Sunteți pe pagina 1din 25

I. Introducere in domeniul asigurariilor de viata.

Istoria asigurarilor in Romania :


Istoria asigurarilor in Romania, a inceput sa fie scrisa anterior anului 1871,
prin manifestari ale protectiei pe baze mutuale, ce au aparut in Transilvania inca
din secolul al XIV-lea.
In anul 1744 a aparut la Brasov, Casa de Incendiu, organizata prin
fuzionarea a mai multe asociatii mutuale.
In anul 1848 ia fiinta Institutul General de Pensii, organizatie ce isi face
apartitia tot la Brasov, ca asociatie mutuala care asigura membrilor o pensie anuala.
Dupa tratatul de la Adrianopole din anul 1829, au aparut in Bucuresti, la
Iasi si in porturile Dunarene, reprezentante ale unor companii straine din Austria,
Italia, Anglia si Ungaria. Aceste reprezentante practicau asigurari de transport, de
incendiu si asigurari de viata.Anul 1871 este un an de referinta pentru asigurarile
din Romania, prin faptul ca in luna martie, printr-un Inalt Decret Domnesc s-a
infiintat prima societate de asigurari romaneasca, DACIA, cu un capital social de 3
milioane lei.In anul 1873, a fost creata a doua societate romaneasca de asigurari,
ROMANIA, cu un capital social de 2 milioane lei.
In anul 1881, cele doua societati romanesti de asigurari au fuzionat si au
creat o singura societate, DACIA - ROMANIA, care a devenit o societate puternica.
Un an mai tarziu, s-a infiintat, tot de care mari personalitati ale vietii socio-
politice si economice, societatea NATIONALA, care avea un capital social de 3
milioane lei.
Urmare a crearii acestor societati de asigurari si a dezvoltatii pietei locale a
asigurarilor, rand pe rand reprezentantele companiilor straine de asigurari au
inceput sa se retraga, cedandu-si portofoliile societatilor romanesti.
In anul 1906, s-a infiintat societatea AGRICOLA, care practica in principal
asigurari agricole dar si alte tipuri asigurari si care a fuzionat in anul 1930 cu
societatea FONCIERA din Cluj, formand societea AGRICOLA - FONCIERA.
In anul 1923 a luat fiinta societatea ASIGURAREA ROMANEASCA, cu un
capital de 4 milioane lei si care era specializata in asigurari de viata fara examinare
medicala. Rezultatele din primele de asigurare obtinute de societate, au plasat-o in
anul 1937 pe locul sase in cadrul societatilor din acea perioda. Asigurarile practicate
de societatile de asigurare pana la inceputul Primului Razboi Mondial, era asigurari
de incendiu si asigurari de viata, asigurarile de transport limitandu-se numai la


transporturile fluviale, iar asigurarile impotriva grindinei s-au practicat
foarte putin timp si la o scara foarte restransa.
Dupa Primul Razboi Mondial, au aparut inca 22 de societati de asigurare,
dintre care unele erau succesoare ale societatilor straine de asigurare: STEAUA
ROMANIEI care a preluat portofoliu lui MUNCHENER, PRIMA ARDELEANA
care a preluat portofoliul lui ERSTE UNGARISCHE si ADRIATICA (societate
italiana). Dupa anul 1927, Guvernul a autorizat infiinatea societatilor straine in
Romania, printre care si NORWICH, PHOENIX, STANDARD, SUN.
In anii '30 activitatea economica si activitatea de asigurari, au cunoscut cea
mai mare dezvoltare, dezvoltandu-se toate ramurile de asigurari care se practicau
pe plan international, numarul societatilor de asigurare variind intre 20 si 24.
Izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial si intrarea Romaniei in razboi,
a condus la declinul activitatii de asigurari, astfel societatile engleze CALEDONIAN
- ROMANA, NORWICH UNION F.D. si SUN INSURANCE LTD si-au predat
portofoliul socieatii VATRA DORNEI si si-au incetat activitatea.
Dupa terminarea razboiului, in anul 1945, mai functionau in Romania numai 13
societati romanesti si 5 reprezentante straine. Printre societatile romanesti se
numarau si GENERALA, DACIA - ROMANIA, ASIGURAREA ROMANEASCA,
STEAUA ROMANEASCA. Societati romanesti colaborau cu societatile cu capital
strain, cu filialele sau reprezentantele pentru Romania ale societatilor straine (din
Italia, Anglia, Germania).
In anul 1942 odata cu apariatia legii care reorganiza activitatea de asigurare,
Casa de Asigurari a Ministerului de Interne (aparuta in anul 1915 si reorganizata in
anul 1936) s-a transformat in REGIA AUTONOMA A ASIGURARILOR DE STAT
(R.A.A.S.) practica toate categoriile de asigurari si detinea monopolul asupra
asigurarii bunurilor de stat si comunale. Avand in vedere faptul ca R.A.A.S. era in
proprietatea statului, regia presta numai servicii publice si nu obtinea profit, astfel
primele de asigurare erau sub nivelul primelor practicate de societatile private de
asigurari. R.A.A.S. suporta cheltuielile de regie si despagubirile din primele de
asigurare incasate.
In anul 1949 REGIA AUTONOMA A ASIGURARILOR DE STAT s-a
transformat in societate comerciala de stat si asigurari.
In urma nationalizarii, in anul 1948, societatile de asigurare au trecut in
proprietatea statului cu toate activele si pasivele lor, iar institutiile publice de
asigurari au intrat de asemenea in noile structuri ale economiei planificate.
In anul 1952 s-a creat cu capital integral romanesc, ADMINISTRATIA
ASIGURARILOR DE STAT - ADAS, institutie specializata in activitatea de
asigurare, de reasigurare si de comisariat de avarie. ADAS si-a desfasurat
activitatea sub conducerea generala a Ministerului Finantelor, pe baza unor decrete
emise special pentru aceasta. Ministerul Finantelor aproba regulamentele de


