAdunrilorGeneralealeAcionarilorunor
societi de retragere de la tranzacionare, a unor situaii de natur juridic care nu mai permiteau
desfurarea activitii, dar i datorit continurii promovrii a unor societi performante pe piaa
reglementatadministratdeBVB.

29

Regulamentulnr.02/2002privindtransparenaiintegritateapieeiRASDAQ,CapitolulI.Categoriiledelistare.

104

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

NumrulsocietilordelistatedepePiaaRASDAQafostde247nanul2010,125societinanul2011,
98nanul2012i105nanul2013.DoudintresocietiledelistatedepeRASDAQnanul2013,respectiv
Contend Dorohoi i Conpet Ploieti,au promovat pe piaa reglementat administrat de BVB, restul de
103societifiindretrasedelatranzacionare.
TabelulI60Structuracapitalizriiianumruluideemitenipe
categoriidepiaRASDAQ
Motivaie
HotrreA.G.A.retrageredelatranzacionare
Dizolvareilichidare
Faliment
Ofertpublicpreluare
Transformareformjuridicnsocietatecurspunderelimitat
RadieredinEvideneleOficiuluiRegistruluiComerului
Implementaremsuriinclusenplanuldereorganizare
TOTAL
Sursa:BVB

Nr.
32
11
34
5
10
10
1
103

Cele mai multe motive de


retragere de la tranzacionare
au fost: faliment, hotrri AGA
i dizolvarea nsoit de
lichidareasocietii.

nultimiiani,celemaimulteofertedeaciuniaufostderulatepepiaaRASDAQ,iardintreacestea,celede
preluare au reprezentat cea mai important categorie. n anul 2013, numrul ofertelor a fost mai ridicat
fade2012,dararmassczutcomparativcuanul2008.
TabelulI61EvoluiaofertelordeaciuniderulatepepiaaRASDAQ
Tipofert
Vnzare
Cumprare
Secundar
Vnzarespeciallaordin
Preluare
OfertepeReg.10
Total
Valoareaofertei(lei)
Tipofert
Vnzare
Cumprare
Secundar
Vnzarespeciallaordin
Preluare
OfertepeReg.10
Total
Sursa:BVB

Numrdeoferte
2009
2010

2008

2011

2012

2013

1
8
2
6
30

10

10

14

1
17

2
20

3
10

47

24

28

28

15

2
15
1
19

2008
3.365.943
37.492.046
7.274.150
1.396.499
85.373.011
134.901.648

2009

2010

2011

2012

2013

22.837.310

980.479

492.067

447.589

118.332

42.800.977

195.600
8.491.836

18.164.375
14.513.524

2.097.940
3.750.171

65.638.287

9.667.915

33.169.966

6.295.701

1.247.061
12.708.787
37.783.090
51.857.269

TabelulI62SituaiasocietilorlistatepeRASDAQ
Lasfritulanului
Tranzacionabile
Suspendate
Numrtotalsocietilistate
Sursa:BVB

31.12.2013
707
275
982

La sfritul anului 2013, 28% din emitenii listai pe RASDAQ erau suspendai de la tranzacionare, dup
cumurmeaz:
13societisuspendatenvedereaclarificriistatutului,cercetriefectuatedectreASF(CNVM),litigii,
derulareOPPinchidere;
35societisuspendatedatoritstriidefaliment,lichidare,dizolvare,radiere;

105

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

23societisuspendatedatoritabseneiunuicontractdeprestriserviciideregistru;
24 societi suspendate n vederea clarificrii statutului privind retragerea de la tranzacionare sau
declaratesocietidetipnchis;
5 societi suspendate prin decizie ASF (CNVM) n vederea retragerii de la tranzacionare n
conformitatecuart.74alin.(2)dinLegeanr.297/2004;
56societisuspendatenvedereaclarificriisituaieiprivinddeschidereaproceduriideinsolven;
osocietatesuspendatnvedereafuziunii;
10societisuspendatenvedereadivizrii;
77societisuspendatedatoritniveluluicapitaluluisocialsublimitalegal;
6 societi suspendate n vederea nregistrrii unor noi caracteristici ale capitalului social, diminuare
capitalsocial;
8 societi suspendate la finalul anului 2013 n vederea informrii publicului investitor cu privire la
diverseevenimentecurente;
17 societi suspendate n vederea clarificrii situaiei referitoare la schimbarea formei juridice n
societatecurspunderelimitat.
Indicele compozit al pieei RASDAQ a continuat i n 2013 tendina negativ declanat n perioada
20072009.Investitoriicontinusfiereticenifademajoritateacompaniilorprezentepeacestsegment
depiadincauzavolatilitiiridicatearandamentelor,lichiditiisczuteislabeiguvernanecorporative
aemitenilor.
TabelulI63DinamicaindicilorseciuniidepiaRASDAQnultimii5ani

Indice
RASDAQC
RAQI
RAQII

2009
2010
Valoare Valoare
Variaie%
Dec2009 Dec2010
2.239,51 1.680,01
25,0
2.362,57 1.441,98
39,0
5.491,44 3.056,69
44,3

2011
Valoare
Variaie%
Dec2011
1.580,08
5,9
908,83
37,0
1.991,98
34,8

2012
Valoare
Variaie%
Dec2012
1.414,79
10,5
169,5
81,3
1.768,6
11,2

2013
Valoare
Variaie%
Dec2013
1.366,33
3,4
180,71
6,6
1.494,43
15,5

SursaBVB

FiguraI69Evoluiaindicatorilordelichiditateai
seciuniidepiaRASDAQnperioada20092013
700

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

600
500
400
300
200
100
2009

2010

2011

2012

2013

Numr tranzacii(mii)
Valoare tranzacii (mil.lei)
Numr aciuni tranzacionate (mil.aciuni)
Sursa:BVB

106

n ceea ce privete indicatorii de lichiditate ai


seciunii de pia RASDAQ la nivelul anului
2013,acetiaauurmattendinadescresctoare
dinultimiiani.nanul2013afostnregistratcel
mai mic numr de tranzacii din perioada
20092013,nslaovaloarea tranzaciilormai
marecupeste38%fadeanul2012.
Fa de anul precedent volumul de aciuni a
sczut cu 4,72%, de la 722,75 mil. aciuni n
2012 la 668,61 mil. aciuni n 2013, n timp ce
numruldetranzaciiefectuateasczutn2013
cu4,16%fade2012,dela67,69miiaciunila
64,88miiaciuni.

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI70Evoluiacapitalizriiiavaloriimediizilnice
detranzacionarepeseciuneadepiaRASDAQ
nperioada20092013
13.000
11.000
9.000
7.000
5.000
3.000
1.000
-1.000

2,5
2
1,5
1
0,5
2009

2010

2011

2012

2013

Capitalizare (mil.lei)
Valoare medie zilnica (mil.lei)

La sfritul anului 2013, capitalizarea seciunii


de pia RASDAQ a sczut cu 10,81% fa de
nivelul anului 2012, nregistrnd un prag de
7,92 mld. lei cea mai sczut valoare din
ultimiicinciani.
Capitalizarea RASDAQ a avut o tendin
descendent n perioada 20092013, fiind n
2013 cu aproximativ 36% mai mic fa de
anuldereferin2009.nplus,valoareamedie
zilnic de tranzacionare a crescut cu 37,55%,
dela0,87mil.lein2012la1,2mil.lein2013.

Sursa:BVB

5.2.5.SistemulalternativdetranzacionarealBVB
BVBacreatprinintermediulsistemuluialternativdetranzacionare(ATS)oportunitateadeatranzaciona
aciuni strine ale unor companii importante listate pe piee internaionale, n moneda local, utiliznd
serviciileintermediariloriinstituiilorpieeiromneti.nplus,peATSsunttranzacionateiaciunileunor
companii romneti, ca prim pas n pregtirea acestora n vederea admiterii la tranzacionare pe piaa
reglementat.
TabelulI64SituaiatranzaciilorrealizatepeATSadministratdeBVB
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total
Sursa:BVB

Numrdetranzacii
937
873
683
743
628
443
572
645
587
585
561
399
7.656

Volumdeaciuni
51.916
19.503
14.133
574.587
328.308
65.902
152.116
66.717
84.891
136.906
379.536
76.699
1.951.214

Valoaretranzacii(mil.Ron)
2,88
1,73
1,59
2,74
1,59
0,94
1,15
1,16
2,24
1,80
1,83
1,20
20,83

n anul 2013 sau desfurat 251 de edine de tranzacionare n cadrul sistemului alternativ de
tranzacionare (ATS) administrat de BVB, pe parcursul crora sau nregistrat 7.656 de tranzacii cu o
valoaretotaltranzacionatde20,8milioanelei,fade16,8milioanelein2013.Pesistemulalternatival
BVBeraulistate29desocietilasfritulanului,cudoumaimultefade2012.
TabelulI65Prezentareasinteticaanului2013dinperspectivaATS
An

Nr.edinede
tranzacionare

2013
Sursa:ASF

251

Nr.
tranzacii
7.656

Nr.aciuni
tranzacionate
(volum)
1.951.214

Valoare
(EUR)
4.719.195

107

Valoare
mediezilnic
(EUR)
18.802

Nr.
societi
emitente
29

Nr.noi
societi
emitente
2

Nr.
societi
delistate
0

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Lafinalulanului2011,peATSeraunregistrai10emiteni,dintrecareinoucompaniilistaten2011i
unalistatn2010.nanul2012listaemitenilorpeATSsaextinscunc16companiialecroraciunisunt
admise la tranzacionare i pe o pia reglementat din Uniunea Europeana sau din Statele Unite ale
Americii,prinasumareadectreSSIFTradevillearesponsabilitiideMarketMaker.Totodat,n2012a
fostlistatpeATSprimacompanieromneasc,respectivPROVORBASFACILITYMANAGEMENTSERVICES
SA(fostPROVORBASSA).
Anul2013anregistratextindereaoferteideemiteniadmiilatranzacionare.Astfel,ndatade11.07.2013
anceputtranzacionareacompanieiTRANSILVANIALEASINGIFNSAOaltpremiercareaavutlocnanul
2013pesegmentulATSafostlistareaprimeicompaniinregistratenaltstatalUniuniiEuropene,respectiv
SIFIMOBILIAREPLCNICOSIA,Cipru,ncepndcudatade23.12.2013.
TabelulI66TranzaciileefectuatepeATSn2013
Categorie
IATS
BaseATS
IntlATS
Total
Sursa:BVB

Nr.tranzacii
180
165
7.311

SegmentATS
Volum
479.903
1.307.661
163.650
1.951.214

Valoare(RON)
27.321
1.545.617
19.260.430
20.833.367

Valoare(EUR)
6.149
349.962
4.363.084
4.719.195

CelemaimultetranzaciirealizatepeATSauavutcaobiectaciunileinternaionale.ncazulfiecruiadintre
acesteinstrumenteexistcelpuinunintermediarlocalautorizatcareseangajeazsmeninlichiditatea
pieeiutilizndpropriulcapital,prinintroducereaimeninereadeofertefermedecumprareivnzaren
numepropriu30.

TabelulI67CapitalizareasegmentuluiATS
ATS
Categorie
IATS
BaseATS
IntlATS
Sursa:BVB

Nr.emisiuni
1
2
26

Capitalizare(RON)
30.941.400
153.096.000
N/A

Capitalizare(EUR)
6.931.472
34.296.467
N/A

5.2.6.EmiteniideaciunilistatepepieeleadministratedeBVB
La sfritul anului 2013 erau nregistrai n evidena ASF (CNVM)un numr de 1.085 emiteni de aciuni
tranzacionatepesegmenteledepiaadministratedeBVB,dupcumurmeaz:
83societicomercialealecroraciunierautranzacionatepepiaaBVB;
21societicomercialealecroraciunierautranzacionatepepiaavalorilormobiliarenecotatece
utilizeazsistemultehnicalBVB;
980societialecroraciunieraulaBVBpiaaRASDAQ;
1societatealecreiaciunieraulistatepeSistemulAlternativdeTranzacionareadministratdeBVB;
De asemenea, n cursul anului 2013 au fost retrase de la tranzacionarea pe piaa de capital aciunile a
106societicomerciale.

30

Sursa:BVB

108

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Totodat,aciunileadoiemitenitranzacionaipepiaaRASDAQaufostadmiselatranzacionarepepiaa
BVB,nbazahotrrilorAGEAadoptatedectreacetiaianume:SCCONTEDSADorohoiiSCCONPETSA
Ploieti.
TabelulI68SituaiaadmiteriilatranzacionarelaBVBn2013
Sector

Categoria

Nr.Emisiuni

Categoria1Aciuni

Categoria2Aciuni

Categoria3Drepturi

AlteInstrumente
FinanciareInternaionale

CategoriaA

Titluridecredit

Categoria3Obligaiuni

CategoriaObligaiuniMunicipale
CategoriaTitlurideStat

1
4

CategoriaCertificate

94

TitlurideCapital

Produsestructurate

DenumireEmitent
COTECONPETSAPloieti
SNNSNNUCLEARELECTRICASABucureti
SNGSNGNROMGAZSAMedia
CNTECONTEDSADorohoi
SNNR01SNNUCLEARELECTRICASA
(drepturidealocare)
NEPR03NEWEUROPEPROPERTYINVESTMENTS
PLCIsleofMan(drepturidepreferin)
UCT18UNICREDITTIRIACBANKSA
RBRO16RAIFFEISENBANKSA
HRZ15ORAHOREZU
79ERSTEGROUPBANKAG
15SSIFBROKERSA

Sursa:BVB

5.2.7.IntermediariipepieeleadministratedeBVB
Lasfritulanului2013pepiaalavedereadministratdeBVBeraunregistrai45participanifade58n
2012.PepiaalatermenadministratdeBVBeraunregistrai19participanilasfritulanului2013care
deineauicalitateademembrucompensatorlaCasadeCompensareBucureti.Pesistemulalternativde
tranzacionareadministratdeBVBeraunregistrai37departicipani,cu11maipuinfade2012.
TabelulI69SituaiaintermediarilorlaBVBn2013
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sursa:BVB

Denumireintermediar
SWISSCAPITALSA
RAIFFEISENCAPITAL&INVESTMENT
BANCACOMERCIALAROMANA
WOOD&COMPANYFINANCIALSERVICESasPRAGA
SSIFBROKER
BRDGroupeSocieteGenerale
BTSECURITIES
NBGSecuritiesRomaniaSA
IFBFINWEST
TRADEVILLE
Alii

Valoaretranzacionat(lei)
4.664.639.237,58
4.585.006.932,04
4.287.186.178,96
3.374.892.957,42
2.309.990.223,30
969.383.754,29
788.073.098,15
735.605.163,58
572.906.263,42
464.381.716,80
4313390937

Procent
17,23
16,94
15,84
12,47
8,53
3,58
2,91
2,72
2,12
1,72
15,94

Primiizeceintermediariaurealizat84,06%dintotalulvaloriitranzacionatepepiaalavedereadministrat
de BVB. Dintre acetia, doi intermediari sunt instituii de credit (Banca Comercial Romn, BRD Groupe
Societe Generale), iar trei intermediari sunt SSIF afiliate acestora (Raiffeisen Capital & Investment,
BTSecurities,NBGSecuritiesRomaniaSA).Cotadepiaaaacestoraafostde41,39%n2013.

109

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI71Distribuiatranzaciilorrealizatedeintermediarin2013
SWISSCAPITALSA
RAIFFEISENCAPITAL&
INVESTMENT

17%

29%

BANCACOMERCIALAROMANA

17%
9%
12%

WOOD&COMPANYFINANCIAL
SERVICES.asPRAGA

16%

SSIFBROKER
Aliintermediari

Sursa:BVB

TabelulI70ParticipaniilasistemuldetranzacionarealBVB
An
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sursa:BVB

Numrinstituiidecredit
7
11
10
9
9
8

Pondereinstituiidecredit(%)
11,25
24,34
29,51
16,75
27,21
21,41

NumrSSIF
70
66
59
56
51
41

PondereSSIF(%)
88,75
75,66
70,49
83,25
72,79
78,59

O analiz a ASF referitoare la situaia financiar i operaional a SSIFurilor care acioneaz pe piaa
romneascdecapital,nfunciedesituaiaacestoranprimulsemestrualanului2013aconstatatc:
15SSIFaunregistratpierderiattn2012,ctinprimulsemestruldin2013.nnoucazuripierderile
suntcauzatedevolumulredusalcifreideafaceri,nivelulveniturilorfiindprobabilinsuficientpentru
acoperirea cheltuielilor operaionale minime impuse de specificul activitii de intermediere. n
semestrulI2013ncazulapatrudintrecelenoucazurimenionateanterior,nivelulcapitaluluiiniial
acobortpnlaniveluldatdecerinaminim;
12intermediariiaudesfuratactivitateacuunnumrredusdeangajai(maipuinde10angajai),
ceea ce poate conduce la creterea riscurilor operaionale din cauza unei insuficiente separri a
funciilorncadrulfirmei;
njumtatedinacestecazurifuncionareacuoschemredusdepersonalafostcorelatcuunnivel
redusalcifreideafaceriicunregistrareadepierderinceledouperioadeanalizate;
veniturile poteniale pentru cea mai mare parte dintre intermediarii situai n a doua jumtate a
clasamentuluisuntfoarteredusenraportcucosturilepecarelepresupunederulareaacesteiactiviti
n parametrii operaionali optimi (calitatea i numrul angajailor, echipamente IT i de comunicaii,
software,audit,controlulactivitii,securitateainformaiiloretc.).
Volumulredusdeactivitate,nregistrareadepierderi,precumitendinadescdereacapitaluluiiniialia
fondurilor proprii indic riscuri pentru desfurarea n bune condiii de ctre entitile respective a
activitilordeintermediere.

110

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Cu toate c intermediarii cu volum redus al activitii nu prezint un risc semnificativ pentru stabilitatea
sistemuluifinanciar,faptulcacetiafuncioneazncondiiicarearputeaaccentuariscurileoperaionale
necesitoateniesporitdinparteaASF.CazulSSIFHarinvestaartatcmaterializareariscurilorlanivelul
unor intermediari de mic dimensiune, dei nu genereaz un impact sistemic, afecteaz semnificativ
ncredereainvestitorilornpiaadecapital.
Peparcursulanului2013afostretrascalitateadeParticipantlasistemuldetranzacionareaurmtorilor
intermediari: Invest Trust, GM Invest, RBS Bank (Romania), OTP Bank Romania, Active International, ING
BankNVAmsterdamSucursalaBucureti,Avantgarde Finance, FairwindSecurities, Eurosavam,Roinvest
Bucovina, WBS Romania, Unicapital, City Invest. SSIF Harinvest SA Rmnicu Vlcea a fost sancionat cu
retragerea autorizaiei de funcionare, iar calitatea de participant la piaa administrat de BVB ia fost
retrasnprimaedinaConsiliuluiBurseidin2014.

5.3.SIBEXSibiuStockExchange
nprezentSIBEXSIBIUSTOCKEXCHANGESAadministreazopiareglementatlavedere,opiapentru
instrumentefinanciarederivateiunsistemalternativdetranzacionare(ATS).
SIBEXesteprincipalapiaadetranzacionareainstrumentelorfinanciarederivatedinRomnia,cuocotde
piade99,34%dinvaloareanoionaltranzacionat.Deasemenea,deineocotimportantdinvaloarea
tranzacionat prin intermediul ATS, respectiv 13,44%. Valoarea tranzacionat pe piaa reglementat la
vederenureprezintdect0,01%dintotal.
La finalul anului 2013, pe piaa reglementat la vedere i pe sistemul alternativ de tranzacionare erau
disponibile aciunile a 2 emiteni, n timp ce pe piaa instrumentelor financiare derivate erau disponibile
37 de contracte futures cu 135 scadene cumulate, 15 contracte pentru diferen, 18 opiuni standard i
4opiunibinare(TabelulI71).
TabelulI71SituaiainstrumentelortranzacionatepeSIBEXla31.12.2013
Tipinstrument

Futures

Opiunibinare
Opiunistandard

Activsuport
ratadobnzii
aciuni
paritivalutare
indici
petrol
aur
valute
aciuni
valute
aur
indici

CFD
CO2
Aciuni
Sursa:ASF

Numrcontracte
0
23
9
2
1
2
4
13
3
1
1
15
0
2

Peparcursulanului2013,aufostlistatelaSIBEX9contractenoipentrudiferencuactivsuportaciunile
unorcompaniiromnetii5contractenoifuturescuactivsuportaciunileunorcompaniiamericane.De
asemenea,npartedatoritprogramelordestimulareaparticipanilorlansaten2013,DELTASTOCKADa

111

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

devenitMarketMakerpentru7instrumentederivate.Lasfritulanuluiactivaupepiaaderivatelordela
SIBEXncalitatedeMarketMakeriDELTASTOCKADiSSIFBROKERSA,furnizndmpreuncotaiipentru
15instrumentederivate.
SIBEX a ncheiat n luna iulie 2013 un acord cu Operatorul Pieei de Energie i Gaze Naturale (OPCOM)
pentrudezvoltareailansarealatranzacionareacontractelorfuturesavndactivsuportindiciipieeispot
deenergieelectric,ROPEX_DAM,calculaideOPCOM.
Apariia Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contraprile centrale i registrele centrale de tranzacii (EMIR) a introdus obligaia din partea caselor de
compensaie de iniiere i derulare a procesului de autorizare avnd ca obiectiv convertirea acestora n
contrapri centrale. Autorizarea presupune ndeplinirea unei cerine de capital semnificativ superioare
niveluluiactualalcapitaluluipropriupecareldeineCasaRomndeCompensaie.Caurmare,instituiile
pieeidecapitaldinRomniaaunceputdiscuiileprivindformareanRomniaauneicontrapriCentrale
caresrespectecerineleEMIR,fraajungelaunacordnanul2013.
Pentru asigurarea continuitii pieei reglementate de instrumente financiare derivate, Consiliul de
Administraie al SIBEX a decis n data de 16 septembrie 2013 aprobarea Hellenic Exchanges SA pentru
serviciile de clearing, consolidare tehnologic i cooperare n proiecte de dezvoltare. De asemenea, la
aceeai dat a fost aprobat iniierea procesului de semnare a Acordului ferm cu Contrapartea Central,
parteaGrupuluiHellenicExchangesSA(ATHEXClear).

5.3.1.PiaalavedereaSIBEX
Piaareglementatlavedere
La fel ca n anii anteriori, pe piaa reglementat la vedere au fost tranzacionate aciunile unui singur
emitent SC SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE SA. Valoarea tranzaciilor a sczut n 2013 cu 75% fa de
2012, ajungnd la 1,35 milioane lei, la un volum tranzacionat de 2,15 milioane de aciuni (Tabelul I 72).
n comparaie cu anul 2010, cnd a fost nfiinat piaa reglementat la vedere SIBEX, n 2013 valoarea
tranzaciilorasczutde18,78ori.

TabelulI72Evoluiatranzaciilorcuaciunipepiaareglementatlavederenperioada20102013
An
2010
2011
2012
2013
Sursa:SIBEX

Volumtranzacii(aciuni)
15.895.566,00
16.779.926,00
4.732.266,00
2.155.871,00

6%
72%
54%

Valoaretranzacii(lei)
25.434.529,30
24.653.455,96
5.387.460,57
1.354.107,00

3%
78%
75%

Volumuldeaciunitranzacionatelunarpepiaareglementatlavedereafostmultredusncomparaiecu
anul2012.Maximulafostnregistratnlunaaugust,cndvaloareatranzaciilorsaridicatla292.011lei,la
unvolumtranzacionatde486.718aciuniiocapitalizaremedielunarde12.926.091(TabelulI73).

112

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI73Evoluiatranzaciilorlunarecuaciunipepiaareglementatlavederen2013
Perioada
ian2013
feb2013
mar2013
apr2013
mai2013
iun2013
iul2013
aug2013
sep2013
oct2013
nov2013
dec2013
Total
Sursa:SIBEX

Volumtranzacii(aciuni)
33.321
63.011
70.271
81.092
173.704
196
364.800
486.718
350.900
11.630
346.458
173.770
2.155.871

Valoaretranzacii(lei)
22.812
50.324
56.246
65.129
130.282
133
220.253
292.011
207.900
6.978
201.545
100.494
1.354.107

Capitalizaremedielunar(mil.lei)
18.686.965
17.802.333
17.169.867
18.101.745
16.349.813
15.521.667
12.747.373
12.926.091
12.680.075
12.915.840
12.300.800
12.461.394
14.971.997

Sistemulalternativdetranzacionare
Pesistemulalternativdetranzacionareaufosttranzacionate0,81milioaneaciunialesinguruluiemitent
listat,SCPRODPLASTIMOBILIARESA,nvaloaretotalde3,23milioanelei.Volumultranzacionatacrescut
cu4%n2013fade2012,nsrmnemultredusfadeanul2011,cndafostde8,12orimaimare
dectn2013(TabelulI74).
TabelulI74EvoluiatranzaciiloranualecuaciunipeATSnperioada20102013
An
Volumtranzacii(aciuni)
2010
5.409.685,00
2011
6.592.703,00
2012
778.527,00
2013
811.765,00
Sursa:SIBEX

Variaiefadeanulanterior

+22%
88%
+4%

Valoaretranzacii(lei)
21.314.873,03
36.227.900,91
3.545.740,64
3.234.583,98

Variaiefadeanulanterior

+70%
90%
9%

VolumultranzaciilorcuaciunileSCPRODPLASTIMOBILIARESAanregistratnlunaiulie2013unmaximde
521,46miiaciuni,reprezentnd64%dinnumrultotaldeaciunitranzacionatepeparcursulanului2013.
n luna decembrie 2013, capitalizarea companiei era de 103,64 milioane lei, n cretere cu 58% fa de
nceputulanului.
TabelulI75EvoluiatranzaciilorlunarecuaciunipeATSn2013
Perioada
ian2013
feb2013
mar2013
apr2013
mai2013
iun2013
iul2013
aug2013
sep2013
oct2013
nov2013
dec2013
Total
Sursa:SIBEX

Volumtranzacii(aciuni)
1.090
2.479
3.146
29
208.498
26.374
521.458
13.303
12.297
8
5.926
17.157
811.765

Valoaretranzacii(lei)
4.183
9.117
10.285
107
833.272
104.810
2.066.195
51.533
47.657
18
23.517
83.888
3.234.584

Capitalizaremedielunar(lei)
65.490.383
66.292.690
66.835.805
67.754.487
88.045.984
95.127.151
82.115.031
80.982.519
71.356.818
62.433.076
90.222.401
103.643.643
78.358.332

Pe parcursul anului 2013, SIBEX a pregtit listarea n cadrul sistemului alternativ de tranzacionare a
aciuniloremisedecompaniileRomradiatoareSA,FeperSAiAroPalaceSA.
113

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

SituaiaintermediarilorpepiaalavedereSIBEX(reglementat+ATS)
Lanceputulanului2013erauactivipepiaalavedereunnumrde14intermediari,darpeparcursulanului
3 dintre acetia, respectiv SSIF Swiss Capital SA, SSIF Intervam i SSIF Prime Transaction, sau retras.
SSIF IFB FINWEST SA a intermediat majoritatea tranzaciilor cu aciuni SIBEX, nregistrnd o pondere de
66,31%dinvaloareatotaltranzacionat(TabelulI76).
Lafinalulanului2013niciunintermediarnuactivancalitate deMarket Makerpepiaareglementatla
vedereadministratdeSIBEX.
TabelulI76SituaiaintermediarilorpepiaalavedereSIBEXn2013
Nr.crt.
NumeSSIF
Rulaj
Pondere(%)
1
SSIFIFBFINWESTSA
6.085.626
66,3
2
SSIFINTERVAMSA
750.964
8,2
3
SSIFINTERFINBROKSA
692.134
7,5
4
SSIFTRANSILVANIACAPITALSA
626.856
6,8
5
SSIFTRADEVILLESA
550.503
6,0
6
SSIFINTERCAPITALINVESTSA
179.616
2,0
7
SSIFCARPATICAINVESTSA
177.314
1,9
8
SSIFGOLDRINGSA
71.079
0,8
9
SSIFESTINVESTSA
24.309
0,3
10
SSIFBROKERSA
18.411
0,2
11
SSIFSUPERGOLDINVESTSA
569
0,0

TOTAL*)
4.588.691
100,0
*)
n dreptul fiecrui intermediar este trecut valoarea total a tranzaciilor incluznd i contrapartea cu care au fost realizate.
Totalulreprezintdinsumavalorilortranzacionatedefiecareintermediar.
Sursa:SIBEX

5.3.2.PiaainstrumentelorfinanciarederivateadministratdeSibex
SIBEXaoferitspretranzacionarenanul2013contractefuturespeaciuniromneti,aciuniamericane,
pariti valutare, indicele internaional Dow Jones Industrial Average i mrfuri. De asemenea, au fost
disponibilecontracteoptionspecontractelefuturesexistente31.
TabelulI77Contractefuturesioptionstranzacionaten2013
Perioada
ian2013
feb2013
mar2013
apr2013
mai2013
iun2013
iul2013
aug2013
sep2013
oct2013
nov2013
dec2013
Total
Sursa:SIBEX

Futures(contracte)
24.023
28.433
31.693
38.631
31.077
49.213
39.417
39.774
30.323
37.766
33.275
36.324
419.949

Opiuni(contracte)
3
1
1
0
1
1
0
0
0
4
0
4
15

Total(contracte)
24.026
28.434
31.694
38.631
31.078
49.214
39.417
39.774
30.323
37.770
33.275
36.328
419.964

31

La sfritul lunii decembrie 2013 opiunile binare pe perechi valutare i contractele financiare pentru diferen (CFD) au fost
suspendatedelatranzacionare,dincauzalichiditiiredusegeneratedelipsaMarketMarkerilorpeacesteinstrumentefinanciare.
114

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Numrul de contracte cu instrumente financiare derivate tranzacionate n anul 2013 la SIBEX a fost de
419,96 mii, nregistrnd o medie lunar de 35 mii i un maxim de 49,21 mii n luna iunie (Tabelul I 77).
Valoareatranzacionatacontractelorcuinstrumentefinanciarederivatesameninutrelativconstantpe
parcursulanului2013,observnduseouoarcreterenultimultrimestrualanului2013ncomparaiecu
anulprecedent(FiguraI72).

Valoareatranzacionat(mil.lei)

FiguraI72Evoluiavaloriitranzacionateacontractelorcu
instrumentefinanciarederivate
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Anul2012

Anul2013

Sursa:SIBEX

Celmaitranzacionatcontractfuturesnanul2013afostDEDJIA_RON,cuactivsuportindiceleDowJones
IndustrialAverage.UrmtoarelecontractefuturesnordineanumruluidetranzaciiaufostEUR/USD_RON,
cuactivsuportparitateavalutarEUR/USD_RONicontractulpeaurSIBGOLD(TabelulI78).

TabelulI78ContractefuturestranzacionatelaSIBEXn2013
Tipcontract
DEDJIA_RON
EUR/USD_RON
SIBGOLD
DEOIL_LSC
SIBGOLD_RON
DESIF5
EURO/JPY_RON
EUR/RON
DEFPR
Altele
Total
Sursa:SIBEX

Totalcontracte
261.501
75.465
24.596
20.561
12.086
9.175
4.081
3.580
2.768
6.136
419.949

Procentdintotalcontracte
62,27
17,97
5,86
4,90
2,88
2,18
0,97
0,85
0,66
1,46
100,00

Valoareanoionalacontractelorfuturestranzacionatenanul2013laSIBEXarevenitlaniveluriledecriz
dinanii20092010.Scdereasemnificativnraportcu2012poatefiexplicat,printrealtele,prinncetarea
activitii unor intermediari care n anii anteriori au avut o cot nsemnat din valoarea tranzaciilor, n
unelecazuriacetiaavndicalitateadeMarketMaker.

115

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Milioane

FiguraI73Volumivaloarecontractefuturesnperioada20062013
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VolumFutures
Valoarefutures/1000

Sursa:SIBEX

n luna septembrie 2013 au fost listate 5 noi contracte futures cu scadene trimestriale i activ suport
aciuni emise de urmtoarele companii americane: GOOGLE INC, MCDONALDS Corporation, FACEBOOK
INC,APPLEINCiVISAINC.
Totodat,cuscopuldeacretelichiditateapepiaacontractelorfutures,SIBEXalansatdouprogramede
stimulare a participanilor (intermediarilor): (1) programul de stimulare a Market Makerilor (50% money
back)i(2)reducereataxeideconectare.
nlunamartie2013,DELTASTOCKADsaalturatSSIFBROKERSA,devenindceldealdoileaMarketMaker
pepiaalatermenadministratdeSIBEX.Lasfritulanului2013ceidoiMarketMakerifurnizaucotaiide
cumprareivnzarepentru15instrumentederivate,dincare3contractefuturesavndlabazaciuniale
unorcompaniilocale(SNP,SIF4iFP),respectiv12contractefuturespemrfuri,paritivalutare,indicii
aciuniamericane.
Piaa contractelor options sa redus semnificativ ncepnd cu anul 2010 (Figura I 74). Cu toate c n anul
2013aufostdisponibilespretranzacionareattopiuniclasice,ctiopiunibinare,aufosttranzacionate
doar15contracte,dintrecare9cuactivsuportaciunileSIF5,5cuactivsuportperecheavalutarEUR/RON
iuncontractcuactivsuportindiceleDowJonesIndustrialAverage(TabelulI79).

TabelulI79ContracteoptionstranzacionatelaSIBEXn2013
Tipcontract
DESIF5
EUR/RON
DEDJIA_RON
Total
Sursa:SIBEX

Totalcontracte
9
5
1
15

116

Procentdintotalcontracte
60.0
33.3
6.7
100,0

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI74Volumivaloarecontracteoptionsnperioada20062013
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VolumOptions

ValoareOptions/100

Sursa:SIBEX

SIBEX a introdus n luna ianuarie 2013 9 contracte pentru diferen (CFD) cu activ suport aciunile
urmtoarelor companii: BIOFARM SA (BIO), Bursa de Valori Bucureti SA (BVB), Electromagnetica SA
(ELMA), Fondul Proprietatea (FPR), Societatea de Investiii Financiare Moldova (SIF2), Societatea de
InvestiiiFinanciareTransilvania(SIF3), Societatea deInvestiiiFinanciareOltenia (SIF5), TRANSELECTRICA
(TEL)iSNTGNTRANSGAZSA(TGN).Lichiditateatranzaciilorcuacestecontracteafostextremderedus
pe parcursul anului. Din acest motiv, SIBEX a decis s suspende aceste instrumente pe perioad
nedeterminatisseconcentrezeasupracontractelorfutures.
Situaiaintermediarilorpepiaalatermen
Lanceputulanului2013operaupepiaadeinstrumentederivate21departicipani.apteparticipanisau
retras pe parcursul anului 2013, respectiv: SSIF Swiss Capital SA, SSIF Interdealer Capital Invest SA, BRD
Group Societe Generale, SSIF Rombell Securities SA, SSIF Fairwind Securities, SSIF Intervam, SSIF Prime
Transaction.DELTASTOCKADiSSIFBROKERSAauintermediat64,3%dintrecontracteletranzacionatepe
aceastpia(TabelulI80).
TabelulI80SituaiaintermediarilorpepiaalatermenSIBEXn2013
Nr.crt.
NUMESSIF
NumrcontracteIFD
Pondere(%)
1
DELTASTOCKAD
320.199
38,1
2
SSIFBROKERSA
220.457
26,2
3
SSIFTRADEVILLESA(Vanguard)
97.025
11,6
4
SSIFESTINVESTSA
94.475
11,2
5
SSIFIFBFINWESTSA
31.572
3,8
6
SSIFCARPATICAINVESTSA
23.338
2,8
7
SSIFINTERCAPITALINVESTSA
21.883
2,6
8
SSIFVIENNAINVESTMENTTRUSTSA(FinansSecurities)
14.549
1,7
9
SSIFINTERFINBROKCORPORATIONSA
9.885
1,2
10 SSIFTRANSILVANIACAPITALSA
1.623
0,2
11 SSIFFAIRWINDSECURITIESSA
1.318
0,2
12 SSIFEASTERNSECURITIESSA
1.148
0,1
13 PIRAEUSBANKSA
907
0,1
14 SSIFGOLDRINGSA
821
0,1
15 SSIFSUPERGOLDINVESTSA
687
0,1
16 SSIFINTERDEALERCAPITALSA
23
0,0
17 SSIFINTERVAMSA
18
0,0

TOTAL*)
419.964
100,0
*)
ndreptulfiecruiintermediarestetrecutnumrultotalalcontractelorincluzndicontraparteacucareaufostrealizate.Totalul
reprezintdinsumacontractelortranzacionatedefiecareintermediar.
Sursa:SIBEX

117

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.4.Organismeledeplasamentcolectiv
Peansamblulsectoruluiorganismelordeplasamentcolectiv(OPC)romneti,tendinadecretereavalorii
activelor administrate sa meninut n ultimii ani i a fost susinut n principal de avansul consistent al
activelorfondurilordeschisedeinvestiii(FDI).
FiguraI75Evoluiavaloriiactivelortotaleadministrate
mil. lei
deOPClocale
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Fd.deschise

Fd.nchise

SIFuri

FP

Sursa:ASF

FiguraI76Dinamicavaloriiactivelortotale
administratedeOPCromnetinperioada
ian.dec.2013(%)

50%
45%

42,85%

40%
35%
30%
25%
20%

18,32%
13,67%

15%
10%

6,51%

5%
0,82%

0%
5%

Fd.deschise Fd.nchise

SIFuri

FP

TOTALOPC

Piaa OPC este dominat de Fondul


Proprietatea ale crui active reprezentau la
finele anului 2013 peste 42% din total.
Valoarea acestora sa diminuat cu 0,82% n
perioada ianuarie decembrie 2013 ca
urmare a valorificrii unor participaii i a
distribuirii sumelor rezultate ctre acionari
subformdedividendecomuneireturnri
decapital,precumiindirectprinprograme
de rscumprare i anulare a aciunilor
proprii.
Fondurile nchise de investiii (FI) locale au
nregistrat o cretere a valorii activelor
administrate (+18,32%), ns au rmas la o
cotredusdintotalulpieeiOPCromneti.
Creterea de volum cea mai important n
decursul anului 2013 a aparinut
segmentuluifondurilordeschisedeinvestiii
(+42,85%), acestea situnduse pe locul doi
nfunciedecotadinactiveletotalealeOPC
(36,32%).
Comparativ cu evoluia preurilor aciunilor
din portofoliu, cele cinci societi de
investiii financiare (SIF) au avut o cretere
modest a activelor totale (+6,51%) care
poate fi explicat prin faptul c cele mai
multe dintre ele au ales s distribuie
acionarilor cote importante din profitul
exerciiului financiar 2012 sub form de
dividende, ceea ce a redus efectul pozitiv
asupra activelor adus de evoluia favorabil
aplasamentelor.

Sursa:ASF

Ca urmare a interesului ridicat pe care investitorii lau artat n ultimii ani fa de FDI romneti i a
tendinei SIFurilor de distribuire a lichiditii ctre acionari, la sfritul anului 2013 valoarea activelor
totaleaFDIeradeaproximativdouorimaimarecomparativcuceaaSIFurilor.
PortofoliultotalalOPCromnetiesterelativechilibrat,aciuniledeinndoponderede59,99%,ntimpce
instrumentele cu venit fix (obligaiuni, titluri de stat, depozite i certificate de depozit) cumuleaz circa
42,55%.Pondereanegativacategorieialteactiveesteaferentsubscrierilorpentrucareurmeazsse
aloceuniti defond.Ca urmare,sumaponderilor celorlalte categoriideactivedepete100%.Aceast
situaie este specific mecanismului de subscriere de uniti de fond la pre necunoscut. Remarcm
totodat c utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscului portofoliului prin
strategiidehedgingcontinusaibunrolmarginal.

118

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI77Dinamicavaloriiactivelortotale
administratedeOPCromnetinperioada
ian.dec.2013(miilei)

FiguraI78Dinamicastructuriiplasamentelor
nsumatealeOPCromneti

40.000

70%

35.000

60%

30.000

50%

25.000

40%

20.000

30%

65,43%
59,99%

Ian.2013
Dec.2013

15.000

19,42%

15,16%

20%

10.000

12,21%

10%

5.000

2,73% 1,01%

0%

0
Fd. Fd.nchise SIFuri
FP
TOTAL
deschise
Aciuniidrepturi
Obligaiuni
Titluridestat
Depoziteidisponibil
TitluriOPCVM/AOPC
Altele*

5.000

26,38%

1,76% 1,89%
1,56%

10%

4,44%

Sursa:ASF

Ca dinamic, investiiile n aciuni i drepturi au sczut cu peste 5% n decembrie 2013 fa de ianuarie


2013,ntimpceinvestiiilenobligaiuniidepoziteaucrescut(+6,9%laobligaiunii+2,95%ladepozite).
O scdere important au nregistrat investiiile n titluri de stat, de la 2,73% la nceputul anului la doar
1,01% la sfritul lunii decembrie 2013. Pe ansamblu ns, ponderile principalelor clase de active n
plasamenteletotalealeOPCaurmasrelativnemodificatefadelunaianuarie2013.
FiguraI79StructurapieeiFDIromnetipetipuride
fondurinfunciedevolumulactivelorla31.12.2013

0,60%

1,13% 1,63%

2,22%

94,42%

Conform clasificrii ASF, fondurile de


obligaiunireprezintcirca94,42%dinactivul
totaladministratdeFDIromneti.
La finalul anului 2013, pe piaa de capital
romneascexistau60deFDIdintrecare20
deobligaiuni,18diversificate,17deaciuni,
1 FDI monetar, iar 4 FDI au fost plasate n
categoriaaltele32.

FDIdeactiuni
FDIdiversificate

Sursa:ASF

Analiza performanei i volatilitii lunare a unitilor de fond emise de FDI romneti, pentru perioada
ianuariedecembrie2013,aratcrezultateleobinuteaufostnstrnslegturcucaracteristicilepieelor
financiarelocaleiinternaionalenacestintervaldetimp.

32

nspecialcaurmareaplasamentelorsemnificativenunitidefondalealtorOPC.

119

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI80RandamentulmediulunaralVUANpetipurideFDInperioadaian.dec.2013
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
17FDIde
actiuni

18FDI
diversificate

20FDIde
obligatiuni

1FDImonetar 4FDIaltele TOTAL(60FDI)

Sursa:ASF

FDIdeobligaiuniaugenerat,nmedie,randamentelunareapropiatedecelealeFDIdincategoriaaltele,
deivolatilitateaacestoraafostceamaisczut.Caprofildevolatilitate(risc),FDIncadratencategoria
altelesausituatmaiaproapedefondurilediversificatedectdeceledeaciuniideceledeobligaiuni.
Explicaia ine de faptul c acestea au avut plasamente preponderent n active puin volatile, precum
instrumentelecuvenitfixiunitialeunorOPCdeobligaiunisaudiversificate.Peparcursulanului2013,
ceamairidicatvolatilitateaunregistratoFDIdeaciuni.
Pentruperioadaianuariedecembrie2013,celmaibunraportntrerandamentivolatilitate(rataSharpe)a
fostobinutdefondulmonetar(caurmareavolatilitiiextremdesczuteaacestuia),urmatedeFDIdin
categoriaalteleidecelediversificate.IndiceleSharpe33petipurideFDI.
FiguraI81Volatilitatearandamentuluilunaral
VUANpetipurideFDInperioadaian.dec.2013

FiguraI82IndiceleSharpepetipurideFDI

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

SursaASF

PersoanelefizicesuntcategoriadeinvestitoricucelemaiimportantedeineriattnFDI,ctinFI.Avnd
nvederemobilitateamairidicatireaciamairapidainvestitorilorpersoanejuridicelascderidepia,
faptul c n prezent persoanele fizice dein circa 2/3 din plasamentele n FDI arat o rezisten bun a
sectorului FDI fa de riscurile de pia i riscurile de lichiditate, ipotez susinut i de structura
plasamentelorprezentatanterior.

33

IndiceleSharpeesteutilizatpentrumsurareaperformanelorportofoliilordeactivefinanciareiestecalculatcaraportuldintre

excesulrentabilitiiportofoliuluiideviaiastandardaacestuia:

120

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI83StructuraplasamentelornFDIiFIpetipurideinvestitori

74,18%

80,00%

73,68%

%detineri
Persoane
Fizice

62,20%
60,00%
37,80%
40,00%

26,32%

25,82%

20,00%

%detineri
Persoane
Juridice

0,00%
Fd.deschise

Fd.nchise

TOTAL

Sursa:ASF

n anul 2013, sectorul FDI a continuat s atrag subscrieri nete din partea investitorilor. Numrul
subscrierilorneteafostnscderendecembrie2013,nsseaflalaunniveldublufamedialunardin
primaparteaanului.
FiguraI84SubscrierinetelaFDIlocale
800

mil. lei

700
600
500
400
300
200
100
0
Ian13 Feb13 Mar13 Apr13 Mai13 Iun13 Iul13 Aug13 Sep13 Oct13 Noi13 Dec13
Sursa:ASF

121

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.4.1.Societiledeadministrareainvestiiilor(SAI)
Din totalul societilor de administrare a investiiilor, grupurile bancare reprezint categoria dominant,
controlndmaimultdejumtatedintotalulcumulatalactiveloradministrate,caurmareaavantajelordate
dereelelededistribuiemaieficienteidenotorietateamaimareabncilorfadeSAInonbancare.
TabelulI81SituaiaentitilorimplicatepepiaaOPCla31.12.2013
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
Sursa:ASF

Categorieentitate
Societideadministrareainvestiiilor
Fondurideschisedeinvestii
Fondurinchisedeinvestiii
Societideinvestiiifinanciare
FondulProprietatea
Depozitari

Nr.entiti
22
64
31
5
1
7

Piaa de administrare a fondurilor mutuale este una concentrat, primele cinci SAI (dintrun total de 21)
administrndmaimultde90%dintotalulactivelorifiindtoatesocietiafiliateunuigrupbancar.
FiguraI85SituaiacotelordepiaaleSAIn2013
SAIBRDASSET
MANAGEMENT
S.A.
10,03%

SAIBTASSET
MANAGEMENT
S.A.
5,36%

SAIRAIFFEISEN
ASSET
MANAGEMENT
S.A.
33,51%

ALTELE
7,59%

SAIERSTEASSET
MANAGEMENT
S.A.
43,51%

Sursa:ASF

TabelulI82Clasamentulprimelorcincisocietideadministrareainvestiiilordupactivulnet
administratladatade31.12.2013
S.A.I.
ActivNetladatade31.12.2013(lei)
SAIERSTEASSETMANAGEMENTSA
5.914.732.201,58
SAIRAIFFEISENASSETMANAGEMENTSA
4.555.185.529,97
SAIBRDASSETMANAGEMENTSA
1.363.971.884,16
SAIBTASSETMANAGEMENTSA
728.291.281,40
SAIOTPASSETMANAGEMENTSA
383.152.375,26
TOTALACTIVEGESTIONATEDEPRIMELE5SAI
12.945.333.272,37
TOTALACTIVEADMINISTRATEDECELE21SAI
13.594.427.659,62
Sursa:RaportriletransmiselaASFdectreentitilereglementate

%dintotalActivNet
43,51
33,51
10,03
5,36
2,82
95,23
100,00

Ladatade31.12.2013,cinciSAIdesfurauactivitideadministrareaportofoliilorindividualedeinvestiii.
Acestea administrau 198 de conturi individuale de investiii cu o valoare cumulat a activului de
157.827.685,44lei.

122

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.4.2.Fondurideschisedeinvestiii
Numrul investitorilor n fonduri deschise de investiii a crescut semnificativ n ultimii ani, ajungnd la
nivelulde271.547investitorinanul2013,cu12,46%maimulifadeanul2012.Dintreacetia,nanul
2013, 9.822 au fost investitori instituionali (persoane juridice) n cretere cu 10,22% fa de anul
precedent,ntimpcenumruldeinvestitoripersoanefiziceacrescutcu29.182(+12,55%)fadeanul2012.
FiguraI86EvoluianumruluideinvestitorinFDI
300.000
250.000
200.000

221.862

233.777

241.454

2010

2011

2012

271.547

164.446

150.000
100.000
50.000
0
2009

2013

Sursa:AAF

TabelulI83Numrulinvestitorilorrepartizatpecategoriidefondurideschise
Categoriidefonduri
Fondurideaciuni
Fonduridiversificate
Fondurideobligaiuni
Fondurimonetare
Altefonduri
TOTAL
Sursa:RaportriletransmiselaASF/CNVMdectreentitilereglementate

Persoanefizice
8.341
44.809
206.508
797
1.335
261.790

31.12.2013
Persoanejuridice
162
324
9.193
125
21
9.825

TOTAL
8.503
45.133
215.701
922
1.356
271.615

Din distribuia numrului total al investitorilor pe categorii de fonduri se observ o concentrare a


interesuluictrefondurilecuopoliticinvestiionalorientatspreinstrumentelecuvenitfix(obligaiuni).
Deoarece cele mai mari fonduri de obligaiuni sunt administrate de societi din cadrul unor grupuri
bancare, preferina fa de fondurile de obligaiuni se datoreaz i politicii prudente fa de clieni a
bncilor.
TabelulI84Orientareacapitaluluiinvestiionalalfondurilordeschisedeinvestiiinfunciedepolitica
investiional
ClasificareaFDInfunciedepoliticainvestiional
Fondurideaciuni(17)
Fonduridiversificate(18)
Fondurideobligaiuni(22)
Fondurimonetare(1)
Altefonduri(6)
TOTAL
Sursa:RaportriletransmiselaASF/CNVMdectreentitilereglementate

123

Activnetladatade31.12.2013(lei)
210.191.182,65
286.528.920,70
12.266.327.136,31
77.414.198,29
147.273.053,02
12.987.734.490,97

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.4.3.Fondurinchisedeinvestiii
La 31 decembrie 2013 pe piaa de capital din Romnia desfurau activiti investiionale un numr de
31fondurinchisedeinvestiii(FI).Pentruambuntiaccesulinvestitorilorilichiditateaplasamentelor
nacestevehiculeinvestiionale,unelesocietideadministrareauoptatpentrulistareaFIlaburs.Astfel,
la finele anului 2013 existau patru fonduri listate pe Bursa de Valori Bucureti nsumnd active de peste
98mil.lei:IfondGold,IfondFinancialRomnia,STKEmergentiFondulOamenilordeAfaceri.

TabelulI85ClasificareaFInfunciedepoliticainvestiional
Data
Numrdefonduri
Numrdeinvestitori
Sursa:ASF

Fonduri
deaciuni
10
89.736

Fonduri
diversificate
9
41

Fonduride
obligaiuni
2
1.308

Fonduri
monetare
0
0

Alte
fonduri
8
602

Fonduri
imobiliare
2
2

TOTAL
31
91.689

Peparcursulanului2013,numrulinvestitorilornFInuacrescutsemnificativ.SpredeosebiredeFDI,n
privina FI se remarc o preferin pentru fondurile de aciuni explicat prin faptul c reglementrile
permitostrategieinvestiionalmultmaiflexibilncazulFIfadeFDI,acesteadinurmfiindobligatela
oabordaremultmaiprudent.Peansamblulpieei,segmentulFIareoanverguramultreduscomparativ
cuFDI,attnceeaceprivetevaloareaactivelortotale,ctinumruldeinvestitori.
Lafinalulanului2013,77,60%dinactivulnetalfondurilornchisedeinvestiiieraacumulatnfondurilede
aciuniiobligaiuni.

TabelulI86Valoareaactivulnetalfondurilor
nchisedeinvestiiiladatade31.12.2013
Tipulfondului
Fondurideaciuni(10)
Fonduridiversificate(9)
Fondurideobligaiuni(2)
Fonduriimobiliare(2)
Altefonduri(8)
Totalactivnet

FiguraI87Structurafondurilornchisedeinvestiii
dupactivulnetla31.12.2013

Decembrie2013
237.059.832
60.466.726
233.710.004
4.028.622,90
71.422.656
606.687.841,16

Fonduri
imobiliare
0,66%

Altefonduri
11,77%

Fonduride
aciuni
39,07%

Fonduride
obligaiuni
38,52%

Fonduri
diversificate
9,97%

Sursa:ASF

Peparcursulanului2013,saobservatocretereaactivelornetealeFI,attpetotal,ctipentrufiecare
categoriedefondurinparte.

124

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI88Evoluiaactivuluinetalfondurilornchisedeinvestiiinperioadaian.2013dec.2013
700
600
500
400
300
200
100
0

22,79%
19,76%
18,23%

25,00%
20,00%

14,35%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Totalfonduri

Fondurideaciuni

Ian.2013

Fonduride
Altefonduri
obligaiuni
Dec.2013
Dec./Ian.2013(%)

Sursa:ASF

5.4.4.FondulProprietateaSA(FP)
ModificrilenstructuraacionariatuluiFPaucontinuat tendina aniloranteriori.Discountulsemnificativ
pecarepreulbursieralaciunilorFPnclaavutnraportcuevalurileanalitilorareprezentatn2013
pentru investitorii instituionali strini o motivaie puternic de ai crete participaiile. Ponderea n
capitalul social deinut de acetia a ajuns la aproximativ 70%, n timp ce deinerile persoanelor fizice
romnesaudiminuatsemnificativajungndladoar23%.
TabelulI87Dividendeaferenteprofiturilordinperioada
20082013

An

Profitnet DividendBrut/Aciune DividendNet/Aciune


(mil.RON)
(RON)
(RON)

20082009
1.197,8
(cumulat)
2010
456,2
2011
543,8
2012
567,0
2013
682,2
Sursa:FP

0,08160

0,07034

0,03141
0,03854
0,04089
0,05000

0,02708
0,03322
0,03525
0,05000

n paralel, fondurile strine de investiii cu


pondere semnificativ n acionariatul FP s
au implicat activ n strategia de pia a
emitentului, solicitnd societii de
administrare s pun n aplicare msuri
pentru diminuarea discountului dintre pre
iactivulnetpeaciune.

AaseexplicfaptulcFPaavutostrategiedepiafoarteactivpeparcursulanului2013.FPavnduto
seriededeinerilichidedinportofoliu,iarsumeleastfelobinuteaufinanatoperaiuniderscumprarede
aciunipropriinvedereaanulriiacestoraiastfeladiminuriicapitaluluisocialidistribuiriimportantede
dividende. Rscumprrile de aciuni sau realizat att prin programe de rscumprare, ct i printro
ofertpublic.
TabelulI88StructuraacionariatuluiFonduluiProprietateala31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
%din
%dincapitalulsocial
%din
%dincapitalulsocial
drepturiledevot subscrisivrsat drepturiledevot subscrisivrsat
Acionariinstituionalistrini
54,602
53,623
60,99
54,89
Acionariinstituionaliromni
9,847
9,671
9,66
8,69
Persoanefizicenerezidente
6,337
6,224
6,32
5,69
Persoanefiziceromne
29,192
28,669
23,00
20,71
MinisterulFinanelorPublice
0,022
0,022
0,03
0,02
FondulProprietatea
0,000
1,791
0,00
10,00
TOTAL
100,000
100,000
100,000
100,000
Nr.totaldeaciuniemise(nr.dedrepturidevot)
13.172.475.365
12.071.882.101
Capitalsocialsubscrisivrsat
13.412.780.166
13.413.137.586
Sursa:ASF
Tipacionar

125

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Distribuia important de dividende i rscumprarea de aciuni proprii n vederea diminurii capitalului


socialaconduslacretereasemnificativavaloriiunitareaactivuluinet(VUAN),deivaloareaactivuluinet
(VAN) total a rmas aproximativ constant la finele anului 2013 n raport cu luna decembrie 2012.
Totodat, aceasta este i cauza principal pentru care plasamentele monetare ale Fondului (cont curent,
titluri de stat, depozite bancare) erau semnificativ mai reduse n decembrie 2013 fa de aceeai lun a
anuluiprecedent.
TabelulI89ActivulnetalFP
Indicatori
VUAN(lei)
Activnet(mil.lei)
Sursa:ASF

Decembrie2011
1,0788
14.465,4

Decembrie2012
1,1371
14.979,2

Decembrie2013
1,2436
15.013,7

Dec.2013/Dec.2012(%)
9,37
0,23

TabelulI90StructuraportofoliuluiFP
Structuraportofoliului(lei)
Aciunicotate(total)
Aciuninecotate
Disponibil
Titluridestatcuscadenmaimicdeunan
Titluridestatcuscadenmaimaredeunan
Depozitebancare
Alteactive
TOTALACTIVE
Sursa:ASF

Decembrie2012
6.123.898.146,23
8.116.277.279,82
1.857.627,12
454.732.856,81
0
317.309.451,54
2.989.047,78
15.017.064.409,30

Decembrie2013
8.244.208.891,90
6.375.101.372,72
5.552.476,95
213.635.520,72
0
232.110.012,77
3.624.220,84
15.074.232.495,90

%dinAT
54,69
42,29
0,04
1,42
0,00
1,54
0,02
100

Pentru c la constituirea sa Fondul Proprietatea a primit o parte din deinerile pe care statul le avea la
diferitecompaniiromneti,pondereaceamaiimportantdinactivultotalafostalocatplasamentelorn
aciuni.Dintreacestea,circa54,69%erareprezentatdedeinerideaciunilistatepepieereglementate,
iar42,29%dinactivultotalalfonduluiladatade31.12.2013erainvestitnaciuninecotate:Hidroelectrica,
PotaRomnetc.
FiguraI89EvoluiapreuluiidiscountuluifadeVANpentruFPnperioada20112013

Sursa:FP

126

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.4.5.Societideinvestiiifinanciare(SIF)
Preulaciunilorcelorcincisocietideinvestiiifinanciare,ngeneral,aurmattendinapozitivaindicilor
bursieri locali i internaionali. Mai ales n a doua parte a anului tendina a fost preponderent pozitiv
pentru aciunile SIF ceea ce a determinat o
FiguraI90Evoluiapreuluiidiscountuluifade
cretere a capitalizrii bursiere a acestor
2,5
VANpentruSIFurinperioada20112013
emiteni.

2,0

Cel mai important avans lau avut aciunile


SIF5 Oltenia (+41,41%), urmate de titlurile
SIF4 Muntenia (+14,55%), SIF1 Banat Criana
(+6,51%) i SIF2 Moldova (+1,38%). Preul
aciunilor SIF3 Transilvania a sczut pe
ansamblulanului2013cu5,62%.

1,5
1,0
0,5
0,0

SIF1

SIF2

SIF3

SIF4

SIF5

Sursa:ASF

Pentruaaveaimagineacompletarandamentelorpecareaciunilefiecruiadintrecele5SIFurileauadus
investitorilornanul2013trebuieinutnsseamaidedividendelepecareacestecompaniileaudistribuit
nanul2013dinprofitulexerciiuluifinanciar2012.Astfel,cuexcepiaSIF1,toatecelelaltepatruSIFuriau
pltitdividendesemnificativenanul2013,ncelemaimultecazuriacesteareprezentndcirca8090%din
profitulnetpeaciuneacumulatnanulanterior.SIF2MoldovaiSIF3Transilvaniaaudistribuitcelemai
maridividendebrutepeaciune,de0,240leiirespectiv0,175lei.Aaseexplicdecencazulacestordoi
emiteni corecia de pre aferent datei exdividend a fost mai ampl i ca atare i dinamica preului pe
ansamblulanului2013afostmaimodestnraportcucelelaltetreiSIFuri.Dividendelebrutepeaciune
distribuitedeSIF4MunteniaiSIF5Olteniaaufostapropiatecavaloare,0,134leiirespectiv0,130lei.
Similar cu situaia ntlnit n cazul Fondului Proprietatea, dividendele pltite acionarilor au diminuat
creterea activului net generat de profitul obinut din gestionarea portofoliului de plasamente. Aa se
explicfaptulcactivulnettotaliactivulnetunitarausczutncazulSIF3TransilvaniaiSIF4Muntenia.
Totodat,SIF1BanatCriana,carenuadistribuitdividenddinprofitulaferentanului2012aconsemnatcea
mai mare cretere a activului net i a activului net unitar (circa 20,84%). SIF2 Moldova i SIF5 Oltenia au
avutopoliticechilibratorientatattctreremunerareaacionarilor,ctictreacumulareadectiguri
decapital,astfelcauconsemnataprecierialevaloriiactivuluinettotaliactivuluinetunitarde16,94%i
respectiv13,73%.

TabelulI91EvoluiavaloriiactivuluinetalSIF
Entitate
SIF1
SIF2
SIF3
SIF4
SIF5
Sursa:ASF

ActivNet(mil.lei)
31.12.2012
1.317,5
1.090,5
1.140,3
1.064,3
1.410,4

VUAN
(lei/aciune)
2,40
2,10
1,04
1,31
2,43

ActivNet(mil.lei)
31.12.2013
1.592,0
1.275,2
1.075,1
1.061,2
1.604,0

127

VUAN
(lei/aciune)
2,90
2,46
0,98
1,32
2,76

Variaie2013/2012
(%)
20,84
16,94
5,72
0,29
13,73

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI91EvoluialunaraprofituluiSIFn2013
250
200
150
100
50
0
50

ian.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 iun.13 iul.13 aug.13 sep.13 oct.13 nov.13 dec.13
SIFBanat Crisana

SIFMoldova

SIFMuntenia

SIFOltenia

SIFTransilvania

Sursa:AAF

CelecinciSIFurisaunumratprintreemiteniiceimaitranzacionaipepiaadecapitalromneascin
anul2013.Lichiditatearidicataacestoraseexplicprintrunfreefloat34ridicat,ocapitalizarebursierde
nivelmediuiuninteresridicatdinparteainvestitorilorcaurmareadiscountuluidintrepreuldepiaal
aciunilor i evalurile analitilor. Totui, pe msur ce au fost listate noi companii atractive pentru
investitori(Transelectrica,Transgaz,FondulProprietatea,Romgazetc.),iaropartedincompaniileexistente
deja au traversat evenimente corporative interesante sau au raportat performane n cretere, ponderea
tranzaciilorcuaciuniSIFnrulajultotalalburseisadiminuat.
TabelulI92EvoluialunaraprofituluiSIFn2013
An
Totalvaloare(lei)tranzaciicuaciunipiaareglementat
2008
6.831.843.101
2009
5.082.953.607
2010
5.593.933.033
2011
9.930.944.574
2012
7.429.145.808
2013
9.830.897.939
Sursa:BVB

Totalvaloare(lei)tranzaciicuaciuniSIF
3.026.467.234
2.349.769.105
2.541.639.497
1.873.989.511
1.745.299.793
1.295.257.237

Pondere(%)
44,30
46,23
45,44
18,87
23,49
13,18

La nfiinarea lor n 1992 ca Fonduri ale Proprietii Private, celor 5 SIFuri li sau atribuit aprox. 30% din
capitalulsocialalsocietilorcomercialedestat,nmarepartealocareafcndusepecriteriigeograficei
ramuri economice. Excepia notabil au fcuto participaiile la bnci, SIFurile avnd iniial participaii
aproximativ egale la bncile mari de stat din anii 1990. Rezultatul a fost c portofoliile SIFurilor sunt
formatepreponderentdinaciuniiincludncunnumrmaredeparticipaiilacompaniiromneti,chiar
dac unele sunt nesemnificative ca procent n activul total al SIFului respectiv. Dea lungul timpului
SIFurileiaustructuratportofoliile,inclusivprinvnzareaparticipaiilorminoritare.
Lasfritulanului2013,activeletotalecumulatealecelorcinciSIFurivalorau7,126mld.leireprezentnd
unprocentdedoar1,13%dinPIBulRomniei.

34

Freefloatul reprezint ponderea din capitalul social al unui emitent a aciunilor deinute de investitori care individual nu
depescpragulde5%.

128

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

DinpunctdevederealexpuneriiportofoliilordeaciunipesectoareleeconomicedinRomnia,chiardac
exist mai multe diferene de alocare ntre cele cinci SIFuri, cea mai mare pondere este deinut de
sectorul financiar, urmat de industria prelucrtoare. SIF2 i SIF5 au cea mai mare expunere pe sectorul
financiar, SIF3 are plasamente importante n sectorul turistic (restaurante i hoteluri), SIF4 are cea mai
mareponderensectorulagricol,iarSIF1iatransferatopartedinactiventrocompanienounfiinat,
SIFImobiliare,listatpesistemulalternativdetranzacionarealBVB.
Ponderea important a SIFurilor n sectorul financiar arat faptul c SIFurile au un aport semnificativ n
funcionarea pieei de capital romneasc. Astfel, n anul 2013 acestea deineau 19,5% la BVB, 15,5% la
SIBEX,8,1%laCasaRomndeCompensaieSibiu,19,14%laDepozitarulSibexSA,18,74%laDepozitarul
CentralBucureti,76,62%laFondulRomndeGarantareaCreditelorpentruntreprinderi.Deasemenea,
toate cele cinci SIFuri se claseaz ntre primele 20 companii listate la Bursa de Valori Bucureti, att din
perspectivavaloriitranzacionate,ctiavaloriicapitalizriiifreefloatului.Cumulat,SIFurilesarsitua
peloculdoilacapitolullichiditate(circa18,16%dintotal,peprimullocfiindnprezentFPcucirca47,94%
dintotal)ipeloculaselacapitolulcapitalizare(2,97%dincapitalizareatotalacompaniilorlocale,dup
SNP,SNG,FP,BRDiNEP).
Raportat la influena pe care o au SIFurile asupra companiilor din portofoliu (apreciat n funcie de
ponderea deinut din capitalul social al emitenilor), se observ faptul c SIF3 are deineri majoritare
ntrunnumrridicatdecompanii,lapolulopussitunduseSIF2,cucelemaimulteplasamenteminoritare.
FiguraI92InfluenaexercitatdeSIFurincompaniiledinportofoliu
160
140
120
100

50
72
82
81

80

Detinereminoritara
(<10%)

45
60
40
20
0

36

SIF1

28

Influentamajora(33%
49%)
Control(>50%)

50

31

5
13

5
14

SIF3

SIF4

SIF5

6
4
SIF2

Influentasemnificativa
(10%32.99%)

16
36

4
15

32

Sursa:ASF

TabelulI93Cifradeafacerigeneratn2012decompaniiledinportofoliileSIFurilor
InfluenaSIFurilor
Control(>50%)
Influentamajora(33%49%)
Influensemnificativ(10%32,99%)
Deinereminoritar(<10%)
Total
Sursa:BVB,INE,MFP,calculeASF

SIF1
342.095.026
39.110.691
849.790.887
30.921.337.471
32.152.334.075

SIF2
32.560.494
34.938.656
588.078.136
34.147.122.894
34.802.700.180

129

SIF3
335.586.845
61.368.252
403.897.478
28.386.806.856
29.187.659.431

SIF4
SIF5
180.837.620
172.901.682
61.774.680
25.493.096
1.086.935.906 1.240.628.315
26.845.826.468 26.266.798.450
28.175.374.674 27.705.821.543

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Raportat la cifra de afaceri pe sectoare din ntreaga economie naional, societile din portofoliile
SIFurilorauavutocontribuiesemnificativnindustriaextractiv(nspecialdatoritPetrom),nproducia
i furnizarea de energie electric i termic, transport i depozitare, industria prelucrtoare i hoteluri i
restaurante.Cutoateacestea,influenaexercitatdeSIFurilanivelulntregiieconomiiromnetiesteuna
redus.

TabelulI94PondereacompaniilordinportofoliulagregatalSIFurilorntotaleconomien2012
SeciuneaCAEN
Activitideserviciiadministrativeiactivitideserviciisuport
Activitiprofesionaletiinificeitehnice
Alteactivitideservicii
Comercuridicataicuamnuntul,reparareaautovehiculeloria
motocicletelor
Construcii
Distribuiaapei,salubritate,gestionareadeeurilor,activitide
decontaminare
Hoteluriirestaurante
Industriaextractiv
Industriaprelucrtoare
Informaiiicomunicaii
Produciaifurnizareadeenergieelectricitermic,gaze,ap
caldiaercondiionat
Sntateiasisten
Transportidepozitare
Tranzaciiimobiliare
Sursa:BVB,INS,MFP,calculeASF

CAsocietidin
portofoliu/CA
naional(%)
0,32
1,30
0,02

Nr.desalariaiaicompaniilordin
portofoliu/nr.desalariailanivel
naional(%)
0,07
1,59
0,01

0,28

0,39

0,61

0,79

0,24

0,64

4,03
73,03
5,29
0,22

2,49
34,46
5,25
0,34

22,62

15,65

0,12
8,69
2,21

0,18
5,11
1,52

AlocareastrategicaportofoliilorSIFurilorla31.12.2013aratorientareapreponderentaacestoractre
aciunidupcumurmeaz:
SIF1 are ponderea cea mai mare din activ alocat n aciuni cotate (79,23%), fiind urmat de aciuni
necotate(10,69%).Numerarulidepoziteleocuppoziiaatreia(5,58%)nalocareaportofoliului,fiind
urmatedeinstrumentelecuvenitfix,nspecialobligaiunicorporative(2,17%).
SIF2 a efectuat plasamente n aciuni (79,45%) i are cea mai mare pondere din active plasate n
OPCVMuri/AOPCuri(15,03%);
SIF3areoponderede88,5%dinactivultotalplasatnaciuni,4,97%ninstrumentecuvenitfixi
doar1,65%dinresursesuntplasatenOPCVMuri/AOPCuri;
Comparat cu celelalte SIFuri, SIF4 are cea mai mare pondere dintre din activ plasat n depozite
bancare(9,72%)i83,77%dinactivalocatdeineriideaciuni;
SIF5deineceamaimarepondereaactivelorplasatenaciuni(96,61%)raportatlacelelaltesocieti
deinvestiii,dariceamaimicalocarearesurselorfinanciarennumeraridepozite(2,25%).

130

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI95AlocareastrategicaportofoliilorSIFurilorla31.12.2013
StructuraactivelorSIFurilorladecembrie2013
Numeraridepozite
ACIUNI
Aciunicotate
Aciuninecotate
Instrumentecuvenitfix
Titluridestat
ObligaiuniMunicipale
ObligaiuniCorporative
OPCVM/AOPC
Alteactive
Imobilizri(ne)corporale+alteimobilizrifinanciare
Stocuri,creane,dividendedencasat
Cheltuielinavans
Alteactivecirculante
TOTALDATORII
ACTIVNET
Sursa:AAF,calculeASF

SIF1
5,58%
89,92%
79,23%
10,69%
3,18%
1,01%
0,00%
2,17%
0,92%
0,40%
0,30%
0,09%
0,01%
0,00%
2,39%
97,61%

SIF2
3,00%
79,45%
74,35%
5,10%
0,91%
0,00%
0,03%
0,88%
15,03%
1,61%
1,22%
0,38%
0,01%
0,01%
4,78%
95,22%

SIF3
3,65%
88,50%
64,22%
24,27%
4,97%
0,00%
0,00%
4,98%
1,65%
1,23%
1,09%
0,13%
0,01%
0,00%
8,77%
91,23%

SIF4
9,72%
83,77%
68,19%
15,58%
0,80%
0,00%
0,01%
0,79%
4,13%
1,58%
0,04%
1,53%
0,00%
0,01%
14,07%
85,93%

SIF5
2,25%
96,61%
60,42%
36,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
1,01%
0,82%
0,18%
0,01%
0,00%
7,97%
92,03%

5.5.Depozitariisistemedecompensaredecontare
n Romnia, activitatea de depozitare a activelor organismelor de plasamente colectiv i fondurilor de
pensiiprivatepoatefiprestatdoardeobancautorizatnacestsensdeBancaNaionalaRomniei.
Importanadepozitaruluinuserezumlapstrareansiguranaactivelorfondului,ciareiroluldea
verifica respectarea de ctre fond (i implicit de ctre societatea de administrare care acioneaz n
numeleacestuia)atuturorprevederilorlegalentoateactivitileioperaiunilederulatedefondsaun
numelefondului.
PiaaserviciilordedepozitareestenRomnia
destuldepuindiversificat.Ceamairidicat
cot de pia o deine BRD (63,54%), urmat
de BCR (18,17%) i Raiffeisen (18,00%). Ali
depozitari cu cote de pia foarte mici sunt
LibraBank,UnicreditiriaciBancPost.

FiguraI93Cotadepiaadepozitarilorfondurilorde
investiiinfunciedeactiveletotale
Ali
depozitari
0,29%
Raiffeisen
18,00%

Aceleai trei bnci dein primele poziii i n


ceea ce privete numrul de entiti (fonduri
sau SIFuri) i de administratori pentru care
oferserviciidedepozitare.Ceitreidepozitari
cu cote de pia mai mici au fiecare cte un
singur administrator i un numr redus de
fonduridepozitate.

BCR
18,17%

Sursa:ASF

131

BRD
63,54%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI96ExpunereadepozitarilordinRomniala31.12.2013(calculatcaactivetotaleminusnumerar
idepozitepentrutoatefondurileaflatelaundepozitar)
Depozitar/
%cotapia
BRD
69,53%
BCR
13,66%
Raiffeisen
16,60%
LibraBank
0,04%
UniCreditiriac
0,03%
BancPost
0,13%
Sursa:calculeASF

Fondurimutuale
Pensiiprivate
FonduriInvestiii
PensiiPrivate
FonduriInvestiii
PensiiPrivate
FonduriInvestiii
PensiiPrivate

Numrde
administratori
17
9
6
1
3
1

Numrdefonduri
depozitate
48
15
32
2
14
1

Expuneredepozitar
(lei)
19.022.966.054
11.300.643.609
4.355.358.586
422.267.538
4.602.928.801
1.781.748.501

FonduriInvestiii

17.865.571

FonduriInvestiii

15.559.148

FonduriInvestiii

56.598.696

nsegmentulfondurilordeinvestiii,peste92%dinactiveledepozitatelaBCRsuntadministratencadrul
grupului,ntimpcelaRaiffeisenpondereadepete71%.ncazulBRDprincipalaentitatepentrucarese
oferserviciidedepozitareesteFondulProprietatea,activeleacesteiareprezentndaproximativ65%din
totalulactivelorfondurilordeinvestiiiaflatencustodiabncii.

5.5.1.DepozitarulCentral
Anul2013aadusextindereautilizriiconturilorglobaleiamecanismuluifrprevalidareainstrumentelor
financiare la toate instrumentele financiare nregistrate n sistemul RoClear administrat de Depozitarul
Central. Acestea mbuntesc accesul investitorilor instituionali pe piaa romneasc, dar atrag
rspundereaexclusivaintermediaruluinceeaceprivetecorectareflectareaactivitiiclienilorsidela
momentul primirii ordinului de tranzacionare, pn la momentul confirmrii tranzaciei i a situaiilor
portofoliilor acestora. De aceea, din perspectiva investitorilor persoane fizice, sistemul conturilor globale
prezintriscurioperaionalemairidicate(nspecialrisculdefraud)pentrucintermediariisuntnacelai
timpicustoziaiactivelorclienilor.
Pentru prevenirea acestor riscuri este necesar ca toi intermediarii din pia si ntreasc sistemele
interne control, de management al riscurilor i conduit. Totodat, este necesar o supraveghere mai
strict i mai eficient din partea ASF. Investitorii instituionali (cel mai adesea organisme de plasament
colectiv sau fonduri de pensii) sunt mai puin expui la riscurile operaionale materializate n cadrul
intermediarilor pentru c activele acestora (att instrumente financiare, ct i fonduri bneti) sunt
pstratensigurandectrebncicustode.
La sfritul anului 2013 n sistemul Depozitarului Central erau nregistrai un numr de 44 intermediari,
11agenicustodei15bncidedecontare.
Pe parcursul anului 2013 tranzaciile de tip turnaround35cu instrumente financiare de tipul aciunilor,
drepturilor i unitilor de fond admise la tranzacionare pe sistemele administrate de Bursa de Valori
Bucuretiau dobnditoflexibilitatemairidicat datoritDepozitaruluiCentral.Prinintermediulacestora
brokeriistrinipotscumperedirectaciuni,drepturiiunitidefonddepeBursadeValoriBucuretiis
ledistribuienafaraclienilorcarenuauconturidetranzacionarenRomnia.Accesulinvestitorilorstrini

35

Potrivitart.11dinCodulSCDepozitarulCentralSAwww.depozitarulcentral.ro/home/info/juridic/Codul_Depozitarului_Central_03_06_2013.pdf.
132

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

lainstrumentelefinanciareromnetiafostsimplificatprinaplicareaunorregulinoidecontriitranzaciilor
detipturnaround.Deasemenea,aufosteliminaterestriciilenceeaceprivete:
variaia maxim admis pentru preul aferent tranzaciilor ncheiate n afara sistemelor de
tranzacionare de tip turnaround fa de preul aferent tranzaciilor corespondente ncheiate la
BursadeValoriBucureti;
ordineadeefectuareatranzaciilorncheiatelaBursadeValoriBucuretiiacelorcorespondente,
ncheiatenafarasistemelordetranzacionare,detipturnaround.
DepozitarulCentralestesingurainstituiedeprofildinregiunecareoferattserviciidedecontareFreeof
Payment36(FoP), ct i Delivery versus Payment37(DvP) pentru toate conexiunile existente n 20 de ri
situatepe3continente.
TabelulI97ActivitateadedepozitareiregistruaDepozitaruluiCentral
Nr.crt.
1
2
3
4
5

Activitateaderegistru
Numruldeemitenicucareaufostncheiatenoicontractederegistru
Numruldetransferuridirecte
Numruldeextrasedecontemise
Numruldestructurisintetice
Numruldemodificridedate
Numruldenregistrrimodificridecapitalsocial
6
(majorri,diminuridecapital,fuziuniidivizrialeemitenilor)
7
Numruldetransferurintreconturileparticipanilor
8
nscrierigaranii
9
Radierigaranii
10
Restricionriconturi
11
Derestricionriconturi
Sursa:DepozitarulCentral

Nr.deactiviti
36
58.711
53.845
7.851
22.155
60
103
51
79
965
1520

nceeacepriveteutilizareasistemuluiSaFIRadministratdeBancaNaionalaRomniei,prinintermediul
conexiuniicuacestaaufostrealizate317transferuricutitluridestatiuntransfercuobligaiuniemisedeo
instituiefinanciarinternaional.Labazatransferurilorafostfolositprincipiuldelivrarefrplat(FoP)
frschimbareaproprietii.
TabelulI98ActivitateadecompensaredecontareaDepozitaruluiCentraln2013
Nr.crt.

Activitateadecompensaredecontare

1
2
3
4
5
6
7

Numruldetranzaciidecontatepebaznet
Valoareatotalatranzaciilordecontatepebaznet
Valoareatranzaciilordecontatedupcompensare
Graddecompensare
NumruldetranzaciiOTCdecontatepebazbrut
ValoareatotalatranzaciilorOTCdecontatepebazbrut
Numrultranzaciilorcudecontareamnat
Numrultranzaciilordesfiinateretroactivcaurmarearevocriiordinelordetransfer
8
aferentetranzaciei
9
MembrinsistemulRoCleardincare
9.1
participanicarenudeincalitateadeagenicustode
9.2
agenicustode
9.3
2membri(undepozitarcentralstrininactiviBancaNaionalaRomniei)
10
Numruldebncidedecontare
11
NumruldecoduriISINalocate
Sursa:DepozitarulCentral

Nr.deactiviti/val.
tranzacii
902.016
13.787,99mil.lei
6.408,78mil.lei
53,52%
1.082
1.155,74mil.lei
1
1
57
43
12
2
15
1.821

36
37

Avndlabazprincipiullivrarefrplat.
Livrareainstrumentelordectrevnztorsefacesimultancuprimireasumeidebaniaferentpliiacestoradectrecumprtor.
133

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

ndecursulanului2013,nsistemulDepozitaruluiCentralaufostnregistrate161deinstrumentefinanciare
strine, n cretere cu circa 32% fa de cele 122 deja existente. Acestea au fost clasificate astfel:
81 emisiuni de aciuni, 4 emisiuni de obligaiuni, 75 serii de certificate turbo i o emisiune de uniti de
fond.
Avnd la baz principiul livrare fr plat (FoP) fr schimbarea proprietii au fost realizate 634 de
operaiuni transfrontaliere cu depozitarii din Austria, Germania, Olanda, Marea Britanie, Frana,
Luxemburg,SUAiCanadapeinstrumentefinanciaredetipulaciunilor,certificatelorturbo,obligaiunilor
corporative, unitilor de fond i drepturilor de preferin/subscriere. Utiliznd principiul livrare contra
plat (DvP) pe instrumente financiare de tipul aciunilor, obligaiunilor i produselor structurate, sau
realizat212operaiunitransfrontalierecudepozitariidinAustria,Germania,Frana,Olanda,Cehia,Elveia,
Spania,CanadaiStateleUnitealeAmericii,valoareatotalnsumnd9.608.921,90RON.
Depozitarul Central a procesat 73 de evenimente corporative aferente certificatelor turbo emise de
ErsteGroupBankAGiRaiffeisenCentrobankAG,respectivrscumprrileanticipatecaurmareaatingerii
barierei de pre de ctre activul suport pentru 55 de emisiuni n valoare total de 4.131.817,68 RON
(942.159,75EUR)aferenteunuinumrtotalde1.657.533instrumentefinanciarei,ajungerealamaturitate
a18emisiuni,nvaloaretotalde462.685,31RON(104.615,58EUR)corespunztoareunuinumrtotalde
168.499instrumentefinanciare.
Depozitarul Central a operat 91 de evenimente corporative aferente aciunilor strine nregistrate n
sistemulRoClearastfel:
80distribuiridedividendencashcorespunztoareexerciiilorfinanciare2012i2013desfurate
dectreemitenistrininregistrain8ri.Plileaufostefectuaten5valute(EUR,GBP,USD,
CZKiCAD)pentruunnumrtotalde6.297.905aciuniicuovaloaretotalde8.204.272,03RON
(1.881.319,09EUR);
2distribuiridedividendenaciuniiniiatedeNewEuropePropertyInvestmentsPLC;
2plide cuponnvaloaretotalde177.921,90RON(40.500 EUR) pentruobligaiunileemisede
YioulaGlassWorksSA;
4operaiunidemajoraredecapitalsocialnvaloaretotalde30.112.851,82RON(6.808.433,80EUR);
ooperaiunedeschimbareadenumiriiemitentului(FranceTelecom);
ooperaiunedeconsolidare(reversesplit)derulatdeCommerzbankAG;
ooperaiunededivizare(spinoff)derulatdeSiemensAG.
Depozitarul Central este singura entitate responsabil de alocarea i gestionarea codurilor ISIN38) i
codurilor CFI39conform standardelor stabilite de International Organization for Standardization (ISO).
n calitate de Agenie Naional de Numerotare a instrumentelor financiare pentru Romnia, Depozitarul
CentralestemembrualAsociaieiAgeniilorNaionaledeNumerotare("ANNA").

