Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Tehnic de Electronica i Telecomunicaii Gheorghe Marzescu Iai

Str. M. Sturza, Nr. !


Cod "otal #$$%&#
Tel.'(a) $%!%'%!#**
e+mail, tehnoton-gsit.is.edu.ro
FIA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR
Numrul fii !"#$ului %%%%%%&
Numl i !r'uml ()*rului *i*)($i( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
S!(i)li$)$) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pri")*) +)lurii&&&2013-2014
C)lifi()$i+ul )("r*)$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
V)li*)r)
C&P&
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
1. Proiectarea
activitii.
1.1. Respectarea programei colare, a
normelor de elaorare a documentelor de
proiectare, precum i adaptarea acesteia
la particularitile grupei!clasei.
1.1.a. ntocmirea planificrilor calendaristice conform
legislaiei n vigoare pn la termenul stabilit.
"
1.1.b. ntocmirea proiectelor unitilor de nvare conform
legislaiei n vigoare i respectnd particularitile de
vrst i individuale ale elevilor.
1,#
1.1.c. ntocmirea proiectelor didactice pentru orele de
orientare i consiliere.
1,#
1.". Implicarea $n activitile de proiectare
a ofertei educaionale la nivelul unitii.
1.2.a.Realizarea unor activiti de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul colii
"
1.2.b.Implicarea n activiti de proiectare a ofertei
educaionale a colii
1
1.%. &olosirea 'IC $n activitatea de
proiectare.
1..a. Realizarea proiectrii activitii n format electronic.
1
1..b !revederea utilizrii "I# n proiectarea didactic n
vederea dezvoltrii competenelor generale i specifice
"
1.(. Proiectarea unor activiti
extracurriculare corelate cu oiectivele
curriculare, nevoile i interesele
educaililor, planul managerial al unitii.
1.$.a. !roiectarea unor ntlniri cu prinii%elevii n
conformitate cu documentele unitii .
1
1.$.b. !roiectarea activitilor comisiilor n conformitate cu
documentele unitii (Elaborare plan managerial, strategii,
1
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
V)li*)r)
C&P&
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
proceduri, rapoarte etc.).
1.$.c. !roiectarea activitilor educative e&tracolare i
e&tracurriculare n conformitate cu documentele unitii
"
')'*+ 1# p.
". Reali,area
activitilor
didactice.
".1.-tili,area unor strategii didactice care
asigur caracterul aplicativ al $nvrii i
formarea competenelor specifice.
2.1.a. !arcurgerea ritmic a materiei'cf. planificrii(
1
2.1.b. ntocmirea unei liste bibliografice cu manualele i
au&iliarele necesare predrii disciplinei. 'List bibliografic).
1
2.1.c. !roiectele didactice i sc)iele de lecie sunt n
concordan cu documentele care concretizeaz
coninuturile procesului de nvmnt.
1
2.1.d. *&ist concordan ntre competenele specifice+
obiectivele operaionale+coninuturi+activiti de nvare+
metode didactice+mi,loace didactice.
"
2.1.e. !roiectele didactice i sc)iele de lecie in cont de
instruirea difereniat%centrat pe elev%particularitile de
vrst ale elevilor.
"
2.1.f. -plicarea metodelor moderne. activ+participative. "
2.1.g. Realizarea unor lecii din perspectiva
transdisciplinar.
1
".". -tili,area eficient a resurselor
materiale din unitatea de $nvm.nt $n
vederea optimi,rii activitilor didactice
inclusiv 'IC.
2.2.a. /tilizarea n cadrul orelor de curs a materialelor
e&istente n dotarea cabinetelor%bibliotecii colare%
au&iliarelor curriculare%manualelor colare.
1
2.2.b. *laborarea i utilizarea unor mi,loace didactice.
originale. specifice disciplinei.
"
2.2.c. /tilizarea mi,loacelor "I# n cadrul orelor de curs. "
".%. Diseminarea, evaluarea i valori,area
activitilor reali,ate.
2..a. !rezentarea rezultatelor activitilor la ntlnirile cu
prinii%la nivelul activitilor comisiilor metodice.
cercurilor pedagogice etc. ( procese verbale, rapoarte )
1
2..b. /rmrirea progresului colar prin mi,loace specifice 1
2..c. 0alorizarea activitilor realizate prin instrumente
specifice. (portofolii etc).