functionare si conditiile generale si speciale de asigurare, inclusiv tarifele de
prime si sumele asigurate la asigurarile facultative. Numai riscurile care erau cedate
in reasigurare, limitele retinerilor proprii si conditiile reasigurrailor, erau stabilite
de ADAS.
Odata cu aparitia ADAS, asigurarile au devenit monopol de stat, aceasta
fiind singura institutie din Romania care a practicat activitatea de
asigurare/reasigurare. ADAS avea in obiectul de activitate asigurari obligatorii
(prin efectul legii) si asigurari facultative.
Asigurarile prin efectul legii, practicate de ADAS era asigurari pentru
bunurile care apartineau cooperativelor agricole de productie si asociatiilor
intercooperatiste (inclusive unitatilor economice ale acestora), asigurari pentru
bunurile care apartineau persoanelor fizice, asigurari de calatorie pentru cazurile
de accidente, asigurari de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente
de autovehicule.
Asigurarile facultative incheiate de ADAS (in lei sau in valuta), in
completarea celor prin efectul legii, erau asigurari de bunuri pentru riscurile de
avarie, distrugere, furt sau altele; asigurari de persoane pentru riscurile de
invaliditate, deces, supravietuire sau altele; asigurari de raspundere civila, pentru
riscurile de vatamare corporala sau deces de persoane, avarierea sau distrugerea
unor bunuri si alte pagube pentru care exista raspundere potrivit legilor in vigoare
la acea data.
Dupa anul 1990, au aparut importante schimbari legislative care au condus
la inlaturarea monopolului statului, aparitia multor societati de asigurare si la
stabilirea climatului concurential pe piata asigurarilor din Romania.
Prin Hotararea de Guvern nr. 1279 din 8 decembrie 1990 privind infiintarea
unor societati comerciale pe actiuni in domeniul asigurarilor, care prevedea ca
incepand cu data de 1 ianuarie 1991, se pot crea societati de asigurare ca societati
comerciale pe actiuni, ADAS si-a incetat activitatea. Activul si pasivul ADAS a fost
preluat de catre societatile ASIGURAREA ROMANEASCA S.A., ASTRA S.A., si
agentia CAROM S.A., infiintate prin prevederile aceleiasi Hotarari.
Societatea ASIGURAREA ROMANEASCA S.A. a preluat activele si pasivele
aferente: asigurarilor facultative de viata, asigurarilor obligatirii, asigurarilor
facultative de autovehicule si altor asigurari. ASIGURAREA ROMANEASCA S.A.
a preluat de la ADAS si bunurile imobile care au fost incluse in capital.
Societatea ASTRA S.A. a preluat activele si pasivele corespunzatoare: societatilor
mixte (cu participarea ADAS) din strainatate, asigurarilor si operatiunilor de
reasigurare in relatiile cu strainatatea.Agentia CAROM S.A. a preluat activitatea privind constatarea daunelor,
stabilirea si plata despagubirilor in cazul pagubelor produse in Romania, atunci
cand raspunderea revenea unor asigurati la societatile de asigurare din strainatate
si in cazurile de pagube produse in strainatate de automobilisti romani asigurati la
societatile de asigurare din Romania.
Aceste trei companii au fost create prin participarea statului de 100%,
aceasta situatie schimbandu-se in anul 1991 cand prin Legea nr. 58 din data de 14
august 1991 privind privatizarea societatilor comerciale, 30 % din capitalul social al
entitatilor economice a fost privatizat si a trecut in administrarea Fondurilor
Proprietatii Private (infiintate prin aceiasi Lege).
In anul 1991, apare Legea nr. 47 din data de 16 iulie 1991 privind
constiturea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul
asigurarilor. Prevederile Legii stipulau faptul ca in Romania, activitatea de
asigurare se desfasoara prin intermediul societatilor de asigurare, societatilor de
asigurare-reasigurare si societatilor de reasigurare si de asemenea prin intermediul
societatilor de intermediere (agentii de intermediere). Legea reglementa faptul ca
societatile comerciale din domeniul asigurarilor, trebuie sa se constituie cu avizul
prealabil al Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din
Ministerul Economiei si Finatelor. Conform Legii, companiile care activau in
domeniul asigurarilor, se puteau constitui ca societati pe actiuni sau societati cu
raspundere limitata.
Prin Hotarea Guvernului Romaniei nr. 574 din data de 23 august 1991
privind atributiile OFICIULUI DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITATII DE
ASIGURARE SI REASIGURRAE - OSAAR, se infiinteaza organismul de
supraveghere al pietei asigurarilor, ca directie in cadrul Ministerului Finatelor.
Astfel in luna septembrie 1990 a fost infiintata prima societate de asigurari
cu capital integral privat din Romania, S.C. UNITA SRL, cu sediul la Timisoara.
Activitatea societatii UNITA a debutat in luna ianuarie 1991, prin practicarea
asigurarilor mixte de viata cu acumulare de capital. In anul 2000 pachetul majoritar
al societatii a fost cumparat de compania Wienner Staedtische din Austria, iar in
portofoliul societatii se regasesc in prezent toate tipurile de asigurari.
Ulterior, apar alte companii cu capital privat, romanesc sau/si cu capital
strain (tinand cont de faptul ca Legea nu permitea infiintarea unei societati cu
capital integral strain), marea lor majoritate avand sediile in Bucuresti, asa cum ar
fi: Alintz, Nederlanden, AIG, Aviva si altele.
II. Analiza ofertei de pe piata.
Asigurarile acopera o gama foarte larga de riscuri, oferind protectie pentru
vietile oamenilor, integritatea lor fizica, dar si pentru cele mai diverse bunuri,


