Sunteți pe pagina 1din 19

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din

nv mntul preuniversitar n anul 2014-2015, aprobat prin ME! nr" 5451#201$, cu


modi%icarile i completrile ulterioare&
'apitolul () rgani*area +i des%+urarea concursului pentru ocuparea posturilor#
catedrelor declarate vacante# re*ervate n nv,mntul preuniversitar
-ec,iunea ( .ispo*i,ii generale
/rt" 50 (1) Coordonarea metodologic a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor declarate vacante/ rezervate n nvmntul preuniversitar de stat i particular este
asigurat de Ministerul Educaiei Naionale Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante/
rezervate cu personal civil n liceele militare! n unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de
aprare! de in"ormaii! de ordine pu#lic i de securitate naional! respectiv din unitile de
nvmnt preuniversitar su#ordonate Ministerului $ustiiei! este coordonat metodologic de
Ministerul Educaiei Naionale n cola#orare cu Ministerul %prrii Naionale! Ministerul %"acerilor
&nterne i Ministerul $ustiiei
(') Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate n
nvmntul preuniversitar se organizeaz n centre de concurs! prin asocierea temporar a unitilor
de nvmnt la nivel (udeean
()) *nitile de nvmnt n care se regsesc clase de elevi capa#ili de per"ormane! n care
se nregistreaz constant rezultate deose#ite i per"ormane n pregtirea elevilor! materializate att n
progresul elevilor la clas! prin rezultatele o#inute de elevi la testri i e+amene naionale de s"rit
de ciclu! precum i prin o# inerea de premii! premii speciale i men iuni la "azele interna ional!
na ional i inter(ude ean/ regional a olimpiadelor colare i a concursurilor de pro"il recunoscute
de Ministerul Educaiei Naionale! pot organiza individual concurs pentru ocuparea posturilor
didactice/ catedrelor vacante/ rezervate! n perioada prevzut de Calendar! cu avizul inspectoratului
colar i in"ormarea Ministerului Educaiei Naionale ,rocedura speci"ic de organizare i
des"urare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate n aceste
uniti de nvmnt se sta#ilete de Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor
colare
(-) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate
const n pro# practic sau inspecie special la clas n pro"ilul postului didactic solicitat i pro#
scris din didactica specialitii! potrivit programelor speci"ice pentru concurs! apro#ate prin ordin al
ministrului educaiei naionale! con"orm art '.- alin (/) din 0egea nr 1/ '111 cu modi"icrile i
completrile ulterioare
(.) &nspecia special la clas n pro"ilul postului se des"oar pe durata unei ore de curs i se
evalueaz prin note de la 11 la 1! con"orm ane+ei nr - 2ezultatele la aceast pro# se aduc la
cunotin candidailor n ziua susinerii pro#ei! iar la aceast pro# nu se admit contestaii
(3) ,ro#ele practice de pro"il! pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de pro#a
practic! se des"oar con"orm ane+elor nr .41' i se evalueaz prin note de la 11 la 1 2ezultatele
la aceste pro#e se aduc la cunotin candidailor n ziua susinerii pro#elor 0a aceste pro#e nu se
admit contestaii Nota o#inut la pro#a practic n pro"ilul postului sau la inspecia special la clas
n pro"ilul postului are o pondere de '.5 n media de repartizare
(6) Candidaii care nu o#in la inspecia special la clas sau la pro#a practic minimum nota
. (cinci) nu pot participa la pro#a scris Candidaii care nu o#in la inspecia special n pro"ilul
postului la clas sau la pro#a practic n pro"ilul postului minimum nota 6 (apte) nu pot ocupa
posturi didactice/ catedre vacante pu#licate pentru anga(are pe perioad nedeterminat Cadrul
didactic care a o# inut cel pu in media / (opt) la inspec iile la clas n pro"ilul postului! n cadrul
e+amenului na ional de de"initivare n nv mnt! sesiunea '11-! poate "olosi acest rezultat i n
cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate n unit ile de
nv mnt preuniversitar! sesiunea '11-! pentru anga(are pe perioad nedeterminat sau
determinat! iar cadrul didactic care a o# inut cel pu in media . (cinci) la inspec iile la clas n
pro"ilul postului! n cadrul e+amenului na ional de de"initivare n nv mnt! sesiunea '11-! poate
"olosi acest rezultat i n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/
rezervate n unit ile de nv mnt preuniversitar! sesiunea '11-! pentru anga(are pe perioad
determinat! pentru posturile didactice/ catedrele care nu necesit pro# practic/ oral 7n situa ia n
care candidatul opteaz i pentru sus inerea inspec iei speciale la clas n cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate n unit ile de nv mnt preuniversitar!
sesiunea '11-! la media "inal a concursului se ia n calcul nota o# inut la inspec ia special la clas
n cadrul concursului Media o#inut la inspec iile la clas n pro"ilul postului! n cadrul e+amenului
na ional de de"initivare n nv mnt! sesiunea '11-! se poate "olosi numai n centrele de concurs/
unitile de nvmnt din (udeul/ municipiul 8ucureti n care candidatul susine e+amenul
na ional de de"initivare n nv mnt
(/) ,ro#ele scrise se susin pe #aza su#iectelor ela#orate de Centrul Naional de Evaluare i
E+aminare! n concordan cu programele speci"ice pentru concurs! n specialitatea postului didactic!
apro#ate prin ordin al ministrului educaiei naionale ,ro#ele se evalueaz prin note de la 11 la 1
Centrul Naional de Evaluare i E+aminare asigur! la cererea candidailor! traducerea acestora n
lim#ile minoritilor naionale &nspectoratele colare transmit Centrului Naional de Evaluare i
E+aminare i 9ireciei :enerale Management! 2esurse *mane i 2eea ;colar Naional! pn la
data de '6 iunie '11-! disciplinele de concurs la care se solicit traducerea! specializarea i lim#a
matern pentru care candidaii au optat! de e+emplu< matematic! lim#a mag=iar Candidaii care
susin pro#ele n lim#ile minoritilor naionale vor primi simultan varianta de su#iecte att n lim#a
matern! ct i n lim#a romn Nota o#inut la pro#a scris are o pondere de 6.5 n media de
repartizare 7n unitile de nvmnt! prevzute la alin ())! care organizeaz individual concurs!
