Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea din Bucureti

Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei


coala doctoral n domeniul tiine ale Educaiei
Modaliti de realizare a consilierii
pentru carier a studenilor
-Rezumat-
Conductor tiiniic!
Pro" Univ" #r" Emil Pun
#octorand!
Elena-Ramona $toiculescu
%c" Richieanu-&stase'
-()** -
CUPRINS
Lista figurilor
Lista tabelelor
Lista abrevierilor
Introducere...................................................................................................................pag.
Partea I Consilierea pentru carier. Concepte !i teorii ............................pag."
. Cariera ........................................................................................................pag."
..#efinire !i caracterizare .........................................................................pag."
.$. #o%enii !tiinifice care studiaz cariera .............................................pag.&
$. Consilierea pentru carier .....................................................................pag.
$.. Concept !i caracterizare ........................................................................pag.
$.$. Relaia consiliere ' orientare ................................................................pag."
$.(. )unciile !i obiectivele consilierii !i orientrii carierei .......................pag.*
(. +eorii ale carierei .....................................................................................pag.,
(.. Criterii de categorizare ..........................................................................pag.,
(.$. +eorii centrate pe coninut ....................................................................pag.$
3.2.1. Abordarea trstur-factor ............................................................pag.$
3.2.2. Teoriile corespondenei persoan-mediu ......................................pag.$$
3.2.2.1. Teoria lui Holland ............................................................pag.$(
3.2.2.2. Teoria ajustrii la locul de munc ...................................pag.$-
3.2.3. Modelul psihodinamic al alegerii cariere .....................................pag.$*
3.2.4. Teoria bazat pe alori a lui !ro"n ..............................................pag.$,
(.(. +eorii centrate pe proces .......................................................................pag.$&
3.3.1. Teoria lui #inzberg$ #insburg$ A%elrad &i 'erma ........................pag.$&
3.3.2. Teoria alegerii ocaionale a lui (uper .........................................pag.(
3.3.3. Teoria lui (aic)as* construcia carierei .......................................pag.("
(... +eorii centrate pe coninut !i pe proces ...............................................pag.(,
3.4.1. Abordarea cogniti bazat pe procesarea informaiei ................pag.(&
3.4.2.Teoria lurii deciziilor a lui +rumboltz ..........................................pag../
3.4.3. Teoria social-cogniti a carierei* ,ent$ !ro"n &i 'ac)ett ..........pag..
(.".+eorii 0olistice1integrative asupra carierei ...........................................pag...
3.-.1. .tre o teorie integrati asupra carierei ......................................pag...
3.-.2. Teorii integratie ale carierei .........................................................pag.."
3.5.2.1. Teoria sistemic a consilierii carierei ..............................pag..-
3.5.2.2. Teoria ancorelor carierei .................................................pag..*
3.-.3. Abordri postmoderne ale carierei ................................................pag."/
2n loc de concluzii ......................................................................................................pag."
Partea a II3a Modaliti tradiionale de realizare a consilierii pentru
carier ............................................................................................................................pag."$
. Consilierea individual ..........................................................................pag."$
.. Specificul consilierii individuale ...........................................................pag."$
.$. 4tapele consilierii individuale ...............................................................pag.".
.(. 5bordri teoretice si %etode specifice care pot fi folosite in consilierea
individual a carierei ....................................................................................pag.-(
1.3.1. /erspectia psihanalitic 0n consilierea carierei
......................................pag.-.
1.3.2. Abordrile umaniste 1e%perienialiste2 0n consiliere .....................pag.--
1.3.2.1. Consilierea centrat pe client/persoan ..................pag.--
1.3.2.2. Analiza tranzacional n consiliere .................................pag.-,
1.3.3. Abordarea gestaltist ......................................................................pag.-&
1.3.4. /erspectia behaiorist 0n consilierea carierei ............................pag.*/
1.3.4.1. Aordarea comportamental clasic ...................................pag.*/
1.3.4.2. Aordarea co!niti"#comportamental .................................pag.*$
1.3.4.3. Aordarea raional $ emoti" ...........................................pag.*(
1.3.-. Metode 0mprumutate din pedagogie$ psihologie &i sociologie ......pag.*.
... 5vanta6e !i dezavanta6e ale consilierii individuale a carierei ..........pag.*,
$. Consilierea de grup ...................................................................................pag.*&
$.. Specificul consilierii de grup ................................................................pag.*&
$.$. 4tapele procesului de consiliere de grup a carierei ...........................pag.,$
$.(. Metode specifice consilierii de grup ....................................................pag.,.
2.3.1. Abordrile psihanalitice .................................................................pag.,"
2.3.1.1. Aordarea psi%analitic clasic ..........................................pag.,"
2.3.1.2. &erspecti"a adlerian .......................................................pag.,-
2.3.2. /sihodrama 0n grupuri ...................................................................pag.,*
2.3.3. Abordarea centrat pe persoan ....................................................pag.,&
2.3.4. Abordarea gestaltist ......................................................................pag.&/
2.3.-. Abordrile cogniti-comportamentale asupra grupului ...............pag.&/
2.3.3. Metodele consilierii de grup 0mprumutate din pedagogie ............pag.&
2.3.4. Metode &i tehnici de mar)eting personal .......................................pag.&-
$... 5vanta6ele !i dezavanta6ele consilierii de grup a carierei .................pag.&,
2n loc de concluzii ....................................................................................................pag.//
Partea a III3a
Modaliti %oderne de realizare a consilierii pentru carier ..................pag./
. Concept !i caracterizare ......................................................................pag./$
$. Modaliti care i%plic pregtirea pentru contactele cu piaa
%uncii .........................................................................................................pag./.
