Sunteți pe pagina 1din 13

DECIZIE Nr.

1 din 17 ianuarie 1995


privind obligativitatea deciziilor sale pronunate n cadrul controlului de
constituionalitate
EI!EN!" C#$!E% C&N'!I!#(I&N%)*
+#,)IC%!% -N" &NI!&$#) &.ICI%) N$. 1/ din 0/ ianuarie 1995
Curtea Constituional1 a 2ost sesizat13 la data de 45 noie6brie 19973 de c1tre
un grup de 08 de senatori3 iar la data de 0 dece6brie 19973 de c1tre un grup de
// de deputai3 cu privire la neconstituionalitatea )egii privind aprobarea
&rdonanei 9uvernului nr. 55 din 10 august 1997 privind instituirea unei ta:e de
trecere a 2rontierei n vederea constituirii unor resurse destinate proteciei
sociale3 lege adoptat1 at;t de 'enat3 c;t <i de Ca6era Deputailor la 08
noie6brie 1997.
Deliber;nd asupra acestei sesiz1ri3 n <edina din 17 dece6brie 19973 +lenul
Curii Constituionale a a=uns la concluzia ca sesizarea parla6entarilor este
nte6eiat13 declar;nd legea neconstituional13 prin Decizia nr. 149 >?3 publicata
n onitorul &2icial al $o6;niei3 +artea I3 nr. 454 din 01 dece6brie 1997.
#lterior datei public1rii acestei decizii3 at;t n <edina Ca6erei Deputailor din
07 dece6brie 19973 c;t <i prin 6ass@6edia3 6inistrul pentru relaia cu
+arla6entul3 6inistrul 2inanelor3 c;t <i purt1torul de cuv;nt al 9uvernului3 au
precizat ca autorit1ile ad6inistrative din siste6ul va6al vor percepe3 n
continuare3 ta:a de trecere a 2rontierei3 ntruc;t 9uvernul interpreteaz1 ca
&rdonana 9uvernului nr. 55 din 10 august 1997 produce e2ecte =uridice pe 6ai
departe.
Dup1 cu6 reiese din luarile de cuv;nt ale 6e6brilor 9uvernului n <edina
Ca6erei Deputailor din 07 dece6brie 19973 publicate n onitorul &2icial al
$o6;niei3 +artea a II@a3 nr. 080 din / ianuarie 19953 9uvernul apreciaz13 n
esena3 ca decizia Curii Constituionale prin care se declar1 o lege de aprobare a
unei ordonane ca neconstituional1 nu produce nici un e2ect =uridic asupra
ordonanei. +rin ur6are3 n cazul concret3 n optica 9uvernului3 &rdonana
9uvernului nr. 55A1997 va continua sa se aplice p;n1 c;nd +arla6entul va
ree:a6ina legea declarat1 neconstituional13 potrivit art. 175 alin. B1? din
Constituie.
+)EN#) C#$(II C&N'!I!#(I&N%)E3
av;nd n vedere ca prin Decizia sa nr. 149 din 17 dece6brie 1997 a 2ost
declarat13 pentru pri6a oar1 n practica Curii Constituionale3 neconstituional1
o lege de aprobare a unei ordonane3 iar poziia 9uvernului ridic1 o proble61 de
principiu3 ce pune n discuie prevederile Constituiei3 n realizarea scopului
Curii de a garanta supre6aia Constituiei3 prev1zut de art. 1 alin. B4? din )egea
nr. 77 din 18 6ai 19903 reine ur61toarele"
1. Constituia $o6;niei regle6enteaz1 n art. 1573 coroborat cu art. 1173
instituia deleg1rii legislative3 iar n titlul C art. 175@1753 instituia
contenciosului constituional3 sub 2or6a unui grup special @ Curtea
Constituional1. De principiu3 o interpretare siste6atic1 a Constituiei conduce la
concluzia ca nu se poate interpreta un te:t consacrat instituiei deleg1rii
legislative3 21c;ndu@se abstracie de un te:t consacrat instituiei contenciosului
constituional. Interpretarea riguroas1 a Constituiei trebuie sa duca la realizarea
raiunii de a 2i a celor dou1 instituii.
0. Instituia deleg1rii legislative ur61re<te sa rezolve anu6ite proble6e de
politica legislativ13 deci de legi2erare3 printr@o categorie special1 de acte ale
9uvernului3 denu6ite ordonane. -n acest scop3 9uvernul nainteaz1 uneia dintre
Ca6ere un proiect de lege de abilitare a 9uvernului de a e6ite ordonane.
+otrivit art. 117 alin. B1? din Constituie D+arla6entul poate adopta o lege
special1 de abilitare a 9uvernului pentru a e6ite ordonane n do6enii care nu
2ac obiectul legilor organiceD. %<adar3 legiuitorul constituant a ad6is ca <i
9uvernul3 organ al E:ecutivului3 sa 2ie investit3 de c1tre +arla6ent3 n anu6ite
condiii3 cu atribuii ce vizeaz1 2uncia legislativ13 speci2ic1 +arla6entului. &rice
=udecata asupra regi6ului deleg1rii legislative <i a e2ectelor deciziei Curii
Constituionale trebuie sa plece de la ideea ca puterea 9uvernului de a e6ite
ordonane este o putere delegat1 <i nu o putere proprie. Constituia $o6;niei3
spre deosebire de alte constituii ce consacr1 instituia deleg1rii legislative3
prevede3 totodat13 n art. 58 alin. B1?3 ca D+arla6entul este organul reprezentativ
supre6 al poporului ro6;n <i unica autoritate legiuitoare a 1riiD.