1
".(. )rgani,area i desfurarea
activitilor extracurriculare, participarea
la aciuni de voluntariat.
2.$.a. 1rganizarea unor activiti e&tracurriculare%de
voluntariat la nivelul colii.
%
2.$.b. !articiparea la activiti e&tracurriculare%de
voluntariat la nivelul colii. (planificarea activitilor, rezultate
ale activitilor, fie de raportare, procese verbale).
1
2.$.c. ntocmirea documentaiei specifice organizrii i
desfurrii unor activiti e&tracurriculare%de voluntariat
"
".#. &ormarea deprinderilor de studiu
individual i $n ec/ip $n vederea
2.2.a. /tilizarea te)nicilor de munc individual i%sau
lucru n ec)ip n cadrul activitii didactice. (proiecte de
1
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
V)li*)r)
C&P&
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
formrii !de,voltrii competenei de ,,a
$nva s $nvei01.
lecie/unitate de nvare fie de munc independent etc ).
')'*+ "#p
%. 2valuarea
re,ultatelor
$nvrii.
%.1. *sigurarea transparenei criteriilor, a
procedurilor de evaluare.
.1.a. !rezentarea obiectivelor i criteriilor evalurii
elevilor.
1
.1.b. -sigurarea permanent a feed+bac3+ului. 1
.1.c. -plicarea celor trei forme a evalurii4 iniial.
continu i sumativ.
1
.1.d. 5otarea ritmic a elevilor n catalog. "
%.". *plicarea testelor predictive,
interpretarea i comunicarea re,ultatelor.
.2.a. 6ormularea itemilor n concordan cu obiectivele
evalurii. coninuturile evalurii i standardelor de
performan. (elaborare de teste iniiale pe baz de itemi).
1
.2.b. /tilizarea itemilor obiectivi. semi+obiectivi i
subiectivi. (utilizarea categoriilor de itemi menionate, n
elaborarea testelor iniiale).
1
.2.c. *laborarea baremelor de corectare i notare pentru
teste iniiale. (e!istena baremelor pentru testele elaborate )
1
.2.d. -naliza rezultatelor. (raport de analiz a testelor iniiale
la nivel de disciplin/domeniu/clas).
1
.2.e. #omunicarea rezultatelor evalurii. (centralizator
rezultate, proces verbal)
1
%.%. -tili,area diverselor instrumente de
evaluare, inclusiv a celor din anca de
instrumente de evaluare unic.
..a. /tilizarea instrumentelor de evaluare pentru probe
orale. ("odele de instrumente# interviu, c$estionare oral) .
1
..b. /tilizarea instrumentelor de evaluare pentru probe
scrise. ("odele de instrumente# teste pe baz de itemi,
referate, proiecte, c$estionare scrise, fie de lucru, etc).
1
%.(. Promovarea autoevalurii i
interevalurii.
.$.a. Includerea autoevalurii ca etap n demersul
didactic n proiectarea activitilor. (proiecte de lecie/unitate
de nvare# autoevaluare, inter%evaluare).
1
.$.b. -plicarea instrumentelor de autoevaluare. (modele de
instrumente).
1
.$.c. Realizarea autoevalurii individuale%n cadrul
grupelor de lucru. (proiecte de lecie/unitate de nvare#
metode/instrumente de autoevaluare).
1
.$.d. Realizarea inter%evalurii la nivelul clasei%grupelor de
lucru.
1
%.# 2valuarea satisfaciei eneficiarilor
educaionali.
.2.a. -plicarea de c)estionare prinilor%elevilor. ("odele
de c$estionare, centralizatoare rezultate, procese verbale etc.)
1
.2.b. ntlniri periodice cu prinii%elevii. (&rocese verbale,
planificarea activitilor cu prinii).
1
%.3. Coordonarea elaorrii portofoliului
educaional ca element central al evalurii
re,ultatelor $nvrii.
.7.a. 8tabilirea coninutului portofoliului educaional al
elevului.(Lista obligatorie a coninutului portofoliului
educaional al elevului# fie de documentare, teste, fie de
4,#
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
V)li*)r)
C&P&
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
lucru , referate etc.).
.7.b. *laborarea criteriilor de evaluare a portofoliilor
educaionale. (Lista criterii evaluare portofoliu).
