Sunteți pe pagina 1din 16

PRIMRIA COMUNEI

SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

PROCEDURA OPERAIONAL

INTOCMIREA, SEMNAREA SI EMITEREA


CERTIFICATULUI DE URBANISM
COD: UB 01

Rev.0

Pag.

1/16

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

2/16

C U PR I NS
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz,
a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale.
2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale.
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din
cadrul ediiei procedurii operaionale.
4. Scopul procedurii operaionale.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale.
6.Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate.
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional.
8. Descrierea procedurii operaionale.
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii.
10. Anexe, arhivri.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

3/16

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,


dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
ELEMENTE
NUMELE I
PRIVIND
PRENUMELE
RESPONSABILII/
OPERAIUNEA
APROBAT
CRAMARCIUC
STEFAN
VERIFICAT
ANDRISAN
ION
ELABORAT
ANDRISAN
ION

1.1
1.2
1.3

FUNCIA

DATA

PRIMAR
INSPECTOR
URB
INSPECTOR
URB

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Ediia sau dup caz, revizia


n cadrul ediiei

Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

1
Ediia I
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3

2
X

3
X

2.1
2.2
2.3
2.4
.
.
.
.....
.....
2.n

Data de la care
se aplic
prevederile
ediiei sau
reviziei ediiei
4
14.01.2010

Ediia II
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

Scopul
difuzrii

Exemplar
nr.

Compartiment

Funcia

Numele i
prenumele

Data
primirii

Semntura

3.1. aplicare

UB

Inspector
Andrisan Ion
urb
Referent
Andrisan Ion
de
Andrisan Ion
specialitate

3.2. aplicare
eviden
arhivare

UB

3.3. informare

Conducere

Primar

3.4. informare

Audit

auditor

Cramarciuc
Stefan

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

4/16

4. Scopul procedurii operaionale


4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate;
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
manager, n luarea deciziei;
4.5. Stabilete sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activiti;
4.6. Stabilete reguli privind alegerea operaiunii adecvate ;
4.7. Alte scopuri specifice procedurii operaionale privind intocmirea si emiterea certificatului
de urbanism.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;
- Procedura operaional se refer la modalitatea n care se desfoar activitatea de intocmire si
emitere a certificatului de urbanism.
5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul instituiei;
- Activitatea se desfoar n cadrul serviciului de urbanism a municipiului ;

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate


6.1. Legislaie primar:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii-republicare
- Norme Metodologice de aplicare a Legii 50/1991,privind autorizarea lucrarilor de
constructii.

6.1. Legislaie secundar:


- H.G. 525/1996 privind regulamentul general de urbanism
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

5/16

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.
1

Termenul
Procedura operaional

Ediie a unei proceduri


operaionale

Revizia n cadrul unei ediii

Serviciul UB

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care


definete termenul
Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor
pailor ce trebuie urmai, a metodelor de
lucru stabilite i a regulilor de aplicat n
vederea realizrii activitii, cu privire la
aspectul procesual
Forma iniial sau actualizat, dup caz, a
unei proceduri operaionale, aprobat i
difuzat
Aciunile de modificare, adugare,
suprimare sau altele asemenea, dup caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei
ediii a procedurii operaionale, aciuni care
au fost aprobate i difuzate
Serviciul urbanism n care se realizeaz
procedura operaional privind intocmirea
,semnarea si emiterea certificatului de
urbanism.

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Abrevierea
P.O.
E
V
A
Ap.
Ah.

Termenul abreviat
Procedura operaional
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare

8. Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
Aceast procedur urmrete descrierea clar a modului n care realizeaza intocmirea si
emiterea certificatului de urbanism.
Documentele care stau la baza realizrii activitii de recrutare, ncadrare, promovare,
evaluare i perfecionare a personalului pot dobandi calitatea de document justificativ numai n
condiiile n care furnizeaz toate informaiile prevazute de normele legale n vigoare.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

