Sunteți pe pagina 1din 119

LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE IN CONSTRUCTII

ACTUALIZATA LA DATA DE 01.01.2005


I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii
II. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente
III. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor
IV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de beton, beton armat
si beton precomprimat
V. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de cofraje, esafodaje,
schele
VI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti
VII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor metalice
VIII. Reglementari tehnice privind folosirea si executarea constructiilor din materiale
lemnoase.
IX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de invelitori
X. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii
XI. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de tencuieli, placaje, tapete
XII. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente
de scari.
XIII. Reglementari tehnice privind proiectarea lucrarilor de tamplarie si geamuri
XIV. Reglementari tehnice privind executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
XV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
XVI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si
canalizare>
XVII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice,
conditionarea aerului, gaze
XVIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de protectie a
constructiilor si instalatiilor contra agentilor
XIX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor geodezice,
topografice, fotometrice si cadastrale
XX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-
culturale
XXI. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor industriale,
agrozootehnice si de irigatii
XXII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru
telecomunicatii
XXIII. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor hidrotehnice,
amenajarilor si regularizarilor de rauri
XXIV. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea organizarii lucrarilor de
constructii-montaj
XXV. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii
XXVI. Reglementari tehnice privind lucrarile de reparatii, intretinere si postutilizare a
constructiilor
XXVII. Reglementari tehnice privind folosirea si repararea utilajelor pentru constructii-montaj
XXVIII. Reglementari tehnice privind cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXIX. Reglementari tehnico-economice si metodologice
XXX. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea constructiilor pentru
transporturi
Legenda
M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Turismului
M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
M.Of., p.I - Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
B.C. - Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
Constructii si Economia Constructiilor
B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C - Institutul Central de Cercetare , Proiectare si Directivare in Constructii

I. Reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
I-1 P 2-1985 Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea
structurilor din zidarie
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.C.C.P.D.C.
51/26.09.1985
B.C. nr. 11/1985 Inlocuieste
P 21975 si
C 126-1975
I-2 IM 003-1996 Metodologie pentru determinarea indicelui
californian de capacitate portanta
Elaborator : I.N.C.E.R.C. si INCERTRANS
M.L.P.A.T.
58/N/15.07.1996
B.C. nr. 1/1997
I-3 NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton
armat
Elaborator : U.T.C.B. Catedra Constructii de
beton armat
M.L.P.A.T.
1/N/13.01.1997
B.C. nr. 10/1997
I-4 NP 028-1978 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor
intre rosturile de dilatare la proiectarea constructiilor
Elaborator: I.G.S.C. si I.C.C.P.D.C
I.G.S.C. si I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 11/1979
I-5 NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat
cu armatura rigida (BAR)
Elaborator: U.T.C.B. Catedra Constructii de beton
armat
M.L.P.A.T.
61/N/25.08.1999
B.C. nr. 3-4/2000
I-6 GP 042-1999 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat
cu armatura rigida (BAR)
Elaborator: U.T.C.B. Catedra Constructii de beton
armat
M.L.P.A.T.
62/N/25.08.1999
B.C. nr. 3-4/2000
I-7 P 73-1978 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea
recipientilor din beton armat si beton precomprimat
pentru lichide
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Imbunatatiri la P 73 78
I.C.C.P.D.C.
93/19.09.1978
I.C.C.P.D.C.
10.10.1984
B.C. nr. 12/1978
B.C. nr. 4/1985
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
I-8 P 83-1981 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea
constructiva a structurilor compuse beton-otel
Elaborator : I.C.C.P.D.C.- Fil.Timisoara si Fil. Cluj-
Napoca
I.C.C.P.D.C.
47/14.05.1981
B.C. nr. 10/1981 Inlocuieste
P 981974
I-9 P 85-1996 Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti
structurali de beton armat
Elaborator: U.T.C.B.
M.L.P.A.T.
30/N/10.04.1996
B.C. nr. 10/1996 Inlocuieste
P 851982
I-10 P 94-1977 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea
elementelor de constructii din poliesteri armati cu
fibre de sticla
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Iasi; Inst. Pol. Iasi
I.C.C.P.D.C.
21/30.03.1977
B.C. nr. 4/1977
I-11 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismica a
constructiilor de locuinte social-culturale,
agrozootehnice si, industriale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
Completare si modificare cap. 11 si 12
M.L.P.A.T.
3/N/14.04.1992.
M.L.P.A.T. 71/N/07.10.1996
B.C. nr. 1-2/1992
B.C. nr. 11/1996
Inlocuieste
P 100-1991
I-12 P 103-1982 Instructiuni tehnice pentru proiectarea elementelor
din beton precomprimat partial, folosind armaturi
pretensionate si nepretensionate complementare
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
150/30.11.1982
B.C. nr. 2/1983 Inlocuieste
P 1031976
I-13 P 119-1983 Instructiuni tehnice pentru proiectarea executarea si
exploatarea cailor de rulare pe grinzi din beton
armat si beton precomprimat
Elaborator: I.P.C.T., INCERC
Modificari la P 119 - 83
I.C.C.P.D.C.
88/27.10.1983
I.C.C.P.D.C.
10.10.1985
B.C. nr. 1/1984
B.C. nr. 3/1986
I-14 P 133-1996 Normativ privind proiectarea cosurilor industriale din
beton armat monolit
Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucuresti, UTCB
Modificari cap. 3 si 4
M.L.P.A.T.
65/N/24.03.1997
M.L.P.A.T
65/N/28.08. 1996
B.C. nr. 9/1998 Inlocuieste
P 1331993
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
I-15 P 133/1-1994 Normativ tehnic republican privind repararea si
consolidarea cosurilor industriale din beton armat
Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucuresti
M.L.P.A.T
32/N/25.10.1994
B.C. nr. 10/1995
I-16 P 133/0-1994 Normativ de clasificare si caracteristici geometrice a
cosurilor industriale glisate
Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucuresti
M.L.P.A.T
32/N/25.10.1994
B.C. nr. 10/1995
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
I-17 NP 055-2001 Normativ pentru proiectarea antiseismica a
constructiilor de locuinte, social/culturale,
agrozootehnice si industriale indicativ P100-92
Detalierea parametrilor de calcul K
s
si T
c
la nivelul
unitatilor administrativ teritoriale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
783/22.05.2002
B.C. nr. 9/2002
I-18 GP 101-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare
seismica pasiva (reazeme, disipatori) a cladirilor
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. ,Filiala Iasi
M.T.C.T.
736/ 19.04.2004
M.Of . , p I ,
nr.874 bis/2004
I-19 MP 036-2004 Metodologie privind calculul sistemelor de protectie
seismica pasiva. Cladiri autoadaptabile la solicitari
seismice
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. ,Filiala Iasi
M.T.C.T
738/ 19.04.2004
M.Of . , p I ,
nr.1002 bis/2004
I-20 MP 026-2004 Metodologie de elaborare a hartilor de hazard
seismic local pentru localitati urbane
Elaborator: INCDFP Bucuresti
M.T.C.T.
782/ 28.04.2004
M.Of. nr.1221 bis/2004
I-21 NE 019-2003 Calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din
lemn amplasate in zone seimice( completare la
normativul pentru proiectarea antiseismica a
constructiilor de locuinte,social- culturale si
industriale- P100-92- la capitolul IX, referitor la
constructiile din lemn
Elaborator: U.T.C.B.
M.T.C.T.
304/ 16.09.2003
Ordin: M. Of., p I,
nr.671/23.09.2003
Anexa:B.C. nr.8/2004
Completare P100-1
992
cap.IX
I-22
ME 003-1999
Manual privind investigarea de urgenta postseism si
stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata
pentru punerea in siguranta provizorie a
constructiilor avariate
Elaborator: I.P.C.T.
M.L.P.A.T.
8/N/4.02.1999
B.C. nr. 2/1999
I-23 MP 004-1998
Manual privind proiectarea antiseismica bazata pe
metode de calcul dinamic neliniar in conformitate cu
anexa G a Normativului P100-92
M.L.P.A.T.
13/N/24.02.1998
B.C. nr. 12/1999
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
I-24
NP 025-1997
Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul in
aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din
Normativul P 100- 1992
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
14/N/24.02.1998
Ordin: B.C. nr. 12/1999
Brosura IPCT
I-25 GT 053-2004
Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice
europene EMS- 98 la conditiile seismice ale
Romanieisi la necesitatile ingineresti
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.T.C.T.
803/28.04.2003
M.Of., p.I,
nr.882 bis/27.09.2004
I-26 GT 054-2004
Ghid privind constituirea, intretinerea si utilitarea
bancii de date pe suport magnetic (CD ROM)
cuprinzand inregistrari ale miscarilor seismice ale
terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990
obtinute in reteaua seismica nationala
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.T.C.T.
805/28.04.2003
M.Of., p.I,
nr.882 bis/27.09.2004
I-27 GT 055-2004
Ghid privind constituirea, intretinerea si utilitarea
bancii de date cuprinzand inregistrari ale
cutremurelor puternice obtinute pecladiri
instrumentateseismic in reteaua seismica nationala
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.T.C.T.
804/28.04.2003
M.Of., p.I,
nr.882 bis/27.09.2004
II. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea lucrarilor de terasamente
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
II-1 GE 028-1997 Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj
orizontal si vertical
Elaborator: ISPIF
M.L.P.A.T.
56/N/11.03.1997
B.C. nr. 11/1998 Inlocuieste partial
C 291977
II-2 C 29-1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor
de fundare slabe prin procedee mecanice
(caietele I....VI)
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.;ICH -Fil.
Timisoara si Pol. Timisoara
I.C.C.P.D.C.
20/11.04.1985
B. C. nr.8/1986 Inlocuieste partial
C 291977
II-3 P 125-1984 Indrumator tehnic pentru studiul
proprietatilor pamanturilor necoezive
lichefiabile
Elaborator: I.C.H. si : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
82/05.11.1984
B.C. nr. 4/1985
II-4 P 134-1995 Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce
inglobeaza materiale geosintetice
Elaborator: U.T.C.B. - Catedra Geotehnica
si Fundatii
M.L.P.A.T
1/N/20.01.1995
B.C. nr. 9/1995
II-5 C 168-1980 Instructiuni tehnice pentru consolidarea
pamanturilor sensibile la umezire si a
nisipurilor prin silicatizare si
electrosilicatizare
Elaborator: ICH
I.C.C.P.D.C.
91/17.11.1980
B.C. nr. 12/1980 Inlocuieste
C 1681974
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
II-6 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrarilor de
terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C
59/30.09.1988
B.C. nr. 5/1988 Inlocuieste
C 1691983
II-7 C 178-1976 Instructiuni tehnice pentru executarea
drenurilor orizontale prin vibroforare
Elaborator: Inst. Politehnic Timisoara
I.G.S.C.
132/29.06.1976
B.C. nr. 11-12/1976
II-8 C 218-1984 Instructiuni tehnice pentru executarea
forajelor prin metoda vibroforarii
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timisoara
I.P.Timisoara
I.C.C.P.D.C
58/16.05.1984
B.C. nr. 8/1984
III. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
III-1 NP 001-1996 Cod de proiectare i execuie pentru
construcii fundate pe pmnturi cu
umflturi i contracii mari
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
11/N/12.02.1996
B.C. nr. 7/1996 nlocuiete
P 70-1979
III-2 P 7- 2000 Normativ privind fundarea construciilor pe
pmnturi sensibile la umezire (proiectare
execuie, exploatare)
Elaborator: I.N.C.E.R.C.; AIIR
M.L.P.A.T.
