Sunteți pe pagina 1din 16

Sisteme electroenergetice

CARACTERISTICI GENERALE ALE


SISTEMELOR ELECTROENERGETICE
CUPRINS
INTRODUCERE 2
Obiective 2
Organizarea sarcinilor de lucru 2
Lecia 1
DEFINIREA I STRUCTURA SISTEMULUI
ELECTROENERGETIC
3
Exemplu ilustrativ 8
Lecia 2
CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE I
CERINE IMPUSE SISTEMELOR
ELECTROENERGETICE
9
Exemple ilustrative 15
TEST DE AUTOEVALUARE 13
REZUMAT 14
Rezultate ateptate 14
Termeni eseniali 14
Recomandri bibliogra!ice 15
TEST DE EVALUARE 16
1
CURSUL
1
Sisteme electroenergetice
INTRODUCERE
"istemul electroenergetic #"EE$ este !ormat din elemente tri!azate care asigur
producerea% transportul% trans!ormarea% distribuia i alimentarea cu energie electric a
consumatorilor& "istemul electroenergetic% ca i component a sistemului energetic% prezint o
serie de trsturi speci!ice% particulare care determin modele i te'nici de studiu speci!ice&
(n cadrul unui sistem electroenergetic se pot selecta dou componente principale)
Reeaua pasiv sau reeaua de transport i distribuie a energiei electrice% !ormat din
linii electrice tri!azate i trans!ormatoare% conectate la borne con!orm sc'emei de
conexiuni*
Reeaua elementelor dinamice% !ormat din elemente active) generatoare sincrone i
receptoarele de energie electric #consumatori$&
+roiectarea% exploatarea i conducerea operativ a sistemelor electroenergetice au ca
principal obiectiv asigurarea !uncionrii sigure din punct de vedere te'nic% la un nivel de
calitate a energiei electrice corespunztor i e!iciente din punct de vedere economic&
Obi!"i#
O$%&'i(&$& )&$!i'i*+$ , *-!$-

2
,e!inirea noiunii de sistem electroenergetic # "EE$ i evidenierea elementelor -
instalaiilor componente&
+rezentarea i identi!icarea elementelor de baz ale unui sistem electroenergetic% .n
special a reelelor de transport i distribuie a energiei electrice&
Exempli!icarea i precizarea datelor relevante re!eritoare la "istemul
electroenergetic din Rom/nia&
Evidenierea caracteristicilor particulare ale sistemelor electroenergetice&
+rezentarea i sublinierea cerinelor impuse .n !uncionare ale sistemelor
electroenergetice&
+arcurgei cele dou lecii ale cursului&
0rmrii exemplul ilustrativ&
1ixai principalele idei ale cursului% prezentate .n rezumat&
2ompletai testul de autoevaluare&
Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevaluare este de 15 minute&
Sisteme electroenergetice
DEFINIREA I STRUCTURA SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
D.i'i$& )i)"/-*-i *!"$+'$%"i!0 I')"&*&1ii , 2$+,-!$ & '$%ii *!"$i!0
I')"&*&1ii , "$&')2+$" 3i ,i)"$ib-1i & '$%ii *!"$i!0 I')"&*&1ii , -"i*i(&$ & '$%ii
*!"$i! 3i &-4i*i&$
3oiunea de sistem cunoate o larg utilizare .n diverse domenii& (n sens general% un
sistem se de!inete ca !iind o grupare de elemente organizate ast!el .nc/t s execute% la
comand% o !uncie determinat& ,e!iniia .nglobeaz o mare varietate de sisteme) !izice
#sisteme de telecomunicaii% de transport% procese de !abricaie$% economice #distribuirea de
produse% servicii$ sau biologice&
"istemul energetic reprezint ansamblul activitilor de producere% transport i
consum a energiei de toate !ormele% organizate pe un anumit teritoriu& "ub acest ultim aspect%
se poate vorbi despre sisteme energetice regionale% naionale i continentale& +roducerea si
consumul de energie sunt procese de trans!ormare a energiei dintr4o !orm .n alt !orm&
Energia primar reprezint !orma sub care energia se gsete .n natur) energia
combustibililor !osili% energia 'idraulic a apei% energia eolian% energia solar% energia
nuclear&
Energia util denumete !ormele sub care omul utilizeaz energia% di!erite de !ormele
.n care aceasta se gsete .n natur) energia termic% energia mecanic% energia radiant%
energia c'imic&
(n procesul de trans!ormare a !ormelor de energie primar .n energie util se