38

ISIN (International Securities Identification Number) este un cod format din 12 caractere alfanumerice, unde primele dou
caractereindiccodulriiundeafostalocatcodulISIN(ROpentruRomnia),urmtoarele9caracterereprezintcoduldebaz,iar
ultimulsimbolreprezintcifradecontrol.AlocareacodurilorISINdectreDepozitarulCentralserealizeazconformstandardului
ISO6166iANNAguidelines.CodurileISINsuntnecesarepentruidentificareainstrumentelorfinanciareemisenRomniaipotfi
solicitateDepozitaruluiCentral.
39
CFI Code (Classification of Financial Instruments code) const n 6 caractere alfa care descriu caracteristicile instrumentului
financiar n momentul emiterii i care rmn neschimbate dea lungul ciclului de via al respectivului instrument financiar (ISO
10962)
134

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

5.5.2.DepozitarulSibex
Ca obiect principal de activitate, Depozitarul Sibex realizeaz operaiuni de depozitare, compensare,
decontareiregistrupentruvalorilemobiliaretranzacionatepepiaareglementatlavedereipesistemul
alternativdetranzacionareadministratedeSIBEXSibiuStockExchange.
Spre deosebire de Depozitarul Central, n cadrul Depozitarului Sibex mecanismele de registru i de
compensaredecontareatranzaciiloraulabazsistemulconturilorindividuale.LasistemulDepozitarului
Sibexsuntnregistraiunnumrdezeceintermediari,patruagenicustodeiasebncidedecontare.
TabelulI99ActivitateaderegistruaDepozitaruluiSibex
Nr.crt.
Activitateaderegistru
1
numrdeemitenicucareaufostncheiatecontractederegistru
2
numrtotaldeaciunigestionatederegistru
3
numrdetransferuri
4
numrderestricionri
5
numrdeextrasedecontemise
6
numrdestructurisinteticeemise
7
numrdemodificrialecapitaluluisocial
Sursa:DepozitarulSibex

Nr.deactiviti
2
208.666.434
50
8
65
1
1

TabelulI100ActivitateadecompensaredecontareaDepozitaruluiSibex
Nr.
Activitateadecompensaredecontare
crt.
1 numrdetranzaciidecontate
2 valoareatotalatranzaciilordecontate
3 graddecompensare(dupcompensarealaniveldebancdedecontare)
graddecompensare(dupcompensarealaniveldeparticipantlasistemuldecompensare
4
decontareiregistrualDS)
5 numrdetranzaciicudecontareamnat
6 numrdetransferurintreconturileparticipanilorlasistemuldecompensaredecontare
7 numrdebncidedecontareactive
pnladatade29.07.2013
ladatade31.12.2013
Sursa:DepozitarulSibex

Nr.deactiviti/valoarea
tranzaciei
222
4,73millei
83,50%
77,70%
0
183
8
7

5.5.3.CasaRomndeCompensaie
Principalul rol al Casei Romne de Compensaie (CRC) este realizarea zilnic a compensrii i marcrii la
pia a poziiilor deschise, precum i decontarea tranzaciilor ncheiate pe piaa reglementat la termen
administratdeSIBEXSibiuStockExchangeSA.Lafineleanului2013laCRCeraunregistrai17membri
compensatori dintre care doar 14 activi. Tipurile de instrumente financiare derivate pentru care se
realizeaz aceste operaiuni sunt contractele futures, CFDurile40i opiunile avnd ca suport contracte
futures.SIBEXiCRCsenumrprintrepuineleburse,respectivcasedecompensaiedinlumecareauun
sistem adaptat pentru tranzacionarea, marcarea la pia, compensarea i decontarea tranzaciilor cu
CFDuri.Acesteaaufostnsfoartepuintranzacionate,interesulinvestitorilorfiindfoarteredus,situaie
similarcuceaacontractelordeopiuniclasiceiopiunibinare.

40

Contracts For Diference (CFD) reprezint instrumente financiare derivate materializate sub forma unui contract prin care
cumprtorul va plti vnztorului diferena dintre preul existent la iniierea contractului i preul de la momentul nchiderii
poziiei.CFDurileaudiferiteactivesuport(aciuni,indici,cotaiivalutare,mrfuri,obligaiuni,contractefuturesdeoricetip,rate
de inflaie sau de dobnd etc.) i funcioneaz n unele privine similar contractelor forward i futures dar nu au o dat de
scaden.CFDurilesuntngeneralinstrumenteOTCoferitedeintermediari,ncalitatedeMarketMakeri,propriilorclieni.
135

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

16
14

2,5

60

Mii

Milioane

FiguraI94Evoluiaanualanumruluidecontractetranzacionatenperioada20092013
80
70

50

12
2

60
40

10

1,5

30

8
6

50
40
30

20

4
0,5

20
10

0
2009

2010

VolumFutures

2011

2012

10

2013

2009

Valoarefutures/1000

2010

2011

VolumOptions

2012

2013

ValoareOptions/100

SursaCRC

Saremarcatnanul2013oscderesemnificativaactivitiidecompensaredecontareaCRCcaurmarea
declinuluiimportantpecarelauavutnumrulivaloareacontractelortranzacionatelaSIBEX.Totodat,
saresimitoaccentuareacomportamentuluispeculativalinvestitorilorpepiaainstrumentelorfinanciare
derivateadministratdeSIBEX,acetiaorientndusecupreponderenctrecontractelefuturesavndla
baz active internaionale (indicele Dow Jones, cursul valutar EUR/USD, aur i petrol) care mpreun
reprezintpeste98%dinvaloareatranzacionatpeacestsegmentdepia.Totodat,graficuldemaijos
arat c numrul de poziii pstrate deschise la finalul fiecrei luni a sczut semnificativ n perioada
20092013, acesta fiind o consecin a reducerii volumului de tranzacii, dar i a comportamentului
speculativ,orientatpreponderentpetermenscurtalinvestitorilor.
FiguraI95EvoluianumruluidepoziiipeIFDrmasedeschiselafinalullunii,nperioada20092013
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

Sep13

Jan13

May13

Sep12

May12

Jan12

Sep11

May11

Jan11

Sep10

May10

Jan10

Sep09

May09

Jan09

Sursa:CRC

5.5.4.CasadeCompensareBucureti
CasadeCompensareBucureti(CCB)realizeazmarcareazilniclapiazilnic,precumicompensareai
decontarea tranzaciilor ncheiate pe piaa reglementat la termen administrat de BVB. Singurul tip de
instrumente financiare derivate prezente pe aceast pia sunt contractele futures41. La sfritul anului

41

certificatele index, certificatele turbo i certificatele bonus sunt nregistrate ca valori mobiliare i ca atare se compenseaz i
deconteazprinDepozitarulCentral
136

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

2013nsistemuldecompensaredecontareadministratdeCCBeraunregistrai19membricompensatori
individuali(participanidireci)i4bncidedecontare.
TabelulI101MembricompensatoriaiCCB
Nr.
Denumireintermediar
Crt.
1
BRDGroupeSocitGnrale
2
CARPATICAINVEST
3
CONFIDENTINVEST
4
EASTERNSECURITIES
5
ELDAINVEST
6
EQUITYINVEST
7
ESTINVEST
8
GOLDRING
9
HARINVEST
10
IFBFINWEST
Sursa:CCB

H=house
CL=client
CL
CL
CL
CL
CL
CL
H+CL
CL
CL
H

Nr.
Crt.
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumireintermediar
INTERCAPITALINVEST
INTERFINBROKCORPORATION
PRIMETRANSACTION
RAIFFEISENCapital&Investment
ROMBELLSecurities
SSIFBROKER
SSIFVIENNAINVESTMENTTRUST
SWISSCAPITAL
TRADEVILLE

H=house
CL=client
H+CL
CL

CL
CL
H+CL
H+CL
H+CL
H+CL

Activitatea de nregistrare, compensare, decontare i garantare cu instrumente financiare derivate a fost


desfuratprinutilizareadeconturi:
24conturinmarj42,astfel:
a. 7conturinmarjHouse;
b. 17conturinmarjClients.
64conturiindividualedepoziie43,astfel:
a.7conturiindividualedetipHouse;
b.53conturiindividualedetipFinancial/Staff/Clients
Graficul de mai jos arat c n cazul contractelor futures tranzacionate la BVB i decontate prin CCB
numruldepoziiirmasedeschiselafinalulfiecreiluniafostnpermanenmairedusprincomparaie
cu evoluia indicatorului similar pe piaa SIBEX. Interesul mai redus al investitorilor fa de contractele
futures tranzacionate la BVB sa putut constata pe ntreaga perioada 20122013 cnd valoarea lunar a
openinterestasczutsemnificativprincomparaiecu2010i2011.
FiguraI96EvoluiamedieilunareavalorilorzilnicealeOpenInterest
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Sursa:CCB

42
43

pentruevidenadisponibiluluibnesc
pentruevidenadeinerilordeinstrumenteiatranzaciilor
137

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Chiar n prima lun a anului 2013 RBS Bank (Romnia) sa retras din calitatea de banc de decontare i
aceea de Market Maker pentru contractele futures avnd la baza cursul EUR/RON i USD/RON. Acesta
poate fi unul din motivele pentru care tranzacionarea contractelor futures avnd ca suport cursul de
schimbsaredussemnificativprincomparaiecuaniianteriori.Acrescutnsinteresulpentrucontractele
futuresavndcasuportaur,aciuniFP,BVBiSIF4.
TabelulI102StatisticipecategoriideactivesuportCCB
Categorieactivsuport Numrcontractetranzacionate
Aciuni
2.976
Mrfuri
2.576
Valute
38
Total(postnovaie)
5.590
SursaCCB

Valoarenoionalcontractetranzacionate(lei)
1.615.479,20
4.188.406,80
170.220,00
5.974.106,00

Numrtranzacii
464
350
16
830

TabelulI103StatisticipecontractefuturesCCB
Denumirecontractfutures
BVBFutures
FPFutures
SIF4Futures
GoldFutures
GruPanificaieUEFutures
SilverFutures
EUR/RONFutures
TOTAL(doublecounted)
SursaCCB

Numrcontractetranzacionate
120
1.848
1.008
2.564
2
10
38
5.590

Valoarenoionalcontractetranzacionate(lei)
23.310,00
1.167.238,00
424.931,20
4.134.234,80
23.450,00
30.722,00
170.220,00
5.974.106,00

Scderealazeroatranzaciiloripoziiilordeschisepentruinstrumentelefinanciarederivatecompensatei
decontateprinCCBesterezultatuldecizieiluatedeBVBdeanumaiintroducelatranzacionarenoiseriide
instrumentepemsurceseriileemiseanteriorajunglascaden.
Aceast decizie a BVB trebuie vzut n contextul n care de la momentul apariiei Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele
centraledetranzacii(EMIR)afostactivatobligaiaimpusdeacestadeiniiereiderulareaprocesuluide
autorizare ca i contrapri centrale a entitilor ce anterior ndepliniser pn atunci rolul i
funcionalitileuneicontrapricentrale.AceastautorizarearpresupunepentruCCB(lafelcaipentru
CRC) att aciuni administrative i organizatorice, ct i ndeplinirea unei cerine de capital superioare
niveluluiactualalcapitaluluipropriu.Deiauexistatnumeroasediscuiintreinstituiipotenialinteresate
deautorizareanRomniaauneicontrapricentralecaresrespectecerineleEMIR(printrecaregrupul
BVB,grupulSIBEX,BNR,MinisterulFinanelor,ASFetc.),nuexistncoperspectivclarcuprivirelaacest
proiect.Caatare,pnlagsireauneisoluiipentrudecontareatranzaciilorcucontractefuturesprintro
contrapartecentralautorizatconformEMIR,pentrueliminareaunorposibileriscurioperaionale,BVBi
asuspendatpracticactivitateapeacestsegmentdepiancepndculunaiulie2013.
TabelulI104NumrdecontracteivaloareanoionallunarnsistemuladministratdeCCB
Lunadescaden
ianuarie2013
februarie2013
martie2013
aprilie2013
mai2013
iunie2013
Total(doublecounted)
Sursa:CCB

Numrcontractetranzacionate
856
2.222
678
1.042
700
92
5.590

138

Valoarenoionalcontractetranzacionate(lei)
1.270.574
3.167.907
456.497.8
597.249.2
448.158
33.720
5.974.106

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.EVOLUIASISTEMULUIDEPENSIIPRIVATEDINROMNIA

6.1.SistemuldepensiiprivatedinRomnia
Tendinegenerale
Sistemul fondurilor de pensii private, prin componentele sale pensiile private obligatorii (Pilonul II) i
pensiile facultative (Pilonul III), completeaz arhitectura sistemului de pensii din Romnia, n scopul
asigurriiuneipensiiprivate,distincte,caresuplimenteazpensiaacordatdesistemulpublic.naceast
structur, o parte din contribuiile individuale de asigurri sociale sunt transferate fiecrui participant, n
conturiproprii,sumeleacumulatefiindinvestitedectreadministratoriprivai,ninteresulparticipanilor,
nscopulobineriiuneipensiidecentelavrstaretrageriidinactivitate.
Implementarea sistemului de pensii private a reprezentat o etap important n reforma pensiilor care
vizeaznlturareapresiuniiasuprasistemuluipublicdepensii,presiunegeneratdeevoluiademografic
prognozat: mbtrnirea populaiei n viitor, scderea natalitii i scderea ponderii forei de munc
active44.Conformprognozelor,seateaptomajoraresubstanialanumruluidepensionari,concomitent
cureducereaefectivuluidesalariai,ceeacenseamncsumelecarepotfincasatedelaangajaivoravea
o tendin de scdere, n timp ce sumele care trebuie pltite pensionarilor vor crete. n acelai timp,
sperana de via este estimat a crete, datorit progreselor nregistrate de medicin i a dezvoltrii
tehnologice, responsabiliznd i mai mult statele pentru a gsi soluii sustenabile astfel nct s asigure
standardedeviadecentepopulaieiduppensionare.
n Romnia, sistemul de pensii private este unul de tip contribuii definite, ceea ce determin ca nivelul
pensieilacarevoraveadreptulparticipaniisdepindderezultatulobinutdeadministratori,participanii
fiind n cele din urm cei care suport riscul investiional, specific mediului financiar. Pentru a preveni
deteriorarea activelor fondurilor de pensii private, legiuitorul a stabilit limite investiionale i cerine de
ordincalitativpentruactive,iarpentruaprotejaactivulpersonalnet,aufoststabilitegaraniirelative45i
absolute46.ASFmonitorizeaznpermanenmoduldeinvestireaactivelorfondurilordepensiiprivatei
sprijin responsabilizarea populaiei privind planificarea financiar pe termen lung i, n acelai timp,
creterea gradului de educaie financiar, care a devenit o prioritate n multe state, n urma crizei
economicerecente.Arhitecturasistemuluidepensiiprivatenuestencunacomplet,ntructmaieste
necesaradoptareaiimplementareacadruluilegislativprivindmodalitilederealizareapliidrepturilor
depensieientitilecarevorasiguraacestepli,denumitefurnizoridepensii.nplus,sistemeledinalte
state europene cuprind i planuri de pensii ocupaionale, care completeaz schemele de pensii deja
existente. n acelai timp, n contextul liberei circulaii a persoanelor din Uniunea European, trebuie
reglementat i implementat modul de stabilire a dreptului la pensie al persoanelor care lucreaz n
Romniainaltestate.

44

CE:The2012AgeingReportEconomicandbudgetaryprojectionsforthe27EUMemberStates(20102060).
Garania relativ const n stabilirea unui prag minim de rentabilitate care trebuie obinut de fondurile de pensii private,
calculatnfunciederataminimderentabilitateidegradulderisc.
46
nPilonulII,garaniaconstnsumacontribuiilorpltite,diminuatecupenalitiledetransfericomisioanelelegale.PilonulIII
nu prevede obligativitatea garantrii sumelor, dar exist dou fonduri de pensii facultative care garanteaz participanilor suma
contribuiilornete.
45

139

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Din cauza obinuinei pe termen lung a populaiei cu plata pensiei din sistemul public, societatea
romneascnuarencexperienanecesarprivindplanificareaindividualaveniturilorpetermenlungn
vedereaasigurriiunuiniveldetraiadecvatlabtrnee.StudiulFinancialLiteracySurveyRomnia47(Mai
2010),realizatnbazadatelorculesedeInstitutuldeEconomieMondial,aevideniatcomarepartedin
populaiearedificultinnelegereaproblematicilorlegatedebani,afectndcapacitateadeadministrare
a acestora pe termen lung, n condiiile existenei unei corelaii ntre nivelul de cunotine financiare,
modernitateaindividului,acomunitiiinivelulveniturilorobinute.Aceastanuestedoarocaracteristic
a Romniei, ea regsinduse i n state dezvoltate. mbuntirea comportamentelor individuale n plan
economic a devenit, n multe ri, o politic prioritar, pe termen lung. Aceast tendin a condus la
crearea unei game largi de proiecte de educaie financiar, uneori combinate cu msuri de protecie a
consumatorului, msurile fiind iniiate de ctre guverne, autoriti de reglementare n domeniu sau de
diverialiactoridinrndulsocietii.
n Romnia, persoanele nou intrate pe piaa muncii manifest n continuare un interes sczut fa de
pensiile private obligatorii, ceea ce rezult din procentul ridicat de participani noi care sunt distribuii
aleator administratorilor de ctre Casa Naional de Pensii Publice. Dei modalitatea de distribuire
aleatoare, prin alocarea participanilor n cote egale administratorilor, a avut efecte benefice asupra
administratorilor,facilitndrecuperareadectreacetiaasumelorridicateinvestitenmarketingn2008
pentru atragerea participanilor la fond, aceasta a contribuit n timp la meninerea apetitului redus al
populaiei fa de aceste produse, cei mai muli dintre administratori neimplicnduse n strategii
competitivedeatragereaparticipanilornoi.
FiguraI97Structurasistemuluidepensii
privatedinRomnia

PilonIII,
5,51%

La finalul anului 2013, n sistemul de pensii


privatedinRomniaeraunscrii6,04milioane
participaninPilonulII,313,3miiparticipani
n Pilonul III, iar activele nete acumulate
nsumau 3,3 miliarde euro, reprezentnd
peste2,35%dinPIBulRomniei.
PilonII,
94,49%

Sursa:ASF

Delanfiinareasistemului,numruladministratorilorialfondurilordepensiiprivateaavutotendinde
consolidare, n urma achiziiilor, fuziunilor i administrrii speciale, tendin care a continuat i n 2013.
Astfel,pePilonulIIFPAPALICOapreluatFPAPPENSIAVIVAnurmaunuiprocesdefuziune,iarpePilonulIII
FPF CONCORDIA MODERAT ia ncetat existena, participanii si mpreun cu activul personal net fiind
distribuiicelorlaltefonduridepensiifacultative,nurmaunuiprocesdeadministrarespecialmonitorizat
de ASF/CSSPP. La finalul anului 2013 mai existau opt administratori pe Pilonul II, opt fonduri de pensii
administrateprivat,optadministratoripePilonulIIIi10fonduridepensiifacultative.nceeaceprivete
risculinvestiionalasumat,aptefonduridepensiiadministrateprivatauungradderiscmediu,ntimpce
unfondare gradulderiscridicat,iarnPilonulIIIoptfonduriaugradulderiscmediuidoufonduri au
gradulderiscridicat.SituaiaevoluieisistemuluidepensiiprivateestedetaliatnAnexaI.19.

47

Institute for the Study of the Quality of Life: Comprehensive Report Prepared For The World Bank Analysis of the Financial
LiteracySurveynRomaniaandRecommendations.
140

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Participanii la sistemul de pensii private au posibilitatea transferrii n orice moment ntre fondurile de
pensiidincadrulaceluiaipilon48,darmobilitatealoresteredus,maipuinde0,01%dinnumrultotalde
persoanedintrunpilonoptndpentrutransferulactivuluipersonalnetlaunaltfonddepensii,ncondiiile
unuigradridicatderepartizarealeatorie.
Sumeleacumulatenconturileindividualealeparticipaniloraucontinuatcretereadatoritcontribuiilor
ncasateiarezultatelorinvestiionalebuneobinutedeadministratori.ntimp,valoareamedieaactivului
personaldinPilonulIIIacrescutpestenivelulceleidinPilonulII.Lasfritulanului2013,unparticipantla
Pilonul III avea n medie activul personal n valoare de 2.590 lei (578 euro), iar unul din Pilonul II avea
2.385 lei (532 euro). Explicaia poate consta n caracterul facultativ al Pilonului III ceea ce determin ca
participaniisfiedirectinteresaidesumeleeconomisite.

TabelulI105Veniturileicheltuielilemediiale
gospodriilornRomnia
Veniturileicheltuielile
Medielunar Medielunar
Evoluie
gospodriilor
2013
2012
Venituritotale
2,559
2,475

Cheltuielitotale
2,317
2,245

Venitpepersoan
896
861

Cheltuialpepersoan
811
781

%Cheltuieli/Venituri
90,55%
90,68%

%Impozite,contribuii,
16,58%
16,35%

cotizaiiitaxe
%Altecheltuieli
3,30%
3,13%

%Cheltuielideconsum
72,05%
71,93%

%Cheltuielipentruinvestiii
0,58%
0,48%

%Cheltuielideproducie
7,50%
8,13%

Sursa:INS,calculeASF

Din analiza situaiei veniturilor i a


cheltuielilor medii n Romnia, rezult c,
raportat la ntreaga populaie (din mediul
urban i rural), acestea rmn n
continuaresczute.
Prinurmare,estedeneleslipsaapetitului
pentruinvestiresauaplanificriifinanciare
pe termen lung, n condiiile n care o
persoanareunvenitmediulunarmaimic
de200deeuro.
Putem considera c persoanele care aleg o
pensiefacultativauveniturimairidicate,de
multe oriaceasta esteo facilitateoferit de
angajator, iar contribuiile acumulate n
medienconturileparticipaniloraucrescut.

nafarderolulsocialimportantpecarelaresistemuldepensiidinRomnia,unbeneficiusuplimentaral
mecanismului este reprezentat de formarea de capital autohton i investirea acestuia n economia
naional.Sistemuldepensiiprivateseaflncontinuarentroperioaddeacumulare,ncarenumrulde
participani este n cretere, iar ieirile din sistem sunt foarte rare. Din acest motiv, valoarea activelor se
aflpeotraiectorieascendent,iarntimp,attrolulsueconomic,cticelsocial,sevoramplifica.

48

cusuportareaunorpenalitidacefectueaztransferulntroperioadmaimicde2anidelaaderare.
141

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI98FonduridepensiiprivateAlocareaperiaactivelorla
31dec.2013
La sfritul anului 2013, 94,6% din
UEi
activelefondurilordepensiiprivate
SEE
erau
investite n instrumente pe
5,4%
teritoriul Romniei, reprezentnd o
surs important de finanare
intern, n special pentru statul
Romnia
romnprinachiziiadetitluriemise
94,6%
de Ministerul Finanelor Publice i
prin participarea activ n calitate
deinvestitoriinstituionalipeBursa
deValoriBucureti.

Sursa:ASF

FiguraI99FonduridepensiiprivateEvoluiaactivelortotalei
creterilelunaredecembrie2012decembrie2013
15

4%

12

3%

2%
6
1%

Miliardelei

3
10,2 10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,7 13,1 13,5 14,0 14,4 14,8

0%

Activetotale(scaladindreapta)

PII

PIII

Ritmullunardecreterealactivelor
totale a fost de 2,8% n decembrie
2013,valoareasituatsubmediana
intervalului
analizat,
3,17%
(valoarea maxim n perioada
decembrie2012decembrie2013a
fostnmai,3,87%).
Ritmulanualdecretereaactivelor
fondurilor de pensii administrate
privat sa meninut la un nivel
superior celor ase ani de
funcionare, 44,64% n Pilonul II,
comparativcu35,50%nPilonulIII.

PII+PIII

Sursa:ASF

Investiiilefondurilordepensiiprivate
n anul 2013, cadrul legislativ secundar ce guverneaz investirea activelor fondurilor de pensii private sa
mbuntit, pentru a asigura o mai bun transparen i un nivel de calitate mai ridicat al portofoliilor.
Principala modificare a constituito evaluarea instrumentelor cu venit fix la valoarea just, determinat de
preuldepiaalacestora.Momentulalespentruimplementareaschimbriiafostunulcuvolatilitateredus
a pieelor de obligaiuni, astfel nct s nu implice variaii49semnificative ale activelor fondurilor de pensii
private.Oaltmodificareimportantareprezentatoinstituireaobligaieiadministratorilordeatranzaciona
obligaiunilecorporativepepieelereglementate,pentruaprotejafonduriledepensiimpotrivariscului de
creditspecificpieelorOTC.nacelaitimp,aufoststabilitelimitesuplimentarealeexpuneriipeunemitent,
raportate la capitalul social al acestuia (n cazul aciunilor), nivelul datoriei emise (pentru obligaiuni) sau
activul net (pentru titlurile de participare). Tot n cadrul modificrilor normative referitoare la investiii, sa

49

Fondurile de pensii private au nregistrat variaii ale VUAN ntre:+2,35% (FPAP BRD) i 1,45% (FPAP Alico), majoritatea
nregistrndcreterialeactivelor(14din18fonduri).Ulterior,nivelulvariaiilorzilnicearevenitlaniveluriasemntoarecucele
anterioaretreceriilaevaluarealavaloareajust(fairvalue).
142

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

interzisefectuareadeplasamentenemiteniceactiveazndomeniulimobiliarinmrfurisaumetalefizice
(existndposibilitateainvestiriinfonduridemrfuriExchangeTradedCommodities).
n contextul evoluiei legislative dar i a evoluiilor mediului financiar, alocarea strategic a activelor
fondurilordepensiiprivate(PilonIIiPilonIII)samodificatnanul2013comparativcu2012.Preferina
investiionalaadministratorilorsameninutctreinstrumentefinanciarecuvenitfix,darponderealorn
portofolii sa redus cu aproximativ 10 procente, comparativ cu anul 2012. n schimb, administratorii au
crescutdeineriledeaciunidela11,41%n2012la15,56%n2013iauplasatmaimultesumendepozite
i conturi bancare, respectiv 8,59% din active, fa de 5,55% n 2012. Modificarea strategic sa realizat
ntruncontextncareratelededobndseaflaupeuntrenddescendent,alimentatdeoratainflaiein
scdere. n acelai timp, aciunile cotate pe Bursa de Valori Bucureti au nregistrat creteri, indicele
BETapreciindusecupeste20%peparcursulanului2013.
FiguraI100FonduridepensiiprivateAlocareastrategicaactivelorla31.12.2013
2,84%

72,55%

15,56%

8,59%
0,46%

0%

10%
20%
30%
40%
Instrumentecuvenitfix
Actiuni

50%
60%
Numerarsidepozite

70%
80%
Fondurideinvestitii

90%
100%
Alteactive

Sursa:ASF

Comparativcuanul2012,administratoriiaualocatoponderemairidicatactivelorexprimatenmoned
naional,darnacelaitimp,aucontinuatscreascgradualexpunereapemonedaeuropean,ajungnd
lafinalulanului2013sreprezinte9,56%dinactiveletotale.
FiguraI101FonduridepensiiprivateEvoluiaexpuneriivalutare
2010

2011
EUR;7,92%
EUR;4,45%
RON;
92,59%

7,41%
Altevalute

PLN;1,84%

RON,89,63
%

Altevalute,
1,12%

2012

10,37%
Altevalute

PLN;1,19%
Altevalute,
1,26%

2013
EUR;9,56%
EUR;9,04%
RON;
86,70%

13,30%
Altevalute

PLN;1,26%
Alte valute, USD,2.28%
0,72%

Sursa:ASF

143

RON;
87,72%

12,28%
Altevalute

PLN;0,96%
Altevalute, USD,1.36%
0,40%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI106FonduridepensiiprivateGradulde
acoperireprinhedgingla31.12.2013
EUR

86,23%

HUF

87,39%

PLN
USD

55,26%
52,49%

Cele mai importante expuneri valutare ale


fondurilordepensiiprivateaufostacoperiteprin
utilizarea strategiilor de hedging cu instrumente
derivate,ntroproporiedepeste50%.

Sursa:ASF

Cutoate c pondereaalocat titlurilor de statraportatlaactivele totaleasczutn2013fa de2012,


pn la nivelul de 66,88% din activele totale, fondurile de pensii private rmn unii dintre cei mai
importani investitori pe termen lung n titlurile emise de statul romn, reprezentnd n luna
decembrie20138,85%dintotalulemisiunilornleii6,50%dintotalulemisiunilorneuro.
FiguraI102FonduridepensiiprivateDistribuia
investiiilorntitluridestatnfunciederata
cuponuluiaferentla31.12.2013

Titlurile din portofoliile fondurilor de pensii


private, emise de statul romn pe o perioad
mai mare de un an, au rat a cuponului fix.
Pnnprezent,nuauexistatemisiunidetitluri
romnetiindexatecuratainflaiei,sauavndo
ratacuponuluivariabil.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

La sfritul anului 2013, peste 60% din


portofoliuldetitluridestatromnetideinute
de fondurile de pensii private avea rata
cuponuluicuprinsntre5%i6%.

Sursa:ASF

FiguraI103Fonduridepensiiprivate
Structurapevaluteainvestiiilorntitluri
destat
EUR
10,8%

FiguraI104FonduridepensiiprivateStructurape
scadeneainvestiiilorntitluridestatn2013

2.310

USD
1,2%

mil.lei
1.527
1.336

1.304
1.182

RON
88,0%

728
246

669
343
82

144

20142015201620172018201920202021202220232027

Sursa:ASF

Fonduriledepensiiprivateaucontinuatn2013sicreascexpunereapeemisiuniledenominateneuro
idolaramericanpnla12%dintotalulplasamentelorntitluridestat.Comparativcuanul2012,fondurile
de pensii private au renunat la titlurile de stat emise de Polonia, investind 99,89% din totalul acestei
categoriintitluriledestatromnetii0,11%ntitluriemisedestatulitalian.Administratoriiaupreferato
strategieinvestiionalpetermenmediu,majoritateatitlurilorajungndlamaturitatenurmtorii5ani.

144

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Ponderea obligaiunilor corporative sa diminuat n portofoliile fondurilor de pensii private, acestea


ajungndlanivelulde4,76%dintotalulactivelordinsistem.Unadintrecauzeesteslabareprezentarepe
Bursa de Valori Bucureti a acestor instrumente, ca numr de emiteni i lichiditate, n condiiile n care,
pentru a asigura transparen i reducerea riscului de contraparte, prevederile referitoare la investiii
obligfonduriledepensiistranzacionezeobligaiunicorporativeprinintermediulpieelorreglementate.
Pentru a i continua strategia investiional, administratorii sau orientat n schimb ctre organisme de
plasamentcolectivnvalorimobiliaredenaturaobligaiunilor.

FiguraI105FonduridepensiiprivateStructura
obligaiunilorcorporativeperin2013

Norvegia
7,18%

Turcia Austria
5,29% 1,92%

Luxemburg
1,07%

FiguraI106Fonduridepensiiprivate
Structurainvestiiilornobligaiunimunicipale
isupranaionalen2013
Obligaiuni
municipale
RO
25%

Olanda
7,49%

Romnia
59,48%

Obligaiuni
municipale
(UE)
6%

Obligaiuni
BERD,BEI,
BM
69%

Marea
Britanie
17,57%

Sursa:ASF

Cota din portofoliile fondurilor de pensii private alocat obligaiunilor municipale i supranaionale sa
redusdeasemeneapnlanivelulde0,91%n2013,raportatlaactiveletotalecumulatedinPilonulIIi
PilonulIII
Administratoriiaucrescutinvestiiilenaciuninanul2013,comparativcu2012,dela12,37%la15,56%,
din care peste 83% sunt aciuni ale unor companii romneti. Aceast evoluie strategic sa realizat
datorit perspectivelor bune de evoluie ale Bursei de Valori Bucureti, dar i datorit listrilor noi ce au
avutlocn2013,NuclearelectricaiRomgaz,careauintratntopuldeinerilordeaciunialefondurilorde
pensiiprivate.Fonduriledepensiifacultativeaualocat18,95%dinportofoliiinvestiiilornaciuni,maimult
dect fondurile de pensii administrate privat, al cror plasamente n aciuni reprezentau peste 15% din
activeletotale.
n condiiile n care activele totale ale fondurilor de pensii private sunt n continu cretere, dezvoltarea
pieei de capital din Romnia are o importan ridicat pentru implementarea strategiilor investiionale
optime, n funcie de limitele stipulate de cadrul legal i de prospect. Fondurile de pensii au nevoie de o
lichiditate crescut i de listri noi de emiteni pe Bursa de Valori Bucureti pentru a i putea diversifica
portofoliileigestionantrunmodactivportofoliulirisculdepiaaferent.Fropiadecapitaladnc
iatractivcreterisculcasumeleeconomisitederezidenismigrezedinRomnia.

145

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI107Fonduridepensiiprivate
Structuraaciunilorromneti/
strinen2013

FiguraI108FonduridepensiiprivateStructuraaciunilor
romnetipeemitenin2013
FondulProprietatea
2,52%

Actiuni
strine,
16,88%

2,72%

OMVPetrom

2,60%

Romgaz
8,46%

2,69%

BancaTransilvania

16,67%

Transgaz

4,19%

14,88%

5,70%

BRDGSG
SIF5Oltenia

14,20%

7,3%
11,43%

6,41%
Actiuni
romneti;
83,12%

SIF2Moldova
Nuclearelectrica
SIF1BanatCrisana
Transelectrica
SIF3Transilvania

Aliemiteni

Sursa:ASF

TabelulI107FonduridepensiiprivateDeineri

cumulatencapitalulsocialalemitenilordintopulBVBla

31.12.2013

Rulaj
Top emiteni BVB n 2013,
emitent
nfunciedelichiditate
BVB(%)
FondulProprietatea
Petrom
Transgaz
BRDSocieteGenerale
BancaTransilvania
SIFTransilvania
SIFOltenia
SIFMoldova
SIFBanatCriana
SIFMuntenia
Biofarm
Transelectrica
BursadeValoriBucureti
Sursa:ASF,BVB,calculeASF

46,40%
11,35%
7,32%
5,48%
4,54%
3,85%
3,36%
3,04%
2,88%
1,54%
1,46%
1,14%
0,75%

Capitalul
social
al
emitentului deinut de
fondurile de pensii
private(%)
2,77%
1,07%
6,60%
1,95%
5,99%
6,55%
9,45%
10,47%
7,32%
3,85%
3,95%
4,29%
11,21%

Fondurile de pensii private, n calitate de


investitori pe termen lung pe Bursa de
Valori Bucureti au acumulat deineri
importantencapitalulsocialalemitenilor
care au avut cea mai mare lichiditate n
2013. Dintre acestea, cele mai mari
deineri sunt la Bursa de Valori Bucureti
(11,21%), SIF Moldova (10,47%) i
SIFOltenia(9,45%).

Administratorii au modificat structura plasamentelor n fonduri de investiii, reducnd expunerea pe


fonduri strine (de aciuni i ETFuri) n favoarea OPCVMurilor pe obligaiuni romneti. Ponderea lor n
totalulOPCVMuriloracrescutdela14,43%n2012la67,32%n2013.

146

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI109FonduridepensiiprivateStructura
investiiilornOPCVM2013
ETFUE
10,55%

Aceastevoluiesedatoreazimodificrilorn
legislaia secundar cu privire la investiiile
fondurilor de pensii private, care oblig
administratorii s tranzacioneze obligaiunile
doarpepiaareglementat.nprezent,aceasta
nu este suficient de lichid, iar sectorul
obligaiuniloresteslabreprezentatpeBursade
motiv,
Valori
Bucureti.
Din
acest
administratorii sau orientat ctre OPCVMuri
denaturaobligaiunilor.

OPCVM
aciuniUE
13,39%

OPCVM
aciuni
RO
8,74%

OPCVM
obligaiuni
RO
67,32%

Sursa:ASF

nanul2013,comparativcu2012,expunereafondurilordepensiiprivatepedepozitebancareacrescutde
la5,55%la8,52%.Cutoateacestea,totalulplasamentelorlaBRDGSGsadiminuatnfavoareaaltorbnci
dinsistem,dela35,94%n2012la19,96%n2013.
FiguraI110FonduridepensiiprivateStructura
depozitelorbancaren2013
BRDGSG
GarantiBank
RaiffeisenBank
CitibankEuropePlc
BCR
VolksBank
PiraeusBank
UnicreditTiriacBank
BancaItaloRomena
OTPBank
BancaTransilvania
Intesa
INGBank

TabelulI108Fonduridepensiiprivate
Structuradepozitelorpematuritiirata
dobnzii

19,96%
16,96%
13,78%
13,60%
11,71%
9,26%
6,52%
3,84%
2,25%
1,85%
0,16%
0,09%
0,01%

Maturitate
depozite
<1lun
12luni
23luni
34luni
45luni
56luni
67luni
78luni
89luni
910luni

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Pondere
dintotal
depozite
54,21%
12,42%
2,59%
18,48%
5,48%
0,42%
2,40%
2,40%
0,80%
0,80%

IntervalRata
dobnzii
0,034,50%
0,604,50%
3,905,25%
2,005,65%
3,905,60%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

Sursa:ASF

Administratoriiaupreferatdepozitelepetermenscurt,peste54%dintreacesteaavndscadenmaimic
de o lun, procent n cretere fa de decembrie 2012 (50,83%). Depozitele constituite cu activele
fondurilor de pensii private au avut rata maxim a dobnzii de 5,65% (pentru maturitatea de 34 luni),
structuralatermenaacestorafiindunaplatpentruscadenecedepesc5luni.
Performaneinvestiionale
Fonduriledepensiiprivateaucontinuatcretereastabilavaloriiunitareaactivuluinetiarratelerealede
rentabilitate50au fost pozitive, nregistrnd o cretere n anul 2013, pe fondul rezultatelor investiionale
pozitiveiaunuimediuinflaionistnscdere.

50

ConformLegii411/2004privindfonduriledepensiiadministrateprivat,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare i
204/2006privindpensiilefacultative,cumodificrileicompletrileulterioare

147

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI111Evoluiarateimediiderentabilitatensistemuldepensiiprivate
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ian.10

ian.11
ian.12
RatamediederentabilitatePilonII
RatamediederentabilitatePilonIII(gradderiscmediu)
RatamediederentabilitatePilonIII(gradderiscridicat)
Ratainflatieiperioadei

ian.13

Sursa:ASF

6.2.PilonulIIfonduriledepensiiadministrateprivat
6.2.1.Participani
TabelulI109PilonIINumrparticipani(mil.pers)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Fonddepensiiadministrat
privat
FPAPING
FPAPAZTVIITORULTU
FPAPALICO*
FPAPARIPI
FPAPBCR
FPAPEUREKO
FPAPVITAL
FPAPBRD
TOTAL

dec.13

dec.12*

dec.13/
dec.12

1,78
1,40
0,85
0,57
0,47
0,47
0,26
0,24
6,04

1,73
1,37
0,39
0,54
0,44
0,44
0,23
0,20
5,77

3,01%
2,1%
119,1%
5,4%
8,20%
6,93%
12,37%
15,95%
4,62%

La sfritul anului 2013, 6,04 milioane


persoane erau evideniate n Registrul
participanilor din sistemul fondurilor
de pensii administrate privat, un avans
de 4,62% fa decembrie 2012, n
condiiile unei creteri a efectivului
salariailor din economie cu 0,38% 51
(decembrie2013/decembrie2012).

*Totaldecembrie2012inclusivFPAPPensiaViva.

Sursa:ASF

PrimeletreifonduridepensiiadministrateprivataufostFPAPING,FPAPAZTVIITORULTUiFPAPALICO
(careafuzionatcuFPAPAVIVAPENSIAVIVAfondabsorbitnprimelelunialeanului2013),cuaproximativ
66,7% din participani la 31 decembrie 2013. Mediana creterilor lunare pentru perioada analizat,
decembrie2012decembrie2013,afostde0,37%.

51

Sursa:INS,calculeASF
148

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI112PilonIIEvoluianumruluideparticipaninou
intrainperioada
decembrie2012decembrie2013
45
40

Pe parcursul anului 2013 numrul


persoanelor nou intrate n sistem a
fluctuatlun delun,nregistrndun
maxim n decembrie (40,2 mii
persoane) i un minim n iulie
(12,5 mii persoane). Aproximativ
274 mii persoane au devenit
participani n 2013, cu 3% mai puin
dectnanulprecedent.

100%

Mii
pers.

80%

35
30

60%

25
20

40%

15
10
5

20%
35,7 30,7 33,9 26,0 19,0 14,8 21,9 12,5 13,7 15,7 22,7 22,5 40,2

0%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
Participantinouintrati
Repartizatialeatoriu(procentual)(scaladindreapta)

Sursa:ASF

Procentulderepartizarealeatorieaparticipanilorsemeninencontinuareunulridicat,nanul2013fiind
repartizaialeatoriu231miipersoane,reprezentnd85%dintotaluldenouintrainaceastperioad.
5,85 milioane de participani erau nregistrai n decembrie 2013 cu cel puin o contribuie virat de la
nceputul funcionrii sistemului de pensii administrate privat (mai 2008), reprezentnd aproximativ
96,79% din total participani, n uoar cretere comparativ cu decembrie anul trecut (96,61%). Avansul
nregistratdenumruldeparticipanicucontribuiiafostde4,82%fadedecembrie2012.

TabelulI110PilonIIPondereparticipanicucontribuii
lunarentotalparticipani20122013
Fond de pensii administrat
privat
FPAPALICO
FPAPARIPI
FPAPAZTVIITORULTU
FPAPBCR
FPAPBRD
FPAPEUREKO
FPAPING
FPAPVITAL
TOTAL

Ponderelunar
medie2013

Ponderelunar
medie2012

59,66%
60,26%
61,49%
55,75%
56,68%
56,63%
65,33%
54,69%
60,94%

62,95%
59,75%
62,44%
58,00%
58,67%
58,10%
66,25%
56,18%
62,07%

Valoarea medie a numrului de


participani care au ncasat contribuii
raportatlanumrultotaldeparticipani
din sistem sa redus n anul 2013,
comparativ cu anul 2012, pe fondul
scderiimaiaccentuateaefectivuluide
salariai n economie, n special n
ultimultrimestrualanuluitrecut.

Sursa:ASF

149

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI113PilonIIEvoluiaparticipanilorcu
contribuiilunaren2013
3.750
3.700

80,00%

3.650
60,00%

3.600

40,00%

3.550

20,00%
0,00%

4.390

miipersoane

100,00%

FiguraI114PilonIIEvoluiaefectivuluide
salariaidineconomien2013
4.380
4.370
4.360
4.350
4.340

3.500

4.330

3.450

4.320

3.400

4.310
dec.

oct.

nov.

sep.

iul.

aug.

iun.

apr.

mai.

mar.

ian.

feb.

4.300

Participanicucontribuienlun(scaladindreapta)
Efectivsalariaineconomie(miipers)

Participanicucontribuienluna/totalparticipani
Participanicucontribuienlun/efectivsalariaineconomie

Sursa:ASF

Sursa:INS

n ceea ce privete distribuia pe vrst, n Pilonul II, raportul participanilor cu vrsta de pn n 35 ani
comparativcuceicuvrstadepeste35deaniafostde53%la47%.Pegen,distribuiaafosturmtoarea:
52%eraubrbaii48%femei.
FiguraI115PilonIIEvoluiastructuriipegrupe
devrst20082013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FiguraI116PilonIIVrstaidistribuiapesexea
participanilor
Brbai

2008

2009

2010

panain35ani

2011

2012

>65ani
60 64ani
55 59ani
50 54ani
4549ani
40 44ani
35 39ani
30 34ani
25 29ani
20 24ani
<19ani

2013

Femei

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,76%

0,74%
5,65%

5,82%

7,05%

7,21%

10,40%

9,58%

10,06%

8,96%

10,50%

9,34%

6,87%

5,81%
0,60%

0,69%

peste35ani

Sursa:ASF

Sursa:ASF

n decembrie 2013, cele mai bine reprezentate activiti economice au fost industria prelucrtoare cu
19,5% i comerul cu 14,4%, urmate de sntate, transporturi, administraia public i aprarea i
construcii cu aproximativ 5% fiecare, reprezentnd mpreun 54% din totalul participanilor pentru care
sau virat contribuii i 53% din sumele virate la fondurile de pensii administrate privat n aceast lun.
Printre cele mai slab reprezentate activiti, cu valori sub 1%, sau situat n continuare cultura, industria
extractiv,produciaifurnizareaenergieielectriceitranzaciileimobiliare,reprezentndaproximativ3%
dintotalparticipanii5%dintotalsumevirate.

150

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI117PilonIIParticipanidistribuiepe
activitieconomice*decembrie2013

FiguraI118PilonIIParticipanidistribuiepe
regiunidedezvoltaredecembrie2013

Serviciisociale
15,4%
38,6%
35,2%

Serviciicomerciale
27,2%

Industrie,constructii

Agricultura

7,5%
7,4%

SudEst

6,3%
7,1%

Sud

7,7%
8,1%

Nord Est

6,7%
7,7%

Centru

9,8%
10,1%

NordVest

9,7%
10,3%

1,6%

0%
25%
Sumevirateinlunacurenta

BucurestiIlfov

50%

Participanticucontributiiinlunacurenta

Vest

26,9%

1,9%

Sursa:ASF

4,5%
5,2%

SudVest

18,7%

23,2%
0%

10%
sume

20%
30%
participanti

33,8%
40%

Sursa:ASF

*Sectorul serviciilor comerciale cuprinde activitile: comer, hoteluri i restaurante, transport i depozitare, informaii i
comunicaii,intermedierifinanciareiasigurri,tranzaciiimobiliare,activitiprofesionale,tiinificeitehnice,activitideservicii
administrativeiactivitideserviciisuport,alteactivitideservicii.Sectorulserviciilorsocialecuprindeactivitile:administraie
public (exclusiv forele armate i asimilai), nvmnt, sntate i asisten social, activiti de spectacole, culturale i
recreative.

n funcie de regiunile de dezvoltare ale Romniei, cei mai muli participani pentru care au fost virate
contribuii la fondurile de pensii administrate privat n luna decembrie 2013 lucrau n Bucureti: 21%, cu
aproximativ 31% din total contribuiile virate. Cele mai bine reprezentate regiuni de dezvoltare au fost
BucuretiIlfov: 23%, NordVest i Centru cu 10% fiecare, acestea reprezentnd aproximativ 44% dintre
participaniipentrucaresauviratcontribuiii53%dincontribuiilevirate.

6.2.2.Contribuiibrute
Nivelulcontribuiilornsistemulpensiiloradministrateprivatinclusnbugetulasigurrilorsocialedestata
crescutla4%dinvenitulbrutalparticipanilor,respectndcalendaruldecretereanualacontribuiilorcu
0,5 puncte procentuale pe an pn va atinge nivelul de 6%. Meninerea traiectoriei ascendente a
contribuiilorconformplanificriieste deoimportanmajor,ntructvaloareapensieilacarevoravea
dreptulviitoriipensionaridupretragereadinactivitateesteputernicinfluenatdenivelulsumelorvirate
lunariacumulatenconturileindividualealeparticipanilor.
Peparcursulanuluitrecut,sauvirataproximativ3,1miliardelei(0,7miliardeeuro),cuomedielunarde
0,3miliardelei,ncondiiilencarecotadecontribuiepentruacestanafostde4%,iarprimelecontribuii
majoratevirateaufostcelepentrulunamartie2013(calculatelasalariilebruteaferenteluniiianuarie2013).

151

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI119PilonIIParticipanicucontribuiinlunacurenti
contribuiamediedec.2012dec.2013
90,0

4,0

80,0

3,5

70,0

3,0

60,0

2,5

dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
Mil.
Participanticucontributieinlunarespectiva(scaladindreapta)
participanti
Contributiemedie/participantcucontributieinlunarespectiva(scaladinstanga)

Lei

Contribuia medie la nivelul


participanilor cu contribuii n luna
de referin a fost de 80,61 lei,
nregistrnd o cretere de 32%
comparativcudecembrie2012ide
8%fadeiunie2013.Avansulfa
delunaprecedentafostde9%.

2,0

50,0

Sursa:ASF

FiguraI120PilonIIContribuiamedie/participantcucontribuienlunacurentdec.2012dec.2013
100

ALICO

Cot
contribuie

90

ARIPI

80,61

80

AZTVIITORULTAU
BCR

70

BRD
EUREKO

60
Cotcontribuie
2013*4,0%

50

ING
PENSIAVIVA

40

VITAL
dec.

Lei

ian.

feb.

mar.

apr.

mai.

iun.

iul.

aug.

sep.

*Sumeleviratenlunamartie2013suntaferenteluniidecalculianuarie2013.

oct.

nov.

dec.

Contributiemedie

Sursa:ASF

FPAP ING a nregistrat cea mai mare valoare a contribuiei medii/participant cu contribuii, 91,46 lei, n
condiiilencarefondulanregistratcelemaimarivalorialesumelorvirateinumruluideparticipanicu
contribuii n luna de referin (aproximativ 36%, respectiv 32%). FPAP BCR cu 81,25 lei/participant i
FPAP ALICO, 79,43 lei/participant sau situat printre primele trei fonduri, acestea reprezentnd la
31decembrie201353%dinparticipaniipentrucaresauviratcontribuiii57%dinsumelevirate.
FiguraI121PilonIIEvoluiecreterelunarcontribuie
medie/participantictigsalarialmediubrutn2013
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
creterelunarsalariumediubrutpeeconomie
creterelunarcontribuiemedie/participantcucontribuii
cotacontribuiedinvenitulbrut
Sursa:ASF,INS

152

Creterea contribuiei medii pe


participant n ultimele luni ale anului
2013 a fost corelat pozitiv cu
creterea salariului brut pe economie
dinaceeaiperioad.

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.2.3.Activelefondurilordepensiiadministrateprivat
TabelulI111PilonIIActivenete(miliardelei)
Nr.crt.

Fonddepensiiadministratprivat

dec.13

dec.12*

1
2
3
4
5
6
7
8

FPAPING
5,24
3,65
FPAPAZTVIITORULTU
3,19
2,24
FPAPALICO*
1,96
0,68
FPAPARIPI
1,16
0,79
FPAPBCR
0,80
0,54
FPAPEUREKO
0,79
0,54
FPAPVITAL
0,42
0,28
FPAPBRD
0,39
0,25
TOTAL
13,94
9,64
*rezultatenurmafuziuniiFPAPALICOcuFPAPAVIVAPENSIAVIVA
Sursa:ASF

dec.13/
dec.12
43,45%
42,21%
186,51%
47,16%
48,48%
46,43%
50,67%
53,17%
44,64%

Valoarea activelor nete nregistrat


la 31 decembrie 2013 de fondurile
de pensii administrate privat a fost
13,94 miliarde lei (3,11 miliarde
euro), un avans de 44,64% fa de
decembrie 2012 (42,8% raportat la
monedaeuro).

FiguraI122PilonIICotdepianfunciedeparticipani
iactivenetedecembrie2013
FPAP ING, FPAP AZT VIITORUL TU i FPAP
Active
ALICO sau meninut n decembrie 2013 pe
ALICO
primele poziii ca volum active nete i numr
4,32%
13,96%
participani, nsumnd aproximativ 74% din
2,99%
ARIPI
14,03%
activelenetei67%dinparticipani.
29,56%

8,32%

37,59%

AZTVIITORULTAU
BCR

2,80%
5,67%

9,68%

BRD

22,86%
23,04%

EUREKO

5,75%

7,70%

ING
3,93%

VITAL

7,80%
Participani

FPAP BRD, FPAP VITAL i FPAP BCR, cu


aproximativ 12% din activele nete i 16% din
participani, au continuat s nregistreze cele
maimariritmuridecreterilunareattncazul
activelor nete, ct i n cel al numrului de
participani (creterea nregistrat de
FPAP ALICO a fost influenat de absorbia
FPAPPENSIAVIVAdin2012).

Sursa:ASF

ValoareamedieaunuicontnPilonulII,calculatcaraportntreactiveleneteinumruldeparticipanicu
contribuii,afostlasfritulanului20132.385lei, reprezentnd532euro,ncreterecu 37,99%fade
aceeai perioad a anului trecut. Aproximativ 69% dintre participani sau situat sub medie i 31% peste
medie, valori similare cu cele nregistrate n decembrie 2012. n decembrie 2013 3% din conturi au avut
valoarea0.

153

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI112PilonIIEvoluievaloaremediecontdec.2012dec.2013
dec.13

Fonddepensii
administratprivat

dec.12

dec.2013/
dec2012

dec.13

dec.12

lei

dec.2013/
dec2012

euro

FPAPALICO*
2.396
1.812
FPAPARIPI
2.050
1.468
FPAPAZTVIITORULTU
2.365
1.704
FPAPBCR
1.760
1.277
FPAPBRD
1.697
1.288
FPAPEUREKO
1.754
1.287
FPAPING
3.032
2.178
FPAPPENSIAVIVA*

1.623
FPAPVITAL
1.647
1.237
TOTAL
2.385
1.728
*FPAPALICOafuzionatcuFPAPPENSIAVIVA
Sursa:ASF,cursEURRONBNRdin31.12.2013,31.12.2012

32,22%
39,68%
38,80%
37,82%
31,80%
36,28%
39,18%

33,13%
37,99%

534
457
527
392
378
391
676

367
532

409
331
385
288
291
291
492
366
279
390

30,57%
37,94%
37,07%
36,10%
30,15%
34,58%
37,44%

31,47%
36,27%

6.2.4.Structuraportofoliuluideinvestiii
TabelulI113PilonIIStructurainvestiiilorla
31.12.2013
Investiii

dec.13

InvestiiiRO
Investiii state
membreUE
Sursa:ASF

dec.12

dec.2013/
dec.2012

94,72%

93,64%

5,28%

6,36%

Pe parcursul anului 2013, fondurile de pensii


administrate privat iau redus uor ponderea
investiiilor efectuate n state membre UE, n
favoareaplasamentelornRomnia.Printrefactorii
determinani sau numrat ofertele publice de
listareaRomgaziNuclearelectricapeBVB.

TabelulI114PilonIIStructurinvestiiitotal(miliardelei)
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Instrumentefinanciare
DepoziteBancare
TitlurideStat
ObligaiuniMunicipale
Obligaiunicorporative
Obligaiunialeorganismelorstrineneguvernamentale
Aciuni
TitlurideparticipareOPCVM
Fonduridemrfuriimetalepreioase
Instrumentedeacoperireariscului
Sumencursdedecontare
Activtotal

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

1,19
9,35
0,04
0,66
0,08
2,14
0,41
0,01
0,002
0,07
13,95

0,52
7,36
0,04
0,47
0,08
1,08
0,12
0,01
0,023
0,061
9,64

127,37%
27,04%
9,06%
38,84%
2,15%
98,75%
249,77%
1,32%
89,82%
214,08%
44,64%

Sursa:ASF

n decembrie 2013, sumele plasate n obligaiuni municipale, obligaiuni ale organismelor strine
neguvernamentale, fonduri de mrfuri i metale preioase i instrumente de acoperire a riscului au
nregistratscdericomparativcudecembrie2012,sumeleplasatencelelalteclasedeactiveaunregistrat
nscreteridepeste27%,ncondiiilencareactiveletotaleaucrescutcuaproximativ45%.
Din punct de vedere al alocrii resurselor financiare pe diferite clase de active, n decembrie 2013,
depozitele bancare, aciunile i titlurile de participare au nregistrat creteri ale ponderilor n total active
comparativcuaceeailundin2012.Celelalteclasedeactiveaunregistratscderi.

154

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI123PilonIIEvoluiaalocriistrategiceaactivelornperioada20082013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1,75%
21,12%

59,23%

13,43%
Dec08

10,72%
7,13%

11,18%
4,92%

15,37%

66,37%

76,32%

67,03%

7,18%

12,08%

5,44%

8,55%

Dec10

Dec11

Dec12

Dec13

9,34%

12,22%

13,23%

11,00%

64,70%

66,35%

4,90%
Dec09

4,72%

Sumeindecontare
Riskhedging
ETC/Marfuri
OPCVM
Actiuni
Obligatiunisupranationale
Obligatiunicorporative
ObligatiuniMunicipale
TitlurideStat
DepoziteBancare

Sursa:ASF

La31decembrie2013,structuraportofoliilorfondurilordepensiiadministrateprivatafosturmtoarea:
FiguraI124PilonIIStructurinvestiiidecembrie2013
Titluride
participare
OPCVM2,94%
Obligatiuni
organismestraine
neguvern.0,58%

Actiuni15,37%

Fonduride
marfurisi
metale
pretioase
0,04%

Instrumente
acoperirerisc
Sumeincursde
0,02%
decontare0,50%
DepoziteBancare
8,55%

Obligatiuni
corporative
4,72%
TitlurideStat
67,03%

Obligatiuni
Municipale0,26%

Sursa:ASF

6.2.4.1.Instrumentecuvenitfix
Titluridestat

dec.

nov.

oct.

sep.

aug.

iul.

iun.

apr.

mai.

mar.

ian.

feb.

dec.

FiguraI125PilonIITitluridestatdec.2012dec.2013 Titlurile de stat continu s reprezinte cea mai


importantinvestiiedinportofoliulfondurilorde
10.500
78%
pensii administrate privat. Ponderea acestora a
76%
9.000
fost 67,03% din total active, n scdere fa de
74%
72%
7.500
decembrie 2012 (76,32%), continund trendul
70%
descresctor nregistrat pe parcursul anului
6.000
68%
66%
trecut (o diferen de aproximativ 10 puncte
4.500
64%
procentuale fa de valoarea cea mai mare
62%
3.000
nregistratnfebruarie2013,aproximativ77%),
Mil.lei
tendin nregistrat n mod special n ultimele
Sumeplasate(axadinstanga)
treilunidin2013.Sumeleplasate,reprezentnd
%inactivtotal(axadindreapta)
9,35miliardedelei,aucrescutcu27,04%fade
decembrie2012.
Sursa:ASF

155

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI115PilonIITitluridestatla31.12.2013
dec.13

Instrumente
financiare
TitlurideStat
Sursa:ASF

Valoare
(mld.lei)
9,35

dec.12

PonderenActive
Totale(%)
67,03%

Valoare
(mld.lei)
7,36

dec.2013/dec.2012

PonderenActive
Totale(%)
76,32%

Valoare

PonderenActiv
Total(%)

Spre deosebiredeanul trecut,nportofoliilefondurilordepensiiadministrateprivatseregsesci titluri


emise de statul italian, achiziionate de FPAP BCR, reprezentnd 0,1% din plasamentele n titluri de stat
aferentePilonuluiII.

Obligaiunicorporative
FiguraI126PilonIIObligaiunicorporative
dec.2012dec.2013

5%

700

Obligaiunile
corporative
au
reprezentat 4,72% din total active, n
scdereuoarfadedecembrie2012
(4,92%). Sumele plasate n obligaiuni
corporative,reprezentnd0,66miliarde
lei, pe un trend ascendent pe parcursul
celeideadouajumtiaanuluitrecut,
au crescut cu aproximativ 39%
comparativcudecembrie2012.

600
500

4%

400
300

3%

dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
Mil.lei
Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

TabelulI116PilonIIObligaiunicorporativela31.12.2013
Instrumente
financiare
Obligaiuni
corporative
Sursa:ASF

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare

PonderenActiv
Total(%)

0,66

4,72%

0,47

4,92%

Expunerea fa de principalii emiteni a fost mai dispersat n 2013 fa de anul 2012. La sfritul anului
2013, primii 7 emiteni reprezentau cumulat 81,32% din deinerile de obligaiuni ale fondurilor de pensii
administrate privat, n timp ce n anul 2012 primii 5 emiteni cumulau 86,37% din plasamentele n
obligaiuni.

156

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI127PilonIIStructurainvestiiilornobligaiunicorporative
n2013...
Transelectrica,
7,07%

BCR,
18,70%

Altele,
18,68%

...fade2012
Unicredit
TiriacBank,
14,99%

DnBNOR
Bank,
10,18%

KBC
IFIMA,
7,21%
DnBNOR
Bank;7,50%
LloydsBank
PLC;12,00%

Altele,
13,63%

BCR;23,95%

RoyalBank
ofScotland,
15,26%

GDFsuez,
13,85%

GDFsuez,
20,73%

LloydsBank
Plc,
16,25%

Sursa:ASF

Obligaiunimunicipale
FiguraI128PilonIIObligaiunimunicipale
dec.2012dec.2013
45

40

35
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Mil.lei

Investiiile n obligaiuni municipale


1,2% reprezentau 0,26% din total active, n
scdere constant pe parcursul
perioadei analizate, fa de 0,42% n
decembrie 2012. Activele investite au
0,6%
atins valoarea de 0,04 miliarde lei, de
asemenea n scdere, n mod special n
lunile iulie i august (cu 9% comparativ
0,0%
cudecembrie2012).

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

TabelulI117PilonIIObligaiunimunicipalela31.12.2013
Instrumente
financiare
Obligaiuni
Municipale
Sursa:ASF

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare

PonderenActiv
Total(%)

0,036

0,26%

0,040

0,42%

Pe parcursul anului 2013, fondurile de pensii administrate privat iau redus participaiile pe Finlanda i
Spania. La sfritul anului 2013, 79,60% din obligaiunile municipale erau emise de autoriti publice
romneti,ntimpce20,4%erauemisedeoautoritatedinSuedia52.

52

Ladatade31.12.2013doufonduridepensiiadministrateprivatdeineaunportofoliiobligaiuniemisenleideKommuninvesti
SeverigedinSuedia.Titlurileaufostemisenmartie2009cuscadenanmartie2014iauoferitoratacuponuluide13,2%.

157

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI118Evoluiastructuriiperiainvestiiilornobligaiunimunicipale
dec.13
Obligaiuni
municipale

dec.12

Valoare(mil.Lei)

Ponderenactivetotale
Obligaiunimunicipale
(%)

Valoare(mil.
Lei)

Ponderenactive
totale(%)

Total,dincare

36.44

0.26%

Total,dincare

40.07

0.42%

Romnia

29.01

0.208%

Romnia

30.9

0.32%

Suedia

7.43

0.053%

Suedia

7.49

0.08%

Finlanda

1.05

0.01%

Sursa:ASF

Spania

0.63

0.01%

FiguraI129PilonIIStructuraobligaiunilormunicipaleromnetila31.12.2013

La 31.12.2013, cea mai mare pondere din


obligaiunile municipale romneti a fost
alocat titlurilor emise de Municipiul
Bucureti,urmatdeIaiiBacu.

mil.lei

30
OraulEforie
OraulLugoj
MunicipiulAlbaIulia
MunicipiulTimioara
MunicipiulBacu
MunicipiulIai
MunicipiulBucureti

20
10

Sursa:ASF

Obligaiunisupranaionale
FiguraI130PilonIIObligaiuniorganismestrine
neguvernamentaledec.2012dec.2013
90

1,5%

80
1,0%
70
0,5%
dec.

nov.

oct.

sep.

iul.

aug.

iun.

mai.

apr.

mar.

ian.

Mil.lei

feb.

dec.

60

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

158

Obligaiunile
organismelor
strine
neguvernamentale au fost 0,58% din total
active, n scdere constant pe parcursul anului
2013,(0,85%ndecembrie2012i0,67%niunie
2013). Activele investite n acest tip de
instrument, 0,081 miliarde de lei, au sczut cu
2%fadedecembrie2012,daraunregistratun
avansdeaproximativ4%fadeiunie2013.

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI131PilonIIStructurapeemitenia
obligaiunilorsupranaionalela31.12.2013

Ca i n anii anteriori, portofoliul obligaiunilor


organismelor strine neguvernamentale era
format din obligaiuni emise de Banca
European de Investiii BEI (49,6 mil. lei) i
Banca European pentru Reconstrucie i
Dezvoltare BERD (31,1 mil. lei), ponderea cea
maimareaparinndobligaiuniloremisedeBEI,
care se situeaz la acelai nivel ca n anul 2012,
respectiv61%.

BERD
38,55%
BEI
61,45%

Sursa:ASF

TabelulI119PilonIIObligaiunialeorganismelorstrineneguvernamentalela31.12.2013
dec.13
Instrumentefinanciare
Obligaiuni organisme strine
neguvernamentale
Sursa:ASF

dec.12

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mld.lei)

0,081

0,58%

0,082

dec.2013/dec.2012

PonderenActive
PonderenActiv
Valoare
Totale(%)
Total(%)
0,85%

6.2.4.2.Aciuni
FiguraI132PilonIIAciunidec.2012dec.2013
2.500

16%

2.000
1.500

13%

1.000
500

10%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Mil.lei
Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Valoarea aciunilor din portofoliile


fondurilor de pensii administrate privat
a atins 15,37% din total active, n
cretere fa de decembrie 2012
(11,18%) i iunie 2013 (10,70%),
nregistrnd un trend uor fluctuant n
prima parte a perioadei analizate, dar
ascendent n partea a doua a anului, n
mod special n ultimele trei luni (o
diferen de aproximativ cinci puncte
procentuale fa de valoarea cea mai
micnregistratnaprilie2013,10,56%).

Sursa:ASF

isumeleplasatenaciuni,2,14miliardedelei,aucrescutsemnificativfadeanultrecut,odublarefa
dedecembrie2012icu73,5%comparativcuiunie2013.
TabelulI120PilonIIValoareaportofoliuluideaciunila31.12.2013
Instrumente
financiare
Aciuni
Sursa:ASF

dec.13
Valoare
(mld.lei)
2,14

PonderenActive
Totale(%)
15,37%

dec.12
Valoare
(mld.lei)
1,08

PonderenActive
Totale(%)
11,18%

dec.2013/dec.2012
Valoare

PonderenActiv
Total(%)

Din punct de vedere al rii emitentului, cele mai mari investiii au fost realizate n companii romneti,
cumulnd peste 83% din valoarea total a aciunilor, n cretere fa de anul 2012, n special datorit
listrilorNuclearelectricaiRomgazpeBursadeValoriBucureti.

159

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI133PilonIIStructurinvestiiinaciuninfunciedearaemitentului
n2013...
...Fade2012
POLONIA
10,71%
R.CEH
2,01%
FRANA
2,07%
GERMANIA
2,84%

POLONIA
5,99%
AUSTRIA
3,44%
Altestate
16,97%

ROMNIA
83,03%

ROMNIA
74,53%

GERMANIA
3,10%
FRANA
2,08%
R.CEH
Altele
1,09%
1,28%

Altestate
25,47%

Altele
1,07%

UNGARIA
3,94%
AUSTRIA
2,83%

Sursa:ASF

Fondurile de pensii administrate privat iau redus semnificativ ponderea deinut pe aciuni strine la
16,97% n anul 2013, fa de 25,46% n 2012. Topul rilor europene din punct de vedere al valorii
emiteniloraufost:Polonia,Austria,Germania,FranaiRepublicaCeh.
i n anul 2013, cea mai important investiie n aciuni a fondurilor de pensii administrate privat a fost
Fondul Proprietatea, reprezentnd 2,11% din activele totale, n cretere fa de 2012 (1,81%). Valoarea
investiieinaciuniemisedeRomgazocuplocultreinclasament(1,86%dinactiveletotale),ntimpce
valoareatitlurilorNuclearelectricaocuplocul10(0,35%dinactiveletotale).
TabelulI121PilonIIAciuni,top10emitenin2013
Nr.
Denumireemitent
1
FondulProprietatea
2
OMVPetrom
3
Romgaz
4
BancaTransilvania
5
Transgaz
6
BRDGSG
7
SIF5Oltenia
8
SIF2Moldova
9
SIF1BanatCriana
10
Nuclearelectrica

Total(top10)

TotalvaloareaciunipilonII

TotalactivepilonII
Sursa:ASF

Valoare(millei)
294,68
265,65
258,76
200,53
129,87
113,39
101,93
75,38
48,17
48,16
1.536,51
2.142,92
13.946,20

Ponderenportofoliuldeaciuni(%)
13,75%
12,40%
12,08%
9,36%
6,06%
5,29%
4,76%
3,52%
2,25%
2,25%
71,70%

Ponderenactivetotale(%)
2,11%
1,90%
1,86%
1,44%
0,93%
0,81%
0,73%
0,54%
0,35%
0,35%
11,02%

6.2.4.3.Depozitebancare
FiguraI134PilonIIDepozitebancaredec.2012dec.2013
1.400

13%

1.200
10%

1.000
800

8%

600
dec.

nov.

oct.

sep.

aug.

iul.

iun.

mai.

apr.

mar.

feb.

ian.

Mil.lei

5%
dec.

400
Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

160

Depozitele bancare au reprezentat


n 2013 8,55% din total active, n
cretere fa de decembrie 2012
(5,44%), dar n scdere comparativ
cu iunie 2013 (9,24%). Activele
plasate n depozite, n valoare de
1,19 miliard de lei, au nregistrat o
creteresemnificativcomparativcu
decembrie2012,depeste2ori.

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI122PilonIIDepozitebancarela31.12.2013
Instrumente
financiare
DepoziteBancare
Sursa:ASF

dec.13
Valoare
(mld.lei)
1,19

dec.12

PonderenActive
Totale(%)
8,55%

Valoare
(mld.lei)
0,52

PonderenActive
Totale(%)
5,44%

dec.2013/dec.2012
Valoare

PonderenActiv
Total(%)

nafardedepoziteleefectuatenlei,dolariamericaniieuro,administratoriifondurilordepensiiauinclusn
2013fade2012iplasamentepeforintulmaghiaricoroanaceh,renunndladepozitelenzloipolonezi.
TabelulI123PilonIIStructurapevaluteadepozitelorla31.12.2013
Depozitebancare
Total,dincare
RON
USD
EUR
HUF
CZK
PLN
Sursa:ASF

Valoare(millei)
1.192,52
1.089,23
59,47
38,58
3,83
1,41

dec.13
Ponderenactivetotale(%)
8,55%
7,81%
0,43%
0,28%
0,03%
0,01%

Valoare(millei)
524,47
376,77
91,98
51,75

3,97

dec.12
Ponderenactivetotale(%)
5,44%
3,91%
0,95%
0,54%

0,04%

La fel ca anul trecut, i n decembrie 2013 BRDGSG sa clasat pe primul loc n depozitele cumulate ale
fondurilordepensiiprivate,urmatdeGarantiBankiRaiffeisenBank.
TabelulI124PilonIIStructuradetaliatabncilorlacaresuntconstituitedepozitelela31.12.2013
comparativcu31.12.2012
dec.13
dec.12
Poziientop
Valoare Ponderentotal Poziientop
Valoare Ponderentotal
Banca
Banca
2013
(mil.Lei)
depozite(%)
2012
(mil.Lei) depozite(%)
1
BRDGSG
237,48
19,91%
1
BRDGSG
191,62
36,54%
2
GarantiBank
196,09
16,44%
2
RaiffeisenBank
81,04
15,45%
3
RaiffeisenBank
171,19
14,36%
3
UnicreditiriacBank
51,86
9,89%
4
CitibankEuropePlc 166,15
13,93%
4
Volksbank
35,56
6,78%
5
BCR
140,29
11,76%
5
MarfinBank
30,97
5,90%
6
Volksbank
113,43
9,51%
6
PiraeusBank
30,54
5,82%
7
PiraeusBank
80,91
6,78%
7
BCR
23,89
4,56%
UnicreditTiriac
8
35,02
2,94%
8
CreditEuropeBank
22,89
4,36%
Bank
Banca
Italo
9
28,17
2,36%
9
GarantiBank
22,50
4,29%
Romena
10
OTPBank
21,67
1,82%
10
BancaTransilvania
11,42
2,18%
11
BancaTransilvania
2,01
0,17%
11
CitibankEuropePlc
10,96
2,09%
12
INGBank
0,10
0,02%
12
RoyalBankofScotland
10,1
1,93%
13

13
INGBank
1,1
0,21%
Sursa:ASF

6.2.4.4.Alteactive(OPCVM)
Activele care fac parte din portofoliile fondurilor de pensii administrate privat avnd o pondere limitat
sunt organismele de plasament colectiv n valori mobiliare, fonduri de mrfuri i metale preioase i
instrumentederivate,utilizateexclusivpentruproteciampotrivarisculuivalutar.

161

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI135PilonIITitlurideparticiparedec.2012dec.2013
450

Titlurile de participare OPCVM au


reprezentat 2,94 % din total active, n
cretere fa de decembrie 2012
(1,22%) i iunie 2013 (0,88%), cretere
semnificativ nregistrat n ultimele
lunialeanuluitrecut.

3,0%

350

2,0%

250
1,0%

150
50

0,0%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Mil.lei

Sursa:ASF

Valoarea activelor investite n titluri de participare, aproximativ 0,41 miliarde lei, a crescut semnificativ,
nregistrnd o triplare comparativ cu decembrie 2012 i de patru ori comparativ cu iunie 2013, cretere
nregistrat, de asemenea, n perioada octombrie decembrie 2013. Creterea sa datorat investiiilor
efectuatedeFPAPINGiFPAPALICO(fonduricareocuppoziiidetopnPilonulII)ntitlurialefonduluide
investiiinobligaiuniErsteBondFlexibleRon(peste275mil.lei).
TabelulI125PilonIITitlurideparticiparela31.12.2013
Instrumente
financiare

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mld.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare

PonderenActiv
Total(%)

0,41

2,94%

0,12

1,22%

Titlurideparticipare
OPCVM
Sursa:ASF

Pelngacesteinstrumente,nportofoliilefondurilordepensiiprivatesemaigsescconturicurenteialte
sume.Acesteanureprezintinvestiii,cimaidegrabparteaoperaionalaactivitiideinvestire:conturile
curente n/din care se fac ncasrile/plile aferente tranzaciilor i alte sume ce in n principal de
decontareaacestora.
TabelulI126PilonIIAlteactivela31.12.2013
Alteactive
Fonduridemetalepreioase
Conturicurente
Drepturi(UE)
Instrumentederivate
Altesume
Sursa:ASF

Valoare
(mil.lei)
5,33
10,89
0,03
2,30
58,30

dec.13
Ponderenactivetotale
(%)
0,04%
0,08%
0,00%
0,02%
0,42%

Valoare
(mil.lei)
5,4
1,5

22,6
62,3

dec.12
Ponderenactive
totale(%)
0,06%
0,02%

0,23%
0,65%

6.2.5. Ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat i performana


investiional
nanul2013toiadministratoriiauobinutcreteristabilealevaloriiunitareaactivuluinetalfondurilorde
pensiiadministrateprivatiraterealederentabilitatepozitive,ncontextulncareratainflaieianuala
fostnscdere.

162

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI136PilonIIEvoluieVUANn2013

TabelulI127PilonIIEvoluiaVUAN
dec.2013dec.2012

19

Fonddepensii
administratprivat
FPAPALICO
FPAPARIPI
FPAPAZTVIITORULTU
FPAPBCR
FPAPBRD
FPAPEUREKO
FPAPING
FPAPVITAL

18
17
16
15
14

ALICO
AZTVIITORULTAU
BRD
ING

dec.13

dec.12

18,6618
18,7322
18,1377
18,2363
16,2263
17,5346
18,9363
17,0541

16,4958
16,5515
16,4403
16,3848
14,4485
15,8465
17,0146
15,3115

dec.13/
dec.12
13,13%
13,18%
10,32%
11,30%
12,30%
10,65%
11,29%
11,38%

ARIPI
BCR
EUREKO
VITAL

Sursa:ASF

FiguraI137PilonIIRatamedieponderatde
rentabilitatedec.2012dec.2013

FiguraI138PilonIIRatederentabilitate
anualizatedecembrie2013

11,0%

9,3872%
9,4562%

10,0%

9,8456%
9,0%
10,1638%
8,0%

10,2432%
10,4535%

7,0%

11,2553%
6,0%

11,3054%
11,5953%
dec.

oct.

nov.

sep.

aug.

iul.

iun.

mai.

apr.

mar.

ian.

feb.

dec.

5,0%

5,0%

6,5%

8,0%

9,5%

11,0%

Sursa:ASF
*Rataderentabilitateminimafostde5,3159%pentrufonduriledepensiicugradderiscmediui4,2527%pentrufondurilede
pensiicugradderiscridicat(FPAPARIPI)

163

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.PilonulIIIfonduriledepensiifacultative
6.3.1.Participani
TabelulI128PilonIIINumrdeparticipani(persoane)
Nr.
crt.

Fonddepensii
facultative

1
2
3
4
5
6
7

FPFINGOPTIM
FPFBCRPLUS
FPFAZTMODERATO
FPFINGACTIV
FPFAZTVIVACE
FPFBRDMEDIO
FPFPENSIAMEA
FPFRAIFFEISEN
ACUMULARE
FPFSTABIL
FPFEUREKOCONFORT
TOTAL

8
9
10

dec.13

dec.12*

dec.13/
dec.12

99.551
86.114
34.292
32.096
20.300
13.874
10.259

89.161
81.572
33.340
29.177
20.277
11.679
10.292

11,65%
5,57%
2,86%
10,00%
0,11%
18,79%
0,32%

8.313

7.855

5,83%

4.782
3.767
313.348

4.722
3.713
292.146

1,27%
1,45%
7,26%

Sursa:ASF

313.348participanieraunregistraila
cele zece fonduri de pensii facultative
la sfritul anului trecut, un avans de
7,26% fa de decembrie 2012 i de
3,8% comparativ cu iunie 2013.
Comparativ cu luna precedent
creterea a fost de numai 0,81%.
Ritmul lunar de cretere a nregistrat
un trend fluctuant n perioada
analizat, un maxim n decembrie
2012, 1,27%, un minim n ianuarie
2013, 0,35%, iar mediana creterilor
lunareafostde0,5%.

nPilonulIII,raportulntreparticipaniicuvrstadepnn45aniiceicuvrstadepeste45deanierala
31decembrie2013aproximativ58%la42%,iarpegen,distribuiaafosturmtoarea:aproximativ49%erau
brbaii51%femei.

FiguraI139PilonIIIEvoluiestructur
participanipegrupedevrst20072013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16 29ani

30 44ani

FiguraI140PilonIIIVrstaidistribuiapesexea
participanilor
>65ani
60 64ani
55 59ani
50 54ani
4549ani
40 44ani
35 39ani
30 34ani
25 29ani
20 24ani
<19ani

peste45

0,04% 0,11%
0,38%
1,41%
4,43%

5,22%
6,35%
8,02%
8,70%
7,69%
6,42%
4,11%

7,31%
9,07%
10,06%
7,86%
6,69%
4,35%
0,77%
0,98%
0,02% 0,03%
Brbai

Sursa:ASF

164

Femei

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI141PilonIIIStructuraangajailornfuncie
deactivitileeconomicedecembrie2013

FiguraI142PilonIIIStructuraparticipanilorpe
regiunidedezvoltaredecembrie2013
7,0%
9,0%
7,1%
6,8%

DezvoltareVest
SudVest

7,2%
10,3%

Sud

8,0%

Nord Est

9,8%
10,8%
10,9%
13,5%
11,1%
14,6%

SudEst
Centru

12%

10%

8%

6%

4%

2%

NordVest
0%

10,9%

BucuretiIlfov

24,1%

38,9%

Zona
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
dedezvoltare
Participani

Angajatori

Sursa:ASF

nfunciederegiunilededezvoltarealeRomniei,ceimaimuliparticipanilucraunBucureti(37%),iar
cele mai bine reprezentate regiuni de dezvoltare au fost BucuretiIlfov: 39%, NORDVEST i CENTRU cu
11% fiecare (cele trei regiuni nsumnd aproximativ 61% dintre participani), celelalte regiuni (39%) au
nregistratpondericuprinsentre710%dintotal.
Cele mai bine reprezentate activiti economice n decembrie 2013 au fost tranzaciile imobiliare i
industria (cu aproximativ 12% fiecare) i intermedierile financiare (11%), nsumnd 34%. Cele mai slab
reprezentateactivitieconomice,cuponderideaproximativ1%,aufostagriculturaiserviciilehoteliere.

FiguraI143PilonIIIEvoluianumruluideparticipaninouintrai

ndecembrie2012decembrie2013

4000
150%
Pe
parcursul
anului
2013,
aproximativ 24 mii persoane au
intrat n sistem, nregistrnd un
maxim
n
luna
februarie
(3,1 mii persoane) i un minim n
ianuarie (1,3 mii persoane).
Comparativ cu anul 2012, numrul
total de noi participani n sistem a
sczutcu29%

100%

3000

50%
2000
0%
1000

50%

0
pers.

100%

Participantinouintrati

Cresterelunara(scaladindreapta)

Sursa:ASF

165

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.2.Contribuiibrute
FiguraI144PilonIIIEvoluiacontribuiilorbruteiacontribuiei

mediindec.2010dec.2013
n sistemul pensiilor facultative,
53,0 60
18 49,6
51,1
nivelul contribuiilor a nregistrat
46,5
16
50
41,7
40,6 39,1 40,4 41,1 40,4
14
37,8 37,3 37,3
creteri moderate, excepie fcnd
36,3 35,7
12
40
luna decembrie, cnd sa constatat
10
30
8
o cretere sezonier accentuat.
6
20
4
Ceamaimarepartedincontribuiile
10
2
la fondurile facultative sunt pltite
0
0
de angajatori sau de participani
mpreuncuangajatoriilor53.
PilonIIIContribuiilunare(millei)
PilonIIIContribuiemedie(lei)

Sursa:ASF

n aceste condiii, variaiile contribuiilor nregistrate periodic n luna decembrie se pot explica printro
preferinaangajatorilordeaiselectasingurifrecvenacucarerealizeazplile,uneoriasociindpensia
privatcuunbeneficiusalarialdetipulprimeloranuale.
Cu toate c beneficiaz de un regim fiscal favorabil54, contribuia medie din Pilonul III rmne inferioar
celei din Pilonul II. Cu toate acestea, activul net mediu al participanilor a fost superior n Pilonul III
comparativcuPilonulIIlasfritulanului2013.

FiguraI145PilonIIIContribuiibrutetotalen2013
FPFINGOPTIM

FPF ING OPTIM ocup primul loc n


2013 din punct de vedere al
contribuiilor brute totale ncasate,
care au fost aproximativ de trei ori
mai mari dect cele ncasate de
fondul situat pe locul al doilea
(FPF BCR PLUS). Fondul de pensii
facultativecucelemaimicicontribuii
afostFPFEUREKOCONFORT.

66,12

FPFBCRPLUS

22,0

FPFAZTMODERATO

21,0

FPFINGACTIV

18,39

FPFBRDMEDIO

14,60

FPFAZTVIVACE

6,7

FPFRAIFFEISENACUMULARE

5,71

FPFPENSIAMEA

4,79

FPFSTABIL

1,93

FPFEUREKOCONFORT

0,71

FPFCONCORDIAMODERAT

0,02
0,00

20,00

40,00

60,00 mil.lei

Sursa:ASF,*FPFConcordiaModeratiancetatexistenanurmaadministrriispeciale

53

n luna decembrie 2013, 50% din contribuii au fost pltite de angajatori, 12% de participani mpreun cu angajatorii lor i
38%departicipaniindividual.
54
Estedeductibilfiscalnlimitaa400deeuropentruangajati400deeuropentruangajator.
166

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.3.Activelefondurilordepensiifacultative
TabelulI129PilonIIIActivenete(mil.lei)

Nr.crt. Fonddepensiifacultative
1
2
3
4
5

FPFINGOPTIM
FPFBCRPLUS
FPFAZTMODERATO
FPFINGACTIV
FPFAZTVIVACE
FPFRAIFFEISEN
ACUMULARE
FPFBRDMEDIO
FPFPENSIAMEA
FPFSTABIL
PFEUREKOCONFORT
TOTAL

6
7
8
9
10

dec.13

dec.12*

dec.13/dec.12

293,69
132,11
116,68
94,34
51,18

208,67
102,01
88,37
70,73
40,88

40,74%
29,50%
32,03%
33,39%
25,20%

39,74

30,23

31,46%

36,19
35,08
8,23
4,36
811,61

19,70
28,56
5,81
3,22
598,92

83,66%
22,83%
41,69%
35,24%
35,51%

Activele nete ale fondurilor de pensii


facultative au atins n decembrie 2013
812 milioane lei (aproximativ 181
milioane euro), nregistrnd un avans
de 35,51% comparativ cu decembrie
2012 i de 18,05% fa de iunie 2013
(33,82%irespectiv17,37%raportatla
moneda euro). Comparativ cu luna
anterioarcretereaafostde2,62%.

