Sunteți pe pagina 1din 20

6.

Insuficienta respiratorie
GRUPA SPECIALITATILOR MEDICALE
Tema:
6. Insuficienta respiratorie
Bibliografie:
1. Harrison - Principii de medicina interna, editia 14, editura Teora 2001 sau 2003
(99 intrebari)
od intrebare: M106001
Ventilatia mecanica prelungita in SDRA prei!pune la"
A# pneumonie nosocomiala
$# fistula bronhopulmonara
C# anemie microangiopatica
D# CID
E# nici una dintre ele
Raspuns corect: A% $% D
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M10600&
Pr'gn'!ticul pr'!t in SDRA !e c'elea(a cu aparitia un'ra intre urmat'arele"
A# fibroza pulmonara
$# hipertensiune pulmonara reversibila
C# insuficienta multipla de organ
D# PaO26! mm"g
E# #iciuna dintre ele
Raspuns corect: A% C
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M10600)
Care intre urmat'rele a*ectiuni e!te re!tricti+,parenc-imat'a!a"
A# bronsiectazie
$# sarcoidoza
C# obezitate
D# spondilita anchilopoietica
E# miastenia gravis
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1##$
od intrebare: M10600.
Principalele mecani!me ale -ip'/emiei !unt% cu ' e/ceptie"
A# $caderea PO2 inspirat
$# hipoventilatia
C# $untul
D# %ronsita acuta
E# Dereglarea raportului &'(
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1#!2
od intrebare: M106000
1ip'/emia p'ate *i urmarea un'r !unturi arteri',+en'a!e printr,' an'malie cum ar *i"
A# Rendu)Osler
$# Ciroza hepatica
C# Coarctatie de aorta
D# Canal arterial
1
6. Insuficienta respiratorie
E# *trezie de artera pulmonara
Raspuns corect: A% $
Pagina din bibliografie: 1#!3
od intrebare: M106006
Sinr'mul e -iper+entilatie p'ate *i inu! e"
A# I+C*
$# salicilati
C# derivati metil,antinici
D# agonisti -)adrenergici
E# progesteron
Raspuns corect: $% C% D% E
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M106002
Unul intre urmat'rii parametri e!te !emn e in!u*icienta re!pirat'rie acuta la un pacient cu
'3!tructie cr'nica a cail'r re!pirat'rii"
A# PaO2 .! mm"g
$# PaCO2 /! mm"g
C# $caderea PaO2 cu 0!)0/ mm"g
D# Cresterea PaCO2 cu /)0! mm"g
E# nici unul
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M106004
Urmat'arele e+entualitati p't precipita in!u*icienta re!pirat'rie acuta la $POC in a*ara e"
A# Pneumonia
$# emfizem pulmonar
C# 1rombembolism pulmonar
D# I&$
E# Pneumotora,
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M106005
In tratamentul in!u*icientei re!pirat'rii acute% cre!tera la inceput e 6lO& !e rec'mana !a *ie"
A# !23!
$# !24/
C# !225
D# !226
E# !223
Raspuns corect: E
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M106010
C'mplicatiile ce p't apare in cur!ul tratamentului in!u*icientei re!pirat'rii acute !unt"
A# +mbolia pulmonara
$# *ritmii cardiace
C# %ronsita acuta
D# I&$
E# "D$
2
6. Insuficienta respiratorie
Raspuns corect: A% $% E
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M106011
In timpul '/igen'terapiei% relatia +entilatie,per*u(ie !e m'i*ica prin"
A# deschiderea sunturilor arteriovenoase
$# foramen ovale patent
C# disparitia vasoconstrictiei arteriale pulmonare
D# decompensarea cardiaca
E# emfizem subcutanat
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M10601&
6a(a acuta e/uati+a a !inr'mului e etre!a re!pirat'rie acuta !e caracteri(ea(a prin
m'i*icarea urmat'arel'r celule"
A# epiteliale
$# endoteliale
C# fibroblaste
D# cuboidale tip II
E# limfocite
Raspuns corect: A% $
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M10601)
Gluc'c'rtic'i(ii !unt 3ene*ici la cei cu SDRA in"
A# traumatism
$# aspiratie
C# meningococemia copilului
D# hipertransfuzie
E# pneumonia cu Pneumoc6stis carinii
Raspuns corect: C% E
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M&0601.
