Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Babeş-Bolyai

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei


Secţia Psihologie
Anul universitar 2008-2009
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Psihologie cognitivă


Cod: PSY 1052
Nr credite: 7
Loc de desfăşurare: curs: Amfiteatrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică, str. Arany
Janos, nr. 11; seminar: Amfiteatrul Zorgo, sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
str. Sindicatelor nr. 7
Programarea activităţilor în orar: 2 ore de curs săptămânal; 1 oră seminar săptămânal

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Prof. univ. dr. Adrian Opre


Informaţii de contact: adrianopre@psychology.ro
Ore de audienţă: miercuri 12-14

Tutori: drd. Renata Heilman, drd. Lucia Raţiu, drd. Irina Pitică, drd. Georgiana Susa
Informaţii de contact: cognitivatutor@psychology.ro

III. Descrierea disciplinei:

Obiective:
• Prezentarea abordării cognitive şi a impactului acesteia în psihologie
• Analiza locului şi rolului psihologiei cognitive în cadrul ştiinţelor cognitive
• Discutarea principalelor paradigme de studiu ale psihologiei cognitive
• Abordarea din perspectivă cognitivă a sistemului psihic uman (prelucrarea informaţiei
vizuale, atenţia, categorizarea, imagistica mentală, memoria, reprezentarea cunoştinţelor,
decizia, rezolvarea de probleme şi raţionamentul).

Competenţele specifice disciplinei:


1. Cunoaştere şi înţelegere
♣ Înţelegerea locului şi rolului psihologiei cognitive în cadrul ştiinţelor cognitive.
♣ Cunoaşterea aspectelor fundamentale şi rolul abordării cognitive în psihologie.
♣ Caracterizarea principalelor paradigme de studiu ale psihologiei cognitive.
♣ Înţelegerea perspectivei cognitive asupra diverselor procese şi fenomene psihice.
♣ Familiarizarea cu principiile cercetării fundamentala în psihologia cognitivă.
2. Explicare şi interpretare
♣ Argumentarea importanţei abordării cognitive în psihologie
♣ Interpretarea din perspectivă cognitivă a diferitelor fenomene şi procese psihice
♣ Realizarea de analize comparative prin prisma principalelor paradigme de studiu ale
psihologiei cognitive.
♣ Explicarea şi argumentarea abordării experimentala a unor fenomene şi procese psihice
3. Instrumental – aplicative
♣ Însuşirea principalelor tehnici de investigare a proceselor psihice în paradigma cognitivă
♣ Dezvoltă abilităţi de elaborare a unui proiect de cercetare
4. Atitudinale
♣ Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific
♣ Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de activitatea de cercetare în domeniu
♣ Interes faţă de dezvoltarea personală în domeniu

Conţinutul cursului: Psihologia şi ştiinţele cognitive, Prelucrarea informaţiei vizuale, Atenţia


vizuală, Categorizarea, Imagistica mentală, Sistemele mnezice, Reprezentarea şi organizarea
cunoştinţelor, Decizia, Rezolvarea de probleme şi raţionamentul.

Metode utilizate în cadrul predării:


Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată
Seminar: expunerea, sinteza cunoştinţelor, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire
dirijată, conversaţia

IV. Bibliografia obligatorie:

David, D (2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass-


media, practica clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca
(accesibilă la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca
(accesibilă la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Miclea, M.; Curseu, P.L, (2003) Modele neurocognitive. Ed. ASCR. Cluj-Napoca
(accesibilă la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
Opre, A. (2002) Inconştientul Cognitiv. Ed. ASCR. Cluj-Napoca
(accesibilă la biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)

!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor
aferente temelor predate la curs şi seminar

V. Materiale folosite in cadrul procesului educaţional specific disciplinei


- retroproiector
- folii retroproiector
- staţie sonorizare (pentru curs)
- laptop
- videoproiector
- materiale xeroxate pentru activităţi seminar
TOATE ACESTE MATERIALE SUNT ASIGURATE DE CĂTRE FACULTATE
VI. Planificare / Calendarul întâlnirilor
Pentru fiecare seminar, studenţilor li se cere să citească notiţele de la curs şi capitolul aferent din
minim una din cărţile prezentate la bibliografie. Temele pe parcurs vor fi predate în cadrul
fiecărui seminar menţionat în continuare. Conţinutul temelor este prezentat în secţiunea „modul
de evaluare”.