$.. 7or8s0op3uri !i cursuri ......................................................................pag./.
(. Modaliti care i%plic contacte directe cu piaa %uncii .......pag./*
(.. +9rgurile de 6oburi: vizitele !i voluntariatul .....................................pag./,
(.$. +raining3urile .......................................................................................pag./&
3.2.1 .oncept$ modele &i etape ...............................................................pag./
3.2.2. /rogramele de practic ................................................................pag.$
3.2.3. 5nternship-ul .................................................................................pag.(
.. 5lte %odaliti %oderne de realizare a consilierii pentru carier
........................................................................................................................pag.-
... Coac0ing3ul ...........................................................................................pag.-
4.1.1. 6efinire &i caracterizare ...............................................................pag.-
4.1.2. 7azele procesului de coaching .....................................................pag.&
..$. Mentoratul ............................................................................................pag.$/
4.2.1. .oncept$ modele &i tehnici ............................................................pag.$/
4.2.2. 5postaze ale mentorului* profesionistul din organizaie$ alumnii &i
cadrele didactice .....................................................................................pag.$"
4.2.2.1. &ro'esionistul din or!anizaie ca mentor .......................pag.$"
4.2.2.2. Alumnii ca mentori .........................................................pag.$*
4.2.2.3. Cadrele didactice ca mentori .........................................pag.$,
..(. Consilierea carierei asistat de calculator ........................................pag.$&
4.3.1. 6efinire &i caracterizare ...............................................................pag.$&
4.3.2. (isteme de consiliere asistat de calculator .................................pag.(/
4.3.2.1. ("aluarea computerizat a cariere ................................pag.($
4.3.2.2. )urse electronice despre carier *i in'ormaii educaionale
......................................................................................................pag.($
4.3.2.3. )isteme CAC+ ,computer#assisted career !uidance- ...
;...............................................................................................pag.((
4.3.2.4. Consiliere online ............................................................pag.((
4.3.3. Aanta8ele &i dezaanta8ele folosirii consilierii asistate de calculator ..
;............................................................................................................pag.(.
2n loc de concluzii ....................................................................................................pag.(-

Partea a I<3a =arta personal a carierei ........................................................pag.(*
. )unda%entele !tiinifice ale instru%entului ..................................pag.(,
..Un istoric al cercetrii >n do%eniul consilierii pentru carier ..........pag.(,
.$. Conceptul de 0ri cognitive1%odele %entale ...................................pag..
.(. Concepte corelative ale 0rii personale a carierei ...........................pag...
$. =arta personal a carierei ..................................................................pag..-
$.. #efinire !i caracterizare ......................................................................pag..-
$.$. Construcia 0rii personale a carierei ..............................................pag..*
$.(. Coninutul1do%enii ale 0rii personale ale carierei ........................pag."/
2.3.1. 7aeta 1- Motiaia .......................................................................pag."$
2.3.2. 7aeta 2 9 :alorile ........................................................................pag.""
2.3.3. 7aeta 3 9 /lanul de carier .........................................................pag."-
2.3.4. 7aeta 4 9 ,uarea deciziei ............................................................pag.",
2.3.-. 7aeta - 9 !alana aspiraii 9 a&teptri .......................................pag.-$
2.3.3. 7aeta 3 9 ;eoi de formare .........................................................pag.-,
$... Pretestarea instru%entului ...................................................................pag.-&
$.". Interpretarea !i utilitatea 0rii personale a carierei ........................pag.*
2.-.1. 5nterpretarea hrii personale a carierei .....................................pag.*
2.-.2. <tilitatea hrii personale a carierei ............................................pag.*
2.5.2.1. Corelarea pro'ilelor cu modalitile de consiliere pentru
carier .....................................................................................................pag.*
2.5.2.2. Consecinele asupra !radului de inserie pro'esional
..................................................................................................................pag.*(
2n loc de concluzii ....................................................................................................pag.*"
Partea a <3a Rezultatele cercetrii cu te%a Modaliti de consiliere pentru
carier a studenilor
. +e%a cercetrii .................................................................................pag.*-
$. ?biectivele cercetrii ......................................................................pag.*-
(. Ipotezele cercetrii ...........................................................................pag.*-
.. #efinirea ter%enilor .......................................................................pag.*-
... #efiniii no%inale ......................................................................pag.*-
..$. #efiniii operaionale .................................................................pag.**
". Studiul propriu3zis ...........................................................................pag.**
".. Metodologia cercetrii ...................................................................pag.**
-.1.1. Metoda anchetei pe baz de interiu .......................................pag.*,
-.1.2. Metoda anchetei pe baz de chestionar ..................................pag.,/
-.1.3.6ocumentul social ....................................................................pag.,.
".$. Stabilirea e!antionului ...................................................................pag.,"
-. Interpretarea rezultatelor .............................................................pag.,"
-.. 4@plorarea 0rilor personale ale studenilor legate de dezvoltarea
carierei lor ................................................................................................pag.,-
3.1.1. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea ghidului de
interiu pentru studeni ..........................................................................pag.,-
3.1.2. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea chestionarului
pentru studeni ........................................................................................pag.&-
-.$. Identificarea nivelului de corelaie al acestor 0ri personale cu
gradul de inserie profesional ...............................................................pag.$/
-.(. Identificarea %odalitilor de consiliere pentru carier a studenilor
practicate >n prezent !i a rolului acestora >n dezvoltarea carierei studenilor
.....................................................................................................................pag.$.
3.3.1. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea ghidului de
interiu pentru studeni ..........................................................................pag.$.
3.3.2. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea ghidului de
interiu pentru cadre didactice .............................................................pag. $-
3.3.3. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea ghidului de
interiu pentru profesioni&ti din domeniul consilierii carierei ............pag.$$.
