Sunteți pe pagina 1din 35

Anex la ordinul ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului nr. .../ ... . ... .

2011
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA I FUNCIONAREA
UNITILOR CARE OFER ACTIVITATE EDUCATIV
EXTRACOLAR
Capitolul I
Dispozi ii !"!#al!
Art. 1. - Prezentul Regulament privind organizarea unitilor care ofer activitate educativ
extracolar a fost elaborat n temeiul urmtoarelor articole din Leea !duca"iei #a"ionale nr.
1/2011$ art. % alineatul &'(, art. 1', art. )2, art. )*, art. +', art.*1, art. **, art. *%, art. %0, art. %1,
art. %2, art. %', art.%), art. %+, art. %*, art. %%, art.100, art. 10,, art. 10- alineatul &2( litera ., art.
10+, art.10*, art. 10%, art. 110, art.111 alineatul &1( litera . /i &-(, art. 112 alineatele &'( /i &,(,
art. 1,%, art. 2'), art. 2'*, art. 2'%, art.2,0, art. 2,,, art. 2,+0 art. 2,*, art. 2,%, art. 2-0 litera &f(,
art. 2-,, art. 2--, art. 2-% alinatul &'(, art. 2)2, art. 2)' alineatele &*( /i &10(, art. 2),, , art. 2)),
art. 2)*, art. 2)%, art. 2+0, art. 2+1, art. 2+2, art. 2+', art. 2+,, art. 2+-, art. 2+), art. 2++, art. 2+*,
art. 2+%, art. 2*0, art. 2*1, art. 2*2, art. 2*', art. 2*,., art. '2*, art. ''0, art. ''1 alineatul &2(, art.
''2, art. '''.
Art. 2. $ Prezentul reulament relementeaz oranizarea /i desf/urarea acti1it"ilor educati1e
extra/colare/ de tip non-formal, n unit"i de n1atam2nt/unit"i de stat sau pri1ate, care
ofer/furnizeaz educa"ie non-formal, prin acti1it"i educati1e extra/colare, n conformitate cu
pre1ederile Leii !duca"iei #a"ionale nr.1/2011.
Art. '. - !duca"ia non-formal reprezint parte interant a sistemului na"ional de educa"ie,
alturi de educa"ia formal.
Art. ,. - !duca"ia non-formal se oranizeaz /i se desf/oar n conformitate cu idealul
educa"ional /i cu principiile stipulate n Leea !duca"iei #a"ionale nr.1/2011.
1
Art. -. $ !duca"ia non-formal are ca scop dez1oltarea /i di1ersificarea competen"elor c.eie /i
formarea competen"elor specifice n func"ie de domeniul /i profilul acti1it"ii extra/colare.
Art. ). - 3n 4om2nia, antepre/colarii, pre/colarii /i ele1ii beneficiaz de educatie non-formal,
prin acti1it"i educati1e extra/colare, realizate n cadrul unit"ilor de n1"m2nt preuni1ersitar de
stat sau pri1ate, n palate /i cluburi ale copiilor, n tabere /colare, n baze sporti1e, turistice /i de
arement sau n alte unit"i acreditate n acest domeniu, indiferent de condi"ia social /i
material, de sex, de ras, de na"ionalitate, de apartenen"a reliioas, fr restric"ii care ar putea
constitui discriminare ori sereare.
Art. +. $ Acti1itatea educati1 extra/colar se desf/oar, n afara orelor de curs, n spa"ii
apar"in2nd unit"ilor de n1"m2nt, n palatele /i cluburile copiilor, n tabere /colare, n baze
sporti1e, turistice /i de arement /i n alte loca"ii educa"ionale, culturale, /tiin"ifice, sporti1e
&muzee, spa"ii expozi"ionale, sli de concert, cluburi pentru petrecerea timpului liber etc(.
Art. *. - &1( 3n sistemul de n1"m2nt de stat, acti1it"ile educati1e extra/colare se desf/oar,
conform leii, n unit"i de n1"m2nt preuni1ersitar de stat, abilitate n domeniul educa"iei non-
formale, pe toat durata anului /colar /i n 1acan"ele /colare.
&2( 5uspendarea acti1it"ilor educati1e n aceste unit"i de n1"m2nt poate fi fcut numai n
situa"ii obiecti1e, pe o perioad determinat, la propunerea conducerii unit"ilor, cu a1izul
6nspectoratului 7colar 8ude"ean/ 6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti, iar n cazul
Palatului #a"ional al ;opiilor, cu a1izul 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i
5portului.
Art. %. $ 4espectarea prezentului reulament este obliatorie pentru personalul de conducere,
ndrumare /i control din 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, din
inspectoratele /colare =ude"ene, din 6nspectoratul 7colar al 9unicipiului :ucure/ti, pentru
personalul de conducere, ndrumare, didactic de predare /i instruire practic, didactic auxiliar,
nedidactic din unit"ile de n1"m2nt, pentru copiii care beneficiaz de acti1it"ile educati1e din
unit"ile care ofer acti1it"i extra/colare, pentru prin"ii acestora /i pentru partenerii implica"i n
acti1it"ile educati1e.

2
Art. 10. - >ranizarea /i func"ionarea unit"ilor de n1"m2nt/unit"i care ofer/furnizeaz
educa"ie non-formal, prin acti1it"i educati1e extra/colare, sunt relementate, dup cum
urmeaz$
a( pentru palatele /i cluburile copiilor, prin Anexa 1 a prezentului reulament /i prin alte
metodoloii emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
b( pentru unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar, prin Anexa 2 a prezentului reulament, prin
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar /i prin alte
metodoloii emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
c( pentru alte institu"ii acreditate n domeniul educa"iei non-formale, prin Anexa ' a prezentului
reulament, prin reulamente /i metodoloii proprii, cu respectarea pre1ederilor Leii !duca"iei
#a"ionale nr.1/2011 /i a altor pre1ederi leale n 1ioare.
Art. 11. $ 9anaementul resurselor umane n cadrul unit"ilor de n1"m2nt care
ofer/furnizeaz educa"ie non-formal, prin acti1it"i educati1e extra/colare, este relementat,
dup cum urmeaz$
a( pentru palatele /i cluburile copiilor, prin Anexa 1 a prezentului reulament /i prin alte acte
normati1e n 1ioare emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, specifice
acestui tip de unit"i de n1"m2nt0
b( pentru unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar, prin Anexa 2 a prezentului reulament /i /i
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar prin alte
acte normati1e n 1ioare emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
c( pentru alte institu"ii acreditate n domeniul educa"iei non-formale, prin Anexa ' a prezentului
reulament, prin reulamente /i metodoloii proprii, cu respectarea pre1ederilor Leii !duca"iei
#a"ionale nr.1/2011 /i a altor pre1ederi leale n 1ioare.
Art. 12. - !1aluarea intern /i extern a unit"ilor care ofer/furnizeaz educa"ie non-formal,
prin acti1it"i educati1e extra/colare, sunt relementate, dup cum urmeaz$
a( pentru palatele /i cluburile copiilor, prin Anexa 1 a prezentului reulament /i prin alte acte
normati1e n 1ioare emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, specifice
acestui tip de unit"i de n1"m2nt0
'
b( pentru unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar, prin Anexa 2 a prezentului reulament,
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar /i prin alte
acte normati1e n 1ioare emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
c( pentru alte institu"ii acreditate n domeniul educa"iei non-formale, prin Anexa ' a prezentului
reulament, prin reulamente /i metodoloii proprii, cu respectarea pre1ederilor Leii !duca"iei
#a"ionale nr.1/2011 /i a altor pre1ederi leale n 1ioare.
Art. 1'. - Acreditarea unit"ilor de n1"m2nt/unit"i nou nfiin"ate, de stat sau pri1ate, care
ofer/furnizeaz educa"ie non-formal, prin acti1it"i educati1e extra/colare, se realizeaz
conform procedurilor leale n 1ioare, cu respectarea specificului fiecrui tip de unitate de
n1"m2nt/institu"ie.
Art. 1,. - ?inan"area unit"ilor de n1"m2nt/unit"i de stat sau pri1ate, care ofer/furnizeaz
educa"ie non-formal, prin acti1it"i educati1e extra/colare, se realizeaz conform pre1ederilor
leale n 1ioare, cu repectarea specificului fiecrui tip de unitate de n1"m2nt/institu"ie.
Dispozi ii %i"al!
Art. 1-. - Prezentul reulament, incluz2nd anexele 1, 2, ', intr n 1ioare la data publicrii
ordinului ministrului educa"iei, cercetrii, tineretului /i sportului, prin care a fost aprobat, n
9onitorul >ficial al 4om2niei, Partea 6.
Art. 1). - La aceea/i dat, se abro ordinele de ministru anterioare, care relementau acti1itatea
extra/colar n unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar/institu"ii care ofer/furnizeaz educa"ie
non-formal, prin acti1it"i educati1e extra/colare, aflate n subordinea 9inisterului !duca"iei,
;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
,
Anexa nr.1 la Regulamentul privind organizarea i func ionarea unit ilor care ofer activitate
educativ extra colar
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA I FUNCIONAREA
PALATELOR I CLU&URILOR COPIILOR
'!( iu"!a I
O#a"iza#!a a(ti)it* ii
Art. 1. - &1( Palatele /i cluburile copiilor sunt unit"i de n1"m2nt de stat specializate n
acti1it"i extra/colare, n cadrul crora se desfa/oar ac"iuni instructi1-educati1e specifice prin
care se aprofundeaz /i se di1ersific cuno/tinte, se formeaz, se dez1olt /i se exerseaz
competen"e potri1it 1oca"iei /i op"iunii copiilor /i se 1alorific timpul liber al copiilor prin
implicarea lor n proiecte educati1e.
&2( Palatul #a"ional al ;opiilor, palatele /i cluburile copiilor sunt unit"i de n1"m2nt de stat cu
personalitate =uridic.
Art. 2. - &1( @enumirile oficiale ale acestor unit"i de n1"m2nt sunt$ Palatul ;opiilor si ;lubul
;opiilor.
&2( @enumirea Palatul Copiilor se atribuie unit"ii de n1"m2nt specializate n acti1it"i
extra/colare situate n ora/ul re/edin" de =ude".
&'( @enumirea Palatul Naional al Copiilor se atribuie unit"ii de n1"m2nt specializate n
acti1it"i extra/colare situate n 9unicipiul :ucure/ti.
