Sunteți pe pagina 1din 19

Rolul industriilor verzi n prosperitatea Romniei

- Urgen ele industriilor verzi -


Romnia recicleaz i transform n compost numai 1% din de euri, fa de media european de
42%. Avem oportunit i noi de cre tere economic, de investi ii i de creare de locuri de munc n
zona economiei circulare. Din pcate, n Romnia ultimilor 25 de ani sa vor!it mult prea pu in
despre rolul economiei circulare care nseamn reutilizarea, renovarea i reciclarea materialelor i a
produselor. "eea ce este considerat #de eu$ devine resurs.
%aterialele reciclate sunt mai ieftine dect materiile prime i contri!uie la reducerea emisiilor de
&aze cu efect de ser i diminueaz dependen a de importurile de materii prime.
Romnia nu poate i&nora aceast oportunitate de creare de locuri de munc i de dezvoltare
economic. 'ici nu poate rmne n afara trendului european de cre tere a eficien ei resurselor prin
reutilizare i reciclare. 'imeni din (uvernul actual nu acord ns aten ia care se cuvine economiei
circulare.
De aceea, )D*, )'* i +unda ia ,onrad Adenauer supun dez!aterii pu!lice o serie de 5 msuri care
au menirea de a spri-ini economia circular i industriile verzi n vederea dezvoltrii i a
valorificrii poten ialului pe care l are n Romnia.
Cuprins
A. Tabloul economiei circulare n Romnia
.. .mpactul industriilor din economia circular n Romnia.......................................................2
... (estionarea de eurilor n Romnia ......................................................................................../
.... 01emple de !une practici la nivel na ional i interna ional ..................................................2
.3. )ro!leme ale industriilor din economia circular.................................................................4
3. )reocupri la nivelul 50 privind economia circular i industriile verzi .............................16
B. Urgen ele industriilor verzi
5r&en a 1. 7ta!ilirea o!iectivelor prioritare pentru consolidarea industriilor verzi .................1/
5r&en a 28 Accelerarea cre terii de 9no:;o: i a transferului te;nolo&ic pentru industriile verzi
...................................................................................................................................................14
5r&en a /8 "rearea de locuri de munca n industria verde ........................................................15
5r&en a 4 . 7c;eme de suport ale statului pentru dezvoltarea industriei verzi..........................12
5r&en a 58 )olitici educa ionale pentru dezvoltarea industriei verzi ........................................1<
1
I. Impactul industriilor din economia circular n Romnia
a !rincipalele "# companii din domeniul recuperrii materialelor reciclabile sortate au o
ci$r de a$aceri de % miliarde lei i un pro$it de %% milioane lei
*a momentul actual, nu e1ist estimri ale impactului companiilor din economia circular asupra
economiei romne ti. =n sc;im!, for a economic a principalelor 12 companii din domeniul
recuperrii materialelor recicla!ile sortate indic o cifr de afaceri de apro1imativ 4 miliarde de lei
i un profit !rut de 44 milioane de lei n anul 261/.
b &irmele din domeniul colectrii' tratrii i eliminrii de eurilor anga(eaz (umtate de
milion de persoane
=n total, numrul de salaria i din companiile care desf oar activit i n domeniul colectrii, tratrii
i eliminrii de eurilor, al activit ilor de recuperare a materialelor recicla!ile i al activit ilor i
serviciilor de decontaminare se ridic la aproape -umtate de milion de persoane n aprilie 2614.
.ndustria a fost afectat de criza economic, numrul de salaria i scznd cu peste 14% din ianuarie
266> pn n ianuarie 2611. 'umrul de salaria i este n cre tere de la nceputul acestui an, conform
fi&urii 1.
+i&ura 1.
7ursa datelor8 .'7, 16 iulie 2614
c )alariul unui anga(at din domeniul colectrii' tratrii i eliminrii de eurilor este cu
aproape o treime mai mic dect salariul mediu net al unui romn
5n salariat din aceast industrie prime te n mn cu /6,2% mai pu in comparativ cu salariul mediu
net la nivel na ional, conform ultimelor date disponi!ile ale .'7 din aprilie 2614. "u toate acestea,
salariul mediu este n cre tere8 a crescut cu 14% din ianuarie 266> pn n aprilie 2614.
2
+i&ura 2.
7ursa datelor8 .'7, 16 iulie 2614
II. *estionarea de eurilor n Romnia
a Romnia genereaz cu +", mai pu ine de euri municipale dect media european
Romnia produce /4> 9& de de euri municipale pe locuitor comparativ cu media 50 de 4>2 9&,
conform ultimelor date disponi!ile ale 0urostat. "u toate acestea, numai 46,5% din totalul
de eurilor municipale produse de un locuitor sunt tratate ulterior prin reciclare, depozitare sau
incinerare, comparativ cu ><,2% n cazul mediei europene, conform ?a!elului 1.
?a!el 1. "antitatea de de euri municipale produse i tratate n Romnia i 50

Cantitatea de
deeuri
municipale
generate, kg/loc
Totalul deeurilor
municipale generate
tratate, kg/loc
UE 492 480
RO 389 313
7ursa8 0urostat, < iulie 2614
b Cu toate acestea' la nivelul U-' Romnia nregistreaz a asea cea mai mare cantitate de
de euri pe locuitor provenind din gospodrii i din activit ile de a$aceri' ceea ce
reprezint dublul mediei europene
"ea mai mare cantitate de de euri provenind din &ospodrii i activit ile de afaceri a fost &enerat
de @ul&aria8 22,2 tone pe locuitor, urmat de *u1em!ur& A26,2 tone pe locuitorB +inlanda A1>,5 tone
pe locuitorB, 0stoniaA14,/ toneClocuitorB i 7uedia cu 12,5 tone pe locuitor, conform ultimelor date
disponi!ile ale 0urostat din anul 2616. Romnia se situeaz pe locul al aselea n topul rilor 50,
&enernd 16,4 tone de de euri raportat la numrul de locuitori. +a de media 50 de apro1imativ 5
tone de de euri produse de un locuitor, Romnia &enereaz du!lul cantit ii.
3
+i&ura /.
