Sunteți pe pagina 1din 24

CUPRINS

1. DESCRIEREA SERVICIULUI 3
2. DEFINI}IILE TERMENILOR UTILIZA}I 3
3. MODALIT~}I DE ACCES LA SERVICIUL DE EFECTUARE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 3
4. DISPOZITIVUL TOKEN DIGIPASS 4
4.1 Codul PIN 4
4.2 Modalit`]ile de identificare n vederea acces`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR 5
4.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele Alternative BCR 5
4.4 Sincronizarea dispozitivului Token 6
4.5 Blocarea/ deblocarea dispozitivului Token 6
5. OPERA}IUNI CE POT FI REALIZATE PRIN SERVICIUL DE EFECTUARE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 7
5.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR 7
5.1.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR 7
5.1.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin canalul Alo 24 Banking BCR 8
5.1.2.1 Transferuri intrabancare n lei [i valut` (c`tre conturi deschise la BCR) 8
5.1.2.2 Transferuri interbancare n lei [i valut`, inclusiv interna]ionale (c`tre conturi deschise
la alte institu]ii financiare din Romnia sau str`in`tate) 8
5.1.2.3 Ordine de plat` programate 8
5.1.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate 8
5.1.2.3.2 Modificarea/ anularea ordinelor de plat` programate 8
5.1.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order) 8
5.1.2.4.1 Ini]iere instruc]iune Standing Order 8
5.1.2.4.2 Anulare instruc]iune Standing Order 9
5.1.2.5 Schimb valutar 9
5.1.2.6 Deschidere cont curent 9
5.1.2.7 Ata[are card de debit la cont curent 9
5.1.2.8 Constituire de depozite/ conturi de economii [i cump`rare de certificate de depozit
cu discount (CDD) 9
5.1.2.9 Alimentare de depozite/ conturi de economii 10
5.1.2.10 Lichidare depozite/ conturi de economii [i r`scump`rare certificate de depozit cu discount (CDD) 10
5.1.2.11 Administrare conturi 10
5.2 Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR 10
5.2.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre conturile de]inute prin Click 24 Banking BCR 10
5.2.1.1 List` conturi 10
5.2.1.2 Detalii cont 10
5.2.1.3 Istoricul tranzac]iilor 11
5.2.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin Click 24 Banking BCR 12
5.2.2.1 Transferuri intrabancare n lei [i valut` (c`tre conturi deschise la BCR) 12
5.2.2.2 Transferuri interbancare n lei [i valut`, inclusiv interna]ionale (c`tre conturi deschise
la alte institu]ii financiare din Romnia [i str`in`tate) 12
5.2.2.2.1 Ordine de plat` Europa 12
5.2.2.2.2 Ordine de plat` interna]ionale 13
5.2.2.2.3 Pl`]i interbancare n lei (n conturi la alte b`nci) 13
5.2.2.3 Ordine de plat` programate 14
5.2.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate 14
5.2.2.3.2 Modificarea/ anularea ordinelor de plat` programate 14
5.2.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order) 14
5.2.2.5 Schimburi valutare (inclusiv schimb direct ntre valute) 15
5.2.2.6 Deschidere cont curent 16
5.2.2.7 Ata[are card de debit 17
5.2.2.8 Constituire de depozite 17
5.2.2.9 Alimentare depozite 18
5.2.2.10 Lichidare de depozite 18
5.2.3 List` ordine de plat` 19
5.2.4 {abloane 19
5.2.5 Mesaje 20
5.2.5.1 Mesaje trimise de BCR c`tre clien]i 20
5.2.5.2 Mesaje trimise de clien]i c`tre BCR
5.2.6 Contul meu de internet banking (Favorite) 21
5.2.6.1 Administrare conturi
5.2.7 Favorite 21
6. SUPORT TEHNIC BCR 22
7. ANEX~/FUNC}IONALIT~}I DISPONIBILE PENTRU SERVICIUL DE OPERA}IUNI PRIN CANALE ALTERNATIVE BCR 23
1. Descrierea serviciului
Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR v` ofer` posibilitatea de a avea acces la
informa]ii personalizate [i opera]iuni bancare f`r` a
necesita contactul direct cu un consilier bancar [i f`r` a
depinde de programul de lucru al unit`]ilor BCR.
Pentru accesarea celor 2 componente ale acestui serviciu,
telefon [i internet, banca v` pune la dispozi]ie un singur
nume de utilizator comun pentru ambele componente
[i un singur dispozitiv Token, cu ajutorul c`rora pute]i
accesa [i utiliza att Alo 24 Banking BCR, ct [i Click 24
Banking BCR.
2. Deni]iile termenilor utiliza]i
IVR (Interactive Voice Response R`spuns Voce
Interactiv`) Sistem avansat de tratare a apelurilor prin
care vi se permite alegerea prin tastarea de pe telefon
a uneia dintre op]iunile enumerate ntr-un meniu tip
voce. n func]ie de tasta aleas`, ave]i posibilitatea de
a efectua o opera]iune doar prin urm`rirea meniului sau
sunte]i direc]ionat c`tre un operator specializat.
Suport Tehnic BCR Serviciu oferit de c`tre Contact Center
BCR prin care vi se ofer` suport tehnic pentru Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR.
Token dispozitiv ce v` permite s` v` identifica]i [i s`
autoriza]i tranzac]iile efectuate prin intermediul Serviciului
de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR.
Dispozitivul v` este nmnat de c`tre consilierul client
la unitatea BCR de la care a]i solicitat achizi]ionarea
serviciului [i genereaz` coduri unice pe baza c`rora
are loc identificarea dumneavoastr` [i autorizarea
tranzac]iilor efectuate prin Serviciul de opera]iuni prin
Canale Alternative BCR. Dispozitivul Token este securizat
printr-un cod PIN personalizat de dumneavoastr` la prima
utilizare [i care poate fi schimbat.
PIN (Personal Identification Number) este un cod
numeric (un num`r de 4 cifre) cu caracter confiden]ial,
utilizat ca [i leg`tur` ntre un sistem [i utilizatorul acestuia,
care l folose[te n scopul identific`rii n sistem.
Dumneavoastr` v` seta]i codul PIN pentru dispozitivul
Token la achizi]ionarea serviciului; accesul n utilizarea
Tokenului este permis ulterior doar dup` introducerea
codului PIN setat n sistem.
One Time Password (OTP) cod unic generat de
dispozitivul Token prin selectarea tastei 1 [i cu ajutorul
c`ruia se realizeaz` identificarea n aplica]iile de Click
24 Banking BCR [i Alo 24 Banking BCR [i autorizarea
opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR.
Digital Signature (DS) cod unic generat de
dispozitivul Token prin selectarea tastei 3 [i cu ajutorul
c`ruia se autorizeaz` opera]iunile efectuate prin
Click 24 Banking BCR.
Nume de utilizator este primit la achizi]ionarea
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR [i reprezint` un num`r de identificare format din
8 caractere numerice pe care l ve]i utiliza, mpreun`
cu codul OTP, pentru accesul att n aplica]ia Click 24
Banking BCR, ct [i n Alo 24 Banking BCR.
3. Modalit`]i de acces la Serviciul de efectuare
opera]iuni prin Canale Alternative BCR
Componenta Alo 24 Banking BCR poate fi accesat`
sunnd la urm`toarele numere de telefon ale Contact
Center BCR:
0801.0801.227 - , apelabil din re]eaua de telefonie
fix` Romtelecom, taxabil la tarif local indiferent de
locul din ]ar` de unde este apelat
*0801.227 - apelabil prin intermediul serviciului
Vodafone EasyDial
(004) 021 407 42 00 - apelabil din orice re]ea [i din
str`in`tate
n momentul n care apela]i oricare dintre numerele de
telefon men]ionate, ve]i fi ghidat prin intermediul unui
meniu IVR, care v` va prezenta serviciile oferite de
Contact Center BCR.
n vederea acces`rii cu succes a componentei Alo 24
Banking BCR , v` rug`m s` urm`ri]i structura IVR de mai
jos:
Componenta Alo 24 Banking BCR este disponibil` de
luni pn` duminic`, ntre orele 8:00 [i 22:00.
Serviciul Suport Tehnic BCR este disponibil non-stop.
Dragi Clien]i,
Felicit`ri pentru alegerea f`cut` prin achizi]ionarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
oferit de Banca Comercial` Romn`.
Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR v` ofer` accesul la conturile dumneavoastr` prin
dou` canale alternative: telefon, Alo 24 Banking BCR [i internet, Click 24 Banking BCR. Prin intermediul acestora
pute]i efectua opera]iuni bancare rapid [i n siguran]`, oriunde v-a]i afla.
Acest manual a fost special conceput pentru a veni n sprijinul dumneavoastr` n utilizarea acestui serviciu. De
asemenea, v` st`m la dispozi]ie pentru orice nel`murire prin consilierii no[tri dedica]i din cadrul Contact Center BCR.
phone
banking
Asisten]` carduri
Tasta 1
Informa]ii generale
persoane zice
Tasta 2
Alo 24 Banking BCR
Tasta 3
Curs valutar
Tasta 4
Suport tehnic
Tasta 5
Informa]ii generale
Micro, PFA [i IMM
Tasta 6
Blocare card pierdut/furat Activare card de credit
Informa]ii personalizate carduri Asisten]` de]in`tori de carduri
Informa]ii generale produse [i servicii Persoane fizice Stabilire
de \ntlniri cu consilierii clien]i la unit`]ile BCR Preavizare credite
simple
Informa]ii pesonalizate privind cardurile activate pentru acest serviciu
Efectuare transferuri intra/interbancare \n lei [i valut` Constituire/
lichidare/alimentare depozite Cump`rare/r`scump`rare CDD-uri
Schimburi valutare Deschidere conturi curente Ata[are card de
debit la cont curent
Suport \n utilizarea Canalelor Alternative Blocarea accesului la serviciul
de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR Deblocare acces
Deblocare Token Sincronizare Token
Informa]ii generale despre produse [i servicii Micro [i PFA Stabilire
de \ntlniri cu consilierii clien]i Micro [i PFA la unit`]ile BCR Informa]ii
generale despre produsele op]ionale oferite clien]ilor IMM \n Pachetul
Ideal BCR
Tasta 1 - EUR Tasta 2 - USD Tasta 3 - GBK Tasta 4 - CHF
Tasta 5 - CAD Tasta 6 - YEN Tasta 7 - alte monede sau date
anterioare. Clientul selecteaza optiunea [i ascult` \nregistrarea cursului
valutar din ziua curent`
Structura IVR 0801.0801.227; *801.227; 021/407.42.00
Bine a]i venit la Serviciul InfoBCR.
V` rug`m s` comuta]i telefonul \n modul ton.
Welcome to InfoBCR. Please change your telephone into the tone mode.
Pentru limba romn` tasta]i 1. For English, press 2.
3
Componenta Click 24 Banking BCR poate fi accesat`
direct de pe portalul BCR: www.bcr.ro >> Conectare
Click 24 Banking BCR, conform imaginii de mai jos.
Click 24 Banking BCR este disponibil 24 de ore din 24,
de la orice calculator conectat la Internet.
Cerin]e hardware/software:
Pentru utilizarea aplica]iei, este necesar s` dispune]i
de un calculator cu conexiune Internet. Totodat`, datele
salvate de dumneavoastr` pe calculatorul personal
prin intermediul op]iunii Tip`re[te/ Salveaz` pot fi
vizualizate doar n cazul n care ave]i instalat` aplica]ia
Acrobat Reader.
n tabelul de mai jos reg`si]i sistemele de operare
[i browserele prin intermediul c`rora pute]i accesa
aplica]ia de Click 24 Banking BCR, pentru a asigura o
func]ionare corespunz`toare:
Windows 2K, XP,
Vista
Apple OS X Suse 9.1
Internet Explorer 6.x
[i versiuni superioare