utlilizeaz !orme de energie intermediar% cum este energia electric cu o serie de proprieti
care devin avanta5e !a de alte !orme de energie)
"e obine uor din alte !orme de energie*
"e trans!orm uor i cu randamente ridicate .n alte !orme de energie*
"e transmite economic i practic instantaneu la distane mari*
Este o !orm de energie curat% !r impact ma5or asupra mediului ambiant*
"e distribuie la un numr mare de consumatori de puteri di!erite cu a5utorul reelelor
electrice&
Energia electric este !orma de energie intermediar care se poate trans!orma .n
toate !ormele de energie util&
6
Lecia 1
Sisteme electroenergetice
"istemul electroenergetic #"EE$ reprezint o component a sistemului energetic care
cuprinde ansamblul activitilor de producere% transport% trans!ormare% distribuie i utilizare a
energiei electrice i este !ormat din urmtoarele mari pri)
7nstalaii electrice de producere a energiei electrice adic centralele electrice*
7nstalaii electrice de transport i distribuie a energiei electrice adic reelele de
transport i distribuie*
7nstalaii de utilizare a energiei electrice sau consumatorii electrici*
7nstalaii auxiliare&
I')"&*&1ii *!"$i! , 2$+,-!$ & '$%ii *!"$i!
Energia electric se produce .n centrale electrice care reprezint un complex de
instalaii care trans!orm o !orm de energie primar .n energie electric& (n !unctie de sursa
de energie primar% principalele tipuri de centrale electrice sunt) centrale termoelectrice%
centrale 'idroelectrice i centrale nuclearoelectrice& (n prezent sunt utilizate tot mai mult
centralele eoliene i !otovoltaice precum i energia din biomas% mai ales .n zonele izolate
#surse de energie regenerabil$&
2entralele termoelectrice #2TE$ produc energie electric sau energie electric i
termic prin trans!ormarea energiei c'imice a combustibililor #crbuni% gaze naturale%
combustibil lic'id% deeuri$ .n energie termic i a energiei termice .n energie mecanic% pe
baza unui lan de trans!ormri&
Trans!ormarea energiei mecanice .n energie electric se !ace% cu randamente !oarte
bune .n generatoare electrice sincrone i care reprezint mainile de baz ale centralelor
electrice&
2entralele 'idroelectrice #28E$ utilizeaz ca resurse energetice primare cderile de
ap naturale sau arti!iciale% mareele i valurile% trans!orm/nd energia 'idraulic a acestora .n
energie electric prin intermediul energiei mecanice&
2entralele nuclearo4electrice #23E$ dein .n prezent o pondere de 19: din totalul
energiei electrice produse .n lume dar .ntr4o serie de ri% cea mai mare parte a energiei
electrice se produce pe aceast cale #1rana 98:$& +rincipala atracie ctre energia nuclear
rezid .n marea intensitate energetic a combustibilului nuclear&
Energia solar se utilizeaz pentru producerea energiei electrice pe mai multe !iliere&
;a nivelul 'eliocentralelor se produce cldur i apoi% prin evaporarea apei% abur& Energia
electric este produs .n continuare pe baza lanului de conversie clasic al centralelor
termoelectrice& (n cazul instalaiilor !otovoltaice% acestea sunt ec'ipate cu !otocelule sau
generatoare termoelectrice sau termoionice&
0tilizarea energiei eoliene pentru producerea energiei electrice a devenit o soluie de
interes dup criza energetic din anii <9=&
+uterea instalat total a centralelor electrice din "E3 la =1&11&2=11 a !ost de 21 4=5
>?% din care 6=: .n centrale 'idroelectrice% 9: .n centrale nucleare i 5@: .n centrale
termoelectrice% con!orm tabelului 1&1&
4
Ti2-* !'"$&*i P-"$ i')"&*&"5 6M78
2entrale termoelectrice #crbune$ 9141
2entrale 'idroelectrice A511
2entrale termoelectrice #'idrocarburi$ 5564
2entrale nuclearelectrice 1416
2entrale eoliene i biomas 8=A
T+"&* 2149:
Sisteme electroenergetice
Tab.1.1. Puterea instalat a centralelor electrice n Romnia
I')"&*&1ii *!"$i! , "$&')2+$" 3i ,i)"$ib-1i & '$%ii *!"$i!