7ursa8 0urostat, < iulie 2614
c .a nivelul U-' Romnia produce cea mai mare cantitate de de euri pe locuitor
Romnia &enereaz o cantitate important de de euri din a&ricultur, minerit i industria e1tractiv,
spre deose!ire de media european. De pild, &enerm cea mai mare cantitate de de euri din
a&ricultur din 50, de aproape o ton pe locuitor, adic de 11,4 ori peste media european.
"antitatea de de euri produs din activitatea e1tractiv se ridic la aproape 4,4 toneClocuitor, de 2,5
ori mai mult dect media european. 'e pozi ionm su! cantitatea de de euri medie produs la nivel
european n domeniul construc iilor i al industriei. ?a!elul 2 prezint cantitatea de de euri &enerat
de Romnia comparativ cu media european i cu statele din 50 care &enereaz cea mai mare
cantitate de de euri pe fiecare activitate economic.
?a!el 2. "antitatea de de euri &enerat pe activit i economice
Tone/loc. Agricultur Construc ii Industrie
Minerit i
industria
extractiv
UE-27 0.08 1.72 0.55 1.34
Bulgaria 0.08 0.01 0.45 20.31
Estonia 0.08 0.33 2.79 4.85
Luxemurg 0.01 17.49 1.71 0.04
!om"nia 0.91 0.01 0.3# 8.7$
7ursa8 0urostat, < iulie 2614
d Romnia recicleaz numai ", din de eurile municipale' $a de media european de +/,
Diferen e semnificative ntre Romnia i 50 sunt nre&istrate n modul de tratare al de eurilor8 >>%
din de eurile romne ti a-un& la &ropile de &unoi, n timp ce europenii depoziteaz doar o treime
din acesta. )este un sfert din de eurile europene sunt reciclate, fa de numai 1% n cazul Romniei.
=n plus, europenii utilizeaz incinerarea pentru alt sfert din de eurile pe care le colecteaz i
realizeaz compost din 15% din cantitatea totalD romnii nu utilizeaz aproape deloc astfel de
practici.
4
?a!el /. %odul de tratare al de eurilor n Romnia i n 50

Deeuri municipale dup modul de tratare, %
Reciclare i
realizarea
compostului
Recicla
re
Realizarea
compostul
ui
Depozita
re
Incinerar
e
UE 42 27 15 34 24
RO 1 1 0 99 0
7ursa8 0urostat, 16 iulie 2614
Dac privim ns la cantitatea de de euri recicla!ile la nivel european, +inlanda &enereaz cea mai
mare cantitate de de euri recicla!ile din 50, cu 2,< tone pe locuitor, urmat de @el&ia cu peste 1,4
tone pe locuitor i 0stonia cu 1,2 toneClocuitor.
Romnia &enereaz o cantitate foarte redus de de euri recicla!ile, de numai 6,2< tone pe locuitor,
n timp ce media 50 se situeaz la valoarea de 6,5 tone pe locuitor.
+i&ura 4.
7ursa8 0urostat, < iulie 2614
e Romnia este la coada clasamentelor europene la reciclare i reutilizare
Romnia recupereaz numai -umtate din am!ala-ele folosite, ceea ce ne pozi ioneaz la coada
clasamentului european, pe locul 24. Reu im s recuperm doar 54,4% din am!ala-e, n timp ce
(ermania reu e te s le recupereze aproape n ntre&ime A><,4%B. "el mai ru ne pozi ionm la
recuperarea am!ala-elor din ;rtie i carton. "u o rat de recuperare de 24%, ne aflm pe ultimul
loc n 50, conform ultimelor date disponi!ile ale 0urostat.
"ea mai sla! rat de recuperare o nre&istrm la recuperarea am!ala-elor din plastic A4/,2%B, n
timp ce Austria le recupereaz n totalitate, conform ?a!elului.
5
?a!el 4. Ratele de recuperare ale de eurilor provenind din am!ala-e, pe tipuri
de am!ala-e

Romni
a, %
UE,
%
!oc RO "n
UE#$%
Cea mai &un
practic din UE
Ambalaje de sticl 60 71,3 19 Belgia: 100%
Ambalaje de
metal 62,3 72,9 21 Belgia: 97,4%
Ambalaje din
h!tie "i ca!t#n 68 91,5 27 $inlanda: 106%
Ambalaje de
%lastic 43,2 63,4 18 A&st!ia: 100%
Total am&ala'e (),) %%,* $) 'e!mania: 97,4%
7ursa8 0urostat, < iulie 2614

=n ansam!lu, Romnia recicleaz doar -umtate din de eurile care provin din am!ala-e. *a nivel
european, cel mai !ine se pozi ioneaz @el&ia, care recicleaz peste 46% din am!ala-e.
5nul dintre punctele sla!e ale Romniei este rata de reciclare a am!ala-elor din ;rtie i carton. "u
un procent de reciclare de 25,5%, ne aflm pe locul 25 n 50. 3ecina noastr, @ul&aria, este ara
care are cea mai mare rat de reciclare a am!ala-elor din ;rtie i carton, de peste >4%.
?a!el 5. Rate de reciclare pentru de eurile provenind din am!ala-e

(#mnia,
%
)*,
%
+#c&l
(#mniei ,n
)*-27
.ea mai b&n /a!
din )*
Ambalaje de
sticl 60 71,2 19 Belgia: 100%
Ambalaje de
metal 62,3 72,3 19 Belgia: 97,4%
Ambalaje de
%lastic 40,3 34,3 8 0l#1enia: 75,5%
Ambalaje de
lemn 32,5 37,7 14 2!landa: 92,8%
Ambalaje din
h!tie "i ca!t#n 65,5 83 25 B&lga!ia: 98,1%
Total am&ala'e (+ ,*,, $( Belgia: 80,2%
7ursa8 0urostat, < iulie 2614
De i recuperm o cantitate redus de am!ala-e din plastic Adoar 4/,2%B, reu im s reciclm un
procent important A46,/%B, ceea ce ne pozi ioneaz pe locul 4 la nivelul 50, conform ta!elelor 2 i
/.
III. -0emple de bune practici la nivel na ional i interna ional
a !ractici de reciclare la nivel na ional
Tulcea
%unicipiul ?ulcea a fost desemnat marele c ti&tor al #!tliei$ pentru titlul de #Era ul
Reciclrii$ 261/, competi ie or&anizat de 0coRom Am!ala-e.