Sursa:ASF

FiguraI146PilonIIICotdepianfunciedeparticipaniiactive

netedecembrie2013
Active
nete

AZTMODERATO
1,53%

2,65%
3,27%

10,94%

AZTVIVACE

6,48%
4,90%
4,32%

14,38%

BCRPLUS
BRDMEDIO

1,01%

31,77%

EUREKOCONFORT

6,31%
36,19%

INGACTIV

16,28%
4,46%
0,54%
11,62%

INGOPTIM
27,48%

10,24%
1,20%

4,43%

Participani

Primele trei fonduri de pensii,


FPFINGOPTIM,FPFBCRPLUSiFPF
AZT MODERATO deineau n
decembrie2013aproximativ67%din
activelenetei70%dinparticipani.

PENSIAMEA
RAIFFEISEN
ACUMULARE
STABIL

Sursa:ASF

Valoareamedieaunuicontafostla31decembrie2013de2.590lei,reprezentnd578euro,aproximativ
62% dintre participani situnduse sub medie i 38% peste medie. Valorile au nregistrat un avans
comparativcucelenregistratendecembrie2012,raportulfiindde60%la40%iniunie2013,raportula
fostde61%la39%.
TabelulI130Valoareaconturilordepensiifacultative
Fonddepensiifacultative

dec.13

dec.12
dec.2013/dec.2012
lei
FPFAZTMODERATO
3.402
2.651
28,36%
FPFAZTVIVACE
2.521
2.016
25,06%
FPFBCRPLUS
1.534
1.251
22,67%
FPFBRDMEDIO
2.608
1.687
54,60%
FPFEUREKOCONFORT
1.158
868
33,30%
FPFINGACTIV
2.939
2.424
21,26%
FPFINGOPTIM
2.950
2.340
26,06%
FPFPENSIAMEA
3.420
2.775
23,23%
FPFRAIFFEISENACUMULARE
4.780
3.848
24,22%
FPFSTABIL
1.722
1.231
39,91%
TOTAL
2.590
2.050
26,34%
Sursa:ASF,cursEURRONBNRdin31.12.2013,31.12.2012

167

dec.13

dec.12

759
562
342
582
258
655
658
763
1066
384
578

599
455
282
381
196
547
528
627
869
278
463

dec.2013/dec.2012
euro
26,76%
23,50%
21,14%
52,67%
31,63%
19,75%
24,48%
21,69%
22,66%
38,17%
24,76%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.4.Structuraportofoliuluideinvestiii

TabelulI131PilonIIIStructurinvestiiila31.12.2013
Pe parcursul anului 2013, fondurile de pensii
dec.2013/
Investiii
dec.13
dec.12
facultative
au pstrat aproximativ aceeai
dec.2012
structur
investiional
pe ri, crescnd foarte
InvestiiiRO
93,25%
93,64%

puin ponderea investiiilor efectuate n state


Investiii externe
6,75%
6,36%

stateUE
membreUE.

Sursa:ASF

n decembrie 2013, sumele plasate n obligaiuni municipale, fonduri de mrfuri i metale preioase i
instrumentedeacoperirearisculuiaunregistratscdericomparativcudecembrie2012.ncazulcelorlalte
clasedeactivesaunregistratcreterialesumelorplasatecuprinsentre5,28%i70,53%,ncondiiileunui
avansalactivelortotalede35,50%.
TabelulI132PilonIIIStructurinvestiiitotal(mil.lei)
Nr.
crt.

Instrumentefinanciare

dec.13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DepoziteBancare
TitlurideStat
ObligaiuniMunicipale
Obligaiunicorporative
Obligaiunialeorganismelorstrineneguvernamentale
Aciuni
TitlurideparticipareOPCVM
Fonduridemrfuriimetalepreioase
Privateequity
Instrumentedeacoperireariscului
Sumencursdedecontare
Activtotal
Sursa:ASF

64,51
521,97
4,58
44,57
12,73
154,06
8,52
0,03
0,09
0,67
1,24
812,96

dec.12

dec.2013/dec.2012

41,62
408,80
6,00
33,63
12,10
90,34
6,83
0,04
0,00
1,74
1,11
599,97

54,98%
27,68%
23,56%
32,55%
5,28%
70,53%
24,71%
29,97%

61,62%
211,06%
35,50%

Dinpunct devederealalocriiresurselorfinanciarepediferiteclasedeactive,comparativcudecembrie
2012, au nregistrat creteri depozitele bancare, aciunile i fondurile de mrfuri i metale preioase.
Celelalteclasedeactiveaunregistratscderi.
FiguraI147PilonIIIEvoluiaalocriistrategiceaactivelor
100%
90%
80%

Sumeindecontare

4,40%

12,61%

14,10%

12,51%

15,06%

18,95%

14,97%

6,89%

6,58%

7,24%

5,60%

5,48%

70%

OPCVM

50%
56,92%

68,91%

65,85%

65,78%

68,14%

64,21%

30%

0%

Actiuni
Obligatiunisupranationale
Obligatiunicorporative

20%
10%

Riskhedging
ETC

60%
40%

Privateequity

ObligatiuniMunicipale
12,85%

6,09%

8,48%

8,93%

6,94%

7,93%

Dec08

Dec09

Dec10

Dec11

Dec12

Dec13

Sursa:ASF

168

TitlurideStat
DepoziteBancare

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

La31decembrie2013,structuraportofoliilorfondurilordepensiifacultativeafosturmtoarea:
FiguraI148PilonIIIStructuraportofoliilorla31.12.2013
Titluride
participare
OPCVM
1,05%
Oblig.org.str.
neguvern.
1,57%

Fonduri Instrumente Sumein


marfurisi acoperirerisc cursde
Privateequity
metale
0,08%
decontare
0,01%
pretioase
0,15%
0,004%
Depozite
Bancare
Actiuni
7,93%
18,95%

Obligatiuni
corporative
5,48%

TitlurideStat
64,21%

Obligatiuni
municipale
0,56%

Sursa:ASF

6.3.4.1.Instrumentecuvenitfix
Titluridestat
FiguraI149PilonIIITitluridestatdec.2012dec.2013
600

75%

70%
400
65%

200

60%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Mil.lei
Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)
Sursa:ASF

Plasamentele n titluri de stat au


sczut la 64,21% din total active
fonduri, fa de decembrie 2012
(68,14%), i iunie 2013 (69,28%). Dei
pe parcursul anului trecut ponderea n
total active a fluctuat, trendul a fost
descendent, n mod special n ultimele
luni ale anului (o diferen de
aproximativ 6 puncte procentuale fa
de valoarea cea mai mare nregistrat
n martie 2013, aproximativ 70%).
Valoric, activele investite n titluri de
stat, reprezentnd 521,97 milioane de
lei, au crescut cu aproximativ 28%
comparativcudecembrie2012.

TabelulI133PilonIIITitluridestat31.12.2013
Instrument
financiar
TitlurideStat
Sursa:ASF

dec.13
Valoare
(mil.lei)
521,97

PonderenActive
Totale(%)
64,21%

dec.12
Valoare
(mil.lei)
408,80

PonderenActive
Totale(%)
68,14%

dec.2013/dec.2012
Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Dinpunctdevederealpreferineipentrustatulemitent,99,68%dinplasamentelentitluridestataferente
Pilonului III au fost realizate n instrumente emise de statul romn, un singur fond de pensii facultative
(FPFBCRPLUS)investindintitluriemisedestatulitalian(0,32%dintotalultitlurilordestataferentePilonuluiIII).

169

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Obligaiunicorporative

FiguraI150PilonIIIObligaiunicorporative
dec.2012dec.2013
50

La sfritul anului 2013, 5,48% din


total active fonduri de pensii
facultativeerauinvestitenobligaiuni
corporative, n scdere fa de
decembrie 2012 (5,60%). Valoarea
activelor investite n obligaiuni
corporative, 44,57 milioane de lei, a
crescut constant, n mod special n
partea a doua a anului trecut, cu
aproximativ 33% comparativ cu
decembrie2012.

6,5%

40
5,5%
30
4,5%

20
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Mil.lei

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

TabelulI134PilonIIIObligaiunicorporativela31.12.2013
Instrument
financiar
Obligaiuni
corporative
Sursa:ASF

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

Ponderen
ActiveTotale(%)

44,57

5,48%

33,63

5,60%

Dinpunctdevederealconcentrriinumruluideemitenideobligaiunicorporative,nanul2013aavut
locotendindediversificare,comparativcuanul2012.Astfel,ndecembrie2013primiioptemitenide
obligaiuni corporative cumulau 94,81% din totalul acestei categorii, n timp ce n 2012 primii 5 emiteni
totalizau96,12%.
FiguraI151PilonIIIStructuraobligaiunilorcorporative
n2013...
Raiffeisen Turkiye
Lloyds Bank; Garanti
BankPLC; 5,83% Bankasi,
4,43%
12,23%

...fade2012

Ali
emiteni,
5,19%

LloydsBank
PLC;16,05%

GDFSuez,
17,15%

Ali
emiteni,
3,88%

RoyalBank
ofScotland,
22,87%

BCR;
14,67%

Unicredit
Tiriac
Bank,
13,04%

RoyalBank
of
Scotland,
13,58%

KBCIFIMA,
13,89%

BCR;
18,06%
KBCIFIMA,
17,82%

Sursa:ASF

170

GDFSuez;
21,32%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Obligaiunimunicipale

FiguraI152PilonIIIObligaiunimunicipale
dec.2012dec.2013
6

1,5%

1,0%

Obligaiunilemunicipalereprezentau
0,56% din total active fonduri,
situnduse pe un trend descresctor

constant 1,00% n decembrie 2012 i


0,81%niunie2013.isumeleplasate
n obligaiuni municipale au sczut
constant, cu 24% fa de decembrie
2012 i cu 18% comparativ cu iunie
2013,atingnd4,58milioanedelei.

0,5%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Mil.lei
Sursa:ASF

TabelulI135PilonIIIObligaiunimunicipalela31.12.2013
Instrument
financiar
Obligaiuni
Municipale
Sursa:ASF

dec.13
Valoare
(mil.lei)
4,58

dec.12

PonderenActive
Totale(%)
0,56%

Valoare
(mil.lei)
6,00

dec.2013/dec.2012

PonderenActive
Totale(%)
1,00%

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Toate investiiile n obligaiuni municipale ale fondurilor de pensii facultative au fost n titluri emise de
autoriti publice din Romnia, spre deosebire de 2012, cnd n portofoliile fondurilor se gseau i
instrumentealeautoritilordinFinlanda.

mil.lei

FiguraI153PilonIIIStructuraobligaiunilormunicipalela
31.12.2013
5

MunicipiulHunedoara
OraulLugoj

4
3

OraulOravia
MunicipiulAlbaIulia
OraulPredeal

MunicipiulIai

MunicipiulBacu

OraulEforie
MunicipiulBucureti

MunicipiulTimioara

Sursa:ASF

171

La data de 31.12.2013, cea mai mare


pondere din obligaiunile municipale
romnetiafostalocattitluriloremise
de Municipiul Timioara, urmat de
Bucureti i Bacu. Unul dintre
motivelescderiiestedatdespecificul
mai multor obligaiuni municipale
romneti,carepltescperiodicoparte
din principal mpreun cu cuponul
datorat,diminundnacestmodsuma
deplatlascaden.

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

Obligaiunisupranaionale
FiguraI154PilonIIIObligaiunialeorganismelorstrine
neguvernamentaledec.2012dec.2013
13

2,5%

12

10
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
Mil.lei

Obligaiunile emise de organisme strine


neguvernamentale reprezentau 1,57% din
activelefondurilor,peuntrenddescresctor
constant comparativ cu decembrie 2012
2,0%
(2,02%) i iunie 2013 (1,65%). Activele
plasate n obligaiuni ale organismelor
strine neguvernamentale, 12,73 milioane
delei,aucrescutfadedecembrie2012cu
1,5%
5,28%icu12%comparativcuiunie2013.

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

TabelulI136PilonIIIObligaiunialeorganismelorstrineneguvernamentalela31.12.2013
dec.13
Instrumentfinanciar
Obligaiuniorganismestrine
neguvernamentale
Sursa:ASF

dec.12

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

12,73

1,57%

12,10

dec.2013/dec.2012

PonderenActive Valoare
Totale(%)
(mil.lei)
2,02%

PonderenActive
Totale(%)

FiguraI155PilonIIIStructuraobligaiunilorsupranaionalela
31.12.2013

n anul 2013 portofoliul de obligaiuni


BERD
strine neguvernamentale cuprindea
25,71%
titluri emise de Banca European de
Investiii (BEI) i Banca European
BEI
pentru Reconstrucie i Dezvoltare
74,29%
(BERD). Structura plasamentelor ntre
celedoutitluriarmasaproximativn

aceleaipondericain2012.
Sursa:ASF

172

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.4.2.Aciuni

FiguraI156PilonIIIAciunidec.2012dec.2013
20%

160
120

15%
80
10%

40
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun.

iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Sumeplasate(axadinstanga)
Mil.lei

%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

Aciunile, 18,95% din activele


fondurilor, cu un trend fluctuant pe
parcursul anului trecut, au crescut ns
constant n partea a doua a anului,
dup ce n iunie se evideniase o
scdere (15,06% n decembrie 2012 i
14,31% iunie 2013). Pe ansamblu, sa
nregistrat o diferen de aproximativ
5 puncte procentuale fa de valoarea
cea mai mare nregistrat n mai 2013,
de aproximativ 19%. Sumele plasate n
aciuni, 154,06 milioane de lei, au
nregistrat un avans de 70,53%
comparativcudecembrie2012.

TabelulI137PilonIIIAciunila31.12.2013
Instrument
financiar
Aciuni
Sursa:ASF

dec.13
Valoare
(mil.lei)
154,06

dec.12

PonderenActive
Totale(%)
18,95%

Valoare
(mil.lei)
90,34

dec.2013/dec.2012

PonderenActive
Totale(%)
15,06%

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Din punct de vedere al rii emitentului, cele mai mari investiii au fost realizate n companii romneti,
cumulndpeste84%dinvaloareatotalaaciunilor,nfavoareaplasamentelorncompaniistrine.
FiguraI157PilonIIIStructurinvestiiinaciuninfunciedearaemitentului
n2013...

...fade2012

Polonia
7,91%

Polonia
6,80%
Ungaria
2,13%

Austria
4,85%
Romnia
84,33%

Altestate
15,67%

R.Ceh
1,47%

Romnia
87,85%

Altestate
12,15%

Austria
1,86%
R.Ceh
1,05%

Ungaria
1,07%
Altele
0,36%

Altele
0,31%

Sursa:ASF

173

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

in2013,topulriloreuropenedinpunctdevederealvaloriiemitenilorafostreprezentatde:Polonia55,
Austria,RepublicaCehiUngaria.
TabelulI138PilonIIIAciuni,top10emitenin2013
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumireemitent
FondulProprietatea
OMVPetrom
BancaTransilvania
Transgaz
Romgaz
BRDGSG
SIF5Oltenia
SIF2Moldova
Transelectrica
SIF1BanatCriana
Totaltop10aciuni
TotalvaloareaciuniPilonIII
TotalActivePilonIII

Valoare(mil.lei) Ponderenportofoliuldeaciuni Ponderenactivetotale


23,55
18,35
17,69
13,98
12,30
8,92
6,82
4,55
4,10
3,75
114,02
154,06
812,93

15,29%
11,91%
11,49%
9,07%
7,98%
5,79%
4,43%
2,95%
2,66%
2,43%
74,01%

2,90%
2,26%
2,18%
1,72%
1,51%
1,10%
0,84%
0,56%
0,50%
0,46%
14,02%

Sursa:ASF

n anul 2013, cea mai important investiie n aciuni a fondurilor de pensii facultative a fost Fondul
Proprietatea,reprezentnd2,9%dinactiveletotale,nuoarcreterefade2012(2,35%).

6.3.4.3.Depozitebancare
FiguraI158PilonIIIDepozitebancaredec.2012dec.2013

10%

9%

Depozitele bancare reprezentau


7,93% din total active fonduri, n
cretere fa de decembrie 2012
(6,94%).Activeleplasatendepozite,
n valoare de 64,51 milioane de lei,
au crescut cu 55% comparativ cu
decembrie2012.

80

8%

60

7%
40

6%
5%

20

4%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Mil.lei

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

55

Peste42%dininvestiiilenaciunipolonezeaufostrealizatensocietibancare.

174

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

TabelulI139PilonIIIDepozitebancarela31.12.2013
Instrument
financiar
DepoziteBancare
Sursa:ASF

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

64,51

7,93%

41,62

6,94%

Dinpunctdevederealstructuriipevalute,administratoriifondurilordepensiifacultativeauinclusn2013
fade2012plasamentepezlotulpolonezicoroanaceh,renunndladepozitelenlireturceti56.
TabelulI140PilonIIIStructurapevaluteadepozitelorla31.12.2013
dec.13
Depozitebancare

dec.12

Valoare(millei)

Ponderenactivetotale(%)

Valoare(millei)

Ponderenactivetotale(%)

64,51
60,87
2,66
0,80
0,16
0,01

7,93%
7,49%
0,33%
0,10%
0,02%
0,00%

41,62
36,16
2,5
2,36

0,61

6,94%
6,03%
0,42%
0,39%

0,10%

Total,dincare
RON
USD
EUR
CZK
PLN
TRY
Sursa:ASF

n 2013, Garanti Bank sa situat pe primul loc din punct de vedere al depozitelor atrase, urmat de
BRDGSGiUnicreditiriac.
TabelulI141PilonIIIStructuradetaliatabncilorlacaresuntconstituitedepozitelela31.12.2013
comparativcu31.12.2012
dec.13
Poziientop
Banca
2013
1
GarantiBank
2
BRDGSG
Unicredit
3
TiriacBank

dec.12

Valoare
(mil.Lei)
17,14
13,45

Ponderentotal
depozite(%)
26,57%
20,85%

Poziientop
Banca
2012
1
BRDGSG
2
GarantiBank

13,23

20,51%

Ponderentotal
depozite(%)
28,37%
13,56%

5,19

12,47%

5,01

12,04%

3,92
3,4

9,43%
8,16%

BCR

6,92

10,73%

5
6

Citibank
VolksBank
Raiffeisen
Bank
OTPBank
Intesa
PiraeusBank
Banca Italo
Romena
INGBank

4,83
2,97

7,49%
4,61%

5
6

UnicreditTiriac
Bank
BCR
VolksBank

2,00

3,10%

RaiffeisenBank

1,35

3,23%

1,60
1,17
1,07

2,49%
1,81%
1,66%

8
9
10

MarfinBank
INGBank
Intesa

1,27
1,08
0,93

3,06%
2,58%
2,22%

0,07

0,11%

11

Citibank

0,74

1,78%

0,05

0,07%

12
13

PiraeusBank
Altebnci

0,67
0,61

1,61%
1,49%

7
8
9
10
11
12
Sursa:ASF

56

OTPBank

Valoare
(mil.Lei)
11,81
5,64

OposibilexplicaiefiindturbuleneledinTurcia
175

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.4.4.Alteactive(OPCVMetc.)
Alte active care fac parte din portofoliile fondurilor de pensii facultative, cu o pondere limitat sunt
reprezentate de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare, fonduri de private equity, conturi
curenteiinstrumentederivate,utilizateexclusivpentruproteciampotrivarisculuivalutar.
FiguraI159PilonIIITitlurideparticipareOPCVM
dec.2012dec.2013
9

1,5%

Titluri de participare OPCVM:


1,05% din total active fonduri, n
scdere fa de decembrie 2012
(1,14%).Activeleinvestitentitluride
participareauatins8,52milioanelei,
o cretere de aproximativ 25% fa
dedecembrie2012.

1,0%

0,5%
dec. ian. feb. mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Mil.lei

Sumeplasate(axadinstanga)
%inactivtotal(axadindreapta)

Sursa:ASF

TabelulI142PilonIIITitlurideparticipareOPCVMla31.12.2013
Instrument
financiar
Titluride
participareOPCVM
Sursa:ASF

dec.13

dec.12

dec.2013/dec.2012

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

Valoare
(mil.lei)

PonderenActive
Totale(%)

8,52

1,05%

6,83

1,14%

Unelementdenoutatelreprezintprimeleinvestiiinfondurideprivateequity,realizatedeFPFPENSIA
MEA,deipondereaacestoransistemesteunaredus,reprezentnddoar0,01%dintotalulactivelordin
PilonulIII.
Pelngacesteinstrumente,nportofoliilefondurilordepensiiprivatesemaigsescconturicurenteialte
sume.Acesteanureprezintinvestiii,cimaidegrabparteaoperaionalaactivitiideinvestire:conturile
curente n/din care se fac ncasrile/plile aferente tranzaciilor i alte sume ce in n principal de
decontareaacestora.
TabelulI143PilonIIIAlteactivela31.12.2013
Alteactive
OPCVM
Fonduridemetalepreioase
Conturicurente
Drepturi(UE)
Instrumentederivate
Fonduriprivateequity
Altesume
Sursa:ASF

dec.13

dec.12

Valoare(mil.Lei)

Ponderenactivetotale(%)

Valoare(mil.Lei)

Ponderenactivetotale(%)

8,516
0,029
0,170
0,001
0,667
0,093
1,066

1,05%
0,00%
0,02%
0,00%
0,08%
0,01%
0,13%

6,83
0,04
0,8

1,74

1,96

1,14%
0,01%
0,13%

0,29%

0,33%

176

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.3.5.Ratelederentabilitatealefondurilordepensiifacultative
FiguraI160PilonIIIEvoluieVUANn2013

TabelulI144PilonIIIEvoluieVUAN20122013
Fonddepensii
facultative

18
16
14
12

dec.13

nov.13

oct.13

sep.13

aug.13

iul.13

iun.13

mai.13

apr.13

mar.13

feb.13

ian.13

10

AZTMODERATO
AZTVIVACE
BCRPLUS
BRDMEDIO
EUREKOCONFORT
INGACTIV
INGOPTIM
PENSIAMEA
RAIFFEISENACUMULARE

dec.13

dec.12 dec.13/dec.12

FPFAZTMODERATO

16,5809 14,9085

11,22%

FPFAZTVIVACE

15,9939 14,2581

12,17%

FPFBCRPLUS

15,5936 14,1510

10,19%

FPFBRDMEDIO

13,3064 11,9528

11,32%

FPFEUREKOCONFORT

11,7324 10,4664

12,10%

PFPINGACTIV

17,5494 15,8129

10,98%

FPFINGOPTIM

18,1643 16,2504

11,78%

FPFPENSIAMEA

15,6303 14,3020

9,29%

FPFRAIFFEISEN
ACUMULARE

17,7582 15,5532

14,18%

FPFSTABIL

14,7249 13,1648

11,85%

Sursa:ASF

Sursa:ASF

Fonduriledepensiifacultativeauobinutraterealederentabilitatepozitive,cutoatecdinactivulfondului
sesuportmaimultecomisioane57dectnPilonulII,iardimensiuneamairedusaactivelorpoatecrete
costuriledetranzacionare.
FiguraI161PilonIIIRatemediiderentabilitaten
perioadadec.2012dec.2013

FiguraI162PilonIIIRatederentabilitate
anualizatedecembrie2013

14%

14%

12%

12%

10%

10%

Gradderiscmediu

8,6734%

9,9947%

10,3292%
10,0719%

10,3900%

10,5226%

11,2059%

11,4693%

11,6289%

dec.

nov.

oct.

sep.

aug.

iul.

iun.

mai.

apr.

mar.

feb.

0%
ian.

2%
dec.

2%

11,6915%

4%

4%

12,5367%

6%

6%

13,6271%

8%

8%

Gradderiscridicat

Sursa:ASF,
*La31.12.2013,rataderentabilitateminimpentrufonduriledepensiifacultativecugradderiscmediuafost5,1950%iarpentru
fondurilecugradderiscridicatafostde5,8457%(FPFINGACTIViFPFAZTVIVACE).

57

Comisioanebancare,detranzacionareetc.

177

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.4.Agenidemarketing
Numrulagenilordemarketingsareduscuaproximativ21%n2013,attnrndulpersoanelorfizice,ct
ijuridice.DatoritdimensiuniimultmaimariaPilonuluiIIncomparaiecuPilonulIIIiamodalitiide
distribuirealeatorieaparticipanilorprincoteegalerepartizateadministratorilor,activitateadepromovare
apensiilorobligatoriiesteunaredus.Cuctevaexcepii,majoritateaadministratoriloraupuinecampanii
demarketingmenitesatragparticipaninoi.
TabelulI145Situaiaagenilordemarketingn2013
Agenidemarketing
persoanefizice(miipers.)
persoanejuridice
Sursa:ASF

2013
72
48

2012
91
61

2013/2012
20,88%
21,31%

Numrul de ageni de marketing din


sistemuldepensiiprivateestencontinuare
scdere, n strns legtur cu politica de
ansamblu a administratorilor privind
marketingulfondurilordepensiiprivate.

Diminuarea activitii de marketing a fondurilor de pensii private rezult indirect i din comisioanele
ncasatedebrokeriiintermediaripersoanejuridice,careausczutn2013comparativcu2012cu29,21%
pePilonulIIicu20,61%pePilonulIII.
TabelulI146Evoluiavenituriloragenilordemarketingpersoanejuridicen2013comparativcu2012
Venituriagenidemarketingpersoanejuridicedin
Marketingfonduridepensiiadministrateprivate
Marketingfonduridepensiifacultative
Sursa:ASF

2013
4,78
1,23

2012
6,75
1,55

2013/2012
29,24%
20,61%

6.5.Rezultatefinanciare
6.5.1.Fonduridepensiiadministrateprivat
Toatefonduriledepensiiadministrateprivatauobinutprofitnanul2013,ncreterefadeanulanterior
datoritacumulriideactiveiprinaceastaacreteriisumelorrulatepentruinvestiii.Nivelulveniturilori
alcheltuielilorfonduluiafostcorelatcudimensiuneaactiveloricustrategiadetranzacionareadoptatde
administratori(tranzaciiefectuatecufrecvenmairidicatsaumairedus).
n anul 2013, cel mai mare profit la nregistrat FPAP ING, care are i cea mai ridicat pondere n active
totaleinumrdeparticipani,iarcelmaisczutafostobinutdeFPAPBRD.
TabelulI147PilonIIRezultatefinanciarefonduridepensiin2013
Fonddepensiiadministratprivat
FPAPING
FPAPAZTVIITORULTU
FPAPALICO
FPAPARIPI
FPAPBCR
FPAPEUREKO
FPAPBRD
FPAPVITAL
TOTAL
Sursa:ASF

Venituritotale(mil.lei) Cheltuielitotale(mil.lei)
2013
2013/2012
2013
2013/2012
3591,27
218,96%
3115,89
273,83%
750,12
58,85%
489,24
66,39%
934,29
321,14%
754,62
354,54%
417,87
95,35%
298,88
104,37%
361,66
62,10%
290,26
69,46%
258,46
78,50%
192,41
79,60%
94,17
118,30%
56,85
100,54%
97,75
77,57%
60,6
78,42%
6505,59
160,22%
5258,75
195,35%

178

Profitnet(mil.lei)
2013 2013/2012
475,39
62,55%
260,88
46,41%
179,67
221,80%
119
75,86%
71,4
37,80%
66,04
75,37%
37,32
152,32%
37,15
76,20%
1246,85
73,30%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

6.5.2.Fonduridepensiifacultative
Toatefonduriledepensiifacultativeauobinutprofitnanul2013,ncreterefadeanulanteriordatorit
acumulriideactiveiacreteriisumelorrulatepentruinvestiii.Nivelulveniturilorialcheltuielilorfondului
adepinsdevaloareaactiveloridefrecvenacucareaufostrealizatetranzaciicuactivelefondului.
n anul 2013, cel mai mare profit la nregistrat FPF ING OPTIM, care are i cea mai ridicat pondere n
activetotaleinumrdeparticipani,iarcelmaisczutafostobinutdeFPFEUREKOCONFORT.
TabelulI148PilonIIIRezultatefinanciarefonduridepensiin2013
Venituritotale(mil.lei) Cheltuielitotale(mil.lei) Profitnet(mil.lei)
2013 2013/2012
2013 2013/2012
2013 2013/2012
85,21
68,85%
57,2
56,84% 28,01
100,16%
68,22
48,50%
56,76
52,78% 11,47
30,41%
31,3
44,78%
20,54
41,79% 10,77
50,87%
43,91
26,13%
35,2
24,57%
8,71
32,88%
20,7
18,49%
15,42
17,07%
5,28
22,83%
27,79
87,25%
23,15
98,36%
4,64
46,33%
8,01
175,25%
4,95
148,51%
3,06
233,25%
13,12
33,73%
10,3
42,11%
2,82
10,07%
2,8
95,24%
2,02
116,23%
0,78
56,18%
1,41
92,08%
0,97
113,42%
0,44
57,24%
302,48
51,21%
226,50
49,18% 75,98
57,60%

Fonddepensiifacultative
FPFINGOPTIM
FPFBCRPLUS
FPFAZTMODERATO
FPFINGACTIV
FPFAZTVIVACE
FPFRAIFFEISENACUMULARE
FPFBRDMEDIO
FPFPENSIAMEA
FPFSTABIL
FPFEUREKOCONFORT
TOTAL
Sursa:ASF

6.5.3.Administratori
nanul2013,cincidintreadministratoriauobinutunprofitcumulatnvaloarede46,54mil.leintimpce
restulde6aunregistratopierderecumulatde35,1mil.lei.Peansamblu,rezultatulnetobinutlanivelul
tuturoradministratorilornsistemuldepensiiprivateafostunulpozitiv,nvaloarede14mil.lei.
TabelulI149AdministratorifonduridepensiiprivateRezultatefinanciaren2013
Administrator
*AEGONPENSIISAFPP
*BRDSAFPP
*EUREKOSAFPP
*BCRPENSIISAFPP
**INGASIGURRIDEVIA
**APFSAFPF
*ALLIANZTIRIACPENSIIPRIVATE
SAFPP
*INGPENSIISAFPAP
*ALICOSAFPAP
*GENERALISAFPP
**RAIFFEISENASSET
MANAGEMENT
*TOTALAdministratoriPilonIIsau
PilonIIiPilonIII
**TOTALAdministratoriexclusiv
PilonIII
TOTALGENERAL
Sursa:ASF

Venituritotale(mil.lei) Cheltuielitotale(mil.lei) Profitnet(mil.lei)


2013/
2013/
2013/
2013
2013
2013
2012
2012
2012
6,11
40,16%
6,54
30,79%

7,31
35,42%
9,3
34,11%

10,54
19,60%
15,12
14,31%

14,97
35,21%
35,05
29,70%

10,84
30,06%
18,24
12,24%

3,84
60,69%
4,48
46,14%

100,00%

Pierdere(mil.lei)
2013/
2013
2012
0,43
33,12%
1,99
29,52%
4,57
48,19%
20,08 48,23%
7,39
6,55%
0,63

40,85
59,97
21,74
16,32

37,61%
30,60%
135,67%
31,81%

23,04
42,62
13,37
10,98

39,98%
46,72%
79,12%
20,10%

17,8
14,79
8,36
5,34

34,67%
12,32%
376,08%
64,87%

1,22

30,22%

0,97

22,24%

0,24

74,08%

177,81

40,17%

156,03

10,22%

46,30

31,95%

27,08

45,62%

15,91

16,49%

23,68

6,59%

0,24

84,90%

8,03

1,48%

193,72

32,77%

179,71

7,67%

46,54

26,86%

35,10

39,17%

Datoritniveluluimaredeactive,idatoritpstrriicalendaruluidecretereacontribuiilor,rezultatele
financiareobinutedemajoritateaadministratorilorcaregestioneazfonduridinPilonulIIsaudinPilonulII
iPilonulIIIaufostmaibunenanul2013,comparativcuanul2012.OexcepieoreprezintBRDSAFPP,
179

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

careanregistratopierderemaimarecu29,52%n2013fade2012.
Dintre administratorii care gestioneaz exclusiv fonduri din Pilonul III, singurul care a obinut profit este
RaiffeisenAssetManagement,ncreterecu74,08%fadeanulprecedent.Cutoateacestea,profitulse
datoreaz n special veniturilor financiare i nu celor din activitatea de exploatare. APF SAFPF este fosta
AVIVAPensiiPrivateSAFPP,careiaschimbatdenumireadupabsorbiaFPAPPENSIAVIVAdectreFPAP
ALICO n urma unui proces de fuziune. Rezultatele financiare obinute sau deteriorat considerabil,
societateancheindanul2013pepierdere,dupcen2012obinuseunprofitnetde1,46mil.lei.
FiguraI163Administratoridefonduridepensiiprivate
Profit/pierderenexerciiulfinanciar20122013
ALLIANZTIRIACPENSIIPRIVATE SAFPP
INGPENSII SAFPAP
ALICO SAFPAP
GENERALI SAFPP
RAIFFEISENASSETMANAGEMENT
AEGONPENSII SAFPP
APF SAFPF
BRD SAFPP
EUREKO SAFPP
INGASIGURARIDEVIATA
BCRPENSII SAFPP

(50)

Profit/Pierdere2012

(30)

(10)

10

Profit/pierdere2013

30
mil.lei

Allianz iriac Pensii Private SAFPP i ING


PensiiSAFPPauobinutcelmaimareprofit
dinactivitateadeadministrareafondurilor
depensii.AllianzTiriacPensiiPrivatearen
administrare un fond din Pilonul II i dou
fonduri din Pilonul III (unul cu grad de risc
mediu i unul cu grad de risc ridicat). ING
Pensii are n administrare un fond din
PilonulII, darestelider n ceea ce privete
cota de pia a activelor totale i numrul
departicipani.Totodat,INGPensiiduceo
politic activ de atragere a participanilor
noinsistem,avndcelmaimarenumrde
actedeaderaresemnate.Lapolulopus,se
afl BCR Pensii SAFPP, care a obinut cea
mai mare pierdere, dar n scdere fa de
anul2012.iBCRPensiiarenadministrare
unfondpePilonulIIiunulpePilonulIII.

Sursa:ASF

TabelulI150AdministratorifonduridepensiiprivateStructurrezultatefinanciaren2013
Indicatori(mil.lei)

2013

Venituritotale,dincare
Venituridincomisioanedeadministrareactive,dincare:
aferentePilonII
aferentePilonIII
Venituridincomisioanedincontribuiibrute,dincare
aferentePilonII
aferentePilonIII
Altevenituri
Cheltuielitotale,dincare
Cheltuielidepersonal
TaxeASF/CSSPP*
Cheltuieliagenimarketing
aferentePilonII
aferentePilonIII
Altecheltuieli
Rezultatfinanciar
Profit
Pierdere
Sursa:ASF,*includatttaxeledeactivitatectitaxeledeautorizare

180

%dinvenituritotale

2013/2012

193,72
82,12
69,68
12,44
84,90
78,11
6,79
26,69

100,00%
42,39%
35,97%
6,42%
43,83%
40,32%
3,51%
13,78%

32,77%
46,65%
45,17%
55,54%
23,04%
25,98%
2,94%
27,11%

179,71
37,48
25,71
6,01
4,78
1,23
110,52
13,99
49,10
(35,10)

92,77%
19,35%
13,27%
3,10%
2,47%
0,64%
57,05%
7,22%
25,35%
18,12%

7,67%
1,30%
97,65%
27,62%
29,24%
20,61%
1,68%

33,82%
39,17%

AutoritateadeSupraveghereFinanciarI.AnalizaevoluieipieelorsupravegheatedeASF

FiguraI164Administratoridefonduridepensiiprivate
Structuraveniturilorn2013
Altevenituri
13,78%

Comisioane
administrare
activePilonIII
6,42%

Comisioane
contribuii
brutePilonIII
3,51%

Comisioane
administrare
activePilon
II
35,97%

Comisioane
contribuii
brutePilonII
40,32%

Cea mai mare parte din veniturile


obinute din activitatea de administrare
a fondurilor de pensii private (76%)
provindincomisioaneledincontribuiii
active nete ncasate din Pilonul II.
Comisioaneleobinutedinadministrarea
fondurilor de pensii facultative
reprezintdoar10%dinvenituri,ntimp
ce14%constituiealtevenituri.

Sursa:ASF

FiguraI165Administratoridefonduridepensiiprivate
Structuracheltuielilorn2013
Cheltuielide
personal
20,86%

TaxeASF/CSSPP
14,31%

Altecheltuieli
61,50%

Cheltuieli
marketingPilon
III
0,67%

Cheltuieli
marketingPilon
II
2,66%

Sursa:ASF

181

Majoritateacheltuieliloradministratorilor
sunt variate, n funcie de politica i
strategia proprie, fiind ncadrate la
categoriaAltecheltuieli.Dincheltuielile
ce pot fi atribuite ntrun mod unitar
activitii de baz, cele cu personalul
sunt cele mai mari, reprezentnd
20,86% din totalul cheltuielilor.
Cheltuielile cu agenii de marketing
persoane juridice sunt reduse,
raportate la total, datorit numrului
mare deageni de marketing persoane
fizice care lucreaz direct pentru
administratori.

II.RAPORTDEACTIVITATEALASF2013

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

1.SECTORULASIGURRILORREASIGURRILOR

1.1.SupraveghereaSectoruluiasigurrilorreasigurrilor
ASF efectueaz o supraveghere prudenial permanent asupra activitii societilor i brokerilor de
asigurarei/saudereasigurareprinanalizeievalurialeinformaiilorcuprinsenrapoartele,informrilei
documenteletransmisedeacetia(offsitesupervision).
n cadrul ASF a fost realizat o evaluare a propriei activiti de supraveghere pe piaa asigurrilor.
Raportulconstatcsistemuldesupravegherealpieeiasigurriloresteinsuficientorientatctreanalize
specializate de risc. Sistemul urmrete respectarea regulilor dar prezint slbiciuni n ceea ce privete
identificarea timpurie i monitorizarea vulnerabilitilor i a riscurilor. Capacitatea redus de procesare
ainformaiiloresteunadintrecelemaimariprobleme,aceastaafectndnmoddirectabilitiledeanaliz
(offsite) i posibilitatea de intervenie a supraveghetorului. Sunt necesare mbuntirea coordonrii
actului de supraveghere, a accesului la informaii i introducerea unei baze de date comun,
delimitareaoperaionalclar,dezvoltareacomponenteidemonitorizare,reorientarearesurselorumanei
integrareaaplicaiilorITnprocesuldeevaluare(offsite).
Ca parte a eforturilor de implementare a strategiei ASF privind trecerea de la supravegherea
de tip conformitate la o supraveghere pe baz de riscuri, aciunile de supraveghere desfurate n cursul
anului 2013 sau focalizat asupra acelor problematici i respectiv asupra acelor asigurtori care prezint
celemaimaririscuriasupraatingeriiobiectivelorAutoritii,respectivpromovareastabilitiiactivitiide
asigurareiaprareadrepturilorasigurailor.Astfel,frecvenaiintensitateaactivitilordesupraveghere
aplicatefiecruiasigurtoraufostcorelatecumrimeariscurilorpecareacestaleprezintnraportcu
stabilitatea financiar i protecia drepturilor asigurailor. Totodat, au fost dezvoltate noi aplicaii
informaticecurolanaliticinoiplatformederaportare.ASFarealizatoaplicaietipdashboard1pentru
piaa asigurrilor care permite o prezentare grafic n dinamic i structur a indicatorilor financiari
raportai de entitile supravegheate i care faciliteaz introducerea ulterioar a unui sistem de alerte
iaunuisistemderatingpecategoriiiniveluriderisc.
ncontextulncaredataaplicriiDirectivei2009/138(SolvabilitateII)afoststabilitpentru1ianuarie2016,
aciunile ASF n ceea ce privete supravegherea pe baz de riscuri a societilor de asigurare
auvizatpreponderentcontinuareacreriicondiiilorpentrutrecerealaacestnouregimdesupraveghere.
UnadintreaciunileimportantealeASFnvedereatreceriilasupraveghereapebazderiscurisubregimul
SolvabilitateIIesteparticiparealaColegiiledeSupraveghere2pentrugrupuriledeasigurrii,ndeosebi,la
colegiile constituite pentru dou mari grupuri de asigurri care dezvolt un model intern parial pentru
calculul cerinei de capital de solvabilitate, model care va fi utilizat i de filialele acestora
din Romnia. n cadrul celor dou colegii sa continuat analiza documentaiei depuse de grup privind
1

Aplicaieinformaticcepermitedefinireaiobinereaautomataunorrapoartesinteticecuprinzndindicatoriimportanipentru
piaaasigurrilor,attlanivelagregatctipentrufiecaresocietatedeasigurrinparte.Aplicaiaextrageinformaiilenecesare
din baze de date actualizate pe baza raportrilor periodice ale societilor de asigurare iar rapoartele generate sunt utile
pentruidentificareaimonitorizareariscurilorlanivelindividualsauagregat.
2
Cadrul formal n care se realizeaz supravegherea consolidat a grupurilor multinaionale de asigurri, precum i schimbul
deinformaiintreautoritilecompetentedinfiecarearncaregrupulrespectividesfoaractivitatea.
185

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

modelul intern i revizuirea informaiilor comunicate de reprezentanii grupului i ai filialelor acestora,


etap care precede procesul de aplicaie oficial pentru aprobarea modelului intern prevzut de
Directiva 2009/138. Implicarea ASF n aceste colegii a ajutat la o cunoatere mai bun a activitii
societilordeasiguraredingrupiariscurilorcucareacesteaseconfrunt.
Principalele slbiciuni pe care ASF lea identificat pentru piaa asigurrilor sunt nivelul creanelor
din asigurri, concentrarea activitii pe RCA3, politici de reasigurare inadecvate, extinderea rapid
a asigurrilor de credit i garanii, riscul de contagiune, percepia greit asupra sistemului de control
interni,prinurmare,funcionareasainadecvat,raportrileincorecte.
Supraveghereasocietilordeasigurare/reasigurare
Avnd n vedere rolul su de aprare a drepturilor asigurailor i de promovare a stabilitii activitii
deasigurarenRomnia,ASFamonitorizat,aanalizativerificatindicatoriitehniciifinanciarideterminai
pe baza raportrilor transmise lunar, trimestrial, semestrial i anual de societile de asigurare i/sau
de reasigurare, precum: rezervele tehnice, coeficientul de lichiditate, gradul de solvabilitate, gradul de
acoperirecuactiveadmisearezervelortehnicebrute,ratadaunei,ratadauneicombinate,rezultatultehnic
peclasedeasigurare,necesaruldecapitalaferentsubscrierilorderiscuridecatastrofnaturaletc.
Din analiza raportrilor transmise de societile de asigurare n cursul anului 2013, sau constatat
deficiene privind activele admise s acopere rezervele tehnice constituite, cauzate n principal
de ponderea mare a activelor nelichide (terenuri i construcii, creane de la asigurai i intermediari,
parteadinrezerveletehniceaferentcontractelorcedatenreasigurareicheltuielideachiziiereportate)
ntotalactiveadmiseconformprevederilorlegalesacopererezerveletehnicebrute.Oastfeldesituaie
poate conduce n timp la diminuarea coeficientului de lichiditate n apropierea limitei admise
de prevederile legale (respectiv valoarea 1). De aceea este necesar ca analiza de risc a managementului
societilor de asigurare s in seama de acest element iar ASF analizeaz oportunitatea introducerii
n cadrul de reglementare a unor reguli mai stricte cu privire la calitatea activelor luate n acoperirea
rezervelortehnicenvedereadiminuriirisculuidelichiditatealsocietilor.
Un alt aspect important constatat n activitatea de supraveghere este neadecvarea rezervelor tehnice
constituite de unele societi de asigurare, cu precdere pentru asigurrile auto, ceea ce a condus
la tarife de prim nerealiste practicate de societile respective, n special n cazul asigurrilor RCA.
Se constat deci c unele entiti supravegheate practic o politic de subtarifare, mai ales n cazul
asigurrilor RCA, fenomen determinat de goana de a atrage clieni pentru ai crete cota de pia,
fr a ine seama n calculul tarifelor de prim de profitabilitatea pe clase/produse de asigurare.
Pe termen mediu aceasta se reflect n incapacitatea de a face fa obligaiilor viitoare de plat pentru
societilerespective,ceeaceconducelanecesitateamajorriicapitalului.Rezultateletehnicenregistrate
la nivelul pieei din activitatea de asigurri RCA, respectiv pierderile din activitatea de baz,
trebuiesconducasigurtoriirespectivictreoreevaluareatarifelordeprimepentruacesteasigurri.
ncazulsocietilordeasigurarepentrucaretesteledeadecvareauartatcrezervelesuntsubadecvate
sau iniiat controale inopinate i au avut loc ntlniri cu reprezentanii societilor n cauz, care
au condus la msuri din partea acestora pentru stabilirea unui nivel adecvat al rezervelor, astfel nct s
permitndeplinireatuturorobligaiilorasumateprincontracteledeasigurare.

Asigurarea obligatorie de rspundere civil auto prin care terii prejudiciai n urma unui accident auto sunt despgubii,
fiecestevorbadedaunelaautovehicule,vtmricorporale,decesesaupagubeaduseproprietilor.
186

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Pentru o parte important din companiile de asigurare se identific nevoia de mbuntire a activitii
decontrolinternidemanagementinternalriscurilor,nspecialnceeaceprivetepoliticadetarifare,
pentru c sa constat c politica de management din ultimii ani a companiilor, axat n principal pe
cretereacoteidepia(caregenereazocreteredoarpetermenscurtaniveluluilichiditii),nupoatefi
sustenabilpetermenmediuilungnlipsaunoraporturisemnificativedecapital.Estenecesarcapolitica
de management a companiilor s se reorienteze n vederea creterii profitabilitii liniilor de business i
creteriicapacitiiinternedegenerarearesurselorfinanciarenecesaresusineriiactivitii.
nanul2013,prinOrdinulCSAnr.3afostintrodusobligaiaasigurtorilorRCAdeastabilitarifeleanuale
de prime astfel nct, cu o probabilitate de cel puin 99,5%, primele estimate pe urmtoarele 12 luni
s acopere toate cheltuielile aferente, cu respectarea legislaiei n vigoare i a principiilor actuariale
general acceptate. n acest sens, n colaborare cu UNSAR sau organizat ntlniri cu actuarii societilor
cepracticasigurareaRCApentrudiscutareametodelordetarifarecesepotaplica.TarifeleRCAnotificate
de asigurtori n anul 2013 au fost analizate de actuarii din cadrul ASF, urmrinduse respectarea noilor
cerine.
ASF analizeaz trimestrial rata daunei i rata daunei combinate pe ansamblul pieei, pe societi
ipeclasedeasigurare,iefectueaztestetrimestrialedeadecvarearezervelorpentruasigurrilegenerale.
Pe parcursul anului 2013 sa nregistrat o ameliorare a ratei daunei la nivelul pieei asigurrilor,
datoritschimbrilorlegislativeintroduse.
Ca urmare a activitii de supraveghere din anul 2013 au fost notificate un numr de opt societi de
asigurare i/sau reasigurare pentru nendeplinirea prevederilor legale privind acoperirea rezervelor
tehnice brute cu active admise, nerespectarea dispersiei activelor luate n calcul la acoperirea rezervelor
tehnice brute, netransmiterea n termen a raportrilor, precum i n legtur cu calculul marjei
desolvabilitate.nurmanotificrilortransmiseaufoststabiliteanumiteobligaiinsarcinauneisocietii
afostsancionatcuavertismentscrisconducereaexecutivaacesteia.
De asemenea, pe parcursul anului 2013 au fost monitorizate un numr de cinci societi de asigurare
care au raportat un grad de solvabilitate pentru data de 31.12.2012 mai mic de 1,05, precum i dou
societiavndindicatoruldesolvabilitatesubnivelulminimadmis,urmrinduselunarevoluiagradului
de solvabilitate, iar n cazul celor cu solvabilitate subunitar monitoriznd masurile luate de societi
pentru efectuarea majorrii capitalului social. n cazul acestor societi, gradul de solvabilitate
afostcalculatcaraportntrevaloareamarjeidesolvabilitatedisponibilivaloareafonduluidesiguran.
La Carpatica Asig SA au fost identificate erori operaionale din partea angajailor societii, precum i
deficiene n aplicarea propriilor proceduri i instruciuni de lucru privind constatarea, evaluarea i
lichidareadaunelorRCA.TotodatASFaconstatatcsistemuldecontrolinternalsocietiinuafuncionat
corespunztoricsocietateanuaconstituitrezervdedaunavizatlaunniveladecvat.
ASF a dispus sancionarea societii Carpatica Asig SA cernd totodat luarea de msuri n vederea
corectrii deficienelor constatate n timpul controlului. ASF a dispus reevaluarea contractelor
de reasigurare ale Carpatica Asig, inclusiv n ceea ce privete reflectarea acestora n situaiile financiare
alesocietii.nprimaparteaanului2014,ASFaluatdeciziadeschideriiproceduriideredresarefinanciar
aCarpaticaAsigpebazdeplanderedresare.
Din activitatea curent de supraveghere ASF a constatat unele probleme n ceea ce privete modul de
gestionare de ctre Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a dosarelor de daun RCA.

187

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n urma clarificrilor solicitate companiei, sa observat un numr mare de dosare de daun eliminate
din rezerva de daun (mai exact 12.626 de dosare respinse n 2012), ceea ce a creat premisele unor
verificri suplimentare, iar n urma acestora ASF a decis sancionarea cu amend a conductorului
departamentului de daun i a stabilit n sarcina societii mai multe obligaii, printre care
revizuireatuturordosarelordedaunrespinsepentrucaretermenuldeprescripienuaintervenitpnla
momentulrespectiv.
n urma unui nou control inopinat la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, ASF a constat c
reglementrileiinstruciuniledeconstatareilichidareadaunelorutilizatedesocietatenusuntadecvate,
cnunelecazuriafostdiminuatnmodnejustificatcuantumuldespgubiriifadevaloarearezultatdin
documenteleexistenteladosarelededaunicplilectrepgubiiaferenteunordosarededaunsau
fcut cu ntrziere fa de termenele prevzute de normele legale. n cazul unor dosare de daun partea
prejudiciat nu a fost notificat cu privire la respingerea preteniilor de despgubire i la motivaia
respingerii.
Pentru motivele de mai sus ASF a interzis temporar activitatea companiei de vnzare de polie RCA.
Ulteriorcompaniaiarevizuitpoliticadeconstituirearezervelor,rezervadedaunefiindcrescutgradual,
procesuldeplatadaunelorafostmbuntitiaufostefectuateinfuziidecapital.Acesteevoluiipozitive
auavutcarezultatridicarea,nseptembrie2013,arestricieimenionate.
ncazulAstraSA,nurmacontroluluiperiodicfinalizatnprimaparteaanului2013,ASF(CSA)aconstatat
subadecvarearezerveideprimeiarezerveidedaune,calcululeronatalgraduluideacoperirearezervelor
tehnicecuactiveadmise,deficienealeprogramuluidereasigurare,unsistemdecontrolinterninadecvati
altedeficieneimportante.DinacestemotiveASFacerutsocietiisrealizezeunplandemsuripentru
corectareadeficienelorconstatate.
Planulviza,printrealtele,revizuireaprocedurilorinterneprivindactivitateadereasigurareideinvestiii,
evidenierea i evaluarea corespunztoare a contractelor de asigurare ncheiate, efectuarea coreciilor
necesare n vederea asigurrii concordanei dintre evidena tehnic i contabil a societii, anularea
creanelor din asigurare aferente contractelor de asigurare ieite din perioada de valabilitate, calcularea
corespunztoareinconformitatecucerinelelegaleatuturorrezervelortehniceconstituitedesocietate.
Acest plan de msuri a avut ca termen final de ducere la ndeplinire data de 31 decembrie 2013.
Ulterior acestei date, ASF a revenit cu un control inopinat n urma cruia sa constat c societatea
nuandeplinitntermenmsurilestabilitensarcinaacesteia.Pebazaaspectelorconstatateiareferatului
ntocmitcaurmareacontroluluipermanent,ntrimestrulI2014ConsiliulASFadispusiniiereaprocedurii
deredresarefinanciarasocietiiprinadministrarespecial.
Tot n cadrul activitii de supraveghere a Sectorului asigurrilorreasigurrilor ASF a analizat studiile de
fezabilitate transmise de societile de asigurare privind autorizarea i funcionarea asigurtorilor sau
autorizareatransferurilordeportofoliii/saufuziunilorntresocieti.
n scopul supravegherii prudeniale personalul din cadrul ASF a participat la diverse ntlniri
cu reprezentanii societilor de asigurare i/sau reasigurare pentru clarificarea unor interpretri
alelegislaieinvigoaresauaaltorproblematiciridicatedeasigurtori.
De asemenea, personalul ASF cu atribuii n domeniul supravegherii (offsite supervision)
n Sectorul asigurrilorreasigurrilor a participat mpreun cu specialiti n control la aciuni de control

188

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

periodiceiinopinate(onsitesupervision)efectuatelasocietiibrokerideasigurare,avndcontribuii
laurmrireaimplementriiplanurilordemsuridispusecaurmareaanalizriirezultateloracestorcontroale.
Rezultatul activitilor de supraveghere i control efectuate de ASF n anul 2013 sa resimit
nrecapitalizrialesocietilordeasigurare,cretereaniveluluirezervelortehnicenregistrate,reevaluri
ale tarifelor practicate, mbuntirea activitilor de control intern i management al riscurilor.
n anumite cazuri, ca urmare a situaiilor identificate prin activitatea de supraveghere i control
aufostluatemsuri cuimpactsemnificativnvederearedresriisocietilordeasigurareacrorsituaie
financiarnuapututficonsolidatprincapacitateafinanciariadministrativinternasocietii.
ASFurmreteasigurareauneimaibuneguvernanencadrulsocietilordeasigurare,caresconduc
laocretereacalitiiinformaiilorfinanciareraportatedesocieti,prinresponsabilizareaconducerilor
societilor de asigurare i a persoanelor din cadrul acestora implicate n activiti de managementul
riscului, control intern i audit intern. Este vizat inclusiv responsabilizarea sporit a actuarilor
iaauditorilorexterni.
Activitatea de supraveghere a ASF va fi intensificat n anul 2014 i va inti ntrirea i mbuntirea
sistemuluideguvernandincadrulsocietilordeasigurare,inclusivdinperspectivaaplicriiSolvabilitateII.
UnobiectivalASFestesasigureocretereacapacitiiinterneasocietilordeasigurarengestionarea
riscurilor, conducnd astfel la mai mult pruden n evaluarea rezervelor i n stabilirea primelor,
precumilamaimultcredibilitateainformaiilorfinanciaretransmise.
nanul2013,EIOPAadecisderulareaunuitestdestreslanivelulpieeideasigurridinstatelemembre
ale Uniunii Europene, exerciiu care a fost programat a se desfura ncepnd cu 30 aprilie 2014.
Exerciiul are ca scop testarea societilor de asigurare la scenarii cu potenial impact asupra activelor i
activitiiacestora,urmrindidentificareavulnerabilitilormajore.Acestexerciiuvapermiteautoritilor
naionale i EIOPA s defineasc zonele care necesit analize i msuri suplimentare de supraveghere.
ASF sa alturat iniiativei EIOPA i a demarat efectuarea testului de stres la nivel naional, datele
centralizatedelasocietiledeasigurareurmndsfievalidatepnla31.07.2014.
Asigurrileobligatorii
Avnd n vedere ponderea semnificativ a asigurrii obligatorii RCA n totalul asigurrilor generale,
precum i importana asigurrilor RCA i a asigurrilor obligatorii de locuine n protecia populaiei,
ASFdesfoaroactivitatedesupraveghereprudenialpebazaraportrilorlunare,urmrindianaliznd
indicatoriitehniciaisocietilordeasigurarepentruceledoutipurideasigurrimenionate.
SunturmriicuprecdereindicatoriiprivindasigurareaRCA,attpentrufiecaresocietatenpartectila
nivelulntregiipiee,precum:primamedie,daunamediepltitinrezerv,ratadaunei,ratacheltuielilor.
Suntmonitorizaterezervelededauninivelultarifelordeprim.
Ca urmare a situaiilor identificate n urma supravegherii permanente exercitate de ASF pe segmentul
societilordeasigurareautorizatesncheieasigurriobligatoriiRCAiasigurriobligatoriidelocuine,
n anul 2013 au fost sancionate dou societi de asigurare, din care pentru una sa emis decizie de
sancionarecuavertismentscrispentruactuariplandemsuripentrusocietate,iarpentruceadeadoua
saemisdeciziedesancionarecuamendnsumde50.000deleipentruconductoruldepartamentului
de daune i plan de msuri pentru societate. n cazul altor abateri mai puin grave de la reglementri
au fost transmise scrisori de atenionare ctre societile de asigurare. De asemenea, au fost iniiate

189

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

controale la sediul unor societi de asigurare pentru clarificarea n detaliu a situaiilor sesizate
ncazulactivitilordesupraveghere.
Activitateadecedarenreasigurare
Pentru monitorizarea activitii de cedare n reasigurare, ASF a analizat informaiile transmise de cele
26 de societi de asigurare autorizate s subscrie riscuri de catastrofe naturale i rapoartele anuale
aleacestoraprivindstrategiadereasigurareadoptat,verificndacoperireanecesaruluidecapitalaferent
subscrierilorderiscuridecatastrofnatural.
Normeleprivindautorizareaidesfurareaactivitiidesubscriereicedarenreasigurareariscurilor
de catastrof natural puse n aplicare prin Ordinul nr. 12/2012 includ metodologia de calcul al
necesarului de capital pentru riscurile catastrofice. Aceasta faciliteaz un calcul omogen al daunei
maxime probabile pentru toi asigurtorii romni care subscriu astfel de riscuri. Calculul este bazat pe
unscenariucutreievenimente:uncutremuridouinundaii.
Din analiza rapoartelor anuale privind strategia de reasigurare adoptat, sa constatat c societile de
asigurare au optat pentru un mixt de contracte de reasigurare tradiionale, att proporionale
ctineproporionale,avndnvederestructuraportofoliuluideasigurri,frecvenaiseveritateadaunelor,
apetitul la risc i ali indicatori, astfel nct s se ofere protecie adecvat pentru riscurile asumate din
activitateadesubscriere.
Contractele de reasigurare financiare au ptruns n ultima perioad pe piaa local. Din punct de vedere
alactivitiidesupraveghere,problemelecaracteristicecontractelordereasigurarefinanciaresuntfoarte
importantedeoareceacesteainflueneaznivelulindicatorilordeprudenialitatefiindlegatedetransferul
riscului, cu implicare direct n evidenierea n contabilitate a contractului de reasigurare, ceea ce
influeneaz calculul solvabilitii societii. n unele situaii, utilizarea reasigurrii financiare poate
determina o imagine denaturat a poziiei financiare a societii, lucru care preocup n mod evident
autoritatea de supraveghere. Din cauza clauzelor complexe pe care le au contractele de reasigurare
financiar,procesuldecuantificarearisculuicedatestedificilpentruautoritateadesupraveghere.
Supraveghereaefectivafostmbuntitprintrostrnscolaborareinternaionalntreautoritilede
supraveghere prin schimburi de informaii referitoare la stabilitatea financiar i proprietarii societilor
careparticiplarealizareatranzaciilor.Asigurtoriicarefacpartedingrupurifinanciareinternaionaleau
principii de protecie stabilite n cadrul strategiei generale a grupului. Acetia cedeaz riscurile n
reasigurare n cadrul grupului din care fac parte, relaiile cu reasigurtorii fiind monitorizate la nivel de
grup/holding n scopul reducerii semnificative a profitului cedat n afara grupului. La rndul lor, aceste
holdinguriretrocesioneazportofoliilectrereasigurtoriprofesionali,diminundrisculdeconcentrare.
Activitile de supraveghere i control derulate de ASF pe parcursul anului 2013 au identificat situaii
n care planurile de reasigurare ale societilor au fost inadecvate att n ceea ce privete nivelul cedrii
n reasigurare ct i calitatea reasigurtorilor selectai. n cazurile respective ASF a solicitat societilor
saplicemsurideameliorareasituaieiconstatateiaurmritgraduldendeplinirealacestora.
Supraveghereabrokerilordeasigurare
Activitatea de supraveghere a brokerilor de asigurare sa intensificat n cursul anului 2013 n vederea
asigurriiunuicadruconcurenialcompetitivpepiaaasigurrilor,prinverificareacondiiilordedesfurare
lanivelprofesionalaactivitiideintermedierencadrulpieeiasigurrilor.Aufostconstatatenumeroase
190

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

deficiene legate de organizarea activitii, de controlul intern i raportarea operaiunilor desfurate.


ASF a notificat brokerii de asigurare care nu au respectat prevederile legale iar n urma analizrii
rspunsurilorprimiteaufostemisedeciziidesancionarepentruunnumrde29debrokerideasigurarei
sadispusretragereaautorizaieidefuncionarepentrudoibrokerideasigurare.
Un rol activ i o responsabilitate suplimentar n supravegherea activitii i conduitei agenilor
de asigurare trebuie s fie asumat de societile de asigurare. Intensificarea activitii de supraveghere
cu privire la calitatea activitilor de control intern i management al riscurilor din cadrul societilor de
asigurare, vizeaz inclusiv modul de gestionare a activitii desfurate prin intermediarii n asigurri,
cu accent pe problematica colectrii i virrii primelor de asigurare i pe calitatea informaiilor
furnizateclienilorcuprivirelaproduseleintermediate.
RegistreibazededatepublicesauinternepepiaaasigurrilormeninutedeASF
n cadrul ASF se ine evidena Registrului Actuarilor. n anul 2013 au fost nregistrai 14 noi actuari,
nurmaanalizriidocumentaieicerutedelegislaiandomeniu.
Tot ASF gestioneaz i baza de date CEDAM4, rolul acesteia fiind s ofere informaii utile persoanelor
asigurateicelorprejudiciate,precumissimplificeactivitateadesubscriereapolielorRCA.
Pentruaveninsprijinulpieeideasigurrinceeaceprivetemoduldestabilireadespgubiriloracordate
pentruvtmricorporaleideces,mpreuncureprezentaniaiUNSAR,afostnfiinatobazdedate
cu informaii referitoare la despgubirile acordate de companiile de asigurri pentru vtmri corporale i
decesnurmaunoraccidenterutiere.
n cursul anului 2013 a continuat procesul de verificare i analiz a noii platforme electronice
EWS (Early Warning System) pentru managementul raportrilor transmise de societile i brokerii
de asigurare. Sa verificat conformitatea privind structura machetelor de raportare, precum i a datelor
din rapoartele finale cu cele din machetele de raportare, sau verificat termenii i coninutul, precum i
modul de ncrcare n noul sistem electronic al raportrilor rectificative. Pe tot parcursul anului 2013,
experiiASFndomeniulsupravegheriiSectoruluiasigurrilorreasigurrilorauacordatasistenentitilor
raportoarenvedereansuiriinoutilorprivindplatformaderaportare,antocmiriicorectearaportrilor5,
procescarecontinuinprezent.
Personalul cu atribuii de supraveghere n Sectorul asigurrilorreasigurrilor a participat la dezvoltarea
platformei IT Dashboard, aplicaie care are ca obiectiv s devin un instrument de monitorizare
a indicatorilor de prudenialitate la nivel de societate i pe ansamblul pieei de asigurri, precum i de
analizndinamicaindicatorilorspecifici.
Tot n cursul anului 2013 a fost dezvoltat o platform de raportare pentru informaiile noi solicitate
n perioada de pregtire a trecerii la Solvabilitate II, folosind taxonomia XBRL6 recomandat de EIOPA.
ASF are n vedere actualizarea machetelor i formulelor de calcul implementate n cadrul platformei
deraportarecunoilemodificrilaSpecificaiileTehnicetransmiseulteriordeEIOPA.
4

Baza de date CEDAM a fost implementat i este meninut de ASF n baza Ordonanei de urgen nr. 189/2005
pentru stabilirea unor msuri privind vehiculele rutiere nmatriculate i n conformitate cu Directiva Parlamentului European
i a Consiliului Europei nr. 2000/26/CE privind armonizarea legislaiilor statelor membre privind asigurarea de rspundere civil
pentru daunele decurgnd din circulaia autovehiculelor. Rolul acestei baze dedate este acelade a oferi oeviden centralizat
apolielorRCAncheiatepeteritoriulRomniei,attnscopuluneimaibuneurmririarespectriilegislaieinvigoare,ctipentru
afacilitaaccesultuturorpersoanelorinteresatelainformaiilegatedeexistenauneipolieRCApentruunanumitautovehicul.
5
MajoritatearaportrilornouintrodusesuntrecomandatedeEIOPAifacpartedinimplementareaSolvabilitateII.
6
XBRLesteunstandardinternaionalpentrupublicarea,schimbulianalizafinanciaradatelorraportate.
191

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Colaborareainterinstituionalcuprivirelasupraveghereapieeiasigurrilor
Personalul de specialitate din cadrul ASF sa ocupat de ntocmirea certificatelor de solvabilitate,
princaresecomunicautoritilorcompetentealestatelormembredovadadeineriidectreasigurtori
amarjeiminimedesolvabilitate.
ntemeiulprotocoalelorncheiatecualteautoritiiorganismedinRomnia(precumBancaNaionala
Romniei, Institutul Naional de Statistic, Ministerul Finanelor Publice sau Consiliul Concurenei),
ASFelaboreazitransmiteperiodicinformaiiprivindpiaaasigurrilor,precumialterapoartesolicitate
deacesteinstituii.
n anul 2013 ASF a participat, dup consultri cu societile de asigurare, la proiectul de modificare
a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor, alunecrilor de
tereniinundaiilor,republicat,nsensuldeapermitetuturorasigurtorilorautorizaissubscrieriscuri
de catastrof, s ncheie asigurri obligatorii PAD, n baza unor contracte de coasigurare i/sau
intermedierencheiatecuPAID,acestaredevenindastfeluniculgestionaralasigurriiobligatoriimpotriva
dezastrelornaturalealocuinelor.ProiectulsaconcretizatprinLegeanr.243/2013pentrumodificareai
completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor,
alunecrilordetereniinundaiilor,ceafostpublicatnMonitorulOficialnr.456din24.07.2013.
Totodat, ASF a avut contribuii n cadrul grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Sntii,
dincarefacparteireprezentaniaiColegiuluiMedicilor,aiUNSAR,aiColegiuluiDentitiloriaiAsociaiilor
Pacienilor,nvedereaelaborriiTitluluiXVRspundereacivilapersonaluluimedicaliafurnizoruluide
produse i servicii medicale, sanitare i farmaceutice din proiectul de lege pentru modificarea i
completareaLegiinr.95/2006privindreformandomeniulsntii.
ASF sa implicat n activitatea grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Turismului, alturi de
Autoritatea Naional pentru Turism, n vederea elaborrii proiectului de modificare i completare
aOrdinuluinr.235/2001privindasigurareaturitilorncazulinsolvabilitiisaufalimentuluiagenieideturism.
UnaltgrupdelucrupeplannaionallacarespecialitiidincadrulASFauavutcontribuiiestecelconstituit
la nivelul unor Comisii din cadrul Camerei Deputailor, avnd ca obiect definitivarea proiectului de lege
privindaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.195/2002privindcirculaiapedrumurilepublice,
cu precdere n ceea ce privete capitolul referitor la accidentul de circulaie din care au rezultat numai
pagubemateriale.
Urmrirea gradului de acoperire n asigurarea RCA a parcului auto din Romnia reprezint o preocupare
permanent a ASF, n vederea ncadrrii n limitele impuse de Uniunea European. Pentru aceasta
ASF monitorizeaz i compar numrul de vehicule asigurate cu numrul vehiculelor nmatriculate,
aciune desfurat n colaborare cu Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV) din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor. n acest sens, n baza prevederilor OUG nr.
189/2005pentrustabilireaunormsuriprivindvehiculelenmatriculate,aprobatcuunelemodificriprin
Legea432/2006,afostncheiatladatade13.06.2013ProtocoluldeCooperarentreASFiDRPCIVprivind
schimbuldeinformaiinvedereacreteriiprocentuluidevehiculerutiereasigurateRCA.
Colaborareacualteautoritidesupraveghereiinstituiieuropeneaavutunrolimportantnactivitatea
de supraveghere din Sectorul asigurrilorreasigurrilor. Experii ASF au continuat s participe activ
n colegiile de supraveghere ale grupurilor de asigurri constituite la nivelul Uniunii Europene, n cadrul

192

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

comitetului constituit la EIOPA pe tema raportrilor (IGSRR) i au rspuns solicitrilor de informaii


de la EIOPA, att informaii pentru raportul anual al EIOPA privind stabilitatea financiar ct i diverse
chestionareprivindaspectecalitativesauinformaiicantitative.nacelaitimpaufosttransmiserspunsuri
lanumeroasechestionare,aufostformulatepunctedevedereiaufosttransmiiindicatorispecificictre
organismeleeuropeneiinternaionale,precumEIOPA,FMI,BancaMondial.
Concluziile i experiena activitilor de supraveghere au fost valorificate n procesul de elaborare
aproiectelordemodificare/completareanormeloremisedeASFdarilaconferineiseminariiorganizate
ncadrulprocesuluidepregtireanouluiregimdesupraveghereSolvabilitateII.

1.2.ReglementareaSectoruluiasigurrilorreasigurrilor
n ceea ce privete legislaia primar aplicabil domeniului asigurrilor este de menionat faptul c,
ncursulanului2013afostmodificatLegeanr.32/2000privindactivitateadeasigurareisupravegherea
asigurrilor prin Legea nr. 272/2013 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentar a instituiilor de credit, a societilor de
asigurare i/sau de reasigurare, a societilor de servicii de investiii financiare i a societilor de
administrare a investiiilor dintrun conglomerat financiar, a Ordonanei de urgen a Guvernului
nr.99/2006privindinstituiiledecreditiadecvareacapitaluluiiaLegiinr.32/2000privindactivitateade
asigurareisupraveghereaasigurrilor.
Modificarea asigur transpunerea dispoziiilor art. 1 pct. 1 i 2 din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului
European i a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE i 2009/138/CE n ceea ce privete supravegherea suplimentar a entitilor financiare
careaparinunuiconglomeratfinanciar.
Pe plan european, n contextul n care Parlamentul European, Comisia European i Consiliul Uniunii
Europene au finalizat negocierile (aa numitul trialog) i au ajuns la un consens asupra proiectului de
DirectivOmnibusIIdemodificareaDirectivei2009/138/CEprivindSolvabilitateIIabianlunanoiembrie2013
(calendarul convenit anterior fiind cu mult depit), n anul 2013 sa impus adoptarea de urgen
auneinoidirectivedeamnareadatelordetranspunereirespectivdeaplicareaDirectivei2009/138/CE.
Cunoscut sub denumirea de Quick Fix Directive II, Directiva 2013/58/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) n ceea ce
privete data pentru transpunerea acesteia i data de aplicare a acesteia, precum i data de abrogare
aanumitordirective(SolvabilitateI),publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L341din18/12/2013,
amndatadetranspunerenlegislaiilestatelormembredela30iunie2013la31martie2015,respectivdata
deaplicareanouluiregimdesolvabilitatedela1ianuarie2014la1ianuarie2016.
ConsensulprivindproiectuldedirectivOmnibusIIafostobinutdupce,nprealabil,laniveleuropeana
fost derulat un amplu exerciiu de evaluare privind impactul prevederilor referitoare la produsele de
asigurri cu garanii pe termen lung asupra cerinelor de capital de solvabilitate
(LTGAlongtermguaranteeassesment),aspectcareacreatcelemaimultecontroverseicareacauzat
prelungirirepetatealetermenelordefinalizareanegocierilor.
LTGAsaderulatnperioadamartieaprilie2013iaimplicatparticipareaasigurtoriloriaautoritilor
naionale de supraveghere din toate statele membre UE, fiind coordonat de EIOPA, care a livrat raportul
193

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

finalagregatctreparticipaniilatrialogniunie2013.Scopulexerciiuluiafostaceladeatestametodele
propuse a fi introduse n proiectul directivei Omnibus II i anume: prima de echilibrare (MA), prima de
lichiditate contraciclic (CCP), extrapolarea i msurile tranziionale. ASF a trimis la EIOPA rezultatele
cantitative pentru fiecare participant la LTGA (n form anonim) i chestionarul calitativ
(n form agregat), doi reprezentani ai ASF participnd ulterior la validarea rezultatelor i respectiv,
laelaborarearaportuluilaniveleuropean.
n absena unei decizii politice privind directiva Omnibus II, n anul 2013 EIOPA a emis patru ghiduri,
cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014, privind etapa de pregtire pentru implementarea regimului
desupraveghereSolvabilitateII.
Scopulacestorghiduri,careaufostaprobatedeConsiliulSupraveghetorilorEIOPAndatade25septembrie2013,
este de a preveni adoptarea de soluii diferite de ctre autoritile naionale competente n vederea
promovriicelormaibunepracticidesupravegheresubcerineledirectiveiSolvabilitateII.
Celepatrughiduri,avndcatermendeaplicaredatade01.01.2014,sereferla:
sistemuldeguvernan,inclusivsistemuldemanagementalriscurilor;
analizareaprospectivdesocietiledeasigurriapropriilorriscuri;
procesul de evaluare prealabil a modelului intern (utilizat pentru calculul cerinei de capital
desolvabilitatenregimulSolvabilitateII);
transmitereainformaiilorctreautoritateanaionalcompetent.
La nivelul ASF sa apreciat c o aplicare brusc a cerinelor directivei Solvabilitate II, fr o pregtire
prealabil, att din partea asigurtorilor ct i a Autoritii, ar crete riscul ca impactul asupra pieei,
inclusiv asupra asigurailor, s fie unul negativ. n aceste condiii i avnd n vedere faptul c, potrivit
Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al Consiliului de instituire a EIOPA,
ghidurile sunt supuse procedurii de conformare sau explicare (comply or explain), ASF a optat pentru
preluareaprevederilorcelor4ghidurincadruldereglementareisupraveghereasectoruluiasigurrilor,
emindnacestsensDecizianr.47/2013.Deasemenea,ASFarealizatunGlosardetermeniSolvabilitate
II,ceineseamaideobservaiileprimitedelaasociaiileprofesionalealeasigurtorilor.
Caurmareademersurilorntreprinsenanul2013,ASFabeneficiatdeexpertizaunorspecialitidincadrul
autoritii din Marea Britanie (Prudential Regulation Authority PRA), n cadrul unui seminar tehnic
care a avut loc n februarie 2014 avnd ca tematic central modelele interne ce pot fi utilizate
desocietiledeasigurarepentrucalcululcerineidecapitaldesolvabilitatesubregimulSolvabilitateII.
n anul 2013, cadrul legislativ aplicabil asigurtorilor i intermediarilor n asigurri din Romnia a fost
completatimodificatprinurmtoareleactenormative:
OrdinulpreedinteluiCSAnr.1din11.01.2013pentrumodificareaicompletareaNormelorprivindPoolul
de Asigurare mpotriva Dezastrelor Naturale, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de
SupraveghereaAsigurrilornr.17/2009(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.47din22.01.2013):
actualizeazcondiiilencareasigurtoriipotdeveniacionariPAID;
modific/introduce prevederi de natur s clarifice procedura de decontare de ctre PAID
a cheltuielilor efectuate de asigurtori cu activitatea de constatare a prejudiciilor i
platadespgubirilorcaurmareaproduceriiriscurilorasigurateobligatoriu;

194

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

OrdinulpreedinteluiCSAnr.2din15/01/2013pentrumodificareanoteianexeinr.4laNormeleprivind
autorizarea i desfurarea activitii de subscriere i cedare n reasigurare a riscurilor de catastrof
natural,pusenaplicareprinOrdinulpreedinteluiComisieideSupraveghereaAsigurrilornr.12/2012
(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.48din22/01/2013);
Ordinul preedintelui CSA nr. 3 din 16.01.2013 pentru modificarea i completarea Normelor privind
asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule,
puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 14/2011
(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.41din18.01.2013),cumodificrileicompletrileulterioare:
noi obligaii n sarcina asigurtorului n sensul solicitrii de documente justificative la ncheierea
polielor RCA, innd cont de faptul c acetia i asum rspunderea pentru documentele
deasigurareemise;
seintroduceobligaiaasigurtorilordeaideterminatarifeledeprimpracticatepentruasigurarea
obligatorie RCA cu un anumit nivel de ncredere i cu respectarea principiilor actuariale general
acceptate. Scopul emiterii actului normativ a fost acela ca nivelul tarifelor RCA rezultat
sfieunulcorectisuficientpentruacoperireatuturorriscurilorasumateiacheltuieliloraferente;
Ordinul preedintelui CSA nr. 4 din 17.01.2013 pentru modificarea Normelor privind condiiile i
modalitile de comunicare electronic a unor informaii referitoare la contracte de asigurare,
puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 10/2012
(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.56din24.01.2013):
eliminarea, pentru societile de asigurare autorizate s practice asigurarea obligatorie de
rspunderecivilpentru prejudiciiproduse prinaccidente devehicule, aobligaieidea transmite
informaii complete privind evenimentele rutiere produse ctre baza de date pentru evidena
evenimentelorrutiereREVER;
OrdinulpreedinteluiCSAnr.5din17.01.2013pentrumodificareaanexeilaNormeleprivindmetodologia
de calcul i eviden a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurri generale,
puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.109/2003
(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.59din28.01.2013):
stabilete o nou metodologie de calcul al rezervei de daune neavizate aferent contractelor
deasigurriobligatoriiderspunderecivilpentruprejudiciiproduseprinaccidentedevehicule;
Ordinul preedintelui CSA nr. 6 din 23/01/2013 pentru modificarea i completarea Normelor privind
autorizarea i funcionarea asigurtorilor, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de
SupraveghereaAsigurrilornr.16/2012(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.66din31/01/2013);
OrdinulpreedinteluiCSAnr.7din04/02/2013pentrupunereanaplicareaNormelorprivindncheierea
exerciiuluifinanciar2012pentrusocietiledindomeniulasigurrilor(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,
nr.100din20/02/2013);
Ordinul preedintelui CSA nr. 8 din 04.02.2013 privind cota procentual pentru contribuia asigurtorilor
laFonduldeprotecieavictimelorstrzii(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.84din07.02.2013):
stabiletecontribuiaasigurtorilorcarepracticasigurareaobligatoriederspunderecivilpentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule, la Fondul de protecie a victimelor strzii, aferent
anului2013,lacotaprocentualde1%dinvolumulprimelorbrutencasatepentruaceastasigurare;

195

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

OrdinulpreedinteluiCSAnr.9din08/02/2013pentrumodificareaNormelorprivindcalificareaprofesional
ipregtireacontinuaintermediarilornasigurri,pusenaplicareprinOrdinulpreedinteluiComisiei
deSupraveghereaAsigurrilornr.9/2012(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.95din15/02/2013);
Ordinul preedintelui CSA nr. 10 din 25/03/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind
autorizareabrokerilordeasigurarei/saudereasigurare,precumicondiiiledemeninereaacesteia,
puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 15/2010
(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.176din01/04/2013);
Ordinul preedintelui CSA nr. 11 din 11/04/2013 pentru modificarea Normelor privind autorizarea i
funcionarea asigurtorilor, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere
aAsigurrilornr.16/2012(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.223din18/04/2013);
Ordinul preedintelui ASF nr. 2 din 16/05/2013 pentru modificarea Normelor privind calificarea
profesional i pregtirea continu a intermediarilor n asigurri, puse n aplicare prin Ordinul
preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 9/2012 (Publicat n Monitorul Oficial, Partea I,
nr.290din22/05/2013);
Norma ASF nr. 3 din 22/07/2013 pentru punerea n aplicare a Sistemului de raportare contabil
la 30 iunie 2013 a societilor din domeniul asigurrilor (publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 463
din26/07/2013).
Norma nr. 6 din 14.08.2013 privind Poolul de Asigurare mpotriva Dezastrelor Naturale
(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.521din20.08.2013):
armonizeaz prevederile legislaiei secundare cu dispoziiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea
obligatoriealocuinelormpotrivacutremurelor,alunecrilordetereniinundaiilor,republicat;
Norma nr. 7 din 14.08.2013 privind forma i clauzele cuprinse n contractul de asigurare obligatorie
alocuinelormpotrivacutremurelor,alunecrilordetereniinundaiilor(publicatnMonitorulOficial,
ParteaI,nr.521din20.08.2013):
armonizeaz prevederile legislaiei secundare cu dispoziiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea
obligatoriealocuinelormpotrivacutremurelor,alunecrilordetereniinundaiilor,republicat;
NormaASFnr.11din11/09/2013privindimplementareaprincipiuluiegalitiidetratamentntrefemei
i brbai n ceea ce privete accesul la serviciile din domeniul asigurrilor i furnizarea de servicii
ndomeniulasigurrilor(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.593din20/09/2013):
prinhotrreaCuriideJustiieaUniuniiEuropene(CJUE)din1martie2011,ncauzaTestAchats
(C236/09), ncepnd cu 21 decembrie 2012 au devenit inaplicabile prevederile art. 5 alin. (2) din
Directiva2004/113/CE,carepermiteauprimeibeneficiidifereniatepesexendomeniulasigurrilor;
ca urmare a deciziei CJUE, sa impus necesitatea modificrii legislaiei secundare romne
n domeniul asigurrilor, ns acest lucru reclama, n prealabil, modificarea n concordan
a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitii
de tratament ntre femei i brbai n ceea ce privete accesul la bunuri i servicii i furnizarea
de bunuri i servicii, care a transpus la nivel primar Directiva 2004/113/CE. Aceasta deoarece,
deinarticolul7alin.(1)dinOUGeraprevzutprincipiulprimeloribeneficiilorunisexnasigurri,
la alin. (2) se prevedea o excepie de la acest principiu, atunci cnd elementul sex,
folosit n determinarea primelor i beneficiilor n asigurri, era un factor determinant
nevaluareariscului,iardateleactuarialeistatisticefolositeeraurelevanteirealiste;

196

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

OUGnr.61/2008afostmodificatprinLegeanr.128/2013pentruabrogareaalin.(2)(4)aleart.7
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitii
de tratament ntre femei i brbai n ceea ce privete accesul la bunuri i servicii i furnizarea
de bunuri i servicii, fapt care a permis ulterior ASF s emit Norma nr. 11/2013 care asigur
concordana cu modificrile aduse legislaiei primare romne n materie i implicit cu hotrrea
CJUEncauzaTestAchats;
Norma abrog Ordinul preedintelui CSA nr. 6/2009 pentru punerea n aplicare a Normelor privind
implementarea principiului egalitii detratament ntre femeii brbain ceea ce privete accesul
laserviciiledindomeniulasigurrilorifurnizareadeserviciindomeniulasigurrilor;

Norma ASF nr. 15 din 08/11/2013 pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Normele privind autorizarea i
funcionarea asigurtorilor, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere
aAsigurrilornr.16/2012(publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.715din20/11/2013);
Norma ASF nr. 17 din 27/11/2013 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor
de asigurare i/sau de reasigurare, precum i condiiile de meninere a acesteia, puse n aplicare prin
OrdinulpreedinteluiComisieideSupraveghereaAsigurrilornr.15/2010(publicatnMonitorulOficial,
ParteaI,nr.784din14/12/2013).