activitati, raspunderea fata de pagubele pe care le putem produce altora,
situatii pe care le ntlnim n viata de toate zilele. Pentru o clarificare a categoriilor
de asigurari, am considerat necesara o prezentare a claselor de asigurari, dupa mai
multe criterii.
a. Cea mai simpla, dar si frecventa clasificare a asigurarilor, pe care o
ntlnim n literatura, n legislatiile multor tari si n practica societatilor de
asigurare diferentiaza doua categorii de asigurari:
- Asigurari de viata, n care sunt incluse asigurarile ce acopera riscul de
deces (de obicei din orice cauza). Ele se bazeaza pe contracte pe termen mai lung, de
obicei de minimum 5 ani si presupun o gestiune diferita a portofoliului si o
contabilitate aparte.
- Asigurari non-viata (generale) presupun cea mai vasta gama de
asigurari, cum ar fi: asigurari de marfuri, mijloace de transport, cladiri si continut,
credite, asigurari de raspundere si altele. Ele sunt asigurari care se ncheie pe
perioade scurte, de maximum 1 an.
n Romnia, conform legilor n vigoare, o societate de asigurari poate
desfasura ambele categorii de asigurari; n majoritatea tarilor cu o industrie a
asigurarilor dezvoltata, legislatiile nationale nu accepta asa-zisele "societati
compozite", adica societatile care practica att asigurarile de viata, ct si cele non-
viata. Este cazul prevderilor din tarile Uniunii Europene si a unora dintre tarile din
Europa Centrala si de Est.
b. Din punct de vedere al legislatiilor nationale, asigurarile se mpart n doua
categorii:
- Asigurari obligatorii (stabilite prin lege) pe care trebuie sa le detina toate
persoanele fizice sau/si juridice care ndeplinesc conditiile impuse n prevederile
legale. Ele nu necesita acordul partilor, asiguratii fiind obligati sa "cumpere" aceste
asigurari; singura optiune se refera (daca este cazul) la alegerea unei anumite
societati din cele autorizate sa efectueze asigurarile obligatorii. n Romnia sunt
obligatorii asigurarile de raspundere civila auto care protejeaza asiguratii n fata
daunelor pe care ei le provoaca tertilor.
- Asigurari facultative (contractuale) care se ncheie la cererea expresa a
asiguratului si care au la baza un contract de asigurare.
c. Ca domeniu, distingem trei categorii de asigurari:
- Asigurari de bunuri - sunt asigurari care au o sfera mai larga de
cuprindere. n general, aici sunt incluse urmatoarele categorii de bunuri: cladiri,
continut, mijloace de trasport, marfuri, culturi agricole, etc.
- Asigurari de persoane includ asigurari de viata, asigurari de accidente,
asigurari de calatorie;
- Asigurari de raspundere fata de terti prin care sunt despagubite sumele
echivalente pagubelor aduse de asigurat tertilor; n aceasta categorie sunt incluse
asigurarea de raspundere civila auto pe teritoriul tarii, cartea verde pentru
transportul auto n afara tarii, asigurarea de raspundere profesionala, asigurarea de
raspundere pentru pagubele provocate mediului nconjurator, asigurarea fata de
pasageri si bagajele acestora si altele.
- Asigurari de pierderi financiare: asigurari de credite, asigurari de
pierdere a profitului
d. Un criteriu important de clasificare l reprezinta riscurile asigurate,
conform caruia distingem urmatoarele categorii de asigurari:
- Asigurari pentru calamitati naturale: cutremur, inundatie, uragan,
ciclon, alunecari de teren
- Asigurari pentru accidente: deraieri, derapari, esuare, naufragiu,
prabusiri de poduri si tunele, coliziuni, prabusiri de aeronave, incendiu;
- Asigurari pentru evenimente ce pot sa apara n viata persoanelor fizice:
deces, mbolnaviri, accidente;
- Asigurari de raspundere civila privind prejudiciile provocate tertilor.
Clasificarea asigurarilor este utila si relevanta din multe considerente: ne
ajuta sa ne cunoastem oferta pe piata romneasca, dar si sa ne identificam mai usor
nevoile. n practica internationala, mai ales pe pietele cu traditie, se constata o
oferta mult mai bogata si mai variata. Si pe piata romneasca, prin intermediul
brokerilor, acest lucru s-a dovedit posibil, astfel nct clientii societatilor de
asigurare pot beneficia de o paleta larga de protectii, adecvate nevoilor lor si
specificului activitatii.
Pentru a cunoaste mai bine oferta de pe piata vom analiza tipurile
de asigurari intalnite in Romania :
1. Asigurari de Viata, de Accident, Medicale, Fonduri de pensii
private;
2. Asigurari de grup (persoane, angajati, membrii ai unei asociatii,
etc.);
3. Asigurari de calatorii in strainatate - de afaceri si excursii;
4. Asigurari auto: raspundere civila auto, CASCO, Carte Verde,
CMR;
5. Asigurari de cladiri si continut - persoane fizice si juridice;
6. Asigurari de bunuri casabile;
7. Asigurari de utilaje;
8. Asigurari de raspundere civila, profesionala si contractuala;
9. Asigurari de echipamente electronice si informatice;
10. Asigurari de bani si/sau valori;
11. Asigurari maritime si de transport;
12. Asigurari de aviatie;
13. Asigurari de credite si garantii bancare;
14. Asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate.
1. Asigurari de Viata, de Accident, Medicale, Fonduri de pensii private.
Asigurarile de viata sunt asigurari mixte de viata cu acumulare de capital, in cadrul
careia se asigura viata unei persoane (Asigurat) si la care Beneficiar in cazul
producerii evenimentului asigurat (Decesul - pentru toate tipurile de asigurari) este
Asiguratul sau o alta persoana (Beneficiarul). Pe langa acest eveniment asigurat
(decesul) fiecare societate de asigurari pune la dispozitie Asigurari de Accident
incluse in pachetele de asigurare sau achizitionate separat.
Fondurile de pensii private se creaza prin acumularea in conturile asigurarilor de
viata a unor sume considerabile (in functie de durata contractelor si sumelor
depuse) care la maturitatea contractelor (final) se transforma intr-un CAPITAL ce
poate fi accesat integral (sau in cateva rate) sau sub forma rentelor viagere (pensii
private).
Varsta limita pentru incheierea unei asigurari de viata este cuprinsa intre 0 - 70 ani.
Prima minima anuala de intrare in contractul de asigurare este de 1.000.000 lei. Se
pot incheia asigurari de viata in lei sau in valuta (USD sau EURO).Asigurarile medicale reprezinta o alternativa la sistemul Asigurarilor Sociale de
Sanatate (de Stat), prin acoperirea cheltuielilor legate de internare si interventie
chirurgicala in spitalele acreditate sau proprii ale societatilor de asigurari.

