Sunteți pe pagina 1din 2

EPICUL!

- fabula/histoire(ceea ce s-a petrecut efectiv)< nlnuire, alternan, inserie


- subiect/discours (modul n care cititorul a luat la cunotin!" de cele petrecute)
1. #i$ail %a$tin& Probleme de literatur" i estetic" ' (plurivocitate i plurilingvism)- v* discursul ce
con!ine + voci' cea a persona,ului vorbitor i cea refractar" a autorului*
2. -* #anolescu& .rca lui -oe& v* romanul doric, ionic i corintic
3. /* /enette& Introducere n ar$ite0t' transecenden textual, arhitextualitate (v* i 1ulia 2risteva'
intertextualiatate& acea interac!iune te0tual" care se produce n interiorul aceluiai te0t&)
4. 3oland %art$es& Po4ti5ue du r4cit' naratorul i persona,ele sunt n mod esen!ial 6fiine de hrtie)
5. #ilan 2undera& .rta romanului' 6Un persona, nu este o simulare a unei fiin!e vii* Este o fiin!"
ima7inar"* Un 6ceva) e0perimental*)
6. /erald /raff' 8ic!iunile literare ilustrea9" realitatea dar& de vreme ce realitatea este ea ns"i o fic!iune&
fic!iunile literare revelea9" adev"rul*
7. :usan :onta7' . poseda lumea sub forma ima7inilor nseamn"& ntocmai& a ree0perimenta irealitatea i
ndep"rtarea realului*
-

Umberto Eco&
;n Opera aperta:
- cititorul ideal < receptorul polivalen!a sensurilor& asemenea numeroaselor semnifica!ii pe care le
poate acoperi trandafirul 'v* -umele trandafirului lectura nu e dec=t un palier c"tre numeroase ci
de interpretare
n Limitele interpretrii <
6.desea te0tele spun mai mult dec=t inten!ionau autori lor s> spun>& dar mai pu!in dec=t ceea ce mul!i cititori incontinen!ii
ar dori ca ele s> spun>*)
(?) . interpreta un te0t nseamn> a reac!iona la te0tul lumii sau la lumea unui te0t& produc=nd alte te0te*
- cititorul model - cel c"ruia nu i se cere dec=t bun"voin!a& s" se prefac" numai c" crede c"-i cunoate
n Lector in fabula
- cooperare interpretativ/textual; Autorul i Cititorul Model sunt dou strategii textuale
P.C@UL AE LEC@U3.
- :et de strate7ii te0tuale prin intermediul c"rora te0tul narativ literar i or7ani9ea9" i uneori i pune
n eviden!" codurile astfel nc=t s" asi7ure performarea semnifica!iilor n condi!ie de ma0im"
eficien!"* .ltfel spus& te0tul i pro7ramea9" lectura construindu-i 6ori9ontul de ateptare)B 7radul
ma0im de actuali9are a semnifica!iilor (6cooperare interpretativ")) ia forma abstract" a unui cititor
model& un construct al autorului abstract& conceput ca destinatar ideal al universului fic!ional*
;n ase plimbri prin pdurea narativ
ectura textului epic e ca !"ntratul ntr#o p$dure%, plin de sim&oluri ' 6Intr-un te0t narativ cititorul este constr=ns n fiece
moment s> efectue9e o ale7ere) (p*CC)Cap()( *$durile narative
- 63e7ula fundamental> pentru a aborda un te0t narativ este ca cititorul s> accepte tacit&un pact ficional cu autorul& pact pe care
Colerid7e l numea <suspendarea credulit>!iiD* Cititorul trebuie s> tie c> ceea ce i se povestete este o nt=mplare ima7inar>& f>r> ca
prin asta s> considere c> autorul spune o miciun>*) (p*EE)
-6. citi nseamn> a face un ,oc cu a,utorul c>ruia nv>!>m s> d>m sens lucrurilor care s-au nt=mplat i se nt=mpl> n lumea real>*)
(p*CC