Sunteți pe pagina 1din 24

ORDIN nr.

89 din 12 noiembrie 2009


privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice i a
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul gazelor naturale
EMITENT: AUTORTAT!A "A#O"A$% &! R!'$!(!"TAR! )" &O(!"U$
!"!R'!
PUBLICAT N: (O"TORU$ O*+A$ nr, -./ din 01 noiembrie 0..2
D! in!rrii in "i#ore: 1 in$rie 2010
Av3nd n vedere prevederile art, - alin, 456 lit, c6 din $egea gazelor nr, 71580../, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art, 7 alin, 476 din Regulamentul de organizare i funcionare al
Autoritii "aionale de Reglementare n &omeniul !nergiei, aprobat prin 9otr3rea
'uvernului nr, /5.80..:,
preedintele Autoritii "aionale de Reglementare n &omeniul !nergiei emite
prezentul ordin,
ART, 5
;e aprob urmtoarele regulamente<
a6 Regulamentul pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr, 5=
b6 Regulamentul pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care
desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale,
prevzut n anexa nr, 0,
ART, 0
Anexele nr, 5 i 0 fac parte integrant din prezentul ordin,
ART, 7
>ersoanele fizice autorizate i operatorii economici autorizai s desfoare activiti n
domeniul gazelor naturale vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
compartimentele de resort din cadrul autoritii competente vor urmri respectarea
acestora,
ART, /
456 >rezentul ordin se public n (onitorul Oficial al Rom3niei, >artea , i intr n
vigoare la data de 5 ianuarie 0.5.,
406 $a data intrrii n vigoare a prezentului ordin se Ordinul preedintelui Autoritii
"aionale de Reglementare n &omeniul !nergiei nr, 1180..: privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor naturale i a
Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n sectorul gazelor naturale, publicat n
(onitorul Oficial al Rom3niei, >artea , nr, 51 din 2 ianuarie 0..-, cu modificrile i
completrile ulterioare,
>reedintele Autoritii "aionale de Reglementare
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
n &omeniul !nergiei,
>etru $ificiu
?ucureti, 50 noiembrie 0..2,
"r, -2,
A"!@A 5
R!'U$A(!"T
pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice care
desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
+A>,
&ispoziii generale
;cop
ART, 5
456 >rezentul regulament are ca scop stabilirea condiiilor, termenelor i procedurilor
de acordare, de suspendare i de retragere a legitimaiilor care atest calitatea de
instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare pentru obiective aferente instalaiilor teAnologice de suprafa
pentru producia i8sau nmagazinarea subteran a gazelor naturale, precum i pentru
obiective aferente transportului, distribuiei i8sau instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale,
406 Acordarea, suspendarea i retragerea legitimaiilor precizate la alin, 456, precum i
aplicarea sanciunilor contravenionale se fac de ctre Autoritatea "aional de
Reglementare n &omeniul !nergiei, denumit n continuare Autoritate competent,
conform legislaiei n vigoare,
&omeniul de aplicare
ART, 0
456 >rezentul regulament se aplic persoanelor fizice rom3ne sau strine care solicit
autorizarea n vederea desfurrii activitilor de proiectare, execuie i exploatare n
domeniile precizate la art, 5 alin, 456,
406 Obiectivele din domeniul gazelor naturale vor fi proiectate, executate i exploatate
exclusiv de instalatori autorizai de Autoritatea competent, n condiiile prezentului
regulament,
476 >rezentul regulament reglementeaz relaiile i scAimbul de informaii dintre
Autoritatea competent i persoanele fizice care dein sau intenioneaz s dob3ndeasc
calitatea de instalator autorizat,
+A>,
Tipuri de legitimaii
ART, 7
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
+alitatea de instalator autorizat, conferit prin legitimaie, se acord pentru urmtoarele
tipuri de activiti<
a6 proiectare, execuie i8sau exploatare a obiectivelor aferente instalaiilor teAnologice
de suprafa pentru producia i8sau nmagazinarea subteran a gazelor naturale, a
obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum i a instalaiilor de utilizare a
gazelor naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar= legitimaiile sunt
structurate pe urmtoarele grade< gradul T, respectiv gradul T=
b6 proiectare, execuie i8sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuie
i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai
mic sau egal cu B bar= legitimaiile sunt structurate pe urmtoarele grade< gradul &,
gradul & i gradul &,
+A>,
+ondiiile, procedurile i termenele de acordare a legitimaiilor
+ondiii
ART, /
456 +alitatea de instalator autorizat se dob3ndete prin examinare,
406 Actele necesare pentru nscrierea la examinare n vederea autorizrii sunt<
a6 cerereCtip, conform modelului prevzut n anexa nr, 5=
b6 copia actului de identitate 4buletin de identitate, carte de identitate sau paaport
pentru persoanele fizice strine6=
c6 copia actelor de pregtire profesional n domeniu, precum i dovada recunoaterii
acestora pe teritoriul Rom3niei pentru persoanele fizice strine=
d6 adeverin eliberat de angaDator sau copie a carnetului de munc care s ateste
vecAimea i s confirme experiena dob3ndit n domeniul gazelor naturale, conform
cerinelor gradului de autorizare solicitat= pentru persoanele fizice strine, copii ale
documentelor emise n alte state, ntocmite ntrCun scop ecAivalent sau din care reiese clar
experiena dob3ndit n domeniul gazelor naturale, conform cerinelor gradului de
autorizare solicitat=
e6 fotografie format 78/ pe A3rtie sau format electronic=
f6 dovada acAitrii tarifului de examinare n vederea autorizrii, stabilit conform anexei
nr, 0=
g6 dovada urmrii unui curs de specializare, dup caz,
476 >entru persoanele fizice strine, documentele precizate la alin, 406 lit, b6, c6 i d6
vor fi prezentate n traducere n limba rom3n,
4/6 +ererea de examinare n vederea autorizrii i dosarul complet conin3nd
documentele prevzute la alin, 406 se depun la sediul Autoritii competente,
416 )n vederea autorizrii pentru un grad superior sau a reautorizrii pentru acelai
grad, solicitanii depun cererea de examinare nsoit doar de documentele prevzute la
alin, 406 care au suferit modificri,
4B6 )n cazul n care solicitantul intenioneaz s susin examenul pentru autorizarea n
domeniul distribuiei i transportului de gaze naturale n cadrul aceleiai sesiuni de
examinare, acesta prezint un singur dosar care s conin toate informaiile necesare,
ART, 1
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
+ondiiile de studii i practic n domeniul gazelor naturale pentru proiectarea,
execuia i8sau exploatarea obiectivelor aferente instalaiilor teAnologice de suprafa
pentru activitatea de producie i8sau de nmagazinare a gazelor naturale, a obiectivelor
aferente transportului gazelor naturale, precum i a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar sunt<
A, pentru gradul T<
C ingineri i subingineri, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolCgaze, instalaii,
construcii civile i industriale sau politeAnic, care au obinut gradul T i au o vecAime