2. Asigurari de grup (persoane, angajati, membrii unor asociatii, etc.)
Asigurarile colective de accidente sau de pensii private au devenit din ce in ce mai
cautate pe piata romaneasca, ducand la motivarea si loializarea personalului. Aceste
asigurari colective sunt impartite in 3 grupe:
Asigurare colectiva de viata - care se incheie cu persoane juridice (societati
comerciale, organizatii sindicale sau profesionale, asociati, etc.) in calitate de
contractanti, membrii grupului respectiv avand calitatea de asigurati. Evenimentul
asigurat il reprezinta decesul oricarui asigurat in perioada de valabilitate a
contractului.
Asigurare colectiva mixta de viata - care se incheie cu persoane juridice (societati
comerciale, organizatii sindicale sau profesionale, asociati, etc.) in calitate de
contractanti, membrii grupului respectiv avand calitatea de asigurati. Evenimentele
asigurate sunt reprezentate de decesul oricarui asigurat in perioada de valabilitate a
contractului sau supravietuirea asiguratului la maturitatea contractului.
Asigurarea colectiva de accidente - in cadrul careia se ofera protectie oricarui grup
format din cel putin cinci persoane. Asigurarea se incheie de regula cu persoane
juridice in calitate de contractanti, in beneficiul angajatilor sau membrilor, acestia
avand calitatea de asigurati. Asigurarea se poate incheia nominal sau nenominal.
Riscurile acoperite de o astfel de asigurare sunt Decesul, Invaliditatea permanenta,
Indemnizatia zilnica de spitalizare, Indemnizatie pentru operatii chirurgicale (sau
Cheltuieli legate de accident), Indemnizatia zinica pentru incapacitate temporara de
munca (aceste acoperiri difera de la o societate la alta si sunt optionale sau in
diferite combinatii).
Aceste tipuri de asigurari pot fi incheiate cu protectie 24h/24 sau protectie pe
perioada obligatiilor de serviciu.
3. Asigurari de calatorii in strainatate - de afaceri si excursii
Asigurarile medicale de calatorie in strainatate se incheie pe o perioada determinata
de parasirea Romaniei. Aceste asigurari se pot incheia pentru interes de afaceri sau
turistic. Asigurarea medicala de calatorie (Travel Inssurance) acopera costurile
medicale ce pot aparea pe parcursul calatoriei, decesul, repatrierea corpului
neinsufletit, costul sicriului, alte cheltuieli.4. Asigurari auto: raspundere civila, CASCO, Carte Verde, CMR
Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare obligatorie care il
protejeaza pe asigurat de daunele produse tertilor. Asigurarile RCA se incheie pe o
perioada determinata de timp, de obicei un an (perioada maxima), dar se pot
incheia pe o perioada de 6 luni sau de o luna.
Asigurarea auto - avarii si furt (CASCO) este o polita facultativa care il protejeaza
pe asigurat de daunele aparute la autovehiculul propriu, din sau fara vina
asiguratului. Este asigurarea cea mai acoperitoare, mai ales in cazul avariilor
aparute in urma accidentelor de circulatie.
Asigurarea Carte Verde este o asigurare de raspundere civila auto in afara
teritoriului Romaniei, in statele cu care tara noastra a incheiat tratatul Carte Verde.
Aceasta asigurare este obligatorie la iesirea de pe teritoriul Romaniei in una din
tarile membre Carte Verde.
5. Asigurari de cladiri si continut - persoane fizice si juridice
Principalele riscuri pe care le acopera o astfel de asigurare sunt : incediu;
furt; cutremur; inundatii provocate de revarsarea apelor sau inundarea provocata
de apa din conductele principale de apa; efectele directe ale ploii, grindinei, topirii
zapezilor, ale alunecarilor de pamant, etc. ; vandalism, terorism sau actiunea unor
grupuri rauvoitoare.
Acest tip de asigurare va protejeaza patrimoniul personal sau juridic impotriva
calamitatilor sau al altor riscuri specifice.
Asigurarea se poate incheia in lei sau in valuta (USD sau EURO), de obicei, pe o
perioada de un 12 luni. Despagubirile, in cazul producerii evenimentului asigurat, se
vor acorda, conform Sumei Asigurate, in moneda in care s-a incheiat asigurarea.
6. Asigurari de bunuri casabile
Bunurile casabile sunt acele bunuri ce pot fi usor distruse (ex. vitrine, galantare,
candelabre, lustre, etc.) pe care un proprietar le detine intr-o locatie asigurabila. De
obicei, bunurile casabile se pot asigura numai impreuna cu cladirea si/sau bunurile
din aceea locatie.
8. Asigurari de raspundere civila, profesionala si contractuala
Reprezinta o asigurare care pretejeaza asiguratul de riscul de producere a daunelor
asupra tertilor prin neglijenta, omisiune sau imprudenta profesionala, risc aparut in
derularea unor contracte sau alte tipuri de acte si care pot duce la chemarea in
justitie ca urmare a neindeplinirii sarcinilor contractuale.Acest tip de contract este destinat medicilor (mal praxis), avocatilor, notarilor,
societatilor de intermediere, a persoanelor din conducerea companiilor si a altor
categorii de activitati.
Principalii ofertanti ale acestor tipuri de asigurari, pe piata Romaneasca
sunt:
1. ING NEDERLANDEN
Activitatea Grupului ING a debutat pe piata romneasca n 1994 n
domeniul bancar, prin nfiintarea ING Bank. Dupa o perioada de atenta cercetare si
analiza a pietei, la 24 ianuarie 1997 au fost lansate operatiunile de asigurari ale
grupului n Romnia, sub numele Nederlanden Asigurari de Viata Romnia.
Urmnd strategia la nivel international a grupului, n luna mai 2001 compania si
schimba numele n ING Nederlanden Asigurari de Viata.
n prezent, ING Group dezvolta n Romnia o gama complexa de operatiuni,
oferind pietei romnesti a serviciilor financiare, pe lnga serviciile de asigurari de
viata, servicii bancare pentru companii si persoane fizice - prin ING Bank, servicii
bancare de investitii - prin ING Barings si servicii bancare si de asigurari, adresate
companiilor din Romnia pentru angajatii acestora - prin ING Employee Benefits.
Alaturi de ING Bank, ING Barings, ING Employee Benefits si ING
Nederlanden Asigurari de Viata, Grupul ING dezvolta n Romnia servicii
financiare si prin ING Securities si ING Baring Equity Partners.
Obiectivul principal al Grupului ING, n lume si n Romnia, este acela de a
oferi tuturor clientilor sai - companii si persoane fizice produse inovatoare si de
calitate, precum si servicii la cele mai nalte standarde de profesionalism. Prin
ncrederea clientilor, a actionarilor si a angajatilor sai, ING a devenit principalul
jucator pe piata serviciilor financiare din Romnia, oferind servicii financiare
integrate sub un singur nume: ING.
ING a incheiat secolul XX cu rezultate extraordinare. In cei 10 ani care ua
trecut de la infiintare, ING Group a crescut spectaculos, situandu-se inprimele 10
grupuri financiare din lume. In anul 2001, profitul operational al ING Group a
continuat sa creasca ajungand la 4252 milioane de Euro. Operformanta deosebit de
importanta, in conditiile incetinirii ritmuli de crestere al economiei mondiale ca
urmare a evenuimentelor de la 11 septembrie 2001, o reprezinta si cresterea cu 64.7
% a veniturilor din operatiunile de asigurari, care au atins astfel 63077 milioane
Euro.Capacitatea de adaptare rapida la diferitele conditii locale, la care se analiza
profunda a pietei au condus la cucerirea unor cote importante de piata in tari
precum Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia.
Cotele de piata ale companiilor ING Group in
Europa Centrala si de Est
0
10
20
30
40
50
60
R
o
m
a
n
i
a
U
n
g
a
r
i
a
C
e
h
i
a
G
r
e
c
i
a
S
l
o
v
a
c
i
a
P
o
l
o
n
i
a
Procente