Elementul pat'gn'm'nic al -ip'+entilatiei al+e'lare c'n!ta in cre!terea PCO& al+e'lar !i a PCO&
arteriala# Intre c'n!ecintele ace!t'r m'i*icari !e numara"
A# *cidoza respiratorie
$# $caderea bicarbonatului plasmatic
C# Cresterea bicarbonatului plasmatic
D# &asodilatatie pulmonara
E# &asoconstrictie pulmonara cu eventuala hipertensiune arteriala pulmonara
Raspuns corect: A% C% E
Pagina din bibliografie: 1!2"
od intrebare: M&06010
In -ip'+entilatia al+e'lara% alterarea ga(el'r in !ingele arterial !e ampli*ica"
A# In conditii de polipnee
$# In timpul diminetii
C# Prin administrare de o,igen
D# In timpul somnului
E# Postprandial
3
6. Insuficienta respiratorie
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!2"-$
od intrebare: M&06016
Pacientii cu in!u*icienta re!pirat'rie prin -ip'+entilatie al+e'lara !ecunara a*ectarii !i!temului e
c'ntr'l al re!piratiei"
A# Pot hiperventila voluntar
$# #u pot genera volume si debite normale la spirometria de rutina
C# Prezinta rezistente si complianta respiratorie alterate
D# Prezinta diferenta PO2 alveolo)arteriala normala
E# *u o diferenta PO2 alveolo)arteriala mare
Raspuns corect: A% D
Pagina din bibliografie: 1!2$
od intrebare: M&06012
In tratamentul in!u*icientei re!pirat'rii prin -ip'+entilatie al+e'lara% amini!trarea e '/igen
pr'uce"
A# *meliorarea hipo,emiei
$# Corectarea policitemiei
C# Corectarea retentiei CO2
D# *meliorarea simptomelor neurologice legate de hipercapnie
E# $caderea hipertensiunii pulmonare
Raspuns corect: A% $% E
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M&06014
1ip'+entilatia al+e'lara in a*ectiunile re!tricti+e ale peretelui t'racic p'ate *i c'ntr'lata e*icient
prin"
A# 1raheostomie simpla
$# *ntibioterapie
C# +,ercitii de respiratie
D# +fort fizic controlat
E# &entilatie nocturna cu presiune intermitent pozitiva pe masca nazala sau traheostoma
Raspuns corect: E
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M&06015
In!u*icienta re!pirat'rie in a*ectiunile re!pirat'rii neur',mu!culare !e caracteri(ea(a prin"
A# "ipoventilatie alveolara cronica2 in absenta afectarii diafragmului
$# "ipoventilatie alveolara cronica2 de obicei in prezenta afectarii severe a activitatii diafragmului
C# Ortopnee si miscare parado,ala a diafragmului in cazul hipotoniei bilaterale a diafragmului
D# +,acerbarea raspunsului +78 ale diafragmului la stimularea transcutanata a nervului frenic
E# Reducerea raspunsului +78 ale diafragmului la stimularea transcutanata a nervului frenic
Raspuns corect: $% C% E
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M&060&0
Sinr'mul '3e(itate,-ip'+entilatie !e caracteri(ea(a printr,un ta3l'u e in!u*icienta re!pirat'rie
in care !e c'n!tata"
A# Cresterea compliantei peretelui toracic
$# $caderea compliantei peretelui toracic
C# Cresterea capacitatii functionale reziduale
4
6. Insuficienta respiratorie
D# $caderea diferentei PO2 alveolo)arteriale
E# "iperventilatia bazelor pulmonare
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M&060&1
Diagn'!ticul in!u*icientei re!pirat'rii acute la pacientii cu '3!tructie cr'nica a cail'r re!pirat'rii
!e !ta3ile!te pe 3a(a urmat'arel'r criterii"
A# Prezenta cianozei
$# $caderea PaO22 indiferent de nivelul acesteia
C# $caderea PaCO2
D# $caderea PaO2 cu cel putin 0!)0/ mm"g
E# "ipercapnie asociata cu p" mai mic de .24!
Raspuns corect: D% E
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M&060&&
Intre *act'rii precipitanti ai in!u*icientei re!pirat'rii acute la pacientii cu 3'li '3!tructi+e
pulm'nare cr'nice !e numara"
A# Insuficienta cardiaca
$# +,acerbarea infectiei bronsice
C# *dministrarea de sedative sau narcotice
D# *dministrarea de bronhodilatatoare
E# +pisoade de poluare intensa a atmosferei
Raspuns corect: $% C% E
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M&060&)
In cur!ul terapiei in!u*icientei re!pirat'rii acute la pacientii cu $PCO% '/igen'terapia p'ate
c'nuce la cre!terea PaCO& prin"
A# Disparitia stimulului hipo,ic al ventilatiei
$# Cresterea frecventei ventilatorii
C# *lterarea schimburilor gazoase la nivel alveolar
D# 7odificarea relatiei ventilatie)perfuzie
E# Cresterea ventilatiei ineficiente
Raspuns corect: A% D% E
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M&060&.