n acest grad de minimum B ani=
?, pentru gradul T<
a6 ingineri, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolCgaze, instalaii, construcii
civile i industriale sau politeAnic, indiferent de vecAimea n domeniu=
b6 subingineri, teAnicieni i maitri, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolCgaze,
instalaii, construcii civile i industriale sau politeAnic, care au o practic n domeniu de
minimum un an=
c6 muncitori, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolgaze, instalaii, construcii
civile i industriale, mecanic, electromecanic, automatizri sau metrologie, care au o
practic n domeniu de minimum 0 ani,
ART, B
+ondiiile de studii i practic n domeniul gazelor naturale pentru proiectarea,
execuia i8sau exploatarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuie i a instalaiilor
de utilizare a gazelor naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu B
bar sunt<
A, pentru gradul &<
C ingineri, subingineri, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolCgaze, instalaii,
construcii civile i industriale sau politeAnic, care au obinut gradul & i au o vecAime
n acest grad de minimum 7 ani=
?, pentru gradul &<
a6 ingineri, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolCgaze, instalaii, construcii
civile i industriale sau politeAnic, indiferent de vecAimea n domeniu=
b6 subingineri, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolgaze, instalaii, construcii
civile i industriale sau politeAnic, care au o practic n domeniu de minimum 0 ani=
c6 teAnicieni, maitri, care au obinut gradul & i au o vecAime n acest grad de
minimum 7 ani=
+, pentru gradul &<
a6 ingineri, subingineri, teAnicieni, maitri, av3nd pregtirea aferent profilurilor
petrolCgaze, instalaii, construcii civile i industriale sau politeAnic, indiferent de
vecAimea n domeniu=
b6 lucrtori calificai, av3nd pregtirea aferent profilurilor petrolCgaze, instalaii,
construcii civile i industriale, mecanic, electromecanic, automatizri sau metrologie,
care au o practic n domeniu de minimum un an,
ART, :
456 $a depunerea dosarului ntocmit conform prevederilor art, / alin, 406 solicitantul
acAit tariful de examinare n vederea autorizrii, stabilit conform prevederilor anexei nr,
0,
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
406 +andidatul care, din motive obiective, independente de voina sa, nu se poate
prezenta la examinare n vederea autorizrii notific Autoritii competente n termen de
maximum 1 zile nainte de data examenului, fiind reprogramat la o sesiune ulterioar,
476 &osarele incomplete sau neconforme prevederilor prezentului regulament se
resping de ctre Autoritatea competent, fr restituirea tarifului de examinare,
ART, -
456 >articiparea la primul examen de instalator autorizat, indiferent de gradul solicitat,
este permis numai dup ce candidatul face dovada c a urmat un curs de specializare
organizat de un furnizor de formare profesional sau de o instituie de nvm3nt
superior,
406 >entru formarea teoretic corespunztoare a persoanelor fizice care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, instalatorii
autorizai au obligaia de a urma un curs de specializare organizat de un furnizor de
formare profesional sau de o instituie de nvm3nt superior cel puin o dat la B ani,
476 >ersoanele fizice care au dob3ndit calitatea de instalator autorizat i crora leCa
expirat valabilitatea legitimaiei, dar care nu mai ndeplinesc condiiile prezentului
regulament, se pot prezenta la o nou sesiune de autorizare, numai pentru acelai grad,
doar dac fac dovada c au urmat un curs de specializare organizat de un furnizor de
formare profesional sau de o instituie de nvm3nt superior,
4/6 Autoritatea competent public n timp util, pe pagina de internet proprie,
informaii cu privire la cursurile de instruire= organizatorii comunic n prealabil
Autoritii competente tematica i suportul cursului care urmeaz a fi organizat, pentru
verificarea conformitii acestora cu legislaia specific, n vigoare la momentul
comunicrii,
>roceduri i termene
ART, 2
Organizarea examinrii se face n baza Regulamentului privind organizarea i
desfurarea examenului de autorizare a personalului care desfoar activiti de
proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, aprobat prin decizie a
preedintelui Autoritii competente i publicat pe pagina proprie de internet la data
publicrii anunului de examinare,
ART, 5.
456 !xaminarea personalului se face de ctre comisii numite prin decizie a
preedintelui Autoritii competente,
406 +omisia de examinare, pentru fiecare centru de susinere a examenului, are n
componen reprezentani ai Autoritii competente i un reprezentant, cadru didactic de
specialitate, din cadrul facultilor care au urmtoarele profiluri< petrolCgaze, instalaii,
construcii civile i industriale sau politeAnic,
476 Autoritatea competent ncAeie un contract de prestri de servicii cu instituiile de
nvm3nt superior de specialitate menionate la alin, 406 pentru activitatea desfurat
de reprezentanii acestora n cadrul comisiilor de examinare,
4/6 Autoritatea competent asigur, din fonduri proprii, cAeltuielile aferente
transportului, cazrii i indemnizaiei pentru activitatea prestat de ctre membrii
comisiei de examinare= indemnizaia se stabilete de ctre Autoritatea competent pentru
fiecare sesiune de examen n funcie de numrul de candidai nscrii,
ART, 55
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
456 +andidatul declarat admis n urma examinrii dob3ndete calitatea de instalator
autorizat, atestat prin legitimaie,
406 )n termen de 2. de zile calendaristice de la afiarea rezultatelor pe pagina de
internet a Autoritii competente, persoanele declarate admise ridic legitimaiile de la
sediul autoritii,
476 Termenul de valabilitate a legitimaiilor este de 7 ani de la data promovrii
examenului,
4/6 )n situaia n care un candidat obine un grad superior nainte de expirarea
valabilitii legitimaiei deinute anterior, aceasta din urm se anuleaz,
416 >ersoanele autorizate care nu se prezint la examen i crora leCa expirat
valabilitatea legitimaiei nu mai dein calitatea de instalator autorizat,
ART, 50
$egitimaia este nominal i netransmisibil,
+A>, E
+ompetenele instalatorilor autorizai pentru proiectarea, execuia i8sau exploatarea
obiectivelor8sistemelor din domeniul gazelor naturale
ART, 57
)n domeniul proiectrii, execuiei i8sau exploatrii instalaiilor teAnologice de
suprafa aferente activitii de producie i8sau de nmagazinare a gazelor naturale, a
obiectivelor pentru transportul gazelor naturale, precum i a instalaiilor de utilizare a
gazelor naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar, instalatorii
autorizai au urmtoarele competene<
a6 pentru gradul T C proiectarea, avizarea teAnic a proiectelor n vederea execuiei,
coordonarea lucrrilor de execuie i de exploatare, recepia i punerea n funciune a
acestor obiective=
b6 pentru gradul T C execuia, exploatarea i8sau coordonarea lucrrilor aferente
acestor obiective,
ART, 5/
)n domeniul proiectrii, execuiei i8sau exploatrii sistemelor de distribuie a gazelor
