Sunteți pe pagina 1din 27

Competene specifce Coninuturi Obs.

investigaii
nursing t
investigaiile
micrii bolnavilor.
1.2. Asigurarea condiiilor
de igien si confort.
1.3. Msurarea, notarea i
reprezentarea grafc a
fururilor vitale
6
3
3
3
2

!2
!3
!"
!2
!3
!"
!!
3 #$
LICEUL PEDAGOGIC V. LUPL!! IA"I
CU#$ DE P#EG%&I#E P$I'OPEDAGOGIC% A (AI"&#ILO# I)$&#UC&O#I
E*A(E) DE A+$OLVI#E A) "COLA# ,-.,/,- 00
1)D#U(%&O#2 P#O3E$O# DOC&O#!
%&'A#( )*A+,-A
CA)DIDA&2 #./*A01/
(*('A,
CE)&#UL DE $&UDII
"&E3A) CEL (A#E "I
$34)& / +UCOVI)A5
Unitatea 6e 7nv88m9nt2 Centru: 6e stu6ii "te;an ce: (are si $;9nt/
+ucovina5 $uceava! 3i:ia:a C9mpu:ung (o:6ovenesc
Prof:u:2 Asistent me6ica: genera:ist Avi<at
Domeniu: 6e preg8tire 6e ba<8=Domeniu: 6e preg8tire Director!
genera:8=Ca:ifcarea pro;esiona:82 $anatate si asistenta pe6agogica
(o6u:u: .> 2 &e?nici 6e nursing @i investigaii $a?:eanu (iro<ina
)r. 6e ore=an2 .,- 6in care2 & 0- L&2 IP2 A-
)r. ore=s8pt8m9n82 6in care2 IB2 . L IB2 IP2 ,/0
C:asa2 Anu: I Avi<at
(aistru instructor2 asistent me6ica: principa: 2 #3.ilg4i E:ena "e;cate6r8!
P:an 6e 7nv88m9nt aprobat prin 5rdinul M.6.).%.#.7 nr.
Ciu:ei E:ena Despina
,C.0=,A....,--C
Programa aprobata prin Or6inu: (.E.C.&.$.2 nr. ,C.0 =,A....,--C
PLA)I3ICA#E CALE)DA#I$&IC% A)
"COLA#2 ,-.,/,-.0
2
)2. Asigur
ec8ipamentele i
materialele
necesare.
pentru e9amene ele .
laborator7 bioc8imice,
8ematologice, scrologice,
parazitologice.
2.2. :ecoltarea urinei
pentru e9amene bioc8imice,
/ ;ac.teriol< =gice> recc =lt
arca urinei clin 2" de orc
2.3. :ecoltarea materiilor
fecale pentru e9amene
bioc8imice, bacteriologice si
parazitologice.
2.4. :ecoltarea sputei
pentru e9amene citologice,
bacteriologice.
2.5. :ecoltarea vrsturilor
pentru e9amene
to9icologice.
2.6. :ecoltarea secreiilor
purulente din leziuni
desc8ise i din colecii,
?nc8ise <abcese, vezicule,
pustule;. @.
7
2.7. :ecoltarea e9udatului
larmgian.
2.8. :ecoltarea secreiilor
oculare, otice, vaginale.
.A. (c8ipamente i
materiale pentru
te8nicile de nursing7
. . ;ocumente de
eviden i micare.
1.2. Materiale pentru igiena
i confort.
1.3. /nstrumente i
materiale pentru msurarea
i notarea funciilor vitale si
=
vegetative.
1.4. /nstrumente i
materiale pentru efectuarea
de splaturi,
sonda@e i clismc.
1.5. /nstrumente,i
materiale pentru igiena
plgilor.
1.6. /nstrumente i
)3. Bregtete
pacientul
pentru te8nici i
investigaii.
)". Aplic
)#. (valueaz
materiale pentru
efectuarea punciei venoase
i capilare.