1.3.Autorizarea/avizareansectorulasigurrilorreasigurrilor
Catipurideactivitidesfurate,nanul2013activitateadeautorizareafostcompusnprincipaldin:
autorizareasocietilordeasigurarei/saureasigurare;
aprobareapracticriiunornoiclasedeasigurare;
aprobareasubscrieriiriscurilordecatastrofenaturale;
aprobarea i avizarea modificrilor aduse actelor constitutive ale societilor de asigurare
i/saureasigurarecareauconstatnprincipaln:
schimbareadenumiriisocietii;
nfiinarea/desfiinarea/schimbareasediuluipunctelordelucru/ageniilor/sucursalelor;
aprobareadirectorilorgeneraliidirectoriloradjunci/consiliuluideadministraie;
aprobareamembrilordirectoratului/consiliuluidesupraveghere;
aprobareaaltorpersoanesemnificative;
cesiunea/vnzareacumprareadeaciuni;
majorarea/reducereacapitaluluisocial;
aprobareaacionarilorsemnificatividireci/indireci;
transferurideportofolii,fuziuni;
extinderea desfurrii activitii de asigurare pe teritoriul Uniunii Europene, conform dreptului
destabiliresaualibertiideaprestaservicii;
sancionareasocietilordeasigurarei/saureasigurareiapersoanelorsemnificative;
autorizareabrokerilordeasigurarei/saureasigurare;
aprobarea i avizarea modificrilor aduse actelor constitutive ale brokerilor de asigurare
i/saureasigurare,careconstaunprincipaln:
majorareacapitaluluisocial;
cesiunideaciuni/prisociale;
acionari/asociaisemnificativi;

197

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

aprobareaconductoruluiexecutiv/directoruluigeneral;
aprobareadenoiadministratori;
schimbareadenumiriisocietii;
completareaobiectuluideactivitatecu:
pensiifacultativei/sauprivate;
activitideevaluarearisculuiiapagubelor;
sancionareabrokerilordeasigurarei/saureasigurare;
avizareaagenilordeasiguraresubordonai;
actualizarea bazei de date, n aplicaia electronic comun pe ASF Sectorul asigurrilor
reasigurrilorpentruRegistrulAsigurtoriloriaBrokerilordeAsigurare,precumiabazeidedate
privind societile i intermediarii de asigurare autorizai n Romnia care notific intenia
de a desfura activitate pe teritoriul UE, conform liberei circulaii a serviciilor sau a dreptului
destabilire;
autorizareafurnizorilordeprogrameeducaionaleiatestarealectorilorndomeniulasigurrilor.

Activitideautorizare/avizareasocietilordeasigurarereasigurare
La data de 31 decembrie 2013 erau autorizate s desfoare activitate de asigurare 37 de societi
de asigurare, din care: 8 societi compozite (asigurri generale i asigurri de via), 20 de societi
carepracticnumaiasigurrigeneralei9societicarepracticnumaiasigurridevia.
Anterior nfiinrii ASF, n urma activitii de autorizare desfurate de CSA n anul 2013 a fost aprobat
transferulportofoliuluideasigurridelaSocietateaAEGONAsigurrideViaSActreSocietateaAEGON
TowarzystwoUbezpieczennaycieSAinconsecinretragerealacerereaautorizaieidefuncionarea
SocietiiAEGONAsigurrideViaSA.
De asemenea, CSA a autorizat schimbarea denumirii societii Platinum Asigurri Reasigurri SA
n Gothaer Asigurri Reasigurri SA i a avizat notificarea extinderii activitii n statele membre UE
nbazalibertiideaprestaserviciipentrusocietateaOnixAsigurriSA.
Tot n prima parte a anului 2013, CSA a aprobat majorarea capitalului social pentru urmtoarele
10societideasigurare:
AxaLifeInsuranceSA;
FataAsigurriSA;
INGAsigurrideViaSA;
OmniasigViennaInsuranceGroupSA;
GothaerAsigurriReasigurriSA;
GroupamaAsigurriSA;
SocietateadeAsigurareReasigurareCityInsuranceSA;
ForteAsigurriReasigurriSA;
SignalIdunaAsigurrideViaSA;
GermanRomanianAssuranceSA.
UlteriornfiinriiASF,caurmareaactivitiiacesteia,peparcursulanului2013aufostaprobate:
fuziunea prin absorbie ntre Societatea Metropolitan Life Asigurri, n calitate de societate
absorbantiSocietateaAlicoAsigurriRomniaSA,ncalitatedesocietateabsorbit;
transferulportofoliuluideasigurridelaSocietateaAlicoAsigurriRomniaSActreSocietatea
MetropolitanLifeAsigurriSA;
198

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

majorareacapitaluluisocialpentruurmtoarele10societideasigurare:
AxaLifeInsuranceSA;
FataAsigurriSA;
EuroinsRomaniaAsigurareReasigurareSA;
INGAsigurrideViaSA;
CompaniadeAsigurriReasigurriEximRomaniaSA;
GothaerAsigurriReasigurriSA;
AsigurareReasigurareASIMEDSA;
ABCAsigurriReasigurriSA;
ERGOAsigurriDeViaSA;
ASITOkapitalSA;
diminuareacapitaluluisocialpentruurmtoareledousocietideasigurare:
ATEInsuranceRomaniaSA;
GothaerAsigurriReasigurriSA;
retragerea la cerere a autorizaiei de funcionare a Societii Alico Asigurri Romnia SA
ulteriortransferriiportofoliuluideasigurrictreSocietateaMetropolitanLifeAsigurriSA;
schimbareadenumiriiSocietiiComercialeAsigurareReasigurareAstraSAnSocietateaAsigurare
ReasigurareAstraSA(prinefectullegii);
notificarea extinderii activitii n statele membre UE n baza libertii de a presta servicii
pentrusocietile:
SocietateadeAsigurareReasigurareCityInsuranceSA;
MetropolitanLifeAsigurriSA;
ForteAsigurriReasigurriSA;
pentru urmtorii asigurtori, extinderea activitii n statele membre UE n baza dreptului
destabilire:
OnixAsigurriSA;
SocietateaAsigurareReasigurareAstraSA.

Tot n anul 2013, ASF a sancionat conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
urmtoriitreiasigurtori:
OnixAsigurriSA(avertismentscris);
EurekoAsigurriSA(amend5.000delei);
ATEInsuranceRomaniaSA(amend5.000delei).
Activitideautorizare/avizarepesegmentulasigurrilorobligatorii
n ceea ce privete practicarea asigurrilor obligatorii, n anul 2013 un numr de 11 asigurtori au avut
autorizare pentru desfurarea activitii RCA. Totodat, un numr de 22 de societi autorizate
s practice riscuri de catastrof ncheiau n numele PAID polie de asigurare obligatorie a locuinelor
mpotrivacutremurelor,alunecrilordetereniinundaiilor,astfel:
12asigurtoriacionariaiPAID;
10asigurtoricucarePAIDancheiatprotocoaledecolaborare.
PAID a ncheiat protocoale de colaborare, ulterior modificrilor aduse Legii nr. 260/2008, republicat,
respectivncepndcudatade27.07.2013cu:ALLIANZ,OMNIASIG,ASIROM,GARANTA,EXIM,ASITO,FATA,
ASIMED,FORTEiEUROLIFE.

199

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Activitideautorizare/avizareabrokerilordeasigurare
La data de 31 decembrie 2013 erau autorizai s desfoare activitate de intermediere un numr de
593debrokerideasigurare.
n anul 2013, anterior nfiinrii ASF, CSA a aprobat cererea de obinere a autorizaiei de funcionare
cabrokerdeasigurare/reasigurarepentruurmtoareleaptesocieti:
CBGLOBBrokerdeAsigurareSRL;
HealthSmartInvestmentsBrokerdeAsigurareSRL;
AvantiInsuranceBrokerdeAsigurareSRL;
TopazBrokerdeAsigurareReasigurareSRL;
DirectlineBrokerdeAsigurareSRL;
RKABURGBrokerdeAsigurareSRL;
ISPOBrokerdeAsigurareSRL.
De asemenea, CSA a aprobat n anul 2013 majorarea capitalului social pentru un numr de ase brokeri
deasigurare/reasigurare:
ConsiliumBrokerdeAsigurareSRL;
BaldorInsuranceBrokerSRL;
MarshalyZepterInsuranceFinancialAssociated,BrokerdeAsigurareReasigurareSRL;
DoioAsigBrokerdeAsigurareSRL;
StemmaBrokerdeAsigurareSRL;
UnityBrokerdeAsigurareReasigurareSRL.
Totodat,CSAaaprobatdiminuareacapitalurilorsocialepentrusocietateaTrygonBrokerdeAsigurareSRL.
Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
i a normelor n vigoare, CSA sancionat cu amend doi brokeri de asigurare, Peia Group Broker
de Asigurare SRL i EURIAL Broker de Asigurare SRL. n acelai interval de timp, CSA a sancionat
cuavertismentscrispatrubrokerideasigurare,respectiv:PerfectAsigBrokerdeAsigurareSRL;ASIPREST
BrokerdeAsigurareSRL,SfinxBrokerdeAsigurareSRLiUNIASIGBrokerdeAsigurareSRL.
Dup nfiinarea ASF, aceasta a aprobat cererea de obinere a autorizaiei de funcionare ca broker
deasigurare/reasigurarepentruurmtoarelesocieti:
VisionwareBrokerdeAsigurareSRL;
CruxInsuranceBrokerSRL;
RenkerBrokerdeAsigurareSRL;
AroAsigurriRomaniaBrokerdeAsigurareSRL;
ShantiDoBrokerdeAsigurareSRL;
GordianBrokerdeAsigurareReasigurareSRL;
ForsafeBrokerdeAsigurareSRL;
SavulescuBrokerdeAsigurareSRL;
AlbertBrokerdeAsigurareSRL;
DynamichBrokerdeAsigurareSRL;
ImpulsBrokerdeAsigurareSRL;
InterservTotalBrokerdeAsigurareSRL;

200

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

PreventivInsuranceBrokerSRL;
TineeaBrokerdeAsigurareSRL;
FabricadeAsigurriBrokerdeAsigurareSRL;
CrestAsigBrokerdeAsigurareSRL;
SavinvestC.I.BrokerdeAsigurareSRL;
BogdanInsuranceBrokerdeAsigurareReasigurareSRL;
ZoomInsuranceReinsuranceBrokerSRL;
AsigCenterBrokerdeAsigurareSRL.

n anul 2013 ASF a aprobat majorarea capitalului social pentru un numr de 8 brokeri
deasigurare/reasigurare:
GepaBrokerdeAsigurareSRL;
ProximusBrokerdeAsigurriSRL;
ZurichBrokerdeAsigurareReasigurareSRL;
PintilieBrokerdeAsigurareSRL;
MAIBrokerdeAsigurareReasigurareSRL;
DeconInsuranceBrokerdeAsigurareSRL;
OVBAllfinanzRomaniaBrokerdeAsigurareSRL;
CredoInsuranceBrokerSRL.
Tot n anul 2013 ASF a aprobat schimbarea denumirii unei societi, din Coris Roumanie Broker
de Asigurare Reasigurare SRL n AprilBroker de Asigurare Reasigurare SRL, i diminuarea capitalurilor
sociale pentru doi brokeri de asigurare, Staff Broker de Asigurare SRL i Logos Broker de Asigurare SRL.
n acelai interval de timp, Societatea Zurich Broker de Asigurare Reasigurare SRL a notificat extinderea
activitiideintermedierenstatelemembreUEnbazalibertiideaprestaservicii.
Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
i a normelor n vigoare, ASF a sancionat cu interzicerea temporar a exercitrii activitii societatea
UIRB United Insurance Reinsurance Broker SA i societatea Felix Insurance Broker de Asigurare
Reasigurare SRL (pentru care n 2014 sa dispus reluarea activitii). De asemenea, ASF a sancionat
cuamendsocietateaSfinxBrokerdeAsigurareSRLicuavertismentscrissocietateaGeneralInsurance&
ConsultingBrokerdeAsigurareReasigurareSRL.
Pentru a facilita obinerea unor informaii utile publicului larg, ASF actualizeaz permanent
Registrul asigurtorilor i brokerilor de asigurare/reasigurare, Registrul furnizorilor de programe
educaionale n domeniul asigurrilor, precum i Registrul lectorilor, toate cele trei putnd fi consultate
npaginiledeinternetaleASF.

1.4.Proteciaconsumatorilordeasigurri
n anul 2013 personalul din cadrul ASF a furnizat ctre persoanele fizice/juridice, la solicitarea acestora,
puncte de vedere i rspunsuri privind legislaia referitoare la asigurrile obligatorii. n cea mai mare
parte,cele1.002ntrebri/solicitrideclarificareprimitencadrulDirecieiAsigurriObligatoriidinpartea
persoanelor fizice/juridice au vizat: modul de aplicare al sistemului bonusmalus, modul de stabilire
al tarifelor de prim RCA, valabilitatea polielor de asigurare, modul de respectare a obligaiei privind
ncheiereaasigurriiobligatoriipentrulocuineetc.

201

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ncadrulASF,soluionareapetiiilorprimitenlegturcupiaaasigurrilorsarealizatdeDireciaProtecia
Asigurailor,alecreiactivitiauconstatnprimirea,nregistrarea,analizareaiformulareaderspunsuri
lapetiiile,respectivcererile,reclamaiile,sesizrileformulatenscrisoriprinpotelectronic.Prinserviciul
Relaii cu Publicul din cadrul acestei direcii, ASF a acordat asisten de specialitate n domeniul
asigurrilor i sau transmis informaiile necesare asigurailor/pgubiilor, pentru clarificarea/soluionarea
problemelor cu care se confrunt. A fost facilitat accesul asigurailor la asistena de specialitate
prinintermediullinieitelefonicedetipultelverdeDialogASF.
Activitateadesoluionareapetiiilorsarealizatprinanalizareadosarelordedauncareaufcutobiectul
acestora n raport cu aspectele semnalate de peteni, precum i a notelor de fundamentare solicitate
societilor de asigurare cu privire la modul de instrumentare a dosarelor, urmrinduse respectarea
dectreasigurtorialegislaieinvigoaredindomeniulasigurrilor,precumiacondiiilorcontractuale.
n situaiile n care soluiile adoptate de societile de asigurare reclamate sau dovedit a fi insuficient
fundamentate sau au existat divergene de opinie, sa solicitat reanalizarea dosarelor i/sau
au fost organizate ntlniri cu persoanele abilitate din cadrul societilor n cauz, n vederea clarificrii
speelorcareaufcutobiectulpetiiilor.
Totodat, n vederea protejrii intereselor consumatorilor de asigurri, personalul ASF cu atribuii
n activitatea de protecie a asigurailor sa alturat specialitilor n control la realizarea aciunilor
decontrolperiodiciinopinatefectuatelasediulsocietilordeasigurare.
n aplicarea i respectarea prevederilor Ordonanei nr. 27/2002 privind reglementarea activitii
desoluionareapetiiilor,ncadrulASFafostpstratnmodpermanentoevidenlaziatuturorpetiiilor
primite,prinnregistrareaacestorantrobazdedatecreatspecialiactualizatpermanent.
n cursul anului 2013 au fost nregistrate n mod unic pe petent, analizate i soluionate
13.475depetiiitransmisedeasigurai/pgubii.Suplimentarfadeacestea,pentruinformareacorect
a asigurailor, ASF a transmis 451 de rspunsuri la solicitrile de informaii primite din partea
consumatorilor/potenialilorconsumatorideasigurri.
FiguraII1Evoluianumruluidepetiiitransmisedeasigurai/pgubii
16.000
14.000
12.000

13.475
12.041

10.000
8.000
6.000

7.570

4.000
2.000
0

2011

2012

2013

Sursa:ASF

Creterea cu 11,91% a numrului de petiii n 2013 fa de 2012 a fost determinat de sporirea cu circa
6,03%anumruluitotaldecontractenoideasigurarencheiate,precumideexistenalasfritulanului2012,
n evidenele societilor de asigurare, a unui numr de 384.092 de daune avizate i nelichidate,
202

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

dosarecareaufostinstrumentateifinalizatenanul2013.Astfel,numruldepetiiinregistratenanul2013
reprezint 1,5361% din numrul total de daune avizate de asigurtori i 0,0776% din numrul total
alcontractelordeasigurareaflatenvigoarenanul2013.
Analizanumruluidepetiiitransmisedeasigurai/pgubiinanul2013,efectuatdistinctpentruperioada
funcionriiCSA(ianuarieaprilie),iperioadaulterioarnfiinriiAutoritiideSupraveghereFinanciar,
arat faptul c n perioada ianuarie aprilie 2013 sa nregistrat o cretere cu 31,68% fa de aceeai
perioadaanului2012,ntimpcenperioadamaidecembrie2013sanregistratocreterecu4,20%.
TabelulII1Numrulpetiiilornregistrateisoluionatenanul2013

Ianuarieaprilie
Maidecembrie
TOTAL
Sursa:ASF

Petiiinregistraten
Petiiinregistraten
Cretere%n2013
%dintotalan2012
%dintotalan2013
anul2012
anul2013
fade2012
3.377
28,05
4.447
33,00
31,68
8.664
71,95
9.028
67,00
4,20
12.041
100,00
13.475
100,00
11,91

PetiiinaintateCSA
Dintotalulde4.447depetiiinregistratenperioadaianuarieaprilie2013unnumrde3.031depetiii
au fost soluionate n favoarea petenilor, ca urmare a interveniei autoritii de supraveghere,
reprezentndunprocentde68,16%dintotalulnregistratnaceastperioad.Aspectulcelmaidesreclamat
de peteni n perioada ianuarie aprilie 2013 a fost plata parial sau neplata despgubirilor/valorilor de
rscumprare, acesta fcnd obiectul a 4.156 de petiii (93,46% din total). Cea mai mare pondere
ntotalulpetiiilornregistratelaCSAnperioadaianuarieaprilie2013odeincelenregistratepeclasa
asigurrilor generale, cu un numr de 4.393 (98,79% din total). n cadrul acestei categorii au dominat
petiiile n legtur cu polie RCA i Carte Verde, n numr de 3.064 (68,90% din totalul petiiilor
consemnatenianuarieaprilie2013),ncreterecu29,50%fadeaceeaiperioadaanului2012.

FiguraII2Numrdepetiiitransmisedeasigurai/pgubiictreCSA
PetiiinregistratenIanuarie Aprilie2012
PetiiinregistratenIanuarie Aprilie2013
1.400
1.191

1.200

1.130

1.000
800

1.086

1.040

1.002
818

794

763

600
400
200
0
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Sursa:ASF

Scderea numrului de petiii nregistrate pe clasa asigurrilor de via se datoreaz realizrii de ctre
asigurtoriauneiinformrimaibuneaclienilor,ncdinfazaprecontractual,asupracondiiilordeasigurare

203

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

a riscurilor ct i a evalurii nevoilor financiare ale acestora (potrivit prevederilor Ordinului CSA 23/2009,
cumodificrileicompletrileulterioare),astfelnctprodusulalesscorespundnecesitilorlor.
TabelulII2StructurapetiiilornregistratelaCSA,peclasedeasigurri

I. Asigurrigenerale(1+2+3+4)
1AsigurritipCASCO
2AsigurriobligatoriiRCAiCarteVerde
Asigurrideincendiiialtedaunela
3
proprieti
4Alteformedeasigurrigenerale
II. Asigurridevia
Totalasigurrigeneraleidevia(I+II)
Sursa:ASF

Petiiinregistrate %dintotal Petiiinregistrate %dintotal Cretere/scdere


nianuarieaprilie asigurri nianuarieaprilie asigurri (%)n2013fa
2012
(I+II)n2012
2013
(I+II)n2013
de2012
3.277
97,04
4.393
98,79
34,06
567
16,79
928
20,87
63,67
2.366
70,06
3.064
68,90
29,50
282

8,35

278

6,25

1,42

62
100
3.377

1,84
2,96
100,00

123
54
4.447

2,77
1,21
100,00

98,39
46,00
31,68

nperioadaianuarieaprilie2013,unprocentde99,21%dinnumrulpetiiiloranalizateaufostndreptate
mpotriva societilor de asigurare, n timp ce petiiile nregistrate mpotriva brokerilor de asigurare
aureprezentat0,79%dintotal.
Situaiaprimelorzecesocietideasigurarepentrucaresaunregistratcelemaimultepetiiinperioada
ianuarie aprilie 2013 arat c, n perioada analizat, trei societi de asigurare au nregistrat cumulat
un procent de 68,52% din numrul total de petiii adresate CSA, i anume: EUROINS SA (31,62%),
ASTRASA(22,94%)iOMNIASIGVIGSA(13,96%).
TabelulII3Primelezecesocietideasigurarecareaunregistratcelemaimultepetiii
transmisedeasigurai/pgubiinperioadaianuarieaprilie2013
Nr.
Societatea/
Petiiinregistraten %dintotal Petiiinregistraten %dintotal Cretere/scdere%
crt.
brokerideasigurare
ianuarieaprilie2012 n2012 ianuarieaprilie2013 n2013 n2013fade2012
1 EUROINSSA
465
13,77
1.406
31,62
202,37
2 ASTRASA
1.045
30,94
1.020
22,94
2,39
3 OMNIASIGVIGSA
592
17,53
621
13,96
4,90
4 UNIQAAsigurriSA
105
3,11
267
6,00
154,29
5 ASIROMSA
425
12,59
277
6,23
34,82
6 CARPATICAASIGSA
321
9,51
235
5,28
26,79
7 CITYINSURANCESA
16
0,47
179
4,03
1018,75
2,13
120
2,70
66,67
8 GROUPAMA
72
9 ALLIANZTIRIACSA
79
2,34
104
2,34
31,65
10 GENERALIROMANIASA
112
3,32
82
1,84
26,79
Altesocieti/brokerideasigurare
145
4,29
136
3,06
6,21
TOTAL
3.377
100,00
4.447
100,00
31,68
Sursa:ASF

n perioada ianuarie aprilie 2013 au fost analizate i evideniate separat un numr de 499 de solicitri
primite din partea unitilor reparatoare care au prezentat mandate/mputerniciri din partea pgubiilor.
Dintreacestea,unnumrde431,reprezentnd86,37%,aufostsoluionatefavorabil.
Pebazaaspectelorconstatatenactivitateadesoluionareapetiiilor,ASFademarataciunidecontrol
inopinatlasocietileSCEUROINSSA,ASTRASAiOMNIASIGVIGSA,controalecareauavutnvedere
verificarea modalitii de instrumentare i finalizare a dosarelor de daun, precum i a modului
de respectare a prevederilor Ordinului nr. 11/2012, pentru punerea n aplicare a Normelor privind
proceduradesoluionareapetiiilorreferitoarelaactivitateaasigurtoriloriintermediarilornasigurri.
Caurmareafinalizriicontroalelordispuse,ASFaluatmsuridesancionareapersoanelorsemnificative
204

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

dinceletreisocietideasigurare,nconformitatecuprevederileart.39alin.(3)dinLegeanr.32/2000,
fiinddispuseianumiteobligaiiimsurinsarcinasocietilorEUROINSSAiASTRASA.
Totodat, avnd n vedere faptul c sau nregistrat tot mai multe reclamaii transmise de beneficiarii
polielorde asigurareprivindrambursareacheltuielilorderepatrierei/sau asumelorachitate de turist,
n cazul insolvabilitii sau falimentului ageniei de turism, mpotriva societii German Romanian
Assurance SA, CSA a efectuat un control inopinat n vederea verificrii modului de instrumentare
a dosarelor de daun. Pentru c aspectele reclamate de beneficiarii acestor polie artau c n cazul
unei eventuale insolvabiliti a ageniei de turism drepturile turitilor erau insuficient protejate prin
prevederile OMT nr. 235/2001, CSA a transmis o adres ctre Ministerul Turismului pentru analizarea
modificriiordinuluimenionat.
PetiiinaintateASF
n perioada mai decembrie 2013 la ASF sau nregistrat 9.028 de petiii transmise de asigurai/pgubii,
analizateisoluionatenmodunicpepetent,ncreterecu4,20%fadeaceeaiperioadaanului2012.
Dintre acestea, un numr de 6.349 de petiii au fost soluionate n favoarea petenilor, ca urmare
aintervenieiautoritiidesupraveghere,reprezentndunprocentde70,33%dintotal.
FiguraII3Numrdepetiiitransmisedeasigurai/pgubiictreASF
PetiiinregistratenMai Decembrie2012
PetiiinregistratenMai Decembrie2013

1.600

1.380

1.400

1.273

1.200
1.000

1.210
1.038

973

1.101

1.195

858

800
600
400
200
0

Sursa:ASF

Similar situaiei din prima parte a anului, aspectul cel mai des reclamat de peteni n perioada
mai decembrie 2013 a fost plata parial sau neplata despgubirilor/valorilor de rscumprare,
acesta fcnd obiectul a 8.576 de petiii (94,99% din total). n toate cazurile ASF a intervenit solicitnd
asigurtorilor reclamai reanalizarea dosarelor de daun n ceea ce privete modul de instrumentare,
respectiv recalcularea valorii despgubirilor cuvenite petenilor, potrivit prevederilor legale i/sau
contractualedupcaz,ncadrareacorectaevenimenteloravizatenriscurileasigurateprincontractelede
asigurarefacultativ.Totodat,cuscopuldeaprotejaintereseleasigurailorsaupgubiilorcareauadresat
petiii, au fost iniiate numeroase ntlniri cu reprezentanii asigurtorilor, n vederea analizrii i
soluionriipecaleamiabilaspeelorreclamate.
i dup nfiinarea ASF petiiile nregistrate pe clasa asigurrilor generale RCA, Carte Verde i CASCO
205

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

aucontinuatsdeinoponderecovritoarentotal(90,9%),fiindcreterefadeaceeaiperioada
anului2012.
TabelulII4StructurapetiiilornregistratelaASF,peclasedeasigurri

I. Asigurrigenerale(1+2+3+4)
1AsigurritipCASCO
2AsigurriobligatoriiRCAiCarteVerde
Asigurrideincendiiialtedaunela
3
proprieti
4Alteformedeasigurrigenerale
II. Asigurridevia
Totalasigurrigeneraleidevia(I+II)
Sursa:ASF

Petiiinregistrate %dintotal Petiiinregistrate %dintotal Cretere/scdere


nmaidecembrie asigurri(I+II) nmaidecembrie asigurri(I+II) (%)n2013fa
2012
n2012
2013
n2013
de2012
8.504
98,15
8.902
98,60
4,68
2.114
24,40
2.023
22,41
4,30
5.283
60,98
6.183
68,49
17,04
914

10,55

509

5,64

44,31

193
160
8.664

2,23
1,85
100,00

187
126
9.028

2,07
1,40
100,00

3,11
21,25
4,20

n perioada mai decembrie 2013, un procent de 99,44% din numrul petiiilor analizate
aufostndreptatempotrivasocietilordeasigurare,ntimpcepetiiilenregistratempotrivabrokerilor
deasigurareaureprezentat0,56%dintotal.
Similar primei pri a anului 2013, anterior nfiinrii ASF, aceleai trei societi de asigurare sau situat
peprimelelocurinclasamentulnumruluidepetiii,cumulndunprocentde65,97%dintotalulpetiiilor
adresateASF,ianume:EUROINSSA(31,83%),ASTRASA(25,90%)iOMNIASIGVIGSA(8,24%).
CaefectalintervenieiASFsarealizatunprocentdepeste50%alpetiiilorfinalizatenfavoareapetenilor
pentru urmtoarele societi de asigurare: EUROINS SA (88,14%), CITY INSURANCE SA (78,97%),
ASTRASA(73,82%),UNIQAASIGURRISA(68,92%)iASIROMVIGSA(63,80%).
n perioada mai decembrie 2013 au fost analizate i evideniate separat un numr de 392 de solicitri
primite din partea unitilor reparatoare care au prezentat mandate/mputerniciri din partea pgubiilor.
Dintreacestea,unnumrde241,reprezentnd61,48%,aufostsoluionatefavorabil.
TabelulII5Primelezecesocietideasigurare
careaunregistratcelemaimultepetiiitransmisedeunitiservice
Nr.
crt.

Societatea/
brokerideasigurare

1 EUROINSSA
2 ASTRASA
3 OMNIASIGVIGSA
4 ASIROMSA
5 UNIQAAsigurriSA
6 CARPATICAASIGSA
7 CITYINSURANCESA
8 GROUPAMA
9 ALLIANZTIRIAC
10 GENERALIROMANIASA
Altesocieti/brokerideasigurare
TOTAL
Sursa:ASF

Petiiitransmisedeuniti
%dintotal
Petiiitransmisedeuniti
%dintotal
servicenmaidecembrie2012 perioad2012 servicenmaidecembrie2013 maidecembrie2013
96
273
86
87
20
6
45
0
4
12
18
647

14,84
42,19
13,29
13,45
3,09
0,93
6,96
0,00
0,62
1,85
2,78
100,00

134
75
35
41
23
6
35
0
12
4
27
392

34,18
19,13
8,93
10,46
5,87
1,53
8,93
0,00
3,06
1,02
6,89
100,00

Avndnvederecretereasemnificativanumruluidepetiiinregistratenanul2013pentrusocietile
EUROINS SA, CITY INSURANCE SA i UNIQA ASIGURRI SA, precum i dificultile ntmpinate
n soluionarea acestora, Consiliul ASF a stabilit n data de 04.02.1014 efectuarea unor controale

206

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

inopinate la aceste societi de asigurare, pentru verificarea modalitii de instrumentare i finalizare


adosarelordedauniarespectriiprevederilorNormelorpusenaplicareprinOrdinulCSAnr.14/2011i
prinOrdinulCSAnr.11/2012.
FiguraII4SituaiaprimelorzecesocietideasigurarecareaunregistratcelemaimultepetiiilaASF

4.280

EUROINS
3.358

ASTRA
1.372

OMNIASIGVIG
991

UNIQAAsigurari

835

ASIROMVIG
CARPATICA

666

CITYINSURANCE

626

GROUPAMA

335

ALLIANZTIRIAC

371

Petiiinregistratenanul2013
Petiiinregistratenanul2012

202

GENERALIROM.
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Sursa:ASF

1.5.Pregtireaprofesionalnasigurri
CSA a nfiinat, n anul 2009, Institutul de Management n Asigurri (IMA), n scopul creterii calitii
pregtiriiprofesionalendomeniulasigurrilor.
Pe parcursul anului 2013 activitatea IMA a fost derulat la nivel naional prin intermediul a opt centre
de pregtire profesional (cte unul n fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare ale Romniei),
fiindorganizateunnumrde12programedepregtireprofesional,dupcumurmeaz:
TabelulII6CursurileIMAnanul2013
Nr.crt.

Denumireacursului
Nr.cursuriorganizate Nr.participani Nr.persoanecertificate
Prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii
1
1
15
15
actelordeterorismprinintermediulpieeiasigurrilor
Prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii
2
1
15
15
actelordeterorismprinintermediulpieeiasigurrilor
Reglementari contabile, raportri financiare i tehnice
3
1
23
23
alebrokerilordeasigurare
4 Fraudanasigurri
4
123
123
5 Managementuldaunelorauto
3
69
68
6 Tehnicidevnzare
2
55
53

TOTAL
12
300
297
Sursa:IMA

n vederea obinerii certificrilor profesionale n domeniul asigurrilor, au fost organizate sesiuni de


examinare n conformitate cu prevederile Ordinului CSA nr. 9/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.nacestsens,IMAaorganizat,lanivelnaional,300desesiunideexaminarelacareauparticipat
27.539depersoane,dupcumurmeaz:

207

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

TabelulII7SesiuniledeexaminareorganizatedeIMAlanivelnaionaln2013
Anul2013/luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Totalgeneral
Sursa:IMA

Nr.sesiuniexaminare
17
26
48
20
29
36
27
25
20
18
21
13
300

Nr.persoanenscrise
963
1.635
7.565
1.615
2.275
3.884
1.384
1.138
1.615
1.481
4.081
1.448
29.84

Nr.persoaneexaminate
898
1.583
7.199
1.534
2.150
3.686
1.290
1.077
1.492
1.406
3.868
1.356
27.539

Nr.persoanecertificate
745
1.387
5.780
1.211
1.767
2.947
1.008
852
1.125
1.104
3.120
1.098
22.144

Din cele 29.084 de persoane nscrise n vederea participrii la examinare, 5,31% dintre acestea
nusauprezentat.Ratadepromovarelasfritulanuluiafostde80,41%.
ncazulcertificrilor,pondereaceamaimareauavutoceledincategoriapregtiriiprofesionalecontinue,
acest lucru fiind determinat de termenele limit prevzute de Ordinul CSA nr. 9/2012 privind efectuarea
primuluiprogramdepregtireprofesionalcontinu,cumodificrileicompletrileulterioare.
TabelulII8CertificrileacordatedeIMAnanul2013
Anul2013/
luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total
Sursa:IMA

Calificare
Calificareprofesional Pregtireprofesionalcontinu
Pregtireprofesional
Total
profesional
conductoriexecutiviai
conductoriexecutiviai
continuintermediari
persoane
intermediari
brokerilordeasigurri brokerilordeasigurrii/sau
persoanefizice(PPF)
certificate
persoanefizice(CPF)
i/saureasigurri(CBRK)
reasigurri(PBRK)
264
474
5
2
745
449
913
16
9
1.387
1.170
4.584
9
17
5.780
693
508
10
0
1.211
551
1.209
7
0
1.767
692
2.250
5
0
2.947
446
559
3
0
1.008
432
413
7
0
852
491
633
1
0
1.125
602
498
4
0
1.104
1.218
1.891
11
0
3.120
921
172
4
1
1.098
7.929
14.104
82
29
22.144

La 31.12.2013 sau finalizat activitile proiectului Program naional de formare profesional


a specialitilor i intermediarilor din asigurri, ID 49461, finanat prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013. Proiectul a avut o durat de 3 ani i sa derulat n perioada
01.01.201131.12.2013.
n cadrul proiectului, n anul 2013 au fost organizate i derulate un numr de 189 de cursuri
(61,76%dintotalulde306cursuriplanificate),la careau participat5.250de persoane,delasocieti de
asigurareidereasigurareideintermedierenasigurri(brokeri,ageni).
Dintre cele 5.250 de persoane participante la cursuri, 5.128 de persoane au promovat examenul
deabsolvireacursurilor(ratdepromovarede97,67%).

208

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n total, n cadrul proiectului au fost organizate i derulate 306 cursuri, la care au participat
8.339 de persoane i au absolvit examenul de finalizare a cursurilor 8.158 de persoane
(ratdepromovabilitatede97,83%).
TabelulII9Listacursurilorderulatencadrulproiectuluin2013
Denumireacursului

Nr.cursuriplanificate Nr.cursurirealizate
Fundamentealeasigurrilor
41
41
Fundamentealeasigurrilor.Proteciamediului
40
40
Negociereitehnicidevnzare
68
68
Negociereitehnicidevnzare.Proteciamediului
54
54
Reglementricontabileistandardederaportarefinanciar
1
1
Evaluri,instrumentarintocmireasituaiilorfinanciare
3
3
Riscurispecifice,evaluare,reglementri
1
1
2
2
ManagementulrisculuidinperspectivaSolvabilitateII
Conformarealegalasocietilordeasigurri
2
2
Conformarealegalabrokerilordeasigurare
1
1
Constatarea,soluionareaiplatadaunelorauto
7
7
Regularizareadaunelorauto
33
33
Regularizareadaunelornonauto
13
13
1
1
Proteciaasigurailor,proteciadatelorcucaracterpersonal,eticprofesionalnasigurri
Metodeitehnicideevaluareanevoilorclientului
15
15
Asigurridesntate
4
4
Sistemeonlinedevnzareaasigurrilor
2
2
Managementulinformaieielectronicenasigurri
2
2
Managementulforelordevnzare.Sntateisecuritatenmunc
6
6
Managementulforelordevnzare
8
8
Introducerenactuariat
1
1
Fraudanasigurri
1
1
TOTAL
306
306
Sursa:IMA

209

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

2.SECTORULINSTRUMENTELORIINVESTIIILORFINANCIARE

Complexitatea rolului ASF de reglementare, autorizare i supraveghere a entitilor i activitilor


depepiaadecapitalideprotecieainvestitorilor,precumiefortulsemnificativpecareacestalnecesit
apare ca urmare a numrului mare de tipuri de entiti, instrumente i activiti profesionale
cesecircumscriuacestuisector:intermediarideoperaiunicuinstrumentefinanciare,societideservicii
de investiii financiare, organisme de plasament colectiv, societi de administrare a investiiilor,
consultani de investiii financiare, piee de instrumente financiare, operatori de pia i de sistem,
depozitari centrali, case de compensaredecontare, contrapri centrale, operaiuni de pia, emiteni de
valori mobiliare, Fond de compensare a investitorilor, alte persoane fizice sau juridice ce desfoar
activitireglementatedeASF.
Avndrolulsundezvoltareapieeidecapital,ASFaparticipatalturideinstituiipubliceiprivatelaun
efortcoordonatdeidentificareidiminuareaobstacolelormajorecarempiedicevoluianormalapieei
decapitaldinRomnia.Acesteaincludproblematiciprivindaccesullapia,dificultiprivindconformarea
fiscalainvestitorilorstrini,respectareadrepturilorfundamentalealeinvestitorilor(cum arficeldevot
saudreptulladividende),regimulcomplexalofertelorpubliceiallistrilordeaciuniiobligaiuni.
Principalele concluzii ale acestui demers sau cristalizat n documentul Opt bariere sistemice n calea
7
dezvoltriipieeidecapitalmodernedinRomania elaboratdeungrupdeexperidinindustrieidinASF,
BNR,MinisteruldeFinane.DocumentulafostprezentatncadrulconferineiCreareauneipieedecapital
internaionalenRomniaorganizatndatade12februarie2014lasediulBnciiNaionaleaRomniei.
Celeoptbariereidentificatendocumentsuntdeoimportancrucialpentrudezvoltareapieeidecapital
autohtone, iar meninerea lor ncetinete semnificativ ritmul de cretere a pieei. Pentru eliminarea
acestora ASF lucreaz att la actualizarea regulamentelor proprii ct i la o propunere de modificare a
cadruluilegalcuprivirelaactivitilepepiaadecapital.Deasemenea,ASFadecisreducereaunorcotei
tarife aplicate n cazul unor tranzacii cu instrumente financiare i a unor oferte publice.
Totodat se are n vedere reducerea unor tarife fixe percepute n activitile de autorizare
idesupraveghereaentitilorreglementate.

2.1.SupraveghereaSectoruluiinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare
2.1.1.Supraveghereaentitilorreglementate
ASF supravegheaz activitatea entitilor reglementate, urmrind aplicarea legislaiei specifice pieei
de capital i a normelor n vigoare i acioneaz pentru creterea transparenei i protejarea intereselor
investitorilor.
Societiledeserviciideinvestiiifinanciare(SSIF)
Societatea de servicii de investiii financiare8 este orice persoan juridic a crei activitate curent
oconstituieprestareaunuiasauamaimultorserviciideinvestiiictreterii/saudesfurareauneiasau
7
8

http://www.bvb.ro/juridic/files/Raport%20bvb%20web.pdf.
Definitnart.7alin.(1)pct.6dinOUGnr.99/2006.SSIFestedenumitntermeniiMiFIDfirmdeinvestiii.
210

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

mai multor activiti de investiii pe baze profesionale, incluznd societile de servicii de investiii
financiare.9
Monitorizarea i supravegherea SSIFurilor este realizat pe baza Regulamentului CNVM nr. 32/2006
privind serviciile de investiii financiare i a Instruciunii CNVM nr. 8/2007 privind raportarea cerinelor
minime de capital. Monitorizarea respectrii regulilor de conduit are la baza OUG. nr. 99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat i modificat de Legea nr. 227/2007,
precumiprevederileregulamentelorcomuneBNR/CNVMemisenaplicareaacesteianceeaceprivete
respectareacerinelorprudenialeideadecvareacapitalului.
Perioadaianuarieaprilie2013
Lasfritulacesteiperioadeerauautorizate43deSSIF,dincare,nfunciedeobiectuldeactivitateautorizat:
27deSSIFautorizatesprestezetoateserviciiledeinvestiiifinanciare;10
16 SSIF care nu tranzacioneaz instrumente financiare pe cont propriu, nu subscriu instrumente
financiarei/sauplasamentedeinstrumentefinanciarenbazaunuiangajamentferm,nupresteaz
serviciiiactivitideinvestiiideadministrareaunuisistemalternativdetranzacionare.
n exercitarea atribuiilor de supraveghere sau efectuat trei audieri care au avut ca obiect clarificarea
aspectelor legate de activitatea desfurat de persoanele responsabile din cadrul SSIF pentru clieni i
clarificarea aspectelor legate de vnzarea aciunilor deinute n portofoliul propriu, nregistrarea acestor
tranzaciiireevaluareaefectuatlasfritulexerciiuluifinanciar.Aufostaplicatesanciunicareauvizat
reducereaobiectuluideactivitateiamendareapersoanelorresponsabiledincadrulsocietii.
n urma analizrii i verificrii raportrilor periodice i ca rezultat al investigrii activitii SSIF,
ASFaidentificatnclcrialeprevederilorlegalepentrucareaufostluatediversemsuriadministrative.
TabelulII10SanciunileacordatencadrulactivitiidemonitorizareaSSIFnperioadaianuarieaprilie2013
Nr.crt.
Sanciuni
1.
Acordaretermendencadrarenprevederilelegaleireducereaobiectuluideactivitate
2.
SuspendareaautorizaieiSSIF/persoanelordincadrulSSIF
3.
ReducereaobiectuluideactivitatealSSIF
4.
Monitorizareaactivitii
Sursa:ASF

Nr.sanciuni
1
2
1
2

Perioadamaidecembrie2013
Ladatade31.12.2013erauautorizate37deSSIF,dincarenfunciedeobiectuldeactivitateautorizat:
25deSSIFautorizatesprestezetoateserviciiledeinvestiiifinanciare;10
12 SSIF care nu tranzacioneaz instrumente financiare pe cont propriu, nu subscriu instrumente
financiarei/sauplasamentedeinstrumentefinanciarenbazaunuiangajamentferm,nupresteaz
serviciiiactivitideinvestiiideadministrareaunuisistemalternativdetranzacionare.

Peparcursulntreguluiansauefectuatoptaudiericareauavutcaobiectclarificareaaspectelorlegatede
activitatea desfurat de persoanele responsabile din cadrul SSIF pentru clieni, de vnzarea aciunilor
deinute n portofoliul propriu, de nregistrarea acestor tranzacii i de reevaluarea efectuat la sfritul

DefiniteconformLegiinr.297/2004privindpiaadecapital,cumodificrileicompletrileulterioare.
n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) pct. 6 i art. 421^1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006
privindinstituiiledecreditiadecvareacapitalului,aprobatprinLegeanr.227/2007.
10

211

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

exerciiului financiar. Au fost aplicate sanciuni care au vizat reducerea obiectului de activitate i
amendareapersoanelorresponsabiledincadrulsocietii.
TabelulII11SanciunileacordatencadrulactivitiidemonitorizareaSSIFnperioadamaidecembrie2013
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sursa:ASF

Sanciuni
AmenzipentrupersoaneresponsabiledincadrulSSIF
Monitorizareaactivitii
Acordaretermendencadrarenprevederilelegale
RetragereaautorizaieiSSIF
AmenzipentruSSIF
RetragereaautorizaieipersoanelorresponsabiledincadrulSSIF
SuspendareaautorizaieiSSIF
SuspendareaautorizaieipersoaneresponsabiledincadrulSSIF
ReducereaobiectuluideactivitatealSSIF

Nr.desanciuni
20
2
3
1
2
1
1
1
2

SSIF transmit la ASF rapoarte n conformitate cu prevederile Regulamentului ASF(CNVM) nr. 32/2006
privind serviciile de investiii financiare i a reglementrilor emise n aplicarea OUG nr. 99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, n scopul supravegherii de ctre ASF a activitii
desfuratedeacestea.nurmaanalizeirapoarteloraufosttransmiseunnumrde131deadresecuprivire
la modalitatea corect de reflectare a informaiilor cuprinse n aceste raportri. Problemele identificate
se refer n special la includerea incorect a unor instrumente financiare n categoriile de risc,
evaluarea eronat a acestora fa de prevederile legislaiei secundare emise n comun de BNR i ASF
ineincludereasaudeducereaincorectaunorelementedincomponenafondurilorproprii.
n scopul supravegherii de ctre ASF a activitii desfurate de SSIF11, acestea au depus la ASF
urmtoarelesituaiiidocumente:

situaii financiare lunare i trimestriale12, raportul privind evidena operaiunilor de mprumut,


acumprrilornmarjiavnzrilornlips,ntermendemaximum10ziledelancheierealunii
deraportare;
raportul semestrial, n termenul legal stabilit prin reglementrile ASF, care cuprinde situaiile
financiare semestriale compuse din bilan, cont de profit i pierdere, situaia modificrilor
capitaluluipropriuisituaiafluxurilordetrezorerie;
raportulanual,ntermenullegalstabilitprinreglementrileASF,carecuprinde:
situaiilefinanciareanualecompusedinbilan,contdeprofitipierdere;
situaiamodificrilorcapitaluluipropriu;
situaiafluxurilordetrezorerie;
politicicontabileinoteexplicative;
raportuladministratorilor;
raportulauditoruluifinanciar;
raportulauditoruluiintern,caresetransmitempreuncuraportulanual;
raportul privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investiii financiare)
idestinaiacheltuielilor,pentrufiecaresediu,transmismpreuncuraportulanual.

11
12

nconformitatecudispoziiileart.153dinRegulamentulCNVM/ASFnr.32/2006.
nconformitatecuprevederilereglementriloremisenaplicareaOUGnr.99/2006privindinstituiiledecreditiadecvareacapitalului.
212

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

SSIFtransmitanuallaASFurmtoarelerapoarte:

pnceltrziuladatade31ianuarie,dateprivindacionarii,administratorii,conductoriiiagenii
de servicii de investiii financiare, lista serviciilor de investiii financiare autorizate, actualizat i
completatintegral,mpreuncu:
lista sediilor secundare autorizate cuprinznd agenii pentru servicii de investiii financiare
i reprezentanii compartimentului de control intern care i desfoar activitatea
larespectivelesediisecundare;
raportulprivindstructuraportofoliilorindividualealeclieniloraflatenadministrare;
raportul privind msurile disciplinare aplicate conductorilor, agenilor pentru servicii
deinvestiiifinanciareireprezentanilorcompartimentuluidecontrolintern;
listacontractelorncheiatecualiintermediariiobiectulacestora;
raportulprivindactivitileaflatenobiectuldeactivitateautorizatceaufostexternalizate;
pnladatade1martie,raportulcompartimentuluidecontrolintern;
pnladatade31martie,raportulprivindstructuraorganizaionalisistemuldecontabilitate.

Pe baza analizei rapoartelor primite, ASF a transmis un numr de 12 adrese prin care sa solicitat
completarearapoarteloritransmitereadenoteexplicativereferitoarelauneleelementesau/idiferene
sesizatedinanalizareaacestora.
n cadrul activitii de supraveghere, au fost efectuate cinci investigaii care au avut la baz sesizri
primiteinereguliconstatatenlegturcuactivitateadesfuratdeageniipentruserviciideinvestiii
financiare i persoanele responsabile din cadrul SSIF, care sau finalizat cu aplicarea de sanciuni
persoanelorrspunztoareisesizareaorganelorcompetente.
Supravegherea activitii desfurate de SSIF a fost realizat att prin intermediul raportrilor/situaiilor
transmise, ct i prin analizarea unor aspecte relevate de diversele sesizri primite de la persoane
fizice/juridicesauinstituiialestatului,referitoarelaactivitateasocietilor.
n anul 2013, ASF (CNVM) a soluionat 41 de sesizri/solicitri venite din partea unor persoane
fizice/juridice.nafardeacesteasausoluionat14sesizridelaautoritialestatuluiialteinstituii.
TabelulII12Sesizrile/solicitrileprimitedelaautoritialestatuluiialteinstituii
Nr.crt.
Instituie
1
MAIDGPMBiinspectoratelejudeenedepoliie
ParchetuldepelngnaltaCurtedeCasaieiJustiie/DNA
2
ParchetuldepelngCurteaSupremdeJustiie
3
PreedinteleRomniei,GuvernulRomniei
4
Alteinstituiipublice
Total
Sursa:ASF

Nr.solicitriperioadaI Nr.solicitriperioadaaIIa
4
3
3

1
2
10

1
4

Cazul Harinvest a fost probabil exemplul cel mai mediatizat de operaiuni de intermediere pe piaa
decapitalderulatefrrespectareaprevederilorlegaleincidente,defraudareaclienilorprinnstrinarea
activeloracestorafracordullor.
Circumstanele care au fcut posibile abuzurile identificate la SSIF Harinvest SA au fost: nenregistrarea
n contabilitate i backoffice a unor operaiuni efectuate sau nregistrarea vdit eronat a acestora,

213

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

transmiterea ctre ASF (CNVM), alte instituii ale pieei de capital (operator de pia, depozitar central,
fond de compensare a investitorilor) i ctre Ministerul Finanelor Publice/Administraia Financiar
a unor raportri periodice/financiare care au prezentat deformat situaiei economic a societii,
aindicatorilordelichiditateisolvabilitate.
LamomentulidentificriiindiciilordenerespectaredectreSSIFHarinvestSAaprevederilorlegalenvigoare,
ASFaadoptatmsurinvedereastopriiacestoractivitiiasancionriipersoanelorresponsabile.
Ca urmare a analizrii modului de operare n cazul Harinvest, ASF a luat msuri pentru a prentmpina
apariiaunorsituaiisimilareipentruameliorareaactivitilordesupraveghereicontrolasocietilorde
serviciideinvestiiifinanciare.Astfel,aufostiniiatedemersuripentrutrecerealaosupravegherepebaz
de riscuri prin crearea unor indicatori de prudenialitate care vor acoperi aspecte privind solvabilitatea,
lichiditatea,graduldendatorare,precumiexpunereaexcesivaintermediaruluifadeocontrapartid,
ramureconomicsauzongeografic,precumifadeoanumitcategoriedeinstrumentefinanciare
caracterizate printrun efect de levier ridicat, care s accentueze caracterul preventiv al activitii
desupraveghere.
n cadrul activitilor de supraveghere offsite i de control ASF a introdus solicitarea i verificarea
extraselor de cont bancare privind disponibilitile clienilor i ale societii, n corelare cu datele
din balanele de verificare ale societii. Totodat, ASF a suplimentat verificrile n ceea ce privete
deinerileclienilor,prinverificareancadrulcontroalelorrealizatelaintermediari,ncruciat,aechivalenei
deinerilor evideniate n contul global al clienilor la intermediar cu deinerile evideniate n sistemul
RoClearalDepozitaruluiCentral.
De asemenea, ca urmare a constatrilor controlului ASF desfurat la SSIF Harinvest SA,
n vederea protejrii intereselor participanilor la pia i a descurajrii practicilor frauduloase,
ASF a solicitat SC Bursa de Valori Bucureti SA i SC Depozitarul Central SA modificarea prevederilor
reglementrilor proprii pentru reglementarea mai strict a procedurilor de sellout speciale,
inclusivsubaspectuldocumentelorjustificativenecesareanteriorrealizriiacestoroperaiuni.
Din acelai motiv, ASF a iniiat demersuri de modificare a prevederilor Legii nr. 297/2004 sub aspectul
calificriidreptinfraciuneaunorfaptecaresuntconsideratenprezentcontravenii(practicfrauduloas,
conformprevederilorRegulamentuluiCNVMnr.32/2006).
La Harinvest ct i n alte situaii, au atras atenia furturi de aciuni ale unor investitori nsoite uneori
desubstituiredeidentitateifraud.Astfel,diferitepersoane,folosinddocumentefalsificate(inclusivcri
de identitate), au realizat operaiuni de transfer, tranzacionare de aciuni i gestionare de fonduri,
nnumeleipecontultitularilordedrept.Uneorilaacestefapteilegaleauparticipatangajaiaisocietilor
deintermediereautorizate.MsurileadoptatedeASFnacestespeeauvizatprintrealtelesancionareacu
amend a persoanelor juridice i a persoanelor fizice responsabile din cadrul intermediarilor implicai
noperaiuni,nsoitncazulabaterilorgravederetragereaautorizaiiloracordate,precumidesesizarea
organelordecercetarepenal.
n vederea prevenirii unor situaii similare i innd cont de creterea numrului de infraciuni pe piaa
decapitalcaurmareautilizriideactedeidentitatefalse,direciiledespecialitatedincadrulASFlucreaz
la modificarea reglementrilor incidente referitoare la identificarea corect a clientului. Sa considerat
necesarstabilireadectreintermediaraunorparoledeidentificarepentrufiecareclientnpartencazul
ncareacestasolicittelefonicinformaiidesprecontulsudeinstrumentefinanciaredeschislarespectiva

214

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

societate de servicii de investiii financiare, transferul instrumentelor financiare la depozitar sau alte
operaiunicareimplicinstrumentelefinanciaredincontuldeclient.Deasemenea,ASFainiiatdemersuri
pentru ncheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne n vederea gsirii unor
metodemaisiguredeverificareaidentitiiinvestitorilor.
Totnacestcontext,ASFarenvedereconcentrareamonitorizriipezonaentitilorcarearputeainduce
riscsistemic,careprezintvulnerabiliti,sincopenactivitate,nscopulpreveniriicontaminriisistemice,
darinscopuldeafacedinpiaadecapitalunspaiusiguricorectpentruparticipaniiinvestitori.
Instituiiledecredit
Lafineleluniiaprilie2013eraunscrisenRegistrulpublicalASF(CNVM)12instituiidecreditiarlafinalul
anului un numr de 10 instituii de credit autorizate de BNR care au transmis rapoarte conform
Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiii financiare, respectiv raportul compartimentului
de control intern pentru activitatea desfurat pe piaa de capital i raportul conductorului structurii
organizatoriceaferentactivitiidesfuratepepiaadecapital.
n perioada analizat ASF (CNVM) a transmis instituiilor de credit dou adrese de informare privind
respectareadectreacesteaaregulilordeconduitreferitoarelapstrareadocumenteloritransmiterea
diferitelorrapoarte.
Operatoridepia
Activitatea de supraveghere a celor doi operatori de pia respectiv Bursa de Valori Bucureti (BVB) i
SibiuStockExchange(SIBEX)ncursulanului2013saaxatpe:

verificareamoduluincareaufostrespectateprevederileLegiinr.297/2004privindpiaadecapital
i ale Regulamentului CNVM nr. 2/2006 privind pieele reglementate i sistemele alternative
detranzacionare,cumodificrileicompletrileulterioare;
verificareaianalizarearapoartelorcurenteiperiodice(anuale,semestriale,trimestriale,lunare)
primitedeASF(CNVM);13
verificareastructuriiacionariatuluipentrufiecareoperatordepia,precumimoduldencadrare
nprevederileart.129dinLegeanr.297/2004privindpiaadecapital.

nceeacepriveteregimulsanciuniloraplicatencursulanului2013aufostdispusedouamenzipentru
persoane fizice n calitate de acionari ai operatorilor de pia pentru nerespectarea prevederilor legale
nvigoare.
PiaaRASDAQreprezintosituaieapartepepiaadecapitaldinRomniaacreisoluionareesteunul
din obiectivele importante ale ASF. Reglementarea situaiei juridice a pieei RASDAQ,
carenusencadreaznprezentntipologialocurilordetranzacionareprevzutdelegislaiaeuropean
n domeniu, implementat n legislaia naional, reprezint o obligaie a statului romn ce deriv
dincalitateademembrualUniuniiEuropene.
SocietiletranzacionatenprezentpepiaaRASDAQsunt,nceamaimareparte,societicareaudevenit
deinutepubliccaurmareaprocesuluideprivatizarenmas,reglementatnspecialprinLegeanr.58/1991
13

n conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 2/2006 privind pieele reglementate i sistemele alternative
detranzacionare,cumodificrileicompletrileulterioare.
215

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

privind privatizarea societilor comerciale i Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului
deprivatizare,actenormativecaresuntnprezentabrogate.
Potrivitactualeilegislaiiapieeidecapital(Legeanr.297/2004,cumodificrileicompletrileulterioare),
carepreiacorespunztorprevederialedirectiveloreuropene,instrumentelefinanciaresepottranzaciona
pe o pia reglementat sau n cadrul unui sistem alternativ de tranzacionare. Actualul statut al pieei
RASDAQ nu permite ncadrarea acesteia ntrunul dintre aceste tipuri de sisteme de tranzacionare,
aceastpiafiindnprezentadministratdeBursadeValoriBucureti.
SoluionareaproblematiciiRASDAQaconstituitoprioritateaASFncdelanfiinare,ndecursulanului2013
fiind efectuate demersurile pentru promovarea unui proiect de act normativ, la nivel de legislaie
primar, care s stabileasc statul societilor ale cror aciuni sunt tranzacionate pe piaa RASDAQ.
Avnd n vedere faptul c ASF nu dispune de iniiativ legislativ, demersurile efectuate pentru
promovarea actului normativ sau realizat pe dou ci, respectiv prin Parlamentul Romniei
iprinintermediulMinisteruluiFinanelorPublice.
Astfel, pornind de la un proiect de act normativ pe care CNVM, ca autoritate de supraveghere existent
la acel moment, la transmis n luna februarie 2013 spre promovare Ministerului Finanelor Publice,
ASF a aprobat, n luna iulie 2013, un proiect de lege care abordeaz problematica RASDAQ.
ProiectuldelegeafosttransmissprepromovareattGuvernuluiRomniei,MinisteruluiFinanelorPublice,
ncalitatedeautoritatecaredispunedeiniiativlegislativ,ctictrecomisiiledespecialitatedincadrul
ParlamentuluiRomniei.
ndecursulanului2013,formaproiectuluidelegerespectivafostrevizuitsuccesiv,(existndinteniade
promovarea n regim de urgen a proiectului de act normativ sub forma unei ordonane de urgen),
lund n considerare propunerile i observaiile primite de la prile interesate, inclusiv cele primite
ncadrulprocesuluideconsultarepublicdesfuratdeMinisterulFinanelorPublicecaparteaprocesului
detransparendecizional.
n prezent proiectului de lege se afl n proces de avizare n cadrul ministerelor de resort
dinGuvernulRomniei,fiindsemnatdereprezentaniiMinisterulFinanelorPubliceideASF.
De asemenea, n decursul anului 2013, ASF a participat la discuiile purtate n cadrul comisiilor
de specialitate din cadrul Parlamentului Romniei pe marginea a dou proiecte de lege elaborate
la iniiativa unor membri ai Parlamentului care au ca obiect soluionarea problematicii RASDAQ,
alteledectproiectuldelegepecareASFlatransmisParlamentuluinvedereaaprobriiacestuia.
Avnd n vedere faptul c unul dintre aceste proiecte conine prevederi asemntoare cu cele incluse
n proiectul de act normativ susinut i promovat de ASF i faptul ca acesta se afl ntro procedur
de dezbatere avansat, ASF a transmis observaiile sale pe marginea proiectului de lege respectiv
ctreParlamentulRomnieipentruafiluatenconsiderarenprocesuldeadoptare.
Pana la acest moment proiectul de lege respectiv nu a fost nc adoptat fiind n continuare n proces
dedezbaterencomisiiledespecialitate.

216

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

PrincipaleleschimbripreconizateafiintroduseprinproiectuldeactnormativpropusdeASFnvederea
clarificriistatuluisocietiloralecroraciunisunttranzacionatepepiaaRASDAQ
Proiectul de lege intenioneaz crearea unui cadru de reglementare a tranzaciilor cu instrumente
financiare armonizat cu legislaia european i garantarea integritii i eficienei globale a sistemului
financiarromnesc.
PentruncadrareanprevederileDirectivei2001/34/CEprivindadmitereavalorilormobiliarelacotaoficial
auneibursedevaloriiinformaiilecetrebuiepublicatecuprivirelaacestevalorimobiliareseintroduce,
n cadrul proiectului de lege, obligativitatea ca societile tranzacionate n cadrul pieei RASDAQ
s convoace adunarea general a acionarilor prin care se solicit acordul acionarilor pentru
tranzacionarea pe o pia reglementat, precum i ntocmirea unui prospect de admitere
la tranzacionare conform reglementrilor prevzute n Directiva 2003/71/CE, transpus n legislaia
romneasc prin Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare,
iprinRegulamentulCNVMnr.1/2006privindemiteniiioperaiunilecuvalorimobiliare.
Pentru asigurarea proteciei investitorilor minoritari i pentru asigurarea continuitii, prin proiectul de
legepropussaustabilitoseriedecerinesuplimentarepecaresocietiletranzacionatepepiaaRASDAQ
care nu se ncadreaz n prevederile art. 213, art. 215 i art. 217 alin. (1) i alin. (2) lit. a) din Legea
nr.297/2004privindpiaadecapital,cumodificrileicompletrileulterioare,trebuieslerespectedup
transferul pe un sistem alternativ de tranzacionare. Cerinele suplimentare au fost introduse
nconsiderareaprevederilorDirectivei2004/25/CEprivindofertelepublice,Directivei2007/36/CEprivind
exercitarea anumitor drepturi ale acionarilor n cadrul societilor cotate la burs, Directivei 2006/6/CE
(MAD) privind abuzul pe pia, Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaiilor de transparen
n ceea ce privete informaia referitoare la emitenii ale cror valori mobiliare sunt admise
latranzacionarepeopiareglementatidemodificareaDirectivei2001/34/CE.
Deasemenea,afostintrodusncadrulproiectuluidelegeobligativitateaemitenilorcaresencadreaz
n criteriile de admitere pe o pia reglementat, dar a cror adunare general a acionarilor
nu i d acordul pentru tranzacionarea pe aceast pia, de a da, n anumite condiii, acionarilor
minoritari care nu au fost de acord cu hotrrea adunrii generale a acionarilor, dreptul de retragere
dincadrulsocietiiideasolicitacumprareaaciunilorlordectresocietate.

Sistemedecompensaredecontare
n cadrul pieei de capital din Romnia operaiunile de compensare i decontare sunt asigurate de
urmtoareleentiti:DepozitarulCentral(DC),DepozitarulSibex(DS),CasadeCompensareBucureti(CCB)
iCasaRomndeCompensare(CRC).
Cei doi depozitari respectiv Depozitarul Central i Depozitarul Sibex au ca principal obiect de activitate
prestareaserviciilorde depozitareiregistruavalorilormobiliaretranzacionatepepieelereglementate
iar Casa de Compensare Bucureti i Casa Romn de Compensaie gestioneaz riscul participanilor
la pieele reglementate de instrumente derivate, realiznd zilnic compensarea i marcarea la pia
apoziiilordeschise,precumidecontareatranzaciilorncheiate.

217

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Activitateadesupraveghereacelorpatruentitiaconstatn:

verificarea modului n care au fost respectate prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaa
de capital i ale Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea i funcionarea depozitarului
central,acaselordecompensareiacontraprilorcentrale.
verificarea i analizarea rapoartelor curente (sptmnale i lunare) i periodice
(anuale,semestriale,trimestriale)transmisectreCNVM.14ncursulanului2013nuauintervenit
modificriesenialenceeacepriveteconinutulitipologiaraportrilortransmisededepozitarii
centralilaASF.

Depozitarul Central sa implicat n continuarea procesului de aderare la platforma pan european


de decontare TARGET 2 Securities. Totodat, cei doi depozitari centrali au continuat demersurile
organizatoricedeconstituireaunuicompartimentdecontrolintern15.
Celepatruentitiauaplicatopoliticinvestiionalprudentprinlimitareaexpunerilornceeaceprivete
plasareafondurilornconturicurente,depozitelatermen,titluridestatcuscadenmaimicdeunani
obligaiunigarantateintegraldestat,respectndlimitelelegaleprevzutedeRegulamentulCNVMnr.13/2005.
n cursul anului 2013 casele de compensare au depus la ASF dosare de reautorizare n scopul respectrii
condiiilor instituite la nivel european de prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind
instrumentelefinanciarederivateextrabursiere,contraprilecentraleiregistrelecentraledetranzacii(EMIR).
Una dintre condiiile necesare n vederea autorizrii celor dou case de compensare n calitate de
contrapri centrale (CPC) o reprezint nivelul capitalului iniial permanent i disponibil care trebuie
sfiedecelpuin7,5milioanedeeuro.
DelamomentulapariieiEMIRafostactivatobligaiaimpusdeacestadeiniiereiderulareaprocesului
de autorizare ca i contrapri centrale a entitilor ce anterior ndepliniser pn atunci rolul i
funcionalitileuneicontrapricentrale.ncazulpieeidecapitalromnetiacesteentitisuntcaselede
compensare autorizate anterior de ASF (CNVM) s desfoare activiti de compensare i decontare
a tranzaciilor cu instrumente financiare derivate. Pentru aceasta ASF (CNVM) a desfurat o ampl
activitatedecolaborare/corespondencuentitilecarepotenialurmau/puteauafiimplicatenprocesul
de aplicare a acestui regulament european printre care enumerm Banca Naional a Romniei,
MinisterulFinanelorPublice,CasaRomndeCompensaie,CasadeCompensareBucureti.
Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 3/2013,16 n vederea continurii prestrii serviciilor
de compensare conform EMIR, Casa Romn de Compensaie SA i Casa de Compensare Bucureti SA
aveauobligaiadeadepunelaASF,pnladatade15septembrie2013,ocereredeautorizarencalitate
de contraparte central conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, nsoit de documentaia necesar
nconformitatecuprevederileacestuiregulament.
nconsiderareaacesteiobligaiilegale,CCBiCRCautransmislaASF,ntermenullegal,cererideautorizare
n calitate de contrapri centrale n conformitate cu art. 14 i, respectiv, art. 17 din Regulamentul (UE)
14

Conform Dispunerii de msuri nr. 1/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, a Instruciunii nr. 5/2006, a Dispunerii de
msurinr.2/2010,aDispuneriidemsurinr.12/2010,aRegulamentuluinr.5/2010iaRegulamentuluinr.13/2005.
15
Obligaie instituit de prevederile Dispunerii de msuri CNVM nr. 27/2012 cu termen limit la 31.03.2014
(DeciziaASFnr.805/2013).
16
RegulamentulASFnr.3/2013stabileteaspectedeordintehnicprivindprocesuldeautorizareacontraprilorcentralenbaza
EMIRireglementeazmodalitateadefuncionareisupraveghereacontraprilorcentralencontextulacestuiregulament.
218

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

nr.648/2012,nsoitedeoseriedindocumentelemenionatelaart.4alin.(2)dinRegulamentulASFnr.3/2013.
Avnd n vedere c dosarele depuse iniial de CCB i CRC erau n continuare incomplete, ASF a solicitat
nmaimulterndurinperioadanoiembrie2013februarie2014celordoucasedecompensarecompletarea
acestordosareiimplicitadocumentaieinecesareobineriiautorizaieidecontrapartecentral.
ASF continu s se implice n dialogul interinstituional pe aceast tem, att cu BNR i Ministerul
Finanelor ct i cu cei doi operatori de pia, considernd c este important ca n Romnia s existe
attcontrapartecentralctiregistrucentralde tranzaciiautorizateconformEMIR,faptcarearputea
susinedezvoltareatranzacionriiinstrumentelorderivatenecesaremanagementuluiriscurilordepia.
Societiledeadministrareainvestiiilor(SAI)
SAI are ca obiect de activitate administrarea de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare
(OPCVM).17 Pe lng administrarea OPCVM, o SAI poate administra, sub condiia autorizrii ASF,
i alte organisme de plasament colectiv. Prin excepie de la activitile menionate anterior,
SAIpoatedesfuraiactivitateadeadministrareaportofoliilorindividualedeinvestiii,precumiservicii
conexe, potrivit autorizaiei acordate. Astfel, SAI are calitatea de investitor calificat pe piaa de capital18.
Cea mai important consecin ce deriv din aceast calitate este cea potrivit creia investitorii calificai
sunt exceptai de la compensare n cazul incapacitii de plat a membrilor Fondului de Compensare a
Investitorilor,respectiv,intermediariiautorizaiisocietiledeadministrareainvestiiilorceadministreaz
portofoliiindividualedeinvestiii.19
Conform prevederilor Regulamentului 575/2013/UE, SAI au obligaia de a menine, pe toat durata
desfurrii activitii, un nivel al fondurilor proprii cel puin egal cu cel al capitalului iniial necesar
la momentul emiterii autorizaiei. n vederea asigurrii punerii n aplicare a prevederilor Regulamentului
nr. 575/2013 a fost elaborat un proiect de regulament ce a fost supus consultrii publice i urmeaz
sfiefinalizatnperioadaurmtoare.Totodat,pentruaevaluacapacitateaSAIdeaseconformaacestor
cerine, sa instituit analiza prudenial a adecvrii capitalului (baza de date fiind asigurat prin
raportrilelunareaezatensarcinalor),princoroborareacerinelordecapitalcudiferiteletipuriderisc
(potrivitfiecruitipdeoperaiune)icucerineledeacoperireapierderilorcepotapreadinactivitile
desfuratedeSAI.
SAI ce au n obiectul de activitate administrarea conturilor individuale pe baz discreionar au obligaia
ntocmiriiitransmiteriilaASF,cufrecvencelpuinbianual,aniveluluifondurilorproprii,cerinelorde
capitaliaexpunerilormari.nacestcontext,searenvedereiclarificareaaspectelorlegatedecerinele
privind fondurile proprii aplicabile SAI, astfel nct s existe o distincie clar n privina obligaiilor de
raportare incidente, n funcie de existena sau nu n obiectul de activitate a serviciului de administrare
deportofoliiindividualedeinvestiii,respectivdeprestareanfaptaacestuiserviciu.
ncazulSAIcareaunobiectuldeactivitateadministrareaportofoliilorindividualedeinvestiiinbazaunor
contractede mandatspecial,conformcroraclienii ialegcustodele,activeleitipuriledeinstrumente
financiarencaredorescsinvesteascprecumilimitelemaximeinvestiionalepentrufiecaretipdeactive
sauemitentdeinstrumentefinanciare,reguliledeadecvareacapitaluluivizeazexclusivpoziiileproprii.

17

nconformitatecuprevederileart.5dinOUGnr.32/2012.
nconformitatecuprevederileart.2pct.15dinLegeanr.297/2004.
19
nconformitatecuprevederileart.46alin.(5)lit.a)dinLegeanr.297/2004.
18

219

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Organismeledeplasamentcolectiv(OPC)
Pentru asigurarea integritii i a funcionalitii corecte a organismelor de plasament colectiv,
supraveghereaOPCiSAIarelabazurmtoarelecomponente:

monitorizareaactivitiiioperaiunilordesfuratedeOPCiSAI;
verificarea modului n care sunt respectate prevederile legale de ctre entitile supravegheate
nscopulasigurriitranspareneipieeidecapitaliauneicorecteinformriainvestitorilor;
n vederea aplicrii principiilor de supraveghere prudenial i preventiv, se exercit o verificare
permanent asupra activitii respectivelor entiti prin analizarea i evaluarea informaiilor
cuprinse n raportrile periodice (sptmnale, lunare), rapoartele semestriale, anuale, precum i
alteinformri/documentetransmisedeacetialaASF;
primirea i analizarea sesizrilor investitorilor sau ale altor instituii ale statului, referitoare la
activitateaioperaiunilerealizatedeOPCiSAI;
efectuarea investigaiilor i propunerea msurilor ce se impun referitoare la activitile i
operaiuniledesfuratedeastfeldeentiti;
solicitarea documentelor, datelor sau informaiilor entitilor reglementate, altor instituii sau
autoriti ale statului i colaborarea cu celelalte structuri organizatorice din cadrul ASF pentru
ndeplinireaatribuiilor.

Activitatea de supraveghere se realizeaz prin monitorizarea continu i analiza informaiilor relevante


dincadrulrapoartelorprimitedelaentitilecareaufuncionatnbazaautorizriiCNVM/ASF.
Organismedeplasamentcolectivnvalorimobiliarefondurideschisedeinvestiii
SocietiledeadministrareainvestiiilortransmitlaASFraportrisptmnaleprivindSituaiaactivelor
i obligaiilor fondurilor cu detalierea activelor, numrului de investitori i valorii activului net,
aferentefiecreizilelucrtoare,pentrufonduriledeschisedeinvestiiipecareleadministreaz.20Pebaza
acestora ASF verific respectarea regulilor prudeniale, monitorizeaz conformitatea cu reglementrile
nvigoareiintervinepentrusoluionareasituaiilorneconformeprevederilorlegale.
OPCVM din state membre care intenioneaz s distribuie sau care distribuie titluri de participare
n Romnia, transmit la ASF orice modificri ale documentelor i/sau informaiilor aferente activitii
respectivelor OPCVM, inclusiv ultimul raport anual i raportul semestrial n termen de 15 zile lucrtoare
deladatadelacareacesteaaufostfcutepublicenstatulmembrudeorigine.21
Ladatade31.12.2013eraunregistratecincisocietideadministrareainvestiiilordinstatemembreUE
cuOPCVMaflatenadministrarecareaudistribuittitlurideparticiparenRomnianvaloarede64.187.829delei.
Alteorganismedeplasamentcolectiv.Fondurilenchisedeinvestiii,FondulProprietateaiSIF
Cele 5 societi de investiii financiare, Fondul Proprietatea SA i societile de administrare a fondurilor
nchise de investiii transmit cu frecven lunar raportri privind Situaia activelor i obligaiilor
fondurilor cu detalierea activelor, numrului de investitori i valorii activului net, pentru ultima zi

20

nconformitatecuprevederileRegulamentuluiCNVMnr.15/2004.
n conformitate cu prevederile Instruciunii nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv
nvalorimobiliare(OPCVM)dinstatemembre.
21

220

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

lucrtoare a lunii.22 Aceste raportri sunt certificate de instituiile de credit care sau nregistrat la ASF
(CNVM) ca depozitari ai activelor fiecrui OPCVM/AOPC. Pe baza lor, ASF verific ncadrarea n limitele
investiionale.

2.1.2.Supravegheretranzaciiiemiteni
Operaiunicorporative(majorri/diminurialecapitaluluisocial,fuziuni,divizri)
Noileemisiunidevalorimobiliaresaumodificrilecaracteristiciloremitenilordejanregistraiserealizeaz
prin nregistrarea la ASF a acestora i emiterea Certificatului de nregistrare a Valorilor Mobiliare (CIVM).
nacestsens,nanul2013aufostemisedeASF(CNVM)173decertificatedenregistrareavalorilormobiliare
aferente urmtoarelor tipuri de operaiuni: majorarea/diminuarea capitalului social, divizarea/fuziunea,
modificareavaloriinominaleauneiaciuni,emisiunideobligaiuni/titluridestat/produsestructurate.
O noutate n ceea ce privete operaiunile corporative ale emitenilor de valori mobiliare o reprezint
ntocmirea prospectelor/prospectelor proporionate ce necesit aprobarea ASF, atunci cnd se adopt
hotrridemajorareacapitaluluisocialprinexercitareadreptuluidepreferindectreacionariisocietii
comerciale.23ncursulanului2013aufostaprobate7prospecteproporionate.
Printreevenimentelesemnificativederulatenanul2013,senumr:
admiterea la tranzacionare pe piaa reglementat administrat de BVB a aciunilor emise de
SNGNROMGAZSAMediaiSNNUCLEARELECTRICASABucureti;
nregistrarea la ASF n vederea admiterii la tranzacionare pe Sistemul Alternativ de Tranzacionare
administrat de BVB a aciunilor emise de SIF IMOBILIARE PLC Nicosia, Cipru i
TRANSILVANIALEASINGIFNSABraov;
nregistrarea la ASF n vederea admiterii la tranzacionare pe Sistemul Alternativ de Tranzacionare
alSIBEXaaciuniloremisedeSCFEPERSABucuretiiSCROMRADIATOARESABraov;
nregistrarea la ASF i admiterea la tranzacionare la BVB a obligaiunilor emise de SC RAIFFEISEN
BANKSABucuretiiSCUNICREDITTIRIACBANKSABucureti.
OfertePublice
CNVMaaprobatnperioadaianuarieaprilie2013:
un prospect de admitere la tranzacionare pe piaa reglementat administrat de BVB
(SCContedSADorohoi)neprecedatdeoferireasprevnzaredeaciuni;
un prospect aferent unei oferte publice de vnzare de aciuni (secundar), valoarea ofertei
fiindde315.084,84miidelei;
apte documente aferente ofertelor publice de preluare obligatorie a cror valoare se ridic la
4.620,47miidelei;
emiterea unei decizii de stabilire a preului n cadrul ofertelor de preluare obligatorie
nbazaraportuluideevaluarentocmitdeunevaluatorindependent;
emitereaadoudeciziiderespingereadocumentelordeofertdatoritpreuluioferit;
undocumentaferentuneiofertepublicedepreluarevoluntar;valoareaseridicla86,7miilei;
patruanunurideretragereaacionarilordintrosocietate,ntocmitedeacionariicaresencadrau
nunadintreceledoucondiiiimpusedeprevederilearticolului206dinLegeanr.297/2004.
22

nconformitatecuprevederileRegulamentuluiCNVMnr.15/2004.
Acest tip de prospect este o consecin a Regulamentului UE nr. 486/2012 care modific Regulamentului (CE) nr. 809/2004
iaimplementriiacestorreglementrinnormeleinterne.

23

221

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

nperioadaianuarieaprilie2013,CNVMaemis20deacteindividualedesancionareaacionarilorcare
nu iau ndeplinit obligaiile prevzute la art. 203/205 din Legea nr. 297/2004, amenzile aplicate fiind
n sum de 1.787.105 lei. n cursul anului 2013, CNVM a aprobat prospectul aferent ofertei publice
secundaredevnzaredeaciunideinutedeMinisterulEconomieilaSNTGNTransgazSA.
ASFaaprobatnperioadamaidecembrie2013:
trei prospecte aferente unor oferte publice de vnzare de aciuni (primare/secundare) a cror
valoareseridicla2.013.006,41miidelei;
unprospectdeadmiterelatranzacionarepepiaareglementatadministratdeBVB(SCConpetSA)
neprecedatdeoferireadeaciunisprevnzare;
douprospectedebazprivindemitereadeprodusestructurate;
dou prospecte de admitere la tranzacionare pe piaa reglementat administrat de BVB
precedatedeofertedeobligaiuniadresateinvestitorilorcalificai;
un prospect aferent unei oferte publice de vnzare de obligaiuni, valoarea ofertei
fiindde550.000demiidelei;
dou prospecte aferente ofertelor de vnzare de obligaiuni adresate acionarilor societii,
valoareaacestorofertefiindde7.250demiidelei;
un prospect aferent unei oferte de vnzare de obligaiuni adresate acionarilor societii i
investitorilorcalificai,valoareaoferteifiindde30.000demiideeuro;
12 documente aferente ofertelor publice de preluare obligatorie a cror valoare se ridic la
9.625,67miidelei;
treidocumenteaferenteofertelorpublicedecumprareacrorvaloareseridicla600.230,14miidelei;
douanunurideretragereaacionarilordintrosocietate,ntocmitedeacionariicaresencadrau
nunadintreceledoucondiiiimpusedeprevederilearticolului206dinLegeanr.297/2004.

n perioada mai decembrie 2013, ASF a emis 42 de acte individuale de sancionare a acionarilor
carenuiaundeplinitobligaiileprevzutelaart.203/205dinLegeanr.297/2004,amenzileaplicatefiind
nsumde3.637.907lei.Deasemenea,aufostaplicateisanciunipentrunclcareaaltorprevederilegale
nmateriaofertelorpublice,amenzileaplicatefiindnsumde150.000delei.
n conformitate cu prevederile legale armonizate cu Directivele europene, n calitate de stat gazd,
ASF primete de la autoritile similare din spaiul UE, prospectele aprobate de acestea, certificatul i
rezumatul n limba romn ale prospectelor. Conform normelor legale, ASF nu iniiaz nicio procedur
deaprobareaprospectului.nacestsens,nanul2013,ASF(CNVM)afostnotificatcuprivirelaaprobarea
a16prospecte,precumicuprivirelaamendamenteleaduseacestora.
Supraveghereaemitenilordevalorimobiliare
Aria de supraveghere cuprinde la ora actual emitenii de pe piaa BVB aciuni, emitenii de pe piaa
RASDAQ, emitenii de pe piaa BVB obligaiuni, emitenii de aciuni nelistate BVB, uniti de fonduri
BVBiemitenilistailaSIBEX.
ASF monitorizeaz conformitatea informaiei financiare (situaii financiare auditate) cu reglementrile
contabile(IFRSistandardelenaionaledecontabilitate)pentruemiteniidepepiaareglementat.nplus,
ASFverificrespectareadectretoiemiteniiacerinelorderaportareprevzutedeLegeanr.297/2004.