+otrivit art. 117 alin. B0? din Constituie3 legea de abilitare va stabili3 n 6od
obligatoriu3 do6eniul <i data p;n1 la care se pot e6ite ordonane. +e de alta
parte3 n alin. B4? al aceluia<i articol se stabile<te ca +arla6entul poate cere3 prin
legea de abilitare3 ca ordonanele s1@i 2ie supuse spre aprobare. +e perioada
ter6enului de abilitare 9uvernul poate 6odi2ica ordonanele pe care le@a e6is3
n li6itele deleg1rii legislative3 sau le poate abroga. -n cazul n care +arla6entul3
prin legea de abilitare3 cere supunerea ordonanelor spre aprobare3 aceasta
operaiune =uridic13 cu6 se 6enioneaz1 n acela<i te:t al Constituiei3 se 2ace
Dpotrivit procedurii legislativeD3 iar pri6a 2aza a procedurii legislative3 cu6 se
stipuleaz1 n art. 74 din Constituie3 este iniiativa legislativ1. Con2or6 alin. B4?
al art. 743 D9uvernul <i e:ercit1 iniiativa legislativ1 prin trans6iterea
proiectului de lege c1tre una dintre Ca6ereD3 ceea ce3 logic3 trebuie ad6is ca se
nt;6pl1 <i n ipoteza la care se re2er1 art. 117 alin. B4? din Constituie.
Iniiativa legislativ1 a 9uvernului3 de data aceasta3 este circu6stantiala3 ea
viz;nd3 de 2apt3 ordonana pe care o supune spre aprobare +arla6entului. De aici
rezult1 ca ntreaga dezbatere parla6entar1 este3 n 2ond3 o dezbatere asupra
te:tului ordonanei3 +arla6entul put;nd3 potrivit principiului consacrat de art. 58
<i prevederilor art. 117 alin. B5? din Constituie3 sa aprobe n ntregi6e te:tul
ordonanei3 s1@l aprobe cu 6odi2ic1ri3 cu6 s@a <i inti6plat n cazul &rdonanei
9uvernului nr. 55A19973 sau sa resping1 ordonana n ntregi6e. %<a 2iind3 nu se
poate ad6ite ca ntreaga dezbatere parla6entar13 precu6 <i votul Ca6erelor3
vizeaz1 nu6ai un proiect de lege3 2or6at dintr@un singur articol3 <i nu ar viza <i
ordonana. Dovada este 2aptul ca legea care se adopt1 nu are o denu6ire ce 2ace
abstracie de ordonana3 di6potriv13 aceasta este intitulat1 D)ege pentru
aprobarea &rdonanei 9uvernului nr. .. din ....D3 cu6 este <i cazul legii declarate
neconstituional1 de c1tre Curtea Constituional1 prin Decizia nr. 149 din 17
dece6brie 1997.
'peci2icul procedurii legislative3 n cazul n care se supun spre aprobare
ordonanele3 vizeaz1 deci 2aptul ca spre deosebire de proiectele de legi obi<nuite3
care propun spre regle6entare relaii sociale noi3 proiectul legii de aprobare a
ordonanei propune +arla6entului nor6e e6ise de 9uvern3 n te6eiul abilit1rii3
care sunt de do6eniul legii ordinare <i care3 potrivit art. 157 alin. B7? din
Constituie3 produc e2ecte de la publicarea ordonanei n onitorul &2icial al
$o6;niei. E2ectele ordonanei se produc p;n1 la publicarea legii de aprobare n
onitorul &2icial al $o6;niei3 data de la care se va aplica legea3 a2ara de cazul
n care legea de aprobare a ordonanei a 2ost declarat1 neconstituional1 nainte
de pro6ulgare3 c;nd e2ectele ordonanei nceteaz1 pe data public1rii deciziei
Curii Constituionale n onitorul &2icial al $o6;niei.
Dup1 depunerea ordonanelor la +arla6ent3 9uvernul nu le 6ai poate
6odi2ica sau abrog13 deoarece s@a intrat n procedura legislativ13 cu toate etapele
acesteia" adoptarea proiectului de c1tre +arla6ent3 atacarea legii ca
neconstituional1 potrivit art. 177 lit. a? din Constituie sau3 dac1 nu este cazul3
pro6ulgarea <i publicarea n onitorul &2icial al $o6;niei. %cest procedeu
vizeaz1 ns1 nu nu6ai articolul unic al legii de abilitare3 ci <i dispoziiile
ordonanei care a 2ost supus1 aprob1rii3 ce constituie substana legii.
4. Ideea supre6aiei Constituiei este o cucerire a g;ndirii =uridice3 care se
leag1 de voina politica de a garanta e2ectiv aceasta supre6atie prin inter6ediul
=urisdiciei constituionale. Nu nt;6pl1tor3 deci3 Constituia din anul 1991 a
n2iinat n $o6;nia Curtea Constituional1. $olul sau de garant al supre6aiei
Constituiei este nscris n art. 1 alin. B4? al )egii nr. 77A19903 iar pentru a@i
asigur1 acest rol Curtea Constituional1 este de2init1 de lege ca unica autoritate
de =urisdicie constituional1 n $o6;nia3 independenta 2ata de orice alta
autoritate publica <i supun;ndu@se nu6ai Constituiei <i legii sale organice E art.
1 alin. B1? <i B0? F.
Constituia stabile<te n art. 177 atribuiile Curii Constituionale3 ntre care
2igureaz1" controlul constituionalit1ii legilor nainte de pro6ulgare3 la sesizarea
+re<edintelui $o6;niei3 a unuia dintre pre<edinii celor dou1 Ca6ere3 a
9uvernului3 a Curii 'upre6e de Gustiie3 a unui nu61r de cel puin 55 de
deputai sau de cel puin 05 de senatori3 precu6 <i3 din o2iciu3 asupra iniiativelor
de revizuire a Constituiei Blit. a?H controlul constituionalit1ii regula6entelor
+arla6entului3 la sesizarea unuia dintre pre<edinii celor dou1 Ca6ere3 a unui
grup parla6entar sau a unui nu61r de cel puin 55 de deputai sau de cel puin
05 de senatori Blit. b?H controlul pe cale de e:cepii3 ridicate n 2ata instanelor
=udec1tore<ti de c1tre p1ri sau instana3 din o2iciu3 <i viz;nd
neconstituionalitatea legilor <i ordonanelor Blit. c?.