pro#ele scrise se pot susine i pe #aza su#iectelor ela#orate de comisia de ela#orare a su#iectelor! a
#aremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise constituit la nivelul unitii de nvmnt! n
situaia n care n ,rocedura speci"ic ela#orat i comunicat de Ministerul Educaiei Naionale se
prevede ast"el 7n aceast situaie! comisia de ela#orare a su#iectelor! a #aremelor de evaluare i de
evaluare a lucrrilor scrise asigur! la cererea candidailor i traducerea acestora n lim#ile
minoritilor naionale
(>) ,entru anga(area pe perioad nedeterminat! candida ii tre#uie s o# in minimum nota 6
( apte) att la pro#a scris! ct i la pro#a practic/ inspec ia special la clas n pro"ilul postului sau
cel pu in media / (opt) la inspec iile la clas n pro"ilul postului! n cadrul e+amenului na ional de
de"initivare n nv mnt! sesiunea '11-! con"orm alin (6)! iar media de repartizare se calculeaz
ast"el< ?(nota o# inut la pro#a scrisa)@)A(nota o# inut la pro#a practic/ inspec ia special la
clas)B/ -
(11) ,entru anga(area pe perioad determinat! candida ii tre#uie s o# in minimum nota .
(cinci) att la pro#a scris! ct i la pro#a practic/ inspec ia special n pro"ilul postului sau cel pu in
media . (cinci) la inspec iile la clas n pro"ilul postului sau n cadrul e+amenului na ional de
de"initivare n nv mnt! sesiunea '11-! con"orm alin (6)! iar media de repartizare se calculeaz
ast"el< ?(nota o# inut la pro#a scris)@)A(nota o# inut la pro#a practic/ inspec ia special la
clas)B/ -
(11) ,entru pro#a scris! Centrul Naional de Evaluare i E+aminare sta#ilete minimum )
(trei) variante de su#iecte i #aremele de evaluare a"erente ,rocedura speci"ic de transmitere i
preluare a su#iectelor se sta#ilete de ctre Ministerul Educaiei Naionale i se comunic
inspectoratelor colare i centrelor n care se organizeaz concursul
(1') Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate
n nvmntul preuniversitar! sesiunea '11-! se organizeaz i se des"oar n perioada prevzut
de Calendar 7n aceeai perioad pot organiza concurs i unitile de nvmnt particular! n
condiiile prezentei Metodologii
(1)) Cadrul didactic titular! care se prezint la concursul pentru ocuparea unui alt post
didactic/ unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/ rezervat(e) n nvmnt preuniversitar! care nu
ocup post/ catedr sau o#ine o medie de repartizare mai mic de . (cinci) i pstreaz calitatea de
titular n unitatea/ unitile de nvmnt din care provine Cadrul didactic titular care se
repartizeaz pe posturi didactice/ catedre pentru anga(are nedeterminat se consider trans"erat prin
concurs Cadrul didactic titular care se repartizeaz pe posturi didactice/ catedre pentru anga(are
determinat se consider detaat la cerere prin concurs C persoan poate #ene"icia de detaare la
cerere pe o perioad de cel mult . ani colari consecutivi
(1-) 7n cazul mediilor de repartizare egale o#inute la concurs! departa(area candidailor se
"ace n urmtoarea ordine! dup<
a) domiciliul n localitatea n care se a"l postul didactic/ catedra solicitat()D
#) gradul didacticD
c) media de departa(are calculat con"orm ane+ei nr 1.
d) media o#inut la e+amenul de licen/ a#solvire a studiilor! respectiv media o#inut la
e+amenul de #acalaureat pentru a#solvenii liceelor pedagogice
(1.) Candidaii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu #ene"iciaz de
criteriul de departa(are prevzut la alin (1-) lit c) Calculul mediei de departa(are n cazul mediilor
egale! pentru a#solvenii care au "inalizat studiile n alte ri i au o#inut diplome ec=ivalate de ctre
Ministerul Educaiei Naionale din 2omnia este prevzut n ane+a nr 1.
/rt" 51 (1) Concomitent cu a"iarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate
pentru concurs! inspectoratele colare pu#lic lista unitilor de nvmnt care organizeaz
individual concurs! lista unitilor de nvmnt n care se organizeaz centrele de concurs! lista
unitilor de nvmnt n care se vor organiza pro#ele scrise! pro#ele practice/ orale n pro"ilul
postului i inspeciile speciale la clas n pro"ilul postului n cadrului concursului organizat prin
asociere la nivel (udeean! precum i gra"icele de des"urare a pro#elor 0istele cuprinznd posturile
didactice/ catedrele vacante/ rezervate complete i incomplete reactualizate se aduc la cunotin
persoanelor interesate cu cel puin )1 de zile naintea des"urrii pro#elor de concurs! la data
prevzut de Calendar! prin a"iare la centrele de concurs! la inspectoratele colare i prin pu#licare
pe site4urile acestor instituii 0istele cuprinznd posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate
pu#licate conin in"ormaiile speci"icate n ane+a nr 1 #) i ane+a nr 1)
(') Eoate posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs se pu#lic n
concordan cu Centralizatorul
()) 0a unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt! grupuri colare! uniti de
nvmnt avnd clase &4F&&/ F&&&/ F&G! posturile/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs se
pu#lic pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de nvmnt i postului didactic! n
concordan cu Centralizatorul
(-) ,osturile didactice/ catedrele vacante pentru anga(are pe perioad nedeterminat sunt
posturi/ catedre complete n concordan cu Centralizatorul! care au o via#ilitate estimat de cel puin
- (patru) ani! n a cror structur pot "i incluse ma+imum - (patru) ore opionale! constituite! de
regul! ntr4o singur unitate de nvmnt! cu respectarea prevederilor art '> alin (')
(.) 7n situaia n care unitile de nvmnt sunt constituite n consorii colare se pot
constitui i catedre vacante/ rezervate din ore e+istente la mai multe uniti de nvmnt din cadrul
consoriului colar 7n mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru anga(are pe perioad
nedeterminat! con"orm alin (-)! din ore e+istente la dou uniti de nvmnt i catedre vacante/
rezervate pentru anga(are pe perioad determinat la dou sau mai multe uniti de nvmnt
(3) 7n unitile de nvmnt gimnaziale i unitile de nvmnt din mediul rural se pot
constitui catedre vacante/ rezervate "ormate din ore compuse din dou discipline (lim#a romn4
lim# strin! lim# strin %4lim# strin 8! geogra"ie4lim# strin! istorie4lim# strin!