222

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ConformitateainformaieifinanciarecucerinelederaportareprevzutedeLegeanr.297/200424
Afostverificat,nprincipal,respectareaurmtoarelorcerinederaportare:
punerea la dispoziia acionarilor a documentelor (integral sau parial) care urmeaz s fie
prezentateadunriigeneraleaacionarilorcucelpuin30dezilenaintededesfurareaacesteia
(art.243alin.(10)dinLegeanr.297/2004);
punerea la dispoziia publicului, n termen de 4 luni a situaiilor financiare, mpreun cu raportul
anual,aprobatedeadunareageneralaacionarilor(art.227alin.(4)dinLegeanr.297/2004);
raportulanualtrebuiescuprindsituaiilefinanciareauditate,raportulconsiliuluideadministraie,
declaraiapersoanelorresponsabile(art.112^1dinRegulamentulCNVMnr.1/2006);
raportul consiliului de administraie anual trebuie s cuprind informaii echivalente celor
prevzutelaanexanr.32;
punerea la dispoziia publicului a rapoartelor semestriale n termen de cel mult dou luni
delancheiereaperioadeideraportare(art.227alin.(5)dinLegeanr.297/2004);
raportul semestrial trebuie s cuprind situaiile financiare interimare sau condensate,
raportul consiliului de administraie, declaraia persoanelor responsabile (art. 113 din
RegulamentulCNVMnr.1/2006);
raportul consiliului de administraie semestrial trebuie s cuprind informaii echivalente celor
prevzutelaanexanr.31;
punerea la dispoziia publicului a rapoartelor trimestriale n termen de cel mult 45 de zile
delancheiereaperioadeideraportare(art.113dinRegulamentulCNVMnr.1/2006);
raportul trimestrial trebuie s cuprind contul de profit i pierdere i indicatorii economico
financiarimenionailaanexanr.30B(art.113dinRegulamentulCNVMnr.1/2006).
Unnumrde1.044deemiteniaufostnotificaindatade31.01.2013prinscrisorirecomandatecuprivire
la coninutul i termenul de transmitere a raportului aferent anului 2012.25 n luna mai 2013, 394 de
emiteni care nu transmiseser raportrile pn la aceast dat, au fost atenionai n ceea ce privete
nerespectarea prevederilor legale, iar prin Decizia nr. 248/18.07.2013 au fost sancionai cu avertisment
127 de emiteni care nu au transmis ctre ASF i operatorul de pia raportul anual aferent anului 2012.
Totodataufosttransmise361denotificrictresocietilecomercialecuprivirelanecesitateatransmiterii
rapoarteloranualectreoperatoruldepia,publicareapesiteulpropriusaucompletareaacestorrapoarte
n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Sa rspuns la 50 de solicitri ale emitenilor privind
obligaiile de raportare cu privire la urmtoarele problematici: tipuri rapoarte, termene de raportare,
auditare,acordareadedividende,rapoartecurententocmiteconformart.225dinLegeanr.297/2004.
Activitatea de supraveghere prin raportri curente sa concretizat n perioada ianuarie aprilie 2013
prin analizarea unui numr de 1.500 de raportri curente recepionate la nivelul CNVM, iar n intervalul
maidecembrie2013prinanalizareaunuinumrde5.500derapoartecurentelanivelulASF.nactivitatea
de monitorizare a raportrilor curente CNVM a emis n perioada ianuarie aprilie 2013 un numr de
400deatenionri,iarnperioadamaidecembrieASFaemis1.600deatenionrictreemiteniidevalori
mobiliare fiind sancionai preedini ai consiliilor de administraie/administratori unici, acionari,
administratori judiciari, n vederea conformrii cu prevederile legale incidente pieei de capital, n scopul
respectriiprincipiilorderaportareiinformarecompleteicorecteaacionariloriapotenialilorinvestitori.
24
25

ToateacesteraportritrebuieintrodusenSistemulInformaticdeRaportare(SIR)conformRegulamentuluiCNVMnr.27/2010.
Potrivitart.227alin.(1)i(4)dinLegeanr.297/2004privindpiaadecapital.
223

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n cadrul activitii de monitorizare derulat, ASF (CNVM) a urmrit conformarea cu prevederile legale
nceeaceprivetentocmirearapoartelorcurenteaferenteconvocatoarelorihotrrileadoptatencadrul
adunrilorgeneralealeacionarilorlaemiteniidevalorimobiliare,precumiaaltortipuriderapoartecurente.26
Activitatea de supraveghere sa concretizat, de asemenea, prin verificarea respectrii prevederilor
Regulamentului CNVM nr. 6/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, n materia exercitrii
drepturilor acionarilor n cadrul adunrilor generale ale emitenilor (asigurarea informrii acionarilor
prin publicarea unui convocator corect i complet, respectarea drepturilor acionarilor de a completa
ordineadeziideaadresantrebriconsiliuluideadministraieprivindordineadezietc.).nconsiderarea
obligaiilor instituite prin dispoziiile art. 286 din Legea nr. 297/2004 i ale Instruciunii nr. 6/2012
nceeaceprivetelimitadedeineredincapitalulsocialalsocietilordeinvestiiifinanciare,ncontextul
adunrilorgenerale careauavutlocn anul2013,CNVMadispusn cazulapatrudintreacestesocieti
msurilegale,attnceeace privete obligaiade vnzareaaciunilorcaredepeaulimitadedeinere,
ctidesuspendareadrepturilordevotpentruaciuniledeinutedeacionariicaredepeaulimitalegal.
Totodat,nvedereainformriiiprotecieiinvestitorilorASFadispus:
reconvocarea AGA n vederea adoptrii hotrrilor cu respectarea prevederilor legale n cazul
adoiemiteni;
blocareatransferuluiunorvalorimobiliarencazulunuiemitent.

nconformitatecuOMFnr.881/25iunie2012ncepndcuexerciiulfinanciaralanului2012,societile
comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat au obligaia
de a aplica Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) la ntocmirea situaiilor financiare
anuale individuale. De asemenea, instituiile de credit aplic IFRS ncepnd cu exerciiul financiar 2012.
Societile autorizate, reglementate i supravegheate de ASF aplic Reglementri contabile conforme cu
DirectivaaIVaaComunitilorEconomiceEuropene(RegulamentulCNVMnr.4/2011).
Astfel,ncursulanului2013,aufostpublicate79desituaiifinanciareanuale,dincare:
35auditatedefirmedeconsultaninternaionale;
55cuopiniefrrezerve.
Deasemenea,28desocietiaufostnotificatepentrunerespectareaIAS1.16()Oentitatenuvadescrie
situaiilefinanciaredreptconformecuIFRSuriledectdacacesteasatisfactoatedispoziiileIFRSurilor.
nurmaactivitiidesupraveghereaemitenilordevalorimobiliare,ASFadispusurmtoarelemsuri:
reconvocarea AGA n vederea adoptrii hotrrilor cu respectarea prevederilor legale,
ncazuladoiemiteni,nperioadaianuarieaprilie2013;
blocarea transferului unor valori mobiliare n cazul unui emitent, prin emiterea unui numr de
9ordonaneCNVM,nperioadaianuarieaprilie2013iaunuinumrde18deciziiASFnperioada
maidecembrie2013;
sancionarea cu avertisment a 127 de emiteni care nu au transmis raportul anual 2012 ctre
autoritateictreoperatoruldepia,conformDecizieiASFnr.248/18.07.2013;
sancionarea unor preedini ai consiliilor de administraie, acionari i administratori judiciari,
astfel: n perioada ianuarie aprilie 2013 a fost emis o amend n cuantum de 10.000 de lei,
iarnperioadamaidecembrie2013sauemisunnumrde15amenzinvaloarede320.000delei
i16avertismente;
26

Potrivitdispoziiilorart.113IAdinRegulamentulnr.1/2006ialeDispuneriidemsuriCNVMnr.11/2010.
224

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

emiterea a 5 atestate, n perioada ianuarie aprilie 2013, prin care CNVM a luat act
c unor acionari le sunt incidente prevederile art. 286 din Legea nr. 297/2004, n cazul a patru
dintre cinci societi de investiii financiare, emind 15 ordonane prin care a dispus msurile
legale,attnceeacepriveteobligaiadevnzareaaciunilorcaredepeaulimitadedeinere,
ct i n ceea ce privete suspendarea drepturilor de vot pentru aciunile deinute de acionarii
careaudepitlimitalegalprevzutnart.286dinLegeanr.297/2004.

Supraveghereaactivitiidetranzacionare
ASF supravegheaz activitatea de tranzacionare a unui numr de 1.249 de instrumente financiare
listatelaBVBiSIBEX(aciuni,obligaiuni,drepturi,instrumentefinanciarederivate,produsestructurate,
uniti de fond). n cadrul acestei activiti au fost realizate un numr de 433 de analize i monitorizate
programelederscumprarederulatencazula13emiteni.ASFasolicitatsuspendareadelatranzacionare
aunorvalorimobiliaren40desituaiinvedereainformriicorespunztoareainvestitorilor.
ASFsupravegheazntimprealactivitateaioperaiuniledesfuratedeintermediari,operatoridepia,
referitoare la tranzacionarea instrumentelor financiare. Sunt analizate evoluiile anormale cu privire la
caracteristicile de pre i cantitate ale tranzaciilor desfurate n cursul edinelor de tranzacionare
n vederea detectrii unor posibile cazuri de abuz pe pia. n activitatea sa, ASF folosete urmtoarele
mijloacedesupraveghere:
terminaleledetranzacionarealepieelorreglementateialesistemeloralternativedetranzacionare
(terminalul ARENA al SC Bursa de Valori Bucureti SA, terminalul ELTRANS al SC Sibex Sibiu Stock
ExchangeSA);
sistemuldesupraveghereelectronicpropriu,dezvoltatncadrulinstituiei;
raportriletransmisedeemiteni,potrivitdispoziiilorlegale;
informaiilecareaparnmassmedia.
PrinintermediulterminalelordetranzacionareASFurmreteoseriedeelementelegatededesfurarea
tranzaciilor: cotaiile societilor emitente, momentul efecturii, contraprile, numrul de ordine
altranzaciilor,tipuldeconturifolosite,tipultranzacieietc.
SistemuldesupraveghereelectronicalASFconinealertepentruevoluiaanormalapreului,acantitii
tranzacionate, a gradului de concentrare a intermediarilor, a ponderii tranzaciilor n capitalul social
al emitentului etc. Sistemul este de tip deschis, putnd fi adugate noi alerte, n funcie de evoluia i
necesitilepieei.Alerteleprivindevoluiileanormalesuntanalizate,lundusenconsiderareinformaiile
publice existente, raportrile emitenilor i ale entitilor pieei, caracteristicile emitentului i ale pieei
pecaresetranzacioneaz.
n urma finalizrii investigaiilor desfurate de ASF cu privire la incidena titlului VII Abuz pe pia din
Legea nr. 297/2004 n cazul unor tranzacii derulate pe piaa de capital, ASF a dispus, n patru situaii,
sesizarea organele de urmrire penal competente, ca urmare a constatrii existenei unor suspiciuni
privindincidenatitluluiVIIAbuzpepiadinLegeanr.297/2004,iarncazuluneisesizrisacomunicat
petentuluicnsituaiatranzaciilorreclamatenusuntndeplinitecondiiilepentruncadrareantitlulVII.
La solicitarea formulat de organele de urmrire penal competente sa transmis un rspuns oficial
referitorlarezultateleanalizeiprivindincidenatitluluiVIIAbuzpepiadinLegeanr.297/2004.
ASF are n vedere ntrirea activitilor de supraveghere a tranzaciilor n vederea detectrii abuzurilor
de pia i identificrii timpurii a posibilelor situaii de conduit incorect. Pentru aceasta vor fi alocate
resursesuplimentare,attdinpunctdevederetehnicctialpersonaluluiimplicatnacesteactiviti.
225

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n ceea ce privete obligaiile instituite n sarcina ASF n calitate de autoritate competent, n domeniul
pieei de capital, n spaiul economic european (SEE) i n contextul relaionrii cu ESMA i cu celelalte
autoriti, ASF este responsabil de transmiterea i recepionarea prin sistemul SARIS (Suspension and
RestorationInformationSystem,utilizatncepndlunaoctombrie2013)anotificrilorprivindsuspendrile
iretrageriledelatranzacionareainstrumenteloradmiselatranzacionarepepieelereglementatedinSEE,
nconformitatecuprevederileart.41dinMiFID.Astfel,nasesituaii,ASFanotificatprinsistemulSARIS
suspendarea de la tranzacionare, la iniiativa ASF, a aciunilor unor emiteni tranzacionai pe pieele
reglementate,alturidederivateleavndacesteaciunicaactivsuport.
Prin intermediul sistemului Transaction Reporting Exchange Mechanism27 (TREM), administrat de ESMA
fiecareautoritatecompetent,implicitASF,trebuiestransmiturmtoareleelementencadrulprocesului
deraportareatranzaciilor:
listainstrumentelorfinanciarepentrucareesteautoritateacompetentrelevant,uniceiautoriti
competentepecarefiecarestatmembruodesemneazcapunctdecontact;28
listatranzaciilorrealizate.29
ASF notific zilnic lista instrumentelor financiare admise la tranzacionare pe o pia reglementat,
pentru care este autoritatea competent relevant, iar n ceea ce privete tranzaciile menionate,
ASF este n proces de aducere la zi a informaiilor ce trebuie preluate de la i comunicate ctre celelalte
autoriticompetente.
n urma investigaiilor desfurate de ASF cu privire la incidena titlului VII Abuz pe pia
dinLegeanr.297/2004sauconstatatnclcrialeprevederilorlegaleaplicabilenmateriapieeidecapital,
fapt pentru care ASF a dispus sancionarea persoanelor responsabile cu 15 amenzi, n cuantum total de
417.000delei.

2.2.ReglementareaSectoruluiinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare
Aciunea de armonizare a cadrului legislativ din Romnia cu acquisul comunitar, prin completarea
legislaieisecundare,acontinuatnanul2013incluzndiprocesuldeinformarepermanentaentitilor
reglementateasupradispoziiilornoilorregulamenteeuropeneiasupraregimuluideaplicareaacestora.
Transpunereanoutilordinlegislaiacomunitarpentrupiaadecapitalnaionalsarealizatconcomitent
cu mbuntirea legislaiei secundare sectoriale, att n sensul actualizrii i al detalierii ei, ct i n cel
alcreriicadruluilegalnecesarreglementriiunorsituaiinoiaprutenpracticauneipieedecapitalaflat
ntrocontinudinamic.
Activitateadereglementaresaaxat,nperioadaanalizat,peurmtoareledireciiprincipale:

elaborarea reglementrilor (normelor/regulamentelor/instruciunilor) n vederea crerii sau


completriicadruluilegalpentrudesfurareanmodcorespunztoraactivitiientitilorpieei
decapital,reglementateisupravegheatedeASF;
elaborarea proiectelor de legislaie primar impuse de prevederile legislaiei naionale sau
europenereferitoarelapiaadecapital;

27

SistemulderaportareTREMafostelaboratnscopulndepliniriidectreautoritilecompetenteaobligaiilorconformMiFIDi
RegulamentuluiCEnr.1287/2006.
28
Potrivitart.11alRegulamentuluiCEnr.1287/2006.
29
Menionatelaalin.(1)alart.13alRegulamentuluiCEnr.1287/2006.
226

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

analizareareglementriloremisedeentitilepieeidecapitalreglementateisupravegheatedeASF
iamodificrilorintervenitecuprivirelaacestereglementri;
analizarea proiectelor de norme emise de alte instituii publice sau a iniiativelor legislative
aleGuvernuluisauParlamentuluiRomnieicuimpactasuprapieeidecapital;
elaborarea punctelor de vedere cu privire la interpretarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind
piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale reglementrilor emise de ASF,
caurmareasolicitrilortransmisedediveripeteni,inclusivdedireciiledespecialitatedinASF;
formulareaderspunsurilantrebrile/solicitrileprimitedeladiferiteinstituii,massmediaiali
peteninbazaLegiinr.544/2001privindliberulacceslainformaiiledeinterespublic,referitoare
lalegislaiaaplicabilndomeniulpieeidecapital.

Activitateadeelaborareareglementrilor(normelor/regulamentelor/instruciunilor)nvedereacrerii
saucompletriicadruluilegalpentrudesfurareanmodcorespunztoraactivitiientitilorpieeide
capital,reglementateisupravegheatedeASF,aavutdreptcoordonateprincipale:

elaborarea reglementrilor n aplicarea legislaiei n vigoare i pentru transpunerea acquisului


comunitar;
elaborarea reglementrilor, ca urmare a unor solicitri fundamentate ale unei/unor entiti din
piaadecapitaladresateASF,pentrumodificareasaucompletareaunorreglementri;
elaborarea reglementrilor ca urmare a modificrilor intervenite n actele normative emise de
Parlamentul Romniei sau de Guvernul Romniei, precum i n legislaia european, cu privire la
piaa de capital, pentru a cror implementare a fost necesar modificarea reglementrilor n
vigoare,nmsurancareacesteanuauvizatmodificareaLegiinr.297/2004privindpiaadecapital.

Activitateadereglementarepeacestsegmentsaconcretizatnanul2013prinelaborareaunuinumrde
8 regulamente, 3 norme i 4 instruciuni. Lista actelor normative emise de ASF (CNVM) este prezentat
nAnexaII1.
Actele normative emise au fcut, anterior intrrii lor n vigoare, obiectul consultrii cu entitile pieei
icualtepriinteresate,fiindpublicate,nmarealormajoritate,nprealabil,nfazadeproiect,pepagina
deinternetaASF,pentruapermiteentitilorinteresatesleanalizezeistransmiteventualeobservaii
i propuneri de modificare i completare. Unele propuneri primite au fost adoptate n forma final
aproiectelorlansatenconsultare/dezbaterepublic.
Reglementrile emise de ASF n perioada analizat, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
au drept principal obiectiv clarificarea modului de aplicare a unor prevederi ale legislaiei primare,
introducnd i o serie de precizri i detalieri legate de structura organizatoric i de particularitile
funcionalealepieeidecapital,inndseamaidedinamicaacesteia.
nAnexaII2suntprezentateproiecteledelegislaieprimarimpusedeprevederilelegislaieinaionalesau
europenereferitoarelapiaadecapital.
n Anexa II 3 sunt prezentate reglementrile emise de entitile pieei de capital reglementate i
supravegheatedeASF.
Activitatea de reglementare presupune i analizarea normelor emise de alte instituii sau a iniiativelor
legislative ale Parlamentului i ale Guvernului Romniei. Pe parcursul anului 2013 au fost transmise
22deastfelderspunsuri.ListadeciziiloremisedeCNVM/ASFesteprezentatnAnexaII4.

227

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

2.3.Autorizarea/avizareaentitilorreglementate
Activitatea de autorizare a ASF se realizeaz pe dou linii principale i anume: autorizarea i nscrierea
nRegistrulpublicalASFaentitilorreglementate,respectivautorizareaiaprobareaoperaiunilordepia.
Astfel,nanul2013afostautorizatonousocietatedeadministrareainvestiiilor,respectivSAIBrokerSA.
AutorizareainscriereanRegistrulpublicalASFaentitilorreglementate
I.Intermediarii
Intermediarii,SSIFiinstituiiledecreditpresteazserviciiiactivitideinvestiii,precumiserviciiconexe
nbazaprevederilorart.5alin.(1)ialin.(1)dinLegeanr.297/2004privindpiaadecapital,cumodificrile
icompletrileulterioare.
Societiledeserviciideinvestiiifinanciare(SSIF)
nurmasolicitrilorprimite,ASFaautorizatoseriedemodificrinmoduldeorganizareifuncionarealSSIF,
respectivmodificareacomponeneiconsiliuluideadministraiesauaconducerii,astructuriiacionariatului,
restrngereaobiectuluideactivitate,majorrialecapitaluluisocial,aautorizatnfiinareaoridesfiinarea
desediisecundare,precumischimbareasediuluisocial.
Comparativ cu sfritul anului 2012 cnd figurau nregistrate n Registrul CNVM 46 de SSIF, pe parcursul
anului2013nuafostautorizatnicionouSSIF.
La sfritul anului 2013 erau autorizate s i desfoare activitatea pe piaa de capital din Romnia
37 de SSIF, meninnduse tendina de scdere a numrului de SSIF care activeaz pe piaa de capital
dinRomnianregistratncursulanului2012.
Au fost retrase autorizaiile de funcionare ale nou SSIF, respectiv autorizaiile deinute de
SSIF Euro Bank Securities SA, SSIF Unicredit CAIB Securities Romania SA, SSIF Invest Trust SA,
SSIF Avantgarde Finance SA, SSIF Active International SA i SSIF Unicapital SA au fost retrase la cerere,
iarautorizaiileSSIFHarinvestSA,SSIFEurosavamSAiSSIFGMInvestSAaufostretrasecasanciune.
Totodat,ncursulanului2013aufostnotificatelaASFinteniileatreiSSIFderetragereaautorizaieide
funcionare i anume: SSIF FAIRWIND SECURITIES SA, SSIF ROINVEST BUCOVINA SA i
SSIF RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA, la finele perioadei raportului dosarele n cauz fiind
ncursdeanaliz.
n acest sens, la data de 31.12.2013, din cele 37 de SSIF autorizate de ASF, 23 de SSIF desfurau toate
serviciile de investiii financiare, avnd un capital iniial mai mare sau egal cu echivalentul n lei a
730.000 de euro, iar 14 SSIF nu tranzacionau instrumente financiare pe cont propriu i nu subscriau
ncadrulemisiunilordevalorimobiliarenbazaunuiangajamentferm.
n cursul anului 2013 a fost aprobat de ASF doar o modificare intervenit n structura acionariatului ca
urmare a dobndirii sau diminurii poziiilor semnificative directe/indirecte de ctre persoane fizice i
juridice romne i strine, n urma solicitrii primite din partea SSIF Dorinvest SA
careafostpreluatdeacionariatpersoanefizicedinIsrael.
La data de 31.12.2013, din cele 37 de SSIF, 30 erau controlate de persoane juridice i fizice romne,
iar apte erau controlate de persoane juridice i fizice strine (din care trei sunt din Grecia, dou din
Austria,unadinItaliaiunadinIsrael).
228

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n urma solicitrilor primite n cursul anului 2013, ASF a aprobat prestarea de servicii i activiti
de investiii, precum i servicii conexe pe teritoriul altor state membre ale UE, n baza principiului liberei
circulaiiaserviciilor,pentruurmtoareleSSIF:
SSIF Dorinvest SA n Austria, Belgia,Bulgaria, Cipru,Cehia, Croaia, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea
Britanie,Olanda,Polonia,Portugalia,Slovacia,Slovenia,Spania,Suedia;
SSIFEquityInvestSAnAustria,Belgia,Bulgaria,Cipru,Cehia,Danemarca,Estonia,Finlanda,Frana,
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Olanda,Polonia,Portugalia,Slovacia,Slovenia,Spania,Suedia;
SSIFRomintradeSAnAustria,Belgia,Bulgaria,Cipru,Cehia,Croaia,Danemarca,Estonia,Finlanda,
Frana, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
MareaBritanie,Olanda,Polonia,Portugalia,Slovacia,Slovenia,Spania,Suedia.
SituaiaSSIFcareaunotificatnperioada20082013inteniadeaprestaserviciiiactivitideinvestiii
peteritoriulaltorstatemembrealeU.E.,nbazaprincipiuluilibereicirculaiiaserviciilor,esteprezentat
nTabelulII13.
TabelulII13SSIFcareaunotificatinteniadeaprestaserviciiiactivitideinvestiii
Nr.crt.

Societatedeserviciideinvestiiifinanciare

1.

BTSecuritiesSA

2.

EstinvestSA

3.

MunteniaGlobalInvestSA

4.

IFBFinwestSA

5.

ViennaInvestmentTrustSA

6.
7.

BrokerSA
TradevilleSA

8.

EldainvestSA

9.

TransilvaniaCapitalSA

10. CarpaticaInvestSA
11. SSIFEquityInvestSA
12. SSIFRomintradeSA
13. SSIFDorinvestSA
Sursa:ASF

StatemembrealeU.E.
Austria
Polonia
Austria
Austria
MareaBritanie
Austria
Germania
Olanda
Frana
Austria
Austria
Bulgaria
Suedia
MareaBritanie
Austria
Germania
Polonia
Toatestatelemembre,cuexcepiaCroaiei
Toatestatelemembre
Toatestatelemembre

Anulnotificrii
2008
2011
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2011
2013
2013
2013

SituaiaSSIFautorizateinscrisenRegistrulpublicalASFladatade31.12.2013esteprezentatnAnexaII5.
Instituiiledecredit
ConformRegistruluipublicalASF,ladatade31.12.2013,pepiaadecapitaldinRomniaactivauncalitate
de intermediari 10 instituii de credit persoane juridice romne. La finele anului 2013, dintre acestea,
cinci deineau i calitatea de participani pe pieele reglementate autorizate de ASF (Banca Comercial
Romn SA, B.R.D. Groupe Socit Gnrale SA, Piraeus Bank Romnia SA, Bancpost SA i Credit Europe
BankRomniaSA),iarpatruaudesfuratnprincipalactivitidecustodieainstrumentelorfinanciare.
Instituiile de credit nscrise n Registrul public al ASF n calitate de intermediari la data de 31.12.2013
suntprezentatenAnexaII6.

229

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

II.Societiledeadministrareainvestiiilor(SAI)
n anul 2013 au fost nregistrate la ASF solicitri din partea unor SAI privind autorizarea unor modificri
n ceea ce privete modul de organizare i funcionare al societilor, care au vizat n special schimbarea
sediilor sociale, diminuarea capitalului social, modificarea componenei consiliului de administraie sau
acomponeneiconduceriiefective(directorilor)imodificareastructuriiacionariatului.
ASF a avizat delegarea de ctre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala Bucureti, n calitate de societate de administrare a SC Fondul Proprietatea SA a activitii de
evaluareaunorparticipaiialeSCFondulProprietateaSAncompaniinelistatectreErnst&YoungServiceSRL,
respectivctreKPMGAdvisorySRL.
nanul2013saautorizatosingurnousocietatedeadministrareainvestiiilorinusaunregistratcereri
deretragereaautorizaiilor,astfelnctlasfritulanuluifiguraunscrisenRegistrulpublicalASF22deSAI
(indicatenAnexaII7),dintrecare10nuadministrauportofoliiindividualedeinvestiii.nceeaceprivete
structura acionariatului, din cele 22 de SAI existente, 15 sunt controlate de persoane juridice i fizice
romne,iaraptesuntcontrolatedepersoanejuridiceifizicestrine(dinAustria,Italia,Slovenia,Ungaria,
ElveiaiFrana).
n anul 2013, ASF nu a nregistrat solicitri din partea nici unei SAI din Romnia n vederea desfurrii
deactivitipeteritoriulaltorstatemembrealeUE.
III.Ageniipentruserviciideinvestiiifinanciare
nurmaactivitiidesfuratedeASFprivindautorizareainscriereaunorpersoanencalitatedeageni
pentru servicii de investiii financiare i respectiv de ageni delegai, n anul 2013 au fost emise
64deautorizaiideagenipentruserviciideinvestiiifinanciareiaufostautorizai63deagenidelegai
pepiaadecapitaldinRomnia.nurmaretrageriia170deautorizaiideagenipentruserviciideinvestiii
financiare i a 99 de autorizaii de ageni delegai, la data de 31.12.2013, n Registrul public al ASF
eraunscrii490deagenipentruserviciideinvestiiifinanciarei290deagenidelegai.
IV.Reprezentaniicompartimentuluidecontrolintern
nanul2013,ASFaautorizat26noireprezentaniaicompartimentuluidecontrolinterncareidesfoar
activitatea n cadrul sediilor sociale ale SSIF ale instituiilor de credit, ale SAI., sau n cadrul sediilor
secundare de tip sucursal pe care SSIF leau nfiinat n cadrul reelei teritoriale. La data de 31.12.2013
deineau aceast calitate 127 de persoane, ca urmare a retragerii a 49 de autorizaii de reprezentant
alcompartimentuluidecontrolinternncursulanului.
V.Instituiilepieeidecapital
Pe parcursul anului 2013, au fost transmise la ASF solicitri din partea instituiilor pieei de capital care
vizau autorizarea anumitor modificri intervenite n modul de organizare i funcionare ale acestora,
respectivaledocumentelorcareaufcutobiectulautorizriiiniiale.
Operatoriidepia/Operatoriidesistem
ASF a autorizat solicitarea SC Bursa de Valori Bucureti SA (BVB) privind modificarea autorizaiei de
funcionare ca urmare a numirii unui conductor i a validat numirea noului conductor ales de organul
statutaralacesteia.
230

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

LasolicitareaSCSibexSibiuStockExchangeSA(SIBEX)aufostaprobatetreimodificrialecomponenei
consiliului de administraie. De asemenea, ASF a nregistrat cinci instrumente financiare derivate noi
(contracte futures), tranzacionabile pe piaa reglementat administrat de acest operator
depiaiaradiatlasolicitareaSIBEXuncontractfutures.
La sfritul anului 2013, a fost prelungit programul de tranzacionare pentru aciunile, unitile de fond i
drepturile tranzacionate pe piaa reglementat administrat de BVB de la orele 16:45 la orele 18:00.
SIBEXiameninutnanul2013oraruldetranzacionareavizatanteriordeCNVM.
nprimajumtateaanului2013afuncionatsistemulalternativ detranzacionareBESTXadministratde
societatea de servicii de investiii financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST SA, n calitatea acesteia de
operatordesistem.ncepndcudatade01.06.2013sistemulalternativdetranzacionareBESTXiasistat
activitatea, fiind depus n luna noiembrie a aceluiai an, solicitarea de retragere a autorizaiei acestuia,
solicitarecarelafineleanului2013seaflananaliz.
CaseledeCompensare
n cursul anului 2013, SC Casa de Compensare Bucureti SA i SC Casa Romn de Compensaie SA
au solicitat autorizarea n calitate de contraparte central n conformitate cu prevederile Regulamentului
ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea i funcionarea contraprilor centrale emis n conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 4 iulie 2012
privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale
detranzacii,cumodificrileicompletrileulterioare.
ASFaautorizatmodificareacomponeneiConsiliuluideAdministraieattpentruSCCasadeCompensare
BucuretiSA)ctipentruSCCasaRomndeCompensaieSA.
DepozitariiCentrali
ASF a autorizat numirea a doi reprezentani ai compartimentului de control intern pentru
SCDepozitarulCentralSA.Deasemenea,ASFaautorizatmodificareacomponeneiconsiliuluideadministraie
alSCDepozitarulSIBEXSAiaautorizatnumireaunuireprezentantalcompartimentuluidecontrolinternpentru
aceastsocietate.
SCFonduldeCompensareaInvestitorilorSA
nanul2013,ASFaaprobatmodificareaactuluiconstitutivalSCFonduldeCompensareaInvestitorilorSA
caurmareaschimbriisediuluisocial,precumimodificareacomponeneiconsiliuluideadministraie.
VI.Organismeledeplasamentcolectiv
n sectorul organismelor de plasament colectiv din Romnia pe parcursul anului 2013 sa evideniat o
cretereconstantanumruluidefondurideinvestiii,nspecialafondurilenchise.
Organismeledeplasamentcolectivnvalorimobiliare(OPCVM)
ASFaacordatnanul2013autorizaiadefuncionarepentru4noifondurideschisedeinvestiii,respectiv:
fondul deschis de investiii ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR, fondul deschis de investiii
ERSTEABSOLUTERETURN15EUR,fonduldeschisdeinvestiiiERSTEABSOLUTERETURN25EURifondul

231

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

deschis de investiii STK EUROPE. Totodat, a retras autorizaia de funcionare, respectiv a radiat din
Registrul public al ASF fondul deschis de investiii KD OPTIMUS (ca urmare a fuziunii prin absorbie
cufonduldeschisdeinvestiiiKDMAXIMUS)ifonduriledeschisedeinvestiiiOPORTUNITINAIONALEi
VANGUARD PROTECTOR (ca urmare a cererilor formulate de societatea de administrare a investiiilor ce
administraacestefonduri,respectivSAIVANGUARDASSETMANAGEMENTSA).
De asemenea, ASF a aprobat schimbarea denumirii fondurilor deschise de investiii BCR DINAMIC n
ERSTEBALANCEDRON,BCREXPERTnERSTEEQUITYROMANIA,BCROBLIGAIUNInERSTEBONDFLEXIBLERON,
BCREUROPAAVANSATnERSTEABSOLUTERETURN25RON,ERSTEMONETARnERSTEMONEYMARKETRON,
ZEPTERACIUNInZEPTEREQUITY,RAIFFEISENCONFORTSERIA2nRAIFFEISENCONFORTEURO.
Comparativcusituaianregistratladatade31.12.2012,fadecele64defondurideschisedeinvestiii
care i desfurau activitatea pe piaa de capital din Romnia, la data de 31.12.2013 figurau nscrise
n Registrul public al ASF 65 de fonduri deschise de investiii. Situaia fondurilor deschise de investiii
autorizatedeASFladatade31.12.2013esteprezentatnAnexaII8.
n anul 2013 nu a fost depus la ASF nicio cerere n vederea distribuirii de uniti de fond
emisedeunOPCVMdinRomniapeteritoriulaltuistatmembrualUE.
ncursulanuluilacarefacemreferireaufostautorizateoseriedemodificrialedocumentelorfondurilor
deschise de investiii, avnd ca obiect modificri ale politicii de investiii, modificarea comisioanelor de
depozitare, a comisioanelor de subscriere/rscumprare, precum i alte modificri care vizau n principal
alinieri la modificrile aduse legislaiei aplicabile OPCVM, n special n ceea ce privete modalitatea de
evaluareaactivuluinetalacestorareglementatprinDispunereademsurinr.23/2012.
De asemenea, n anul 2013 ASF a continuat emiterea ordonanelor de blocare a conturilor bancare i de
aciunideschisedeSCPactinvestSAnnumelefonduluideschisdeinvestiiiFondulNaionalRetcon,fiind
continuatetotodatidemersurileiniiatencursulanului2011nvederealichidriiFonduluiNaionalRetcon.
Societatea desemnat n calitate de administrator al lichidrii Fondului, LEXEXPERT AUDIT SRL Galai,
societate membr a CAFR, a procedat la identificarea i centralizarea investitorilor care au fcut dovada
deinerii calitii de investitor al Fondului Naional Retcon, precum i a patrimoniului fondului i ulterior
a ncheiat un contract cu o societate de servicii de investiii financiare n vederea valorificrii aciunilor
din patrimoniul Fondului. ASF a decis deblocarea conturilor bancare i de aciuni deschise de
SC PACTINVEST SA n numele Fondului Naional Retcon n favoarea lichidatorului Fondului, n vederea
finalizriidectreacestaaproceduriidelichidareaFonduluiNaionalRetcon.
Organismeledeplasamentcolectiv,alteledectOPCVM(AOPC)
ncategoriaaltororganismedeplasamentcolectiv,alturidefondurilenchisedeinvestiiisuntprezentate
i societile de investiii financiare ncadrate la categoria AOPC cu politica de investiii diversificat i
SCFondulProprietateaSA(AOPCdetipspecial,nfiinatsubformauneisocietideinvestiiidetipnchis).
ase noi fonduri nchise de investiii din Romnia au fost nscrise n Registrul public al ASF n anul 2013,
respectiv: Fondul nchis de Investiii OTP AGRI FUND, Fondul nchis de Investiii OTP PROPERTIES, Fondul
nchis deInvestiii OMNITREND,FondulnchisdeInvestiiiOMNIHEDGE,FondulnchisdeInvestiiiBETFI
INDEXINVEST,FondulnchisdeInvestiiiGLOBALINVESTINGFUNDiafostradiatunsingurAOPC,respectiv
Fondul nchis de Investiii cu Capital Garantat OTP GREEN ENERGY, ca urmare a cererii formulate de
societateadeadministrareaacestuiAOPC.
232

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Ladatade31.12.2013eraunregistratenevidenaASF31defondurinchisedeinvestiii,situaiaacestora
fiindprezentatnAnexaII9.
Aplicarea prevederilor Dispunerii de msuri nr. 23/2012 i, implicit, alinierea documentelor fondurilor
nchise de investiii la dispoziiile acesteia, respectiv avizarea/notificarea acestora la ASF a reprezentat
oactivitaterelevantinsectorulacestuitipdeentitidesfuratpeparcursulperioadeiamintite.
De asemenea, fondurile nchise de investiii au depus la ASF pe parcursul perioadei analizate o serie de
solicitri de avizare/o serie de notificri ale modificrilor intervenite n documentele depuse pentru
nscriereanRegistrulpublicalASF.
n ceea ce privete SC Fondul Proprietatea SA, n cursul perioadei analizate au fost avizate o serie de
modificriintervenitendocumenteleavutenvederelamomentulnregistrriiSCFondulProprietateaSA,
respectiv n actul constitutiv i n contractul de administrare ncheiat cu Franklin Templeton Investment
ManagementLtdUnitedKingdom,sucursalaBucureti.
Deasemenea,peparcursulperioadeirespectiveaavutlocschimbareadepozitaruluiSCFondulProprietateaSA
dinINGBANKNVAmsterdamSucursalaBucuretinBRDGSG.
Totodat,ncursulaceleiaiperioade,INGBANKNVAmsterdamSucursalaBucuretiareziliatcontractele
de depozitare ncheiate cu celelalte societi de investiii financiare, respectiv SIF BanatCriana SA,
SIFTransilvaniaSAiSIFOlteniaSA.
Societile de investiii financiare au depus la ASF n 2013 o serie de solicitri de avizare a modificrilor
intervenite n documentele depuse pentru nscrierea n Registrul public al ASF care au vizat n principal
modificri ale actelor constitutive, reglementrilor interne, ale componenei consiliilor de
administraie/consiliilor de supraveghere i conducerii societii, respectiv modificri ale sediului
sucursalelor/desfiinare de sedii secundare. Se remarc n acest sens schimbarea sistemului de
administrarealSIFTransilvaniaSA.Caurmareaexprimriivoineiacionarilorncadruladunriigenerale
extraordinare desfurate la sfritul lunii aprilie, societatea a adoptat sistemul dualist de administrare,
conducereasocietiifiindasiguratdeunconsiliudesupravegherecompusdin7membriiundirectorat
formatdin3persoane.
Unaltaspectrelevantpentruperioadaamintitlreprezintaprobareaintenieideachiziionaredectre
SIF BanatCriana SA a unui pachet majoritar de aciuni ale SAI Muntenia Invest SA, administrator al
SIFMunteniaSA.
SocietiledeinvestiiidetipnchisnscrisenRegistrulpublicalASFladatade31.12.2013suntprezentate
nAnexaII10.
VII.Depozitarii
n data de 30.07.2013 a fost retras, la cerere, autorizaia de funcionare n calitate de depozitar
a RBS BANK (Romnia). La finele anului 2013 erau nscrii n Registrul public al ASF nou depozitari,
acetiafiindprezentainAnexaII11.

233

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

VIII.Consultaniideinvestiii
Pe parcursul anului 2013, a fost retras, la cerere, autorizaia unui consultant de investiii persoan
juridic,iaufostautorizaiaseconsultanideinvestiiipersoanefiziceidoiconsultanideinvestiii
persoanejuridice.
Astfel, la data de 31.12.2013 activau pe piaa de capital n aceast calitate 28 de persoane fizice i dou
persoanejuridice.
Situaia consultanilor de investiii, persoane fizice i persoane juridice, este prezentat n Anexa II 13,
respectivnAnexaII14.
IX.Evaluatorii
La data de 31.12.2013 activau pe piaa de capital n aceast calitate trei persoane fizice i
15persoanejuridice(AnexaII15).
X.Auditoriisistemelorinformatice
Pe parcursul anului 2013 nu au intervenit modificri n situaia auditorilor sistemelor informatice nscrii
nRegistrulpublicalASF.
NotificrileprimitedeASFdelaautoritilecompetentedinstatelemembrealeUE
IntermediariidinstatelemembrealeUE,reprezentaidefirmeledeinvestiiiiinstituiiledecredit,precum
isocietiledeadministrareainvestiiiloriadministratoriidefondurideinvestiiialternative,potpresta
peteritoriulRomniei,nbazaprincipiuluilibereicirculaiiaserviciilor,serviciileiactivitiledeinvestiii,
precum i serviciile conexe prevzute de Anexa nr. 1 la Directiva 2004/39/CE, respectiv servicii de
administrare a portofoliilor colective i individuale, precum i servicii conexe, n baza art. 6
dinDirectiva2009/65/CEinbaza2011/61/UE.
I.Firmeledeinvestiii
CaurmareanotificrilortransmisedereprezentaniiautoritilorcompetentedinaltestatemembrealeUE,
pe baza unui format standardizat agreat de toate autoritile, ASF nscrie firmele de investiii
nRegistrulpublicalASF,nseciuneaIntermediaricarepresteazserviciideinvestiiifinanciarenRomnia.
ncursulperioadeianalizate,nurmanotificrilorprimitedinparteaautoritilorcompetentealeunorstate
membrealeUE,ASFanscrisnRegistrulpublic124defirmedeinvestiiiiosucursal,respectivaradiat
nregistrrilea50defirmedeinvestiii.
La data de 31.12.2013, din cele 1.436 de firme de investiii nscrise, 1.207 provin din Marea Britanie,
99dinCipru,22dinOlanda,17dinIrlanda,11dinNorvegia,11dinBulgaria,11dinFrana,9dinGermania,
9dinLuxemburg,6dinMalta,5dinCehia,4dinAustria,3dinSpania,3dinGibraltar,3dinLiechtenstein,
3dinGrecia,2dinSlovacia,2dinBelgia,2dinSuedia,2dinPolonia,unadinDanemarca,unadinFinlanda,
unadinEstonia,unadinUngariaiunadinLetonia.Totodat,lafineleanuluiprecedentfiguraunregistrate
nRegistrulpublicalASFaptesucursalealeunorfirmedeinvestiiidinaltestatemembrealeUE.
SituaiafirmelordeinvestiiidinaltestatemembrealeUEcareaufostnscrisenRegistrulpublicalASFn
seciuneaIntermediaricarepresteazserviciideinvestiiifinanciarepeteritoriulRomnieipnladata
de31.12.2013esteprezentatnAnexaII16.

234

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

TabelulII14NumrulfirmelordeinvestiiidinaltestatemembrealeUEnscrisenRegistrulpublicalASF
aradeorigine
MareaBritanie
Cipru
Olanda
Irlanda
Norvegia
Bulgaria
Frana
Germania
Luxemburg
Sursa:ASF

Numrdefirme
1207
99
22
17
11
11
11
9
9

aradeorigine
Malta
RepublicaCeh
Austria
Spania
Gibraltar
Liechtenstein
Grecia
Slovacia
Belgia

Numrdefirme
6
5
4
3
3
3
3
2
2

aradeorigine
Suedia
Polonia
Danemarca
Finlanda
Estonia
Ungaria
Letonia

Numrdefirme
2
2
1
1
1
1
1

II.InstituiiledecreditdinaltestatemembrealeUniuniiEuropene
ncazulinstituiilordecreditdinaltestatemembrecareintenioneazsprestezepeteritoriulRomniei
servicii echivalente celor prevzute de art. 5 alin. (1) i alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu modificrile i
completrileulterioare,autoritilecompetentedinstatelemembredeorigineautransmisnotificrictreBNR,
careulterioraufostremisencopieASF,nvedereanregistrriinRegistrulpublic,seciuneaIntermediari
carepresteazserviciideinvestiiifinanciarenRomnia.
nurmasolicitrilorprimitencursulanului2013,ASFanscrisnRegistrulpublicunnumrdetreiinstituii
de credit din UE care iau manifestat intenia de a presta servicii i activiti de investiii pe teritoriul
Romniei, n mod direct, n baza principiului liberei circulaii a serviciilor, precum i o sucursal a unei
instituiidecreditdinUE.
NumrultotalalinstituiilordecreditdinstatemembrealeUEeraladatade31.12.2013de147,dincare
41din MareaBritanie,22dinAustria, 18dinLuxemburg,13 dinGermania, 12dinIrlanda,10dinFrana,
7 din Olanda, patru din Liechtenstein, trei din Gibraltar, trei din Malta, trei din Italia, dou din Belgia,
doudinDanemarca,doudinFinlanda,doudinGrecia,unadinSpania,unadinUngaria,unadinCipru.
LaacesteaseadaugpatrusucursalealeunorinstituiidecreditdinaltestatemembrealeUE.
TabelulII15InstituiidecreditdinstatemembrecareaufostnscrisenRegistrulpublicalASF
aradeorigine
MareaBritanie
Austria
Luxemburg
Germania
Irlanda
Frana
Olanda
Liechtenstein
Gibraltar
Sursa:ASF

Numrdeinstituiidecredit
41
22
18
13
12
10
7
4
3

aradeorigine
Malta
Italia
Belgia
Danemarca
Finlanda
Grecia
Spania
Ungaria
Cipru

Numrdeinstituiidecredit
3
3
2
2
2
2
1
1
1

III.SocietiledeadministrareainvestiiilordinaltestatemembrealeUE
nanul2013nuaufostnregistratesolicitridenscriereiradieredinRegistrulpublicalASFasocietilor
deadministrareainvestiiilordinaltestatemembrealeUE.
Astfel,la31.12.2013eraunregistratezecesocietideadministrareainvestiiilordinaltestatemembrealeUE
care pot presta servicii de administrare a investiiilor n Romnia, dintre care nou societi pot presta
servicii de administrare a investiiilor, n mod direct, n temeiul principiului liberei circulaii a serviciilor
iosocietatepoateprestaserviciideadministrareainvestiiilornRomniaprinintermediuluneisucursale.
235

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

IV.OPCVMdinaltestatemembrealeUE
n anul 2013 au intervenit o serie de modificri n documentele unor organisme de plasament colectiv
nvalorimobiliaredistribuitepeteritoriulRomniei.nperioadaanalizatafostnscrisnRegistrulpublicalASF
un OPCVM dintrun alt stat membru al UE n vederea distribuirii de titluri de participare pe teritoriul
Romniei,respectivESPASTOCKRISINGMARKETS.
Ladatade31.12.2013eraunscrisenRegistrulpublicalASF28deOPCVMdinaltestatemembrealeUE,
respectivtreisocietideinvestiiii25defondurideschisedeinvestiii(AnexaII18).
V.FondurideInvestiiiAlternative(FIA)dinaltestatemembrealeUE.
n perioada analizat au fost nregistrate 7 solicitri de nscriere n Registrul public al ASF a FIA30
din alte state membre ale UE n vederea distribuirii de titluri de participare pe teritoriul Romniei,
respectiv solicitri primite din partea autoritilor competente din Marea Britanie i Irlanda pentru
Grosvenor London Office Fund Partnership, Europe Infrastructure Debt Fun, Doughty Hanson VI,
BabsonCapitalGlobalInvestmentsFundsPLC,AmadeusIVEarlyStageFundALP,AmadeusIVEarlyStage
Fund B LP, Amadeus IV Digital Prosperity LP. Menionm c n notificarea transmis pentru nscrierea
Babson Capital Global Investments Funds PLC se menioneaz faptul c este un fond compartimentat,
iar8dintresubfondurileacestuiavorfidistribuitepeteritoriulRomniei.

2.4.Proteciainvestitorilorpepiaadecapital
n perioada 01.08. 31.12.2013, activitatea de protecie a investitorilor31 sa axat, n principal,
pe soluionarea sesizrilor i reclamaiilor care au vizat aspecte privind nerespectarea prevederilor legale
dectreentitilepieeidecapitaldinRomnia.
ServiciulProteciaInvestitorilordincadrulASFSectorulinstrumenteloriinvestiiilorfinanciareaprimit
spresoluionareunnumrde138depetiii,memoriiisolicitrideinformaii,dincare:

unnumrde49depetiii/cereriprivindactivitateaemitenilor,dintrecare:
14 sesizri privind modul de desfurare sau adoptare a hotrrilor adunrilor generale
aleacionarilorsaualeconsiliilordeadministraiealeemitenilorvizai;
3 sesizri n legtur cu modul de aplicare a metodei votului cumulativ pentru alegerea
membrilorconsiliuluideadministraie;
2 sesizri privind modalitatea prin care sa realizat majorarea capitalului social al societilor
reclamate;
4sesizriprivindsuspendarea/reintroducerealatranzacionareaaciuniloremitenilor;
8sesizriprivindmoduldedistribuireadividendelor;
6sesizricareauvizatnerespectareaobligaiilorlegalederaportare;
5sesizricareauvizatmodulncare aufostntocmiterapoarteledeevaluaredeevaluatorii
independeninregistrailaASF;

30

n conformitate cu Directiva 2011/61/UE, FIA sunt organisme de plasament colectiv, inclusiv compartimente de investiii
ale acestora, care atrag capital de la o serie de investitori, n vederea plasrii acestuia n conformitate cu o politic de investiii
definit n interesul respectivilor investitori i nu necesit autorizare n conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE.
AFIAsuntpersoanelejuridiceacroractivitatecurentesteadministrareaunuiasaumaimultorFIA.
31
La01.08.2013afostcreatostructurdespecialitatecuatribuiispecificenproteciainvestitorilor.
236

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

6sesizricareauvizatdiversealteaspecte(moduldenstrinareactivesocietate,retragerede
la tranzacionare conform hotrrii AGA, retragere de la tranzacionare prin procedura
desqueezeout,operaiunedefuziune,pachetedeaciuniblocate);
petiie n legtur cu activitatea unei societi de administrare a investiiilor privind modul
deadministrareaunuiemitentaflatnportofoliulsu;
unnumrde37desesizricareauvizatactivitateadeintermediere(activitateaintermediarilor
autorizaideASFsaualteautoriticompetentedinstatemembre,saupeplatforme
detranzacionarepeplatformeautorizate/neautorizate):
6 sesizri care au vizat aspecte legate de respectarea clauzelor contractului, de modul
deprestareaserviciilordectreintermediariiautorizaideASF;
4sesizriprivindmoduldeprestareaserviciilordectrefirmedeinvestiiidinstatemembre;
2sesizrinlegturcudesfurareadeactivitidectrepersoaneneautorizate;
25desesizriprincaresareclamatautoritiivnzareafrauduloasdectreHarinvestSARm.
Vlcea a portofoliului de aciuni deinute, precum i faptul c banii nu se regsesc
nici n conturile clienilor i nici n conturile Harinvest; n fapt au fost nregistrate un numr
de37deadrese,nsacesteaeraurevenirisaucompletrialeadreseloriniiale;
totodat,printrunnumrde23decererisasolicitatverificareadeinerilordeaciuniladiferite
societi(admisesaunulatranzacionare),respectivamodalitiidenstrinareaacestora;
afostnregistratoadrescuprivireladoucazuridefraudprinfurtdeidentitateconstatate
nactivitateaunuiintermediar;
de asemenea, au mai fost nregistrate n cadrul Serviciului un numr de 28 de adrese/solicitri
informaii care au vizat aspecte diverse, dintre care un numr de 6 cereri au fost formulate
depersoanepgubiteFNI.

n perioada de referin, au fost emise 4 decizii de sancionare (dintre care 3 acte vizau sancionarea
cu avertisment a membrilor CA i o decizie de sancionare cu amend pentru reprezentantul legal
al preedintelui CA al unui emitent) i o decizie de radiere din Registrul public al ASF a unui evaluator
independent.

237

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

3.SECTORULSISTEMULUIDEPENSIIPRIVATE

ncontextulmbtrniriipopulaiei,riledinEuropaCentralideEstseconfruntcuprovocareadificil
de a mbunti sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii, pstrnd obiectivul lor principal:
deaasigurapensiiadecvateideameninevaloarealorntimp,bazndusepeoserielimitatdeopiuni
de politici. n acest context, prin Legea nr. 411/2004 i prin Legea nr. 204/2006, Romnia a introdus
pe lng sistemul pensiilor publice i sistemul pensiilor private. Scopul sistemului pensiilor private
esteasigurareauneipensiiprivate,distincticaresuplimenteazpensiaacordatdesistemulpublic.

3.1.SupraveghereaSectoruluisistemuluidepensiiprivate
SupraveghereasistemuluidepensiiprivatedinRomniaserealizeazprinmonitorizareaoffsiteaactivitii
entitilorreglementate.ASFverificianalizeazrapoarteleperiodicetransmisedeacesteaiprocedeaz
lainvestigaiincazuldetectriiunoraspecteneconformeculegislaianvigoare,inclusivprinpropunerea
unor investigaii aprofundate sau aciuni de control (onsite). De asemenea, n cadrul activitii
se analizeaz i se soluioneaz toate problemele operaionale identificate i/sau semnalate la nivelul
entitilorsupravegheate.
PentruactivitateadesupravegheredinSectorulsistemuluidepensiiprivateprincipalaprovocareaanului2013
afostschimbareametodeideevaluareainstrumentelorcuvenitfixdeinutedefonduriledepensiiprivate.
Iniial, evaluarea acestor instrumente pentru includerea n calculul activului total al fondurilor de pensii
se realiza prin adugarea la preul net de achiziie att a dobnzii cumulate, ct i a sumei rezultate
din recunoaterea zilnic a diferenei dintre valoarea nominal care va fi efectiv ncasat la scadena
titluriloripreulnetdeachiziie.ncepndcu1iulie2013satrecutlaevaluareainstrumentelorcuvenit
fixprinvaloareajust32,fiindastfelreflectatzilnicnportofoliilefondurilordepensiiprivatevaloareade
pia a acestor instrumente. Pentru a se asigura utilizarea unitar a unui pre pentru fiecare instrument
cu venit fix din portofoliile fondurilor de pensii private, acestea preiau cotaiile furnizate de
BloombergFinanceiThompsonReuters.
Trecerea la noua metod de evaluare sa realizat ntrun moment cu volatilitate redus a pieelor
deobligaiuni,astfelnctsnuimplicemodificrisemnificativealeactivelorfondurilordepensiiprivate.
Caefectpetermenscurtalschimbriidemetod,fonduriledepensiiprivateaunregistratvariaiialeVUAN33
ntre +2,35% i 1,45% majoritatea fondurilor nregistrnd creteri ale activelor (14 din 18 fonduri).
Ulterior,nivelulvariaiilorzilnicearevenitlaniveluriasemntoarecuceleanterioaretreceriilaevaluarea
lavaloareajust.Aceastaschimbareaimplicatnudoarunefortdeorganizareicomunicarecuentitile
reglementateciinevoiadedotarecusistemeinformaticeadecvate,inclusivcusuficientelicenesoftware
BloombergFinance i Thompson Reuters pentru a putea asigura toate cerinele de supraveghere
prudenial.
32

Valoareajust(fairvalue)estedefinitdestandardeleinternaionaledecontabilitatedreptpreulcarearfiprimitdinvnzarea
unuiactivsaupltitpentrutransferuluneidatoriincadruluneitranzaciireglementatentreparticipaniidepepialadataevalurii.
33
ValoareaUnitaraActivuluiNet(VUAN)secalculeazcaraportntreactivulnetalfonduluiinumrultotaldeunitidefondemise.
Activulnetestedeterminatcadiferenntrevaloareatotalaactivelorfondului,calculatconformprevederilordinreglementrile
nvigoare,ivaloareatotalaobligaiilordeplatpecarelearefondul.
238

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Attfonduriledepensiiprivatecti participaniilasistemsuntavantajaidenouametoddeevaluare,
deoarece activul fondurilor de pensii reflect situaia la zi a instrumentelor din portofoliu tranzacionate
pepieelereglementatesaupepiaasecundarinterbancar34.nacelaitimp,activitateadesupraveghere
prudenialsantrit,permindomonitorizaremaiatentainvestiiilordetaliatealefondurilordepensii
iamoduluidecalculalactivului.

3.1.1.Supraveghereaprudenialaentitilorreglementate
n anul 2013 supravegherea prudenial sa desfurat printro monitorizare permanent de tipul
rulebasedsaudeconformitate,verificnddacentitilesupravegheateiaurespectatcerineleprevzute
de cadrul legislativ aplicabil. Aceast monitorizare a avut drept obiectiv protejarea intereselor
participanilorisarealizatprin:
supraveghereaprinprelucrareaiverificareatuturorraportrilorperiodicetransmisedeentiti;
analizaisoluionareaproblemeloroperaionalesemnalatelanivelulntreguluisistemdepensiiprivate;
propunerea de msuri corective, sanciuni sau demararea unor aciuni de control n cazul
identificriiunornereguli.
Supraveghereadeconformitateaconstatnverificareafaptuluicentitileraportoare(administratorde
fonduridepensii,depozitariiagenidemarketing)respectprevederilelegalenvigoare.
Supravegherea administratorilor de fonduri de pensii a vizat n principal urmtoarele domenii: aderarea
participanilor i respectarea obligaiilor legale referitoare la contribuii, transferurile i plata drepturilor
depensieaferente;activeleinvestiteiobligaiilefondurilordepensii,calcululactivuluinetimodalitatea
de investire a activelor fondului; situaiile financiare i balana contabil de verificare analitic
(separat pentru administrator i fond); activele care acoper provizionul tehnic, rata de rentabilitate,
respectareacerinelordetransparenipublicitateialtele.35
Supravegherea depozitarilor sa derulat preponderent cu privire la: comisionul datorat de administrator
depozitarului;situaiaactivelorcareacoperprovizionultehnic;ndeplinireaobligaiilorderaportarelaASF
aneregulilorconstatatenactivitateaadministratorilorialtele.35
Supravegherea agenilor de marketing a presupus monitorizarea periodic volumului activitii
intermediate de acetia reflectat indirect prin valoarea comisioanelor ncasate de la administratori.
TotodatafostverificatndeplinireaobligaiilorderaportareideplatctreASF.
Activitatea de monitorizare offsite a inclus analiza i soluionarea problemelor operaionale semnalate
la nivelul ntregului sistem de pensii private. Entitile supravegheate sau uneori participanii nii
aunotificatdiversesituaii,ausolicitatpunctedevederesaunecesitatealuriiunormsuricorective.
ncepnd cu anul 2013 i Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private raporteaz
periodic,permindastfeliniiereaunuicadruadecvatdesupraveghereoffsitecuprivirela:
situaiilefinanciaresemestrialeianuale;
raportulactuarialanual;
planuldeauditinternanualiaciuniledesfurate;
aciuniledecontrolintern;
34
Singureleinstrumentecuvenitfixdinportofoliilefondurilordepensiicaresepottranzacionapepiaasecundarinterbancar
sunttitluriledestat.
35
TaxedatoratectreASF,ndeplinireamsurilordispusenurmacontroaleloretc.

239

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

situaia resurselor financiare, a activelor investite, a obligaiilor i a sumelor utilizate pentru


acoperireapliicompensaieictreparticipaniibeneficiari;
situaiadetaliatainvestiiilor;
balanacontabildeverificareanalitic.

CorespondenacuASFaabordatariideoperativitatealefondurilordincele maivariate:delaviramente
eronateprimitedelaCNPPicaselesectoriale,transferurialeparticipanilorntrefonduriiregularizarea
activului net al participanilor, pn la strategii de investiii i solicitarea opiniei ASF privind conformarea
portofoliilor cu normele n vigoare. Toat aceast coresponden a presupus investigaii amnunite i
uneoricooperareinterinstituionalpentruaasigurabunasoluionareacauzelorsemnalate.
Unobiectivprincipalalactivitiidesupravegheredinanul2013afostprotejareaintereselorparticipanilor.
Acest lucru reiese din modul n care au fost tratate problemele ce privesc interesele participanilor
transferurintrefonduri,recalculrideactivnet,platabeneficiilor,neoperarealatimpaanumitorsolicitri
aleparticipaniloretc.
Pe lng supravegherea de conformitate (rulebased supervision) au fost introduse i unele elemente
de supraveghere pe baz de riscuri (riskbased supervision). n acest sens, ncepnd cu anul 2014,
administratoriisuntobligaistrimitrapoarteprivindauditulintern,control interniactivitateaderisc.
Aceste noi raportri, prin care se verific ndeplinirea unor cerine de ordin calitativ, fiind mai greu
deevaluatprinsimpliindicatori,necesitoanalizamnunit.

3.1.2.Analizaievaluareariscurilor
ncepnd cu anul 2013 organizarea activitii a cunoscut modificri n ceea ce privete abordarea
supravegherii bazate pe riscuri. Astfel, au fost monitorizate i analizate riscurile induse de portofoliile
fondurilor de pensii private: risc de lichiditate, risc de rat a dobnzii, risc de concentrare, risc valutar.
Totodat, au fost introduse teste de stres. Suplimentar, analizele privind riscurile i testele de stres
aureflectatsituaiainclusivlaniveldefond,nunumailaniveldepilonisistem.
nplusfademonitorizareavariaiilorvaloriiunitareaactivuluinetiadepirilordelimite(nprincipal
caelementalconformitii)aufostadugateverificriprivinddecontrilentrziateiaufostanalizate
dinpunctdevederealabordriisupravegheriibazateperiscuri.nbazaverificrilordecontrilorntrziate
afostsolicitatimplementareadectreadministratorideprocedurispecificetratriiunorastfeldecazuri.
Sa urmrit i sa analizat modalitatea implementrii msurilor i sa verificat respectarea procedurilor
implementate.Aufostefectuatesemestrialtestedestresasupraportofoliilorinvestiionalealefiecrui
fond de pensii: activele fondurilor de pensii sunt supuse unor ocuri imediate de pre, de dobnd
i de curs valutar i se urmrete impactul pe care lar avea asupra portofoliilor fondurilor de pensii i
asuprantreguluisistemdepensiiprivate.36
De asemenea, a fost analizat lunar situaia titlurilor de stat deinute de fondurile de pensii pe scadene
iulteriorafosttransmisMinisteruluiFinanelorPublice.
Analizeleiverificrileefectuateauavutlocfiecucaracterregulat,fieadhoc.

36

Impactulafosturmritidinpunctdevederealevoluieintimp,pentruaseidentificaeventualeschimbrimajorealeacestuia
fielanivelulunuifonddepensii,fielanivelulntreguluisistemdepensii.
240

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Analizeisituaiiefectuatenmodregulat
Cufrecvenlunar
Lichiditatea fondurilor de pensii private sunt calculai indicatori care reflect lichiditatea
portofoliului, necesarul de lichiditate al unui fond de pensii, precum i gradul de acoperire
arespectivuluinecesardelichiditate
Risculderatadobnziisuntcalculatedurataiscadeneleinstrumentelorcuvenitfix
Risculdeconcentrareainvestiiilorestecalculatrisculdeconcentrarealportofoliilorfondurilor
depensiidinpunctdevederealsectoruluiindustrialncareauinvestit,alemitenilorialgrupurilor
deemiteni,precumialtipuluideinstrumentfinanciarprincareafostrealizatinvestiia
Risculvalutarsuntcalculateexpunereavalutar,acoperireaexpuneriivalutareprininstrumente
financiarederivate,respectivexpunereavalutarnet
VolatilitateaVUANestecalculatvolatilitateaVUANpentrufiecarefonddepensii.
Cufrecvensemestrial
testedestresasupraportofoliilorinvestiionalealefiecruifonddepensii.ncadrulacestorteste
sunt supuse unor ocuri imediate de pre, de dobnd i de curs valutar activele fondurilor
de pensii i se urmrete impactul pe care lar avea asupra portofoliilor fondurilor de pensii i
asuprantreguluisistemdepensiiprivate.Impactulestedeasemeneaurmritdinpunctdevedere
al evoluiei n timp, pentru a se identifica eventuale schimbri majore ale acestuia
fielanivelulunuifonddepensii,fielanivelulntreguluisistemdepensii.
Analizeefectuateadhoc

Analizaefectelorncetriisaumodificriiaplicriiunorprevederinormative
Analiza portofoliilor i a strategiilor investiionale ale fondurilor de pensii private privind evoluia
activelorfondurilordepensiiprivate
Analizaactivitiidecustodieidepozitareaactivelorfondurilordepensiiprivate.

Verificriefectuatenmodregulat
Tranzaciicudecontarentrziat
n cadrul ASF au fost identificate i analizate tranzaciile fondurilor de pensii private ce au nregistrat
ntrzieri n decontare. Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost nregistrate 38 de tranzacii
a cror decontare sa efectuate cu ntrziere. Motivele ntrzierii decontrilor au fost n toate cazurile
independente de administratori, n toate cazurile analizate contrapartea fondurilor de pensii private
ntranzacieafostosocietatedeintermediereimportantdinafaraRomniei.
Astfel,dincele38dedecontrintrziate36aufostpentrutranzaciidecumprare,ntimpcedoardou
aufostpentrutranzaciidevnzare.ntotal5dincele8fonduridepensiiadministrateprivati4dincele
10 fonduri de pensii facultative sau confruntat cu situaii n care tranzaciile realizate au fost decontate
cuntrziere.
n vederea diminurii riscului de decontare a tranzaciilor efectuate de fondurile de pensii private,
administratorilor lea fost solicitat elaborarea unei proceduri interne privind gestiunea situaiilor
dedecontarentrziatatranzaciilorefectuatedefonduriledepensiiprivate.

241

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

AnalizavariaiilordeVUANafondurilordepensiiprivate
SuntanalizatetoatevariaiilezilnicedeVUANcedepescunpragprestabilit.nurmaanalizeisaconstat
cprincipalulmotivpentruvariaiiledeVUANnregistrateafostfluctuaiapreurilordepiaaleactivelor
deinutedefonduriledepensiiprivate.
Pe parcursul anului 2013 sau nregistrat peste 55 de cazuri de depire a limitelor investiionale
alefondurilordepensiiprivate,majoritateaacestorafiinddatoratesumeloraflatencursdedecontare.
Alteverificriefectuate

verificriasupraactivelorfondurilordepensiiprivatedeinutencustodie;
analizainformaiilortransmiselarubricaSumeaflatendecontare/Altesume;
verificarea evidenei deinerilor de aciuni pe piaa reglementat din Romnia a fondurilor
depensiiprivate;
verificareainvestiiilorfondurilordepensiiprivatensocieticaredesfoaractivitinsectorul
bunurilorimobiliare.

Situaiidiverse

Verificareaprivindefectuareadetranzaciisuccesivedevnzare/rscumprareaaceluiaiactiv
la momente apropiate de timp, n urma crora sa solicitat administratorilor s suporte
diferenelenegativedintrepreuriledevnzareicumprare
Verificarea privind nerespectarea art. 25 alin. (1) lit. b) al Normei CSSPP nr. 19/2012 privind
interdicia investirii n societi care desfoar, n orice procent, activiti n domeniul ()
producerii i/sau comercializrii de armament. Ca urmare a solicitrii ASF fondurile de pensii
respectiveaulichidatdeinerilerespective
Verificareaprivindraportareaeronatainstrumentelorfinanciarederivate
Comunicarepermanentcuentitilereglementatepentruaasigurabunadezvoltareasistemului
depensiiprivateprinimplementareareglementrilorspecifice:
furnizareadeinformaiiprivindmetodologiadeidentificareadomeniuluideactivitatealemitenilor;
asistenprivindmetodologiadeevaluareaainvestiiilordetipprivateequity;
clarificriasupraproceduriideevaluareainstrumentelorcuvenitfixncepndcu1iulie2013.

n ceea ce privete colaborarea cu alte instituii din Romnia, ASF a furnizat BNR analize i rapoarte
specifice pieei pensiilor private necesare elaborrii Raportului de Stabilitate Financiar a BNR,
precum i rspuns la solicitarea FMI de actualizare a seciunii specifice pensiilor private din
AnnualReportonExchangeArrangementsandExchangeRestrictions.
De asemenea, ASF a transmis EIOPA datele aferente sistemului de pensii din Romnia pentru
EIOPA Spring Report i EIOPA Autumn Report, date referitoare la riscuri i ateptri privind evoluia
acestoracuimpactasuprapensiilorprivate.
Autoritatea de Supraveghere Financiar Sectorul sistemului de pensii private, a fost solicitat de
ComisiaNaionalaPieeiFinanciare(CNPF)dinRepublicaMoldovasofereasistentconsultativncadrul
unuiproiectTAIEXfinanatdeComisiaEuropean,pentruomisiunedeexpericutemaSistemedepensii
private.Misiuneadeexperiasusinutprezentripetemaorganizriiifuncionriisistemuluidepensii
privatedinRomnia.

242

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ASFparticipncadrulEIOPAlaComitetuldePensiiOcupaionale(OccupationalPensionCommitteeOPC)
inGrupuldeLucrupePensiiPersonale(TaskForceonPersonalPensionsTFPP).PrinparticiparealaOPC,
ASFacontribuitlaelaborareadestandardetehniceprivindaplicareadirectiveiprivindpensiileocupaionale
la momentul actual fiind activ implicat n urmtoarele trei subgrupuri: Decummulation phase for IORPs
(DB & DC), Effective investment decisions, Cost and charges for occupational pension schemes.
n cadrul TFPP, ASF a participat la elaborarea raportului preliminar pentru Comisia European
privind posibilitatea crerii unui cadru legislativ unitar european pentru planurile personale de pensii
(nonocupaionale).

3.1.3.SupraveghereansistemuldepensiiprivatedinRomniaprinmetodeactuariale
n vederea exercitrii supravegherii solvabilitii n sistemul de pensii private, a fost creat cadrul
de reglementare necesar prin elaborarea modelelor matematice i elaborarea legislaiei secundare
aplicabilesolvabilitiisistemuluidepensiiprivatedinRomnia.
Att prin natura activitii desfurate, ct i prin natura reglementrilor elaborate, supravegherea
solvabilitii prin metode actuariale este integral bazat pe riscuri. Elementul central al acesteia
estereprezentatdeprovizionultehnic.
Dinpunctdevedereadministrativ,provizionultehnicreprezintsumadebanipecareadministratorultrebuie
s o dein pe toat durata desfurrii activitii n piaa pensiilor private, ntrun cont cu regim special
ce poate fi accesat doar n anumite condiii descrise de legislaia secundar aplicabil, deschis la banca
depozitar al fondului de pensii. Aceast sum asigur plata valorii garantate a activului personal
(garantat prin Legea nr. 411/2004 sau prin prospectul schemei de pensii), n condiiile evoluiilor viitoare
nefavorabileposibile,determinateprobabilisticpebazariscurilorspecificealerespectivuluifonddepensiiia
portofoliuluiactualdeparticipanipecareacestaldeine.Aceastsumesterevizuitcelpuinodatpean.
nmomentulactual,lanivelulASFsecalculeaziseanalizeazperiodicmaimulteelementeprincipale.
Elementecalculateianalizatepentrusupraveghereasolvabilitii

valoareagarantatactualaactivuluipersonalalfiecruiparticipantalPilonuluiII;
venitulactualalfiecruiparticipantalPilonuluiII;
contribuiamedieactualizatafiecruiparticipantalPilonuluiII;
venitulviitorpnladatapensionriipentrufiecareparticipantalPilonuluiII;
contribuiileviitoarepnlapensionarepentrufiecareparticipantalPilonuluiII;
ratadefinanareafiecruicontindividualaferentPilonuluiII;
evoluiavaloriigarantatepnlapensionarepentrufiecareparticipantalPilonuluiII;
evoluiavaloriiactivuluipersonalpnlapensionarepentrufiecareparticipantalPilonuluiII;
valoarea viitoare a pensiei, pentru fiecare participant al Pilonului II, pe tipuri de pensii
(anuitatesimpl,anuitatecuperioadcert,jointsurvivor,anuitatelimitat);
ratadenlocuireavenituluisalariallapensionare,petipuridepensie;
valoareaateptataplilorlanivelulfiecruifonddepensiiadministratprivat,petipuridepli
(deces,invaliditate,transfer,pensionarepentrulimitdevrst);
valoareaviitoareafiecruifonddepensiiadministratprivat,nbazaportofoliuluiactualdeparticipani;
valoarea viitoare ncasrilor din comisioane pentru fiecare fond de pensii administrat privat,
petipuridecomisioane(activ/contribuii);
valoareaprovizionuluitehniccorespunztorfiecruifonddepensiiadministratprivat;

243

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

valori medii ale indicatorilor principali, calculate la nivel de fond de pensii administrat privat
din totalul valorilor individuale aferente portofoliului de participani, respectiv: activ personal
mediulamomentulactual,activpersonalmediulamomentulpensionrii,valoaregarantatmedie
actual,valoaregarantatmedielamomentulpensionrii,contribuiemedieactual,venitmediu,
frecvenamediedeplatacontribuiei,ratdefinanareactual;
evoluii medii anuale: evoluia anual a valorii medii a pensiei pe tipuri de pensie, evoluia anual
avaloriimediiapensieipetipuridepensie,nfunciedefrecvenadeplatacontribuiei(peintervale);
analiza comparativ a evoluiei sumei activelor personale i valoarea garantat total,
pentrufiecarefonddepensiiadministratprivat;
analiza comparativ, sub form grafic, a valorilor medii actuale ale indicatorilor principali,
respectiv activ personal, valoare garantat, contribuie, venit, frecven de plat a contribuiei,
ratdefinanare,lanivelulPilonuluiII;
analiza comparativ a valorilor provizionului tehnic necesar rezultat n urma calculelor efectuate
de ASF Sectorul sistemului de pensii private pentru fiecare fond de pensii administrat privat
cu valoarea provizionului tehnic calculat i raportat de administratorii fondurilor de pensii
administrateprivat.

3.2.Reglementareasistemuluidepensiiprivate
La momentul actual, sistemul de pensii private din Romnia funcioneaz n baza Legii nr. 411/2004,
aLegiinr.204/2006,aLegiinr.187/2011ianormelorASF(CSSPP),pentrupunereanaplicareaacestorlegi.
Reglementrile emise sunt eseniale pentru a realiza obiectivul prevzut la art. 22 din OUG nr. 50/2005,
respectivprotejareaintereselorparticipanilorialebeneficiarilor,prinasigurareauneifuncionrieficiente
asistemuluidepensiiprivateiinformareaasupraacestuia.
Consolidarea arhitecturii aplicabile sectorului de pensii private, respectiv a cadrului de reglementare i
supraveghere,ntrireacadruluideraportareicontabilitate,aplicarearegulilordeguvernancorporativ,
crearea unor mecanisme solide n investirea i evaluarea activelor financiare, au constituit dezideratele
principalealeactivitiidereglementare.Astfel,ASFaavutnvedere:
continuareaelaborriilegislaieisecundare;
continuarea colaborrii cu alte instituii ale statului i pri interesate, inclusiv cu publicul larg
prin procedurile de consultare public, att n procesul de elaborare a legislaiei primare,
ctinimplementareaacesteia,nconcordancuactelenormativenaionaleialeUniuniiEuropene;
asigurareauneiabordriunitareaprevederilorlegislative.
n scopul unei mai bune protejri a intereselor participanilor, ca obiectiv major, n cursul anului 2013,
ASF a adus o serie de modificri i completri reglementrilor aplicabile. Necesitatea acestora a rezultat
caurmareatreceriilaunnoustadiudedezvoltare apieeifondurilordepensiiprivate,daricaurmare
adiscuiiloravutenpermanencuadministratoriidefonduridepensiiprivateiavizat:
mbuntireaactivitiidemarketingafondurilordepensiiprivate;
actualizarea regulilor privind ntocmirea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile
semestriale;
implementareametodologieiprivindcalcululactuarialalcontribuieianualedatoratedeadministratorii
defonduridepensiiprivateFonduluideGarantareaDrepturilordinSistemuldePensiiPrivate;
reorganizareaactivitiidearhivaadministratorilordefonduridepensiiprivate;
modificareatemporaralimiteimaximeaplicabileinvestiiilorfondurilordepensiiprivatentitluridestat;
244

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

introducerea unor cerine prudeniale suplimentare n investirea i evaluarea activelor fondurilor


depensiiprivate;
corelareacuprevederilenouluicodcivilnceeacepriveteautorizareafonduluidepensiifacultative
iautorizareafonduluidepensiiadministratprivat;
actualizarea regulilor privind protecia participanilor n cazul fuziunii fondurilor de pensii
administrateprivat.

Prin actualizarea cadrului legal sa urmrit adaptarea legislaiei secundare la condiiile pieei, precum i
soluionarea anumitor probleme de natur operaional identificate n cadrul activitii administratorilor
depensiiprivate.
ParticipareaASFlaelaborarealegislaieiprimaredindomeniulpensiilorprivatenanul2013
ReprezentaniiASFSectorulsistemuluidepensiiprivateauparticipatlagrupuriledelucruorganizatede
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, n vederea elaborrii legislaiei
primareprivind:
proiectuldeLegeprivindorganizareaifuncionareasistemuluideplatapensiilorprivate;
proiectuldeLegeprivindpensiileocupaionale;
proiectuldeLegeprivindtransferuldrepturilordepensiealefuncionarilorUniuniiEuropeneiale
altorageniaiUniuniiEuropene;
proiectuldeLegedemodificareicompletareaLegiinr.204/2006.
Deasemenea,personalulASFaparticipatlagrupuriledelucruorganizatedeMinisterulFinanelorPublice
i Ministerul Afacerilor Europene pentru analiza legislaiei incidente n contextul declanrii procedurilor
de nclcare a dreptului UE (infrigement) de ctre Comisia European, sub aspectul transpunerii
directiveloreuropenenlegislaianaional.
nanul2013sacontinuatconsolidareacadruluilegislativcaurmareaevoluieisistemuluidepensiiprivate
din Romnia, prin colaborarea continu cu administratorii de fonduri de pensii private i identificarea
problemelorcucareseconfruntacetia,precumiprinconsultrilepublicerealizatepentruproiectelede
actenormative.Dezvoltareacadruluidereglementarearenvedereasigurareaunuicadrulegislativsolid,
coerentiarmonizatcuceleuropean,caressusindezvoltareasistemuluidepensiiprivate,consolidarea
mecanismelordesupraveghereifurnizareadeinformaiirelevanteisuficientectreparticipani.
NormeemisenaplicareaLegiinr.411/2004

NormaCSSPPnr.3/2013privindactivitateademarketingafonduluidepensiiadministrat privat,
publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.153din22/03/2013;
Norma ASF nr. 10/2013 pentru completarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului
depensiiadministratprivat,publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.573din09/09/2013;
Norma ASF nr. 12/2013 privind protecia participanilor n cazul fuziunii fondurilor de pensii
administrateprivat,publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.614din02/10/2013.

NormeemisenaplicareaLegiinr.204/2006

Norma ASF nr. 9/2013 pentru completarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului
depensiifacultative,publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.573din09/09/2013;
Norma ASF nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative,
publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.3din06/01/2014.
245

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

NormeemisenaplicareaLegiinr.411/2004iaLegiinr.204/2006

NormaCSSPPnr.1/2013privindmodificareaicompletareaNormeinr.3/2011pentruntocmirea
i depunerea situaiilor financiare anuale individuale pentru entitile autorizate, reglementate i
supravegheatedeComisiadeSupraveghereaSistemuluidePensiiPrivate,publicatnMonitorul
Oficial,ParteaI,nr.118din01/03/2013;
Norma ASF nr. 1/2013 privind organizarea activitii de arhiv a administratorilor de fonduri
depensiiprivate,publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.448din22/07/2013;
Norma ASF nr. 2/2013 pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporar
a limitei maxime aplicabile investiiilor fondurilor de pensii private n titluri de stat,
publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.448din22/07/2013;
Norma ASF nr. 4/2013 pentru modificarea i completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul
de raportare contabil semestrial a entitilor autorizate, reglementate i supravegheate
deComisiadeSupraveghereaSistemuluidePensiiPrivate,publicatnMonitorulOficial,ParteaI,
nr.502din08/08/2013;
NormaASFnr.8/2013pentrumodificareaicompletareaNormeinr.11/2011privindinvestireai
evaluarea activelor fondurilor de pensii private, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573
din09.09.2013.

NormeemisenaplicareaLegiinr.187/2011

NormaCSSPPnr.2/2013privindcalcululactuarialalcontribuieianualedatoratedeadministratorii
de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
publicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.130din12/03/2013.

n activitatea de reglementare, ASF Sectorul sistemului de pensii private a colaborat cu alte instituii,
prin schimb de informaii n vederea ntririi stabilitii i integritii sistemului de pensii private,
inclusivprinformulareadepunctedevedereasupratranspuneriianumitordirective.
Cooperareinterinstituionalpeplaninternreferitoarela:

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010


de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE cu privire la
competenele Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european),
ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii
ocupaionale) i ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru valori
mobiliareipiee);
Directiva nr. 41/2003 privind activitile i supravegherea instituiilor pentru furnizarea
depensiiocupaionale;
propunerealegislativprivindpacheteledeprodusedeinvestiiicuamnuntul(PRIPS);
propunere de Directiv a Consiliului din 28 septembrie 2011 privind sistemul comun al taxei
petranzaciilefinanciareidemodificareaDirectivei2008/7/CE.

Din analiza sistematic a activitii de reglementare a rezultat faptul c, n domeniul pensiilor private,
au fost adoptate i implementate normele necesare pentru funcionarea n bune condiii a fondurilor
depensiiprivateiaadministratoriloracestora,urmrindnmodcontinuuasigurareaprotejriiintereselor

246

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

participanilorialebeneficiarilor.ProvocareadebazaASFrezidndezvoltareapieeipensiilorprivate
prinreglementristabileieficiente,nbeneficiulparticipanilorlafonduriledepensiiprivate,ncalitatede
viitoripensionari.
Pentruobunfuncionareasistemuluidepensiiprivate,ASFvadezvoltacaracterulproactivalactivitii
desfurate,cuaccentpeanticipareanevoilorireceptivitateafadesolicitrilecarederivdinobiectivele
stabilitelaniveldeASF,dinactivitateadesupraveghere,daridinpracticaentitilorcareopereaznsistem.
ASF va continua abordarea prudent i responsabil a activitii sale, care a permis ca, pn n prezent,
sistemuldepensiissedezvoltentrunmodsustenabilicafonduriledepensiiprivatesobinrezultate
investiionalepozitive,chiarincontextulcrizeifinanciare.

3.3.Autorizarea/avizareanSectorulsistemuluidepensiiprivate
Activitatea de autorizare/avizare n sistemul de pensii private aferent anului 2013, sa concretizat prin
emitereadectreASF(CSSPP)aunuinumrtotalde698dedecizii/avize,dincare:
168 de decizii i avize privind cererile de autorizare/avizare ale administratorilor, fondurilor i
depozitarilor din cadrul sistemului de pensii private, precum i a modificrii documentelor
careaustatlabazaautorizrii/avizriiacestora;
530dedeciziiiavizeprivindcereriledeautorizare/avizarealeagenilordemarketing,precumia
modificriidocumentelorcareaustatlabazaautorizrii/avizriiacestora.
ActivitateadeAutorizareAvizareAdministratori,Fonduri,Depozitari
n tabelul urmtor sunt prezentate numrul de decizii/avize emise de ASF (CSSPP), pe tipuri de cereri
depusedeentitiledinsistemuldepensiiprivate:
TabelulII16Deciziile/avizeleemisedeASF(CSSPP)n2013pentruadministratori,fonduri,depozitari
Tipuldeciziei
01.0128.04 29.0431.12 Total2013
Decizii/avizeemise,dincare:
58
110
168
A.Pensiiadministrateprivat
35
52
87
a)Decizie/avizdeautorizare/avizarepentru:
8
17
25
autorizaredefinitivfuziunefonduri
1

1
finalizarefuziunefonduri(aprobarerapoartetransferactive)
3

3
persoanresponsabilcuinvestirea,directordeinvestiii
2
2
4
membrunConsiliuldeAdministraie/ConsiliuldeSupraveghere
1
8
9
directorgeneral/directorgeneraladjunct/membrudirectorat

5
5
1
1
2
persoaneresponsabilesasigurefunciadecontrolintern/administrareariscurilor
avizareefServiciuCustodieDireciaTitluri(depozitar)

1
1
b)Decizie/avizdemodificarepentru:
23
35
58
modificarea actelor care au stat la baza autorizrii administratorilor fondurilor de pensii
7
12
19
administrateprivat
documentele care au stat la baza obinerii deciziilor de autorizare a fondurilor de pensii
7
8
15
administrateprivat
modificareaprospectuluischemeidepensiiprivate
6
9
15
modificareaactuluiindividualdeaderare
3
4
7
modificarea actelor care au stat la baza avizrii depozitarilor fondurilor de pensii

2
2
administrateprivat
c)Deciziederespingerepentru:
1

1
persoanresponsabilsasigurefunciadecontrolintern
1

1
d)Deciziederetragere/radiere:
3

3
retragereaautorizaieiFonduluidePensiiAdministratPrivatPENSIAVIVA
1

247

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Tipuldeciziei
01.0128.04 29.0431.12 Total2013
retragerea autorizaiei prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii
1

1
AdministratPrivatPENSIAVIVA
retragereaautorizaieiAVIVAPENSIIPRIVATE SocietatedeAdministrareaFondurilorde
1

1
PensiiPrivateSAdeadministrareafondurilordepensiiadministrateprivat
B.Pensiifacultative
23
58
81
a)Decizie/avizdeautorizare/avizarepentru:
4
10
14
persoanresponsabilcuinvestirea,directordeinvestiii
1
1
2
membrunConsiliuldeAdministraie/ConsiliuldeSupraveghere
3
4
7
directorgeneraladjunct/directorgeneral/membrudirectorat

4
4
avizareefServiciuCustodieDireciaTitluri(depozitar)

1
1
b)Decizie/avizdemodificarepentru:
18
47
65
5
9
14
modificareaactelorcareaustatlabazaautorizriiadministratorilorfondurilordepensiifacultative
documentelecareaustatlabazaobineriideciziilordeautorizareafonduluidepensiifacultative
3
12
15
modificareaprospectuluischemeidepensiifacultative(avizareprealabilidefinitiv)
6
17
23
modificareaactuluiindividualdeaderare
4
7
11
modificareaactelorcareaustatlabazaavizriidepozitarilorfondurilordepensiifacultative

2
2
c)AprobaretranzacieaciuniAvivaPensiiSAFPP
1

1
d)Deciziederetragere/radiere:

1
1
retragereaavizuluidepozitaruluiINGBANKN.V.AMSTERDAMSUCURSALABUCURETI

1
1
Sursa:ASF

n anul 2013, nscriinduse n procesul natural de consolidare a pieei pensiilor private, ASF (CSSPP)
aautorizatdefinitivfuziuneaFonduluidePensiiAdministratePrivatALICO(fondabsorbant)cuFondulde
Pensii Administrate Privat PENSIA VIVA (fond absorbit). n urma finalizrii procesului de fuziune
i a aprobrii rapoartelor de transfer active, ASF (CSSPP) a retras autorizaia Fondului de Pensii
Administrat Privat PENSIA VIVA, autorizaia prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de
Pensii Administrat Privat PENSIA VIVA i autorizaia AVIVA Pensii Private Societate de Administrare
FondurilordePensiiPrivateSAdeadministratoralunuifonddepensiiadministratprivat.
Totnaceastperioad,ASF(CSSPP)aavizatdeinerilemaimaride5%dincapitalulsocialalAVIVAPENSII
PRIVATESocietatedeAdministrareaFondurilordePensiiPrivateSA,dectreALICOAsigurriRomniaSA,
caurmareaplecriidepepiaaromneascagrupuluiAVIVAiatransferuluiactivitiisaledindomeniul
pensiilorprivatectregrupulALICO.
Modificrile fundamentale aduse activitii de investire a activelor fondurilor de pensii private
prinNormanr.19/2012iNormanr.8/2013pentrumodificareaicompletareaNormeinr.11/2011privind
investirea i evaluarea activelor fondurilor de pensii private, au dus la revizuirea politicilor de investiii
ale administratorilor i la autorizarea modificrii declaraiilor privind politica de investiii a fondurilor
depensiiprivateiavizareamodificriiprospectelorschemelordepensiipentrufonduriledepensiiprivate.
Caurmareaschimbrilorintervenitelanivelultopmanagementuluiadministratorilordepensiiprivateia
cerinelorASF(CSSPP)referitoarelaprincipiiledeguvernancorporativaadministratorilorilaconceptul
de fit&proper, transpuse n legislaia secundar, n cursul anului 2013 au fost autorizai individual
unnumrde16membriaiconsiliuluidesupraveghere/consiliuluideadministraie,9directori/membri
directorat/conductori. De asemenea au fost autorizate individual un numr de 8 persoane propuse
sasigurefunciilededirectordeinvestiii,decontrolinternsaudeadministrareariscurilordincadrul
administratorilordefonduridepensiiprivate.
ActivitatedeAutorizare/AvizareAgenideMarketing
n tabelul urmtor sunt prezentate numrul de decizii/avize emise de ASF (CSSPP), pe tipuri de cereri
depusedeageniidemarketingpersoanejuridiceifizice.

