Sunteți pe pagina 1din 9

Angajator: ___________________________________

Nr. ord. Reg. Com./an: _________________________


CUI: ____________________
Sediu: __________________________________________________
FIA POSTULUI
anex la contractul individual de munc nr. _____________________din data de ___________
Denumire pot: Manager de formare (cod COR 242406)
Nume !i prenume o"upant: ___________________________________
Lo"u# de$%!ur%rii mun"ii: activitatea se desfoar la ___________________________________
________________________________________________________________________________
! "n li#sa unui loc de munc fix$ salariatul va desfura activitatea astfel% ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Departament: ___________________________________
Su&ordonare: ___________________________________
Super'i(are: ____________________________________
Re#a)ii $un")iona#e: cu ceilal&i anga'a&i #entru o(&inerea de date i informa&ii legate de s#ecificul
activit&ii sale.
Cerin)e pe"i$i"e potu#ui:
studii de s#ecialitate)
a(ilit&i foarte (une de comunicare$ discernm*nt$ res#onsa(ilitate$ cura'$ aten&ie$
#rom#titudinea reac&iilor$ ec+ili(ru i st#*nire de sine$ cunotin&e ,C.
S"opu# potu#ui: titularul #ostului organi-ea- i coordonea- #rogramele de #erfec ionare a
#ersonalului #entru cre terea #oten&ialului resurselor umane.
A"ti'it%)i prin"ipa#e:
estimarea resurselor i c+eltuielilor necesare derulrii activit&ilor de formare)
organi-area i administrarea (a-ei de date de eviden& a #rogramelor de formare)
ela(orarea i gestionarea sistemului de #erfec ionare a #ersonalului)
"ntocmirea i gestionarea documentelor de s#ecifice)
organi-area #rogramelor de #regtire a #ersonalului.
Sar"ini !i *ndatoriri pe"i$i"e:
sta(ilete lista ec+i#amentelor i materialelor consuma(ile necesare ca su#ort logistic #entru
derularea activit&ilor de formare$ asigur*ndu!se c resursele derulrii activit&ilor cores#und
nevoilor reale)
"ntocmete formatul listei de resurse agreat de com#artimentul administrativ$ s#ecific*ndu!l
c*t mai clar i verific*ndu!l cu cei care vor #relucra lista "n continuare)
sta(ilete volumul i felul resurselor necesare #e (a-a anali-ei consumurilor trecute i
modificrilor intervenite "n cadrul o(iectivelor fa& de #erioada de referin&)
"ntocmete lista ce con&ine ec+i#amentele i materialele #e care are dre#tul s le cear
conform regulamentelor interne)
estimea- c+eltuieli legate de activit&ile de formare "n func&ie de #rogno-ele referitoare la
celelalte activit&i ale organi-a&iei)
ela(orea- modele i com#letea- formulare i contracte de #restri servicii (contracte de
cola(orare)$ cores#un-*nd normelor legale i unde este ca-ul$ "n conformitate cu #olitica de
formare a organi-a&iei)
"ntocmete contractele de #restri servicii com#lete$ cu date verificate$ "n numrul de
exem#lare #rev-ut de legisla&ia "n vigoare$ com#let*ndu!le corect i cite&)
identific nevoile de #regtire!#erfec&ionare din cadrul organi-a&iei ca diferen& dintre
necesarul de calificare #entru reali-area o(iectivelor organi-a&iei i existentul de calificare
din organi-a&ie)
sta(ilete necesarul de instruire #e (a-a evalurilor #eriodice ale titularilor de #ost fa& de
cerin&ele #osturilor)
sta(ilete formele de #regtire ! #erfec&ionare #rofesional "n mod adecvat nevoilor de
#regtire identificate$ &in*nd cont de #osi(ilit&ile interne de asigurare a acestora$ de
#osi(ilit&ile de gru#are a #artici#an&ilor la acestea)