Art. '. - &1( Palatele copiilor se nfiin"eaz cu aprobarea 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii,
<ineretului /i 5portului, la propunerea inspectoratelor /colare =ude"ene, /i sunt asimilate
unit"ilor de n1"m2nt liceal.
&2( ;luburile copiilor se nfiin"eaz cu aprobarea 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i
5portului, la propunerea inspectoratelor /colare =ude"ene, /i sunt asimilate unit"ilor de
n1"m2nt imnazial.
&'( La ni1elul 9unicipiului :ucure/ti, func"ioneaz c2te un club al copiilor n fiecare sector.
-
&,( Pot func"iona cluburi ale copiilor n localit"ile n care numrul copiilor cuprin/i ntr-o form
de n1"m2nt &pre/colar, primar, imnazial, liceal( este de cel pu"in 1000.
&-( 3n localit"ile n care numrul copiilor /colariza"i este mai mic de 1000, 9inisterul !duca"iei,
;ercetrii, <ineretului /i 5portului poate nfiin"a filiale ale palatului/clubului copiilor, la
solicitarea comunit"ii locale /i la propunerea inspectoratului /colar =ude"ean, pe baza unui studiu
de impact.
&)( >rice modificare a structurii palatelor, cluburilor /i filialelor poate fi fcut numai cu
aprobarea 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, la propunerea ;onsiliului
de administra"ie al Palatului/;lubului ;opiilor /i cu a1izul 6nspectoratului 7colar 8ude"ean / al
9unicipiului :ucure/ti.
&+( An club al copiilor se constituie ca unitate de n1"m2nt cu personalitate =uridic cu
minimum '00 de copii nscri/i /i a12nd minimum - norme didactice. &*( ?iliala se constituie din
1 p2n la - norme didactice.
&%( La ni1el =ude"ean, palatul, cluburile copiilor /i filialele sunt subordonate inspectoratului
/colar =ude"ean.
&10( La ni1elul 9unicipiului :ucure/ti, cluburile copiilor sunt subordonate 6nspectoratului
7colar al 9unicipiului :ucure/ti.
&11( Palatul #a"ional al ;opiilor este subordonat direct 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii,
<ineretului /i 5portului, prin @irec"ia Beneral care coordoneaz acti1itatea educati1
extra/colar/ @irec"ia Beneral !duca"ie /i 3n1"are pe <ot Parcursul Cie"ii.
&12( Arondarea unui club al copiilor, care /i pierde personalitatea =uridic, la palatul copiilor
sau la alt club al copiilor din =ude"ul respecti1 se realizeaz la propunerea ;onsiliului @irector
pre1zut la articolul - alineatul &10( al prezentului reulament, cu a1izul 6nspectoratului 7colar
8ude"ean /i cu aprobarea 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
&1'( La ni1elul 9unicipiului :ucure/ti, arondarea unui club al copiilor, care /i pierde
personalitatea =uridic, la un alt club al copiilor se realizeaz la propunerea ;onsiliului @irector
pre1zut la articolul - alineatul &10( al prezentului reulament, cu a1izul 6nspectoratului 7colar al
9unicipiului :ucure/ti /i cu aprobarea 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i
5portului.
&1,( Palatul #a"ional al ;opiilor, palatele /i cluburile copiilor, unit"ile de n1"m2nt,
preuni1ersitar /i alte unit"i acreditate n furnizarea de acti1it"i extra/colare se pot asocia, prin
parteneriate contractuale, n consor"ii /colare, conform pre1ederilor leale n 1ioare.
)
Art. ,. Palatul #a"ional al ;opiilor, palatele /i cluburile copiilor au urmtoarele competen"e$
a( asiur educa"ia non-formal a antepre/colarilor, pre/colarilor /i ele1ilor0
b( atest competen"ele de comunicare, lin1istice, artistice, te.nice, sporti1e, diitale, ci1ice,
antreprenoriale dob2ndite de copiii care au frec1entat cercurile de profil din cadrul acestor unit"i
de n1"m2nt, n baza relementrilor pre1zute la articolul 1'al prezentului reulament0
c( oranizeaz acti1it"i extra/colare la ni1el local, =udetean, reional, na"ional /i interna"ional0
d( pot spri=ini prorame de tip Afterschool oranizate n unit"i de n1"m2nt, n calitate de
furnizori de educa"ie non-formal0
e( ofer consultan", consiliere /i asisten" n domeniul educa"iei non-formale/acti1it"i
extra/colare0
f( desf/oar acti1it"i de mentorat n domeniul educa"iei non-formale0
( oranizeaz cursuri de formare, simpozioane, ateliere de lucru n di1erse domenii ale educa"iei
non-formale0
.( elaboreaz suporturi de cursuri de formare, materiale didactice auxiliare, .iduri
metodoloice, studii de cercetare, prorame /colare etc. n domeniul educa"iei non-formale0
i( colaboreaz cu institu"ii u1ernamentale /i non-u1ernamentale acreditate n furnizarea
proramelor de formare cu credite transferabile, n di1erse domenii ale educa"iei non-formale0
=( prin ;onsiliul @irector instituit la ni1el =ude"ean, pot modifica profilul /i denumirea cercurilor
conform pre1ederilor art. -, alineatul &%( al prezentului reulament0
D( palatul copiilor coordoneaz, monitorizeaz /i e1alueaz acti1itatea cluburilor copiilor la ni1el
=ude"ean0
l( Palatul #a"ional al ;opiilor coordoneaz acti1itatea educati1 de specialitate a cluburilor
copiilor din 9unicipiul :ucure/ti.
Art. -. - &1( La ni1elul fiecrui =ude" se nfiin"eaz un ;onsiliu @irector al acti1it"ii educati1e
extra/colare /i didactice din palatul /i cluburile copiilor din =ude"ul respecti1.
&2( ;onsiliul @irector este format din directorul palatului copiilor, directorul ad=unct al palatului
copiilor &unde este cazul(, directorii cluburilor copiilor /i contabilul-/ef al palatului copiilor.
+
&'( La ni1elul 9unicipiului :ucure/ti, ;onsiliul @irector este format din directorii cluburilor
copiilor /i contabilul-/ef al clubului copiilor care este centru buetar pentru toate celelalte
cluburi.
&,( ;onsiliul @irector este condus de directorul palatului copiilor din =ude"ul respecti1.
&-( La ni1elul 9unicipiului :ucure/ti, ;onsiliul @irector este condus de directorul clubului
copiilor care este centru buetar pentru celelalte cluburi ale copiilor.
&)( ;onsiliul @irector coordoneaz acti1itatea didactic, administrati1 /i financiar din palatul /i
cluburile copiilor din =ude"ul respecti1, prin .otr2ri luate cu minimum 2/' din 1oturi.
&+( ;onsiliul @irector a1izeaz proramele de studiu elaborate de cadrele didactice coodonatoare
ale cercurilor.
&*( ;onsiliul @irector are atribu"ii de execu"ie pentru acti1it"ile educati1e /i problemele
financiare curente sau urente, cu informarea scris a 6nspectoratului 7colar
8ude"ean/6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti.
&%( ;onsiliul @irector a1izeaz propunerile de modificare a denumirii sau profilului unui cerc, pe
baza .otr2rii ;onsiliului de administra"ie al palatului sau clubului copiilor n care func"ioneaz
cercul, cu informarea scris a 6nspectoratului 7colar 8ude"ean/ 6nspectoratului 7colar al
9unicipiului :ucure/ti /i cu respectarea pre1ederilor leale n 1ioare.
&10( ;onsiliul @irector propune 6nspectoratului 7colar 8ude"ean/6nspectoratului 7colar al
9unicipiului :ucure/ti arondarea unui club al copiilor, care /i pierde personalitatea =uridic, la
palatul copiilor sau la un alt club al copiilor, n baza unui studiu de impact.
&11( ;onsiliul @irector /i elaboreaz propriul 4eulament de oranizare /i func"ionare interioar
n baza pre1ederilor leale n 1ioare, care trebuie aprobat printr-o .otr2re luat cu minimum
2/' din 1oturi.
Art. ). - &1( Acti1itatea din palatele /i cluburile copiilor debuteaz odat cu nceperea anului
/colar.
&2( 5tructura anului /colar n palatele /i cluburile copiilor este similar celei din unit"ile de
n1"m2nt de tip formal.
&'( Pe perioada 1acan"elor /colare, n Palatul #a"ional al ;opiilor, palatele /i cluburile copiilor,
se desf/oar acti1it"i educati1e pre1zute n calendarul Cluului de vacan stabilit de fiecare
palat /i club al copiilor n parte.
Art. ++ !le1ii /i copiii au acces liber /i ratuit la acti1it"ile oranizate n palatele /i cluburile
copiilor. Pentru unele acti1it"i se pot percepe taxe, n condi"iile leii.
*
Art. *+ C2rsta ele1ilor /i copiilor care frec1enteaz acti1it"ile oranizate n palatele /i cluburile
copiilor este cuprins, de reul, ntre ' E 1% ani, n func"ie de profilul cercului /i de
competen"ele care urmeaz s fie formate.
Art. %. 3n cazul n care numrul copiilor nscri/i la un cerc din palatele sau cluburile copiilor
dep/e/te capacitatea de func"ionare, n bune condi"ii, a acti1it"ii din cadrul respecti1ului cerc,
;onsiliul de administra"ie al palatului sau clubului copiilor poate decide, la propunerea
conductorului de cerc, oranizarea unor teste de aptitudini pentru departa=area celor nscri/i.
Art. 10. - &1( Acti1it"ile din palatele /i cluburile copiilor se desf/oar n cercuri, structurate pe
comisii metodice/catedre de tip$ cultural, artistic, ci1ic, te.nic, aplicati1, /tiin"ific, sporti1 /i
turistic.
&2( Acti1itatea didactic se desf/oar n sli de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, sli de
sport, baze sporti1e, parcuri /coal, cartodromuri, polioane, rdini botanice, sere, p2rtii de
sc.i, ateliere desc.ise, tabere etc.
&'( 3n cadrul cercurilor, acti1itatea este structurat pe rupe de nceptori, de a1ansa"i /i de
performan", n func"ie de ni1elul pretirii ele1ilor /i de competen"ele ce urmeaz a fi formate.