2ondiiile necesare pentru construcia centralelor electrice c/t i plasarea nodurilor de
racord la "EE% determin existena unor distane mari .ntre locurile de producere i cele de
consum ale
energiei
electrice&
Fig.1.1. Elementele de baz ale unui sistem electroenergetic
(n aceste condiii se impune construcia reelelor electrice% care asigur trans!erul
energiei de la surs spre consumatori& Energia electric produs .n centrale este transmis spre
consumatori prin reele electrice% constituite din linii electrice% staii de trans!ormare% staii de
conexiuni i posturi de trans!ormare&
Transmiterea energiei electrice spre consumatori se !ace la di!erite niveluri de tensiune
stabilite pe baza unor criterii te'nico4economice& Tensiunile nominale% standardizate .n
Rom/nia% .ntre !azele reelelor de curent alternativ sunt) =%4 BC% A BC% 1= BC% 2= BC% #65$ BC%
11= BC % 22= BC% 4== BC% 95= BC&
5
L
e
c
i
a
1
D"
D"
>icro D"
Si)"/ *!"$i! ,
2-"$ 6, "$&')2+$"8
Si)"/ *!"$i! ,
,i)"$ib-1i
24 BC
#>T$
4== BC
#17T$
4== BC
#17T$
22= BC
#7T$
24 BC
#>T$
4== BC
#17T$
22= BC
#7T$
11= BC
#7T$
2onsumator
industrial
11= BC
#7T$
1= BC
#>T$
2onsumator
industrial
=%4 BC
#ET$
2onsumatori
rezideniali
2onsumatori
comerciali
4== BC
#17T$
;T ;T
;T
;2
"TE
"TE
"T2
"T2 "T2
"T
+T
;2
;,
;,
+T
Sisteme electroenergetice
;iniile electrice se .mpart% din punct de vedere al scopului pentru care au !ost
construite .n)
;inii electrice de transport #;T$% utilizate pentru ve'icularea unor puteri electrice
importante #de ordinul >?$ la distante relativ mari& (n ara noastr% transportul energiei
electrice se !ace la tensiuni nominale de 22= BC% 4== BC% 95= BC& 0ltimele dou valori
corespund nivelului de !oarte .nalt tensiune #17T$% la care este ridicat tensiunea cu
a5utorul staiilor de trans!ormare de evacuare #"TE$ amplasate .n vecintatea centralelor
electrice&
;inii electrice de distributie #;,$% cu o con!iguraie mai complex i destinate
ve'iculrii unor puteri relativ reduse% pe distane scurte i la un ansamblu limitat de
consumatori& ;iniile de distribuie a energiei electrice sunt cu tensiuni nominale de =%4
BC% A BC% 1= BC% 2= BC % 11= BC&
(n apropierea marilor concentrri de consum sunt amplasate staiile de trans!ormare i
conexiune #"T2$& 2u a5utorul autotrans!ormatoarelor 17TF7T #4==411= BC$ se transmite
energia .n reeaua de distribuie care !uncioneaz la .nalt tensiune #7T$&
;a liniile electrice de .nalt tensiune sunt racordate staiile de trans!ormare #"T$% .n
care are loc cobor/rea nivelului de la .nalt tensiune la medie tensiune& 2u a5utorul liniilor
electrice de distribuie de medie tensiune #>T$ 4 A BC% 1= BC% 2= BC sunt alimentai
consumatorii de medie tensiune& >a5oritatea consumatorilor sunt alimentai la 5oas tensiune
#ET$ - =%4 BC% prin intermediul posturilor de trans!ormare #+T$ racordate la liniile de
distribuie de medie tensiune&
;a s!/ritul anului 2=11% la nivelul "2 Transelectrica "G% capacitatea staiilor electrice
.nsuma 65 85= >CG iar lungimea total a liniilor electrice de transport era de 8@62 Bm
#Tab&1&2&$&
T')i-'&
6;V8
S"&1ii , "$&').+$/&$ Li'ii *!"$i!
