Sunteți pe pagina 1din 12

LP 6 MICROBIOLOGIE

DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGIC IN INFECTII PRODUSE DE GENURILE


VIBRIO, PSEUDOMONAS, HELICOBACTER
1. GENUL VIBRIO:
DEFINITIE: bacili Gram (-), scurti, incurbati, in forma de virgula, nesporulati,
necapsulati, mobili (1 flagel polar mai lung decat corpul bacterian), produc oxidaza.
- Genul Vibrio este impartit in mai multe specii, cele cu importanta in producerea
infectiilor umane, sunt:
- Vibrio cholerae- serogrup O: produce !olera,
- Vibrio cholerae serogrup !o!- O: forme clinice de diaree mai usoara decat
!olera si forme extraintestinale,
- Vibrio parahaemolyticus: gastroenterite si infectii extraintestinale,
- "lti vibrioni: V. vulnificus, V. alginolyticus, V. fluvialis etc: sunt agentii
etiologici ai unor infectii otice, infectii ale plagilor, tesuturi moi, infectii
extraintestinale.
" Vibrio cholerae:
- microorganism non # !alofil, se gaseste in ape dulci, lacuri, ape curgatoare, $elta
$unarii, unde se multiplica in organisme microscopice (zooplancton) sau
macroscopice (crustacee),
- V#$r#o!## %#! serogrupu& O, 'are determina producerea !olerei, sunt impartiti in
% subtipuri:
- OGA(A,
- INABA,
- HI)O*IMA"
* V. cholerae serogrup O, cuprinde & biotipuri: '&+s#' s# E& Tor"
," V. parahaemolyticus:
- microorganism !alofil,
- se multiplica in ape marine , estuare, ape costale, sarate,
- traiesc in simbioza cu crustaceele acestor ecosisteme.
1
DIAGNOSTIC DE LABORATOR IN HOLERA:
DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIC DIRECT
- D#+g!os-#'u& sero&og#' es-e ." r+r u-#&#/+-, pe!-ru '+ re/u&-+-u& es-e -+r%#0, #+r
#! 1o&er+ %#+g!os-#'u& es-e %e 2+re urge!-+"
Pro%use p+-o&og#'e:
- materii fecale (la bolnavii cu forma acuta de boala, se izoleaza germenii in cultura
pura),
- produs de voma,
- bila,
- lambouri de rufe murdarite cu materii fecale,
- continut intestinal de la cadavre (intestin subtire),
materii fecale, bila de la contacti, convalescenti, pacienti cu forme inaparente de
boala.
Co!%#-## %e re'o&-+:
- materiile fecale se recolteaza inainte de administrarea unui c!imioterapic,
- de la bolnavii cu tulburari acute, se recolteaza materii fecale din s'+u! e2#s
spo!-+!,
- daca bolnavul nu are tulburari gastro # intestinale (contacti, convalescenti, forme
inaparente de boala, purtatori cronici): se administreaza purg+-#0 s+&#!,
- '( se recolteaza cu sonda.
Apre'#ere+ +spe'-u&u# 2+'ros'op#': materii fecale de consistenta redusa,
apoase, aspect 3r#/#.or24 5+p+ %e ore/6,
Tr+!spor-: 2e%#u C+r7 B&+#r transportat si stocat la temperatura camerei (V.
cholerae rezista si 1 saptamana in )ar* +lair, la temperatura camerei),
E8+2e! 2#'ros'op#':
- prep+r+- pro+sp+- #!-re &+2+ s# &+2e&+: flora bacteriana cu aspect morfologic
caracteristic: bacterii incurbate in forma de virgula, cu mobilitate f. mare
determinata de cilul polar, mai lung decat corpul bacterian,
- .ro-#ur# Gr+2 s# +&$+s-ru 2e-#&e!: absente sau extrem de rare ,-' (1-% ,-'.
camp) si bacili incurbati Gram (-) cu flagel polar,
&
I2$og+-#re: +p+ pep-o!+-+ +&'+&#!+ pH 9,: ; 9,,
- incubare la <=>C -#2p %e ?- 6- 2+8 @ ore (daca se depasesc / ore, flora de
asociatie din materiile fecale, determina acidifierea mediului si vibrionii sunt
distrusi),
- multiplicarea vibrionilor !olerici determina formarea la supr+.+-+ 2e%#u&u# de
imbogatire. apa peptonata, un 0+& (sunt aerobi, se dezvolta la suprafata mediului),
Cu&-#0+re:
- insamantare din suprafata mediului de imbogatire sau din valul format, pe medii
selective, solide:
moderat selectiv: BSA 5B#&e S+&-s, Ag+r6,
inalt selective: TCBS 5T1#osu&p1+-e, C#-r+-e, B#&e S+&-s, Su'rose6
Ag+r AB s+!ge $er$e',
Ag+r M+'Co!Ce7
I!'u$+re:
- 1/- &0 ore la %12),
I%e!-#.#'+re Vibrio cholerae pe $+/+ '+r+'-ere&or 'u&-ur+&e
- 2e%#u& BSA: colonii plate sau usor convexe, netede, umede, extrem de
transparente (se vad doar dupa desc!iderea placii),
- 2e%#u& TCBS: colonii galbene,
- ge&o/+- s+!ge: V. cholerae non: 31 produc beta- !emoliza,
- M+'Co!Ce7: V. cholerae cresc sub forma de colonii lactozo- negative (4-).
- 2e%## 'ro2oge!e
%
I%e!-#.#'+re pe $+/+ '+r+'-ere&or 2#'ros'op#'e: bacili Gram (-) incurbati, in
forma de virgula, cu flagel polar, mai lung decat corpul bacterian.
I%e!-#.#'+re pe $+/+ '+r+'-ere&or $#o'1#2#'e: V. cholerae clasic si 5l6or:
- 7. catalazei: (8),
- 7. oxidazei (8),
- fermenteaza glucoza fara producere de gaz (G8, g-)
- V. cholerae clasic: lactozo (8) tardiv (48),
- fermenteaza manita (-8),
- za!aroza 9 (8.-),
- lizindecarboxilaza (8),
- ornitindecarboxilaza (8),
D#+g!os-#' %#.ere!-#+& #!--re V. cholerae '&+ss#' s# E&Tor:

