Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERUL ACIDO BAZIC AL SOLUIILOR

INDICATOR Mediu acid Mediu bazic Mediu neutru


Turneso Ro!u Abastru "ioet
#eno$taein% Incoor Ro!u Incoor
Metioran& Ro!u 'aben (ortocaiu
Scara )*+uui ,-+./01 pH < 7 soluie acid ; pH = 7 soluie neutr; pH > 7 soluie bazic
)* 2 - )*2 ./
- 3 ./