333/N/8.12.2000
B.C. 7/2001 nlocuiete
P7-1992
III-3 NE 008-1997 Normativ privind mbuntirea terenurilor
de fundare slabe, prin procedee mecanice.
Compactare cu maiul f.greu caiet VIII
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. ; IPTANA
M.L.P.A.T.
60/N/11.03.1997
B.C. nr. 15/1998 nlocuiete
C 291977
III-4 P 10-1986 Normativ privind proiectarea i executarea
lucrrilor de fundaii directe la construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Completri la P 10 -86
Modificri la P 10 86
I.C.C.P.D.C
10/06.03.1987
I.C.C.P.D.C
10/20.02.1988
M.L.P.A.T.
9/N/18.07. 1991
B.C. nr. 1/1987
B.C. nr. 3/1987
B.C. nr. 7/1991
nlocuiete
P 101977
III-5 GP 014-1997 Ghid de proiectare. Calculul terenului de
fundare la aciuni seismice n cazul fundrii
directe`
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T
58/N/11.03.1997
B.C. nr. 12/1998 nlocuiete
C 239-1992
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
III-6 ST 015-1997 Specificaie tehnic privind refacerea prin
obturare i etanare a contactului teren-
infrastructur pentru construcii de locuine,
social - culturale i industriale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
54/N/11.03.1997
B.C. nr. 9/1998
III-7 GE 026-1997 Ghid pentru execuia compactrii n plan
orizontal i nclinat a terasamentelor
Elaborator: ISPIF
M.L.P.A.T
59/N/11.03. 1997
B.C. nr. 5/1998
III-8 GE 029-1997 Ghid practic privind tehnologia de execuie
a piloilor pentru fundaii
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.; UTCB; Inst. Pol
Timioara
M.L.P.A.T.
55/N/11.03.1997
B.C. nr. 12/1998 nlocuiete
C 1601975
III-9 C 61-1974 Instruciuni tehnice pentru determinarea
tasrii construciilor de locuine, social
culturale i industriale, prin metode
topografice
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.G.S.C.
183/29.12. 1974
B.C. nr. 4/1975
III-10 P 109-1980 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i
executarea tiranilor pretensionai ancorai
n teren
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C
92/17.09.1980
B.C. nr. 3/1981
nu este aici
III-11 C 159-1989 Instruciuni tehnice pentru cercetarea
terenului de fundare prin metoda penetrrii
cu con, penetrare static penetrare
dinamic, vibropenetrare
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
I.P.Timioara
I.C.C.P.D.C.
42/18.12.1989
B.C. nr. 4/1990 nlocuiesc
C 159-1973 i
C1761975
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
III-12 C 196-1986 Instruciuni tehnice pentru folosirea
pmnturilor stabilizate la lucrrile de
fundaii
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
30/03.10.1986
B.C. nr. 8/1986 nlocuiesc
C 1961979
III-13 C 213-1983 Instruciuni pentru completarea formularului
de eviden a studiilor geotehnice conform
prevederilor STAS1242/1 1989
Elaborator: ISPIF
I.C.C.P.D.C.
26/28.04.1983
B.C. nr. 7/1983
III-14 C 215-1988 Instruciuni tehnice pentru elemente de
fundaii din beton cu adaos de cenu de
centrale termoelectrice situate n terenuri
cu agresiviti naturale i industriale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
83/06.12.1988
B.C. nr. 6/1988 nlocuiesc
C 2151983
III-15 C 230-1989 ndrumtor de proiectare i execuie a
gropilor tanate pentru fundaii
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
I.P.Timioara
I.C.C.P.D.C.
19/08.05.1989
B.C. nr. 12/1988
III-16 C 241-1992 Metodologie de determinare a
caracteristicilor dinamice ale terenului de
fundare la solicitri seismice
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
8/N/12.03.1993
B.C. nr. 9/1993
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
III-17 C 245-1993 ndrumtor tehnic pentru proiectarea i
execuia minipiloilor forai
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
16/N/22.04.1993
B.C. nr. 10/1993
III-18 C 251-1994 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
executarea, recepionarea lucrrilor de
mbuntire a terenurilor slabe de fundare
prin metoda mbuntirii cu materiale
locale de aport pe cale dinamic
Elaborator: U.T. Timioara; INCERC
Timioara
M.L.P.A.T.
4/N/11.02. 1994
B.C. nr. 7/1994
III-19 C 252-1994 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
executarea i recepionarea lucrrilor de
fundaii pe piloi scuri executai pe loc
prin vibropresare
Elaborator: U.T.Timioara
M.L.P.A.T.
3/N/11.02. 1994
B.C. nr. 7/1994
III-20 NP 045 2000 Normativ privind ncercarea n teren a
piloilor de prob i a piloilor din fundaii
Elaborator: ISPIF
M.L.P.A.T.
264/N/02.11.2000
B.C. 7/2001
III-21 NP 075-2002 Normativ pentru utilizarea materialelor
geosintetice la lucrrile de construcii
Elaborator UTCB
M.L.P.T.L.
1228/03.09.2002
B.C. nr. 13/2002 nlocuiete
C 227-1988
III-22 NP 074-2002 Normativ privind principiile , exigenele i
metodele cercetrii geotehnice a terenului
de fundare
Elaborator UTCB
M.L.P.T.L.
1216/29.08.2002
B.C. nr. 13/2002
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
III-23 GE 044-2001 Ghid pentru sistematizarea, stocarea i
reutilizarea informaiilor privind parametrii
geotehnici.
Elaborator UTCB
M.L.P.T.L.
1219/06.09.2001
B.C. nr. 24/2003
IV. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton armat i beton
precomprimat
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
IV-1 ST 009-1996 Specificaie tehnic privind cerine i criterii
de performan-pentru produse din oel
utilizate ca armturi n structuri din beton
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
11/N/03.02.1997
B.C. nr. 11/1997
IV-2 NE 012-1999 Cod de practic pentru executarea
lucrrilor din beton, beton armat i beton
precomprimat
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
59/N/24.08.1999
B.C. nr. 8-9/1999
Partea A
B.C. nr. 10/1999
Partea B
nlocuiesc
C 1401986
C 211985
C 2061985
IV-3 C 28-1983 Instruciuni tehnice pentru sudarea
armturilor de oel beton
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
I.C.C.P.D.C.
46/28.06.1983
B.C. nr. 7/1983 nlocuiesc
C 281976
IV-4 P 59-1986 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i
folosirea armrii cu plase sudate a
elementelor de beton
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.C.C.P.D.C.
49/09.12.1986
B.C. nr. 10/1986 nlocuiesc
P 591980
IV-5 C 122-1989 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i
executarea lucrrilor de construcii din
beton aparent cu parament natural
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Cluj-
Napoca
I.C.C.P.D.C.
51/30.12.1989
B.C. nr. 2/1991 nlocuiesc
C 1221981
IV-6 C 130-1978 Instruciuni tehnice pentru aplicarea prin
torcretare a mortarelor i betoanelor
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
48/22.03.1979
B.C. nr. 8/1979 nlocuiesc
C 1301971
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
IV-7 P 134-2003 Normativ privind proiectarea planeelor
compuse din tabl cutat-beton
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. Timioara
M.T.C.T.
302/16.09.2003
B.C. nr. 14/2004 revizuire P 134/1-
1993
IV-8 C 155-1989 Normativ privind prepararea i utilizarea
betoanelor cu agregate uoare
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Cluj-
Napoca
I.C.C.P.D.C.
52/30.12.1989
B.C. nr. 2/1991 nlocuiesc
C 1551981
IV-9 C 156-1989 ndrumtor pentru aplicarea prevederilor
STAS 6657/3 "Elemente prefabricate de
beton, beton armat i beton precomprimat.
Procedee, instrumente i dispozitive de
verificare a caracteristicilor geometrice
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
47/30.12.1989
B.C. nr. 1/1991 nlocuiesc
C 1561972
IV-10 C 212-1987 Instruciuni tehnice pentru aplicarea
procedeului tehnologic de vacuumare a
betonului
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
52/09.12.1987
B.C. nr. 9/1987 nlocuiesc
C 2121983
IV-11 C 221-1985 Instruciuni tehnice privind optimizarea
tratamentelor termice n fabricile de
prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice
de impuls
Elaborator: INCERC
I.C.C.P.D.C.
56/01.10.1985
B.C. nr. 11/1985
IV-12 C 237-1992 Instruciuni de utilizare a aditivului complex
ADCOM la prepararea betoanelor de
ciment
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
2/N/21.01. 1993
B.C. nr. 1/1993
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
IV-13 C 248-1993 Instruciuni tehnice pentru realizarea
betoanelor de nisip
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. Timioara
M.L.P.A.T.
24/N/01.10. 1993
B.C. nr. 2/1994
IV-14 GE 039-2001 Ghid pentru determinarea experimental in
situ i n laborator a modulului static i
dinamic de elasticitate a betonului.
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1224/06.09.2001
B.C. nr. 1/2002
IV-15 GE 040-2001 Ghid privind utilizarea metodei electro
magnetice la determinarea parametrilor de
armare a elementelor existente din beton
armat
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1223/06.09.2001
B.C. nr. 1/2002
IV-16 NE 013-2002 Cod de practic pentru execuia
elementelor prefabricate din beton, beton
armat i beton precomprimat
Elaborator : PROCEMA
M.L.P.T.L.
451/26.03.2002
B.C. nr. 8/2002
IV-17 ST 043-2001 Specificaie tehnic privind cerinele i
criteriile de performan pentru ancorarea
n beton cu sisteme mecanice i metode de
ncercare
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1620/02.11.2001
B.C. nr. 12/2002
IV-18 ST 042-2002 Specificaie tehnic privind ancorarea
armturilor cu rini sintetice la lucrrile de
consolidare a elementelor i structurilor din
beton armat-proiectare i execuie
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1621/02.11.2001
B.C. nr. 12/2002
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
IV-19 NP 093-2003 Normativ de proiectare a elementelor
compuse din betoane de vrste diferite i a
conectorilor pentru lucrri de cmuieli i
suprabetonri
Elaborator : : I.N.C.E.R.C. Cluj
M.T.C.T.
871/19.11.2003
B.C. nr. 2/2004
IV-20
GP 081-2003 Ghid privind proiectarea i execuia
rezervoarelor mici din elemente
prefabricate din beton n zone rurale
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. CLUJ
M.T.C.T.
306/16.09.2003
Ordin: M.Of. . , p I ,
nr. 670/23.09.2003
Anexa:B.C.13/2004
IV-21
GP 075-2002 Ghid privind stabilirea criteriilor de
performan i a compoziiilor pentru
betoanele armate dispers cu fibre metalice
Elaborator: PROCEMA SA
M.L.P.T.L.
603/21.04.2003
Ordin: M.Of., p I ,
nr. 576
Anexa:nr. 576 bis
/12.08.2003
IV-22
GP 080-2003 Ghid privind proiectarea i execuia
consolidrii prin precomprimare a
structurilor din beton armat i din zidrie
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. CLUJ
M.T.C.T.
307/16.09.2003
B.C. nr.1/2004
V. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de cofraje, eafodaje, schele
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
V-1 C 11-1974 Instruciuni tehnice privind alctuirea i
folosirea n construcii a panourilor din
placaj pentru cofraje
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.C.Ind.
125/19.11.1974
B.C. nr. 4/1975
V-2 C 41-1986 Normativ pentru alctuirea, executarea i
folosirea cofrajelor glisante
Elaborator: I.P.C.
I.C.C.P.D.C.