&$i' 6LEA8
6;/8
S"&1ii 6'$08 U'i"51i ,
"$&').+$/&$
6'$08
P-"$
'+/i'&*5
6MVA8
95= 1 2 125= 155
4== 6A 2
2=
2@
5==
4==
25=
49=4
22= 42 2
81
1
4==
2==
1==
4=65
11= 4 4 4 68
Total 9@ 169 6585= 8@62
Tab.1.2. Staii i linii electrice a!late n e"#loatarea
S$ Transelectrica S% la s!ritul anului 2&11
I')"&*&1ii , -"i*i(&$ & '$%ii *!"$i!
7nstalaiile de utilizare a energiei electrice sunt cunoscute sub denumirea de
receptoare electrice& 0n grup de receptoare legate printr4un scop te'nologic !uncional poart
denumirea de consumator electric& Gnsamblul instalaiilor electrice de distribuie i utilizare
a!erente unei instituii% societi comerciale sau colectiviti poart denumirea de zon de
consum& Receptoarele de energie electric din cadrul sistemelor electrice complexe pot avea o
mare diversitate de caracteristici i pot !i alimentate din reelele de 5oas sau de .nalt
A
Sisteme electroenergetice
tensiune& Receptoarele de energie nu se iau .n considerare .n mod individual ci se constituie .n
grupuri de receptoare tri!azate alimentate de pe barele de .nalt tensiune i !ormeaz
consumatorul complex sau sarcina electric complex&
I')"&*&"ii &-4i*i&$
,in aceast categorie !ac parte instalaii cu !uncii de )
asigurare i meninere a continuitii alimentrii cu energie electric a consumatorilor*
asigurare i meninere a calitii energiei electrice)regla5ul !recvenei% regla5ul tensiunii%
atenuarea regimurilor dezec'ilibrat si armonic*
asigurarea repartiiei economice a puterii) controlul i regla5ul puterilor*
protecie a personalului .mpotriva electrocutrii&
"istemul electroenergetic reprezint o component a sistemului energetic care cuprinde
ansamblul activitilor de producere% transport% trans!ormare% distribuie i utilizare a energiei
electrice0
2omponentele principale ale sistemului electroenergetic sunt constituite din instalaii
complexe)
7nstalaii electrice de producere a energiei electrice*
7nstalaii electrice de transport i distribuie a energiei electrice*
7nstalaii de utilizare a energiei electrice*
7nstalaii auxiliare&

9
2O32;0H77
Sisteme electroenergetice
EXEMPLU ILUSTRATIV
Fig. 1.2. 'arta Sistemului electroenergetic din Romnia
7n 1ig& 1&2& se prezint Reeaua Electric de transport a energiei electrice din Rom/nia%
con!orm datelor actualizate ale 2ompaniei 3aionale de Transport a Energieri Electrice -
TRG3"E;E2TR72G&
2ompania TRG3"E;E2TR72G este operatorul de transport si de sistem din Romania i are
.n competen)
Gdministrarea si operarea sistemul electric de transport si asigura sc'imburile de
electricitate intre tarile Europei 2entrale si de Rasarit% ca membru al E3T"O4E #Reteaua
Europeana a Operatorilor de Transport si "istem pentru Energie Electrica$&
Responsabilitatea pentru transportul energiei electrice% !unctionarea sistemului si a pietei%
asigurarea sigurantei "istemului Electroenergetic 3ational #"E3$& ,e asemenea reprezint
principala legatur dintre cererea si o!erta de electricitate% ec'ilibrind permanent productia
de energie cu cererea&
8
Sisteme electroenergetice
CARACTERISTICI TEHNICO-ECONOMICE I CERINE IMPUSE
SISTEMELOR ELECTROENERGETICE
C&$&!"$i)"i!i "<'i!+-!+'+/i! &* )i)"/*+$ *!"$+'$%"i!0 C$i'1 i/2-)
=' .-'!1i+'&$& )i)"/*+$ *!"$+'$%"i!0
"istemul electroenergetic% ca parte component a sistemului energetic% la r/ndul lui
subsistem al eco4socio4sistemului naional% prezint o serie de trsturi particulare care
determin abordri i te'nici de studiu speci!ice)
"istemul electroenergetic !ace parte din categoria sistemelor de dimensiuni mari% cu
structur complex din punct de vedere al extinderii .n spaiu dar i al interaciunii
continue .ntre subsistemele componente&
Reeaua electric de transport cuprinde sute de noduri la care sunt racordate centralele
