Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

CATEDRA DE CONTABILITATE, AUDIT I CONTROL DE GESTIUNE


PRACTICA DE SPECIALITATE
DETALII TEMA CONTABILITATE
COORDONATOR TIINIFIC :
CONF.UNIV.DR.GRIGORESCU TEFAN IULIU
BUCURETI
2009
1
TITULAR
CONF.UNIV.DR.
GRIGORESCU TEFAN
Discipi!" :
#RACTICA DE
S#ECIALITATE $
CONTABILITATE
N%. p&!c'( c%()i' : *
Fi!"i+"%( : COLOCVIU
ANUL III +i si IDD
S(,(s'%& II
-. OBIECTIVELE #RACTICII DE CONTABILITATE
a) cunoaterea concret a modului de desfurare a practicii
profesiunii contabile n unitile economice;
b) formarea la studeni, prin efort direct, sistematic i dirijat a concepiei
proprii de nelegere, judecare, utilizare i valorificare a sistemului de
contabilitate, adaptat mecanismelor i instrumentelor de gestiune a
ntreprinderii;
c) concretizarea prin efort propriu, pe rspunderea studentului, a
lucrrilor practice specifice de evaluare, calcul, analiz i control, a
nregistrrilor contabile cronologice i sistematice, modalitile practice de
organizare a formei de contabilitate;
d) justificarea cu argumente a sistemului de nregistrri, calcule i
operaii;
e) fundamentarea operaiilor pe baz de documente;
f) ntocmirea n form adecvat, legal, a registrelor contabile
obligatorii (JU!"#U# $% &!%'()*"%, +"*%" ,"%, (!-%!*"U#);
g) ntocmirea i prezentarea cu date concrete, pentru o perioad
determinat, a ."#"!/%( +0!*U(#0 )(!*%*(+%;
1) prezentarea i interpretarea corelaiilor de control contabil dintre
registre, balan i inventar;
i) grupajul soldurilor sintetice din balan n .(#"!/, analiza i
interpretarea corelaiilor privind indicatorii de bilan (situaia patrimoniului,
c1eltuielile, veniturile i rezultatul ca un tot unitar)2
2. CU#RINSUL DE.VOLTAT AL #ROGRAMEI ANALITICE
A. OBIECTUL PRACTICII
+onstituie obiect de cercetare i concretizare a practicii de
contabilitate3
4) ansamblul operaiilor economice i financiare derulate pe parcursul
unei perioade de gestiune n patrimoniul ntreprinderilor, agenilor, instituii sau
administraii, dup caz2
5) modalitile practice, te1nice i metodologice de organizare,
efectuare, obinere prelucrare, prezentare i utilizare a informaiilor privind
e6istena i micarea valorilor de patrimoniu2
7) integrarea coerent a mijloacelor i instrumentelor de lucru propriu
contabilitii ntr8un sistem unitar, av9nd ca finalitate precis nelegerea
acestora i motivaia utilizrii adecvate a te1nicilor de prezentare a
documentelor i registrelor2
:) ntocmirea n form adecvat a sistemului de documente
justificative, adaptarea practic a sistemului de documente la ciclurile
omogene de derulare a operaiilor2
2
;) articularea n form unitar a circuitului complet de nregistrri
contabile, bazat pe documente, situaii, registre, evidene < fie sau jurnale,
dup caz, prezentarea sc1emelor logice a procedurilor de programe
informatice pentru sistemele informatice de operare a bazelor de date
financiar contabile2
=) concretizarea lucrrilor contabile de nc1idere a e6erciiului financiar
anual, pe baz de bilan2
.2FORMA, MODUL I LOCUL DE DESFURARE A PRACTICII
>ractica se desfoar pe rspunderea studentului, n una din
urmtoarele forme3
a) pe cont propriu, ca salariat
b) pe cont propriu, fr a fi salariat
>ractica trebuie s se desfoare n perioada prevzut de programul
activitilor didactice obligatorii, afiat la "-(?(% i comunicat studenilor la
data distribuirii programei analitice2
)tudenii vor consulta indicaiile metodice de desfurare a practicii,
