Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA BUCURESTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI
STIINTELE EDUCATIEI
CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

PROGRAM DE MASTER

EDUCATIE INTEGRATA
DIRECTOR PROF.UNIV.DR. EMIL VERZA

BUCURESTI, 2006

CUPRINS:

1. JUSTIFICAREA PROGRAMULUI
2. MISIUNE
3. OBIECTIVE
4. PERSONAL DIDACTIC
5. BAZA MATERIALA
6. LEGATURA CU DOCTORATUL
7. PLANURI DE INVATAMANT
ANALITICE

SI

PROGRAME

UNIVERESITATEA BUCURESTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
PROGRAM DE MASTER
EDUCATIE INTEGRATA
1. JUSTIFICAREA PROGRAMULUI
Programul de master EDUCATIE INTEGRATA
raspunde necesitatilor crescande de pregatire a specialistilor
in domeniul educatiei speciale inclusive, exprimate in
Strategia Nationala privind protectia, integrarea si
incluziunea sociala a persoanelor cu handicap din Romania
in perioada 2006-2013 (HG 1175 14 X 2005).
Conform cu aceasta strategie, destinata sa asigure
compatibilizarea educatiei speciale si protectiei sociale cu
standardele UE. Scolile speciale urmeaza, treptat, sa se
transforme in centre de resurse, iar educatia elevilor cu
dizabilitati se va realiza, pe cat mai mult posibil, in scolile
obisnuite, alaturi de elevii normali.
Din aceasta perspectiva este necesara pregatirea unui
numar cat mai mare de specialisti profesori itineranti si de
sprijin, care sa lucreze in scolile inclusive, unde vor fi educati
elevii cu nevoi speciale.
Programul raspunde tocmai acestei nevoi stringente de
cadre didactice, special pregatite pentru domeniul educatiei
integrate, al caror numar este insuficient in tara noastra.

1. MISIUNE
Catedra de Psihopedagogie Speciala a organizat primul
sau Program de Master intitulat Educatie integrata,
incepand cu anul universitar 1996-1997.
Principalele misiuni ale acestui program sunt:
acoperirea nevoilor de cadre didactice si altor
categorii de specialisti, necesare invatamantului
special;
perfectionarea interventiei recuperatorii, vizand
integrarea sociala si educationala a persoanelor
aflate in dificultate si elevilor cu cerinte
educative speciale;
imbunatatirea activitatii de cercetare in
domeniul
psihopedagogiei
integrarii
si
normalizarii persoanelor handicapate;
consolidarea potentialului de colaborare in
domeniul integrarii cu diverse categorii de
institutii guvernamentale si neguvernamentale.
SCURT ISTORIC AL APARITIEI SI DEZVOLTARII
PROGRAMULUI DE MASTER EDUCATIE INTEGRATA
La sfarsitul anului 1994 reprezentantii principalelor
universitati romanesti (Universitatea Bucuresti, Universitatea
Babes-BolyaiCluj-Napoca, Universitatea A.I.Cuza Iasi si
Universitatea de Vest Timisoara, s-au intrunit pentru a stabili
modalitatile concrete prin care pot contribui la dezvoltarea si
modernizarea educatiei speciale din tara noastra.
Cu aceasta ocazie s-a efectuat o analiza aprofundata a
invatamantului special romanesc comparativ cu realizarile s
tendintele manifestate in tarile Uniunii Europene.
Pe baza rezultatelor analizei respective s-au stabilit
principalele directii destinate perfectionarii educatiei speciale
autohtone, dupa cum urmeaza:

1. necasitatea organizarii unor forme de educatie


integrata in tara noastra, in acord cu recomandarile
din domeniu: Conferinta UNESCO-Educatie pentru
toti, Jomtien-1990, Recomandarile Consiliului
Europei R-92, Regulile standard privind egalizarea
sanselor persoanelor cu handicap ONU 1993 si
Declaratia de la Salamanca si Directiile de actiune in
domeniul educatiei speciale, adoptate la Conferinta
mondiala asupra educatiei speciale Acces si
calitate Salamanca, Spania, 1994;
2. obligativitatea respectarii principiului egalitatii
sanselor, aceasta insemnand liberul acces la
invatamantul general si profesional pentru elevii
handicapati alaturi de colegii lor normali;
3. elaborarea unor modele autohtone de integrare
pentru respectarea reglementarilor din proiectul legii
invatamantului
(devenit
ulterior
Legea
Invatamantului Nr. 84/1995, cap.6) cu provire la
organizarea unor forme alternative de educatie
integrata in invatamantul public;
4. diminuarea numarului de copii cu cerinte speciale
aflati in institutiile de ocrotire si cresterea
proportionala a celor integrati in comunitate;
5. sprijinirea programelor pilot pentru educatie
integrata aflate in derulare in diverse orase din tara,
precum si a celor care vor fi organizate in viitor;
6. accelerarea pregatirii studentilor si persoanelor din
domeniul educatiei integrate pentru a se putea
suplini lipsa personalului de specialitate din prezent;
7. realizarea unui parteneriat cu Ministerul Educatiei
Nationale, UNICEF, UNESCO si ONG-uri, in
vederea elaborarii unei strategii nationale pentru
integrare, element esential al reformei sistemului de
invatamant contemporan.

Solutia gasita a constat in elaborarea a doua programe


TEMPUS, care au fost aprobate si finantate de Comisia
Europeana de profil din fondurile Phare.
Conducerea ambelor proiecte a fost asigurata de catre
prof.univ.dr. Emil Verza, seful Catedrei de Psihopedagogie
Speciala din cadrul Universitatii Bucuresti.
La proiect au participat, pe langa Universitatea
Bucuresti (coordonator) si alte trei importante institutii de
invatamant superior romanesc, Universitatea BabesBolyai-Cluj Napoca (contractor), Universitatea A.I.Cuza
Iasi si Universitatea de Vest Timisoara.
Acestea au realizat o colaborare cu un consortiu format
din patru univeristati occidentale, format din Universitatea
din Birmingham Anglia, Universitatea din Bolonia Italia,
Scoala Regala de Educatie din Copenhaga, Danemarca si
Universitatea din Malaga Spania.
Primul program CME-01131-95 pe termen de un an,
desfasurat in perioada 1995-96 a fost intitulat
Perfectionarea strategica si dezvoltarea universitatilor
romanesti in domeniul perfectionarii profesorilor pentru
educarea copiilor cu cerinte speciale.
Proiectul a raspuns la acea data, in primul rand,
necesitatilor stringente, legate de pregatirea profesorilor din
domeniul educatiei speciale corespunzand, in acelasi timp,
si prioritatilor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
Obiectivele fundamentale ale proiectului au urmarit:
dezvoltarea capacitatii de colaborare si
consultanta din universitatile romanesti, scoli,
autoritati locale de invatamant si organizatiile
locale;
elaborarea de noi cursuri si altor forme de
pregatire pentru a rezolva nevoile existente si
cele de perspectiva.
La toate activitatile desfasurate pentru atingerea
acestor obiective, s-a prevazut participarea unor cadre
6

universitare de specialitate, in colaborare cu profesori


director si inspectori din invatamantul special si obisnuit.
De asemenea, a fost asigurata prezenta unor specialisti
de renume din universitatile europene si din cadrul unor
organisme internationale cu preocupari in domeniul educatiei
UNESCO, UNICEF si ONG-uri, cu care s-au format grupuri
mixte de lucru.
Cel de-al doilea proiect, TEMPUS S-JEP-09125, a
durat trei ani in perioada 1995-1998 si a avut drept scop
crearea, pentru prima data in tara noastra, a unui Program
de Master pentru specialistii din domeniul educatiei
integrate.
De remarcat, ca un astfel de program reprezinta, dupa
informatiile noastre si o premiera in plan european.
Obiectivele acestui program au constat, in esenta, in
urmatoarele:
studierea p[articularitatilor si necesitatilor legate
de educatia integrata din tara noastra;
asigurarea unei tehnologii didactice avansate,
necesara desfasurarii procesului de invatamant
din universitati, in cele mai bune conditii;
intocmirea unui curriculum adaptat la nivelul
standardelor europene din domeniul educatiei
speciale
si
specificului
invatamantului
romanesc;
specializarea cadrelor didactice universitare din
Romania prin stagii de scurta durata in
universitatile partenere din Uniunea Europeana;
asigurarea de cursuri teoretice si activitati
practice pentru studentii romani, in universitatile
afiliate programului;
invitarea unor profesori straini pentru sustinerea
de prelegeri si realizarea unor cursuri in comun.
Legatura dintre cele doua programe s-a realizat prin
coordonarea produselor acestora.
7