naturale, precum i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale av3nd regimul de
presiune de lucru mai mic sau egal cu B bar, instalatorii autorizai au urmtoarele
competene<
a6 pentru gradul & C proiectarea, avizarea teAnic a proiectelor, precum i
coordonarea lucrrilor de execuie, exploatare, recepie i punere n funciune a acestor
obiective=
b6 pentru gradul & C execuia i exploatarea acestor obiective= dup 7 ani de vecAime
n acest grad instalatorii au competena de coordonare a lucrrilor de execuie, recepie i
punere n funciune a acestor obiective=
c6 pentru gradul & C execuia i exploatarea lucrrilor aferente acestor obiective,
ART, 51
456 Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitat de titularul legitimaiei numai
ca salariat sau administrator al operatorului economic autorizat conform prevederilor
Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr, 0 la ordin,
406 nstalatorul autorizat are obligaia s pun legitimaia de instalator la dispoziia
unui singur operator economic, la care este salariat8administrator, n scopul autorizrii
acestuia, conform Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor
economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul
gazelor naturale, prevzut n anexa nr, 0 la ordin,
476 )n scopul precizat la alin, 406, instalatorul autorizat d o declaraie scris, pe propria
rspundere, privind acceptul su de uz al legitimaiei de ctre operatorul economic, n
vederea autorizrii acestuia din urm, conform modelului prevzut n anexa nr, 7 la
Regulamentul pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr, 0 la ordin,
4/6 nstalatorul autorizat are obligaia s semneze documentaiile sau documentele
pentru lucrrile pe care le proiecteaz, le execut, le recepioneaz, le pune n funciune,
le exploateaz sau le supravegAeaz direct, n limita gradului obinut i numai pentru
operatorul economic n cadrul cruia i desfoar activitatea,
+A>, E
Rspunderi i sanciuni
ART, 5B
)nclcarea prevederilor prezentului regulament atrage rspunderea Duridic, n
condiiile legii,
ART, 5:
;tabilirea, constatarea i sancionarea contraveniilor se fac potrivit prevederilor $egii
gazelor nr, 71580../, cu modificrile i completrile ulterioare,
ART, 5-
456 "erespectarea de ctre instalatorii autorizai a prevederilor legale specifice
domeniului gazelor naturale, n funcie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de ctre
Autoritatea competent a urmtoarelor msuri<
a6 avertisment scris=
b6 amend contravenional=
c6 suspendarea calitii de instalator autorizat pe o perioad determinat=
d6 retragerea calitii de instalator autorizat, cu drept de prezentare la o nou
examinare=
e6 retragerea calitii de instalator autorizat, fr drept de prezentare la o nou
examinare,
406 ;anciunile se vor consemna n registrul de eviden a legitimaiilor, ntocmit de
departamentul de resort din cadrul Autoritii competente= aceste informaii sunt publice
i pot fi consultate pe pagina de internet a autoritii,
476 ;uspendarea calitii de instalator autorizat nu conduce la prelungirea termenului
de valabilitate a legitimaiei de instalator cu perioada suspendat,
+A>, E
&ispoziii tranzitorii i finale
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
ART, 52
456 $egitimaiile de instalator autorizat obinute p3n la intrarea n vigoare a
prezentului regulament rm3n valabile p3n la expirarea acestora, urm3nd ca pentru
continuarea activitii n domeniul gazelor naturale solicitanii s se prezinte la un nou
examen,
406 )n situaia pierderii8deteriorrii legitimaiei de instalator autorizat, posesorul
acesteia poate solicita eliberarea unui duplicat= n acest sens se adreseaz Autoritii
competente cu o cerere nsoit de dovada publicrii anunului privind
pierderea8deteriorarea legitimaiei ntrCun cotidian de rsp3ndire naional,
ART, 0.
Autoritatea competent poate acorda, n situaii temeinic Dustificate, calitatea de
instalator autorizat personalului angaDat al Autoritii competente n departamentele
teAnice de reglementare n domeniul gazelor naturale sau de control, cu respectarea
condiiilor de studii i vecAime prevzute n prezentul regulament,
ART, 05
+omitetul de reglementare al Autoritii competente poate aproba, la cerere,
autorizarea pentru gradele T i8sau &, fr examen, a cadrelor didactice de specialitate
din cadrul facultilor de profil petrolCgaze, instalaii, construcii civile i industriale sau
politeAnic, dac acestea au o experien profesional n domeniu de minimum 5. ani=
cererea de autorizare este nsoit de un curriculum vitae i de documentele prevzute la
art, / alin, 406,
ART, 00
456 $a data intrrii n vigoare a prezentului regulament, legitimaiile aferente gradelor
T, &A i &? acordate persoanelor fizice sunt asimilate gradelor corespunztoare,
dup cum urmeaz<
a6 gradul T este corespunztor gradului T=
b6 gradele &A i &? sunt corespunztoare gradului &,
406 nstalatorii autorizai gradul &A, &? i T i pstreaz competenele
obinute n urma susinerii examenului de autorizare p3n la expirarea valabilitii
legitimaiilor,
ART, 07
Anexele nr, 5 i 0 fac parte integrant din prezentul regulament,
A"!@A 5
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
+!R!R!
pentru nscriere la examenul de instalator autorizat
&omnule preedinte,
;ubsemnatul, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, domiciliat n localitatea ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, str, ,,,,,,,,,,,,,,, nr, ,,,, bl,
,,,, et, ,,, ap, ,,,, posesor al actului de identitate seria ,,,, nr, ,,,,,,,,,,,,,,,, eliberat de
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
>oliia ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, la data de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cod numeric personal
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, nscut n anul ,,,,,, luna ,,,,, ziua ,,,,,, n
localitatea ,,,,,, Dudeul ,,,,,,,,,, v rog sCmi aprobai nscrierea la examenul de instalator
autorizat gradul ,,,,,, i, respectiv, gradul ,,,,,G6,
;unt absolvent al ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, din localitatea ,,,,,,,,,,,,,, posed actul de studii nr, ,,,,, ,
eliberat de ,,,,,,,,,,,,, ,
;unt calificat n meseria de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, posed actul de calificare nr, ,,,,,,,,,, eliberat de
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
Am o practic de ,,, ani i ,,,,, luni n domeniul gazelor naturale, efectuat la<
C operatorul economic ,,,,,,,,,,,,,, n perioada ,,,,,,,,,,,,,,, =
C operatorul economic ,,,,,,,,,,,,,, n perioada ,,,,,,,,,,,,,,, =
C operatorul economic ,,,,,,,,,,,,,, n perioada ,,,,,,,,,,,,,,, ,
;unt 4"u sunt6 instalator autorizat i am legitimaia nr, FFFFFFFFFFFFFFFFFF
>3n n prezent am efectuat lucrri de proiectare, execuie i exploatare n domeniul
gazelor naturale, cele mai semnificative fiind<
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
>entru nscriere anexez<
a6 copia actului de identitate 4buletin de identitate8carte de identitate sau paaport
pentru persoanele fizice strine6=
b6 copia actelor de pregtire profesional sau copii ale diplomelor de calificare