3.3.4. !aza de date cu profesioni&tii 0n domeniul consilierii ...pag.$((
3.3.-. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea chestionarului
pentru studeni ........................................................................................pag.$(.
3.3.3. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea chestionarului
pentru cadre didactice din sistemul uniersitar ....................................pag.$.-
3.3.4. 5nterpretarea datelor releate prin aplicarea chestionarului
pentru profesioni&ti din domeniul consilierii carierei ..........................pag.$*"
3.3.=. Analiz comparati a datelor releate prin aplicarea
chestionarelor pentru cadre didactice$ pentru profesioni&tii din domeniul
consilierii carierei &i pentru studeni .....................................................pag.(/$
Concluziile studiului ...............................................................................................pag.((
Concluziile lucrrii ..................................................................................................pag.(((
5ne@eA
5ne@a +ipuri de personalitate BRI5S2CC dup =olland ......................................pag. ((*
5ne@a $ Stadiile de dezvoltare !i caracteristicile principale confor% teoriei lui
Super
.........................................................................................................................................pag.((,
5ne@a ( Su%ar al studiilor privind cursurile pe te%e de carier ...........................pag.((&
5ne@a . D0id de interviu pentru studeni .................................................................pag.(.$
5ne@a " <arianta iniial a profilelor !i faetelor Baugust $//&C .............................pag.(.(
5ne@a - C0estionar studeni privind consilierea pentru carier .............................pag.(..
5ne@a * Planul carierei ...............................................................................................pag.(".
5ne@a , Profile studeni !i interpretarea profilelor ..................................................pag.(""
5ne@a & D0id de interviu pentru cadre didactice ......................................................pag.("&
5ne@a / D0id de interviu pentru ali profesioni!ti >n do%eniul consilierii pentru carier
........................................................................................................................................pag. (-/
5ne@a C0estionar adresat cadrelor didactice din siste%ul universitar privind
%odalitile de consiliere pentru carier oferite studenilor ....................................pag.(-
5ne@a $ C0estionar adresat profesioni!tilor din do%eniul consilierii privind
%odalitile de consiliere pentru carier oferite studenilor ....................................pag.(*(
5ne@a ( C0eia 0rii personale a carierei ................................................................pag.(,"
5ne@a . Profile studeni realizate >n ur%a aplicrii c0estionarului ......................pag.(,*
5ne@a " +abel3suport pentru conceperea unui traseu personalizat de consiliere pentru
carier ............................................................................................................................pag.(&*
5ne@a - Eaza de date cu profesioni!tii >n do%eniul consilierii carierei ................pag.(&,
5ne@a * Calendarul activitilor B#iagra%a DanttC ......;....................................pag..$(
5ne@a , Matricea logic a proiectului de cercetare .................................................pag..$"
Eibliografie .................................................................................................................pag..$-
5rgu%ent
Prezenta lucrare +ornete de la student i de la +erioada studeniei! +erioad an,ioas!
nsoit de gri-i +rivind traseul +roesional! dei o v.rst ignorat de cele mai multe ori n
literatura de s+ecialitate"
#e aici a+are cu stringen nevoia unor servicii de consiliere +entru carier oerite
studenilor! a unor modaliti com+le,e! ada+tate nevoilor acestora"
FConsilierea carierei se refer la serviciile !i activitile %enite s3i asiste pe
indivizi: indiferent de v9rst !i >n orice %o%ent al vieii lor pentru a face alegeri
educaionale: de for%are sau ocupaionale !i pentru a realiza un %anage%ent al
propriei cariereG%n /EC#! ())0! +ag"*)'"
1stel de servicii se +ot gsi n coli! universiti! n instituii care realizeaz training-
uri! servicii +u2lice de anga-are! consiliere la locul de munc! n sectorul voluntar sau
comunitar i n sectorul +rivat"
1ceste activiti +ot i individuale sau n gru+! a n a sau la distan %incluz.nd
linii teleonice de a-utor sau servicii 3e2'" Ele +ot include oerirea de inormaii reeritoare la
carier! instrumente de evaluare i autoevaluare! interviuri! +rograme %+entru a-i a-uta +e
indivizi s-i dezvolte contiina de sine! s recunoasc o+ortunitile de carier astel nc.t s
devin manageri ai +ro+riei cariere'! +rograme de ti+ testare %+entru a analiza o+iunile nainte
de a alege' i +rograme de cutare a unui loc de munc"
/ scurt analiz a domeniului consilierii carierei ne +une n eviden li+sa unui cadru
teoretic coerent! a unui a+arat metodologic +ro+riu +recum i li+sa unei +ers+ective glo2ale
care s reuneasc as+ecte +sihologice! +edagogice! sociologice i manageriale +rivind
consilierea carierei"
#in acest motive ni s-a +rut necesar realizarea unei cercetri sistematice a gru+ului
int i a actorilor im+licai n alegerea i urmrirea unei cariere"
1te+trile cu care am +ornit la drum au avut n vederea aducerea unui spor
cunoa!terii n domeniul consilierii carierei! domeniu vitregit de o +ers+ectiv integrativ!