26/4.09.1986
B.C. nr. 7/1986 nlocuiete
C 41-1976
V-3 C 162-1973 Normativ privind alctuirea, executarea i
folosirea cofrajelor metalice plane pentru
perei din beton monolit la cldiri
I.G.S.C.
26/13.03.1974
B.C. nr. 7/1974
VI. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i perei
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VI-1 MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidriilor
vechi
Elaborator: PROCEMA
M.L.P.A.T.
48/N/02.08.1999
B.C. nr. 8/2000
VI-2 C 14-1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din
beton cu agregate uoare la lucrrile de
zidrie
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
71/10.06.1982
B.C. nr. 9/1982
nlocuiete
C 14-1978
VI-3 C 14/1-1994 Ghid privind utilizarea blocurilor mici de
zidrie din beton cu agregate grele
BZG290x240x88 mm
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
21/N/11.07.1994
B.C. nr. 11/1994
VI-4 C 17-1982 Instruciuni tehnice privind compoziia i
prepararea mortarelor de zidrie i
tencuial
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
127/02.11.1982
B.C. nr. 1/1983 nlocuiesc
C 17-1978
VI-5 P 42-1971 Normativ pentru executarea construciilor
din panouri mari
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
C.S.E.A.L
18/13.01.1971
B.C. nr. 5/1971
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VI-6 P 104-1983 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i
executarea pereilor i acoperiurilor din
elemente din beton celular autoclavizat
Elaborator INCERC Cluj
Completri la P 104 83
I.C.C.P.D.C.
92/08.11.1983
M.L.P.A.T
23/N/25.08.1994.
B.C. nr. 2/1984
B.C. nr. 10/1995
Inlocuiesc
P104-1978
VI-7 P 113-1981 Instruciuni tehnice privind proiectarea
executarea i recepionarea pereilor
despritori din panouri prefabricate pe
baz de produse lemnoase
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
130/30.10.1981
B.C. nr. 3/1982
VI-8 P 113/1-1994 ndrumtor tehnic pentru realizarea i
utilizarea la pereii despritori a panourilor
de perete demontabili de lemn
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. Cluj
M.L.P.A.T.
18/N/07.07. 1994
B.C. nr. 11/1994
VI-9 C 116-1982 Instruciuni tehnice pentru alctuirea i
executarea pereilor din plci ondulate din
azbociment
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
92/19.08.1982
B.C. nr. 11/1982 nlocuiete
C 1161976
VI-10 C 193-1979 Instruciuni tehnice pentru executarea
zidriilor din piatr brut
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
64/19.04.1979
B.C. nr. 9/1979
VI-11 C 197-1989 Instruciuni tehnice pentru utilizarea
chiturilor tiocolice la etanarea rosturilor n
construcii
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
5/10.01.1989
B.C. nr. 9/1989 nlocuiete
C 197-1979
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VI-12 C 226-1987 Norme tehnice pentru proiectarea i
executarea panourilor monostrat din
betoane uoare cu adaosuri de cenu i
spumani, pentru hale parter
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Cluj-
Napoca
Modificri i completri la C 226 - 1987
I.C.C.P.D.C.
51/27.11.1987
I.C.C.P.D.C.
7/24.01.1989
B.C. nr. 7/1987
B.C. nr. 9/1989
nlocuiete
NP 45-1986
VI-13 C 235-1991 ndrumtor tehnic pentru executarea
panourilor mari prefabricate neportante din
blocuri ceramice cu goluri
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
15/N/4.12.1991
B.C. nr. 3/1992
VI-14 GP 053 2000 Ghid de proiectare i execuie pentru
prinderea elastic a pereilor de
compartimentare de structura de rezisten
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. Cluj
M.L.P.A.T.
258/N/2.11.2000
B.C. nr. 12/2001
VII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor metalice
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VII-1 GP 003-1996 Ghid pentru proiectarea antiseismic a
halelor parter cu structur metalic
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
38/N/24.05. 1996
B.C. nr. 8/1997
VII-2 GP 004-1997 Ghid de proiectare i execuie a
membranelor pentru construcii
demontabile
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
3/N/13.01. 1997
B.C. nr. 4/1998
VII-3 NP 012-1997 Normativ pentru calculul elementelor din
oel cu perei subiri formate la rece
Elaborator: : I.N.C.E.R.C. Timioara
M.L.P.A.T.
10/N/03.02. 1997
B.C. nr. 15/1998
VII-4 ST 013-1997 Specificaie tehnic privind cerine pentru
proiectarea i executarea construciilor n
soluie de structur spaial reticular
planar
Elaborator : : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
2/N/13.01. 1997
B.C. nr. 15/1997 nlocuiete
P 1121981
VII-5 GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea mbinrilor prin
contact ale stlpilor din oel fcnd parte
din structura cldirilor etajate
Elaborator: U.T.C.B
M.L.P.A.T.
63/N/18.03.1997
B.C. nr. 15/1997
VII-6 GP 018-1997 Ghid de proiectare i urmrire a comportrii
n exploatare a acoperiurilor din ferme de
cabluri
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
3/N/20.01.1998
B.C. nr. 14/1999
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VII-7 NP 041-2000 Normativ de calcul pentru construcii
metalice cu diafragme din tabl cutat
Elaborator: U.T.C.B, U.P.T.
M.L.P.A.T.
29/N/22.05.2000
B.C. nr. 19-20/2001
VII-8 NP 042-2000 Normativ privind prescripiile generale de
proiectare.Verificarea prin calcul a
elementelor de construcii metalice i a
mbinrilor acestora.
Elaborator: U.T.C.B.
M.L.P.A.T.
28/N/22.05.2000.
B.C. nr. 19-20/2001
VII-9 P 54-1980 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
construciilor din profile de oel cu perei
subiri formate la rece
Elaborator: : I.N.C.E.R.C., IPROMET, ICB
Inst.Politehnic Timioara
Modificri la P 54 1980
I.C.C.P.D.C.
56/16.05.1980
I.C.C.P.D.C.
9668/03.12.1985
B.C. nr. 8/1980
B.C. nr. 3/1986
nlocuiete
P 541969
VII-10 P 74-1981 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
construciilor metalice din profile cu goluri
n inim
Elaborator: Inst. Politehnic Timioara
I.C.C.P.D.C.
34/17.03.1981
B.C. nr. 12/1981 nlocuiete
P 741973
VII-11 P 107-1979 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
grinzilor pentru ci de rulare metalice
Elaborator: I.C.C.P.D.C.; I.P.C.T.
mbuntiri la P 107 - 1979
I.C.C.P.D.C.
200/14.11.1979
I.C.C.P.D.C.
01.10.1984
B.C. nr. 4/1980
B.C. nr.4/1985
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VII-12 P 108-1980 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
grinzilor din oel cu seciune plin, inim
supl, omogene sau hibride
Elaborator: I.C.B., : I.N.C.E.R.C.
mbuntiri i modificri la P 108 1980
Modificri la P 108 - 1980
I.C.C.P.D.C.
76/14.07.1980
I.C.C.P.D.C.
01.10.1984
I.C.C.P.D.C.
1985
B.C. nr. 10/1980
B.C. nr. 4/1985
B.C. nr. 3/1986
VII-13 P 110-1981 Instruciuni tehnice pentru realizarea
structurilor uoare cu ferme din cabluri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
159/11.12.1981
B.C. nr. 5/1982
VII-14 P 115-1982 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
construciilor metalice pretensionate
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Cluj-
Napoca
I.C.C.P.D.C.
122/14.10.1982
B.C. nr. 2/1983
VII-15 C 133-1982 Instruciuni tehnice privind mbinarea
elementelor de construcii metalice cu
uruburi de nalt rezisten pretensionate
Elaborator: I.C.B; M.C.Ind; I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
68/13.05.1982
B.C. nr. 10/1982 nlocuiete
C 1331971
VII-16 C 172-1988 Instruciuni tehnice pentru prinderea i
montajul tablelor metalice profilate la
executarea nvelitorilor i pereilor
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
26/04.06.1988
B.C. nr. 10/1987 nlocuiete
C 1721985
VII-17 C 228-1988 Instruciuni tehnice privind sudarea
oelurilor cu caracteristici mecanice diferite
folosite la construcii metalice
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
I.C.C.P.D.C.
58/30.09.1988
B.C. nr. 5/1988
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VII-18 GP 078-2003 Ghid privind proiectarea halelor uoare cu
structur metalic
Elaborator: U.T. Timioara
M.T.C.T.
300/16.09.2003
Ordin: M.Of. , p I,
nr. 666/19.09.2003
Anexa: B.C. nr.16
/2004
VII-19 GP 082-2003 Ghid privind proiectarea mbinrilor ductile
la structuri metalice n zone seismice
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Timioara
M.T.C.T.
301/16.09.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 666/19.09.2003
Anexa : B.C. nr.
16/2004
VIII. Reglementri tehnice privind folosirea i executarea construciilor din materiale lemnoase.
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
VIII-1 NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stri limit a
elementelor structurale din lemn
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
65/N/28.08.1996
B.C. nr. 9/1997
VIII-2 C 36-1986 ndrumtor privind utilizarea n construcii a
plcilor din lemn i a plcilor din fibre de
lemn
Elaborator: I.C.P.I.L.
I.C.C.P.D.C.
47/10.12.1986
B.C. nr. 10/1986 nlocuiete
C 361979
VIII-3 C 46-1986 Instruciuni tehnice pentru prevenirea i
combaterea buretelui de cas la materiale
lemnoase folosite n construcii
I.C.C.P.D.C.
23/27.06.1986
B.C. nr. 7/1986
VIII-4 NP 005-2003 Normativ privind proiectarea
construciilor din lemn
Elaborator: U.T.C.B.
M.T.C.T.
303/16.09.2003
Ordin: M.Of. . , p I ,
nr.
671/23.09.2003 ;
Anex : B.C. nr.
14/2004
Revizuire
NP 005-1996
IX. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de nvelitori
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
IX-1 GP 065-2001
Ghid privind proiectarea i execuia lucrrilor
de remediere a hidroizolaiilor bituminoase la
acoperiuri de beton.
Elaborator :I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1624/02.11.2001
B.C. nr. 12/2002
IX-2 C 217-1983 Norme tehnice privind alctuirea i
executarea hidroizolaiei cu folie din pvc
plastifiat la acoperiuri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
21/21.02.1984
B.C. nr. 5/1984 nlocuiete
NP 371982
IX-3
NP 069-2002
Normativ privind proiectarea, execuia i
exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n
pant la cldiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
606/21.04.2003
M.Of. . , p I ,
nr. 776 bis
/05.11.2003
nlocuiete
C 37-1988,
Caietul 1
X. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
X-1
GP 001-1996 Protecia la zgomot.Ghid de proiectare i
execuie a zonelor urbane din punct de
vedere acustic
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
22/N/03.04.1996
B.C. nr. 9/1996 nlocuiete
P 1161987
X-2 GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etaneitii rosturilor
la cldirile civile cu faade realizate din
panouri mari prefabricate din beton armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
62/N/17.03.1997
B.C. nr. 13/1997
X-3 C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea
lucrrilor de izolaii termice la cldiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1572/15.10.2002
B.C. nr. 8/2003 nlocuiete
C 107-1982
X-4 C 107/1-1997 Normativ privind calculul coeficienilor
globali de izolare termic la cldiri de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
24/N/19.02.1997
B.C. nr. 14/1998
X-5 C 107/2-1997 Normativ pentru calculul coeficientului
global de izolare termic la cldiri cu alt
destinaie dect cele de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A..
M.L.P.A.T.