Controlul de constituionalitate nu este o 2r;n1 n calea de6ocraiei3 ci
instru6entul ei necesar3 deoarece per6ite 6inorit1ii parla6entare <i cet1enilor
sa vegIeze la respectarea dispoziiilor Constituiei3 constituind o contrapondere
necesar1 2ata de 6a=oritatea parla6entar13 n cazul n care aceasta s@ar ndep1rta
de la litera <i spiritul Constituiei.
)egiti6itatea de6ocratic1 a acestui control decurge din alegerea sau nu6irea
=udec1torilor constituionali e:clusiv de c1tre autorit1i constituionale alese
direct de popor BCa6era Deputailor3 'enatul3 +re<edintele $o6;niei?. %<a 2iind3
este 2ireasc1 participarea Curii Constituionale @ n 2or6ele deter6inate de
Constituie @ la procesul legislativ. -n acest proces Curtea Constituional1 este
ns1 constrinsa de unele cerine e:terne3 care vizeaz1 n principal 2aptul ca nu se
poate substitui legiuitorului3 <i de unele cerine interne3 deoarece soluiile sale
trebuie =usti2icate prin rationa6ente =uridice.
Controlul constituionalit1ii se 2inalizeaz1 prin decizii3 care3 potrivit art. 175
alin. B0? din Constituie3 sunt obligatorii <i au putere nu6ai pentru viitor. Dac1
prin decizie se constat1 neconstituionalitatea3 ea produce e2ecte erga o6nes3
adic1 are un e2ect obligatoriu general3 care vizeaz1 toate autorit1ile publice3
cet1enii <i persoanele =uridice de drept privat. Datorit1 acestui 2apt o parte deloc
negli=abila a doctrinei constituionale asi6ileaz1 aceste decizii cu actele av;nd
2ora legii. %ceasta concluzie poate 2i u<or desprins1 dac1 se ur61resc e2ectele
deciziilor n di2eritele situaii ale controlului de constituionalitate"
a? decizia prin care s@a ad6is e:cepia de neconstituionalitate 2ace ca legea
sau ordonana declarat1 neconstituional1 ori te:tul din cadrul lor sa nu se 6ai
aplice3 ca <i cu6 ar 2i abrogate prin legeH
b? ad6iterea sesiz1rii de neconstituionalitate n leg1tura cu regula6entele
+arla6entului 2ace te:tele declarate neconstituionale inaplicabile <i oblig1
Ca6era n cauza sa ree:a6ineze aceste dispoziii pentru punerea lor de acord cu
prevederile Constituiei E art. 00 alin. B7? din )egea nr. 77A1990 FH
c? decizia prin care s@a ad6is obiecia de neconstituionalitate a unei legi
nainte de pro6ulgare are <i ea e2ect obligatoriu general3 neput;nd 2i ignorat1 de
ni6eni3 dar are <i dou1 e2ecte speci2ice. #nul3 nt;lnit <i n legislaia altor tari3
este i6ediat <i se adreseaz1 +re<edintelui $o6;niei3 obligindu@l sa nu pro6ulge
legea. Cel de@al doilea e2ect3 nt;lnit n 2or6e ase61n1toare doar n +olonia <i
+ortugalia3 se adreseaz1 +arla6entului3 deoarece3 potrivit art. 175 alin. B1? din
Constituie3 legea se tri6ite spre ree:a6inare acestuia <i dac1 este adoptat1 n
aceea<i 2or613 cu o 6a=oritate de cel puin 0A4 din nu61rul 6e6brilor 2iec1rei
Ca6ere3 obiecia de neconstituionalitate este nl1turat13 iar pro6ulgarea devine
obligatorie. Nici Constituia <i nici )egea nr. 77A1990 nu stabilesc un ter6en n
care Ca6erele sa ree:a6ineze legea3 iar practica constituional1 de p;n1 acu6 @
care evideniaz1 ca legea declarat1 neconstituional1 prin Decizia nr. / din 11
noie6brie 19903 publicata n onitorul &2icial al $o6;niei3 +artea I3 nr. 78 din
7 6artie 19943 nu a 2ost ree:a6inata nici p;n1 n prezent @3 poate duce la
concluzia ca +arla6entul nu este obligat sa ree:a6ineze legea3 ci <i poate
nsu<i3 n 6od tacit3 poziia Curii Constituionale. Dac1 totu<i Ca6erele
ree:a6ineaza legea pentru a o pune de acord cu Constituia3 desigur ca decizia
Curii este obligatorie <i +arla6entul va trebui sa 6odi2ice te:tul n sensul
acesteia3 deoarece adoptarea legii n aceea<i 2or613 21r1 a se ntruni votul
cali2icat cerut de art. 175 alin. B1?3 ar conserva neconstituionalitatea. Nu6ai n
61sura n care legea ar 2i adoptat1 n aceea<i 2or613 cu 6a=oritatea stabilit1 de
acest te:t3 obiecia de neconstituionalitate ar 2i nl1turat1. Este de observat ca
6a=oritatea cerut1 de art. 175 alin. B1? este <i cea necesar1 pentru revizuirea
Constituiei3 iar adoptarea legii cu aceasta 6a=oritate se i6pune Curii <i oblig1
pe +re<edinte sa o pro6ulge. +;n1 atunci3 ns13 ordinea constituional1 este
stabilit1 prin decizia Curii <i nu poate 2i ignorat1H
d? decizia prin care se constat1 neconstituionalitatea iniiativei de revizuire a
Constituiei are ca e2ect blocarea procedurii de revizuire prev1zut1 de art. 177
din Constituie.
Datorit1 e2ectului obligatoriu general al deciziilor Curii Constituionale3
=urisprudena acesteia trebuie avut1 n vedere de toate organele i6plicate n
procesul de elaborare <i de aplicare a legilor <i a ordonanelor 9uvernului3
precu6 <i de Ca6ere la elaborarea sau 6odi2icarea regula6entelor
+arla6entului.