&,( Brupele de performan" se constituie cu aprobarea ;onsiliului de administra"ie al unit"ii
respecti1e, pentru ele1ii care, n cadrul acti1it"ii oranizate n cercurile din palatele /i cluburilor
copiilor, atin un ni1el ridicat de competen"e, ob"in2nd rezultate de excep"ie la ni1el na"ional sau
interna"ional.
&-( Brupele de performan" se pot constitui numai dup minimum un an de acti1itate, pe baza
unui protofoliu de rezultate care s confirme solicitarea nfiin"rii unei astfel de rupe.
&)( ?iecare cerc poate s aib maximum 1 rup de performan".
Art. 11. Acti1itatea din cercurile palatelor /i cluburilor copiilor este proiectat astfel nc2t s
e1ite paralelismul /i/sau suprapunerile cu con"inutul tematic al proramelor specifice educa"iei
formale.
Art. 12. $ &1( Acti1itatea fiecrui cerc se desf/oar pe baza unei planificri calendaristice,
aprobat de ctre directorul palatului/clubului copiilor.
&2( Portofoliul cadrului didactic coordonator al cercului con"ine$
a( oferta educa"ional a cercului0
b( planificarea calendaristic0
c( documente de proiectare didactic0
%
d( setul de competen"e formate prin acti1itatea desf/urat n cadrul cercului, specifice fiecrui
ni1el de rup0
e( modalit"i de e1aluare a acti1it"ii didactice desf/urate n cadrul cercului0
f( msuri de optimizare /i dez1oltare a ofertei educa"ionale a cercului0
( proiectul de dotri /i ac.izi"ii pe termen mediu /i lun0
.( portofoliul de studii al ele1ului, care cuprinde modulele de studiu parcurse /i competen"ele
specifice acestora, formate pe parcursul frec1entrii acti1it"ii cercului. Acest portofoliu care
con"ine /i documentele care certific rezultatele ob"inute de ele1, reprezint parte a portofoliului
ele1ului ntocmit la unitatea de n1"m2nt pe care o frec1enteaz.
&'( Proramele de studiu, con"in2nd modulele de studiu, 1or fi elaborate separat pentru rupele
de ini"iere / de a1ansa"i / de performan", ax2ndu-se pe competen"ele specifice care urmeaz a fi
formate, dez1oltate sau di1ersificate.
&,( Proramele de studiu elaborate de cadrele didactice coordonatori de cerc 1or fi aprobate de
;onsiliul de administra"ie al unit"ii de n1"m2nt /i a1izate de ;onsiliul @irector.
&-( 3n cazul Palatului #a"ional al ;opiilor, acestea 1or fi a1izate de ctre ;onsiliul de
administra"ie /i de @irec"ia Beneral care coordoneaz acti1itatea educati1 din Palatul #a"ional
al ;opiilor / @irec"ia Beneral !duca"ie /i 3n1"are pe <ot Parcursul Cie"ii din cadrul
9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
&)( <ipurile /i ni1elurile de competen"e specifice, formate /i dez1oltate la fiecare cerc n parte,
1or fi stabilite de cadrul didactic coordonator al cercului, n func"ie de 12rsta copiilor /i durata
pretirii lor, pe baza proiectrii didactice pe o perioad de minimum trei ani.
Art. 1'. Palatele /i cluburile copiilor elibereaz, la cerere, certificate de competen", ele1ilor /i
copiilor care au frec1entat acti1itatea unui cerc, cel pu"in trei ani consecuti1, pe baza rezultatelor
ob"inute /i conform ni1elului competen"elor formate.
'!( iu"!a II
Co",u(!#!a Palat!lo# i Clu-u#ilo# (opiilo#
10
Art. 1,. ;onducerea palatelor /i cluburilor copiilor, ca unit"i de n1"m2nt preuni1ersitar
specializate n educa"ie non-formal, este asiurat n conformitate cu pre1ederile Leii
!duca"iei #a"ionale nr.1/2011.
Co"siliul ,! a,.i"ist#a/i!
Art. 1-. - &1( ;onsiliul de administra"ie este oran de conducere. 3n exercitarea atribu"ilor ce i
re1in, ;onsiliul de administra"ie /i directorii colaboreaz cu ;onsiliul profesoral, cu ;omitetul
de prin"i/Asocia"iile de prin"i, cu reprezentan"ii minorit"ilor na"ionale &acolo unde este cazul(
/i cu autorit"ile administra"iei locale.
&2( ;onsiliul de administra"ie al Palatului #a"ional al ;opiilor este format din 1' membri, dup
cum urmeaz$ ) cadre didactice &inclusi1 directorul /i directorul ad=unct(, 1 reprezentant din
cadrul @irec"iei Benerale de specialitate din 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i
5portului care coordoneaz acti1itatea Palatului #a"ional al ;opiilor, 2 reprezentan"i ai
;onsiliului Beneral al 9unicipiului :ucure/ti, ' reprezentan"i ai prin"ilor /i 1 reprezentant al
comunit"ii locale.
&'( ;onsiliul de administra"ie al palatului copiilor este format din % membri, dup cum urmeaz$
, cadre didactice &inclusi1 directorul /i directorul ad=unct(, 1 reprezentant al 6nspectoratului
7colar 8ude"ean E responsabil cu coordonarea acti1it"ii educati1e extra/colare, 1 reprezentant al
comunit"ii locale, 1 reprezentant al ;onsiliului 8ude"ean/Local /i 2 reprezentan"i ai prin"ilor.
&,( ;onsiliul de administra"ie al clubului copiilor este format din + membri, dup cum urmeaz$
' cadre didactice &inclusi1 directorul(, 1 reprezentant al ;onsiliului Local, 1 reprezentant al
comunit"ii locale /i 2 reprezentan"i ai prin"ilor.
&-( Personalul didactic care face parte din ;onsiliul de administra"ie este ales de ;onsiliul
profesoral, la propunerea directorului sau a celorlal"i membri ai acestuia, dintre cadrele didactice
care au calit"i manaeriale /i performan"e profesionale deosebite.
&)( 3n cazul n care, n palatul /i clubul copiilor acti1eaz cadre didactice apar"in2nd minorit"ilor
na"ionale, fiecare minoritate 1a a1ea c2te un reprezentant, cadru didactic, n ;onsiliul de
administra"ie.
&+( La /edin"ele ;onsiliului de administra"ie particip, fr drept de 1ot, cu statut de
obser1ator/obser1atori, liderul sindical/liderii sindicali din palatul/clubul copiilor. Punctul de
1edere al acestora se men"ioneaz n procesul 1erbal al /edin"ei.
&*( Pre/edintele ;onsiliului de administra"ie este ales, acti1eaz /i /i ndepline/te atribu"iile
conform pre1ederilor Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011
11
&%( 9embrii ;onsiliului de administra"ie coordoneaz /i rspund de domenii de acti1itate pe
baza delerii de sarcini stabilite de directorul ;onsiliului, prin decizie.
&10( ;onsiliul de administra"ie se ntrune/te lunar, pe baza unui unei tematici stabilite la
nceputul fiecrui semestru sau ori de c2te ori este necesar, la solicitarea directorului palatului /
clubului copiilor sau a dou treimi dintre membri /i este leal constituit n prezen"a a cel pu"in
dou treimi din numrul membrilor si.
&11( Pre/edintele ;onsiliului de administra"ie in1it n scris, cu ,* de ore nainte de data /edin"ei,
membrii ;onsiliului de administra"ie.
&12( Pre/edintele ;onsiliului de administra"ie nume/te, prin decizie, secretarul ;onsiliului de
administra"ie, din r2ndul membrilor consiliului, care are atribu"ia de a redacta lizibil /i inteliibil
procesele 1erbale ale /edin"elor ;onsiliului de administra"ie.
&1'( Fotr2rile ;onsiliului de administra"ie se adopt cu ma=oritatea simpl a 1oturilor celor
prezen"i, mai pu"in cele pre1zute la alineatul &1)( al prezentului reulament.
&1,( @eciziile pri1ind buetul /i patrimoniul palatului/clubului copiilor/Palatului #a"ional al
;opiilor se iau cu ma=oritatea 1oturilor din totalul membrilor ;onsiliului de administra"ie.
&1-( Fotr2rile ;onsiliului de administra"ie care 1izeaz personalul din unitate, cum ar fi$
procedurile pentru ocuparea posturilor, a func"iilor de conducere, acordarea rada"iei de merit,
restr2nerea de acti1itate, acordarea calificati1elor, aplicarea de sanc"iuni /i altele asemenea, se
iau prin 1ot secret. 9embrii ;onsiliului de administra"ie care se afl n conflict de interese nu
particip la 1ot.
&1)( Fotr2rile ;onsiliului de administra"ie pri1ind ana=area, moti1area, e1aluarea,
recompensarea, rspunderea disciplinar /i disponibilizarea personalului didactic se adopt cu
1otul a 2/' din totalul membrilor.
&1+( La sf2r/itul fiecrei /edin"e a ;onsiliului de administra"ie, to"i membrii /i in1ita"ii, dac
exist, au oblia"ia s semneze procesul 1erbal nc.eiat cu aceast ocazie. Pre/edintele
;onsiliului de administra"ie rspunde de acest lucru.
&1*( Procesele 1erbale se scriu n 4eistrul de procese 1erbale al ;onsiliului de administra"ie,
care se nreistreaz n unitatea de n1"m2nt pentru a de1eni document oficial, se lea /i se
numeroteaz. Pe ultima foaie, pre/edintele scrie numrul painilor /i al reistrului, /tampileaz /i
semneaz, pentru autentificare.
&1%( 4eistrul de procese 1erbale al ;onsiliului de administra"ie este nso"it, n mod obliatoriu,
de dosarul care con"ine anexele proceselor 1erbale &rapoarte, prorame, informri, tabele, liste,
12
solicitri, memorii, sesizri etc.(. ;ele dou documente oficiale, reistrul /i dosarul, se pstreaz
n biroul directorului.