248

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

TabelulII17Deciziile/avizeleemisedeASF(CSSPP)n2013pentruagenidemarketing
Tipuldeciziei/avizului

01.0128.04 29.0431.12 Total


172
358
530
85
186
271
37
52
89

1
1
37
40
77

11
11
15
26
41

Documenteemise,dincare:
A.Pensiiadministrateprivat
a)Decizie/Avizpentru:
autorizarebrokerdepensiiprivate
avizareagenidemarketingpersoanefizice*
reavizareaagenilordemarketingpersoanefizice**
b)Decizie/avizdemodificarepentru:
documentelecareaustatlabazaobineriidecizieideautorizarepentruageniidemarketing
2

persoanejuridice,brokeridepensiiprivate
documentelecareaustatlabazaobineriidecizieideavizarepentruageniidemarketing
12
26
persoanefizice***
modificareatematiciiprivindcursulpentruageniidemarketingndomeniulpensiilorprivate
1

c)Deciziederetragere/radiere:
33
108
retragereavizpersoanjuridicspecializat
2

retragereavizconsultanidepensiiprivate

22
retragereavizagenidemarketingpersoanefizice****
31
86
*princele77deavizeaufostavizaiunnumrde785deagenidemarketingpersoanefizice.
**princele11avizeaufostreavizaiunnumrde847deagenidemarketingpersoanefizice.
***aufostemise38decomunicriprincareaufostmodificatedatelepersonaleale605agenidemarketingpersoanefizice.
****princele117deciziiaufostretraseavizelepentruunnumrde7.292deagenidemarketingpersoanefizice.
B.Pensiifacultative
87
172
a)Avizpentru:
42
74
avizareintermediardepensiiprivate

1
avizareagenidemarketingpersoanefizice*
36
53
reavizareaagenilordemarketingpersoanefizice**
6
20
b)Decizie/avizdemodificarepentru:
14
36
modificareatematiciiprivindcursulpentruageniidemarketingndomeniulpensiilorfacultative
1

documentelecareaustatlabazaobineriidecizieideavizarepentruageniidemarketing
13
36
persoanefizice***
c)Deciziederetragere/radiere:
31
62
retragereavizagenidemarketing,persoanefizice****
31
62
*princele89dedeciziiaufostavizaiunnumrde1.948deagenidemarketingpersoanefizice.
**princele26deavizeaufostreavizaiunnumrde648deagenidemarketingpersoanefizice.
***aufostemise49decomunicriprincareaufostmodificatedatelepersonaleale610agenipersoanefizice.
****princele93dedeciziiaufostretraseavizelepentruunnumrde3.527deagenidemarketingpersoanefizice.
Sursa:ASF

2
38
1
141
2
22
117

259
116
1
89
26
50
1
49
93
93

Datorit consolidrii pieei pensiilor private, avnd n vedere procentul ridicat de participani repartizai
aleatoriu pe Pilonul II, pe parcursul anului 2013 sa meninut un trend cresctor al retragerilor avizelor
agenilordemarketing,comparativcucelalavizrilor.
AprobareacererilortransmisedeFonduldeGarantareaDrepturilordinSistemuldePensiiPrivate
nconformitatecuprevederileLegiinr.187/2011privindnfiinarea,organizareaifuncionareaFondului
de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, ASF a emis dou decizii privind aprobarea
ProceduriiprivindactivitateadeauditinternncadrulFonduldeGarantareaDrepturilordinSistemul
de Pensii Private i respectiv aprobarea Procedurii privind activitatea de control intern n cadrul
FonduldeGarantareaDrepturilordinSistemuldePensiiPrivate.
n cadrul ASF sa inut evidena Registrului entitilor autorizate/avizate n sistemul pensiilor private.
Acesta este constituit i structurat pe Pilonul II i Pilonul III i n cadrul acestora pe categorii de entiti,
incluznd administratori, fonduri de pensii private, depozitari, auditori i ageni de marketing
(persoane juridice i fizice). Partea public a Registrului este disponibil spre consultare pe siteul ASF
(www.asfromania.ro).

249

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Colaborareacualteautoritifinanciare
ASF a colaborat cu alte autoriti de supraveghere financiar din Romnia, respectiv Banca Naional
a Romniei, Casa Naional de Pensii Publice i Casele sectoriale de pensii, potrivit legii i/sau
acordurilor/protocoalelorncheiatecuacestea,ncondiiidereciprocitateideasigurareaconfidenialitii
informaiilor astfel furnizate, n vederea obinerii sau furnizrii de informaii privind entitile
supravegheateipersoaneleautorizate/avizate.
De asemenea, Direcia Autorizare Avizare a colaborat cu alte autoriti de supraveghere financiar
din strintate, prin schimb de informaii, n scopul realizrii atribuiilor sale i al ntririi stabilitii i
integritiisistemuluidepensiiprivatedinRomnia.

3.4.Proteciaparticipanilornsistemuldepensiiprivate
Dinistoriculproblematiciispecificeacesteiactivitiidinanalizaunuinumrmediuanualde1.600depetiii
nregistrate i soluionate de la nfiinarea fostei Comisii de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
se desprinde necesitatea stringent de a dezvolta o cultur financiar solid, la toate palierele sociale,
profesionaleidevrstapopulaiei.
Din cauza lipsei unor politici i msuri coerente i consecvente n domeniul educaiei financiare,
constatmclasfritulanului2013,peste85%dinnumrultotallunardeadeziuninregistratelafondurile
depensiiprivateobligatoriiPilonulIIsuntrezultatulrepartizriialeatoare.
Slabacunoatereaprevederilorlegalenvigoarenceeaceprivetesistemuldepensiiprivatesedesprinde
att din problematica abordat de un numr nsemnat de peteni care solicit informaii privind
reglementrile n vigoare, ct i din datele statistice referitoare la participanii la pensiile facultative.
Lipsauneiinformriadecvateiaccesibilecaresprezinte,attangajatorului,ctipersonaluluisalariat,
beneficiileiriscurileparticipriilasistemuldepensiifacultative,facecanprezentnumruldeparticipani
laPilonulIIIsreprezintemaipuinde5%dinnumrultotaldeparticipanilasistemuldepensiiprivate.
Oparteintegrantainstrumentelorspecificeactivitiideprotecieaparticipaniloresteanalizastatistic
a unor date financiare, demografice i sociale. Acest demers face posibil identificarea corect
a orientrilor ce trebuie avute n vedere pentru optimizarea accesului populaiei la pensia privat.
Valorificarea acestor date este asigurat de ASF prin publicarea lor periodic, att pe suport material,
ct i n format electronic, ceea ce contribuie la informarea corect a celor aproximativ 6 milioane
departicipanilasistem.
Problematicaabordatdepetiiiacoperogamvastdesubiecte.nperioadaaugustdecembrie2013,
aufostsoluionate554depetiii,dincare218transmiseprinpot,136transmisetelefonic,193formulate
prinpot electronici8prin prezentarelasediul ASF.Desubliniatestefaptulcoponderensemnat
o au petiiile prin care se solicit informaii privind denumirea fondului de pensii la care sunt nscrii,
precum i cele referitoare la repartizarea aleatoare la un fond de pensii. Acest aspect scoate n eviden
slaba informare a acelor participani la fondurile de pensii private, precum i ponderea ridicat
a persoanelor care nu au exprimat n termenul prevzut n lege o opiune pentru ncheierea actului
deaderare.
250

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

FiguraII5Petiiitransmiseisoluionatenanul2013
250
200
150

8
96

8
85

11
83

67

95

26

7
4

73

81
54

90
42

30

7
119

100
50

3
5

19

28
27

42

41

24

34

33
28

21
26

0
30
18
24

42

34
22

50
51

83

Petiiitransmiseprinposta

Petiiitransmisetelefonic

PetiiitransmiseprinEmail

Petiiitransmiseprinprezentarelasediu

1
32
25
34

Sursa:ASF

FiguraII6Structurapetiiilortransmiseisoluionaten2013

PIIPetiiitransmisetelefonic
1%
4%

1%
PIIPetiiitransmiseprinEmail
34%
PIIPetiiitransmiseprin
prezentarelasediu

60%

PIIIPetiiitransmisetelefonic

PIIIPetiiitransmiseprinEmail

Sursa:ASF

n perioada 1 august 31 decembrie 2013 au fost soluionate 28 de spee viznd fraude i anume,
petiii prin care persoanele solicit respectarea alegerii exprimate n cadrul procesului de aderare
lasistemulpensiiloradministrateprivatiacroropiuneiniialnuafostrespectatdincauzaunorerori
de procedur sau a unor fraude, precum i petiii prin care participanii reclam aderarea frauduloas i
solicitretragereadinsistemulPilonulII.

251

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

nceleceurmeazsuntprezentatendetaliucategoriiledepetiiisoluionatenntreganul2013:
TabelulII18Petiiitransmiseisoluionaten2013(cumulatprinpot,telefon,emailsauprezenlasediu)
Luna

ian
PILONULII
Solicitriprivinddenumireafonduluidepensiiactesemnate
45
Solicitriprivindrepartizarealeatorie
94
Solicitriprivindinformaiinecesaretransferuluilaunaltfonddepensii 5
Petiiiclasatesauredirecionatectrealteinstituiipubliceiorganizaii 0
Solicitrideinformaiigeneraleprivindsistemuldepensiiprivate,
37
legislaiadindomeniulsauprocesulderepartizarealeatorie
FraudePetiiiprincarepersoanelesolicitrespectareaalegerii
exprimatencadrulprocesuluideaderarelasistemulpensiilor
5
administrateprivatiacroropiuneiniialnuafostrespectat
dincauzaunorerorideprocedursauaunorfraude
Petiiiprincareparticipaniisolicitsituaiacontribuiilorsau
0
reclamlipsacontribuiilorlafonduriledepensiiadministrateprivat
Petiiiformulatedeagenidemarketing
2
FraudePetiiiprincareparticipaniireclamaderareafrauduloas
1
isolicitretragereadinsistemulPilonulII
Petiiiformulatenscopulremedieriisituaieicreatecaurmarea
0
modificriiCNPului
Solicitrideretrageredinsistemulpensiiloradministrateprivatdei
2
aderareasarealizatncunotindecauzPilonulII
Solicitriprivindaderareapersoaneloraflatensituaiispeciale
1
MAIMApN
Solicitrideinformaiiprivindmodalitiledeplatapensiei
1
administrateprivatinvaliditate/deces
TOTAL
193
PILONULIII
Solicitrideinformaiireferitoareladeductibilitateacontribuiilor
0
lapensiilefacultative
Informaiigeneralereferitoarelalegislaiaimoduldefuncionare
1
asistemuluifondurilordepensiifacultative
Petiiireferitoarelaretragereadinsistemulfondurilordepensii
0
facultative
Solicitriprivindtransferul
0
TOTAL
1
Sursa:ASF

feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec Total
33 23 34 47 35 7 37
81 93 93 107 58 32 37
3 6 2 7 13 1 1
0 0 0 0 0 0 1

42
3
3
0

66
12
5
0

78 57
57 1
1 2
0 0

504
668
49
1

39 20 11 20 30 82 20 19 49 21 24

372

0 11 4

54

25

11

11

10

13

27

19

194 155 149 195 151 145 104 71 149 166 92 1.764
4

12

0
7

0
0

0
0

0
2

0
0

0
1

0
1

3
6

0
1

0
2

1
2

4
23

Activitateaderaportarestatisticndomeniulpensiilorprivate
Sistemuldepensiiprivateestepromovatprinmeninereauneiimaginibuneaautoritiidesupraveghere,
prin consolidarea relaiilor cu participanii i operatorii din piaa pensiilor private, dar i cu massmedia,
cu celelalte instituii ale statului, cu organisme neguvernamentale. n paralel, este important i
transmitereaunormesajecorecteicoerenteprivindevoluiapensiilorprivatedinRomnia.
A continuat astfel publicarea informaiilor i datelor statistice relevante pensiilor private din Romnia,
n format tiprit i n format electronic. Paginile de internet au reprezentat principalul mijloc
de interaciune ntre autoritate i publicul larg, reprezentanii massmedia i participani.
Pesiteulwww.asfromania.ro,elaboratnparteaadouaaanuluitrecut,aufostpostatelunar,trimestriali
semestrial, buletine informative care au prezentat evoluia principalilor indicatori ai sistemului de pensii
private, lista actelor emise de autoritate etc., redactate ntro form vizual i ntrun limbaj accesibil
publicului interesat. Au fost publicate pe pagina web i tabele cu serii de date statistice relevante
sistemului.
252

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n cursul anului 2013 sa asigurat participarea la lucrrile Comitetului pentru Protecia Consumatorului i
InovaieFinanciar(CCPFI)dincadrulAutoritiiEuropenepentruAsigurriiPensiiOcupaionale(EIOPA),
asigurnd analiza materialelor i documentelor privind protecia participanilor aflate n lucru, din prisma
sistemuluinostrudepensiiprivate,prezentndelementelespecificeacestuiancontexteuropean.
Managementuldocumentelor
De asemenea, sa asigurat optimizarea circuitului documentelor, cu precdere n procesul de soluionare
a petiiilor (mai cu seam n cazul speelor cu grad ridicat de complexitate, care presupun demersuri
decontrolianchet).Saurmritastfelscurtareasemnificativatimpuluiderspunslapetiiileprimite.
Deasemenea,saasiguratbunadesfurareaactivitiidearhivareadocumentelor.

253

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

4.ABORDAREAINTEGRATAPIEELORFINANCIARENEBANCARE

4.1.Supraveghereaintegratasectoarelorfinanciarenebancare
nceeaceprivetesupraveghereaintegrat,ASFsegsetelanceputdedrum.ncele5lunidinanul2013
de activitate pe aceast zon au fost puse baze pentru monitorizarea integrat a pieelor,
pentrumanagementulriscuriloricrizeloripentruproteciaconsumatorilordinperspectivaconsolidat.
Obiectivelesupravegheriiintegratevizeazaplicarealegislaieieuropene,corelareacuaceastaalegislaiei
naionale, identificarea componentelor de macroprudenialitate, a riscurilor comune celor trei sectoare,
armonizarea politicilor sectoriale aferente monitorizrii pieei i proteciei consumatorilor,
managementulriscurilorialcrizelor cuimpactsectorialisistemic, tranziiade lasupravegherea bazat
peconformitatectresupraveghereabazatperiscuriipromovareasupravegheriipebazecontinue.
Experii ASF din domeniul supravegherii integrate au participat la grupurile de lucru internaionale
organizate de ESMA, EIOPA, ESRB i Comitetul comun al autoritilor UE contribuind la elaborarea
materialelor privind riscurile i vulnerabilitile sistemului financiar, a standardelor tehnice i a cadrului
generaldereglementareisupraveghere.Porninddelaexperienainternaional,personaluldindomeniul
supravegherii integrate a contribuit la noile reglementri ASF ce implementeaz legislaia european
privindderivateleOTC,contraprilecentraleiregistrelecentraledetranzacii,solvabilitateacompaniilor
deasigurarereasigurareiadecvareacapitalurilorpentrufirmeledeinvestiiiisocietiledeadministrare
ainvestiiilor.
De asemenea, ASF a organizat un seminar internaional avnd ca tem supravegherea integrat,
lacareauparticipatreprezentanidelaautoritiimportantedesupravegheredinEuropa(FMAAustria,
BaFIN Germania, Banca Irlandei, Banca Naional a Cehiei, KNF Polonia, FCA Marea Britanie,
FMI i Comisia European). Scopul seminarului a fost ca personalul ASF implicat n activiti
desupravegheresbeneficiezedeexperienapracticaautoritilorsimilare.
n cadrul activitilor de supraveghere integrat, ASF a derulat o evaluare a calitii activitii
de supraveghere din Sectorul instrumentelor i investiiilor financiare. n urma acesteia au rezultat
ci de mbuntire a supravegherii sectoriale, precum: reorganizarea activitii de supraveghere a pieei
de capital i mbuntirii colectrii i prelucrrii informaiilor de la entitile supravegheate
(prinaplicaiiinformatice),trecerealaosupraveghereprudenialbazatperiscuriiemitereaunuimanual
desupraveghere.
Un demers similar a fost efectuat pentru evaluarea activitii de supraveghere din Sectorul asigurrilor
reasigurrilor. Raportul final de evaluare a scos n eviden puncte slabe precum necesitatea dezvoltrii
componentelor IT i a ntregului mecanism de evaluare offsite (infrastructur, platform de raportare i
aplicaii analitice). Totodat, uniformizarea nivelului de expertiz a personalului i a mecanismului
de evaluare este o necesitate imediat, cu accent pe introducerea unor proceduri operaionale
caresreglementezepunctualfiecarestadiudeevaluaresauetapdelucru(inclusivmonitorizare).
TotncadrulactivitilordesupraveghereintegratsecircumscrieipregtireaprimeireglementriaASF
referitoare la riscurile operaionale generate de utilizarea sistemelor informatice i la prevenirea
criminalitiiinformatice.Proiectuldeinstruciuneaplicprincipiiledesupravegherecontinubazatperiscuri

254

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

iareoabordareconsolidatfadeentitilesupravegheatedinceletreisectoarereglementatedeASF.
n paralel, sunt vizate msuri la nivel operaional referitoare la poteniale riscuri sistemice comune celor
treisectoare.
Monitorizareaintegratapieelor
Evoluia rapid a pieelor financiare a determinat att crearea unor grupuri/conglomerate financiare,
ctinregistrareaunorexpunerimarincazulinstituiilorfinanciarecareactiveazpepiaainstrumentelor
i investiiilor financiare, asigurrilorreasigurrilor i pensiilor private. Totodat, criza financiar
a evideniat modalitatea n care unele riscuri sau propagat n ntregul sector financiar, subliniind astfel
necesitatea existenei unei supravegheri suplimentare la nivel consolidat, bazat pe o completare
a cerinelor de supraveghere prudenial sectorial, care s in seama de interconexiunile din interiorul
grupurilor/conglomeratelorfinanciareideexpunerilefadeacesteaalecelorlaliparticipanilapia.
nacestcontext,unadinaciunileASFnactivitateadesupraveghereintegratpeanul2013afostformarea
unui grup permanent de lucru n domeniul monitorizrii integrate a pieelor (GLPMIP), alctuit din
specialitinmonitorizare/supraveghere,reglementare,control,juridiciprevenireaicombatereasplrii
banilor. Activitatea grupului sa concentrat pe completarea supravegherii sectoriale cu unelte de
supraveghereagrupurilor/conglomeratelorfinanciareiaexpunerilormaripetipurideinstrumente/piee
(ambeleconstituindsursederiscsistemic).Coordonatelenouluiprocesdemonitorizarelanivelconsolidat
pun accentul pe riscurile de grup, pe riscul de contagiune, pe detectarea i corectarea utilizrii multiple
acapitaluluiipemonitorizareaexpunerilormaripetipurideinstrumente/piee.
Au fost identificate la nivelul fiecrui sector al ASF reglementrile privind supravegherea prudenial
a riscurilor induse de un grup/conglomerat financiar, reglementrile viznd expunerile entitilor care
activeaznceletreisectoare,precumicompeteneleASFrezultatedinlegi,ordonane,ordinecomune,
reglementri sectoriale n materie de supraveghere prudenial. Scopul acestui demers a fost emiterea
unei norme unitare la nivelul ASF pentru definirea grupurilor/conglomeratelor financiare care activeaz
nceletreisectoare,fixareapragurilordeidentificareaentitilorcarevorfaceobiectulsupravegheriide
grup, stabilirea entitilor responsabile cu respectarea cerinelor aplicabile la nivel de grup, precum i
stabilireacerinelordetransparenpentrustructurilejuridiceioperaionale.
Caparteaactivitilordesupraveghereintegrataufostelaborate:
analizaprivindncadrareapieeidecapitaldinRomniancategoriapieelordefrontierdectre
instituii internaionale precum Morgan Stanley Capital International, FTSE International,
S&PDowJonesIndices;
contribuiipentruRaportulasuprastabilitiifinanciareediia2013realizatdeBNR;
analizavulnerabilitilorpieeidecapitaldinRomnia;
soluiideautorizare,nRomnia,acontrapriicentraleconformcerinelorEMIR;
analiz privind unele aspecte referitoare la activitatea Harinvest au fost realizate trei analize
pebazainformaiilorprimitedelaBursadeValoriBucuretiidelaDepozitarulCentral;
propuneripentrueficientizareaactivitiidesupraveghereonsiteioffsite(astfelnctatribuiile
ASFprivindprotejareainvestitorilorspoatfimaibinendeplinite);
propuneri de msuri mpotriva practicilor abuzive ale intermediarilor cu privire la pstrarea
n custodie a activelor clienilor, precum i pentru ntrirea disciplinei n decontare
aintermediarilor.

255

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ExperienaacumulatdepersonalulASFnactivitateadesupraveghereintegratacontribuitlaelaborarea
urmtoarelorreglementri:
regulamentulprivindaciunilesuportpentrucertificatededepozit(GlobalDepositaryReceiptsGDR).
Acest regulament a permis emiterea de certificate de depozit n cadrul ofertei publice pentru
vnzareaaciuniloremisedeRomgazSA;
normaprivindcontrolulintern,auditulinterniadministrareariscurilornsistemuldepensiiprivate;
regulamentul referitor la regimul sanciunilor care se aplic n cazul nclcrii dispoziiilor EMIR
(Regulamentul UE nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contraprilecentraleiregistrelecentraledetranzacii);
regulamentulprivindcalificareacainstrumentefinanciarederivateaunorcontractedetipFOREXi
regimulofeririinesolicitatedeserviciiiactivitideinvestiiifinanciare.
Managementulriscurilorimanagementulcrizelor
Crizafinanciarglobal,prindinamicaapariieiriscuriloriprinmanifestarealoratipic,ageneratdificulti
autoritilor de supraveghere n detectarea, prevenirea i controlul timpuriu al riscurilor i a scos
n eviden necesitatea mbuntirii instrumentelor i mecanismelor care servesc acestor obiective.
Acrescutimportanaexpertizeinmanagementulriscuriloriaaciunilordeprevenieasituaiilordecriz,
acestedomeniidevenindprioritarepentruautoritiledesupraveghere.
Managementul riscurilor i managementul crizelor sunt activiti pe care ASF le dezvolt la nivel integrat
pentru a rspunde nevoii de abordare sistematic i continu a tematicii riscurilor i managementului
acestora,nspecialcuprivirelariscurilecarepotafectantregulsistemfinanciar.Suntvizate:
elaborareaiactualizareastrategiiloripoliticilordemanagementalrisculuiicrizelor;
stabilirea unor criterii pentru identificarea i msurarea riscurilor conform modelelor de evaluare
ariscurilor(delichiditate,depia,riscurioperaionale,decredit,desubscriereetc.);
construireaunuisistemdesupraveghereconsolidatprincolectare,analizare,avertizareirspuns
lasituaiideurgenaferentecrizelorsistemiceicrizelorgeneratedecriminalitateainformatic;
elaborareaiactualizareascenariilorprivindtestedestres.
ASF urmrete armonizarea politicilor sectoriale privind proiectarea de simulri pentru situaii de criz,
identificarea i evaluarea riscurilor nou aprute, analizarea impactul cu potenial al acestora asupra
pieelor,activitiloriinstituiilorsupravegheate.
Trecerea de la supravegherea bazat pe conformitate la supravegherea prudenial bazat pe riscuri
implicdinparteaASFeforturipentru:
ncadrareaentitilorsupravegheatencategoriiderisc;
sprijinirea entitilor supravegheate n realizarea de evaluri interne ale riscurilor i ntocmirea
registruluideriscuri;
colectareaderaportrielectroniceperiodicecuprinzndindicatoriicantitativiafereniactivitilor
iproceselorinternealeentitilorsupravegheate,pebazacroraASFvarealizaunpunctajspecific
fiecreientiti;
realizarea periodic a unor analize privind riscurile care s identifice modele comportamentale,
deviaiialeacestora,inclusivdezvoltareacapacitiidebenchmarking.
ASFinteteombuntireacontroluluiinterniagraduluidematuritateorganizaionalpentruentitile
supravegheateprincerinedifereniatenfunciedecategoriancareacesteasencadreaz:
evaluareinternariscurilordefinireaproprieariscurilor(inclusivrisculdefraud)referitoarela
256

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

oameni,procese,sistemeimediulextern,prin:
definireaapetituluiiatoleraneilarisc;
determinareariscurilorinerenteireziduale;
nfiinarea registrului de riscuri cu evaluarea frecvenei, severitii i mijloacele de msurare
aferentepentrufiecarerisc;
msuripentrulimitareariscurilorcaredepescnivelulasumatprinapetitulitoleranalarisc;
implementarea de puncte de msur i control al riscurilor la nivel general i la nivel specific.
Controalele pot s fie preventive, corective i detective, pe baza principiului segregrii
responsabilitilor, implementarea de fluxuri de aprobare, nregistrare i pstrare a jurnalelor
deactiviti;
organizareaactivitiipeprocese;
implementarea managementului securitii prin aplicarea cerinelor generale, specifice i a celor
de securitate a accesului la piee, prin elaborarea unui manual al securitii informatice i prin
implementareaunorproceduridesecuritate;
implementareadeindicatoricheiederisc.

ASF a demarat iniiativa privind prevenirea riscurilor sistemice exogene (generate de teri, criminalitate
informatic,intereseostilenaionalesausectoriale,concureniale,terorismispionajcibernetic,furnizori,
personalexternetc.)iafactorilorcarepotafectacapacitateaoperaionalainstituiilorsupravegheate.
PentruarmonizareapoliticilorcelortreisectoaredinASFreferitoarelamanagementulriscurilorialcrizelor
ASFadesfuratntlniridirectela21deentitisupravegheatedinSectorulinstrumenteloriinvestiiilor
financiare i din Sectorul asigurrilorreasigurrilor, precum i la toate entitile Sectorului sistemului de
pensii private. Sau purtat discuii cu 7 asociaii ale entitilor supravegheate pentru identificarea
problemelor i analizarea noilor abordri propuse de ASF. Totodat, au fost realizate analize detaliate
isauidentificatriscurileconcretelaentitilecuimportansistemicmajor(BVBiDepozitarulCentral).
ASF a definit indicatorii pe care entitile supravegheate trebuie s i raporteze pentru asigurarea unei
supravegheri ncruciate plecnd de la riscuri i a demarat proiectarea sistemului de colectare, analizare,
avertizareirspunslaincidenteicrize,precumiimplementriisistemuluideavertizaretimpurie.
Proteciaconsumatorilor,dinperspectivaintegrat
Perspectiva integrat privind protecia consumatorilor la nivel ASF este dat de implementarea i
promovareadestrategii,planurideaciuneirecomandricomunendomeniulprotecieiconsumatorilor
pepiaainstrumenteloriinvestiiilorfinanciare,piaaasigurriloripiaapensiilorprivate.
n prezent, procesul de reglementare i supraveghere a pieei financiare este centrat n jurul proteciei
consumatorilor,ncondiiilencarecompaniiletindstransferectreclieniigospodriiogamextins
de riscuri asociate noilor oportuniti de economisire i investiii. Se observ o cretere continu
a complexitii produselor financiare i dezvoltarea rapid a uneltelor IT aferente. De aceea, msurile de
protecieaconsumatorilordeserviciifinanciaretrebuieintegratecualtepoliticideincluziuneieducaie
financiar,acestlucrucontribuindlaconsolidareastabilitiifinanciare.
Protecia consumatorilor reprezint una dintre funciile principale ale ASF. Extrapolnd, se poate spune
c aproape toate msurile ntreprinse au, n esen, scopul final de protejare a consumatorilor.
PentruaceastaASFaluatmsuridirecteispecificedesporireatranspareneinactivitateafurnizorilorde
serviciifinanciare,decompensareapgubiilor,depromovareaeticiidebusiness,decontrolalclauzelor
abuzive i al modalitilor de vnzare a produselor financiare ctre piaa de retail, a emis comunicri
257

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

publice (precum alertele), a analizat impactului produselor financiare de ni, a acionat pentru
soluionareapetiiilor.
ndomeniulprotecieiconsumatoruluiieducaieifinanciare,lanivelintegrat,ASFurmrete:

implementareaipromovareadestrategii,planurideaciuneirecomandrindomeniulproteciei
consumatorilorpepiaainstrumenteloriinvestiiilorfinanciare,asigurriloripensiilorprivate;
colectareaianalizadatelorprivindserviciilefinanciareiimpactulacestorapentruconsumatori;
monitorizareaactivitilorneconforme dinpiaafinanciar nebancarcarepotdunaintereselor
consumatorilor;
evaluarea impactului de pia al noilor servicii i instrumente financiare, elaborarea de analize
privindplngerileconsumatorilor;
monitorizareaposibileloractivitideintermediere/prestrideserviciidectrefirmeneautorizate,
pentruclieniideretail;
activitideeducareiinformarecorectaconsumatorilor.

Avndnvedereabordareaintegrataprotecieiconsumatorilor,nanul2013ASFaconstruitmecanisme
necesareacesteiabordriiaredesenatstructurilespecificeprotecieiconsumatorilorlanivelulcelortrei
sectoarealeASF.
Au fost emise noi proceduri de lucru i a fost elaborat o nou pagina de internet ASF care pune accent
pe informarea consumatorilor i pe facilitarea dialogului cu acetia. Au fost identificate bune practici
la nivelul sectoarelor ASF i implementate la nivel integrat: de exemplu elaborarea unui formular online
general de petiii i a unui glosar unic de termeni. A fost publicat o seciune detaliat de ntrebri
frecvente cu rspunsurile aferente iar n rubrica de petiii a fost inclus o descriere n detaliu a pailor
pecaretrebuiesiparcurgunpetentpentruabeneficiadesprijinulobligatoriualASF.
Totodat, avnd n vedere necesitile privind uniformizarea activitilor ASF n domeniile de protecie
a consumatorului i educaie financiar a fost nfiinat un Grup Permanent de Lucru privind Protecia
Consumatorilor.Grupulimplementeazmodalitieficientedecolaborarentresectoarepentrucolectarea
datelor,analizaintegratapetiiilor,elaborareadestatistici,redactareauneistrategiicomunendomeniu,
uniformizarea activitilor, transmiterea de alerte i recomandri. Totodat a fost demarat lucrul
la Strategia pentru Protecia Consumatorilor i Educaia Financiar ASF 20142017.
Laredactareastrategieiseiaunconsiderarecelemainoitendineirecomandriinternaionalendomeniu,
documentulaliniinduseastfelPrincipiiloriRecomandrilorOECD.
StrategiapentruProteciaConsumatoriloriEducaiaFinanciarASF20142017
Strategia este menit s asigure o viziune de ansamblu asupra aciunilor i mecanismelor necesare
a fi proiectate i implementate de Autoritatea de Supraveghere Financiar n msurile i programele de
protecie a consumatorilor i educaie financiar dedicate domeniului serviciilor financiare nebancare
asigurri,instrumenteiinvestiiifinanciarerespectivpensiiprivate.
Scopul acestei strategii este s creeze un cadru organizatoric structurat, unitar i funcional necesar
elaborrii proiectelor din acest domeniu i s ofere factorilor de implementare un ghid comun
n dezvoltarea de programe de protecie a consumatorilor i educaie financiar, pentru urmtorii 3 ani.
n primul rnd strategia expune argumentele de ordin calitativ respectiv cantitativ care scot n eviden

258

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

necesitatea implementrii de msuri de protecie a consumatorilor i de educaie financiar.


n al doilea rnd, strategia propune, ntro secven logic, planificat, principii, metode i proiecte
necesare pentru atingerea obiectivelor enunate. O astfel de abordare ordonat i logic este
indispensabiluneistrategiideoarecenuestesuficientosimplniruireaunuisetdeideiindividualecare
doarsipropunatingereaunorobiectiveimprecise,necuantificabile,bifndastfelaciunilipsitedeefecte.
Strategia poate clarifica rolurile n funcie de atribuii i competenele, modul i nivelul de implicare al
fiecrei structuri organizaionale n parte n atingerea obiectivelor enunate, n vederea identificrii i
prioritizrii nevoilor diverselor grupuri sociale int, precum i n vederea raionalizrii resurselor
disponibile.
La capitolul Alerte i Recomandri este de menionat publicarea Recomandrii ASF ctre consumatori
pentru ncheierea polielor de asigurare RCA. n privina pieei de capital, pentru c tranzaciile i
platformeledetipFOREXnusuntreglementatenmoddirectnRomnia,ASFsaimplicatproactivnacest
fenomenprinemitereauneialertectreconsumatori.Astfel,nconcordancuatribuiilesaleinurma
situaiilorsemnalatenpetiiileprimiteiaconstatrilordirecte,ASFaelaboratoanalizprivindefectele
tranzaciilor cu instrumente de tip FOREX i CFD prin care a identificat practicile incorecte
ale intermediarilor acestor tipuri de tranzacii, persoane fizice sau juridice, cu sau fr autorizaie
nadesfuraactivitipepiaadecapital,practicimanifestatenprimulrndprinpublicitateneltoarei
prinmarketingdirectagresiv.
ncheiereaprotocoaleloriacordurilordecolaborarereprezintbazastabiliriirelaiilorinterinstituionale
aleASFcucelelalteautoritiiinstituiidin Romnia.ConsiliulASFaaprobatncheiereaProtocoluluide
Colaborare ntre Autoritatea de Supraveghere Financiar i Autoritatea Naional pentru Protecia
Consumatorilor, pentru dezvoltarea cooperrii ntre cele dou instituii n vederea creterii gradului de
protecie a consumatorilor de servicii financiare, precum i pentru mbuntirea educaiei financiare
ianiveluluidencrederenpiaafinanciar.ASFipropuneextindereacolaborrilorlanivelulONGurilor
dindomeniuiintensificareaimbuntireaaciunilordeconsultarepublic.
Analizapetiiiloriconcluziiledesprinsedinsoluionareaacestorasuntfactorigeneratoridereglementrii
aciuni de control cu scopul proteciei consumatorilor. De aceea ASF a stabilit principii minime comune
celortreisectoarenclasificareaigestionareapetiiilor.

4.2.Activitateadecercetareianaliz
ActivitateadecercetareianalizdesfuratdeASFcontribuielaidentificareaimonitorizareatendinelor
i riscurilor pe pieele financiare nebancare, la supravegherea practicilor de pia i la fundamentarea
reglementrilorsistemuluifinanciarnebancar.
n cadrul ASF au fost analizate vulnerabilitile pieei de capital, pieei asigurrilor i sectorului pensiilor
private din Romnia n scopul mbuntirii activitii de supraveghere a entitilor reglementate i
adaptriiactivitilordecontrollaevoluiilerecentedincadrulacestorsectoare.

259

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Activitile de analiz din cadrul ASF au vizat realizarea de studii de impact i analize cost beneficiu
dintro perspectiv integrat, economic i social, care s fundamenteze politicile de reglementare
ndomeniulfinanciarnebancar

AnalizaconsolidataSIFurilor.Raportulsubliniazimportanaacestorentitipentrueconomiai
piaa de capital din Romnia realiznd o analiz detaliat privind structura activelor i strategia
deinvestiii,evoluiaaciunilorSIFlabursiinfluenapecareaceastaoareasupratendineipieei
bursiere n ansamblu, ipoteze cu privire la posibile efecte ale modificrii pragului de 5%,
aleunorposibilefuziunintreSIFuriialeunoreventualedeinerincruciatedirecteetc.
Prezentarea situaiei intermediarilor pe piaa bursier romneasc din perspectiva riscurilor
deprofitabilitate,solvabilitateiariscuriloroperaionalealeacestora,raport careacontribuitla
demersul ASF de a promova un mai bun management al riscurilor operaionale din partea
entitilorpecarelesupravegheaz.
Analiza proiectului de Regulament European privind indicii utilizai ca referin n cadrul
instrumentelorfinanciareialcontractelorfinanciare.
Pregtirea a dou studii comparative, primul viznd taxele i tarifele de supraveghere a pieelor
financiarenebancarepracticatedeautoritidinUE,iarceldealdoileacomisioanelepracticatede
bursele de valori din UE. Cele dou studii au fost finalizate n prima lun a anului 2014 i
au contribuit la fundamentarea unor propuneri de modificare a structurii taxelor i tarifelor ASF
ndomeniulpieeidecapital.

Experii ASF au monitorizat tendinele i riscurile manifestate pe pieele supravegheate,


dintroperspectivintegrat

A fost elaborat un Tablou trimestrial al riscurilor (Risk Dashboard) pentru piaa financiar
nebancar din Romnia, n conformitate cu recomandrile organismelor internaionale (ESMA,
EIOPA, ESRB). n cadrul acestei analize periodice este avut n vedere crearea unei metodologii
privindidentificareariscurilorsectoarelorfinanciarenebancare.
Analiza de senzitivitate a portofoliilor de aciuni la ocuri externe (prin metoda Value at Risk).
Analiza a prezentat un studiu practic de msurare a senzitivitii indicelui BET la condiii adverse
de pia simulate prin metoda Monte Carlo. Au fost utilizate dou modele pentru calculul
volatilitii, modelul RiskMetrics i modelul Garch nelinear (NGARCH). Valoarea la Risc (VaR) i
indicatorul pentru pierderea ateptat (Expected Shortfall), dou msuri de cuantificare
a pierderilor posibile ale unui emitent, au fost calculate pentru o perioad de 10 zile pentru
mai multe scenarii de volatilitate. Metoda poate fi aplicat pentru orice societate listat
laBursadeValoriBucuretiivafiutilizatdeASFpeviitornactivitateadesupravegherepepiaa
decapital.Analizasenscrienpreocuprileactualedemonitorizarearezilieneipieelorfinanciare
laocurieconomice.
MonitorizareaperiodicaindicatorilorderiscpublicaideESMA,ESRB,EIOPAiEBA,precumia
principalilor indicatori macroeconomici i financiari publicai de Thomson Reuters Datastream
ntrindprinaceastaactivitiledesupraveghereintegratasectoarelorfinanciarenebancare.
A fost pregtit primul raport lunar al ASF (CNVM) de analiz a evoluiei pieei de capital
dinRomnia,primaediieaacestuiadeveninddisponibilpubliculuipesiteulASFnprimaparte
aanului2014.

260

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ExperiinstatisticipoliticimacroeconomicedincadrulASFaucolectat,prelucratifurnizatstatistici
macroeconomiceifinanciarenecesarendepliniriiobiectivelorinstituiei
nacestcontextaufostelaboratedoubazededateunitare,primacuprinzndindicatorimacroeconomici,
iarceadeadouacuprinzndindicatorifinanciarispecificipieelordecapital,asigurriipensiiprivate.

Baza de date macroeconomic este actualizat lunar n reeaua ASF i este structurat pentru
a descrie evoluia principalelor sectoare economice care au impact i asupra sectorului financiar
nebancar.Suntactualizateseriidedatelunareitrimestriale,cadeexempluprodusulinternbrut,
contulcurenticontulfinanciaralbalaneidepli,bugetulgeneralconsolidat,datoriapublici
privat, piaa forei de munc, veniturile populaiei, sistemul de preuri, industria, construciile,
investiiile, serviciile, comerul exterior, indicatori agregai pe ri ale Uniunii Europene. Baza de
dateesteutilizatpentruelaborareaiactualizareaunorrapoarte,studiiicercetrincadrulASF.
Cealaltbazdedateafostorganizatpentruarspundesolicitrilordedatestatisticedinpartea
celorlaltedireciidinASF(piaadecapital,asigurriipensiiprivate),pentruelaborareastudiilor,
rapoartelor i analizelor proprii (Raportul anual al ASF n derulare, Raportul Risk Dashboard,
diverse analize elaborate pentru alte sectoare ale ASF), i este n stadiul de construcie i
diversificare.
PersonalulASFimplicatncercetareianalizapieelorfinanciarenebancareacontribuitlacreterea
standardelor de performan ale activitilor desfurate de ASF prin participarea activ la reuniuni
naionaleiinternaionaleicooperareinterinstituional.

Grupuri de lucru alturi de reprezentani ai BNR, MFP, BVB i ai industriei financiare pentru
dezvoltarea pieei de capital din Romnia. Acest demers a fost concretizat prin elaborarea
documentului Opt bariere sistemice pentru crearea unei piee de capital moderne n Romnia
ceastatlabazasemnaluluiderelansareaefortuluidemodernizareapieeiromnetidecapital.
ntruniri periodice ale CEMA37 (ESMA38), AWG39 (ESRB40) i IWG41 (ESRB) unde se implic activ n
studii privind pieele financiare, monitorizarea i analiza tendinelor acestora, identificarea,
evaluarea i administrarea riscurilor manifestate pieelor financiare. n acest context este de
remarcat contribuia adus la lucrrile secretariatului ESRB n perioada 07.10.2013 18.10.2013
ntrun proiect de lucru susinut de ASF pentru a conlucra cu experii din alte state membre
nvederearealizriiunuimanualtehnicprivindoperaionalizareainstrumentelormacroprudeniale
dinCRDIV/CRRdestinatautoritilorcompetentesaudesemnatedinstatelemembre,precumia
unui raport pilot cu privire la politicile macroprudeniale care se adreseaz decidenilor,
participanilorlapiaiopinieipublice.

37

CommitteeforEconomicandMarketsAnalysis.
EuropeanStockMarketAuthority.
39
AnalysisWorkingGroup.
40
EuropeanSystemicRiskBoard.
41
InstrumentsWorkingGroup.
38

261

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

4.3.Activitateadeprevenireasplriibanilor
Autoritatea de Supraveghere Financiar are atribuii i responsabiliti directe pentru implementarea
msurilor preventive i cerinelor normative specifice pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precumipentruinstituireaunormsurideprevenireicombatereafinanriiactelordeterorismconform
dispoziiilor Legii nr. 656/2002 R i a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea
n aplicare a sanciunilor internaionale, cu modificrile i completrile ulterioare. n acelai timp,
Autoritiiisuntatribuitecompetenelegatedesupraveghereaiverificareamoduluincareentitiledin
ariaderesponsabilitateseconformeazcuobligaiilelegalespecificeacestuidomeniu,darireferitoarela
relaionarea cu alte instituii responsabile (naional i internaional), inclusiv posibilitatea de a efectua
schimbuldeinformaiicuacesteaideaemitedeciziinconsecin.
Activitatea efectuat de ASF nu este o activitate eminamente investigativ, fiind axat n principal pe
aplicareamsurilorpreventivedindomeniulCSB/CFT.Elementeleprincipalecarecompunprocesulanalitic
sunt legate de necesitatea de a asigura transparena structurilor juridice care activeaz pe pieele
financiare supravegheate, transparena tranzaciilor financiare i identificarea corespunztoare a
beneficiarilorreali,analizareaconduiteifinanciareaanumitorentitisupravegheate,evaluareamoduluide
conformare cu dispoziiile normative din domeniul CSB/CFT, precum i, dup caz, identificarea vidurilor
de reglementare (loopholes) sau a vulnerabilitilor sectoriale care afecteaz gradul de expunere fa de
risculdesplareabaniloridefinanareaterorismului.
Principale structuri ale ASF care au transmis solicitri sau sesizri au fost cele implicate n activitatea
de control i de autorizare/avizare. Toate aceste demersuri interne au generat analize aprofundate,
caresauconcretizat,dupcaz,prinsesizritransmisectreautoritiledeaplicarealegii,prinavizesau
puncte de vedere specifice, dar i prin creterea nivelului de transparen a unor tranzacii sau intenii
deaccespepia.
n ceea ce privete prevenirea splrii banilor i a finanrii terorismului, ASF a implementat un cadru
operaionalcomplex,careesteinterconectatlamajoritateacomponentelorstructurale.Aceastabordare,
modern i foarte eficient, a permis o diversificare a fluxului de operaiuni, precum i o relaionare
multmaieficacecuautoritiledeaplicarealegii.
Cu excepia raportrilor specifice domeniului CSB/CFT (tranzacii suspecte, numerar etc.), a existat
ocretereconsiderabilaanalizelorefectuatenprocesuldepreautorizare(fit&proper),precumiacelor
efectuate n raport cu reglementrile sectoriale emise de CNVM, CSA i CSSPP n acest domeniu,
n special cele care vizeaz aplicarea dispoziiilor prevzute de Legea nr. 656/2002 R. Un alt element
importantalactivitiiASFnprevenireasplriibaniloriafinanriiterorismuluinanul2013estelegat
de analiza raportrilor transmise de entitile supravegheate, n special cele referitoare la tranzaciile
suspectedesplareabanilor.
n ceea ce privete mecanismul de evaluare, ASF a demarat un proiect de automatizare a procesului
deanaliz,bazatpecuantificareaunorindicatoriderisc,definireaunorvariabileanaliticei(pre)stabilirea
unor categorii de risc. n paralel cu activitatea zilnic, toate speele analizate de ASF sunt re/evaluate
dinprismaunorabloaneoperaionale,caredetermincomponenteleunuimecanismdeevaluarebazatperisc
(tip RBA risk based approach). Anul 2013 a reprezentat o reevaluare general a activitii de prevenire
a splrii banilor i a finanrii terorismului, precum i a modului de aplicare a regimului de sanciuni
internaionale.Dimensiuneaacesteire/evaluriainclusattcomponentaproactiv,ctipeceareactiv.

262

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Din perspectiva proactivitii, aceast activitate a suferit cele mai multe modificri operaionale,
careurmeazafitranspusenpracticncursulanului2014.nfunciedespecificulfiecruitipdeactivitate
analizat, au fost stabilite principalele elemente care contureaz proactivitatea CSB/CFT: implementarea
unui proces continuu de informare a sectoarelor supravegheate, implementarea unui proces accelerat
de conformare cu obligaiile legislative din acest domeniu, implementarea unui sistem de atenionare
(ntimpreal)idezvoltareaunuimecanismdeinstruireeficient,inclusivprinintroducereanpracticauzual
auneisesiunispecializate,focusatepeprincipaleleelementedeconformitate,daripetipologii,indicatori
i/saufactoriderisc,vulnerabilitioperaionaleetc.
Dinperspectivareactivitii,activitateadesfuratdeASFnsferaCSB/CFTacunoscutocreteredepeste
4 ori fa de rezultatele anterioare ale CSA, CNVM i CSSPP. Aceast cretere nu a avut n vedere
numai componenta sancionatorie, fiind bazat totodat pe numrul foarte mare de sesizri
ctre autoritile de aplicare a legii. n acest context, activitatea desfurat de ASF a avut un impact
nunumainlegturcususpiciuniledesplareabanilorsaudefinanareaterorismului,ciinlegturcu
suspiciunile sau indiciile privind alte categorii infracionale. Mai mult, opiniile de specialitate emise
n acest segment au ntrit considerabil procesul de evaluare n faza de preautorizare (fit&proper),
cu preponderen n ceea ce privete buna reputaie, transparena tranzacional i sursa fondurilor
folosite. De menionat este faptul c rezultatele acestei activiti nu pot fi prezentate punctual,
dinmotiveevidente,nprincipallegatedespecificulactivitiiCSB/CFT,derelaionareinterinstituional.
Activitateadeprevenireasplriibaniloriafinanriiterorismuluiestecompletdiferitdealtecategorii
de activiti specifice unei autoriti de supraveghere. Este organizat, juridic i operaional,
n conformitate cu standardele internaionale n materie, precum Cele 40+9 Recomandri ale Financial
ActionTaskForce(FATF),saudirectiveleiregulamenteleemisedeParlamentuliComisiaEuropean.
ParteasistemuluinaionalCSB/CFT,ASFaintrat,aproapeimediatdupnfiinare,ntrunprocescomplex
de evaluare, care a privit cadrul juridic sectorial, rezultatele efective ale acestei activiti, modul intern
deorganizare,resurselealocatenacestdomeniu,capacitatea analitic,nivelulde cooperarecu celelalte
instituiiresponsabile,niveluldeacoperirensferadesupraveghere,interrelaionareainternpeanumite
palieredeactivitate,schimbuldeinformaii,regimuldeconfidenialitateetc.
Din perspectiva structurii organizaionale, misiunea de evaluare fcut de Comitetul Moneyval a condus
lare/analizareamoduluideorganizareaactivitiiCSB/CFTncadrulASF,precumilaoptimizareamodului
de coordonare i de cooperare intern. Complexitatea acestei evaluri se evideniaz inclusiv prin sfera
legislativ examinat: reglementrile sectoriale emise de CSA, CNVM i CSSPP n acest domeniu i
corespondena cu obligaiile prevzute de legislaia primar, legislaia statutar, competenele i
regimuljuridicpentruaplicareasanciunilorinternaionaleetc.
Rezultatele acestei misiuni internaionale de evaluare au evideniat impactul pozitiv adus sistemului
naional CSB/CFT prin nfiinarea ASF, care a reuit s rspund imediat n raport cu anumite deficiene
constatate n supravegherea efectuat de cele trei structuri anterioare. Din punct de vedere al creterii
nivelului de conformitate cu standardele din acest domeniu, ASF a avut cea mai rapid reevaluare i
reorganizarea instituional, reuind ca, ntro perioada de mai puin de cinci luni, si dezvolte o nou
politicionouabordarefaderesponsabilitileaferentesupravegheriiCSB/CFT.
ndecursulactivitilorspecificeefectuatenanul2013,ASFaidentificatoseriedesituaii,caredatorit
gradului de repetitivitate, au condus la stabilirea unor tematici punctuale pentru activitatea de instruire,
decontrolsaudesupraveghere:
263

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

mecanismulfit&proper:tendinaanumitorcategoriideentitiipersoanedeanufifoarteexplicite
nceeacepriveteidentificareabeneficiarilorreali,asurseifondurilorsauaaltorelementelegate
de transparena operaiunilor supuse autorizrii/avizrii, fapt ce genereaz etape de lucru
suplimentare;
mecanismul de raportare (RTS): au fost constatate anumite situaii cnd, n urma unor posibile
confuzii,raportareasuspiciunilorlegatedenclcareaunornormeprudenialeafostsubstituitcu
raportarea unor tranzacii suspecte de splare a banilor. Dei raportrile menionate anterior
nu se exclud ntre ele, astfel de confuzii pot genera efecte foarte serioase pentru societile
supravegheate.
De asemenea, au fost constatate situaii n care anumite entiti au omis raportarea unor operaiuni
financiaresauleaufracionat,pentruaevitaatingereaunuipragderaportare(efectnreactivitate).
conformitate: demersuri importante au fost fcute de ASF pentru a elimina sau a minimaliza
posibilitatea existenei, n practica entitilor supravegheate, a unor interpretri eronate
nceeaceprivetelegislaiadinacestdomeniuiobligaiileaferente.Reprezintunpunctdistinct
alproactivitii.
implementare:saconstatatnanumitesituaiicnuexistoimplementareefectivapoliticilorCSB/CFT
nactivitateapropriuzis,conformareafiindsuperficial(cuefectnmsuriledeconformare).

264

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

5.ACTIVITATEADECONTROL

nscopulexercitriiactivitiidesupraveghere,ASFafostabilitatprinlegesefectuezecontroalelasediul
entitilor pe care le reglementeaz, autorizeaz i supravegheaz. n exercitarea atribuiilor sale,
ASF are dreptul s solicite orice informaii i s aib acces la orice document, sub orice form ar fi,
delaicuprivirelaoricepersoansauentitatesupuscontrolului.
PrincipalacomponentaactivitiidecontrolaASFesteceaplanificat,desfuratpotrivitunuiprogram
anualdecontrolaprobatdeConsiliulASF.Prindesfurareacontroalelorprogramateseasigurcontrolul
periodic al activitii entitilor supravegheate din piaa financiar nebancar. Pe lng latura planificat,
activitatea de control cuprinde i o component inopinat, ca urmare a unor constatri rezultate
din activitatea direciilor de specialitate din cadrul ASF, solicitri ale altor autoriti, inclusiv reclamaii
depuselasediulASF.

5.1.Controlulnpiaadeasigurrireasigurri
5.1.1.Controaleefectuatelasocietiledeasigurare
Anteriordateide29.04.2013,aciuniledecontrolrealizateaufost:
Societideasigurarei/saureasigurarelacaresaefectuatcontrolperiodic:
SOCIETATEAASIGURAREREASIGURAREASTRASAiCARPATICAASIGSA

Societideasigurarei/saureasigurarelacaresauefectuataciunidecontrolinopinat,cutematicipunctuale:
SOCIETATEADEASIGURAREREASIGURARELIGINSURANCESA
verificarea portofoliului de contracte de asigurare subscrise n Italia n baza libertii de a presta
servicii;
UNIQAASIGURRISA
verificareamodalitiideinstrumentareifinalizareadosarelordedaun;
OMNIASIGVIENNAINSURANCEGROUPSA
verificareamoduluidenregistrareievidenadosarelordedaun,moduldeconstituire/eliberare
arezervelortehniceaferente;verificareamoduluidesoluionareapetiiilor;verificareamoduluide
recunoaterenevidenelecontabileacreanelordinTVAaferentelucrrilordereparaiiexecutate
de unitile de service, ca urmare a daunelor produse autovehiculelor aflate n proprietatea
societilordeleasingpltitoaredeTVAicaresuntdespgubitedeasigurtornbazacontractelor
deasigurare.
Ca urmare a rezultatelor aciunilor de control periodic i inopinat finalizate la cele 5 societi
mai sus menionate, Consiliul CSA a dispus implementarea unor planuri de msuri pentru remedierea
aspectelorconstatate.
DupnfiinareaASF,nperioada29.04.201331.12.2013,saurealizat23deaciunidecontrolinopinat
la un numr de 18 societi de asigurarereasigurare i sau iniiat dou aciuni de control inopinat
i4aciunidecontrolperiodic,acesteadinurmfiindfinalizatencursultrimestruluiIalanului2014.
265

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Societiledeasigurarei/saureasigurarelacaresauefectuataciunidecontrolinopinat,cutematici
punctualeaufost:
GERMANROMANIANASSURANCESA(douaciunidecontrol)
verificareamoduluideinstrumentareadosarelordedaun;
verificarea fundamentrii (calcul actuarial) primei de asigurare i a nivelului franizei
pentru produsul Asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere i/sau a sumelor
achitatedectreturiti,ncazulinsolvabilitiisaufalimentuluiagenieideturism,aprocedurilor
de administrare i lichidare a daunelor, a procedurilor privind respingerea/prescrierea dosarelor
de daun, precum i a procedurilor privind analizele de risc pe care societatea le efectueaz
cu privire la acoperirea riscurilor de insolven pentru ageniile de turism asigurate,
naintedeasumarearisculuiasigurat;
EUROINSROMANIAASIGURAREREASIGURARESA(treiaciunidecontrol)
verificarea modalitii de instrumentare i finalizare a dosarelor de daun, precum i a modului
derespectareaprevederilorOrdinuluinr.11/2012;
verificarea ndeplinirii de ctre societate a msurilor prevzute n Decizia Consiliului ASF
nr.659/29.08.2013;
verificareamoduluidendeplinireaplanuluidemsuristabilitprinDecizianr.743/19.09.2013;
OMNIASIGVIENNAINSURANCEGROUPSA
verificrii modalitii de instrumentare i finalizare a dosarelor de daun, precum i a modului
derespectareaprevederilorOrdinuluinr.11/2012;
ASIGURAREREASIGURAREASIMEDSA
verificarea respectrii prevederilor legale n ceea ce privete plata aciunilor emise la majorarea
de capital social cu suma de 900.000 de lei, de la valoarea de 11.301.000 de lei, la valoarea
de 12.201.000 de lei, nregistrat n anul 2012 la ORC fr avizul prealabil al autoritii
desupraveghereilegalitateasurselorcapitaluluisocialutilizatedeacionariisemnificativipentru
majorareadecapitalsocialdelavaloareade12.201.000delei,lavaloareade13.101.000delei,
n vederea aprobrii modificrilor aferente aduse actului constitutiv i legalitatea utilizrii
capitaluluisocialpentruplatamprumuturilorobinutedelaacionari;
ASIGURAREAROMNEASCASIROMVIENNAINSURANCEGROUPSA
verificarea modului de organizare i funcionare a sistemului de control intern i management
al riscului, a politicilor/procedurilor antifraud n vederea diminurii riscurilor la care acestea
suntexpuse,precumiverificareaportofoliuluidecontractedeasigurrideviacareconinclauze
contractualecepermitrscumprarea;
SOCIETATEAASIGURAREREASIGURAREASTRASA
verificarea modalitii de instrumentare i finalizare a dosarelor de daun, precum i a modului
derespectareaprevederilorOrdinuluinr.11/2012;verificareamoduluideorganizareifuncionare
a sistemului de control intern i management al riscului, precum i a politicilor/procedurilor
antifraud n vederea diminurii riscurilor la care acestea sunt expuse; verificarea portofoliului
decontractedeasigurrideviacareconinclauzecontractualecepermitrscumprarea;
POOLULDEASIGURAREMPOTRIVADEZASTRELORNATURALESA(PAID)
verificarea adecvrii programului de reasigurare al societii la expunerea riscurilor acoperite
prin PAD i analizarea msurilor pe care conducerea societii le are n vedere pentru protejarea
intereselorasigurailor,lundnconsideraremodificrilelaLegeanr.260/2008privindasigurarea
obligatoriealocuinelormpotrivacutremurelor,alunecrilordetereniinundaiilor;

266

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

COMPANIADEASIGURRIREASIGURRIEXIMROMNIA(CAREROMNIA)SA
verificareamoduluidefuncionareasistemuluidecontrolintern,managementalrisculuiiaudit
intern,ncadrulguvernaneicorporativeasocietii;verificareamoduluidenregistrareieviden
adosarelordedaunideconstituire/eliberarearezervelortehniceaferente;verificareaactivitii
desubscriereapolielor;verificarearespectriiprevederilorlegalenvigoarecuprivirelacontrolul
asupraintermediarilor;verificareaaltoraspectereferitoarelaguvernanacorporativ;
SOCIETATEADEASIGURAREREASIGURARECITYINSURANCESA
verificarea respectrii prevederilor legale n ceea ce privete modul de instrumentare a dosarelor
dedaunaferenteasigurrilorpentrulocuineibunuri;
CARPATICAASIGSA
verificarea modalitii de instrumentare, finalizare i eviden a dosarelor de daun,
moduldeconstituirearezervelortehnice,modulderespectareaprevederilorOrdinuluinr.11/2012
privindproceduradesoluionareareclamaiilor;
ALLIANZIRIAC ASIGURRI SA, ALICO ASIGURRI ROMNIA SA, BCR ASIGURRI DE VIA VIENNA
INSURANCE GROUP SA, EUREKO ASIGURRI SA, GENERALI ROMNIA ASIGURARE REASIGURARE SA,
GRAWE ROMNIA ASIGURARE SA, ING ASIGURRI DE VIA SA, METROPOLITAN LIFE ASIGURRI SA,
(8societi)
verificareaportofoliuluidecontractedeasigurrideviacareconinclauzecontractualecepermit
rscumprarea.
Dintre aspectele constatate n urma controalelor inopinate efectuate, urmtoarele deficiene
sauregsitlamajoritateasocietilordeasigurarei/saureasiguraresupusecontrolului:

lipsanormelorinternereferitoarelamoduldecalculaltuturorrezervelortehnice;
constituireanecorespunztoarearezerveidedaunavizat;
calculul incorect al rezervelor tehnice (rezerva de prime, rezerva matematic, rezerva de daune
avizate,rezervadedauneneavizate);
evideniereanecorespunztoareareclamaiilorintrzierinsoluionareaacestora;
netransmiterea ctre clieni, n calitatea lor de contractani/poteniali contractani sau asigurai/
potenialiasigurai,ainformaiilorprevzutedenormelenvigoare;
inexistenaunuiprofilderiscalsocietii,nansamblu;
inexistenaunuisistemdecontrolinternidemanagementalrisculuiadecvati/saufuncionarea

necorespunztoare a acestora, ceea ce face imposibil gestionarea apariiei unor riscuri i


imposibilitatealuriimsurilornvedereadiminurii/eliminriiriscurilor;
inadecvareafuncieideauditintern;
neconcordane ntre datele din evidena tehnic i evidena contabil a societilor referitoare la
primelebrutesubscrise,primelebrutencasate,rezervetehnice,cuantumuldespgubiriloraferente
dosarelordedaun.

Ca urmare a rezultatelor aciunilor de control desfurate la societile de asigurare/reasigurare,


ConsiliulASFadispusurmtoarele:42

amendsocietatedousocieti;
interziceretemporarpracticareRCAosocietate;
42

Sanciunile constnd n amenzi au fost aplicate complementare altor sanciuni/msuri dispuse, valoarea acestora ridicnduse
lasumade930.000delei.
267

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

reluarepracticareRCAosocietate;
avertismentscrisconducereexecutivosocietate;
amendnsarcinaconduceriiadministrativedousocieti;
amendnsarcinaconduceriiexecutive5societi;
retragereaprobareconductorexecutivosocietate;
avertismentscrisconductordepartamentdauneosocietate;
amendnsarcinaaltorpersoanesemnificativedousocieti;
retragereavizaltepersoanesemnificativeosocietate;
plandemsuri11societi;
sesizareaaltorinstituii/autoriti3societi.

n urma controalelor efectuate n rndul societilor de asigurare, au fost ntlnite trei situaii speciale,
deimportandeosebitdatoritimpactuluiasupraopinieipubliceianumruluimaredeasigurai.
CarpaticaAsigSA
Controlul inopinat efectuat a vizat verificarea modalitii de instrumentare, finalizare i eviden
adosarelordedaun,verificareamoduluideconstituirearezervelortehniceaferente,precumiverificarea
modului de respectare a prevederilor Ordinului Preedintelui CSA nr. 11/2012 privind procedura
desoluionareapetiiilor.
Pe parcursul desfurrii controlului, societatea nu a prezentat echipei de control toate informaiile
solicitate,uneledintredosarelededaunsolicitateaufostprezentateincomplete,iarsituaiilenformat
electronic prezentate au fost necorelate. ASF a identificat erori operaionale i deficiene n aplicarea
propriilor proceduri i instruciuni de lucru privind constatarea, evaluarea i lichidarea daunelor RCA,
neconstituirea rezervelor de daun la un nivel adecvat, iar sistemul de control intern al societii nu a
funcionatcorespunztor.
Pebazaaspectelorconstatate,ConsiliulASFadispus:
sancionareasocietiiCARPATICAASIGSAcuamendncuantumde20.000delei;
sancionarea dnei Crudu InaAna, director general la societatea CARPATICA ASIG SA,
cuavertismentscris;
stabilirea n sarcina societii a obligaiei ca, n termen de 60 de zile de la data primirii deciziei,
stransmitlaASFmsurileluatenvedereacorectriideficienelorconstatatentimpulcontrolului.
Ulterior, ASF a cerut societii s reevalueze contractele de reasigurare (inclusiv modul de reflectare a
acestora n situaiile financiare), iar n prima parte a anului 2014 a luat decizia deschiderii procedurii de
redresarefinanciaraCarpaticaAsigpebazdeplanderedresare.
EuroinsRomaniaAsigurareReasigurareSA
nurmaunuicontrolinopinatlaEuroinsRomaniaAsigurareReasigurareSAcareavizatverificareamodului
de instrumentare i finalizare a dosarelor de daun i a modului de respectare a prevederilor privind
aplicarea procedurii de soluionare a petiiilor referitoare la activitatea asigurtorilor i intermediarilor
nasigurri,ASFaconstatcreglementrileiinstruciuniledeconstatareilichidareadaunelorutilizate
de societate nu sunt adecvate. Aceasta a diminuat n mod nejustificat cuantumul despgubirii
fa de valoarea rezultat din documentele existente la unele dosare de daun, iar plata unor dosare
de daun ctre pgubii sa fcut cu ntrziere fa de termenele prevzute de normele legale.
268

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Totodat,aufostidentificatedosarededaunncareparteaprejudiciatnuafostnotificatcuprivirela
respingereapreteniilordedespgubireilamotivaiarespingerii.
Avnd n vedere aceste situaii constatate, ASF a interzis temporar activitatea companiei de vnzare de
polieRCA.
SocietateaAsigurareReasigurareAstraSA
Controlul efectuat n urma autosesizrii ASF a vizat verificarea planului de msuri stabilit anterior
prin decizia Consiliului ASF i a constatat faptul c societatea nu a ndeplinit n totalitate i n termen,
respectiv pn la data de 31.12.2013, msurile stabilite n sarcina acesteia, iar pn la finalul aciunii
decontrol,nuaufostpredateechipeidecontroloseriededocumentesolicitatedeaceasta.
Pe baza aspectelor constatate i a referatului ntocmit ca urmare a controlului permanent,
n trimestrul I din 2014 Consiliul ASF a dispus iniierea procedurii de redresare financiar a societii
prinadministrarespecial.

5.1.2.Controaleefectuatelabrokeriideasigurare
Aciunile de control la brokerii de asigurare i/sau reasigurare au vizat respectarea prevederilor legale
dindomeniulasigurrilor,anormelor,ordinelorideciziilorCSAnvedereaprotejriiintereselorasigurailor.
Principalelefaptecontravenionaleconstatatenurmaaciunilordecontrolcareauconduslaaplicarea
sanciunilordemaisus,aufost:

nendeplinireacondiiilordeautorizareifuncionarestabiliteprinnormeleCSA/ASF;
lipsapolieideasigurarederspunderecivilprofesional;
netransmiterea sau transmiterea cu ntrziere a raportrilor periodice i a celor privind
taxadefuncionare;
nerespectarea reglementrilor referitoare la procedura privind combaterea splrii banilor
iafinanriiactelordeterorism;
neaplicarea corespunztoare a reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
specificedomeniuluiasigurriloretc.;

n cursul anului 2013, pn la data de 29.04.2014, au fost finalizate 3 aciuni de control periodic
i14aciunidecontrolinopinat.
Ca urmare a rezultatelor aciunilor de control desfurate la brokerii de asigurare i/sau reasigurare,
ConsiliulCSAadispusurmtoarelesanciuni:

retragereaaprobriiconductorilorexecutivi:unconductorexecutiv(unbroker);
avertismentscrispentruconductoriiexecutiviaibrokerilor:2conductoriexecutivi(2brokeri);
avertismentscrispentrusocietate:3brokeri;
amendnsarcinasocietii:2brokeri;
interziceretemporaraactivitii:2brokeri;
retragereaautorizaieidefuncionare:3brokeri.

269

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Cuantumul amenzilor aplicate de CSA n urma aciunilor de control desfurate la brokerii de asigurare
i/saureasigurarenanul2013aufostnsumde5.000delei.
De asemenea, tot n cursul anului 2013, Consiliul CSA a aprobat, la cerere, retragerea autorizaiei
pentruunbrokerdeasigurarei/saureasigurare,suspendarea,lacerere,aactivitiipentruunnumrde
4brokerideasigurarei/saureasigurare,iarpentruunnumrde3brokerideasigurarei/saureasigurare,
ConsiliulCSAaluatactdecontroaleleefectuateinuaufostdispusesanciunisaumsuri.
Totodat,nurmacontroalelorefectuatenanul2013,pentru unnumrde5brokerideasigurarei/sau
reasiguraresaustabilitmsuripentrucorectareaanumitordeficieneconstatate.
TabelulII19Situaiaaciunilordecontrolefectuatepnladatade29.04.2013
Nr.
crt.

Brokerdeasigurarei/saureasigurare

1 SCNetBrokerdeAsigurareSRL
2 SCVNTBrokerdeAsigurareSRL
3 SCInterlandBrokerdeAsigurareSRL
4 SCCarolBrokerdeAsigurareSRL
5 SCAsiprestBrokerdeAsigurareSRL
6

SCBrainInsuranceGroupBrokerdeAsigurare
ReasigurareSRL

7 SCIonasigBrokerdeAsigurareSRL
8 SCPerfectAsigBrokerdeAsigurareSRL
9 SCUltraBrokerdeAsigurareSRL
10 SCVerglaserBrokerdeAsigurareSRL
SCAvusInternaionalBrokerdeAsigurare
11
ReasigurareSRL
12 SCOmegaBrokerdeAsigurareSRL
13 SCAviasigBrokerdeAsigurareSRL
14 SCKamerBrokerdeAsigurareSRL
15 SCSpecialOfficeBrokerdeAsigurareSRL
16 SCEconomyConsultingGroupROBrokerdeAsigurareSRL
17 SCZurichBrokerdeAsigurareReasigurareSRL

Tip Nr.idatdecizie
Msuridispusenurmacontrolului
control desancionare
20/17.01.2013 Avertismentscrisconducereexecutiv
Inopinat
21/17.01.2013 Aprobaresuspendareactivitatelacerere
Inopinat 44/04.02.2013 Aprobareretragereautorizaielacerere
Avertismentscrisconducereexecutiv
Inopinat 126/26.03.2013
Plandemsuri
Sancionaresocietatecuamend
Inopinat 134/28.03.2013
Plandemsuri
Avertismentscrissocietate
Inopinat 173/18.04.2013
Plandemsuri
Sancionaresocietatecuamend
171/12.04.2013
Inopinat
Plandemsuri
180/23.04.2013 Interziceretemporaractivitate
Inopinat 198/26.04.2013 Retragereautorizaie
174/18.04.2013 Avertismentscrissocietate
Inopinat
207/26.04.2013 Retragereautorizaie
210/26.04.2013 Retragereautorizaie
Inopinat
211/26.04.2013 Retragereaprobareconducereexecutiv
Inopinat 199/26.04.2013 Interziceretemporaractivitate
Periodic

Nuestecazul

Saluatactdecontrolulefectuat

Periodic Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat


Inopinat Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat
Inopinat 134/04.06.2013 Aprobaresuspendareactivitatelacerere
Inopinat 135/04.06.2013 Aprobaresuspendareactivitatelacerere
Inopinat 212/26.04.2013 Aprobaresuspendareactivitatelacerere
Avertismentscrissocietate
Periodic 189/13.06.2013
Plandemsuri

Sursa:ASF

DupnfiinareaASFaufostfinalizate12aciunidecontrolperiodici22deaciunidecontrolinopinat.
Aciunile de control la brokerii de asigurare i/sau reasigurare au vizat respectarea prevederilor legale
din domeniul asigurrilor, a normelor, ordinelor i deciziilor ASF (CSA) n vederea protejrii intereselor
asigurailor.
Ca urmare a rezultatelor aciunilor de control desfurate la brokerii de asigurare i/sau reasigurare,
ConsiliulASFadispusurmtoarelesanciuni:

retragereaaprobriiconductorilorexecutivi:4conductoriexecutivi(4brokeri);
avertismentscrispentruconductoriiexecutiviaibrokerilor:5conductoriexecutivi(5brokeri);
avertismentscrispentrusocietate:2brokeri;

270

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

amendnsarcinaconductorilorexecutivi:8conductoriexecutivi(7brokeri);
amendnsarcinasocietii:3brokeri;
interziceretemporaraactivitii:3brokeri;
retragereaautorizaieidefuncionare:7brokeri.

Cuantumul amenzilor aplicate de ASF n urma aciunilor de control desfurate la brokerii de asigurare
i/saureasigurarenanul2013afostnsumde1.002.500delei.
nanul2013,pentru2brokeri,ntimpulaciunilordecontrolauaprutindiciiprivindsvrireaunorfapte
care exced sfera de competen a autoritii de supraveghere. Pentru un broker a fost sesizat
OficiulNaionaldePrevenireiCombatereaSplriiBaniloriAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal,
iar pentru cellalt broker a fost sesizat numai Agenia Naional de Administrare Fiscal
nvedereaverificriiacestorindicii.
De asemenea, tot n cursul anului 2013, Consiliul ASF a aprobat, la cerere, retragerea autorizaiei pentru
unnumrde9brokerideasigurarei/saureasigurare,suspendarea,lacerere,aactivitiipentruunnumr
de 3 brokeri de asigurare i/sau reasigurare, iar pentru un numr de 5 brokeri de asigurare i/sau
reasigurareConsiliulASFaluatactdecontroaleleefectuateinuaufostdispusesanciunisaumsuri.
Totodat,nurmacontroalelorefectuatenanul2013,pentru unnumrde8brokerideasigurarei/sau
reasiguraresaustabilitmsuripentrucorectareaanumitordeficieneconstatate.
TabelulII20Situaiaaciunilordecontrolefectuatedupdatade29.04.2013
Nr.
crt.

Brokerdeasigurarei/saureasigurare

Tip Nr.idatdecizie
control desancionare

1 SCFidelityBrokerdeAsigurareReasigurareSRL

Inopinat 345/12.07.2013

2 SCS.I.N.BrokerdeAsigurareReasigurareSRL

Inopinat

3 SCStabilityInsuranceBrokerdeAsigurareSRL

Periodic

626/21.08.2013
625/21.08.2013
627/21.08.2014
628/21.08.2014
928/21.10.2013
4 SCAlpinaBrokerdeAsigurareSRL

Periodic

5 SCAprilBrokerdeAsigurareSRL

Periodic

6 SCRominsBrokerdeAsigurareSRL

927/21.10.2013

930/21.10.2013
932/21.10.2013
Inopinat
931/21.10.2013
933/21.10.2013

7 SCBestTeamBrokerdeAsigurareSRL

Periodic
929/21.10.2013
1159/3.12.2013
1155/3.12.2013

8 SCSalveBrokerdeAsigurareSRL

Inopinat

9 SCUnityBrokerdeAsigurareSRL

Periodic 1229/16.12.2013

10 SCEticaBrokerdeAsigurareSRL

Inopinat

7/23.01.2014
6/23.01.2014

11 SCSureInvestCompanyBrokerdeAsigurareSRL

Inopinat

16/31.01.2014

12 SCSudAsigBrokerdeAsigurareSRL

Periodic

12/31.01.2014
11/31.01.2014

13 SCAsigestBrokerdeAsigurareSRL

Periodic

271

55/25.02.2014

Msuridispusenurmacontrolului
Plandemsuri
Retragereautorizaie
Retragereautorizaie
Retragereaprobareconducereexecutiv
Amendconducereexecutiv
Amendconducereexecutiv
Retragereaprobareconducereexecutiv
Retragereautorizaie
Sancionaresocietatecuamend
Avertismentscrisconducereexecutiv
Plandemsuri
Avertismentscrisconducereexecutiv
Aprobaresuspendareactivitatelacerere
Avertismentscrisconducereexecutiv
Plandemsuri
Retragereautorizaiei
Retragereaprobareconducereexecutiv
Amendconducereexecutiv
AprobareRetragereautorizaielacerere
Retragereaprobareconducereexecutiv
Plandemsuri
sancionareasocietatecuamend
Retragereautorizaie
Avertismentscrisconducereexecutiv
Plandemsuri
Amendconducereexecutiv
Plandemsuri
Amendconducereexecutiv
Avertismentscrissocietate
Plandemsuri
Avertismentscrissocietate

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Nr.
Tip Nr.idatdecizie
Brokerdeasigurarei/saureasigurare
Msuridispusenurmacontrolului
crt.
control desancionare
58/25.02.2014 Retragereautorizaie
14 SCPannonSafeBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat
57/25.02.2014 Avertismentscrisconducereexecutiv
15 SCShantiDoBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 56/25.02.2014 Retragereautorizaie
16 SCVictoriaBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 85/28.03.2014 Interziceretemporaractivitate
146/28.04.2014 Interziceretemporaractivitate
17 SCNelbaBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 147/28.04.2014 Sancionareasocietatecuamend
148/28.04.2014 Amendconducereexecutiv
18 SCMBIMarchetingberatungBrokerdeAsigurareSRL Inopinat 89/28.03.2014 Interziceretemporaractivitate
19 SCEmiasigBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 637/23.08.2013 Aprobaresuspendareactivitatelacerere
20 SCMondialBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 344/12.07.2013 Aprobareretragereautorizaielacerere
21 SCTopAsigBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 343/12.07.2013 Aprobareretragereautorizaielacerere
22 SCAgroprotector2010BrokerdeAsigurareSRL
Periodic
Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat
23 SCAeroAsigBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 1158/03.12.2013 Aprobareretragereautorizaielacerere
24 SCCarionBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 1157/03.12.2013 Aprobareretragereautorizaielacerere
25 SCMarinsInternationalBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 1156/03.12.2013 Aprobareretragereautorizaielacerere
26 SCInterasigBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 13/31.01.2014 Aprobareretragereautorizaielacerere
27 SCAloasigurriBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 10/31.01.2014 Aprobareretragereautorizaielacerere
28 SCKundenBrokerdeAsigurareSRL
Periodic
Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat
29 SCInterBrokerdeAsigurareSRL
Periodic
Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat
30 SCAustInsuranceBrokerdeAsigurareSRL
Periodic
Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat
31 SCIspoBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 59/25.02.2014 Aprobaresuspendareactivitatelacerere
32 SCUnionFirstBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 15/31.01.2014 Aprobareretragereautorizaielacerere
33 SCStandardClassBrokerdeAsigurareSRL
Inopinat 14/31.01.2014 Plandemsuri
34 SCDawmanagementBrokerdeAsigurareSRL
Periodic
Nuestecazul Saluatactdecontrolulefectuat
Sursa:ASF

5.2.Controlulnpiaainstrumenteloriinvestiiilorfinanciare
Principaleleelementeverificatencadrulcontroalelordefond/periodiceauvizatla:
intermediari: servicii de investiii financiare autorizate i prestate efectiv, capitalul iniial,
structura organizatoric i modificri intervenite n modul de organizare i funcionare,
cerineorganizatorice,proceduriinterne,documente,informaiiiraportrinrelaiacuclieniii
potenialii clieni, evaluarea clienilor i a oportunitii serviciului de investiii prestat, clasificarea
clienilorinotificareaacestora,pstrareansiguranaactivelorclienilor,conflictuldeinterese,
cercetarea pentru investiii, stimulentele, reguli privind executarea ordinelor i administrarea
ordinelor clienilor, tranzacii personale i tranzacii n contul propriu, practici frauduloase,
operaiunile transfrontaliere, cerine privind transparena i integritatea operaiunilor
cuinstrumentefinanciare,fondurileproprii,prevenireaicombatereasplriibaniloriafinanrii
actelordeterorismisanciunileinternaionale;
societile de administrare a investiiilor: activitile desfurate/delegate, administrarea
portofoliilor individuale de investiii, fondurile proprii, modificri n organizare i funcionare,
controlul intern, publicitatea fondurilor de investiii, reguli prudeniale i politica de administrare
a riscului, reguli de conduit, obligaii de raportare ale SAI/fondurilor administrate, autorizarea i
funcionarea fondurilor deschise de investiii administrate, evaluarea activelor fondurilor
de investiii administrate i calculul activelor fondurilor deschise de investiii administrate,
politicadeinvestiiiafonduriloradministrate,emisiuneairscumprareatitlurilordeparticipare,
prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism i sanciunile
internaionale;
depozitari: existena unui departament specializat pentru activitatea de depozitare,
modificri supuse avizrii, evidenierea n conturi separate a activelor entitilor depozitate,
272

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

respectarea instruciunilor date de SAI, respectarea interdiciei de transferare, gajare, dispunere,


garantare, modul de calcul al valorii unitare a titlurilor de participare, informarea ASF (CNVM)
cu privire la orice abuz al SAI n raport cu activele OPCVM depozitate, subdepozitarea
activelor/ncetareafuncieidedepozitar;
operatori de pia: modificri n modul de organizare i funcionare a operatorului de pia
iapieeireglementate,accesulparticipanilorpepiaareglementat,admiterea,suspendareasau
retragerea de la tranzacionare a instrumentelor financiare, monitorizarea respectrii regulilor
pieei reglementate i depistarea abuzului de pia, cerine privind transparena pre i post
tranzacionare n cadrul pieei reglementate, raportri privind activitatea operatorului de pia,
raportriprivindactivitateapieei,operaiunitransfrontaliere;
depozitari centrali: modificri n modul de organizare i de funcionare, admiterea valorilor
mobiliare i a membrilor n sistemul depozitarului central, depozitarea valorilor mobiliare,
operaiuni de registru i evidenele depozitarului central, administrarea riscurilor, politica de
investiii, reglementrile depozitarului central, finalitatea decontrii i transferul dreptului
deproprietate,operaiunitransfrontaliere;
case de compensare: modificri n modul de organizare i de funcionare, admiterea membrilor
compensatori n sistemul de compensaredecontare, proceduri privind nendeplinirea obligaiilor
membrilor compensatori i/sau necompensatori, suspendarea i retragerea dreptului de acces
la sistemul de compensaredecontare, politica de investiii, cerine privind sistemul de conturi
nmarj,condiiidetransparen,operaiunitransfrontaliere;
fondul de compensare a investitorilor: reglementrile fondului, resursele financiare, excluderea
membrilor fondului, procedura de compensare, obligaii privind transparena fondului
iamembrilor,operaiunitransfrontaliere;
societi de investiii financiare: modificri supuse autorizrii/avizrii/notificrii ASF (CNVM),
adunarea general a acionarilor SIF, structura acionariatului societii de investiii financiare,
activitatea de administrare a portofoliului SIF, rapoarte curente, litigii, prevenirea i combaterea
splriibanilorisanciuniinternaionale.