De exemplu, raportul final al Programului TEMPUS


CNE-01131-95, intitulat Parteneriat pentru pregatirea
profesorilor pentru educatie integrata a fost folosit ca
material complementar pentru intocmirea Raportului privind
necesitatea masteratului, elaborat in cadrul celui de-al doilea
program TEMPUS S-JEP-09125-95.
Fiecare universitate romaneasca participanta a realizat
propriul curriculum de masterat la un nivel apreciat in mod
deosebit si de catre parteneri europeni.
De asemenea, in cadrul celui de-al doilea program
mentionat, au fost create noi module de invatamant si
cursuri universitare, incluse in programele de invatamant
anuale si recunoscute de catre MEN.
Incepand cu anul universitar 1996-1997, au fost
inaugurate si cursurile in cadrul Programului de Masterat
Educatie integrata, realizate de Catedra de Psihopedagogie
Speciala a Universitatii Bucuresti.
La incaput aceste cursuri au fost frecventate de un
numar de 10 studenti, numarul acestora ajungand, in
prezent, la 14.
De asemenea, daca intial, acest program de masterat a
fost destinat numai absolventilor cu diploma de licenta in
specializarile psihopedagogiei speciale, psihopedagogiei,
pedagogiei si asistenta social, in prezent ele sunt deschise si
absolventilor cu alte specializari.
Toti absolventii de pana acum si-au gasit locuri de
munca in majoritate in domeniul educatiei speciale, in
invatamant, in cercetare si universitati, unde s-au facut
remarcati prin rezultate bune in activitatea prestata.
Cu toate aceste, necesarul de cadre specializate este
departe de a fi acoperit, fapt care impune in continuare,
pregatirea unor specialisti in domeniu si, implicit, continuarea
programului si in viitor.

2. OBIECTIVE
Obiectivele Programului de Master derulat pe o
perioada de 2 ani, sunt urmatoarele:
1.
familiarizarea studentilor cu cele mai noi
teorii, principii, metode si modele din domeniul
educatiei integrate;
2.

cunoastrea
principalelor
metodologii
moderne, utilizate in educatia speciala
contemporana;
3.
formarea capacitatilor si abilitatilor necesare
in aplicarea practica a tehnicilor terapeutice,
educational-recuperative, folosite in activitatea
cu persoanele cu cerinte speciale;
4.

insusirea
cunostintelor
fundamentale
necesare in managementul institutiilor de
invatamant special si integrat;
5.
formarea capacitatilor si deprinderilor utilizate
in cercetarea din domeniul psihopedagogiei
speciale;
6.
invatarea tehnicilor de proiectare si evaluare
a programelor sociale si educationale destinate
persoanelor cu cerinte speciale;
7.
insusirea metodelor si procedeelor utilizate in
consilierea persoanelor cu handicap si familiilor
acestora;
8.
familiarizarea cu tehnica conducerii
activitatilor
realizate
de
organizatiile
neguvernamentale pentru protectia si educarea
persoanelor cu nevoi speciale.
3. PERSONALUL DIDACTIC
Personalul didactic din cadrul prezentului Program de
Masterat este in majoritate covarsitoare alcatuit din profesori
si conferentiari universitari, cu deosebita experienta

didactico-stiintifica, autori cu renume in domeniu si creatori


ai unor lucrari de specialitate de referinta.
Lista nominala a personalului didactic cuprinde:
prof.univ.dr. EMIL VERZA directorul
programului;
prof.univ.dr. DAN POTOLEA;
prof.univ.dr. URSULA SCHIOPU;
prof.univ.dr GHEORGHE RADU;
conf. univ.dr. DORU-VLAD POPOVICI;
conf. univ.dr. MARIANA NEAGOE;
conf. univ.dr. MARIANA POPA;
lector dr. ANA ROZOREA.
Dintre cadrele didactice mentionate o parte insemnata
(prof.univ.dr. Emil Verza, prof.univ.dr. Gheorghe Radu si
conf. univ.dr. Doru-Vlad Popovici) sunt specializate in
domeniul educatiei integrate in urma unor stagii desfasurate
in universitati din Danemarca si Spania.
4. DOTARI
Desfasurarea Programului de Masterat se realizeaza in
cadrul spatiilor asigurate de Facultatea de Psihologie si
stiintele educatiei. Suplimentar fata de acestea, programul
mai dispune de o serie de dotari complementare din
domeniul logistic si materialului didactic.
Exemplul concludent in acest sens, il constituie
echipamentele procurate prin programul TEMPUS 09125-95
care la data cumpararii lor au costat in jur de 15000 ECU,
precum si prin alte categorii de program.
Din randul acestora remarcam, in mod deosebit, un
sistem de 3 computere cu imprimante (dintre care unul cu
acces la internet) un televizor color cu videorecorder, 2
camere video, 2 copiatoare, s.a.m.d.
In momentul de fata, programul dispune de o noua
generatie de computere si programe cu aplicabilitate in
educatia speciala.
10

