Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTAREA UNITII DE NVARE FOTOSINTEZA

Disciplina: Biologie
Nume
Clasa a!"a
Da#a
Capi#$l: Structura i functiile fundamentale ale organismelor vii
TemaFunc#iile %e nu#&i#ie
'ec#ia: Fotosinteza
Sc$pul lec#iei:intelegerea si cunoasterea mecanismului fotosintezei, a adaptrilor plantelor pentru a realiza fotosinteza
Tipul si (a&ian#a %e lec#ie:Lectie de elaborare de noi cunostinte
C$mpe#en)e speci*ice (i+a#e:
1. C.S.1.1. Culegerea de date din surse variate de informare in scopul asimilarii de cunostinte
!. C.S.1.". #dentificarea structurii microscopice a organelor vegetale in vederea e$plicarii relatiei dintre structura si functie
". C.S.".1. %eprezentarea structurii si functiilor organismelor pe baza modelelor
&. C.S.&.1. 'tilizarea corect a terminologiei specifice biologiei (n diferite situa)ii de comunicare
*omentele lectiei:
1. *oment organizatoric ! min : efectuarea prezentei, organizarea elevilor pentru desfasurarea lectiei, captarea atentiei.
!. +nuntarea titlului si a scopului lectiei.
". #nsusirea noilor cunostinte &, min
&. Fi$area cunostintelor- se realizeaz secven)ial
.. +precierea activit)ii elevilor i tabilirea temei pentru acasa/ 0e1nici de microscopie2
C3*450
5675
S45C#F#
C5
C3*4505675
85%#9+05
C367#6'0'%# S+%C#6# 85 :69;7+%5 %5S'%S5
4%3C58'%+L
5
%5S'%S5
*+05%#+L5
%5S'%S5
05*43-
%+L5
/min2
#6S0%'*5605
85 59+L'+%5
&.1. C81. 4reciza)i
func)iile
fundamentale ale
organismelor vii
Func)iile fundamentale
ale organismelor vii
sunt: de nutri)ie, de
rela)ie i de
reproducere
3bserva)i componentele
mediului intern pe imaginea
proiectat
Conversa)ia
euristic
0abla, creta 1 4robe orale
&.1. C8! . 8efini)i
func)iile de nutri)ie (n
sens restr<ns i (n
:n sens restr<ns nutri)ie
(nseamn 1rnire. :n
sens larg, prin func)ii
3bserva)i pe imaginea
proiectat rela)iile e$istente
(ntre componentele mediului
5$plicatia
Conversatia
euristica
! 4robe orale
sens larg de nutri)ie se (n)eleg
toate activit)ile prin
care organismele
prelucreaz i
transport substan)e:
nutri)ie, respira)ie,
circula)ie, e$cre)ie.
intern
&.1. C8". Clasifica)i
modurile
fundamentale de
nutri)ie
:n func)ie de sursa de C
distingem ! moduri
fundamentale de
nutri)ie: autotrof i
1eterotrof
4reciza)i particularit)ile
nutri)iei autotrofe i 1eterotrofe
Conversa)ia
euristic
! 4robe orale
1.1. C8&. 8efini)i
fotosinteza
Fotosinteza este
procesul prin care
plantele verzi
sintetizeaz substan)e
organice pornind de la
substan)e anorganice,
cu eliminare de o$igen
Stabili)i, pe baza cunotin)elor
acumulate, o defini)ie
cuprinztoare a procesului de
fotosintez
Conversa)ia
euristic
! 4rob oral:
".1. C8.. %eprezenta)i
ecua)ia c1imic
general a
fotosintezei
*odelarea 0abla, creta ! 4roba parctic:
1.1. C8=. 4reciza)i
alctuirea unei frunze
Frunza prezint teac,
pe)iol i limb
4e baza observa)iei unei frunze
preciza)i alctuirea ei
3bserva)ia
independent
Conversa)ia
euristic
*aterial
biologic
natural
/ frunze2
1 4rob oral:
1.1. C8,- 4reciza)i forma
i pozi)ia limbului
Forma limbului
turtit pentru a realiza
o suprafa) c<t mai
mare
4ozi)ia limbului (n aa
fel (nc<t razele de
lumin s cad
perpendicular
4reciza)i adaptrile
morfologice ale frunzei pentru
a realiza fotosinteza
3bserva)ia
independent
Conversa)ia
euristic
*aterial
biologic
natural
/ plante (n
g1iveci2
" 4rob oral:
1.". C8>. 8escrie)i
structura frunzei
Structura frunzei:
epiderm superioar,
8escrie)i urmrind plana i
fig.., structura unei frunze
3beservarea 4lansa?Structu
ra frunzei?
. 4rob oral
mezofil, epiderm
inferioar
*anualul
1.". C8@. 5$plica)i rolul
fiecrui tip de
)esutAstructur (n
realizarea
fotosintezei
%olul epidermei,
stomatelor, )esutului
palisadic, lacunar,
fasciculelor libero-
lemnoase
5$plica)i rolul esuturilor din
structura frunzei (n fotosintez
5$plica)ia 4lansa?Structu
ra frunzei?
*anualul
. 4rob pratic: S1!
1.1. C811. 8escrie)i
structura unui
cloroplast
Cloroplastul con)ine:
(nveli, strom i
sistem tilacoidal
Cu aButorul plan)ei i fig din
manual descrie)i structura
cloroplastului
Conversa)ia 4lansa
C3rganizarea
unui cloroplast
matur?
*anualul
" 4rob oral
".1. C81!. %eprezenta)i
structura
cloroplatului
%eprezentati (n caiete structura
unui cloroplast
*odelarea 0abla
Creta
! 4rob practic
1.1. C81". Clasificati
pigmentii asimilatori
4igmentii asimilatori:
clorofilieni i
carotenoizi
4reciza)i tiurile de pigmen)i
fotosintetizatori
Conversa)ia 0abla
Creta
! 4rob oral
".1. C81&.%eprezenta)i
mecanismul
fotosintezei
Fotosinteza se
desfoar (n ! faze: de
lumin i de (ntuneric
%eprezenta)i (n caiete
mecanismul fotosintezei
*odelarea . 4rob practic
&.1. C81.. 8scrie)i
particularit)ile
fazelor de lumin i
de (ntuneric
8escrie)i, pe baza modelul
reprezentat i a informa)iilor
anterior acumulate
particularit)ile fazelor de
lumin i de (ntuneric
5$plica)ia *odelul
fotosintezei
reprezentat la
tabl
*anualul
, 4rob oral
1.1. C81=. Stabili)i
importan)a
fotosintezei
#mportan)a
fotosintezei: (n
men)inerea
concentra)iei 3! i C3!,
sinteza de substan)e
organice, rol cosmic
Stabili)i importan)a fotosintezei
pe baza ecua)iei c1imice
globale i a cunotine)elor
acumulate
Conversa)ia . 4rob oral