2.0. (c8ipamente i
materiale pentru
investigaii7
2.1. /nstrumente si
materiale pentru recoltarea
sCngelui pentru e9amene de
laborator.
2.2. /nstrumente i
materiale pentru recoltarea
urinei.
2.3. /nstrumente i
materiale pentru recoltarea
materiilor fecale.
2.4. Materiale pentru
recoltarea sputei.
2.5. Materiale pentru
recoltarea vrsturilor.
2.6. /nstrumente si
materiale pentru recoltarea
2.D. /nstrumente i
armgtCn.
E.D. /nstri
materiale pentru recoltarea
secreiilor otice,
oculare,
3.1. Bregtirea psi8ic a
pacientului pentru te8nici
si
investigaii de nursing.
3.2. Bregtirea fzic a
pacientului pentru te8nici
si
investigaii de nursing.
4.1. Brioriti in
e9ecutarea te8nicilor i
investigaiilor de
2
2
2
2
2
D
#2
#2A
$,.
$,
$
0
E,,
E,0
E,D
E,E
E,>
E,C
E,F
E,A
E0-
$0
!3
E0,
E00
E0D
)r.
crt.
Coninuturi
G6eta:ieriH
)ompetene specifce
vizate
Activiti de
?nvare
#esurse Eva:uare
.
)ontrolul calitii
materialor si
instrumentelor
necesare ?ngri@irii
plgilor.
Ferifcarea7
- ?nsuirilor practice
pentru ?ngri@irea
plgilor>
AG
.! ?ngri@irea
plgilor7
pansamente,
banda@e, principii
de realizare a
pansamentului i
banda@ului, timpii
unui pansament,
mi@loace de f9are a
Fizionare materiale
video. 'avigare pe
interne. 5bservarea
independent.
Aplicaii practice.
,emonstraia.
)abinet de nursing,
dotat pentru
e9ecutarea te8nicii de
?ngri@irii a plgilor.
/nstrumente i
materiale pentru
igiena plgilor7
msua rulanta, trusa
cu instrumente sterile,
casoleta cu material
te9til steril, soluii
dezinfectante,
5bservarea
sistematica a
elevilor.
Autoevaluare.
Miniproiect
Metod de
evaluare7
prob practic
cu
efectuar
ea
te8nicii
i
"..3. %e8nici care asigur
confortul.
".2. (fectuarea
te8nicilor i
investigaiilor de
nursing.
5.1. Msurarea .
efcacitii te8nicii i
investigaiei7
5.1.1. /ndicatori de
msurare a efcacitii in
funciei de t e8nic si
#3!
#36
?ntocmit7 (aistru instructor!
asistent me6ica:
principa: #zilCg4i
(lena
Unitatea 6e 7nv88m9nt2 Centru: 6e stu6ii "te;an ce: (are si $;9nt/
Avi<at!
+ucovina5 $uceavaI 3i:ia:a C9mpu:ung (o:6ovenesc
Prof:u:2 2 Asistent (e6ica: Genera:ist Director
Domeniu: 6e preg8tire 6e ba<8=Domeniu: 6e preg8tire $a?:eanu(iro<ina
generai8=Ca:ifcarea pro;esiona:82 $8n8tate si asistenta
pe6agogica (o6u:u: .>2 &e?nici 6e nursing @i investigaii C:asa2
Anu: I A
(aistru instructor2 asistent me6ica: principa: / $<i:8gJi E:ena
An @co:ar2 ,-., / ,-.0 Avi<at
P:an 6e 7nv88m9nt aprobat prin Or6inu: M.(.).%.#.7 nr. 2H3 "e; cate6r8!