Cre!terea +entilatiei ine*iciente
A# *gonisti beta2)adrenergici
$# *nticolinergice pe cale inhalatorie
C# *ntibiotice 9in prezenta infectiei dovedite:
D# 1eofilina
E# O,igen
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M&060&0
Cea mai *rec+enta aritmie cariaca ce p'ate c'mplica tratamentul in!u*icientei re!pirat'rii acute
in $PCO e!te"
A# +,trasistolia ventriculara
5
6. Insuficienta respiratorie
$# 1ahicardia supraventriculara multifocala
C# 1ahicardia ventriculara
D# ;ibrilatia atriala
E# %locul atrioventricular gr. II
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M&060&6
Di!*unctia +entilat'rie e tip '3!tructi+ !e caracteri(e(a prin"
A# CP1 normala sau crescuta
$# Cresterea volumului rezidual
C# $caderea raportului &R'CP1
D# Cresterea raportului &R'CP1
E# $caderea capacitatii vitale
Raspuns corect: A% $% D% E
Pagina din bibliografie: 1##"
od intrebare: M&060&2
Capacitatea e i*u(iune 7DPCO8 !cae in urmat'arele
A# %oli ale interstitiului pulmonar
$# Insuficienta cardiaca congestiva
C# $indrom 8oodpasture
D# +mfizem pulmonar
E# %oli vasculare pulmonare
Raspuns corect: A% D% E
Pagina din bibliografie: 1#!3
od intrebare: M&060&4
1ip'/emia care p'ate aparea in 3'lile in!'tite e in!u*icienta re!pirat'rie pr'uce"
A# $caderea rezistentelor vasculare pulmonare
$# &asodilatatie arteriala pulmonara
C# &asoconstrictie arteriala pulmonara
D# Cresterea rezistentelor vasculare pulmonare
E# "ipertensiune arteriala pulmonara
Raspuns corect: C% D% E
Pagina din bibliografie: 1#!0
od intrebare: M&060&5
Pneum't'ra/ul c'mpre!i+ e!te *'rma in care"
A# in interiorul spatiului pleural presiunea este pozitiva pe durata inspiratiei
$# in interiorul spatiului pleural presiunea este pozitiva pe durata e,piratiei
C# in interiorul spatiului pleural presiunea este pozitiva pe toata durata ciclului respirator
D# diagnosticul e sugerat de presiunea <oasa in timpul inspirului2 pe parcursul ventilatiei mecanice
E# mecanismul de producere este intotdeauna spontan
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!2!-2%
od intrebare: M&060)0
Pneum't'ra/ul !p'ntan primar"
A# apare la un individ fara o boala de baza pulmonara cunoscuta
$# apare la un individ care prezinta o boala de baza pulmonara cunoscuta
C# se produce prin ruptura bulelor apicale dispuse imediat sub pleura viscerala
6
6. Insuficienta respiratorie
D# se produce prin ruptura bulelor de emfizem dispuse central2 peribronsic
E# este tipul de pneumotorace care se rezolva intotdeauna spontan =per primam=
Raspuns corect: A% C
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060)1
Pneum't'ra/ul !p'ntan !ecunar e!te"
A# mai putin sever decat cel primar
$# mai periculos decat cel primar
C# mai frecvent intalnit in bolile pulmonare cronice obstructive
D# intalnit numai in bolile pulmonare cronice obstructive
E# grevat de lipsa rezervei functionale pulmonare
Raspuns corect: $% C% E
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060)&
Pneum't'ra/ul traumatic are urmat'arele caractere"
A# este secundar numai traumatismelor penetrante
$# este secundar numai traumatismelor nepenetrante
C# poate surveni atat in tramatismele penetrante2 cat si in cele nepenetrante
D# se trateaza prin aspiratie simpla
E# se trateaza prin toracostomie cu tub de dren
Raspuns corect: C% E
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M&060))
Pneum't'ra/ul traumatic in!'tit e -em't'ra/ 7-em'pneum't'ra/ul8 !e tratea(a prin"
A# toracostomie cu tub de dren unic
$# aspiratie simpla
C# introducerea intrapleurala a unor agenti sclerozanti
D# obligatoriu2 prin toracoscopie2 abrazie si rezectie pleurala
E# toracostomie cu dublu drena< ) superior si2 respectiv2 decliv
Raspuns corect: E
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M&060).
Pneum't'ra/ul in ten!iune 7c'mpre!i+8"
A# se insoteste de presiune intrapleurala negativa2 cu atragerea mediastinului de partea afectata
$# se insoteste de presiune intrapleurala pozitiva2 cu impingerea mediastinului de partea opusa celei
afectate
C# creste intoarcerea venoasa la inima
D# nu influenteaza debitul cardiac
E# compromite ventilatia din cauza presiunii intrapleurale pozitive
Raspuns corect: $% E
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M&060)0
Pre!iunea intrapleurala cre!cuta in pneum't'ra/ul c'mpre!i+ c'nuce la e/it prin"
A# tulburari de ritm cardiac
$# scaderea debitului cardiac
C# hipo,emie avansata
D# deplasarea mediastinului spre partea afectata
7
6. Insuficienta respiratorie
E# encefalopatie hipercapnica
Raspuns corect: $% C
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M&060)6
Pneum't'ra/ul c'mpre!i+ repre(inta ' urgenta care recun'a!te ca ge!t terapeutic !al+at'r"
A# *. &entilatia mecanica
$# %. Decompresia prin introducerea unui ac gros in spatiul pleural2 urmata de insertia unui tub de
toracostomie
C# C. O,igenoterapia
D# D. 1oracoscopia
E# +. Introducerea intrapleurala a unui agent sclerozant
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M&060)2
Care intre urmat'arele a*irmatii caracteri(ea(a pneum't'ra/ul !p'ntan primar"
A# *. *pare mai frecvent la nefumatori
$# %. Recidiveaza e,trem de rar
C# C. Recidiveaza la <umatate din pacientii care au mai prezentat un astfel de episod
D# D. 1ratamentul este reprezentat de toracostomie2 in toate cazurile
E# +. 1ratamentul initial recomandat este reprezentat de aspiratia simpla
Raspuns corect: C% E
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060)4
In tratamentul pneum'ra/ului !p'ntan primar% t'rac'!t'mia cu in!tilarea unui agent !cler'(ant !e
rec'mana"
A# ca metoda de tratament de prima intentie
$# numai daca pneumotora,ul se insoteste de hemotora,
C# numai in cazul pneumotora,ului compresiv
D# daca plamanul nu e,pansioneaza dupa o tentativa initiala de terapie prin aspiratie
E# daca pacientul prezinta episoade recurente de pneumotora,
Raspuns corect: D% E
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060)5
Unul intre agentii !cler'(anti care p't *i intr'u!i intrapleural pentru terapia pneum't'ra/ului
!p'ntan primar e!te"
A# penicilina
$# serul fiziologic
C# heparina
D# do,iciclina
E# gentamicina
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060.0
In ca(ul pacientil'r cu pneum't'ra/ !p'ntan !ecunar% terapia electi+a c'n!ta in"
A# aspiratie simpla
$# toracostomie
C# toracostomie urmata instilarea intrapleurala a unui agent sclerozant
8
6. Insuficienta respiratorie
D# pneumonectomie
E# o,igeno) si antibioterapie
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060.1
T'rac'!c'pia urmata e re(ectie !i a3ra(iune pleurala repre(inta !'lutia 'ptima pentru"
A# orice tip de pneumotorace
$# pneumotora,ul spontan primar grevat de recurente frecvente
C# pneumotora,ul spontan primar sau secundar cu fistula persistenta
D# pneumotora,ul spontan primar sau secundar cu plaman care nu ree,pansioneaza dupa / zile de la
toracostomie
E# orice pneumotora,2 daca este insotit de colectie pleurala
Raspuns corect: $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!2!