Firefox 2.0 [i versiuni


superioare

Safari 1.2 [i versiuni
superioare

4. Dispozitivul Token Digipass


Dispozitivul Token permite identificarea dumneavoastr`
ca utilizator al canalelor Alo 24 Banking BCR [i Click 24
Banking BCR [i autorizarea tranzac]iilor efectuate prin
aceste canale alternative.
Dispozitivul v` este nmnat de c`tre consilierul client
odat` cu semnarea cererii-contract de acces la serviciu,
la unitatea teritorial` de la care solicita]i achizi]ionarea
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR. Dispozitivul Token genereaz` coduri unice, valabile
la o singur` utilizare, pe baza c`rora se realizeaz`
identificarea dumneavoastr` [i autorizarea tranzac]iilor
efectuate.
Dispozitivul Token este securizat prin intermediul unui
cod PIN ales de dumneavoastr` la prima utilizare.
Modelul Vasco Token oferit de banc` este Digipass Pro
260, prezentat prin imaginea al`turat`.
Tasta
pornire/oprire
dispozitiv
Tasta 1 [i Tasta 3
genereaz` codurile
OTP [i DS
Dispozitivul prezint` taste numerice (de la 0-9) [i o tast`
de pornire/ oprire (), reprezentat printr-o s`geat` (n
partea dreapt` jos). Pentru pornirea dispozitivului, se
apas` o singur` dat` tasta de pornire/ oprire.

Pentru generarea codurilor unice de acces la Alo 24
Banking BCR [i la Click 24 Banking BCR, se va porni
dispozitivul prin ap`sarea tastei apoi se va ap`sa
numai tasta 1.
Ulterior acces`rii serviciului, pentru generarea codurilor
unice de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo 24
Banking BCR se va ap`sa tot tasta 1, iar pentru Click 24
Banking BCR se va ap`sa tasta 3.
Codurile generate de dispozitivul Token sunt unice [i
sunt valabile doar pentru o singur` utilizare. Valabilitatea
codurilor este de 36 de secunde
*
din momentul gener`rii.
De asemenea, dac` n cursul perioadei de valabilitate a
codului, dispozitivul Token este nchis [i apoi redeschis,
acela[i cod unic OTP/ DS va fi afi[at pe ecran.
Dispozitivul Token se nchide n caz de inactivitate dup`
o perioad` de 30 de secunde. n cazul n care dup`
generarea unui cod de autentificare/ autorizare (OTP/
DS) prin ap`sarea oric`rei taste numerice codul generat
r`mne afi[at o perioad` mai mare de timp dect
perioada de valabilitate, dar acesta nu este acceptat
pentru utilizare dect n perioada sa de valabilitate (36
secunde). Pentru ob]inerea unui nou cod unic OTP/ DS
generat de dispozitivul Token, este necesar` ap`sarea
tastei pornire/ oprire () [i din nou a tastei 1/3. n acest
caz, nu mai este necesar` introducerea codului PIN.
4.1 Codul PIN
Este un cod de securitate, care v` ofer` siguran]` n
ceea ce prive[te accesul la dispozitivul Token.
Dispozitivul Token primit de la banc` n momentul
achizi]ion`rii serviciului nu are un cod PIN prestabilit. n
*
|n cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de
aceea[i sum` c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute
4
momentul primirii, dumneavoastr` ve]i seta codul PIN
preferat prin introducerea combina]iei dorite (4 caractere
numerice), apoi confirmarea, prin reintroducerea
acestuia.
Astfel, posibilitatea de utilizare ulterioar` a acestui
dispozitiv pentru generarea parolei de identificare [i a
codurilor de autorizare opera]iuni este condi]ionat` de
cunoa[terea codului PIN.
Codul PIN setat este o informa]ie conden]ial` [i nu
trebuie s` l dezv`lui]i nim`nui.
n cazul n care codul PIN este introdus eronat de
3 ori, dispozitivul Token se va bloca (vezi punctul 4.5
Blocarea/ deblocarea dispozitivului Token).
Pentru schimbarea codului PIN introduce]i PIN-ul actual,
iar n momentul n care se afi[eaz` pe ecran mesajul
APPLI- ap`sa]i lung tasta de pornire/ oprire () pn`
cnd apare mesajul NEW PIN. n acest moment pute]i
introduce [i ulterior confirma noul PIN.
4.2 Modalit`]ile de identicare n vederea acces`rii
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale
Alternative BCR

Pentru identificarea dumneavoastr` n vederea utiliz`rii
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR, att Alo 24 Banking BCR, ct [i Click 24 Banking
BCR, ve]i folosi numele de utilizator [i codurile unice
OTP
*
generate de tasta 1 a dispozitivului Token, valabile
pentru o singur` utilizare.
a) n cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR,
identificarea se realizeaz` n momentul n care consilierul
Contact Center BCR va solicita numele de utilizator [i
parola de identificare.
Numele de utilizator este specificat n contractul
dumneavoastr` de efectuare opera]iuni prin Canale
Alternative [i l primi]i de la unitatea BCR n momentul
achizi]ion`rii Serviciului de efectuare opera]iuni prin
Canale Alternative BCR.
Parola de identificare reprezint` codul unic OTP generat
de dispozitivul Token prin ap`sarea tastei 1.
b) n cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking
BCR, identificarea se realizeaz` n aplica]ia Click 24
Banking BCR, la fel ca [i identificarea necesar` acces`rii
componentei Alo 24 Banking BCR, adic` prin completarea
numelui de utilizator [i a parolei de identificare
reprezentat` de codul OTP generat de dispozitivul
Token prin ap`sarea tastei 1. Numele de utilizator este
specificat n contractul dumneavoastr` de efectuare
opera]iuni prin Canale Alternative pe care l primi]i de
la unitatea BCR n momentul achizi]ion`rii Serviciului de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR .

*
OTP = One Time Password, coduri unice generate prin ap`sarea tastei 1 a
dispozitivului Token, valabile o singur` dat`, utilizate att pentru identificarea
clientului [i autorizarea opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR, ct [i
pentru identificarea clientului pentru accesul la serviciul Click 24 Banking BCR
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP generate
de dispozitivul Token:
ap`sa]i pe tasta de pornire/oprire
tasta]i codul PIN (selectat ini]ial la achizi]ionarea
serviciului, conform celor men]ionate la punctul
anterior)
pe ecranul dispozitivului, n urma afi[`rii mesajului
APPLI , selecta]i tasta 1 pentru a ob]ine codul
unic OTP n vederea identific`rii.
4.3 Autorizarea opera]iunilor efectuate prin Canalele
Alternative BCR
Ulterior identific`rii dumneavoastr` ca utilizator al
Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR, pentru autorizarea/semnarea opera]iunilor ini]iate
prin intermediul acestui serviciu ve]i utiliza un alt cod unic
generat de dispozitivul Token, conform celor men]ionate
mai jos.
Codul de autorizare reprezint` o semn`tur` prin care
dumneavoastr` v` da]i acordul n ceea ce prive[te
efectuarea opera]iunilor bancare prin intermediul
canalelor alternative.
a) n cazul utiliz`rii componentei Alo 24 Banking BCR,
n vederea autoriz`rii opera]iunilor solicitate, consilierul
Contact Center BCR v` va solicita codul de autorizare.
Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Alo
24 Banking BCR sunt generate de tasta 1 a dispozitivului
Token. La fel ca [i n cazul identific`rii, codurile unice
generate de tasta 1 se numesc coduri unice OTP.
b) n cazul utiliz`rii componentei Click 24 Banking BCR,
autorizarea opera]iunilor se realizeaz` n aplica]ie de c`tre
dumneavoastr`, prin introducerea unui cod de autorizare.
Codurile de autorizare a opera]iunilor efectuate prin Click
24 Banking BCR sunt generate de tasta 3 a dispozitivului
Token. Codurile unice generate de tasta 3 se numesc
coduri unice DS
**
generate de dispozitivul Token.
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice OTP generate
de dispozitivul Token:
ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire
tasta]i codul PIN
pe ecranul dispozitivului, n urma afi[`rii mesajului
APPLI , selecta]i tasta 1 pentru a genera codul
unic OTP n vederea autoriz`rii opera]iunilor efectuate
prin Alo 24 Banking BCR.
Att identificarea dumneavoastr`, ct [i autorizarea
opera]iunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR se
realizeaz` prin intermediul codului unic OTP generat de
tasta 1 a dispozitivului Token.

**
DS = Digital Signature/Semn`tur` Digital`. Sunt coduri unice generate
prin ap`sarea tastei 3 a dispozitivului Token, valabile o singur` dat`, utilizate
pentru autorizarea opera]iunilor efectuate prin Click 24 Banking BCR
5
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate
de dispozitivul Token:
ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire
tasta]i codul PIN
pe ecranul dispozitivului, n urma afi[`rii mesajului
APPLI , selecta]i tasta 3
n primul cmp introduce]i suma pe care dori]i s`
o transfera]i (cea introdus` n ecranul de tranzac]ie
din aplica]ia Click 24 Banking BCR) f`r` virgul` (ex:
123,45 n dispozitivul Token se introduce 12345)
[i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire
n cel de-al doilea cmp introduce]i ultimele 4
cifre ale IBAN-ului beneficiar (dac` tranzac]ia nu
con]ine IBAN beneficiar ex: constituire depozit ve]i
introduce ultimele 4 cifre ale IBAN-ului pl`titor). Dac`
IBAN-ul are ultimele 4 caractere alfanumerice - ex:
RO06BPOS85xxxxxx789ROL01 - ve]i introduce 8901
[i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire . Codul
generat va fi introdus n cmpul specific semn`turii
digitale. Astfel tranzac]ia va fi autentificat`.
Se pot efectua transferuri de aceea[i sum` c`tre
IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in
5 minute.
4.4 Sincronizarea dispozitivului Token
Este o op]iune care va fi folosit` doar n cazul n care
identificarea dumneavoastr` sau autorizarea tranzac]iilor
efectuate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin
Canale Alternative BCR nu se poate finaliza, de[i ave]i
certitudinea c` a]i furnizat un cod unic OTP/ DS generat
de Token corect.
Sincronizarea dispozitivului Token const` n introducerea
a dou` coduri unice diferite generate succesiv de
dispozitivul Token (la interval de 36 de secunde), v` este
pus` la dispozi]ie [i poate fi efectuat` la serviciul Suport
Tehnic BCR, din cadrul Contact Center BCR.
4.5 Blocarea/ deblocarea dispozitivului Token