"oncursul a fost adresat primriilor de municipiu i sa derulat n perioada 1 septem!rie 2612
24 fe!ruarie 261/. *a finalul celor ase luni de #!tlie$, ?ulcea a fost ora ul care a o! inut cel
6
mai mare puncta- la evaluarea final, demonstrnd c de ine cel mai
performant sistem de colectare separat dintre cele 26 de ora e participante.
"riteriile care au stat la !aza evalurii ora elor participante au fost8 calitatea serviciilor de
colectarea separat a de eurilor de am!ala-e Ansemnnd accesul popula iei la containerele
colorate, aspectul acestora i corectitudinea depunerii separate a de eurilor n fiecare containerB,
cantitatea de de euri colectate i campaniile de con tientizare a popula iei cu privire la
importan a colectrii separate a de eurilor n vederea reciclrii.
Clu(
=n "lu- a fost implementat proiectul #7istem inte&rat de mana&ement al deFeurilor$.
?oGi locuitorii -udeGului "lu- vor !eneficia de reducerea deversrilor ile&ale, a riscurilor de
sntate Fi de m!untGirea mediului.
3or fi depozitate cu 56% mai puGine deFeuri !iode&rada!ile Fi vor fi reciclate 55% din deFeurile
de am!ala-e ca rezultat direct al acestui proiect.
3or fi construite trei staGii de transfer pentru urmtoarea etap din parcursul deFeurilor mena-ere
An localitGile Huedin, %i;ai 3iteazu Fi (;erlaB. De acolo, deFeurile vor fi mutate n depozite Fi,
n acest sens, vor fi nc;ise sau rea!ilitate Fase situri de depozitare neconforme Fi va fi construit
un astfel de sit n "lu-'apoca.
DeFeurile !iolo&ice vor fi tratate ntro instalaGie simpl nou construit de tratare mecanico
!iolo&ic.
)roiectul are un !u&et total eli&i!il de 52,> milioane euro, contri!uGia din +ondul european de
dezvoltare re&ional ridicnduse la /4,4 milioane euro pentru perioada de pro&ramare 266<
261/.
1radea
Iude ul @i;or a fost mprGit n Fase zone de colectare a deFeurilor n martie 2614. Adus la
Eradea, &unoiul este sortat n staGii speciale astfel nct s poat fi reciclat. ?ot atunci a fost
inau&urat i o sta ie care produce ener&ie electric din &unoi.
"entrala a fost construit cu peste 266.666 euro, iar curentul produs va fi vndut n sistemul
naGional.
b !ractici de reciclare la nivel interna ional
-lve ia 2 sortarea de nalt calitate a de eurilor
?oate de eurile mena-ere din J Kric; se colecteaz n saci speciali, numi i # JKri7ac9$. Acesta este
sin&urul am!ala- care este recunoscut de municipalitate. Avanta-ul este c poate fi ac;izi ionat de la
ma-oritatea ma&azinelor, iar n pre ul su este inclus i ta1a de salu!rizare. )rin urmare, '5 se
plte te o ta1 fi1 de salu!rizare, fiecare locuitor plte te pentru volumul de de euri mena-ere pe
care le &enereaz. =n cazul n care nu se folosesc sacii speciali sau nu sunt sortate corect de eurile,
persoana respectiv va fi amendat.
"ompostul, )0?urile, sticla, car!onul, ;rtia, dozele de aluminiu i alte de euri to1ice sunt
aruncate separat de de eurile mena-ere n sta ii speciale de colectare sau n puncte de colectare care
sunt distri!uite n ora .
7acii de &unoi nu sunt lsa i pe strad sau pe trotuar, ci sunt arunca i n pu!ele special amena-ate.
7
Jilnic sunt de!arasa i peste /6.666 de JKri7Lc9e. Avanta-ul acestei variante
este c doar de eurile mena-ere se pot colecta n sacii speciali, iar restul de eurilor sunt sortate
separat. De asemenea, n anumite cantoane este posi!il folosirea sacilor mena-eri o!i nui i pe care
este lipit un semn care atest c a fost pltit ta1a de salu!rizare.
De eurile mena-ere care sunt colectate i care se pot incinera sunt transformate n ener&ie electric,
care este n propor ie de 46% neutr din punct de vedere al emisiilor de "E2.
*ermania - modele de bun practic pentru reciclare i sortare
*ermania are un sistem de selectare al de eurilor n % co uri di$erit colorate 8 ne&ru, verde,
al!astru i &al!en. Astzi, 2/% din de eurile mena-ere sunt reciclate.
o Co ul negru este destinat de eurilor care nu se pot recicla8 c;i tocuri de i&ri, resturi de
mncare, !ecuri, vesel spart, scutece i alte mizerii. "olectarea se face o dat la o
sptmn.
o Co ul verde este folosit pentru de euri or&anice, precum resturi de mncare, co-i de fructe
sau le&ume, co-i de ou etc. "olectarea se face o dat la dou sptmni. 5ltimele statistici
arat c 11,</ milioane de tone de de euri !iode&rada!ile au fost colectate n anul 2616,
acesta fiind ec;ivalentul a 16< 9&Clocuitor.
o Co ul albastru este folosit pentru ;rtii, am!ala-e, erve ele, ziare, reviste. "olectarea se
face o dat pe lun. =n anul 2616, colectarea am!ala-elor a atins 45% n (ermania.
o Co ul galben este destinat resturilor de aluminiu i plastic, cum ar fi doze de !uturi
car!o&azoase, am!ala-e din plastic, conserve, etc.
I3. !robleme ale industriilor din economia circular
a 4odi$icrile .egii nr. "5"6+55# privind salubritatea localit ilor
*e&ea 161C2662 privind salu!ritatea localit ilor a fost completat prin *e&ea >>C2614, promul&at
de )re edintele Romniei dup ce a fost respins n prim faz pe o pro!lem de concuren i a
fost modificat de )arlament conform celor solicitate de aceast institu ie. Din pcate, nu au fost
reclamate multe dintre celelalte pro!leme pe care le aduce noua le&e, pro!leme ce au fost sesizate
de ctre cei mai mul i operatori economici din domeniul mana&ementului de eurilor8
-0tinderea atribu iilor serviciului de salubrizare - )rin modificrile aduse art. 2 alin. / lit. aB
din *e&e, sfera atri!u iilor serviciului de salu!rizare a fost e1tins de la de eurile municipale i
la de eurile provenind din activit i comerciale, din industrie i institu ii inclusive la frac iile
colectate separat.
o )olu ie7 modificarea le&ii pentru restrn&erea drepturilor autorit ii locale doar pentru
de eurilor municipale i asimila!ile &enerate de persoane fizice i asupra de eurilor mena-ere
&enerate de operatorii economici.