CARACTER BIOTIP
CLASIC E&Tor
Se!s#$#&#-+-e &+ po&#2#8#!+ D -
He2o&#/+ - D
Ag&u-#!+re 1e2+-## %e pu# - D
Voges- ProsC+uer E D
L#/+ pr#! $+'-er#o.+gC&+s#' IV D -
E&Tor A - D
I%e!-#.#'+re pe $+/+ '+r+'-ere&or +!-#ge!o#'e:
- aglutinare pe lama cu ser anti!oleric grup 3:1,
- aglutinare pe lama cu ser anti 3: 1%: (mutanta 3 a biovarului 5l6or).
- test de imobilizare: suspensie de materii fecale 8 1 picatura de ser anti!oleric 3:1:
se observa la microscop imobilizarea bacililor.
;munofluorescenta: nespecifica.
L#/o-#p#+:
Me-o%e %e $#o&og#e 2o&e'u&+r+

<
DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGIC IN INFECTII PRODUSE DE
GENUL P!"#O$O%&
-icroorganismele genului Pseudomonas sunt foarte raspandite in natura: apa, sol,
unde indeplinesc functii de mineralizare a materiei organice vegetale si animale, de unde
a=ung frecvent in tractul digestiv uman si animal.
De.#!#-#e:
- bacili Gram (-) drepti sau incurbati, polimorfi,
- mobili, cu cili polari (monotric!i sau lop!otric!i),
- strict aerobi,
- catalaza (8),
- oxidaza (8),
- nesporulati,
- necapsulati (exceptie fac variantele fenotip mucos, virulente, izolate din supuratii
cronice bron!o- pulmonare),
- unele specii produc pigmenti difuzibili, fluorescenti (pioverdina, piocianina),
- miros specific, aromat (flori de tei),
- cresc pe medii simple,
- ma=oritatea speciilor sunt nepatogene.
;n Genul Pseudomonas sunt cuprinse specii fluorescente si nefluorescente.
Pseudomonas aeruginosa este specia cel mai frecvent implicata in imbolnaviri
umane.
Ps. aeruginosa este principala bacterie condittionat patogena, implicata in
proportie de aproximativ 10- 1>? in #!.e'-##&e #!-r+sp#-+&#'es-#"
>
D#+g!os-#' %e &+$or+-or:
" Pre&e0+-e :
- secretii plagi, puroi, urina, sange, 4)7, sputa,
," Re'o&-+, Tr+!spor- (rezistent, nepretentios),
<" E8+2#!+re 2+'ros'op#'+ (puroi verde, albastrui6
?" E8+2#!+re 2#'ros'op#'+ + pro%usu&u# p+-o&og#':
- @rotiuri colorate Gram si albastru de metilen: frecvente ,-', frecventi bacili
Gram (-) drepti, incurbati, polimorfi, nesporulati, necapsulati.
A" Cu&-#0+re:
Me%## &#'1#%e 5$u&#o!, +p+ pep-o!+-+6:
- creste cu tulburarea mediului si formarea unei pelicule la suprafata acestuiaA in
cateva zile pelicula se rupe, cade la fundul tubului, iar mediul devine vascos,
filant,
- la suprafata se formeaza un inel pigmentat, colorat verde- albastrui, cu miros de
flori de tei,
Me%## so&#%e:'o&o!## -#p 3S4, 3M4, 3R4
- Is-r+-e Me#-er-: colonii 4actozo (-), mici, albastre, aderente de mediu,
- Ge&o/+- s+!ge: colonii gri, lucioase, !emoliza tip B, luciu metalic,
C