sta(ilete furni-orii de #regtire ! #erfec&ionare #rofesional i o(iectivele #rogramelor de
#regtire #e (a-a o#timi-rii ra#ortului cost ! (eneficii #resu#us de cola(orarea cu
res#ectivii furni-ori)
anali-ea- i selectea- #rogramele de #regtire ! #erfec&ionare oferite #e (a-a criteriilor de
adecvare a con&inuturilor la nivel ini&ial de #regtire al cursan&ilor i de a#lica(ilitate la locul
de munc al cursan&ilor)
sta(ilete o(iectivele #rogramelor de #regtire #rin consultarea s#ecialitilor din cadrul
organi-a&iei i . sau consultan&ilor din afara organi-a&iei$ #e (a-a nevoilor de #regtire
.#erfec&ionare identificate)
sta(ilete i asist #artici#an&ii la cursurile de #regtire ! #erfec&ionare #rofesional$ &in*nd
cont de #osi(ilitatea gru#rii acestora #e criterii de fel i nivel de #regtire$ tim# dis#oni(il$
#oten&ial de #regtire)
informea- "n tim# util i #ersonali-at #artici#an&ii la formele de #regtire ! #erfec&ionare
#rofesional asu#ra sco#ului i condi&iilor de #artici#are la curs$ &in*nd cont de
caracteristicile individuale astfel "nc*t s o(&in o motivare #o-itiv a acestora #entru
#artici#area la curs)
#artici# la "ntocmirea documenta&iei necesare a#ro(rii . autori-rii #rogramului de formare
sau$ du# ca-$ la evaluarea "n vederea autori-rii sau la monitori-area activit&ii)
im#lementea- sistemele i #rocedurile de management i asigurare a calit&ii recunoscute
a#licate la nivelul #rogramului de formare i . sau al anga'atorului$ acestea inclu-*nd
#rinci#ii$ criterii i indicatori #ro#rii$ s#ecifici activit&ilor de formare)
im#lic "n ela(orarea i im#lementarea sistemelor de asigurare a calit&ii #artici#an&ii la
formare i (eneficiarii formrii)
#artici# la ela(orarea /manualului calit&ii0)
evaluea- atingerea o(iectivelor de #regtire)
sta(ilete te+nicile de evaluare a atingerii o(iectivelor de #regtire ! #erfec&ionare "n func&ie
de forma de #regtire i de o(iectivele de #regtire)
a#lic corect te+nicile de evaluare$ astfel "nc*t s #ermit a#recierea re-ultatelor #regtirii
din #unct de vedere cantitativ i calitativ)
identific o#ortunit&ile #entru de-voltarea carierei anga'a&ilor$ av*nd "n vedere integrarea
acestora "n strategia general a com#aniei$ o#ortunit&ile de de-voltare a carierei fiind reale$
msura(ile$ cu re-ultate s#ecifice)
ofer asisten& anga'a&ilor cu #rivire la de-voltarea carierei acestora)
#rin asisten& urmrete s#orirea nivelului cunotin&elor i a ca#acit&ii #rofesionale$ a
a(ilit&ilor i #erforman&elor celui asistat$ oferind sus&inere moral i #rofesional celui
asistat$ consolid*nd cariera acestuia$ motiv*nd #ersoana asistat #entru de-voltarea carierei
i oferirea de alternative de de-voltare a carierei)
identific i #ro#une alternative de #rogramare a tim#ului de lucru necesar sus&inerii unui
#rogram de de-voltare a carierei)
ada#tea- ti#urile de #rograme s#ecificului organi-a&iei i strategiei acesteia$ s#ecificului
#lanului de de-voltare a carierei)
se asigur c ti#urile de #rograme sunt discutate i acce#tate at*t de anga'at c*t i de
organi-a&ie)
"ntocmete documentele de eviden& i de ra#ortare a activit&ii)
identific corect cerin&ele de calitate s#ecifice$ #rin studierea #revederilor referitoare la
calitatea lucrrilor$ din documenta&ia te+nic$ #e (a-a indica&iilor din fiele te+nologice$
#rocedurile . #lanurile de control etc.$ conform 1istemului de Management al Calit&ii
im#lementat "n unitate sau 2ormelor interne de calitate)
trans#une #ermanent "n #ractic #rocedurile te+nice de asigurare a calit&ii$ "n func&ie de