3 2$..2AAH
Programa aprobata prin Or6inu: M.(.).%.#.7 nr. ,C.0 Ciu:ei E:ena Despina
32$..2AAH
P#OIEC&UL U)I&%KII DE 1)V%KA#E
U)I&A&A&EA DE 1)V%KA#E2 Instrumente si materia:e necesare 7ngriLirii p:8gi:or
)#. O#E ALOCA&E2 & ,ore= IC Dore
6
h
dezinfectante,
antiseptice, fei de
tifon, leucoplast,
soluii adezive,
tvi renal,
ec8ipamente i
?ntocmit7 (aistru instructor!
asistent me6ica:
principa: #zilag4i
(lena
H
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an ce: (are @i $;9nt/+ucovina5 $uceava! 3i:ia:a C9mpu:ung
(o:6ovenesc
Anu: I A / Asistent (e6ica: Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent me6ica: $<i:9gJi E:ena
Proiect 6i6actic
(ODULUL .> 2 &E')ICI DE )U#$I)G "I I)VE$&IGAKII Unitatea 6e 7nv8are2
&e?nici 6e nursing
Lecia 2 (8surarea! notarea @i repre<entarea grafc8 a ;uncii:or vita:e @i vegetative2
temperatura &ipu: :eciei2 pre6are/ 7nv8are )um8r 6e ore a:ocate2 , ore
Competene specifce2
1.3 Msurarea, notarea i reprezentarea grafc a funciilor vitale i vegetative7 temperatur.
Competene 6erivate2
a) ,escrierea nevoii fundamentale de menine temperatura corpului ?n limite normale, 8ipertermia i
8ipotermia>
b) Msurarea temperaturii eu termometrul ma9imal>
c) 'otarea si reprezentarea grafc in foaia de observaie, realizarea curbei termice.
Obiectiv ;un6amenta:2
*a sfCritul leciei toi elevii vor f capabili s7
a) # tie s msoare temperatura corporal>
..
5rganizarea clasei
?n vederea
desfurrii
activitii.
! rnin
Ferifc prezena i
inuta elevilor> 'oteaz
absenele ?n catalog>
Bregtete materialul
didactic ?n vederea
desfurrii leciei.
2rspund ?ntrebrilor
adresate de maistrul2
instructor <numele i
prenumele elevilor
abseni, cauzele
absenelor,etc;>
2 ?i pregtesc
materialele necesare
desfurrii orei7 caiete,
,ialog ?ntre
maistrul
instructor i
elevi.
)aptarea
ateniei
! min
Anunarea titlului i
modului de desfurarea
2noteaz titlul leciei )onversaia
Ilip2c8art
3.
Ferifcarea
cunotinelor
!
min
Adreseaz clasei
?ntrebri scurte i
precise.
2ascult ?ntrebrile
adresate de ctre
maistrul2instructor>
,ialog
)onversaie
M..
Anunarea
obiectivelor
N
competene2
lor leciei
),2a 2A
min
,escrie nevoia
fundamental dc a
menine temperatura
corpului ?n limite
normale7 2independen
?n satisfacerea nevoii
< manifestri de
independen;>
2dependen ?n
satisfacerea nevoiif
8ipertermia i
2particip la prezentarea
informaiilor, noteaz ?n
caiete.
(9punerea
)onversaia
euristic
Eva:uare2
)ontinu prin ?ntrebri frontale i analiza rspunsurilor.
+ib:iografe2
5rganizarea didactic i metodic a leciei Msurarea, notarea i
reprezentarea grafc a funciilor vitale i
vegetative 7 temperatura
.-
),2b
),2c
2A
,escrie msurarea
temperaturii cu
termometru ma9imal ?n
a9il, ?n cavitatea
'oteaz grafc
temperatura ?n foaia dc
observaie si pe Jip2
c8art>
! min
Aprecieri asupra
activitii elevilor>
#istematizarea
informaiilor
dobCndite>
Administrarea
instrumentelor de
evaluare>
2sunt ateni la
maistrul2 instructor i
adreseaz ?ntrebri,
2sunt grupai cCte 2 i
efectuiaz msurtori
2noteaz ?n foaia de
temperatur.
