Sunteți pe pagina 1din 36

A S C O C O N S T R U C T I I

Bulevardul Lacul Tei, nr 80, Bucuresti, Romania; CUI R 3!"#; $%0&'"#8&''


HVAC
Bene(iciar) SC FINAROM INVEST SRL
O*iectiv)
CLUB AMERICAN VILLAGE
Adresa: +ud,IL-O., oras .oluntari, sat /i0era
Strada 1rumul Bisericii, nr,%8
-a2a 0roiect)
PT
Intocmit)
In3, I,4anciulea
.eri(icat)
In3, 4, 5A4-IR
1ata emiterii) Numar 0roiect)
0!&#008 I,008
LISTA SEMNATURI
/roiectat In3, Irina 4ANCIUL6A
In3, Ru7andra 6NAC86
1esenat In3, Irina 4ANCIUL6A
In3, Ru7andra 6NAC86
.eri(icat In3, 4i9nea 5A4-IR
A0ro*at 1r, In3, S, LIC8:AR
BORDEROU
A. PIESE SCRISE
; FOAIE DE CAPAT
; LISTA DE SEMNATURI
; BORDEROU
; BREVIAR DE CALCUL
B. PIESE DESENATE
1. INSTALATII TERMICE Plan subsol 1
I.T.!
!. INSTALATII TERMICE Plan "a#$%#
I.T.&
&. INSTALATII TERMICE Plan %$a' 1
I.T.(
(. INSTALATII TERMICE S)*%+a )oloan%lo#
I.T.,
,. INSTALATII CLIMATI-ARE Plan subsol !
I.C.1
.. INSTALATII CLIMATI-ARE Plan subsol 1
I.C.!
/. INSTALATII CLIMATI-ARE Plan "a#$%#
I.C.&
0. INSTALATII CLIMATI-ARE Plan %$a' 1
I.C.(
1. INSTALATII VENTILARE Plan subsol !
V.1
1. INSTALATII VENTILARE Plan subsol 1
V.!
11. INSTALATII VENTILARE Plan "a#$%#
V.&
1!. INSTALATII VENTILARE Plan %$a' 1
V.(
Page 3 from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
BREVIAR DE CALCUL
A. INSTALATII DE INCAL-IRE
1. N%)%sa#ul 2% )al2u#a al )la23#33
1.1. N%)%sa#ul 2% )al2u#a "%n$#u 3n)al43#% al )la23#33
P3%#2%#3l% 2% )al2u#a al% )la23#33 s;au calculat con(orm SR '0!;',#&'8 0entru
te = ;'">C , localitatea .oluntari, +ud, Il(ov si 0entru urmatoarele tem0eraturi interioare con(orm STAS
si cerintelor *ene(iciarului)
Tem0eraturile interioare iarna sunt)
; Ane7e ) ?'"C;
; Sali con(erinta, *irouri) ?#3C;
; @ru0uri sanitare ) ? ##C;
; 1usuri ) ? #<C;
; 1usuri ) ? #%C;
; Sala 3imnastica) ? '8C;
; 8ol aste0tare ) ? ##C;
; Sali tratament) ? #"C;
; Casa scarii) ?'8C;
Necesarul total de caldura 0entru cladire este de 10, 56,
In urma calculului au re2ultat urmatoarele 0ierderi de caldura re0arti2ate 0e inca0eri ast(el)
PIERDERI DE CALDURA ACOPERITE CU ELEMENTE STATICE RADIATOARE
Nr. Camera
T.
cam. Suprafata Qincalzire Bucati Q radiator Tip radiator
- - [m
2
] [W] Radiator [W]
Subsol


S.!" Spatiu te#nic $ %.&$ 22! 1 1318 22x600x800x mm
S.!$ 'a(azie $ $) "$!! 2 2306 22x600x1400x mm
S.!* Tablou electric $ %." !$ 2 1318 22x600x800x mm
S.! Centrala termica $ %.2$ 2$*& 1 2635 22x600x1600x mm
Totalul 0ierderilor de caldura aco0erite cu radiatoare este de ," A:,
PIERDERI DE CALDURA ACOPERITE CU UNITATI TIP SPLIT
Nr. Camera
T.
cam. Suprafata Qincalzire Bucati Tip +, Tip +-
- - [m
2
] [W] +,
Subsol

S.!. /ost de transformare $ "& %&)) 1 FTXS50D
RXS60F
Page % from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
Totalul 0ierderilor de caldura aco0erite cu unitati ti0 s0lit este de #," A:,
PIERDERI DE CALDURA ACOPERITE CU INCAL-IRE IN PARDOSEALA
Nr.
Ca
mer
a T. cam. Suprafata V. echi.
Qincalzir
e
- - [m
2
] [m
3
] [W]

S+
BS
01
2
S2.
!
Ca
mer
a
te#
nic
a $ ... 23.1 $**.$

S2.
!2
2ne
3a $ 2.&$ 10.325 2$).2$

S2.
!"
2ne
3a $ % 10.5 2.2.$

S2.
!$
2ne
3a $ ...$ 23.275 $).)*$

S2.
!.
2da
pos
t de
apa
rare
ci4il
a5s
ala
de
con
feri
nte6 2% "&." 172.9 *"*!

S2.
!)
Page " from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
2da
pos
t de
apa
rare
ci4il
a5s
ala
de
con
feri
nte6 2% "&.2$ 172.375 *""*

S2.
!
Sal
a
(im
nas
tica ) *!.%$ 246.225 !$2*

S2.

7ol
ast
ept
are 22 %2 112 %%.!

S2.
2
Trat
am
ent
2$ ..) 23.8 !*

S2.
%
Trat
am
ent
2 2$ ..% 22.05 &&2.2$

S2.
"
Trat
am
ent
% 2$ *.%$ 25.725 $*..2$

S2.
$
Trat
am
ent
" 2$ *.%$ 25.725 $*..2$

S2.
.
Trat 2$ ..% 22.05 &&2.2$
Page < from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
am
ent
$

S2.
*
Trat
am
ent
. 2$ *.*$ 27.125 22!..2$

S2.
)
7ol
sala
ast
ept
are 22 2!.*$ 72.625 2*).*$

S2.
&
8ru
p
san
itar
fem
ei 22 *.%$ 25.725 %2!

S2.
2!
8ru
p
san
itar
bar
bati 22 *.2$ 25.375 ".)*$

S2.
22
7ol
2 22 2&." 102.9 %!)*

S2.
2%
8ru
p
per
soa
ne
dez
abil
itati 22 2.$$ 8.925 "!..2$

S2.
2.
8ru
p
san
itar 22 ..) 23.8 !*

Page ! from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
S2.
2*
7ol 22 &..$ 33.775 !%.2$

S2.
2)
Ca
mer
a
cop
ii 2% $.!$ 52.675 $!2

S2.
2&
0fic
iu
sala
de
con
feri
nte ) $.!$ 52.675 2!!2

S2.
%2
7ol
prin
cip
al 22 "2.) 149.8 ""&"

S2.
%%
Bili
ard ) "&.) 174.3 ..2"

S2.
%"
7ol
% 22 !..$ 37.275 ).2$

S2.
%$
Ca
mer
a
ser
4ici
u ) .&$ 6.825 &$

S2.
%.
8ru
p
san
itar
bar
bati 22 &.* 33.95 $2*.*$

S2.
%*
Page 8 from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
8ru
p
san
itar
fem
ei 22 ..% 57.05 2$.*.2$

S+
BS
01

S.
!
9us
bar
bati
per
son
al 2. 2.%$ 7.755 %&)

S.
!2
8ru
p
san
itar
bar
bati
per
son
al 22 %.$ 10.395 ".*.**$

S.
!%
2ne
3a $ %.& 45.87 "..*$

S.
2
9us
uri
si
(s
bar
bati 2. $.2$ 50.325 2$)2

S.
%
8ru
p
san
itar
fem
ei 22 $.$ 51.15 2%!.*$

S.
"
9us
uri
fem
2. . 36.63 ))!
Page from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
ei

S.
$
:es
tiar
bar
bati 2" 2." 70.62 %**.&

S.
)
:es
tiar
fem
ei 2" 2..% 86.79 %&!$.$$

S.
&
7ol
22 2.) 42.24 2.*.2

S.
22
7ol 22 $.%$ 17.655 $2&..$

S.
2%
Biro
u 2% 2.& 72.27 2)&!.)

S.
2"
Biro
u 2% *.) 58.74 2%"&..

S.
2$
8ru
p
san
itar
fem
ei
per
son
al 22 %.2 10.56 "*$.2

S.
2.
9us
fem
ei
per
son
al 2. 2.%$ 7.755 %&)

S.
2*
:es 2" ..%$ 20.955 &"2.&*$
Page '0 from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
tiar
fem
ei

S.
2)
7ol
per
son
al 22 "".* 147.51 ""2$.%

S.
2&
:es
tiar
bar
bati 2" ..%$ 20.955 &"2.&*$

/2
RT-
R
/.!

Sal
a
pis
cin
a 2) 2&.!$ 657.15 %%*2

/.!
2
8ru
p
san
itar
fem
ei 22 ) 24 !