ti#ul activit&ilor desfurate$ #e "ntreaga derulare activit&ii$ "n vederea asigurrii cerin&elor
de calitate s#ecifice acestora i res#ect*nd #reci-rile din documenta&ia te+nic s#ecific)
controlea- i verific calitatea muncii #ro#rii$ #rin a#licarea metodelor adecvate ti#ului de
munc executat i caracteristicilor te+nice urmrite)
verific$ de asemenea$ caracteristicile te+nice$ #rin com#ararea calit&ii execu&iei cu cerin&ele
de calitate im#use de te+nologia de execu&ie i normele de calitate s#ecifice i utili-*nd
corect te+nicile s#ecifice)
remedia- #ermanent neconformit&ile constatate$ #e #arcursul derulrii activit&ii$ #rin
"nlturarea cau-elor care le generea-)
trans#une "n #ractic norme de #rotec&ie a mediului$ #e care i le "nsuete #rin instructa'e
#eriodice #e tot #arcursul executrii activit&ii)
identific corect #ro(lemele de mediu$ asociate activit&ilor desfurate$ "n vederea a#licrii
normelor de #rotec&ie)
a#lic corect normele de #rotec&ie a mediului$ evit*nd im#actul nociv asu#ra mediului
"ncon'urtor -onei de lucru)
ac&ionea- #entru diminuarea riscurilor de mediu$ "n conformitate cu #rocedurile de urgen&
i legisla&ia "n vigoare)
a#lic #roceduri de recu#erare a materialelor refolosi(ile$ "n mod adecvat s#ecificului
activit&ilor derulate)
mani#ulea- i de#o-itea- re-iduurile re-ultate din activit&ile de la locul de munc$
conform #rocedurilor interne$ fr afectarea mediului "ncon'urtor)
ac&ionea- #ermanent #entru diminuarea consumului de resurse naturale$ utili-*ndu!le
'udicios i "n vederea diminurii #ierderilor$ conform #rocedurilor s#ecifice)
adecvea- formele de comunicare "n ec+i# activit&ilor s#ecifice i #rocedurilor interne$
#entru transmiterea ra#id i corect a informa&iilor)
comunic cu #rom#titudine i claritate #ro#unerile de "m(unt&ire a activit&ii "n ec+i#)
identific rolurile s#ecifice muncii "n ec+i#$ "n func&ie de sarcina s#ecific ce este reali-at
de ec+i# i de indica&iile efului ierar+ic)
se "ncadrea- "n activit&ile ec+i#ei$ "n normele de lucru i de tim#$ #rin res#ectarea rolurilor
s#ecifice i a res#onsa(ilit&ilor individuale ale mem(rilor ec+i#ei)
ofer #rom#t i corect informa&ii altor anga'a&i$ #rin mi'loace s#ecifice)
#artici# "m#reun cu mem(rii ec+i#ei la activit&ile$ manevrele i mani#ulrile necesare
#entru re-olvarea #ro(lemelor comune)
re-olv sarcinile #ro#rii #rintr!un #roces agreat i acce#tat de to&i mem(rii ec+i#ei)
asigur #rin autoinstruire cunotin&ele cerute de ritmul alert cu care ec+i#amentele te+nice
din dotare se moderni-ea-)
culege informa&ii relevante #entru activitatea desfurat$ de la celelalte #osturi de lucru$
astfel "nc*t s se asigure men&inerea continuit&ii "n desfurarea fluxului te+nologic)
evaluea- corect necesarul de #regtire$ #rin com#ararea nivelului #ro#riu cu #rogresul
te+nic din domeniu)
identific i studia- #eriodic #u(lica&iile de s#ecialitate$ "n urma selectrii atente a
su(iectelor de interes)
"m(unt&ete calitatea i eficien&a #roceselor te+nologice #ro#rii$ cu creativitate i
#rofesionalism)
utili-ea- corect terminologia de s#ecialitate #entru transmiterea informa&iilor)
trans#une "n #ractic #revederile legale$ referitoare la sntatea i securitatea "n munc$ #rin
"nsuirea normelor referitoare la sntatea i securitatea "n munc i #rin #artici#area la
instruiri #eriodice$ #e teme s#ecifice locului de munc)
ia la cunotin& i verific mi'loacele de #rotec&ie i de interven&ie$ "n ceea ce #rivete starea