profesional i dovada recunoaterii acestora pe teritoriul Rom3niei, pentru persoanele
fizice strine=
c6 adeverin eliberat de angaDator care s ateste vecAimea i s confirme experiena
dob3ndit prin lucrri n domeniul gazelor naturale la care am participat conform
cerinelor gradului de autorizare solicitat sau copie a carnetului de munc 4din care s
reias vecAimea n munc n domeniul gazelor naturale6, respectiv, pentru persoanele
fizice strine, copii ale documentelor care atest vecAimea i experiena n domeniu,
eliberate de ctre operatorii economici unde respectivele persoane fizice iCau desfurat
activitatea, i8sau autorizaii similare eliberate de ctre alte autoriti competente=
d6 fotografie format 7 pe A3rtie sau format electronic=
e6 dovada acAitrii tarifului de examinare,
;ubsemnatul, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, declar pe propria rspundere c documentele depuse n
vederea participrii la examen sunt conforme cu realitatea,
&ata ;emntura
,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCCCC
G6 ;e completeaz doar n cazul n care solicitantul dorete s susin examenul pentru
autorizarea n domeniul distribuiei i8sau transportului de gaze naturale n cadrul
aceleiai sesiuni de examinare,
A"!@A 0
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare,
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
TAR*!$! G6
pentru autorizarea8verificarea instalatorilor care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
CCCCCCCC
G6 Tarifele se actualizeaz prin ordin al preedintelui Autoritii "aionale de
Reglementare n &omeniul !nergiei, care se public n (onitorul Oficial al Rom3niei,
>artea ,
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
A"!@A 0
R!'U$A(!"T
pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care
desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
+A>,
&ispoziii generale
;cop
ART, 5
456 >rezentul regulament are ca scop stabilirea condiiilor, termenelor i procedurilor de
acordare, de modificare, de suspendare i de retragere a autorizaiilor pentru operatorii economici
care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale,
406 Acordarea, suspendarea i retragerea autorizaiilor precizate la alin, 456, precum i aplicarea
sanciunilor contravenionale se fac de ctre Autoritatea "aional de Reglementare n &omeniul
!nergiei, denumit n continuare Autoritate competent, conform legislaiei n vigoare,
&omeniul de aplicare
ART, 0
456 >rezentul regulament se aplic operatorilor economici care solicit autorizarea n vederea
proiectrii, execuiei i exploatrii instalaiilor teAnologice de suprafa aferente activitii de
producie i8sau de nmagazinare subteran a gazelor naturale, a sistemelor de transport, a
sistemelor de distribuie sau a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale,
406 Obiectivele8sistemele din domeniul gazelor naturale sunt proiectate, executate i exploatate
numai de operatori economici autorizai de Autoritatea competent n condiiile prezentului
regulament, prin personal propriu autorizat,
476 >rezentul regulament reglementeaz relaiile i scAimbul de informaii dintre Autoritatea
competent i solicitanii de autorizaii,
ART, 7
Activitile prevzute la art, 0 alin, 456 se realizeaz de ctre operatori economici, rom3ni sau
strini, n limita competenelor conferite prin autorizaie,
+A>,
+ompetene
ART, /
456 Autoritatea competent emite deciziile n vederea acordrii, modificrii, suspendrii i
retragerii autorizaiilor pentru operatorii economici din domeniul gazelor naturale,
406 Autoritatea competent verific, dup caz, n teren, ndeplinirea condiiilor pentru acordarea
autorizaiilor, meninerea acestora, precum i respectarea condiiilor de valabilitate aferente
autorizaiilor,
ART, 1
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
Autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale se fac de ctre Autoritatea competent, pentru
urmtoarele categorii de lucrri<
a6 instalaii teAnologice de suprafa aferente activitii de producie i8sau de nmagazinare a
gazelor naturale 4staii de comprimare, staii de reglareCmsurare, racorduri i conducte din
amonte6=
b6 conducte de transport al gazelor naturale i staii de comprimare aferente sistemelor de
transport8sistemului naional de transport 4;"T6=
c6 racorduri de nalt presiune i staii de reglareCmsurare aferente sistemelor de
transport8sistemului naional de transport 4;"T6=
d6 sisteme de distribuie a gazelor naturale=
e6 instalaii de utilizare a gazelor naturale,
+A>,
+ondiiile, procedurile i termenele de acordare a autorizaiilor
&ocumente solicitate pentru toate tipurile de autorizaii
ART, B
456 >entru eliberarea autorizaiei se prezint urmtoarele documente<
a6 actul constitutiv al operatorului economic=
b6 certificatul constatator n care s fie menionate cel puin urmtoarele date< datele de
identificare ale operatorului economic, asociaii8acionarii, persoana8persoanele
mputernicit8mputernicite, obiectele de activitate, capitalul social, sucursale8sedii
secundare8puncte de lucru, rubrica de meniuni aflate pe rol=
c6 certificatul de nregistrare=
d6 situaiile financiare ale operatorului economic 4bilanul contabil, contul de profit i pierdere,
precum i formularul de date informative6 vizate de organul financiar competent n a crui raz
teritorial i are sediul= pentru un operator economic nouCnfiinat, reprezentantul legal al acestuia
prezint o declaraie scris pe propria rspundere din care s rezulte c nu au fost efectuate
activiti financiare p3n la data depunerii dosarului de autorizare, vizat de organul financiar
competent n a crui raz teritorial i are sediul operatorul economic=
e6 curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului economic=
f6 lista principalelor lucrri de proiectare, execuie i exploatare, avizat de operatorii liceniai=
pentru operatorul economic care nu a fost autorizat pentru lucrri n domeniul gazelor naturale,
reprezentantul legal al acestuia prezint o declaraie scris pe propria rspundere din care s
rezulte c acesta nu a executat astfel de lucrri=
g6 lista cuprinz3nd dotarea teAnic, care s ateste capabilitatea operatorului economic de a
desfura lucrrile pentru care solicit autorizarea=
A6 organigrama n care sunt precizate compartimentele responsabile pentru desfurarea
activitilor n domeniul pentru care solicit autorizarea, semnat i tampilat de reprezentantul
legal al operatorului economic=
i6 structura de personal a operatorului economic, care cuprinde repartizarea personalului pe
specialiti, aferent activitilor pentru care se solicit autorizarea, semnat i tampilat de
reprezentantul legal al acestuia=
D6 cazierul Dudiciar pentru reprezentantul legal al operatorului economic, n original i n termen
de valabilitate, fr antecedente n domeniu=
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
H6 certificatul de atestare fiscal, n original i n termen de valabilitate=
l6 declaraiile scrise ale instalatorilor i sudorilor autorizai, conform modelului prevzut n
anexa nr, 7, n original=
m* do"d &+i!,rii in!e#r'e -$mei re.re(en!/nd "'ore !ri0$'$i de $!ori(re1
-!bi'i! 2n &on0ormi!!e &$ .re"ederi'e ne3ei nr. 21 &!$'i(!,.