6/16

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista i proveniena documentelor
Documentele care stau la baza derulrii procedurii operaionale :
-documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoan fizic sau juridic
interesat - trebuie s depun la emitent o documentaie cuprinznd:
a)cerere-tip (formularul-model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism")
completat n conformitate cu precizrile privind completarea acesteia, cu elementele de
identificare ale solicitantului i imobilului, precum i cu precizarea scopului solicitrii actului;
b)planuri topografice sau cadastrale la scrile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dup caz, - vizate
de Oficiul de cadastru i publicitate imobiliar al judeului sau al municipiului Bucureti, dup
caz -, cu indicarea imobilului - teren i/sau construcii; (2 exemplare)
(planurile se obin contra-cost de la unitatea teritorial specializat care le gestioneaz)
c)documentul de plat a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (n copie).
Conform precizrilor privind completarea formularului-model F.1, elementul principal de
identificare a imobilului este adresa potal, completat cu planul topografic sau cadastral, dup
caz, iar n lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aa cum sunt
menionate n precizrile la cerere).
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) i (4), din Lege, certificatul de urbanism este un act de
informare privind regimul juridic, economic i tehnic al imobilului, precum i cerinele
urbanistice specifice amplasamentului, determinate n conformitate cu prevederile
documentaiilor de urbanism avizate i aprobate, document care se elibereaz, la cerere, oricrui
solicitant - persoan fizic sau persoan juridic - nefiind necesar prezentarea titlului asupra
imobilului sau a altui act care s ateste dreptul de proprietate.
Se interzice emitentului s condiioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea
prealabil a unei documentaii de urbanism pentru imobilul n cauz, precum i a oricror
documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii.
Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire/desfiinare i nu
confer dreptul de a executa lucrri de construcii.

8.3. Resursele necesare


8.3.1 Resurse materiale
Serviciul de urbanism dispune de baza material necesar derulrii procedurii. Dispune de
calculatoare legate n reea cu acces la Internet.
8.3.2 Resurse umane
Serviciul urbanism este implicat prin atribuiile stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare
n realizarea activitii procedurale.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

7/16

8.3.3 Resurse financiare


n bugetul de venituri i cheltuieli exist prevedere bugetar necesar cheltuielilor de funcionare
(achiziionarea materialelor consumabile necesare desfurrii activitii, acoperirea contravalorii
serviciilor de ntreinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat n activitatea
procedural).

8.4. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii


8.4.1. Emiterea certificatului de urbanism, scop
(1)Certificatul de urbanism se emite n vederea autorizrii executrii lucrrilor de construcii i a
instalaiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinarea construciilor ori a altor amenajri,
precum i, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) din Lege, pentru:
a)concesionarea de terenuri;
b)adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de "Studiu de fezabilitate";
c)cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar care au ca obiect mpreli
ori comasri de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau mpreal respectiv alipirea
sau dezlipirea de parcele) solicitate n scopul realizrii lucrrilor de construcii;
d)constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil.
(2)Pentru aceeai parcel (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitani,
indiferent de calitatea acestora n raport cu proprietatea asupra parcelei. n aceast situaie
certificatele de urbanism urmeaz a avea acelai coninut cu caracter de informare (privind
regimul juridic, economic i tehnic al imobilului) pentru toi solicitanii.
Solicitantul certificatului de urbanism

(1)Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoan fizic sau juridic interesat s
cunoasc informaii cu privire la un imobil - teren i/sau construcii.
(2)Pentru emiterea certificatului de urbanism, nu este necesar ca solicitantul s dein un titlu
asupra imobilului, actul avnd un caracter de informare.
Cerine urbanistice

(1)Certificatul de urbanism se ntocmete n conformitate cu prevederile documentaiilor de


urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. i R.G.U.), iar pentru investiiile care depesc limita unei
uniti administrativ-teritoriale se poate ntocmi i pe baza planurilor de amenajare a teritoriului
(P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii.
(2)In cazul n care scopul declarat de solicitant este autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, iar specificul obiectivului (funciune, accesibilitate, relaii de vecintate etc.) nu se
ncadreaz n prevederile documentaiilor de urbanism i/sau de amenajare a teritoriului
aprobate, ori dac particularitile amplasamentului (suprafa neconstruibil ca urmare a unor
interdicii sau servitui, a unor zone de protecie a dotrilor de infrastructur, rezerve de teren
pentru investiii de interes public etc.) nu permit realizarea investiiei, certificatul de urbanism se