Art. 1). $ &1( Pe l2n atribu"iile pre1zute n Leea !duca"iei #a"ionale nr.1/2011, ;onsiliul de
administra"ie mai ndepline/te /i urmtoarele atribu"ii$
a( aprob proramele de studiu ale cercurilor, con"in2nd modulele de studiu /i competen"ele
aferente, elaborate separat pentru rupele de ini"iere/de a1ansa"i/de performan", la propunerea
;onsiliului profesoral al Palatului / ;lubului ;opiilor0
b( aprob 4eulamentul de ordine interioar al palatului/clubului copiilor dup ce a fost
dezbtut n ;onsiliul profesoral0
c( a1izeaz proiectele de state de func"ii /i de buet ale palatului / cluburilor copiilor0
d( acord calificati1ele anuale pentru ntreul personal salariat, pe baza propunerilor rezultate din
4aportul anual pri1ind starea /i calitatea n1"m2ntului din palatul / clubul copiilor, a analizei
/efilor catedrelor/comisiilor metodice0
e( .otr/te strateia de realizare /i de estionare a resurselor financiare extrabuetare, conform
leisla"iei n 1ioare0
f( aprob comisiile de concurs /i 1alideaz rezultatul concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice de titulari sau suplinitori, a posturilor didactice auxiliare /i a celor nedidactice0
( oranizeaz /i elaboreaz tematica de concurs pentru sus"inerea probei practice0 proba practic
se desf/oar n cadrul Palatului #a"ional al ;opiilor /palatului copiilor/clubului copiilor0
.( 1alideaz 4aportul anual pri1ind starea /i calitatea n1"m2ntului din palatul/ clubul copiilor
/i stabile/te msuri corecti1e /i de mbunt"ire, conform normelor leale n 1ioare0
i( stabile/te acordarea de premii, din resurse extrabuetare, conform leisla"iei n 1ioare.
Di#!(to#ul Palatului0Clu-ului Copiilo#
1'
Art.1+. $ &1( @irectorul exercit conducerea executi1 a palatului/clubului copiilor, n
conformitate cu atribu"iile conferite de lee, cu .otr2rile ;onsiliului de administra"ie al palatului
/ clubului copiilor, precum /i cu alte relementri leale.
&2( @irectorul/directorul ad=unct al Palatului #a"ional al ;opiilor este dere1at de un procent din
norma didactic, conform leisla"iei n 1ioare.
&'( @irectorul/directorul ad=unct al palatului copiilor este dere1at de un procent din norma
didactic, n conformitate cu leisla"ia n 1ioare.
&,( @irectorul clubului copiilor este dere1at de un procent din norma didactic, n conformitate
cu leisla"ia n 1ioare.
&-( La Palatul #a"ional al ;opiilor se pre1d 2 posturi de directori ad=unct.
&)( Palatele copiilor, care au minimum 2- norme didactice, didactice auxiliare /i nedidactice,
inclusi1 cu filialele arondate, au dreptul la un post de director ad=unct.
&+( @irectorii palatelor /i cluburilor copiilor au catedra rezer1at n condi"iile stabilite de 5tatutul
personalului didactic, pentru cadrele didactice trecute n func"ii de conducere.
&*( @irectorul palatului/clubului copiilor este subordonat 6nspectoratului 7colar
8ude"ean/6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti, reprezentat prin inspectorul /colar
eneral. ?i/a postului /i fi/a de e1aluare a directorului sunt elaborate de 6nspectoratul 7colar
8ude"ean/6nspectoratul 7colar al 9unicipiului :ucure/ti/9inisterul !duca"iei, ;ercetrii,
<ineretului /i 5portului.
&%( @irectorul palatului/clubului copiilor reprezint palatul/clubul copiilor/filiala n rela"iile cu
ter"e persoane fizice /i =uridice, n limitele competen"elor pre1zute de lee.
&10( @irectorul palatului/clubului copiilor trebuie s manifeste loialitate fa" de palatul /clubul
copiilor, credibilitate /i responsabilitate n deciziile sale, ncredere n capacit"ile ana=a"ilor, s
ncura=eze /i s /i sus"in coleii n 1ederea moti1rii pentru formarea continu /i pentru
crearea, n palatul/clubul copiilor/filial, a unui climat optim desf/urrii procesului de
n1"m2nt.
&11( @irectorul palatului copiilor/Palatului #a"ional al ;opiilor coordoneaz, direct,
compartimentul financiar-contabil. Personalul compartimentului financiar-contabil este
subordonat directorului palatului copiilor/Palatului #a"ional al ;opiilor /i /i desf/oar
acti1itatea conform atribu"iilor stabilite de acesta, prin fi/a postului.
&12( Cizitarea palatului/clubului copiilor /i asisten"a la acti1it"i, efectuate de persoane din afara
palatului/ clubului copiilor, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea pre1ederilor
leale n 1ioare.
1,
Art. 1*. $ &1( @repturile /i oblia"iile directorului palatului/clubului copiilor sunt cele pre1zute
de lee, de prezentul reulament, precum /i de 4eulamentul de ordine interioar.
&2( Perioada concediului anual de odi.n al directorului Palatului/;lubului ;opiilor se aprob de
ctre inspectorul /colar eneral.

Art. 1%. Pe l2n atribu"iile pre1zute n Leea !duca"iei #a"ionale nr.1/2011, @irectorul
Palatului / ;lubului copiilor mai ndepline/te /i urmtoarele$
a( este pre/edintele ;onsiliului profesoral /i membru/pre/edinte al ;onsiliului de administra"ie0
b( prezint rapoarte de e1aluare semestriale /i anuale n fa"a ;onsiliului profesoral /i ;onsiliului
de administra"ie0
c( n cazul n care .otr2rile acestor oranisme ncalc pre1ederile leale, directorul are dreptul
s interzic aplicarea lor /i este obliat s informeze n acest sens, n termen de ' zile,
inspectorul /colar eneral, respecti1 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
d( directorul palatului copiilor este ordonatorul de credite al palatului /i cluburilor copiilor0
e( elaboreaz /i propune ;onsiliului de administra"ie Regulamentul de ordine interioar al
palatului!cluului copiilor spre aprobare0
f( elaboreaz planul manaerial, coordoneaz elaborarea Proiectului de dez1oltare al
palatului/clubului copiilor, prin care stabile/te politica educa"ional a acestuia0
( este direct responsabil de calitatea educa"iei furnizate de palatul/clubul copiilor0
.( lanseaz proiecte de parteneriat educa"ional la ni1el local, na"ional, interna"ional0
i( n baza propunerilor ;onsiliului profesoral, nume/te /efii catedrelor de specialitate/comisiilor
metodice, ai compartimentelor func"ionale, precum /i ai altor colecti1e /i comisii pre1zute n
metodoloiile emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
=( poate propune, spre aprobarea ;onsiliului profesoral, cadre didactice care s fac parte din
;onsiliul de administra"ie /i solicit comitetului de prin"i/ asocia"iilor de prin"i, ;onsiliului
8ude"ean/;onsiliului Local, desemnarea reprezentan"ilor lor n ;onsiliul de administra"ie al
palatului/clubului copiilor0
D( stabile/te atribu"iile directorului ad=unct, ale responsabililor filialelor, ale /efilor catedrelor de
specialitate/comisiilor metodice, ale /efilor compartimentelor func"ionale, precum /i ai altor
colecti1e /i comisii pre1zute n metodoloiile emise de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii,
<ineretului /i 5portului0
1-
l( ntocme/te fi/ele posturilor pentru personalul din subordine, conform leisla"iei n 1ioare0
m( elaboreaz proceduri interne de lucru, care se aprob n ;onsiliul de administra"ie al
palatului/clubului copiilor0
n( ndepline/te atribu"iile stabilite prin alte metodoloii aprobate de 9inisterul !duca"iei,
;ercetrii, <ineretului /i 5portului0
o( nc.eie contracte indi1iduale de munc cu personalul ana=at /i aprob concediile de odi.n
ale personalului didactic, didactic auxiliar /i nedidactic, cu aprobarea ;onsiliului de
administra"ie0
p( nume/te /i elibereaz din func"ie personalul didactic auxiliar /i nedidactic, conform leisla"iei
n 1ioare0
r( poate propune ;onsiliului de administra"ie ana=area de personal pltit din 1enituri
extrabuetare proprii, n 1ederea mbunt"irii acti1it"ii desf/urate n cadrul palatului/clubului
copiilor0
s( aprob trecerea personalului salariat de la o treapt profesional la alta, n condi"iile pre1zute
de leisla"ia n 1ioare0
( propune ;onsiliului de administra"ie spre aprobare /i aplic sanc"iuni pentru abaterile
disciplinare s12r/ite de personalul unit"ii de n1"m2nt conform pre1ederilor leale n
1ioare0
t( rspunde de respectarea condi"iilor /i a exien"elor pri1ind normele de iien /colar, de
protec"ie a muncii, de protec"ie ci1il0
( elaboreaz proiectul de buet, de 1enituri /i c.eltuieli, pe care l supune aprobrii ;onsiliului
de administra"ie al palatului copiilor/clubului copiilor0
u( @irectorul Palatului #a"ional al ;opiilor/al palatului/al clubului copiilor rspunde n fa"a
;onsiliului profesoral, a ;onsiliului de administra"ie /i a oranelor de ndrumare, e1aluare /i
control de la ni1elul 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului /inspectoratului
/colar =ude"ean/6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti pentru acti1itatea proprie,
conform fi/ei postului0
1( ;onsiliul de administra"ie al inspectoratului /colar =ude"ean/6nspectoratului 7colar al
9unicipiului :ucure/ti e1alueaz acti1itatea directorului palatului/clubului copiilor /i i acord
calificati1ul anual0
x( 3n cazul Palatului #a"ional al ;opiilor, @irec"ia Beneral, care coordoneaz acti1itatea
educati1 a Palatului #a"ional al ;opiilor, din cadrul 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii,
<ineretului /i 5portului, e1alueaz acti1itatea directorului /i i acord calificati1ul anual.
1)
Art. 20. @irectorul palatului copiilor ndrum /i coordoneaz acti1itatea cluburilor copiilor la
ni1el =ude"ean.
Art. 21. $ &1( @irectorul ad=unct /i desf/oar acti1itatea n subordinea directorului, care i
elaboreaz fi/a postului, n concordan" cu atribu"iile stabilite prin prezentul reulament /i prin
4eulamentul de ordine interioar.
&2( @irectorul ad=unct ndepline/te atribu"iile deleate de director pe o perioad determinat.
&'( @irectorul ad=unct rspunde n fa"a directorului, a ;onsiliului profesoral, a ;onsiliului de
administra"ie /i a oranelor de ndrumare, e1aluare /i control de la ni1elul inspectoratului /colar
=ude"ean/6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti pentru acti1itatea proprie, conform
fi/ei postului.
&,( ;onsiliul de administra"ie al Palatului #a"ional al ;opiilor/ al palatului copiilor e1alueaz
acti1itatea directorului ad=unct /i i acord calificati1ul anual.