electrice i zonele de consum&
,istanele de transport a energiei electrice de la generatoarele centralelor electrice la
consumatori depesc uneori sute sau mii de Bilometri*
;a procesul complex de producere% trans!ormare% transport% distribuie i consum a
energiei electrice particip un numr !oarte mare de elemente dinamice #turbine%
generatoare% motoare$ i statice #trans!ormatoare% linii electrice aeriene i subterane$&
Extinderea "EE implic e!orturi economice !oarte mari precum i o durat mare de
execuie a obiectivelor% de ordinul lunilor sau anilor& +roiectarea i exploatarea
sistemelor electroenergetice sunt aciuni interdependente% "EE !iind .ntr4o permanent
dezvoltare i modernizare& +rin urmare% proiectarea "EE nu se re!er doar la
plani!icarea unor noi instalaii ci la soluii de dezvoltare i utilizare optim a
instalaiilor existente& ,e asemenea% exploatarea "EE nu se re!er la un sistem !inalizat
ci la unul a!lat .ntr4o continu dinamic&
+rodusul "EE% energia electric% nu se poate .nmagazina .n cantiti practic utile i ast!el
este necesar ca .n !iecare moment consumul s !ie corespunztor asigurat de producie&
Glimentarea zonelor de consum trebuie asigurat .n mod continuu iar calitatea
energiei electrice este necesar a !i meninut la un nivel corespunztor pentru a satis!ace
necesitile utilizatorilor& 2ategoriile i clasele consumatorilor precizeaz cu exactitate
@
Lecia 2
Sisteme electroenergetice
exigenele care determin soluia de alimentare% nivelul de rezervare i condiiile
speciale de .ncadrare .n sistem&
2onsiderentele de ordin te'nic i economic impun necesitatea conducerii
optimale a sistemelor electroenergetice& ,intre !unciile i activitile conducerii
operative a "EE% optimizarea regimurilor de !uncionare are o importan
deosebit% av/nd .n vedere necesitatea utilizrii e!iciente a resurselor energetice
disponibile&
C$i'1 i/2-) i' .-'!1i+'&$& SEE
E4i%'1& !+')-/&"+$i*+$ =' !& ! 2$i#3" )i%-$&'1& =' &*i/'"&$ 3i !&*i"&"&
'$%ii *!"$i!
Glimentarea cu energie electric poate !i privit ca un serviciu prestat% iar energia
electric ca un produs distribuit de !urnizori consumatorilor& 3ivelul de calitate al energiei
electrice este un rezultat al in!luenelor reciproce !urnizor4consumator% !iecare dintre pri
!iind .n acelai timp element perturbat i perturbator& "ub acest aspect% responsabilitile
!iecreia dintre pri sunt stabilite prin cauze contractuale&
+reteniile consumatorilor se re!er la satis!acerea urmtoarelor cerine)
C+'"i'-i"&"& =' &*i/'"&$& !- '$%i *!"$i!5& "atis!acerea acestei cerine
.nseamn a asigura alimentarea practic !r intrerupere sau la un nivel de intrerupere admis a
consumatorilor% indi!erent de regimul sau starea sistemului&
0n "EE trebuie ast!el proiectat inc/t sa !ie puin probabil ca un consumator s !ie
lsat !r alimentare& Gsigurarea continuitii .n alimentarea cu energie electric este .n mare
parte o problem de con!iguraie a reelelor electrice i de siguran .n !uncionare a
elementelor de sistem% adaptate cerinelor i categoriilor de consumatori deservii&
C&*i"&"& '$%ii *!"$i!& 3ivelul de calitate al energiei electrice este apreciat prin
intermediul unor indicatori specializai .n !uncie de respectarea condiiilor re!eritoare la
caracteristicile undei de tensiune& Exist urmtoarele perturbaii i eventualele lor combinaii
care a!ecteaz calitatea energiei electrice)
1& Cariaiile de !recven& (n regim normal de !uncionare% variaiile de !recven sunt
datorate regla5ului realizat la nivelul "E3 ce nu poate !i in!luenat prin aciuni locale&
2on!orm normelor% calitatea energiei electrice la bornele unui consumator este
admisibil% din punct de vedere al !recvenei dac)
adm nom
! ! ! =
#1&1$
.n care)
( )
nom adm
! ! = : 5 % = 2 % =
#1&2$
unde)
!
