Sunteți pe pagina 1din 1

NORME TEHNOLOGICE DE SECURITATE ALE MUNCII

IN CADRUL OREI DE EDUCATIE FIZICA
Elevii care participa la orele de educatie fizica si sport, trebuie sa
respecte urmatoarele norme de securitate:

Sa nu iasa din cuvantul profesorului si sa nu deranjeze desfasurarea orei;
Sa nu plece din timpul orei in oras sau in alte locuri fara acordul
profesorului;
sasi respecte colegii si sa nu-i descurajeze in timpul executieie pentru a
evita accidentarile;
sa nu paraseasca incinta salii de sport in timpul desfasurarii lectiei, ci
numai dupa terminarea acesteia;
nu au voie sa poarte asupra lor obiecte contondente, atat in timpul orei cat
si in pauze, sa nu se catere pe bare, stalpi, panouri de baschet, pentru a
evita accidentarile;
nu au voie sa foloseasca pirotehnice, substante otravitoare si materiale care
provoaca vatamari corporale;
nu au voie sa bruscheze sau sa loveasca colegul, adversarul, coechipierul in
timpul lectiei, jocului, cat si pe durata pauzelor;
nu au voie sa deterioreze materialele si instalatiile din salade gimnastica, de
pe terenurile de sport unde se desfasoara ora, competitia, altfel acesta va
plati bunul deteriorat in intregime;
sa respecte regulamentul competitiilor in care va evolua si sa dea dovada
de fair-play in timpul jocului, cat si in ora de educatie fizica.


Toti elevii participanti la ora de educatie fizica, trebuie sa semneze ca au luat
la cunostinta de normele de securitate personala, care trebuiesc respectate in
cadrul orei de educatie fizica, iar daca incalca una dintre acestea, profesorul
insotitor este absolvit de orice vina, deoarece elevul a luat cunostinta de cele
interzise si va fi sanctionat conform Regulamentului De Ordine
Interioara(ROI).

Pentru bunurile materiale deteriorated catre elevi, acestia vor plati
achizitionarea, transportul si montarea acestora!!!!