matematic4"izic! "izic4c=imie! c=imie4#iologie! istorie4geogra"ie! geogra"ie4istorie etc)! n
concordan cu Centralizatorul! prima disciplin! avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr!
constituind i disciplina de concurs ,entru disciplinele< logic! argumentare i comunicare! "iloso"ie!
psi=ologie! sociologie! cultur civic! studii sociale! economie aplicat! economie! educaie
antreprenorial! lim#a latin! lim#a greac vec=e! lim#a neogreac! educaie muzical! educaie
plastic! educaie artistic! istoria i tradiiile minoritilor naionale! religie #aptist! religie
adventist! religie penticostal! religie re"ormat! religie unitarian! religie greco4catolic! religie
romano4catolic! tiine se pot constitui catedre vacante/ rezervate pentru concurs n dou sau mai
multe uniti de nvmnt sau din dou sau mai multe discipline! pentru orice nivel de nvmnt!
n concordan cu Centralizatorul! prima disciplin! avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr!
constituind i disciplina de concurs ,entru ocuparea catedrelor vacante/ rezervate constituite din
dou discipline! candidaii tre#uie s ai# specializarea/ specializrile corespunztoare posturilor
didactice/ catedrelor respective con"orm Centralizatorului i susin n cadrul concursului pro#a scris
la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore n catedr
(6) ,osturile vacante de pro"esor n ca#inete de asisten psi=opedagogic se pu#lic la
unitile de nvmnt la care sunt normate con"orm 2egulamentului privind organizarea i
"uncionarea centrelor (udeene/ al municipiului 8ucureti de resurse i asisten educaional!
apro#at prin ordinul ministrului educaiei! cercetrii! tineretului i sportului nr ..../ '111
(/) ,osturile didactice/ catedrele vacante din mediul rural! sta#ilite de inspectoratul colar!
pentru a "i ocupate de a#solvenii instituiilor de nvmnt superior! care au nc=eiat contracte cu
Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural! vor "i pu#licate cu meniunea Hcontract MENI
%#solvenii instituiilor de nvmnt superior care au contract cu Ministerul Educaiei Naionale
pentru mediul rural! ocup! cu prioritate! n #aza rezultatelor o#inute la concurs! posturile didactice/
catedrele vacante sta#ilite de inspectoratul colar 7n cazul n care acetia vor "ace alte opiuni (n
mediul ur#an) sunt o#ligai s ram#urseze #ursa acordat de Ministerul Educaiei Naionale! con"orm
Normelor metodologice de aplicare a Jotrrii :uvernului nr 63>/ '11. privind acordarea unor
#urse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural! apro#ate prin ordinul ministrului educaiei
i cercetrii nr ->')/ '11.! cu modi"icrile i completrile ulterioare
(>) %#solvenii/ studenii a"lai n ultimul an de studii! care au contract cu Ministerul
Educaiei Naionale pentru mediul rural! au o#ligaia de a se prezenta la inspectoratele colare! pn
la data de 1 martie '11-! pentru a4i e+prima intenia de a participa la concursul organizat pentru
ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate n nvmntul preuniversitar!