/.!
"
8ru
p
san
itar
bar
bati 22 *..$ 22.95 !%2.*$

/.!
*
Spa
tiu
;ac
uzzi 2) "" 132 .**2

/.
%
Rec
epti
e 22 .. 34.22 %.).)

Page '' from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
/.
"
7ol
pri
mir
e 22 2*.!$ 79.7975 2%&%.&2$

/.
$
8ru
p
san
itar 22 $.& 17.405 $22.$

/.
*
7ol 22 !.* 31.565 &"..&$

-T2
<
-.!

Res
taur
ant
2 22 % 124 "&.!

-.!
2
Buc
atar
ie ) ).%$ 73.4 2!&2

-.!
%
Res
taur
ant
22 *&.* 318.8 2*$2

-.!
$
8ru
p
san
itar
bar
bati 22 ..) 27.2 22"

-.!
.
8ru
p
san
itar
fem
ei 22 $.2$ 21 &"$

-.!
Page '# from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
&
9ep
ozit ) 2.%$ 9.4 22"

-.
!
8ru
p
san
itar 22 $.)$ 23.4 !$%
Totalul 0ierderilor de caldura aco0erite cu incal2ire 0rin 0ardoseala este de '!# A:,
Totalul 0ierderilor de caldura se aco0era cu radiatoare din otel, incal2ire 0rin 0ardoseala, si
unitati ti0 multi s0lit,
B. INSTALATII DE CLIMATI-ARE
1. Con23$33 2% +3)#o)l3+a$ 3n$%#3o# )% u#+%a4a a 73 as38u#a$% 3n 3n)a"%#3
6ste necesar ca in interiorul inca0erilor sa se asi3ure urmatoarele conditii de tem0eratura a
aerului)
ti = #"B#
0
C, (ara control de umiditate in toate inca0erile climati2ate ina(ara de 0iscine unde vor
(i ti = #8
0
C si o umiditate ma7ima de
i
= "0,
In calculul necesarului de (ri3 0entru inca0erile climati2ate s;a tinut cont de a0orturile de
caldura datorate) 0ersoanelor, iluminatului, inca0erilor invecinate neclimati2ate, etc.
#, Cal)ulul a"o#$u#3lo# 2% )al2u#a ale cladirii s;a reali2at in con(ormitate cu )
tema de 0roiectare;
0lanurile de ar9itectura si constructii;
Normativul 0rivind 0roiectarea si e7ecutarea instalatiilor de ventilare si climati2are I"&'8
STAS <<%8 &',# ;'8# CCalculul a0orturilor de caldura din e7teriorC si C/arametrii climatici
e7teriori C,
Con(orm STAS <<%8 &',#&8#, 0entru localitatea .oluntari +ud Il(ov, se considera)
; tem0eratura e7terioara medie) tm= #%,< >C
; am0litudinea oscilatiei 2ilnice de tem0eratura A2 = !>C
; tem0eratura e7terioara de calcul 3' iulie) tev = tem ? c A2 = #%,< ? ! = 3',<>C
; continutul de umiditate a aerului e7terior) 7 = ''," 3&A3
La e(ectuarea calculelor 0entru sta*ilirea a0orturilor de caldura din e7terior s;au avut in vedere
materialele din care este alcatuita cladirea,
APORTURI DE CALDURA ACOPERITE CU UNITATI MULTI SPLIT
Nr.
Camera T. cam. Suprafata V. echi. Qincalzire
- - [m
2
] [m
3
] [W]

S+BS01
Page '3 from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
2
S2.!.
2dapost
de
aparare
ci4ila5sal
a de
conferint
e6 2% "&." 172.9 *"*!

S2.!)
2dapost
de
aparare
ci4ila5sal
a de
conferint
e6 2% "&.2$ 172.375 *""*

S2.!
Sala
(imnasti
ca ) *!.%$ 246.225 !$2*

S2.
7ol
asteptare $ %2 112 %%.!

S2.2
Tratamen
t 22 ..) 23.8 !*

S2.%
Tratamen
t 2 22 ..% 22.05 &&2.2$

S2."
Tratamen
t % 22 *.%$ 25.725 $*..2$

S2.$
Tratamen
t " 22 *.%$ 25.725 $*..2$

S2..
Tratamen
t $ 22 ..% 22.05 &&2.2$

S2.*
Tratamen
t . 22 *.*$ 27.125 22!..2$

S2.)
7ol sala
asteptare $ 2!.*$ 72.625 2*).*$

S2.2)
Page '% from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
Camera
copii ) $.!$ 52.675 $!2

S2.%2
7ol
principal $ "2.) 149.8 ""&"

S2.%%
Biliard ) "&.) 174.3 ..2"

S+BS01

S.!.
/ost de
transfor
mare 15 ").%$ 159.555 %&)).)*$

S.!*
Tablou
electric $ %." 44.22 !$.$

S.&
7ol $ 2.) 42.24 2.*.2

S.22
7ol $ $.%$ 17.655 $2&..$

S.2%
Birou 22 2.& 72.27 2)&!.)

S.2"
Birou 22 *.) 58.74 2%"&..

S.2)
7ol
personal $ "".* 147.51 ""2$.%

/2RT-R
/.!
Sala
piscina 2) 2&.!$ 657.15 %%*2

/.!*
Spatiu
;acuzzi 2. "" 132 .**2

/.%
Receptie 22 .. 34.22 %.).)

/."
7ol
primire $ 2*.!$ 79.7975 2%&%.&2$

/.*
7ol $ !.* 31.565 &"..&$

Page '" from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
-T2<
-.!
Restaura
nt 2 22 % 124 "&.!

-.!%
Restaura
nt 22 *&.* 318.8 2*$2
Solutia de climati2are consta in (olosirea mai mult0r sisteme de climati2are cu volum varia*il de
a3ent (ri3ori(ic, res0ectiv unitatile .R. 1aiAin,
/entru camera 0ostului de trans(ormare se va (olosi un sDstem ti0 s0lit,
C. S3s$%+ 2% )l3+a$34a#% "%n$#u "3s)3na
Con23933l% 3n$%#3oa#% 23n "3s)3na
In interiorul 0iscinelor are loc o activitate s0eci(icE care are nevoie de condiFii interioare
s0eciale, Aceste condiFii sunt)
; tem0eratura a0ei din *a2inul 0iscinei t a0E = #<>C;
; tem0eratura aerului interior) ti = t a0a ?# >C
ti = #8>C;
; umiditatea relativE a aerului Gi = "0H IiarnaJ ,, !0H IvaraJ,
1e*itul de a0a eva0orata se 0oate calcula cu (ormula
J JI ' #" I J I
i s i s v
x x v x x g + = =
KA3&m
#
9L
.aloarea 0entru
; M Icoe(icientul de eva0orareJ este #0 daca consideram 0iscina ca avand a0a cu o miscare
moderata,
; 7i Icontinutul de va0ori cores0un2ator starii aerului interiorJ 0entru #8>C si umiditate <0H
7i='%," K3&A3 aer uscatL
; 7# Icontinutul de va0ori la saturatieJ 0entru #8>C la 0resiunea de ' *ar
7i=#%,%# K3&A3 aer uscatL
1e*itul de a0a eva0orata
'8 , 0 '0 J " , '% %# , #% I #0
3
= =

v
g KA3&m
#
9L
D%4u+32373)a#% "#3n 3n$#o2u)%#% 2% a%# "#oas"a$
Page '< from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
1e2umidi(icarea se va reali2a 0rin introducerea de aer 0roas0Et,
/entru determinarea de*itului de aer 0roas0at necesar 0iscinei, in situatia de 3a#na, se iau in
calculu urmatoarelele)
; sarcina de umiditate)
3
'0 = S g G
v
K3&9L
%#'!% '0 #'3 '8 , 0
3
= = G K3&9L
; de*itul de aer
e i
i
x x
G
L

=
KA3&9L
30'3
" , 0 " , '%
%#'!%
=

= L
KA3&9L
= L ##'"Kmc&9L
; sarcina termica
#!%30 =
i
Q
:
L
Q
h h
i
i r
= KA$&A3L
8 , "" =
r
h KA$&A3L
e
e r
r
x
x h
t
8% , ' '
#"00
+

=
K>CL
%" , #8 =
r
t K>CL
I
e
x
este introdus in A3&A3 aer uscatJ

/entru determinarea de*itului de aer 0roas0at necesar 0iscinei, in situatia de :a#a, se iau in
calculu urmatoarelele)
; sarcina de umiditate)
3
'0 = S g G
v
K3&9L
%#'!% '0 #'3 '8 , 0
3
= = G K3&9L
; de*itul de aer
e i
i
x x
G
L

=
KA3&9L
Page '! from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
!3#8
" , '% # , #0
%#'!%
=

= L
KA3&9L
= L <3!8Kmc&9L
; sarcina termica
'#8"8 =
r
Q :
L
Q
h h
r
i r
= KA$&A3L
#% , <3 =
r
h KA$&A3L
e
e r
r
x
x h
t
8% , ' '
#"00
+