Acordarea de drepturi e0clusive operatorilor de salubritate - )rin introducerea literei fB la
art. 4 alin. 1 din *e&e, unit ile administrativteritoriale au o!li&a ia de a acorda pe teritoriul lor
e1clusivitatea prestrii activit ii de salu!rizare unui anume operator economic. Acest lucru este
posi!il doar pentru operarea serviciului pentru persoane fizice, '5 i pentru persoane -uridice,
care tre!uie s ai! li!ertatea de a nc;eia contracte comerciale pentru de eurile proprii.
o )olu ie7 modificarea le&ii pentru modificarea modului de operare al companiilor de
salu!ritate prin ne&ocierea de contracte n competi ie cu to i colectorii autoriza i atunci cnd
este vor!a de de eurile recicla!ile iCsau industriale de la operatorii economici.
8nclcri ale libert ii $undamentale de circula ie a mr$urilor n U- "omponente ale
de eurilor municipale, respectiv cele recicla!ile, au o valoare economic i constituie n acest
8
sens o marf asupra cruia posesorul, societatea comercial, industria,
institu ia poate dispune neconstrns.
o )olu ie7 modificarea le&ii prin acceptarea tranzac iilor cu de euri ntre operatorii economici
autoriza i pentru diverse activit i de tratare, transport, valorificare, reciclare iCsau eliminare.
b Ta0a asupra gropilor de gunoi
)entru &estionarea de eurilor, Romnia utilizeaz &ropile de &unoi n propor ie de >>%. =nseamn
c ratm oportunitatea unui acces mai !un i mai ieftin la materii prime.
=n plus, Romnia are o!li&a ia de a nc;ide treptat, pn n anul 261<, depozitele de de euri
neconforme cu re&lementrileD conform ?ratatului de Aderare al Romniei la 50, capitolul 22. *a
sfr itul lunii iulie 261/, au e1istat // de depozite de de euri neconforme, precum i 42 de depozite
de de euri neconforme.
De asemenea, conform le&isla iei, ar fi tre!uit aplicat un impozit pentru depozitele de de euri
ncepnd din acest an. =n sc;im!, n decem!rie 261/, autorit ile au amnat aplicarea ta1ei pn n
anul 261<. ?a1a va fi de 46 lei A1<,< euroB pe ton. %ai mult dect att, aceasta va cre te pn la
126 lei A22,2 euroB pe ton n anul 2614.
.mpozitarea &ropilor de &unoi este o practic frecvent la nivelul 508
AU)TRIA7
?a1a la &roapa de &unoi8 4< MCton, ?3A8 26%.
)re ul mediu net variaz ntre 26 M 1/6 M. =ncepnd cu ianuarie 2664 a fost interzis ta1a la
&roapa de &unoi pentru de euri cu con inut total de car!on or&anic mai mare de 5%.
Din 1>>2, impozitele au fost diferen iate n func ie de calitatea te;nic a &ropii de &unoi i a
tipului de de eu. (ropile de &unoi care folosesc o te;nolo&ie avansat pltesc un impozit mult
mai mic dect cele fr asi&urri antipoluare.
Diferen ierea impozitului la &roapa de &unoi a fost un stimulent pentru modernizarea &ropilor de
&unoi. Dac n 1>>2, 21 de situri nu ndeplineau standardele ecolo&ice, n 1>>> numrul
acestora sa redus la doar 4. .mpozitul pe &roapa de &unoi, mpreun cu ordonan a privind
&ropile de &unoi au ncura-at reciclarea i recuperarea de eurilor. Am!ele msuri au dus la
reducerea cantit ii de de eu ce a-un&e la &roapa de &unoi.
B-.*IA
&landra7
?3A8 21%, ta1a la &roapa de &unoi variaz ntre /1,<44,> MCton, n func ie de natura
de eurilor Acom!usti!ile sau non com!usti!ile, pu!lice sau privateB.
Din 2662 sa interzis ta1a pentru de eurile com!usti!ile &ospodre ti i cele industriale i
comerciale. A&en ia flamanda a de eurilor pu!lice monitorizeaz i colecteaz fondurile care
vor fi incluse n !u&etul &uvernului flamand. @anii a-un& la +ondul de )revenire i Remediere
pentru 'atur i %ediu.
)rincipalele concluzii8 introducerea unei ta1e de mediu are un efect direct i semnificativ asupra
industrieiD este necesar o !un cola!orare cu mediul de afaceri pentru a crea o platformD
sistemul de ta1are tre!uie s fie u or de n eles i este recomandat introducerea unui numr mic
de ta1e.
3alonia7
?3A8 21%, ta1a la &roapa de &unoi variaz ntre 2525 MCton, n func ie de tipul de de eu.
9

Din 2664 sa interzis ta1a pentru de eurile &ospodre ti, reziduuri lic;ide,
cenu i de euri care con in o mare parte !iode&rada!il.
%inisterul %ediului se ocupa de controlul &ropilor de &unoi, iar Departamentul pentru
.nstrumente 0conomice de colectarea impozitului. 3eniturile din ta1e i impozite sunt colectate
n +ondul pentru %ana&ementul De eurilor, dedicate preven iei i cur rii siturilor
contaminate. Acest fond este investit n facilitatea de mana&ement a de eurilor, educa ie i
propa&and pentru strate&ia de mana&ement a de eurilor, a-utor financiar pentru la!oratoare a
cror munc este n le&tura cu prelucrarea de eurilor, promovarea cercetrii n dezvoltare, s.a.
7a o!servat c din 2664, de la interzicerea impozitrii anumitor cate&orii de de euri, cantitatea
de de euri care a-un&e la &ropile de &unoi a sczut semnificativ.
!1RTU*A.IA
?3A8 5%, ta1a la &roapa de &unoi8 /,5 MCton.