4,#
.7.c. 9onitorizarea i intervenia pentru realizarea
corespunztoare a portofoliilor.
1
')'*+ "4p.
(.5anagementul
clasei de elevi. (.1. 6tailirea unui cadru adecvat 7reguli
de conduit, atitudini , amient8 pentru
desfurarea activitilor $n conformitate
cu particularitile clasei de elevi.
$.1.a. !rezentarea normelor care trebuie respectate n
timpul orelor de curs. ('egulamentul colar# afiare panou
clas).
1
$.1.b. ntocmirea documentelor care ,ustific prezentarea
normelor. ('egulamentul colar ( prezentare elevi, proces
verbal).
1
(.". 5onitori,area comportamentului
elevilor i gestionarea situaiei
conflictuale.
$.2.a. #ompletarea fiei psi)opedagogice%caietul
dirigintelui. ()ia psi$opedagogic, caietul dirigintelui).
1
$.2.b. :estionarea optim a situaiilor conflictuale. "
$.2.c. -ducerea la cunotina prinilor a situaiei
comportamentale a elevilor. (adrese, consilii ale prinilor,
procese verbale).
1
(.%. Cunoaterea, consilierea i tratarea
difereniat a elevilor.
$..a. Identificarea problemelor personale ce perturb
procesul instructiv;educativ al elevilor.()ia
psi$opedagogic, caietul dirigintelui) .
1
$..b. "ratarea difereniat a elevilor. n funcie de cerinele
i necesitile acestora. ()ia psi$opedagogic, caietul
dirigintelui) .
1
$..c. #olaborarea cu profesorul psi)olog al colii n
vederea realizrii n parteneriat a unor activiti de
consiliere. ()ia psi$opedagogic, caietul dirigintelui, evidena
profesorului psi$olog etc)
"
(.(. 5otivarea elevilor prin valori,area
exemplelor de un practic.
$.$.a. !romovarea la elevi a e&emplelor de bun practic n
vederea orientrii colare i profesionale .
1
$.$.b. Responsabilizarea elevilor prin implicarea n
activiti diverse. (&rocese verbale, list prezen,etc.).
1
')'*+ 1" p.
#.5anagementul
carierei i a al
de,voltrii
profesionale.
#.1. 9alorificarea competenelor tiinifice,
didactice i metodice do.ndite prin
participarea la programele de formare
continu!perfecionare.
2.1.a. 0alorificarea competenelor dobndite la cursurile de
formare prin mbuntirea demersului didactic.
1
2.1.b. !rezentarea de e&emple de bun + practic utilizate
n activitatea didactic. (Lecii demonstrative, rezultate
colare deosebite etc.).
1
2.1.c. <iseminarea informaiilor de la cursurile de formare
continu. (*ctiviti n catedr, procese verbale).
4,#
2.1.d. Redactarea unor articole metodico+tiinifice n
reviste%lucrri de specialitate. (+opie articol dosar).
1
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
V)li*)r)
C&P&
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
#.". Implicarea $n organi,area activitilor
metodice la nivelul
comisiei!catedrei!responsail.
2.2.a #oordonarea activitii la nivel de comisii%catedr 4,#
2.2.b 1rganizarea de activiti metodice la nivelul unitii
comisiei%catedrei. (&rocese verbale, rapoarte).
1
2.2.c. !articiparea la activiti metodice la nivelul
catedrei%comisiei%unitii colare. (&rocese verbale, rapoarte).
4,#
2.2.d.. !articiparea la activiti metodice organizate la nivel
de I.=.>.
4,#
#.%. Reali,area!*ctuali,area portofoliului
profesional i dosarului personal.
2..a. Realizarea i actualizarea permanent a portofoliului
profesional i dosarului personal. (&ortofoliu personal
actualizat).
4,#
#.(. De,voltarea capacitii de comunicare
i relaionare $n interiorul i $n afara
unitii cu elevii, personalul colii, ec/ipa
managerial i cu eneficiarii din cadrul
comunitii :familiile elevilor.
2.$.a. Respectarea R16/I!. a regulamentului intern i
normelor de organizare i funcionare a instituiei colare.
1
2.$.b. #olaborare cu elevii%prinii n realizarea
corespunztoare a demersului didactic i activitilor
e&tracurriculare. (&rocese verbale, rezultate activiti).