2. ALIANTZ
Asigurari "Ion Tiriac", societate mixta, cu capital integral privat, constituita
n august 1994, este un nume binecunoscut pe piata asigurarilor din Romnia.
Societatea are 37 mld. lei capital social, iar ca principali actionari, firme de
renume din grupul "Ion Tiriac".
Interesul pentru protectia afacerilor clientilor sai, mpreuna cu capacitatea
financiara proprie, au determinat societatea sa devina, ntr-o perioada scurta de
timp, un partener credibil n domeniul asigurarilor.


Trainicia societatii este bazata pe managementul sau si pe colectivul de
specialisti din ntreaga retea nationala formata din peste 130 unitati (sucursale,
agentii si reprezentante).Auditul societatii este asigurat de firma cu renume
international KPMG.
n august 2000, Allianz Group achizitioneaza 51% din actiunile societatii
ASIT, societatea astfel constituita numindu-se Allianz-Tiriac Asigurari S.A.
Compania ALIANTZ este una din cele mai puternice companii de asigurari
de pe piata Romaneasca la ora actuala, cel putin in domeniul asigurariilor de
bunuri aceasta nu are unrival pe masura. Iata cateva grafice referitoare la
veniturile ALIANTZ si la cota de piata detinuta de aceasta.


3. AVIVA
Extinderea activitatii grupului AVIVA (din care AVIVA Asigurari de Viata
face parte) pe piata romaneasca reprezinta o decizie fireasca, in urma succeselor
inregistrate si in alte tari ale Europei de Est (dintre care Cehia si Polonia, unde
compania este numarul 1 pe piata asigurarilor).
AVIVA este principalul grup britanic de asigurari, numarul 5 in Europa si
numarul 7 pe plan mondial.Grupul s-a format in iunie 1998, prin fuziunea a doua
mari companii care detineau suprematia pe piata britanica de asigurari -
Commercial Union si General Accident, decizia avand la baza tendinta de
concentrare a capitalurilor, care a dominat pietele financiare internationale in anii
90. In martie 2000, CGU a fuzionat cu Norwich Union, formand CGNU


(Commercial General Norwich Union). Din iulie 2002, grupul a decis
schimbarea numelui in AVIVA, schimbare care se va aplica gradual in toate cele
peste 50 de tari unde grupul detine operatiuni.
Radacinile grupului coboara in istorie pana in anul 1696 - cand este
consemnata infiintarea celei mai vechi societati de asigurare din lume: Hand - in-
Hand. La inceputul secolului XX, in 1905, aceasta va fuziona cu Commercial Union.
In 1861, in urma unui incendiu in City, comerciantii londonezi au hotarat
infiintarea Commercial Union Fire Insurance Company. In primul an de activitate,
compania a oferit doar asigurari impotriva incendiilor; ulterior, isi va diversifica
gama de produse oferind incepand cu 1862 si produse LIFE iar din 1863 si asigurari
maritime. Concomitent cu cresterea rolului sau pe plan international activitatea ei
se va se diversifica continuu. Pozitia pe care compania a reusit sa si-o castige nu a
fost afectata de cele doua conflagratii mondiale si nici de o serie de alte calamitati,
cum ar fi de exemplu cutremurul de pamant din 1906, din zona San Francisco sau
scufundarea Titanicului, nava asigurata de Commercial Union.
Activele actuale ale AVIVA depasesc 300 de miliarde de dolari, fiind cel mai
important grup financiar britanic. Are peste 70000 de angajati (dintre care 30000 in
Europa) si filiale in peste 50 de tari, care ofera celor peste 25 milioane de clienti
servicii eficiente si produse financiare garantate international. Profitul operational
inregistrat la sfarsitul anului 2001 a crescut cu 41%, ajungand la 2,004 miliarde.
AVIVA Asigurari de Viata si-a inceput oficial activitatea la 11 octombrie 2000,
sub numele de COMMERCIAL UNION Asigurari de Viata, cu sapte agentii situate
in orasele Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara si Oradea si
cu 200 de consultanti. In prezent forta de vanzari numara aproximativ 1000 agenti
si manageri, iar reteaua cuprinde 11 agentii (Arad, Craiova, Satu-Mare si
Bucuresti-2 in plus fata de cele specificate anterior) si 15 centre de dezvoltare.
Capitalul social inregistrat in martie 2002 este de 12,5 milioane de dolari. Ca si in
celelalte tari, angajamentul companiei este unul pe termen lung, iar preocuparea
cheie este oferirea unor servicii la standarde de calitate asemanatoare celor din
tarile occidentale. Punctele forte ale AVIVA Asigurari de Viata pe piata romaneasca
de asigurari sunt:
forta financiara a companiei probata in timp, care exclude riscurile aferente
unor investitii obisnuite;
experienta internationala si est-europeana, care permite cunoasterea
profilului clientilor din tarile in tranzitie si adaptarea produselor la cerintele
locale;
gradul inalt de calificare si pregatire riguroasa a agentilor de asigurari, ce
constituie o garantie a serviciilor impecabile oferite clientului.
4. AIG
De la infiintarea sa, in decembrie 1998, AIG Life Asigurari Romania SA a
cunoscut o dezvoltare dinamica in Romania.