parte integrant din program i trebuie s duc la ndeplinire sarcinile fi6ate
prin coninut, obiect, tematic i scopuri2
)tudenii trebuie s studieze i s8i nsueasc indicaiile minime din
bibliografia legislativ2
"ctivitile proprii trebuie astfel programate nc9t n orizontul de timp
studentul s acopere la nivel acceptabil, problematica propus n program2
)e recomand studenilor s valorifice judicios dialogul profesional cu
specialitii, la locul de desfurare a practicii i s respecte programul de
lucru al ntreprinderii unde se desfoar stagiul2
+2CONINUTUL PRACTICII
420biective, principii i
factori de organizare a
sistemului de
contabilitate a
ntreprinderii
8 cunoaterea concret a ntreprinderii
8 delimitarea obiectului de activitate
8 regimul juridic al proprietii resurselor i al capitalului
8 concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitii
8 discutarea factorilor de influen
8 regsirea practic a principiilor de organizare a
sistemului complet de contabilitate
8 organigram
8 grafic de prezentare a formei de contabilitate
8 atribuii i rspunderi legale n organizarea contabilitii
52proiectarea
sistemului de
contabilitate pe
documente, evidene i
registre
8 delimitarea activitilor pe grupe de operaii omogene
8 identificarea documentelor justificative pe operaii
8 modul de completare, utilizare, circulaie i ar1ivare a
documentelor
8 alctuirea de grafice sau sc1eme operaionale pentru
ilustrarea circulaiei documentelor
8 atribuii i rspunderi de verificare, certificare, control i
ar1ivare a documentelor
8 organizarea intern a gestiunii documentelor,
formularelor i imprimatelor
8 formulare i registre cu regim special
- formulare i registre fiscale
3
72forma, coninutul,
meniunile autentice i
te1nicile de
nregistrare n
registrele contabile
obligatorii
8 categorii de registre
8 coninutul i forma registrelor
8 meniuni autentice (numerotare, nuruire, sigilare,
parafare, autentificare)
8 prezentarea registrelor sintetice utilizate
8 completare
8 transpunerea operaiilor n registre
8 registre analitice i operative
8 nc1eierea periodic a registrelor
8 desc1iderea i nc1iderea anual
8 ar1ivarea registrelor
:2proiectarea
sistemului de
contabilitate pe conturi
8 grupajul situaiei patrimoniului n conturi
8 desc1iderea e6erciiului, preluare solduri iniiale
8 nregistrare cronologic i sistemic
8 calcule, punctaj, corelaii
8 verificarea concordanei nregistrrilor ntre analitic i
sintetic
8 e6actitatea nregistrrilor3 balana conturilor
8 controlul faptic al realitii3 inventarul
8 corectarea erorilor de nregistrare
8 corelaii aritmetice de verificare
8 nc1iderea e6erciiului, calcule de rectificare i
regularizare
;2proiectarea
sistemului de
contabilitate pe
documente de sintez,
situaia patrimoniului i
calculul rezultatului
8 lucrri contabile de nc1idere a e6erciiului financiar
8 inventariere
8 stabilirea, regularizarea i soluionarea diferenelor la
inventar
8 rectificarea i regularizarea situaiei conturilor
8 balana definitiv
8 grupajul conturilor n bilan
8 corelaii pe baz de bilan
=2proiectarea
monografic a unui
ciclu complet de
nregistrri pe una din
structurile patrimoniale
reprezentative
(capitaluri, imobilizri,
stocuri, teri, trezorerie,
c1eltuieli, venituri)
8 delimitarea situaiei patrimoniului
8 ilustrarea operaiilor reprezentative derulate pe parcursul
perioadei3
8 operaii curente
8 operaii de calcul
8 rectificri i regularizri
8 inventar
8 calcule de nc1idere a e6erciiului financiar
8 transpunerea nregistrrilor
