Sunteți pe pagina 1din 1

NOTA DE INREGISTRARE

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara: Sectorul 2
Numarul din Registrul General de Intrare:
Data
Termen de
Obiectul cererii: Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale
Nr. anexe:
Deponent: POPESCU FLORENTINA
Solicitant: BARSAN ILIE
Imobil:
CF: ~.~
CAD: ~.~
TOPO: ~.~
UAT: Bucuresti Sectorul 2
Localitatea: Bucuresti Sectorul 2
Servicii solicitate:
Numar provizoriu: 20141257550B
IE: ~
Nr. Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor Valoarea
Receptie si infiintare carte funciara 1 120
TOTAL
Taxa Urgenta
VALOARE TOTALA
120
0
120
Nr. Crt. Tip document Valoarea
Total: 0
Seria/Nr. Data
Documente de plata:
Referent Relatii Cu Publicul
Nr. Crt. Tip document Emitent
act notarial 1 BNPA TATOMIR 01 16.01.2009
Numar Data
Acte:
Descriere