Sunteți pe pagina 1din 3

1.

1 Conexiuni sociale: cuno tin e i capital social


Re elele sociale reactiveaz rela iile inter-umane i construie te altele noi n
domneii asemanatoare ntre ele, care in de timpul liber n func ie de planul profesional.
n munca sa de pioneriat, Coleman pune la o lalt capitalul social, nu doar cu o singur
entitate ci cu o varietate diferit de entit i, dar care are dou lucruri n comun: toate au la
baz aspectul de structur social i toate faciliteaz anumite ac iuni ale actorilor n
interiorul structurii. Rela iile sau legturile, a a cum sunt popularizate n natur, joac un
rol important n interpretarea capitalului social. Legturile puternice sunt caracteristice
institu iei familiare sau prieteniei, n timp ce legaturile slabe reprezint rela ile n re elele
formale, cum ar fi organiza iile i comunit ile. Fiind forma i individual pe o funda ie
eterogen suntem predispu i la organiza ii bazate pe legturi slabe. Foarte interesant este
faptul ca no iunea de capital social este deseori legat de componente structurale sau de
ociuri ntr-o re ea social. Literatura de specialitate deosebe te capitalul social format n
legturile puternice ale unei re elele precum, capital social de legatur, n vreme ce
legaturile slabe in de re ea cu ajutorul pun ilor i a caitalului social de legatur. ! a
cum Granovetter "#$%&' afirm n lucrarea sa ( )rice este mpr tiat unui numr mare
de persoane pentru ca s circule cu o distan social foarte mare, trebuie mprt it prin
legturi slabe mai degrab dec*t prin cele puternice(. n acest articol metafora capitalului
social este vazut n termeni de puterea de informare a maselor prin legaturile slabe de
re ea.
Putnam "#$$+' se refer la capitalul social care este caracteristic re elelor
inter-umane de socializare i aduce mpreun membrii ei s ndeplineasc obiective
comune. ,entru ,utnam normele mprt ite i ncredin ate faciliteaz realizarea elurilor
de cooperare. -in perspectiva lui Bourdieu , no iunile caracteristeice capitalului social,
sunt vzute n termen de cantitate i calitate n ceea ce prive te re eaua. n timp ce
calitatea global a re elei e.istente n care un individ este membru poate fi pus la
socoteal, beneficiile se atrag din numrul de cone.iuni care se mobilizeaz efectiv
pentru a atinge un el. n viziunea lui /ourdieu actorii sunt vzu i ca noduri individuale ce
lupt s- i mbunt easc pozi ia, atrg*nd ctre capitalul lor social aten ia din mediul
nconjurator.
1.2 Re elele sociale i succesul n carier
0otiunea de succes n carierea ocup un loc importaint n teoria de capital social.
n acep iune cu ndrumarea lui Loury "#$%%' i Coleman "#$$1', parteneriatul jobului i
sprijinul reciproc au fost pledate ca o cone.iune pozitiv n sucesul educa iei. Rela iile
din re elele sociale incluz*nd legturile profesionale constituie un aspect important al
capitalului social. n vreme ce capitalulul social este vazut ca rezultatul produsului
cone.iunii ntr-o re ea, n care acecesul la resurse prospere reprezint o rela ie important
pentru un individ. !ceste bunuri sunt i mai valoroase cu c*t re eaua este mai ntins i
legturile mai puternice. !ceste resurse cuprind: informa ii profesionale sau legate de job,
influen a puterii i solidaritate profesional care nu ar putea s fie accesibil unui individ
ce nu este membru ntr-o re ea social.
-ensitatea de cone.iuni dintr-o re ea social este un alt determinant al succesului
n carier. -iferen ele cercetrii prin evaluarea diferitelor rezultate din elementele
capitalului social cum ar fi: elementele rela iilor de ndrumare i resurslor de re ea, arat
c n societ ile vestice resursele re elelor au impact dincolo de ndrumare, at*t n cadrul
elementelor de succes intrinseci "satisfac ia jobului i respectul' c*t i exstinseci
"bonusuri salariale, prime'. Resursele re elei au fost de asemenea puse n categorii: ca
instruente "modalit i de a avansa n carier ca de e.emplu. manager senior, prin
influen area deciziilor din atribu iuni' i expresive oferind suport emo ional i social cum
ar fi prietenia. 2u toate acestea nu este clar daca aceste distinc ii ram*n n mediul social
online.
1.3 atura sc!im"toare a a"ilit ilor de an#a$are
Literatura ne arat c angajatorii proaspe ilor absolveni i pun accent tot mai
mare pe abilit ile de comunicare i personalitate " n special comunicare i munca n
ecip, ca fiind mai important dec*t calificarea de pe diplom'. 2ompeten ele ceie
includ alfabetizarea i aritmetica satisfacatoare n aceste puncte slabe. 3atisfacerea pune
accent pe pre ul comercial, comunicare, alfabetizare, analiz i abilitatea de a lua deciizi
pe moment, pun*nd patos si ls*nd n zone joase e.perienta relevantde munc. n
raportul unui institut, directorul pune accentul pe etica n munc, incluz*nd munca
s*rguinciaoas, ncrederea de a aduce la bun sfir it dead-linurile i punctualitatea. -e i cu
toate acestea, personalitatea i etica n munc pot veni i o data cu maturitatea "fiind
vzute ca greu de modificat'. 3unt lucruri care pot fi construite prin e.perien a acumulat
n universitate, i lucruri care ncurajeaz comportamentul cerut "cu aspectele
personalit ii'. 425 i atuurile media sociale sunt vzute ca e.trem de importante n
special n munca de mar6eting cu angaja i care se asteapt ca absolven ii s fie bine ni a i
n domeniul social media online. n acela i timp anumi i " 78L54' angajoatori folosesc
mediul social pentru a verifica tiparul de comportament ai posibililor absolve i i ar putea
ciar spune c studen ii trebuie s fie mai con tien i de lucrul acesta.