La fiecare utilizare a dispozitivului Token, acesta va
solicita introducerea codului PIN.
La fiecare introducere eronat` a codului PIN ecranul
dispozitivului Token va afi[a mesajul FAIL [i num`rul
ncerc`rii e[uate. n cazul introducerii eronate de trei ori
consecutiv a codului, dispozitivul Token va fi blocat, pe
ecran va ap`rea [i mesajul LOCK PIN [i un cod format
din 7 cifre, numit n cele ce urmeaz`, Challenge Code.
Deblocarea dispozitivului Token v` este pus` la dispozi]ie
[i poate fi efectuat` la serviciul Suport Tehnic BCR, din
cadrul Contact Center BCR.
n vederea debloc`rii dispozitivului Token, este necesar
s` ave]i dispozitivul la ndemn` [i s` comunica]i
consilierului Suport Tehnic BCR codul numeric afi[at pe
ecran, Challenge Code.
Pentru a oferi acest cod, se va porni (prin ap`sarea
tastei pornire/ oprire ()) dispozitivul Token blocat [i
se va comunica consilierului Suport Tehnic BCR, de
pe ecranul dispozitivului Token, mesajul Lock PIN [i
codul format din 7 cifre.
Cu ajutorul acestui Challenge Code, consilierul
Suport Tehnic BCR v` va oferi codul de deblocare al
dispozitivului Token.
Pentru introducerea acestuia se va selecta tasta de
pornire/ oprire ().
Se va introduce, utiliznd tastatura dispozitivului
Token, codul de deblocare comunicat de consilierul
Suport Tehnic BCR.
Ulterior, dispozitivul v` solicit` introducerea unui nou
cod PIN ales [i apoi o confirmare a acestuia.
n urma debloc`rii, dispozitivul Token se va putea
utiliza n vederea ob]inerii codurilor unice OTP/ DS
generate de dispozitivul Token.
n cazul n care pe ecranul dispozitivului Token sunt
afi[ate mesaje FAIL cu un num`r mai mare dect 3
f`r` a avea posibilitatea nchiderii dispozitivului, se
va apela serviciul Suport Tehnic n momentul cnd
dispozitivul Token poate fi repornit.
Challenge code
Rezumatul utiliz`rii dispozitivului Token
I. Prima utilizare:
1. Pornire: ap`sa]i o dat` tasta de pornire/ oprire ()
2. Pe ecran apare NEW PIN introduce]i combina]ia de
cifre dorit`
3. Pe ecran apare CONF PIN reintroduce]i combina]ia
de cifre.
4. Re]ine]i PIN-ul
5. Pe ecran apare mesajul APPLI
6. Ap`sa]i o dat` tasta 1
7. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP.
II. Urm`toarele utiliz`ri:
1. Pornire: apas`]i o dat` tasta de pornire/ oprire ()
2. Pe ecran apare PIN
3. Introduce]i PIN-ul
4. Pe ecran apare mesajul APPLI
A. Pentru ob]inerea codului unic OTP generat de
dispozitivul Token
5. Ap`sa]i o dat` tasta 1
6. Dispozitivul Token va genera codul unic OTP

6
B. Pentru ob]inerea codului unic DS generat de dispozitivul
Token
5. Ap`sa]i o dat` tasta 3
6. Pe ecran apare cifra 1 introduce]i suma tranzac]iei
prin Click 24 Banking BCR f`r` virgul` n format
ntreg, ex: 563,00 se va scrie 56300
7. Ap`sa]i lung tasta
8. Pe ecran apare cifra 2 - introduce]i ultimele 4 cifre
din IBAN-ul beneficiar al tranzac]iei prin Click 24
Banking BCR. Dac` acesta cuprinde [i litere, se vor
scrie doar ultimele 4 caractere numerice.
Exemplu:

cifrele introduse n dispozitivul Token vor fi: 3456

cifrele introduse n dispozitivul Token vor fi: 7412
9. Ap`sa]i lung tasta
10. Dispozitivul Token va genera codul unic DS
Codul unic OTP/ DS generat de dispozitivul Token este
valabil 36 de secunde
*
.
- Dac` ap`sa]i pe alte taste, acel cod va r`mne pe ecran
dar valabilitatea sa expir` dup` 36 secunde.
- Dac` nu ap`sa]i niciun buton, dispozitivul se nchide
dup` 25 secunde [i v` cere din nou PIN-ul la pornire.
- Dac` dori]i un nou cod unic OTP/ DS, ap`sa]i din nou
tasta [i relua]i procesul prin selectarea tastei 1/3,
ns` asigura]i-v` c` au trecut 36 de secunde
*
de la
primul cod OTP/ DS generat de dispozitivul Token.
III. Schimbarea codului PIN
Dac` dori]i schimbarea codului PIN introduce]i PIN-ul
actual, iar n momentul n care se afi[eaz` pe ecran
mesajul APPLI- ap`sa]i lung tasta de pornire/ oprire
() pn` cnd apare mesajul NEW PIN.
IV. Alte men]iuni
Dac` ap`sa]i scurt tasta pute]i [terge caractere
scrise n prealabil
Pentru oprire: se apas` de dou` ori consecutiv tasta

Semnare tranzac]ii
Click 24 Banking
Identicare
Alo & Click
24 Banking BCR
Semnare tranzac]ii
Alo 24 Banking BCR
OTP
Buton 1
DS
Buton3