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

8/16

elibereaz cu menionarea expres a incompatibilitilor rezultate, precum i a imposibilitii


emiterii unei autorizaii de construire pentru obiectivul propus.
(3)In situaii deosebite, n funcie de condiiile specifice de amplasament (poziia terenului
n ansamblul localitii ori al teritoriului) i/sau de importana i complexitatea obiectivului de
investiii i dac prevederile documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului aprobate
nu furnizeaz suficiente elemente necesare autorizrii, ori dac se solicit o derogare de la
prevederile documentaiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate
cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
a)elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dup caz, urmnd ca,
dup aprobare, prevederile acestuia s fie preluate n cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; n certificatul de
urbanism se va face meniunea c proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
(P.A.C.) se va putea ntocmi numai dup aprobarea documentaiei de urbanism i cu
obligativitatea respectrii ntocmai a prevederilor acesteia;
b)completarea, dup caz, a documentaiilor care nsoesc cererea pentru eliberarea
autorizaiei de construire cu urmtoarele studii, avize, expertize:
1.studii de specialitate: de circulaie, istoric, de amenajare peisagistic, de impact asupra
mediului (numai la solicitarea autoritii de protecie a mediului);
2.avize de la organismele competente pentru zonele asupra crora s-a instituit un anumit regim
de protecie sau de restricii de construire (protecia zonelor naturale; protejarea monumentelor
istorice; zone cu trafic aerian; vecintatea construciilor 1 ansamblurilor cu caracter militar;
drumuri; reele electrice i de telecomunicaii; magistrale de transport de gaze, de produse
petroliere; ci ferate i navigabile; cursuri de ap; staii meteo; surse i gospodrii de ap,
amenajri de mbuntiri funciare etc.);
3.expertize tehnice.
(4)Pentru lucrri la construciile existente (reparaii, consolidri, schimbri de destinaie a
spaiilor interioare etc.), dac prin acestea nu se aduc cldirilor modificri de natur urbanistic
ori dac noua funciune este compatibil cu reglementrile urbanistice ale zonei, nu este necesar
ntocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dup caz.
Depunerea documentaiei

(1)In vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie s depun la emitent autoritile prevzute la art. 4 din Lege - actele menionate la art. 15.
(2)Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procur,
contra cost, de la emitent i se completeaz cu datele solicitate.
(3)La depunerea cererii-tip, emitentul comunic solicitantului cuantumul taxei necesare eliberrii
certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementrilor legale n vigoare, solicitantul avnd
obligaia de a achita taxa de ndat i de a prezenta copia documentului de plat.
Verificarea coninutului documentaiei

(1)Verificarea coninutului documentaiei depuse pentru obinerea certificatului de urbanism


se efectueaz n cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate n cadrul
consiliului judeean sau al primriei, dup caz, constatndu-se dac:
a)cererea este corect adresat emitentului - preedintele consiliului judeean, primarul general al
municipiului Bucureti, sau primarul, dup caz - conform competenelor de emitere stabilite de
Lege;
b)cererea tip este completat corect;

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

9/16

c)elementele de identificare privind solicitantul i imobilul sunt suficiente, potrivit precizrilor


privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"
(formularul-model F.1);
d)este precizat (declarat) scopul pentru care se solicit certificatul de urbanism;
e)exist documentul de plat a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

(2)Documentaia incomplet sau cu elemente de identificare insuficiente se returneaz


solicitantului n vederea refacerii ori completrii, dup caz, n termen de 5 zile de la data
nregistrrii cererii, cu menionarea n scris a elementelor necesare pentru completarea
documentaiei.
(3)n aceast situaie, termenul prevzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de
cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaiei complete.
(4)n situaia prevzut la alin. (3) taxa ncasat nu se restituie, urmnd a fi utilizat pentru
eliberarea certificatului de urbanism dup depunerea documentaiei complete.
Redactarea certificatului de urbanism