interdisci+linar! +rin evidenierea unui a+arat metodologic com+le, i variat! a+oi
structurarea unei concepii teoretice integrative i a unui instru%ent com+rehensiv! ca+a2il
s ntind o m.n de a-utor tuturor consilierilor n carier i n s+ecial uni"ersitilor care
doresc s-i construiasc o strategie via2il n domeniul consilierii carierei +entru studenii
lor i de asemenea oerirea +osi2ilitii studenilor de a-i e@plora singuri cariera! indic.ndu-
le modaliti de consiliere ada+tate +roilului lor"
.outatea acestei cercetri o re+rezint at.t gru+ul investigat! c.t i +ers+ectiva
+ragmatic! utilitarist +e care o +ro+une" #e asemenea! tema este a2ordat din unghiul
tiinelor educaiei! lucru ce +oate da o nou dimensiune consilierii +entru carier! +rivit +.n
acum mai mult +rin ochii +sihologiei i a centrrii +e individualitate"
4ncercarea acestei lucrri este de a sur+rinde i de a oeri o viziune c.t mai com+let i
adecvat realitii"
#e unde porni%H
4n demersul nostru am +ornit de la dou mari ntre2ri5 +e de-o +arte care este
+ers+ectiva actual asu+ra consilierii carierei! ce este cariera! ce este consilierea carierei i ce
teorii e,ist i care dintre acestea oer o e,+licaie com+let! glo2al asu+ra enomenului i
+e de alt +arte care sunt modalitile de consiliere a carierei oerite +e +ia! ce avanta-e i
dezavanta-e au iecare din aceste modaliti i care este rolul iecreia n dezvoltarea carierei
studenilor"
4n consecin! ne-am structurat lucrarea n cinci mari +ri5 +artea 6 intitulat
Consilierea pentru carier. Concepte !i teorii: +artea a 66-a trateaz +ro2lematica
Modalitilor tradiionale de realizare a consilierii pentru carier: +artea a 666-a su+une
analizei Modalitile %oderne de realizare a consilierii pentru carier: +artea a 67-a
+ro+une un conce+t i un instrument nou - =arta personal a carierei: iar +artea a 7-a
nsumeaz Rezultatele cercetrii cu te%a Modaliti de consiliere pentru carier a
studenilor"
Partea 6 Consilierea pentru carier. Concepte !i teorii
#iseminarea inorma iilor e,istente n literatura de s+ecialitate n ceea ce +rive te
cariera i consilierea carierei ne-a +ermis ormarea unei +riviri de ansam2lu! integrative" 1m
+ornit de la analiza unui termen relativ sim+lu $ cariera: dar +olisemantic! eviden iind
+unctele de vedere ale dieritelor disci+line tiin iice asu+ra acestuia" Cariera re+rezint o
8succesiune de pro'esii/ ndeletniciri *i poziii pe care le are o persoan n decursul perioadei
acti"e de "ia/ inclusi" 'unciile pre#"ocaionale ,cum sunt cele de ele"i *i studeni/ care se
pre!tesc pentru "iaa acti"- *i post#"ocaionale ,pensionarii care pot a"ea rol de
suplinitori/ colaoratori etc.'9%Butnaru! #" *:::'"
1+oi! ne-am centrat aten ia asu+ra +rocesului consilierii n carier i consilierii
pentru carier urmrind s+eciicul acestei activit i! rela ia dintre consiliere i orientare!
o2iectivele i unc iile nde+linite"
Consilierea carierei re+rezint 9procesul de compatiilizare ma0im ntre resursele/
cerinele/ aspiraiile sau interesele personale ale unui indi"id *i o'erta real din domeniul
educaiei/ 'ormrii *i inte!rrii sociopro'esionale9 %tiinele educaiei" #icionar
Enciclo+edic! +" (**'"
Putem o2serva c +rin consilierea carierei se intete ndrumarea! asistarea iinei
umane s+re alegerea i urmrirea unei cariere! a unui traseu +roesional"
;enionm nc de aici! c +e tot +arcursul lucrrii am olosit termenul de consiliere a
carierei +entru a analiza glo2al serviciile oerite +entru a asista individul n alegerea i
urmrirea unei cariere i conce+tul de consiliere +entru carier +entru a desemna aceleai
servicii oerite ns studenilor i tinerilor n general alai +e trea+ta de2utului +roesional"
Considerm c termenul +ro+us sur+rinde mai 2ine a+tul c acetia sunt n +lin +roces de
construcie a carierei"
4n inalul acestei +rime +ri am acordat o aten ie deose2it teoriilor carierei"
Urmrind nu at.t un ir istoric a evolu iei teoriei des+re carier ci! mai cur.nd
remarc.nd schim2rile de +aradigm survenite n studiul carierei +rin trecerea de la teorii
centrate +e con inut! la teorii centrate +e +roces! +.n la teorii care ncearc s m2ine cele
dou as+ecte sau s studieze a+te +articulare %culturi! as+ecte de gen' i teorii actuale!
integrative am sur+rins con inutul teoriilor i +osi2ilitile de +unere n +ractic a acestora" #e
asemenea! am evideniat inluenele acesor teorii asu+ra conce+iei noastre" C.teva idei mai
im+ortante tre2uie menionate5
#. Super 5 su2linierea rolului -ucat de conceptul de sine1
M. Savic8as5 individul i construiete cariera +rin 8impunerea unei
semni'icaii asupra comportamentului lor "ocaional *i asupra e0perienelor
ocupaionale9
I. Jru%boltz5 generalizrile +e care indivizii le ac des+re sine se numesc
!eneralizri autooser"ate" 1ceste generalizri vizeaz atitudinile!