|n cazul DS (pentru Click 24 Banking BCR) se pot efectua transferuri de


aceea[i sum` c`tre IBAN-uri care au aceea[i termina]ie (ultimele 4 cifre
identice), numai la o diferen]` de timp de cel pu]in 5 minute
5. Opera]iuni ce pot realizate prin Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR
Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR v` permite s` ob]ine]i informa]ii referitoare la
conturile bancare pe care le de]ine]i la BCR [i s`
efectua]i opera]iuni bancare de la distan]` - telefonic,
sau prin internet.
Lista complet` a informa]iilor personalizate pe care le
pute]i accesa [i a opera]iunilor bancare pe care le pute]i
ini]ia prin Canale Alternative se reg`se[te n Anexa 1,
ata[at` acestui manual.
5.1 Opera]iuni realizate prin Alo 24 Banking BCR
5.1.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre
conturile de]inute prin Alo 24 Banking BCR
Prin Alo 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea
acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile
de]inute la Banca Comercial` Romn`. V` preciz`m c`
aceste detalii vor fi disponibile doar pentru conturile
activate pentru acest serviciu.
V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care le pute]i activa
pentru aceast` component` a serviciului, precum [i
num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate varia
n func]ie de oferta B`ncii Comerciale Romne. V` rug`m
s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru
lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa
prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin
Canale Alternative BCR n momentul semn`rii cererii-
contract de acces.
Pentru a avea acces la informa]iile personalizate
referitoare la conturile de]inute [i activate pentru
componenta Alo 24 Banking BCR, pa[ii pe care trebuie
s` i urma]i sunt:
apela]i telefonic Alo 24 Banking BCR la numerele
specificate [i n cadrul programului n care serviciului
este disponibil
n vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`,
trebuie s` comunica]i consilierului Contact Center
BCR numele de utilizator (care v-a fost furnizat la
achizi]ionarea serviciului [i care este nscris n
contractul ncheiat) [i un cod unic OTP generat de
dispozitivul Token
5.1.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin canalul
Alo 24 Banking BCR
Pe lng` detaliile personalizate despre conturi,
dumneavoastr` ve]i avea posibilitatea de a realiza [i
opera]iuni bancare din aceste conturi.
Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin
telefon, pa[ii pe care trebuie s` i urma]i sunt:
n urma identific`rii corecte conform pa[ilor
preciza]i anterior, ve]i avea acces la conturile de]inute
[i activate pentru componenta Alo 24 Banking BCR
mpreun` cu consilierul Contact Center ve]i identifica
[i contul din care dori]i s` efectua]i tranzac]ia
7
respectiv`
Dup` oferirea tuturor informa]iilor necesare pentru
ini]ierea tranzac]iei, consilierul Contact Center v`
solicit`, n vederea autoriz`rii tranzac]iei, un nou cod
unic OTP generat de dispozitivul Token
Not`: Valoarea maxim` a tranzac]iilor ce pot fi ini]iate
prin Alo 24 Banking BCR este de 5.000 EUR/ tranzac]ie
sau echivalent n RON (cu excep]ia transferurilor ntre
conturile proprii ale aceluia[i client, deschise la BCR [i
a schimburilor valutare).
Ca excep]ie, n situa]ia ordinelor de plat` programate,
ave]i posibilitatea modific`rii sau anul`rii acestora
cu minim 24 de ore nainte de data stabilit` pentru
executare. Datele ce pot fi modificate ntr-un ordin de
plat` programat sunt: suma de transfer, data de execu]ie
[i detaliile de plat`.
5.1.2.1 Transferuri intrabancare n lei [i valut` (c`tre
conturi deschise la BCR)
Pentru realizarea unui transfer intrabancar
***
prin
canalul Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s`
comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele
informa]ii:
- Num`rul de cont n format IBAN pentru contul
beneficiarului
- Numele [i prenumele beneficiarului
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer intrabancar
va fi necesar ca cele dou` conturi ntre care se va realiza
opera]iunea bancar` s` fie deschise n aceea[i moned`.
5.1.2.2 Transferuri interbancare n lei [i valut`, inclusiv
interna]ionale (c`tre conturi deschise la alte institu]ii
nanciare din Romnia sau str`in`tate)
Pentru realizarea unui transfer interbancar
**
n lei prin
canalul Alo 24 Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s`
comunica]i consilierului Contact Center BCR urm`toarele
informa]ii:
- Num`rul de cont n format IBAN pentru contul
beneficiarului
- Banca la care este deschis contul beneficarului
- Numele [i prenumele beneficiarului
- Codul numeric personal al beneficiarului
*
- Adresa complet` a beneficiarului
*
- Suma transferat`
Pentru realizarea unui transfer interbancar n valut`,
inclusiv transferuri interna]ionale, prin canalul Alo 24
Banking BCR va trebui s` cunoa[te]i [i s` comunica]i
consilierului Contact Center BCR urm`toarele informa]ii:
- Num`rul de cont al beneficiarului (pentru tranzac]iile
efectuate pe teritoriul Romniei este obligatorie
comunicarea num`rului de cont n format IBAN)
*
- }ara de destina]ie a transferului
*
- Numele [i prenumele beneficiarului
*
_____________
* op]ional
** Transfer interbancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR
\ntr-un alt cont, \ns` deschis la o alt` institu]ie financiar-bancar` din ]ar` sau
str`in`tate
*** Transfer intrabancar = Transfer efectuat dintr-un cont deschis la BCR
\ntr-un alt cont deschis tot la BCR
- Adresa beneficiarului
*
- Codul de identificare a b`ncii (BIC) sau numele
[i adresa b`ncii la care este deschis contul
beneficiarului
*
- Cod clearing na]ional
- Suma transferat`
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer interbancar
va fi necesar ca cele dou` conturi ntre care se va
realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise n aceea[i
moned`.
5.1.2.3 Ordine de plat` programate
5.1.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate
Pentru a ini]ia un ordin de plat` programat ve]i comunica
consilierului Contact Center (pe lng` informa]iile
specificate anterior la punctele 5.1.2.1 [i 5.1.2.2) [i
data la care dori]i executarea ordinului de plat` ini]iat.
Pot fi programate doar transferuri intrabancare n lei [i
valut`, precum [i transferuri interbancare n lei.
Va fi necesar s` v` asigura]i c` la data la care este
programat ordinul de plat` ini]iat ve]i avea disponibil`
n cont suma necesar` pentru efectuarea tranzac]iei
programate.
5.1.2.3.2 Modicarea/anularea ordinelor de plat`
programate
Modificarea/anularea unui ordin de plat` programat
existent se poate face cu minim 24 ore naintea datei
pentru care este programat` executarea tranzac]iei.
Informa]iile ce pot fi modificate, n termenul precizat la
punctul anterior, la un ordin de plat` programat pentru o
dat` viitoare sunt: data pl`]ii, detaliile pl`]ii, suma ce se
dore[te a fi transferat`.
5.1.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order)
Prin Alo 24 Banking BCR se pot ini]ia ordine de plat`
programate cu ciclicitate, n RON, intr` [i interbancare,
indiferent dac` exist` fonduri suficiente n contul pl`titor
la momentul set`rii instruc]iunilor.
Pl`]ile repetitive se pot ini]ia din conturile curente simple
[i din conturile curente deschise pentru func]ionarea
produselor necomisionabile, precum [i din Maxicont (n
acest ultim caz ordinele de plat` programate se pot ini]ia
doar c`tre conturile proprii).
5.1.2.4.1 Ini]iere instruc]iune Standing Order
Instruc]iunile de Standing Order se pot ini]ia cu recuren]`
zilnic`, lunar` sau anual`. Pot fi setate dou` tipuri de
instruc]iuni Standing Order: cu plata n func]ie de o
sum` fix` sau cu plata n func]ie de un sold minim [i o
sum` minim`.
Pentru a ini]ia o astfel de plat` va trebui s` comunica]i
consilierului Contact Center pe lng` informa]iile specifice
unui ordin de plat` (anterior la punctele 5.1.2.1 [i
5.1.2.2) [i urm`toarele informa]ii:
8
Suma fix`: dac` se dore[te plata unei sume fixe n
mod regulat se va alege aceast` op]iune.
Dependen]a de sold: dac` se dore[te plata unei sume
variabile, n func]ie de soldul contului, [i n func]ie de
o sum` minim` de plat`, se alege aceast` op]iune.
Sold minim: n cazul n care se alege op]iunea
Dependen]` de sold se poate alege valoarea soldului
minim a fi p`strat la fiecare plat` repetitiv`, inclusiv
cu valoarea 0 dac` se dore[te transferarea ntregului
sold al contului. Totu[i, chiar [i n acest caz, trebuie
respectat` limita maxim` de tranzac]ionare per
canal.
Plata minim`: n cazul n care se alege op]iunea
Dependen]` de sold [i poate fi corelat cu cmpul
Sold minim se poate opta pentru transferarea
ntregului sold al contului, dar cu condi]ia ca suma
transferat` s` fie mai mare de o anumit` valoare x. n
cazul transferurilor din contul de economii, Maxicont,
pentru a se asigura clientul c` Maxicontul nu va trece
sub soldul minim de func]ionare poate s` completeze
la Sold minim valoarea de 500 RON.
Data execut`rii primei pl`]i: este data la care se
dore[te efectuarea primei pl`]i, exclusiv ziua curent`.
Aceasta este ntotdeauna mai mare dect data
curent`. Deci nu putem s` ini]iem Standing Order cu
plata n ziua ini]ierii.
Frecven]` reprezentnd ciclicitatea efectu`rii
ordinului de plat` setat. Instruc]iunea poate s` fie
repetat` la interval de zile, luni sau ani.
Data valabilit`]ii: aceasta reprezint` data pn` la care
instruc]iunea de Standing Order se va repeta. Poate
fi aleas` o dat` a valabilit`]ii sau se poate alege
op]iunea Termen nelimitat [i atunci instruc]iunea se
va repeta pn` cnd se va interveni asupra ei pentru
anulare.
5.1.2.4.2 Anulare instruc]iune Standing Order
Prin Alo 24 Banking BCR se poate anula o instruc]iune
de plat` prin introducerea unui cod de autorizare.
Instruc]iunile se pot anula cu o zi nainte de data
urm`toarei pl`]i doar dac` nu au caracter de recuren]`
zilnic`. Instruc]iunile care se execut` zilnic se pot anula
inclusiv n ziua pl`]ii.
Instruc]iunile de plat` repetitiv` (Standing Order)
ini]iate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale
Alternative BCR sunt disponibile pentru vizualizare
n cadrul unit`]ilor BCR, ns` anularea lor se poate
efectua doar prin una din componentele serviciului:
Alo sau Click 24 Banking BCR.
5.1.2.5 Schimb valutar
Prin Alo 24 Banking BCR se pot ini]ia schimburi valutare
c`tre principalele valute cotate la BCR. Cursul de schimb
la care se efectueaz` schimbul valutar prin Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR este
cel utilizat de casieriile BCR. Schimbul valutar se poate
efectua att din lei n valut`, ct [i direct din valut` n
valut`. Schimbul valutar se poate efectua doar ntre
conturile aceluia[i client, indiferent de unitatea BCR la
care sunt deschise. Conturile ntre care se efectueaz`
schimbul valutar trebuie s` fie activate pentru utilizare
prin Canale Alternative BCR.
5.1.2.6 Deschidere cont curent
Prin Alo 24 Banking BCR este disponibil` facilitatea de
deschidere cont curent n principalele monede cotate
la BCR. Conturile curente pot fi deschise pentru orice
valut` n care titularul serviciului nu mai de]ine deja un
cont, fie activat sau nu pentru a fi accesat prin Canale
Alternative.
5.1.2.7 Ata[are card de debit la cont curent
Prin Alo 24 Banking BCR se poate solicita ata[area
unui card de debit la conturile deja deschise la BCR
[i activate pentru a fi utilizate prin Canale Alternative.
Cardurile care pot fi ata[ate contului curent sunt: BCR
Maestro, BCR Visa Electron, BCR Visa Clasic n RON,
BCR Visa Clasic Interna]ional n EUR, BCR Visa Clasic
Interna]ional n USD. Autorizarea opera]iunii de ata[are
a cardului de debit se va face prin comunicarea c`tre
consilierul Contact Center a unui cod OTP.
Ulterior emiterii cardului de debit se poate verifica
data emiterii [i expir`rii, sucursala emitent` [i titularul
acestuia.
5.1.2.8 Constituire de depozite/ conturi de economii
[i cump`rare de certicate de depozit cu discount
(CDD)
Pentru a constitui un depozit la termen prin canalul Alo
24 Banking BCR este necesar s` oferi]i consilierului
Contact Center urm`toarele detalii:
- Contul debitor (num`rul de cont n format IBAN
al contului din care dori]i s` se vireze suma
necesar` constituirii depozitului)
- Tipul depozitului pe care dori]i s` l constitui]i
- Tipul dobnzii pentru care opta]i
- Suma pe care dori]i s` o depozita]i
- Pute]i opta pentru prelungirea automat` [i pentru
capitalizarea dobnzii
Pentru a constitui un cont de economii (Maxicont)
prin canalul Alo 24 Banking BCR ve]i oferi consilierului
Contact Center urm`toarele detalii:
- Contul debitor (num`rul de cont n format IBAN
al contului din care dori]i s` se vireze suma
necesar` constituirii depozitului)
- Suma pe care dori]i s` o depozita]i
- Contul de virament principal (c`tre care va fi
virat` suma existent` n contul de economii n
momentul lichid`rii)
Pentru a cump`ra Certicate de Depozit cu Discount
9
(CDD) prin canalul Alo 24 Banking BCR, ve]i oferi
consilierului Contact Center urm`toarele detalii:
- Contul debitor (num`rul de cont n format IBAN al
contului din care dori]i s` se vireze suma necesar`
constituirii depozitului)
- Num`rul de certificate de depozit cu discount pe
care dori]i s` le achizi]iona]i
- Data scaden]ei (data la care dori]i s` le
r`scump`ra]i)
- Contul de lichidare la scaden]` (contul c`tre care va
fi virat` contravaloarea CDD-urilor la data scaden]ei)
5.1.2.9 Alimentare de depozite/ conturi de economii
Pentru a alimenta depozitele sau conturile de economii
pe care le ave]i deschise la BCR prin canalul Alo 24
Banking BCR, ve]i parcurge urm`torii pa[i:
- Identifica]i mpreun` cu consilierul Contact Center
depozitul/ contul de economii pe care dori]i s` l
alimenta]i
- Comunica]i contul debitor (num`rul de cont n
format IBAN al contului din care dori]i s` alimenta]i
depozitul/ contul de economii)
- Suma cu care dori]i s` alimenta]i depozitul/ contul
de economii
5.1.2.10 Lichidare depozite/ conturi de economii
[i r`scump`rare certicate de depozit cu discount
(CDD)
Pentru a lichida un depozit la termen/ cont de economii
ve]i parcurge urm`torii pa[i:
- Ve]i identifica mpreun` cu consilierul Contact Center
depozitul/ contul de economii pe care dori]i s` l
lichida]i
- Comunica]i consilierului Contact Center num`rul
de cont n format IBAN al contului pentru virament
(contul c`tre care vor fi virate sumele existente n
depozit la momentul lichid`rii)
Pentru a r`scump`ra Certicate de depozit cu discount
(CDD) ve]i parcurge urm`torii pa[i:
- Comunica]i consilierului Contact Center num`rul
de cont n format IBAN al contului pentru virament
(contul c`tre care va fi virat` contravaloarea CDD-
urilor la momentul r`scump`r`rii)
- Comunica]i num`rul de certificate de depozit cu
discount pe care dori]i s` le r`scump`ra]i
5.1.2.11 Administrare conturi
Prin Alo 24 Banking BCR este posibil` dezactivarea
conturilor activate pentru a fi utilizate prin Alo [i Click
24 Banking BCR. Dezactivarea se face prin autorizarea
opera]iunii cu un cod OTP generat de dispozitivul Token.
Reactivarea conturilor se poate solicita doar la unit`]ile
BCR.
5.2 Opera]iuni realizate prin Click 24 Banking BCR
Prin Click 24 Banking BCR dumneavoastr` pute]i avea
acces la un num`r mare de informa]ii despre conturile
de]inute la Banca Comercial` Romn`. V` preciz`m c`
aceste detalii vor fi disponibile numai pentru conturile
activate pentru acest canal.
V` men]ion`m c` tipul conturilor pe care dumneavoastr`
le pute]i activa pentru aceast` component`, precum
[i num`rul de informa]ii la care ve]i avea acces poate
varia n func]ie de oferta B`ncii Comerciale Romne. V`
rug`m s` consulta]i Anexa 1 a prezentului manual pentru
lista actualizat` a informa]iilor pe care le pute]i accesa
prin intermediul Serviciului de efectuare opera]iuni prin
Canale Alternative BCR n momentul semn`rii cererii-
contract de acces.
5.2.1 Accesarea informa]iilor personalizate despre
conturile de]inute prin Click 24 Banking BCR
5.2.1.1 List` conturi
Ave]i posibilitatea de a vizualiza starea dumneavoastr`
financiar`. Se poate selecta afi[area tuturor conturilor
sau gruparea lor n func]ie de categorie:
5.2.1.2 Detalii cont
Pentru fiecare cont pute]i accesa o pagin` cu detalii. Pe
lng` informa]iile din lista de conturi aici reg`si]i mai
multe informa]ii.
a. Detalii cont curent
Aici reg`si]i detalii despre: descoperitul de cont, unitatea
la care a fost deschis, data la care a fost deschis, data
activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking BCR, contul de
comisionare, carduri ata[ate, dobnda, de]in`tori carduri
pe cont, persoane mputernicite pe cont, sume blocate.
10
b. Situa]ie financiar` detaliat` - depozit la termen
Aici reg`si]i detalii despre: num`rul contului de depozit,
unitatea la care a fost deschis contul, data activ`rii pentru
serviciul Click 24 Banking BCR, valuta, tipul depozitului,
perioada, rat` dobnd`, contul pentru virament principal,
persoane mputernicite pe cont.
Din cadrul ecranului detalii se pot ini]ia opera]iuni precum
anulare la depozit precum [i lichidarea depozitului.
c. Situa]ie financiar` detaliat` - cont de economii
(Maxicont)
Aici reg`si]i detalii despre: unitatea la care a fost deschis
contul, data activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking
BCR, valuta, rat` dobnd`, sold minim de func]ionare,
contul pentru virament principal, persoane mputernicite
pe cont.
Din cadrul ecranului se poate ini]ia opera]iunea de
lichidare a contului de economii .
Pentru a alimenta un Cont de Economii (Maxicont) se
va folosi alimentarea prin ordin de plat` dintr-un cont
curent, sau din alt Cont de Economii (Maxicont).
d. Situa]ie financiar` detaliat` CDD
Aici reg`si]i detalii despre: unitatea la care a fost deschis
contul, data activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking
BCR, valuta, num`r de certificate, valoarea nominal`
a unui certificat, valoare total` la cump`rare, valoare
discount, termen, data scadent`, persoane mputernicite
pe cont.
Din cadrul ecranului se poate ini]ia opera]iunea de
vnzare a certificatelor de depozit cu discount.
e. Situa]ie financiar` detaliat` - Credite
Aici reg`si]i detalii despre: unitatea la care a fost deschis
contul, data activ`rii pentru serviciul Click 24 Banking
BCR, valuta, valoare total` credit, sold de plat`, perioada
creditului, rata dobnzii, contul de rambursare, zile
ntrziere rat`, persoane mputernicite pe cont precum
[i istoricul tranzac]iilor.
5.2.1.3 Istoricul tranzac]iilor
n ecranul cu detaliile contului ave]i posibilitatea s`
accesa]i Istoricul ultimelor 10 tranzac]ii, func]ie care
va afi[a ultimele 10 tranzac]ii nregistrate pe contul
dumneavoastr`. Aceast` func]ionalitate este ideal`
pentru o verificare rapid` a ultimelor tranzac]ii.
Pentru o c`utare detaliat` a tranzac]iilor (n func]ie de
canalul de tranzac]ionare, tipul tranzac]iei [i un interval
de timp definit de utilizator cu pn` la maxim +/-90 zile
fa]` de data curent`), ave]i la dispozi]ie func]ia Istoricul
tranzac]iilor accesibil` din lista de conturi [i din detaliile
contului respectiv.
11
5.2.2 Efectuarea tranzac]iilor bancare prin Click 24
Banking BCR
Pe lng` detaliile personalizate despre conturi,
dumneavoastr` ve]i avea posibilitatea de a realiza [i
opera]iuni bancare din aceste conturi.
Pentru a avea acces la efectuarea tranzac]iilor prin
Internet, pa[ii pe care trebuie s` i urma]i sunt:
- Accesarea adresei www.bcr.ro
- Selecta]i butonul Conectare
- n vederea efectu`rii identific`rii dumneavoastr`,
trebuie s` introduce]i numele de utilizator care v-a
fost furnizat la achizi]ionarea serviciului [i care
este nscris n contractul ncheiat, [i codul unic OTP
generat de dispozitivul Token
- n urma identific`rii corecte, ve]i avea acces la
conturile de]inute [i activate pentru componenta
Click 24 Banking BCR
- Folosind func]ionalit`]ile puse la dispozi]ia
dumneavoastr` n aplica]ia Click 24 Banking BCR,
ve]i identifica [i contul din care dori]i s` efectua]i
tranzac]ia respectiv`
- Dup` introducerea tuturor datelor necesare pentru
ini]ierea tranzac]iei, aplica]ia Click 24 Banking BCR
v` solicit` codul unic DS generat de dispozitivul
Token (vezi pct. 4.3) n vederea autoriz`rii
tranzac]iei
- n urma efectu`rii tranzac]iei, aplica]ia va afi[a un