CURS SEMINAR

Curs 1 Seminar 1
Psihologia şi ştiinţele cognitive Relaţia psihologiei cognitive cu ştiinţele
Cuvinte cheie: ştiinţe cognitive, psihologie cognitive.
cognitivă.
Bibliografie:
Capitolul 1: Psihologia şi ştiinţele cognitive din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed.
Gloria. Cluj-Napoca

Curs 2
Paradigme de studiu în psihologia cognitivă.
Analiza sistemului cognitive.
Cuvinte cheie: paradigma clasic-simbolică,
paradigma neoconexionistă.
Bibliografie:
Capitolul 2: Psihologia şi ştiinţele cognitive din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed.
Gloria. Cluj-Napoca
Capitolul 3: Paradigmele psihologiei cognitive din: Miclea, M.; Curseu, P.L, (2003) Modele
neurocognitive. Ed. ASCR. Cluj-Napoca

Curs 3 Seminar 2
Prelucrarea informaţiei vizuale: procesarea Paradigme de studiu în psihologia
primară. cognitivă
Cuvinte cheie: procesare primară, schiţă
primară, analiză ascendentă.
Bibliografie:
Capitolul 2: Prelucrarea informaţiei vizuale din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed.
Gloria. Cluj-Napoca.
Capitolul 2: Analiza sistemului cognitiv din: Miclea, M.; Curseu, P.L, (2003) Modele
neurocognitive. Ed. ASCR. Cluj-Napoca

Curs 4
Prelucrarea informaţiei vizuale: procesarea
secundară. Modele neuromimetice.
Cuvinte cheie: procesare secundară,
recunoaştere, analiză descendentă.
Bibliografie:
Capitolul 2: Prelucrarea informaţiei vizuale din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed.
Gloria. Cluj-Napoca
Capitolul 2: Problematica inconştientului cognitiv din: Opre, A. (2002) Inconştientul Cognitiv.
Ed. ASCR. Cluj-Napoca

Curs 5 Seminar 3
Atenţia şi modele ale atenţiei. Procesare automată versus controlată în
Cuvinte cheie: atenţie, filtraj timpuriu, filtraj sistemul cognitiv uman.
târziu, filtre atenuante.
Bibliografie:
Capitolul3: Atenţia vizuală din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-
Napoca

Curs 6
Inconştientul Cognitiv
Cuvinte cheie: inconştient, percepţie implicită,
memorie implicită, învăţare implicită.
Bibliografie:
Capitolul 1: Prelucrări conştiente şi prelucrări inconştiente de informaţie, din: David, D
(2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass- media,
practica clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca
Capitolul 2: Problematica inconştientului cognitiv din: Opre, A. (2002) Inconştientul Cognitiv.
Ed. ASCR. Cluj-Napoca

Curs 7 Seminar 4
Inconştientul Cognitiv 2 Inconştientul cognitiv
Cuvinte cheie: inconştient, percepţie implicită,
memorie implicită, învăţare implicită.
Bibliografie:
Capitolul 1: Prelucrări conştiente şi prelucrări inconştiente de informaţie, din: David, D
(2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass-media, practica
clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca
Capitolul 2: Problematica inconştientului cognitiv din: Opre, A. (2002) Inconştientul Cognitiv.
Ed. ASCR. Cluj-Napoca

Curs 8
Reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor.
Cuvinte cheie: codare semantică, reţele
semantice, reţele propoziţionale, scheme
cognitive.
Capitolul 7: Reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor din: Miclea, M. (1994), Psihologie
Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca
Curs 9
Categorizarea. Seminar 5
Cuvinte cheie: categorie, concept, prototip. Repere ontogenetice în categorizare.
Bibliografie:
Capitolul 4: Categorizarea, din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-
Napoca
Capitolul 2: Problematica inconştientului cognitiv din: Opre, A. (2002) Inconştientul Cognitiv.
Ed. ASCR. Cluj-Napoca

Curs 10
Imagistica mintală.
Cuvinte cheie: imagini mentale, memorie
imagistică, procesarea imaginilor mentale.