=
K>CL
" , '% =
r
t K>CL
I e
x
este introdus in A3&A3 aer uscatJ
1aca consideram un numar de " sc9im*uri orare va (i nevoie de 88%0 mc&9,
Intocmit,
In3, Irina 4anciulea
MEMORIU TEHNIC
/re2enta documentatie are ca o*iect tratarea solutiilor te9nice 0entru instalatiile de incal2ire,
climati2are si ventilare a(erente Clu*ului din Com0le7ul Re2idential American .illa3e, Oras .oluntari,
+udet Il(ov, cartier /i0era, str, 1rumul Bisericii nr,%8,
DATE GENERALE
Intocmirea documentatiei s;a (acut 0e *a2a)
; normelor si normativelor in vi3oare
; 0lanurilor si temelor de ar9itectura
; doleantelor *ene(iciarului
CONSUMURI DE CALDURA
Page '8 from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
Necesarul de caldura al cladirii s;a sta*ilit con(orm STAS '0! ; ',#& '! luindu;se in calcul
urmatoarele date)
; tem0eratura e7terioara de calcul) ; '"C;
; 2ona climatica II
; 2ona eoliana II
Tem0eraturile interioare iarna sunt)
; Ane7e ) ?'"C;
; Sali con(erinta, *irouri) ?#3C;
; @ru0uri sanitare ) ? ##C;
; 1usuri ) ? #<C;
; 1usuri ) ? #%C;
; Sala 3imnastica) ? '8C;
; 8ol aste0tare ) ? ##C;
; Sali tratament) ? #"C;
; Casa scarii) ?'8C;
Necesarul total de caldura instalat este de 10, 56 la ;'"NC,
SITUATIA PROIECTATA
1. INSTALATII INTERIOARE DE INCAL-IRE
La "#o3%)$a#%a 3ns$ala$33lo# 2% 3n)al43#% s;a avut in vedere res0ectarea cerintelor din tema
*ene(iciarului si a 0rescri0tiilor din le3islatia romaneasca du0a cum urmea2a)
; calculul 0ierderilor de caldura ale inca0erilor s;a (acut con(orm STAS '0!, editia '!,
/entru elementele de constructie au (ost luate in calcul valorile termo(i2ice ale materialelor de
constructie 0use la dis0o2itie de catre ar9itect,
aJ Toate inca0erile te9nice unde, din motive te9nice, nu este indicata (olosirea incal2irii 0rin
0ardoseala vor (i 0reva2ute cu radiatoare din otel ec9i0ate cu ro*ineti termostatici 0e conducta de tur si
alimentate cu a3ent termic (urni2at de centrala termica
*J Birourile, salile de con(erinta, 2ona 0iscinei si a inca0eritor a(erente acesteia, 9olurile si
3ru0urile sanitare vor (i incal2ite cu a+utorul circuitelor de incal2ire 0rin 0ardoseala,
cJ Camera 0ostului de trans(ormare si a ta*loului electric vor (i incal2ite&racite cu unitati ti0
s0lit,
!. INSTALATII INTERIOARE DE VENTILARE
#,' Su*sol ',#
.entilarea inca0erilor a(late la Su*solul ' sau la Su*solul # se va reali2a cu a+utorul unitatilor
interioare de ti0 .R.,
Aerul din e7terior va (i adus 0ana la unitatile interioare IUIJ 0rin intermediul unei tu*ulaturi
ri3ide i2olate, Racordul la (iecare unitate interioara necarcasata, 0entru monta+ in 0la(on (als, va (i (acut
0rin stutul 0entru aer 0roas0at cu care acestea sunt dotate,
Page ' from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
Introducerea aerului tratat in inca0eri Iin urma racirii&incal2irii in UIJ se reali2ea2a 0rin
intermediul anemostatelor, Racordul acestora la UI se (ace cu tu*ulatura (le7i*ila i2olata, Inainte de
(iecare anemostat se va monta o cla0eta de re3la+,
Unitatile interioare de 0erete sau de 0ardoseala vor (unctiona cu '00H aer recirculat,
Introducerea in 2ona inca0erilor 0entru tratament si in 2ona vestiarelor se va (ace direct, 0rin
3rile conectate la tu*ulatura Ii2olataJ de introducere aer 0roas0at, In aceste ca2uri 0e tu*ulatura vor (i
montate ventilatoare de introducere,
/reincal2irea aerului 0roas0at se va reali2a cu a+utorul *ateriilor de incal2ire montate 0e
tu*ulatura,
/entru a*sor*tia aerului ce tre*uie recirculat se (olosesc 3rile de a*sor*tie ce vor (i conectate la
0lenumul de a*sor*tie a (iecarei UI cu a+utorul unei tu*ulaturi (le7i*ile nei2olate,
6vacuarea aerului viciat se (ace, in 3eneral, in 2ona 3ru0urilor sanitare, Trans(erul de aer intre
inca0eri, 0entru ca evacuarea sa (ie reali2ata, se va (ace 0rin 3rile de trans(er montate in usi sau in
0ereti de ri3i0s,
1u0a (iecare 3ura de as0iratie din 2ona 3ru0urilor sanitare se va monta o cla0eta antiretrur,
#,# /arter
.entilarea inca0erilor a(late la /arter se va reali2a cu a+utorul unitatilor interioare de ti0 .R.,
Aerul din e7terior va (i adus 0ana la unitatile interioare IUIJ 0rin intermediul unei tu*ulaturi
ri3ide i2olate, Racordul la (iecare unitate interioara necarcasata, 0entru monta+ in 0la(on (als, va (i (acut
0rin stutul 0entru aer 0roas0at cu care acestea sunt dotate, In ca2urile in care de*itul de aer 0roas0at
este mai mare de '"H din de*itul a0aratului, introducerea acestuia se va (ace in 0lenumul de a*sor*tie
al unitatii interioare,
Introducerea aerului tratat in inca0eri Iin urma racirii&incal2irii in UIJ se reali2ea2a 0rin
intermediul anemostatelor, Racordul acestora la UI se (ace cu tu*ulatura (le7i*ila i2olata, Inainte de
(iecare anemostat se va monta o cla0eta de re3la+,
/reincal2irea aerului 0roas0at se va reali2a cu a+utorul *ateriilor de incal2ire montate 0e
tu*ulatura,
/entru a*sor*tia aerului ce tre*uie recirculat se (olosesc 3rile de a*sor*tie ce vor (i conectate la
0lenumul de a*sor*tie a (iecarei UI cu a+utorul unei tu*ulaturi (le7i*ile nei2olate,
6vacuarea aerului viciat se (ace, in 3eneral, in 2ona 3ru0urilor sanitare, Trans(erul de aer intre
inca0eri, 0entru ca evacuarea sa (ie reali2ata, se va (ace 0rin 3rile de trans(er montate in usi sau in
0ereti de ri3i0s,
1u0a (iecare 3ura de as0iratie din 2ona 3ru0urilor sanitare se va monta o cla0eta antiretrur,
/entru *ucatarii s;au 0reva2ut 9ote cu ventilare mecanica, 6vacuarea se va (ace 0entru (iecare
9ota inde0endent, aerul (iind scos in e7teriorul cladirii cu a+utorul unei tu*ulaturi care va conecta 9ota
la 3rila a(erenta din (atada,
#,3 /iscina
/entru reali2area ventilarii si climati2arii se va (olosi un a3re3at de tratare Idotat cu recu0erator de
caldura si recu0erator de a0a calda sanitaraJ si un sistem .R. alcatuit dintr;o unitate e7terioara si mai
multe unitati interioare 0entru monta+ la 0la(onul (als,
A3re3atul de tratare are trei re3imuri de (unctionare)
Page #0 from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
; re3im de 0re3Etire, On care 0iscina nu are de3a+Eri im0ortante de cEldurE iar tem0eratura aerului
e7terior este co*orPtE,
Qn acest ca2 a3re3atul introduce de*itul minim de aer 0roas0Et de #0 m
3
&9 0ersoanE, instalaFia
(ri3ori(icE lucrea2E On re3im de 0om0E termicE, recu0eratorul cu 0lEci este utili2at la Ontrea3a ca0acitate
iar recu0eratorul 0entru a0a caldE sanitarE este scos din u2, Sistemul va introduce On OncE0ere un de*it
de aer cald cu tem0eratura a0ro0iatE de cea a aerului interior dar cu umiditatea relativE Ri conFinutul de
umiditate co*orPte,
; re3im de rEcire, utili2at 0e tim0ul 2ilei cPnd tem0eratura aerului e7terior, a0orturile Ri de3a+Erile
interioare cresc,
Qn aceastE situaFie sistemul (uncFionea2E numai cu aer 0roas0Et, recu0eratorul cu 0lEci este scos din u2
0rin intermediul unor rame cu +alu2ele o0use, recu0eratorul 0entru a0E caldE sanitarE este On (uncFiune
iar instalaFia (ri3ori(icE lucrea2E On re3im de rEcire uscatE,
Sistemul introduce aer rece cu umiditatea relativE mare dar cu conFinutul de umiditate mai mic decPt
cel al aerului interior Ri se 0roduce a0E caldE,
; re3im de noa0te, On care de3a+Erile interioare sunt mici Ri sistemul lucrea2E cu aer recirculat,
Qn acest ca2 nu mai este nevoie de aer 0roas0Et 0entru cE nu mai e7istE utili2atori ai 0iscinei, sunt
(olosite am*ele recu0eratoare de cEldurE iar instalaFia (ri3ori(icE lucrea2E On re3im de 0om0E termicE,
Recircularea aerului se reali2ea2E 0arFial 0rin recu0eratorul de cEldurE Ri 0rin camera de amestec,
Calculul a0orturilor de caldura s;a reali2at in con(ormitate cu,
0lanurile de ar9itectura si constructii;
tema de 0roiectare;
Normativul 0rivind 0roiectarea si e7ecutarea instalatiilor de ventilare si climati2are I"&'8
STAS <<%8 &',# ;'8# CCalculul a0orturilor de caldura din e7terior C si C /arametrii climatici
e7teriori C,
Calculul a0orturilor de caldura ale cladirii s;a reali2at in con(ormitate cu 0revederile STAS
<<%8 & ' , # & 8#, 0entru localitatea .oluntari +ud Il(ov
; tem0eratura e7terioara medie) tm= #%,< >C
; am0litudinea oscilatiei 2ilnice de tem0eratura A2 = !>C
; tem0eratura e7terioara de calcul 3' iulie) tev = tem ? c A2 = #%,< ? ! = 3',< >C
; continutul de umiditate a aerului e7terior) 7 = ''," 3&A3
In calculul necesarului de (ri3 0entru inca0erile climati2ate s;a tinut cont si de a0orturile de
caldura datorate) 0ersoanelor, iluminatului, inca0erilor invecinate neclimati2ate, etc.
1imensionarea ec9i0amentelor s;a reali2at 0e *a2a a0orturilor ma7ime de caldura ale (iecarei
inca0eri climati2ate,

