Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnata Mitu Monica Oana, angajata a frimei S.C. Trans Gas Grup S.R.L., in
functia de contabil, va rog a binevoi ami aproba revenirea din concediul de crestere copil
pana la ! ani, incepand cu data de "#.$%.!$$&.
'a multumesc.
(lui director al S.C. Trans Gas Grup S.R.L.