2noteaz ?n caiete i
pe foaia de
temperatur>
2particip la
2sunt ateni la e9plicaii i
noteaz sarcinile de
lucru pentru ora
urmtoare. Barticipa
5bse
r
?ntocmit 7
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an ce: (are @i $;9nt/+ucovina5 $uceava! 3i:ia:a
C9mpu:ung (o:6ovenesc
Anu: I A / Asistent (e6ica: Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent me6ica: $<i:9gJi E:ena
G @@Kl Gv G 2 . >) L iMf i G
(ODULUL .> 2 &E')ICI DE )U#$I)G ": I)VE$&IGAKII Unitatea 6e 7nv8are2
&e?nici 6e nursing
Lecia 2 (8surarea! notarea @i repre<entarea grafc8 a ;uncii:or vita:e @i vegetative2
respiraia! Bpu:s @i tensiunea arteria:8.
&ipu: :eciei2 pre6are/ 7nv8are )um8r 6e ore a:ocate2 , ore
Competene specifce2
1.3 Msurarea, notarea i reprezentarea grafc a funciilor vitale i vegetative7 puls, respiraie, tensiune
arterial.
Competene 6erivate2
a) ,escrierea nevoii fundamentale de a respira i a avea o bun circulaie.
b) Msurarea respiraiei i notarea ?n foaia de observaie>
c) Msurarea pulsului i notarea ?n foaia de observaie>
d) Msurarea tensiunii arteriale i notarea ?n foaia dc observaie>
Obiectiv ;un6amenta:2
*a sfCritul leciei toi elevii vor f capabili s7
a) # tie s msoare pulsul>
2
.
5rganizarea clasei ?n
vederea
desfurrii
activitii.
! min
! min
Ferifc prezena i inuta
elevilor> 'oteaz
absenele ?n catalog>
Bregtete materialul didactic ?n
vederea desfurrii leciei.
2rspund ?ntrebrilor
adresate de maistrul2
instructor <numele i
prenumele elevilor
abseni, cauzele
absenelor,etc;>
2 ?i pregtesc
,ialog ?ntre
maistrul
instructor i
elevi.
2. )aptarea
ateniei
Anunarea titlului i
modului de deslrurare a
2noteaz titlul leciei )onversaia
Ilip2c8art
0.
Ferifcarea
cunotinelor
.-
min
Adreseaz clasei ?ntrebri scurte
i precise
2ascult ?ntrebrile
adresate de ctre
maistrul2instructor>
,ialog
)onversaie
D.
Anunarea
obiectivelor
competenelor
),2a 2!
min
,escrie nevoia de a
respira i a avea o bun
circulaie7
2independena ?n
satisfacerea nevoii de a
respira <manifestri de
independen;,dependen
a ?n satisfacerea nevoii,
2sunt ateni la
maistrul2 instructor i
adreseaz ?ntrebri,
noteaz ?n caiete>.
(9punerea
)onversaia
euristic
c8art.
msurtorilor>
Ilip2c8art
,ezbaterea coninutului tiinifc al leciei, orientarea i concentrarea ateniei elevilor prin prezentarea
materialului, ?mbinarea armonioas a leciei, folosirea tensiometrului.
Locu: 6es;8@ur8rii :eciei2
*aboratorul de nursing.
Eva:uare2
)ontinu prin ?ntrebri frontale i analiza rspunsurilor.
+ib:iografe2
3 )
5rganizarea didactic i metodic a leciei Msurarea, notarea i reprezentarea grafc a funciilor vitale i
vegetative7 respiraia, pulsul i tensiunea arterial.
.D \e
!
mi
n
!
mi
n
2A
mi
n
! min
Jip2c8art.
2particip la prezentarea in
formaiilor i realizeaz
msurtori.
temperatur tic.