Cheia dezvoltarii companiei AIG Life este extinderea retelei de distributie.
Retelele de consultanti de asigurari de viata si brokerii acopera acum orasele
Bucuresti, Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Oradea, Timisoara, Arad, Satu Mare,
Targu Mures, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc.
AIG coopereaza cu un numar de societati de brokeraj locale si
internationale, selectate cu grija, atat pentru vanzarea produselor individuale cat si
pentru cele de grup.
Compania a facut eforturi majore pentru intarirea retelei de vanzari si vom
continua sa dezvoltam noi canale de distributie in acelasi stil agresiv.
Romania reprezinta o piata promitatoare si plina de provocari. AIG Life
Asigurari Romania SA a pus bazele unei dezvoltari viitoare semnificative si astepta
cu nerabdare succesele viitoare.
AIG Life Asigurari Romania S.A. este o firma subsidiara a celui mai
important grup din domeniul asigurarilor din lume: American International Group,
Inc. Infiintata in 1919, compania AIG si-a extins serviciile n intreaga lume, avand
astazi peste 400 de filiale n 130 de tari, cu peste 36000 de angajati. AIG ofera
asigurari de viata, asigurari non-viata (generale) si diferite servicii financiare. Mai
mult de 50% din venituri provin din afara S.U.A. Numai n 1999, AIG a nregistrat
o crestere de 18,1% a profitului net: de la 4,28 miliarde USD n 1998 la 5,06
miliarde USD n 1999. Iar la sfarsitul anului 1999, valoarea activelor AIG a ajuns la
267 miliarde USD. Siguranta financiara a companiei AIG a fost atestata de cele mai
importante agentii de evaluare financiar: Standard & Poors i Moodys, care i-au
acordat rating-ul maxim: AAA. AIG este singura companie activa n Romania care
detine acest calificativ. Firma orientata exclusiv catre asigurarile de viata, AIG Life
Asigurari Romania S.A. a cunoscut o spectaculoasa dezvoltare de la fondarea sa n
decembrie 1998. n numai 10 luni de la inceperea vanzarilor, AIG Life a ajuns sa
aiba 12 000 de clienti, cu prime n valoare de peste 1 milion USD, bazandu-se pe o
forta de vanzare directa compusa din 400 de oameni. Produsele AIG Life acopera 3
riscuri majore: riscul decesului, riscul de a trai n conditii de invaliditate sau boala
si riscul de a ajunge la o varsta naintata fara a avea un venit sigur. Urmarile unui
accident (inclusiv decesul din accident) sunt compensate cu sume direct
proportionale sumei asigurate. De asemenea, la sfarsitul perioadei asigurate (la
pensionare), asigurarile de viata individuale ofera un important beneficiu financiar,
care poate fi ncasat sub forma unei pensii. Cheia dezvoltarii companiei AIG Life
este extinderea retelei de distributie. In acest moment, sunt acoperite orasele
Bucuresti, Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Oradea, Timisoara, Arad, Satu Mare,
Targu Mures, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Craiova si Bacau. Produsele AIG Life
sunt oferite prin intermediul brokerilor si a consultantilor de asigurari, selectati
potrivit unor standarde calitative ridicate si supusi unui program special de
instruire. AIG Life priveste spre viitor cu optimism. Romania este o tara


promitatoare, pentru ca dincolo de toate dificultatile economice sau sociale,
oamenii i ofera valoare.
5. UNITA
UNITA S.A. este prima societate de asigurare cu capital integral privat
constituita in Romnia dupa decembrie 1989.
nfiintata in data de 3 septembrie 1990 in municipiul Timisoara, UNITA si-a
inceput activitatea in ianuarie 1991 cu asigurarea mixta de viata cu acumulare de
capital, inregistrnd succesul scontat. Evenimentul a marcat lansarea pe piata
romneasca a primelor asigurari de viata dupa standardele Europei Occidentale.
La inceputul anului 1996, odata cu lansarea asigurarii de incendiu si a altor
pagube la bunuri, UNITA pune baza asigurarilor non-viata, domeniu care va fi
dezvoltat sistematic, an dupa an, cu intreaga gama de asigurari din acest vast
domeniu. n anul 1997 UNITA obtine autorizarea de a practica Asigurarea
obligatorie de raspundere civila auto RCA si Asigurarea facultativa tip Carte
Verde.
Societatea de asigurare UNITA S.A este membru fondator al Uniunii
Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romnia, al Biroului Asiguratorilor de
Autovehicule din Romnia (Biroul Romn Carte Verde) si a Institutului Romn
pentru Asigurari.
La inceputul anului 2001, WIENER STDTISCHE WECHSELSEITIGE
Versicherungsanstalt Vermgensverwaltung a devenit actionar majoritar al
societatii de asigurare UNITA, prelund 51% din actiuni.
In momentul preluarii pachetului majoritar capitalul social a fost de 67,1
miliarde lei, acesta crescand la 136,939 miliarde lei, majorarea facndu-se prin
aport in numerar in valoare de 6 milioane DEM din partea societatii Wiener
Stdtische.
La inceputul anului 2002 Grupul Wiener Stdtische devine actionar unic al
societatii UNITA. Actualul capital social este de 168,289 miliarde lei.
In anul 2001, UNITA a obtinut urmatoarele cote de piata si a ocupat n
clasamente urmatoarele pozitii:
Asigurari de viata - 3,6%, fata de 5,3% n anul 2000 - locul 5 n
clasamentul societatilor de asigurare care practica asigurari de viata
Asigurari non-viata - 3%, fata de 2,7% n anul 2000 - locul 9 n
clasamentul societatilor de asigurare care practica asigurari non-viata;Total - 3,1%, la fel ca si n anul 2000 - locul 9 n clasamentul general al
societatilor de asigurare.