lor te+nic i modul de #strare$ conform cu recomandrile #roductorului i adecvat
#rocedurilor de lucru s#ecifice)
ra#ortea- situa&iile de #ericol$ care nu #ot fi eliminate imediat$ #ersoanelor a(ilitate "n
luarea deci-iilor)
reduce factorii de risc$ identific*ndu!i "n func&ie de #articularit&ile locului de munc)
ra#ortea- factorii de risc$ conform #rocedurilor interne i "i "nltur$ conform
reglementrilor "n vigoare)
res#ect #rocedurile de urgen& i de evacuare$ a#lic*nd corect msurile necesare$ "n func&ie
de ti#ul accidentului i res#ect*nd #rocedurile s#ecifice)
semnalea- cu #rom#titudine accidentul$ #ersonalului s#eciali-at i serviciilor de urgen&)
este inter-is o(&inerea de avanta'e.foloase necuvenite$ nu #rimete (ani sau alte foloase
#entru exercitarea atri(u&iunilor de serviciu$ nu folosete su( nici o form calitatea #e care o
de&ine "n cadrul organi-a&iei #entru re-olvarea unei #ro(leme #ersonale sau #entru o(&inerea
unor #rivilegii #ersonale)
se su#une examenelor medicale o(ligatorii$ #eriodice$ la anga'are sau la re"ncadrarea "n
activitate$ organi-ate de ctre anga'ator "n cola(orare cu Ca(inetul de Medicina Muncii iar
refu-ul #artici#rii la aceste controale medicale re#re-int a(atere disci#linar i se
sanc&ionea- conform Codului Muncii)
"n ca-ul recomandrii concediului medical de ctre medic$ anun& telefonic eful direct$ cel
mult a doua -i de la data la care a intervenit starea de (oal i trimite efului direct
certificatul medical$ #*n cel t*r-iu la datele de 34 i 50 ale lunii (du# ca-))
#artici# la #rogramele de training organi-ate de ctre anga'ator$ #rograme ce #ot duce la
"m(unt&irea calit&ii activit&ilor #restate )
#artici# la sesiunile de evaluare #rofesional organi-ate #eriodic de ctre anga'ator i are
o(liga&ia s!i "m(unt&easc #erforman&ele "n func&ie de re-ultatele evalurilor )
informea- #ersoana ierar+ic su#erioar asu#ra #ro(lemelor ce a#ar "n desfurarea
activit&ii la locul de munc)
"nde#linete i alte atri(u&ii sta(ilite de eful ierar+ic su#erior "n conformitate cu
reglementrile legale)
res#ect #revederile normativelor interne i #rocedurile de lucru s#ecifice #ostului su)
are o &inut decent$ #re-int un com#ortament #rofesional i #oart legitima&ia de serviciu
"n tim#ul -ilei de lucru)
nu anga'ea- discu&ii cu colegii sau al&i anga'a&i ai organi-a&iei referitoare la condi&iile de
salari-are i a altor informa&ii)
nu #rsete locul de munc fr a#ro(area eful direct$ res#ect #rogramul de munc$
graficul individual de lucru sta(ilit "n cadrul #rogramului de func&ionare a societ&ii i
regulile sta(ilite #entru accesul "n incint$ intrarea i ieirea din unitate i de la
locul de munc)
"n afara organi-a&iei nu are voie nici mcar indirect s fac #u(lice evenimente$ #roceduri de
lucru$ detalii te+nice sau s discute com#eten&a$ salari-area$ contractele de munc sau
contractele comerciale ale anga'atorului sau actele "nc+eiate cu anga'atorul)
res#ect confiden&ialitatea datelor$ informa&iilor i a documentelor ce "i sunt transmise de
anga'ator$ la care are acces "n virtutea desfurrii activit&ii sale$ des#re #roiectele acestuia
#recum i orice alte date a cror divulgare ar #roduce #re'udicii materiale i.sau morale
acestuia)
are o(liga&ia s se #re-inte la serviciu odi+nit$ fr a fi su( influen&a (uturilor alcoolice sau
a altor su(stan&e . #roduse stu#efiante ori a medicamentelor cu efecte similare i nu le
consum "n tim#ul #rogramului de lucru sau "n incinta societ&ii.
