Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCIUNI PENTRU AUTORI

Aspecte generale

Revista Studii de tiin i Cultur, editat de Universitatea de est !asile "#ldi$ din
Arad, apare trimestrial. Revista este evaluat de Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din
nvmntul Superior i clasificat n cate!oria %&' c#d CNCSIS (()' n perioada "##$%"#&&, Revista
stiinti*ica evaluata si clasi*icata de CNCS in anul +,-+' categ#ria %' pr#*il u.anist' d#.eniul
/I0O0O"IE.
Revista este inde'at n (a)ele de *ate +nternaionale ,(*+-. C//01 ,222. ceeol.com- din
3ran4furt am 5ein, 6ermania, /(SC0 7u8lis9in! ,222. e8sco9ost.com- din +ps2ic9, Statele :nite ale
;mericii, +nde' Copernicus%<ournals 5aster 1ist din =arovia, 7olonia i *0;<, 1und, Suedia.
ncepnd cu luna iunie "#&", revista Studii de tiin i Cultur este editat de :niversitatea
de =est =asile 6oldi din ;rad, Romnia n parteneriat cu 1e *>partement de Roumain d?;i' 5arseille
:niversit>, C;/R. /; @$A, 3ranceB le C+RR5+ ,Centre +nteruniversitaire de Rec9erc9e pour la 3ormation
Continue des /nsei!nants d?+talien- :niversit> de 7aris C D Sor8onne Nouvelle, 3rance.

Pre1entarea .anuscrisului
Eransmiterea ctre Revista Studii de tiin i Cultur a unui articol spre pu8licare, presupune.
% autorii i asum responsa8ilitatea privind coninutul, ct i comportamentul eticB
% articolul nu a mai fost pu8licat i nici nu va fi naintat spre pu8licare altei revisteB
% dreptul de autor se trece asupra revistei Studii de tiin i Cultur.
Ee'tele articolelor vor fi redactate n lim8a romn sau ntr%o lim8 de circulaie internaional.
Eitlul articolului, re)umatul i cuvintele c9eie vor fi redactate n lim8a en!le), france) i romn, ca
document F0R* GH, F+N*0FS G@ sau variante ulterioare, cu o dimensiune de ma'imum &$ pa!ini,
inclusiv desenele, ta8elele i 8i8lio!rafia cu 3ont Eimes Ne2 Roman, la un rnd.

2anuscrisul va cuprinde3
% titlul, cu dimensiunea &I, aldine 8old, centratB
% prenumele i numele complet al autorilor, locul ,locurile- de munc ,cu denumirea complet, nu
prescurtat-, adresa ,adresele- locului ,locurilor- de munc i e%mailul persoanei de contact, cu dimensiunea
literei &", aldine, centratB
% re)umatul, ma'imum &# rnduri, dimensiunea literei &", italic, JustifiedB
% cuvinte c9eie, ma'imum $, dimensiunea literei &", italic, centratB
% te'tul articolului cu dimensiunea literei de &"B
% 8i8lio!rafia, o8li!atorie pentru orice articol, se scrie conform re!ulilor impuse de Standardul
internaional +S0 H&AAK&G@I intitulat *ocumentation%presentation of t9eses and similar documents, n
ordinea citrii, notat n te't prin parante)e drepte LMN. 7entru articolele citate din reviste de specialitate se
pre)int numele i iniiala prenumelui tuturor autorilor, revista, volumul, numrul de ordine al
periodicului, anul apariiei i pa!ina precedat de litera p.B citarea crilor se face similar la numele
autorilor urmnd titlul crii, ediia, editura, localitatea, anul apariiei, numrul pa!inii precedat de litera p.
.a.m.d. 7entru referinele documentelor de pe internet se citea) autorii, instituia, denumirea ,titlul-
documentului, adresa :R1, data consultrii.
Ea8elele i dia!ramele, fi!urile sau alte desene vor fi inserate n te't la locul potrivit, numerotate i
vor avea o re)oluie ct mai 8un pentru a nu impieta asupra calitii materialului.
Structura articolului ce pre)int re)ultate ale unor cercetri e'perimentale va urmri standardele
internaionale, conform acronimului +5R;* ,introducere, metode i materiale, re)ultate i discuii-, la
care se adau! conclu)iile.
;rticolele de orice alt natur vor fi alctuite din introducere, corpul lucrrii i conclu)ii, corpul
lucrrii putnd fi or!ani)at dup dorina autorului ,lor-.
Manuscrisele se trimit, pe cale electronic la adresa vasileman7@yahoo.com, sau pe suport
electronic i listat, la sediul redaciei: Universitatea de Vest Vasile Goldi din !rad, "d. #evoluiei,
nr.$%&$' & revista (tudii de )tiin i *ultur.
;rticolele tiinifice sunt supuse procesului de recen)are 7//R R/=+/F Oin or8O.
Numrul de recen)ori pentru evaluarea unui articol este de ", iar timpul de recen)are este de C# de
)ile. ;utorii primesc de la recen)ori unul din urmtoarele rspunsuri.
articol acceptatB
articol acceptat cu modificriB
articol respins4
Re*erenii tiini*ici vor urmri, la evaluarea manuscriselor actualitatea temeiB aprofundarea ideilor
tiinifice, ori!inalitatea, ct i respectarea instruciunilor pentru autori. Nerespectarea standardelor
solicitate de revist, conduce la respin!erea manuscriselor.
;lte informaii. telefon
% ##A#K#"$HK"@#CC$
% ##A#K#"$HK"@#AA@
% mo8il. #H"A%#CGGH@
% /%mail. vasilemanHPQa9oo.com
7ersoan de contact. prof. =;S+1/ 5;N

