Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie

Domeniul de Licenţă: Psihologie

Braşov

Tematica pentru licenţă la disciplina

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI I

Lect. Univ. Dr. Carmen Mihaela Olteanu

PSIHOLOGIA CA STIINTA Definitii ale psihologiei Tendinte si controverse in psihologie -Psihologia: stiinta sau arta (argumente) -Unitate sau diversitate in psihologie? (argumente) -Criza sau progresul si expansiunea psihologiei? (argumente) Locul psihologiei in sistemul stiintelor -Modelul triunghiular al psihologiei (Karl Buhler) -Modelul circular al stiintelor (Jean Piaget) -Modelul bazat pe clasificarea stiintelor (Rosenzweig) Repere privind viitorul psihologiei -Viitorul psihologiei modelat de trecutul ei (argument) -Viitorul psihologiei modelat de conceptia despre om (argument) -Viitorul psihologiei influentat de viitorul societatii si de viitorul intregii lumi (argument) -Viitorul psihologiei sub amprenta progresului realizat in alte stiinte (argument) -Viitorul psihologiei modelat de progresul economic (argument) OBIECTUL PSIHOLOGIEI

- Identificarea obiectului psihologiei

- Descrierea rolului psihologiei in studierea comportamentului uman

- Enumerarea si descrierea conditiilor ce trebuie indeplinite de catre orice stiinta, inclusiv psihologia

- Enumerarea motivelor ce contesta statutul psihologiei ca stiinta

- Definirea domeniului de referinta si a obiectului de studiu al psihologiei

- Perspective posibile în psihologie;

- Principiile psihologiei ca ştiinţă;

- Specificul legilor psihologice;

- Descrieri, explicaţii şi predicţii in psihologie;

- Psihologie nomotetică sau psihologie idiografică? LEGE SI APLICATIE IN PSIHOLOGIE

- Enumerarea pozitiilor contestatare vizand legile psihologiei

- Descrierea specificului legilor psihologiece

- Rolul explicatiei in psihologie

- Tipuri de explicatii in psiholog

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

METODELE PSIHOLOGIEI

- Evidentierea specificului metodelor psihologiei

- Enumerarea, definirea si descrierea metodelor psihologice

- Enumerarea si definirea strategiilor de cercetare psihologica

PRINCIPIILE PSIHOLOGIEI

- Enumerarea si descrierea principiilor organizarii si functionarii sistemului psihic uman

- Explicarea organizarii si functionarii sistemului psihic uman

- Enumerarea si explicarea indicatorilor calitatii organizarii sistemului psihic NATURA PSIHICULUI UMAN

- Explicarea complexitatii psihicului uman

- Enumerarea si descrierea caracteristicilor psihicului uman:

-Psihicul ca forma a vietii de relatie -Psihicul ca fenomen inseparabil de structurile materiale, cuantice si energetice - Psihicul ca forma de reflectare ideal-subiectiva si constructive a realitatii -Psihicul ca fenomen conditionat si determinat social-istoric NIVELURI STRUCTURAL-FUNCTIONALE ALE PSIHICULUI

- Definirea conceptelor de constient, subconstient, inconstient

- Enumerarea si explicarea relatiilor dintre constient si inconstient SISTEMUL PSIHIC UMAN

- Explicarea premiselor abordari sistemice a psihicului

- Enumerarea caracteristicilor sistemului psihicului uman

- Explicarea valorii conceptului de “system psihic uman”

Bibliografie

1. Zlate, M., Fundamentele psihologiei, Ed. Universitara, Bucureşti, 2006

2. Zlate, M., Eul şi personalitatea, Ed. Trei, Bucureşti, 1999

3. Manzat, I., Istoria psihologiei universale, ed a II-a, revazuta si adaugita, Ed. Univers

enciclopedic gold, 2012

4. Atkinston R. şi alţii (2002), Introducere in psihologie, Ed. Tehnica, Bucureşti. (selectiv,

in funcţie de tematica)

5. M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol.1, vol.2, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004,

6. M. Golu, A. Dicu, Introducere în psihologie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.

Bibliografie facultativa:

7.

Radu I şi colab., Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Cluj-

Napoca, 1991, p.93-304.

8.

Andrei COSMOVICI, Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 2005

9.

Mihai GOLU, Bazele psihologiei generale, Ed. Universitaria, Bucureşti, 2002

10.