(. PROTECTIA MUNCII SI PSI
La intocmirea documentatiei s;au res0ectat 0revederile urmatoarelor normative)
I '3& #00# ; Normativ 0entru 0roiectarea instalatiilor de incal2ire centrala
I "&'8 S Normativ 0rivind 0roiectarea si e7ecutarea instalatiilor de ventilare si
climati2are
/ ''8& ' ; Normativ 0rivind 0rotectia cladirilor la actiunea (ocului
Page #' from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
Norme te9nice 0entru 0roiectarea, e7ecutia si e70loatarea sistemelor de alimentare cu 3a2e
naturale
/T CS Cerinte te9nice 0rivind utili2area a0aratelor consumatoare de com*usti*ili 3a2osi;
@9id de 0roiectare, e7ecutie si e70loatare a centralelor termice mici Indicativ @/&0"' S #000 I/CT S
SA,
Normativ de 3a2e naturale & #00%
N/ #% ; Normativ 0entru 0roiectarea, e7ecutia si e70loatarea 0arca+elor eta+ate 0entru autoturisme
N/ #" ; Normativ 0entru 0roiectara constructiilor 0u*lice su*terane,
INTOC4IT ,
In3, Irina 4anciulea
Page ## from 3<
Ofce: Soseaua Piepera Tunari nr. 172, Voluntari, Ilfov,Phone: 21.2!7."#., fa$: 21.2!7."#.2%
e&mail:ofce'asco&ro.ro ( proiect'asco&ro.ro
CAIET DE SARCINI
Ins$ala$33 3n)al43#%; :%n$3la#%; )l3+a$34a#%
1. GENERALITATI
Caietul de Sarcini ICSJ (ace 0arte inte3ranta din /roiectul Te9nic ; e70unerea sa intr;un ca0itol
distinct re2ultand din caracterul sau sintetic necesar licitatiei in mod e(ectiv, atat 0entru evaluarea
cantitatilor de lucrari, cat si 0entru cantitatile si ti0urile de ec9i0amente,
Con(orm Normelor 4etodolo3ice 0rivind continutul cadru de or3ani2are a licitatiilor,
0re2entarea o(ertelor, ad+udecare, contractare si decontare a e7ecutiei lucrarilor, a0ro*ate 0rin ordinul
'0'%&8!% si 0u*licate in 4onitorul O(icial al Romaniei, /artea I, nr,3"!, din % iulie #00', 0re2entul CS
este, (unctie de destinatie 0entru (urni2ori de materiale, utila+e, ec9i0amente si con(ectii diverse, iar in
(unctie de domeniu, CS este de ti0ul s0ecial re(erindu;se la lucrari cu te9nolo3ii s0eciale,
La ela*orarea o(ertelor se va avea in vedere res0ectarea cerintelor din normele si normativele in
vi3oare enumerate in ca0itulul 8 al 0re2entului caiet de sarcini,
NOTA: Toate ec9i0amentele si materialele (olosite vor (i a3rementate de (orurile cu com0etente
in domeniu, 0entru (olosirea in Romania,
NOTA:
Ca o 0reci2are 3enerala deose*it de im0ortanta se mentionea2a (a0tul ca toate datele din
/roiectul Te9nic, 0rivind 0arametrii, caracteristicile si solutia ado0tata, tre*uie in mod o*li3atoriu avute
in vedere si res0ectate in cadrul o(ertei ; acestea ne(iind, su* nici o (orma disociate de datele din
s0eci(icatiile te9nice ale ec9i0amentelor,
A0recierea im0ortantei si im0licit acce0tarea sau nu a necon(ormitatilor Isau a 0onderii
acestoraJ dintre datele din o(erta si cele din /roiectul Te9nic, res0ectiv s0eci(icatiile te9nice, revine in
mod e7clusiv *ene(iciarului,
!.SITUATIA PROIECTATA
#,' Su*sol ',#
.entilarea inca0erilor a(late la Su*solul ' sau la Su*solul # se va reali2a cu a+utorul unitatilor
interioare de ti0 .R.,
Aerul din e7terior va (i adus 0ana la unitatile interioare IUIJ 0rin intermediul unei tu*ulaturi
ri3ide i2olate, Racordul la (iecare unitate interioara necarcasata, 0entru monta+ in 0la(on (als, va (i (acut
0rin stutul 0entru aer 0roas0at cu care acestea sunt dotate,
Introducerea aerului tratat in inca0eri Iin urma racirii&incal2irii in UIJ se reali2ea2a 0rin
intermediul anemostatelor, Racordul acestora la UI se (ace cu tu*ulatura (le7i*ila i2olata, Inainte de
(iecare anemostat se va monta o cla0eta de re3la+,
Unitatile interioare de 0erete sau de 0ardoseala vor (unctiona cu '00H aer recirculat,
Introducerea in 2ona inca0erilor 0entru tratament si in 2ona vestiarelor se va (ace direct, 0rin
3rile conectate la tu*ulatura Ii2olataJ de introducere aer 0roas0at, In aceste ca2uri 0e tu*ulatura vor (i
montate ventilatoare de introducere,
/reincal2irea aerului 0roas0at se va reali2a cu a+utorul *ateriilor de incal2ire montate 0e
tu*ulatura,
/entru a*sor*tia aerului ce tre*uie recirculat se (olosesc 3rile de a*sor*tie ce vor (i conectate la
0lenumul de a*sor*tie a (iecarei UI cu a+utorul unei tu*ulaturi (le7i*ile nei2olate,
6vacuarea aerului viciat se (ace, in 3eneral, in 2ona 3ru0urilor sanitare, Trans(erul de aer intre
inca0eri, 0entru ca evacuarea sa (ie reali2ata, se va (ace 0rin 3rile de trans(er montate in usi sau in
0ereti de ri3i0s,
1u0a (iecare 3ura de as0iratie din 2ona 3ru0urilor sanitare se va monta o cla0eta antiretrur,
#,#/arter
.entilarea inca0erilor a(late la /arter se va reali2a cu a+utorul unitatilor interioare de ti0 .R.,
Aerul din e7terior va (i adus 0ana la unitatile interioare IUIJ 0rin intermediul unei tu*ulaturi
ri3ide i2olate, Racordul la (iecare unitate interioara necarcasata, 0entru monta+ in 0la(on (als, va (i (acut
0rin stutul 0entru aer 0roas0at cu care acestea sunt dotate, In ca2urile in care de*itul de aer 0roas0at
este mai mare de '"H din de*itul a0aratului, introducerea acestuia se va (ace in 0lenumul de a*sor*tie
al unitatii interioare,
Introducerea aerului tratat in inca0eri Iin urma racirii&incal2irii in UIJ se reali2ea2a 0rin
intermediul anemostatelor, Racordul acestora la UI se (ace cu tu*ulatura (le7i*ila i2olata, Inainte de
(iecare anemostat se va monta o cla0eta de re3la+,
/reincal2irea aerului 0roas0at se va reali2a cu a+utorul *ateriilor de incal2ire montate 0e
tu*ulatura,
/entru a*sor*tia aerului ce tre*uie recirculat se (olosesc 3rile de a*sor*tie ce vor (i conectate la
0lenumul de a*sor*tie a (iecarei UI cu a+utorul unei tu*ulaturi (le7i*ile nei2olate,
6vacuarea aerului viciat se (ace, in 3eneral, in 2ona 3ru0urilor sanitare, Trans(erul de aer intre
inca0eri, 0entru ca evacuarea sa (ie reali2ata, se va (ace 0rin 3rile de trans(er montate in usi sau in
0ereti de ri3i0s,
1u0a (iecare 3ura de as0iratie din 2ona 3ru0urilor sanitare se va monta o cla0eta antiretrur,
/entru *ucatarii s;au 0reva2ut 9ote cu ventilare mecanica, 6vacuarea se va (ace 0entru (iecare
9ota inde0endent, aerul (iind scos in e7teriorul cladirii cu a+utorul unei tu*ulaturi care va conecta 9ota
la 3rila a(erenta din (atada,
#,3/iscina
/entru reali2area ventilarii si climati2arii se va (olosi un a3re3at de tratare Idotat cu recu0erator de
caldura si recu0erator de a0a calda sanitaraJ si un sistem .R. alcatuit dintr;o unitate e7terioara si mai
multe unitati interioare 0entru monta+ la 0la(onul (als,
A3re3atul de tratare are trei re3imuri de (unctionare)
; re3im de 0re3Etire, On care 0iscina nu are de3a+Eri im0ortante de cEldurE iar tem0eratura aerului
e7terior este co*orPtE,
Qn acest ca2 a3re3atul introduce de*itul minim de aer 0roas0Et de #0 m
3
&9 0ersoanE, instalaFia
(ri3ori(icE lucrea2E On re3im de 0om0E termicE, recu0eratorul cu 0lEci este utili2at la Ontrea3a ca0acitate