III. Analiza cererii de pe piata.
Cererea de pe piata asigurariilor a cunoscut, dupa revolutie, o evolutie lenta
dar sigura. Astfel pe masura ce mentalitatea oamenilor s-a schimbat de la obtinerea
unor castiguri cat mai mari intr-un timp cat mai scurt, la obtinerea sigurantei
personale si investitiilor mai intai, cererea de asigurari a inceput sa creasca.
Daca in perioada comunista pe piata existau putine companii de asigurari,
care erau controlate de stat, si pe piata exista o cerere fictiva, asigurariile vandute
fiind in mare parte obligatorii, la cativa ani de la revolutie au aparut pe piata
Romaneasca companii puternice cu capital strain care au inceput sa se dezvolte si
sa-si formeze o cerere de piata. Cu toate acestea cererea de pe piata asigurariilor era
una relativ mica, la mijlocul anilor 90, deoarece cunostiintele si increderea
oamenilor in asigurari erau foarte scazute. A fost nevoie, astfel, din partea
companiilor de asigurari noi intrate pe piata, sa demonstreze credibilitate si
siguranta pentru a creste cererea de piata. Acest lucru a fost, insa, posibil numai pe
parcursul a cativa ani, fiindca, pentru a prezenta credibilitate si stabilitate este
nevoie de timp.
In prezent cererea de piata stabila si in continua crestere, aceasta crestere
continua datorandu-se in principal mentalitatii romanesti care tinde, incet incet
spre cea occidentala, conform careia siguranta este primordiala.
In functie de tipul asigurarii cererea de piata are o segmentare diferita.
Astfel pentru asigurariile obligatorii (RCA-ul sau asiguarrea obligatorie de
sanatate, spre exemplu) cererea este formata de toate categoriile de populatie,
indiferent de varsta sau venit; iar pentru celelalte tipuri de asigurari (asigurariile de
viata, pensiile private, asigurariile suplimentare de sanatate sau planuriile de
investitii) cererea este formate in principal de persoanele cu varsta cuprinsa intre
18 si 65 de ani cu venituri medii si mari.


IV. DINAMICA PIETEI

Topul primelor 10 societatati pentru categoria incasari
din asigurari de viata si non-viata
din asigurarile directe non-viata
din asigurari de viata
din asigurari de persoane, altele decat cele de viata
din asigurari de autovehicule
din asigurari maritime si de transport
din asigurari de aviatie
din asigurari de incendii si alte pagube la bunuri
din asigurari de raspundere civila (generala)
din asigurari de credite si garantii
din asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate
din asigurari agricole


Topul primelor 10 societati Mixte
dupa volumul primelor incasate pentru asigurari de viata

Pondere in total piata(%) Nr.Crt Denumire societate Prime -mil. lei-
2000 1999 1998
1 NEDERLANDEN ROMANIA
S.A.
602.108 56,45 47,03 22,00
2 ASIROM S.A. 232.818,17 21,83 28,12 44,06
3 SARA MERKUR S.A. 67.898,06 6,37 9,60 14,07
4 UNITA S.A. 56.183,22 5,27 8,58 15,42
5 AIG-LIFE S.A. 47.476,00 4,45 1,43 0
6 ASIBAN S.A. 16.739,98 1,57 1,23 0
7 LUKOIL S.A. 9.902,16 0,93 0 0
8 INTERAMERICAN S.A. 9.418,50 0,88 0,62 0,97
9 METROPOL S.A. 5.635,54 0,53 0,96 1,71
10 OMNIASIG-ASIG. VIATA S.A. 5.468,33 0,51 0,52 0,53
TOTAL: 1.053.647,96 98,79 98,09 98,76

Din datele prezentate reiese ca ING Nederlanden a reusit sa domine piata
asigurarilor de viata, cu un volum al primelor incasate de 602.108 mil. lei, detinand
56,45% din volumul total al primelor incasate la asigurarile de viata.
Pe locul al doilea s-a situat Asirom S.A., cu un volum de prime incasate de
232.818,17 mil. lei (detinind astfel o cota de piata de 21,83%), iar pe al treilea - Sara
Merkur, cu un volum de prime de 67.898.06 mil. lei. cumulat, cele trei societati au
detinut in 2000 o cota de 84,65%.
Veniturile din primele brute incasate, pentru asigurari de viata, raportate la
numarul populatiei romaniei au o valoare de 48.481,16 lei/cap de locuitor
(echivalentul a 2,23 usd/ cap de locuitor), in crestere nominala cu 115,31% fata de
1999, cand au fost de 22.517,11 lei/cap locuitor (echivalentul a 1,47 usd/cap locuitor).Topul primelor 10 societati
in functie de volumul primelor brute incasate (contracte directe) pentru
categoria de asigurari de persoane, altele decat cele de viata
Nr.Crt Denumire societate Prime -mil. lei-
Pondere in total
piata (%)
1 ALLIANZ TIRIAC S.A. 34.000,44 10,91
2 LUKOIL S.A. 33.030,23 10,60
3 ASIROM S.A. 32.214,66 10,34
4 AIG S.A. 28.715,26 9,21
5 RAI S.A. 23.405,99 7,51
6 OMNIASIG S.A. 22.179,67 7,12
7 AIG LIFE S.A. 13.743 4,41
8 ATLASSIB S.A. 13.067,77 4,19
9 GERROMA S.A. 12.211,1 3,92
10 METROPOL S.A. 10.983,33 3,52
TOTAL 223.551,45 71,74