406 >entru operatorii economici strini sunt acceptate i documente emise n alte state, ntocmite
ntrCun scop ecAivalent sau din care reiese clar c cerina respectiv este ndeplinit,
476 &ocumentele prevzute la alin, 456 se prezint n copie, cu excepia celor pentru care este
altfel precizat,
&ocumentele specifice tipului de autorizaie
ART, :
>entru autorizaiile destinate proiectrii obiectivelor pentru instalaiile teAnologice de suprafa
aferente activitii de producie i8sau de nmagazinare a gazelor naturale 4staii de comprimare,
racorduri, staii de reglareCmsurare i conducte din amonte6, tip >>, se prezint i urmtoarele
documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul T=
b6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la verificarea documentaiei de proiectare a obiectivelor pentru instalaiile teAnologice de suprafa
aferente activitii de producie i8sau de nmagazinare a gazelor naturale, dac acestea conin
elemente de automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri=
c6 actul de certificare a sistemului de management al calitii, n copie, sau extras din manualul
calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, -
>entru autorizaiile destinate execuiei obiectivelor pentru instalaiile teAnologice de suprafa
aferente activitii de producie i8sau de nmagazinare a gazelor naturale 4staii de comprimare,
staii de reglareCmsurare, racorduri i conducte din amonte6, tip !>, se prezint i urmtoarele
documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul T=
b6 contractele individuale de munc pentru minimum / instalatori autorizai, gradul T=
c6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la verificarea documentaiei de execuie a obiectivelor pentru instalaiile teAnologice de suprafa
aferente activitii de producie i8sau de nmagazinare a gazelor naturale, dac acestea conin
elemente de automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri=
d6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractul individual de munc pentru
responsabilul cu teAnologia sudrii, autorizat de ctre un organism abilitat, conform
reglementrilor n vigoare=
e6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractele individuale de munc pentru
minimum 0 sudori autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform reglementrilor n
vigoare=
f6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor n cadrul desfurrii
activitilor autorizate=
g6 actul de certificare a unui sistem de management integrat calitateCmediu, n copie, sau extras
din manualul calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, 2
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
>entru autorizaiile destinate proiectrii staiilor de comprimare, a conductelor, racordurilor i
staiilor de reglaremsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum i a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar,
tip >+TR, se prezint i urmtoarele documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul T=
b6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la verificarea documentaiei de proiectare a staiilor de comprimare, a conductelor, a racordurilor
i a staiilor de reglareCmsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum i a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar,
dac acestea conin elemente de automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri=
c6 actul de certificare a unui sistem de management al calitii, n copie, sau extras din manualul
calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, 5.
>entru autorizaiile destinate execuiei staiilor de comprimare i a conductelor aferente
sistemelor de transport al gazelor naturale, tip !T+, se prezint i urmtoarele documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul T=
b6 contractele individuale de munc pentru minimum / instalatori autorizai, gradul T=
c6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la verificarea documentaiei de execuie a staiilor de comprimare i a conductelor aferente
sistemelor de transport al gazelor naturale, dac acestea conin elemente de automatizare, de ctre
un inginer specialist n automatizri=
d6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractul individual de munc pentru
responsabilul cu teAnologia sudrii, autorizat de ctre un organism abilitat, conform
reglementrilor n vigoare=
e6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractele individuale de munc pentru
minimum 0 sudori autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform reglementrilor n
vigoare=
f6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la folosirea laboratoarelor autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor n cadrul
desfurrii activitilor autorizate=
g6 actul de certificare a unui sistem de management integrat calitateCmediu, n copie, sau extras
din manualul calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, 55
>entru autorizaiile destinate execuiei racordurilor i a staiilor de reglareCmsurare aferente
sistemelor de transport al gazelor naturale, precum i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale
av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar, tip !TR, se prezint i urmtoarele
documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul T=
b6 contractele individuale de munc pentru minimum / instalatori autorizai, gradul T=
c6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la verificarea documentaiei de execuie a racordurilor i a staiilor de reglareCmsurare aferente
sistemelor de transport al gazelor naturale, precum i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale
av3nd regimul de presiune de lucru mai mare de B bar, dac acestea conin elemente de
automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri=
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
d6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractul individual de munc pentru
responsabilul cu teAnologia sudrii, autorizat de ctre un organism abilitat, conform
reglementrilor n vigoare=
e6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractele individuale de munc pentru
minimum 0 sudori autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform reglementrilor n
vigoare=
f6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor n cadrul desfurrii
activitilor autorizate=
g6 actul de certificare a unui sistem de management integrat calitateCmediu, n copie, sau extras
din manualul calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, 50
>entru autorizaiile destinate proiectrii sistemelor de distribuie a gazelor naturale, tip >&;, se
prezint i urmtoarele documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul &=
b6 actul de certificare a sistemului de management al calitii, n copie, sau extras din manualul
calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, 57
>entru autorizaiile destinate execuiei sistemelor de distribuie a gazelor naturale, tip !&;, se
prezint i urmtoarele documente<
a6 contractul individual de munc pentru minimum un instalator autorizat, gradul &=
b6 contractul individual de munc pentru minimum un instalator autorizat, gradul &=
c6 contractele individuale de munc pentru minimum / instalatori autorizai, gradul &=
d6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la verificarea documentaiilor de execuie a obiectivelor8sistemelor de distribuie a gazelor
naturale, dac acestea conin elemente de automatizare, de ctre un inginer specialist n
automatizri=
e6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractele individuale de munc pentru
minimum 0 sudori autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform reglementrilor n
vigoare=
f6 documente care s ateste pregtirea profesional i contractele individuale de munc pentru
minimum 0 sudori autorizai n polietilen de ctre organismul abilitat, conform reglementrilor n
vigoare=
g6 documente care s ateste dreptul de proprietate8folosin a aparatelor de sudur pentru
conducte din polietilen 4at3t pentru procedeul de sudare cap la cap, c3t i prin electrofuziune6 de
ctre operatorul economic= aparatele de sudare trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale de
calitate, conform legislaiei n vigoare, i s dein verificarea teAnic periodic n termen de
valabilitate=
A6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la folosirea laboratoarelor autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor n cadrul
