Sunteți pe pagina 1din 3

Concurs de idei de afaceri Bucuria de a fi propriul tau stapan

Regulamentul Oficial

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, cu
sediul in str. Secerisului, nr.31, sector 4, Bucuresti, avand codul unic de inregistare 5551230,
reprezentata de Sanda Popescu, in calitate de Director General (denumita in continuare Organizator).
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia,
potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial
este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.fudv.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de
a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare
numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.fudv.ro.
Scopul concursului este acela al sustinerii spiritului antreprenorial in randul tinerilor, prin finantarea unei
idei de afaceri.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii
suplimentare, va rugam sa trimiteti un email la office@fudv.ro, pe intreaga durata a concursului.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 1 martie 31 mai 2010, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial. Evaluarea aplicatiilor se va desfasura in perioada 1 iunie 31 august.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Primul pas e ideea de afaceri: va trebui ca afacerea sa ofere ceva comunitii, un produs, un serviciu util
unui numr destul de mare de oameni. Ideea de afaceri trebuie sa rspund unei probleme sociale
curente, de exemplu s creeze locuri de munc. i nu n ultimul rnd, ea trebuie s fie competitiv i s
creeze plus valoare.
Al doilea pas este planul de afaceri. Pe site-ul www.fudv.ro, categoria Proiecte pentru tineri Bucuria
de a fi propriul tau stapan este propus celor care vor sa se inscrie in concurs o form simplificat,
redus la esenial, pentru un plan de afaceri care s mbrace ideea.
Aplicatia pentru concurs trebuie sa contina:
- planul de afaceri redactat (in format word sau pdf) redactat pe baza criteriilor de selectie
(mentionate la sectiunea 5) si cu ajutorul documentelor utile postate pe www.fudv.ro
- datele complete de contact ale autorului planului de afaceri: nume si prenume, varsta, ocupatia,
adresa de e-mail, telefon.

Propunerile pentru concurs vor fi trimise prin posta la adresa str. Secerisului, nr.31, sector 4 Bucuresti,
Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei pentru concursul Bucuria de a fi propriul tau
stapan sau pe adresa de email fiipropriultaustapan@fudv.ro, cu mentiunea ca planurile de afaceri
trimise prin posta vor fi insotite de formatul electronic al acestuia.

Nu vor intra in concurs idei de afaceri ilicite sau care contravin bunelor moravuri.

Ideile de afaceri pot veni din orice domeniu de activitate.

SECTIUNEA 5. EVALUAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
Criteriile care vor fi luate in calcul in evaluarea propunerilor:
- Conjunctura pieei i elemente de marketing
- Bugetul proiectului
- Costurile de personal s fie egale cu profitul obinut n urma implementrii proiectului propus
- Eficiena economic aferent perioadei de exploatare
- Durata de recuperare a investiiei
- Fluxul de numerar net cumulat s fie pozitiv att pe parcursul implementrii proiectului, ct i
pe parcursul exploatrii acestuia

Evaluarea aplicatiilor va fi facuta de catre Consiliul Director al Fundatiei Dan Voiculescu pentru
Dezvoltarea Romaniei.

Numele castigatorului va fi anuntat pe data de 1 septembrie 2010, cu posibilitatea de a fi devansat in
cazul in care perioada de depunere a proiectelor se prelungeste.
Castigatorul va fi contactat conform informatiilor furnizate de el in aplicatia pentru concurs.
Valoarea investitiei va fi de maxim 100.000 de euro. Pentru proiecte cu valoare mai mare se poate
analiza un parteneriat, de la caz la caz, in contextul identificarii unor finantatori.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa
respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a
participantilor. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in calitate de organizator al proiectului, se obliga
sa nu dea publicitatii si nici sa utilizeze in alte scopuri ideile de afaceri ale aplicantilor.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice sau juridice tineri, cu varsta cuprinsa intre
18 si 35 ani, indiferent de sex, etnie, apartenen politic sau orientare religioas, cu domiciliul/
resedinta in Romania.

Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele
castigatorului, fotografiile si ideea de afaceri cu care a castigat premiul, sa poata fi facute publice si
utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre Organizator.


SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului
si castigurile acordate in cadrul acestui proiect. Numele castigatorului va fi dat publicitatii (inclusiv prin
publicarea lui pe site-ul www.fudv.ro) precum si toate mediile in care organizatorul intelege sa il
anunte.

Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia
datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze
confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezentul concurs si sa le
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele
drepturi: dreptul la informare (art.12) si dreptul de acces la date (art.13).

Prin simpla participare la concurs, trimiterea datelor personale la Organizator si a ideii de afaceri sau
prin comunicarea datelor personale, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a
Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de
catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi proiecte, campanii publicitare si de
marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor
personale.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora,
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a acorda
premiul.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.fudv.ro. Prin participarea
la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.


Organizator
Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei
Prin Sanda POPESCU
Director general