Co"siliul p#o%!so#al
Art. 22. &1( ;onsiliul profesoral este constituit /i func"ioneaz conform pre1ederilor Leii
!duca"iei #a"ionale nr. 1/2011.
&2( ;onsiliul profesoral are rol de decizie n domeniul instructi1 - educati1.
&'( 7edin"ele ;onsiliului profesoral al palatului/clubului copiilor se desf/oar, leal, n prezen"a
a dou treimi din numrul total al membrilor.
&,( Fotr2rile se iau prin 1ot desc.is sau secret, n func"ie de op"iunea membrilor, cu cel pu"in
=umtate plus unu din numrul total al acestora /i sunt obliatorii pentru ntreul personal salariat
al palatului/clubului copiilor0
&-( Personalul didactic auxiliar al palatului/clubului copiilor poate fi in1itat la /edin"ele
;onsiliului profesoral.
&)( La /edin"ele ;onsiliului profesoral, directorul palatului/clubului copiilor poate in1ita, n
func"ie de tematica dezbtut, reprezentan"ii desemna"i ai comitetului de prin"i/asocia"iilor de
prin"i, ai autorit"ilor locale /i ai partenerilor sociali.
&+( Participarea la /edin"ele ;onsiliului profesoral este obliatorie pentru toate cadrele didactice
din unitatea de n1"m2nt. Absen"a nemoti1at de la aceste /edin"e se consider abatere
disciplinar /i se sanc"ioneaz conform pre1ederilor 4eulamentului de ordine interioar.
1+
&*( @irectorul palatului/clubului copiilor nume/te, prin decizie, secretarul ;onsiliului profesoral,
care are atribu"ia de a redacta lizibil /i inteliibil procesele 1erbale ale /edin"elor ;onsiliului
profesoral.
Art. 2'. Pe l2n atribu"iile pre1zute n Leea !duca"iei #a"ionale nr.1/2011, ;onsiliului
profesoral al palatului/clubului copiilor mai ndepline/te /i urmtoarele atribu"ii$
a( coordoneaz, monitorizeaz /i asiur calitatea actului didactic0
b( aprob componen"a nominal a catedrelor de specialitate din palatul/clubului copiilor0
c( formuleaz aprecieri sintetice pri1ind acti1itatea personalului didactic, care solicit acordarea
rada"iei de merit sau a altor distinc"ii /i premii, potri1it leii, pe baza raportului de autoe1aluare
a acti1it"ii desf/urate de acesta0
d( analizeaz /i dezbate raportul de e1aluare intern pri1ind calitatea educa"iei /i raportul eneral
pri1ind starea /i calitatea n1"m2ntului din palatul/clubul copiilor0
e( dezbate, a1izeaz /i propune spre aprobare ;onsiliului de administra"ie planul de dez1oltare al
palatului/clubului copiilor0
f( dezbate /i a1izeaz 4eulamentul de ordine interioar al palatului/clubului copiilor n /edin"a
la care particip cel pu"in dou treimi din personalul salariat din palatul/clubul copiilor0
( dezbate /i aprob rapoartele de acti1itate, planul anual /i cele semestriale de acti1itate, precum
/i e1entualele completri sau modificri ale acestora0
.( dezbate, la solicitarea 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, a
inspectoratului /colar =ude"ean /6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti sau din propria
ini"iati1, proiecte de lei sau de acte normati1e, care relementeaz acti1itatea instructi1 E
educati1 /i transmite inspectoratului /colar propunerile de modificare sau de completare0
i( dezbate problemele leate de con"inutul sau de oranizarea acti1it"ii instructi1 - educati1e din
palatul/clubul copiilor0
=( nume/te comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare s12r/ite de
personalul salariat al unit"ii de n1"m2nt, conform leisla"iei n 1ioare0
D( aprob participarea unit"ii de n1"m2nt la prorame /i proiecte educati1e na"ionale /i
interna"ionale0
l( aprob afilierea palatului/clubului copiilor la oraniza"ii interna"ionale omoloae sau de profil,
cu respectarea pre1ederilor leisla"iei n 1ioare.
1*
Cat!,#!l! ,! sp!(ialitat!0Co.isiil! .!to,i(!
Art. 2,. - &1( 3n cadrul palatelor/cluburilor copiilor, catedrele de specialitate/comisiile metodice
se constituie conform articolului 10, alineatul &1( al prezentului reulament.
&2( > catedr/comisie metodic se formeaz, n cadrul acelea/i unit"i de n1"m2nt, din cel
pu"in patru cadre didactice. 3n cazul n care numrul cadrelor didactice din cadrul acelea/i unit"i
de n1"m2nt este mai mic, catedra/comisia metodic se constituie la ni1elul a cel pu"in dou
unit"i de n1"m2nt.
&'( ;atedrele de specialitate/comisiile metodice se subordoneaz directorului palatului/clubului
copiilor.
&,( 7edin"ele fiecrei catedre de specialitate/comisii metodice se "in lunar, dup o tematic
aprobat anual de directorul palatului/clubului copiilor.
Art. 2-. ;atedra de specialitate/comisia metodic are urmtoarele atribu"ii$
a( elaboreaz propuneri pentru oferta educa"ional a palatului/clubului copiilor /i strateia de
implementare a acesteia0
b( analizeaz periodic performan"ele ele1ilor0
c( elaboreaz, implementeaz, e1alueaz /i amelioreaz standardele de calitate specifice0
d( elaboreaz seturile de competen"e specifice, ce urmeaz a fi formate la fiecare cerc n parte,
conform propunerilor cadrelor didactice coordonatori de cerc0
e( oranizeaz sc.imburi de experien" sau alte acti1it"i comune cu catedrele de specialitate
/comisiile metodice similare din =ude", din "ar sau din afara "rii0
f( contribuie la formarea continu/perfec"ionarea /i dez1oltarea profesional a personalului
didactic, prin oranizarea acti1it"ilor metodico-/tiin"ifice, conform normelor metodoloice n
1ioare.
Art. 2). ;oordonatorul catedrei de specialitate/comisiei metodice rspunde n fa"a directorului /i
are urmtoarele atribu"ii$
a( elaboreaz /i actualizeaz portofoliul comisiei, care con"ine$ planul de dez1oltare al catedrei
de specialitate/ comisiei metodice, planul anual /i cele semestriale de acti1itate ale catedrei de
1%
specialitate/ comisiei metodice, planul de acti1it"i al catedrei/ comisiei metodice pe perioada
1acan"elor /colare, fi/a profesional a fiecrui membru al catedrei de specialitate/ comisiei
metodice0
b( stabile/te atribu"iile fiecrui membru al catedrei de specialitate0
c( consiliaz cadrele didactice n procesul de proiectare /i performan" didactic0
d( e1alueaz acti1itatea membrilor /i propune calificati1e0
e( identific ne1oile de formare ale cadrelor didactice din comisie /i recomand participarea lor
la cursuri de formare0
f( elaboreaz informri/rapoarte semestriale /i anuale asupra acti1it"ii catedrei.
'!( iu"!a III
R!(#uta#!a i s!l!( ia #!su#s!lo# u.a"! ,i" palat! i (lu-u#i al! (opiilo#
Art. 2+. $ &1( Personalul din palatele /i cluburile copiilor este format din personal didactic,
personal didactic auxiliar /i personal administrati1 sau nedidactic.
&2( 3n palatele /i cluburile copiilor poate func"iona personal didactic asociat /i personal didactic
pensionat.
&'( Personalul didactic, didactic auxiliar /i asociat sunt definite conform Leii !duca"iei
#a"ionale nr. 1/2011.
&,( ?ormarea ini"ial /i continu a personalului didactic, didactic auxiliar /i asociat sunt
conforme cu pre1ederile Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011 /i a altor norme metodoloice n
1ioare.
&-( Personalul nedidactic /i desf/oar acti1itatea n baza pre1ederilor Leii !duca"iei #a"ionale
nr. 1/2011.
&)( #umrul normelor personalului didactic auxiliar se stabile/te de ctre ;onsiliul de
administra"ie al palatului/clubului copiilor, conform normelor n 1ioare, /i se aprob prin statul
de func"ii.
Art. 2*. $ &1(Acti1itatea didactic din cercuri este condus de personal didactic /i personal
didactic auxiliar &analist proramator, informatician, laborant, te.nician, instructor de educa"ie
extra/colar, corepetitor, instructor animator(.
&2( Personalul didactic titular din palatele /i cluburile copiilor, al cror ni1el de studii nu este
conform pre1ederilor Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011, este obliat s-/i ec.i1aleze studiile
20
conform pre1ederilor Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011 sau s /i le completeze n termen de +
ani de la intrarea n 1ioare a Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011.
&'( #endeplinirea pre1ederilor men"ionate la alineatul &2( atrae ncetarea contractului
indi1idual de munc.
Art. 2%. $ &1( La palatul / clubul copiilor, norma didactic se poate constitui at2t din rupe n
profilul cercului, c2t /i din rupe cu alt profil.
&2( Brupele cu alt profil pot fi maxim trei /i se constituie cu aprobarea ;onsiliului de
administra"ie al palatului / clubului copiilor.
&'( > rup poate func"iona cu minimum 10 ele1i. La cercurile la care instruirea copiilor se face
indi1idual /i la rupele de performan", rupa are minim , copii.
Art. '0. $ &1( An cerc cu norm ntrea, la care instruirea copiilor se realizeaz colecti1, are
minimum %0 de copii, norma didactic fiind de 1* ore/sptm2n. An cerc cu norma ntrea
condus de un maistru instructor/maistru coreraf/antrenor/institutor are minim 120 de copii,
norma didactic fiind de 2, ore/sptm2n.
&2( 3n cercurile la care instruirea copiilor se realizeaz indi1idual, numrul copiilor nsumat
pentru toate rupele este de minim ').
Art. '1. $ &1( Acti1itatea cu o rup de copii se desf/oar 100 minute/sptm2n, proramate n
aceea/i zi.
&2( ;u rupele de performan" se pot desf/ura, n cadrul cercului, 200 minute pe sptm2n,
proramate n dou zile.
Art. '2. - &1( Posturile didactice 1acante /i rezer1ate din palatele/ cluburile copiilor se ocup prin
concurs oranizat la ni1elul palatului/clubului copiilor.