Bibliografie:
Capitolul 5: Imagistica mintală, din: Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-
Napoca

Curs 11 Seminar 6
Sisteme mnezice: memoria senzoriala, Memorii false; teorii şi implicaţii.
memoria de lucru si memoria de lunga
durata.
Cuvinte cheie: sisteme mnezice, memorie
senzoriala, memorie de lucru, memorie de
lunga durata.
Bibliografie:
Capitolul 6: Sistemele mnezice din Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-
Napoca

Curs 12
Sisteme mnezice: episodic versus semantic;
implicit versus explicit.
Cuvinte cheie: memorie semantică, memorie
episodică, memorie implicită, memorie
explicită.

Bibliografie:
Capitolul 1: Prelucrări conştiente şi prelucrări inconştiente de informaţie, din: David, D
(2000). Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass-media, practica
clinică şi juridică. Ed. Dacia. Cluj-Napoca
Capitolul 6: Sistemele mnezice din Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-
Napoca

Curs 13 Seminar 7
Sisteme mnezice: reactualizarea Neuropsihologia memoriei. Cazul H.M.
cunoştinţelor; uitarea .
Cuvinte cheie: reactualizare, uitare
Bibliografie:
Capitolul 6: Sistemele mnezice din Miclea, M. (1994), Psihologie Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-
Napoca

Curs 14
Raţionamentul şi rezolvarea de probleme
Cuvinte cheie: problemă, strategii. rezolutive,
raţionament inductiv, raţionament deductiv.
Bibliografie:
Capitolul 9: Rezolvarea de probleme şi raţionamentul din: Miclea, M. (1994), Psihologie
Cognitivă. Ed. Gloria. Cluj-Napoca

VII. Modul de evaluare:

Examinare: Nota finală se compune din 70% (7 puncte) examen şi 30% (3 puncte) un proiect
şi activitatea de seminar. Proiectul va fi anunţat la jumătatea semestrului, urmând a fi predat la
finele lui.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

• Activităţile solicitate studenţilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota


finală. Sarcinile de lucru pe parcursul semestrului trebuie predate la termenele fixate de
către cadrul didactic şi comunicate din timp. Lucrările (proiectele, referatele, reaction
paper, etc.) predate după termenul fixat nu se iau în considerare.
• Studenţii care susţin examene de mărire de notă sau restante trebuie să prezinte toate
sarcinile aferente cursului.
• Fraudarea examenului sau a sarcinilor de lucru de pe parcursul semestrului se penalizează
prin exmatriculare.
• Discuţiile sau colaborările în timpul examenelor se sancţionează cu nota 1. Nepredarea
lucrării scrise de către un student care se prezintă la examen este sancţionată cu nota 1.
• Contestarea notei primită la un examen, se face în scris, la secretariatul facultăţii, în
termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor. Nota finală la disciplina respectivă este cea
obţinută în urma contestaţiei.

IX. Bibliografie opţională

David, D. (2000). Implicit memory; Remarks after a deccenium of disputes. Erdely Pszichologiai
Szemle, 2, 49-64.
Eysenck, M.W.; Keane, M.T. (1996), Cognitive Psychology, Psychology Press
Ionescu, T. (2004) Categorizare şi inhibiţie cognitivă la copiii de vârstă preşcolară
Cogniţie, Creier, Comportament, 3-4, 255-267.
McClelland, J.L & Rumelhart, D.E. (1988), Exploration in the Parallel Distributed Processing:
A Handbook of Models, Programs and Exercises, Cambridge MIT Press
Neisser, U. (1967) Cognitive Psychology, New York, Appleton
Newell, A. and Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall.
Opre, A. (2000). Subliminal perception: methodological requirements. Cogniţie, Creier,
Comportament, 4, 329-345.
Opre, A.(1999). Neurobiologia inconştientului Cogniţie, Creier, Comportament, 4, 420-432.
Opre, A. & Miu A. (2001). Multiple memory systems and consciousness: a neurocognitive
model, Cognition, Brain and Behavior, 2, 193-219.
Sternberg, R. (1999), The Nature of Cognition, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Sternberg, R. J. (1999). Cognitive psychology (2 nd ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace
College Publishers.