od intrebare: M&060.&
Cau(ele cele mai *rec+ente ale pneum't'ra/ului traumatic iatr'gen !unt"
A# cardioversia prin soc electric e,tern
$# biopsia hepatica
C# biopsia transtoracica
D# toracocenteza
E# montarea unui cateter venos central
Raspuns corect: C% D% E
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M&060.)
Diagn'!ticul pneum't'ra/ului c'mpre!i+ !e !ta3ile!te prin c'n!tatarea cat'r+a intre
urmat'arele !emne"
A# hemitorace marit de volum
$# murmur vezicular inasprit
C# murmur vezicular absent
D# impingerea mediastinului catre partea opusa celei afectate
E# matitate in hemitoracele afectat
Raspuns corect: A% C% D
Pagina din bibliografie: 1!2%
od intrebare: M)060..
Urmat'arele a*irmatii e!pre !inr'mul e etre!a re!pirat'rie !unt ae+arate cu E9CEPTIA"
A# se intalneste scaderea rezistentei la flu, in caile aeriene
$# presupune presiune crescuta in atriul stang
C# colapsul alveolar este e,acerbat de lezarea pneumocitelor de tip 2
D# traumatismele nontoracice pot determina $DR*
E# hipo,emia rezultata provoaca o crestere a volumului curent
Raspuns corect: A% $% E
Pagina din bibliografie: 1!3! , 1!3%
od intrebare: M)060.0
6act'ri e pr'gn'!tic negati+ in SDRA nu !unt"
A# varsta de /6 ani
$# sepsis sever
C# tulburari severe ale schimburilor gazoase
9
6. Insuficienta respiratorie
D# hipoventilatia alveolara
E# varsta de 60 ani
Raspuns corect: A% E
Pagina din bibliografie: 1!3% , 1!3"
od intrebare: M)060.6
C'mplicatiile SDRA !i tratamentului !au inclu"
A# coagulare intravasculara diseminata
$# pneumonie nosocomiala
C# fistula bronhovasculara
D# barotrauma
E# fibroza pulmonara
Raspuns corect: A% $% D% E
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M)060.2
De!pre tratamentul SDRA e!te *al!a urmat'area a*irmatie"
A# glucocorticoizii pot aduce beneficii in etapa tardiva a $DR*
$# glucocorticoizii au efect benefic in stadiile initiale ale $DR* din menigococcemia copiilor
C# glucocorticozii au efect benefic in stadiile precoce ale $DR* din pneumonia cu Pneumoc6stis carinii
D# glucocorticoizii au efect benefic in stadiile precoce ale $DR*
E# solutiile cristaloide sunt preferabile celor coloidale in vederea repletiei volemice
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M)060.4
Re*erit'r la clinica SDRA !e p't a*irma% cu E9CEPTIA"
A# semnul cel mai precoce este dispneea
$# pacientul poate fi initial asimptomatic
C# mecanismul hipo,iei in stadiile initiale este suntul dreapta stanga
D# initial diferenta alveoloarteriala in o,igen este marita
E# semnul cel mai precoce este bradipneea
Raspuns corect: A% C% E
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M)060.5
1ip'+entilatia al+e'lara primara !e caracteri(ea(a prin urmat'arele%cu E9CEPTIA"
A# $timularea electrofrenica a diafragmului poate aduce beneficii e,celente pe termen lung
$# Defectul primar este la nivelul motoneuronilor din trunchiul cerebral
C# 7a<oritatea cazurilor sint la femei cu virsta intre 2! si /! de ani
D# Dispneea este un simptom frecvent
E# Cresterea bicarbonatului in plasma poate fi un element de diagnostic
Raspuns corect: $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M)06000
Tra!aturile caracteri!tice ala -ip't'niei 3ilaterale a ia*ragmului% in !inr'amele e -ip'+entilatie
!unt"
A# miscare parado,ala a abdomenului in pozitie de decubit
$# ascensionarea unui hemidiafragm la radiografia toracica
C# miscarea parado,ala a abdomenului in ortostatism
D# miscare parado,ala a diafragmului la e,amenul fluoroscopic
10
6. Insuficienta respiratorie
E# ortopneea
Raspuns corect: A% D% E
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M)06001
De!pre !inr'mul '3e(itate , -ip'+entilatie !e p'ate a*irma"
A# capacitatea functionala reziduala este crescuta in decubit
$# respiratia se desfasoara la un volum pulmonar crescut
C# surplusul de greutate determina o scadere a compliantei peretelui toracic
D# se intalneste inchiderea cailor respiratorii din bazele plamanilor
E# ma<oritatea prezinta hipercapnie cronica
Raspuns corect: C% D
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M)0600&
Sinr'mul Pic:;ic: nu pre!upune"
A# policitemie
$# somnolenta diurna
C# hipertensiune pulmonara
D# insuficienta cardiaca stanga
E# hipo,emie
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M)0600)
Ma!urile terapeutice in !inr'mul '3e(itate , -ip'+entilatie nu cuprin urmat'arele% cu E9CEPTIA"
A# intrerupere fumat
$# scadere in greutate
C# administrarea de estrogeni
D# agonisti ai glutamatului
E# administrarea de progesteron
Raspuns corect: A% $% E
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M)0600.