(1)Certificatul de urbanism se redacteaz n baza cererii i a documentaiei complete depuse, n


deplin concordan cu prevederile documentaiilor de urbanism aprobate i cu situaia real din
teren la data solicitrii, utilizndu-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunztor autoritii
emitente).
(2)Certificatul de urbanism solicitat n vederea realizrii unor lucrri de construcii se
redacteaz fcndu-se specificrile necesare privind:
a)regimul juridic, economic i tehnic al imobilului;
b)ncadrarea/nencadrarea lucrrilor n prevederile documentaiilor de urbanism i/sau de
amenajare a teritoriului aprobate;
c)nominalizarea avizelor i acordurilor care trebuie s nsoeasc proiectul de autorizare, att cele
care se obin pe plan local de ctre emitentul autorizaiei de construire, n vederea emiterii
acordului unic, ct i cele care urmeaz s se obin pe plan central prin grija solicitantului;
d)necesitatea ntocmirii, dup caz, a unor documentaii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z.
sau P.U.D., care s justifice soluia urbanistic propus, sau s modifice reglementrile
urbanistice existente pentru zona de amplasament, dup caz, n conformitate cu prevederile art.
28 alin. (3), cu indicarea elementelor tematice care urmeaz a fi rezolvate prin acestea.
(3)n Certificatul de urbanism se nscriu informaiile cunoscute de emitent la data emiterii
extrase din documentaiile de urbanism i din regulamentele de urbanism aferente, avizate i
aprobate potrivit legii, sau In lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism -RGU aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 525/1996, republicat, privind regimul juridic, economic
i tehnic al imobilului - teren i/sau construcii -, dup cum urmeaz:
a)Regimul juridic:
1.situarea imobilului n intravilan sau n afara acestuia;
2.natura proprietii sau titlul asupra imobilului;
3.servituile care greveaz asupra imobilului, dreptul de preemiune, zona de utilitate public;
4.includerea imobilului n listele monumentelor istorice i/sau ale naturii ori n zona de protecie
a acestora, dup caz.
b)Regimul economic:
1.folosina actual;

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

10/16

2.destinaia stabilit prin planurile de urbanism i de amenajare a teritoriului aprobate;


3.reglementri ale administraiei publice centrale i/sau locale cu privire la obligaiile fiscale ale
investitorului;
4.alte prevederi rezultate din hotrrile consiliului local sau judeean cu privire la zona n care se
afl imobilul.

c)Regimul tehnic:
1.informaii extrase din documentaiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism
aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, dup caz, precum i restriciile impuse, n
situaia n care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zon protejat,
interdicii temporare sau definitive de construire); n funcie de complexitatea i de volumul
informaiilor, acestea se vor putea prezenta i ntr-o anex la certificatul de urbanism (cu
meniunea expres c aceasta face parte integrant din certificatul de urbanism);
2.obligaii/constrngeri de natur urbanistic ce vor fi avute n vedere la proiectarea
investiiei:
(i)regimul de aliniere a terenului i construciilor fa de drumurile publice adiacente;
(ii)retragerile i distanele obligatorii la amplasarea construciilor fa de proprietile vecine;
(iii)elemente privind volumetria i/sau aspectul general al cldirilor n raport cu imobilele
nvecinate, precum i alte prevederi extrase din documentaii de urbanism, din regulamentul local
de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, dup caz.
(iv)nlimea maxim admis pentru construciile noi (total, la corni, la coam, dup caz) i
caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate att n numr de niveluri, ct i n dimensiuni
reale (metri);
(v)procentul maxim de ocupare a terenului (POT) i coeficientul maxim de utilizare a terenului
(CUT), raportate la suprafaa de teren corespunztoare zonei din parcel care face obiectul
solicitrii;
(vi)dimensiunile i suprafeele minime i/sau maxime ale parcelelor (n cazul proiectelor de
parcelare);
3.echiparea cu utiliti existente i referine cu privire la noi capaciti prevzute prin studiile i
documentaiile anterior aprobate (ap, canalizare, gaze, energie electric, energie termic,
telecomunicaii, transport urban etc.);
4.circulaia pietonilor i a autovehiculelor, accesele auto i parcajele necesare n zon, potrivit
studiilor i proiectelor anterior aprobate.
(4)n vederea ncadrrii investiiei n regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se
anexeaz planul cadastral sau topografic n conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), pe care
emitentul are obligaia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii i alte elemente
extrase din documentaiile de urbanism, pentru a fi respectate n proiectarea investiiei.
(5)Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabilete, mpreun cu
reprezentanii mputernicii ai serviciilor deconcentrate ale administraiei publice centrale, lista
avizelor i/sau acordurilor legale strict necesare autorizrii executrii lucrrilor de construcii,
inclusiv pentru organizarea execuiei lucrrilor, selectate, dup caz, din structura prezentat n
Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(6)n cazul interveniilor necesare pentru consolidarea i/sau reabilitarea cldirilor colective de
orice fel (cu mai muli proprietari n acelai imobil), n situaia n care unii proprietari nu i dau
acordul, n vederea urgentrii autorizrii i a demarrii lucrrilor de consolidare, lipsa acordului
acestora va putea fi suplinit de hotrrea asociaiei de proprietari, adoptat n condiiile legii.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

