Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

LISTA ABREVIERILOR .............................................................................................III


LISTA GRAFICELOR I A TABELELOR ................................................................V
INTRODUCERE ..........................................................................................................VII
METODOLOGIA CERCETRII TIINIFICE ......................................................IX
CAPITOLUL 1 : BAZELE TEORETICE ALE DIAGNOSTICULUI ...1
1.1 DELIMITRI CONCEPTUALE..............................................................................1
1.1.1 Aspecte introductive .......................................................................................1
1.1.2 Necesitatea i obiectivele diagnosticului ........................................................3
1.1.3 Tipologia diagnosticului .................................................................................4
1.2 DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR.....................................................5
1.2.1 Definire i obiective .......................................................................................5
1.2.2 Metodologia dezvoltrii .................................................................................7
1.3 ETAPELE ELABORRII UNUI STUDIU DE DIAGNOSTIC...............................8
CAPITOLUL 2 : DIAGNOSTICUL I PROCESUL DE EVALUARE
AL UNEI ENTITI ECONOMICE

10

2.1 ETAPELE PROCESULUI DE ANALIZ DIAGNOSTIC....................................10


2.1.1 Diagnosticul mediului concurenial al entitii .............................................10
2.1.2 Diagnosticul strii economice a entitii .......................................................12
2.1.3 Diagnosticul strii financiare a entitii .........................................................13
2.2 DIAGNOSTICUL N EVALUAREA UNEI NTREPRINDERI ...............................15
2.2.1 Rolul diagnosticului de evaluare ..................................................................15

2.2.2 Diagnosticul - etap ulterioar evalurii ntreprinderii ................................16


CAPITOLUL 3 : DEZVOLTAREA UNUI DIAGNOSTIC GENERAL LA
NIVEL DE ENTITATE

18

3.1 SCURT ISTORIC AL ENTITII..........................................................................18


3.2 METODOLOGIA DE DIAGNOSTIC APLICAT................................................21
3.3 DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE.........................................................22
3.4 DIAGNOSTICUL DE ANSAMBLU AL POZIIEI FINANCIARE......................26
3.4.1 Diagnosticul evoluiei activelor ...................................................................26
3.4.2 Diagnosticul evoluiei datoriilor ..................................................................35
3.4.3 Diagnosticul evoluiei capitalurilor proprii ..................................................39
CAPITOLUL 4 : ANALIZA STRUCTURAL I DE ECHILIBRU A
POZIIEI FINANCIARE 41
4.1 DIAGNOSTICUL STRUCTURII POZIIEI FINANCIARE...............................41
4.1.1 Diagnosticul structurii activelor ...................................................................41
4.1.2 Diagnosticul structurii pasivelor ..................................................................45
4.2 DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI POZIIEI FINANCIARE............................48
4.2.1 Diagnosticul lichiditii financiare ...............................................................48
4.2.2 Diagnosticul solvabilitii financiare ...........................................................50
CONCLUZII, LIMITE I PERSPECTIVE ALE CERCETRII

53

REFERINE BIBLIOGRAFICE 55
ANEXE ...............................................................................................................................i