&2( >cuparea posturilor didactice 1acante /i rezer1ate din palatele /i cluburile copiilor se
realizeaz n conformitate cu pre1ederile Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011 /i ale art. '' din
prezentul reulament.
&'( @irectorul poate transfera, temporar sau definiti1, o norm didactic de la o unitate /colarG la
alta &palate/cluburi ale copiilor(, cu aprobarea ;onsiliului de administra"ie /i a1izul
6nspectoratului 7colar 8ude"ean/ 6nspectoratul 7colar al 9unicipiului :ucure/ti.
&,( @irectorul rGspunde de selec"ia /i ana=area personalului didactic /i didactic auxiliar din
palatele /i cluburile copiilor, conform art. 1% alin. &*( din prezentul reulament.
21
&-( Ana=area personalului didactic, didactic auxiliar, asociat /i cel pensionat n palatele/cluburile
copiilor se realizeazG prin nc.eierea contractului indi1idual de munc de ctre directorul unit"ii,
cu aprobarea ;onsiliului de administra"ie.
&)( @irectorul, cu aprobarea ;onsiliului de administra"ie, poate ana=a, pe o perioadG
determinatG, cadre didactice asociate /i pensionare care sG desfG/oare acti1itate extra/colarG, n
reim plata cu ora, n conformitate cu leisla"ia n 1ioare.
Art. ''. ;oncursul de ocupare a posturilor la palatele /i cluburile copiilor const n$
a( o prob practic, eliminatorie, specific profilului cercului n cazul ana=rii personalului
didactic cu contract indi1idual de munc0
b( o proba scris din didactica specialit"ii n cazul ana=rii personalului didactic cu contract
indi1idual de munc0
c( prezentarea unui curriculum 1itae /i sus"inerea unui inter1iu la ana=area, prin plata cu ora, a
personalului didactic asociat /i a personalului didactic pensionat.
Art. ',. - &1( ;oncursurile pentru ocuparea posturilor didactice n palatele /i cluburile copiilor au
caracter desc.is. La concurs se poate prezenta orice persoan care ndepline/te condi"iile
pre1zute de leisla"ia n 1ioare.
&2( Ana=area personalului didactic din palatele /i cluburile copiilor se face prin nc.eierea
contractului indi1idual de munc cu directorul unit"ii.
Art. '-+ $ &1( >ranizarea /i desf/urarea concursului de ocupare a posturilor didactic auxiliare /i
administrati1e din palatele /i cluburile copiilor sunt coordonate de director. ;onsiliul de
administra"ie al palatului/clubului copiilor aprob comisiile de concurs /i 1alideaz rezultatele
concursului.
&2( Ana=area, prin nc.eierea contractului indi1idual de munc a personalului didactic auxiliar /i
administrati1 n palatele / cluburile copiilor se face de ctre directorul unit"ii.
Art. '). Personalul ncadrat n n1"m2ntul preuni1ersitar, n unit"i care realizeaz acti1it"i
extra/colare, pe func"iile didactice /i didactice auxiliare, beneficiaz, potri1it Leii !duca"iei
#a"ionale nr.1/2011, de dreptul de a participa la oricare din formele de oranizare a
perfec"ionrii/formrii continue pre1zute de leisla"ia n 1ioare.
22
Art. '+. - &1( Pentru cadrele didactice din palatele /i cluburile copiilor, proramul de formare
continu oranizat o dat la cinci ani poate fi realizat /i de ctre Palatul #a"ional al ;opiilor,
acreditat ca centru na"ional de perfec"ionare pentru personalul didactic /i didactic auxiliar din
palatele /i cluburile copiilor.
&2( 3n cadrul Palatului #a"ional al ;opiilor se nfiin"eaz @epartamentul de formare a personalul
didactic /i didactic auxiliar din palatele /i cluburile copiilor.
&'( @epartamentul de formare a personalul didactic /i didactic auxiliar din cadrul Palatului
#a"ional al ;opiilor asiur /i ser1icii de mentorat n domeniul educa"iei non-formale.
&,( 4eulamentul de ordine interioar al Palatului #a"ional al ;opiilor relementeaz
oranizarea /i func"ionarea @epartamentului de formare a personalul didactic /i didactic auxiliar
din palatele /i cluburile copiilor.
&-( @irectorul Palatului #a"ional al ;opiilor nume/te, prin decizie, coordonatorul
@epartamentului de formare a personalul didactic /i didactic auxiliar din palatele /i cluburile
copiilor, la propunerea ;onsiliului profesoral, cu a1izul ;onsiliului de administra"ie.
&)( Palatele copiilor pot oraniza prorame de perfec"ionare/formare a personalului didactic
pentru acele domenii de acti1itate n care au performan"e deosebite, dispun de resursele umane /i
loistice necesare /i au proramul acreditat.
Art. '*. $ &1( Personalul didactic din palatele /i cluburile copiilor beneficiaz de toate drepturile
pre1zute de Leea !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011 /i de alte acte normati1e n 1ioare care
relementeaz drepturile acestuia.
&2( Personalul didactic din palatele /i cluburile copiilor are oblia"ii /i rspunderi n conformitate
cu pre1ederile Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011 /i cu alte acte normati1e n 1ioare care le
relementeaz.
'!( iu"!a IV
E)alua#!a a(ti)it* ii ,i" Palat!l! i Clu-u#il! (opiilo#
Art. '%. - &1( !1aluarea acti1it"ii educati1e din palatele /i cluburile copiilor 1izeaz radul de
dez1oltare /i di1ersificare a setului de competen"e c.eie, prin acti1it"i educati1e extra/colare.
&2( !1aluarea acti1it"ii didactice din palatele /i cluburile copiilor se realizeaz, prin procedurile
specifice inspec"iei /colare relementate prin pre1ederile leale n 1ioare, prin procedurile
men"ionate n prezentul reulament /i prin proceduri interne stabilite prin 4eulamentul de
ordine interioar.
2'
Art. ,0. !1aluarea acti1it"ii educati1e desf/urate n cadrul cercurilor se poate realiza /i prin
participarea la manifestri consacrate, spectacole /i serbri, expozi"ii, simpozioane, concerte,
turnee, tabere de profil /i concursuri oranizate la ni1el reional, na"ional /i interna"ional.
Art. ,1. - &1( !1aluarea acti1it"ii copiilor care frec1enteaz cercurile din palatele /i cluburile
copiilor se realizeaz pe baza unui portofoliu indi1idual de studii care cuprinde$ fi/a modulelor
de studii parcurse, totalitatea diplomelor, certificatelor /i nscrisurilor ob"inute n urma e1alurii
competen"elor dob2ndite sau a participrii la acti1it"i de profil.
&2( 4ezultatele e1alurii anuale a acti1it"ii desf/urate de copii n palatele /i cluburile copiilor
sunt nscrise n documente specifice.
&'( Palatele/cluburile copiilor elibereaz, la cerere, un certificat de competen"ele conform
articolului 1' din prezentul reulament.
&,( ;ertificatul, mpreun cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, fac parte din
portofoliul ele1ului, existent la unitatea de n1"m2nt la care este /colarizat.
Art. ,2. - &1( !1aluarea acti1it"ii didactice curente desf/urate de cadrele didactice
coordonatoare ale cercurilor din palatele /i cluburile copiilor se finalizeaz prin acordarea unui
calificati1 anual.
&2( !1aluarea acti1it"ii directorului ad=unct, a personalului didactic /i didactic auxiliar din
palatele /i cluburile copiilor se 1alideaz n ;onsiliul profesoral /i se aprob de ctre ;onsiliul
de administra"ie al palatului/clubului copiilor, pe baza metodoloiei elaborate de 9inisterul
!duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
Art. ,'. !1aluarea acti1it"ii directorului din palatele /i cluburile copiilor se realizeaz pe baza
metodoloiei elaborate de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
Art. ,,. !1aluarea personalului administrati1 sau nedidactic din palatele /i cluburile copiilor se
1alideaz n ;onsiliul profesoral /i se aprob de ctre ;onsiliul de administra"ie.
'!( iu"!a V
E)alua#!a i a(#!,ita#!a Palat!lo# i Clu-u#ilo# (opiilo#
2,
Art. ,-. - &1( !1aluarea institu"ional a palatelor / cluburilor copiilor se realizeaz de ctre
inspectoratele /colare n conformitate cu documentele normati1e elaborate de 9inisterul
!duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
&2( !1aluarea institu"ional a Palatului #a"ional al ;opiilor se realizeaz de ctre 9inisterul
!duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, prin @irec"ia Beneral care coordoneaz Palatul
#a"ional al ;opiilor, din cadrul 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
Art. ,). - &1( Anual, 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, realizeaz o
clasificare a palatelor /i cluburilor copiilor pe cele - ni1eluri$ H!xcelentI, H?oarte bunI,, :unI,
H5atisfctorI /i H#esatisfctorI, n baza pre1ederilor leislati1e n 1ioare, specifice acestui tip
de unit"i de n1"m2nt.
&2( 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului premiaz, anual, palatele /i
cluburile copiilor pe baza calificati1elor H!xcelen" n incluziuneJ sau H!xcelen" n
performan"J.
&'( Palatele /i cluburile copiilor care ob"in calificati1ul H5atisfctorI sau H#esatisfctorI se
supun monitorizrii /i e1alurii inspectoratelor /colare crora le sunt subordonate/9inisterului
!duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, n 1ederea cre/terii performan"elor educa"ionale.
Art. ,+. Palatul #a"ional al ;opiilor, palatele /i cluburile copiilor /i filialele existente sunt unit"i
de n1"m2nt acreditate.
Art. ,*. !1aluarea intern a calit"ii educa"iei furnizate n Palatul #a"ional al ;opiilor /palatele /i
cluburile copiilor se realizeaz conform leisla"iei n 1ioare, specifice acestui tip de unit"i de
n1"m2nt.
Art. ,%. - &1( !1aluarea extern a Palatului #a"ional al ;opiilor /palatelor /i cluburile copiilor se
realizeaz conform leisla"iei n 1ioare, specifice acestui tip de unit"i de n1"m2nt.
&2( !1aluarea extern a Palatului #a"ional al ;opiilor /palatelor /i cluburile copiilor are la baz
raportul de e1aluare intern.

'!( iu"!a VI
Fi"a" a#!a i -aza .at!#ial*
2-
Art. -0. - &1( Palatele /cluburile copiilor sunt finan"ate de la buetul de stat prin 9inisterul
!duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, prin intermediul 6nspectoratelor 7colare
8ude"ene/6nspectoratului 7colar al 9unicipiului :ucure/ti, n conformitate cu pre1ederile Leii
!duca"iei #a"ionale nr. 1/2011.