4 !recvena tensiunii la bornele consumatorului #8z$*
nom
!
4 !recvena nominal #egal .n Europa cu 5= 8z$*
adm
!
4abaterea de !recven admisibil !a de valoarea nominal #8z$*
2& Cariaiile amplitudinii undei de tensiune& 2alitatea energiei electrice la bornele
consumatorului este admisibil% din punct de vedere al tensiunii% dac)
adm nom
( ( ( =
#1&6$
in care)
( )
nom adm
( ( = : 1= 2
#1&4$
unde)
( 4 tensiunea la bornele consumatorului #C$*
nom
(
4 tensiunea nominal #C$ *
1=
Sisteme electroenergetice
adm
(
4abaterea de tensiune admisibil !a de valoarea nominal #C$*
Gbaterea admisibil de tensiune di!er .n !uncie de nivelul tensiunii i de tipul
consumatorului&
6& >odi!icarea !ormei de und a tensiunii& Regimul de !uncionare al "EE .n care undele
de tensiune i de curent sunt periodice iar cel puin una dintre ele este nesinusoidal se
numete regim de!ormant&
2urbele nesinusoidale de tensiune i curent conin% pe l/ng oscilaia !undamental o
serie de oscilaii parazite numite armonici superioare sau in!erioare& Regimul de!ormant este
produs de elemente de!ormante 4 redresoare% trans!ormatoare% alte elemente neliniare 4 !iind
apoi propagat i ampli!icat prin reelele electrice de transport i distribuie& 2erina de puritate
a undei de tensiune presupune lipsa armonicilor de tensiune sau limitarea acestora la un nivel
redus&
4& 3esimetria sistemului tri!azat& 1uncionarea "EE .n regim nesimetric este provocat de
gradul de .ncrcare inegal al celor trei !aze ale sistemului& 3e.ndeplinirea condiiilor de
nesimetrie a sistemului tri!azat de tensiuni sau existena unei reele dezec'ilibrate conduce la
regimuri nesimetrice% caracterizate prin apariia unor componente de secven invers sau
'omopolar a tensiunilor de !az i a curenilor din reea&
E.i!i'1& !+'+/i!5 =' .-'!1i+'&$
Gv/nd .n vedere amploarea c'eltuielilor anga5ate .n "EE .n procesul de producere%
transport i distribuie a energiei% se urmrete realizarea unor c'eltuieli minime i obinerea
unor randamente optime% dictate de necesitatea utilizrii e!iciente a resurselor energetice
disponibile& "atis!acerea acestei cerine se obine prin adoptarea urmtoarelor msuri)
Reducerea la maxim a c'eltuielilor de investiii cu respectarea .ns a restriciilor de
siguran .n alimentare i de calitate a energiei electrice&
Reducerea pierderilor de putere pe elementele de sistem prin alegerea unor aparate i
instalaii cu randamente ridicate i exploatarea raional a acestora&
,eterminarea prin calcul a unor regimuri optime de !uncionare i obinerea unui set de
valori pentru mrimile variabile care optimizeaz o !uncie criteriu&
C$i'1 !+*+%i! 3i , i'"%$&$ =' !+-)+!i+-)i)"/
0tilizarea pe scar larg a energiei reprezint o problem acut pentru mediul
.ncon5urtor% sntatea populaiei i a organismelor vii& (n urma arderii combustibilului din
centralele electrice se dega5 .n atmos!er cantiti mari de substane nocive&
,ei nu constituie surse de poluare ma5or cum sunt alte instalaii energetice% de
exemplu centralele termoelectrice% reelele electrice prezint o serie de in!luene negative
asupra mediului .ncon5urtor pe .ntreaga lor durat de via& 1ormele de mani!estare a
impactului reelelor electroenergetice asupra mediului .ncon5urtor pot !i de natur)
!izic% prin ocuparea terenului% de!riarea vegetaiei% !ragmentarea 'abitatelor*
electromagnetic% prin e!ectele c/mpului magnetic i electric asupra
organismelor vii i sistemelor de tele!onie% radio i TC*
sonor% prin zgomote produse de !uncionarea reelei sau de !enomenul corona*
mecanic% prin pericol .n zone de traversri ale cilor de comunicaie*