.mpozitele sunt actualizate n fiecare an i sunt aplicate n mod diferen iat depinznd de tipul de
tratament. .mpozitul la &roapa de &unoi este parte din impozitul pentru mana&ementul
de eurilor care a fost introdus n anul 266< ca un instrument pentru a atra&e aten ia
productorilor i consumatorilor asupra costurilor asociate de mediu i a stimula reducerea
de eurilor. .mpozitul este colectat de A&en ia portu&;ez de mediu.
.mpozitul la &roapa de &unoi este pltit de ctre administratorul &ropii. "uantumul impozitului
este cu 56% mai mare pentru de eurile clasificate ca fiind recicla!ile.
4AR-A BRITA9I-
?a1a la &roapa de &unoi8 ntre 2,5 <2 NCton pn la 1 aprilie 2614, dup care a crescut ntre 4
NCtona i 46 NCton.
'u e1ist vreo interdic ie a ta1elor la &roap.
Aceast ta1 a fost introdus n 1>>2 i a fost prima ta1 de mediu din %area @ritanie. ?a1a la
&roapa de &unoi este vzut ca un mecanism c;eie n atin&erea intelor din Directiva (ropilor de
(unoi pentru de eurile !iode&rada!ile. )rin cre terea costurilor &ropilor de &unoi, alte
te;nolo&ii avansate de tratament al de eurilor cu ta1e de intrare mai mari devin mai atractive
financiar.
"uantumul ta1ei percepute este calculat n func ie de &reutatea materialului aruncat i dac este
activ sau inactiv. Administratorul &ropii de &unoi este responsa!il pentru plata ta1ei la &roap.
"u toate acestea, administratorii vor transmite costurile afacerilor i consiliilor locale,
adu&ndule la ta1ele normale de &roap. ?3Aul este ncasat din impozitul i ta1ele la &roap.
c 9egli(area industriilor din economia circular de ctre *uvern
)rin Hotrrea adoptat de (uvern n luna iunie 2614 privind instituirea unei sc;eme de a-utor de
stat pentru e1ceptarea marilor consumatori de ener&ie electric de la plat pan la 45% a
certificatelor verzi, )7D a luat practic o msur de reducere a impactului sc;emei de spri-in pentru
ener&ia re&enera!il.
%sura se aplic pentru consumatorii industriali, i sunt favoriza i marii consumatori industriali de
ener&ie.
01ceptarea se realizeaz n func ie de electrointensitatea operatorilor economici8
45% n cazul unei electrointensit i mai mari de 26%
26% n cazul unei electrointensit i de 1626%
46% n cazul unei electrointensit i de 516%
10
=n
sc;im!, nu e1ist sc;eme care s spri-ine companiile care activeaz n
domeniul reciclrii industriilor. "onceptul de #zero de euri$ este necunoscut pentru (uvernul )7D.
3. !reocupri la nivelul U- privind economia circular i industriile verzi
?ransferul ctre o economie circular se afl n centrul a&endei de eficientizare a resurselor sta!ilit
prin strate&ia 0uropa 2626 pentru dezvoltare inteli&ent, dura!il i inclusiv.
)revenirea &enerrii de de euri, proiectarea ecolo&ic, reutilizarea i alte msuri similare ar putea
aduce economii n valoare de 266 de miliarde euro sau ar conduce la cre terea cu 4% a cifrei de
afaceri anual pentru ntreprinderile din 5026, contri!uind n acela i timp la reducerea cu 2%4%
a emisiilor totale anuale de &aze cu efect de ser.
a Care sunt implica iile economiei circulare:
+i&ura 5. )rincipalele faze ale modelului economiei circulare
7ursa8 "omisia 0uropean
E economie circular prezerv ct mai mult valoarea adu&at a unui produs, c;iar i atunci cnd
un produs a a-uns la captul ciclului de via , astfel nct s continue s fie folosite n mod
productiv i s &enereze n continuare valoare.
Aceasta presupune8
O "re terea timpului n care poate fi utilizat produsul nainte de sfr itul ciclului su de via
o!i nuit Adura!ilitateBD
O Reducerea utilizrii materialelor periculoase sau dificil de reciclat AnlocuireBD
O "rearea de pie e pentru materiale reciclate Astandarde, ac;izi ii pu!liceBD
O "rearea de produse care sunt mai u or de reparat, de modernizat i de reciclat Aecodesi&nBD
O 7timularea reducerii de eurilor i a unei separri de nalt calitate de ctre consumatoriD
O 7timularea sistemelor de separare i de colectare care s minimizeze costurile de reciclare i
reutilizareD
11
O
7implificarea crerii clusterelor industriale care fac sc;im! de produse
pentru a le mpiedica s devin de euri Asim!ioz industrialBD
O =ncura-area consumului prin nc;iriere sau leasin& n loc de ac;izi ie a noilor produse Anoi
modele de afaceriB.
0conomia circular difer de modelul #a lua P a face P a consuma P a arunca$, !azat pe ipoteza c
resursele sunt a!undente, disponi!ile i ieftin de utilizat. 7untem tot mai con tien i c acesta nu este
un model sustena!il de cre tere economic.
b 1biectivele Comisiei -uropene cu privire la economia circular
"omisia 0uropean a adoptat, pe data de 2 iulie 2614, o propunere le&islativ pentru revizuirea
intelor de colectare i reciclare din Directiva "adru pe De euri 2664C>4C0", Directiva privind
depozitarea de eurilor 1>>>C/1C0" i Directiva privind am!ala-ele i de eurile de am!ala-e
>4C22C0".
7copul acestei propuneri este de a contri!ui la transformarea 0uropei ntro economie circular, la
stimularea reciclrii, a securizarea accesului la materiile prime i la crearea de locuri de munc i
cre terea economic. Atin&erea acestor o!iective este posi!il prin sta!ilirea unor inte am!i ioase
i adu&area de prevederi c;eie la instrumentele de o! inere i monitorizare.
intele 50 prevd reciclarea a cel pu in 56% din de eurile mena-ere pn n anul 2626 i de minim
<6% pn n anul 26/6. *a momentul actual, < state mem!re recicleaz mai mult de 46% din
de euri, alte < state mem!re recicleaz ntre /6%46% i 14 state mem!re au o rat de reciclare de
su! /6%.
