Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1 a PROTOCOLULUI DE COLABORARE dintre:

- Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri i Turism,


- Autoritatea !a"ional# pentru Turism,
- Asocia"ia !a"ional# de Turism Rural Ecolo$ic i Cultural Rom%nia &A!TREC Rom%nia'
- Asocia"ia Cele mai (rumoase )ate din Rom%nia &A()R'
Luna Data Denumire
eveniment
Locul de
desf urare
Descriere eveniment Organizator
mai 10-
12
ZIUA SATULUI
ROM!S"#
edi$ia %
Pia a Unirii, Cluj
Napoca
Srbtoarea na ional a satului romnesc.
Evenimentul urea!a " !ile , au loc tar#uri si
e$po!itii tematice - tr# e trai ii, me%te%u#uri,
prouse populare romne ti %i buctria traitionala.
Participa peste "0 e comune, 10 jue e, me teri
populari, &orma ii e mu!ica populara si ansuri
populare, invitati sate in Europa ' (ranta, )talia,
*ermania, +el#ia
,(S- '
,socia ia
CE.E /,)
(-U/0,SE
S,1E 2)N
-0/,N),
)unie
23,
"0
Sr&toarea Teilor#
edi$ia '(
.uncavi a, ju.
1ulcea
Cea mai mare srbtoare rural a jue ului 1ulcea.
4ntr-un spa iu ct mai lar#, natural cu acces &acil
turi tilor, special amenajat, se es& oar 5n !ilele e
smbt i uminic cele mai apropiate e S&. Petru
i Pavel 623 iunie7, un eveniment 5nc8inat teilor i
mierii e albine, o&ran aus acestor bo# ii a&late
5n teritoriul aministrativ al comunei 6cea mai mare
pure e tei in Europa, a&lat 5n Parcul Na ional
/un ii /cinului, in care 9:00 8a se a&l 5n teritoriul
aministrativ al comunei7. Cet enii comunei e$pun
cu vn!are prouse reali!ate e ei; 5mpletituri in
papur i stu&, miere e albine, brn!eturi, prouse
#astronomice, prouse arti!anale, vin, uic, pe te,
etc.
,(S-
)ulie <,= )estivalul
Slnicului#
edi$ia *%
/n!le ti,
jue ul +u!u
Srbtoare re#ional, promovea! traitii si
obiceiuri, cntecele populare, meserii traitionale '
oieritul, prouse traitionale, spectacole populare
,(S-
19-
20
edee de la
+olovragi
Polovra#i, ju.
*orj
Una intre cele mai vec8i srbtori ale -omniei,
cea mai mare in 0ltenia ' este recunoscut cel mai
pitoresc blci > tr# ancestral. Neeea e S&ntul )lie
' se es&asoara pe o perioaa e = !ile, &iecare !i
are un anumita tematica ' traitii, prouse
traitionale, ansuri populare, obiceiuri, etc.
,(S-
2<-
2?
Sr&toarea Fii
Satului# editia ',
Poiana Stampei,
ju. Suceava
(estival e trai ii i obiceiuri bucovinene, tar# e
prouse traitionale, #astronomie, spectacole
,(S-
20-
21
Trgul de fete de pe
Muntele Gina
,vram )ancu,
ju. ,lba
Evenimentul este or#ani!at in a treia uminica a lunii
iulie. Pe vremuri, ritualul incepea sambata seara,
can se aunau &eciorii. Peste noapte, tinerii cantau
si beau tuica. )n !ori, apareau &etele si nevestele, si
toata petrecerea se muta pe creasta *aina. 2ansul
era obli#atoriu, ca &lacaii sa vaa ca &ata nu
sc8iopata. Se in&iripa si ne#otul; upa locul e
obarsie, ne#ustorii vineau &ie cirese si miere, &ie
,(S-