INSTRUCTIONS /OR AUT5ORS

"eneral aspects

E9e Journal, RStudii de tiin i Cultur ,RStudies #* Science and Culture$6, pu8lis9ed 8Q
Rasile "#ldi$ 7estern Universit8 #* Arad, is issued on a SuarterlQ 8asis. E9e Journal is evaluated 8Q
t9e National Council for Scientific Researc9 and rated %&' CNCSIS c#de (()'durin! "##$%
"#&&, Scienti*ic 9#urnal' revie:ed and rated ;8 CNCS in +,-+' categ#r83 %' pr#*ile3 <u.anities'
*ield P5I0O0O"=4
E9e Journal is inde'ed in +nternational *ata8ases ,+*(-. C//01 ,222. ceeol.com- from
3ran4furt am 5ein, 6ermanQB /(SC0 7u8lis9in! ,222. e8sco9ost.com- from +ps2ic9, t9e :nited States
of ;mericaB +nde' Copernicus%<ournals 5aster 1ist from Farsa2, 7olandB and *0;<, from 1und,
S2eden.
Startin! <une "#&", t9e Journal RStudii de tiin i Cultur is pu8lis9ed 8Q R=asile 6oldi
Festern :niversitQ of ;rad, Romania, in partners9ip 2it9 t9e *epartment of Romanian, ;i' 5arseille
:niversitQ, C;/R. /; @$A, 3ranceB C+RR5+ ,+nteruniversitQ 1ifelon! 1earnin! Researc9 Center for
Eeac9ers of +talian- :niversitQ of 7aris C D Sor8onne Nouvelle, 3rance.

Paper su;.issi#n
E9e su8mission of an article to RStudii de tiin i Cultur for t9e prospect of 8ein! pu8lis9ed,
implies.
% t9at t9e aut9ors ta4e responsi8ilitQ for t9e content, as 2ell as for t9eir et9ical 8e9aviourB
% t9at t9e article 9as not 8een pu8lis9ed or su8mitted for pu8lication to anot9er JournalKrevie2B
% t9at t9e copQri!9ts 9ave 8een transferred to t9e RStudii de tiin i Cultur Journal.
E9e papers s9all 8e su8mitted in Romanian or in a 2orld lan!ua!e. E9e title of t9e article, t9e
a8stract and 4eQ2ords s9all 8e su8mitted in /n!lis9, 3renc9 and Romanian, as a 2ord document ,F0R*
GH, F+N*0FS G@ or later versions-, no lon!er t9an &$ pa!es, includin! dra2in!s, ta8les and references,
in Eimes Ne2 Roman 3ont, sin!le%spaced.