Pertur3ari ale +entilatiei prin a*ectari ale !i!temului re!pirat'r neur'mu!cular cuprin
urmat'arele% cu E9CEPTIA"
A# hiperventilatie voluntara scazuta
$# complianta pulmonara scazuta
C# reducerea raspunsurilor +78 ale diafragmului la stimularea transcutanata a nervului frenic
D# debite scazute
E# desaturarea marcata in o,igen intimpul somnului cu miscari rapide oculare
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!2$
od intrebare: M)06000
6act'ri precipitanti ai in!u*icientei re!pirat'rii acute la pacienti cu $POC !unt% cu E9CEPTIA"
A# pneumotora,
$# insuficienta ventriculara dreapta
C# pneumonie
D# tromboembolismul
E# poluarea atmosferica intensa
11
6. Insuficienta respiratorie
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M)06006
C'mplicatiile aparute in cur!ul tratamentului in!u*icientei re!pirat'rii in carul $POC inclu% cu
E9CEPTIA"
A# tahicardia supraventriculara multifocala
$# hemoragia gastrointestinala
C# embolia pulmonara
D# pneumonie pneumococica
E# insuficienta ventriculara stanga
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M)06002
Una in urmat'arele cla!e e meicamente !i mane+re nu !i,a em'n!trat e*icienta in tratamentul
in!u*icientei re!pirat'rii in $POC"
A# agonisti -2 adrenergici
$# sonde de aspiratie la nivelul traheei
C# teofilina > agonisti -2 adrenergici
D# mucolitice
E# anticolinergice
Raspuns corect: D
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M)06004
Pre+enirea -em'ragiei ga!tr'inte!tinale la pacientii cu in!u*icienta re!pirat'rie acuta !i $POC
cuprine"
A# sucralfat
$# glucagon
C# atropina
D# antiacide
E# blocanti "0
Raspuns corect: A% D
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M.06005
Preci(ati cel mai prec'ce !emn clinic ce apare in !inr'mul e etre!a re!pirat'rie acuta"
A# bradipnee
$# cresterea frecventei respiratorii urmata la scurt timp de dispnee
C# cianoza
D# pierderea constientei
E# encefalopatie hipo,ica
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M.06060
La un pacient cu etre!a re!pirat'rie acuta !ecunara unei pneum'nite +irale !e+ere a!pectul
rai'gra*ie e !imilar cu cel in"
A# tuberculoza cavitara
$# bronhopneumonie
C# edemul pulmonar prin insuficienta cardiaca st?nga
12
6. Insuficienta respiratorie
D# cardiomiopatii dilatative
E# cancerul pulmonar
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M.06061
In *'rmele -ip'/emice e in!u*icienta re!pirat'rie ap'rtul e O& !e *ace cu"
A# 0!)2!l'min O2 in concentratie de 0!!@
$# /)0!l'min O2 in concentratie de 0!!@
C# /)0!l'min O2 in concentratie de A5@
D# 0!)2!l'min O2 in concentratie de A5@
E# 2l'min O2 in concentratie de 0!!@
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M.0606&
In!u*icienta re!pirat'rie acuta e!te inicata e"
A# scaderea cu cel mult 0!)0/mm"g a P*O2
$# scaderea cu cel putin 0!)0/mm"g a P*O2
C# scaderea cu /mm"g a P*O2
D# cresterea cu /mm"g a P*O2
E# nici un raspuns nu e corect
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M.0606)
Preci(ati cele trei *a(e i!tincte ce caracteri(ea(a m'i*icarile pat'l'gice in !inr'mul e etre!a
re!pirat'rie acuta"
A# faza secretorie
$# faza e,udativa
C# faza fibroasa
D# faza proliferativa
E# faza vasculara
Raspuns corect: $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M.0606.