mesaj de confirmare
- n urma autoriz`rii cu succes, tranzac]ia
dumneavoastr` va fi procesat` n sistem.
Ulterior autoriz`rii tranzac]iei, aceasta nu poate fi
revocat`, excep]ie facnd ordinul de plat` programat:
acesta putnd fi anulat/ modificat cu minim 24 de ore
nainte de data proces`rii. Datele ce pot fi modificate
ntr-un ordin de plat` programat sunt: suma de transfer,
data de execu]ie [i detaliile de plat`.
5.2.2.1 Transferuri intrabancare n lei [i valut` (c`tre
conturi deschise la BCR)
Pentru realizarea unui transfer intrabancar (c`tre un cont
BCR), dumneavoastr` n calitate de client BCR, va trebui
s` cunoa[te]i doar num`rul de cont n format IBAN
pentru contul beneficiarului.
V` preciz`m c` pentru realizarea unui transfer bancar
va fi necesar ca cele dou` conturi ntre care se va
realiza opera]iunea bancar` s` fie deschise n aceea[i
moned`.
5.2.2.2 Transferuri interbancare n lei [i valut`, inclusiv
interna]ionale (c`tre conturi deschise la alte institu]ii
nanciare din Romnia [i str`in`tate)
Aceste transferuri se pot realiza folosind una din cele
dou` tipuri de plat` disponibile n func]ie de destina]ie/
valut`.
5.2.2.2.1 Ordine de plat` Europa.
Acest tip de plat` se folose[te pentru urm`toarele tipuri
de transferuri:
- Pl`]i c`tre toate b`ncile pe teritoriul Romniei
- Pl`]i c`tre ]`rile membre EU31 (Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elve]ia, Estonia,
Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda,
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg,
Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Ceh`, Romnia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
Pentru realizarea unui transfer bancar din contul
dumneavoastr` BCR, ntr-un cont apa]innd altei institu]ii
financiar-bancare avnd contul deschis n valuta contului
pl`titor, informa]iile necesare realiz`rii transferului vor
fi:
- IBAN; num`rul contului apar]innd beneficiarului
- Numele [i adresa beneficiarului
12
- Cod BIC/SWIFT; codul SWIFT al b`ncii beneficiarului
se poate ob]ine la adresa www.swift.com
- }ara, numele [i adresa b`ncii beneficiare; doar dac`
nu se cunoa[te codul BIC/ SWIFT al benficiarului
- Cold clearing na]ional; unele b`nci utilizeaz` aceste
tipuri de cod pentru o mai u[oar` identificare
- Suma transferat`; suma pe care dori]i s` o
transfera]i
- Detalii plat` (maxim 140 de caractere): n aceste
cmpuri se pot completa o descriere a transferului
- Caracterele permise sunt: A - Z , a - z ,
0 - 9, / - ?: ( ) . , + SPACE
- Transfer de capital [i Num`rul din Registrul Datoriei
Externe; transferul de capital ar trebui bifat doar n
situa]ia n care pl`titorul face transfer de fonduri
- Tipul de comision: automat va fi selectat tipul de
comision Pl`titor [i Beneciar [i nu poate fi modificat;
comisioanele BCR sunt n sarcina ordonatorului, iar
comisioanele b`ncilor corespondente n sarcina
beneficiarului
5.2.2.2.2 Ordine de plat` interna]ionale
Acest tip de plat` se folose[te pentru transferuri c`tre
orice banc` din lume.
Pentru realizarea unui transfer bancar din contul
dumneavoastr` BCR, ntr-un cont apar]innd altei institu]ii
financiar bancare avnd contul deschis n valuta contului
pl`titor, informa]iile necesare realiz`rii transferului vor
fi:
- Num`rul de cont n format IBAN/ Num`rul de cont
apar]innd beneficiarului
- Numele [i adresa beneficiarului
- Cod BIC/ SWIFT; codul SWIFT al b`ncii beneficiarului
se poate ob]ine prin consultarea adresei
www.swift.com
- }ara, adresa [i numele b`ncii beneficiare; doar
dac` nu se cunoa[te codul BIC/ SWIFT al b`ncii
beneficiarului
- Cod clearing na]ional; unele b`nci utilizeaz` aceste
tipuri de cod pentru o mai u[oar` identificare
- Suma transferat`; suma pe care dori]i s` o
transfera]i
- Detalii plat` (maxim 140 de caractere): n
aceste cmpuri se poate introduce o descriere a
transferului
- Caracterele permise sunt: A - Z , a - z , 0 -
9, / - ?: ( ) . , + SPACE
- Transfer de capital [i Num`rul din Registrul Datoriei
Externe; transferul de capital trebuie bifat doar n
situa]ia n care pl`titorul face transfer de fonduri
[i cunoa[te num`rul de nregistrare din registrul
Datoriei Externe
- Tipul de comision: din lista derulant` se poate alege
unul din cele dou` tipuri de comision disponibile:
- Pl`titor: toate comisioanele vor fi pl`tite de
ordonator. Astfel, n cazul n care se alege aceasta
op]iune, pe lng` comisionul pe care ordonatorul
l-ar pl`ti pentru op]iunea SHA (deci comisioanele
BCR) se mai adaug` un comision fix pentru
op]iunea OUR al c`rui rol este s` acopere prin
valoarea lui comisioanele b`ncilor corespondente
care vor fi solicitate n momentul n care tranzac]ia
va ajunge la ele
- Pl`titor [i Beneciar: comisioanele BCR sunt n
sarcina ordonatorului, iar comisioanele b`ncilor
corespondente n sarcina beneficiarului
Not`: Limita maxim` permis` pentru transferurile
intrabancare [i interbancare n lei [i n valut` efectuate
prin Click 24 Banking BCR este de 10.000 Euro/
tranzac]ie sau echivalent la data pl`]ii calculat la cursul
BNR din ziua respectiv`.
Transferurile se pot efectua doar c`tre conturi deschise
n aceea[i valut`.
5.2.2.2.3 Pl`]i interbancare n lei (n conturi la alte
b`nci)
Aceste transferuri se pot realiza folosind una din cele
dou` modalit`]i de plat` disponibile n func]ie de
destina]ie.
13
n situa]ia n care dori]i s` ini]ia]i un virament bancar
din contul BCR c`tre un cont apar]innd altei institu]ii
financiar bancare n lei, pe teritoriul Romniei, informa]iile
necesare realiz`rii transferului vor fi:
- Num`r de cont n format IBAN; num`rul contului
c`tre care dori]i s` face]i transferul
- Numele beneficiarului
- CUI/ CNP beneficiar
- Detaliile pl`]ii: n aceste cmpuri se pot completa o
descriere a pl`]ii (num`r factur`, cod abonat, etc)
- Sum`: suma pe care dori]i s` o transfera]i
5.2.2.3 Ordine de plat` programate
5.2.2.3.1 Ini]ierea ordinelor de plat` programate
Pentru a ini]ia un ordin de plat` programat va trebui s`
completa]i toate cmpurile obligatorii pentru un ordin
de plat`, n special trebuie selectat` data la care dori]i
executarea ordinului de plat` ini]iat.
Perioada maxim` de programare a unui ordin de plat`
poate fi 90 zile calendaristice.
Pot fi programate doar transferuri intrabancare n lei [i
valut`, precum [i transferuri interbancare n lei.
Va fi necesar s` v` asigura]i c` la data la care este
programat ordinul de plat` ini]iat ve]i avea disponibil`
n cont suma necesar` pentru efectuarea tranzac]iei
programate.
5.2.2.3.2 Modicarea/anularea ordinelor de plat`
programate
Noul ordin de plat` programat, poate fi vizualizat n ecranul
aflat n meniul static din stnga: List` ordine de plat`,
dup` selectarea perioadei n care a fost programat.
Informa]iile ce pot fi modificate, la un ordin de plat`
programat pentru o dat` viitoare sunt: data pl`]ii, detaliile
pl`]ii, suma ce se dore[te a fi transferat`.
5.2.2.4 Plata repetitiv` (Standing Order)
Pentru a ini]ia o plat` repetitiv` va trebui s` completa]i
toate cmpurile obligatorii pentru un ordin de plat`.
Prin Click 24 Banking BCR se pot ini]ia ordine de plat`
programate cu ciclicitate, n RON, intra [i interbancare,
indiferent dac` exist` fonduri suficiente n contul pl`titor
la momentul set`rii instruc]iunilor.
Pl`]ile repetitive se pot ini]ia din conturile curente simple
[i din conturile curente deschise pentru func]ionarea
produselor necomisionabile, precum [i din Maxicont (n
acest ultim caz ordinele de plat` programate se pot ini]ia
doar c`tre conturile proprii).
5.2.2.4.1 Creare plat` repetitiv`
Pot fi ini]iate pl`]i repetitive doar pentru transferuri
intrabancare [i interbancare n RON astfel:
- cu sau f`r` ciclicitate
- cu sum` fix` sau cu sum` dependent` de sold (cu
op]iunea de a men]ine un sold minim):
14
Not`:
Func]ionalitatea plat` repetitiv` cu ciclicitate v` ofer`
avantajul de a seta instruc]iunile de plat` o singur` dat`,
iar execu]ia va avea loc la fiecare dat` pentru care a]i
optat (ex: pute]i seta ca un ordin de plat` pentru achitarea
facturii de telefonie fix` s` se execute n fiecare lun` la
o dat` indicat` de dumneavoastr`).
Pentru ini]ierea unei pl`]i repetitive se vor completa
urm`toarele cmpuri:
- IBAN pl`titor: num`rul de cont n format IBAN
apar]innd pl`titorului
- IBAN beneficiar: num`rul de cont n format IBAN
apar]innd beneficiarului
- Nume beneficiar: numele beneficiarului pl`]ii
- Detalii plat` (maxim 140 de caractere): n
aceste cmpuri se poate completa o descriere a
transferului
Caracterele permise sunt: A - Z , a - z ,
0 - 9, / - ?: ( ) . , + SPACE
- Sum`: suma pe care dori]i s` o transfera]i, avnd
dou` op]iuni:
- suma fix`: se completeaz` n cmpul suma de
plat` suma care dori]i s` fie transferat` la data
selectat`
- suma dependent` de sold: n acest caz cmpul
suma de plat` devine inactiv. n situa]ia n
care nu completa]i niciunul din cmpurile suma
ce trebuie p`strat` [i plata minim`, la data
execu]iei se va transfera toat` suma aflat` n
soldul contului dvs. Ave]i totodat` avantajul de
a opta pentru indicarea sumei care dori]i s` fie
transferat`, prin indicarea att sumei ce trebuie
p`strat` n sold ct [i a sumei minime de plat`
- Periodicitate: \n acest cmp se stabilie[te
periodicitatea cu care se va executa plata repetitiv`.
Ave]i posibilitatea de a opta pentru intervalul de timp
dorit: zi/ lun`/ an ( ex: o dat` la 15 zile; 1 dat` pe
lun`, de 7 ori pe an)
- Dat` nceput: reprezint` prima dat` de execu]ie a
pl`]ii repetitive
- Dat` sfr[it: o ve]i completa doar cnd
dori]i executarea unei pl`]i repetitive pe o perioad`
determinat` de timp
- Pn` n momentul anul`rii: prin bifarea cmpului,
plata repetitiv` nu va avea un termen de anulare (se
poate anula oricnd dori]i, cu respectarea termenului
de minim 24 h nainte de execu]ie)
Ordinele de plat` programate cu sau f`r` ciclicitate vor
respecta limita de tranzac]ionare aplicat` serviciului Click
24 Banking BCR, respectiv 10.000 EUR n echivalent la
cursul BNR.
n cazul n care n contul pl`titor, la data programat`, nu
este disponibil` suma pentru care s-a ini]iat ordinul de
plat` programat, plata nu se va efectua.
Ordinele de plat` programate cu ciclicitate nu vor fi
disponibile [i pentru pl`]ile prin [ablon.
5.2.2.4.2 Vizualizare/ Anulare plat` repetitiv`
Noua plat` repetitiv` poate fi vizualizat` sau anulat` din
ecranul aflat n meniul static din stnga, prin accesarea
butonului: Plat` repetitiv`.
Instruc]iunile se pot anula cu o zi nainte de data
urm`toarei pl`]i doar dac` nu au caracter de recuren]`
zilnic`. Instruc]iunile care se execut` zilnic se pot anula
inclusiv n ziua pl`]ii.
Func]ionalitatea de plat` repetitiv` (standing order) va
fi disponibil` doar pentru conturile care sunt activate
pentru a fi utilizate prin Canale Alternative.
Instruc]iunile de plat` repetitiv` (Standing Order)
ini]iate prin Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale
Alternative BCR sunt disponibile pentru vizualizare
n cadrul unit`]ilor BCR, ns` anularea lor se
poate efectua doar prin una din componentele
serviciului: Alo sau Click 24 Banking BCR.
5.2.2.5 Schimburi valutare (inclusiv schimb direct ntre
valute)
- Pentru ini]ierea unui schimb valutar prin aplica]ia
Click 24 Banking BCR se va selecta Schimb Valutar
din meniul static aflat n partea stng` a ecranului
- Ecranul de introducere a datelor va solicita
urm`toarele informa]ii:
- selectarea contului Pl`titor: valuta vndut`
- selectarea contului Beneficiar: valuta cump`rat`
- valoarea tranzac]iei: n acest cmp se introduce suma
n valuta indicat` n partea dreapt` a cmpului
- detalii: implicit este afi[at textul Schimb valutar,
acesta poate fi nlocuit cu detalii privind semnifica]ia
tranzac]iei
- List` rate de schimb: va afi[a ratele de la casa de
schimb BCR pentru toate monedele cotate la BCR
15
- Afi[eaz` cota]ie: va afi[a rata de schimb [i valoarea
echivalent` a valutei cump`rate
Schimb valutar (valut` RON; RON valut`)
Pentru a cump`ra valut` din contul de RON (de exemplu
dori]i s` cump`ra]i 100 USD din contul de RON):
- Contul pl`titor: con]ine valuta care se vinde [i se va
selecta contul n RON
- Contul beneficiar: con]ine valuta care se cump`r` [i
se va selecta contul n USD
- Valoare tranzac]ie: se va introduce suma n USD pe
care dori]i s` o cump`ra]i.
Schimb valutar (valut`-valut`)
Dac` dori]i s` efectua]i o opera]iune de schimb valutar
ntre dou` valute str`ine (de exemplu, din contul EUR,
cump`ra]i 100 USD) se va selecta:
- Contul pl`titor: con]ine valuta care se vinde [i se va
selecta contul n EUR
- Contul beneficiar: con]ine valuta care se cump`r` [i
se va selecta contul n USD
- Valoare tranzac]ie: se va introduce suma n USD pe
care dori]i s` o ob]ine]i (n cazul de fa]` 100 USD).
Dac` informa]iile sunt corecte selecta]i butonul OK ,
n urm`toarea pagin` genera]i [i apoi introduce]i codul
Token [i pentru finalizarea tranzac]iei selecta]i butonul
TRIMITE.
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate
de dispozitivul Token:
ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire
tasta]i codul PIN
pe ecranul dispozitivului, n urma afi[`rii mesajului
APPLI , selecta]i tasta 3
n primul cmp introduce]i suma pe care dori]i s`
o tranzac]iona]i (cea introdus` n ecranul valoare
tranzac]ie din aplica]ia Click 24 Banking BCR) f`r`
virgul` (ex: 125,15 n dispozitivul Token se introduce
12515) [i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire
n cel de-al doilea cmp introduce]i ultimele
4 cifre ale IBAN-ului beneficiar. Dac` IBAN-
ul are ultimele 4 caractere alfanumerice - ex:
RO45RNCBXXXXXXXXXXXX0005- ve]i introduce 0005
[i ap`sa]i lung pe tasta de pornire/ oprire . Codul
generat va fi introdus n cmpul specific semn`turii
digitale. Astfel tranzac]ia va fi autentificat`.
n cazul n care dori]i s` modifica]i informa]iile accesa]i
butonul CORECTEAZ~, ce determin` revenirea n pagina
de introducere a datelor.
5.2.2.6 Deschidere cont curent
Prin Click 24 Banking BCR se pot deschide conturi
curente n monedele cotate la BCR. Conturile curente pot
fi deschise pentru orice valut` n care titularul serviciului
nu mai de]ine deja un cont curent, fie activat sau nu
pentru a fi disponibil prin Canale Alternative.
Pentru deschiderea unui cont curent n valutele cotate la
BCR va trebui s`:
Selecta]i din meniul static din partea stng` a
ecranului zona Cump`r` produse
Selecta]i linkul Deschidere cont curent
Selecta]i din lista derulant` valuta noului cont
curent
Dac` informa]iile sunt corecte selecta]i butonul OK. n
urm`toarea pagin` genera]i [i apoi introduce]i codul
Token iar pentru finalizarea tranzac]iei selecta]i butonul
CONTINU~.
n cazul n care dori]i s` modifica]i informa]iile accesa]i
butonul CORECTEAZ~, naintea autoriz`rii tranzac]iei, ce
determin` revenirea n pagina de introducere a datelor.
Modalitatea de ob]inere a codurilor unice DS generate
de dispozitivul Token:
Ap`sa]i pe tasta de pornire/ oprire
Tasta]i codul PIN
Pe ecranul dispozitivului, n urma afi[`rii mesajului
APPLI , selecta]i tasta 3
Pe ecran apare cifra 1 introduce]i suma tranzac]iei
prin Click 24 Banking BCR, suma care este afi[at`
n cmpul Sold ini]ial [i are ntotdeauna valoarea 0
(ex: 0,00 n dispozitivul Token se va introduce 0)
Ap`sa]i lung tasta
16
Pe ecran apare cifra 2 - introduce]i datele din cmpul
Dobnda ini]ial` la deschidere prin Click 24 Banking
BCR, care are ntotdeauna valoarea 0 (ex: 0,00 n
dispozitivul Token se va introduce 0)
Ap`sa]i lung tasta
Dispozitivul Token va genera codul unic DS
Codul generat va fi introdus n cmpul specific
semn`turii digitale. Astfel tranzac]ia va fi
autentificat`.
Noul cont curent deschis prin Click 24 Banking BCR, va
fi afi[at imediat n lista de conturi [i va fi disponibil
pentru utilizare.
Dobnda ini]ial` la deschiderea unui nou cont curent
acordat` de banc` este 0,00% deoarece soldul ini]ial
este 0,00. La momentul primei aliment`ri a contului
curent dobnda se va modifica conform tarifului standard
de comisioane practicat de BCR.
5.2.2.7 Ata[are card de debit
Prin Click 24 Banking BCR se pot ata[a carduri de debit
la conturi curente deschide la BCR n valutele RON, EUR
[i USD.
Cardurile ce pot fi ata[ate sunt: BCR Maestro, BCR Visa
Electron, BCR Visa Clasic n RON, BCR Visa Interna]ional
n EUR, BCR Visa Interna]ional n USD.
Pentru ata[area unui card de debit va trebui s`:
Selecta]i din meniul static din partea stng` a
ecranului linkul Ata[eaz` card de debit
Selecta]i din lista derulant` contul curent pentru
care dori]i ata[area unui card de debit
Selecta]i din lista derulant` tipul cardului pentru care
opta]i, precum [i jude]ul/ unitatea unde dori]i s` fie
expediat cardul de debit
Dup` autorizarea tranzac]iei cu DS, aplica]ia Click 24
Banking BCR afi[eaz` confirmarea prelu`rii cererii de
ata[are card de debit precum [i perioada dup` care va
fi disponibil la unitatea dorit`.
Aplica]ia Click 24 Banking BCR afi[eaz` dou` statusuri
ale cererii depuse:
statusul Cerere depus` [i
statusul Card trimis spre generare
Aceste statusuri vor fi vizibile prin accesarea contului
curent pentru care a fost depus` cererea de ata[are
card de debit [i a linkului Stare solicitare card debit.
5.2.2.8 Constituire de Depozite/Conturi de Economii
[i cump`rare de Certicate de Depozit cu Discount
(CDD)
Prin Click 24 Banking BCR se pot constitui/cump`ra
Depozite la Termen, Conturi de Economii [i Certificate de
Depozit cu Discount.
Pentru deschiderea unui cont va trebui s`:
Selecta]i din meniul static din partea stng` a
ecranului zona Cump`r` produse
Selecta]i linkul Constituire Depozite la Termen/
Deschidere Cont de Economii/ Cump`rare CDD
Pentru a constitui un Depozit la Temen trebuie specificate
urm`toarele detalii:
- Cont debitor
- Tipul depozitului
- Tipul dobnzii
- Suma
- Cu/F`r` prelungire automat` (Contul de virament
principal)
- Cu/F`r` dobnd` capitalizat` (Contul de virare a
dobnzii)
Pentru a constitui un Cont de Economii (Maxicont)
trebuie specificate urm`toarele detalii:
- Cont debitor
- Suma depozitat`
- Contul de virament principal
- Cu/ F`r` dobnd` capitalizat` (Contul de virare a
dobnzii)
17
Pentru a cump`ra Certicate de Depozit cu Discount
trebuie specificate urm`toarele detalii:
- Cont debitor
- Num`r de CDD
- Dat` maturitate
- Cont virament la scaden]`
5.2.2.9 Alimentare depozite
Pentru a alimenta un Depozit la Termen trebuie
specificate urm`toarele detalii:
- Contul debitor
- Suma depozitat`
- Detalii tranzac]ie
Pentru a alimenta un Cont de Economii (Maxicont) se
va folosi alimentarea prin ordin de plat` dintr-un cont
curent, sau din alt Cont de Economii (Maxicont). Pentru
alimentare se vor specifica urm`toarele detalii:
- Cont debitor
- Detalii plat`
- Sum` depozitat`
- Dat` execu]ie
5.2.2.10 Lichidare de depozite
Lichidarea de depozite este posibil` pentru urm`toarele
produse:
Depozit la Termen
Cont de Economii
Certificat de depozit cu discount
Pentru a lichida un Depozit la Termen trebuie specificat
urm`torul detaliu:
- Cont pentru virament
Pentru a lichida un Cont de Economii trebuie specificat
urm`torul detaliu:
- Cont pentru virament
Pentru a vinde Certicate de Depozit cu Discount trebuie
specificate urm`toarele detalii:
- Cont r`scump`rare
- Num`r certificate de vndut
n momentul lichid`rii unui depozit/ cont de economii, v`
rug`m s` consulta]i Termenii [i Condi]iile contractului.
n cazul vnz`rii certificatelor de depozit cu discount
valoarea acestora poate fi ob]inut` ap`snd butonul
Vizualizeaz` valoarea de vnzare.
18
5.2.3 List` ordine de plat`
Vizualizarea ordinelor de plat` programate sau procesate
prin intermediul Click 24 Banking BCR [i Alo 24 Banking
BCR se face prin accesarea cmpului List` ordine de
plat` din meniul static din stnga. C`utarea se face pe
o perioad` de +/- 90 zile.
Rezultatele g`site sunt dispuse sub form` de list` cu
starea lor n momentul c`utarii.
Op]iunile aferente fiec`rui OP sunt dispuse n partea
dreapt` a acestuia:
A. Ordine de plat` programate:
Vizualizare detalii
Tip`rire/Salvare (indiferent de starea ordinului de
plat`)
Modificare
Anulare
B. Ordine de plat` procesate:
Vizualizare detalii
Tip`rire/Salvare (indiferent de starea ordinului de
plat`)
C. Stare Ordin de Plat`:
n a[teptare instruc]iunea de plat` a fost
nregistrat` n eviden]ele BCR [i este n curs de
procesare.
Executat tranzac]ia a fost executat`
Anulat tranzac]ia a fost anulat`