iar recu0eratorul 0entru a0a caldE sanitarE este scos din u2, Sistemul va introduce On OncE0ere un de*it
de aer cald cu tem0eratura a0ro0iatE de cea a aerului interior dar cu umiditatea relativE Ri conFinutul de
umiditate co*orPte,
; re3im de rEcire, utili2at 0e tim0ul 2ilei cPnd tem0eratura aerului e7terior, a0orturile Ri de3a+Erile
interioare cresc,
Qn aceastE situaFie sistemul (uncFionea2E numai cu aer 0roas0Et, recu0eratorul cu 0lEci este scos din u2
0rin intermediul unor rame cu +alu2ele o0use, recu0eratorul 0entru a0E caldE sanitarE este On (uncFiune
iar instalaFia (ri3ori(icE lucrea2E On re3im de rEcire uscatE,
Sistemul introduce aer rece cu umiditatea relativE mare dar cu conFinutul de umiditate mai mic decPt
cel al aerului interior Ri se 0roduce a0E caldE,
; re3im de noa0te, On care de3a+Erile interioare sunt mici Ri sistemul lucrea2E cu aer recirculat,
Qn acest ca2 nu mai este nevoie de aer 0roas0Et 0entru cE nu mai e7istE utili2atori ai 0iscinei, sunt
(olosite am*ele recu0eratoare de cEldurE iar instalaFia (ri3ori(icE lucrea2E On re3im de 0om0E termicE,
Recircularea aerului se reali2ea2E 0arFial 0rin recu0eratorul de cEldurE Ri 0rin camera de amestec,
&. CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA MATERIALELE
Inaintea 0unerii in o0era toate materialele 0entru instalatii se vor su0une unui control cu oc9iul
li*er 0entru a constata daca nu au su(erit de3radari de natura sa le com0romita te9nic si calitativ
Ide(ormari si *locari de a0arata+e, starea (iletelor, (lanselor, (unctionarea armaturilor, li0sa elemente de
radiator sau s0ar3erea acestora, etc,J
La e7ecutia lucrarilor de instalatii de incal2ire centrala se vor (olosi numai materiale de *una
calitate si cu res0ectarea stricta a STAS;urilor si normelor in vi3oare, In ca2ul in care anumite 0ortiuni
de instalatii se e7ecuta cu alte materiale decat cele 0reva2ute in 0roiect este o*li3atorie consultarea
0roiectantului de s0ecialitate in vederea acce0tarii acelor materiale,
4aterialele 0entru e7ecutia lucrarilor de instalatii vor (i 0astrate in de0o2ite amena+ate in
santier, 4aterialele de instalatii asu0ra carora conditiile atmos(erice nu au in(luenta ne(avora*ila 0e
durata de0o2itarii in aer li*er, vor sta in stive sau rastele, 0e 0lat(orme *etonate sau *alastate, s0ecial
amena+ate in acest sco0, cu res0ectarea normelor s0eci(ice de te9nica securitatii muncii,
4aterialele care 0ot (i deteriorate de a3entii climatici Iradiatoare, armaturi, etc J se vor de0o2ita
su* so0roane si vor (i aco0erite cu 0relate sau (oi de 0olietilena, sau in ma3a2ii inc9ise,
4ani0ularea armaturilor, radiatoarelor, se va (ace cu res0ectarea normelor de te9nica securitatii
muncii,
Conductele de cu0ru 0rin care se racordea2a unitatile interioare ti0 multi s0lit la unitatea e7terioara vor
(i 3arantate 0entru instalatii (ri3ori(ice,
Im*inarile tevilor de cu0ru se vor reali2a 0rin *ra2are cu electro2i din ar3int,
/entru reali2area unor im*inari de calitate a tevilor de cu0ru, 0e 0arcursul e7ecutiei in conducte se va
introduce un 3a2 inert Ia2otJ ,
67ecutia lucrarilor de im*inare a tevilor de cu0ru se va reali2a de catre (ri3ote9nisti atestati 0entru
ast(el de lucrari,
Unitatile interioare si e7terioare de climati2are, accesoriile si materialele utili2ate vor (i omolo3ate de
institutele s0eciali2ate si vor (i insotite de certi(icate cu caracteristicile te9nice si (unctionale s0eci(ice,
/iesele s0eciale si su0ortii vor (i con(ectionate con(orm detaliilor e7ecutantului, a0ro*ate de catre
0roiectant,
(. PROBE SI VERIFICARI EFECTUATE ASUPRA INSTALATIILOR DE
INCAL-IRE
Lucrarile de instalatii de incal2ire centrala vor (i veri(icate si 0ro*ate 0e 0arti din instalatie,
inainte de (inisarea elementelor constructiei,
Aceste veri(icari si 0ro*e se e7ecuta con(orm 0revederilor 0rescri0tiilor te9nice in vi3oare
II'3&0#J, cu 0artici0area dele3atului *ene(iciarului, iar re2ultatele lor se consemnea2a in re3istrul de
0rocese ver*ale,
Se veri(ica la (ata locului cores0ondenta e7ecutiei 0roiectului si a 0rescri0tiilor te9nice a(erente,
in ceea ce 0riveste am0lasamentul , traseul , caracteristici si dimensiuni,
La cor0urile de incal2ire se (ac urmatoarele veri(icari de catre re0re2entantul *ene(iciarului, un
re0re2entant al conducerii santierului si se(ul de ec9i0a )
; cores0ondenta cu 0roiectul in ceea ce 0riveste ti0ul, marimea si cota de monta+,
; ori2ontalitatea si 0laneitatea lor
; ri3iditatea (i7arii in elementele de constructie
; vi2i*ilitatea armaturilor,
La conducte Idistri*utie, le3aturi,etcJ se vor (ace urmatoarele veri(icari )
; e7ecutarea corecta a im*inarilor si sudurilor
; ri3iditatea (i7arii lor in elementele de constructie
; am0lasarea corecta a com0ensatoarelor de dilatare si 0uncte (i7e
; 0aralelismul conductelor cu su0ra(etele (inite ale 0eretilor 0e lan3a care trec; e7istenta tevilor
de 0rotectie la trecerea conductelor 0rin 0ereti si reali2area corecta a s0atiului dintre tevile de 0rotectie
si conducte,
< #%s"%)$a#%a "o43$3%3 #%)3"#o)% )o#%)$% a )on2u)$%lo# +on$a$% 3n "lasa =)on2u)$% $%#+3)%;
a"a; :o# 73 +on$a$% 2%2%sub$ 3a# 3ns$ala$33l% %l%)$#3)% 2%asu"#a>.
; am0lasarea corecta a dis0o2itivelor de 3olire si a celor de aerisire
; daca i2olarea conductelor cores0unde cu 0roiectul,
Instalatia de incal2ire centrala se veri(ica la etanseitate si circulatia (luidului 0rin 0ro*e la rece si
la cald,
/ro*a de 0resiune la rece ; are dre0t sco0 veri(icarea 9idraulica la tem0eratura am*ianta a
re2istentei si etanseitatii elementelor instalatiei, /ro*a la rece se e7ecuta inainte de (inisarea
elementelor instalatiei Ivo0sitorii, i2olari termice,etcJ de inc9iderea lor in canale nevi2ita*ile, in slituri
in 0ereti, de in3lo*are in elemente de constructie,
Inainte de 0ro*a la rece, intrea3a instalatie de incal2ire se va s0ala cu a0a 0ota*ila,
In vederea e7ecutarii 0ro*ei la rece, se va asi3ura desc9iderea com0leta a tuturor armaturilor de
inc9idere si re3la+ si cu cor0urile de incal2ire racordate la sistemul de incal2ire,
/resiunea de 0ro*a se va determina in (unctie de 0resiunea ma7ima de re3im si de modul de
e7ecutie a instalaitei,
; o data si +umatate 0resiunea ma7ima de re3im, dar nu mai mica de " *ar la instalatii montate
a0arent,
; du*lul 0resiunii de re3im, dar nu mai mica de " *ar, la instalatii mascate su* (inisa+e deose*ite,
; la 0resiunile 0rescrise de ISCIR,
4asurarea 0resiunii de 0ro*a va ince0e du0a cel 0utin 3 ore de la 0unerea instalatiei su*
0resiune si se va (ace cu un manometru inre3istrator sau cu manometru indicator cu clasa de 0reci2ie ';
< 0rin citiri la intervale de '0 minute, tim0 de 3 ore,
Re2ultatele 0ro*ei se vor considera cores0un2atoare daca 0e toata durata 0ro*ei, manometrul nu
a indicat variatii de 0resiune si daca la instalatie nu se o*serva (isuri, cra0aturi sau scur3eri de a0a la
im*inari si 0res3arnituri,