24/N/19.02.1997
B.C. nr. 14/1998
X-6 C 107/3-1997 Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcie ale cldirilor
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T
24/N/19.02.1997
B.C. nr. 13/1998
X-7 C 107/4-1997 Ghid pentru calculul performanelor
termotehnice ale cldirilor de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
24/N/19.02.1997
B.C. nr. 14/1998
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
X-8 C 107/5-1997 Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcii n contact cu
solul
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
24/N/19.02.1997
B.C. nr. 1/1999
X-9 P 121-1989 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i
executarea msurilor de protecie acustic
i antivibrativ la cldiri industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Modificri,completri la P 121-1989
I.C.C.P.D.C.
15/24.03.1989
M.L.P.A.T.
7/N/12.03.1993
B.C. nr. 11/1988
B.C.nr. 8/1993
nlocuiete
P 1211983
X-10 P 122-1989 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
msurilor de izolare fonic la cldiri civile
social-culturale i tehnico-administrative
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
49/30.12.1989
B.C. nr. 3-4/1991 nlocuiete
P 1221983
X-11 P 123-1989 Instruciuni tehnice privind proiectarea i
executarea slilor de audiie public din
punct de vedere acustic
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
50/30.12.1989
B.C. nr. 3-4/1991 nlocuiete
P 1231981
X-12 C 125-1987 Normativ privind proiectarea i executarea
msurilor de izolare fonic i a
tratamentelor acustice n cldiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
28/16.06.1987
B.C. nr. 3/1987 nlocuiete
C 1251981
X-13
C 142-1985 Instruciuni tehnice pentru executarea i
recepionarea termoizolaiilor la elemente
de instalaii
Elaborator: TAGLSIT
I.C.C.P.D.C.
9/04.04.1985
B.C. nr. 9/1985 nlocuiete
C 1421979
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
X-14 C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din
pvc la hidroizolarea construciilor subterane
i bazinelor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
20/28.02.1984
B.C. nr. 5/1984 nlocuiete
NP 361982
X-15 C 233-1990 Instruciuni tehnice pentru izolarea termic
cu produse textile neesute a conductelor i
aparatelor din instalaii termice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
.1/N/10.12.1990
B.C. nr. 5/1991 nlocuiete
NP 521988
X-16 C 234-1991 Instruciuni tehnice privind alctuirea i
executarea hidroizolaiei monostrat cu folie
stratificat din PVC plastifiat la
acoperiurile cldirilor industriale i
agrozootehnice, necirculabile
Elaborator: TAGLSIT; I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
11/N/18.10.1991
B.C. nr. 3/1993 nlocuiete
NP 441986
X-17 NP 040-2002
Normativ privind proiectarea, execuia i
exploatarea hidroizolaiilor la cldiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
607/21.04.2003
M.Of. . , p I ,
nr. 776 bis
/05.11.2003
nlocuiete
C 2461993
X-18 PCC 016-2000 Procedur privind tehnologia pentru
reabilitarea termic a cldirilor folosind
plci din materiale termoizolante
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
334/N/8.12.2000
B.C. nr. 6/2001
Brour ICECON
X-19 GP0582000 Ghid privind optimizarea nivelului de
protecie termic la cldirile de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
331/N/8.12.2000
Ordin: B.C.
nr.13/2001
Anexa: B.C. nr.
2/2002, brour
I.P.C.T.
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
X-20 C 107/6-2002 Normativ general privind calculul
transferului de mas(umiditate) prin
elemente de construcie
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1063/30.07.2002
B.C. nr.14/2002
X-21 C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate
termica a elementelor de inchidere ale
cladirilor (revizuire NP 200/89)
Elaborator I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1574/15.10.2002
B.C. nr. 8/2003 nlocuiete
NP 200-1989
X-22 GT 039-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort
higrotermic din unitile funcionale ale
cldirilor existente
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1579/15.10.2002
B.C. nr. 8/2003
X-23 GT 040-2002 Ghid de evaluare a gradului de izolare
termic a elementelor de construcie la
cldiri existente, n vederea reabilitrii
termice.
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1573/15.10.2002
B.C. nr. 5/2003
X-24 GP 072-2002 Ghid de proiectare, execuie i exploatare a
proteciilor anticorosive pentru construcii
hidrotehnice
Elaborator :I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1577/15.10.2002
B.C. nr. 6/2003
X-25 GP 070-2002 Ghid de proiectare, execuie i exploatare a
proteciilor anticorosive pentru rezervoare din
oel ngropate
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1580/15.10.2002
B.C. nr. 6/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
X-26 GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanarea
rosturilor n construcii
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1578/15.10.2002
B.C. nr. 6/2003
X-27 MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performanelor
termotehnice ale materialelor i produselor
pentru construcii
Elaborator : PROCEMA
M.L.P.T.L.
1571/15.10.2002
B.C. nr. 5/2003
X-28 GT 043-2002 Ghid privind mbuntirea calitilor
termoizolatoare ale ferestrelor la cldirile civile
existente
Elaborator UAUIM
M.L.P.T.L.
1569/15.10.2002
B.C. nr. 5/2003
X-29 GT 044-2002 Metodologie privind determinarea
permeabilitii la ap a finisajelor i proteciilor
anticorozive aplicate pe suprafeele
elementelor de construcii
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1570/15.10.2002
B.C. nr. 6/2003
X-30 NP 064-2002
Ghid privind proiectarea, execuia i
exploatarea elementelor de construcii
hidroizolate cu materiale bituminoase i
polimerice
Elaborator I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
605/21.04.2003
M.Of. . , p I ,
nr. 576 bis
/12.08.2003
nlocuiete
C234-1991
X-31
C 163-1987
Instruciuni tehnice pentru folosirea
profilelor ncastrate din PVC plastifiat la
etanarea rosturilor elementelor de
construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
40/21.09.1987
B.C. nr. 5/1987 nlocuiete
C 1631973
XI. Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de tencuieli, placaje, tapete
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XI-1 NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor
umede groase i subiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
23/N/03.04.1996
B.C. nr. 8/1996 nlocuiete
C 18-1983
C3-1976
Caiet VII-IX
XI-2 C 4-1977 Instruciuni tehnice pentru aplicarea
tapetelor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
131/05.09.1977
B.C. nr. 12/1977
XI-3 C 6-1986 Instruciuni tehnice pentru executarea
placajelor din faian majolic i plci
ceramice smluite CESAROM
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
55/20.12.1986
B.C. nr. 11/1986 nlocuiete
C 6-1975
XI-4 C 70-1986 Instruciuni tehnice pentru executarea
placajelor interioare cu plci emailate sau
melaminate din fibre de lemn
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
54/20.12.1986
B.C. nr. 11/1986 nlocuiete
C 70-1970
XI-5 C 202-1980 Instruciuni tehnice pentru executarea
placajelor exterioare din plci de argil ars
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
101/18.11.1980
B.C. nr. 4/1981
XI-6 C 223-1986 Instruciuni tehnice privind executarea
placajelor din plci de faian majolic i
plci ceramice smluite aplicate pe perei
prin lipire cu paste subiri
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
7/11.05.1986
B.C. nr. 5/1986
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XI-7 GT 041/2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereilor
i pardoselilor cldirilor civile
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1575/15.10.2002
B.C. nr. 6/2003
XI-8 GP 073-2002
Ghid de proiectare i execuie a placajelor
ceramice exterioare aplicate la cldiri
Elaborator :I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
604/21.04.2003
M.Of. , p I ,
nr. 576 bis
/12.08.2003
nlocuiete
C 2021980
XII. Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scri.
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XII-1 NP 013-1996 Ghid privind proiectarea, execuia i
asigurarea calitii pardoselilor la construcii
n care se desfoar activiti de producie
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
68/N/28.08. 1996
B.C. nr. 3/1997
XII-2 GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, execuia i
asigurarea calitii pardoselilor la cldiri
civile
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
50/N/17.06.1998
B.C. nr. 11/1999 nlocuiete
C 351982
XII-3 C 55-1974 Instruciuni tehnice privind montarea
profilului mn curent din PVC semirigid
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
I.G.S.C.
157/07.11.1974
B.C. nr. 4/1975
XII-4 C 174-1979 Instruciuni tehnice de aplicare a profilelor
aprtor muchie de treapt din PVC
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
18/19.04.1979
B.C. nr. 9/1979 nlocuiete
C 1741974
XII-5 C 187-1978 Instruciuni tehnice pentru folosirea n
construcii a produselor din bazalt topit i
recristalizat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
95/24.09.1978
B.C. nr. 12/1978
XIII. Reglementri tehnice privind proiectarea lucrrilor de tmplrie i geamuri
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XIII-1 C 47-1986 Instruciuni tehnice pentru folosirea i
montarea geamurilor i a altor produse de
sticl n construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
14/18.04.1986
B.C. nr. 5/1986 nlocuiete
C 471979
207-1981
XIII-2 C 199-1979 Instruciuni tehnice privind manipularea
livrarea, depozitarea, transportul i
montarea n construcii a tmplriei din
lemn
Elaborator: I.N.C.E.R.C.; ICPIL; I.P.C.T.
Modificri la C 199 - 1979
I.C.C.P.D.C.
1301/16/03.08.1979
I.C.C.P.D.C.
17/6.04.1987
B.C. nr. 1/1980
B.C. nr. 2/1987
XIV. Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XIV-1 C 3-1976 Normativ pentru executarea lucrrilor de
zugrveli i vopsitorii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Completare cu caietul VII "Prepararea i
aplicarea pastei Gipac
Completat cu "Instruciuni tehnice pentru
utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom
Vepatim i a vopselelor strop.
I.G.S.C.
44/23.02.1976
I.C.C.P.D.C.
74/17.06.1977
I.C.C.P.D.C.
35/3.11. 1989
B.C. nr. 5/1976
B.C. nr. 6/1977
B.C. nr. 3/1989
XV. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XV-1 I 20-2000 Normativ privind protecia construciilor
mpotriva trsnetului
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
48/N/30.06.2000
B.C. nr. 2/2001
Brour ICECON
nlocuiete
I 201994
XV -2 I 43-1989 Instruciuni tehnice privind autorizarea
ntreprinderilor care execut, verific i
predau la beneficiari instalaii electrice de
automatizare, nclzire i ventilaie n medii
cu pericol de explozie
Elaborator: I.C.C.P.D.C
I.C.C.P.D.C.
17/26.04. 1989
B.C. nr. 12/1988
XV -3 GP 052-2000 Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni
de pn la 1000 V c.a. i 1500 V c.c.
Elaborator ICECON
M.L.P.A.T.
49/ N/30.06.2000
B.C. nr. 3/2001
Brour ICECON
Inlocuiete
I 7/11994
XV 4 I 7/2-2001 Normativ pentru exploatarea instalaiilor
electrice cu tensiuni pn la 1000V c.a. i
1500V c.c.
Elaborator:ICECON
M.L.P.T.L.
1606/02.11.2001
B.C. nr. 2/2002
Brour ICECON
XV -5 NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea
sistemelor de iluminat artificial din cldiri
Elaborator U.T.C.B.
M.L.P.T.L.
939/02.07.2002
B.C. nr.10/2003
XV -6 NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de
iluminat rutier i pietonal
Elaborator U.T.C.B.
M.L.P.T.L.
938/02.07.2002
B.C. nr.10/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XV -7 NP-I 7-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor electrice cu tensiuni pn la
1000V c.a. i 1500V c.c.
Elaborator ICECON
M.L.P.T.L.
