Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE


SCOLARE SI EXTRASCOLARE
I. CURRICULUM
COMPETENTE INDICATORI DE PERORMANTA

1. Elaborareaza si propune Consiliului de
administratie al unitatii de invatamant
programul activitatilor extrascolare

- coreleaza obiectivele stabilite la
nivel national cu cele la nivelul
unitatilor de inavatamant (referire la
activitati de consiliere si orientare
scolara, ore de dirigentie, activitati
extrascolare)

2. Elaboreaza planul managerial pentru
unitatile de invatamant in care isi
desfasoara activitatea

- analiza/diagnoza pentru
recunoastera punctelor slabe, a
oportunitatilor si riscurilor din activitati
anterioare
- stabilirea prioritatilor
- mentionarea modalitatilor de
corectie a obiectivelor, modalitati de
comunicare si evaluare

3. Face propuneri pentru planificarea
activitatilor tematice ale Consiliului de
administratie

- informatii pentru fundamentarea
activitatilor Consiliului de administratie

4. Propune discipline optionale cu specific
educativ

- monitorizarea si evaluarea ofertei
educationale

II. MANAGEMENTUL EDUCATIEI FORMALE SI NONFORMALE
COMPETENTE INDICATORI DE PERFORMANTA

1. Initiaza, organizeaza si desfasoara
activitati extrascolare

- stabilirea actiunii extrascolare in
directa legatura cu nevoile
educative al scolii
- asigurarea bazei logistice pentru
aceste activitati

2. Intocmeste baza de date cu privire la
starea disciplinara a scolii absenteism,
abandon scolar, delincventa juvenila

- evaluarea impactului pe care
activitatile educative il au asupra
starii disciplinare
- intocmirea unui program de
interventa in concordanta cu
starea disciplinara

3. Indruma activitatea comisiei ariei
curriculare -Consiliere si orientare

- participarea la programele de
formare continua in
managementul educational
- informarea permanenta in
domeniu

- intocmirea documentelor si
rapoartelor tematice curente si
4. Evalueaza activitatile dirigintilor

speciale
- obiectivitate si corectitudine in
aprecierea activitatilor dirigintilor

5. Indruma, controleaza si evalueaza
activitatile educative din internatele
scolare

- monitorizeaza si evalueaza
activitatile educative organizate
cu elevi in internatele scolare

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
COMPETENTE INDICATORI DE PERFORMANTA

1. Participa la sedinat Consiliului de
administratie de numire a dirigintilor

- stabilirea criteriilor de selectie,
utilizare si motivare a resurselor umane

2. Sprijina si asista profesorii debutanti in
formarea lor ca diriginti

- stimularea profesorilor in formare,
autoformare si dezvoltare profesionala
- stimularea participarii la luarea
deciziilor

3. Rezolva conflictele

- rezolvarea conflictelor elevi-elevi,
elevi- cadre didactice, cadre
didactice-parinti

4. Implica toate cadrele didactice in
realizarea obiectivelor educative

- asigurarea consilierii

IV. DOMENIUL COMUNITARE
COMPETENTE INDICATORI DE PERFORMANTA

1. Coordoneaza activitatile de alocare a
burselor si ajutoarelor

- monitorizarea situatiei scolare si
frecventa elevilor bursieri
- identificarea si monitorizarea cazurilor
speciale

2. Elaboreaza proiecte/programe de
educatie pentru sanatate, civica,
programe culturale, ecologice, sportive,
turistice

- stabilirea legaturii cu institutii, ONG-uri,
Cluburi

3. Organizeaza si faciliteaza legaturile si
schimburile nationale si internationale cu
elevi

- oranizarea unor echipe mixte (elevi si
profesori), pentru participarea la
proiecte locale, nationale,
internationale
- elaborarea unor proiecte/programe
de parteneriat, derularea si evaluarea
acestora