desfurrii activitilor autorizate=
i6 actul de certificare a unui sistem de management integrat calitateCmediu, n copie, sau extras
din manualul calitii, respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru,
ART, 5/
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
>entru autorizaiile destinate proiectrii instalaiilor de utilizare a gazelor naturale av3nd
regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu B bar, tip >&, se prezint i urmtoarele
documente<
a6 contractele individuale de munc pentru minimum 0 instalatori autorizai, gradul &=
b6 extras din manualul calitii, respectiv procedurile operaionale i8sau instruciunile de lucru,
n copie,
ART, 51
>entru autorizaiile destinate execuiei, verificrii i reviziei instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale av3nd regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu B bar, tip !&, se prezint i
urmtoarele documente<
a6 contractul individual de munc pentru minimum un instalator autorizat, gradul & sau &=
b6 contractele individuale de munc pentru minimum 7 instalatori autorizai, gradul &=
c6 declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire
la executarea mbinrilor nedemontabile numai de ctre sudori autorizai, conform reglementrilor
n vigoare, precum i la folosirea ecAipamentelor de sudare specifice tipului de material tubular
utilizat= ecAipamentele utilizate trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale de calitate, conform
legislaiei n vigoare, i s dein verificarea teAnic periodic n termen de valabilitate=
d6 extras din manualul calitii, respectiv procedurile operaionale i8sau instruciunile de lucru,
n copie,
*orma de prezentare a documentaiilor pentru autorizare
ART, 5B
456 &ocumentele solicitate pentru autorizare se prezint ndosariate, n ordinea precizat n
prezentul regulament, ncep3nd cu documentele comune i continu3nd cu documentele specifice,
av3nd paginile numerotate i un opis al coninutului dosarului cu trimitere la paginaie,
406 )n cazul solicitrii a dou sau mai multe tipuri de autorizaii de ctre un operator economic,
documentele comune se vor prezenta ntrCun singur exemplar,
476 &ocumentele ntocmite pe propria rspundere de reprezentantul legal al operatorului
economic vor fi datate, semnate i tampilate,
4/6 &ocumentele care atest pregtirea profesional a personalului contractual se prezint n
copie semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal al operatorului economic pentru atestarea
conformitii,
45* Con!r&!e'e indi"id$'e de m$n&, -e .re(in!, 2n &o.ie -emn!, 6i 6!m.i'!, de &,!re
re.re(en!n!$' 'e#' ' o.er!or$'$i e&onomi& .en!r$ !e-!re &on0ormi!,7ii.8
4B6 )n vederea autorizrii, Autoritatea competent poate solicita documente i informaii
suplimentare relevante pentru evaluarea ndeplinirii de ctre operatorul economic a cerinelor de
autorizare,
49* n "edere $!ori(,rii1 o.er!orii e&onomi&i !reb$ie -, n#:e(e1 &$ re-.e&!re
.re"ederi'or -.e&i0i&e 'e#i-'7iei 2n domeni$' m$n&ii1 $n n$m,r minim de .er-on' de
-.e&i'i!!e1 ne0iind .ermi-, e&+i"'re #rde'or de in-!'!ori $!ori(7i 2n!re e'e.8
>rocedurile, termenele i obligaiile de plat privind acordarea autorizaiilor
ART, 5:
456 >entru obinerea unei autorizaii, operatorul economic se va adresa Autoritii competente cu
o cerere tipizat, conform modelului prevzut n anexa nr, 5, nsoit de documentele precizate n
prezentul regulament,
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
406 +ererea va fi nregistrat la Autoritatea competent i nscris ntrCun registru special al
departamentului de resort,
476 )n termen de 1 zile calendaristice de la nregistrarea cererii, Autoritatea competent
transmite operatorului economic o confirmare de primire a documentaiei,
4/6 Operatorul economic trebuie s fie persoan Duridic, rom3n sau strin, cu sediul n
Rom3nia= persoanele Duridice strine solicitante trebuie s stabileasc i s menin n Rom3nia, n
condiiile legii, pe ntreaga durat de valabilitate a autorizaiei, un sediu secundar,
45* L de.$nere &ererii de $!ori(re1 2n-o7i!, de do&$men!e'e .re&i(!e 2n .re(en!$'
re#$'men!1 o.er!or$' e&onomi& &+i!, in!e#r' "'ore !ri0$'$i de $!ori(re1 -!bi'i! 2n
&on0ormi!!e &$ .re"ederi'e 'e#'e 2n "i#ore.
4;* <$m &+i!!, &on0orm .re"ederi'or 'in. 45* n$ -e 2n.oi(, o.er!or$'$i e&onomi& 2n
&($' re!r#erii &ererii de $!ori(re1 2n &($' &'-,rii do&$men!7iei1 .re&$m 6i 2n &($'
ne&ord,rii $!ori(7iei.
49* N$ .o!e .rimi $!ori(7ie o.er!or$' e&onomi& &,r$i A$!ori!!e &om.e!en!, i=
re!r- o $!ori(7ie -imi'r, 2n $'!imii ) ni1 n!erior 2nre#i-!r,rii &ererii.
4-6 *ace excepie de la prevederile alin, 4:6 operatorul economic cruia i sCa retras o autorizaie
din motivele prevzute la art, 05 alin, 476, art, 07 alin, 406 i la art, 0/ alin, 4B6,
Acordarea8refuzul de acordare a autorizaiei
ART, 5-
456 Autoritatea competent, prin departamentul de resort, analizeaz dac documentaia depus
de operatorul economic corespunde prevederilor prezentului regulament,
406 )n cazul n care nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de prezentul regulament, Autoritatea
competent transmite operatorului economic o ntiinare privind neconformitile constatate,
476 Operatorul economic are obligaia completrii documentaiei pentru eliminarea tuturor
neconformitilor, n termen de maximum 51 zile calendaristice de la primirea ntiinrii,
4/6 )n termen de 7. de zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete,
Autoritatea competent decide asupra acordrii8refuzului de acordare a autorizaiei8autorizaiilor
solicitate,
45* n -i!$7i 2n &re o.er!or$' e&onomi& n$ re-.e&!, !ermen$' .re&i(! ' 'in. 4)*1
A$!ori!!e &om.e!en!,1 .rin de.r!men!$' de re-or!1 &'-e(, -o'i&i!re1 no!i0i&/nd 2n
&e-! -en- o.er!or$' e&onomi& 2n !ermen de 5 (i'e '$&r,!ore.
4B6 Autoritatea competent, prin departamentul de control, poate verifica realitatea datelor
nscrise n dosarul depus n vederea obinerii autorizrii= rezultatul verificrilor se consemneaz n
raportul de verificare, contrasemnat de operatorul economic,
4:6 &epartamentul de resort din cadrul Autoritii competente ntocmete un raport prin care
propune acordarea sau refuzul acordrii autorizaiei8autorizaiilor solicitate,
4-6 Raportul precizat la alin, 4:6 se prezint spre analiz +omisiei de autorizare a Autoritii
competente, care Aotrte cu privire la autorizarea sau refuzul de autorizare a operatorului
economic,
426 +omisia de autorizare este format din 1 membri angaDai ai Autoritii competente, i i
desfoar activitatea n baza unui regulament de organizare i funcionare propriu, aprobat prin
decizie a preedintelui Autoritii competente,
45.6 Iedinele +omisiei de autorizare se programeaz, de regul, de dou ori pe lun, data
edinei i ordinea de zi afi3nduCse pe pagina de internet a Autoritii competente cu 5. zile
nainte de data edinei= reprezentantul operatorului economic poate participa la edin, n calitate
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
de invitat, n vederea susinerii cererii de autorizare sau pentru eventuale lmuriri solicitate de
membrii +omisiei de autorizare,
4556 Acordarea autorizaiei8autorizaiilor se face prin decizie a preedintelui Autoritii
competente, n baza propunerilor primite din partea +omisiei de autorizare,
4506 &urata de valabilitate a autorizaiilor prevzute la art, :C51 este de 7 ani,
4576 Autorizaiile vor fi nsoite de condiiile de valabilitate precizate de Autoritatea
competent= condiiileCcadru de valabilitate a autorizaiilor sunt precizate n anexa nr, /,
ART, 52
456 Refuzul acordrii autorizaiei8autorizaiilor se face prin decizie a preedintelui Autoritii
competente, n baza propunerilor primite din partea +omisiei de autorizare,
406 (otivele care stau la baza refuzului de acordare a autorizaiei8autorizaiilor sunt obiective i
nediscriminatorii,
476 &ecizia preedintelui Autoritii competente privind refuzul acordrii
autorizaiei8autorizaiilor poate fi atacat la instana de contencios administrativ competent, n
condiiile legii,
ART, 0.
Autorizaiile operatorilor economici se nregistreaz n registrul special al departamentului de
resort= aceste informaii sunt publice i pot fi consultate la sediul Autoritii competente sau pe
pagina de internet a acesteia,
!liberarea autorizaiilor
ART. 21.
n !ermen de 5 (i'e de ' &ordre $!ori(7iei1 A$!ori!!e &om.e!en!, 2i &om$ni&,
o.er!or$'$i e&onomi& mod'i!!e .rin &re .o!e in!r 2n .o-e-i
$!ori(7iei>$!ori(7ii'or.