1055/26.07.2002
B.C. nr. 1/2003
Brour ICECON
nlocuiete
I 7-1998
XV -8 I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor interioare de cureni slabi
aferente cldirilor civile i de producie.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1617/02.11.2001
B.C. nr. 12/2002
XV-9 I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor electrice de semnalizare a
incendiilor i a sistemelor de alarmare
contra efraciei din cldiri
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
2014/18.12.2002
B.C.nr.6/2004 nlocuiete
I 18-1998
XVI. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor de ap i canalizare
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVI-1 SC 003-1997 Soluii cadru pentru instalaii automate de
stingere a incendiilor tip sprinkler la
depozite cu stive nalte
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
1/N/18.01. 1999
B.C. nr. 14/1999
Brour IPCT
XVI-2 I 9/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalaiilor
sanitare
Elaborator: PRODOMUS
M.L.P.A.T.
69/N/25.03. 1997
B.C. nr. 12/1997
XVI-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor sanitare
Elaborator: PRODOMUS
Modificri I 9 - 94
M.L.P.A.T.
17/N/16.05. 1994
M.L.P.A.T.
86/N/05.12.1996
B.C. nr. 2/1997 nlocuiete I 9
1982
XVI-4 GT 018-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcionare i comportrii n
exploatare a grupurilor de pompare
echipate cu recipieni de hidrofor
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
136/N/10.11. 1997
B.C. nr. 11/2000
XVI-5 I 22-1999 Normativ pentru proiectarea i executarea
conductelor de aduciune i a reelelor de
alimentare cu ap i canalizare ale
localitilor
Elaborator: PRODOMUS
Modificri i completri
M.L.P.A.T.
23/N/07.04.1999
M.L.P.T.L.
438/22.03.2002
B.C. nr. 13/1999
B.C. nr. 3/2002
nlocuiete
I 221984
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVI-6 P 28-1984 Normativ pentru proiectarea tehnologic a
staiilor de a apelor uzate oreneti,
treptele de epurarea mecanic i biologic
i linia de prelucrare i valorificare a
nmolurilor
Elaborator: I.S.L.G.C
I.C.C.P.D.C.
33/19.03.1984
B.C. nr. 7/1984
XVI-7 P 28/2-1988 Normativ pentru proiectarea tehnologic a
staiilor de epurare a apelor uzate
oreneti, treapta de epurare teriar
Elaborator: I.S.L.G.C.
I.C.C.P.D.C.
34/27.04.1988
B.C. nr. 11/1987
XVI-8 NP 028-1998 Normativ pentru proiectarea construciilor
de captare a apei
Elaborator: S.C. AQUAPROIECT
M.L.P.A.T.
78/N/13.10.1998
B.C. nr. 6/2000
XVI-9 I 30-1975 Instruciuni tehnice pentru calculul loviturii
de berbec i stabilirea msurilor pentru
prevenirea efectelor negative ale acesteia
la instalaiile hidraulice sub presiune
Elaborator: I.C.B
I.G.S.C.
105/05.06.1975
B.C. nr. 8/1975
XVI-10 NP 036-1999 Normativ de reabilitare a lucrrilor
hidroedilitare din localitile urbane
Elaborator: PRODOMUS
M.L.P.A.T.
77/N/05.10.1999
B.C. nr. 5/2000
Brour IPCT
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVI-11 GP 071-2002 Ghid de proiectare pentru construcii i
instalaii de dezinfectare a apei
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1411/26.09.2002
B.C.nr. 9/2003
Brour IPCT
XVI-12 GP 074-2002 Ghid pentru instalaii de separare a
hidrocarburilor cu deversare n reelele de
canalizare
Elaborator I.P.C.T. SA
M.L.P.T.L.
1454/03.10.2002
B.C. nr. 14/2002
XVI-13 PC 021-2001 Program de calcul pentru dimensionarea
reelelor de prinklere. Reele plane
ramificate
Elaborator: I.P.C.T. SA
M.L.P.T.L.
1616/02.11.2001
B.C. nr. 12/2002
XVI-14 I 44-1993 ndrumtor privind soluii i msuri n
exploatarea instalaiilor sanitaren vederea
reducerii pierderilor i risipei de ap
Elaborator : : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
13/N/09.04.1993
B.C. nr. 8/1994
XVI-15 P 66-2001 Normativ pentru proiectarea i executarea
lucrrilor de alimentare cu ap i canalizare
a localitilor din mediul rural
Elaborator: PROED
M.L.P.A.T.
11214/N/06.09.2001
B.C. nr. 11/2001 nlocuiete
P 662000
XVI-16 P 96-1996 Ghid pentru proiectarea i executarea
instalaiilor de canalizare a apelor
meteorice din cldiri civile, social-culturale
i industriale
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
82/N/19.11. 1996
B.C. nr. 13/1997
Brour IPCT
nlocuiete
P 961986
XVI-17 GE 046-2002 Ghid de execuie pentru staii de epurare
pentru localiti mici (Q<5 l/s)
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1410/26.09.2002
B.C. nr. 9/2003
Broura IPCT
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVI-18 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construciilor pentru
tratarea apei n vederea potabilizrii
Elaborator: PROED
M.T.C.T.
647/23.10.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 771/04.11.2003
Anexa: B.C.
nr.3/2004
Brour PROED
XVI-19 NP 091-2002 Normativ pentru proiectarea construciilor i
instalaiilor de dezinfectare a apei n
vederea asigurrii sntii oamenilor i
proteciei mediului
Elaborator: PROED
M.T.C.T.
646/23/10/2003
Ordin: M.Of. . , p I,
nr. 771/04.11.2003
Anexa :B.C.
nr.2/2004
XVI-20 NP 032-1999
Normativ pentru proiectarea construcilor i
instalaiilor de epurare a apelor uzate
oreneti -Partea I : Treapta mecanic
Elaborator: U.T.C.B.
M.L.P.A.T.
60/N/25.08.1999
B.C.4-5/2004
XVI-21
NP 088-2003
Normativ pentru proiectarea
construciilor i instalaiilor de epurare a
apelor uzate oreneti-Partea a II a:
Treapta biologic
Elaborator: U.T.C.B.
M.T.C.T.
639/23.10.2003
Ordin: M.Of.. , p I ,
nr. 773/04.11.2003;
Anexa: B.C. nr.4-
5/2004
XVI-22
NP 089-2003
Normativ pentru proiectarea
construciilor i instalaiilor de epurare a
apelor uzate oreneti-Partea a III a:
Staii de epurare de capacitate mic
(5<Q, 50 l/s) i foarte mic (Q, 5 l/s)
Elaborator: U.T.C.B.
M.T.C.T.
640/23.10.2003
Ordin: M.Of.., p I ,
nr. 773/04.11.2003
Anexa: B.C. nr.4-
5/2004
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVI-23 S - 1994 Ghid de proiectare pentru instalaii sanitare.
Mapa proiectantului
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
19/N/28.03.1996
Ordin: B.C.
nr.7/1996
Brour I.P.C.T.
XVI-24 G - 1997 Ghid de proiectare - instalaii de gaze
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
2/N/18.01.1999
Ordin:B.C. nr.
14/1999
Brour IPCT
nlocuiete
G1972
XVI-25 F - 1998 Ghid de proiectare - instalaii frigorifice
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
2/N/18.01.1999
Ordin:B.C. nr.
14/1999
Brour IPCT
XVI-26 AC - 1998 Ghid de proiectare i execuie a reelelor i
instalaiilor exterioare de alimentare cu ap
i canalizare. Ac - Mapa proiectantului
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
9/N/16.02.1999
Ordin:B.C. nr.
14/1999
Brour ICECON
XVI-27 SC 001-1996 Soluii cadru pentru montarea contoarelor
la instalaiile sanitare i de nclzire din
cldirile existente
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
84/N/29.11.1996
Ordin:B.C. nr.
2/1997
Brour IPCT
XVI-28 Soluii cadru de detalii conformate
antiseismic pentru instalaii n construcii
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
18/N/28.03. 1996
Ordin:B.C. nr.
7/1996
Brour IPCT
XVI-29 NP 084-2003 Normativ pentru proiectarea, executarea i
exploatarea instalaiilor sanitare i a
sistemelor de alimentare cu ap i
canalizare. Utiliznd conducte din mase
plastice
Elaborator: ICECON
M.T.C.T.
905/05.12.2003
Ordin: M.Of. . , p I ,
nr. 867/05.12.2003
Brour ICECON
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVI-30 GP 043-1999 Ghid privind proiectarea, execuia i
exploatarea sistemelor de alimentare cu
ap i canalizare utiliznd conducte din
PVC i polietilen
Elaborator: I.P.C.T.-S.A., TERAPLADT
Bistria
M.L.P.A.T.
83/23.09.1999
Brour I.P.C.T.
XVI-31 SC 002-1998 Soluii cadru de contorizare a consumurilor
de ap, gaze naturale i energie termic
Elaborator: I.P.C.T.-S.A
M.L.P.A.T.
25/N/7.04.1999
Ordin :B.C.
nr.7/1999
Brour I.P.C.T.
XVI-32 NTPA 001-2002 Normativ privind stabilirea limitelor de
ncrcare cu poluani a apelor uzate
industriale i oreneti la evacuarea n
receptorii naturali
Elaborator: I.C.I.M.
H.G. nr. 188/2002 M.Of. , p I ,
nr. 187/20.03.2002
XVI-33 NTPA 002-2002 Normativ privind condiiile de evacuare a
apelor uzate n reelele de canalizare ale
localitilor
Elaborator: I.C.I.M.
H.G. nr. 188/2002 M.Of. , p I ,
nr. 187/20.03.2002
Revizuire
NTPA 002-1997
XVI-34 NTPA 011-2002 Norme tehnice privind colectarea, epurarea
i evacuarea apelor uzate oreneti
Elaborator: I.C.I.M.
H.G. nr. 188/2002 M.Of. , p I ,
nr. 187/20.03.2002
XVII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor termice, condiionarea aerului, gaze
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-1 ME 002-1997 Manual de specificaii privind instalarea
exploatarea i mentenana schimbtoarelor
de cldur din instalaii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
138/N/10.11. 1997
B.C. nr. 11/2000
XVII-2 I 5-1998 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor de ventilare i climatizare
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
55/N/15.07. 1998
B.C. nr. 6/1999
Brour ICECON
nlocuiete
I 51979
XVII-3 I 5/1-1994 Instruciuni tehnice de proiectare pentru
ventilarea sau nclzirea cu aer cald prin
jeturi de aer orizontale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
15/N/07.07. 1994
B.C. nr. 9/1994
XVII-4 I 5/2-1998 Normativ privind exploatarea instalaiilor de
ventilare i climatizare
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
55/N/15.07.1998
B.C. nr. 6/1999
XVII-7 I 13-2002 Normativ privind proiectarea i executarea
instalaiilor de nclzire central
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
930/02.07.2002
B.C. nr. 14-15/2003 nlocuiete
I 13-1994
XVII-8 I 13/1-2002 Normativ pentru exploatarea instalaiilor de
nclzire central
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
929/02.07.2002
B.C. nr. 14-
15/2003
nlocuiete
I 13/1-1994
XVII-9 GT 014-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcionare i comportrii n
exploatare a aerotermelor de perete i
tavan
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
135/N/10.11. 1997
B.C. nr. 10/2000
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-10 GT 015-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcionare i comportrii n
exploatare a vaselor de expansiune nchise
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
133/N/10.11. 1997
B.C. nr. 9/2000
XVII-11 GT 016-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcionare i comportrii n
exploatare a aparatelor de condiionare de
fereastr
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
137/N/10.11. 1997
B.C. nr. 11/2000
XVII-12 GP 017-1996 Ghid pentru calculul consumului de cldur
al cldirilor dotate cu sisteme pasive de
nclzire solar
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
68/N/25.03. 1997
B.C. nr. 10/1998
XVII-13 GT 017-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcionare i a comportrii n
exploatare a generatoarelor de aer cald cu
combustibil lichid sau gazos
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
134/N/10.11.1997
B.C. nr. 10/2000
XVII-14 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea, execuia
exploatarea i postutilizarea punctelor de
desfacere a buteliilor cu GPL la
consumatori
Elaborator: Romanian Oil Company Ltd
M.L.P.A.T.