o2inuinele legate de munc! valori! interese! nivelul a2ilitilor" 1ceste
generalizri sunt rezultatul nvrii"
Lent: EroKn !i =ac8ett5 +romoveaz conce+tele de autoeicacitate! e,+ectaie
i sco+uri +ersonale"
#ei iecare din aceste teorii se centrareaz +e un actor sau altul al carierei
considerm c este mai util a vedea <=9 i <-9 iecrei teorii +entru a avea o viziune com+le,
i integrativ asu+ra carierei"
Partea a 66-a Modaliti tradiionale de realizare a consilierii pentru carier
Consilierea carierei se realizeaz n mod tradiional! su2 orma clasic a consilierii
indi"iduale! ace-to-ace +entru a i a-uta s-i contientizeze alegerea s+re un anumit
domeniu academic i>sau s+re o anumit carier" Consilierea individual urmrete
com+ati2ilitatea clientului cu o anumit +roesie olosind oarte mult instrumente
standardizate"
1lturi de consilierea indi"idual am a2ordat i consilierea de !rup" 4n analiza
realizat am tratat s+eciicul! eta+ele! a2ordrile teoretice! metodele s+eciice! avanta-ele i
dezavanta-ele iecreia! accentu.nd necesitatea de a g.ndi aceste modaliti ca unele
com+lementare5 +entru unii oameni! consilierea de gru+ este mai 2un +entru c nva de la
ceilal i sau au nevoie de su+ortul celorlal i! +entru al ii! consilierea individual este mai
+roliic deoarece simt c ntreaga aten ie este concentrat asu+ra lor i a +ro2lemei cu care se
conrunt"
1lturi de aceast concluzie mai a+are i alta5 olosirea unui a+arat metodologic
e,cesiv +sihologizat"
Partea a 666-a Modaliti %oderne de realizare a consilierii pentru carier
$chim2rile tehnice actuale! dar i modiicarea nevoilor i atitundinilor indivizilor a
de consilierea carierei solicit gsirea unor 8noi9 modaliti de a g.ndi consilierea carierei"
#ei as+ecte +recum luarea deciziilor n carier! +laniicarea carierei! e,+lorarea
caracteristicilor individuale! ormarea a2ilitilor de mar?eting +ersonal sunt ormate eicient
+rin modalitile tradiionale %consiliere individual i consiliere de gru+'! totui numrul de
persoane care a+eleaz la astel de servicii este destul de mic"
#e asemenea! multe +ersoane se simt mai 2ine ntr-un mediu 'amiliar %acas! serviciu'
dec.t ntr-un mediu im+us>e,terior %ca2inetul consilierului'"
;ulte +ersoane doresc o perspecti" mai pra!matic asu+ra consilierii +entru carier!
nu o sim+l discuie ci! a ace! a e,+lora i +ractic o+iunea n carier"
@oate aceste schim2ri solicit noi ada+tri ale serviciilor de consiliere a carierei" 4n
acest sens am +romovat ideea olosirii unor modaliti moderne de consiliere +entru carier"
@re2uie menionat c modalitile moderne de consiliere a carierei nu au ca sco+
+rinci+al consilierea carierei individului ns! aa cum am artat n analiza noastr! +rin
o2iectivele +ro+use i eectele +roduse! acest as+ect este undamental"
;odalit ile moderne de consiliere +entru carier au ost clasiicate n modalit i care
implic pre!tirea pentru contactele cu pia a muncii %cursuri! 3or?sho+-uri'! modalit i care
implic contacte directe cu pia a muncii %vizite! t.rguri de -o2-uri! voluntariat! training-ul A
+ractic! ucenicie! internshi+' i alte modalit i +recum coaching! mentorat sau consilierea
asistat de calculator"
1naliz.nd avanta-ele i dezavanta-ele iecrei modalit i moderne de consiliere +entru
carier am o2servat c ele a+ar ca modalit i com+le,e! uneori mult mai eiciente dec.t
modalit ile tradi ionale %consiliere individual i consiliere de gru+'" #e asemenea! a+ariia
lor su2 inluen a altor c.m+uri tiin iice oer o +ers+ectiv mai realist! ada+tat nevoilor i
mi-loacelor studenilor"
Partea a 67-a =arta personal a carierei
4n +artea a +atra a lucrrii am +us 2azele unei conce+ii tereotice i +ractice noi A harta
+ersonal a carierei! care +ornete de la teoriile e,istente asu+ra consilierii carierei! dar le
de+ete n ncercarea de a oeri o e,+licaie e,haustiv asu+ra actorilor care-l determin +e
individ s aleag i s urmreasc o carier"
Ed3ard @olman! cel care a introdus conce+tul de hart cognitiv sau hart mental
avea n vedere modul de re+rezentare! de structurare cognitiv a individului! ns +e noi ne
intereseaz at.t modul de re+rezentare cognitiv! c.t i modul de structurare aectiv!
voli ional a as+ectelor undamentale care-l orienteaz +e individ s+re o carier"
G=arta personal a cariereiG re+rezint <un model mental const.nd n maniera
+ersonal a individului de a se +ozi iona n ra+ort cu ansam2lul de actori ai carierei
%moti"a ii/ "alori/ plan de carier/ luarea deciziilor/ alan a aspira ii#a teptri/ ne"oi de
'ormare' care delimiteaz un +roil sta2il! indecis sau insta2il9"
Proilul stabil este caracterizat +rin5
B ;otiva ie intrinsecC
B 7alori +romunc C
B Plan de carier 2ine sta2ilit! le,i2ilC
B Duarea deciziilor analiz.nd im+licaiile alegerii cute! conorta2il cu alegerea cutC
B Balan a as+ira ii A a te+tri5 +erce+ie de sine i a +ieii muncii 2un! ca+a2il s treac
+este o2stacolele socialeC
B &evoi de ormare i ca+acitate de analiz a acestora"
Proilul indecis are urmtoarele caracteristici5
B ;otiva ie e,trinsecC
B 1lte valori dec.t cele orientate s+re muncC
B Plan de carier sta2ilit n linii mariC
B Duarea deciziilor A inconorta2il +entru c nu a luat nc o decizieC
B Balan a as+ira ii A a te+tri5 +erce+ie de sine i a +ieii muncii nerealist! inca+a2il s
treac +este o2stacolele sociale! su+ort sczut din +artea +rietenilor i amilieiC
B &evoi de ormare5 inca+acitate de analiz a acestora"
Proilul instabil se +rezint astel5
B ;otiva ie e,trinsecC
B 1lte valori dec.t cele orientate s+re muncC
B Di+sa unui +lan de carierC
B Duarea deciziilor A conorta2il chiar dac nu a luat nc o decizieC
B Balan a as+ira ii A a te+tri5 +erce+ie de sine i a +ieii muncii nerealist! inca+a2il s
treac +este o2stacolele sociale! su+ort sczut din +artea +rietenilor i amilieiC
B &evoi de ormare5 inca+acitate de analiz a acestora"
12ordarea +e care noi o +ro+unem +ornete de la modul n care individul i vede
aceti actori ai carierei! modul de construcie a carierei i a+oi ncearc s +un un diagnostic
%sta2il! indecis! insta2il' cu +rivire la gradul de decidere i construcie a carierei" Pornind de la
acest +roil! orice +ersoan a2ilitat +oate construi un traseu recu+erator +rin sugerarea unor
modaliti speci'ice de consiliere pentru carier" #e asemenea! instrumentul +e care l
+ro+unem este ca+a2il s realizeze i o predic ie asupra !radului de inser ie pro'esional a
studentului.
