Fişa de lucru nr.

8 - NERVII CRANIENI

Originea reală sau sediul pericarionilor ai căror axoni formează un nerv periferic se află pt. fibrele motorii într-un nucleu din interiorul nevraxului, iar pt fibrele senzitive, într-un ganglion de pe traiectul acestor nervi. Originea aparentă este locul pe unde ies sau pătrund în nevrax fibrele nervilor periferici. Nervii cranieni fac parte din SNP şi sunt 12 perechi, notate cu cifre romane I-XII. Deosebiri ale nervilor cranieni faţă de nervii spinali:.nu au dispozitie metamerica si nu au 2 radacini(dorsala si ventrala)..... Cu excepţia primelor 2 perechi (olfactivi şi optici) aparţin trunchiului cerebral; la nivelul acestuia se află originea reală (pt fibrele motorii din nervii: micşti şi motori), nucleii terminali (pt fibrele senzitive) şi originea aparentă (locul intrării şi ieşirii din nevrax) a acestor nervi. Nervii cranieni intră sau ies din cutia craniană prin orificiile bazei craniului (endobazei) şi teritoriul lor de distribuţie (intervenţie) se găseşte la nivelul capului. Clasificarea nervilor cranieni: a. nervi senzitiv (senzoriali): b. nervi motori: c. nervi micşti: Nervii III, VII, IX, X, au în structura lor fibre parasimpatice preganglionare., cu originea în nucleii vegetativi (parasimpatici) ai trunchiului cerebral. Completaţi tabelul cu informaţiile necesare: Per.Nervi cranieni I optici II oculomotori III motori senzitivi Denumirea olfactivi Tip (după funcţie) senzitivi Originea reală Neuronii bipolari din mucoasa olfactiva Neuronii multipolari din retina Originea aparentă • • sensibilitate vizuala; Funcţie/ funcţii sensibilitate olfactiva;

trohleari IV

motori

Nucleul oculomotor somatic din mezencefal Fosa Nucleul accesor interpedunculara al n.oculomotorveg.parasimpatic din mezencefal Nucleul motor Partea din mezencefal posterioara a T.C sub coliculul inferior

• •

miscarile globilor oculari; Micsorarea pupilei

Miscarile globului ocular;

trigemeni V

Micsti,formati din 3 ramuri: - oftalmica -maxilara -mandibulara

Fata anterioara a puntii,lateral de Nucleul motor al piramida nervului V din pontina punte

Ganglionul trigeminal de pe traiectul nervului

Conduc sensibilitatea exteroceptiva de la nivelul capului,fetei si proprioceptiva(pentru muschii masticatori); Miscari masticatorii;

abducens VI Per.Nervi cranieni Denumirea faciali VII

motori

Nucleul motor din punte Originea reală Nucleul motor din punte Nucleul salivator superior si lacrimal din punte Ganglionul geniculat

Santul bulbopontin Originea aparentă

Miscarile globului ocular; Funcţie/ funcţii Expresia fetei; Secretia salivara si lacrimala; Sensibilitatea gustativa;

Tip (după funcţie) micsti

• • • •

Santul bulbopontin

VIII

acusticovestibulari

senzitivi

Ganglionul Scarpa Ganglionul Corti

Santul bulbopontin

• •

Simtul echilibrului; Sensibilitate acustica;

glosofaringieni IX

micsti

Nucleu ambiguu din bulb Nucleu salivator inferior din bulb Ganglionul superior Ganglionul inferior Ganglionul inferior Ganglionul inferior

• • • Santul retroolivar •

Ridicarea faringelui; Secretia salivara; Conduc sensibilitatea exteroceptiva; Sensibilitate gustativa;

vagi X

micsti

Santul retroolivar

Deservesc calea aferenta a unor reflexe vegetative;

Nucleu ambiguu

• •

Nucleul dorsal al vagului Ganglionul inferior de pe traiectul nervului Ganglionul superior de pe traiectul nervului accesori XI motori Radacina bulbara din nucleul ambiguu Radacina spinala din maduva cervicala superioara hipoglosi XII motori Nucleul motor al hipoglosului din bulb Sant preolivar Santul retroolivar Santul lateral anterior din maduva cervicala superioara

• •

Miscari ale faringelui,laringelui; Contracta muschii netezi,relaxeaza sfincterele; Sensibilitate gustativa; Conduce sensibilitatea exteroceptiva;

• •

Miscarile laringelui; Miscarile capului si umarului;

Miscarile limbii in vorbire,masticatie,deglu titie etc.