78/N/12.05. 1997
B.C. nr. 14/1997
Brour Societatea
Romn de
Protecie contra
Incendiilor
XVII-15 ST 020-1998 Specificaie tehnic privind certificarea de
conformitate a calitii evilor din oel
preizolate
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
22/N/7.04. 1999
B.C. nr. 5/2000
Brour ICECON
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-16 GT 022-1999 Ghid pentru determinarea consumurilor
tehnologice considerate pierderi de gaze
naturale din reelele de transport i
distribuie
Elaborator: U.T.C.B. - Fac. De Instalaii
M.L.P.A.T.
75/N/05.10. 1999
M.I.C.
249/17.09. 1999
B.C. nr. 3-4/2000
XVII-17 ST 023-1999 Specificaie tehnic privind controlul calitii
execuiei sistemelor de distribuie a gazelor
naturale utiliznd conducte din polietilen
de medie densitate.Cerine de calitate.
Procedur de verificare
Elaborator ICECON
M.L.P.A.T.
19/N/07.04.2000
B.C. nr. 13/2000
Brour ICECON
XVII-18 ST 024-2000 Specificaie tehnic privind tehnologiile de
execuie i procedeele de verificare a
sistemelor de distribuie a gazelor naturale,
cu conducte din polietilen
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
18/N/07.04.2000
B.C. nr. 14-15/2000
Brour ICECON
XVII-19 I 26-1973 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
instalaiilor de nclzire a halelor industriale
cu jeturi de aer limitate spaial
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
I.G.S.C.
4/10.07.1973
B.C. nr. 10/1973
XVII-20 I 29-1977 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
instalaiilor de nclzire perimetral la cldiri
industriale
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.C.C.P.D.C.
205/12.12.1977
B.C. nr. 2/1978
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-21 I 31-1999 Normativ pentru proiectarea i executarea
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (G.P.L.)
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
74/N/5.10.1999
B.C. nr. 2/2000
Brour IPCT
nlocuiete
I 311976
XVII-22 I 33-1999 Normativ pentru exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate
(G.P.L.)
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
74/N/05.10.1999
B.C. nr. 2/2000
Brour IPCT
nlocuiete
I 311976
XVII-23 NP 031-1999 Normativ pentru proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor de nclzire prin
radiaie de pardoseal
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
64/N/25.08.1999
B.C. nr. 12/2000
Brour ICECON
XVII-24 I 35-1982 Instruciuni tehnice pentru proiectarea,
executarea i exploatarea instalaiilor de
nclzire cu radiatoare din tabl de oel
ROTERM
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
67/10.06.1982
B.C. nr. 9/1982 nlocuiesc
I 351979
XVII-25 NP 037/1-1999 Normativ de proiectare, executare i
exploatare a sistemelor de alimentare cu
gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru
autovehicule prin staii independente
Elaborator: SIGMA S.R.L
M.L.P.A.T.
72/N/04.10.1999
B.C. nr. 1/2000
XVII-26 NP 037-1999 Normativ de proiectare, execuie i
exploatare a sistemelor de alimentare cu
gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) , pentru
autovehicole
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
73/N0/5.10. 1999
M.I.C.
116/29/24.08. 1999
B.C. nr. 1/2000
Brour IPCT
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-27 I 38-1981 Instruciuni tehnice pentru proiectarea
sistemelor de recuperare a cldurii cu fluid
intermediar n hale industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C
93/21.07.1981
B.C. nr. 12/1981
XVII-28 I 39-1982 Instruciuni tehnice pentru proiectarea unor
sisteme de introducerea aerului n hale
industriale n scopul reducerii consumului
de combustibil
Elaborator: I.C.B.; I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
19/19.06.1982
B.C. nr. 12/1982
XVII-29 GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de
cldur al cldirilor de locuit
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
76/N/05.10.1999.
B.C. nr. 9/2000
XVII-30 I 40-1982 Instruciuni tehnice pentru utilizarea
convecto-radiatoarelor tip panou n
instalaiile de nclzire central
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
143/30.11.1982
B.C. nr. 2/1983 nlocuiesc
ID 291976
XVII-31 GP 041-1998 Ghid pentru alegerea, proiectarea,
ntreinerea i exploatarea sistemelor i
echipamentelor de siguran din dotarea
instalaiilor de nclzire cu ap avnd
temperatura maxim de 115 gr.C
Elaborator: I.N.C.E.R.C.; I.C.B.
M.L.P.A.T.
26/N/07.04. 1999.
B.C. nr. 10/2000
XVII-32 I 42-1985 Instruciuni tehnice pentru executarea i
exploatarea instalaiilor de utilizare a
energiei solare pentru prepararea apei
calde de consum
Elaborator: I.N.C.E.R.C.; I.P.C.T.; ICRAL
I.C.C.P.D.C.
14/05.03.1985
B.C. nr. 8/1985
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-33 I 45-1993 Instruciuni privind metodologia de testare
aeraulic i termic a camerelor curate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
14/N/9.04. 1993
B.C. nr. 6/1994
XVII-34 GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuie i exploatare a
centralelor termice mici
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
50/N/30.06.2000
Ordin :B.C. nr.
13/2000
Anexa :B.C. nr.
6/2001,Brour
IPCT
XVII-35 NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termic i
energetic a cldirilor existente i a
instalaiilor de nclzire i preparare a apei
calde de consum aferente acestora
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
324/N/4.12.2000
B.C. nr. 4/2001
XVII-36 NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului
energetic al cldirilor existente i al
instalaiilor de nclzire i preparare a apei
calde de consum aferente acestora.
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
323/N/04.12.2000
B.C. nr. 5/2001
XVII-37 NP 049-2000 Normativ pentru elaborarea i acordarea
certificatului energetic al cldirilor existente.
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
322/N/04.12.2000
B.C. nr. 5/2001
XVII-38 GT 029-2001 Ghid pentru defalcarea consumurilor de
cldur pentru nclzire i preparare a apei
calde de consum la cldiri de locuit
colective
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1612/02.11.2001
B.C. nr. 3/2002
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-39 ST 046- 2001 Specificaie tehnic privind montarea i
utilizarea repartitoarelor
pentru consumurile de cldur ale
corpurilor de nclzire
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1618/02.11.2001
B.C. nr. 3/2002
XVII-40 GT 028-2001 Ghid pentru urmrirea comportrii n
exploatare a schimbtoarelor de cldur
din centralele i punctele termice
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1611/02.11.2001
B.C. nr. 3/2002
XVII-41 GT 032-2001 Ghid privind proceduri de efectuare a
msurrilor necesare expertizrii
termoenergetice a construciilor i
instalaiilor aferente
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1628/02.11.2001
B.C. nr. 3/2002
XVII-42 SC 006-2001 Soluii cadru pentru reabilitarea i
modernizarea instalaiilor de nclzire din
cldiri de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1625/02.11.2001
B.C. nr. 5/2002
XVII-43 MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de
prioriti a msurilor de reabilitare termic a
cldirilor i instalaiilor aferente. Program
cadru al programului naional anual de
reabilitare i modernizare termic a
cldirilor i instalaiilor aferente
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1626/02.11.2001
B.C. nr. 5/2002
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-44 I 36-2001 Ghid pentru proiectarea automatizrii
instalaiilor din centrale i puncte termice.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1614/02.11.2001
B.C. nr. 6/2002
XVII-45 MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de
prioritate a msurilor de reabilitare termic
a cldirilor social-culturale i a instalaiilor
aferente acestora
Elaborator :PRODOMUS
M.L.P.T.L.
1605/02.11.2001
B.C. nr. 7/2002
XVII-46 MP 024-2002 Metodologie privind auditul energetic al
cldirilor de locuit existente i al instalaiilor
de nclzire i preparare a apei calde
menajere
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1435/30.09.2002
B.C. nr. 10-11/2002
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 732/07.10.2002
XVII-47 GP 066-2002 Ghid pentru transformarea punctelor
termice alimentate de la industrie, n
centrale termice pentru ansambluri urbane
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
942/02.07.2002
B. C. nr. 22/2003
XVII-48 NP 029-2002 Normativ de proiectare,execuie i
exploatare pentru reele termice cu
conducte preizolate
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
940/02.07. 2002
B.C. nr. 24/2003 nlocuiete
NP 029-1998
XVII-49 GT 037-2002 Ghid pentru elaborarea i acordarea
certificatului energetic al cldirilor existente
Elaborator: I.N.C.E.R.C.Bucureti
M.L.P.T.L.
935/02.07. 2002
B.C. nr. 2/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-50 GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice i
energetice a cldirilor de locuit existente i
a instalaiilor de nclzire a apei
calde de consum, aferente acestora
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L
934/02.07. 2002
B.C. nr. 3/2003
XVII-51 GP 067-2002 Ghid privind determinarea suprafeei
echivalente termic a corpurilor de nclzire
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
941/02.07. 2002
B. C. nr. 20/2003
XVII-52 NP 058-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea
sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termic - reele i puncte termice
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
931/02.07. 2002
B. C. nr. 21/2003
XVII-53 NP 059-2002 Normativ pentru exploatarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie
termic -reele i puncte termice
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
926/02.07. 2002
B.C. nr. 12/2003
XVII-54 GT 038-2002 Ghid pentru determinarea performanelor
energetice ale instalaiilor de nclzire i de
ap cald de consum din cldirile social
culturale existente, n vederea reabilitrii i
modernizrii acestora
Elaborator: PRODOMUS SA
M.L.P.T.L.
937/02.07. 2002
B.C. nr. 13/2003
XVII-55 MP 017-2002 Metodologie privind atestarea auditorilor
energetici pentru cldiri
Elaborator: INCERC Bucureti
M.L.P.T.L.
1850/11.11.2002
Ordin: M.Of.. , p I ,
nr. 837/20.11.2002
B.C. nr. 14/2002
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-56 MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea i
modernizarea anvelopei i a instalaiilor de
nclzire i ap cald de consum la
blocurile de locuine cu structura din
panouri mari
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1412/26.09.2002
B.C. nr. 7/2004
Broura IPCT
XVII-57 NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performanelor
termo-higro-energetice ale anvelopei
cldirilor de locuit existente n vederea
reabilitrii termice
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T.
933/02.07. 2002
B.C. nr. 18/2003
XVII-58 SC 007-2002 Soluii cadru pentru reabilitarea termo-
higro-energetic a anvelopei cldirilor de
locuit existente
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
932/02.07. 2002
B.C. nr. 18/2003
XVII-59 I - 1995 Ghid de proiectare pentru instalaii de
nclzire.
I - Mapa proiectantului
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
19/N/28.03.1996
Ordin
B.C. nr. 7/1996
Broura IPCT
XVII-60 V - 1996 Ghid de proiectare pentru instalaii de
ventilare. V - Mapa proiectantului
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
19/N/28.03. 1996
Ordin
B.C. nr. 7/1996
Broura IPCT
XVII-61 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor
aferente instalaiilor de nclzire i ventilaie
din cldiri
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
78/N/05.10.1999
Ordin
B.C. nr. 10/2001
Brour ICECON
nlocuiete
GP 019 1997
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVII-62 GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalaiilor de
nclzire-rcire folosind ventiloconvectoare
Elaborator :U.T.C.B.