Toate acestea sunt accesibile studentilor, fiind gazduite


intr-o sala special amenajata (sala 504). La acestea se
adauga o serie de videocasete de instruire, precum si o
minibiblioteca, continand literatura straina (in limba engleza)
si romaneasca de specialitate contemporana care face parte
din dotarea catedrei de psihopedagogie speciala.
Activitatile practice prevazute in cadrul planului de
invatamant se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant
special, cu care catedra de psihopedagogie speciala are
colaborare traditionala, precum si in alte categorii de institutii
in functie de cerinte.
In momentul de fata studentii beneficiaza de acces la
internet prin intermediul sistemului internet al facultatii.
5. LEGATURA CU DOCTORATUL
Programul de Master asigura o relatie stransa cu
programele de doctorat din Facultatea de Psihologie si
Stiintele Educatiei. Aceasta legatura se realizeaza sub doua
aspecte. In primul rand, inca din momentul alegerii temelor
de disertatie cu care se finalizeaza programul, studentii
initiaza o serie de cercetari care, ulterior, pot fi aprofundate
si finalizate in cadrul programelor de doctorat. In al doilea
rand, studentii pot stabili un contact direct cu cadrele
didactice care predau in cadrul programului de masterat si
sunt, in acelasi timp, implicate in conducerea activitatilor de
doctorat.
In acest sens mentionam numele urmatorilor profesori
universitari care sunt si conducatori stiintifici de programe de
doctorat:
prof.univ.dr. Emil Verza,
prof.univ.dr. Dan Potolea,
prof.univ.dr. Ursula Schiopu.
Evident, toate aceste cadre didactice cu bogata
experienta profesorala pot atrage cei mai capabili studenti,
inca de timpuriu, in vederea continuarii studiilor prin doctorat.
11

6. PLANURI DE INVATAMANT SI PROGRAME


ANALITICE
Programul de Master, prevazut initial a se desfasura pe
durata a 11/2 ani de studiu a fost extins la 2 ani, prin
introducerea unor discipline suplimentare cu pondere
deosebita in formarea initiala a viitorilor specialisti in
domeniul educatiei integrate.
In aceasta situatie programul actual de master prelungit
ca durata de timp, contine doua categorii de discipline:
discipline care figurau in programul anterior de
Master, dar cu o serie de imbunatatiri sub
aspectul continutului;
discipline noi rezultate din necesitatea
perfectionarii pregatirii absolventilor rezultata
din experienta ultimlor ani.
Planul de invatamant a fost elaborat tinandu-se cont de
doua criterii principale:
mentinerea unui raport judicios si echilibrat intre
repartizarea disciplinelor pe cele trei semestre,
ordonarea disciplinelor dupa principii logice si
didactice in sensul ca unele dintre acestea apar
in calitate de preconditii pentru altele.
Rezultatul l-a constituit un plan de invatamant cu un
numar relativ redus de ore, care ofera timp suficient pentru
studiu individual si activitati de cercetare, conform
recomandarilor actuale.
Numarul total de ore este de :
12 ore pe semestrul I,
16 ore pe semestrul II,
12 ore pe semestrul III,
12 ore pe semestrul IV.
Pentru fiecare disciplina inclusa in programul de
masterat a fost alcatuita o programa analitica care cuprinde:

12

obiectivele, tematica cursului, tipurile de activitati, formele de


evaluare si bibliografia.
In continuare prezentam planul de invatamant cu
disciplinele de studiu, repartizarea de ore pe semestre,
forma de evaluare si, in final, programa analitica pentru
fiecare disciplina in parte. (vezi pagina urmatoare)

13

PROGRAMELE
DISCIPLINELOR DE STUDIU ALE
PROGRAMULUI DE MASTERAT
EDUCATIE INTEGRATA

14