Lanceputulanului2013,CNVMaaprobatplanuldecontrolalentitilordinsectorulpieeidecapital
aferentanuluincurs.Acestaacuprins28deentiti:

11intermediari(10societideserviciideinvestiiifinanciareioinstituiedecredit);
4societiideadministrareainvestiiilor(avndnadministrare15OPCVM/AOPC);
doubncidepozitare;
celecincisocietideinvestiiifinanciare;
unoperatordepia;
ceidoidepozitaricentrali;
celedoucasedecompensare;
fonduldecompensareainvestitorilor.

Pn la data de data de 29 aprilie 2013, controlul respectrii dispoziiilor legale i ale reglementrilor
aplicabile n domeniul pieei de capital a fost exercitat de CNVM care a verificat, prin inspecii
lafaalocului,activitateaentitilorreglementate,autorizateisupravegheate.
Conform planului de control aprobat, n perioada ianuarie 29 aprilie 2013 (pn la nfiinarea ASF) sau
efectuat 7 controale de fond ce au vizat activitatea a 6 intermediari de servicii de investiii financiare
(5societideserviciideinvestiiifinanciareioinstituiedecredit),precumiaunuioperatordepia.

273

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Pe lng controalele menionate anterior, n perioada ianuarie 29 aprilie 2013 a fost derulat
iuncontrolinopinat/tematic,careavizatactivitateauneiSSIF.
Astfel, CNVM a decis n perioada ianuarie 29 aprilie 2013 aplicarea de sanciuni cu avertisment (8),
amend (29, n cuantum total de 476.569,8 lei), retragerea autorizaiei (3) i interdicia desfurrii
unoractiviti(2),nbazapropunerilorcuprinsennotelentocmitedepersonaluldecontroldespecialitate.
TabelulII21SanciunileaplicatedeCNVMn2013ncadrulactivitiidecontrolnsectorulpiadecapital
Entitivizate
Intermediari/persoanefizicedincadrulacestora
Societideadministrareainvestiiilor/societide
investiii/depozitari/persoanefizicedincadrulacestora
Altesituaii
Sursa:ASF

Tipsanciune
avertisment
amend
retragereaautorizaiei
interdicie
avertisment
amend
amend

Nr.desanciuni(01.0129.04.2013)
1
22
3
2
7
2
5

UlteriornfiinriiASF,personalulspecializatdecontrolaasigurat,conformatribuiilorspecifice,ducereala
ndeplinire a planului aprobat n anul 2013, astfel nct, n perioada 29 aprilie 2013 31 decembrie 2013
aufostefectuatecontroaledefondlarestulde21deentitiinclusenplanuldecontrol.
Pe lng controalele menionate anterior, dup data de 29 aprilie 2013 au fost derulate i 5 controale
inopinate/tematice, care au vizat 3 societi de servicii de investiii financiare, un depozitar central i
osocietatedeadministrareainvestiiilor.
De asemenea, n cadrul aciunilor de anchet, n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. f.)
dinLegeanr.297/2004,ialeart.2alin.(1)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.93/2012,aprobat
cumodificriicompletriprinLegeanr.113/2013,aufostemise4deciziideaudierelasediulASF.
Caurmareaactivitiidecontrolaufostimpusesanciuni,sautransmisatenionrientitilorcontrolate,
sadecisnotificareasocietilorsupusecontroluluicuprivirelaobligaiaremedieriideficienelorconstatate
de echipele de control i/sau dup caz, sesizarea altor instituii sau autoriti competente
(spreexempluPICCJDIICOT,CAFR,ANAF,ONPCSB).nplus,ncazulconstatriidectreechipeledecontrol
a unor situaii nereglementate sau reglementate insuficient, au fost formulate o serie de propuneri
privindmodificareaunorreglementriemisedeASF.
Astfel, pe baza constatrilor echipelor de control, n perioada 29 aprilie 31 decembrie 2013,
ASF a decis aplicarea de sanciuni cu avertisment (17), amend (50, n cuantum total de 550.370,81 lei),
retragereaautorizaiei(5)iinterdiciadesfurriiunoractiviti(6).
TabelulII22SanciunileaplicatedeASFn2013ncadrulactivitiidecontrolnsectorulpiadecapital
Entitivizate
Intermediari/persoanefizicedincadrulacestora
Societideadministrareainvestiiilor/societide
investiii/depozitari/persoanefizicedincadrulacestora
Altesituaii
Sursa:ASF

Tipsanciune
avertisment
amend
retragereaautorizaiei
interdicie
avertisment
amend
amend

274

Nr.desanciuni(29.0431.12.2013)
11
38
5
6
6
10
2

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

CaurmareaactivitiidecontrolnSectorulinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare,peparcursulanului2013
(inclusiv pn la nfiinarea ASF) au fost aplicate amenzi n valoare total de 1.026.940,61 lei,
ncreteresemnificativfadeanul2012(amenzinsumde316.157,2lei),anul2011(amenzinsumde
91.500delei)ianul2010(amenzinsumde191.978delei).
Individualizarea sanciunilor aplicate de ASF sa realizat n raport cu circumstanele personale i reale
ale svririi faptei i conduita fptuitorului. Conform prevederilor Legii nr. 297/2004, ASF poate aplica
sanciunipersoanelorfizicecrora,ncalitatedeadministratori,reprezentanilegalisauexercitnddejure
saudefactofunciideconducere,oriexercitndcutitluprofesionalactivitireglementatedelege,leeste
imputabilrespectivacontraveniepentruc,deiputeauitrebuiausprevinsvrireaei,nuaufcuto.
Dinsituaiilentlnitecuocaziaaciunilordecontroldesfuratelainstituiidinpiaadecapitalnanul2013,
douaufostdenotorietatepublic,denaturapericlitancredereainvestitoriloriparticipanilorlapiee:
SSIFHarinvestSA
Societatea a utilizat disponibilitile clienilor si n alt mod dect pentru acoperirea obligaiilor acestora
iafolositinstrumentelefinanciaredinportofoliilelorpentruaacoperitranzaciirealizatepecontulaltorclieni,
frexistenaunuiacordprealabilcaresntruneascprevederilelegale.
La fel de grav este c societatea nu a respectat condiiile de meninere a evidenelor, neasigurnd
acurateeaacestoraicorespondenacuinstrumentelefinanciareifonduriledeinutennumeleclienilor.
Totodat,sauconstatatdiscrepanemajoreexistententredatelenscrisenraportrilelunarereferitoare
lafondurileclienilortransmisectreASF(CNVM),precuminraportrilepecaresocietatealearealizat
ctre depozitarul central (reconcilieri), pe de o parte i n situaiile evideniate n sistemul de backoffice
alsocietii,pedealtparte,societateafolosindproceduraselloutncondiiicarenuoimpuneau.
nafardeproblemelemajoreidentificatemaisus,ntimpulaciuniidecontrolinopinatsauconstatati
alte deficiene referitoare la importul i nregistrarea corect a datelor clienilor, ndeplinirea obligaiei
completrii unui formular de ordin pentru fiecare ordin de tranzacionare i lipsa segregrii corecte
aactivitilordesfuratedeangajaipentruaevitarisculpierderiiactiveloraparinndclienilorcaurmare
afolosiriinecorespunztoareaacestora.
Pebazaaspectelorconstatate,ConsiliulASFadispusurmtoarelesanciuni:
amend n cuantum de 33.850 de lei, reprezentnd 5% din cifra de afaceri total realizat
nanulfinanciar2012iretragereaautorizaieidefuncionarepentruSSIFHarinvestSA.;
amend n cuantum de 50.000 de lei, retragerea autorizaiei de conductor i interzicerea pentru
o perioad de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcie, de a desfura o activitate sau de a presta
un serviciu pentru care se impune autorizarea n condiiile Legii nr. 297/2004 pentru
MariaFloricaBoghioiconductorncadrulSSIFHarinvestSA.;
amend n cuantum de 100.000 de lei, retragerea autorizaiei de agent de servicii de investiii
financiare i interdicie pentru o perioad de 5 ani pentru dna Maria Voinea ASIF n cadrul
SSIFHarinvestSA.;
amendncuantumde30.000delei, retragereaautorizaieideconductor obinut iinterdicie
pentru o perioad de 3 ani pentru dna Carmen Cecilia Prvuceanu conductor n cadru
SSIFHarinvestSA.;
amend n cuantum de 10.000 de lei, pentru dna Ana Maria Belu reprezentant al
compartimentuluidecontrolinternncadrulSSIFHarinvestSA.;
275

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

amendncuantumde30.000deleiiinterdicie3anipentrufiecaredintremembriiConsiliuluide
Administraie:LunguVeronel,AntonescuIoniIlieMihail.;
deasemenea,naceastspe,ConsiliulASFadispusisesizareaaltorautoritiiinstituiindrept
(PICCJDIICOT,CameraAuditorilorFinanciari).

Ca urmare a constatrilor controlului de la SSIF HARINVEST SA, ASF a extins verificrile i asupra
altorentitiimplicatencazultranzaciilorefectuatedeaceastsocietate.Astfel,aufostiniiatecontroale
inopinate,ncursulluniiianuarie2014,laBancaComercialRomn,DepozitarulCentraliSSIFBrokerSA
ClujNapoca.ncazulcelordoiintermediari,controlulainclusverificareaunoraspecteprivindtranzaciile
de tip sellout, precum i cele corelate cu acestea, derulate de aceste societi, avnd contraparte
SSIF Harinvest SA. n cazul Depozitarului Central, controlul a vizat respectarea prevederilor legale
nceeaceprivetetranzaciiledetipselloutderulatedeSSIFHarinvestSA.
SituaiileconstatatenurmaacestorverificriaudeterminatASFsadopteoseriedemsurisancionatorii
(amenzi), dar i sesizarea organelor de cercetare penal. Totodat, n vederea protejrii intereselor
participanilor la pia dar i a descurajrii practicilor frauduloase, ASF a solicitat SC Bursa de Valori
BucuretiSAiSCDepozitarulCentralSAsmodificeprevederilereglementrilorpropriinceeaceprivete
necesitatea reglementrii distincte a procedurilor de tip sellout speciale, sub aspectul documentelor
justificative necesare anterior realizrii acestor operaiuni i sub alte aspecte. De asemenea, ASF a iniiat
demersuridemodificareaprevederilorLegiinr.297/2004subaspectulcalificriidreptinfraciuneaunor
faptecaresuntconsideratecontravenii(practicfrauduloas,conformprevederilorRegulamentuluiCNVM
nr.32/2006).
Furturideaciunipepiaadecapital
Cea de a doua situaie special constatat a reprezentat n fapt o substituire de identitate i fraud,
realizate de o persoan, care prin intermediul unui document de identitate falsificat, sa prezentat
sub o identitate fals la sediul unor societi de intermediere autorizate pe piaa de capital i la entiti
bancareiarealizatoperaiunidetranzacionareigestionaredefonduri,nnumeleipecontultitularului
dedrept.
MsurileadoptatedeASFnaceastspeauvizatprintrealtelesancionareacuamendauneipersoane
juridiceiapersoanelorfiziceresponsabiledincadrulintermediarilorimplicainoperaiunii,ntruncaz,
cu retragerea autorizaiilor acordate de ASF (CNVM) unei persoane fizice, precum i sesizarea organelor
decercetarepenalcuprivirelaconstatrileASF.

5.3.Controlulnsistemuldepensiiprivate
ActivitateadecontrolaentitilordinSectorulsistemuluidepensiiprivate,desfuratdeASFaavutrolul
de a preveni sau a remedia situaii care prejudiciau interesele participanilor i beneficiarilor la fondurile
de pensii administrate privat i facultative. n Sectorul sistemului de pensii private, entitile autorizate
seaflnperioadadeacumulare,ieiriledinsistemavndcaracteraccidental.
nconformitatecuplanulanualdecontrolalentitilordinsistemuldepensiiprivate,ncursulanului2013
au fost programai a fi controlai toi administratorii de fonduri private de pensii, depozitarii acestora i
FonduldeGarantareaDrepturilordinSistemuldePensiiPrivate.

276

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n ceea ce privete planificarea controalelor periodice, sau avut n vedere prevederile


art. 10 din Norma nr. 3/2010, conform crora, activitatea de control se organizeaz i se desfoar
n baza unor planuri aprobate de autoritatea de supraveghere. Astfel, innd cont de faptul c
toi cei 11 administratori de fonduri private de pensii i cei 3 depozitari care desfoar activitate
sunt controlai anual, nu a fost necesar planificarea unor controale inopinate la acetia.
n perioada 01.01.2013 29.04.2013 sau desfurat aciunile de control de fond (periodic) la sediul
entitilor,descrisencontinuare.
TabelulII23Aciuniledecontrolnsistemuldepensiiprivatenperioadaianuarieaprilie2013
Nr.
crt.

Entitatecontrolat

Perioadadesfurrii
controlului

Coninutdecizii

DeciziaCSSPP:plandemsurideremediereadeficienelor
constatate
Nusauidentificatdeficienecaresnecesiteadoptareadectre
2 RAIFFEISENBANKSA
21.01.201320.02.2013
ConsiliulCSSPPauneideciziidesancionare
DecizieaConsiliuluiASFdindatade18.07.2013:
SCGENERALISOCIETATEDE
msurideremediereadeficienelor;
3 ADMINISTRAREAFONDURILORDE 11.02.201314.03.2013 amendde10.000deleiVremeIoanncalitatedePreedinteDirectorat;
PENSIIPRIVATESA
retragereautorizaieagentdemarketingfonddepensii
facultativpersoanfizicVeleaRuxandra
DecizieaConsiliuluiASFdindatade28.08.2013:
4 INGASIGURRIDEVIASA
18.03.201318.04.2013
msurideremediereadeficienelor
SCALICOSOCIETATEDE
DecizieaConsiliuluiASFdindatade12.07.2013:
5 ADMINISTRAREAUNUIFONDDE 29.03.201329.04.2013
msurideremediereadeficienelor
PENSIIADMINISTRATPRIVATSA
SCBRDSOCIETATEDEADMINISTRARE
DecizieaConsiliuluiASFdindatade24.07.2013:
6
01.04.201330.04.2013
AFONDURILORDEPENSIIPRIVATESA
msurideremediereadeficienelor
Sursa:ASF
1 BRDGROUPESOCIETEGENERALESA 21.01.201320.02.2013

Activitatea de control a entitilor din sistemul de pensii private, a continuat i dup data de 29.04.2013
(data nfiinrii ASF). Astfel, pentru administratorii de fonduri private de pensii, controlai n perioada
01.01.2013 29.04.2013, pentru care CSSPP nu a emis decizii ca urmare a controalelor efectuate,
adispusConsiliulASF.
n afara controalelor periodice, n perioada 1 ianuarie 29 aprilie 2013 sau desfurat 31 de aciuni
deancheteianalizaa76deraportriefectuatedeinspectoriicontroldinCSSPP.
Cele mai multe anchete sau efectuat asupra modului n care administratorii de pensii desfoar
activitatea de marketing, prin analize i investigaii efectuate asupra a 52 de raportri referitoare la
activitateademarketing,transmiselaCSSPPdeadministratoriidepensiiiageniidemarketingpersoane
juridice. Analizarea acestor raportri a determinat efectuarea de ctre inspectorii de control ai CSSPP
a 10 investigaii ctre administratorii de pensii i agenii de marketing persoane juridice
la care sau constatat aspecte de nerespectare a prevederilor legale, iar n baza msurilor dispuse
au fost sancionai agenii de marketing pentru abaterile nregistrate cu decizii de atenionare,
avertismente scrise sau retragerea avizelor de ageni de marketing persoane fizice pentru situaiile
depistate c sau desfurat prin nerespectarea prevederilor privind activitatea de marketing
pentruaderareapersoaneloreligibilelafonduriledepensiiprivate.
n perioada menionat sau mai efectuat analize i investigaii asupra celor 24 de raportri
ale administratorilor de pensii referitoare la nevirarea la termen a contribuiilor participanilor
ctrefonduriledepensiifacultative.

277

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

De asemenea, sau efectuat anchete pentru soluionarea a 13 sesizri transmise ctre CSSPP,
care au determinat desfurarea a 8 investigaii cu notificri ctre administratorii de pensii n a cror
activitatesaureclamatnerespectareaprevederilorlegale,precumisolicitareadenscrisuricaresasigure
finalizareaanchetelorpenaleefectuatedeinspectoratelejudeenedepoliie.
n vederea respectrii planului anual de control, dup data de 29.04.2013, sau efectuat urmtoarele
aciuni de control de fond/periodic, la sediul entitilor din Sectorul sistemului de pensii private.
Caurmareacontroalelorefectuate,pnladatade28.02.2014,ConsiliulASFadecisdispunereansarcina
entitiloraduceriilandeplinireaunorplanuridemsuri.
TabelulII24Aciuniledecontrolnsistemuldepensiiprivatenperioadamaidecembrie2013
Nr.
crt.

Entitatecontrolat

Perioadadesfurrii
controlului

Coninutdecizii

ALLIANZTIRIACPENSIIPRIVATESOCIETATEDE
DecizieaconsiliuluiASFdindatade12.11.2013
10.06.201310.07.2013
ADMINISTRAREAFONDURILORDEPENSIIPRIVATESA
msurideremediereadeficienelor
EUREKOSOCIETATEDEADMINISTRAREA
DecizieaconsiliuluiASFdindatade12.11.2013
2
10.06.201310.07.2013
FONDURILORDEPENSIIPRIVATESA
msurideremediereadeficienelor
DecizieaconsiliuluiASFdindatade24.02.2014
3 BANCACOMERCIALROMANSA
31.07.201330.08.2013
msurideremediereadeficienelor
SCAEGONSOCIETATEDEADMINISTRAREAUNUI
DecizieaconsiliuluiASFdindatade21.01.2014
4
13.08.201313.09.2013
FONDDEPENSIIADMINISTRATPRIVATSA
msurideremediereadeficienelor
SCINGPENSIISOCIETATEDEADMINISTRAREAUNUI
Ladataredactriimsurileaplicateerauncn
5
03.10.201301.11.2013
FONDDEPENSIIADMINISTRATPRIVATSA
perioadancareputeauficontestate
APFSOCIETATEDEADMINISTRAREAFONDURILOR
Ladataredactriimsurileaplicateerauncn
6
03.10.201301.11.2013
DEPENSIIFACULTATIVESA
perioadancareputeauficontestate
SCBCRPENSII,SOCIETATEDEADMINISTRAREA
Ladataredactriimsurileaplicateerauncn
7
08.11.201305.12.2013
FONDURILORDEPENSIIPRIVATESA
perioadancareputeauficontestate
Ladataredactriimsurileaplicateerauncn
8 SAIRAIFFEISENASSETMANAGEMENTSA
08.11.201329.11.2013
perioadancareputeauficontestate
FonduldeGarantareaDrepturilordinSistemulde
Ladataredactriimsurileaplicateerauncn
9
13.12.201320.12.2013
PensiiPrivate
perioadancareputeauficontestate
Sursa:ASF
1

Ca urmare a controalelor periodice efectuate n anul 2013, pn la data de 28.02.2014 sa aplicat


oamendcontravenional,sadispusretragereaautorizaieipentruunagentdemarketingpersoanfizic
isadispus,pentru9entiti,ducerealandeplinireaunorplanuridemsurideremediereadeficienelor
constatate. De asemenea, pentru o entitate nu a fost necesar dispunerea de msuri sancionatorii,
iar pentru ultimele 5 entiti controlate n trimestrul IV urmeaz a se decide n Consiliul ASF
dupprezentareanotelorprivindrapoarteledecontrol.

n afara controalelor periodice, n perioada 1 mai 31 decembrie 2013 sau mai desfurat alte
108aciuni43,astfel:
40deraportrireferitoarelamodulncareadministratoriidepensiidesfoaractivitateademarketing;
14 raportri transmise de administratorii de pensii referitoare la nevirarea la termen
acontribuiilorparticipanilorctrefonduriledepensiifacultative;
22 de anchete pentru soluionarea sesizrilor transmise la ASF de persoane eligibile
careaureclamaturmtoareleaspecte:
43
Anchetele desfurate de inspectorii de control au avut n vedere respectarea prevederilor din Legea nr. 233/2002 privind
reglementareaactivitiidesoluionareapetiiilor,prinmsuridecercetareianalizdetaliatatuturoraspectelorsesizate,naafel
nctpersoaneleeligibilesadereisparticipelafonduriledepensiiprivatepebazamanifestriidevoiniadrepturilorcarelisecuvin.

278

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ncheiereaunoracteindividualedeaderarefracordulisemnturapersoaneloreligibile;
lipsainformaiilortransmisedeadministratoriidepensiictreparticipanicuprivirelasituaia
contribuiiloriaactivelornete;
neprocesareaunortransferurisolicitatedeparticipaniidelaunfonddepensiictreunaltfond
depensiiprivate;
acordareadrepturilorcaresecuvinpentruparticipaniicaresaupensionat;
nevalidarea actelor de aderare care au confirmarea manifestrii de voin din partea
persoanelor eligibile, ca urmare a procesului de repartizare aleatorie sau a faptului c
respectivele persoane nu sunt nregistrate cu plata contribuiilor de asigurri sociale,
nevideneleCaseiNaionaledePensiiPublice.;
31 de anchete asupra dosarelor penale transmise de organele de cercetri penale,
identificnduseageniidemarketingpersoanefizicepentrucareexistsuspiciuneacauncheiat
acteleindividualedeaderarefracordulisemnturapersoaneloreligibile;
oaudierenvedereaanalizriiidispuneriimsurilorcareseimpunpentrueficientizareaactivitii
demarketingdesfuratpentruFonduldePensiiAdministratPrivatING.

279

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

6.COOPERAREAINTERNAIONALNSISTEMULFINANCIARNEBANCAR

6.1.RelaiacuinstituiileUniuniiEuropene
6.1.1.CadrulinstituionalaldialoguluiRomniaUniuneaEuropean
AutoritateaEuropeanpentruValoriMobiliareiPiee(ESMA)
Deciziile la nivelul acestei autoriti se iau n Consiliul Supraveghetorilor (ESMA BoS) format din
conductoriiautoritilordesupraveghereapieeidecapitaldinUniuneaEuropean.ASFafostimplicat
nactivitateadecizionalaESMA,prinparticiparelatoatecele7reuniunialeConsiliuluiSupraveghetorilor
ceauavut locnanul2013,contribuindastfellantrireadialoguluiASFcu ESMA i cu autoritile similare
la nivel european. n cadrul reuniunilor ESMA BoS, ASF ia exprimat votul pe marginea opiniilor,
standardelortehniceidereglementare,aghiduriloriaaltordocumenteelaboratedeESMA.
La nivel tehnic, ASF este implicat n activitile comitetelor permanente ale ESMA i n activitile
subgrupurilor de lucru ale acestora, participnd alturi de ali experi ai autoritilor de supraveghere
din UE la elaborarea de analize i rapoarte privind activitatea pieelor i analize costbeneficiu
(CEMA Comitetul pentru analize economice i de pia), la elaborarea de opinii privind aplicarea
prevederiloraferenteageniilorderating(CRAAgeniiderating),elaborareadestandardetehniceiopinii
pe marginea transpunerii directivelor UCITS (IMSC Comitetul permanent privind administrarea
investiiilor), implementarea prevederilor directivei privind abuzul pe pia (MISC Comitetul permanent
privind integritatea pieei), sistemele de compensaredecontare, depozitari centrali i bazele de date
centralizatepentrutranzaciileOTCcuinstrumentefinanciarederivate(PTSCComitetulpermanentprivind
activitatea de posttranzacionare), aspecte privind transpunerea directivei MiFID (IPISC Comitetul
permanent privind protecia investitorilor i intermediarii), elaborarea de ghiduri i recomandri
n domeniul inovaiei financiare (FISC Comitetul permanent pentru inovaie financiar),
raportareatranzaciiloriraportrileconformEMIR(MDRWGGrupuldelucruprivindraportareadatelor
din pia), analize i recomandri privind indicii (ESMA/EBA Benchmarks), dezvoltarea i implementarea
de sisteme IT (Comitetul permanent privind IT), analiza gradului de implementare a legislaiei UE
nlegislaianaional(Paneluldemonitorizare).
La nivelul subgrupurilor de lucru (drafting subgroups/task forces) din cadrul comitetelor permanente,
experi ai ASF au fost implicai n elaborarea de documente i materiale care stau la baza discuiilor
comitetelor permanente ale ESMA. Astfel, experi din cadrul ASF au participat la elaborarea cadrului
pentrucooperareainternaionalischimbuldeinformaiintresupraveghetori(ETFSCadrullegalprivind
acorduriledecooperareischimbuldeinformaii),laproiectedestandardetehnicepentruaplicareanoului
regulament european privind depozitarii centrali (Grup de lucru privind depozitarii centrali)
i n derularea de exerciii de evaluare a practicilor de supraveghere folosite de autoritile competente
(MiFIDCoBsupraveghereamaterialeloriinformaiilorpublicitareconformMiFID).
AutoritateaEuropeanpentruPensiiOcupaionale(EIOPA)
CaincazulAutoritiiEuropenepentruValoriMobiliare(ESMA),deciziilelanivelulEIOPAseiauncadrul
Consiliul Supraveghetorilor (EIOPA BoS) format din conductorii autoritilor de supraveghere ai pieelor
280

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

de asigurri i pensii din Uniunea European. n anul 2014, ASF a participat la toate cele 5 reuniuni ale
ConsiliuluiSupraveghetorilor,exprimnduivotulpemargineadocumentelordiscutatencadrulacestuiforum.
Pregtirea declaraiilor i documentelor EIOPA se realizeaz, la nivel tehnic, n cadrul comitetelor
permanentedincarefacparteexperiaiautoritilornaionaledesupraveghere.
Experii ASF au fost implicai n activitile grupurilor permanente ale EIOPA dedicate pregtirii aplicrii
directivei Solvabilitate II prin: elaborarea de politici de reglementare pentru supravegherea grupurilor de
asigurare,asigurareacooperriintrecolegiiledesupraveghere(IGSCSupraveghereaGrupurilordeAsigurri),
elaborarea de proiecte de standarde i linii directoare tehnice pentru aplicarea prevederilor directivei
Solvabilitate II n ceea ce privete sistemele de guvernan (IGSRR Guvernarea Intern, Evaluarea
Supravegherii i Raportarea), n procesul de aplicare de modele interne pe marginea Solvabilitate II
(IMModeleInterne),nelaborareadestandardetehniceprivindcerineledecapital,fondurilorpropriii
rezervelortehniceconformregimuluiSolvabilitateII(FinReqCerineFinanciare).
n domeniul pensiilor ocupaionale, experii ASF au participat n cadrul grupurilor de lucru
(OPC Pensii Ocupaionale) la elaborarea de opinii privind aplicarea legislaiei europene n domeniul
pensiilorocupaionaleilaelaborareastudiuluicantitativdeimpactprivindrevizuireaDirectiveiIORP.
Aspecte privind protecia consumatorilor de servicii de asigurri au fcut obiectul analizelor din cadrul
Grupului de lucru al EIOPA privind protecia consumatorului i inovaie financiar (CCPFI). Experi ai ASF
aufostimplicainelaborareadeghiduriprivindgestionareacontestaiilordectresocietiledeasigurare
raportare transfrontalier. n cadrul grupului de lucru FSC Stabilitate financiar, sau realizat analize i
studii privind transferul de risc alternativ i pregtirea unui test de stres pentru 2014,
ndomeniulasigurriloripensiilor.
n ceea ce privete subgrupurile de lucru, experii ASF au fost implicai n activitile subgrupului privind
planurile personale de pensii. n baza raportului privind planurile personale de pensii din UE, realizat n
cadrul acestui subgrup, Comisia European va decide direcia de aciune, respectiv: fie introducerea unei
directive care s reglementeze la nivel european toate pensiile private, fie introducerea unui regulament
europeancaresfuncionezecauncadrulegislativparalelculegislaianaional(aldoilearegim).
ConsiliulEuropeanpentruRiscSistemic(ESRB)
ncepnd cu luna iulie 2013 ASF a fost implicat, n calitate de membru fr drept de vot, n activitile
Comitetului European pentru Risc Sistemic (ESRB), att la nivel decizional, prin participarea la reuniunile
Consiliului General, ct i la nivel tehnic, prin participarea n cadrul Comitetului Consultativ Tehnic.
n anul 2013, activitatea ESRB sa axat pe teme ca: riscuri i vulnerabiliti identificate n interiorul
Uniunii Europene, recomandrile privind obiectivele i instrumentele politicii macroprudeniale, pachetul
privind garaniile pe termen lung (LTG), evaluarea impactului LTG asupra unor prevederi din directiva
SolvabilitateII,consideraiilanivelmacroprudenialprivindcontraprilecentrale,identificarea,prevenirea
iminimizareariscurilornntregulsistemfinanciaralUniuniiEuropene;tabloulriscurilorprezentatdecele
trei autoriti de supraveghere europene: Autoritatea Bancar European (EBA), Autoritatea European
pentruValoriMobiliareiPiee(ESMA),AutoritateaEuropeanpentruPensiiOcupaionale(EIOPA).
Laniveltehnic,nlunaoctombrie2013,ASFafostimplicatnactivitateaCERSdeelaborareaunuimanual
tehnicprivindoperaionalizareainstrumentelormacroprudenialedinCRDIV/CRR,precumiaunuiraportpilot
cuprivirelapoliticilemacroprudenialecareseadreseazdecidenilor,participanilorlapiaiopinieipublice.

281

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

6.1.2.ParticipriASFlastructurialeConsiliuluiUEialeComisieiEuropene
Pe parcursul anului 2013, ASF sa implicat activ n procesul de negociere a legislaiei la nivel european
prin participarea experilor si la reuniuni ale grupurilor de lucru ale Consiliului i Comisiei Europene
care au dezbtut iniiative legislative n domeniul asigurrilorreasigurrilor i serviciilor financiare:
DirectivaOMNIBUSII,DirectivaQUICKFIXII,revizuireadirectiveiprivindintermediereanasigurriIMDII,
pachetul legislativ privind pieele i instrumentele financiare (MiFID/MIFIR), proiectul de regulament
privind abuzul de pia (MAR), proiectul de directiv UCITS V, proiectul de regulament
privind mbuntirea decontrii operaiunilor cu instrumente financiare n Uniunea European i
depozitarii centrali, proiectul de directiv de instituire a unui cadru pentru redresarea i rezoluia
instituiilor de credit i a firmelor de investiii (BRR), proiectul de regulament referitor la documentele
privindinformaiilecheiepentruproduseledeinvestiii(PRIPS).
nanul2013,ComisiaEuropeanapublicatoseriedenoiproiectelegislativecuimpactasupraserviciilor
financiaredinRomnia:
propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului cu privire la informaiile
privindpltitorulcarensoesctransferuriledefonduri/PropunereadedirectivaParlamentului
EuropeaniaConsiliuluiprivindprevenireautilizriisistemuluifinanciarnscopulsplriibanilor,
inclusiv al finanrii terorismului. n luna februarie 2013, Comisia European a lansat un pachet
de instrumente legislative privind eficientizarea regimurilor de combatere a splrii banilor
i a finanrii terorismului. Scopul comun al adoptrii celor dou instrumente legislative const
n revizuirea cadrului UE n vigoare n domeniul combaterii splrii banilor i a finanrii
terorismului, cu scopul de a spori eficacitatea acestuia i de a asigura conformitatea sa
custandardeleinternaionale;
propunerea de regulament privind fondurile europene de investiii pe termen lung. n data de
26 iunie 2013, Comisia European a publicat o propunere de regulament referitoare la un nou
cadru de reglementare a fondurilor de investiii adresat investitorilor care doresc s investeasc
petermenlung.Regulamentulprevedenormeuniformeprivindautorizarea,politiciledeinvestiiii
condiiile de funcionare a fondurilor de investiii alternative ale UE (FIA) comercializate
nUniuneaEuropeancafondurieuropenedeinvestiiipetermenlung;
propunereaderegulamentprivindfonduriledepiamonetar.PublicatdeComisiaEuropean
n data de 4 septembrie 2013, propunerea de regulament este menit a reglementa fondurile
de pia monetar, surs important pentru finanarea pe termen scurt a instituiilor financiare,
corporaiiloriguvernelor;
propunerea de regulament privind indicii de referin utilizai pentru instrumente i contracte
financiare (benchmarks). n data de 18 septembrie 2013, Comisia European a publicat
opropuneredeproiectlegislativnvederearestabiliriincrederiinintegritateaindicilordereferin.
Noile norme vor asigura exactitatea i vor ameliora fiabilitatea indicilor de referin, vor facilita
prevenirea i detectarea ncercrilor de manipulare a acestora, vor clarifica responsabilitile
nprivinaindicilorinprivinasupravegheriiacestoradeautoritilecompetente.

282

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

6.2.Relaiacuorganismeinternaionale
OrganizaiaInternaionalaReglementatorilordeValoriMobiliare(IOSCO)
nanul2013ASFacontinuatmandatulncadrulstructuriideconducereaIOSCO(ComitetulDirector)isa
implicatlanivelulComitetuluiregionaleuropeanialComitetulpieeloremergenteincursdedezvoltare.
Comitetul Director. ncepnd cu anul 2012 ASF este membr n structura de conducere la nivel
organizatoric(IOSCOBoard)ireprezentantaComitetuluiregionaleuropeanncadrulaceleiaistructuri,
pentruunmandatde2ani.ActivitateaASFncadrulIOSCOafostintensificatprincontribuiiimateriale
de prezentare susinute de reprezentanii ASF n cadrul Comitetului regional european i
Comitetuluipieeloremergenteincursdedezvoltare.ASFaparticipatactivlaelaborareaderapoartei
standarde internaionale, prin implicarea experilor ASF n grupuri i subgrupuri de lucru cu activitate
specializatiiaasumatrolullanivelorganizatoricprinparticiparealaprocesuldeadoptareadeciziilor
privind: memorandumul multilateral de cooperare, calitatea de membru i drepturile de vot,
plata contribuiilor anuale, msuri graduale aplicabile membrilor care nu i ndeplinesc obligaiile,
amendareaStatutuluiIOSCO,condiiiledeadmitereanoilormembri.
Comitetul privind creterea economic i pieele emergente (GEM). ASF a fost aleas ca membru
n cadrul structurii de conducere a Comitetului privind creterea economic i pieele emergente.
Noua structur pune un accent mai mare pe echilibrarea creterii economice, pe consolidarea canalelor
de comunicare i dezvoltarea unei mai mari capaciti de reglementare pentru autoritile
careaujurisdicieasuprapieeloremergente.
Comitetul regional european (ERC). Comitetul ia continuat activitatea n legtur cu evoluia aplicrii
MMoU IOSCO de ctre membrii ERC, au fost discutate teme de interes pentru membri n legtur cu
activitatea schimbului de informaii ntre acetia i au fost identificate modalitile pentru a ncuraja
implementarea principiilor IOSCO, precum i pentru utilizarea celor mai bune practici de supraveghere
laniveleuropean.
Comitetele permanente. La nivel tehnic, experi ai ASF au fost implicai n activitatea a patru comitete
specializatealeIOSCO,contribuindlaanalizaimpactuluischimbrilorlanivelglobalasuprapieeifinanciare
ca urmare a crizei financiare (IOSCO C2 Comitetul pentru piee secundare), la elaborarea metodologiei
de identificare a instituiilor financiare de importan sistemic global care nu aparin unui grup bancar
sauunuigrupdesocietideasigurri(GSIFIs),laelaborareademsuripentruredresareaintermediarilor
i standarde prudeniale pentru sectorul valorilor mobiliare (IOSCO C3 Comitetul pentru intermediari),
la identificarea celor mai bune practici n domeniul administrrii investiiilor existente n jurisdicia
membrilor(IOSCOC5Comitetulpentruadministrareainvestiiilor).
Experii ASF din cadrul Comitetului pentru cooperare i schimb de informaii (IOSCO C4) au lucrat
la identificarea principalelor elemente referitoare la descurajarea participanilor la pia de a nclca
prevederile legale, la identificarea jurisdiciile necooperante. De asemenea, grupul a actualizat
Raportul IOSCO privind investigaiile transfrontaliere i procedurile aplicabile acestora prin includerea
debunepracticiiexperienealemembrilor.ncadrulacestuicomitetafostnfiinatGrupuldeverificare
a cererilor pentru a deveni semnatar al MMOU (Screening Group) cu scopul de a revizui cererile
autoritilor de a deveni semnatare ale IOSCO MMOU i de a stabili dac autoritile respective
auputerilegalepentruasencadranprevederileacordului.ExperiaiASFaufostimplicainactivitatea
de analiz a noilor cereri i n propunerea de msuri pentru acele autoriti care nu ndeplinesc criteriile
pentruadevenisemnatarealeacorduluimultilateral.
283

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

OrganizaiaInternaionalaSupraveghetorilordindomeniulPensiilor(IOPS)
Pe parcursul anului 2013 ASF a continuat s se implice activ n proiectele privind elaborarea de principii,
standarde i bune practici realizate n cadrul Comitetului Tehnic i Comitetului Executiv i a participat
la Adunarea General a Membrilor IOPS. n cadrul acesteia, n conformitate cu procedurile de alegere
stabilite n regulamentul IOPS, candidatura ASF pentru ai continua nc 2 ani mandatul de membru
nComitetulExecutivalIOPSafostaprobat.
nanul2013agendaIOPSsaconcentratpesubiecteprivind:elaborareaghiduluidebunepracticiprivind
guvernana instituional a autoritilor de supraveghere, analiza costurilor i comisioanelor din diferite
jurisdicii i dezvoltarea unei metodologii de calcul comune la nivel global i de mprire a costurilor
pe categorii i membri, la elaborarea de teste de stres i la analiza scenariilor pentru planurile de pensii.
Membrii organizaiei au abordat i subiecte noi, precum supravegherea distribuiei anuitilor
pentruaprentmpinasituaiancarebeneficiariiarfiblocaicuunprodussuboptimaldeplatapensiilor
pentru toat durata pensiei i supravegherea autonrolrii innd cont de experiena statelor care
au implementat deja aceste programe i care i au introdus responsabiliti/cerine specifice
(maistringente)pentruangajatoriifurnizori,comparativcusistemelevoluntarepure.
AsociaiaInternaionalaSupraveghetorilornAsigurri(IAIS)
ASFsaimplicatactiv,prinintermediulreprezentanilorsincomiteteleisubcomiteteleIAIS,nactivitatea
pecareasociaiaadesfuraton2013nscopulpromovriiuneipieeglobaleaasigurrilor,eficienti
soliddinpunctdevederefinanciar.
nanul2013activitateaIAISaabordattemecareauvizatelaborareaiimplementareadestandardeprivind
supravegherea (Principiile de baz n asigurri, standarde, linii directoare), intensificarea cooperrii
cu organisme internaionale cum ar fi Comitetul de Stabilitate Financiar (FSB), Forumul Comun i
FondulMonetarInternaional,identificarearoluluiasigurrilorncontextulstabilitiifinanciareglobalei
promovarea supravegherii macroprudeniale; evaluarea i gestionarea riscurilor i vulnerabilitilor
care provin din alte sectoare i i produc efecte i n sectorul asigurrilor, elaborarea cadrului comun
pentrusupraveghereagrupurilordeasigurriactivelanivelinternaional(ComFrame).
INFEReeauaInternaionalpentruEducaieFinanciar
ncalitatedemembruncadrulReeleiInternaionalepentruEducaieFinanciar(INFE),ASFcontribuiela
elaborareairevizuireadocumentelornlucruilapromovarealanivelnaionalaprincipiilor,aghidurilori
arapoartelorpecareaceastorganizaielepublicnvedereasprijiniriiprogramelordeeducaiefinanciar.
n anul 2013 eforturile organizaiei sau concentrat pe identificarea modalitilor de a asigura
sustenabilitatea financiar a activitii sale, ceea ce a determinat o schimbare a structurii acesteia.
Nouastructuraorganizaieiseaplicncepndcuanul2014.
ASF a devenit membru cu drepturi depline n INFE, putnd fi reprezentat, ncepnd cu anul 2014,
nComitetulTehnic,ComitetulConsultativilasubgrupuriledelucrualeINFE.

284

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

7.ACTIVITATEAJURIDIC

ASFdesfoaroactivitatespecializat,expresreglementatdelegiuitornscopulmenineriisaurestabilirii
legalitii actelor administrative emise de Autoritate, protejrii acesteia i evitrii chemrii n judecat
ca prt, fapt care ar putea conduce ctre suportarea unor cheltuieli de judecat i plata unor daune
persoanelorlezate.
Sectorulinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare
Pentru asigurarea i meninerea cadrului legal necesar ndeplinirii obiectivelor fundamentale ale ASF,
activitatea juridic sa concretizat prin implicarea direct n faza de elaborare a actelor administrative
cu caracter individual i normativ, n vederea asigurrii conformitii acestora cu cadrul legal aplicabil.
Astfel,nurmaanalizeilucrrilorntocmitedecompartimenteledespecialitatedinSectorulinstrumentelor
i investiiilor financiare, n aceast perioad sau emis 1.800 de avize pentru legalitate i 120 de adrese
interne i externe. De asemenea, sa oferit n mod permanent asisten juridic celorlalte structuri
din Sectorul instrumentelor i investiiilor financiare, prin emiterea de puncte de vedere, analize i opinii
juridiceisaparticipatnemijlocitlantocmireaunorlucrricuungradridicatdecomplexitate.
n perioada 01.01.2013 31.12.2013, activitatea de soluionare a plngerilor prealabile a constat
n analizarea i propunerea de msuri, precum i elaborarea rspunsurilor oficiale n cadrul procedurii
administrativeprealabile,prevzutdeLegeanr.554/2004privindcontenciosuladministrativ.
n perioada 01.01.2013 30.04.2013 au fost soluionate 19 plngeri prealabile formulate mpotriva
msurilor dispuse de CNVM, dup cum urmeaz: un numr de 17 plngeri au fost respinse, o plngere
afostadmis,oplngereafostadmisnparte.
Plngerile prealabile formulate mpotriva actelor administrative individuale emise de CNVM au vizat,
nprincipal,urmtoarele:
avizareamodificriloractelorsocietarenlegturcuAOPC;
ofertelepublice,cuprivirelaobligativitateapersoanelorlainiiereaiderulareaofertelorpublice;
aciuniconcertatenlegturcuemitenialecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionare;
respectarea de societile de investiii financiare i de administratorii acestora, a dispoziiilor
incidenteprivindpiaadecapital,nurmacontroluluiefectuatdereprezentaniiCNVM;
respectareanormelorlegalereferitoarelaobligaiiledetransparenaleemitenilor.
Dintredeciziilederespingereacontestaiilorunnumrde12dintreacesteaformeazobiectulunoraciuni
ninstan.Acestedeciziiauvizat,nprincipal,urmtoarele:
nerespectareaobligaiilorderaportareprevzutedeart.224alin.(1)dinLegeanr.297/2004;
nregistrareaSCFondulProprietateaSAlaCNVMcaAOPC;
concertriprincaresedepetepragullegalde5%,nerespectareaobligaieiprevzutelaart.286
dinLegeanr.297/2004;
nerespectareaobligaieiprivindofertapublicdepreluare,prevzutlaart.203dinLegeanr.297/2004;
nerespectareaprevederilorart.42alin.(1)dinRegulamentulCNVMnr.15/2004,nurmaconstatrilor
echipeidecontrolaCNVM/ASF.

285

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Dup nfiinarea ASF, n perioada 30.04.2013 31.12.2013 sau soluionat 109 plngeri prealabile
formulate mpotriva msurilor dispuse de Autoritate, care au fost soluionate dup cum urmeaz:
unnumrde100deplngeriaufostrespinse,4plngeriaufostadmise,oplngereafostadmisnparte,
4plngerifiindrmasefrobiect.
Plngerile prealabile formulate mpotriva actelor administrative individuale sau cu caracter normativ
(RegulamentulCNVMnr.10/2012)emisedeASFauvizat,nprincipal,urmtoarele:
ofertelepublice,cuprivirelaobligativitateapersoanelordeainiiaideaderulaofertelepublice;
majorrile de capital social, prin aport n natur sau n numerar, care au avut loc la emitenii
alecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionare;
respectareanormelorlegaleiaregulilordeconduitnrelaiacuclieniidectresocietiledeservicii
deinvestiiifinanciare,conductoriiacestora,ageniimembriicompartimentuluidecontrolintern;
respectarea de societile de servicii de investiii financiare a dispoziiilor incidente privind piaa
decapital,nurmacontroalelorefectuatedereprezentaniiASFlasediileacestora;
respectareanormelorlegalereferitoarelaobligaiiledetransparenaleemitenilor;
respectareanormelorlegalereferitoarelamanipulareadepia;
respectareanormelorlegaleaplicabileoperatorilordepiareglementat.
Dintre deciziile de respingere a plngerilor prealabile, un numr de 35 dintre acestea formeaz obiectul
unoraciunininstan.Acestedeciziiauvizat,nprincipalurmtoarele:
nerespectarea obligaiilor privind AGA n cadrul unor societi emitente, conform Regulamentului
nr.1/2006;
aciuniconcertateprincaresedepetepragullegalde5%,nerespectareaobligaieiprevzutela
art.286dinLegeanr.297/2004;
nerespectareaobligaieiprivindofertapublicdepreluare,prevzutlaart.203dinLegeanr.297/2004;
nerespectarea prevederilor titlului VII Abuzul pe pia din Legea nr. 297/2004, prin efectuarea
detranzaciipebazaunorinformaiiprivilegiate;
nerespectarea reglementrilor i procedurilor interne aplicabile societilor de servicii de investiii
financiare;
respingereasolicitriidemodificareaactuluiconstitutivaluneiSIFnceeaceprivetecerinelede
cvorumimajoritatedevot.
n perioada 01.01.2013 31.12.2013, activitatea de reprezentare a intereselor ASF (CNVM) n dosare de
instancareauvizatsectorulpieeidecapitalsaconcretizatninstrumentareaa219dosaredeinstan,
careautotalizatpeste360determenedejudecat.
Dintre acestea, au fost nregistrate 85 de dosare noi de instan, dintre care 20 de dosare n perioada
01.01.201329.04.2013,iar65aufostnregistratenperioada30.04.201331.12.2013,dupnfiinareaASF.
DosarelencareASF(CNVM)aavutcalitateprocesualpasiv(prt)auavutcaobiect:
- aciuni n contencios administrativ viznd anularea, respectiv suspendarea executrii unor acte
administrativeindividualeemisedeCNVM,princaresadispus:
aplicarea unor sanciuni contravenionale (amenzi contravenionale, retragerea autorizaiei
defuncionare,radiereadinRegistrulpublicalASF)pentrunerespectareaobligaiilorprevzute
delegislaiapieeidecapital,respectiv:
nerespectareadesocietiledeserviciideinvestiiifinanciareisocietiledeadministrare
ainvestiiiloradispoziiilorincidenteprivindpiaadecapital;
286

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

nerespectarea normelor legale i a regulilor de conduit n relaia cu clienii de ctre


conductorii societilor de servicii de investiii financiare, ageni i reprezentanii
compartimentuluidecontrolintern;
nerespectarea reglementrilor i procedurilor interne aplicabile societilor de servicii de
investiiifinanciare;
nerespectareadectreemiteni/membriaiconsiliilordeadministraieaobligaiilorprivind
convocareaiderulareaAGAprevzutedeLegeanr.297/2004,Regulamentulnr.6/2009i
Regulamentulnr.1/2006;
nerespectarea prevederilor titlului VII Abuzul pe pia din Legea nr. 297/2004,
prin efectuarea de tranzacii pe baza unor informaii privilegiate/neraportarea unor
tranzaciisuspecte;
msuricucaracteradministrativvizndrespectareaobligaiilorlegalespecificepieeidecapital:
obligarealalansareadeofertepublicedepreluare;
suspendareaunordrepturidevotaleacionariloralecrordeineridepescpragulmaxim
prevzutdelege;
obligarea la nstrinarea aciunilor deinute cu depirea pragului prevzut de art. 286
dinLegeanr.297/2004;
ridicareasuspendriidrepturilordevotdispusfrrespectareaprevederilorlegale;
efectuareademersurilorpentruncheiereadecontractecuDepozitarulCentral;
msuricucaracterasiguratoriu;
aciuni n contencios administrativ viznd anularea, respectiv suspendarea executrii unor acte
administrative asimilate (de tipul adreselor prin care sa rspuns petenilor cu privire la diverse
cereri)saumpotrivarefuzuluinejustificatdearezolvaocerere(apreciatcaataredereclamani)
deexemplu,respingereasolicitriidemodificareaactuluiconstitutivaluneiSIFnceeaceprivete
cerinele de cvorum i majoritate de vot, respingerea aprobrii majorrii capitalului social
prinhotrreaconsiliuluideadministraiealuneiSIF;
aciunincontenciosadministrativavndcaobiectanulareaunorprevederidinacteadministrative
cu caracter normativ emise de CNVM (Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Instruciunea nr. 2/2006,
Instruciunea nr. 1/2007, Dispunerea de msuri nr. 1/2006), a unor acte de interpretare
(DeciziaCNVMnr.994/2011)sauexcepiidenelegalitatealeunoracteadministrativeemisedeCNVM;
litigiidedreptcivil(comercial):
aciuni avnd ca obiect constatarea statutului de societate de tip nchis, care nu ndeplinete
condiiilepentruafiadmislatranzacionare;
aciuni viznd obligarea unor acionari la plata unor daune rezultnd din nerespectarea
obligaiiloracestoradederulareaofertelorpublicedepreluareobligatorie;
aciuninpretenii;
dosarepenale;
excepiideneconstituionalitate;
accesul la informaii de interes public solicitate n baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
lainformaiideinterespublic;
aciunidedreptulmuncii;
obligaiadeaface.

Pe de alt parte, pe lng sanciunile i msurile dispuse n sarcina entitilor reglementate i


supravegheate,nexercitarearoluluisuvizndprotejareaintereselorinvestitorilordepepiaadecapital,
ASF(CNVM)aavutcalitateprocesualactivncauzeavndcaobiectconstatareanulitiiabsoluteaunor
287

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

hotrri A.G.A. adoptate cu nclcarea legislaiei specifice pieei de capital, respectiv cererea adresat
instaneicompetentepentruaautorizaconvocareaAGAncazuluneisocietiadmiselatranzacionare.
Laacesteasauadugatdosareleviznd:
- 95 de cereri de nregistrare la masa credal a debitorilor n cazul crora sa deschis procedura
insolvenei(cereridecrean);
- 65dedosaredeexecutaresilit;
- contestaiilaexecutareicereridesuspendareprovizorieaexecutriisilite.
Sectorulasigurrilorreasigurrilor
Consilierii juridici au formulat aprri i au reprezentat interesele CSA n 30 de cauze procesuale,
dintrecare19aufostcontestaiimpotrivadeciziilordesancionare,iar11auavutaltobiect.
Dup nfiinare, ASF a fost reprezentat n 53 de cauze procesuale n legtur cu activitatea din cadrul
Sectoruluiasigurrilorreasigurrilor,dintrecare32aufostcontestaiimpotrivadeciziilordesancionare,
iar21auavutaltobiect.
Sectorulsistemuluidepensiiprivate
ConsilieriijuridiciauformulataprriiaureprezentatintereseleCSSPPn8dosaredecauzeprocesuale,
dintre care dou au fost contestaii mpotriva deciziilor de sancionare, iar 6 au avut alt obiect.
De asemenea, au formulat aprri i au reprezentat interesele CSSPP n 2 dosare de executare silit
iausoluionatpatruplngeriprealabileformulatedepersoanelesancionateprindeciziiemisedeCSSPP.
Dup nfiinare ASF a fost reprezentat n 13 cauze procesuale n legtur cu activitatea din cadrul
Sectorului sistemului de pensii private, dintre care dou au fost contestaii mpotriva deciziilor de
sancionare,iar11auavutaltobiect.Deasemenea,auformulataprriiaureprezentatintereseleCSSPP
n dou dosare de executare silit. Consilierii juridici au soluionat o plngere prealabil formulat de
opersoansancionatprindecizieemisdeCSSPP.

288

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

8.MANAGEMENTULRESURSELORUMANE

8.1.SituaiaspecificgeneratdenfiinareaASF
n cursul anului 2013 activitatea derulat de ASF n domeniul resurselor umane a pus accent pe crearea
cadruluiunicdeorganizareifuncionareainstituieinvedereandepliniriimisiuniisale.
ASF a preluat toate atribuiile i prerogativele Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare,
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor i Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
prelundimplicitposturileipersonalulncadratlaacestecomisiiladatade30.04.2013.Integrareaefectiv
apersonaluluiiastructurilororganizatoriceanterioaresapututrealizansabialadatade01.08.2013,
cnd au fost aprobate de Consulul ASF Regulamentul de Organizare i Funcionare al ASF
(cu propria structur integrativ a fostelor comisii), precum i Regulamentul Intern al ASF
(cuunsingurstatdefunciiaplicabillanivelulASF).
Organigrama ASF care a rezultat la momentul 01.08.2013, precum i statul de funcii din aceeai dat
evideniaz comasarea activitilor de suport ale ASF, precum i distribuia activitii de supraveghere,
monitorizare i control la nivelul pieelor financiare nonbancare pe sectoare, respectiv:
Sectorul asigurrilorreasigurrilor, Sectorul instrumentelor i investiiilor financiare i
Sectorulsistemuluidepensiiprivate.
Deasemenea,prinnegociereacureprezentaniisalariailorASFicusindicatulformatlanivelulfosteiCNVM,
saaprobatcontractulcolectivdemunclanivelulASFpentruperioada01.08.201331.07.2014.

8.2.Structuraorganizatoricinumruldesalariaipetotalipeactiviti
nperioadaianuarieaprilie2013aufuncionatceletreicomisiidesupraveghererespective:(CSA,CNVMi
CSSPP)desinestttoare,iardelanceputulluniimai2013adevenitfuncional(cuunConsiliulpropriu)
AutoritateadeSupraveghereFinanciarcareapreluatunnumrtotalde718posturi,astfel:
TabelulII25NumruldeposturipreluatelanfiinareaASF
Sectordeactivitate
CNVM
CSA
CSSPP
TOTAL
Sursa:ASF

Nr.deposturibugetate
aprobatela30.04.2013
267
297
154
718

Nr.deposturibugetate
ocupatela30.04.2013
257
225
98
580

Nr.deposturibugetate
vacantela30.04.2013
10
72
56
138

Dup intrarea n vigoare a OUG nr. 94/2013 pentru modificarea i completarea OUG nr. 93/2012 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Autoritii de Supraveghere Financiar, precum i pentru
modificareaicompletareaLegiinr.136/1995privindasigurrileireasigurrilenRomania,Autoritateade
Supraveghere Financiar trebuia s se ncadreze n numrul total de posturi de 609, motiv pentru care
n data de 16 ianuarie 2014 ASF sa conformat ncadrnduse, prin msuri de reorganizare a activitii i
apersonaluluireducndnumruldeposturipnla609.
289

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Dincele609posturiunnumrde160reprezintfunciidemanagement(efdedepartament,director,
directoradjunct,efdeserviciu,efdecabinet),iarrestulde449deposturireprezintfunciideexecuie
despecialitatepentrufiecaresectordeactivitate(deex:inspectordespecialitate,inspectorspecialitate
daune, inspector asigurri, specialist piee reglementate, specialist piee de capital, analist autorizare,
specialist reglementare, specialist reglementari contabile, inspector control, consilier juridic, specialist
resurse umane, economist, actuar, consilier actuar, auditor intern, analist financiar, administrator reea
calculatoare,analist,programator,inginerdesistem,informatician).
n perioada 30.04.2013 31.12.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiar a angajat, de asemenea,
un numr de 80 de persoane, n calitate de personal specializat majoritatea pentru structurile
organizatoricenounfiinate,respectiv:ServiciulAuditIntern,ServiciuldeSntateiSecuritateaMuncii,
Serviciul Protecia Informaiilor Clasificate, Direcia Afaceri Europene i Relaii Internaionale,
Direcia Supraveghere Integrat, Serviciul Managementul Riscurilor, Serviciul Managementul Crizelor,
DireciaAnalizStudiiiPublicaii,ServiciulAbuzpePia(Sectorulinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare),
DireciaPrevenireaSplriiBanilor.
De asemenea, din numrul total de posturi al Autoritii de Supraveghere Financiar, 234 de persoane
au desfurat activiti de control i supraveghere offsite (personal din Serviciul Audit intern,
Serviciul Control Intern, Direcia Prevenirea Splrii Banilor, Direcia Supraveghere Integrat,
Direcia Autorizare Avizare Sectorul asigurrilorreasigurrilor, Direcia Supraveghere i Stabilitate
Financiar Sectorul asigurrilorreasigurrilor, Direcia Asigurri Obligatorii Sectorul asigurrilor
reasigurrilor, Direcia Protecia Asigurailor Sectorul asigurrilorreasigurrilor, Direcia Contestaii i
ProteciainvestitorilorSectorulinstrumenteloriinvestiiilorfinanciare,DireciaSupraveghereTranzacii
i Emiteni Sectorul instrumentelor i investiiilor financiare, Direcia Autorizare Supraveghere Entiti
Reglementate Sectorul instrumentelor i investiiilor financiare, Direcia Autorizare Avizare Sectorul
sistemuluidepensiiprivate,DireciaSupraveghereSectorulsistemuluidepensiiprivate,DireciaProtecie
Participani Sectorul sistemului de pensii private), iar 40 de persoane desfoar activiti de control i
supraveghere onsite (Direcia Control control societi i brokeri asigurare reasigurare, anchete i
inspeciipepiaadecapitalisistemuldepensiiprivate).
OrganigramaAutoritiideSupraveghereFinanciarladatade31decembrie2013esteprezentatnAnexaII.19.
Autoritatea de Supraveghere Financiar, n temeiul art. 23 din OUG 93/2012, a preluat personalul
celortreientiticumeninereafunciiloriasalariiloravutedefiecaresalariatladatade29.04.2013.
Pentru activitatea de resurse umane a urmat o perioad de maxim provocare privind asigurarea
continuitii activitii n cadrul noii autoriti nfiinate. Astfel, un colectiv format din reprezentani
dindireciilederesurseumaneidindireciilejuridiceproveniidelafiecareentitate,iaaduscontribuia
la crearea unui cadru unitar de organizare i funcionare a ASF. n acest sens, pe parcursul a dou luni
a prins contur Regulamentul de organizare i funcionare care a stabilit, n primul rnd, noua structur
organizatoric innd seama de activitile specifice fiecrui sector de activitate, precum i de asigurarea
serviciilorsuportlaniveldeASF.nparalelsalucratilastabilireaunorregulicomuneprivindraporturile
de munc, drepturile i obligaiile fiecrei pri, sistemul de salarizare, reglementri integrate
n Regulamentul intern al ASF. Pentru ntocmirea i definitivarea acestor regulamente care au pus bazele
unui cadru unic de organizare i funcionare al ASF sau depus eforturi susinute de colectivul desemnat.
Demenionatclaaceadat,nafardeConsiliulASF,nuexistaoaltstructurdeconducereunitari
centralizat la nivel de ASF. Aceast situaie a generat mai multe ambiguiti, concretizate n dificulti

290

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

la nivelul armonizrii procesului decizional, al comunicrii i raportrii rezultatelor obinute.


nscutoateacestegreutintmpinate,colectivuldesemnatafinalizatacesteregulamente,careaufost
naintatespreanaliziaprobareConsiliuluiASFlanceputulluniiiulie,cuaplicaredinlunaaugust2013.
Dup aprobarea regulamentelor pentru activitatea de resurse umane a urmat o alt provocare,
i anume, ncadrarea salariailor preluai din cadrul celor trei entiti n noua structur organizatoric.
n acest sens, n cursul lunii iulie au nceput negocierile cu salariaii ASF, n vederea integrrii acestora
nnoulstatdefunciialASFcareaintratnvigoarela01.08.2013.
ImplementareaRegulamentuluideorganizareifuncionare,inspecialncadrareasalariailornstatulde
funciiaprobat,afostunprocescomplex,continuatcuimplementareauneinoigriledesalarizareunitar,
aplicabiltuturorsalariailorproveniidelaceletreientiti.
Aceast gril de salarizare a ncercat s fundamenteze importana activitilor din ASF pentru
supravegherea prudenial a tuturor componentelor unei piee financiare integrate evaluat la
circa 25 de miliarde de euro, a crei eventual instabilitate ar putea genera fenomene sociale grave
cuposibileimplicaiitransfrontaliere.
AutoritateadeSupraveghereFinanciar,alturideBancaNaionalaRomniei,constituiepiloniiceasigur
stabilitatea rii n plan macrofinanciar i necesit o abordare unitar, inclusiv n privina salarizrii,
fiindconsiderate,nmodimplicit,componentealesistemuluinaionaldeaprarearii.SalarizareaASFare
carepersistemulpracticatnBNR.
ncadrareasalariailorASF
Implementarea Regulamentului de organizare i funcionare al ASF sa realizat ncepnd cu
datade01.08.2013potrivitHotrriiConsiliuluiASFnr.1/03.07.2013.
Ladatade01.08.2013toisalariaiaufostncadrainfunciideexecuie.Pepoziiiledeconducereaufost
numiicudelegaresalariaicaresasigureconducereainterimarpnlaorganizareaconcursurilorpentru
ocupareaacestora.
Stabilireasalariiloraavutlabaz:
oferta salarial fundamentat n raport cu activitatea depus i calitatea muncii, nivelul de
responsabilitate,importanamunciidepuse,complexitate,volum;
principiulnegocierii;sadiscutatinegociatcufiecaresalariat,attfuncia,ctisalariul.
nacestprocesdeimplementaresauntlnitsituaiile:
salariailor care au deinut funcii de conducere (top sau middle management), pentru
ncadrareanpoziiiledeexecuie,lisaoferitunsalariuapropiatcuceldeinutanterior.Saaplicat
aceast politic pentru evitarea situaiilor conflictuale, pentru pstrarea unor specialiti
experimentaietc.,avndusenvederecoeventualrezolvarenjustiienueraosoluiefezabil
iarficostatmaimultASF;
specialitilorlisaoferitunsalariuapropiatdeceldinpiaafinanciar.
Aceast specificitate a sistemului de salarizare din ASF, principalul factor de cretere a eficienei
instituionale, nu ar fi fost posibil n condiiile n care grila de salarizare nu ar fi fost aprobat la nivelul
ConsiliuluiASFnraportcuparticularitileiresponsabilitilespecifice.

291

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Numrtotaldeposturi
La data de 29.04.2013, data comasrii celor trei entiti au fost 718 posturi aprobate bugetate din care
580erauocupate.
Creterea volumului de activitate i implicit a numrului de salariai sa concretizat n necesitatea
dezvoltrii unor activiti existente sau chiar nfiinarea unor structuri noi pentru atingerea misiunii ASF.
Astfel, sau nfiinat i dezvoltat mai multe structuri organizatorice dintre care exemplificm:
Serviciul Control Intern, Serviciul Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, Serviciul de Sntate i
SecuritateaMuncii,ServiciulProteciaInformaiilorClasificate,DireciaAnalizStudiiiPublicaiietc.
Dezvoltarea activitilor adiacente, dar impuse de legislaia privind controlul intern, splarea banilor,
securitatea i sntatea n munc, regimul informaiilor clasificate etc., a condus la creterea numrului
efectiv de salariai. Totodat, pe parcursul ntlnirilor avute de conducerea ASF cu FMI sa recomandat
dezvoltarea activitilor din sfera supravegherii, controlului, reglementrii i autorizrii
dinceletreisectoaredeactivitateprincretereanumruluidespecialitinacestedomenii.
nacestcontext,OUGnr.94/2013pentrumodificareaicompletareaOUGnr.93/2012privindnfiinarea,
organizarea i funcionarea Autoritii de Supraveghere Financiar, precum i pentru modificarea i
completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romania, a stabil c ASF trebuie
ssencadrezennumrultotalde609posturipnladatade15.01.2014.
nvedereandepliniriiprevederilorOUGnr.94/2013,sauntreprinsurmtoarelemsuricareaufcutca
ladatade15.01.2014statuldefunciialASFssereducla609funcii:
organizareaconcursurilorpentruocupareafunciilordeconducere;
radiereadinstatuldefunciiatuturorposturilorvacante;
reducereaunorposturidefuncionariadministrativi;
concedierea unor categorii de personal (ex. consilier, specialist n relaii publice, unele categorii
defuncionariadministrativi).
Unul dintre obiectivele de perspectiv n managementul resurselor umane ale ASF este consolidarea
structurii organizaionale i implementarea propunerii privind lucrul pe proiecte n cadrul unor grupuri
de lucru multidisciplinare, cu scopul mbuntirii, att a nivelului de comunicare ntre direcii,
ctiaspirituluideiniiativiasimuluiderspundere.

8.3.Formareaievaluareaperformanelorprofesionale
nanul2013,odatcupreluareapersonaluluifostelorentitinstructuraorganizaionalaASF,funciile
deconducereaufostexercitate prindelegaredeatribuii,fiindstabilit unproiect cu consultanextern
care s contribuie la activitatea de evaluare a personalului cu funcii de conducere din cadrul ASF,
iar obiectivul principal al procesului de evaluare a fost de a descrie nivelul de performan al fiecrui
candidat care a participat la interviul socioprofesional, organizat de ASF, n contextul
concursului/examenului derulat pentru ocuparea posturilor de conducere (ef de departament, director,
directoradjunct,efdeserviciu)dincadrulinstituiei.
Pentru a oferi o evaluare independent i obiectiv a candidailor, ASF, n urma procedurilor legale
delicitaiedesfurate,acontractatSCPricewaterhouseCoopersAuditSRL(PwC),careafurnizatasisten
isuportnprocesulderecrutareideseleciepentruposturiledeconducere,oferindctedoievaluatori
decompetenemanagerialepercomisiedeevaluare.
292

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Interviulsocioprofesionalavizatdoudimensiuni:
I. Cunotine tehnice de specialitate (evaluate de un evaluator desemnat de ASF), specifice domeniului
deactivitateipostuluipentruocupareacruiaestederulatprocesul;
II.Competenemanageriale(evaluatede doi consultanievaluatoriexterni),considerateafi,ngeneral,
relevante pentru posturile cu responsabiliti de conducere. Competenele manageriale ce au fost
evaluate.nscopulidentificriicandidailorcorespunztoripentruposturiledeconduceredinASFsunt:
rezolvarea de probleme i luarea deciziilor vizeaz soluionarea situaiilor dificile, capacitatea
deaoferiajutorpersonalizat,adaptat,pebazaexperieneloranterioare,capacitateadegestionare
a relaiilor delicate dintre oameni, capacitatea de anticipare a momentelor de criz, modul
profesionalipragmaticdeluareadeciziilori/sausprijinulacordatprocesuluideluareadeciziilor;
abilitidecomunicarevizeazcapacitateadea(se)prezentantrunmodinteresant,organizat,
articulaticoncis;
dezvoltarea echipei vizeaz capacitatea de a gestiona n mod eficient i de a ghida eforturilor
de grup, de a anticipa obstacolele, de a oferi un feedback relevant, abilitatea de a lua msuri
nepopulareatuncicndsituaiaimpuneacestlucru;
orientareactrerezultatvizeazcapacitateadeamaximizaresurseledisponibilepentruaoferi
nmodconstantrezultateleateptate,respectndtermenelelimit.
n luna mai a anului 2014, consultantul PwC a pus la dispoziia ASF un raport cu recomandri privind
structura organizaional optim a ASF, n cadrul componentei de asisten organizaional,
ncareconsultantulanalizeazsituaiacurentpentruaidentificamodalitiledeoptimizareieficientizare
astructuriiorganizaionaleaASF.
RaportulconsultantuluiexternceconinerecomandriprivindstructuraorganizaionalaASFsereferla:

analizastructuriiorganizaionaleaASFpebazafiecreicomponenteaAutoritiideSupraveghere
Financiarafostelorcomisii,respectiv:
structurile organizatorice aflate n subordinea Consiliului ASF, a preedintelui
iaprimvicepreedintelui;
structurile organizatorice din Sectorul asigurrilorreasigurrilor, Sectorul instrumentelor i
investiiilorfinanciare,SectorulsistemuluidepensiiprivateiFonduldeGarantareaAsigurailor;
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (CSA), Comisia Naional a Valorilor Mobiliare (CNVM) i
ComisiadeSupraveghereaSistemuluidePensiiPrivate(CSSPP)caresacopereurmtoareleaspecte:
analiza viziunii i strategiei instituiei, cu scopul evalurii noului model organizaional al
funciilorsuportilegislativecaresrspundobiectivelorstabiliteprinnfiinareaASF;
analiza mediului organizaional, a structurii organizaionale i a liniilor formale i informale
de raportare, precum i a dimensiunilor curente ale fiecrei structuri i substructuri
dinceletreicomponente;
analiza procesului decizional i de management existent, n vederea identificrii eventualelor
sinergiii/sauoportunitideeficientizareaacestuia;
rolurileiresponsabilitilefiecreistructuriisubstructuridinnouaorganizaie,conformnoii
organigramepropuse,precumiliniilederaportaredintreacestea;
elaborarea matricei de competene, avnd n vedere obiectivele alocate i specificul posturilor
ocupatedesalariaiiincluinprocesuldeevaluare:
identificareacompetenelorceurmeazafievaluate;
definireacomportamenteloraferentefiecreicompetene;
definireanivelurilordeperformanpentrufiecarecompetenanalizat;
293

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

analiza n linii generale a principalelor procese i activiti specifice care s asigure funcionarea
eficientanoiiinstituiicaresacopereurmtoareleaspecte:
identificarea ariilor/zonelor comune din perspectiva activitii interne, care pot fi comasate
nstructuricentralizatecaresdeserveascnouainstituie;
identificarea oportunitilor de eficientizare a activitilor prin reorganizare/automatizare,
precumiprinvalorificareasinergiilorrezultatenurmaconsolidriicelortreiinstituii;
pregtirea unor analize comparative (benchmark) n raport cu cele mai bune practici
din industria financiar, precum i cu instituii de reglementare similare din alte ri privind
dimensiuneastructurilorisubstructurilororganizaionaledincadrulnoiiinstituii.

n baza evalurii structurii organizaionale a ASF efectuat de consultantul extern, precum i a evalurii
pentru restul personalului ASF ncadrat pe funcii de execuie, pe baza obiectivelor de performan,
criteriiloristandardelorprofesionalestabilitenfielepostuluifiecruiangajatASF,sevaprocedalaluarea
msurilornecesarenvedereareduceriinumruluidepersonalpentruoptimizareaactivitiiiabugetului
instituiei.
ASF se afl n curs de finalizare a procesului de consolidare a unui cadru integrat de funcionare i
supraveghereapieelorfinanciarenonbancare,aparticipanilorioperaiunilorpeacestepiee,corelativ
cufinalizareaprocesuluideelaborareauneipoliticidembuntireasupravegheriiideresurseumane,
orientatenprimulrndasupraefecturiidectresalariaicalificaiasupravegheriinamplasament.
Politicadesntateisecuritatenmunc
Dei este o activitate puin vizibil din exteriorul ASF, n paralel cu formarea i evaluarea performanelor
profesionale,ncadrulcompartimentuluideresurseumanesadepusunefortconsiderabilpentruprevenirea
riscurilorprofesionale,proteciasntiiisecuritatealucrtorilor,eliminareafactorilorderisciaccidentare,
informarea, consultarea i instruirea, planificarea activitii, schimbarea atitudinii fa de munc,
analiza evenimentelor, obinerea i monitorizarea rezultatelor. Sau identificat i evaluat riscurile pentru
fiecare component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcin de munc,
mijloace de munc/echipamente de munc i mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru.
n urma evalurii riscurilor pentru fiecare loc de munc au fost stabilite msuri de prevenire i protecie,
denaturtehnic,organizatoric,igienicosanitaridealtnatur,necesarepentruasigurareasecuritii
isntiilucrtorilor.
n cursul anului 2013 ASF a nregistrat trei accidente de munc, respectiv dou la locul de munc i
unaccidentdetraseu.Nuaufostdepistarecazurideboliprofesionale.
Proteciainformaiilorclasificate
Specificul activitii ASF impune pstrarea confidenialitii informaiilor colectate de la entitile
reglementateiaconcluziilordesprinsedindemersuriledesupraveghereicontrolcarenuauuncaracter
public. ndeplinirea acestei obligaii a ASF este susinut de compartimentul de specialitate din
Direcia Resurse Umane care pe parcursul anului 2013 a elaborat i dezvoltat cadrul procedural intern,
a gestionat documentele clasificate aflate n posesia ASF, sa ngrijit de gestionarea componentei
desecuritateapersonalului,deimplementareasistemuluidesecuritatefizicainstituieiiderelaionarea
cu autoritile abilitate s coordoneze i s controleze msurile privitoare la protecia informaiilor
clasificate. Tot n acest compartiment au fost implementate i gestionate declaraiile de avere
ideclaraiiledeinterese.

294

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

9.TRANSPARENDECIZIONALIINFORMAREPUBLIC

CaurmareanfiinriiAutoritiideSupraveghereFinanciar,nanul2013,princomasareaCSA,CNVMi
CSSPP,activitateadecomunicareirelaiicumassmediaesteprezentatndoupri.Astfel,primaparte
sereferlaactivitilecelortreicompartimentedecomunicare,desfuratencadrulfiecreiadintrecele
trei comisii de supraveghere, n perioada ianuarie aprilie 2013, iar n cea dea doua parte la activitatea
decomunicaredincadrulASF,nperioadaapriliedecembrie2013.

9.1.Ianuarieaprilie2013.ActivitateadecomunicarenCNVM,CSAiCSSPP
ComisiaNaionalaValorilorMobiliare(CNVM)
Activitatea de comunicare i relaii cu massmedia fost bazat pe principiul transmiterii sistematice,
prompte i transparente prin canalele massmedia a informaiilor referitoare la activitatea instituiei.
DefiecaredatcndCNVMaluatdeciziimajorecuprivirelapiaadecapitaldinRomnia,reprezentanii
massmediaaufostinformaipromptcuprivirelaacestea,nvedereanelegeriicorecteamsuriloradoptate.
nactivitateadeinformarepublicdesfurat,CNVMaurmrit:
respectareadreptuluilainformaiealtuturorcetenilornconformitatecuprevederilelegislaiei
romnetinvigoare;
respectarea principiului egalitii de informare i tratament al investitorilor i de protejare
aintereseloracestoraialetuturoractorilorpieeidecapital;
stabilirea i meninerea unor canale de comunicare variate ntre CNVM i diferitele categorii
de public interesate de activitatea instituiei, pentru asigurarea, prin structurile specializate,
aaccesuluilainformaiiledeinterespublic.
Publicaii periodice. n aceast perioad, CNVM a continuat activitatea de publicare n versiunea
electronicaediiilorspecialelunareisptmnalealeBuletinuluiCNVM,ParteaIActivitateaComisiei,
nvedereaasigurriitranspareneidecizionaleiainformriiadecvateapubliculuilarg.
Pentru asigurarea transparenei activitii societilor comerciale ale cror aciuni sunt admise
latranzacionarepeopiareglementat,conformRegulamentuluiCNVMnr.1/2006privindemiteniii
operaiunile cu valori mobiliare, acestea au obligativitatea ntocmirii, transmiterii i publicrii
nBuletinulelectronicalCNVMarapoartelorprivindinformaiiprivilegiate,prevzutelaart.226alin.(1)
dinLegeanr.297/2004.
Pentru asigurarea unui grad nalt de transparen, pagina de internet, www.cnvmr.ro, a fost actualizat
permanentcuactelenormativeiacteleindividualeemise,chiarnziuaemiterii,nversiuneaelectronic
sptmnal a Buletinului CNVM, iar ordonanele de sancionare au fost publicate periodic n seciunea
siteuluispecialdestinatacestuiscop.

295

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

ComisiadeSupraveghereaAsigurrilor(CSA)
La fel ca i n anii precedeni, CSA a informat publicul, cu promptitudine i profesionalism, cu privire la
procesul de reglementare, precum i cu privire la deciziile de interes luate n aceast perioad de CSA,
nscopulprotejriiintereselorasigurailoristabilitiipieeiasigurrilor.
Relaia cu massmedia. Canalele de comunicare cel mai des utilizate au fost instituiile de pres,
prin intermediul crora au fost transmise publicului informaii sub form de comunicate de pres.
Astfel,nperioadaianuarieaprilie2013,aufosttransmisecomunicateiinformaiideprescuprivirela
activitateapieeiromnetideasigurare.Concomitent,acesteaaufostpublicateipepaginadeinternet
aComisieideSupraveghereaAsigurrilor,www.csaisc.ro.
Publicaii periodice. CSA a continuat i n 2013 s editeze i s distribuie gratuit Buletinul Informativ
trimestrial,AnulVII,Nr.1/aprilie2013.Prinintermediulacesteipublicaiisocietileibrokeriideasigurare,
precum i publicul interesat au avut acces la cele mai recente informaii cu privire la activitatea CSA,
la evoluia pieei asigurrilor, dar i la noutile i modificrile legislaiei europene n domeniu.
ToateediiileBuletinuluiinformativalComisieideSupraveghereaAsigurrilorpotficonsultateinformat
electronic,laadresawww.asfromania.ro,nseciuneaPublicaii/Buletine/BuletineCSA.
Pagina de internet a Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, www.csaisc.ro, deja consacrat publicului
larg, a fost actualizat permanent cu informaii referitoare la activitatea comisiei, cu toate comunicatele
de pres ale comisiei, informaii utile pentru asigurai i alte informaii de interes pentru public.
Deasemenea,pewww.csaisc.rotoiceiinteresaiaupututconsultabazadedateCEDAM.
Programuldeaudiene.ConsiliulComisieideSupraveghereaAsigurriloraavutunprogramdeaudiene,
afiatattlasediulinstituiei,ctipesiteulCSA.Acesteaudieneauavutroluluneimaibuneinformri
cu privire la eventualele probleme cu care se confrunt asiguraii, pgubiii, societile din domeniul
asigurrilorialtepersoaneinteresatededomeniulasigurrilor.
Participarea CSA la evenimente organizate de asociaiile profesionale ale pieei asigurrilor,
Uniunea Naional a Societilor de Asigurare din Romnia (UNSAR), Uniunea Naional a Societilor
de Intermediere i Consultan n Asigurri din Romnia (UNSICAR). Direcia comunicare i relaii
cu massmedia a pregtit participarea reprezentanilor CSA la aceste evenimente prin furnizarea
dematerialeinformativecuprivirelasubiecteledezbtutencadrulacestora.
ComisiadeSupraveghereaSistemuluidePensiiPrivate(CSSPP)
ActivitateadecomunicareirelaiipublicedesfuratncadrulComisieideSupraveghereaSistemuluide
Pensii Private (CSSPP) a avut ca scop promovarea unei imagini corecte a activitii comisiei, consolidarea
relaiilor cu massmedia, cu celelalte instituii ale statului, cu organisme neguvernamentale,
organisme internaionale, cu participanii i operatorii din piaa pensiilor private. Aceasta a transmis
prinmijloacelespecificedecomunicareobiectiveleimesajeleCSSPP,attninteriorulctinexteriorul
instituiei,afurnizatinformaiideinterespublicnconformitatecuprevederileLegiinr.544/2001privind
liberulacceslainformaiiledeinterespublic,aasiguratasistenaparticipanilorndemersurilelorctreCSSPP.
n perioada ianuarieaprilie 2013, activitatea CSSPP a fost prezentat opiniei publice i massmedia
prinintermediulaaptecomunicatedepresalecrorsubiecteaufost:
apariia buletinelor informative pentru lunile decembrie 2012, ianuarie i februarie 2013.
Acestea conin principalele date statistice din: evoluia volumului activelor, a numrului de
296

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

participani, analize privind evoluia structurii participanilor i a structurii investiiilor fondurilor


depensiiprivate.Deasemenea,acesteacuprindlistaacteloremisedeinstituienlunileanalizate,
aplicabileattPilonuluiIIctiPilonuluiIII;
finalizarea absorbiei fondului de pensii administrat privat PENSIA VIVA de ctre ALICO.
La sfritul lunii martie 2013, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
(CSSPP)aaprobatoseriededeciziicaremarcheazfinalizareaprocesuluidefuziuneaFonduluide
PensiiAdministratPrivatPENSIAVIVA(fondabsorbit)cuFonduldePensiiAdministratPrivatALICO
(fondabsorbant).

Publicaiiperiodice.CSSPPacontinuatspubliceistipreasclunar,nperioadaianuarieaprilie2013,
treibuletineinformativecareconinprincipaleledatestatisticealeluniloranterioarepublicrii,precumi
olistaacteloremisedeautoritate.Acesteasuntdisponibileipesiteulnoiiautoritidesupraveghere,
www.asfromania.ro,laseciuneaArhivBuletineinformativeCSSPP.
Pagina de internet, www.csspp.ro, a fost mbuntit i optimizat permanent astfel nct s rspund
deopotrivcerinelorutilizatorilorctiultimelorstandardendomeniu,pentruafiunspaiuinteractivi
atractivpentruvizitatoriisi.
Declaraiile i interviurile n pres acordate de reprezentanii CSSPP au constituit un alt canal
de comunicare cu publicul larg. Astfel, n cursul lunii aprilie 2013, reprezentanii CSSPP au acordat
trei interviuri referitoare la finalizarea fuziunii fondurilor de pensii administrate privat PENSIA VIVA i
ALICO,precumilacaracteristicilesistemuluidepensiiprivate,transparenieducaiefinanciar.

9.2. Activitatea de comunicare public i relaii cu massmedia n cadrul Autoritii de


SupraveghereFinanciarnperioadaapriliedecembrie2013
Una din consecinele interne ale nfiinrii ASF a fost necesitatea construirii unei identiti vizuale
ainstituieiiauneistrategiiintegratedecomunicarecupublicul.
Pagina de internet, www.asfromania.ro, care a fost lansat oficial pe data de 4 decembrie 2013,
areunitpractic,ntrunmodunitar,celetreisiteurialefostelorentitidesupraveghere.
www.asfromania.ro cuprinde peste 1.500 de pagini, baze de date interactive, legi, acte normative i
individualeemisedeASF,comunicateledepresaleautoritii,comunicateleComisieiEuropeneimulte
alte informaii de interes pentru pieele reglementate i supravegheate de ASF. Pagina de internet
ainstituieiesteactualizatzilnicnproporiede90%dereprezentaniaiServiciuluidecomunicare.
Siteul ASF este un instrument practic de comunicare cu publicul larg, dar i un instrument de lucru
deosebit de util pentru toi juctorii din cele trei piee financiare nonbancare, astfel nct s rspund
cerinelorutilizatoriloristandardelorndomeniu.
Comunicatele i informaiile de pres. Cele mai importante aspecte cu privire la activitatea ASF
au fost comunicate opiniei publice, preponderent, prin intermediul comunicatelor de pres.
Astfel, n intervalul aprilie decembrie 2013, au fost difuzate n massmedia 25 de comunicate de pres.
Deasemenea,acesteaaufostpostateconcomitentipesiteulwww.asfromania.ro.
ReprezentaniiASFauacordatziaritilorinterviuriideclaraiicuprivirelasubiectedeinterespentruopinia
publicipentrusocietilecareactiveazpeceletreipieesupravegheateireglementatedeAutoritate.