(odificarea
ART, 00
456 Autoritatea competent decide modificarea autorizaiei8autorizaiilor n cazul n care au loc
scAimbri ale datelor de identificare a operatorului economic,
406 Autoritatea competent examineaz situaia nouCcreat i dispune eliberarea unei noi
autorizaii,
476 $a eliberarea noilor autorizaii, cele emise anterior sunt restituite Autoritii competente n
vederea anulrii,

;uspendarea i retragerea autorizaiei8autorizaiilor
ART, 07
456 )n cazul nerespectrii obligaiilor legale sau, dup caz, al nerespectrii prevederilor
condiiilor de valabilitate ale autorizaiei, imputabil titularului autorizaiei8autorizaiilor,
Autoritatea competent decide suspendarea autorizaiei8autorizaiilor pe o perioad de maximum
2. de zile,
406 Titularul autorizaiei8autorizaiilor are obligaia de a depune la Autoritatea competent, cu
cel puin 51 zile anterior expirrii termenului menionat la alin, 456, documentele care s ateste
remedierea situaiei, n caz contrar autorizaia8autorizaiile fiind retras8retrase,
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
476 )n cazul n care operatorul economic este cercetat n urma producerii unor accidente soldate
cu victime umane i8sau cu pagube materiale, Autoritatea competent poate decide suspendarea
autorizaiei8autorizaiilor pe o perioad nedeterminat, respectiv p3n la finalizarea cercetrilor i
stabilirea responsabilitilor,
ART, 0/
456 $a solicitarea titularului de autorizaie8autorizaii, Autoritatea competent poate decide
suspendarea autorizaiei8autorizaiilor pe o perioad de maximum 50 luni,
406 ;uspendarea la cerere poate fi dispus de Autoritatea competent o singur dat i nu poate
fi prelungit,
476 Autoritatea competent poate suspenda autorizaia8autorizaiile n cazul incapacitii de plat
sau al nceperii procedurii reorganizrii Dudiciare, p3n la pronunarea unei Aotr3ri Dudectoreti,
4/6 )n perioada de suspendare a autorizaiei8autorizaiilor, operatorul economic nu are dreptul s
desfoare activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale,
416 Autoritatea competent decide retragerea autorizaiei8autorizaiilor n cazul decderii din
drepturi sau al falimentului operatorului economic autorizat,
4B6 $a solicitarea titularului de autorizaie, Autoritatea competent poate decide retragerea
autorizaiei8autorizaiilor,
4:6 $a retragerea autorizaiei8autorizaiilor operatorul economic este obligat s transmit
Autoritii competente documentele primite la autorizare, n vederea anulrii,
+A>, E
*urnizarea de informaii ctre Autoritatea competent
ART, 01
)n situaia modificrii condiiilor care au stat la baza autorizrii, operatorul economic titular al
autorizaiei8autorizaiilor are obligaia de a transmite Autoritii competente, n termen de : zile, o
notificare nsoit de documentele Dustificative, ocazie cu care solicit i modificarea
autorizaiei8autorizaiilor,
+A>, E
Rspunderi i sanciuni
ART, 0B
)nclcarea prevederilor prezentului regulament atrage rspunderea Duridic, n condiiile legii,
ART, 0:
456 ;tabilirea, constatarea i sancionarea contravenienilor se fac conform prevederilor $egii
gazelor nr, 71580../, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Regulamentului de
constatare, notificare i sancionare a abaterilor de la reglementrile emise n domeniul energiei
electrice i n domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii "aionale
de Reglementare n &omeniul !nergiei nr, 1B80..:,
406 )n funcie de gravitatea faptei, Autoritatea competent aplic sanciuni contravenionale
principale C avertisment8amend, ce pot fi nsoite de sanciuni contravenionale complementare C
suspendarea8retragerea autorizaiei8autorizaiilor operatorului economic,
+A>, E
&ispoziii tranzitorii i finale
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
ART, 0-
456 Operatorul economic autorizat la data intrrii n vigoare a prezentului regulament desfoar
activiti de proiectare8execuie n domeniul gazelor naturale p3n la data expirrii
autorizaiei8autorizaiilor,
406 Operatorul economic care intenioneaz s continue activitile pentru care deine
autorizaie8autorizaii trebuie s depun o nou documentaie, conform prevederilor prezentului
regulament, cu cel puin dou luni nainte de expirarea termenului de valabilitate a
autorizaiei8autorizaiilor,
476 Operatorul economic autorizat de Autoritatea competent pentru anumite activiti
prevzute n prezentul regulament i care solicit, n cursul aceluiai an, acordarea unei noi
autorizaii depune cererea prevzut n anexa nr, 5, nsoit, dup caz, de o declaraie pe propria
rspundere a reprezentantului su legal, conform anexei nr, 1, i de documentele specifice tipului
de autorizaie solicitat,
ART, 02
Anexele nr, 5C1 fac parte integrant din prezentul regulament,
A"!@A 5
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
+!R!R!
pentru acordarea autorizaiei operatorului economic care
desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n domeniul gazelor naturale
+tre
Autoritatea "aional de Reglementare n &omeniul !nergiei
Operatorul economic ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cu sediul n localitatea ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
str, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nr, ,,,,, bl, ,,,,, sc, ,,,,, et, ,,,,, ap, ,,,,, Dudeul ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cod
potal ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, telefon ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fax ,,,,,,,,,,,,,,,,,, eCmail ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nregistrat
la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sub nr, ,,,,,,,,,,,,,,, cod unic de nregistrare ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cont nr, ,,,, descAis
la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentat legal prin ,,,,,,,,4datele de identificare ale reprezentantului
autorizat al operatorului economic< +">8seria i nr, crii de identitate, adres, telefoane, eC
mail6,,,,,,,, n conformitate cu prevederile art, 15 din $egea gazelor nr, 71580../, cu modificrile i
completrile ulterioare, solicit eliberarea de autorizaii pentru< ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,G6,
>entru autorizare anexm dosarul conin3nd documentele solicitate n Regulamentul pentru
autorizarea operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale,
;ubsemnatul, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cunosc3nd prevederile legale din Rom3nia privind
falsul i uzul de fals n declaraii, declar pe propria rspundere c documentele depuse n vederea
autorizrii sunt conforme cu realitatea,
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
&ata Reprezentantul legal al operatorului economic,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCC
G6 ;e completeaz cu numrul articolului i denumirea complet a fiecrui tip de autorizaie
solicitat, conform prezentului regulament,
A"!@A 0
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
TAR*!$!G6
pentru autorizarea8verificarea operatorilor economici care
desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
CCCCCCC
G6 Tarifele se actualizeaz prin ordin al preedintelui Autoritii "aionale de Reglementare n
&omeniul !nergiei, care se public n (onitorul Oficial al Rom3niei, >artea ,
A"!@A 7
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
&!+$ARA#!
;ubsemnata4ul6, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, instalator autorizat gradul ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
posesoare8posesor al legitimaiei nr, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, declar pe propria rspundere c sunt de acord ca
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s utilizeze legitimaia mea de instalator autorizat n scopul autorizrii
operatorului economic,
>rezentul document anuleaz orice declaraii anterioare date n favoarea altor operatori
economici,
&ata ;emntura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
&!+$ARA#!