Pentru a undamenta tiin iic instrumentul! du+ construirea acestuia %harta +ersonal
a carierei' am +retestat i a+licat a+oi la scar larg instrumentul! dez2t.nd +e larg modul de
inter+retare a +roilelor hr ii i utilitatea acesteia"
Partea a 7-a Rezultatele cercetrii cu te%a Modaliti de consiliere pentru carier a
studenilor
4n +artea a 7-a a tezei sunt reunite i analizate ntr-o manier com+le, rezultatele
cercetrii realizate" 1ceast cercetare i-a +ro+us s studieze modalitile de realizare a
consilierii +entru carier a studenilor de la 1cademia de $tudii Economice din Bucureti"
4n cadrul cercetrii ne-am sta2ilit urmtoarele obiectiveA n +rimul r.nd e0plorarea
%rilor personale ale studenilor le!ate de construcia carierei lor ! n al doilea r.nd! dorim
s investigm corelaia acestor %ri cu !radul de inserie pro'esional %s vedem dac un
student cu hart +ersonal sta2il are mai multe anse de inserie +roesional dec.t unul cu
un +roil indecis sau insta2il'! n al treilea r.nd! urmrim s identiicm modalitile de
consiliere pentru carier a studenilor practicate n prezent! +entru ca n inal s ne centrm
+e rolul a"ut de acestea n construcia carierei studenilor %avanta-e! dezavanta-e! corelaia
modaliti de consiliere +entru carier-+ro2leme s+eciice iecrei aet a hrii +ersonale a
carierei'"
1m avut i dou i+oteze +e care le-am studiat5 ipoteza ' o hart +ersonal 9sta2il9
va conduce la o mai 2un inserie +roesional i ipoteza $ ' studenii a+eleaz oarte rar la
servicii +roesioniste de consiliere +entru carier datorit a+tului c serviciile +roesioniste de
consiliere n carier a studenilor sunt sla2 dezvoltate"
4n aceast +arte a lucrrii noastre am reunit o 2ogie de materiale i date +rimare
colectate +in metode cantitative i calitative astel nc.t demersul nostru tiiniic s ie
riguros i totodat am+lu"
+abel designul cercetrii
?biectivul
vizat
Metoda i instru%entul folosit 4 antionul
? 1ncheta +e 2az de interviu EF de studen i de la 1$E
1ncheta +e 2az de chestionar 5
sec iunea * i ( a chestionarului
+entru studen i
*)) de studeni de la 1cademia de $tudii
Economice din Bucureti %eantionare
stratiicat5 studeni de la cele **
acultiGEani de studiu-an E! master an 6!
master an ('
?$ 1ncheta +e 2az de chestionar 5
sec iunea E a chestionarului +entru
studen i
;inim H) de studeni
?(: ?. 1ncheta +e 2az de interviu EF de studen i de la 1$E
1ncheta +e 2az de interviu 0) de s+ecialiti n domeniul consilierii
+entru carier %(H cadre didactice'
1nchet +e 2az de chestionar HH de s+ecialiti n domeniul consilierii +entru
carier %E) cadre didactice'
1ncheta +e 2az de chestionar 5
sec iunea ( a chestionarului
+entru studen i
*)) de studeni de la 1cademia de $tudii
Economice din Bucureti %eantionare
stratiicat5 studeni de la cele **
acultiGEani de studiu-an E! master an 6!
master an ('
$tudiul documentelor
#atele o2inute au ost inter+retate n str.ns corelaie cu o2iectivele i i+otezele
cercetrii noastre" 7om +rezenta! n cele ce urmeaz c.teva date mai intresante"
&rimul oiecti" al cercetrii a urmrit s e,+loreze hrile +ersonale ale studenilor
legate de dezvoltarea carierei lor"
#in g0idul de interviu a+licat celor EF de studeni am constatat urmtoarele5
1s+ectele care au inluen at alegerea carierei5
'amilia %*I rs+unsuri' dar i prietenii %I rs+unsuri'C
calitatea diplomei o2inute! lucru realiza2il +rin urmarea cursurilor la 1$E!