D. Canalul de tranzac]ionare: n list` ordine de plat`
se vor afi[a doar tranzac]iile efectuate prin:
IB Internet Banking
PB Phone Banking
5.2.4 {abloane
Pentru a facilita efectuarea pl`]ilor ave]i op]iunea de a
folosi [abloane. Pentru a vizualiza [abloanele existente
sau a crea unul nou, trebuie s` accesa]i n meniul static
din stnga ecranului op]iunea {abloane [i s` selecta]i
tipul de [ablon.
a. Creare [ablon Romnia
Crearea [ablonului se face pe baz` de IBAN beneficiar.
Ulterior introducerii unui IBAN beneficiar, trebuie s`
introduce]i informa]iile specifice pentru creare de
[ablon:
Pentru plat` intrabancar`:
- Denumire [ablon
- Detalii plat`
- Sum`
Pentru plat` interbancar`:
- Denumire [ablon
- Nume beneficiar
- CUI/CNP beneficiar
*
- Detalii plat`
- Sum`
Opera]iunea se salveaz` f`r` semn`tur` digital`. Aceasta
va fi solicitat` n momentul efectu`rii tranzac]iei.
b. Creare [ablon Europa
Acest tip de [ablon se folose[te pentru urm`toarele
tipuri de transferuri:
- Pl`]i c`tre toate b`ncile pe teritoriul Romniei n
Euro
- Pl`]i c`tre ]`rile membre EU31 n Euro
*op]ional
19
AUSTRIA LITUANIA
BELGIA LUXEMBURG
BULGARIA MALTA
CIPRRU MAREA BRITANIE
DANEMARCA NORVEGIA
ELVE}IA OLANDA
ESTONIA POLONIA
FINLANDA PORTUGALIA
FRAN}A REPUBLICA CEH~
GERMANIA ROMNIA
GRECIA SLOVACIA
ISLANDA SLOVENIA
IRLANDA SPANIA
ITALIA SUEDIA
LETONIA UNGARIA
LIECHTENSTEIN
Trebuie s` introduce]i informa]iile specifice pentru
creare de [ablon:
Denumire [ablon
IBAN beneficiar
Nume beneficiar
Adres` beneficiar
Banc` beneficiar
Detalii plat`
Sum`
Detalii comisioane: Tipul de comision; automat va
fi selectat tipul de comision Pl`titor [i Beneficiar;
comisioanele BCR sunt n sarcina ordonatorului,
iar comisioanele b`ncilor corespondente n sarcina
beneficiarului.
c. Creare [ablon Interna]ional
Acest tip de [ablon se folose[te pentru transferuri c`tre
orice banc` din lume.
Trebuie s` introduce]i informa]iile specifice pentru
creare de [ablon:
Denumire [ablon
IBAN beneficiar
Nume beneficiar
Adres` beneficiar
Banc` beneficiar
Detalii plat`
Sum`: poate fi n orice valut`
Detalii comisioane: din lista derulant` se poate
alege unul din cele trei tipuri de comision
disponibile: Beneficiar, Pl`titor, Pl`titor [i
Beneficiar
d. List` [abloane
Pentru a vizualiza [abloanele deja create, trebuie s`
apela]i n meniul static din stnga, op]iunea {abloane
Toate [abloanele sunt dispuse sub form` de list`, iar
ac]iunile aferente fiec`rui [ablon sunt afi[ate n dreapta
fiec`ruia.
Ac]iuni specifice:
Detalii = permite vizualizarea detalilor [ablonului
Modific` = permite modificarea unor cmpuri precum
Denumire [ablon, Detalii plat` [i Sum`
{terge = {terge [ablonul
5.2.5 Mesaje
5.2.5.1 Mesaje trimise de BCR c`tre clien]i
Mesageria securizat` cu banca este o func]ionalitate ce
va ofer` posibilitatea de a vizualiza mesajele trimise de
BCR:
20
Mesajele transmise de banc` sunt de trei tipuri [i
anume:
Mesaj Informativ/Marketing reprezint` tipul
de mesaj care are caracter informativ astfel nct
dumneavoastr` l ve]i putea citi ulterior conect`rii n
aplica]ia Click 24 Banking BCR
Mesaj Vot reprezint` tipul de mesaj prin care
dumneavoastr` ave]i posibilitatea de a v` exprima
op]iunea cu privire la diferite subiecte n interesul
dumneavoastr`
Mesaj Notic`ri Contract reprezint` tipul de
mesaj cu caracter obligatoriu prin care ve]i fi notificat
cu privire la aspecte contractuale [i legale n rela]ia
dumneavoastr` cu BCR. Ve]i avea posibilitatea de a
v` exprima op]iunea naintea momentului conect`rii n
aplica]ia Click 24 Banking BCR. Selectnd Am citit [i
sunt de acord accesul dumneavoastr` n aplica]ia Click
24 Banking BCR va fi permis, n timp ce prin selectarea
op]iunii Deconectare v` exprima]i dezacordul cu privire
la notificarea citit` urmnd ca accesul la aplica]ia Click
24 Banking BCR s` fie restric]ionat
5.2.5.2 Mesaje trimise de clien]i c`tre BCR
a. List` mesaje:
Mesajele trimise pot fi vizualizate apelnd n meniul
static din stnga, op]iunea Mesaje. Mesajele sunt
dispuse sub form` de list`.
b. Creare mesaje:
Pentru a crea un mesaj trebuie s` apela]i n meniul static
din stnga, op]iunea Creare mesaj.
Motivul [i Subiectul mesajului sunt predefinite n dou`
liste derulante. n func]ie de preferin]ele dumneavoastr`
ave]i posibilitatea de a selecta metoda prin care dori]i
s` fi]i contactat.
Aplica]ia v` permite ata[area documentelor, fiind alocat`
o dimensiune de maxim 1MB.
Urm`toarele tipuri de documente nu sunt permise pentru
ata[area documentelor prin op]iuneaMesaje:
.ade,.adp,.asd,.bas,.vdx,.msc,.msi,.bat,.ceo,.cgi,
.chm,.cmd,.cpl,.eml,.exe,.hlp,.hta,.inf,.ins,.isp,.jar,.js,
.jse,.ink,.msp,.mst,.nsc,.ocx,.pcd,.pif,.pl,.reg,.scr,.sct,
.shb,.shs,.swf,.url,.vb,.vbe,.vbs,.wsc,.wsh.
5.2.6 Contul meu de internet banking (Favorite)
Ave]i op]iunea de a defini anumite set`ri pentru contul
Click 24 Banking BCR apelnd op]iunea Contul meu de
internet banking (Favorite) n meniul static din stnga
dup` cum urmeaz`:
- {tergere pagini favorite
- Redenumire pagini favorite
- Schimbarea limbii folosite
- Setarea num`rului de zile dup` care mesajele
sunt [terse automat
- Afi[eaz` sold disponibil n confirm`rile de
plat`; ave]i posibilitatea de opta ntre a afi[a
sau nu soldul disponibil din contul din care s-a
efectuat plata, atunci cnd primi]i confirmarea
efectu`rii ordinului de plat` ct [i atunci cnd
selecta]i tip`rirea/ vizualizarea unei tranzac]ii n
lista Ordinelor de Plat`
5.2.6.1 Administrare conturi
Ave]i posibilitatea de a dezactiva pentru vizualizare
oricare dintre conturile activate pentru Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR (Click
24 Banking BCR [i Alo 24 Banking BCR): cont curent,
depozite sau credite, prin accesarea linkului din meniul
static din partea stng` a ecranului zona Contul meu
de internet banking (Favorite) prin selectarea linkului
Administrare conturi
21
Aceast` opera]iune nu afecteaz` utilizarea contului prin
unit`]ile BCR.
Ca urmare a dezactiv`rii contului dumnevoastr` prin
intermediul unui canal, Click 24 Banking BCR sau Alo
24 Banking BCR, acesta nu va putea fi vizualizat nici prin
cel`lalt canal al serviciului (de ex: Dac` dezactiva]i un
cont prin intermediul Alo 24 Banking BCR nu l ve]i putea
vizualiza nici prin Click 24 Banking BCR).
Reactivarea contului pentru utilizare prin Click [i Alo 24
Banking BCR se va face doar la unit`]ile BCR.
5.2.7 Favorite
Paginile favorite pot fi setate pentru orice pagin` care
poart` semnul de Favorite.
Pentru a finaliza crearea de pagin` favorit`, utilizatorul
trebuie s` introduc` un nume de pagin`.
Ulterior salv`rii paginii favorite, aceasta poate fi accesat`
rapid apelnd op]iunea Favorite din meniul static din
stnga.
6. Suport Tehnic BCR
n vederea acces`rii [i utiliz`rii cu succes a Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR, Banca
va pune la dispozi]ie suportul tehnic, disponibil 24/24 prin telefon [i prin email. De asemenea, pute]i beneficia de
suport n utilizarea serviciului [i adresndu-v` oric`rei unit`]i teritoriale BCR, dup` cum este prezentat n cele ce
urmeaz`.