con"orm Normelor metodologice de aplicare a Jotrrii :uvernului nr 63>/ '11. privind acordarea
unor #urse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural! apro#ate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii nr ->')/ '11.! cu modi"icrile i completrile ulterioare &nspectoratele
colare au o#ligaia de a asigura posturi didactice/ catedre vacante! la concurs! cu meniunea
Hcontract MENI pentru toi a#solvenii nvmntului superior care au nc=eiat contracte cu
Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural! pentru o perioad cel mult egal cu perioada
studiilor! inclusiv pentru a#solvenii care nu s4au prezentat la inspectoratele colare! pn la data de 1
martie '11-
-ec,iunea a ((-a 2nscrierea candida,ilor +i disciplinele de concurs
/rt" 30 (1) Cererile de nscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor
vacante/ rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar! potrivit ane+ei nr 1-! nsoite de copii de
pe documentele solicitate! se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt! respectiv la centrul
care organizeaz concursul! con"orm Calendarului Mem#rii comisiei de organizare i des"urare a
concursului i consilierul (uridic al inspectoratului colar au o#ligaia de a veri"ica legalitatea
documentelor ane+ate la cererea de nscriere la concurs
(') 0a concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate
n unitile de nvmnt preuniversitar au dreptul s participe persoanele care ndeplinesc condiiile
de studii prevzute de prezenta Metodologie! n concordan cu Centralizatorul! care au capacitatea
de e+ercitare deplin a drepturilor! o conduit moral con"orm deontologiei pro"esionale i sunt apte
din punct de vedere medical i psi=ologic pentru ndeplinirea "unciei didactice
()) Nu au dreptul s participe la concurs persoanele care au "ost nlturate din nvmnt
printr4o =otrre (udectoreasc de"initiv de condamnare penal! precum i persoanele care nu
prezint un document medical din care s reias "aptul c nu e+ist incompati#iliti de ordin medical
cu "uncia didactic
(-) Candidaii au dreptul de a se nscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor vacante/ rezervate din unitile de nvmnt preuniversitar ntr4un centru sau mai multe
centre de concurs! n msura n care Calendarul permite acest lucru
(.) 9atele din "ia de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul in"ormatizat 7n
perioada de validare a "ielor de nscriere! candidatul primete "ia martor pe care este o#ligat s o
semneze! alturi de reprezentantul comisiei de nscriere! pentru con"ormitate *n e+emplar se
nmneaz candidatului! cellalt rmnnd la centrul unde are loc nscrierea Neprezentarea
candidatului sau a unui mputernicit al acestuia! desemnat prin procur notarial n original! la
validare! n perioada prevzut de Calendar! atrage dup sine anularea nscrierii candidatului la
concurs 2epartizarea candidailor se realizeaz n #aza datelor e+istente n sistemul in"ormatizat
(3) ,entru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din nvmntul
preuniversitar se pot nscrie la concurs a#solveni cu diplom ai nvmntului superior! postliceal
sau mediu care au nscrise pe diplom/ diplome specializarea/ specializrile corespunztoare
posturilor didactice/ catedrelor respective n concordan cu Centralizatorul i care prezint! n
perioada de nscriere la concurs! avizele i atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor
didactice/ catedrelor care necesit avize i atestate! con"orm prezentei Metodologii ,entru ocuparea
posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din nvmntul preuniversitar! pro#a scris se
susine n specializarea/ specializrile postului/ catedrei! con"orm Centralizatorului! dup programele
vala#ile! speci"ice pentru concurs
(6) ,entru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din nvmntul
special se pot nscrie la concurs a#solvenii care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin (3)
i condiia prevzut la art > alin (11)
(/) ,entru ocuparea posturilor de pro"esor preparator (nevztor) candidaii susin pro#a
scris la disciplina de concurs n concordan cu specializarea/ specializrile nscris/ nscrise pe
diplom/ diplome! con"orm Centralizatorului! dup programele speci"ice concursului Ccuparea
posturilor vacante/ rezervate de pro"esor preparator (nevztor)! din nvmntul special! se
realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor o#inute! indi"erent de disciplina de concurs la care s4
a susinut pro#a scris ,entru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate de
specialitate de la unitile de nvmnt special pentru de"icieni de vedere se pot nscrie la concurs
i candidai nevztori care ndeplinesc i condiia suplimentar prevzut la art > alin (11)! avnd
nscrise pe diplom specializrile corespunztoare posturilor didactice/ catedrelor respective!
con"orm Centralizatorului! dup programele speci"ice concursului
(>) ,entru ocuparea posturilor didactice vacante/ rezervate de pre4pro"esionalizare! pro#a
scris se susine la disciplina prevzut n Centralizator! dup programele speci"ice de concurs
vala#ile pentru maitrii4instructori/ pro"esori de instruire practic
(11) Catedrele de pregtire/ instruire practic din domeniul HEransporturi/ Conducerea
autove=iculelorI pot "i ocupate de a#solveni ai nvmntului superior/ postliceal cu avizul
&nspectoratului :eneral al ,oliiei (&:,)/ %utoritii 2utiere 2omne (%22)! avnd oricare din
specializrile care le con"er dreptul de a ocupa catedre de pregtire/ instruire practic! n
concordan cu Centralizatorul pentru pregtire i instruire practic Candidaii care solicit ocuparea
unui post de pregtire/ instruire practic din domeniul HEransporturi/ Conducerea autove=iculelorI
susin pro#a practic speci"ic domeniului HEransporturi/ Eransporturi rutiereI i pro#a scris din
programa speci"ic de concurs pentru HEransporturi (pro"esori de instruire practic/ maitri 4
instructori)I
(11) ,entru ocuparea posturilor didactice vacante/ rezervate din nvmntul precolar/
primar din unitile de nvmnt! clase sau grupe cu predare n lim#ile minoritilor naionale!
concursul const n susinerea unei pro#e scrise cu su#iecte mi+te de lim#a i literatura romn i
lim#a i literatura matern n care urmeaz s se "ac predarea! n pondere egal! dup programele
speci"ice de concurs pentru educatoare/ nvtori/ institutori/ pro"esori pentru nvmnt precolar/
primar Candidaii care susin o ast"el de pro# scris i o#in cel puin nota . (cinci) sunt repartizai
numai pe posturi didactice vacante/ rezervate n nvmntul precolar/ primar la uniti de
nvmnt! clase sau grupe cu predare n lim#ile minoritilor naionale
/rt" 31 (1) Candidaii care solicit! prin concurs! ocuparea de posturi didactice/ catedre
vacante/ rezervate n uniti de nvmnt avnd clase speciale de lim#i strine cu program intensiv
i/ sau #ilingv! clase cu pro"il sportiv sau artistic (corepetiie! muzic! arta actorului! coregra"ie! arte
plastice! arte decorative! arte am#ientale! ar=itectur i design)! clase/ grupe de =ipoacuzici i surzi
precum i ocuparea de catedre vacante/ rezervate de in"ormatic! de te=nologia in"ormaiei i a
comunicaiilor! de instruire practic sau de activiti de pre4pro"esionalizare! posturi didactice/
catedre vacante/ rezervate din clu#uri colare sportive sau din palatele i clu#urile copiilor! susin o
pro# practic n pro"ilul postului didactic/ catedrei solicitat(e) 2ezultatul pro#ei practice n pro"ilul
postului se evalueaz prin note de la 11 la 1 con"orm ane+elor nr .41' 0a aceste pro#e nu se admit
contestaii! =otrrea comisiei de concurs rmnnd de"initiv
(') Candidaii care solicit ocuparea! prin concurs! de posturi didactice/ catedre vacante/
rezervate la clase/ grupe cu predare n lim#ile minoritilor naionale susin o pro# oral
eliminatorie de cunoatere a lim#ii minoritii n care urmeaz s se "ac predarea Kac e+cepie
cadrele didactice titulare pe posturi didactice/ catedre similare! candidaii care susin pro#a scris
speci"ic pentru ocuparea unui post n nvmntul primar sau precolar cu predare n lim#a
minoritii n care urmeaz s se "ac predarea! candidaii care au "inalizat cu diplom studii
universitare cu specializarea n lim#a minoritii n care urmeaz s se "ac predarea! precum i
candidaii care au e"ectuat studiile n lim#a minoritii n care urmeaz s se "ac predarea
2ezultatul pro#ei orale eliminatorii de cunoatere a lim#ii minoritii n care urmeaz sa se "ac
predarea se consemneaz prin HadmisI sau HrespinsI 0a aceste pro#e nu se admit contestaii!