M.L.P.A.T.
332/N/08.12.2000
B.C. nr.1/2002
XVII-63 GP 057-2000 Ghid pentru proiectarea instalailor de
ventilare i climatizare folosind anemostate
sau fante
Elaborator I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.A.T.
335/N/08.12.2000
B.C. nr.1/2002
XVII-64 SC 005-2000 Soluii cadru pentru instalaii interioare de
nclzire utiliznd noi sisteme de reducere
a agentului termic central termic de
apartament, scar de bloc,etc.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
329/N/08.12.2000
Ordin
B.C.nr.13/2001
Brour I.P.C.T.
XVII-65 SC 004-2000 Soluii cadru de proiectare a instalaiilor de
climatizare la cldiri publice
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
210/N/25/09.2000
Ordin
B.C.nr.12/2001
XVII-66 ME 005-2000 Manual pentru ntocmirea instruciunilor de
exploatare privind instalaiile aferente
construciilor
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
330/N/08.12.2000
Ordin
B.C.nr.13/2001
XVII-67 MP 037-2004 Metodologie privind determinrile
termografice n construcii
Elaborator TEHNOSISTEM S.R.L.
M.T.C.T.
711/13.04.2004
M.Of.,p I,
nr.405/06.05.2004
XVIII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i instalaiilor
contra agenilor
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVIII-1 PC 1/1-1993
ndrumtor de diagnosticarea strii de
degradare i metode de remediere i
protecie anticoroziv a elementelor din
beton armat degradate prin coroziune n
medii agresive pe baz de clor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
10/N/07.04. 1994
B.C. nr. 8/1994
XVIII-2 GM 018-2003
Ghid privind investigarea i diagnosticarea
strii structurilor din beton armat, beton
precomprimat i oel situate n medii
agresive
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.T.C.T.
1002/10.12.2003
B.C. nr. 6/2004 nlocuiete
PC 1/2-1994
XVIII-3
GM 017-2003
Ghid privind urmrirea comportrii n
exploatare a construciilor situate n medii
agresive
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.T.C.T.
1003/10.12.2003
B.C. nr. 6/2004 nlocuiete
PC 1/3-1996
XVIII-4 GP 013-1996
Ghid privind proiectarea, execuia i
asigurarea calitii pardoselilor la construcii
n care se desfoar activiti de producie
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
68//N/28.08. 1996
B.C. nr. 13/1997 nlocuiesc
C 2191985
XVIII-5 I 14-1976
Normativ pentru protecia contra coroziunii
a construciilor metalice ngropate
Elaborator: ISLGC
I.G.S.C.
5/11.01.1976
B.C. nr. 2/1976
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVIII-6 GE 030-1997
Ghid privind execuia proteciilor prin
hidrofobizare a materialelor de construcie
aparente (lemn, beton, crmid,piatr
natural i artificial)
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
130/N/10.11. 1997
B.C. nr. 8/2001
XVIII-7 GP 030-1998
Ghid de proiectare, execuie, exploatare i
intervenii pentru proteciile anticorozive ale
construciilor exploatate n medii agresive
specifice industriei de fibre i fire sintetice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
8/N/03.02.1998
B.C. nr. 13/1999
XVIII-8 GP 033-1998
Ghid de proiectare i execuie pentru
realizarea interveniilor cu betoane
polimerice armate la elemente din beton
armat degradate prin coroziune
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
6/N/03.02.1998
B.C. nr. 13/1999
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVIII-9 GP 035-1998
Ghid de proiectare, execuie i exploatare
(urmrire, intervenie) privind protecia
mpotriva coroziunii a construciilor din oel:
a) Principii de proiectare pentru asigurarea
rezistenei la coroziune a construciilor din
oel; b) Sisteme de protecie anticoroziv a
construciilor din oel cu acoperiri organice
i metalice.Concepii de alctuire,
tehnologii de aplicare; c) Urmrirea
comportrii n exploatare a acoperirilor de
protecie aplicate pe construcii din oel,
procedee de intervenie
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
52/N/17.06. 1998
B.C. nr. 5/1999 nlocuiete
C 1391987
XVIII-10 GP 036-1998
Ghid de proiectare, execuie i exploatare
privind protecia anticoroziv a bazinelor
din beton armat destinate neutralizrii i
epurrii apelor industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
51/N/17.06. 1998
B.C. nr. 5/1999 nlocuiete
C 2101982
XVIII-11 P 127-1994
Norme tehnice de proiectare i execuie a
proteciei anticorozive i izolaiei termice la
courile din beton armat monolit
Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucureti
M.L.P.A.T.
16/N/07.07.1994
B.C. nr. 10/1994
XVIII-12
C 170-1987
Instruciuni tehnice pentru protecia
elementelor din beton armat i beton
precomprimat supraterane n medii
agresive naturale i industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
41/28.09.1987
B.C. nr. 6/1987 nlocuiete
C 1701983
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XVIII-13
C 225-1987
Norme tehnice privind protecia
anticoroziv a cablurilor i toroanelor din
oel pentru construcii cu armturi
exterioare i construcii suspendate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
l C.C.P.D.C.
43/28.09.1987
B.C. nr. 6/1987
XVIII-14 GE 045-2002
Ghid privind execuia lucrrilor de stopare a
igrasiei pereilor construciilor cu membrane
izolatoare rigide
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1447/03.10.2002
B.C. nr. 13/2003
XIX. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor geodezice, topografice, fotometrice i
cadastrale
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XIX-1
Metodologie privind executarea lucrrilor
de introducere a cadastrului imobiliar n
localiti
Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.
M.L.P.T.L.
Of.N Cad. i
Cartografie
90/N/02.06. 1997
911- CP/02.06. 1997
B.C. nr. 7/1997
XIX-2
Metodologie privind executarea lucrrilor
de introducere a cadastrului reelelor
edilitare n localiti
Elaborator: M.L.P.A.T., ONCGC
M.L.P.A.T.
Of.N. Cad. i
Cartografie
91/N/02.06. 1997
912-CP/02.06. 1997
B.C. nr. 7/1997
XIX-3 ST 016-1997
Specificaie tehnic. Criterii i metode
pentru determinarea prin msurtori a
tasrii construciilor.Instruciuni tehnice
pentru determinarea prin metode
topogeodezice a deplasrii construciilor
datorate deformaiilor terenului de fundare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
57/N/11.03. 1997
B.C. nr. 11/1998
XIX-4
C 83-1975 ndrumtor privind executarea trasrii de
detaliu n construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
49/08.12.1975
B.C. nr. 1/1976
XX. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea cldirilor de locuit i social-culturale
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XX-1 NP 051- 2001
Normativ pentru adaptarea cldirilor civile
i a spaiului urban aferent la exigenele
persoanelor cu handicap.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
649 /25.04.2001
Ordin: M.Of.
nr. 287/31.05.2001
Brour IPCT
nlocuiete
CPH 11993
XX-2 NP 009-1997
Normativ privind proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor pentru case de
copii
Elaborator: PRINCER SA
M.L.P.A.T.
5/N/22.01.1997
B.C. nr. 6-7/1998
XX-3
NP 010-1997
Normativ privind proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor pentru coli i
licee
Elaborator: PRINCER SA
M.L.P.A.T.
5/N/22.01.1997
B.C. nr. 6-7/1998
XX-4 NP 011-1997
Normativ privind proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor pentru grdinie
de copii
Elaborator: PRINCER SA
M.L.P.A.T.
5/N/22.01.1997
B.C. nr. 6-7/1998
XX-5 NP 015-1997
Normativ privind proiectarea i verificarea
construciilor spitaliceti i a instalaiilor
aferente acestora
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
4/N/22.01.1997
B.C. nr. 1-2-3/1998
XX-6 NP 24-1997
Normativ pentru proiectarea, execuia,
exploatarea i postutilizarea parcajelor
etajate pentru autoturisme
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
141/N/28.11.1997
B.C. nr. 14/1999 nlocuiete
P 132-1993
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XX-7 P 25-1985
Normativ pentru reeaua cultural
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
C.C.E.S.
94/27.02.1985
B.C. nr. 8/1985 nlocuiete
P 251975
XX-8
NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construciilor
publice subterane
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
142/N/28.11.1997
B.C. nr. 14/1999
XX-9 P 41/1-1973
Instruciuni tehnice de proiectare a spaiilor
verzi pentru localitile urbane
Elaborator: ISLGC
C.S.E.A.L.
157/21.06.1973
B.C. nr. 9/1973
XX-10 P 87-1986
Normativ pentru proiectarea cminelor
culturale
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
C.C.E.S.
171/15.04.1987
B.C. nr. 2/1987 nlocuiete
P 871975
XX-11 P 92-1982
Normativ privind dotarea cu ascensoare a
cldirilor de locuit, social-culturale, de
turism i administrative
Elaborator: ISLGC
I.C.C.P.D.C
116/30.09.1982
B.C. nr. 2/1983 nlocuiete
P 921976
XX-12 P 101-1978
Instruciuni tehnice pentru proiectarea
cldirilor de locuit cu structura de rezisten
din panouri mari
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Modificri la P 101 -78
I.C.C.P.D.C.
75/30.07.1978
I.C.C.P.D.C.
/01.10.1985
B.C. nr. 5/1979
B.C. nr. 3/1987
XX-13 P 128-1986
Normativ pentru proiectarea cminelor
pentru vrstnici
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.C.C.P.D.C.
6/24.02.1987
B.C. nr. 1/1987
XX-14 NP 057-2002
Normativ privind proiectarea cldirilor de
locuine
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1383/24.09.2002
B.C. nr. 9/2003 Inlocuiete
NP 016-1996
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XX-15 NP 064-2002
Normativ pentru proiectarea mansardelor la
cldiri de locuit
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.i U.A.U.I.M.
M.L.P.T.L.
1991/12.12.2002
B.C. nr.7/2003
Ordin: M. Of.. , p I ,
nr. 944/23.12.2002
XX-16 GP 089-2003
Ghid privind proiectarea scrilor i rampelor
la cldiri
Elaborator: U.A.U.I.M.
M.T.C.T.
1004/10.12.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 917/20.12.2003
Anexa: B.C.
nr.21/2004
XX-17 GP 088-2003
Ghid privind adoptarea msurilor specifice
pentru accesul persoanelor cu handicap la
monumente istorice
Elaborator : I.N.M.I
M.T.C.T.
914/26.11.2003
Ordin: M.Of.. , p I ,
nr. 867/05.12.2003;
Anexa: B.C.
nr.2/2005
XX-18 NP 063-2002
Normativ privind criteriile de performan
specifice rampelor i scrilor pentru
circulaia pietonal n construcii
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1994/13.12.2002
Ordin: M.Of.. , p I ,
nr. 945/23.12.2002;
Anexa: B.C. nr.
6/2004
XX-19 NP 002/0-1996
Cerine eseniale.Normativ pentru
proiectarea de ansamblu a slilor de audiie
public n spiritul conceptului de
performan
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
25/N/03.04.1996
B.C nr. 11/1996
XX-20 NP 021-1997
Normativ privind proiectarea de dispensare
i policlinici pe baza exigenelor de
performan
Elaborator : Spital Proiect
M.L.P.A.T.