S%n%tatea !i e"uritatea mun"ii !i pre'enirea !i tingerea in"endii#or:
lucrtorul a#t tre(uie s a#lice msurile cores#un-toare$ "n conformitate cu cunotin&ele i
cu mi'loacele te+nice de care dis#une$ #entru a evita consecin&ele unui #ericol)
fiecare lucrtor tre(uie s "i desfoare activitatea$ "n conformitate cu #regtirea i
instruirea sa$ #recum i cu instruc&iunile #rimite din #artea anga'atorului$ astfel "nc*t s nu
ex#un la #ericol de accidentare sau "m(olnvire #rofesional at*t #ro#ria #ersoan$ c*t i
alte #ersoane care #ot fi afectate de ac&iunile sau omisiunile sale "n tim#ul #rocesului de
munc)
lucrtorul are urmtoarele o(liga&ii%
! s utili-e-e corect mainile$ a#aratura$ uneltele$ su(stan&ele #ericuloase$ ec+i#amentele de
trans#ort i alte mi'loace de #roduc&ie)
! s utili-e-e corect ec+i#amentul individual de #rotec&ie acordat i$ du# utili-are$ s "l "na#oie-e
sau s "l #un la locul destinat #entru #strare)
! s nu #rocede-e la scoaterea din func&iune$ la modificarea$ sc+im(area sau "nlturarea ar(itrar a
dis#o-itivelor de securitate #ro#rii$ "n s#ecial ale mainilor$ a#araturii$ uneltelor$ instala&iilor
te+nice i cldirilor$ i s utili-e-e corect aceste dis#o-itive)
! s comunice imediat anga'atorului i.sau lucrtorilor desemna&i orice situa&ie de munc des#re
care au motive "ntemeiate s o considere un #ericol #entru securitatea i sntatea lucrtorilor$
#recum i orice deficien& a sistemelor de #rotec&ie)
! s aduc la cunotin&a conductorului locului de munc i.sau anga'atorului accidentele suferite de
#ro#ria #ersoan)
! s coo#ere-e cu anga'atorul i.sau cu lucrtorii desemna&i$ at*t tim# c*t este necesar$ #entru a face
#osi(il reali-area oricror msuri sau cerin&e dis#use de ctre ins#ectorii de munc i ins#ectorii
sanitari$ #entru #rotec&ia snt&ii i securit&ii lucrtorilor)
! s coo#ere-e$ at*t tim# c*t este necesar$ cu anga'atorul i.sau cu lucrtorii desemna&i$ #entru a
#ermite anga'atorului s se asigure c mediul de munc i condi&iile de lucru sunt sigure i fr
riscuri #entru securitate i sntate$ "n domeniul su de activitate)
! s "i "nsueasc i s res#ecte #revederile legisla&iei din domeniul securit&ii i snt&ii "n munc
i msurile de a#licare a acestora)
! s dea rela&iile solicitate de ctre ins#ectorii de munc i ins#ectorii sanitari)
! s res#ecte regulile i msurile de a#rare "m#otriva incendiilor$ aduse la cunotin&$ su( orice
form$ de administrator)
! s utili-e-e a#aratura i ec+i#amentele$ #otrivit instruc&iunilor te+nice$ #recum i celor date de
administrator)
! s nu efectue-e manevre ne#ermise sau modificri neautori-ate ale sistemelor i instala&iilor de
a#rare "m#otriva incendiilor)
! s comunice$ imediat du# constatare$ conductorului locului de munc orice "nclcare a normelor