c'imic% prin generarea de ozon i oxizi de azot datorit !enomenului corona*
11
Sisteme electroenergetice
C&$&!"$i)"i!i* "<'i!+-!+'+/i! 3i !$i'1* i/2-) )i)"/*+$ *!"$+'$%"i! )
$.$5 *&>
2omplexitatea sistemului% .n ceea ce privete dimeniunile% structura i e!orturile te'nice i
economice de proiectare% dezvoltare i exploatare
2erinele impuse .n !uncionarea sistemelor electroenergetice re!eritoare la asigurarea
continuitii .n alimentarea cu energie electric a consumatorilor% calitatea energiei
electrice% e!icienei economice i restriciilor privind sursele de energie i ecologice&
12
2O32;0H77
Sisteme electroenergetice
TEST DE AUTOEVALUARE
18 Energia electric are urmtoarele proprieti)
a$ "e transmite economic i practic instantaneu la distane mari* ,a F 3u
b$ Este o !orm de energie primar* ,a F 3u
c$ Este o !orm de energie curat% !r impact ma5or asupra mediului ambiant* ,a F 3u
d$ Este o !orm de energie util* ,a F 3u
28 "istemul electroenergetic #"EE$ este !ormat din urmtoarele pri)
a$ 2entralele electrice* ,a F
3u
b$ Reelele de transport i distribuie* ,a F 3u
c$ 2onsumatorii electrici* ,a F 3u
d$ 7nstalaii auxiliare* ,a F 3u
38 Transportul energiei electrice se !ace la tensiuni nominale de)
a$ 1= BC% 2=BC* ,a F 3u
b$ 11= BC* ,a F 3u
c$ 22= BC% 4==BC% 95= BC* ,a F 3u
48 2ontinuitatea .n alimentarea cu energie electric se re!er la)
a$ Dradul de .ncrcare a !azelor "EE* ,a F 3u
b$ 7mpactul instalaiilor de producere a energiei asupra mediului* ,a F 3u
c$ Glimentarea !r .nterupere a consumatorilor* ,a F 3u
:8 7nstalaiile auxiliare din "EE asigur)
a$ modi!icarea nivelului de tensiune* ,a F 3u
b$ conversia energiei eoliene .n energie electric* ,a F 3u
c$ continuitatea alimentrii cu energie electric a consumatorilor* ,a F 3u
d$ repartiia economic a puterii* ,a F 3u
16
(ncercuii rspunsurile corecte la
urmtoarele .ntrebri&
GTE3I7E) la aceeai .ntrebare pot exista
unul% niciunul sau mai multe rspunsuri corecteJ
Tim# de lucru) 1* minute
Sisteme electroenergetice
G$i*& , #&*-&$> 1-a% c* 2-a%b?c%d* 3-c* 4-c* :-c% d&
REZUMAT
K .n Lecia 1 sunt de!inite noiunile de sistem electroenergetic% elementele de baz i
instalaiile componente& ,e semenea sunt exempli!icate datele relevante re!eritoare la
"istemul electroenergetic din Rom/nia&
K .n Lecia 2 sunt prezentate caracteristicile particulare precum i cerinele impuse .n
!uncionare ale sistemelor electroenergetice) continuitatea .n alimentarea cu energie
electric% calitatea energiei electrice% e!iciena economic% cerine ecologice&
14
,up studierea acestui modul% trebuie
cunoscute)
3oiunea de sistem electroenergetic%
instalaiile i elementele de baz
componente precum i rolul acestora .n
cadrul sistemului*
2aracteristicile te'nico4economice
speci!ice sistemelor electroenergetice
precum i cerinele impuse .n
!uncionarea sistemelor electroenergetice)
continuitatea .n alimentarea cu energie
electric% calitatea energiei electrice%
e!iciena economic% cerine ecologice&
TER>E37
E"E3I7G;7
Sistem electroenergetic +SEE, 4 ansamblul activitilor de producere%
transport% trans!ormare% distribuie i utilizare a energiei electrice&
-nstalaie electric de #roducere a energiei electrice . complex de
instalaii care trans!orm o !orm de energie primar #combustibili
!osili% 'idraulic% eolian% nuclear% solar$ .n energie electric&
Reea electric de trans#ort i distribuie 4 asigur trans!erul energiei
electrice de la surse spre consumatori i este compus din linii
electrice% staii de trans!ormare% staii de conexiuni i posturi de
trans!ormare&
$alitatea energiei electrice 4 caracteristic a energiei electrice.