;ubsemnata4ul6, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sudor autorizat de ctre ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n material
tubular ,,,,,,,,,,,,,,4oel8polietilen6,,,,,,,,,,,,,,,, titular al Autorizaiei nr, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, declar pe propria
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
rspundere c sunt de acord ca ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s utilizeze autorizaia mea de sudor n scopul
autorizrii operatorului economic,
>rezentul document anuleaz orice declaraii anterioare date n favoarea altor operatori
economici,
&ata ;emntura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
A"!@A /
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
+O"&#C+A&RU
de valabilitate aferente autorizaiei
5, >rezentul document, denumit n cele ce urmeaz autorizaie, este acordat de Autoritatea
competent operatorului economic ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nregistrat la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sub numrul ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, denumit n continuare titular,
0, Autorizaia se acord n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea i
verificarea operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii "aionale de
Reglementare n &omeniul !nergiei nr, -280..2, n urma verificrii documentaiei nregistrate la
Autoritatea competent sub nr, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, din data de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
7, Autorizaia are ca obiect< ,,,,,,,,,,,,4tipul autorizaiei6,,,,,,,,,,,,,
/, Termenul de valabilitate al autorizaiei< de la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, p3n la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
1, Autorizaia nu poate fi prelungit= dac titularul i manifest intenia de a continua
activitatea pentru care a fost autorizat, acesta iniiaz demersurile ce se impun, n sensul depunerii
unei noi documentaii, conform cu prevederile regulamentului de autorizare specific, cu cel puin
dou luni nainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaiei,
B, Titularul are obligaia de a realiza lucrrile din domeniul gazelor naturale n conformitate cu
reglementrile teAnice n vigoare, numai dup obinerea autorizaiilor, acordurilor i avizelor
prevzute de legislaia n materie,
:, Titularul este obligat s asigure, pe durata de valabilitate a autorizaiei, personal calificat i n
numr suficient pentru ndeplinirea, n condiii de calitate i siguran, a activitilor ce fac
obiectul autorizaiei,
-, >e durata de valabilitate a autorizaiei, titularul desfoar activitatea prevzut la pct, 7
exclusiv pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenei i egalitii de tratament a
clienilor, evit3nd orice discriminare,
2, Titularul nu angaDeaz n practici anticoncureniale i nu mpiedic ali titulari de autorizaii
sau poteniali competitori s se angaDeze n activitatea de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4tipul autorizaiei6,,,,,,,,,,,,,,,, ,
5., >e durata de valabilitate a autorizaiei, titularul respect ntocmai prevederile coninute n<
a6 autorizaie=
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
b6 Regulamentul pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii "aionale de Reglementare n &omeniul !nergiei nr, -280..2=
c6 $egea gazelor nr, 71580../, cu modificrile i completrile ulterioare=
d6 alte acte normative incidente,
55, "erespectarea de ctre titular a cerinelor pct, 5. ndreptete Autoritatea competent s
aplice sanciuni, merg3nd p3n la retragerea autorizaiei,
50, Titularul notific Autoritii competente modificrile intervenite n condiiile care au stat la
baza acordrii autorizaiei, n termen de : zile lucrtoare de la apariia acestora, &e asemenea, tot
n acest termen, comunic orice scAimbare aprut n structura de personal 4instalatori autorizai,
sudori autorizai, dup caz6,
57, Titularul furnizeaz Autoritii competente datele i informaiile solicitate, n vederea
exercitrii de ctre aceasta a atribuiilor specifice n domeniu,
5/, )n exercitarea atribuiilor de control, reprezentanii mputernicii ai Autoritii competente
au drept de acces, n condiiile legii, n incinta cldirilor la instalaii i8sau n punctele de lucru,
precum i la documentele i actele specifice obiectului de activitate al titularului= acesta acord
Autoritii competente asistena necesar pe parcursul efecturii inspeciei n cauz,
51, +onstituie contravenie urmtoarele fapte<
a6 executarea de lucrri noi, modificri, extinderi sau revizii ale instalaiilor de gaze naturale, de
orice categorie, de ctre persoane fizice sau Duridice neautorizate sau de ctre operatori economici
autorizai, fr obinerea autorizaiilor, acordurilor i avizelor necesare=
b6 desfurarea, fr obinerea autorizaiei, a oricrei activiti care necesit un asemenea
document, potrivit prevederilor $egii nr, 71580../, cu modificrile i completrile ulterioare=
c6 refuzul de a permite verificrile i inspeciile prevzute prin reglementri sau dispuse, dup
caz, de Autoritatea competent, precum i obstrucionarea mputerniciilor acesteia n ndeplinirea
atribuiilor legale=
d6 neprezentarea datelor i informaiilor solicitate de Autoritatea competent i nerealizarea
msurilor dispuse de aceasta=
e6 desfurarea activitilor n domeniul gazelor naturale pe perioada suspendrii autorizaiei,
5B, )n situaiile n care titularul nu ndeplinete cerinele care au stat la baza acordrii
autorizaiei, precum i n caz de ncepere a procedurii reorganizrii Dudiciare sau a falimentului,
Autoritatea competent procedeaz la retragerea autorizaiei,
5:, +omunicrile sau informaiile solicitate de Autoritatea competent se fac n scris i se
transmit prin fax8eCmail, cu condiia ca, n toate cazurile, originalul s se depun prin
curier8servicii potale la adresa< str, +onstantin "acu nr, 7, sectorul 0, ?ucureti, telefon<
.058755,00,//, fax< .058750,/7,B1, mail< anreJanre,ro
5-, )n cazul retragerii autorizaiei, titularul este obligat s predea Autoritii competente
prezenta autorizaie, n termen de cel mult 5. zile calendaristice,
A"!@A 1
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
&!+$ARA#!
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010
+tre
Autoritatea "aional de Reglementare n &omeniul !nergiei
;ubsemnatul, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, av3nd ,,,,,,,,,,,,,,,,,4+">8seria i nr, crii de identitate,
adres, telefoane, eCmail6,,,,, n calitate de reprezentant legal al operatorului
economic ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cu sediul n localitatea ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, str, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nr, ,,,,,,
bl, ,,,,,, sc, ,,,,, et, ,,,,,, ap, ,,,,,, Dudeul ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cod potal ,,,,,,,,,,,,,,,,, telefon ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
fax ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eCmail ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nregistrat la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cod unic de
nregistrare ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cont nr, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, descAis la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cunosc3nd
prevederile legale din Rom3nia privind falsul i uzul de fals n declaraii,
declar pe proprie rspundere c documentele depuse i nregistrate la Autoritatea "aional de
Reglementare n &omeniul !nergiei sub nr, ,,,,,,,,,,,, nu au fost modificate p3n la data prezentei,
&ocumentele la care fac referire sunt urmtoarele<
C ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=
C ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
)n acest sens v solicit, domnule preedinte, s dispunei utilizarea documentelor mai sus
menionate n vederea autorizrii operatorului economic menionat anterior pentru desfurarea
urmtoarelor activiti< ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,G6,
&ata Reprezentantul legal al operatorului economic,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CCCCCCC
G6 ;e completeaz cu numrul articolului i denumirea complet a fiecrui tip de autorizaie
solicitat, conform prezentului regulament,
CCCCC
%orm &!$'i(! "'bi' ' d! de: 1) in$rie 2010

S-ar putea să vă placă și