Gluc'c'rtic'i(ii nu au nici un 3ene*iciu in !taiile prec'ce ale SDRA cu E9CEPTIA cel'r in"
A# meningita adultului
$# meningococemia copiilor
C# pneumonia stafilicocica
D# pneumonia cu Pneumoc6stic Carinii
E# pneumonia cu legionella
Raspuns corect: $% D
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M.06060
Din punct e +eere m'r*'pat'l'gic in *a(a *i3r'a!a a SDRA"
A# spatiile aeriene se largesc pentru a forma chisti si modificari in fagure de miere
$# bronhiile periferice se dilata
C# apare proliferare intimala fibrocelulara
D# se produce necroza e,tensiva a pneumocitelor de tip I
13
6. Insuficienta respiratorie
E# are loc denudarea membranei bazale
Raspuns corect: A% $
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M.06066
Menti'nati principalele caracteri!tici ale *a(ei e/uati+e in SDRA"
A# acopera primele 4 zile
$# apare la 4)3 saptamani de la leziunea pulmonara
C# caracteristica e formarea de membrane hialine in ductele alveolare si spatiile aeriene
D# e,udatul alveolar sufera un proces de reorganizare
E# apare proliferarea intimala fibrocelulara
Raspuns corect: A% C
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M.06062
Oprirea +entilatiei mecanice la un pacient cu in!u*icienta re!pirat'rie acuta !e *ace in urmat'arele
c'nitii"
A# raportul dintre frecventa respiratiilor si volumul curent B 0!/
$# C& C0!ml'Dgcorp
C# presiunea ma,imala inspiratorie orala C2!cm "2O
D# C& B0!ml'Dgcorp
E# volumul curent spontan B/ml'Dgcorp
Raspuns corect: A% $% C
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M.06064
Printre *act'rii precipitanti ai in!u*icientei re!pirat'rii acute !e numara"
A# Insuficienta ventriculara st?nga
$# 1rombembolismul pulmonar
C# Pneumonia
D# Pneumotora,
E# Insuficienta ventriculara dreapta
Raspuns corect: A% $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M006065
Aparitia in!u*icientei re!pirat'rii acute la 3'lna+ii cu 3r'n!ita cr'nica% em*i(em !i '3!tructie e
cai aeriene e!te inicata e"
A# $caderea acuta a PaO2 cu cel putin 0!)0/ mm"g
$# Cresterea p")ului sanguin peste .24!
C# "ipercapnia cu p")ul normal daca nu e,ista concomitent acidoza metabolica
D# PaO2 mai mica de .! mm"g
E# PaO2 mai mica de 6! mm"g
Raspuns corect: A
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M006020
O/igen'terapia <n in!u*icienta re!pirat'rie acuta la 3'lna+ii cu 3r'n!ita cr'nica% em*i(em !i
'3!tructie e cai aeriene urmare!te"
A# 7entinerea PaO2 la valori de 6!).! mm"g
$# 7entinerea PaO2 la valori de cel putin 3/)/! mm"g
C# $caderea v?scozitatii sanguine
14
6. Insuficienta respiratorie
D# ;luidificarea secretiilor bronsice
E# Inhibarea tusei
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M006021
6act'rii precipitanti ai in!u*icientei re!pirat'rii acute la pacientii cu 3r'n!ita% em*i(em !i
'3!tructie e cai aeriene !unt"
A# Cresterea obstructiei cailor respiratorii cu inflamarea acestora
$# *paratia pneumotora,ului spontan secundar
C# +pisoadele de poluare intensa a atmosferei
D# ;olosirea ne<ustificata a sedativelor sau narcoticelor
E# ;olosirea ne<ustificata a corticoterapiei orale
Raspuns corect: A% $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M00602&
La pacientii cu in!u*icienta re!pirat'rie acuta !ecunara 3r'n!itei cr'nice% em*i(emului !i
'3!tructiei e cai aeriene% minimul e in+e!tigatii rec'manat cuprine"
A# Radiografia toracica
$# +lectrocardiograma
C# +,aminarea sputei
D# $cintigrama pulmonara de perfuzie
E# 7asuratorile gazelor sanguine
Raspuns corect: A% $% C% E
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M00602)
=n in!u*icienta re!pirat'rie acuta la pacientii cu 3r'n!ita% em*i(em !i '3!tructie e cai aeriene !e
inica intu3atia en'tra-eala !i +entilatia mecanica <n ca( e"
A# "ipo,emie severa fara hipercapnie
$# "ipercapnie cu obnubilare evidenta
C# Eipsa de raspuns la tratamentul conservator
D# $caderea p")ului sub .24!
E# *paritia aritmiilor cardiace
Raspuns corect: $% C
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M00602.