11/16

(7)Emitentul certificatului de urbanism are obligaia de a nscrie n rubrica rezervat scopul


utilizrii actului, n conformitate cu declaraia solicitantului.
(8)In cazul n care scopul pentru care se solicit eliberarea certificatului de urbanism nu se
ncadreaz n prevederile documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului aprobate,
certificatul de urbanism se elibereaz cu menionarea incompatibilitilor rezultate, inclusiv
posibilitatea/imposibilitatea realizrii obiectivului de investiii.

(9)Certificatul de urbanism se completeaz, n funcie de scopul pentru care a fost solicitat,


dup cum urmeaz:
a)pentru operaiuni notariale privind circulaia imobiliar, precum i n situaia n care scopul
declarat este de execuie de lucrri de construcii, formularul se completeaz pn la pct. 3
inclusiv;
b)pentru situaia n care scopul declarat este realizarea de lucrri de construcii se completeaz n
totalitate
c)pentru cererii n justiie se va completa n funcie de cerinele acestora.
(10)Pe toate documentele anex la certificatul de urbanism se aplic tampila-model "Anex la
Certificatul de urbanism nr. ....... ", prezentat n formularul-model F. 15.
(11)n vederea autorizrii executrii lucrrilor de branamente/racorduri, prin certificatul de
urbanism se solicit: proiectul de execuie, contractul pe baza cruia se execut lucrrile, taxa
pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraiei Domeniului Public/Administraiei
strzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reele, dup caz, avizul Comisiei de coordonare
reele (pentru extinderi).
Semnarea certificatului de urbanism

(1)Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite i se semneaz
de aceeai autoritate abilitat s emit autorizaia de construire/desfiinare, respectiv de ctre
preedintele consiliului judeean, primarul general al municipiului Bucureti sau de primar, dup
caz. Alturi de autoritatea administraiei publice emitente, certificatul de urbanism se mai
semneaz de secretarul general ori de secretar, precum i de arhitectul-ef (acolo unde nu este
instituit funcia de arhitect-ef, se semneaz de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul
amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice
emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor
acestuia, potrivit atribuiilor stabilite n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(2)Lipsa unei semnturi atrage nulitatea actului.
(3)n absena semnatarilor prevzui de Lege, menionai la alin. (1), certificatul de urbanism se
semneaz de ctre nlocuitorii de drept ai acestora, mputernicii n acest scop, potrivit
prevederilor legale.
(4)n condiiile prevederilor art. 69 i 70 din Legea nr., 215/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, ntruct delegarea de ctre primar i preedintele consiliului judeean a competentelor
de emitere a autorizaiilor este interzis, n mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3)
din Lege, aceste prevederi se aplic i la emiterea certificatelor de urbanism.
nregistrarea certificatului de urbanism

(1)Emitentul certificatului de urbanism are obligaia de a institui un registru de eviden a


certificatelor de urbanism, n care acestea sunt nscrise n ordinea emiterii, numrul certificatului
avnd corespondent n numrul de nregistrare a cererii.
(2)n Registrul de eviden a certificatelor de urbanism se nscriu datele privind: adresa
imobilului, numele, codul numeric personal i adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis
certificatul de urbanism, taxa achitat i termenul de valabilitate a certificatului de urbanism.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

12/16

(3)Pentru certificatele de urbanism emise n condiiile art. 28 alin. (3) i (4), autoritile
administraiei publice au obligaia de a organiza i de a ine la zi evidena acestora.