?ntocmit7 (aistru:
/instructor! asistent
me6ica: principa:
$<i:8gJi E:ena
.E
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an ceO (are @i $;9nt 2NucovinaO $uceava! 3i:ia:a C9mpu:ung
(o:6ovenesc
Anu: I A / Asistent (e6ica: Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent me6ica: $<i:9gJi E:ena
Broiect didactic
(ODULUL .> 2 &E')ICI DE )U#$I)G "I I)VE$&IGAKII Unitatea 6e 7nv8are2
&e?nici 6e nursing
Lecia 2 (8surarea! notarea @i repre<entarea grafc a ;uncii:or vita:e @i vegetative2 greutate
si 7n8:ime corpora:8! e:imin8ri.
&ipu: :eciei2 pre6are/ 7nv8are )um8r 6e ore a:ocate2 , ore
Competene specifce2
1.3 Msurarea, notarea i reprezentarea grafc a funciilor vitale i vegetative7 greutate i ?nlime
corporal, eliminri <diureza, scaun, sputa, vrsturi;.
Competene 6erivate2
a) Msurarea greuti i ?nlimii corporale, notarea ?n foaia de observaie.
b) ,escrierea nevoii de a elimina, msurarea diurezei, a scaunului, a vrsturilor, a sputei i notarea
lor ?n foaia dc observaie>
Obiectiv ;un6amenta:2
*a sfCritul leciei toi elevii vor i? capabili s7
a) # tie s msoare greutatea i ?nlimea corporal>
b) # tie s msoare diureza i notarea ?n foaia de observaie>
6
Maistru instructor
Ferifc prezena i inuta
elevilor> 'oteaz absenele
?n catalog>
Bregtete materialul didactic ?n
vederea desfurrii leciei.
.
5rganizarea clasei ?n
vederea
desfurrii
activitii.
! min
2rspund ?ntrebrilor
adresate de maistrul2
instructor <numele i
prenumele elevilor
abseni, cauzele
absenelor,etc;>
2 ?i pregtesc
,ialog ?ntre
maistrul
instructor i
elevi
2. )aptarea
ateniei
! min
Anunarea titlului i
modului dc desfurarea
2noteaz titlul leciei )onversaia
Ilip2c8art
3.
Ferifcarea
!
min
Adreseaz clasei ?ntrebri scurte
i precise.
2ascult ?ntrebrile
adresate de ctre
maistrul2instructor>
,ialog
".
Anunarea
obiectivelor 2
competene2
lor leciei
), a 2A
min
,escrie msurarea greutii i
?nlimii corporale7
2cCntrirea bolnavilor
aduli i a copiilor>
2particip la
prezentarea
informaiilor, noteaz ?n
caiete>
2sunt grupai cCte " i
efectueaz msurtori
(9punerea
)onversaia
euristic Ioi de
temperatur
,emonstraia.
),2b 6A
min
,escrie nevoia de a
elimina, manifestri de
independen i de
dependen.
2sunt ateni la maistrul2
instructor i adreseaz
?ntrebri, 2noteaz ?n
caiete i ?n foaia de
(9punerea
Locu: 6es;8@ur8rii :eciei2
*aboratorul de nursing
Eva:uare2
)ontinua prin ?ntrebri frontale i analiza rspunsurilor.
+ib:iografe2
Organi<area 6i6actic8 @i meto6ic8 a :eciei Msurarea, notarea i reprezentarea grafc a funciilor
vitale i vegetative7 greutate si ?nlime corporal, eliminri.