7. %plic;nd considerentele de 6ai sus privind delegarea legislativ1 <i rolul
Curii Constituionale n procesul legislativ3 la situaia concret1 care a deter6inat
pronunarea acestei decizii3 este de reinut ca +lenul Curii Constituionale
consider1 ca are co6petenta de a adopta prezenta decizie3 n te6eiul art. 177 lit.
a? <i al art. 175 alin. B0? din Constituie3 precu6 <i al art. 1 <i art. 4 din )egea nr.
77A1990. +ronunarea acestei decizii este ur6area nesocotirii Deciziei Curii
Constituionale nr. 149A19973 pronunat1 n te6eiul art. 177 lit. a? <i declarat1
obligatorie de c1tre art. 175 alin. B0? din Constituie. Constat;nd ca3 potrivit art.
1 alin. B1? <i B4? din )egea nr. 78A19903 Curtea Constituional1 este unica
autoritate de =urisdicie constituional1 din $o6;nia3 al carei scop este
garantarea supre6aiei Constituiei3 precu6 <i ca3 n con2or6itate cu art. 4 din
aceea<i lege3 co6petenta Curii Constituionale nu poate 2i contestat1 de nici o
autoritate publica3 ea 2iind singura n drept sa Iot1rasc1 asupra co6petenei sale3
potrivit art. 177 din Constituie3 +lenul Curii Constituionale3 cu 6a=oritate de
voturi3 apreciaz1 ca nu poate r16;ne indi2erent 2ata de situaia de
neconstituionalitate creata <i este nu nu6ai ndrept1it3 ci cIiar obligat sa se
pronune.
+e 2ond3 Curtea Constituional1 constat1 ca3 din 6o6ent ce art. 177 lit. a? din
Constituie nu 2ace nici o distincie3 sunt supuse controlului nainte de
pro6ulgare at;t legea prin care 9uvernul este abilitat sa e6it1 ordonane3 c;t <i
legea prin care +arla6entul aprob1 sau respinge ordonanele e6ise.
-n cazul n care se atac1 o lege prin care s@a aprobat o ordonan1 a 9uvernului3
<i aceasta a 2ost declarat1 neconstituional13 nu se poate susine ca ar 2i a2ectat de
acest viciu nu6ai articolul unic al legii de abilitare3 ci <i coninutul legii3 adic1
dispoziiile legale ce au 2ost e6ise pe cale de ordonana3 deoarece aceasta a
p1r1sit do6eniul de aciune al 9uvernului <i a intrat n regi6ul procedurii
legislative3 dezbaterea parla6entar1 viz;nd te:tele ordonanei. .aptul ca n
dispozitivul Deciziei Curii Constituionale nr. 149 din 17 dece6brie 1997 s@a
declarat neconstituional1 )egea pentru aprobarea &rdonanei 9uvernului nr. 55
din 10 august 1997 nu poate duce la o alt1 concluzie3 deoarece este unani6
recunoscut3 n practica <i doctrina3 ca puterea de lucru =udecat ce nsoe<te actele
=urisdicionale3 deci <i deciziile Curii Constituionale3 se ata<eaz1 nu nu6ai
dispozitivului3 ci <i considerentelor pe care se spri=in1 acesta. 'oluia este
aceea<i <i pentru e2ectul general obligatoriu al deciziilor Curii Constituionale.
&r3 din considerentele Deciziei nr. 149A1997 Bonitorul &2icial al $o6;niei3
+artea I3 nr. 454 din 01 dece6brie 19973 pag. 43 alin. 9 <i 15?3 se desprinde cu
u<urin1 2aptul ca3 pentru declararea legii ca neconstituional13 Curtea a avut n
vedere <i art. 1 din &rdonana 9uvernului nr. 55A19973 apreciindu@se ca a
instituit o ta:1 cu valoare de principiu3 ce nu 6ai are un caracter e:cepional3
legat de aplicarea unei anu6ite 61suri de protecie social1.
Deci3 teza 9uvernului n sensul ca este a2ectat1 nu6ai legea de aprobare3 nu <i
ordonana3 care <i va produce e2ectele 6ai departe3 nu poate 2i reinut13
deoarece nu ine sea6a de e:igenele procesului legislativ <i nici de distinciile
pe care le 2ace art. 177 din Constituie la lit. a? <i c?. -n te6eiul art. 177 lit. c?3
ordonanele 9uvernului pot 2i atacate ca neconstituionale3 pe cale de e:cepie3
dar nu6ai p;n1 la 6o6entul n care se adopt1 legea de aprobare sau respingere.
Dac1 e:cepia a 2ost ad6is1 <i ordonana declarat1 neconstituional13 desigur nu
se 6ai pune proble6a aprob1rii sau respingerii ei prin lege. -n cazul n care3
ns13 ordonana nu a 2ost atacat1 p;n1 la 6o6entul adopt1rii legii sau dac1
e:cepia a 2ost respins13 neconstituionalitatea se poate invoca nu6ai n te6eiul
art. 177 lit. a?3 n aceste situaii 2iind n prezenta unei legi de ad6itere sau de
respingere a ordonanei. Dar acest control vizeaz13 ast2el cu6 a ar1tat3 <i
coninutul legii3 adic1 dispoziiile cuprinse n ordonana.
Dac1 s@ar accept1 punctul de vedere n sensul ca ordonana <i produce
e2ectele3 independent de legea de aprobare sau de respingere3 ar nse6na practic
ca aceasta lege nu ar putea 2i atacat13 n te6eiul art. 177 lit. a? din Constituie3 pe
coninut3 ci nu6ai pe criterii 2or6ale3 de e:e6plu pentru ca +arla6entul a
aprobat ordonana3 de<i nu a 2ost depus1 p;n1 la 6plinirea ter6enului de
abilitare sau de<i nu erau ndeplinite cerinele prev1zute de art. /7 ori art. 77
alin. B0? din Constituie3 cu privire la cvoru6ul legal <i3 respectiv3 la votul
necesar pentru adoptarea legii. Desigur o atare li6itare nu rezult1 din Constituie
<i ea nu poate 2i reinut1. De ase6enea3 dac1 s@ar accept1 teza ca ordonana <i
produce e2ectele independent de legea de aprobare care a 2ost declarat1
neconstituional13 ar rezulta ca obiecia de neconstituionalitate se nl1tur1 nu
nu6ai prin votarea de c1tre +arla6ent a legii3 n aceea<i 2or613 cu o 6a=oritate
de cel puin dou1 trei6i din nu61rul 6e6brilor 2iec1rei Ca6ere3 a<a cu6
prevede art. 175 alin. B1? din Constituie3 ci <i prin o6isiunea +arla6entului de a
ree:a6ina legea declarat1 neconstituional13 ceea ce ar nse6na a ad1uga la
Constituie.