Iata in continuare rezultatele celor mai importante companii de asigurari pe
primul semestru a anului 2001 :
Din datele prezentate reiese ca primele 3 societati: Allianz Tiriac, Lukoil si
Asirom insumeaza impreuna un volum de prime de 99.245,33 mil. lei (ceea
ce reprezinta un procent de 31,85% din piata, pentru aceasta categorie de
asigurari), avand cote de piata sensibil egale.
De remarcat intrarea in topul anului 2000, pe locul 2, a societatii Lukoil
cu un volum de prime de 33.030,23 mil. lei si iesirea din top a societatii
Ardaf, al carei volum de prime desi a crescut cu 38,44%, influenta ratei
inflatiei indica o scadere reala cu 1,61%.Rezultatele companiei AIG Life
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Date financiare Mld LEI
Total prime brute incasate 160

Rezultatele companiei Allianz -Tiriac Asigurari
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Prime brute ncasate Mii EUR
Casco 47,2 % 19.348,89
RCA 5,6 % 2.332,05
Carte Verde 6,3 % 2.597,24
Bunuri 6,3 % 6.668,77
Accidente persoane 1,7 % 730,00
Agricultura 1,0 % 411.09
Maritim, Aviatie si Cargo 11,2 % 4.625,62
Altele 10,3% 4.231,98
TOTAL 40.945,64


Rezultatele companiei ASIROM
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Date financiare Mld LEI
Total prime brute incasate 2.093
Despagubiri 827,3
Rezerve tehnice 2.751,3
RCA 1.043


Rezultatele companiei AVIVA
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Date financiare MIL USD
Total prime brute incasate 2.04

Rezultatele companiei INTERAMERICAN
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Date financiare Mii EURO
Prime brute subscrise Asigurari de Viata 1.608
Prime brute subscrise Asigurari Generale 5.463
Total prime brute subscrise 7.071
Despagubiri platite 1.255
Rezultatul tehnic 1.871

Rezultatele companiei ING Nederlanden
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Date financiare Mld LEI
Prime brute subscrise 967
Profit 59,7


Rezultatele companiei UNITA
in perioada 01.01.2002 - 30.06.2002
Date financiare Mld LEI
Volum de prime brute incasate 296,7
Asigurari generale non-viata 249,1
CASCO 50,9
RCA 164,5
Asigurari de viata 46,5V. PROMOVAREA ASIGURARILOR

In anii de dupa 1990 in tara noastra au aparut societati de asigurare care vor
sa capteze atentia consumatorilor sis a se impuna pe segmental pe care actioneaza.
In contextual concurentei acerbe existenta pe piata asigurarilor, fiecare societate cauta
sa-si promoveze produsele cat mai bine . Avand drept obiectiv transmiterea de informatii
referitoare la produsele oferite, activitatea promotionala este o componenta careia i se acorda o
atentie deosebita.
In acest scop societatile de asigurari aloca importante sume, si fac eforturi considerabile pentru
cucerirea pietei.
Promovarea se face atat pentru fiecare produs in parte, cat si pentru imbunatatirea
imaginii generale a firmei respective, fiind cunoscut faptul ca o societate necunioscuta nu poate
sa vanda produse la fel de bine ca o societate cunoscuta si de incredere, chiar daca vand produse
similare.
In procesul de promovare in general se apeleaza la mijloacele mass media, iar in particular
fiecare societate angajeaza personal care este bine instruit si care, bine motivate, duce o politica
uneori chiar agresiva de promovare si eventual vanzare a produselor oferite.
Concurenta duce la imbunatatirea si innoirea continua a produselor, fiecare modificare
necesitand publicitate pentru a fi cunoscuta si in final a se vinde produsul.
Anumite facilitati acordate clientilor sunt cele care beneficiaza de o publicitate mai buna,
prin mijloacele cu intindere mare (televiziune, radio, etc.)
Agentiile de publicitate sunt cele la care se apeleaza in mod frecvent, acestea avand
personal specializat, obtin cele mai bune rezultate.
O alta modalitate de promovare a imaginii firmelor o reprezinta activitatile de
sponsorizare a unor emisiuni radio si tv cu audienta mare.VI. PREVIZIUNI

Piata asigurarilor este intr-o continua dezvoltare si in urmatorii ani acest segment va
inregistra poate cea mai rapida dezvoltare din intreaga istorie a asigurarilor in Romania.
Aderarea la Uniunea Europeana a adus pentru tara noastra obligativitatea alinierii
normelor proprii la cele europene. Deja au fost lansate pe piata produse similare celor existente
in comunitate. Obligativitatea constituirii unui fond privat de pensii a facut sa inceapa o
concurena puternica pentru acaparaea acestui produs care depinde de agreeraea de catre
Guvern in acest scop.
Pentru imobile-constructii asigurarile vor deveni obligatorii rezultand o crestere
semnificativa a avantajului economic al asiguratorilor
Este previzibila o legislatie in domeniul asigurarilor auto care sa protejeze asiguratii in
egala masura indifferent de asiguratorul la care acesta apeleaza.
Asigurarile de viata par a avea un usor avantaj, datorita maturizarii gandirii populatiei
de peste 40 ani.

Veniturile populatiei in continua crestere vor pemite accesul mai larg la asigurari.


VII. CONCLUZII

Piata asigurarilor este o piata in continua crestere si dezvoltare, pe masura
scimbarii mentalitatii romaniilor cu privire la siguranta personala si a bunurilor
personale. Aceasta conjunctura favorizeaza mai ales companiile puternice, cu o
anumita vechime pe piata Romaneasca deoarece ele si-au castigat credibilitatea din
partea clientilor existenti si a celor potentiali prin stabilitate si credibilitate.
Concurenta pe aceasta piata este foarte puternica, lupta dindu-se intre cele
mai puternice companii(ING Nederlanden, Aliantz, Asirom, Unita si AIG),
companiile noi intrate pe piata avand nevoie de o strategie de piata foarte bine pusa
la punct si de cei mai competenti oameni pentru a-si putea incepe ascensiunea.Bibliografie : www.romasig.ro
www.cuav.ro
www.1asig.ro
www.primm.ro
www.unsar.ro
www.aliantztiriac.ro
www.nederlanden.ro
www.unita.ro
www.aiglife.ro