de a#rare "m#otriva incendiilor sau a oricrei situa&ii sta(ilite de acesta ca fiind un #ericol de
incendiu$ #recum i orice defec&iune sesi-at la sistemele i instala&iile de a#rare "m#otriva
incendiilor)
! s coo#ere-e cu salaria&ii desemna&i de administrator$ care au atri(u&ii "n domeniul a#rrii
"m#otriva incendiilor$ "n vederea reali-rii msurilor de a#rare "m#otriva incendiilor)
! s ac&ione-e$ "n conformitate cu #rocedurile sta(ilite la locul de munc$ "n ca-ul a#ari&iei oricrui
#ericol iminent de incendiu)
! s furni-e-e #ersoanelor a(ilitate toate datele i informa&iile de care are cunotin&$ referitoare la
#roducerea incendiilor)
! s a#lice #rocedurile de urgen& i msurile de #rim a'utor$ ra#id i corect i cu luciditate$ adecvat
ti#ului de accident.
Repona&i#it%)i a#e potu#ui:
rs#unde #entru ne"nde#linirea sau "nde#linirea necores#un-toare a atri(u&iilor ce!i revin)
rs#unde #entru #re'udiciile create ca efect al activit&ii sale)
rs#unde de utili-area i #strarea "n (une condi&ii a a#araturii din dotare$ #recum i de
"ntre&inerea acesteia "n conformitate cu cr&ile te+nice aferente)
rs#unde de res#ectarea #revederilor R.O.6.)
rs#unde de "m(unt&irea #ermanent a #regtirii sale #rofesionale i de s#ecialitate )
rs#unde de #strarea confiden&ialit&ii informa&iilor i a documentelor legate de organi-a&ie)
rs#unde de utili-area resurselor existente exclusiv "n interesul organi-a&iei)
res#ect #revederile normativelor interne i #rocedurile de lucru #rivitoare la #ostul su)
ado#t #ermanent un com#ortament "n msur s #romove-e imaginea i interesele
organi-a&iei.
Autoritatea potu#ui:
"n cadrul ariei de #ro(leme ce #rivete activitatea #e care o desfoar$ conform atri(u&iilor$
sarcinilor$ Regulamentului 6ntern i deci-iilor anga'atorului)
este o(ligat s informe-e i s consulte anga'atorul "n ca-ul #ro(lemelor deose(ite sau care
de#esc com#eten&elor sale de re-olvare.
Standarde de per$orman)% ao"iate potu#ui:
Indi"atori "antitati'i: executarea lucrrilor #lanificate i re#arti-ate$ la nivelele cantitative
i termenele sta(ilite+ re-olvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere i "nde#linirea
o(iectivelor sta(ilite #rin strategii$ #rograme de ac&iune i #lanuri de munc)
Indi"atori "a#itati'i: re-olvarea corect$ com#let i via(il a sarcinilor ordonate de
conducere #recum i a celor sta(ilite #rin strategii$ #rograme de ac&iune i #lanuri de munc)
Coturi: "n limita fondurilor alocate)
Timp: "ncadrarea "n termenele ordonate de conducere)
Uti#i(area reure#or: gestionarea eficient i ra&ional a resurselor din dotare "n sco#ul
"nde#linirii atri(u&iilor)
,od de rea#i(are: sarcinile se reali-ea- individual$ "n colectiv sau "n cola(orare cu alte
structuri ale organi-a&iei.