-n s2;r<it3 cu6 Decizia Curii Constituionale nr. 149A1997 de declarare a
neconstituionalit1ii )egii pentru aprobarea &rdonanei 9uvernului nr. 55A1997
are e2ect general obligatoriu de la data public1rii ei n onitorul &2icial al
$o6;niei3 <i e2ecte speci2ice nu6ai pentru +re<edinte <i +arla6entul $o6;niei3
ignorarea ei de c1tre 9uvern <i aplicarea n continuare a &rdonanei 9uvernului
nr. 55A1997 atrage e:clusiv r1spunderea acestuia. -ntr@un stat de drept3 ast2el
cu6 este procla6ata $o6;nia n art. 1 alin. B4? din Constituie3 autorit1ile
publice nu se bucur1 de nici o autono6ie n raport cu dreptul. De alt2el3
Constituia stabile<te n art. 1/ alin. B0? ca ni6eni nu este 6ai presus de lege3 iar
n art. 51 ca respectarea Constituiei3 a supre6aiei sale <i a legilor este
obligatorie.
.ata de aceste considerente <i v1z;nd <i dispoziiile art. 1 alin. B4?3 art. 1/ alin.
B4?3 art. 513 art. 58 alin. B1?3 art. 74 alin. B1? <i B4?3 art. 1573 art. 1173 art. 175 din
Constituie3 precu6 <i prevederile art. 1 <i 4 din )egea nr. 77A1990 privind
organizarea <i 2uncionarea Curii Constituionale.
+lenul Curii Constituionale3 cu voturile =udec1torilor Casile 9ionea3
pre<edinte3 Ciorel iIai Ciobanu3 iJlos .azaJas3 Ion .ilipescu3 %ntonie
Iorgovan <i Cictor Dan Zl1tescu3
DECIDE"
1. Decizia prin care Curtea Constituional1 declar13 n te6eiul art. 177 lit. a?
din Constituie3 o lege ca neconstituional1 este obligatorie pentru toate
subiectele de drept. Dac1 legea declarat1 neconstituional1 este adoptat1 n
aceea<i 2or61 cu cel puin o 6a=oritate de dou1 trei6i din nu61rul 6e6brilor
2iec1rei Ca6ere3 decizia Curii Constituionale <i nceteaz1 aplicarea.
0. Declararea ca neconstituional1 de c1tre Curtea Constituional1 a unei legi
de aprobare a unei ordonane a 9uvernului include <i ordonana la care se re2er13
aceasta ncet;nd sa 6ai produc1 e2ecte pe data public1rii deciziei Curii
Constituionale n onitorul &2icial al $o6;niei.
4. -n cazul n care Curtea Constituional1 declar13 n te6eiul art. 177 lit. a?3 b?
<i c? din Constituie3 ca iniiativa de revizuire a Constituiei3 regula6entele
+arla6entului3 legile <i ordonanele atacate pe cale de e:cepie sunt
neconstituionale3 deciziile sale sunt obligatorii <i au putere nu6ai pentru viitor3
de la publicarea lor n onitorul &2icial al $o6;niei.
Deliberarea a avut loc la data de 17 ianuarie 1995 <i la ea au participat Casile
9ionea3 pre<edinte3 Ciorel iIai Ciobanu3 iIai Constantinescu3 iJlos
.azaJas3 Ion .ilipescu3 %ntonie Iorgovan3 Ioan uraru3 .lorin ,ucur Casilescu
<i Cictor Dan Zl1tescu3 =udec1tori.
Decizia se co6unic1 +re<edintelui $o6;niei3 Ca6erei Deputailor3 'enatului
<i 9uvernului <i se publica n onitorul &2icial al $o6;niei3 +artea I.
+$EKEDIN!E)E C#$(II C&N'!I!#(I&N%)E3
pro2. dr. C%'I)E 9I&NE%
agistrat@asistent3
Constantin ,urada
&+INIE 'E+%$%!* I
1. Decizia e6is1 este inad6isibil13 ntruc;t instituie o atribuie a Curii
Constituionale" interpretarea obligatorie a Constituiei 2ata de toate autorit1ile
publice3 independent de soluionarea unei cauze deduse =udec1ii <i n lipsa
oric1rei sesiz1ri.
%tribuiile Curii Constituionale sunt prev1zute li6itativ de art. 177 din
Constituie <i nici un alt act nor6ativ3 n a2ara unei legi de revizuire a
Constituiei3 nu poate ad1uga o nou1 atribuie3 deci cu at;t 6ai puin o decizie a
Curii. )i6itarea atribuiilor Curii Constituionale a constituit obiectul
dezbaterilor %dun1rii Constituante din septe6brie 19913 care a respins orice
6odalitate de e:tindere a atribuiilor pe care le@a adoptat. -n aceste condiii3
decizia Curii Constituionale intr1 n contradicie cu voina %dun1rii
Constituante.
0. +otrivit art. 14 lit. %? din )egea nr. 77A1990 privind organizarea <i
2uncionarea Curii Constituionale aceasta poate e6ite decizii nu6ai n
e:ercitarea atribuiilor prev1zute de art. 177 din Constituie adic13 n ce prive<te
controlul constituionalit1ii legilor3 e:clusiv n scopul soluion1rii unei obiecii
de neconstituionalitate3 anterior pro6ulg1rii sau a unei e:cepii de
neconstituionalitate a unei legi pro6ulgate.