Mielu ZLATE, Introducere în psihologie ( ediţie revăzută şi adăugită), Ed. Şansa- SRL,

Bucureşti, 1996

11. PAUL POPESCU NEVEANU, Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, 1978

12. *** Grand dictionnaire de la psychologie (1991), Paris, Larouse;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Tematica pentru licenţă la disciplina

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI II

Lect. Univ. Dr. Carmen Mihaela Olteanu

PROCESELE SENZORIALE. SENZATIA

- Definirea termenilor de excitabilitate, sensibilitate, motricitate

- Explicarea specificului si a mecanismelor sensibilitatii

- Definirea senzatiei

- Clasificarea si evidentierea proprietatilor senzatiilor

- Enumerarea si descrierea legilor sensibilitatii

PERCEPTIA

- Definirea perceptiei in complexitatea ei

- Enumerarea si explicarea fazelor procesului perceptiv

- Enumerarea si explicarea factorilor determinanti ai perceptiei (externi, interni, relationali)

- Enumerarea si descrierea legilor perceptiei REPREZENTAREA

- Definirea reprezentarii

- Caracterizarea psihologica a reprezentarii:

- Continutul informational al reprezentarii (descriere)

- Forma ideal- subiectiva a reprezentarii (descriere)

- Mecanismele reprezentarii (enumerare si functionare)

- Enumerarea si prezentarea proprietatilor reprezentarilor

- Tipuri de clasificare a reprezentarilor

- Rolul reprezentarilor in activitatea mintala

GANDIREA

- Prezentarea specificului psihologic al gandirii

- Definirea gandirii

- Enumerarea principalelor caracteristici psihologice ale gandirii

- Enumerarea componentelor gandirii

- Enumerarea si prezentarea tipurilor de gandire

- Prezentarea structurii gandirii

- Enumerarea si definirea activitatilor gandirii

MEMORIA

- Definirea memoriei

- Prezentarea proceselor si formelor memoriei

- Enumerarea modalitatilor de optimizare a functionarii memoriei

- Definirea uitarii

- Evidentierea problematicii uitarii:

- Care sunt formele uitarii?

- Ce uitam?

- De ce uitam?

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

- Care este ritmul uitarii? IMAGINATIA

- Definirea imaginatiei

- Descrierea relatiilor imaginatiei cu alte functii psihice:

-Perceptie, memorie si imaginatie -Imaginatie si gandire -Imaginatia si procesele afectiv- motivationale -Imaginatie si personalitate -Locul imaginatiei in sistemul psihic uman

- Prezentarea formelor imaginatiei MOTIVATIA

- Definirea conceptului de motivatie

- Prezentarea teoriilor asupra motivatiei

- Motivatie si performanta (relationari)

- Optimum motivational (definire) AFECTIVITATEA

- Definirea conceptului de afectivitate

- Indicarea insusirilor proceselor afective

- Indicarea rolului si functiilor afectivitatii in viata psihica umana

- Enumerarea si explicarea proprietatilor proceselor afective

- Clasificarea trairilor afective

- Implicarea afectivitatii in reglarea psihica a comportamentului COMUNICAREA SI LIMBAJUL

- Definirea conceptelor de comunicare, limba, limbaj

- Prezentarea scopurilor si rolurilor comunicarii

- Enumerarea si prezentarea formelor comunicarii

- Enumerarea si prezentarea functiilor comunicarii si limbajului

ATENTIA

- Definirea conceptului de atentie; puncte de vedere si puncte de vedere diferite in

definirea atentiei din partea a diversi psihologi

- Prezentarea modelelor explicative ale atentiei -Modele fiziologice ale atentiei -Modele psihologice ale atentiei -Modele psihofiziologice ale atentiei

- Diferente individuale in atentie (exemple)

VOINTA

- Definirea conceptului de vointa

- Probleme controversate ale vointei -Determinarea vointei -Natura vointei

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

-“vointa este un mod de a gandi”, “puterea de a afirma si de a nega”, “vointa si inteligenta sunt unul si acelas lucru” (comentariu)

- Structura actului voluntar (descriere)

- Enumerarea si prezentarea defectelor vointei.

Bibliografie

1.

Ion Radu- Tomşa, Fundamentele psihologiei / Procesualitatea psihică, Ed. ARGUMENT (seria Psyhe), Bucureşti, 2008;

2.

Capra, F., Conexiuni ascunse, Integrarea dimensiunilor biologice, cognitive şi sociale într-o ştiinţă a durabilităţii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2004;

3.

Goleman, D., Emoţiile distructive. Cum le depăţiţi?, Ed. Curtea Veche, Bucureşti,

2005;

4.

Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitaria, Bucureşti, 2002;

5.

Hayes, N. & Orrel, S., Introducere în psihologie, Ed. All, Bucureşti, 2003;

6.

Jung, C., Reflecţii privind natura psihismului, Bucureşti, 1994;

7.

Mucchieli, A., Noua psihologie, Ed. Psyche, Bucureşti, 1986;

8.

Peiffer, V., Gândirea pozitivă, Ed. Teora, Bucureşti, 2000;

9.