=ncepnd cu anul 2625 va fi implementat interdic ia privind depozitarea de eurilor recicla!ile
Aprovenind din mase plastice, metale, sticl, ;rtie i carton, i a de eurilor !iode&rada!ileB, cu
o!iectivul de elimina depozitarea de eurilor municipale pn n anul 26/6.
50 a implementat inte pro&resive pentru reciclarea de eurilor, conform ?a!elului 1. )entru anul
26/6 a fost sta!ilit ca int reciclarea n propor ie de 46% a de eurilor provenind din am!ala-e.
3abel 14 5intele stabilite %ent!& !e&tili6a!ea "i !ecicla!ea mate!ialel#! la ni1el&l )*
+5+5 +5+; +5<5
=e euri din ambala(e #5, /5, >5,
De euri din plastic 45% 26%
De euri din lemn 56% 25% 46%
De euri din metale feroase <6% 46% >6%
De euri din aluminiu <6% 46% >6%
De euri din sticl <6% 46% >6%
De euri din ;rtie i carton 45% >6%
7ursa8 "omisia 0uropean
c 1biectivele Romniei privind reciclarea
*e&isla ia romneasc prevede colectarea separat pentru cel pu in urmtoarele tipuri de de euri8
;rtie, metal, plastic Fi sticl ncepnd cu anul 2612, conform *e&ii nr. 211C2611 privind re&imul
deFeurilor.
intele Romniei sunt sta!ilite pri n Hotrrea nr. 221C2665 privind &estionarea am!ala-elor i a
de eurilor din am!ala-e8
12

valorificarea sau incinerarea n instalaGii de incinerare cu recuperare de


ener&ie a minimum 26% din &reutatea deFeurilor de am!ala-e, pn la sfr itul anului 261/D
reciclarea a minimum 55% din &reutatea total a materialelor de am!ala- conGinute n deFeurile
de am!ala-e, cu minimum 26% pentru sticl Fi minimum 22,5% pentru plastic pn la sfr itul
anului 261/.
)e 16 iulie 2614, Romnia a fost anun at c risc declan area procedurii de infrin&ement dac nu
aplic le&isla ia 50 n dreptul intern cu privire la de eurile provenind din am!ala-e i la
ve;iculele scoase din uz. Am!ele msuri tre!uiau implementate n le&isla ia romneasc n a
doua parte a anului trecut Aseptem!rie 261/, respectiv au&ust 261/B. De i Romnia a men ionat
c le&isla ia este n lucru, nu a notificat "omisia 0uropean. Drept urmare, mai avem dou luni
la dispozi ie pentru a rspunde solicitrilor 50D altfel, Romnia ar putea fi trimis n fa a "ur ii
de Iusti ie.
13
Urgen a ". )tabilirea obiectivelor prioritare pentru consolidarea industriilor
verzi
)tarea actual7
+r o strate&ie coerent n ceea ce prive te industriile verzi i cu o func ie de control sla!, statul
romn nu poate e1ploata ntre&ul poten ial al acestei ramuri. =n lipsa cola!orrii interministeriale
ne confruntm cu o re&lementare a domeniului care nu are ns aplica!ilitate pe pia . Din aceast
perspectiv, este nevoie de sta!ilirea unor linii mari de dezvoltare, pentru urmtorul ciclu !u&etar al
5niunii 0uropene, astfel nct, pn n 2626 s putem dezvolta acest sector i s cre tem, implicit,
valoarea adus de acesta competitivit ii economiei.
!ropuneri7
+inalizarea 7trate&iei na ionale de &estiune a de eurilor A%inisterul %ediuluiB P n coordonare
cu %inisterul 0conomiei Acomisia pentru &estiunea de eurilor de la %inisterul 0conomieiB.
"larificarea statutului -uridic al de eului municipal A&unoiuluiB n cadrul le&ii 161C2662 P pentru
a se face o diferen iere clar ntre de intorul le&al i proprietarul de eului.
Dezvoltarea unui mecanism de stimulare a sortrii i vnzrii de eurilor de ctre firmele de
salu!ritate prin introducerea unui sistem de penalizare financiar la &roapa de &unoi, n
condi iile men inerii de ctre firme a unui nivel ridicat de de euri recicla!ile depozitate. Acest
mecanism tre!uie introdus &radual ncepnd cu 61.61.2615 i nu decalat cu / ani, a a cum a
propus (uvernul )onta.
"larificarea utilizrii fondurilor europene n perioada 26142626 pentru a vedea zonele
eli&i!ile.
"onsolidarea predicti!ilit ii evolu iei pre urilor la &aze i ener&ie, astfel nct s nu mai e1iste
fluctua ii !ru te n pia .
"onsolidarea func iei de control a (rzii de %ediu, "onsiliului "oncuren ei, etc. pentru a evita
practici de dumpin& din partea unor -uctori interna ionali.
5tilizarea resurselor +ondului pentru %ediu pentru cre terea infrastructurii i calit ii colectrii
separate.
14
Urgen a +7 Accelerarea cre terii de ?no@-Ao@ i a trans$erului teAnologic pentru
industriile verzi
)tarea actual7
*ipsa de informare a -uctorilor din industrie a dus la neatin&erea cre terii poten iale. De multe ori,
mi crile iner iale din domeniu au fost du!late de lipsa de reac ie a A)*urilor, ratnduse astfel
oportunit i de pia . =n prezent, nu e1ist statistici i analize detaliate, tocmai pentru c aceast
zon a industriei nu a fost a!ordat unitar, de i importan a ei cre te n mod evident. )entru a putea
dezvolta politici sectoriale n acest domeniu, care s duc la cre terea de 9no:;o: i s accelereze
transferurile te;nolo&ice, este nevoie de o sistematizare a modului n care sunt dezvoltate politicile
industriale din zona verde.
=n procesul de produc ie, datorit reciclrii, nu se mai folose te pulpa de copacD ;rtia de carton
ondulat, necesar pentru fa!ricile de am!ala-e de carton din Romnia, provine 166% din recicla!ile
astfel8 la 1 ton de ;rtie de carton ondulat, se salveaz 1< copaci.
!ropuneri7
Alocarea a 25% din veniturile A+% pentru stimularea industriilor verzi. De e1emplu, finan area
autorit ilor pu!lice locale AA)*uriB pentru dezvoltarea de infrastructuri locale de colectare
separate.