Decizia e6is1 nu se ncadreaz1 n nici una dintre aceste ipoteze legale.
+otrivit art. 0/ din $egula6entul de organizare <i 2uncionare a Curii
Constituionale3 co6pletele de 4 sau 5 =udec1tori dac1 vor sa se ndep1rteze de la
o interpretare =uridic1 coninut1 ntr@o decizie a plenului sau a unui co6plet de
=udecata se pot adresa plenului spre a da o interpretare obligatorie pentru
co6pletele de =udecata. %ceasta co6petenta prive<te e:clusiv controlul
constituionalit1ii3 e:ercitat n te6eiul art. 177 lit. c? din Constituie3 se e:ercit1
nu6ai la cererea co6pletelor de 2ond sau de recurs n scopul soluion1rii unei
e:cepii de neconstituionalitate <i are un caracter strict intern3 obligativitatea
deciziei 2iind li6itat1 la co6pletele de =udecata ale Curii Constituionale.
Decizia sus@6enionata a 2ost adoptat1 cu nc1lcarea Co6petenei
constituionale <i regula6entare a Curii Constituionale3 deoarece"
@ a 2ost e6is1 din o2iciu3 de<i unul dintre principiile de 2uncionare a Curii
Constituionale este ca ea se poate pronuna nu6ai la sesizareH
@ s@a pronunat n cadrul constituionalit1ii legilor nainte de pro6ulgare3
prev1zut de art. 177 lit. a? din Constituie3 de<i deciziile de interpretare3 potrivit
art. 0/ din $egula6entul de organizare <i 2uncionare a Curii Constituionale3 se
pot e6ite nu6ai n cadrul litigiilor ce au ca obiect soluionarea unei e:cepii de
neconstituionalitate Bart. 177 lit. c? din Constituie?H
@ scopul ur61rit este acela de a institui o interpretare a Constituiei obligatorie
pentru autorit1ile publice @ prin ipoteza nee:istind nici o e:cepie de
neconstituionalitate legat1 de &rdonana 9uvernului nr. 55A1997 n discuie @3
de<i potrivit prevederilor regula6entare decizia de interpretare poate 2i
obligatorie doar pentru co6pletele de =udecata.
4. .ata de cele ar1tate3 rezult1 ca prevederile art. 175 alin. B0? din Constituie3
potrivit c1rora deciziile Curii Constituionale sunt obligatorii pentru viitor3 nu@<i
g1sesc aplicarea n ce prive<te decizia de interpretare e6is13 ntruc;t aceste
dispoziii au n vedere doar deciziile date n te6eiul co6petenei constituionale
cu care Curtea Constituional1 a 2ost investita prin art. 177 din Constituie.
-n alte regi6uri constituionale n care Curile Constituionale au 2ost investite
cu atribuia de a interpreta obligatoriu Constituia3 independent de soluionarea
unei cauze deduse =udec1ii @ ca n .ederaia $us13 #ngaria3 'lovacia3 ,ulgaria @
aceasta este e:pres regle6entat13 stabilidu@se <i condiiile de e:ercitare a acestei
atribuii.
7. +otrivit art. 175 alin. B1? din Constituie3 ree:a6inarea legii declarate
neconstituionale de c1tre Curte este o atribuie inalienabil1 a +arla6entului3 n
sensul ca nu6ai acesta are co6petenta sa Iot1rasc13 n cadrul procedurii
respective3 asupra 2or6ei 2inale a legii3 iar p;n1 la adoptarea Iot1r;rii sale3 nici o
alt1 autoritate publica nu este n drept sa 6odi2ice legi a<a cu6 a 2ost adoptat
iniial.
%rogindu@si dreptul de a decide3 printr@o interpretare din o2iciu3 ntr@o
proble6a ce este de co6petenta unei alte autorit1i publice3 n cazul de 2ata a
+arla6entului3 Curtea Constituional1 a nc1lcat <i principiul separaiei puterilor3
dep1<indu@<i3 pe de o parte3 co6petenta constituional1 <i3 pe de alta parte3
perturbind raportul constituional dintre Curte <i autoritatea legiuitoare singura
co6petenta3 n cadrul procedurii legislative3 de a Iot1r asupra ncuviin1rii
ordonanei. De aceea decizia este contrar1 <i prevederilor art. 17/ <i art. 177
privind revizuirea Constituiei.
5. Curtea Constituional1 2iind o autoritate constituit1 prin Constituie3
atribuiile sale3 actele pe care le poate e6ite3 ca <i obligativitatea lor sunt de
stricta interpretare. De aceea prevederile art. 1 din )egea nr. 77A19903 potrivit
c1rora Curtea Constituional1 este garantul supre6aiei Constituiei nu pot
constitui te6ei legal pentru e6iterea unei decizii de interpretare obligatorie
pentru autorit1ile publice3 ntruc;t Constituia nu poate 2i ap1rat1 prin nc1lcarea
ei.
De ase6enea3 nu sunt aplicabile nici prevederile art. 4 alin. B1? din )egea nr.
77A1990 potrivit c1rora co6petenta Curii Constituionale nu poate 2i contestat1
de nici o autoritate publica3 ntruc;t aceasta prevedere legal1 poate privi nu6ai
atribuiile constituionale ale Curii3 nscrise la art. 177.
+recedentul creat prin posibilitatea e6iterii3 din o2iciu3 de decizii de
interpretare a Constituiei3 obligatorii pentru autorit1ile publice3 poate avea
consecine perturbatorii ale ordinii constituionale3 contrare rolului <i 2unciilor
Curii Constituionale n siste6ul politic al 1rii. %st2el nu ar 6ai e:ist1 nici o
li6it1 pentru i6plicarea Curii n e:ercitarea co6petenei constituionale a
oric1rei autorit1i publice n a2ara celor pe care ea ns1<i nelege sa <i le
stabileasc1. +rin decizia de interpretare e6is13 Curtea Constituional1 <i@a arogat
dreptul de a i6pieta asupra activit1ii +arla6entului. Dar3 2iindc1 decizia e6is1
instituie o nou1 co6petenta3 ni6ic nu ar putea sa o 6piedice sa se i6plice <i n
e:ercitarea co6petenei constituionale <i a altor autorit1i3 cu6 ar 2i a
9uvernului3 autorit1ilor ad6inistraiei publice sau a celor =udec1tore<ti.