=otrrea comisiei de concurs rmnnd de"initiv ,ro#ele orale n pro"ilul postului se des"oar
con"orm ane+ei nr 3
()) Candidaii care au e"ectuat studiile n 2omnia n lim#ile minoritilor naionale sau n
alte ri i solicit ocuparea! prin concurs! de posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate la clase/
grupe cu predare n lim#a romn! susin o pro# oral eliminatorie de cunoatere a lim#ii romne
Kac e+cepie candidaii pe a cror diplom studii este nscris specializarea H0im#a romnI sau
H0im#a i literatura romnI! candidaii care au care au e"ectuat studiile n alte ri n lim#a romn
i candidaii care susin pro#a scris speci"ic pentru ocuparea unui post n nvmntul primar sau
precolar cu predare n lim#a romn 2ezultatul pro#ei orale eliminatorii de cunoatere a lim#ii
romne se consemneaz prin HadmisI sau HrespinsI 0a aceste pro#e nu se admit contestaii!
=otrrea comisiei de concurs rmnnd de"initiv ,ro#ele orale n pro"ilul postului se des"oar
con"orm ane+ei nr 3
/rt" 42 (1) 0ucrarea scris se des"oar la data prevzut de Calendar! ncepnd cu orele
1111 Candidaii vor "i prezeni n sala de concurs! cel mai devreme la orele /11 i cel mai trziu la
orele >11 Candidaii care nu sunt prezeni n sal nainte de a "i desc=is plicul cu su#iecte nu mai
pot susine pro#a scris 9up primirea su#iectelor de concurs de ctre candidai! durata de redactare
a lucrrilor este de - (patru) ore! timp ce nu poate "i depit cu 14' ore numai de ctre candidaii cu
de"iciene vizuale grave ,entru redactarea lucrrilor se "olosete cerneal sau pi+ de culoare
al#astrD desenele/ gra"icele se pot e+ecuta i cu creionul negru Candidaii pot avea dicionare pentru
disciplinele latin sau greac vec=e i planurile de conturi pentru disciplina Heconomic! administrativ!
potI
(') 7n vederea des"urrii pro#elor scrise! se asigur supraveg=erea "iecrei sli de ctre '4)
supraveg=etori! care veri"ic identitatea candidailor! prin #uletin/ carte/ adeverin de identitate sau
paaport 7n toate slile de concurs vor "i instalate camere video de supraveg=ere
/rt" 4$ ,rocedura speci"ic de des"urare a pro#ei scrise i de sigilare i securizare a
lucrrilor scrise se sta#ilete de Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor
colare 9up sigilarea lucrrilor scrise se aplic tampila circular cu diametrul de ). mm HConcurs
de ocupare a posturilor didacticeI i semntura preedintelui comisiei ,entru tampil se utilizeaz
tuul al#astru
-ec,iunea a 5-a 6eparti*area candida,ilor pe posturi didactice# catedre n unit,i de
nv,mnt
/rt" 44 (1) ,osturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate! pentru "iecare unitate de
nvmnt preuniversitar de stat/ unitate de nvmnt particular care nu a solicitat avizul la
ocuparea posturilor didactice/ centru de concurs! se repartizeaz n edin pu#lic organizat de
comisia de organizare i des"urare a concursului la nivelul unitii de nvmnt/ consoriului
colar care a organizat individual concursul! respectiv la nivelul centrului de concurs pentru unitile
de nvmnt asociate temporar la nivel local/ (udeean
(') 2epartizarea posturilor/ catedrelor se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor
o#inute la concurs! con"orm art ./ alin (>)4(11)! n limita numrului de posturi didactice/ catedre
vacante/ rezervate din lista a"iat pentru concurs! cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii
7n cazul mediilor de repartizare egale o#inute la concurs se aplic prevederile art ./ alin (1-)4(1.)
7n cadrul edinelor pu#lice de repartizare! opiunea "iecrui candidat se e+prim n scris! con"orm
cererii tip i se consemneaz n procesul ver#al al edinei! cu certi"icare prin semntura
solicitantului sau mputernicitului! acesta din urm prezentnd procura notarial n original 9up
consemnarea n procesul ver#al a opiunii "cute! comisia de organizare i des"urare a concursului
eli#ereaz adresa de repartizare pe postul didactic/ catedra solicitat() 7n cazul n care candidatul nu
este prezent personal sau printr4un mputernicit la edina pu#lic de repartizare! cererea acestuia nu
se soluioneaz
()) 2epartizarea candidailor! n #aza datelor e+istente n sistemul in"ormatizat! se realizeaz!