as+ect ce garanteaz! n o+inia celor intervievai un loc de munc un %I
rs+unsuri' sau un anumit +roesor%F rs+unsuri'
2e eta succesului din +res+ectiva studenilor5
3ine pre!tit pro'esional %*H r'
4i place ceea ce 'aci %: r'
Te implici%I r'
4unce*ti pe r5nci %I r'
Plan de carier5 Cei mai muli nu au un +lan n carier %*) res+ondeni' sau cel mult
urmresc o2iective de 2un sim %s termine acultatea! s ac un master'"
Duarea deciziilor5 Cei mai muli dintre cei intervievai analizeaz implicaiile unei
decizii aa im+ortante cum este cea a lurii deciziei +rivind cariera %(( r'" #eciziile se
iau ns !reu %: res+ondeni'! necesit.nd de cele mai multe ori acce+tul sa s+ri-inul
unei +ersoane %de oicei m consult cu persoane importante pentru mine1 le cer
prerea prinilor'"
1te+tri a de evoluia n +lanul carierei5 +osi2iliti de avansare n 2aza muncii!
un loc de munc sta2il! s+ecializarea ntr-un anumit domeniu"
@ot +entru realizarea +rimului o2iectiv am a+licat i un c0estionar pentru studeni
care n seciunea conine harta +ersonal a carierei" 4n urma a+licrii i inter+retrii datelor
am realizat *)) de +roile"
6nstrumentul +ro+us de noi +entru e,+lorarea carierei! harta +ersonal a carierei i-a
dovedit de-a eicacitatea! el iind ca+a2il nu doar s +un un diagnostic! as+ect o2serva2il +rin
multitudinea de +roile realizate ci! s identiice i nevoile de consiliere ale studenilor n
vederea sta2ilirii unui traseu +ersonalizat de consiliere +entru carier n ra+ort cu toate
modalitile de consiliere +entru carier oerite +e +ia"
1+oi! harta +ersonal a carierei s-a dovedit un instrument util i +entru identiicarea
nivelului de corelaie al acestor hri +ersonale cu gradul de inserie +roesional %cel de#al
doilea oiecti" al cercetrii' i chiar mai mult! +entru +redicia gradului de inserie
+roesional! conirm.nd astel +rima din i+otezele cercetrii noastre5 o %art personal
6stail6 "a conduce la o mai un inserie pro'esional" 1cest lucru a ost conirmat +rin
datele o2inute" Un student cu +roil sta2il va avea i o 2un inserie +roesional"
1m mai +utut constata c e,ist o corelaie +uternic ntre gradul de inserie de
+roesional i gradul de susinere al prietenilor! o corelaie 2un cu e,istena unui plan de
carier i cu o percepie realist asupra pieii muncii i o corelaie sla2 cu gradul de
confort 0n legtur cu decizia luat.
Urmrind realizarea o2iectivelor trei i +atru ale cercetrii noastre %identi'icarea
modalitilor de consiliere pentru carier a studenilor practicate n prezent! res+ectiv
in"esti!area rolului di'eritelor modaliti de consiliere pentru carier n dez"oltarea carierei
studenilor' am analizat modaliti variate cu avanta-e i dezavanta-e culeg.nd inormaii de la
studeni! cadre didactice din sistemul universitar! +roesioniti n domeniul consilierii" #atele
colectate relev rolul deose2it de im+ortant al acestor modaliti n evoluia +roesional! dar
i +ersonal a individului"
Redm mai -os c.teva rezultate mai interesante"
4ntre2rile *)-*0 ale ghidului de interviu +entru studeni %EF de res+ondeni'" #ate
colectate5
31 dintre studenii inter"ie"ai au rspuns c nu au participat "reodat la un
curs de dez"oltare personal sau pe teme de carier1
33 dintre studenii inter"ie"ai au rspuns c nu au participat "reodat la un
trainin!1
.ici un student nu a participat la un interns%ip1
.ici un student nu a participat la sesiuni de mentorat1
4ajoritatea ar participa dac acestea ar 'i or!anizate de ctre uni"ersitate
sau 7.+#uri/asociaii studene*ti.
Jhidul de interviu +entru cadre didactice %(H de cadre didactice intervievate'
#intre +roesorii intervievai! *I i-ar asuma rolul de consilier +entru carier a
studenilor! H +arial i numai ( cadre didactice consider c nu le-ar +lcea
acest rol n mod deose2it"
Pro2lemele +e care consider c le-ar nt.m+ina vizeaz5 necesitatea unei
+regtiri temeinice n domeniu %*) r'! realizarea consilierii +entru carier ntr-
un mod sistematic! structurat i organizat %H r' i com+etenele metodologice
s+eciice %H r'"
1vanta-ele olosirii cadrelor didactice universitare ca i consilieri +entru
cariera studen ilor5 e,+erien a cu tinerii! la catedr! deschiderea s+re +lanul
muncii! cuno tin ele +rivind cariera i a2ilit ile +siho+edagogice"
D0id de interviu +entru profesioni!ti din do%eniul consilierii carierei %*H
res+ondeni'
$ervicii oerite5 cursuri! 3or?sho+-uri! internshi+-uri! evaluarea online a
carierei! testare +sihologic cu instrumente validate! consiliere vocaional !