+entru aceste 6otive3 n lipsa unei dispoziii constituionale3 decizia e6is1
este contrar1 principiului statului de drept3 care3 presupune3 al1turi <i de alte
rigori3 respectarea ntoc6ai de c1tre autorit1ile publice a co6petenelor ce le
revin. -n te6eiul acestui principiu3 orice act e6is cu nc1lcarea co6petenei
legale a unei autorit1i publice este nul de drept.
Decizia e6is1 este contrar1 <i principiului de6ocratic instituit de art. 58 din
Constituie3 potrivit c1ruia +arla6entul3 2iind organul reprezentativ supre6 al
poporului3 este unica autoritate legiuitoare a 1rii.
Gudec1tor3
pro2. univ. dr.
Ioan uraru
Gudec1tor3
con2. univ. dr.
.lorin ,ucur Casilescu
Gudec1tor3
dr. iIai Constantinescu
&+INIE 'E+%$%!* II
1. Neconstituionalitatea interpret1rii potrivit c1reia decizia Curii
Constituionale prin care o lege este declarat1 neconstituional1 are caracter
obligatoriu pentru toate subiectele de drept
+otrivit art. 175 alin. B1? din Constituie3 legea declarat1 ca neconstituional1
este supus1 +arla6entului spre ree:a6inare.
-n consecina3 decizia de neconstituionalitate a Curii are ca e2ect continuarea
suspend1rii ter6enului de pro6ulgare <i declararea obligaiei constituionale de
ree:a6inare a legii. Nu6ai aceste dou1 consecine sunt constituionale3 iar orice
alte ur61ri3 ne2iind prev1zute de Constituie3 sunt contrare legii 2unda6entale <i
deci inad6isibile.
$ee:a6inarea presupune3 prin ipoteza3 ca legea nu e des2iinat13 2iind absurd
sa se considere ca +arla6entul ree:a6ineaza o lege ine:istenta.
$ee:a6inarea este obligatorie3 deoarece are ca rol punerea de acord a
prevederilor legii cu Constituia n raport cu decizia Curii. De aceea3 c;t ti6p
+arla6entul nu s@a pronunat3 procesul legislativ este nc1 n curs3 prin
parcurgerea procedurii de ree:a6inare. Este se6ni2icativ13 n acest sens3 situaia
declar1rii de c1tre Curte ca neconstituionale a unor dispoziii din regula6entele
parla6entare3 potrivit art. 177 lit. b? din Constituie. Ca6erele +arla6entului3 n
cadrul ree:a6in1rii3 trebuie sa le pun1 de acord cu cerinele Constituiei. -n
decizia de interpretare se susine ca3 cIiar nainte de ree:a6inare3 te:tele
declarate neconstituionale ar 2i inaplicabile. %ceasta ar nse6na ca activitatea
Ca6erelor legat1 de dispoziiile declarate neconstituionale sa nu 6ai 2ie
posibila3 indi2erent de natura lor3 cIiar dac1 privesc activitatea legislativ1. De
aceea3 n alte regi6uri constituionale3 cu6 este n +olonia3 s@a prev1zut un
ter6en p;n1 la care ree:a6inarea trebuie sa aib1 loc. .aptul ca n cadrul
procedurii din tara noastr1 nu e:ist1 un ter6en de acest 2el nu poate conduce la
concluzia @ reinut1 n decizia de interpretare @ ca n 2ond D+arla6entul nu este
obligat sa ree:a6ineze legeaD3 deoarece o ase6enea nt;rziere anga=eaz1
e:clusiv r1spunderea pe plan politic a parla6entarilor <i 2orelor politice ce le
reprezint1. De aceea este e:cesiv1 <i concluzia reinut1 n aceea<i decizie n
sensul ca p;n1 la de2initivarea legii n cadrul ree:a6in1rii Dordinea
constituional1 este stabilit1 prin decizia CuriiD.
0. Neconstituionalitatea interpret1rii re2eritoare la ncetarea e2ectelor
&rdonanei 9uvernului nr. 55A1997
-ntruc;t pe toat1 perioada de ree:a6inare3 legea de aprobare a &rdonanei
9uvernului nr. 55A1997 e:ist1 n continuare n 2or6a n care a 2ost adoptat1 de
+arla6ent3 este contradictoriu sa se presupun13 a<a cu6 o 2ace decizia de
interpretare3 ca3 de<i legea de aprobare a ordonanei e:ist13 ordonana pe care o
aprob1 a 2ost des2iinat1. #na din dou1" ori legea de aprobare a ordonanei este
des2iinat13 ca ur6are a declar1rii sale ca neconstituional1 <i atunci3 evident3 pe
cale de consecina3 ordonana pe care a aprobat@o este3 la r;ndul sau3 des2iinat13
ori legea respectiva nu este des2iinat13 ur6;nd a 2i supus1 ree:a6in1rii3 dup1
cu6 prevede art. 175 alin. B1? din Constituie <i3 atunci3 nici ordonana pe care o
aprob1 nu este des2iinat13 deoarece alt6interi3 legea ns1<i ar 2i 21r1 obiect.