&2( Palatul #a"ional al ;opiilor este finan"at direct de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii,
<ineretului /i 5portului.
&'( @e la buetul de stat se asiur finan"area tuturor c.eltuielilor pentru palatele/cluburile
copiilor/filiale$ c.eltuieli curente, c.eltuieli de personal, repara"ii curente, in1esti"ii, repara"ii
capitale, consolidri, reabilitri, c.eltuieli pentru na1eta cadrelor didactice conform leisla"iei n
1ioare, c.eltuieli pentru examinarea medical periodic obliatorie a cadrelor didactice, pentru
estionarea situa"iilor de uren", c.eltuieli pentru asiurarea snt"ii /i securit"ii n munc,
c.eltuieli pentru participarea la proiecte europene de cooperare n domeniul educa"iei /i formrii
profesionale, c.eltuieli pentru concursuri na"ionale /i interna"ionale cuprinse n ;alendarul
Proiectelor !ducati1e aprobat de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
&,( Palatele/cluburile copiilor/Palatul #a"ional al ;opiilor pot fi finan"ate /i de ctre autorit"ile
administra"iei publice locale /i =ude"ene.
&-( ;onsiliile 8ude"ene/;onsiliile Locale, ;onsiliile sectoarelor /i ;onsiliul Beneral al
9unicipiului :ucure/ti pot finan"a acti1it"ile desf/urate de Palatul #a"ional al ;opiilor, de
palatele /i cluburile copiilor, prin .otr2ri proprii.
Art. -1. - &1( Palatele copiilor sunt centre buetare pentru toate cluburile copiilor din =ude"ul
respecti1.
&2( La ni1elul 9unicipiului :ucure/ti, 6nspectoratul 7colar al 9unicipiului :ucure/ti decide
stabilirea centrului buetar n cadrul unui club al copiilor, cu respectarea pre1ederilor leale n
1ioare /i informarea scris a 9inisterului !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului.
&'( Palatul #a"ional al ;opiilor dispune de centru buetar propriu.
&,( @irectorul /i ;onsiliul de administra"ie al palatului copiilor rspund de ncadrarea n buetul
alocat conform leii.
&-( :uetul de 1enituri /i c.eltuieli, care se ntocme/te, anual, de fiecare centru buetar,
conform leisla"iei n 1ioare, se aprob /i se execut n condi"iile leii.
2)
Art.-2. - &1( Palatul #a"ional al ;opiilor/palatele /i cluburile copiilor pot realiza 1enituri proprii
extrabuetare din acti1it"i specifice conform leii$ dona"ii, sponsorizri, nc.irieri, acti1it"i tip
plata cu ora sau alte surse leal constituite.
&2( Ceniturile proprii extrabuetare nu diminueaz finan"area de baz, complementar sau
suplimentar /i sunt utilizate conform deciziei ;onsiliului de Administra"ie al Palatului #a"ional
al ;opiilor/ palatelor /i cluburile copiilor, indiferent dac este 1orba de in1esti"ii, ac.izi"ii de
mi=loace fixe sau obiecte de in1entar.
&'( La sf2r/itul anului buetar, sumele nec.eltuite din 1enituri proprii extrabuetare rm2n n
contul palatului/clubului copiilor/Palatului #a"ional al ;opiilor care le-a realizat /i se reporteaz
pentru buetul anului urmtor.
Art. -'. - &1( ?inan"area proiectelor educati1e, a competi"iilor, a concursurilor /i festi1alurilor
na"ionale /i interna"ionale, precum /i a campionatelor na"ionale /colare este asiurat de
9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, n urma e1alurii proiectelor depuse,
conform unui reulament specific.
&2( 9anifestrile educati1e men"ionate la alineatul &1( pot fi finan"ate /i de autorit"ile publice
locale /i =ude"ene.
&'( Proiectele, concursurile, festi1alurile, manifestrile /i e1enimentele educa"ionale extra/colare
reionale /i =ude"ene sunt finan"ate, interal, de ctre autorit"ile administra"iei publice locale /i
=ude"ene.
Art. -,. - &1( 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului finan"eaz anual, prin
;alendarul Proiectelor !ducati1e aprobat de ministrul educa"iei, cercetrii, tineretului /i
sportului/ secretarul de stat pentru n1"m2nt preuni1ersitar, proiecte, competi"ii na"ionale /i
interna"ionale oranizate de 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului, Palatul
#a"ional al ;opiilor, palate/cluburi ale copiilor /i alte unit"i de n1"m2nt.
&2( !xcelen"a n predare este recompensat financiar, prin proramul na"ional de stimulare a
excelen"ei didactice.
Art. --. Palatul #a"ional al ;opiilor, palatele /i cluburile copiilor pot a1ea n patrimoniu terenuri
aricole, sta"iuni /tiin"ifice experimentale, sere, baze /i complexe cultural-sporti1e, parcuri-
/coal de circula"ie, cartodromuri, sate de 1acan", cabane turistice, mi=loace auto, spa"ii de
cazare, pensiuni, cantine, sli de sport, bazine de not, p2rtii de sc.i, centre de arement, tabere
/colare etc..
2+
Art. -). - &1( :aza material a palatului/ clubului copiilor/ Palatului #a"ional al ;opiilor este
estionat /i administrat conform pre1ederilor Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011.
&2( 5c.imbarea destina"iei bazei materiale a palatului/ clubului copiilor/ Palatului #a"ional al
;opiilor se realizeaz conform pre1ederilor Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011.
Art. -+. 9utarea Palatului #a"ional al ;opiilor/palatelor/cluburilor copiilor n alte sedii atribuite
leal se 1a face, numai dac n noile sedii sunt puse la dispozi"ie condi"ii cel pu"in similare, ca
spa"iu /i func"ionalitate, cu cele n care Palatul #a"ional al ;opiilor/ palatul/clubul copiilor /i-a
desf/urat anterior acti1itatea /i numai dup ob"inerea acordului 9inisterului !duca"iei,
;ercetrii, <ineretului /i 5portului pri1ind aceast mutare.
2*
Anexa nr.2 la Regulamentul privind organizarea i func ionarea unit ilor care ofer activitate
educativ extra colar
ORGANIZAREA ACTIVITII EDUCATIVE EXTRACOLARE 1N
UNITILE DE 1NVM2NT PREUNIVER'ITAR
Art. 1. Acti1itatea educati1 extra/colar din unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar este
conceput ca spa"iu aplicati1, de exersare, dez1oltare /i di1ersificare a cuno/tin"elor, abilit"ilor
/i competen"elor dob2nsite n cadrul educa"iei formale.
Art. 2. $ &1( Acti1itatea educati1 extra/colar din unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar se
desf/oar n afara orelor de curs.
&2( Acti1itatea educati1 extra/colar din unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar se poate
desf/ura fie n incinta unit"ii de n1"m2nt, fie n afara acesteia, n palate /i cluburi ale
copiilor, n cluburi sporti1e /colare, n baze sporti1e /i de arement, n loca"ii educa"ionale
culturale, sporti1e, turistice, de di1ertisment.
Art. '. - &1( Acti1it"ile educati1e extra/colare desf/urate n unit"ile de n1"m2nt
preuni1ersitar pot fi de tip$ cultural, ci1ic, artistic, te.nic, aplicati1, /tiin"ific, sporti1, turistic,
antreprenorial /i de 1oluntariat.
&2( Acti1it"ile educati1e extra/colare pot consta n$ proiecte /i prorame educati1e, concursuri,
festi1aluri, expozi"ii, campanii, sc.imburi culturale de ele1i, excursii, serbri, expedi"ii, /coli,
tabere /i cara1ane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, 1izite de studiu, 1izite,
ateliere desc.ise etc.
&'( Acestea sunt stabilite n ;onsiliul profesoral al unit"ii de n1"m2nt, n urma unui studiu de
impact, n conformitate cu op"iunile ele1ilor /i prin"ilor, precum /i cu resursele de care dispune
unitatea de n1"m2nt.
&,( Planul acti1it"ilor educati1e extra/colare este aprobat de ;onsiliul de administra"ie al unit"ii
de n1"m2nt.
Art. ,. $ &1( Acti1itatea educati1 extra/colar din unit"ile de n1"m2nt preuni1ersitar este
coordonat de consilierul educati1.
&2( ;onsilierul educati1 este un cadru didactic numit prin .otr2rea ;onsiliului de Administra"ie,
la propunerea ;onsiliului profesoral.
2%
&'( @irectorul unit"ii de n1"m2nt stabile/te fi/a postului consilierului educati1, n func"ie de
specificul /colii.
&,( ;onsilierul educati1 poate fi membru n ;onsiliul de administra"ie al unit"ii de n1"m2nt.
&-( ;onsilierul educati1 poate fi recompensat financiar, din surse extrabuetare, conform
leisla"iei n 1ioare.
Art. -. ;onsilierul educati1 are urmtoarele atribu"ii$
a( identific ne1oile ele1ilor pri1ind tipurile de acti1it"i educati1e extra/colare /i posibilit"ile
de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari /i secundari ai educa"iei0
b( elaboreaz planuri/prorame de dez1oltare educati1 extra/colar a unit"ii /colare0
c( a1izeaz planificarea fiecrei acti1it"i n cadrul proramului acti1it"ilor educati1e
extra/colare elaborat de profesorul diriinte care coordoneaz acti1itatea extra/colar0
d( elaboreaz propunerile pentru planificarea acti1it"ilor tematice ale ;onsiliului de
administra"ie n domeniul acti1it"ilor educati1e extra/colare0
e( ntocme/te rapoarte periodice asupra acti1it"ii educati1e extra/colare, pe care le prezint n
;onsiliul Profesoral0
f( elaboreaz, propune /i implementeaz proiecte /i prorame educati1e de inter1en"ie /i
pre1enire n zona abandonului /colar, absenteismului, 1iolen"ei, delinc1en"ei =u1enile etc.0
( monitorizeaz /i e1alueaz acti1itatea educati1 extra/colar a ele1ilor0
.( coordoneaz acti1itatea n1"torilor /i profesorilor diriin"i care oranizeaz acti1it"i
educati1e extra/colare cu colecti1ele de ele1i pe care le ndrum0
i( colaboreaz cu structurile asociati1e de ele1i, prin"i, institu"ii u1ernamentale /i non-
u1ernamentale etc., pentru implementarea diferitor acti1it"i educati1e extra/colare.
