Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1. Dr. Diana Bratosin, Curs teoretic: Anatomia i fiziologia omului, " coala "Carol Davila",
Foc ani, 2011-2012.
2. As. me. Anton Ion!", Curs teoretic: Nursing, #Carol Davila$, Foc ani, 2011-2012.
%. As. me. Anton Ion!", Curs teoretic: Fiin , #Carol Davila$, Foc ani, 2011-2012.
&. As. me. Anton Ion!", Curs teoretic: Administrarea medicamentelor, #Carol Davila$,
Foc ani, 2011-2012.
'. As. me. Anton Ion!", Curs teoretic i practic: Tehnici de Nursing, #Carol Davila$,
Foc ani, 2011-2012.
(. As. me. D!mitra c! )ariana, Curs teoretic i practic: Tehnici de Nursing, #Carol
Davila$, Foc ani, 201%-201&
*. Ce+ar Ionel, Neurologie compendium, Ei"ia a II-a, revi+!it,, Eit!ra 100-1 GRA)AR,
B!c!re.ti, 1//*
0. 1ir2inia Ion, 3. Geor2esc!, A. C m4ean!, E. 5!6,noi!, C. 5!oran, I. L!4esc!,
Neurologie clinic, Eit!ra ALL, B!c!re.ti, 1///
/. A.7!6s8mit, C.7. L!c9in2, Neurologie integrala, Eit!ra :OLIRO), 2002
10. Ioan )!re.an, R.1laic!, E. )acavei, Practica urgenelor medicale, Eit!ra Dacia, Cl!;-
<a4oca, 1/*0
11. =.>.Issel?ac8er, E.Bra!n@al, >.D.Ailson, >.B.)artin, A.3.Fa!ci, D.L.=as4er,
Principiile medicinei interne, 1ol!m!l I, Eit!ra 5eora, B!c!re.ti, 200%
12. 3.3+a?olcs, 3.>.Attila, Urgene neurologice, Eit!ra Farmameia, 5 r2! )!re., 200*
1%. :antelimon )ilo.esc!, Vertiele!patologia "i terapeutica sistemului #esti$ular, Eit!ra
)eical,, B!c!re.ti, 1/*0
1&. 3t. ! ean! Bn cola?orare c! E. :roca, I. 3tamatoi!, A. Dimitresc!, %iagnosticul i
tratamentul $olilor interne, 1ol!m!l 1, Eit!ra )eical,, B!c!re ti, 1/02 .
1'. Corneli! Bor!nel, &edicin intern pentru cadre medii, Ei ia a &-a, revi+!it,, Eit!ra
ALL, B!c!re ti, 200/.