-n consecina3 c;t ti6p legea de aprobare a ordonanei nu a 2ost in2ir6at13 n
cadrul procedurii de ree:a6inare3 ordonana nu poate 2i considerat1 ca
des2iinat1. Nu s@ar putea susine nici ca aplicarea ei este suspendat13 p;n1 la
ree:a6inarea legii3 deoarece aceasta ar 2i3 de ase6enea3 contrar legii de
aprobare3 a carei e:istenta depinde e:clusiv de legiuitor <i a carei des2iinare sau
readaptare ur6eaz1 a se 2ace n cadrul procedurii de ree:a6inare. Din alt punct
de vedere3 inaplicabilitatea unei ordonane ca ur6are a constat1rii3 de c1tre
Curtea Constituional13 a caracterului sau neconstituional este posibila nu6ai n
cadrul atribuiei prev1zute de art. 177 lit. c? din Constituie3 prin soluionarea
unei e:cepii de neconstituionalitate3 deoarece3 n acest caz ne6aie:istind
obligaia de ree:a6inare3 sunt incidente e:clusiv prevederile art. 175 alin. B0?
din Constituie3 potrivit c1rora deciziile Curii Constituionale sunt obligatorii
pentru viitor.
Decizia de interpretare3 ns13 de<i se nte6eiaz1 pe prevederile art. 177 lit. a?
din Constituie3 re2eritoare la controlul anterior pro6ulg1rii3 preia soluia
speci2ic1 atribuiei prev1zute de art. 177 lit. c? din Constituie privind controlul
posterior3 prin soluionarea e:cepiilor de neconstituionalitate. %plic;ndu@se o
6odalitate speci2ic1 controlului posterior3 privind e:cepiile de
neconstituionalitate3 la controlul preventiv3 naintea pro6ulg1rii3 prin decizia de
interpretare s@a adoptat o soluie conceptual inad6isibil13 ntruc;t controlul
preventiv se supune unor reguli cu totul di2erite de cel posterior3 care prive<te
e:cepiile de neconstituionalitate. %ceasta soluie este neconstituional1 <i sub
aspectul e2ectelor3 ntruc;t presupune suspendarea sub condiie a aplic1rii unei
legi @ ordonana 2iind din acest punct de vedere si6ilar1 legii @ <i anu6e ca legea
de aprobare sa nu 2ie recon2ir6at1 de +arla6ent potrivit art. 175 alin. B1? din
Constituie. %ceasta nou1 6odalitate @ suspendarea sub condiie a aplic1rii unei
legi de c1tre Curtea Constituional1 @ este neconstituional13 nu nu6ai 2iindc1 nu
este prev1zut1 de Constituie dar <i3 6ai ales3 deoarece Curtea3 dep1<indu@<i
statutul sau3 e:ercit1 ast2el3 o 2uncie speci2ic1 de legiuitor. Curtea ar nse6na sa
nu 6ai 2ie doar un garant al supre6aiei Constituiei3 ci <i o Ca6er1 legiuitoare3
cu o putere 6ai 6are cIiar dec;t a Ca6erelor parla6entare3 ntruc;t e2ectele @ ca
legiuitor al deciziilor sale @ nu ar 6ai 2i supuse pro6ulg1rii.
Decizia de interpretare constituie <i o i6pietate asupra co6petenei legislative
a +arla6entului n ce prive<te adoptarea legii de aprobare sau de respingere a
ordonanei.
+otrivit art. 117 alin. B5? din Constituie3 aprobarea sau respingerea
ordonanelor se 2ace prin lege. De aceea3 at;t ti6p c;t nu a intervenit o lege3
ordonana nu poate 2i considerat1 ca aprobat1 sau respins13 desigur dac13 ntre
ti6p3 nu a devenit caduc1 <i3 deci ea este aplicabil1. %<a cu6 s@a ar1tat3 decizia
de neconstituionalitate nu are ca e2ect des2iinarea legii <i nici nu poate avea
acest e2ect din 6o6ent ce legea respectiva este supus1 ree:a6in1rii.
Cu nc1lcarea prevederilor art. 117 alin. B5? din Constituie3 decizia de
interpretare3 substituindu@se +arla6entului3 a statuat ca ordonana este
inaplicabil13 de<i nu a intervenit o lege de respingere3 nu6ai legiuitorul put;nd3
n cadrul procesului legislativ3 sa des2iineze ordonana <i3 ast2el sa cur6e
aplicarea ei3 la data c;nd3 2iind pro6ulgat13 legea de respingere este publicata n
onitorul &2icial al $o6;niei.
+rin decizia Curii Constituionale se a=unge ast2el la nlocuirea dezbaterii
parla6entare ntre 2orele politice ce se opun ordonanei3 reprezentate de
se6natarii obieciei de neconstituionalitate @ #.D..$.3 +.D. etc. @ <i cei care au
votat legea.
4. Nelegalitatea interpret1rii potrivit cu care toate deciziile date n te6eiul art.
177 lit. a?3 b? <i c? din Constituie3 indi2erent de natura controlului3 sunt
obligatorii de la publicarea lor n onitorul &2icial a $o6;niei
Dac13 n ce prive<te deciziile e6ise n te6eiul art. 177 lit. c? din Constituie
privind soluionarea e:cepiilor de neconstituionalitate3 interpretarea data este
con2or6a prevederilor art. 0/ alin. B5? din )egea nr. 77A19903 n ce prive<te
deciziile date n te6eiul art. 177 lit. a? <i b? din Constituie3 interpretarea data
este contrar1 art. 05 alin. B0? <i art. 00 alin. B4? din aceasta lege. +otrivit acestor
te:te3 at;t la controlul anterior pro6ulg1rii legilor3 c;t <i la controlul
regula6entelor Ca6erelor3 deciziile de neconstituionalitate se co6unic1
naintea public1rii <i produc e2ecte din 6o6entul pri6irii lor la cele dou1
Ca6ere ale +arla6entului. -n caz contrar3 ar nse6na ca nt;rzierea public1rii
deciziilor n onitorul &2icial al $o6;niei sa 2ie o cauz1 de suspendare a
declasarii procedurii de ree:a6inare de c1tre +arla6ent.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>? % se vedea recti2icarea din onitorul &2icial al $o6;niei3 +artea I3 nr. 7
din 10 ianuarie 1995.
Gudec1tor3
con2. univ. dr.
.lorin ,ucur Casilescu
Gudec1tor3
dr. iIai Constantinescu
@@@@@@@@@@@@@@@@@@