In ca2ul constatarii unor scaderi de 0resiune sau a de(ectiunilor enumerate mai sus , se va
0roceda la remedierea acestora si se va re0eta 0ro*a, 1u0a e7ecutarea 0ro*ei este o*li3atorie 3olirea
instalatiei,
/ro*a la cald ; are dre0t sco0 veri(icarea etanseitatii, a modului de com0ortare a elementelor
instalatiei la dilatare si contractare si a circulatiei a3entului incal2itor,
/ro*a la cald se va e(ectua in 0re2enta conducerii te9nice a santierului si a dele3atului
*ene(iciarului, re2ultatele consemnandu;se intr;un 0roces ver*al,
/ro*a la cald se va e(ectua inaintea (inisarii Ivo0sitorii, i2olatii, etc,J, mascarii sau inc9iderii
elementelor instalatiilor in canale nevi2ita*ile sau in slituri in 0ereti sau 0lansee cu e7ce0tia
elementelor in3lo*ate in elementele de constructie Iser0entine,etcJ dar numai du0a inc9iderea
com0leta a cladirii si du0a e(ectuarea 0ro*ei la rece, 0recum si racordarea cor0urilor de incal2ire la
sistemul de incal2ire,
/entru e(ectuarea acestei 0ro*e, instalatia interioara tre*uie sa (ie racordata si alimentata cu
a3ent termic incal2itor, la si de la sursa termica de(initiva, In ca2ul in care aceasta sursa nu este 0usa in
(unctiune se (oloseste o sursa 0rovi2orie,
Odata cu 0ro*a la cald se va e(ectua si re3la+ul instalatiei,
Ro*inetii cu du*lu re3la+ de la cor0urile de incal2ire vor (i 0o2itionati la tre0tele de re3la+
0rimar, re3la+ul secundar (iind desc9is la ma7imum,
/ro*a la cald com0orta doua (a2e )
-a2a I
1u0a ce a0a a atins in instalatie nivelul corect, se ridica tem0eratura ei la "0T C si se mentine
aceasta in limitele unei variatii de " TC, 1u0a # ore de (unctionare Icu 0om0ele in (unctiune unde
e7ista circulatie (ortataJ se va (ace un control atent la toate cor0urile de incal2ire, constatand cu mana
sau cu termometrul de contact, 3radul de incal2ire, Nu se admit di(erente de tem0eratura mai mari de ?
" TC, Acelasi control se va (ace si la conducte,
-a2a II
Se ridica tem0eratura a3entului termic la valoarea nominala si se veri(ica )
daca nu a0ar 0ierderi de a0a la im*inari, cor0uri de incal2ire si armaturi
daca dilatarile se 0roduc in sensul 0reva2ut in 0roiect, daca sunt 0reluate in *une
conditiuni,
daca se 0oate (ace o *una aerisire a instalatiei,
1aca du0a aceste (a2e instalatia nu 0re2inta neetanseitati sau incal2iri neuni(orme si
(unctionea2a in conditii normale, 0ro*a se considera cores0un2atoare,
.eri(icari de e(ectuat la rece0tia 0reliminara
Com0onenta comisiei de rece0tie 0reliminara se sta*ileste 0otrivit URe3ulamentului de
e(ectuare a rece0tiei o*iectivelor de investitii U,
Rece0tia 0reliminara a instalatiilor de incal2ire centrala consta din )
e(ectuarea veri(icarilor scri0tice
e(ectuarea veri(icarilor (i2ice
.eri(icarea (i2ica consta in e7aminarea 3enerala a e7ecutiei lucrarilor,
/ro*a de e(icacitate a instalatiei are dre0t sco0, veri(icarea 3radului de incal2ire in inca0eri in
con(ormitate cu 0revederile 0re2entului 0roiect,
Aceasta 0ro*a se e7ecuta cu intrea3a instalatie in (unctiune, si numai du0a ce toata cladirea a
(ost terminata,
/entru ca veri(icarea sa (ie cat mai concludenta se va ale3e 0erioada rece a anului, cand
solicitarea instalatiei se a0ro0ie cat mai mult de ca0acitatea ei ma7ima Item0eraturile e7terioare (iind
su* 0 TC J,
In ca2ul cand aceasta conditie nu este inde0linita, rece0tia instalatiei de incal2ire se (ace (ara
aceasta 0ro*a, care se amana in 0erioada de 3arantie a instalatiei,
/ro*a de e(icacitate a a instalatiei de incal2ire centrala se (ace ast(el )
se incal2este cladirea cu cel 0utin 3 2ile inaintea 0ro*ei, iar in ultimele %8 ore inaintea
acesteia, tem0eratura a3entului termic se re3lea2a con(orm 3ra(icului de re3la+ , in limita unor a*ateri
de # TC,
in tim0ul 0ro*ei instalatia tre*uie sa (unctione2e continuu si toate usile si (erestrele sa
(ie inc9ise,
se citesc tem0eraturile interioare din inca0eri cu a+utorul unor termometre montate in
mi+locul inca0erii la o inaltime de 0,!" m de la 0ardoseala I daca cladirea este e70usa insoririi, se vor
lua in considerare citirile (acute intre orele ! si '' J,
0entru asi3urarea 0reci2iei masuratorilor se recomanda ale3erea de termometre cu
3radatii cores0un2atoare si anume )
0entru tem0eraturi e7terioare '& " TC
0entru tem0eraturi interioare '& " TC
0entru a3ent termic '& # TC
inca0erile in care se va masura tem0eratura interioara, vor (i inca0erile de colt
Re2ultatele 0ro*elor de e(icacitate vor (i considerate satis(acatoare, daca tem0eraturile aerului
interior cores0und cu cele din 0roiect, cu o a*atere de la S ' TC 0ana la ? # TC,
,. PROBE SI VERIFICARI EFECTUATE ASUPRA INSTALATIILOR DE
CLIMATI-ARE VENTILARE
Instalatiile de climati2are si ventilare e7ecutate vor (i su0use la o serie de 0ro*e, con(orm indicatiilor
din normativul I"&8 UNormativ 0rivind 0roiectarea si e7ecutarea instalatiilor de ventilare si climati2areV si
altor re3lementari s0eci(ice,
Inaintea e(ectuarii 0ro*elor, se veri(ica)
concordanta instalatiilor si a dimensiunilor acestora, cores0un2ator 0roiectului de e7ecutie;
caracteristicile ec9i0amentelor si a0aratelor si concordanta acestora cu 0roiectul si cartile te9nice ale
ec9i0amentelor;
0o2itiile si am0lasamentele ec9i0amentelor si a0aratelor;
0o2itiile si caracteristicile elementelor de automati2are Icomanda si actionare J;
termoi2olatia canalelor,
0o2itiile su0ortilor, inclusiv con(ormarea si masurile antiseismice ale a0aratelor, ec9i0amentelor, etc;
veri(icarea 0rotectiei contra electrocutarii,
.eri(icarile caracteristicilor elementelor com0onente ale instalatiilor se (ac 0e *a2a certi(icatelor de
calitate sau a3rementelor 0use la dis0o2itie de (urni2ori,
.eri(icari si incercari ale elementelor com0onente ale instalatiilor de climati2are,
Asu0ra elementelor com0onente ale instalatiilor se e(ectuea2a inainte de 0unerea in (unctiune,
urmatoarele ti0uri de veri(icari)
veri(icari mecanice;
veri(icari electrice;
veri(icari aeraulice;
veri(icari 9idraulice ; scur3eri condens ;
veri(icari (ri3ori(ice
.eri(icarea unitatilor de climati2are
Se veri(ica urmatoarele
ec9ili*rarea statica a rotorului;
sensul corect de rotatie al rotorului ventilatorului;
modul de rotire al rotorului I(ara (recari, +ocuri, 23omote sau tre0idatii anormaleJ
turatia motorului si a ventilatorului;
veri(icarea intensitatii curentului a*sor*it si a tensiunii motorului de antrenare,
Se veri(ica totodata si accesoriile ventilatoarelor) elementele de re3lare a de*itului de aer, calitatea
*urdu(urilor, 3eometria 0ieselor de racord la instalatie din 0unct de vedere aerodinamic,
.eri(icarea nivelului de 23omot se (ace la ventilatorul montat in instalatie con(orm metodelor
indicate in STAS '083% , Nivelul vi*ratiilor nu tre*uie sa de0aLeasca valorile indicate in STAS '08## ,
.eri(icarile aeraulice constau in determinarea de*itului de aer si a 0resiunii totale,