Eliberarea certificatului de urbanism

(1)Certificatul de urbanism se elibereaz solicitantului direct sau prin pot (cu scrisoare
recomandat cu confirmare de primire), n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
nregistrrii cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.
(2)n situaia n care scopul emiterii certificatului de urbanism este obinerea autorizaiei de
construire/desfiinare, acesta va fi nsoit de formularele fielor tehnice strict necesare n vederea
emiterii acordului unic.
(3)n documentele anex la certificatul de urbanism emitentul are obligaia de a ncunotina
solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizrii documentaiei n vederea autorizrii. n
acest scop, societile furnizoare de utiliti au obligaia ca, pe baz de protocol ncheiat cu
autoritatea administraiei publice locale, s comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri
de lucrri i capaciti - conform reglementrilor proprii), modalitatea de plat i conturile n care
acestea trebuie achitate.
(4)n situaia n care certificatul de urbanism este emis de preedintele consiliului judeean sau de
primarul general al municipiului Bucureti o copie a acestuia va fi transmis spre tiin
primriei interesate.
(5)n situaia n care certificatul de urbanism este emis de primar, n baza avizului structurii de
specialitate a consiliului judeean, o copie a acestuia va fi transmis spre tiin consiliului
judeean.
(6)n situaia n care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului
Bucureti o copie a acestuia va fi transmis spre tiin Primriei Municipiului Bucureti.
Valabilitatea certificatului de urbanism

(1)Valabilitatea certificatului de urbanism reprezint intervalul de timp (termenul) acordat


solicitantului n vederea utilizrii acestuia n scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii.
(2)Emitentul certificatului de urbanism stabilete termenul de valabilitate pentru un interval
de timp cuprins ntre 6 i 24 luni de la data emiterii, n funcie de:
a)scopul pentru care a fost solicitat;
b)complexitatea investiiei i caracteristicile urbanistice ale zonei n care se afl imobilul;
c)meninerea valabilitii prevederilor documentaiilor urbanistice i a planurilor de amenajare a
teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism

(1)Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de ctre


emitent, la cererea titularului formulat cu cel puin 15 zile naintea expirrii acestuia, pentru o
perioad de timp de maximum 12 luni, dup care, n mod obligatoriu, se emite un nou certificat
de urbanism.
(2)Pentru prelungirea valabilitii certificatului de urbanism se completeaz i se depune la
emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) nsoit de certificatul de urbanism emis, n
original.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

13/16

(3)O dat cu depunerea cererii de prelungire a valabilitii certificatului de urbanism, solicitantul


va face dovada achitrii taxei de prelungire a acesteia.

Asigurarea caracterului public

(1)Lista certificatelor de urbanism este public.


(2)Lista se afieaz lunar la sediul emitentului i cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism
emise n luna precedent (n ordinea eliberrii), fcndu-se evidenierea fiecrui imobil prin
menionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui i prenumelui solicitantului,
precum i a scopului pentru care a fost eliberat actul.
(3)Documentaiile de urbanism i de amenajare a teritoriului, precum i celelalte reglementri
care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea
solicitanilor certificatelor de urbanism, n conformitate cu un regulament aprobat prin hotrre a
consiliului judeean/local, dup caz.

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr.crt
1.
2.
3.
4
5.
6.

Compartimentul/actiunea
Urbanism
Urbanism
Secretar comuna
Primar
Urbanism
Compartimentul arhiva

II

III

IV

E
V
A
A
Ap
Arh

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

14/16

10. Anexe, arhivri.


Anexa nr.1-Circuitul documentelor privind procedura de intocmire,semnare si emitere a
certificatului de urbanism
Anexa nr.1-Circuitul documentelor.
1.Serviciul urbanism intocmeste certificatul de urbanism in 2 exemplare.
2. Directorul tehnic verifica documentele si modul de intocmire a certificatului de urbanism.
3. Secretarul municipiului avizeaza de legalitate emiterea certificatului de urbanism.
4. Primarul avizeaza de legalitate emiterea certificatului de urbanism.
5. Serviciul de urbanism elibereaza certificatul de urbanism un exemplar.
6.Compartimentul arhiva din cadrul Primariei comunei Satu Mare arhiveaza un exemplar din
certificatul de urbanism si documentatia anexata.

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

15/16

PRIMRIA COMUNEI
SATU MARE
URBANISM

Procedura operaional
INTOCMIREA,SEMNAREA SI EMITEREA
CERTIFICATULUI
DE URBANISM

COD: PO: UB 01
Ed.1

Rev.0

Pag.

16/16