- Me%## %#.ere!-#+&e, se&e'-#0e pentru Enterobacterii: )45$. geloza lactozata,
-ac)onDe*, "$)4 etc: colonii lactozo (-):
- Me%## '+re pu! #! e0#%e!-+ p#g2e!-oge!e/+: )#!g A, B,
6" I!'u$+re ,?- ?@ ore &+ <=>C 5Ps. aeruginosa se %e/0o&-+ &+ D?>C s# ?,>C :
criterii orientative de diagnostic),
=" I%e!-#.#'+re:
+6 '+r+'-ere 2#'ros'op#'e: bacili Gram (-), drepti, incurbati, polimorfi, dispusi in
perec!i, gramezi, lanturi.
1
$6 '+r+'-ere 'u&-ur+&e 50e/# pu!'-u& A6,
'6 '+r+'-ere $#o'1#2#'e:
- catalaza (8),
- oxidaza (8),
- glucoza, lactoza, za!aroza (-): bacterie inerta din punct de vedere al
metabolismului glucidic,
- 6E;, -;(, -;4@: teste nemodificate,
- creste pe mediu cu citrat ca unica sursa de carbon (virare spre albastru a mediului
citrat Eimmons),
- pigmenti piocianina, piuoverdina, piorubrina, piomelanmina,
- creste la <&2),
%6 B+'-er#o'#!o-#p#+,
e6 L#/o-#p#+,
.6 A!-#$#o-#p#+F A!-#$#ogr+2+:
- este obligatorie,
- pune in evidenta tulpinile multidrog # rezistente: rezistenta la cel putin % clase de
antibiotice, izolate din infectii intraspitalicesti.
;n tratamentul infectiilor cu Ps. aeruginosa, se utilizeaza asociatii de substante
antimicrobiene, deoarece in monoterapie exista riscul selectarii tulpinilor multirezistente.
Ee recomanda asocierea unei peniciline (ticarcilina, mezlocilina, piperacilina) cu un
aminoglicozid (amiDacina, tobramicina). $intre clasele noi de antibiotice cu efect
antipseudomonazic se recomanda: piperacilina. tazobactam (tazocin), cefoperazona,
imipenem, meropenem, ceftazidim, noile Fuinolone, tigec*clina etc.
;n scop terapeutic se mai poate utiliza vaccinul piocianic monovalent.
/
GENUL '&$P()OB&'*!R
De.#!#-#e: bacterii Gram (-) cu o morfologie caracteristica in forma de E, spirale,
mobile, datorita unui flagel polar sau cate unul la fiecare capat, nesporulate,
microaerofile.
$in Genul Campylobacter, fac parte 1% specii dintre care, cu importanta medicala
ma=ora sunt C. jejuni si C. coli.
C. jejuni este un patogen obisnuit al omului, producand enterocolite, rareori infectii
sistemice.
;n etiologia bolii diareice, este izolat cu aproape aceeasi frecventa ca si Shigella si
Salmonella.