1eterminarea de*itelor de aer se (ace masurand vite2ele aerului utili2and metode directe sau
indirecte, con(orm STAS <"<3,
.eri(icarea (iltrelor,
Se veri(ica )
inte3ritatea si calitatea materialului (iltrant, con(orm (isei te9nice a 0rodusului;
reali2area etansarilor 0e traseul de aer;
0osi*ilitatea de sc9im*are a celulelor (iltrante cu res0ectarea distantelor de manevra,
.eri(icarea *ateriilor de racire,
.eri(icarile la care se su0un *ateriile sunt)
as0ectul 3eneral;
starea lamelelor Isa nu (ie turtite, stram*e sau colmatate cu de0uneri J;
calitatea sudurilor;
starea elementelor au7iliare Itava de colectare a condensului, etansarile im*inarilorJ,
masurarea 0resiunii (reonului
.eri(icarile instalatiei de automati2are
Inainte de 0unerea in (unctiune, se veri(ica intre3 ansam*lul instalatiilor de automati2are
0rivind )
corectitudinea cone7iunilor electrice ale elementelor traductoare, de comanda si e7ecutie,
inclusiv le3area la sursa electrica sau la elementele de 0rotectie si semnali2are;
corectitudinea 0o2itionarii elementelor traductoare si de e7ecutie;
sensul corect de miscare al elementelor de e7ecutie;
miscarea (ara (recari, +ocuri sau tre0idatii anormale a elementelor mo*ile, avandu;se in vedere
un3erea acestora,
.eri(icarile ansam*lului instalatiilor de ventilare sau climati2are
.eri(icarile se (ac asu0ra instalatiilor de ventilare ; climati2are ,
Se veri(ica urmatoarele)
as0ectul 3eneral al instalatiei asam*late;
0rotectia anticoro2iva;
3rosimea termoi2olatiei si uni(ormitatea acesteia ;
etanseitatea elementelor 0rin care se ve9iculea2a aerul;
0o2itia su0ortilor si con(ormarea antiseismica a acestora;
(unctionarea elementelor in miscare;
distantele de montare ale dis0o2itivelor de masurare, re3lare, sau a 3urilor de re(ulare (ata de
sursele 0ertur*atoare;
de*itele de aer din instalatie;
unitatile de climati2are, canalele de aer si ane7ele a(erente,
/ro*a de e(icacitate a instalatiei are dre0t sco0, veri(icarea 3radului de racire in inca0eri in
con(ormitate cu 0revederile 0re2entului 0roiect,
Aceasta 0ro*a se e7ecuta cu intrea3a instalatie in (unctiune, si numai du0a ce toata cladirea a
(ost terminata si s;a veri(icat etanseitatea tevilor de cu0ru,
/entru ca veri(icarea sa (ie cat mai concludenta se va ale3e 0erioada calda a anului S luna iulie
, cand solicitarea instalatiei se a0ro0ie cat mai mult de ca0acitatea ei ma7ima Item0eraturile e7terioare
(iind 0este 30 TC J,
/ro*a de e(icacitate a a instalatiei de climati2are se (ace ast(el )
se raceste cladirea cu cel 0utin 3 2ile inaintea 0ro*ei
in tim0ul 0ro*ei instalatia tre*uie sa (unctione2e continuu si toate usile si (erestrele sa
(ie inc9ise,
se citesc tem0eraturile interioare din inca0eri cu a+utorul unor termometre montate in
mi+locul inca0erii la o inaltime de 0,!" m de la 0ardoseala I daca cladirea este e70usa insoririi, se vor
lua in considerare citirile (acute in (unctie de orientarea inca0erilor cladirii la diverse ore J,
0entru asi3urarea 0reci2iei masuratorilor se recomanda ale3erea de termometre cu
3radatii cores0un2atoare si anume )
0entru tem0eraturi e7terioare '& ! TC
0entru tem0eraturi interioare '& " TC
inca0erile in care se va masura tem0eratura interioara, vor (i inca0erile cu insolatia
ma7ima ,
Re2ultatele 0ro*elor de e(icacitate vor (i considerate satis(acatoare, daca tem0eraturile aerului
interior cores0und cu cele din 0roiect, cu o a*atere de la S # TC 0ana la ? # TC,
.. LIVRARE; MANIPULARE SI DEPO-ITARE
4aterialele si a0aratura necesara vor (i livrate 0e santier 0e masura 0unerii in o0era,
4ani0ularea a0araturii va (i (acuta cu atentie 0entru a nu se 0roduce de(ormari sau deteriorari,
1e0o2itarea tu*ulaturii se (ace in stive in locuri 0rote+ate de soare, intem0erii si (ara 0ericol de
lovire ,
1escarcarea a0aratelor de climati2are se va (ace mecani2at utili2ind c9in3i,
/. INSTRUCTIUNI DE MONTA? s3 ORDINEA DE MONTARE SI E@ECUTIE.
67ecutia instalatiilor de climati2are, ventilare, incal2ire se (ace con(orm indicatiilor cu0rinse in
normative, cat si a instructiunilor (urni2orilor de ec9i0amente si materiale,
/erioada in care se e7ecuta lucrarile, 0recum si ordinea de atacare a acestora, se va sta*ili de
comun acord cu *ene(iciarul,
4ontarea utila+elor si a racordurilor dintre acestea va (i (acuta cu concursul (urni2orului, care va
e(ectua si 0unerea in (unctiune,
Inainte de 0unerea in o0era, materialele si 0iesele s0eciale vor (i su0use unor veri(icari 0entru
constatarea eventualelor de(ecte si de3radari de natura sa le com0romita te9nic si calitativ,
In vederea evitarii deteriorarii a0aratelor de climati2are, montarea acestora va (i (acuta du0a
e7ecutarea inc9iderilor si (inisa+elor inca0erilor,
0. CONDITII DE RECEPTIE A INSTALATIILOR
Rece0tia re0re2inta actiunea 0rin care *ene(iciarul acce0ta sa 0reia lucrarea in con(ormitate cu
documentatia de e7ecutie, certi(icandu;se ca e7ecutantul a inde0linit o*li3atiile contractuale,
In urma rece0tiei lucrarii, aceasta 0oate (i data in e70loatare,
Rece0tia va (i reali2ata con(orm ULe3ii 0rivind calitatea in constructiiV ILe3ea nr,'0&'"J,
URe3ulamentul de rece0tie a lucrarilor de constructii si instalatii a(erente acestoraV I8@ nr #!3&'%J si a
altor re3lementari s0eci(ice,
Rece0tiile vor (i or3ani2ate de catre investitori Iordonatori de credite sau 0ro0rietariJ,
R%)%"$3a la $%#+3na#%a lu)#a#3lo#
67ecutantul va comunica investitorului data terminarii lucrarilor 0reva2ute in contract, 0rintr;un
document con(irmat de investitor,
Comisiile de rece0tie vor (i numite de investitor si vor (i alcatuite din cel 0utin " mem*ri I!
mem*ri 0entru lucrarile de im0ortanta e7ce0tionalaJ, O*li3atoriu va (i un re0re2entant al investitorului si un
re0re2entant al administratiei 0u*lice locale, restul mem*rilor comisiei (iind s0ecialisti in domeniu,
Ince0erea rece0tiei va (i or3ani2ata de investitor in ma7imum '" 2ile de la comunicarea terminarii
lucrarilor de catre e7ecutant,
Investitorul va comunica e7ecutantului si 0roiectantului)
data rece0tiei;
mem*rii comisiei de rece0tie;
Re0re2entantii e7ecutantului si 0roiectantului nu 0ot (ace 0arte din comisia de rece0tie, avand
calitatea de invitati,
/roiectantul va intocmi si va 0re2enta in (ata comisiei de rece0tie 0unctul de vedere 0rivind
e7ecutia constructiei,
In 0rocesul ver*al de rece0tie va (i consemnata reali2area masurilor 0reva2ute in documentatia de
e7ecutie 0rivind 0revenirea si stin3erea incendiilor, (ara de care rece0tia nu 0oate (i acce0tata,
Comisia de rece0tie se intruneste la data si ora (i7ate, 0ro3ramul rece0tiei (iind sta*ilit de
0resedintele comisiei,
Comisia va (unctiona in 0re2enta a #&3 din numarul mem*rilor,
Investitorul are o*li3atia sa 0una la dis0o2itia comisiei documentatia de e7ecutie sau alte
documente si e70licatii necesare,
67aminarile comisiei se (ac 0rin)
