Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 10

Presedintele romaniei este ales printr-un sistem electoral majoritar cu doua tururi pentru
un mandat de 5 ani. Presedintele Romaniei poate executa maximum doua mandate care
pot fi si successive(de consultat numai manuale de dupa 2003).
Rolurile presedintelui
Rolurile presedinteluis sunt sarcinile fundamentale pe care acesta treuie sa le execute! in
vreme ce atributiile presedintelui sunt caile de realizare a rolurilor sale.
1.Presedintele repre"inta statul in relatiile internationale(decide desc#iderea$ inc#iderea
amasadelor! desemnea"a amasadorul! ridica sau cooara in ran% misiunile
diplomatice).
&erald'sol! amasador
2. Presedintele ve%#ea"a la respectarea constitutiilor si a le%ilor
3. Presedintele este %arantul independentei si suveranitatii nationale
Comandant suprem' doar decide moili"area! nu si tactica
(. Presedintele este mediator intre cele trei puteri ale statului! precum si intre stat si
societatea civila.
)ediator' impaciuitor
*triutiile presedintelui in raporturile cu parlamentul(raport de colaorare)
- presedintele poate sa trimita mesaje parlamentului+ este forma lui principala de
colaorare cu Parlamentul! presedintele poate pre"enta nemijlocit mesajul! il poate trimite
prin intermediul purtatorului sau de cuvant! sau poate comunica mesajele prin intermediul
presei centrale. )esajul presidential se audia"a in re%im de ur%enta in parlament dar nu se
poate de"ate in pre"enta presedintelui.
- presedintele promul%a le%ile primite de la parlament(semnarea le%ilor)
- presedintele poate di"olva parliament daca cel putin doua tentative de formare a unui
%uvern au esuat si pentru aceasta au trecut mai mult de ,0 "ile. -n ultimele , luni ale
mandatului insa! presedintele nu poate di"olva parlamentul.
- Presedintele poate initia un referendum consultand parlamentul
- -n ca" de fapte %rave de incalcare a constitutiei parlamentul poate suspenda din functie
pe presedinte pe o durata de 30 "ile! iar pt crima de inalta tradare il poate deferi justitiei.
*triutiile presedintelui in raporturile cu %uvernul+
- desemnea"a candidatul la functia de Prim- )inistru
- presedintele poate consulta .uvernul
- presedintele participa la sedintele de %uvern atunci cand se de"at proleme de interes
national. Cand participa la sedinte! presedintele pre"idea"a sedintele.
- in ca" de remaniere .uvernamentala! la propunerea prim- ministrului dupa ca"!
presedintele poate eliera din functie ministri! si poate numi in functie ministri
prin decret pre"idential. Presedintele poate refu"a o sin%ura data propunerea primului
ministru.
- presedintele numeste trei judecatori la curtea constitutionla.
- presedintele infiintea"a! desfiintea"a si ridica in ran% misiunile diplomatice ale
Romaniei peste #otare! acriditea"a sau rec#eama pe diplomatic romani de peste #otare!
acridities pe repre"entantii diplomatic starini in Romania.
- presedintele semnea"a in numele Romaniei tratatele internationale ne%ociate de .uvern
si le trimite intr-un termen re"onail spre ratificare parlamentului.