Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data:
Disciplina: Chimie
Clasa: a VII-a
Propuntor: Prof. Cristina Soponaru
Titlul leciei: Tipuri de reacii chimice (combinare, descompunere, nlocuire)
Tipul leciei: ecie de consolidare i sistemati!are
Categoria leciei" ecie ba!at# pe re!ol$are de e%erci ii
Competene specifice:
&.' (tili!area aparaturii )i a echipamentelor de laborator pentru a studia reaciile chimice.
'.* +laborarea de ipote!e referitoare la produ)ii unei reacii chimice.
*.' ,olosirea terminolo-iei specifice chimiei referitoare la reaciile chimice.
Competene derivate/Obiective operaionale
C1 S# redea corect ecuaiile chimice ale reaciilor pe ba!a e%erci iilor propuse.
C2 S# aplice noiunile n$#ate n re!ol$area de aplicaii teoretice )i practice.
Metode didactice folosite: con$ersaia, e%plicaia, al-oritmi!are, problemati!area, modelare.
Miloace didactice: tabla, cret#, fi)e de lucru.
!ecvena
leciei
"ctiviti desf#urate de ctre: !trategii didactice $valuare
Profesor $levi Metode
didactice
Miloace
didactice
%orme de
organi&are
1'Moment
organi&atoric
Creea!# climatul psiholo-ic
)i atmosfera necesar#
desf#)ur#rii acti$it#ii
/)i pre-#tesc
materialele
necesare
Con$ersaia caiete )i
instrumente
de scris
0cti$itate
frontal#
1bser$area
comportamentului
2'(erificarea
cuno#tinelor
dob)ndite *n
lecia
anterioar
0dresea!# ele$ilor
urm#toarele ntreb#ri"
2.Ce sunt reaciile chimice3
&. Ce sunt reactanii3 4ar
produ)ii de reacie3
'. Ce fel de substane pot fi
reactanii3 4ar produ)ii de
reacie3
*. Ce este reacia de
combinare3 4ar de
descompunere3
5. Ce este reacia de
nlocuire3
6#spund
ntreb#rilor
adresate
Con$ersaia 0cti$itate
frontal#
Prob# oral#
+'"nunarea
temei noi #i a
obiectivelor
propuse
Scrie pe tabl# titlul leciei
7Tipuri de reacii chimice8
0nun# obiecti$ele leciei
/)i notea!# titlul
leciei pe caiete )i
ascult# cu atenie
Con$ersaia Tabla, creta 0cti$itate
frontal#
,'Diriarea
*nvrii
/mparte ele$ilor fi)ele de
lucru. Cere ele$ilor s#
folosesc# cuburile pe care
le au la ndem9n#, pe a
c#ror fe e sunt scri i c9 i$a
reactan i i s# identifice
+le$ii re!ol$#
e%erci iile propuse,
pe -rupe.
:otea!# pe caiete
ecuaiile reaciilor
chimice.
Con$ersaia
+%plicaia
;odelare
Problemati!are
tabl#, cret#,
caiete, fi)e
de lucru
0cti$itate pe
-rupe
Prob# oral#
1bser$are
sistematic#
produ ii de reac ie ob inu i
precum i tipul reac iilor
chimice ob inute.
-'%i.area
cuno#tinelor
+le$ii primesc o fi)# cu *
reacii chimice pe care s# le
e-ale!e )i s# identifice tipul
lor.
+le$ii re!ol$a fi)a
propus#.
0l-ortimi!are
+%erciiu
,i)# de lucru 0cti$itate
indi$idual#
Prob# scris#
/'"nunarea
temei pentru
acas
Propune ele$ilor c9te$a
reacii chimice pe care
trebuie s# le complete!e )i
s# identifice tipul lor.
/)i notea!# tema pe
caiete.
Tema pentru acas#
Test
Fe +..CuSO
4
+.Cu
..CuCO
3
.. + CO
2
.MgO + . .Mg(OH)
2
Tema
Completai ecuaiile reaciilor chimice i i!icai tipul
ace"tora.
NH
3
+ ..NH
4
Cl
.H
2
+. ..HCl
Fe+FeS
..Al+...S..
(NH
4
)
2
CO
3
..NH
3
+ CO
2
+. H
2
O
Al + .. AlCl
3
+H
2

. .Zn +H
2
SO
4
+. H
2

%i de lucru
,olosind cuburile pe a c#ror fe e sunt scrise formulele unor reactan i, scrie i
reac iile chimice corespun!#toare i indica i tipul acestora.
%i de lucru
,olosind cuburile pe a c#ror fe e sunt scrise formulele unor reactan i, scrie i
reac iile chimice corespun!#toare i indica i tipul acestora.
%i de lucru
,olosind cuburile pe a c#ror fe e sunt scrise formulele unor reactan i, scrie i
reac iile chimice corespun!#toare i indica i tipul acestora.