297

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Corespondena cu massmedia a constituit un alt canal de comunicare. ASF a acordat o deosebit


importanntrebriloradresateinstituieinscrisdereprezentaniipreseiiantreprinstoatedemersurile
pentrutransmiterearspunsurilorncelmaiscurttimpposibil.Aceastformdedialogcupresacontribuie,
alturidecelelaltecanaledecomunicareutilizate,larealizareauneictmaibunetranspareneaactivitiiASF.
Prinurmare,naceastperioad,ASFarspunssolicitrilorvenitedinparteajurnalitilordinpresacentral
i local presa scris, radio i TV. Majoritatea ntrebrilor adresate de jurnaliti sau referit la cele mai
recente acte normative i individuale emise de autoritate pentru cele trei sectoare, la activitatea pieei
asigurrilor,precumilaceaapieeidecapital.
Evenimentele organizate, fie de Autoritatea de Supraveghe Financiar, fie de alte entiti din domeniu,
auconstituit,deasemenea,importantecanaledecomunicarepecareinstituialeautilizatnanul2013.
Participarea ASF la conferine pe tema asigurrilor: Forumul Internaional Asigurri Reasigurri (FIAR),
ForumulInternaionalalRiscurilorCatastrofale(ICAR).
Programuldeaudiene.ConsiliulAutoritiideSupraveghereFinanciarareunprogramdeaudieneafiat
pe pagina de internet, www.asfromania.ro. Aceste audiene ofer autoritii o mai bun informare
cu privire la eventualele probleme cu care se confrunt societile care activeaz pe cele trei sectoare
supravegheate,precumiconsumatoriideserviciifinanciarenonbancare.
Buletinul informativ al ASF i politica de informare public privind activitatea instituiei i evoluia
sectoarelor financiare nebancare. ASF public i distribuie Buletinul lunar (tiprit) i Buletinul electronic
(sptmnal pentru piaa de capital i lunar pentru toate cele 3 sectoare, inclusiv ediii speciale).
Cele dou buletine includ reglementri i alte acte oficiale emise de direciile de specialitate din ASF,
raportri ale emitenilor tranzacionai pe pieele reglementate, ale fondurilor deschise de investiii
din Romnia, precum i materiale lunare de analiz a evoluiilor din sectoarele pensii private
iasigurrireasigurri,utilenudoarASFciipubliculuiinvestitorientitilorreglementate.

298

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

10.FONDURIDEPROTECIEAPARTICIPANILORLASISTEMULFINANCIARNEBANCAR

10.1.FonduldeGarantareaAsigurailor
Schemele de garantaresuntcreate pentrua proteja asiguraiiibeneficiariiasigurrilor ncazul insolvenei
unui asigurtor, servind drept mecanisme de protecie a creditorilor de asigurri i contribuind totodat
la meninerea ncrederii publice i la stabilitatea industriei asigurrilor i implicit a sectorului financiar.
Acestea sunt finanate, de regul, de industrie, fiind percepute ca mecanisme de ultim instan,
oferindunnivelminimdeprotecieatuncicndtoatecelelaltemsuripreventivesaudecorectareaueuat.
Cadrullegalprivitorlanfiinarea,administrarea,proceduraicondiiiledeefectuareaplilor,precumila
alteaspectereferitoarelaFonduldeGarantareaAsigurailor(FGA),cuprindeurmtoareleactenormative:
Legeanr.136/1995privindasigurrileireasigurrilenRomnia,Legeanr.32/2000privindactivitateade
asigurare i supravegherea asigurrilor, Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiar, falimentul,
dizolvarea i lichidarea voluntar n activitatea de asigurri i Normele privind Fondul de garantare
aprobateprinOrdinulPreedinteluiCSAnr.10/2009.
Fondul se constituie prin contribuia asigurtorilor44 i este destinat plilor de indemnizaii/despgubiri
rezultate din contractele de asigurare facultative i obligatorii, n cazul constatrii insolvabilitii unui
asigurtor.FGApoatefidesemnat,ncondiiilelegii,ncalitatedelichidatorpentruaconduceactivitatea
asigurtorului/reasigurtorului n vederea exercitrii atribuiilor prevzute de art. 40
din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiar, falimentul, dizolvarea i lichidarea voluntar
nactivitateadeasigurri,cumodificrileicompletrileulterioare.
Prin specificul activitii i al atribuiilor sale, FGA este administrat de ASF, care emite norme cu privire la
activitateaacestuia.ConsiliulASFaprobstructuraorganizatoricidepersonal,politicasalarial,bugetulde
venituriicheltuieli,precumistrategiaprivindplasamenteleFGA.
Primele pli ctre creditorii de asigurri ai societilor de asigurare aflate n insolven sau efectuat
ncepnd cu anul 2005, dup intrarea n vigoare a Legii nr. 503/2004 i constatarea aplicabilitii
dispoziiilor acestei legi n cauzele aflate pe rolul instanelor de judecat avnd ca obiect insolvena
societilor de asigurare. Cadrul legislativ special a fcut posibil simplificarea modului de acordare
a despgubirilor ctre creditorii de asigurri, contribuind la sporirea ncrederii populaiei n sistemul
deasigurriilameninereastabilitiipieeiasigurrilor.
ActivitateaFGAnperioada01ianuarie29aprilie2013
Pe parcursul perioadei menionate FGA a fost administrat de CSA. n intervalul la care ne raportm,
FGAaefectuatplidindisponibilitilesalectrecreditoriideasigurriaiasigurtoriloraflainprocedur
de insolven. Astfel, n perioada menionat, au avut loc 3 edine ale Comisiei Speciale,

44

Prin aplicarea unei cote de maximum 10% din volumul primelor brute ncasate de acetia din activitatea de asigurri directe.
nanul2013nivelulacesteiaafostde0,3%pentruasigurriledeviai0,8%pentruasigurrilegenerale(similaranuluianterior).
AsigurtoriicareauviratcontribuiilaFGAnanul2013aufostnnumrde46,dincare38suntsocietideasigurareautorizatedeASF
i 8 sunt sucursale ale companiilor de asigurare din spaiul economic european deschise pe teritoriul Romniei n baza
dreptuluidestabilire.
299

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

constituit conform art.23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, n cadrul creia au fost analizate iaprobate
listele creditorilor de asigurri n conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Normele privind Fondul
degarantareraportatlaart.24dinLegeanr.503/2004.
Sumatotalaplilordedespgubiridinfondafostde66.808lei.Situaiaplilorpentrufiecaresocietate
deasigurareseprezintdupcumurmeaz:
SCSAREuroasigSA6.775delei;
MetropolCIARSA2.430delei;
GrupuldeAsigurriRomnGrupASSA41.515lei;
SCDeltaAddendumAsigurriGeneraleSA16.088delei.
n cazul societilor de asigurare aflate n insolven pentru care sau fcut pli din disponibilitile
fondului,aufostntocmiteidepuseladosarulcauzei3declaraiidecrean,nvederearecuperriiacestor
sume din contul de lichidare. Toate cererile au fost admise de judectorul sindic n conformitate cu
dispoziiileart.27dinLegea503/2004.
nsituaiancarenuaufostndeplinitecondiiilelegale,ComisiaSpecialadispusrespingereatotalsau
parial a sumelor solicitate drept despgubire din disponibilitile Fondului de Garantare a Asigurailor.
n acest sens, Fondul a emis un numr de 46 de decizii de respingere. Motivele pentru care
au fost respinse, fie n totalitate, fie parial, sumele solicitate din disponibilitile fondului
aupriviturmtoareleaspecte:nencadrareancondiiilestipulatencontractuldeasigurare,sumapretins
nureprezintcreandeasigurriconformdispoziiilorLegiinr.503/2004,lipsadocumentelorjustificative
alecreanei.
De asemenea, FGA a procedat la notificarea individual a unui numr de 43 de creditori de asigurri
ale cror date de identificare au fost menionate n evidenele tehnicooperative preluate conform
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 de la asigurtorii aflai n insolven, pentru a depune cerere
deplatnsoitdeacteledoveditoarenvederearecuperriidespgubiriicuvenite.
n perioada ianuarie aprilie 2013, pe rolul instanelor judectoreti se aflau n curs de soluionare
unnumrde36delitigii.Dintreacestea,unnumrde19dosareaucaobiectanulareantotsaunparte
a deciziilor emise de FGA, 5 dosare au ca obiect falimentul societilor de asigurare, un dosar are
ca obiect atragerea rspunderii membrilor organelor de conducere ai asigurtorilor aflai n procedur
defaliment,7dosareaucaobiectpretenii,dousuntdosarepenale,iardousuntdosaredeexecutaresilit.
ActivitateaFGAnperioada30aprilie31decembrie2013
PeparcursulacesteiperioadeFGAafostadministratdeASF.nperioadamenionataavutlocoedin
a Comisiei Speciale, suma aprobat la plat din disponibilitile FGA ctre creditorii de asigurri
aiasigurtoriloraflainprocedurdeinsolvenfiindncuantumde54.383delei,dupcumurmeaz:
pentruSCSAREuroasigSA13.702lei;
pentruSCDeltaAddendumAsigurriGeneraleSA40.681delei.
LadosarulavndcaobiectfalimentulSCDeltaAddendumAsigurriGeneraleSAsaformulatodeclaraie
de crean, n vederea recuperrii acestei sume din contul de lichidare, cerere care a fost admis
dejudectorulsindic.
nperioada30aprilie31decembrie2013,perolulinstanelorjudectoretiseaflauncursdesoluionare
un numrde32delitigii. Dintreacestea,un numr de18dosareaucaobiectanulareantotsau n parte
300

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

a deciziilor emise de fond, 3 dosare au ca obiect falimentul societilor de asigurare, un dosar are
ca obiect atragerea rspunderii membrilor organelor de conducere ai asigurtorilor aflai n procedura de
faliment,6dosareaucaobiectpretenii,dousuntdosarepenaleidousuntdosaredeexecutaresilit.
Litigiile n care a fost implicat fondul au dat natere la mai multe interpretri ale dispoziiilor legale
incidentenceeaceprivete:
calitateaprocesualncareFGAestechematnjudecat;
proceduraadministrativdeplatadespgubirii;
condiiileangajriirspunderiiciviledelictuale;
suportarea de ctre fond a cheltuielilor de judecat achitate de prile care au ctigat dosare
procesualecontraasigurtoriloraflaininsolven;
condiiileilimitelelegalencarefondulpoateefectuaplidindisponibilitilesale.
Deasemenea,prinsentinacivilnr.9570pronunatndatade14.11.2013,TribunalulBucuretiadispus,
n dosarul nr. 46745/3/2008, n temeiul art. 53 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 503/2004 nchiderea
procedurii de insolven a debitorului SC SAR Euroasig SA, radierea din Registrul Comerului Bucureti
adebitoareiEuroasigSA.Conformart.136dinLegeainsolvenei,judectorulsindic,lichidatoruljudiciari
toate persoanele care iau asistat sunt descrcai de orice ndatoriri i responsabiliti cu privire la
procedur,debitoriaverealui,creditori,titularidegaranii,acionarisauasociai.
n ceea ce privete situaia dosarelor de daun deschise la SC SAR Euroasig SA i neachitate nc
dindisponibilitilefonduluiladatade14.11.2013,menionmcrezervatotaldedaun(sumaestimat
aferent dosarelor neachitate) n cazul SC SAR Euroasig SA este de 1.205.499 de lei aferent unui numr
de998dedosarededaun.
ResurseleisituaiilefinanciarealeFGA
ContulderezultatpatrimonialalFGAestentocmitpebazaprincipiuluideangajamente.Acestprincipiu
sebazeazpeindependenaexerciiului,potrivitcruiatoateveniturileitoatecheltuielileseraporteazla
exerciiul la care se refer, fr a se ine seama de data ncasrii veniturilor, respectiv data plii
cheltuielilor.DinacestpunctdevedereFGAanregistratnanul2013unexcedenttotalde81.010.262delei,
proveninddin:
47.087.223 de lei excedent din activitatea operaional, determinat ca diferen ntre totalul
drepturilor constatate n perioada de raportare (conform prevederilor legale care reglementeaz
sursele de ncasare ale FGA) i cheltuielile operaionale (salarii i contribuii sociale, cheltuieli
privindstocurile,lucrriiserviciiexecutatedeteri,cheltuielicuamortizrileiprovizioaneleetc.);
33.923.039deleiexcedentdinactivitateafinanciar,provenindnceamaimarepartedinvenituri
aferenteplasamentelorconstituite.
Pentreganul2013situaiavenituriloricheltuielilorFGAseprezintastfel:
venituritotale99.789.094delei,dincare:
o 59.118.796deleidincontribuiiledatoratedesocietiledeasigurare;
o 40.670.298deleictigdinplasamenteleefectuatenobligaiunidestat,depozitelatermen,
precumiaferentesumelorpstratenconturicurente;
cheltuielitotale18.329.495delei,dincare:
o 6.429.257 de lei cheltuieli cu salariile i contribuiile sociale aferente acestora (34,24% din
totalul cheltuielilor). Acestea au reprezentat 6,44% din totalul veniturilor i 15,81% din
veniturilefinanciare;
301

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

o
o
o
o

956.650 de lei cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte de inventar, lucrri i servicii


executatedeteri;
4.645.666deleicheltuielicuamortizareaimobilizrilorcorporaleinecorporale;
6.747.259deleicheltuielicuajustrilepentrupierdereadevaloarenregistratedeobligaiunile
destat;
121.191 de lei cheltuieli reprezentnd pli de indemnizaii/despgubiri aferente creditorilor
deasigurri.

Excedentulde81.010.262deleialFGAaferentexerciiuluifinanciar2013sereporteaznanulurmtor.
TabelulII26BilanulcontabilalFGA
Nr.
crt.

Soldlanceputul Soldlasfritul
anului2013(lei) anului2013(lei)

Denumireaindicatorilor

ACTIV
Activenecurente,dincare
Activefinanciarenecurente(investiiipetermenlung)
Activenecorporale
Imobilizricorporale
Altecreanenecurente
Activecurentedincare:
Stocuri
Creanecurentedinoperaiunicomerciale
Disponibilitiialtevalori(investiiifinanciarepetermenscurt,conturilabnciicasa)
Totalactive
PASIV
IV. Datoriinecurente
V. Datoriicurente
VI. Totaldatorii
VII. Capitaluripropriidincare:
1. Rezerve
2. Rezultatulreportat
3. Rezultatulpatrimonialalexerciiului
Sursa:ASF,FGA
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
III.

235.957.298
226.615.654
8.456
9.146.176
187.012
537.919.389
113.982
6.336.749
531.468.658
773.876.687

573.690.287
569.942.573
4.472
3.556.230
187.012
280.321.729
114.323
6.118.308
274.089.098
854.012.016

372.529
607.222
979.751
772.896.936
1.230.893
675.202.902
96.463.141

372.872
546.037
918.909
853.093.107
275.502
771.807.343
81.010.262

Lasfritulanului2013,disponibilitileFGAeraunvaloarede844.799.401lei.PotrivitLegiinr.136/1995
acestea pot fi plasate n instrumente ale pieei monetare purttoare de dobnd, la instituii de credit,
ntitluridestatsaualteplasamentesaualocristabiliteprinlegislaianvigoare.
n anul 2013 sa urmrit plasarea disponibilitilor financiare n condiii de minimizare a riscului,
cu asigurarea lichiditii necesare plilor de indemnizaii/despgubiri ctre creditorii de asigurare i
fructificareaeficientadisponibilitilor,ncondiiilescderiicontinuearatelordobnzilor.Plasamentele
efectuateauavutmaturitiattpetermenscurt,ctipetermenmediuilung.
Politicademinimizarearisculuisepoateremarcadindeineriledetitluridestat,carelafineleanului2013
reprezint 71,33% n totalul disponibilitilor, n timp ce ponderea depozitelor n total disponibiliti
este de 27,57%, iar cea a disponibilitilor din conturile curente este de 1,10%. De asemenea, dat fiind
faptul c depozitele FGA nu sunt garantate, potrivit reglementrilor legale n vigoare, sa urmrit
permanentstructuraplasamentelorilimiteledeexpunerepeinstituiidecredit.

302

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

FiguraII7StructuraplasamentelorFGAla
31.dec.2013

FiguraII8Evoluiadisponibilitilorfinanciareale
FGA

Milioanelei

Depozite
27,57%
Conturi
curente
1.10%
Titluride
stat
71,33%

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

845
745
645
556
469
372
248

302

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Sursa:ASF,FGA

10.2.FonduldeProtecieaVictimelorStrzii
FonduldeProtecieaVictimelorStrzii(FPVS)estereglementatcainstituiejuridicsubformdeasociaie
profesional a tuturor asigurtorilor care au dreptul s practice asigurarea RCA pe teritoriul Romniei,
prin articolul 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor,
introdusprinart.1pct.32dinLegeanr.113/2006privindaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernului
nr. 201/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 32/2000 privind societile de asigurare i
supraveghereaasigurrilor.
FiguraII9Numrulpersoanelorprejudiciateprinvtmricorporale/daunemateriale
Vtmri corporale sau decese

Daunemateriale
523

472

439

528

598

2011

2012

525
440
168
2009

335
2010

1069

2013

Sursa:FPVS

Peparcursulanului2013,aufostavizatelaFondunnumrde1.592decazuridedaundincare29pentru
accidente produse de autovehicule neidentificate i 1.563 pentru accidente produse de autovehicule
neasigurate RCA. Sub aspectul persoanelor prejudiciate n cele 1.592 de cazuri de daun, 1.500 au fost
persoanefizicei92persoanejuridice.Dinpunctdevederealcategoriilordedaunecareaufostsolicitate,
n523decazuriaufostsolicitatedaunematerialeiarn1.069,daunepentruvtmricorporalesaudeces.
O categorie de cazuri care a crescut ca pondere n volumul de lucru al FPVS este cea n care
suntimplicatevehiculenregistratelaautoritilelocale(tractoaresaualteutilajeagricole,mopedeetc.),
pentrucareexistobligativitateancheieriiiamenineriivalabilitiiuneipoliedeasigurareRCAdarcare
nu figureaz n baza de date a DRPCIV, fcnd astfel extrem de dificil determinarea riscului rezultat din

303

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

punerea n circulaie a acestora i gradul de cuprindere n asigurarea RCA. De cele mai multe ori,
consecineleaccidentelorprodusedeastfeldevehiculesuntextremdegrave,avndcarezultatvtmarea
corporali/saudecesulmaimultorpersoane.
FiguraII10Valoareadespgubiriloracordatenfunciedetipulprejudiciului
Plidedespgubiripentrudaunemateriale
Plidedespgubiripentruvtmricorporalesaudeces

26.469.585

27.181.697

9.368.406

3.199.572
3.367.532

3.540.976

2.951.311

3.087.562

2010

2011

2012

2013

Sursa:FPVS

Peparcursulanului2013,dinFondaufostpltitedespgubiripentrudaunensumtotalde30.269.259delei
ctre un numr total de 908 persoane din care 22 avizate n 2008, 46 avizate n 2009,
113cazuriavizaten2010,174cazuriavizaten2011,220cazuriavizaten2012i333cazuriavizaten2013.
Sa remarcat o cretere semnificativ n ceea ce privete numrul total al persoanelor despgubite,
dela800persoanenanul2012,la908persoanen2013(+13,5%).Valoareatotaladespgubirilorpltite
acrescutdoarcu2,88%,dela29.420.896delein2012,pnla30.269.259deleinexerciiulfinanciar2013.
Caefect,despgubireamediepltitperpersoanpgubitasczutcuaproape10%,dela36.776delein2012,
pnla33.336deleilanivelulanului2013.
FiguraII11Despgubireamediepltit
40.000

36.776
33.336

35.000
30.000

22.889

LEI

25.000
20.000

16.017

15.000
10.000

7.038

10.717

10.437

2008

2009

5.000

2007

2010

2011

2012

2013

Sursa:FPVS

Scdereadespgubiriimediin2013fade2012sadatoratuneipracticimaiunitareainstanelordinRomnia,
care pe parcursul anului 2013 (probabil i ca urmare a publicrii Ghidului pentru soluionarea daunelor
morale),nuaumaiacordatpunctualsumeattdemarincazuriindividualecananiiprecedeni.Aceast
constatare, bazat pe datele de care dispune FPVS, este valabil mai ales n ceea ce privete sumele
acordate cu titlu de daune morale victimelor indirecte n cazul decesului (adic a sumelor acordate
persoanelorapropiatedinfamiliecaurmareapierderiiunuimembrualfamiliei).ntrecutacestesumeau
304

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

depitchiarimaximeleacordatevreodatncazurisimilarelanivelulntreguluiSpaiuEconomicEuropean.
Observmc,deiritmuldecretereanumruluidecazuriavizaten2013fade2012esteunuldestulde
accentuat i anume cu 53,52%, totui volumul total al plilor de despgubiri a crescut mult mai ncet,
cudoar2,88%,n2013raportatla2012.Cretereaconstatpeparcursulanului2013afostaproapeegal
att n ceea ce privete volumul de despgubiri acordate pentru daune materiale, ct i a volumului de
despgubiriacordatepentruvtmricorporaleideces.Pondereacelordoucategoriintotaldespgubiri
a fost n 2013 aproape egal cu cea din anul precedent, i anume circa 10% pentru daune materiale
i90%pentruvtmricorporalesaudeces.
Anul 2013 devine astfel cel deal treilea an consecutiv, din toat activitatea de pn acum a Fondului,
n care valoarea despgubirilor pltite pentru vtmri corporale sau deces a depito pe cea a
despgubirilorpltitepentrudaunemateriale.
FPVSaprocedatlacentralizareahotrrilorjudectoretiprivinddaunelemoraleacordatedeinstanelede
judecat,ceeaapermisFonduluisadopteunmodproactivderegularizareacazurilordedaunavizate
pentruvtmricorporalesaudeces,pentruancercasdespgubeascpecaleamiabilcorectiechitabil
persoanele prejudiciate, ntrun interval de timp ct mai scurt. Astfel, FPVS a reuit ca la nivelul anului
2013splteascpeste70%dinnumrultotalalcazurilordedespgubiripecaleamiabil.Acestmodde
lucru prezint avantaje n primul rnd pentru persoanele prejudiciate, datorit reducerii duratei de
instrumentare i de lichidare a preteniilor de despgubire, dar i pentru Fond, prin evitarea aglomerrii
instanelor i implicit a unor hotrri judectoreti impredictibile, care uneori depesc cu mult media i
uneorichiarimaximeleabsolutedelaniveleuropean(dintretoatecelelaltestatemembrealeUE/SEE)n
specialnceeacepriveteniveluldaunelormorale/nepatrimonialeacordatevictimelorindirecte.
Rezervededaun
Legislaia privind FPVS nu reglementeaz constituirea de rezerve la nivelul Fondului avnd n vedere c
acestaareformadeorganizarecaasociaiefrscoplucrativ.Sacalculattotuiorezervpentrudaunele
nelichidate, prin similitudine cu modul de constituire al acesteia de ctre societile de asigurare, cu
excepia rezervei pentru daune ntmplate dar neavizate i a rezervei pentru daune avizate dar eventual
insuficientrezervate.
Rezervamediecalculatlafineleanului2013afostdecirca54.500delei,adicnmediecuaproape5.000
deleimaimultdectceadelafineleanului2012,cndrezervamedieeradeaproximativ49.700deleiicu
peste21.000deleimaimaredectdespgubireamediepltitde33.336delei,lanivelulanului2013.
Pentru cele 1.497 de dosare de daun aflate n diverse stadii de lucru n gestionare la 31.12.2013
aufostconstituiterezervededaunnsumtotalde80.560.000deleilafineleanului2013.
Recuperridedespgubiri
Conformprevederilorlegale,dupplatadespgubirilor,Fondularedreptuldearecuperadelapersoanele
responsabile pentru crearea prejudiciului, despgubirile pltite, cheltuielile legate de plata acestora,
precumidobndalegalaferent.Astfel,ncursulanului2013afostrecuperatsumade2.708.053delei.
Pe parcursul anului au fost formulate 510 aciuni de regres. Dintre acestea un numr de 437 de aciuni
se afl nc pe rolul instanelor judectoreti, 66 fiind deja admise, ctigate de FPVS, aflnduse n faza
executriisiliteiaralte7fiinddejarecuperateintegral.

305

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

n total, la finalul anului 2013 se aflau pe rolul instanelor judectoreti un numr de 886 de dosare
avndcaobiectaciunideregresformulatedeFPVSncontrapersoanelorresponsabilepentrurepararea
prejudiciului produs prin accidente de vehicule, iar n faza de executare silit a respectivelor obligaii
seaflaualte919dosare.
FPVS, n calitate de Centru Romn de Informare, a prelucrat la nivelul anului 2013 un numr de
10.450decererideinformaiicontinundastfeltrendulascendentnceputdin2007,cuocreterede23,9%
anumruluitotaldeinformaiiprelucratefadeanul2012(8.432decereriprelucrate).nbazaactivitii
CentruluideInformare,coeficientuldeidentificareaasigurtoruluiRCAprinconsultareabazeidedateCEDAM
poateficalculatpentruanul2013cafiindde70,8%(602/(1.090240)x100=70,8%)fade69,1%n2012,
iargraduldecuprinderenasigurareRCApoatefiestimatla95,5%((1.09049)/1.090x100=95,5%)pentru
anul2013fade94,06%n2012.
FPVS,ncalitatedeorganismdecompensare,aefectuatnanul2013unnumrde273deavizri,dincare
229 avizri de dosare pro forma. Dosarele pro forma sunt deschise la cererea persoanelor
pgubite/reclamante,pentrucazurilencareasigurtorulRCAnuacordnicidespgubireacuvenitiniciun
rspuns motivat reclamantului n termen de 90 de zile de la primirea cererii iniiale. Dup intervenia
Fonduluincalitatedeorganismdecompensareacestedosaremaipotfigestionate/soluionatedirecttot
de asigurtorul RCA, respectiv de reprezentantul acestuia de despgubiri, n termen de 60 de zile de la
intervenia organismului de compensare, fie prin plata despgubirii cuvenite, fie prin transmiterea unui
rspunsmotivatpersoanelorreclamante/pgubite.
SituaiilefinanciarealeFPVSaferenteanului2013
nanul2013Fondularealizatvenituritotalede23.893.879delei,reprezentndocreterecu7.178.879
de lei (43%) fa de prevederile Bugetului de Venituri i Cheltuieli aprobat, principala surs a veniturilor
fiindreprezentatdecontribuiilemembrilorcareautotalizat16.696.152delei,adicaproape70%din
totalvenituri.Fondulaobinutvenituridindobnzi,nsumde4.271.281delei.Venituriledinrecuperri
dedespgubiriaufostnsumtotalde2.708.053delei.
Cheltuieliletotalerealizateaufostnsumde35.837.736delei,reprezentndoeconomiede2.030.039delei
(scderecu5,36%)fadetotalulcheltuielilorprevzutenBugetuldeVenituriiCheltuieliaprobatpentru
anul2013.Pondereaceamaimareaudeinutocheltuielilecudespgubirilecareaunsumat31.032.468
delei,ceeacereprezint86,59%dintotalcheltuielilorFPVS.
Pe parcursul anului 2013 Consiliul Director al FPVS a negociat i ncheiat contractul de reasigurare al
Fondului,detipXL(excessoflossexcedentdedaun),pentruanul2014.Contractuldereasigurarede
tipul XL este ncheiat cu reinere proprie de 400.000 de euro i este plasat n proporie de 100%
n reasigurare, cu societatea Swiss Re ca lider al contractului cu o participaie de 50% la contract,
liderulfiindurmatdealireasigurtori,toicuratingminimA.

10.3.FonduldeCompensareaInvestitorilor
La data de 31.12.2013 Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) avea un numr de 58 de membri,
dincare37deSSIFuri,10instituiidecrediti11societideadministrareainvestiiilor(SAI).
Conform Directivei 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor, Fondul de Compensare
306

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

a Investitorilor compenseaz n mod egal i nediscriminatoriu investitorii n limita unui plafon maxim
cereprezintechivalentulnleia20.000deeuro/investitor.Peparcursulanului2013nuaufostnregistrate
cazuridecompensareacreanelorinvestitorilor.45
n anul 2013, Fondul nu a nregistrat niciun membru nou, iar 14 membri din cei existeni sau retras,
respectiv 9 SSIFuri (Avantgarde Finance SA, Harinvest SA, Invest Trust SA, Unicapital SA, Unicredit CAIB
SecuritiesSA,ActiveInternationalSA,EurosavamSA,GMInvestSA,EurobankSecuritiesSA),douinstituii
decredit(OTPBankiRBSBank)i3societideadministrareainvestiiilor(SAIGlobinvestSA,SAISwiss
CapitalSA,SAISTKSA).
TabelulII27EvoluianumruluidemembriaiFCI
Categoriidemembri
SSIF
Instituiidecredit
SAI
Total

2009
63
15
18
96

2010
55
14
14
83

2011
52
12
14
78

2012
46
12
14
72

2013
37
10
11
58

Sursa:FCI

nceeaceprivetecontribuiileanualedinanul2013,Fondulacolectatcontribuiinvaloarede920.484delei,
sumceareprezentataproximativ5,82%dintotalulcontribuiiloranualencasatenperioada20052013.
Raportat la anul precedent, valoarea total a contribuiilor anuale ncasate a fost mai mic cu 44%,
ca rezultat al schimbrii metodei de calcul a contribuiei, care nu sa mai bazat pe indicatorul Investiia
mediecompensabil.
SSIFurileauavutcelemaimaricontribuiinpondereavaloriitotaleaferenteanului2013dintrecategoriile
demembriaiFondului.Astfel,contribuiileacestoraaunsumat67%dintotal(616.137delei),fiindurmate
deinstituiiledecreditcu25%(232.012lei)iSAIuricu8%(72.335delei).
TabelulII28EvoluiacontribuiiloranualealemembrilorFCI
Categoriidemembri
SSIF
Instituiidecredit
SAI
Total
Sursa:FCI

2009
680.568
84.484
81.422
846.474

2010
875.730
144.928
64.035
1.084.693

2011
1.141.160
258.262
62.982
1.462.404

2012
1.200.888,10
359.271,15
77.532,04
1.637.691,29

2013
616.137,17
232.011,84
72.334,59
920.483,60

TabelulII29EvoluiacontribuiiloriniialealemembrilorFCI
Categoriidemembri
SSIF
Instituiidecredit
SAI
Total

2009
5.332

15.882
21.214

2010

2011

30.954

30.954

2012

2013

Sursa:FCI

Lasfritulanului2013,nconformitatecuprevederileart.26dinRegulamentulCNVMnr.3/2006privind
autorizarea, organizarea i funcionarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificrile i
completrile ulterioare, resursele financiare ale Fondului erau plasate astfel: n proporie de 35,25%
ncertificatedetrezoreriecudiscount,51,19%nobligaiunidestatdetipbenchmark,iarrestulde13,57%
ndepozitenegociatelatermen.
45

VezicazulHarinvestSAdetaliatnRaportuldeactivitateASF,punctul3.1.1.
307

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

Investirearesurselornperioadaianuariedecembrie2013aconduslaobinereaunuirandamentmediu
de5,33%.
Ca rezultat al neonorrii obligaiilor de plat a contribuiei anuale de ctre membri n termenul legal
prevzut n reglementri, Fondul a calculat i a ncasat majorri de ntrziere n valoare de 572 de lei
nanul2013.
FCIatransmisASFlunarsituaiileprivindplasamenteleefectuatedinresurseleadministrateicelepropriii
deasemenearaportulanual,conformRegulamentuluiCNVMnr.3/2006privindautorizarea,organizareai
funcionareaFonduluideCompensareaInvestitorilor,cumodificrileicompletrileulterioare.
n anul 2013 nu sa nregistrat niciun eveniment de compensare a investitorilor ns aceasta urmeaz
s se ntmple pe parcursul anului 2014 ca urmare a deciziei ASF din 26.03.2014 care constat c sunt
ntrunite condiiile pentru intervenia Fondului de Compensare a Investitorilor, n scopul despgubirii
clienilorHarinvest.CaatareFonduldeCompensareaInvestitorilorpoatedemaraprocesuldedespgubire,
nlimitaunuiplafonmaximreprezentndechivalentulnleia20.000deeuro,nurmaverificriindeplinirii
condiiilor prevzute de lege (printre care stabilirea cu exactitate a sumelor sau aciunilor deinute
de fiecare client Harinvest). Legislaia prevede c toi pgubiii care au de ncasat sume de pn la
20.000 de euro vor fi compensai integral de ctre Fond. Pentru ceea ce depete 20.000 de euro,
pgubiiisepotadresainstaneidejudecatpnlantregireasumelorpretinse.

10.4.FonduldeGarantareaDrepturilordinSistemuldePensiiPrivate
Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP), este constituit ca o persoan
juridic de drept public i este menit s asigure stabilitatea financiar a sistemului de pensii i protecia
participanilordinsistemuldepensiiprivateconformLegiinr.187/2011.
Anul2013afostaldoileaandeactivitatealFGDSPPiprimulanncareademaratactivitateadegarantare,
evideniatnsituaiilefinanciareanualenmoddistinctfadeactivitateadeadministrareifuncionare.
Scopul FGDSPP este de a garanta drepturile participanilor i ale beneficiarilor dobndite n cadrul
sistemului de pensii private i de a compensa pierderile acestora, provenite din incapacitatea
administratorilor/furnizorilor de pensii de a onora obligaiile asumate, att pe ntreaga perioad
de acumulare a contribuiilor ct i dup deschiderea dreptului la pensie. Pierderile sunt compensate
de ctre FGDSPP numai n condiiile n care ASF constat c administratorii de fonduri nu au capacitatea
deaionoraobligaiileasumateduputilizareaprovizioanelortehniceconstituiteiafondurilorproprii.
CaurmareaintrriinvigoareaNormei18/2012privindobligaiilederaportareitransparenaFGDSPP
emisdeASF,ncepnddinlunaianuarie2013FondulatransmisctreASFrapoarteperiodice:
lunare care au cuprins situaia privind resursele financiare ale FGDSPP, situaia activelor investite
iaobligaiilorFGDSPP,situaiadetailatainvestiiilorpentruactivitateadegarantareadrepturilor
dinsistemuldepensiiprivate,precumibalanacontabildeverificareanalitic;
semestriale, respectiv rapoartele cuprinznd aciunile de audit intern i rapoartele cuprinznd
aciuniledecontrolintern.
n decursul anului 2013, n cadrul FGDSPP a fost elaborat, avizat i apoi publicat n Monitorul Oficial
o norm care stabilete regulile de calculare i de constituire a necesarului FGDSPP pentru compensarea
308

AutoritateadeSupraveghereFinanciarII.RaportdeactivitatealASF2013

pierderilor participanilor i ale beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat i la fondurile de


pensii facultative n perioada de acumulare a contribuiilor (Norma nr. 2/2013). De asemenea,
a fost elaborat un Raport de evaluare actuarial, aprobat de ASF, care cuprinde valoarea calculat
arezerveitehnicecorespunztoarefiecruiadministratordefonddepensiiprivatecareofergaranii.
Astfel,prinRaportuldeevaluareactuarial,sarealizatuncalculactuarialalcontribuieianualedatorat
de fiecare administrator n baza rezervei tehnice evideniinduse distinct fondurile de pensii administrate
privat,respectivfonduriledepensiifacultative.
TabelulII30Contribuiaanualdatoratdefiecareadministratornbazarezerveitehnice
Fonddepensii
EUREKO
AVIVAPENSIAVIVA
BCR
AZTVIITORULTU
ING
ARIPI
VITAL
BRD
ALICO
NecesarFondPilonII

Rezervatehnic
(lei)
218.223,25
241.296,46
236.525,73
721.036,13
744.725,66
265.676,84
167.791,27
160.681,89
224.873,72
2.980.830,95

INGOPTIM
55.850,50
EUREKOCONFORT
2.636,73
BRDMEDIO
8.415,73
NecesarFondPilonIII
66.902,95
Sursa:Raportanualdeactivitate2013alFGDSPP

Numrde
participani
PilonII
439.599
432.038
438.970
1.368.805
1.729.058
538.746
234.933
203.453
386.912
5.772.514

Valoareactiv(lei)la
31.12.2012

89.161
3.713
11.679
104.553

209.024.566,34
3.224.348,54
19.752.066,82
232.000.981,70

539.575.295,51
663.290.490,92
540.400.616,63
2.241.674.164,28
3.654.381.378,20
788.939.725,19
276.453.383,11
254.812.769,77
682.725.795,97
9.624.253.619,58

Contribuie2013(contribuie
cumulat20122013)(lei)
54.555,81

59.131,43
180.259,03
186.181,42
66.419,21
41.947,82
40.170,47
116.542,55
745.207,74
PilonIII
13.962,63
659,18
2.103,93
16.725,74

n cadrul activitii de garantare au fost ncasate contribuii anuale n valoare de 761.933,48 RON,
careaufostinvestitendepozitepetermenscurt,realiznduseastfelfructificrinvaloarede12.872,58RON.
Pentruoechilibrareaplasamentelorresurselorfinanciarepentrugarantare,aufostconstituitedepozitede
valori diferite la 3 bnci comerciale din Romnia (CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania),
urmrinduseattminimizareariscului,ctiobinereaunuirandamentbunalinvestiiilor.
Principalelecriteriiluatencalculpentruselectareainstituiilordecreditaufost:
ratinguldebanc
dobndaoferit
comisioanelebancare.
n anul 2013 nu au fost efectuate pli pentru garantarea drepturilor din sistemul de pensii private.
ncadrulactivitiideadministrareifuncionare,aufostnregistrateveniturinvaloarede1.459.805RON
(venituridincomisioanespecifice,venituridinfructificarearesurseloraferenteactivitiideadministrarei
funcionare i alte venituri), respectiv cheltuieli nsumnd 1.831.755 RON (cheltuieli cu personalul,
cheltuieli cu materiale i utiliti i alte cheltuieli), astfel nct la 31 decembrie 2013 a fost realizat
opierderede371.950RON.
FGDSPP propune acoperirea pierderii rezultate la sfritul exerciiului financiar din activitatea de
administrareifuncionarecuprofitulreportatdinanulprecedent(910.584RON).

309

III.EXECUIABUGETARISITUAIILEFINANCIARE2013

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

1.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALASF
NPERIOADA30.04.201331.12.2013

n conformitate cu art. 22 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 93/2012 cu modificrile i


completrile ulterioare, ASF a preluat de la Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor i de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe baz de
protocoale de predarepreluare ncheiate cu fiecare dintre acestea disponibilitile bneti existente n
conturi i patrimoniul stabilit pe baza situaiilor financiare ntocmite potrivit art. 28 alin. (1) din
Legeacontabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,precumicelelalte
drepturiiobligaiicedecurgdinacestea.

1.1.ExecuiaveniturilorASFnperioada30.04.201331.12.2013
nconformitatecuprevederileart.18dinOUG93/2012privindnfiinarea,organizareaifuncionarea
Autoritii de Supraveghere Financiar aprobat cu modificri prin Legea nr. 113/2013, ASF se
finaneazintegraldinvenituriproprii,dupcumurmeaz:
I. art.13i17alin.(3)dinStatutulComisieiNaionaleaValorilorMobiliare,aprobatprinOrdonana
de urgen a Guvernului nr. 25/2002, aprobat cu modificri i completri prin
Legeanr.514/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,astfel:
a) cotade0,08%dinvaloareatranzaciilorderulatepeoricepiareglementat,suportatdectre
cumprtor,cuexcepiapieelorreglementatedeinstrumentefinanciarederivate;
b) cotade0,1%dinvaloareaactivuluinetalorganismelordeplasamentcolectivnvalorimobiliare;
c) cotade0,5%dinvaloareaofertelorpublicedevnzare;
d) cotedifereniateaplicatelavaloareaofertelorpublicedecumprare/preluare:
cotade1,5%dinvaloareaofertelorpublicedecumprare;
cotade2%dinvaloareaofertelorpublicedepreluare;
e) tarife sau comisioane pentru tranzaciile derulate pe pieele reglementate de instrumente
financiarederivate,ceurmeazaseaprobaprinanexlabuget;
f) tarifeicomisioaneperceputelaactivitipentrucareseemitedectreCNVMunactindividual;
g) tarifeperceputepentruprestareadeserviciictreentitisupravegheatesauterepersoane;
h) penalitistabiliteprinreglementripropriicasanciunipatrimoniale;
i) donaii;
j) activitideeditur,publicitate,multiplicare;
k) oricealtesurselegale.

II. art.10alin.(1)dinLegeanr.32/2000privindactivitateadeasigurareisupraveghereaasigurrilor,
cumodificrileicompletrileulterioare,astfel:
a) taxeimajorriprevzutelaart.13i36dinLegeanr.32/2000;
b) sumeleprovenitedinamenzicontravenionale;
c) venituriprovenitedindonaii,publicaiiialtesurselegale;

313

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

d) contribuia prevzut la art.5 lit. c) din Legea nr. 32/2000 (1% din volumul primelor pentru
asigurareaobligatorieRCA).

III. art.17alin.(1)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.50/2005privindnfiinarea,organizarea
ifuncionareaComisieideSupraveghereaSistemuluidePensiiPrivate,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.313/2005,cumodificrileicompletrileulterioare,astfel:
a) taxepentruautorizareiavizare;
b) taxedefuncionarepltitelunar;
c) venituriprovenitedindonaii,publicaiiialtesurselegale.

IV.
venituridinnstrinareademijloacefixeiobiectedeinventardinpatrimoniulpropriu,
devenitedisponibile.

CheltuielilesuntstabiliteprinbugetulanualalASF,nconformitatecuobiectiveleisarcinileacesteia.
Bugetul de venituri i cheltuieli al ASF pentru anul 2013 care cuprinde perioada
30.04.2013 31.12.2013 a fost aprobat de ctre Consiliul ASF n data de 29.07.2013 prin
HotrreaConsiliuluiASFnr.22.
Contuldeexecuiebugetarcuprindelaparteadeveniturincasrilerealizate,iarlaparteadecheltuieli
plile efectuate. Excedentul bugetar curent sa stabilit ca diferen ntre veniturile ncasate i plile
efectuate.
La data de 31.12.2013 suma veniturilor ncasate de ctre ASF n perioada 30.04 31.12.2013 a fost de
96.652.084lei,iarplileefectuateaufostnsum89.825.056lei.Excedentulcurentalexecuieibugetului
afost6.827.028lei.Soldulconturilordedisponibilitiladatade30.04.2013afostde50.823.392lei.
TabelulIII1ExecuiaveniturilorASFladatade31.12.2013(lei)

DENUMIREINDICATOR

1. Venituricurente,dincare:
1.1. VenituricurenteaferenteSectoruluiAsigurriiReasigurri
1.2. VenituricurenteaferenteSectoruluiInstrumentelori
InvestiiilorFinanciare
1.3. VenituricurenteaferenteSectoruluiPensiiPrivate
1.4. Altesurse
Sursa:ASF

Prevederi
30.04.31.12.2013
2
92.449.604
42.011.652

Realizri
%realizrifade
30.04.31.12.2013
prevederi
3
4=3/2*100
96.652.084
104,55
34.935.219
83,15

32.741.875

40.290.609

123,05

17.696.077

18.489.215
2.938.041

104,48

nperioada30.04.201331.12.2013,veniturilencasatedeASFpotrivitreglementrilorlegaleprezentate
maisusaufostde96.652.084lei,reprezentndungradderealizarefadeprevederilebugetareaferente
perioadeide104,55%.

314

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

1.VenituriaferenteSectoruluiAsigurriReasigurri:37.701.676lei,reprezintungradderealizarede
83,15%iprovindinurmtoarelesurse:
taxadefuncionaredatoratdesocietiledeasigurareibrokeriideasigurrincuantumde
0,3% din volumul primelor brute de asigurare. Suma ncasat n perioada de raportare este de
18.349.022lei.
RCAdatoratdesocietiledeasigurarereprezint1%dinvolumulprimelorbrutedeasigurare
detipRCA.Sumancasatnanul2013este15.803.348lei.
taxedeautorizare,altetaxelegalereprezinttaxefixedatorateconformLegiinr.32/2000i
OrdineloremisedeASF(CSA)nacestsens.Sumancasatestede667.133lei.
amenzincasate(50%dinvaloareaamenziloracordate):115.715lei.
diverseveniturisumancasatnperioadaderaportareafostde2.766.457leiiincludenceamai
marepartedobnzincasateladepoziteleititluriledestatdeinutedeASFlabncilecomerciale.
Deoarece la momentul prelurii de ctre ASF a patrimoniul celor trei foste autoriti, Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor era singura care deinea disponibiliti financiare plasate att n depozite la
bnci, ct i n titluri de stat, veniturile financiare aferente au fost recunoscute ca i realizri aferente
SectoruluiAsigurriReasigurri.
2.VenituriaferenteSectoruluiInstrumenteiInvestiiiFinanciare:40.290.609lei,reprezintungradde
realizarede123,05%fadeprevederileaferenteperioadei30.0431.12.2013iprovindin:
venituri din tranzaciile derulate pe pieele reglementate i pe sistemele alternative de
tranzacionare (cota de cel mult 0,08%); suma ncasat n perioada de raportare este de
5.229.498lei;
venituridinvaloareaactivuluinetalorganismelordeplasamentcolectivnvalorimobiliarei
alorganismelordeplasamentcolectiv,alteledectO.P.C.V.M18.480.604lei;
venituridinvaloareaofertelorpublicedevnzare(cotdecelmult0,5%);pentruanul2013sa
stabilit prin Regulamentul CNVM nr.7/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, cota de
0,5%.Sumancasatnperioada30.0431.12.2013estede1.837.354lei(includeicomisionul
aferentoferteipublicedevnzareaRomgaznsumde1.730.500lei).
venituridinvaloareaofertelorpublicedecumprare/preluare(cotdecelmult2%)suma
ncasat n perioada de raportare a fost de 10.295.586 lei (provine n cea mai mare parte din
comisionulncasatdinderulareaoferteidecumprarelansatdeFondulProprietatea);
venituridintarifeicotepentrutranzaciilederulatepepieelereglementatedeinstrumente
financiare derivate (pentru anul 2013 tariful ce se ncaseaz pentru tranzaciile derulate pe
pieele reglementate de instrumente financiare derivate i pe sistemele alternative de
tranzacionare, respectiv 0,10 lei/contract perceput de la fiecare parte contractant) suma
ncasatestede33.756lei.
venituridintarifeicoteperceputelaactivitipentrucareseemitedectreASF(S.I.I.F.)un
actindividualsumancasatestede657.020lei.
venituridintarifeperceputepentruprestareadeserviciictreentitisupravegheatesautere
persoaneconstauntarifepentrunregistrareaimeninereavalorilormobiliarenevidenele
ASF, precum i venituri ncasate din cota de 1% din veniturile de exploatare ale entitilor
supravegheatedeASFS.I.I.F.sumancasatestede3.581.943lei.
venituridinactivitideeditur,publicitate:158.047lei;
altevenituri(penaliti,imputaii):16.791lei.

315

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

3.Venituri aferente Sectorului Pensii Private 18.489.215 lei, reprezint un grad de realizare de
104,48%fadeprevederileaferenteperioadei30.0431.12.2013iprovindin:
taxe de funcionare lunar datorate n sistemul de pensii facultative (depozitar i agenii de
marketing), precum i taxe de funcionare datorate n sistemul pensiilor administrate privat:
sumancasatestede16.296.884lei.
taxe de autorizare, avizare i alte taxe datorate de entitile autorizate i supravegheate n
sectorulpensiiprivate:sumancasatestede562.425lei.
taxe de administrare datorate de administratorii de pensii facultative: suma ncasat este de
1.628.828lei
altevenituri:1.078lei.

4.Altevenituri:2.938.041leireprezintnceamaimarepartedobnzincasateladepoziteleititlurile
de stat deinute de ASF la bncile comerciale, venituri ncasate din chirii pentru spaiile nchiriate de
ctreASF,venituridinvalorificareaunorbunuri,altevenituri.

1.2.ExecuiacheltuielilorASFladatade31.12.2013
Suma cheltuielilor efective n perioada 30.04 31.12.2013 a fost de 89.825.056 lei i reprezint 76% din
bugetulrectificatalAutoritiideSupraveghereFinanciar.
TabelulIII2Cheltuielileprevzuteiceleefectuatenperioada01.0131.12.2013(lei)
Denumireindicatori
Cheltuielitotale
Cheltuielicurente
Cheltuielidepersonal
Bunuriiservicii
Dobnzi
AltetransferuricotizaiilaorganismeleInternaionale
Cheltuielidecapital
Sursa:ASF

Prevederi
30.04.31.12.2013

Realizri
30.04.31.12.2013

118.186.244
113.191.219
87.887.081
22.565.041
12.097
2.727.000
4.995.025

89.825.056
86.892.402
72.065.732
12.238.194
3981
2.584.495
2.932.651

%realizrila31.12.2013
fadeprevederi
30.0431.12.2013
76,00
76,76
81,99
54,23
32,90
94,77
58,71

1. Cheltuieliledepersonalreprezint80,22%dincheltuieliletotaleefectuate.Fadeprevederile
aferente perioadei 30.04.201331.12.2013, cheltuieli de personal sau realizat n proporie de
81,99% rezultnd o economie la finele anului de 15.821.349 lei. Din totalul cheltuielilor de
personal 72.065.732 lei, suma de 14.949.920 lei reprezint contribuii ale instituiei pentru
asigurrisociale,asigurrideomajiasigurrisocialedesntate.

2. Cheltuielile cu bunuri i servicii suma de 12.238.194 lei cheltuit n perioada 30.04.2013


31.12.2013secompune,nprincipal,din:
Bunuriiservicii:constndnachiziiidefurnituridebirou,materialecurenie,carburani,
contravaloarea serviciilor de utiliti, telefonie, internet, servicii paz, service auto, servicii
ntreinerecentraletermice,serviciiarhivareetc.4.334.201lei.
Lafineleanului,laacestarticolbugetarsanregistratoeconomiede2.992.540lei;

316

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

Deplasri interne i externe din suma prevzut n bugetul ASF pentru perioada
30.0431.12.2013de1.546.775leisauefectuatplinvaloarede1.102.539lei,ceeacea
conduslaoeconomiede444.236lei;
Alte cheltuieli: reprezint n cea mai mare parte pli aferente serviciilor de mentenan
pentruprogramulCEDAMncheiatdefostaCSA,precumiplireprezentndchiriaaferent
spaiului n care a funcionat fosta CSSPP, chiria pltit de ctre ASF ctre EximBank,
cheltuielideprotocol,altecheltuielietc.
3. Transferuri internaionale reprezint cotizaii la organismele internaionale la care ASF este
membrusumatotalpltitnperioada30.0431.12.2013afostde2.584.495lei,dincare:
cotizaiapeanul2013laESMA2.075.346lei;
cotizaiaEIOPA437.581lei;
cotizaiaIOSCO71.568lei.
4. Cheltuieli de capital suma total realizat la data de 31.12.2013 este de 2.932.651 lei i
reprezintnceamaimareparteplipentrucomponentadedezvoltaredincadrulprogramului
CEDAM.

Excedentul curent la finele anului 2013, determinat ca diferen ntre veniturile ncasate i plile
efectuatenperioadaderaportare,respectiv30.04.201331.12.2013,estede6.827.027lei.

TabelulIII3ExecuiaBVCalASF30.0431.12.2013(lei)
Denumireaindicatorilor

Clasific.

BVCrectificat
Realizri
pentru
30.0431.12.2013
30.0431.12.2013
3
4

%gradde
realizare
5=4/3*100

VENITURICURENTEANUL2013(1+2+3)

92.449.604

96.652.084

104,55

SectorulAsigurriReasigurri
Taxafuncionare
RCA
Taxedeautorizare,altetaxelegale
Diversevenituri
SectorulInstrumenteiInvestiiiFinanciare
Venituridintranzaciilederulatepepieelereglementateipe
sistemelealternativedetranzacionare
Venituridinvaloareaactivuluinetalorganismelordeplasament
colectivinvalorimobiliareialaltororganismedeplasament
colectiv,alteledectOPVCVM
Venituridinvaloareaofertelorpublicedevnzare
Venituridinvaloareaofertelorpublicedecumprare/preluare
Venituridintarifesaucomisioanepentrutranzaciilederulatepe
pieelereglementatedeinstrumentefinanciarederivateipe
sistemelealternativedetranzacionare
Venituridintarifesaucomisioaneperceputelaactivitipentru
careseemitedectreCNVMunactindividual
Venituridintarifeperceputepentruprestareadeserviciictre
entitisupravegheatesauterepersoane
Venituridinpenalitistabiliteprinreglementaripropriica
sanciunipatrimoniale
Venituridinactivitideeditur,publicitate,multiplicare
Altesurselegale

42.011.652
20.300.000
19.200.000
105.000
2.331.652
32.741.875

37.701.675
18.349.022
15.803.348
667.133
2.882.172
40.290.610

89,74
90,39
82,31
635,36
123,61
123,06

4.334.423

5.229.498

120,65

18.524.271

18.480.604

99,76

3.996.203
636.720

1.837.354
10.295.586

45,98
1,616,97

43.490

33.756

77,62

538.109

657.020

122,10

3.371.362

3.581.943

106,25

38.730

16.791

43,35

203.760
1.054.807

158.058
0

77,57
0,00

317

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

BVCrectificat
Realizri
%gradde
Denumireaindicatorilor
Clasific.
pentru
30.0431.12.2013 realizare
30.0431.12.2013
1
2
3
4
5=4/3*100
SectorulPensiiPrivate
3
17.696.077
18.489.215
104,48
Taxafuncionare
15.759.346
16.296.884
103
Taxaautorizare
271.850
562.425
207
Taxedeadministrare
1.553.944
1.628.828
105
Diversevenituri
50.937
1.078
2
Venituridinvalorificareaunorbunuri
60.000
0
Altesurse
170,584
CHELTUIELITOTALE
CHELTUIELICURENTE(10+20+30+55)
CHELTUIELIDEPERSONAL
Cheltuielisalarialenbani
Cheltuielisalarialennatura
Contribuii
BUNURIiSERVICII
Bunuriiservicii
Reparaiicurente
Bunuridenaturaobiectelordeinventar
Deplasri
cri,publicaiiimaterialedocumentare
Consultaniexpertiz
Pregtireprofesionala
Proteciamuncii
Cheltuielijudiciareiextrajudiciare
Altecheltuieli
DOBNZI
Altedobnzi
TRANSFERURI
Transferuriinterne
Transferuriexterne
Contribuiiicotizaiilaorganismeinternaionale
CHELTUIELIDECAPITAL
TITLULXACTIVENEFINANCIARE
Activefixe

IV

118.186.244

89.825.056

76,00

o1
10
10.01.
10.02.
10.03.
20
20.01.
20.02.
20.05.
20.06.
20.11.
20.12.
20.13.
20.14.
20.25.
20.30.
30
30.03
55
55.01
55.02
55.02.01
70
71
71.01.

113.191.219
87.887.081
69.326.791
731.781
17.828.509
22.565.041
7.956.741
169.700
643.222
1.546.775
69.813
296.392
169.930
162.385
26.500
11.523.583
12.097
12.097
2.727.000
2.000
2.725.000
2.725.000
4.995.025
4.995.025
4.995.025

86.892.402
72.065.732
56.551.803
564.009
14.949.920
12.238.194
4.334.201
161.195
108.159
1.102.539
22.203
236.220
8.351
139.398
2.186
6.123.742
3.981
3.981
2.584.495
0
2.584.495
2.584.495
2.932.654
2.932.654
2.932.654

76,77
82,00
81,57
77,07
83,85
54,24
54,47
94,99
16,82
71,28
31,80
79,70
4,91
85,84
8,25
53,14
32,91
32,91
94,77
0,00
94,84
94,84
58,71
58,71
58,71

6.827.028

EXCEDENTCURENT

Sursa:ASF

318

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

2.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALCNVM
NPERIOADA01.01.201329.04.2013

Comisia Naional a Valorilor Mobiliare sa finanat integral din venituri proprii, conform prevederilor
art.13alOrdonaneideUrgenaGuvernuluinr.25/2002privindaprobareaStatutuluiComisieiNaionalea
Valorilor Mobiliare, aprobat prin Legea nr. 514/2002 modificat i completat prin Legea nr. 297/2004
privindpiaadecapital,cumodificrileicompletrileulterioare.
nconformitatecuart.14dinOUGnr.25/2002privindaprobareaStatutuluiComisieiNaionaleaValorilor
Mobiliare,aprobatprinLegeanr.514/2002modificaticompletatprinLegeanr.297/2004privindpiaa
decapitalcumodificrileicompletrileulterioare,cheltuielilesuntstabiliteprinbugetulanualalCNVMn
conformitatecuobiectiveleisarcinileacesteia.

2.1.Execuiaveniturilor
Nivelul cotelor i tarifelor utilizate n anul 2013 la dimensionarea veniturilor CNVM sunt evideniate n
Regulamentul privind veniturile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr.7/2006R, cu modificrile i
completrileulterioare,cuncadrareanlimitelemaximestabiliteprinlege.
Pentru a asigura comparabilitatea informaiilor prezentate n contul de execuie ntocmit la data de
29.04.2013,prevederiletrimestrialeaprobateaufostrepartizatepeprimele4lunialeanului2013.
TabelulIII4Structuraveniturilorprevzuteiancasrilorrealizateprinbugetuldevenituri,
ladatade29.04.2013(miilei)

Denumireindicatori

Prevederi
anuale

VENITURICURENTEdincare:

59.800,00

19.876,67

18.458,12

%fade
prevederilepe
primele4luniale
anului2013
92,86

8.000,00

2.466,67

1.665,57

67,52

31.700,00

10.600,00

13.175,73

124,30

5.400,00

1.733,33

1.103,79

63,68

5.000,00

1.533,33

163,28

10,65

500,00
4.500,00

200,00
1.333,33

20,23
143,05

10,12
10,73

300,00

93,33

12,51

13,40

1.000,00

333,33

361,89

108,57

4.950,00

2.000,00

1.728,63

86,43

200,00

66,67

25,27

37,91

250,00
3.000,00

83,33
966,67

96,24
125,19

115,49
12,95

Venituri din tranzaciile derulate pe pieele reglementate i pe


sistemelealternativedetranzacionare
Venituri din valoarea activului net al organismelor de plasament
colectiv n valori mobiliare i al organismelor de plasament
colectivnvalorimobiliare,alteledectO.P.C.V.M.
Venituridinvaloareaofertelorpublicedevnzare
Venituri din valoarea ofertelor publice de cumprare / preluare,
dincare:
venituridinvaloareaofertelorpublicedecumprare
venituridinvaloareaofertelorpublicedepreluare
Venituridintarifesaucotepentrutranzaciilederulatepepieele
reglementate de instrumente financiare derivate i pe sistemele
alternativedetranzacionare
Venituri din tarife i cote percepute la activiti pentru care se
emitedectreCNVMunactindividual
Venituri din tarife percepute pentru prestarea de servicii ctre
entitisupravegheatesauterepersoane
Venituri din penaliti stabilite prin reglementri proprii ca
sanciunipatrimoniale
Venituridinactivitideeditur,publicitate,multiplicare
Altesurselegale
Sursa:ASF

319

Prevederipe
Realizrila
primele4luni
29.04.2013
aleanului2013

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

nperioada01.01.201329.04.2013,veniturilecurenteaunregistratungradderealizarede92,86%fa
deprevederileaferenteperioadei,respectiv18.458,1miilei.
1. Veniturile din tranzaciile derulate pe pieele reglementate i pe sistemele alternative de
tranzacionare au fost fundamentate n bugetul anului 2013 la un nivel de 8.000 mii lei reprezentnd
13,37%dintotalulveniturilecurenteprevzutepentruacestan.Fadeprevederileaferenteperioadeide
comparaie,gradulderealizareafostde67,52%,respectivsumade1.665,57miilei.
nvedereancurajriiinvestitorilor,CNVMaoptatinanul2013pentruaplicareaunorcotemaimici.Pede
alt parte, situaia economic pe care a traversato Romnia, precum i caracteristicile specifice pieelor
financiareinternaionale,aucondusladiminuareavolumuluiivaloriidetranzacionarepepiaadecapital
dinRomnia,astfelcnanul2013,nivelulncasrilordinaceastsurssasituatsubcelprognozatodat
cufundamentareaBVC.
2. Veniturile din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare i al
organismelordeplasamentcolectiv,alteledectOPCVMreprezintdeasemeneaoimportantsursde
venit. n primele patru luni ale anului 2013, suma total realizat la aceast surs de venit a fost de
13.175,73 mii lei, ceea ce reprezint un grad de realizare de 124,30% n raport cu prevederile bugetare
aferenteperioadei,de10.600miilei.
3. Veniturile din valoarea ofertelor publice de vnzare pentru anul 2013 sa stabilit prin Regulamentul
CNVM nr.7/2006R cu modificrile i completrile ulterioare, cota de 0,5%. Pentru ofertele publice de
vnzare derulate n vederea admiterii la tranzacionare pe piee reglementate i sisteme alternative de
tranzacionare, precum i pentru ofertele publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care
Romnia este stat membru de origine i care intenioneaz s deruleze o ofert public de
vnzare/admitere la tranzacionare pe o pia dintrun stat membru, altul dect Romnia, cota aplicat
estede0,1%dinvaloareaacestoroferte.Sumaprevzutasencasanprimelepatrulunialeanului2013a
fostde1.733miilei.Pnla29.04.2013sumancasatreprezentndvenituridinofertepublicedevnzare
a fost de 1.103,79 mii lei, reprezentnd un grad de realizare de 63,68% fa de prevederile aferente
perioadei. Cauza nerealizrii rezid n legislaia actual care permite tranzacionarea direct pe pia a
pachetelor mari, motiv pentru care deintorii de aciuni nu mai iniiaz oferte publice de vnzare, ci
prefertranzaciilelapreulpieeicaresefinalizeazmultmairapid.
4. Veniturile din valoarea ofertelor publice de cumprare/preluare pentru anul 2013, sau estimat
ncasri totale de 5.000 mii lei. n perioada 01.01 29.04.2013 sa ncasat suma de 163,28 mii lei,
nregistrnduseungradderealizarede10,65%nraportcuprevederilebugetareaferentede1.533miilei,
urmareanederulriiunorofertecuvaloaresemnificativcaresgenerezencasridinacestesurse.
5. Veniturile din tarife i cote pentru tranzaciile derulate pe pieele reglementate de instrumente
financiarederivatepentruanul2013,sumaprevzutnbugetafostde300miileiconstnddin:
tariful ce se ncaseaz pentru tranzaciile derulate pe pieele reglementate de instrumente
financiare derivate i pe sistemele alternative de tranzacionare, respectiv 0,10 lei/contract
perceputdelafiecarepartecontractant;
tariful perceput pentru tranzaciile derulate pe pieele reglementate de instrumente financiare
derivateavndcasuportcertificateledeemisiidegazecuefectdeser,cuantumulstabilitpentru
anul2013fiindde1,00lei/contractperceputdelafiecarepartecontractant.

320

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

n primele patru luni ale anului 2013, suma ncasat a fost de 12,51 mii lei reprezentnd 13,40% din
prevederileaferenteperioadeidecomparaie.
6.VeniturileobinutedintarifeicoteperceputelaactivitipentrucareseemitedectreCNVMunact
individual pentru anul 2013, suma prevzut n buget a se ncasa a fost de 1.000 mii lei. La data de
29.04.2013,realizareaacestorvenituriafostpestenivelulprognozat,respectiv108,57%,adic361,89mii
leifade333,33miileiprognozat.
7. Veniturile din tarife percepute pentru prestarea de servicii ctre entiti supravegheate sau tere
persoanepentruanul2013,sumaprevzutasencasaafostde4.950miileiiconstntarifepentru
nregistrareaimeninereavalorilormobiliarenevideneleCNVM,precumiveniturincasatedincotade
1%dinvenituriledeexploatarealeentitilorsupravegheate.
La 29.04,2013, gradul de realizare a fost de 86,43% fa de prevederile bugetare aferente,
respectiv1.728,63miileifade2.000miilei.
Nerealizareaacestorveniturilanivelulprognozatafostdeterminatpedeopartedenivelulmairedusal
activitiibursiere,iarpedealtpartedereducereanumruluideemiteniaflainevidenaCNVM.
8. Veniturile din penaliti pentru anul 2013, suma prevzut a se ncasa a fost de 200 mii lei.
La29.04.2013acestevenituriaufostrealizatenproporiede37,91%fadeprevederilebugetareaferente
perioadeide67miilei,sumancasatlaacestindicatorfiindde25,27miilei.
9. Veniturile din activiti de editur, publicitate, multiplicare pentru anul 2013, suma prevzut a se
ncasa a fost de 250 mii lei. La 29.04.2013 aceste venituri au fost realizate n proporie 115,49% fa de
prevederile bugetare aferente perioadei, suma ncasat la acest indicator fiind de 96,24 mii lei, fa de
83,33miileiprognozat.
10.Venituriledinaltesurselegaleaufostrealizatenproporiede12,95%fadeprevederilebugetare
aferenteperioadei.Sumancasatdinaceastsursdevenituriestede125,19miilei,fade966,66miilei,
fiind reprezentat n cea mai mare parte de venituri din imputaii i contravaloarea biletelor de avion
decontate de Uniunea European n cadrul grupurilor de lucru. ntruct cea mai mare parte a ntlnirilor
acestor grupuri de lucru au avut loc n a doua parte a anului, ncasarea veniturilor reprezentnd
contravaloareabiletelordeavionsevarealizanadouaparteaanului2013.

2.2.Execuiacheltuielilor
Fundamentareabugetuluidecheltuielipeanul2013saconstruitavndlabazurmtoareleobiective:
politicsalarialcaresasigureunniveldesalarizareastfelnctsprevinfluctuaiapersonalului
isasigureindependenanecesarroluluidesupraveghetor;
alocareafondurilorbugetarenecesarepentrucheltuielilecubunuriiserviciinecesarefuncionrii
optimeainstituiei,
plataunorcontribuiianualesemnificativelaorganismeleinternaionale.

321

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

TabelulIII5Cheltuielileprevzuteiceleefectuatenperioada01.01.201329.04.2013(miilei)
Denumireindicatori
Cheltuielitotale
Cheltuielicurente
Cheltuielidepersonal
Bunuriiservicii
Altetransferuri
Cheltuielidecapital
Pliefectuatenaniiprecedeniirecuperatenanulcurent
Sursa:ASF

Prevederipe
primele4luni
aleanului2013
59.900,00
20.678,29
58.400,00
20.482,66
48.700,00
17.300,00
7.200,00
2.349.33
2.500,00
833,33
1.500,00
466,67

Prevederi
anuale

Realizrila
29.04.2013
18.030,25
18.165,20
17.209,45
955,74
0
136,09
271,04

%fadeprevederi
peprimele4luni
aleanului2013
87,19
88,69
99,48
40,68
0
29,16

Gradul de realizare a cheltuielilor la 29.04 2013 a fost de 87,19% fa de prevederile cumulate aferente
perioadei,respectiv18.030,25miileivisavisde20.678,29miilei.
1.Execuiacheltuielilordepersonal
n cadrul cheltuielilor totale ponderea cea mai important o dein cheltuielile de personal, n sum de
48.700miilei,datfiindfaptulcobiectuldeactivitatealCNVMesteaceladereglementare,supravegherei
controlalpieeidecapitaldinRomnia.
TitlulIcheltuielidepersonalpentruprimelepatrulunialeanului2013,prevederileacestuititluaufostde
17.300miilei,iarplileefectuatelacheltuielidepersonalaureprezentat99,48%dinprevederileaferente
perioadei,respectiv17.209,45miilei.
2.Execuiacheltuielilorcubunuriiservicii
Pentruanul2013sumaprevzutlaTitlulIIBunuriiServiciiafostde7.200miilei.Gradulderealizarea
cheltuielilorcubunuriiserviciuladatade29.04.2013afostde40,68%nraportcuprevederileaferente
perioadeideraportare,respectiv955,74miileifade2.349,33miilei.
ExecuiaprincipalelorarticolebugetaredelaTitlulIIBunuriiservicii,ladatade29.04.2013,includepli
pentru furnituri de birou, carburani, service/revizii auto, telefoane, telecomunicaii, servicii agenii de
pres, servicii copiatoare, imprimante, faxuri, ntreinere central telefonic, ntreinere programe
informatice, editare buletin, servicii paza, servicii publicare acte normative n Monitorul Oficial, achiziii
materialentreinere,alteservicii.
Ladatade29.04.2013,CNVM prezentaangajamentebugetare deplatareprezentndfacturide bunurii
serviciinsumatotalade391,46miilei.
Pelngcategoriileenunatemaisus,laacestindicatorsecuprindi:
bunuridenaturaobiectelordeinventarsumacheltuitfiindde3,57miilei;
cri,publicaiisumacheltuitfiindde35,19miilei;
consultaniexpertizsumacheltuitfiindde93,61miilei;
deplasri,detari,transferrisumacheltuitfiindde111,14miilei.
3.LatitlulVIIAltetransferuripnladatade29.04.2013nusauefectuatplireprezentndcontribuiile
CNVMlaorganismeleinternaionale(ESMA,IOSCO,ICGN).
4.LatitlulXCheltuielidecapitalpnladatade29.04.2013sauefectuatplireprezentndcheltuielide
capital n cuantum total de 136,09 mii lei, ceea ce reprezint un grad de realizare de 29,16% fa de
prevederilebugetareaferenteperioadei.

322

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

3.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALCSSPP
NPERIOADA01.01.201329.04.2013

nconformitatecuprevederilelegalenvigoareladatantocmiriisituaiilorfinanciare,finanareaCSSPPse
constituiedin:
a)taxepentruautorizareiavizare;
b)taxedefuncionarepltitelunar;
c)venituriprovenitedindonaii,publicaiiialtesurselegale.

Bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2013 a fost rectificat i aprobat prin Hotrrea nr. 6/07.03.2013,
emis n temeiul prevederilor art.16 alin.(1), art.21, art.211 i ale art.22 din Ordonana de Urgen a
Guvernului nr.50/2005 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Comisiei de Supraveghere a
SistemuluidePensiiPrivate,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.313/2005,cumodificrilei
completrile ulterioare, precum i ale art. 15, alin.(1), litera h) din Regulamentul de Organizare i
FuncionarealCSSPP.

3.1.Execuiaveniturilor
Nivelul cotelor i tarifelor utilizate anual la dimensionarea veniturilor CSSPP, evideniate n art. 17
alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2005, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 313/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt evideniate n normele de aplicare a
Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat i Legii nr. 204/2006 privind pensiile
facultative.
TabelulIII6Structuraveniturilorprevzuteiancasrilorrealizateprinbugetuldevenituri,
ladatade29.04.2013(miilei)
Denumireindicatori
VENITURICURENTEdincare:
Taxedeadministrare
Taxadefuncionare
Taxadeautorizare,avizareialtetaxe
Venituridindobnzi(ladepoziteconstituitelatermen)
Venituridinpenaliti
Altevenituri
Venituridinprestriservicii(valorificareaunorbunuri)
Sursa:ASF

Prevederi
anuale
24.504
2.258
21.626
435
125
0
0
60

Prevederipe
primele4luniale
anului2013
7.434,66
720,66
6.520,66
143,33
50,00
0
0
0

%fadeprevederi
Realizrila
peprimele4luniale
29.04.2013
anului
7.344,33
98,78
743,09
103,11
6.263,92
96,06
273,83
191,04
58,30
116,6
0,008
0
5,11
0
0,08
0

n perioada 01.01.2013 29.04.2013 sau realizat venituri n sum de 7.344,33 mii lei, reprezentnd un
gradderealizarede98,78%fadeprevederileaferenteperioadeideraportare,respectiv7.434.66miilei.
1.Venituriledintaxedeadministrareaufostfundamentatenbugetulanului2013launnivelde2.258miilei.
Fadeprevederilecumulateaferenteprimelor4lunialeanului,de720,66miilei,gradulderealizareafost
de103,11%,respectivsumade743,09miilei.

323

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

2.Venituriledintaxadefuncionare
nprimelepatrulunialeanului2013,sumatotalrealizatlaaceastsursdevenitafostde6.263,92miilei,
ceea ce reprezint un grad de realizare de 96,06% n raport cu prevederile bugetare aferente primelor
4lunialeanului,nsumde6.520,66miilei.
3.Venituriledintaxadeautorizare,avizareialtetaxeaufostrealizate,ladatade29.04.2013,nsum
total de 273,83 mii lei, reprezentnd 191,04%, n raport cu prevederile bugetare aferente, n sum de
143,33miilei.
4.Venituriledindobnzi(ladepoziteconstituitelatermen)suntrealizatensumtotalde58,30miilei,
reprezentnd116,6%,nraportcurevederilecumulateaferente,nsumde50miilei.
5.Venituriledinpenalitiaufostnsumde0,008miilei,celedinvalorificareaunorbunuri,nsumde
0,08miilei,iarsumade5,11miileireprezintncasridinaltevenituri.

3.2.Execuiacheltuielilor
TabelulIII7Cheltuielileprevzuteiceleefectuatenperioada01.01.201329.04.2013(miilei)
Denumireindicatori
Cheltuielitotale,dincare
I.Cheltuielicurente,dincare
1.Cheltuielidepersonal
2.Bunuriiservicii
3.Dobnzi
4.Altetransferuri
II.Cheltuielidecapital
Sursa:ASF

Prevederianuale
27.805
27.056
22.011
4.273
24
748
749

Prevederipeprimele4luni
aleanului2013
12.036,36
11.746,36
9.269,33
1.719.03
10
748
290,00

Realizrila
29.04.2013
9.180,93
9.063,15
7.698,49
988,64
2,36
373,65
117,78

%fadeprevederipe
primele4lunialeanului
76,28
78,83
83,05
57,51
23,6
49,95
40,61

nperioada01.01.201329.04.2013,aufostefectuatecheltuielinsumtotalde9.180,93miilei,reprezentnd
76,28%fadeprevederilecumulateaferenteperioadeideraportare,respectiv11.787.03miilei.
1.Execuiacheltuielilordepersonal
TitlulIcheltuielidepersonalprevederilealocatepeprimele4lunialeanuluiaufostde9.269,33miilei,
iarplileefectuate,pnladatade29.04.2013,aufostnsumde7.698,49miilei,reprezentnd83,05%
dinprevederileaferenteperioadei.
2.Execuiacheltuielilorcubunuriiservicii
Pentru anul 2013 suma prevzut la Titlul II Bunuri i Servicii este de 4.273 mii lei, din care au fost
repartizatepentruprimelepatrulunialeanului1.719,03miilei.
Gradulderealizareacheltuielilorcubunuriiserviciuladatade29.04.2013afostde57,51%nraportcu
prevederileaferente,respectiv988,64miilei.
ExecuiaprincipalelorarticolebugetaredelaTitlulIIBunuriiservicii,ladatade29.04.2013includepli
pentru furnituri de birou, materiale pentru curenie, energie electric i termic, ap, canal, salubritate,
carburani, service/revizii auto, telefoane, telecomunicaii, servicii agenii de pres, service copiatoare,

324

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

imprimante,faxuri,ntreinerecentraltelefonic,ntreinereprogrameinformatice,editarebuletin,servicii
paz,serviciipublicareactenormativenMonitorulOficial,achiziiimaterialentreinere,alteservicii.
3.Dobnzi
TitlulIIIDobnziprevederilepeprimelepatruluniaufostnsumde10miilei,iarplileefectuate,
pnladatade29.04.2013,aufostnsumde2,36miilei,reprezentnd23,60%dinprevederileaferente.
4.LatitlulVIIAltetransferuripnladatade29.04.2013sauefectuatplireprezentndcontribuiile
CSSPP la organismele internaionale, n valoare de 373,65 mii lei, reprezentnd 49,95% n raport cu
prevederilebugetareaferenteperioadei,nsumde748miilei.
5. La titlul X Cheltuieli de capital La data de 29.04.2013 sau efectuat pli reprezentnd cheltuieli de
capital n cuantum total de 117,78 mii lei, ceea ce reprezint un grad de realizare de 40,61% fa de
prevederilebugetareaferenteperioadei.

325

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

4.RAPORTPRIVINDEXECUIABUGETULUIDEVENITURIICHELTUIELIALCSA
NPERIOADA01.01.201329.04.2013

n conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea


asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, sursele de constituire a veniturilor Comisiei de
SupraveghereaAsigurriloraufosturmtoarele:
a)Taxadefuncionareachitatdesocietiledeasigurareibrokeriideasigurare,nprocentulstabilit
anual prin Norme ale Comisiei (care se aplic la primele brute ncasate, respectiv la veniturile
ncasate prin activitatea de brokeraj, aferente perioadei pentru care sunt datorate), precum i
majorrile de ntrziere calculate n conformitate cu reglementrile legale n vigoare pentru
nevirarealatermenaacesteia.nanul2013,taxadefuncionareafoststabilitlanivelulde0,3%.
b)Taxeledeautorizareconformprevederilorart.13iart.36dinLegeanr.32/2000,cumodificrilei
completrileulterioare;
c) Contribuia datorat de societile de asigurare care practic asigurri obligatorii, calculat prin
aplicarea procentului stabilit prin norme ale CSA, la valoarea primelor brute ncasate aferente
asigurrilorobligatorii.nanul2013,aceastacontribuieafoststabilitlaunnivelde1%.
d)Altesurse,potrivitlegii.

4.1.Execuiaveniturilor
NivelulcoteloritarifelorutilizateanualladimensionareaveniturilorCSAsuntevideniaten:
Legeanr.32/2000privindactivitateadeasigurareisupraveghereaasigurrilor;
Ordinulnr.11/2009pentrupunereanaplicareaNormelorprivindcuantumulitermenuldeplat
ataxeidefuncionaredatoratedeasigurtoriidebrokeriideasigurare;
Ordinul nr. 4/2011 pentru punerea n aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de
rspunderecivilpentruprejudiciiproduseprinaccidentedevehicule.
TabelulIII8Structuraveniturilorprevzuteiancasrilorrealizateprinbugetuldevenituri,
ladatade29.04.2013(miilei)
Denumireindicatori
TotalVenituri
VENITURIOPERAIONALEdincare:
Venituridintaxadeautorizare
Venituridintaxadefuncionare
VenituridinRCA
Venituridinaltetaxelegale
Venituridinaltesurse
Venituridinaniiprecedeni
Veniturifinanciare
Sursa:ASF

Prevederi
anuale
99.947,00
90.597,00
150,00
30.015,00
25.000,00
600,00
600,00
34.232,00
9,350,00

Prevederipe
primele4luniale
anului2013
21.908,67
18.792,00
53,33
10.005,33
8.333,33
200,00
200,00

3.116,67

Realizrila
29.04.2013
17.365,07
16.044,00
50,00
8.695,40
6.986,21
169,13
143,24

1.321,07

%fadeprevederile
peprimele4luniale
anului
79,26
85,37
93,75
86,91
83,83
84,57
71,62

42,39

nperioada01.01.201329.04.2013,veniturilecurenteaunregistratungradderealizarede79,26%fa
deprevederileaferenteprimeIorpatrulunialeanului,respectiv17.365,07miilei.

326

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

1.Venituriledintaxadeautorizareaufostfundamentatenbugetulanului2013launnivelde150,00miilei.
Fa de prevederile cumulate aferente perioadei de 53 mii lei, gradul de realizare a fost de 93,75%,
respectivsumade50,00miilei.
2.Venituriledintaxadefuncionare.nprimelepatrulunialeanului2013,sumatotalrealizatlaaceast
surs de venit a fost de 8.695,40 mii lei, ceea ce reprezint un grad de realizare de 86,91% n raport cu
prevederilebugetareaferenteaceleiaiperioade,de10.005,33miilei.
3. Veniturile din RCA pentru anul 2013 sa stabilit prin Ordinul CSA nr. 5/2010 cu modificrile i
completrileulterioare,cotade1%.Sumaprevzutasencasanprimelepatrulunialeanului2013afost
de8.333,33miilei.Pnla29.04.2013sumancasatestede6.986,21miilei.
4.Venituriledinaltetaxelegalesauestimatncasritotalede600miilei.nperioada01.0129.04.2013
sancasatsumade169,13miilei,nregistrnduseungradderealizarede84,57%nraportcuprevederile
bugetareaferenteperioadeide200miilei,pnladatade29.04.2013.
5. Veniturile financiare cuprind: venituri din dobnzi la depozitele constituite, venituri din diferene de
cursvalutar,venituridincreaneimobilizate(proveninddinplasamententitluridestat).
n primele patru luni ale anului 2013, suma ncasat a fost de 1.321,07 mii lei, reprezentnd 42,39% din
prevederileaferenteprimelor4lunialeanului.
6.Venituriledinaltesurseaufostrealizatenproporiede71,62%fadeprevederilebugetareaferente
perioadei01.01.201329.04.2013careaufostprevizionatela200miilei.Sumancasatdinaceastsurs
devenituriestede143,24miilei.

4.2.Execuiacheltuielilor
TabelulIII9Cheltuielileprevzuteiceleefectuatenperioada01.01.201329.04.2013(miilei)
Denumireindicatori
Cheltuielitotale
Cheltuielicurente
Cheltuielidepersonal
Bunuriiservicii
Altetransferuri
Cheltuielidecapital
Sursa:ASF

Prevederi
anuale
99.947,00
92.274,00
72.169,00
18.680,00
1.425,00
7.673,00

Prevederipeprimele
4lunialeanului2013
50.472,67
46.746,00
38.796,00
7.000.000
950,00
3.726,67

Realizrila
29.04.2013
32.574,25
32.266,63
24.472,43
6.883,83
910,36
308,00

%fadeprevederipe
primele4lunialeanului
64,54
69,03
63,08
98,34
95,83
8,26

Gradul de realizare a cheltuielilor la 29.04.2013 a fost de 64,54% fa de prevederile cumulate aferente


perioadei,respectiv32.574,25miilei.
1.Execuiacheltuielilordepersonal
TitlulIcheltuielidepersonalpentruprimelepatrulunialeanului2013,prevederileacestuititluaufostde
38.796,00 mii lei, iar plile efectuate la cheltuieli de personal au reprezentat 63,08% din prevederile
aferenteperioadei,respectiv24.472,43miilei.

327

AutoritateadeSupraveghereFinanciarIII.Execuiabugetarisituaiilefinanciare2013

2.Execuiacheltuielilorcubunuriiservicii
Pentruanul2013sumaprevzutlaTitlulIIBunuriiServiciiestede18.680,00miilei,dincareaufost
repartizatepentruprimelepatrulunialeanului7.000miilei.
Gradulderealizareacheltuielilorcubunuriiserviciuladatade29.04.2013afostde98,34%nraportcu
prevederiletrimestrialecumulate,respectiv6.883,83miilei.
ExecuiaprincipalelorarticolebugetaredelaTitlulIIBunuriiservicii,ladatade29.04.2013includeplti
pentru furnituri de birou, materiale pentru curenie, energie electric i termic, ap, canal, salubritate,
carburani, service/revizii auto, telefoane, telecomunicaii, servicii agenii de pres, service copiatoare,
imprimante, faxuri, ntreinere central telefonic, ntreinere programe informatice, editare buletin,
servicii paz, servicii publicare acte normative n Monitorul Oficial, achiziii materiale ntreinere, alte
servicii.
La data de 29.04.2013, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor prezenta angajamente legale de pltit n
sumtotalde11.796,16miilei.
Pelngcategoriileenunatemaisus,laacestindicatorsecuprindi:
bunuridenaturaobiectelordeinventar:sumacheltuit43,78miilei;
cri,publicaiisumacheltuitde3,25miilei;
deplasri,detari,transferripentrucaresaucheltuit151,54miilei;
chiriisumacheltuitareprezentat33,85miilei;
cheltuieliprotocolireprezentaresumacheltuitareprezentat416,92miilei;
primedeasigurarenonviasumacheltuitareprezentat33,85miilei;
fondulconductoruluii