Art. ). Portofoliul consilierului educati1 con"ine$
a( oferta educa"ional a acti1it"ii educati1e extra/colare din unitatea de n1"m2nt0
b( planul anual /i semestrial al acti1it"ii educati1e extra/colare0
c( planificarea calendaristic a acti1it"ilor educati1e extra/colare, inclusi1 n perioada
1acan"elor /colare0
d( prorame de parteneriat pentru realizarea de acti1it"i educati1e extra/colare0
e( prorame educati1e de pre1en"ie /i inter1en"ie0
f( modalit"i de monitorizare /i e1aluare a acti1it"ii educati1e extra/colare a ele1ilor0
'0
( msuri de optimizare a ofertei educati1e extra/colare0
.( rapoarte de acti1itate semestriale si anuale0
i( metodoloii transmise de 6nspectoratul 7colar 8ude"ean/6nspectoratul 7colar al 9unicipiului
:ucure/ti /i 9inisterul !duca"iei, ;ercetrii, <ineretului /i 5portului pri1ind acti1itatea educati1
extra/colar.
Art.+. !1aluarea acti1it"ii educati1e extra/colare la ni1elul unit"ii de n1"m2nt se centreaz
pe$
a( radul de dez1oltare /i di1ersificarea a setului de competen"e c.eie0
b( radul de responsabilizarea /i interare social0
c( adoptarea unei culturi oraniza"ionale demne /i decente0
d( radul de formare a mentalit"ii specifice n1"rii pe tot parcursul 1ie"ii.
Art. *+ - &1( !1aluarea acti1it"ii educati1e extra/colare la ni1elul unit"ii de n1"m2nt este
realizat, anual, de ctre consilierul educati1.
&2( 4aportul anual pri1ind acti1itatea educati1 extra/colar derulat la ni1elul unit"ii de
n1"m2nt este prezentat n ;onsiliul profesoral /i aprobat n ;onsiliul de administra"ie.
3'( 4aportul anual pri1ind acti1itatea educati1 extra/colar derulat la ni1elul unit"ii de
n1"m2nt este inclus n raportul anual pri1ind calitatea educa"iei n respecti1a unitate /colar.
Art. %. !1aluarea acti1it"ii educati1e extra/colare la ni1elul unit"ii de n1"m2nt este parte a
e1alurii institu"ionale a respecti1ei unit"i de n1"m2nt.
'1
Anexa nr.' la Regulamentul privind organizarea i func ionarea unit ilor care ofer activitate
educativ extra colar
ORGANIZAREA ACTIVITII EDUCATIVE EXTRACOLARE 1N ALTE
UNITI I IN'TITUII DE 'TAT 'AU PRIVATE ACREDITATE4 CARE
OFER EDUCAIE NON$FORMAL
Art.1. - &1( Acti1itatea educati1 extra/colar oranizat /i desf/urat n alte unit"i/institu"ii de
stat sau pri1ate acreditate care ofer educa"ie non-formal poate fi de tip$ cultural, ci1ic, artistic,
ci1ic, te.nic, aplicati1, /tiin"ific, sporti1, turistic, antreprenorial /i de 1oluntariat.
&2( Acti1itatea educati1 extra/colar oranizat /i desf/urat n alte unit"i/institu"ii de stat sau
pri1ate acreditate care ofer educa"ie non-formal poate consta n$ proiecte /i prorame
educati1e, concursuri, festi1aluri, expozi"ii, campanii, sc.imburi culturale de ele1i, excursii,
serbri, expedi"ii, /coli, tabere /i cara1ane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane,
1izite de studiu, 1izite, ateliere desc.ise etc.
&'( Acti1itatea educati1 extra/colar se poate desf/ura n baze sporti1e, de di1ertisment /i de
arement, tabere, loca"ii educa"ionale culturale, sporti1e, turistice cu aceast destina"ie.
Art. 2. $ &1( ;onducerea unit"ilor /i institu"iilor de stat sau pri1ate acreditate n care se
desf/oar acti1it"i educati1e extra/colare &n afara palatelor /i cluburilor copiilor /i a unit"ilor
de n1"m2nt preuni1ersitar( nume/te, prin decizie, un coordonator al acti1it"ii educati1e
extra/colare din unitatea/institu"ia respecti1.
&2( 4esponsabilul cu acti1itatea educati1 extra/colar din unit"ile acreditate de stat sau pri1ate
n care se desf/oar acti1it"i extra/colare &n afara palatelor /i cluburilor copiilor /i a unit"ilor
de n1"m2nt preuni1ersitar( are urmtoarele atribu"ii$
a( planific /i coordoneaz toat acti1itatea educati1 extra/colar din unitate/institu"ie0
b( colaboreaz /i ndrum toate cadrele didactice, care nso"esc ele1ii care desf/oar acti1itate
educati1 extra/colar0
c( ( rspunde, ntru totul, de toate acti1it"ile oranizate /i desf/urate de copii /i ele1i sub
ndrumarea lor0
d( ndepline/te alte atribu"ii stabilite n fi/a postului de ctre conducerea unit"ii/institu"iei.
'2
Art. '. Portofoliul coordonatorului cu acti1itatea educati1 extra/colar din unit"ile /i
institu"iile de stat sau pri1ate acreditate n care se desf/oar acti1it"i educati1e extra/colare &n
afara palatelor /i cluburilor copiilor /i a unit"ilor de n1"m2nt preuni1ersitar( con"ine,
minimum, urmtoarele documente$
a( planuri/prorame de dez1oltare educati1 extra/colar0
b( planificarea anual a acti1it"ilor educati1e extra/colare0
c( documente care relementeaz acti1itatea educati1 extra/colar n unit"ile /i institu"iile de
stat sau pri1ate acreditate &n afara palatelor /i cluburilor copiilor /i a unit"ilor de n1"m2nt
preuni1ersitar(0
d( e1iden"a /colilor participante /i a ele1ilor0
e( rapoarte de e1aluare a acti1it"ii educati1e extra/colare0
f( studiu asupra acti1it"ii educati1e extra/colare desf/urate.
Art. ,. >ranizarea acti1it"ii educati1e extra/colare n cadrul unit"ilor /i institu"iilor de stat sau
pri1ate acreditate care ofer educa"ie non-formal este relementat prin proceduri proprii,
elaborate de autorit"ile competente n domeniu, cu respectarea pre1ederilor Leii !duca"iei
#a"ionale nr. 1/2011 /i ale leisla"iei n 1ioare.
Art. -. !1aluarea acti1it"ii educati1e extra/colare desf/urate de copii n unit"ile /i institu"iile
de stat sau pri1ate acreditate n care se desf/oar acti1it"i educati1e extra/colare este realizat
de ctre conducerea unit"ii/autorit"ii cu competen"e n domeniu, iar rezultatele sunt nreistrate
n documente specifice de e1iden".
Art. ). !1aluarea personalului ce func"ioneaz n cadrul unor astfel de unit"i /institu"ii de stat
sau pri1ate se realizeaz, anual, prin intermediul fi/ei de e1aluare elaborate pe baza fi/ei
postului, n conformitate cu procedurile proprii /i metodoloiile specifice elaborate n baza
pre1ederilor leale n 1ioare.
Art. +. !1aluarea pri1ind acti1itatea educati1e extra/colar derulat la ni1elul unit"ii / institu"iei
de stat sau pri1ate este inclus n raportul anual pri1ind calitatea educa"iei n respecti1a
unitate/institu"ie.
''
Art. *. !1aluarea acti1it"ii educati1e extra/colare la ni1elul unit"ii / institu"iei de stat sau
pri1ate este parte a e1alurii institu"ionale a respecti1ei unit"i/ institu"ii.
Art. %. Anit"ile /i institu"iile de stat sau pri1ate acreditate n care se desf/oar acti1it"i
educati1e extra/colare sunt obliate sG ana=eze personal didactic calificat n desfG/urarea
acti1itG"ii educati1e extra/colare cu copiii /i ele1ii, conform pre1ederilor Leii !duca"iei
#a"ionale nr. 1/2011.
Art. 10. 4ecrutarea, selec"ia /i ocuparea posturilor n aceste unit"i /i institu"ii de stat sau pri1ate
acreditate n acest sens se realizeazG conform procedurilor proprii /i metodoloiilor specifice
elaborate n baza pre1ederilor leale n 1ioare.
Art. 11. Acti1itatea de recrutare /i selec"ie a personalului din aceste unit"i /i institu"ii de stat sau
pri1ate care desf/oar acti1itate educati1 extra/colar reprezint sarcina ;onsiliului de
administra"ie /i a conducerii unit"ii/institu"iei respecti1e.
Art. 12. Personalul didactic calificat n desfG/urarea acti1itG"ii educati1e extra/colare cu
pre/colarii /i ele1ii din unit"ile /i institu"iile de stat sau pri1ate care desf/oar acti1itate
educati1 extra/colar beneficiaz, potri1it Leii !duca"iei #a"ionale nr. 1/2011, de dreptul de
a participa la oricare din formele de oranizare a perfec"ionrii/formrii continue pre1zute de
leisla"ia n 1ioare.
Art. 1'. ?inan"area unit"ilor /i institu"iilor de stat sau pri1ate care desf/oar acti1itate educati1
extra/colar se realizeaz n conformitate cu procedurile proprii /i metodoloiile specifice
elaborate n baza pre1ederilor leale n 1ioare.
Art. 1,. Anit"ile /i institu"iile de stat sau pri1ate acreditate n care se desf/oar acti1it"i
educati1e extra/colare pot ob"ine 1enituri proprii din acti1it"i specifice, conform pre1ederilor
leale n 1ioare.
Art. 1-. Anit"ile acreditate n care se desf/oar acti1it"i educati1e extra/colare pot pune la
dispozi"ia unit"ilor de n1"m2nt preuni1ersitar, a palatelor /i cluburilor copiilor, baza
material, n baza unui parteneriat sau a unui contract de nc.iriere.
',
Art. 1). Acreditarea unit"ilor /i institu"iilor de stat sau pri1ate care desf/oar acti1it"i
educati1e extra/colare se realizeaz n conformitate cu metodoloiile specifice elaborate de
autoritatea competent, n baza pre1ederilor leale n 1ioare.
'-