n ordine! ast"el<
a) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 6 (apte)! con"orm art ./ alin
(>)! pe posturi didactice/ catedre vacante pu#licate pentru anga(are cu contract de munc pe perioad
nedeterminat! la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att pro#a practic sau inspecia
special la clas n pro"ilul postului! ct i pro#a scris! n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare! cu respectarea condiiilor prezentei MetodologiiD
#) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 6 (apte)! con"orm art ./ alin
(>)! pe posturi didactice/ catedre vacante pu#licate pentru anga(are cu contract de munc pe perioad
nedeterminat! la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att pro#a practic sau inspecia
special la clas n pro"ilul postului! ct i pro#a scris ori n alte centre de concurs n care au
susinut pro#a practic sau inspecia special la clas n pro"ilul postului! e+ceptnd candidaii care
au participat la concursul organizat independent de unitile de nvmnt! con"orm art ./ alin ())!
n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare! cu respectarea condiiilor prezentei MetodologiiD
situaiile e+cepionale se rezolv cu avizul Ministerului Educaiei NaionaleD
c) trans"ormarea posturilor didactice/ catedrele pentru anga(are pe perioad nedeterminat!
rmase neocupate dup repartizarea candidailor prevzui la lit a) i #)! n posturi pentru anga(are pe
perioad determinatD d) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum . (cinci)!
con"orm art ./ alin (11)! pe posturile didactice/ catedrele pu#licate pentru anga(are determinat i
pe cele rmase neocupate! dup repartizarea candidailor prevzui la lit a) i #)! n vederea
nc=eierii unui contract de munc pe perioad determinat! la nivelul centrelor de concurs n care au
susinut att pro#a practic sau inspecia special la clas n pro"ilul postului! ct i pro#a scris ori
n alte centre de concurs n care au susinut pro#a practic sau inspecia special la clas n pro"ilul
postului! e+ceptnd candidaii care au participat la concursul organizat independent de unitile de
nvmnt! con"orm art ./ alin ())! n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare! cu
respectarea condiiilor prezentei Metodologii
(-) 7n situaia n care candidaii care nu sunt titulari! repartizai pe posturi didactice/ catedre
vacante/ rezervate! renun la opiunea "cut sau nu se prezint la posturile didactice/ catedrele pe
care au "ost repartizai! se mai pot prezenta la o alt repartizare numai dup repartizarea candidailor
la nivel (udeean! nainte de atri#uirea orelor n regim de plata cu ora! con"orm Calendarului
Lituaiile e+cepionale se rezolv cu avizul Ministerului Educaiei Naionale
(.) ,osturile didactice/ catedrele vacante din mediul rural! pu#licate pentru concurs! cu
meniunea Hcontract MENI! se ocup cu prioritate de a#solveni ai instituiilor de nvmnt
superior care au contract pentru mediul rural nc=eiat cu Ministerul Educaiei Naionale %ceste
posturi didactice/ catedre i pstreaz meniunea i pentru etapele ulterioare ale mo#ilitii
personalului didactic din nvmntul preuniversitar! con"orm Calendarului
(3) ,entru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor pu#licate pentru concurs care necesit
pro# practic/ oral candidaii tre#uie s "i promovat aceasta pro# ,entru ocuparea posturilor
didactice/ catedrelor pu#licate pentru concurs care necesit atestate/ avize suplimentare candidaii
tre#uie s posede atestatele/ avizele necesare! ane+ate la cererea de nscriere n perioada de nscriere
con"orm Calendarului
(6) 7n nvmntul particular! validarea concursurilor i anga(area pe post se "ac de ctre
conducerea unitii de nvmnt particular i se comunic! n scris! inspectoratului colar
(/) 7n etapa de repartizare prevzut la alin ()) lit d)! posturile didactice/ catedrele propuse
pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar
'11-4'11.! pentru candida ii care au do#ndit cel puin de"initivarea n nvmnt i au o# inut cel
pu in media 6 ( apte) la concursurile de titularizare! sesiunile '11) i/ sau '11'! se ocup numai de
persoanele care #ene"iciaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar '11-4'11.! con"orm prezentei Metodologii
(>) Candidaii care au participat numai la concursul organizat independent de o unitate de
nvmnt! con"orm art ./ alin ())! n etapele prevzute la alin ())! pot "i repartizai numai pe
posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate pu#licate la unitatea de nvmnt respectiv
(11) 0a etapele de repartizare prevzute la alin ()) lit a) i #) nu pot participa candidaii care
nu au do#ndit de"initivarea n nvmnt i care nu mai ndeplinesc condiiile legale de nscriere la
e+amenul naional de de"initivare n nvmnt
/rt" 45 (1) 7n #aza situaiei privind repartizarea candidailor! transmis inspectoratului colar
de ctre comisia de organizare i des"urare a concursului! inspectorul colar general emite decizia
de repartizare! ncepnd cu 1 septem#rie '11- ,entru candidaii titulari repartizai pe posturi pentru
anga(are determinat se emit decizii de detaare la cerere
(') 7n #aza deciziei de repartizare! semnat de inspectorul colar general! directorul unitii
de nvmnt nc=eie cu candidaii repartizai contracte individuale de munc pe perioad
nedeterminat sau determinat! dup caz! ncepnd cu 1 septem#rie '11-! dup cum urmeaz<
a) contract individual de munc pe perioad nedeterminat! pentru candidaii repartizai pe
posturi didactice/ catedre vacante pentru anga(are pe perioad nedeterminat i care au do#ndit
de"initivarea n nvmntD
#) contract individual de munc pe perioad determinat! pentru candidaii repartizai pe
posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate i care nu au do#ndit de"initivarea n nvmnt!