8 pe documente
8 n egistre
8 verificarea e6actitii nregistrrilor
8 verificarea realitii prin inventar
8 transpunerea n .ilan
8 influene calculate asupra rezultatului
8 analiza i interpretarea adecvat a corelaiilor sistemului
de contabilitate
4
CONCRETIZAREA PRACTICII, NTOCMIREA SITUAIILOR DE
JUSTIFICARE A ACTIVITII
>e parcursul desfurrii practicii, studenii vor ntocmi distinct 5 situaii
pentru concretizarea activitilor proprii3
I. Caiet de !a"ti"#
II. P!$ie"t %$&$'!a(ie "$&ta)i*#
"mbele sunt obligatorii, iar prezentarea i susinerea acestora se iau n
considerare la stabilirea notei finale2
8 Caiet+* de !a"ti"# trebuie s cuprind consemnarea n detalii
semnificative, complete, a modului de desfurare a activitilor, urmrind
tematica propus la punctul ((
8 teme cu obiective operaionale concret metodologice, (temele de la 4
la =)2
8 P!$ie"t+* 8 lucrare comple6 cu caracter monografic trebuie s fie
dezvoltat pe una din urmtoarele teme3
42 +ontabilitatea activelor fi6e; 52 +ontabilitatea stocurilor; 72
+ontabilitatea mijloacelor de plat; :2 +ontabilitatea furnizorilor; ;2
+ontabilitatea datoriilor fiscale; =2 +ontabilitatea decontrilor privind salariile;
@2 +ontabilitatea investiiilor; A2 +ontabilitatea v9nzrilor; B2 +ontabilitatea
sintetic, calculul rezultatelor i ntocmirea situaiilor financiare de sintez; 4C2
+ontabilitatea analitic, organizarea intern a gestiunilor de valori2
8 $in punct de vedere tematic, proiectul trebuie s conin toate datele
necesare pentru realizarea unui ciclu contabil complet, Dinventar iniial < bilan
de desc1idere < sistem de conturi < balana de verificare < lucrri de
nc1idere a e6erciiului financiarE < centrat pe analiza i funcionarea
conturilor2
8 +u titlu de e6emplu se prezint dezvoltat primul punct, care poate
servi ca model3
TEMA ELEMENTE DE CONINUT
42 +ontabilitatea
imobilizrilor corporale
8 +oncretizarea inventarului de active fi6e
8 &ncadrarea categoriilor de folosin a activelor fi6e n
D+atalogul duratelor normate de funcionareE, pe grupe
8 +odificarea zecimal unitar
8 ecunoaterea practic a trsturilor i
caracteristicilor proprii activelor fi6e ca obiect al
nregistrrii contabilitii
8 (lustrarea cu e6emple a operaiilor specifice3
8 intrare din cumprri
8 intrare din aport de capital
8 recepie pentru punere n funciune investiii noi
8 intrare din donaii, sponsorizri
8 primireaFacceptarea condiionat a dreptului de
folosin (concesiune), locaie, nc1iriere)
8 ieire prin scoaterea din folosin
8 ieire prin v9nzare
8 ieire prin e6cepie (calamitate, transformare,
lic1idare)
5
8 calculul i decontarea amortizrii
8 (lustrarea modalitilor practice de evaluare
8 +ircuitul i coninutul documentelor de eviden te1nic
operativ
8 egistre, situaii i evidene specifice activelor fi6e
BIBLIO,RAFIA-
,i1ai istea ( coordonator) , 8 +ontabilitatea financiar a ntreprinderii,
%ditura Universitar,.ucureti,5CC=2
,(!()*%U# G(!"!/%#0 >U.#(+% < Heglementri contabile
armonizate cu $irectivele +%% i )tandardele (nternaionale de
+ontabilitateE, %ditura (%+))0!,.ucureti,5CC=2
(#(% .I-(/I, ,(J"( -U/I < #ucrare practic monografic < g1id
pentru practica de contabilitate, %ditura ")%, 5CC:, 44C pagini , acces
direct pe KKK2ase2ro 8 biblioteca virtual
#egea i regulamentul de desfurare a practicii studenilor pot fi
consultate pe pagina ")% KKK2ase2ro
legi, instruciuni i acte normative adaptate problematicii contabile,
financiare i fiscale2
6

S-ar putea să vă placă și