"orelarea lim!a-ului de specialitate din "odul +iscal cu *e&ea 7alu!rit ii prin adoptarea unui
&;id P n *e&ea 211 se vor!e te de de euri care nu mai sunt de euri Ade e1emplu, sticla reciclat
i sprtura rezultat P aceasta devine materie primB P &;idul tre!uie corelat ntre %inisterul
%ediului P %inisteriul +inan elor P %inisteriul 0conomiei.
=n "odul +iscal e1ist o neclaritate le&at de de eurile care nu mai sunt de euri, dac li se aplic
sau nu ?3A An "odul +iscal se vor!e te despre de euri prelucrateB.
Realizarea unui centru de informare pe ln& %inisterul %ediului8 ma-oritatea societ ilor care
desf oar activit i n sectoarele de colectare, reciclare i valorificare a de eurilor nc nu au
suficiente date cu privire la re&ulamentele europene, nu sunt lmurite cum se aplic i poate c
ma-oritatea nici nu le cunosc. Atunci este ct se poate de clar c se na te o confuzie care nu
aduce avanta-e nimnui implicat n acest domeniu de activitate.
.ntroducerea ct mai ur&ent a unui sistem informatic de trasa!ilitate a de eurilor din momentul
&enerrii pn la valorificareCreciclare i, respectiv, eliminare Avezi Elanda, Austria, (ermania,
etc.B, finan area fiind de-a asi&urat prin )E7 %0D.5.
%odificarea le&isla iei pentru autorizare, n a a fel nct s e1iste un sistem unitar de
re&lementare a tuturor activit ilor din domeniul protec iei mediului, n special cele din tratarea,
valorificareaCreciclarea i eliminarea de eurilor dar nu numai.
15
Urgen a <7 Crearea de locuri de munca n industria verde
)tarea actual7
Realizarea noilor o!iective n materie de de euri la nivel european ar crea 546.666 de noi locuri de
munc, n compara ie cu performan ele nre&istrate n prezent, crescnd totodat &radul de
competitivitate al 0uropei i reducnd cererea de resurse costisitoare i limitate, conform studiilor
"omisiei 0uropene.
Reciclarea de eurilor &enereaz de /> de ori mai multe locuri de munc dect incinerarea acestora,
conform unui studiu al (reenpeace. De asemenea, studiile arat c, pentru fiecare 16 toneCan
deviate de la &roapa de &unoi, se creeaz un loc de munc.
"omisarul european pentru mediu, Ianez )otocni9, a declarat n cadrul conferin ei #7ocietatea
0uropean a Reciclrii Resurse naturale Fi mana&ementul de eurilor$ Aaprilie 2614B, c Romnia
ar putea crea peste /6.666 de noi locui de munca dac ar implementa n totalitate le&isla ia
europeana privind mana&ementul de eurilor8 # n Europa de astzi de eurile au ncetat s mai fie
de euri. Acestea reprezint resurse care genereaz profit i locuri de munc n Uniunea European.
Romnia trebuie s urmeze exemplul altor state membre. Dac legisla ia european ar fi
implementat n Romnia s-ar crea peste !.!!! de locuri de munc$, a spus )otocni9.
!ropuneri7
Redesc;iderea industriilor locale prin folosirea materiilor prime reciclate. De e1emplu8
aB e1. Romcar!on P produse din mase plastice avnd la !az materii prime reciclateD scderea
importului de materii prime prin utilizarea materialelor reciclate.
!B 7tirom P prin utilizarea sprturii de sticla produse de firma (reen (lass, reduce consumul
de &az cu cca /6% realiznduse o cre tere a competitivit ii sale pe pia a localB.
7timularea an&a-rii de ctre firmele de sortare a de eurilor a muncitorilor necalifica i prin
acordarea de scutiri fiscale.
Acordarea de a-utoare de stat i crearea de sc;eme de minimis pentru companiile care creeaz
locuri de munc n domeniul economiei circulare.
.ntroducerea la nivelul )ro&ramului Epera ional Re&ional i )ro&ramul Epera ional 7ectorial
Dezvoltarea Resurselor 5mane 26142626 a unei linii speciale de finan are pentru stimularea
economiei circulare.
16
Urgen a % . )cAeme de suport ale statului pentru dezvoltarea industriei verzi
)tarea actual7
)n n prezent, statul romn nu a avut un rol proactiv n acest domeniu. De cele mai multe ori,
-uctorii din pia au venit cu propuneri Ade e1emplu, le&ea salu!rit iiB, iar &uvernan ii nu au fcut
altceva dect s transpun aceste propuneri n le&i, ;otrri etc. *ipsa acestei implicri coerente a
dus la derapa-e n pia , accentunduse anumite tendin e de monopol, n special n zona A)* P
firme de salu!ritate. De i domeniul poate fi spri-init de stat printro serie de stimuli i re&lementri
care s accelereze sortarea de eurilor la nivel na ional, nu a fost aplicat nc nicio strate&ie
concret i coerent. =n prezent, e1ist o serie de pro!leme ridicate de mediul privat care tre!uie
transpuse n practic prin asumarea unei strate&ii dura!ile i coerente.
!ropuneri7
"rearea cadrului le&al, care s permit A)*urilor ini ierea de )))uri pentru dezvoltarea
infrastructurii de colectare separat a de eurilor municipale.
"rearea cadrului le&al pentru ini ierea )+. A)rivate +inanced .nvestmentsB necesar pentru
acoperirea nevoilor de finan are a A)*urilor n fazele ini iale ale )))urilor P form
complementar a )))urilor
Re&lementarea strict a activit ii firmelor de transfer de responsa!ilitate Acotele de reciclare a
companiilorB P descentralizate de la %inisterul %ediu pentru prevenirea raportrilor false
.ntroducerea unui !onus n cadrul puncta-ului la ac;izi iile pu!lice pentru produsele care con in
materii prime reciclate
7ta!ilirea de ctre A)*uri pentru firmele de salu!ritate a unui pro&ram special pentru adunarea
recicla!ilelor, separate de celelalte de euri ude
"rearea unei !aze le&ale pentru plata minorilor care recicleaz i duc recicla!ile la centrele de
colectare. Ace tia nu pot plti impozit pe venit, aprnd astfel o pro!lem structural P tre!uie
fcute modificri n "odul +iscal pentru a putea recompensa ntrun fel minorii care recicleaz,
i care vor deveni n viitor cei mai con tien i cet eni asupra importan ei reciclrii or&anizate.