-'a#uarea a"ti'it%)ii:
o(iective de #erforman& individual%
! modul de "nde#linire cantitativ i calitativ a sarcinilor din #re-enta 7i a #ostului)
! modul de rs#uns la alte solicitri dec*t cele curente.
criterii de evaluare a reali-rii acestora (se notea- cu insuficient$ suficient$ (ine sau foarte
(ine)%
! re-ultatele o(&inute%
o cantitatea i calitatea lucrrilor i sarcinilor reali-ate)
o nivelul de "nde#linire a sarcinilor i lucrrilor "n termenele sta(ilite)
o eficienta lucrrilor i sarcinilor reali-ate$ "n contextul atingerii o(iectivelor #ro#use)
! ada#tarea la com#lexitatea muncii%
o ada#tarea la conce#&ia de alternative de sc+im(are sau de solu&ii noi (creativitate))
o anali-a i sinte-a riscurilor$ influen&elor$ efectelor i consecin&elor evaluate)
o evaluarea lucrrilor i sarcinilor de rutin (re#etitive))
! asumarea res#onsa(ilit&ii%
o intensitatea im#licrii i ra#iditatea interven&iei "n reali-area atri(u&iilor)
o evaluarea nivelului riscului deci-ional)
! ca#acitatea rela&ional i disci#lina muncii%
o ca#acitatea de evitare a strilor conflictuale i res#ectarea rela&iilor ierar+ice)
o ada#ta(ilitatea la situa&ii ne#rev-ute)
#ersoana care reali-ea- evaluarea #erforman&elor individuale% eful ierar+ic sau #ersoana
desemnat de anga'ator "n acest sens)
modalitatea de evaluare% #rin o(servare direct de ctre evaluator$ "n (a-a re-ultatelor
o(&inute ca urmare a desfurrii activit&ii$ #rin c+estionar sau #rin intermediul altor
instrumente de evaluare ela(orate de anga'ator)
#erioada de evaluare a #erforman&elor% lunar.trimestrial.anual.
Dep#a%ri:
! frecven&a% _______________________
! condi&ii asigurate% ___________________________
Condi)ii de #u"ru:
#rogram de lucru% ___________________________________)
durata concediului de odi+n% ____________________)
activitate se desfoar%
"n condi&ii grele$ vtmtoare sau #ericuloase$ #otrivit 8egii nr. 53.3993)
"n condi&ii normale.deose(ite.s#eciale de munc$ #otrivit 8egii nr. 265.2030 #rivind
sistemul #u(lic de #ensii i alte dre#turi de asigurri sociale$ cu modificrile i
com#letrile ulterioare)
ec+i#ament individual de #rotec&ie ____________)
ec+i#ament individual de lucru _______________)
materiale igienico!sanitare __________________)
alimenta&ie de #rotec&ie _____________________.
Sa#ari(are:
salariul de (a- lunar (rut% ___________ lei)
alte elemente constitutive%
! s#oruri ___________________________________)
! indemni-a&ii _______________________________)
! alte adaosuri ___________________________________.
Fa"i#it%)i: ___________________________________
San")iuni:
neres#ectarea res#onsa(ilit&ilor i atri(u&iilor #ostului$ a cerin&elor de etic$ #recum i a
legisla&ie #rivind #rotec&ia i securitatea muncii$ se #enali-ea- #rin avertisment i sanc&iuni
conform Codului Muncii)
rs#unde material i disci#linar #entru exactitatea informa&iilor cu#rinse "n documentele
"ntocmite i.sau "n ceea ce #rivete execu&ia corect a sarcinilor #ostului)
"nclcarea #rocedurilor de func&ionare a ec+i#amentelor utili-ate "n #rocesul de munc aflate
"n #ro#rietatea anga'atorului$ atrage du# sine atrage avertisment i sanc&iuni conform
Codului Muncii$ de asemenea i #lata de daune "n ra#ort cu #re'udiciile aduse.
:nga'ator :nga'at
___________________________________ :m luat la cunotin& i am
#rimit un exem#lar
___________________________________ _____________________
;ata% _________________