=n intu3atia en'tra-eala cu +entilatie mecanica in in!u*icienta re!pirat'rie acuta la pacientii cu
3r'n!ita% em*i(em !i '3!tructie e cai aeriene !caerea p>na la +al'ri apr'piate !au mai mici
ec>t cele n'rmale ale PaCO& p'ate uce la"
A# *cidoza metabolica
$# *lcaloza metabolica semnificativa
C# Convulsii generalizate
D# 1ahiaritmii severe
E# &asodilatatie cerebrala
Raspuns corect: $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!0", 1!0$
15
6. Insuficienta respiratorie
od intrebare: M006020
=n cur!ul terapiei in!u*icientei re!pirat'rii acute !ur+enita la pacientii cu 3r'n!ita cr'nica% em*i(em
!i '3!tructie e cai aeriene p't apare urmat'arele c'mplicatii"
A# *ritmii cardiace
$# +mbolie pulmonara
C# Insuficienta ventriculara st?nga
D# "emoragie gastrointestinala
E# Infarct enteromezenteric
Raspuns corect: A% $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M006026
Aritmiile cariace aparute <n cur!ul tratamentului in!u*icientei re!pirat'rii acute la pacientii cu
3r'n!ita !au em*i(em p't *i eterminate e"
A# $caderea rapida a o,igenarii
$# Cresterea p")ului sanguin prin hiperventilatie
C# $caderea p")ului sanguin
D# #ivelul teofilinei sanguine mai mare de 2! mg'l
E# +,cesul de beta)agonisti neselectivi
Raspuns corect: A% $% D% E
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M006022
Pr'*ila/ia cu '(e mici e -eparina tre3uie *'l'!ita <n in!u*icienta re!pirat'rie acuta la pacientii cu
3r'n!ita cr'nica !i em*i(em pulm'nar pentru pre+enirea"
A# Insuficientei de ventricul st?ng
$# +mboliei pulmonare
C# "ipercapniei
D# $caderii p")ului sanguin
E# *ritmiilor cardiace
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M006024
In!u*icienta re!pirat'rie acuta aparuta la pacientii cu 3r'n!ita !au em*i(em p'ate *i precipitata e"
A# 1romboembolismul pulmonar
$# *paritia insuficientei ventriculare st?ngi
C# ;olosirea de antialgice neopiacee
D# *paritia unui pneumotora,
E# ;olosirea de antihipertensive
Raspuns corect: A% $% D
Pagina din bibliografie: 1!0"
od intrebare: M006025
Pentru iagn'!ticul ri!cului e tr'm3'em3'li!m pulm'nar la 3'lna+ii cu in!u*icienta re!pirat'rie
acuta a!'ciata 3r'n!itei !i em*i(emului p'ate *i e a?ut'r"
A# +fectuarea scintigramei cardiace de perfuzie
$# +fectuarea radiografiei pulmonare
C# +valuarea neinvaziva a membrelor inferioare
D# Dozarea p")ului sanguin
E# Determinarea gazelor sanguine
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!0$
16
6. Insuficienta respiratorie
od intrebare: M006040
=n alcal'(a meta3'lica !e+era in in!u*icienta re!pirat'rie acuta care c'mplica 3r'n!ita cr'nica !i
em*i(emul pulm'nar !e p'ate *'l'!i ca !timulent re!pirat'r pe peri'aa <nl'cuirii !aline 7@aCl8"
A# *cetazolamida
$# %etasercul
C# Piracetamul
D# Clorura de potasiu
E# 8lucoza hipertona
Raspuns corect: A
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M006041
Urmat'arele !timulente re!pirat'rii !unt utili(ate <n in!u*icienta re!pirat'rie acuta in 3r'n!ita
cr'nica !i em*i(emul pulm'nar *iin lip!ite e e*ecte !ecunare"
A# 7edro,6progesteronul
$# *lmitrina
C# %etasercul
D# $ermionul
E# Piracetamul
Raspuns corect: A% $
Pagina din bibliografie: 1!0$-1!10
od intrebare: M00604&
Imp'!i3ilitatea mentinerii !c-im3ului ga('! upa <ntreruperea +entilatiei mecanice <n in!u*icienta
re!pirat'rie acuta in $POC p'ate *i eterminata e"
A# *dministrarea de sedative si tranchilizante
$# *gravarea obstructiei prin cresterea secretiilor bronsice
C# *lcaloza metabolica
D# *dministrarea de bronhodilatatoare
E# *spirarea secretiilor bronsice
Raspuns corect: A% $% C
Pagina din bibliografie: 1!0$
od intrebare: M00604)
Pr'3a3ilitatea aparitiei epi!'ael'r e in!u*icienta re!pirat'rie acuta la 3'lna+ii cu $'ala
'3!tructi+a cr'nica 7$PCO8 cu Apre'minanta em*i(emA cre!te c>n"
A# &+7$ scade sub /!@ din normal
$# &+7$ scade sub 2/@ din normal
C# *pare dispneea de efort
D# +,pectoratia devine abundenta
E# Pacientul prezinta perioade de agitatie
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!10
od intrebare: M60604.
