Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii Word

Formatare text
1. Creati un document Word care contine pe primul rand textul de pe randul urmator:
P r o g r a m : 1 0
0 0


- 1 8
0 0

Textul sa aiba urmatoarele caracteristici: font Times New Roman, dimensiune 11 puncte,
stil font Aldin, culoare rosu, spatierea dintre caractere sa fie extinsa la 3 puncte, subliniere cu doua
linii de culoare albastra
Formatare paragraf
2. Sa se creeze un document de o pagina ce contine exact 2 paragrafe cu cate 3 randuri fiecare.
Formatati primul paragraf astfel incat distanta spatierea! dintre randuri sa fie EXACT 2" puncte si
toate randurile paragrafului in afara de primul sa fie indentate cu 1" mm. #daugati paragrafului al
doilea o bordura rosie si un fundal galben.

3. Creati un document Word care contine exact 3 paragrafe. #liniati primul paragraf la centru.
Formatati al doilea paragraf astfel incat distanta spatierea! dintre paragraful al doilea si primul sa
fie 2$ de puncte si distanta dintre paragraful al doilea si al treilea sa fie $% de puncte. &ndentati al
treilea paragraf la stanga cu 2" mm si prima linie a celui de'al treilea paragraf cu 1( mm.
$. Creati in Word o lista cu 3 formatii de muzica preferate folosind marcatori de e)identiere pentru
paragraf. *arcatorii )or fi de tip bulina iar culoarea lor )a fi rosie. #daugati fiecarei formatii o
bordura neagra cu latimea de 1 punct si un fundal galben. *odificati textul scris in ma+uscule.
Formatare pagina
(. Crea,i un document de $ pagini care contine in antet centrat pe fiecare pagina in afara de prima
numele autorului. -aginile )or fi numerotate in subsol in partea dreapta sub forma x/y unde x
reprezint. num.rul paginii curente, iar y num.rul total de pagini din document. -rima pagina )a fi
alba nu )a contine nimic!
/. S. se realizeze un document de dou. pagini #$dimensiunea 0irtiei! care au orientarea Tip
)edere, c0enarul bordura! o linie continua albastr. cu latimea de 1 punct si marginile de 2( mm.
1umerotarea paginilor se )a face 2n antet centrat cu cifre romane sub forma &, &&, etc. &nserati in
subsol data si ora sistemului.
3. Crea,i un document de trei pagini care sa contina in antet centrat pe fiecare pagina textul Referat
la informatica. -aginile )or fi numerotate in subsol, paginile pare in stanga si paginile impare in
dreapta.
%. 4edactati un document Word care contine urmatorul text : Dimensiunea unui font se masoara in
puncte. &nserati o nota de subsol pentru cu)antul puncte in partea de +os a paginii cu urmatoarea
explicatie : Un punct este egal cu aproximativ 1/! dintr"un centimetru.
5. 4edactati un document de o singura pagina care contine urmatorul text : Revista clasei a #$"a%
Textul )a a)ea urmatoarele caracteristici : font 6 Times 1e7 4oman, dimensiune 2$ puncte,
spatiere extinsa la ( puncte intre caracterele fiecarui cu)ant. #linierea textului in document )a fi
centrata atit pe )erticala cat si pe orizontala.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1
8
x
9
#
Aplicatii Word
1". Creati un document care sa contina un text de $ randuri. 4andurile 2 si 3 )or fi scrise pe 2
coloane. &nserati in una dintre coloane ecuatia urmatoare:
$
3
: x
1
;1
11. &nserati pe prima pagina a unui document Word o imagine incadrata de text pe toate laturile.
Formatati imaginea astfel incat sa aiba latimea /" mm. #daugati'i o bordura cu latimea de 3 puncte
Tastati peste imagine numele )ostru .
12. S. se creeze in Word urm.torul tabel fara a utiliza bara de instrumente Tabele si borduri!:

r
!
c
r
t
1ume <i prenume
#bsen,e
* 1 Total
Total absen,e pe clas.
"m#r"l c"rent $# fie introd"$ a"tomat.
13. Sa se realizeze in Word desenul de mai +os:


.
1$. 4ealizati figura de mai +os
1(. S. se realizeze un document ce con,ine o pagin. cu in)ita,ii la balul bobocilor.
Fundalul in)ita,iilor )a fi galben, marginile rosii duble 2ngro<ate. 4ealizati in)itatiile utilizand
casete de text.
1/. S. se realizeze un document ce con,ine organigrama unei 2ntreprinderi.
8rganigrama este utilizata pentru afisarea relatiilor ierar0ice.
2
=
>
S
>
1