Serviciul Suport Tehnic BCR poate fi contactat prin telefon sau prin email.
Telefon (conform structurii IVR, tasta 5):
0801.0801.227, apelabil din re]eaua de telefonie fix` Romtelecom, taxabil la tarif local indiferent de locul din
]ar` de unde este apelat
*0801.227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone EasyDial
(004)021 407 42 00 apelabil din orice re]ea [i din str`in`tate
Email: suport.direct@bcr.ro
Astfel, accesnd telefonic serviciul Suport Tehnic BCR, dumneavoastr` ve]i beneficia de:
a Deblocarea dispozitivului Token
b. Sincronizarea dispozitivului Token
c. Deblocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR - n urma bloc`rii contului
de utilizator pentru introducerea eronat`, de trei ori consecutiv, a codului unic OTP/DS generat de Token
d. Blocarea accesului la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR pe motive de securitate
furt/ pierdere dispozitiv, situa]ii de fraud` etc.
e. Suport tehnic general
suport la identificare [i accesare - Alo 24 Banking BCR & Click 24 Banking BCR
suport utilizare aplica]ie (meniu aplica]ie, detalii conturi-cmpuri afi[ate) Click 24 Banking BCR
suport efectuare opera]iuni Alo 24 Banking BCR & Click 24 Banking BCR
Totodat`, suportul tehnic general n leg`tur` cu utilizarea Serviciului de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR (att Alo 24 Banking BCR ct [i Click 24 Banking BCR) v` este pus la dispozi]ie [i prin email, contactnd
Serviciul Suport Tehnic BCR la adresa specificat` mai sus.
22

