Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul Proiectelor

Ce este un proiect?
Un proiect este ceea ce ne ajuta pe noi toti sa rezolvam anumite probleme cat mai organizat si
eficient. In limbajul oamenilor mari, un proiect este un ansamblu de activitati planificate care se adreseaza
unei probleme specifice si care isi propune sa atinga obiective clare, intr-o perioada de timp (are un inceput si
un sfarsit bine determinate). Orice proiect beneficiaza de fonduri limitate.
Pentru a obtine banii necesari realizarii unui proiect trebuie sa pregatim si o propunere sau cerere de
finantare. Aceasta este un document scris prin care solicitantul cere fonduri unui finantator pentru un proiect.
Propunerea de finantare (aplicatie, cerere) trebuie sa contina atat elementele esentiale ale proiectului cat si
acele elemente care pledeaza in favoarea solicitantului.
Ce structura trebuie sa aiba un proiect?
Un proiect se naste atunci cand identificam o problema. e e!emplu o problema este atunci cand
raul care trece prin orasul nostru este plin de gunoaie urat mirositoare. Iarasi in limbajul oamenilor mari,
P"O#$%&A reprezinta ansamblul de factori care impiedica drumul de la o situatie e!istenta la o situatie pe
care ne-o dorim.
Structura proiectului:
In general un proiect are cateva capitole obligatorii'
1. Denumirea proiectului = Titlul
2. Denumirea organiza iei de e!emplu C"T#
$. Director de proiect
%. &dres'( Telefon( )a!( *+mail( Pagina internet daca e!ist'#
,. -dentificarea problemei si descrierea acesteia
.. Misiunea declarat' scopul# organiza iei solicitante
/. Scopurile proiectului i obiecti0ele( stabilite conform te1nicii SM&2T
3. 4rupul int' i num'rul estimati0 al persoanelor beneficiare ale proiectului
5. Principalul rezultat ca urmare a implement'rii proiectului
16. Perioada de timp necesar' pentru implementarea proiectului=&cti0it' i i termene( calendarul
acti0itatilor
11. Parteneri
12. 7ugetul total al proiectului
1$. Metode de monitorizare i e0aluare a rezultatelor
1%. -nformarea beneficiarilor( r'sp8ndirea rezultatelor ob inute
Cum stabilesti titlul proiectului?
1.1 Motto+ul: (i)i conci*i. +"ezuma)i obiectivele si a!a)i-v, asupra proiectului-. Proiectul trebuie intitulat c.t
mai succint (cel mult /0 cuvinte).
1.2 Tipuri de acti0it'9i: Domeniul. 1e pot oferi granturi mici pentru activit,)i de antreprenoriat social 2n
parteneriat cu administra)ia public, local,. Aceste activit,)i pot varia de la' activit,)i de promovare a unui mod
s,n,tos de via),, 3I, &ass-&edia, 4omunicare5 ocrotire a mediului ambiant, activit,)i sportive, cet,)enie
activ,, etc. ac, a)i identificat un alt domeniu, pute)i s,-l descrie)i.
Cum descriem problema?
Se descrie situa)ia din localitatea 2n care tr,i)i (ma!imum 670 cuvinte). escrie)i o necesitate major, a
comunit,)ii voastre pe care ve)i 2ncerca s, o solu)iona)i 2n cadrul acestui proiect. 4are sunt obiectivele pe care
vi le propune)i8 (ma!imum /00 cuvinte 2n 7 puncte de reper). Aceste eseuri vor juca un rol important 2n
evaluarea formularului de aplicare.
Cum alegi obiecti0ele care sa ser0easca scopului propus?
Scopul proiectului 9 se refera la rezolvarea problemei identificate si la munca ce trebuie f,cut, in acest sens.
Scop' Implementarea proiectului spre atingerea obiectivelor sale prin obtinerea de rezultate si utilizarea
eficienta a resurselor.
Scopul trebuie sa fie bine definit( concis si concret, care sa denote rezultatele ce doresc a fi atinse si nu
metodele prin care acestea vor fi atinse. 1copul proiectului este foarte important deoarece trebuie sa transmita
finantatorului rezultatele proiectului si stadiul in care se va afla problema dupa finalizarea proiectului.
Obiectivele specifice permit obtinerea scopului, convertind un plan general 2ntr-o serie de pasi
concreti. Obiectivul general este 2mpartit 2n 6,:,; obiective specifice, formulate astfel 2nc.t rezolvarea lor sa
conduca la realizarea scopului.
:ustificarea proiectului
<ustificarea proiectului este foarte importanta. e multe ori justificarea proiectului reprezinta
argumentul care il convinge pe finantator sa ofere banii necesari realizarii proiectului.
Cum alcatuiesti ec1ipa proiectului?
Pentru a duce la indeplinire activitatile proiectului si a atinge obiectivele propuse avem nevoie de ceea ce
oamenii mari numesc resurse. Acestea sunt de doua feluri'
resurse umane, adica ec=ipa care va lucra in proiect
resurse materiale adica obiectele, uneltele si produsele de care avem nevoie in proiect
Cum planifici acti0itatile proiectului?
Activitatile proiectului reprezinta actiunile intreprinse pentru obtinerea rezultatelor (obiectivelor) proiectului.
Pentru a realiza o planificare eficienta a activitatilor trebuie sa stabilim foarte concret'
$ista activitatilor care trebuie intreprinse5
escrierea completa a acestora5
Ordonarea cronologic, adica in ordinea lor in timp5
Identificarea relatiilor e!istente 2ntre activit,)i5
Identificarea resurselor materiale si umane de care este nevoie pentru realizarea fiecarei activitati5
2ezultatele proiectului:
"ezultatele reprezinta realizarile concrete produse de proiect care duc la starea de fapt pe care ne-am dorit-o
prin scopului proiectului.
4and evaluam un proiect trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte'
*ficacitate adica in ce masura rezultatele obtinute au dus la indeplinirea scopului proiectului5
*ficienta, adica daca rezultatele au fost obtinute cu un cost rezonabil5
2ele0anta adica daca proiectul se ocupa de problemele reale ale beneficiarilor vizati si contribuie pe
termen lung la dezvoltarea comunitatii respective5
Durabilitatea, adica posibilitatea ca beneficiile produse de proiect sa continue dupa incetarea finantarii5
-mpact efectul proiectului asupra comunitatii tinta in ansamblul ei5
2aportarea:
%ste partea finala a unui proiect si este foarte importanta deoarece ea prezinta finantatorului si partenerilor un
rezumat a ceea ce s-a intamplat pe toata perioada proiectului si a gradului de indeplinire a rezultatelor.
1e realizeaza periodic pentru proiecte mai lungi (lunar, la trei luni, > luni, /6 luni)
4uprinde o parte narativa in care se descriu' derularea activitatilor, atingerea obiectivelor, rezultatele
obtinute, probleme intimpinate si solutii5
4uprinde o parte financiara in care se prezinta cum si pe ce s-au c=eltuit banii primiti de la finantator
(U?A3U"A IOA?A
III A A&@