T<e paper s<all c#.prise3
% t9e title, font si)e &I, 8old, centeredB
% t9e aut9ors? full name, 2or4place,s- ,2it9 its complete denomination, not a88reviated-, address
,addresses- of t9eir 2or4place,s- and t9e e%mail of t9e contact person, font si)e &", 8old, centeredB
% t9e a8stract, ma'imum len!t9 &# ro2s, font si)e &", italic, JustifiedB
% 4eQ2ords, ma'imum $, font si)e &", italic, centeredB
% t9e te't of t9e article, font si)e &"B
% t9e reference list, reSuired for anQ article, s9all 8e 2ritten accordin! to t9e rules imposed 8Q t9e
+nternational Standard +S0 H&AAK&G@I entitled *ocumentation%presentation of t9eses and similar
documents, in t9e order of Suotation, mar4ed in t9e te't 8Q sSuare 8rac4ets LMN. 3or articles Suoted in
speciali)ed Journals, t9e reference entrQ s9all state t9e last name and t9e initial of t9e first name of all
aut9ors, t9e Journal, volume, num8er of order of t9e periodical, Qear of pu8lication and pa!e preceded 8Q
t9e letter p.B 8oo4s are cited similarlQ, t9e aut9ors? name 8ein! follo2ed 8Q t9e title of t9e 8oo4, edition,
pu8lis9er, place and Qear of pu8lication, num8er of t9e pa!e preceded 8Q t9e letter p. etc. References to
online documents s9all cite t9e aut9or,s-, institution, name ,title- of t9e document, :R1 address, date of
accession.
Ea8les and dia!rams, fi!ures or ot9er ima!es s9all 8e inserted in t9e te't at t9e ri!9t place,
num8ered, and t9eir resolution s9all 8e suc9 as not to affect t9e SualitQ of t9e material.
E9e structure of t9e article presentin! results of empirical researc9 s9all o8serve international
standards, accordin! to t9e acronQm +5R;* ,+ntroduction, 5et9ods, Results and *iscussions-, to 29ic9
are added t9e conclusions.
;rticles of anQ ot9er nature s9all consist of an introduction, t9e 8odQ of t9e 2or4 and conclusionsB
t9e 8odQ of t9e 2or4 can 8e or!ani)ed as t9e aut9or,s- see,s- fit.
+he papers shall ,e emailed to vasileman7@yahoo.com, or ,oth in electronic -ormat and in print,
to the editorial o--ice at: Universitatea de Vest Vasile Goldi din !rad, "d. #evoluiei, nr.$%&$' & revista
(tudii de )tiin i *ultur.
Scientific articles are su8Ject to sin!le%8lind peer revie2.
E9e num8er of revie2ers for t9e evaluation of an article is ", and t9e revie2in! time is C# daQs.
;ut9ors receive one of t9e follo2in! ans2ers form t9e revie2ers.
article acceptedB
article accepted 2it9 alterationsB
article reJected4
T<e scienti*ic revie:ers s9all focus, in evaluatin! papers, on t9e topicalitQ of t9e su8Ject, on t9e dept9 of
scientific ideas, ori!inalitQ, as 2ell as on t9e compliance 2it9 t9e instructions for aut9ors. 3ailure to
complQ 2it9 t9e standards reSuired 8Q t9e revie2 s9all result in t9e papers 8ein! reJected.
3urt9er information. telep9one
% ##A#K#"$HK"@#CC$
% ##A#K#"$HK"@#AA@
% mo8ile. #H"A%#CGGH@
% /%mail. vasilemanHPQa9oo.com
Contact person. 7rof. =;S+1/ 5;N


INSTRUCTIONS POUR 0ES AUTEURS
Aspects g>n>rau?

1a revue T Studii de tiin i Cultur @ AB Ctudes de Science et de Culture @6, >dit>e par
l?Universit> de lDOuest B asile "#ldi @ dDArad, est pu8li>e trimestriellement. 1a revue a >t> >valu>e
par le Conseil National de la Rec9erc9e ScientifiSue de l?/nsei!nement Sup>rieur et classifi>e dans la
cat>!orie %&' c#de CNCSIS (()' pendant la p>riode "##$%"#&&, Revue scienti*iEue >valu>e et classi*i>e
par CNCS en +,-+' cat>g#rie %' pr#*il <u.aniste' d#.aine P5I0O0O"IE.
1a revue est inde'>e dans les (ases de *onn>es +nternationales ,(*+- suivantes. C//01 ,222.
ceeol.com- de 3ran4furt am 5ein, ;llema!ne, /(SC0 7u8lis9in! ,222. e8sco9ost.com- d?+ps2ic9,
Utats%:nis, +nde' Copernicus%<ournals 5aster 1ist de =arsovie, 7olo!ne et *0;<, 1und, SuVde.
*epuis le mois de Juin "#&", la revue T Studii de tiin i Cultur @ est >dit>e par l?:niversit>
de l?0uest T =asile 6oldi W d?;rad, Roumanie, en partenariat avec 1e *>partement de Roumain d?;i'
5arseille :niversit>, C;/R. /; @$A, 3ranceB le C+RR5+ ,Centre +nteruniversitaire de Rec9erc9e pour la
3ormation Continue des /nsei!nants d?+talien- :niversit> de 7aris C D Sor8onne Nouvelle, 3rance.