inormaii educaionale! site-uri cu inormaii com+le,e! orientare n via
%+lanul educaional! +ersonal! +lanul carierei'! edine de motivare! t.rguri de
-o2uri! dez2ateri! consiliere individual i consiliere de gru+"
1vanta-e vs" #ezavanta-e5
$tudenii capt e0perien n domeniu %0 rs+unsuri'! se dez"olt
personal *i pro'esional %0 rs+unsuri' i sunt mai in'ormai cu pri"ire
la e"entualele rute pro'esionale *i educaionale pe care le pot urma %0
rs+unsuri'C
1ceste activiti se desoar +aralel cu activitatea universitar! iind
totodat i activiti cronoage"
/osibiliti de dezoltare ale acestor sericii - /+inia cadrelor didactice i
profesioni!tilor n domeniul consilierii
;odule tematice incluse n +rograma universitarC
Construirea i m2unt irea rela iei cu +ia a muncii5 anga-atori! autorit i
+u2lice locale! /&J-uri sau constituirea unor re ele de centre cu rol de
consiliere +entru carier %0 rs+unsuri' chiar +rin intermediul asocia iilor
studen e ti %E rs+unsuri'C
Cre terea nivelului de +roesionalism al celor care ocu+ roluri de consiliere
+entru carier a studen ilorC
Folosirea unor cadre didactice ca i consilieri"
Studiul docu%entelor sociale ne-a +ermis constituirea unei baze de date +rin care
am +utut remarca dezvoltarea insuicient i uneori su+ericial a urnizorilor de
servicii de consiliere +entru carier! ie ei ormali sau non-ormali"
4n urma inter+retrii c0estionarului +entru studeni seciunea a (-a! c0estionarului
+entru cadre didactice din sistemul universitar! c0estionar +entru profesioni!tii din
do%eniul consilierii carierei !i realizrii unei analiz co%parative a datelor relevate
+rin a+licarea chestionarelor +entru cadre didactice! +entru +roesionitii din domeniul
consilierii carierei i +entru studeni am +utut realiza urmtoarele5
6dentiicarea avanta-elor i dezavanta-elor iecrei modaliti de consiliere
+entru carierC
Construirea unui ta2el-su+ort +entru conce+erea unui traseu +ersonalizat de
consiliere +entru carierC
Constatarea unui grad sczut de dezvoltare al acestor serviciiC
Constatarea unui grad sczut de +artici+are la dieritele modaliti de
consiliere"
#atele colectate i inter+retate +rin metode variate i com+le,e ne conduc la concluzia
c modalitile de consiliere +entru carier oerite studenilor sunt insuicient dezvoltate! iar
cele e,istente sunt neada+tate nevoilor de consiliere ale acestora! as+ect ce ne conirm cea
de-a doua i+otez a cercetrii noastre5 studenii apeleaz 'oarte rar la ser"icii pro'esioniste de
consiliere pentru carier datorit 'aptului c ser"iciile pro'esioniste de consiliere n carier a
studenilor sunt sla dez"oltate.
Concluzii !i reco%andri
4n urma realizrii acestei lucrri am a-uns la c.teva concluzii"
4n +rimul r.nd! harta +ersonal a carierei! instrumentul +ro+us de noi +entru e,+lorarea
carierei i dovedete utilitatea5 el indentiic nevoile de consiliere ale studenilor i sta2ilete
un traseu personalizat de consiliere +entru carier n ra+ort cu toate modalitile de consiliere
+entru carier oerite +e +ia! i realizeaz o predicie asu+ra gradului de inserie
+roesional! conirm.nd astel +rima din i+otezele cercetrii noastre5 o %art personal
6stail6 "a conduce la o mai un inserie pro'esional.
4n al doilea r.nd! datele de cercetare evideniaz necesitatea unor %odaliti variate
de consiliere +entru carier ada+tate nevoilor studenilor"
4n al treilea r.nd! interviurile i chestionarele realizate i a+licate cadrelor didactice
din mediul universitar airm posiilitatea i disponiilitatea acestora de a-i asuma roluri de
consiliere +entru carier a studenilor"
&u n ultimul r.nd! studiul documentelor sociale ne-a +ermis constituirea unei baze de
date +rin care am +utut remarca dezvoltarea insuicient i uneori su+ericial a urnizorilor
de servicii de consiliere +entru carier! ie ei ormali sau non-ormali! coro2orat cu o li+s a
+romovrii acestor servicii +e canale acile 2eneiciarilor direci"
4n urma realizrii acestei lucrri considerm c 2ogia datelor teoretice i +ractice
colectate nu ac dec.t s deschid o cutie a Pandorei n domeniul consilierii carierei i a
modalitilor de consiliere +entru carier! ns demersurile tre2uie continuate"
Da nivel teoretic! eorturile viitoare vor tre2ui continuate n direcia m2untirii i
rainrii continue a teoriei inte!rati"e +ro+use! +recum i a undamentrii i dierenierii clare
a metodolo!iei consilierii carierei"
Da nivel practic va i necesar construirea! consolidarea i dezvoltarea modalitilor *i
ser"iciilor de consiliere pentru carier o'erite studenilor +rin ado+tarea unei +ers+ective mai
+ragmatice care s rs+und la nevoile individului i +rin mi-loace acile acestuia"
4n planul cercetrii! datele de-a acumulate vor tre2ui com+letate +rin realizarea unui
studiu e0tins al instrumentului +ro+us! care s-i veriice validitatea i idelitatea! +recum i a
'iecrei modaliti de consiliere pentru carier"
#e asemenea! studiul +oate i e,tins i asu+ra +o+ulaiei adulte! n s+ecial aduli alai
n criz %oma-! criz de orientare'! +entru a vedea dac instrumentul +ro+us +oate i a+licat cu
succes i +entru acetia"
Da nivel instituional este de dorit trans'ormarea uni"ersitii ntr-un iniiator sau
+romotor a serviciilor de consiliere +entru carier! ntr-un +artener al serviciilor
com+lementare oerite n acest sens! sau chiar +rin im+licarea ei direct n oerirea unor
module opionale de consiliere pentru carier incluse n +lanul de nvm.nt al studenilor i
'olosirea unor cadre didactice ca *i consilierii pentru carier a studenilor"
Considerm c eortul de+us +rin aceast lucrare deschide un nou drum5 consilierea
pentru carier centrat pe ene'iciar/ pe ne"oile lui *i prin mijloacele 'acile lui.