indi"erent de statutul postului pe care au "ost repartizaiD
c) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe
posturi vacante/ rezervate pentru anga(are pe perioad determinat
()) ,entru candidaii care nu au do#ndit de"initivarea n nvmnt repartizai pe posturi
didactice/ catedre vacante pu#licate pentru anga(are pe perioad nedeterminat! consiliul/ consiliile
de administraie al/ ale unitii/ unitilor de nvmnt la care au "ost repartizai poate =otr
modi"icarea duratei contractului individual de munc din perioad determinat n perioad
nedeterminat! dup ce aceti candidai promoveaz e+amenul pentru de"initivarea n nvmnt
(-) Candidaii repartizai au o#ligaia de a se prezenta la post/ catedr ncepnd cu data de 1
septem#rie '11- 7n cazul neprezentrii la post n termen de ) (trei) zile! pentru nc=eierea
contractului de munc! se revoc repartizarea Lunt e+ceptate situaiile de neprezentare la post din
motive neimputa#ile candidailor< motive medicale! calamiti naturale etc! care pot "i (usti"icate cu
documente
/rt" 43 (1) 9irectorul unitii de nvmnt transmite inspectoratului colar lista posturilor
didactice/ catedrelor rmase vacante/ rezervate! lista candidailor rmai nerepartizai! precum i lista
candidailor repartizai
(') Candidaii rmai nerepartizai se repartizeaz n edin pu#lic organizat la nivel
(udeean/ al municipiului 8ucureti! con"orm prevederilor prezentei Metodologii
()) ,osturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate rmase neocupate! dup operaiunile
prevzute la art 6.! se ocup n etapele ulterioare ale mo#ilitii personalului didactic! n condiiile
prezentei Metodologii Leciunea a G&4a 9ispoziii "inale privind organizarea i des"urarea
concursului
/rt" 44 C=eltuielile pentru lucrrile concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor
vacante/ rezervate n nvmntul preuniversitar sunt suportate de ctre organizatori! con"orm art
11- alin (')! lit a) i d) din 0egea nr 1/ '111 cu modi"icrile i completrile ulterioare Lalarizarea
cadrelor didactice care "ac parte din comisiile de concurs se realizeaz con"orm prevederilor legale n
vigoare
/rt" 40 (1) Mem#rii comisiilor de organizare i des"urare a concursului! ai comisiilor de
organizare i des"urare a pro#elor practice/ orale sau a inspeciei speciale la clas! ai comisiilor de
evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor nu pot avea n rndul candidailor
rude sau a"ini pn la gradul &G inclusiv Mem#rii comisiilor semneaz! n acest sens! cte o
declaraie pe proprie rspundere 9eclaraiile sunt predate preedintelui comisiei de monitorizare a
concursului i se pstreaz la inspectoratul colar
(') 0a organizarea i des"urarea concursului nu pot participa persoanele care concureaz
sau care au n rndul candidailor rude sau a"ini pn la gradul &G inclusiv
/rt" 41 (1) 7nscrierea numelui candidailor n a"ara spaiului care se sigileaz! precum i orice
alte semne distinctive pe "oile tipizate! destinate lucrrilor scrise! determin anularea lucrrilor
(') 0ucrrile scrise i #orderourile de corectare se pstreaz n ar=iva centrelor de concurs!
timp de ) (trei) ani! iar celelalte documente! con"orm normativelor n vigoare
/rt" 00 ,reedinii comisiilor de organizare i des"urare a concursului! nainteaz
inspectoratelor colare (udeene/ al municipiului 8ucureti! ta#ele nominale cu candidaii repartizai
i cei nerepartizai! precum i dosarele candidailor! n termen de cel mult ) (trei) zile de la
repartizarea candidailor pe posturi didactice/ catedre ,entru "iecare cadru didactic repartizat!
preedintele comisiei de organizare i des"urare a concursului menioneaz! n ta#elul care se
nainteaz la inspectoratul colar! situaia repartizrii candidatului! con"orm ane+ei nr 13
/rt" 01 ,reedinii comisiilor de organizare i des"urare a concursului! ai comisiilor de
evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor! precum i directorii unitilor de
nvmnt care organizeaz concurs sunt direct rspunztori de respectarea prezentei Metodologii!
de corectitudinea des"urrii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor de ctre
candidaii cu studii corespunztoare postului/ catedrei! acreditate/ autorizate s "uncioneze
provizoriu! con"orm prevederilor legale n vigoare! precum i de transmiterea la inspectoratele
colare a documentelor prevzute n prezenta Metodologie
.ocumentele pe care candida ii trebuie s le anexe*e cererii de nscriere la 'oncursul
2014
1) Copii legalizate de pe actele de studii! "oaia matricol i certi"icat pro"esional (ultimul pentru
a#solvenii liceului pedagogic)D
1M) %#solvenii promoiei '11- vor prezenta copia legalizat a adeverinei de la instituia de
nvmnt superior/postliceal/mediu din care s rezulte c au susinut e+amenul de
licen/a#solvire/#acalaureat! media de a#solvire a "acultii/colii postliceale/liceului pedagogic!
specializarea do#ndit! media anilor de studii i "aptul c pe parcursul e"ecturii studiilor s4a
"recventat i promovat modulul pedagogicD
') Copii de pe certi"icatele de o#inere a gradelor didacticeD
)) Copii de pe certi"icatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i4au sc=im#at numele)D
-) Copie de pe actul de titularizare n nvmnt (dac este cazul)D
.) 9ecizia inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul)D
3) Copie de pe "ila din #uletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliulD
6) %deverina din care s rezulte vec=imea e"ectiv n nvmnt (dac este cazul)D
/) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia "ilei corespunztoare din registrul general de eviden
a salariailorD
>) %vizul medical din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmntD
11) 9eclaraie pe proprie rspundere c nu des"or activiti incompati#ile cu demnitatea "unciei
didactice i nu am "ost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr4o =otrre
(udectoreasc de"initiv de condamnare penalD
11) Numai pentru titulari< adeverin eli#erat de unitatea de nvmnt din care s rezulte situaia
postului (structura pe ore i discipline a catedrei! nivelul de nvmnt i regimul de mediu) i copii
ale deciziilor de detaare din perioada 111>'11/ N )11/'11- (dac este cazul)D
'alendarul mobilit ii personalului didactic pentru anul colar 2014-2015, anexa 11 la
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nv mntul preuniversitar
n anul 2014-2015, aprobat prin ME! nr" 5451#201$, cu modi%icarile i completrile
ulterioare,
>) Ccuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n
nv mntul preuniversitar<
a) a"i area listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a solu ionrii restrngerilor de
activitate! a solu ionrii cererilor de pretrans"er consim it ntre unit ile de nv mnt! de meninere
n activitate ca titular a personalului didactic n "unc ia didactic pn la ) ani peste vrsta de
pensionare! raportat la data de 1 septem#rie '11-! n anul colar '11-4'11.! de rencadrare n anul
colar '11-4'11. a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular i nu a depit cu )
ani vrsta de pensionare! raportat la 1 septem#rie '11-! de titularizare n #aza art '.) din 0egea nr
1/'111 cu modi"icrile i completrile ulterioare a cadrelor didactice netitulare! precum i a
soluionrii cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc! n anul colar '11-4
'11.! pentru personalul didactic anga(at cu contract individual de munc pe perioad determinat!