4,#
')'*+ ; p.
3. Contriuia la
de,voltarea
instituional i
la promovarea
imaginii unitii
colare.
3.1. De,voltarea de parteneriate i proiecte
educaionale $n vederea de,voltrii
instituionale.
7.1.a. -tragerea de parteneriate educaionale. (+onvenii de
parteneriat, proiecte derulate n parteneriat).
1
7.1.b. Redactarea unor proiecte educaionale. "
7.1.c. 0alorificarea implicrii n parteneriate i proiecte
educaionale n vederea dezvoltrii instituionale.
4,#
3.". Promovarea ofertei educaionale.
7.2.a. !romovarea ofertei educaionale la nivelul
instituiei%local.
4,#
7.2.b. !romovarea ofertei educaionale la nivelul
,udeean%naional.
1
3.%. Promovarea imaginii colii $n
comunitate prin participare i re,ultatele
elevilor la olimpiade, concursuri,
competiii, activiti extracurriculare i
extracolare.
7..a. !articiparea la olimpiadele i concursuri colare.
(,iplome, rezultate).
%
7..b. !articiparea la simpozioane i sesiuni de
comunicri. (,iplome, rezultate). "
7..c. !opularizarea activitilor e&tracurriculare i
e&tracolare prin mi,loace mass+media. site+uri
educaionale sau la nivel de I.=.>.%#.#.<.
4,#
3.(. Reali,area!participarea la
programe!activiti de
Prevenire i comatere a violenei i
comportamentelor nesntoase $n mediul
colar, familie i societate.
7.$.a. !articiparea la programe%activiti n domeniul
educaiei pentru cetenie democratic. (,iplome, procese
verbale).
4,#
7.$.b. Implicarea n activiti de prevenire i combatere a
violenei i de prevenire i combatere a comportamentelor
nesntoase. (,iplome, procese verbale, rapoarte, etc.).
1
7.$.c. Implicarea n aciuni realizate n colaborare cu !oliia
de !ro&imitate%1.5.:+uri etc.
1
3.#. Respectarea normelor, procedurilor 7.2.a. #unoaterea i aplicarea procedurilor de sntate i 4,#
Domenii
ale evalurii
Criterii de
performan
Indicatori
de performan
Punctaj
maxim
Punctaj
acordat
V)li*)r)
C&P&
Auto
evaluar
e
Evaluare
comisie
Evaluar
e
C.A
de sntate i securitatea muncii i de P6I
i I6-< pentru toate tipurile de activiti
desfurate $n cadrul unitii de
$nvm.nt precum i a sarcinilor
suplimentare.
securitate a muncii i de !8I prevzute de legislaia n
vigoare.
7.2.b. Implicarea n aciuni comune cu unele instituii
abilitate.'adeverine, parteneriate etc.(
4,#
7.2.c. <iseminarea normelor i procedurilor ctre elevi i
ntocmirea documentaiei specifice. (&rocese verbale)
4,#
3.3. Implicarea activ $n crearea unei
culturi a calitii $n nivelul organi,aiei.
7.7.a 8usinerea calitii n educaie prin implicarea i
realizarea calitativ a activitilor didactice
4,#
')'*+ 1# p.
=. Conduita
profesional
=.1. 5anifestarea atitudinii morale i civice
7limaj, inut, respect, comportament8
?.1.a.-doptarea unui comportament civilizat n raporturile
cu elevii. prinii. cadrele didactice. personalul colii.
1
?.1.b. -titudini morale i civice conforme cu statutul de
cadru didactic.
1
=.". Respectarea i promovarea
deontologiei profesionale
?.2.a. Respectarea deontologiei profesionale. "
?.2.b. !romovarea deontologiei profesionale i a respectul
fa de ceilali.
1
')'*+ # p.
')'*+ 144 p.

Data: Nume i prenume: Semnturi:
Punctaj: Cadrul didactic evaluat: ........................................................ ......................
- 100-85 Farte !ine
- 8"#$$-%1 - &ine 'e(pn(a!il cmi(ie: ............................................ ......................
- %0#$$- )1 - Sati(*ctr
- (u! )0#$$ - Ne(ati(*ctr Directr: ................................................................. ......................
+em!rii C. ,.
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................