Dintre a*ectiunile care p't pr'uce -ip'+entilatie cr'nica prin actiune la ni+elul cail'r re!pirat'rii
!i al plamanil'r *ac parte"
A# disfunctia corpului carotidian
$# poliomielita bulbara
C# miastenia gravis
D# stenoza laringiana
E# fibroza chistica pulmonara
17
6. Insuficienta respiratorie
Raspuns corect: D% E
Pagina din bibliografie: 1!2"
od intrebare: M606040
1ip'+entilatia al+e'lara e!te caracteri(ata prin"
A# cresterea PaO2
$# cresterea P*CO2
C# scaderea "CO4)
D# cresterea Cl)
E# cresterea PaCO2
Raspuns corect: $% E
Pagina din bibliografie: 1!2"
od intrebare: M606046
Tratamentul -ip'+entilatiei cr'nice p'ate cuprine"
A# o,igenoterapie
$# fenobarbiturice
C# benzodiazepinice
D# miorela,ante
E# ventilatie asistata mecanic
Raspuns corect: A% E
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M606042
1ip'+entilatia al+e'lara primara e!te caracteri(ata prin"
A# hipercapnie cronica
$# hipo,emie
C# absenta unei afectari neuromusculare'mecanice evidente
D# ma<oritatea pacientilor sunt femei tinere
E# beneficii obtinute prin stimularea electrofrenica a diafragmului
Raspuns corect: A% $% C% E
Pagina din bibliografie: 1!30
od intrebare: M606044
Dintre a*ectiunile re!pirat'rii neur',mu!culare care p't pr'uce -ip'+entilatie al+e'lara cr'nica
*ac parte"
A# alcaloza metabolica
$# traumatism cervical inalt
C# poliomielita
D# boala neuronului motor
E# obezitate
Raspuns corect: $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!2"
od intrebare: M606045
1iper+entilatia al+e'lara !e caracteri(ea(a prin"
A# PaCO2B4.)34 mm"g
$# PaO2 crescuta
C# hipo,emia creste ventilatia prin stimularea chemoreceptorilor periferici
D# creste ventilatia prin stimularea receptorilor vagali aferenti din plamani si caile respiratorii
E# acidoza metabolica creste sensibilitatea chemoreceptorilor periferici la hipo,emie
18
6. Insuficienta respiratorie
Raspuns corect: A% C% D% E
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M606050
1iper+entilatia p'ate !a apara <n urmat'arele circum!tante"
A# miastenia gravis
$# sarcina
C# criza hipertensiva
D# insuficienta cardiaca congestiva
E# acidoza9diabetica2renala2lactica:
Raspuns corect: $% D% E
Pagina din bibliografie: 1!31
od intrebare: M606051
Care in urmat'arele !ituatii p'ate uce la etre!a re!pirat'rie acuta"
A# aspiratie
$# infectii difuze2 septicemii
C# risc de Fnec
D# inhalare de to,ine
E# insuficienta cardiaca congestiva
Raspuns corect: A% $% C% D
Pagina din bibliografie: 1!3!
od intrebare: M60605&
Caracteri!ticile clinice ale etre!ei re!pirat'rii acute !unt repre(entate e"
A# bradicardie
$# bradipnee
C# dispnee
D# cianoza
E# raluri fine Fn inspir
Raspuns corect: C% D% E
Pagina din bibliografie: 1!3%
od intrebare: M60605)
Ventilatia mecanic prelungit <n carul terapiei !inr'mului e etre!a re!pirat'rie acut prei!pune
la"
A# pneumotora,
$# pneumoconioza
C# pneumonie nozocomiala
D# pleurezie tip e,udativ
E# piotorace
Raspuns corect: C
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M60605.
Gluc'c'rtic'i(ii !,au '+eit e*icienti <n tratamentul SDRA <n ca(ul"
A# pneumonie pneumococice
$# pneumoniei cu Pneumoc6stis carinii
C# septicemie cu 8ram negativi
D# infectiei cu virusul sincitial respirator
E# infectiei cu virusuri gripale
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!3"
19
6. Insuficienta respiratorie
od intrebare: M606050
Gluc'c'rtic'i(ii !,au '+eit e*icienti <n tratamentul SDRA <n ca(ul"
A# pneumonie pneumococice
$# pneumoniei cu Pneumoc6stis carinii
C# septicemie cu 8ram negativi
D# infectiei cu virusul sincitial respirator
E# infectiei cu virusuri gripale
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!3"
od intrebare: M606056
Apneea e !'mn e!te c'n!ierat imp'rtanta aca are urata e cel putin"
A# 0 secunda
$# 2 secunde
C# 4 secunde
D# / secunde
E# 0! secunde
Raspuns corect: E
Pagina din bibliografie: 1!32
od intrebare: M606052
In tratamentul apneei e !'mn '3!tructi+e u!'areBm'erata !e *'l'!e!c"
A# traheostomie
$# analeptice respiratorii
C# alcool
D# sedative
E# evitarea decubitului dorsal
Raspuns corect: E
Pagina din bibliografie: 1!34
od intrebare: M606054
Care intre urmat'rii parametrii nu !unt urmariti e catre p'li!'mn'gra*ie <n !u!piciunea e
apnee e !'mn '3!tructi+a"
A# variabilele electrografice9++82electrooculograma2electromiograma:
$# enzime de citoliza:CPG2ED"2transaminaze
C# variabile ventilatorii
D# saturatia arteriala Fn O2
E# frecventa cardiaca
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!34
od intrebare: M606055
Ce !ituatii clinice nu p't inuce apneea e !'mn prin mecani!me centrale"
A# hipochinezia muschilor respiratori
$# interventiile chirurgicale la nivelul toracelui
C# Fnceputul somnului
D# afectare $#C
E# hipocapnia indusa de hiperventilatie
Raspuns corect: $
Pagina din bibliografie: 1!34
20