con"orm prevederilor art .6 din MetodologieD
Eermen< )1 aprilie '11-
#) a"i area listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la
unit ile de nv mnt i la inspectoratele colareD
Eermen< . mai '11-
c) veri"icarea i pu#licarea listei "inale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
pentru concurs! a centrelor de concurs i a gra"icului de des" urare a pro#elor la unit ile de
nv mnt i la inspectoratele colareD
Eermen< 3 mai '11-
d) nregistrarea cererilor de nscriere a candida ilor la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate! inclusiv pentru a#solven ii promo iei '11-! la secretariatul
unit ii de nv mnt/centrului care organizeaz concursD
,erioada< 641> mai '11-
e) veri"icarea i avizarea dosarelor candida ilor de ctre comisia de organizare i des" urare a
concursului i consilierul (uridic al inspectoratului colarD
,erioada< 1>4'1 mai '11-
") validarea nscrierii! prin semntur! de ctre candida i sau mputernici ii acestora prin procur
notarial n original! con"orm gra"icului sta#ilit de comisia de organizare i des" urare a
concursuluiD neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concursD
,erioadele< '14') mai '11-D 1-413 iulie pentru a#solven ii promo iei '11-
g) a"i area listei candida ilor nscri i i a gra"icului privind sus inerea pro#elor practice/orale i a
inspec iilor la clasD
Eermen< '3 mai '11-
=) organizarea i des" urarea pro#elor practice/orale i a inspec iilor speciale la clasD
,erioada< '3 mai4'6 iunie '11-
i) des" urarea pro#ei scriseD
Eermen< '1 iulie '11-
() a"i area rezultatelorD
Eermen< '. iulie '11-
O) nregistrarea contesta iilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluareD
,erioada< '.4'3 iulie '11-
l) rezolvarea contesta iilorD
,erioada< '/4'> iulie '11-
m) a"i area rezultatelor "inale
Eermen< )1 iulie '11-
>1) Etapa & de repartizare 4 repartizarea n edin pu#lic! la nivel de centru de concurs/unitate de
nv mnt! a candida ilor care au o# inut cel pu in media de repartizare 6!11 ( apte) la concursul din
sesiunea '11-! con"orm art ./ alin (>) din Metodologie! n ordinea descresctoare a mediilor! pe
posturile didactice/catedrele vacante pu#licate n vederea anga(rii pe perioada nedeterminat<
a) repartizarea n edin pu#lic! la nivelul centrului de concurs/unitate de nv mnt! a
candida ilor care au o# inut cel pu in media 6!11 ( apte)! con"orm art ./ alin (>) din Metodologie!
n ordinea descresctoare a mediilor! pe posturile didactice/catedrele vacante pu#licate pentru
anga(are pe perioad nedeterminatD
Eermen< )1 iulie '11-
#) repartizarea! n edin pu#lic! a candida ilor cu media de repartizare minimum 6 ( apte)!
con"orm art ./ alin (>) din Metodologie! pe posturi didactice/catedre vacante pu#licate pentru
anga(are cu contract de munc pe perioad nedeterminat! la nivelul centrelor de concurs n care au
sus inut att pro#a practic sau inspec ia special la clas n pro"ilul postului! ct i pro#a scris sau
n alte centre de concurs n care au sus inut pro#a practic sau inspec ia special la clas n pro"ilul
postului! n ordinea descresctoare a mediilorD
Eermen< 1 august '11- 1>
c) trans"ormarea posturilor didactice/catedrelor pentru anga(are pe perioad nedeterminat rmase
neocupate! n posturi didactice/catedre vacante pentru anga(are pe perioad determinat i
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru anga(are pe perioad determinatD
Eermen< ' august '11-
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr
,erioada< 34'> august '11-
>') Etapa a &&4a de repartizare 4 repartizarea n edin pu#lic! la nivel de centru de concurs/unitate
de nv mnt! a candida ilor care au o# inut cel pu in media de repartizare .!11 (cinci) la concursul
din sesiunea '11-! con"orm art ./ alin (11) din Metodologie! n ordinea descresctoare a mediilor!
pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pu#licate pentru anga(are pe perioad determinat<
a) repartizarea n edin pu#lic! la nivelul centrului de concurs/unitate de nv mnt! a candida ilor
care au o# inut cel pu in media . (cinci) la concursul din sesiunea '11-! con"orm art ./ alin (11)
din Metodologie! n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare! pe posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate pu#licate n vederea anga(rii pe perioad determinatD
,erioada< -4. august '11-
#) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedrD ,erioada< 34'> august '11- c)
transmiterea! la inspectoratele colare! a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
complete i incomplete reactualizate! a listei candida ilor repartiza i i a listei candida ilor rma i
nerepartiza iD Eermen< . august '11- d) pu#licarea! la inspectoratele colare! a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate! a listei candida ilor
repartiza i i a listei candida ilor rma i nerepartiza i
Eermen< . august '11-

S-ar putea să vă placă și