Popescu - Neveanu, P., Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1978;

10.

Zlate, M., Introducere în psihologie, Casa de editură „Sansa”-SRL, Bucureşti, 1996;

11.

Zlate, M., Psihologi mecanismelor cognitive, Ed. Plirom, Iaşi, 1999

Tematica pentru licenţă la disciplina

METODOLOGIA CERCETĂRII PSIHOLOGICE ŞI PEDAGOGICE Conf.univ.dr. Marilena Ticuşan

- Constituirea metodelor în psihologie;

- Teoria şi paradigma cadru de referinţă al cercetării ştiinţifice;

- Tipuri de cercetări ştiinţifice;

- Problematica psihologică a formelor de comunicare implicate în cercetarea ştiinţifică;

- Bariere de comunicare în cercetarea ştiinţifică;

- Etapele unei cercetări;

- Generarea şi formularea problemelor de cercetare;

- Eşantionare definire şi tipuri;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

- Observaţia;

- Ancheta pe baza de chestionar;

- Interviul, metodă a ştiinţelor sociale;

- Interviul clinic.

Bibliografie obligatorie:

1.

Ion Cauc, Beatrice Manu, Daniela Pârlea, Laura Goran, Metodologia cercetării

2.

sociologice. Metode si tehnici de cercetare, Bucuresti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002,

3.

Osborn, Al., (1971) – Applied Imagination, Charles Scribner, s song New York

4.

Chelcea, S., Mărginean, I. şi Cauc, I., (1998) Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici, Editura Destin, Deva

5.

David D., (2006) Metodologia cercetării clinice, Editura Polirom, Iaşi

6.

Havarneanu, C., (2000), Metodologia cercetarii in stiintele sociale, Editura Erota, Iasi

7.

Howitt, D., Cramer, D., (2007) Introducere în SPSS pentru psihologie. Editura Polirom, Iaşi

8.

Mărginean, I. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Editura Polirom, Iaşi

9.

Dafinoiu,I.(2002)Personalitatea-metode calitative de abordare clinică.Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi

10.

Mitrofan , N., Mitrofan, F., (2004) Testarea psihologică, Editura Polirom, Iaşi

11.

Iluţ, Petru, (1997) Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode.

Editura Polirom, Iaşi. Subiectele de examen vor fi formulate cu variante de răspuns Adevărat/Fals (True/False) sau

alegeri multiple (Multiple choise).

Exemple de formulări de subiecte cu variante de răspuns Adevărat/Fals (True/False) sau alegeri multiple (Multiple choise).

1. Modul de actiune asupra fenomenului studiat este stabilit de:

a. ansamblul principiilor teoretice referentiale

b. ansamblul procedeelor de prelucrare a datelor

c. metodologia cercetarii

d. scolile psihologice

e. orientarile psihologice

Variante de răspuns:

a.1+3+5

b.2+3+4

c.4+5

d.2+4+5

e.2+3

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Tematica pentru licenţă la disciplina

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII I Conf.univ.dr. Ioana Lepădatu

- Consideraţii generale cu privire la aordarea din perspectiva psihologiei dezvoltării

- Principii de interpretare în psihologia dezvoltării

- Factorii dezvoltării

- Stadiile dezvoltării psihice

- Nou născutul

- Creşterea si dezvoltarea copilului de la 1 la 3 ani

- Creşterea si dezvoltarea copilului de la 3 la 6/7 ani

- Dezvoltarea copilului de la 6 la 12 ani

- Dezvoltarea copilului de la 10/11-13/14ani

- Adolescenţa - tranziţia de la copilărie la maturitate 14/15-25 ani

Bibliografie obligatorie:

1. Lepădatu I. (2008), Psihologia vârstelor. Ciclurile de creştere şi dezvoltare, Editura Psihomedia, Sibiu

2. Munteanu A., (2009), Psihologia Dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi

3. Schaffer, H.,R., (2005), Introducere în psihologia copilului, ASCR, Cluj- Napoca.

4. Sion Graţiela, (2003), Psihologia Vârstelor, Fundaţia România De Mâine, Bucureşti.

5. Verza E., Verza F.,(2000), Psihologia Vârstelor, Editura Prohumanitate, Bucureşti

Subiectele de examen vor fi formulate cu variante de răspuns Adevărat/Fals (True/False) sau alegeri multiple (Multiple choise).

Exemple de formulări de subiecte cu variante de răspuns Adevărat/Fals (True/False) sau alegeri multiple (Multiple choise).

1. Abordarea unui domeniu printr-un sistem de metod specifice se refera la:

1. cerinţa epistemologică,

2. cerinţa gnoseologică,

3. cerinta praxiologica.

Variante de răspuns:

a.1+2+3

b.2+3

c.1+2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)