"larificarea pro!lemei definirii alia-elor P n "odul +iscal se aplic ta1area invers pentru
de euri, ns unii operatori !eneficiaz de dero&are de la %inisterul 0conomiei pentru vinderea
de alia-e crora se aplic ?3A. 7a a-uns ca n industrie s nu mai e1iste de euri oficial. )e
facturi apare doar termenul de #lin&ouri$ pentru care se aplica ?3A, care ulterior este fraudat.
Aplicarea scutirii de plat a ?3A n vam pentru produsele e1tracomunitare crora li se aplica
ta1area invers pe teritoriul na ional. Romnia este printre ultimele ri din 50 care men ine
?3A, iar n acest mod ar facilita importul de de euri din 7er!ia, %oldova, 5craina, 0&ipt, etc.,
fcnd industria competitiv.
.ntroducerea unui sistem de &aran ii financiare conform le&isla iei europene pentru
responsa!ilitatea de mediu a poluatorului Acompletarea E5( 24C266< privind rspunderea de
mediu P art. // i /4B
Anularea planurilor de &estiune a de eurilor de la nivel re&ional i local i respectarea unuia
sin&ur la nivel na ional, n a a fel nct s poat fi sta!ilite re&uli na ionale privind trasa!ilitatea
i respectarea re elei na ionale i europene privind tratarea i valorificareaCreciclarea sau
eliminarea de eurilor prin modificarea *e&ii 211C2611 privind re&imul de eurilor.
"edarea autorizrilor de mediu simple ctre A)* i men inerea autoriza iilor inte&rate de mediu
la nivel na ional.
.ntroducerea unei formule de calcul pentru tarifele minime privind responsa!ilitatea
productorului pe flu1urile de am!ala-, D000uri, !aterii, ulei uzat i anvelope.
17
Urgen a ;7 !olitici educa ionale pentru dezvoltarea industriei verzi
)tarea actual7
0duca ia ecolo&ic este nc la nceput n Romnia. )ro!lematica de mediu a fost a!ordat doar
tan&en ial n sistemul educa ional dup 1>>6 Fi la nivel de curricul naGional a!ia din 266<.
#0duca ia ecolo&ic Fi de protec ie a mediului$ a fost introdus n pro&rama colar a!ia n 266< ca
materie op ional, pentru nv mntul pre colar, primar Fi &imnazial. *a nivelul nv mntului
liceal, temele le&ate de protec ia mediului ncon-urtor nu mai sunt prezente n curricul. Disciplina
de 0duca ie 0colo&ic trateaz doar mar&inal, n -umtate de capitol, pro!lema reciclrii Fi a
modului corespunztor n care tre!uie fcut aceasta.
)n n acest moment con tientizarea realizrii unei sortri corecte a deFeurilor recicla!ile, produse
n &ospodrii Fi importanGa acestor ac iuni att pentru mediu, ct Fi pentru dezvoltarea dura!il a
comunit ilor, a fost lsat n sarcina E'(urilor de profil Fi a companiilor private care realizeaz
campanii de "7R. Aceste campanii au avut parte, de cele mai multe ori, de o sus inere Fi implicare
minimal din partea autorit ilor locale Fi centrale.
!ropuneri7
%odificarea curriculei pentru 0ducaGie 0colo&ic Fi de )rotecGie a %ediului, astfel nct s se
pun un accent mai mare pe reciclarea deFeurilor, sortarea diferen iat Asticl, carton, ;rtie,
metal, electronice Fi electrocasniceB, modalitatea de depozitare a deFeurilor Auscate, udeB i
importan a pentru societate a acestor ac iuni.
E!li&ativitatea pentru .nspectoratele IudeGene de a realiza parteneriate ntre coli Fi
administraGiile pu!lice locale Acele care decid modul n care se va desfFura sortarea deFeurilor
Fi reciclare acestoraB, astfel nct curricula naGional s se suprapun peste nevoile A)*urilor Fi
ale comunitGii locale.
0la!orarea de &;iduri locale de !une practici de ctre .nspectoratele IudeGene n deplin
cola!orare Fi acord cu A)*urile astfel nct selectarea deFeurilor Fi reciclarea acestora s fie
eficient.
7pri-inirea A)*urilor n an&a-area de e1perGi n domeniul protecGiei mediului ce pot cola!ora
att cu .nspectoratele IudeGene de =nvGmnt, ct Fi cu E'(urile Fi societGile comerciale
implicate n campanii de sortare diferenGiat Fi reciclare a deFeurilor.
0liminarea impozitului pe venit pentru deFeurile ce pot fi reciclate Fi implementarea de politici
prin care minorii, n cadrul unor campanii Fcolare sau susGinuGi de prinGi, pot valorifica
deFeurile recicla!ile, n anumite cantitGi.
7usGinerea cola!orrilor dintre societatea civil, societGi comerciale, administraGiile pu!lice
locale Fi mediul academic AuniversitGi Fi institute de cercetareB, astfel campaniile derulate de
ctre aceFtia s ai! rezultatele scontate Fi un efect pozitiv att asupra mediului, ct Fi a
economiei locale.
7pri-inirea dezvoltrii de pro&rame naGionale Fi internaGionale prin care Fcolile s fie implicate
Adup modelul pro&ramelor realizate n Austria Fi (ermania P Gri ce ocup primele locuri n
50 n ceea ce prive te reciclarea deFeurilorB n procesul de selectare diferenGiat a deFeurilor
recicla!ile, prin educarea elevilor n aceast direcGie. Aceste pro&rame vor avea ca scop att
educarea elevilor n spiritul dezvoltrii dura!ile, ct Fi n cel a dezvoltrii mndriei apartenenGei
la un anumit tip de comunitate local. )rin participarea la aceste campanii, Fcolile Fi elevii vor
!eneficia de distincGii Fi premii care i vor stimula s continue Fi acas, n comunitatea din care
fac parte, acGiunea de selectare diferenGiat a deFeurilor.
18
19

S-ar putea să vă placă și