D#+g!os-#' %e &+$or+-or" D#+g!os-#' $+'-er#o&og#' %#re'-"
" Pre&e0+-e '&#!#'e: materii fecale, sange.
," E8+2#!+re 2+'ros'op#'+ pre&e0+- p+-o&og#': scaun diareic cu mucus,
puroi, sange,
<" E8+2#!+re 2#'ros'op#'+ + pre&e0+-u&u#: coloratii Gram, Giemsa, "-,
fucsina din coloratia 9ie!l 'eelsen
:
The photograph is of a modified fuchsin stain of organisms recovered from a stool culture obtained from a
1-year old Guatemalan girl suffering 3 days of diarrhea as a result of a Campylobacter infection. A smear
of the cultured organism was stained with undiluted carbolfuschin Ziehl-Neelsen solution (Merc! for 3
minutes at room temperature.
?" E8+2#!+re pe '+2p #!-u!e'+- s+u &+ 2#'ros'opu& 'u 'o!-r+s- %e .+/+:
se vizualizeaza bacteriile cu morfologia si mobilitatea caracteristice.
A" Cu&-#0+re: medii de cultura speciale: EDirroG, +utzler, )amp*losel
- geloza )olumbia 8 >? sange de berbec, supliment in!ibitor (antibiotice: colistin,
trimetoprim, cefalotin, amp!otericina +),
- incubare la <&2), &<- </ ore,
- atmosfera in microaerofilie (/>? '&, 10? )3&, >?3&), obtinuta cu plicuri
generatoare de amestec gazos. )amp*paD,
6" I%e!-#.#'+re:
+6 '+r+'-ere 2#'ros'op#'e: bacili Gram (-) in forma de virgula sau spiralati,
in aripi de pescarus,
$6 '+r+'-ere 'u&-ur+&e: colonii netede, plate, umede, gri, luciu metalic,
tendinta de a se intinde de-a lungul striului.
'6 '+r+'-ere $#o'1#2#'e:
- catalaza (8),
- oxidaza (8),
- bacteriile din Genul Campylobacter nu degradeaza za!arurile nici fermentativ,
nici oxidativ,
- ;dentificarea se face pe baza urmatoarelor teste:
- reducerea nitratilor,
- producerea de H&E,
- testul !ipuratului (8),
- sensibilitatea la antibiotice: furazolidon, eritromicina, ac. nalidixic,
ciprofloxacina,
%6 Tes-e sero&og#'e: RFC s# ELISA: pentru evidentierea enterotoxinelor sau a
citotoxinelor.
=" A!-#$#ogr+2+
+elicobacter pylori
De.#!#-#e: bacterie deosebita datorita !abitatului neobisnuit- mucoasa gastrica, cu pH f.
scazut, intalnita mai frecvent la persoane cu !ipo. aclor!idrie. +acteriile sunt
caracterizate prin prezenta unui manunc!i de <-C flageli polari.
" Pre&e0+-e: piesa biopsica din mucoasa gastrica, recoltatat prin endoscopie.
," Tr+!spor-,
<" E8+2e! 2#'ros'op#': prezente ,-', bacili Gram (-) spiralati, incurbati,
?" Cu&-#0+re: H. pylori este o bacterie pretentioasa, necesita medii speciale,
imbogatite:
10
- geloza cord creier (+H;), geloza triptticaza soia, geloza c!ocolat, +rucella agar,
-ueller Hinton, cu adaos de sange,
- atmosfera in microaerofilie,
- temperatura %12)- <&2),
A" I%e!-#.#'+re:
- '+r+'-ere 2#'ros'op#'e,
- '+r+'-ere 'u&-ur+&e: colonii mici, transparente, usor bombate, slab beta-
!emolitice,
- '+r+'-ere $#o'1#2#'e:
- catalaza (8),
- oxidaza (8),
- ureaza (8),
- !ipuratul (-),
- '+r+'-ere +!-#ge!#'e: 7@), reactia de aglutinare, !emaglutinare, 54;E".
;n 1::< 3rganizatia -ondiala a Eanatatii a clasificat Helicobacter pylori in )lasa
; a '+u/e&or '+!'er#ge!e"
Tr+-+2e!-: amoxicilina 8 -etronidazol 8 preparate cu bismut (protector al
mucoasei gastrice).
11
1&