Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie
Constantin Tufan "Taxa pe valoarea adugat n Romnia"
loan Tempea Editura ALL BECK, Buure!ti, "###$
%oia %alerian "Conta&ilitatea finaniar a agen'ilor eonomii"
Editat de Centrul de (anagement Consultan' !i )erfe'ionare a )ersonalului din
Coopera'ia de Consum !i de Credit, Buure!ri, "##*
(i+ai Ristea "Conta&ilitatea ntreprinderii" vol$,
Corina Cuu Editura (-R.-R,TAR, Buure!ti, "###
Corina L/resu
0iulae 1eleag "Tratat de onta&ilitate finaniar" voi$,,
,on lona!u Editura Eonomi, Buure!ti, "##2
Ristea (i+ai "0oul sistem onta&il n Romnia"
Editura Cortimex, Buure!ti, "##3
*4 5an 5rosu 6aguna "5rept finaniar !i fisal"
Editura 7sar )rin', Buure!ti, "##8
84 loan .liga "5rept finaniar"
Editura )ro9ure, Buure!ti, "##2
24 Bo'ea )$,on "(etode !i te+nii fisale"
Editura :ome!u, "###
#4 R$Blnesu ":istemul de impo/ite"
1l$Bl!esu si E$ (oldovan Editura Eonomi, Buure!ti, "##3
,ulian %aarel "1inan'e )u&lie , Editura 5idatia si )edagogia
Bu$ "##3
";4 Balanesu Rodia " Taxa pe valoarea adugata " Editura A.ER <
Eonomistul Bu, "##=
"=4 Emilian 5umitrean "Conta&ilitatea gestiunii patrimoniului "
Editura .+$ Asa+i, ,a!i, "##=
Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
"34 Bre/eanu )etre ".estiunea finanaiara a agen'ilor eonomii "
Aademia de :tudii Eonomie , Buure!ti "##>
">4 Legea nr$=3>?;@@; )u&liat in (onitorul 7fiial nr$=8"? @"$@*$;@@;
"*4 Aotrrea .uvernului nr$>#2?;@@; )u&liat n (onitorul 7fiial
nr$3=8?;;$@*$;@@;

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și