S#u.issi#n du .anuscrit
1a soumission d?un article X la Revue T Studii de tiin i Cultur @' pour Su?il soit pu8li>,
pr>suppose.
% Sue les auteurs assument leur responsa8ilit> en ce Sui concerne le contenu, aussi Su?un
comportement >t9iSueB
% Sue l?article n?a pas >t> pu8li> et Su?il ne sera pas soumis pour Ytre pu8li> dans une autre revueB
% Sue les droits d?auteur seront transf>r>s X la revue T Studii de tiin i Cultur @.
1es te'tes des articles seront r>di!>s en roumain ou dans une lan!ue de circulation internationale. 1e
titre de l?article, le r>sum> et les mots cl>s seront r>di!>s en an!lais, en franZais et en roumain, sous la
forme d?un document F0R* GH, F+N*0FS G@ ou des variantes ult>rieures, X une dimension de &$
pa!es au plus, Q compris les dessins, les ta8les et la 8i8lio!rap9ie dans la fonte Eimes Ne2 Roman, en
interli!ne simple.

0e .anuscrit c#.prendra3
% le titre, en dimension de la fonte &I, en caractVres !ras, centr>B
% le pr>nom et le nom complets des auteurs, le,s- lieu,'- de travail ,en titre complet, sans
a8r>viations-, l?adresse ,les adresses- du lieu ,des lieu'- de travail et l?adresse >lectroniSue de la personne
de contact, en dimension de la fonte &", en caractVres !ras, centr>B
% le r>sum>, &# li!nes au plus, dimension de la fonte &", en italiSue, cadr>B
% des mots cl>s, $ au plus, dimension de la font &", en italiSue, centr>B
% le te'te de l?article en dimension de la fonte de &"B
% la 8i8lio!rap9ie, o8li!atoire pour tout article, est >crite conform>ment au' rV!les impos>es par le
Standard international +S0 H&AAK&G@I intitul> T *ocumentation %pr>sentation des t9Vses et des documents
similaires W, dans l?ordre de la citation, not> dans le te'te par des croc9ets LMN. 7our les articles cit>s des
revues de sp>cialit>, on pr>sente le nom et l?initiale du pr>nom de tous les auteurs, la revue, le volume, le
num>ro d?ordre du p>riodiSue, l?ann>e de pu8lication et la pa!e pr>c>d>e par la lettre p.B la citation des
livres est faite d?un maniVre similaire, les noms des auteurs >tant suivis par le titre du livre, l?>dition, la
maison d?>ditions, la localit>, l?ann>e de pu8lication, le num>ro de la pa!e pr>c>d> par la lettre p. etc. 7our
les r>f>rences des documents sur l?+nternet on cite les auteurs, l?institution, le titre du document, l?adresse
:R1, la date d?accVs.
1es ta8les et les dia!rammes, les fi!ures ou des autres dessin seront ins>r>s dans le te'te X l?endroit
ad>Suat, num>rot>s, et ils auront, autant Sue possi8le, une 8onne r>solution, pour ne pas affecter la Sualit>
du te'te.
1a structure de l?article Sui pr>sente des r>sultats des rec9erc9es e'p>rimentales suivra les
standards internationau', conform>ment X l?acronQme +5R;* ,introduction, m>t9odes et mat>riau',
r>sultats et discutions-, au'Suels on aJoutera les conclusions.
1es articles de toute autre nature seront compos>s d?une introduction, du corps de l?ouvra!e et des
conclusions, les corps de l?ouvra!e pouvant Ytre or!anis> selon le d>sir de l?auteur ,des auteurs-.
.es manuscrits seront envoy/s, par voie /lectroni0ue 1 l2adresse vasileman7@yahoo.com, ou sur
un support /lectroni0ue et imprim/, au si34e de la r/daction: Universit/ de l25uest 6 Vasile Goldi 7
d2!rad, "lvd. #evoluiei, no. $%&$' & revue 6 (tudii de )tiin i *ultur 7.
1es articles scientifiSues seront soumis au processus de critiSue 7//R R/=+/F Oen aveu!leO.
1e nom8re de critiSues pour l?>valuation d?un article est ", et le temps d?analQse est C# Jours. 1es
auteurs reZoivent des critiSues une des r>ponses suivantes.
article accept>B
article accept> avec des modificationsB
article reJet>4
0es r>*>rents scienti*iEues suivront, en >valuant les manuscrits, l?actualit> de la t9VmeB
l?approfondissement des id>es scientifiSues, l?ori!inalit>, aussi Sue le respect des instructions pour les
auteurs. 1e non%respect des standards sollicit>s par la revue conduira au reJet des manuscrits.
*?autres informations au t>l>p9one .
% ##A#K#"$HK"@#CC$
% ##A#K#"$HK"@#AA@
% porta8le. #H"A%#CGGH@
% ;dresse >lectroniSue. vasilemanHPQa9oo.com
7ersonne de contact. prof. =;S+1/ 5;N