D
Asigurarea
feet2bacP2ului
! min
de ore i e9aminarea
din punct de vedere
macroscopic< culoarea
, aspectul, reacia i
densitatea;>
2otarea ?n foaia
de observaie>
,escrierea
captrii
materiilor
fecale7
- descric strCngerea
datelor despre
frecvena, orarul,
cantitatea,
consistena, culoarea
i mirosul scaunelor>
- notarea ?n foaia de
temperatur>
2sunt ateni la
e9plicaii i noteaz
sarcinile de lucru
pentru ora
?ntocmit7 (aistru:
/instructor! asistent
me6ica: principa:
$<i:8gJi E:ena
.A
)
o( J
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an ce: (are i #fCnt 2NucovinaO $uceava! 3i:ia:a C9mpu:ung
(o:6ovenesc
Anu: I A / Asistent (e6ica: Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent me6ica: $<i:9gJi E:ena
Proiect 6i6actic
(o6u:u: .> 2 &e?nici 6e nursing @i investigaii
Unitatea 6e 7nv8are2 Instrumente @i materia:e necesare 7ngriLirii p:8gi:or
Lecia 2 7ngriLirea practic8 a unei p:8gi
&ipu: :eciei2 :ecie 6e formare priceperi i deprinderi
)um8r 6e ore a:ocate2 > ore
Competene specifce2
.! ?ngri@irea plgilor7 pansamente, banda@e, principii de realizare a pansamentului i banda@ului, timpii
unui pansament, mi@loace de f9are a pansamentului.
6.2 Asigur ec8ipamentele i materialele necesare.
Competene 6erivate2 $trategia 6i6actic82
1. Be parcursul activitii, iGolosind dotrile laboratorului, elevii trebuie s7
- s e9plice defniia plgilor, si metodele de producerea a unei plgi>
- s defneasc materialele i instrumentele necesare ?ngri@irii unei plgi>
2A
- /nstrumente i ec8ipamente necesare pentru ?ngri@irea unei plgi>
- #ubstane dezinfectante i degresante>
- Qalate.
2
)r. Etape:e
pete
%imp Maistru instructor E:evi
(eto6e @i &e?nici 6e
.
5rganizarea clasei ?n
vederea
desfurrii
activitii
! min
- verifc prezena
i inuta elevilor>
- noteaz
abseneleR?n

2rspund ?ntrebrilor adresate de


maistrul instructor.<numele i
prenumele elevilor abseni,
cauzele absenelor,etp;>
,ialog ?ntre
maistrul
instructor i elevi
2.
Ferifcarea
cunotinelo r
acumulate la
orele de teorie
2A min
2 adreseaz clasei ?ntrebri
scurte i precise
- ascult ?ntrebrile
adresate de ctre maistrul
instructor>
,ialog
conversaie
Ferifcare
2A min
. )Cte tipuri de plgi
cunoateiS
P:8gi:e pot f7
2 prin tiere, ?nepare, arme
albe, insecte, contuzii,
strivire, lovire,arme de foc,
muctura de animale> 2prin
cldur, frig,
7 electricitate, radiaii,
acizii, baze, sruri>
2accidentale., intenionatT
interveii c8irurgicale,
in@ecii, pu neii>
3A min
2. #imptomatologia plgilor.2#imptome locale7
durerea, impotena funcional.
"coa:a Post:icea:8 $anitar85 "te;an ce: (are @i $;9nt P +ucovina5! 3i:ia:a
C9mpu:ung (o:6ovenesc
Anu: I / Asistent (e6ica: Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
Asistent me6ica:/(aistru: instructor/ $<i:8gJi E:ena
Organi<area 6i6actica @i meto6ic8 a :eciei
?ngri@irea practic a unei plgi
22
ora
3.Brimul a@utor ?n
?ngri@irea
plgilor.
- 8emostaza>
- principii de realizare a
pansamentului, banda@ului i
aplicarea unui pansament
protector>
2A imn
". )are sunt instrumentele i
materialele folosite
pentru e9ecutarea
?ngri@irii plgilor.
- pansamente i tampoane
sterile de diferite
dimensiuni> 2substane
dezinfectante i degresante7
benzin, tinctura de iod,
alcool sanitar,
2ser fziologic, ap distilata,
spun.
