Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES


GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE : Fundamentarea bugetului
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat Depa!irea termenului pana la care trebuie
intocmit proiectul de buget
Cau"a: Lip!a anumitor informatii nece!are intocmirii
proiectului de buget#
Impactul: Impo!ibilitatea aprobarii bugetului#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: . / Supra$eg0ere
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Solicitarea cu !uficient de
mult timp inainte a tuturor informatiilor nece!are intocmirii
proiectului de buget#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE : 3rgani"area regi!trelor de contabilitate
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat Inregi!trarea eronata in regi!trele contabile
Cau"a: Informatii incomplete !au eronate#
Impactul: Impo!ibilitatea organi"arii regi!trelor de
contabilitate#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: . / Supra$eg0ere
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea tuturor
informatiilor#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE: Contabilitatea imobili"arilor !i in$e!ti4iilor
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: Diferenta intre balanta !intetica !i cea analitica a
amorti"arii
Cau"a: Aglomerarea cu !arcinile curente#
Impactul: Impo!ibilitatea tinerii contabilitatii imobili"arilor
!i in$e!titiilor#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ( / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea atenta a
inregi!trarilor#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE : Contabilitatea materiilor5 materialelor5 inclu!i$ a obiectelor in$entar
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: Incadrarea eronata a c0eltuielilor pe articole
bugetare !au !ur!e de finantare
Cau"a: Informatii incomplete !au eronate
Impactul: Impo!ibilitatea tinerii contabilitatii materiilor5
materialelor5 inclu!i$ a obiectelor de in$entar#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ( / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea tuturor
informatiilor#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE : Contabiliatea datoriilor !i creantelor
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: 6alanta analitica intocmita7balanta analitica in
conformitate cu legi!latia
Cau"a: Informatii incomplete !au eronate#
Impactul: Impo!ibilitatea tinerii contabilitatii datoriilor !i
creantelor#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ( / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea atenta a
inregi!trarilor#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE: Acti$itatea de reali"are a $eniturilor proprii
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: neinregi!trarea in e$identa contabila a
$eniturilor pe categorii dup8 natura !i de!tinatia lor
Cau"a: Aglomerarea cu !arcinile curente#
Impactul: Impo!ibilitatea reali"arii $eniturilor#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ( / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea atenta a
inregi!trarilor#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE: Contabiliatea re"ultatelor in$entarierii
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: 3miterea actuali"arii conturilor la inregi!trarea
in regi!trul i$entar
Cau"a: Aglomerarea cu !arcinile curente#
Impactul: Impo!ibilitatea in$entarierii intregului
patrimoniu
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ' / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea atenta a
li!telor de in$entariere
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE: Contabiliatea tre"oreriei
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: Intocmirea eronata a flu-ului de tre"orerie
Cau"a: Informatii incomplete !au eronate#
Impactul: Impo!ibilitatea tinerii contabilitatii tre"oreriei#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ' / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Verificarea atenta a
inregi!trarilor#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE: E-ercitarea controlului financiar pre$enti$ a!upra opera4iunilor economice
de!f89urate
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: necompletarea regi!trului pri$ind operatiunile
pre"entate la $i"a CFP
Cau"a: Lip!a anumitor informatii nece!are intocmirii
anga,amentelor bugetare
Impactul: Impo!ibilitatea e-ercitarii core!pun"atoare a
controlului financiar pre$enti$#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: ' / Acceptare
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate: Planificare mai riguroa!a
a acti$itatii#
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%&
Deci"ia E2R
MINISTERUL EDUCATIEI NAIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES
GRDINIA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA
PITETI, STR. INDEPENDENTEI NR. 20
Tel./Fa.! 02"# 2$"#"#
E%a&l! '((#(&)e*)&+,a-.../.%,
FORMULAR ALERTA LA RISC
Compartiment: Compartiment financiar
ACTIVITATE: Elaborarea !itua4iilor financiare potri$it pre$ederilor legale
DETALIILE PRIVIND RISCL
De!crierea ri!cului Ri!cul identificat: tran!mitereai cu intar"iere a !ituatiilor financiare
Cau"a: Informatii incomplete !au eronate#
Impactul: Impo!ibilitatea elaborarii !ituatiilor financiare#
E$aluarea ri!cului Probabilitatea ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * putin probabil+ ' * po!ibil+ ( * foarte probabil+ )
* aproape !igur#
Impactul ri!cului
% & ' ( )
% * rar+ & * minor+ ' * moderat+ ( * ma,or+ ) * critic#
E-punere: . / Supra$eg0ere
Tratarea ri!cului Actiuni pre$enti$e recomandate Planificare mai riguroa!a
a acti$itatii
Documentatia utili"ata pentru fundamentarea ri!cului identificat: *
Nume: Semnatura:
**************************
Data:
%'#%&#&1%'
Data primirii
%'#%&#&1%'
Deci"ia E2R