Sunteți pe pagina 1din 2

Licenta 2013

Admitere online - http://admitere.upb.ro


Pregatire admitere online
DOC!"#$" $%L"
P&O'&A! P&"'A$%&" 2013 - Programul este GRATUIT i se adreseaz tuturor elevilor de liceu care doresc s
realizeze o pregtire suplimentar la matematic i fizic pentru examenul de admitere - Studii universitare de licen!
anul universitar "#$%-"#$&'
Tematica leciilor de fizic pentru pregtirea concursului de admitere n UPB n anul universitar 2013-201

!ifra de scolarizare apro"ata de #$!T% pentru anul universitar 2013-201
&epartizarea locurilor pe facultati pentru admitere la studii de licenta' in anul universitar 2013-201
(iscipline de concurs 2013
!alendar admitere
&egulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul superior la UPB pentru
anul universitar 2013-201
Programe analitice - discipline concurs admitere 2013
!)estionar pentru interviu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(acult)*i la care admiterea +e ,a -ace pe ba.a a doua probe +cri+e
1* $nergetic
2* +utomatic ,i !alculatoare
3* $lectronic' Telecomunicaii ,i Te)nologia -nformaiei
* Transporturi
.* -nginerie +erospaial
/* -nginerie n 0im"i %trine
1* 2tiine +plicate
(acult)*i la care admiterea +e ,a -ace pe ba.a unei probe orale - interviu +i pe ba.a re.ultatelor e/amenului de
bacalaureat
Proba orala - INTERVIU - va fi sustinuta de catre candidat in aceeasi zi cu inscrierea
CHESTIONAR PENTRU INTERVIU
1* -nginerie $lectric
2* -nginerie #ecanic ,i #ecatronic
3* -ngineria ,i #anagementul %istemelor Te)nologice
* -ngineria %istemelor Biote)nice
.* 2tiinta ,i -ngineria #aterialelor
/* !)imie +plicat ,i 2tiina #aterialelor
1* -nginerie #edical
3* +ntreprenoriat' -ngineria ,i #anagementul +facerilor
+ctele necesare pentru inscriere 4
3 fotografii 5format 36 cm78
diploma sau adeverinta de "acalaureat 5original78
foaia matricola eli"erata de liceu 5original78
copie legalizata a certificatului de nastere8
adeverinta medicala 5eli"erata de liceu sau de medicul de familie78
fisa de inscriere 5se va completa la secretariatul fiecarei facultati78