"A min
#. )are sunt etapele e9ecut
rii ?ngri@irii unei plgi.
2calmarea durerii> 2toalet
local miniioas>
2 dac plaga este ?ntr2o
zon, c+ pr, se rad
pilozitile pe o distan de
6. cm>
2se spal pielea nelezat din
@urul plgii cu ap i spun,
apoi cu ser fziologic> 7
23
2plaga saturat se
dezinfecteaz cu un tampon
?mbibat in tinctura de iod
sau alcool>
2se dezinfecteaz din nou
tegumentul din @urul plgii>
2se acoper plaga cu

3.
Anunarea temei
pentru lecia de
! min
Brecizeaz tipul leciei i
noteaz pe tabl titlul
Breiau fele de lucru ,ialog
)onversaie
5bservare
! min
(9plic modul de
desfurare a leciei7
#unt ateni l maistru
instructor i eventual
?mparte clasa pe grupe
de elevi si
particularizeaz sarcinile
Membrii grupului primesc
sarcinile de lucru ?n funcie
de rolul pe care ?l au7
! min
Asistentul medical
efectueaz o proba de
lucru model atenionCnd
asupra respectrii
masurilor de
".
Aplicarea
cunotinelo r
de teorie in
practica
),2
b
),2
c
ora
+rmrete formarea
deprinderilor si folosirea
instrumentelor pentru
?ngri@irea plgilor.
)oordoneaz si
urmrete activitatea
Ei, pregtesc .instrumentele
si produsele necesare
e9ecutrii lucrrii7
2 pansamente si tampoane
sterile de diferite
dimensiuni> 2substane
Activitatea
practic
)onversaie
5bservare
sistematic
!. (valuarea
activitii.
),2
a
2! min
(valueaz activitatea
desfurat de ctre
elevi.
Apreciaz i noteaz
(levii se vor autoevalua,
stabilind eventualele
greeli i acordCndu2i
note.
,ialog
Activitatea
)8estionar
e oral.
te8nologic
6. ?nc8eierea
activitii.
A
min.
?mparte sarcinile de
lucru privind
e9ecutarea cureniei
la locul de munca.
;ezinfecteaz
ustensilele folosite i le
aeaz la locul lor.
,ialog
2! V' /
practic te8nica ?ngri@iri
plgii.
distilata, spun.
- lame pentru raderea
zonelor c+ piloziti,
rivanol UA, el5ramina "
Uo clor activ sau apa
o9igenata, soluie cu
antibiotic si ser
antitenatic.
2leucoplast,sau galif9.
N9efcuta lucrarea 7
2calmeaz durerea,
- face toaleta locala
minuioas>
- dac plaga este intr2o
zona cu par ,se rad
pilozitile pe o distanta
de 6 cm>
2se spal pielea nelezata
din @urul plgii cu apa si
spun, apoi cu ser
fziologic>
2se.degreseaz cu benzina
tegumentul din @urul
plgii>.
2de dezinfecteaz cu
tinetura de iod, alcool
iodat, cloramina sau apa
o9igenata, pe o distanta
de 62H cm, folosind la
fecare tergere, alt
tampon> 7
2plaga suturat se
dezinfecteaz cu un
tampon ?mbibat in
tinetura de iod sau
alcool>
2se dezinfecteaz din nou
tegumentul din @urul
plgii>
2se acoper plaga cu
compresa sterila,
depind ,cu 62H cm
marginile plgii, iar
pansamentul se
f9eaz cu leocoplast
sau cu galif9>
)ompleteaz fsele
te8nologice.
Eva:uare
Metod de evaluare7 prob practic.
(iL:oace 6e eva:uare
2H
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an ce: (are @i $;9nt / +ucovina5 $uceavaQ 3i:ia:a
C9mpu:ung (o:6ovenesc
Anu: I A/ Asistent (e6ica: Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent me6ica: $<i78gJi E:ena
P#OCE$ &E')OLOGIC
CO)KI)U&U#I2
1. operaii pregtitoare.