3ivelul de calitate al energiei electrice este apreciat prin intermediul
indicatorilor specializai .n !uncie de respectarea condiiilor
re!eritoare la proprietile undei de tensiune&
E!iciena economic a SEE 4 realizarea unor c'eltuieli minime i
obinerea unor randamente optime% dictate de necesitatea utilizrii
e!iciente a resurselor energetice disponibile&
REH0;TGTE GLTE+TGTE
Sisteme electroenergetice
R!+/&',5$i bib*i+%$&.i! )-2*i/'"&$
15
+entru o detaliere suplimentar a aspectelor prezentate .n acest curs se
recomand parcurgea urmtoarelor re!eine bibliogra!ice)
M1N Oic ,&% Sisteme in!ormatice moderne n electroenergetic& Editura
0niversitii P+etru >aiorQ din T.rgu >ure% 2==5&
M2N 3eme% >&% Sisteme electrice de #utere& Editura +olite'nica% Timioara% 1@@8
M6N Eremia% >&% 2riciu% 8&% 0ngureanu% O&% Oulac% 2&% %naliza asistat de
calculator a regimurilor sistemelor electroenergetice. /etode. %lgoritmi&
%#licaii. Editura Te'nic% Oucureti% 1@85&
M4N +otolea% E&% Tudose% >&% Sisteme electroenergetice& 0niversitatea
R+olite'nicaQ Oucureti% 1@88&
M5N Sundur% +& Po0er S1stem Stab1lit1 and $ontrol& >c4DraT48ill% 7nc&% 1@@4
Sisteme electroenergetice
TEST DE EVALUARE
18Energia primar reprezint)
a$ energia util la consumator* ,a F 3u
b$ energia electric din reelele electrice de transport i distribuie ,a F 3u
c$ energia combustibililor% eolian i 'idraulic ,a F 3u
28 Elementele de baz ale unui "EE sunt)
a$ receptoarele electrice* ,a F 3u
b$ instalaiile auxiliare* ,a F 3u
c$ liniile electrice de transport a energiei electrice* ,a F 3u
38 2ompania TRG3"E;E2TR72G este)
a$ Operatorul de transport i de sistem din Rom/nia* ,a F 3u
b$ O companie de producere a energiei pe baz de combustibil nuclear* ,a F 3u
c$ O companie de distribuie i !urnizare a energiei electrice* ,a F 3u
d$ O central 'idroelectric* ,a F 3u
487nstalaiile de transport a energiei electrice includ)
a$ 2entrale nuclearo4electrice* ,a F 3u
b$ ;inii electrice de distribuie* ,a F 3u
c$ "taii de trans!ormare a tensiunii* ,a F 3u
d$ ;inii electrice de transport* ,a F 3u
:8 2alitatea energiei electrice este admisibil% dac)
a$
( )
nom adm
( ( = : 1= 2
* ,a F 3u
b$
( )
nom adm
( ( = : 6 1
* ,a F 3u
c$
( )
nom adm
( ( = : 2= 2
* ,a F 3u
G$i*& , #&*-&$> 1-c 2-c 3-a 4-c% d* 5-a&
1A
(ncercuii rspunsurile corecte la
urmtoare .ntrebri&
GTE3I7E) la aceeai .ntrebare pot exista
unul% niciunul sau mai multe rspunsuri corecteJ
Tim# de lucru) 1* minute