Sunteți pe pagina 1din 1

1

Argument


Baza realizari oricarui produs este proiectarea , iar proiectarea se sprijina
pe date obtinute prin operati de masurare.
Atat in stiinta cat si in tehnica , informatiile necesare sunt obtinute in principal ,
prin masurari .
Procesele de baza contribuie direct la transformarea materiilor prime in procese
finite, iar cele auxiliare ajuta la buna desfasurare a proceselor de baza. Rolul
tehnicianului este cu atat mai amplu cu cat el trebuie sa aiba o pregatire
profesionala completa, cu care sa parcurga firesc toate etapele proceselor si
operatiilor incluse in grupele anterioare.
Munca tehnicianului mecanic este variata dar respecta o succesiune logica de
operatii: pregatitoare, de executie propriu-zisa, de finisare, asamblare, montaj si
de control. Toate aceste operatii necesita si cunoasterea metodelor si mijloacelor
de masurare si control, fiind imposibila obtinerea unor produse de inalt nivel
calitativ si competitiv in absenta unui sistem de masurare si a unor metode de
control corespunzatoare.