Suportul tehnic general privind utilizarea componentei Click 24 Banking BCR sunt disponibile doar la serviciul
Suport Tehnic BCR.
V` men]ion`m c` opera]iunile cu impact asupra contului dumnevoastr` de utilizator care intr` n domeniul de
interven]ie pentru serviciul Suport Tehnic BCR (opera]iunile enumerate anterior, a-d) se pot realiza doar telefonic.
De asemenea, aceste opera]iuni pot fi efectuate [i la sediul oric`rei unit`]i BCR de c`tre un consilier BCR.
n ambele situa]ii vi se va solicita r`spunsul la ntrebarea secret` stabilit` de dumneavoastr` n momentul semn`rii
Cererii-contract de acces la Serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative BCR.
n cazul n care accesul la serviciul de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative este blocat pe motive de
securitate (punctul d), deblocarea contului dumneavoastr` de utilizator se va putea efectua doar la sediul unei
unit`]i BCR.
7. Anex` - Func]ionalit`]i disponibile pentru Serviciul de opera]iuni prin Canale Alternative BCR
1. Informa]ii personalizate
Tip Produs Informa]ii disponibile
Alo 24 Banking
BCR
Click 24
Banking
BCR
Conturi curente cu/ f`r` card de
debit ata[at
Tipul contului curent
Unitatea BCR la care s-a deschis contul
Data deschiderii contului
Soldul disponibil
Dobnda curent` (debit [i credit) ca procent
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile)
Vizualizarea sumelor blocate
Vizualizarea ordinelor de plat` programate
Statusul ordinelor de plat` programate
Tipul descoperitului de cont/ Valoarea
acordat` [i valoarea utilizat` a descoperitului
de cont/ Valoarea descoperitului de cont
disponibil

Persoane mputernicite
Num`rul cardurilor ata[ate
Utilizatori de card autoriza]i
Cont de comisionare pentru Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR

Comisioane restante
Data activ`rii contului n canale alternative
Cont de economii Maxicont
Soldul disponibil
Num`rul de cont n format IBAN
Tipul contului curent (cont de economii)
Unitatea BCR la care s-a deschis contul
Data deschiderii contului
Dobnda curent`
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile)
Vizualizarea ordinelor de plat` programate
Statusul ordinelor de plat` programate
Persoane mputernicite
Data activ`rii contului n canale alternative
23
Tip Produs Informa]ii disponibile
Alo 24 Banking
BCR
Click 24
Banking
BCR
Depozite la termen
Numele depozitului

Tipul depozitului

Num`rul de cont

Soldul contului

Unitatea BCR de care apar]ine depozitul

Data constiturii depozitului

Modalitatea de plat` a dobnzii

Dobnda curent`

Perioada de constituire a depozitului

Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile)

Istoricul aliment`rilor

Persoane mputernicite

Data constituirii

Data scaden]ei

Data activ`rii contului n canale alternative

Certificate de depozit cu discount
Num`rul contului
Unitatea BCR de care apar]ine CDD
Data constituirii CDD
Soldul contului
Num`rul cdd-urilor achizi]ionate
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile)
Persoane mputernicite
Data scaden]ei
Valoare nominal`
Valoarea de achizi]ie
Valoarea de r`scump`rare la data curent`
Contul de rambursare
Data activ`rii contului n canale alternative
Credite contractate
Numele creditului
Tipul creditului
Num`rul de cont de credit
Istoricul tranzac]iilor (ultimele 90 zile)
Copl`titori
Moneda de acordare a creditului
Num`rul de cont n format IBAN al contului de
rambursare

Valoarea total` a creditului
Soldul creditului
Dobnda curent`
Data contract`rii creditului
Unitatea BCR care a acordat creditul
Durata creditului
Rata lunar` de plat`
Data ultimei scaden]e
Data lunar` a scaden]ei
Suma total` a restan]elor
ntrzierea maxim` (ca perioad`)
Data activ`rii creditului n canale alternative
Cont utilizator
Dezactivare conturi pentru vizualizarea acestora prin
Canale Alternative

Primire mesaje generale de la banc` cu op]iune de
r`spuns

24
2. Tranzac]ii bancare:
Tip Produs Func]ionalit`]i
Alo 24
Banking
BCR
Click 24
Banking
BCR
Pentru conturile curente cu/
f`r` card de debit ata[at
Deschidere cont curent (n valuta n care clientul nu de]ine cont
curent)

Transferuri intra/ interbancare n lei [i valut`, inclusiv
interna]ionale (ntre conturi deschise n aceea[i moned`)

Ini]ierea transferurilor programate intrabancare (lei [i valut`) [i
interbancare n lei pentru o dat` viitoare (cu/ f`r` ciclicitate).
Transferurile programate se ini]iaz` ntre conturi deschise n
aceea[i moned`.

Modificarea transferurilor programate pentru o dat` viitoare
Anularea transferurilor programate pentru o dat` viitoare
Schimb valutar ntre conturile aceluia[i client
Ata[are card de debit la contul curent
Setare instruc]iuni plat` repetitiv`
Pentru contul de economii -
Maxicont
(doar tranzac]ii c`tre
conturile aceluia[i client)
Transferuri intrabancare (lei) doar n conturile proprii
Transferuri intrabancare (n valut` - aceea[i moned`) - doar n
conturile proprii

Ini]ierea transferurilor programate pentru o dat` viitoare (cu/
f`r` ciclicitate) doar n conturile proprii

Modificarea transferurilor programate pentru o dat` viitoare
Anularea transferurilor programate pentru o dat` viitoare
Deschiderea conturilor de economii
nchiderea conturilor de economii
Alimentarea conturilor de economii
Pentru depozitele la termen
Deschidere depozit
Alimentare depozit
nchidere depozit (nainte de data scaden]ei)
Pentru certificate de depozit
cu discount
Cump`rare CDD
R`scump`rare CDD
25