cercetare vi2uala;
anali2a documentelor;
Comisia e7aminea2a)
aJ res0ectarea 0revederilor din autori2atia de constructie, din avi2e si alte conditii de e7ecutie;
*J e7ecutarea lucrarilor con(orm documentatiei de e7ecutie si a re3lementarilor s0eci(ice, cu
res0ectarea e7i3entelor esentiale;
cJ terminarea tuturor lucrarilor con(orm contractului,
R%)%"$3a 73nala
Rece0tia (inala se (ace la ma7im '" 2ile du0a e70irarea 0erioadei de 3arantie 0reva2uta in contract,
La rece0tie 0artici0a)
investitorul;
e7ecutantul;
0roiectantul lucrarii;
comisia de rece0tie numita de investitor,
Comisia de rece0tie e7aminea2a)
aJ 0rocesele ver*ale de rece0tie la terminarea lucrarilor;
*J (inali2area lucrarilor cerute la terminarea lucrarilor;
cJ re(eratul investitorului 0rivind com0ortarea instalatiilor 0rin 0erioada de 3arantie,
La terminarea rece0tiei, comisia de rece0tie (inala va consemna o*servatiile intr;un 0roces ver*al ,
1. PROTECTIA; SIGURANTA SI IGIENA MUNCII
.eri(icarile, 0ro*ele si incercarile ec9i0amentelor com0onente ale instalatiilor, vor (i e(ectuate
res0ectandu;se instructiunile s0eci(ice de 0rotectie a muncii in vi3oare 0entru (iecare cate3orie de
ec9i0amente,
Conducatorii de sectoare care e7ecuta instalatiile au o*li3atia sa asi3ure)
luarea de masuri or3ani2atorice si te9nice 0entru crearea conditiilor de securitate a muncii;
reali2area instructa+ului de 0rotectie a muncii a intre3ului 0ersonal de e7ecutie la cel mult 30
de 2ile si consemnarea acestuia in (isele individuale sau alte (ormulare s0eci(ice care urmea2a sa (ie semnate
individual;
controlul a0licarii si res0ectarii de catre intre3 0ersonalul a normelor si instructiunilor
s0eci(ice;
veri(icarea cunostintelor asu0ra normelor si masurilor de 0rotectie a muncii;
Reali2area instructa+elor s0eci(ice de 0rotectie a muncii, veri(icarea cunostiintelor si a*aterile de la
normele in vi3oare, inclusiv sanctiunile a0licate, vor (i consemnate in (isele de instructa+ individuale,
5onele cu instalatii in 0ro*e sau 2onele 0ericuloase se in3radesc si se averti2ea2a, inter2icandu;se
accesul altor 0ersoane decat cele autori2ate,
/ersoanele care sc9im*a 2ona de lucru Ilocul de muncaJ, vor (i instruite cores0un2ator noilor
conditii de lucru,
Instructa+ul va avea in vedere si masurile ce se im0un 0entru manevre ur3ente in sco0ul evitarii
0roducerii unor accidente, 4asurile de 0rotectie a muncii indicate in 0re2enta lucrare nu sunt limitative,
acestea urmand a (i com0letate de e7ecutant cu instructiuni s0eci(ice, care vor (i a(isate la locul de munca,
1!. NORMATIVE; STANDARDE; PRESCRIPTII; LEGI; ORDONANTE;
HOTARARI ALE GUVERNULUI CARE TREBUIE RESPECTATE LA E@ECUTIE
67ecutarea instalatiilor de incal2ire va (i reali2ata con(orm indicatiilor din urmatoarele 0rescri0tii,
0recum si con(orm altor 0rescri0tii s0eci(ice)
; I '3&#00# S Normativ 0entru 0roiectarea instalatiilor de incal2ire centrala
; /''8&' S Normativ 0rivind 0rotectia cladirilor la actiunea (ocului
; Norme te9nice 0entru 0roiectarea, e7ecutia si e70loatarea instalatiilor de 3a2e naturale & #00%
; I"&'8 ; Normativ 0rivind 0roiectarea si e7ecutarea instalatiilor de ventilare si climati2are
; I3<;3 S Instructiuni te9nice 0entru 0roiectarea automati2arii instalatiilor din centrale si 0uncte
termice
; C '0!&',# S ! S Normativ 0rivind calculul termote9nic al elementelor de constructie ale
cladirilor
; C'%#;8" S Normativ 0entru e7ecutarea si rece0tionarea termoi2olatiilor la elementele de instalatii
; SR '0! &',# ;! ; Calculul necesarului de caldura
; STAS !'3#;8< S 4asuri de si3uranta la instalatii de incal2ire centrala cu a0a avand tem0eratura
ma7ima de ''"
0
C
; Norme re0u*licane de 0rotectia muncii N/S4&#000
; @9id de 0er(ormanta 0entru instalatii S vol,';Instalatii de incal2ire si ventilare
; Cataloa3e de detalii, elemente si su*ansam*luri 0re(a*ricate de instalatii 0entru constructii,
editate de I/CT;SA
; Carti te9nice, 0ros0ecte, instructiuni de utili2are 0entru materiale si ec9i0amente de la (urni2ori
; Le3ea '0&'" 0rivind calitatea in constructii
; I! &#000 ; Normativ 0rivind 0roiectarea si e7ecutarea retelelor si instalatiilor electrice la
consumatori cu tensiuni 0na la '000 .;
; C'3 S Instructiuni te9nice 0entru 0rotectia anticoro2iva a elementelor de constructii metalice;
; C'< S Normativ 0entru reali2area 0e tim0 (ri3uros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
a(erente;
WWW ; Norme 3enerale de 0revenire si stin3ere a incendiilor a0ro*ate cu O4I nr,!!"&'8;
; 8otararea @uvernului Romaniei nr,"'&'# modi(icata, com0letata si re0u*licata in 4onitorul
O(icial nr,%&0!,03,'< 0rivind unele masuri 0entru im*unatatirea activitatii de 0revenire si stin3ere a
incendiilor;
; Ordonanta @uvernului Romaniei nr,<0&#8,08,'! 0rivind a0ararea im0otriva incendiilor
0u*licata in 4onitorul O(icial nr,##"&30,08,'!, a0o*ata si modi(icata cu Le3ea nr,#'#&'<,'#,'!
0u*licata in 4onitorul O(icial nr,3<<&'<,'#,'!;
; Le3ea nr,'#'&'<,'0,'< 0rivind or3ani2area si (unctionarea Cor0ului /om0ierilor 4ilitari
0u*licata in 4onitorul O(icial nr,#"!&#3,'0,'<;
; C300 S Normativ de 0revenire a incendiilor 0e durata e7ecutarii lucrarilor de constructii si
instalatii a(erente acestora;
; Le3ea nr,0&'< a 0rotectiei muncii;
; Instructiuni 0rivind or3ani2area si des(asurarea activitatii de 0rotectie a muncii in 4,A0,N,
I/r4 S 8 J;
; C'%# SInstructiuni te9nice 0entru e7ecutarea si rece0tionarea termoi2olatiilor la elemente de
instalatii;
; 8@ #!3&'% S Re3ulamentul de rece0tie a lucrarilor de constructii si instalatii a(erente acestora,
Ane7a) Cartea te9nica a constructiei;
; Ordinul %<#&'3 S Conditii te9nice 0rivind 0rotectia atmos(erei;
; Le3ea nr,"0&'' S Le3ea 0rivind autori2area e7ecutarii constructiilor cu modi(icarile din
Ordonanta @uvernului nr,%&'%,0','%;
; 8@ #"&'" S Re3ulamentul de veri(icare si e70erti2are te9nica de calitate a 0roiectelor, a
e7ecutiei lucrarilor si a constructiilor;
; 8@ 3#&'% S Re3ulamentul 0rivind a3rementul te9nic 0entru 0roduse, 0rocedee si
ec9i0amente noi in constructii;
; 8@ #<<&'% S 8otararea 0entru a0ro*area clasi(icatiei si a duratei normate de (unctionare a
mi+loacelor (i7e,
; C"<&'8" ; Normativ 0entru veri(icarea cantitatii si rece0tiei lucrarilor de constructii si instalatii
a(erente,
; /T S C& #003 ; Cerinte te9nice 0rivind 0roiectarea, construirea, montarea, instalarea,
e70loatarea, veri(icarea te9nica si re0ararea ca2anelor de a0a calda si a ca2anelor de a*ur de +oasa 0resiune
; Ordonanta @uvernului nr, #' & '# 0rivind 0rotectia consumatorilor, re0u*licata, a0ro*ata 0rin
Le3ea nr ''& '%,
; Le3ea nr, <08 & #00' 0rivind evaluarea con(ormitatii 0roduselor,
; 8otararea @uvernului %"3 & #003 0rivind sta*ilirea conditiilor de introducere 0e 0iata a a0aratelor
consumatoare de com*usti*ili 3a2osi,
Intocmit,
In3, Irina 4anciulea