Proces
te?no:ogic
1ngriLirea
p:8gi:or
Blaga reprezint ?ntreruperea continuitii tegumentelor sau mucoaselor.
1. ?ngri@irea plgii s se fac ?n condiii de asepsie perfect>
Bentru efectuarea corect a unui pansament este nevoie de urmtoarele instrumente i materiale7
223 pense anatomice> V , s
223 pense 8emostatice>
22 foarfeci>
#ond canelar>
%vi renal>
%uburi de dren dc mrimi i calibre corespunztoare>
)asolete cu pansamente sterile>
Iei de diferite mrimi>
Ap o9igenat>
3
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an cel Mare i #fCnt 2 NucovinaO #uceava, Iiliala C9mpu:ung
(o:6ovenesc
Anu: I A / Asistent (e6ica:
Genera:ist An @co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent medical #zilCg4i (lena )ume i prenume
/ (#% ,( (FA*+A:(
?ngri@irea unei plgi
,isciplina> %e8nici de nursing i investigaii
%oate subiectele sunt obligatorii.
2. ERp:icai principa:e:e etape de ?ngri@ire a
unei plgi.
3. Preci<ai cu DA=)U care 6in urm8toare:e instrumente @i materia:e sunt necesare
pentru 7ngriLirea unei p:8gi2
a) %rus cu pansamente si banda@e sterile>
b) Msu rulant>
c) #eringi>
d) 0arou>
3
+A#E( IHE EVALUA#E
?ngri@irea unei plgi
&est 6e eva:uarea 2 .- p
1. ,puncte
2. , puncte
3. a! b, c,d,eWg,8,P 2 ;A
;!i!L!: 2'+
4. 0 puncte
Din ofciu se acor68 . punct.
2 puncte
32
Centru: 6e $tu6ii 5 "te;an ce: (are @i $;an / +ucovina5 $uceava! 3i:ia:a C9mpu:ung
(o:6ovenesc
Anu: I A / Asistent (e6ica: Genera:ist An
@co:ar ,-.,/,-.0
(aistru instructor/ asistent me6ica: $<i:8gJi E:ena )ume @i Prenume
%(X/ ,( (FA*+A:( Metode de prevenirea a infeciilor
,isciplina7 %e8nici de nursing i investigaii %oate
subiectele sunt obligatorii.
1. In;ecia se 6efne@te ast;e:2
a) reacia local sau general rezultat din ptrunderea i multiplicarea agentului microbian ?n
organism>
b) reacia local determinat de ptrunderea microbului ?n organism>
c) boala rezultat ca urmare a ptrunderii microbului ?n organism.
2. Care 6intre urm8torii termeni poate f 6efnit ca absena tuturor microbi:or S
a) steril >
b) curat>
c) dezinfectat,
3. $o:uia antiseptic8 are urm8toare:e propriet8i comparativ cu so:uia 6e<in;ectant8I
33
a) nesterile >
b) sterile>
c) se pot utiliza numai ?n plgile cu secreii.
6. Instrumente:e c?irurgica:e cu t8i@ ascuit! vor avea o perioa68 mai :ung8 6e
uti:i<are 7n con6iii optime 6ac82
a) se sterilizeaz la cldur uscat>
b) se sterilizeaz prin ferbere>
c) se sterilizeaz la autoclav.
7. 7n ce concentraie se ;o:ose@te c:oramina cu ro: antiseptic 2
+A#E( DE EVALUA#E
(eto6e 6c prevenirea a
in;ecii:or
1. a . punct
2. a . punct
3. a . punct
4. b . punct
5. a . punct
6. a . punct
7. a . punct
8. a . punct
9. a! b!c . punct
O3ICIU2 .
PU)C&
&imp 6e :ucru 2 ,- minute
3! 1