115/N/1.09.97
B.C. nr. 16/2001
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XX-21 NP 022-1997
Normativ privind proiectarea de cree i
cree speciale pe baza exigenelor de
performan
Elaborator: Spital Proiect
M.L.P.A.T.
117/N/1.09.97
B.C. nr.17/2001
XX-22 NP 023-1997
Normativ privind proiectarea de cmine de
btrni i handicapai pe baza exigenelor
de performan
Elaborator: Spital Proiect
M.L.P.A.T.
118/N/1.09.97
B.C. nr.18/2001
XXI. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor industriale, agrozootehnice i de
irigaii
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXI-1 P 17-1985
Normativ privind proiectarea staiilor de
ncrcare a bateriilor de acumulatoare
pentru electrovehicule
Elaborator: I.P.I.U.
I.C.C.P.D.C.
18/04.04.1985
B.C. nr. 9/1985 nlocuiete
P 171971
XXI-2 P 71-1986
Normativ de proiectare privind iluminatul
natural n cldiri industriale
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.C.C.P.D.C.
53/20.12.1986
B.C. nr. 11/1986 nlocuiesc
P 711979
XXI-3 P 117-1983
Norme tehnice privind proiectarea spaiilor
social-sanitare pentru construcii industriale
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
I.C.C.P.D.C.
18/31.03.1983
B.C. nr. 5-6/1983 nlocuiete
NP 30-1979
XXI-4 NP 004-2003
Normativ pentru proiectarea, executarea,
exploatarea, dezafectarea si postutilizarea
statiilor de distributie a carburantilor la
autovehicule
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T.
89 / 26.01.2004
Ordin:M.Of , p I ,
nr. 95/2.02.2004
B.C. 21/2004
nlocuiete
NP 004/2000 i
NP 004/1-2000
XXII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor pentru telecomunicaii
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXII-1 I 46-1993
Instruciuni privind proiectarea executarea
i exploatarea reelelor i instalaiilor de
televiziune prin cablu
Elaborator: URBAN PROIECT
M.L.P.A.T.
17/N/23.04.1993
B.C. nr. 12/1993
XXIII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor hidrotehnice, amenajrilor i
regularizrilor de ruri
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIII-1
GE 027-1997
Ghid pentru proiectarea lucrrilor de
aprare i
consolidare a taluzurilor la canale i diguri
Elaborator: ISPIF
M.L.P.A.T.
53/N/11.03.1997
B.C. nr. 12/2001
XXIII-2
GE 049-2002 Ghid de execuie, exploatare i postutilizare
a construciilor de captare din apa
subteran, pentru asigurarea parametrilor
funcionali
Elaborator PROED SA
M.L.P.T.L.
1409/26.09.2002
B.C. nr. 19/2003
XXIII-3
NP 076-2002 Normativ de proiectare, execuie i
evaluarea siguranei la aciuni seismice a
lucrrilor hidrotehnice din frontul barat
Elaborator :U.T.C.B.
M.L.P.T.L.
1709/17.10.2002
B.C. nr. 19/2003
XXIII-4
GP 076-2002 Ghid de proiectare privind sigurana n
exploatare a lucrrilor de consolidare
costier
Elaborator IPTANA SA
M.L.P.T.L.
1710/17.10.2002
B.C. nr.7/2003
XXIII-5
GE 048-2002 Ghid privind ntreinerea i exploatarea n
siguran a construciilor i instalaiilor de la
prizele de ap pe ruri
Elaborator AQUAPROIECT
M.L.P.T.L.
1713/17.10.2002
B.C. nr. 7/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIII-6
MP 023-2002 Metodologie privind determinarea
infiltraiilor la baraje si diguri de pmnt,
canale de navigaie si canalizri prin
msurtori de termometrie in foraje.
Elaborator GEOTEC
M.L.P.T.L.
1715/17.10.2002
B.C. nr. 7/2003
XXIII-7
NP 078-2002 Normativ de proiectare privind protecia
cheiurilor la acostarea navelor
Elaborator IPTANA SA
M.L.P.T.L.
1711/17.10.2002
B.C. nr. 16-17/2003
XXIII-8
NP 077-2002
Normativ de proiectare antiseismica a
construciilor de acostare gravitaional
Elaborator IPTANA SA
M.L.P.T.L.
1765/23.10.2002
B.C. nr. 16-17/2003
XXIII-9
GE 050-2002 Ghid de elaborare a coninutului cadru
al evalurii impactului asupra mediului a
activitilor privind amenajrile portuare
si cile navigabile
Elaborator IPTANA SA
M.L.P.T.L.
1712/17.10.2002
B.C. nr. 16-17/2003
XXIII-10
NP 087-2003 Normativ pentru urmrirea comportrii
construciilor hidrotehnice
Elaborator: I.S.P.H.
M.T.C.T.
645/23.10.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 771/04.11.2003;
Anexa : B.C. nr.
13/2004
XXIII-11
NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea
seismic a barajelor
Elaborator: U.T.C.B.
M.T.C.T.
644/23.10.2003
Ordin: M.Of ., p I ,
nr. 771/04.11.2003
Anexa : B.C.
nr.13/2004
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIII-12
GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de
calcul ai valurilor de vnt pentru
determinarea aciunii asupra
construciilor portuare, maritime i
fluviale
Elaborator: U.T.C.B.
M.T.C.T.
643/23.10.2003
Ordin: M.Of.
nr. 786/07.11.2003
Anexa: B.C. nr.
15/2004
XXIII-13
GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor
de fund pe cursurile de ap
Elaborator: IPTANA SA
M.T.C.T.
642/23.10.2003
Ordin: M.Of.
nr. 786/07.11.2003
Anexa : B.C. nr.
2/2004
XXIII-14
GP 085-2003 Ghid pentru proiectarea cilor
navigabile
Elaborator: IPTANA SA
M.T.C.T.
641/23.10.2003
Ordin: M.Of.
nr.786/07.11.2003
Anexa :B.C. nr.
17-18/2004
XXIII-15
GP 062-2000 Ghid de proiectare i execuie pentru
construciile de tratare a apei pentru
localiti mici i obiective izolate, n
vederea asigurrii sntii populaiei i
proteciei mediului
Elaborator: PROED SA
M.L.P.T.L.
666/30.04.2001
Ordin: B.C.nr.
1/2002
Broura PROED
SA
XXIII-16
ST 041-2000
Specificaii tehnice privind staiile de
epurare monobloc, containerizate i
automatizate, utilizate pentru comuniti
mici
Elaborator: PROED SA
M.L.P.T.L.
665/30.04.2001
Ordin: B.C.nr.
1/2002
Broura PROED
SA
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIII-17 ST 021-1997 Specificaie tehnic privind proiectarea i
executarea construciilori instalaiilor
aferente filtrelor de nisip cu nivel liber
pentru asigurarea msurilor pentru
sigurana n exploatare
Elaborator: PROED SA
M.L.P.A.T.
23/N/22.05.1997
Ordin :B.C. nr.
13/2001
Buletin Informativ
PROED SA
nlocuiete
P 841988
XXIII-18 GT 019-1998
Ghid de redactare a hrilor de risc la
alunecare a versanilor pentru asigurarea
stabilitii construciilor
Elaborator: I.S.P.I.F. Bucureti
M.L.P.A.T.
80/N/19.10.1998
B.C. nr. 6/2000
XXIV. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea organizrii lucrrilor de construcii-montaj
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIV-1 C 16-1984
Normativ pentru realizarea pe timp friguros
a lucrrilor de construcii i a instalaiilor
aferente
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Iai
I.C.C.P.D.C.
92/14.12.1984
B.C. nr. 6/1985
XXIV-2
P 82-1986
Instruciuni tehnice pentru proiectarea
executarea i ntreinerea drumurilor de
antier
Elaborator: I.P.C.
I.C.C.P.D.C.
15/07.05.1986
B.C. nr. 5/1986 nlocuiesc
P 82-1983
XXIV- 3 PCC 002-1999 Proceduri pentru atestarea conformitatii
produselor destinate constructiilor la
furnizor:produse pentru stingerea
incendiilor
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
158/N/6.07.2000
B.C. nr. 8/2001
Brour ICECON
XXV. Reglementri tehnice privind verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXV-1 GT 019-1998
Ghid de redactare a hrilor de risc la
alunecare a versanilor pentru asigurarea
stabilitii construciilor
Elaborator: I.S.P.I.F. Bucureti
M.L.P.A.T.
80/N/19.10.1998
B.C. nr. 6/2000
XXV-2 C 26-1985
Normativ pentru ncercarea betonului prin
metode nedistructive
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
Completri C 26 - 1985
I.C.C.P.D.C.
11/22.02.1985
I.C.C.P.D.C.
19/17.04.1987
B.C. nr. 8/1985
B.C. nr. 2/1987
nlocuiete
C 261972
C 301967
C 1291971
XXV-3 I 27-1982
Instruciuni tehnice privind stabilirea clasei
de calitate a mbinrilor sudate de conducte
tehnologice
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
Completri I 27 - 1982
I.C.C.P.D.C.
78/10.06.1982
I.C.C.P.D.C.
56/28.09.1988
B.C. nr. 10/1982
B.C. nr. 5/1988
XXV-4 C 54-1981
Instruciuni tehnice pentru ncercarea
betonului cu ajutorul carotelor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
106/1.09.1979
B.C. nr. 2/1982 nlocuiete
C 541976
XXV-5
C 56-2002
Normativ pentru verificarea calitii i
recepia lucrrilor de instalaii aferente
construciilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.T.C.T.
900/25.11.2003
Ordin: M.Of.
nr. 877/10.12.2003;
Anexa B.C. nr. 19-
20/2004
nlocuiete
C 561985
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXV-6 C 117-1970
Instruciuni tehnice pentru folosirea
radiografiei la determinarea defectelor din
elementele de beton armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.C.Ind.
133/22.06.1970
B.C. nr. 9/1970
XXV-7 P 130-1999
Normativ privind comportarea n timp a
construciilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
57/N/18.08.1999
B.C. nr. 1/2000 nlocuiete
P 1301997
XXV-8 C 150-1999
Normativ privind calitatea mbinrilor
sudate din oel ale construciilor civile,
industriale i agricole
Elaborator: I.N.C.E.R.C. Timioara
M.L.P.A.T.
81/N/05.10.1999
B.C. nr. 7/2000 nlocuiete
C 1501984
XXV-9 C 180-1988
Instruciuni tehnice pentru controlul
compactrii pmnturilor prin metode
radiometrice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
38/08.06.1988
B.C. nr. 2/1988 nlocuiete
C 1801976
XXV-10 C 181-1988
ndrumtor pentru metodologia de
ncercare a prototipurilor i seriei zero la
elemente prefabricate, din punct de vedere
al comportrii la solicitri statice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
270/8.04.1988
B.C. nr. 11/1987 nlocuiete
C 1811976
XXV-11 C 200-1981
Instruciuni tehnice pentru controlul calitii
betonului n construcii ngropate prin
metoda carotajului sonic
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
162/22.12.1981
B.C. nr. 6/1982
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXV-12 C 204-1980
Normativ cadru privind verificarea calitii
lucrrilor de montaj al utilajelor i
instalaiilor tehnologice pentru obiective de
investiii
Elaborator: I.G.S.I.C.; I.C.C.P.D.C.
.
IGSIC i ICCPDC
31/21.11.1980
B.C. nr. 5/1981
XXV-13 C 205-1981
Instruciuni tehnice privind ncercarea in
situ prin ncrcri statice, conform STAS
1336 - 1980 a construciilor civile i
industriale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
97/11.07.1981
B.C. nr. 1/1982
XXV-14 C 214-1983
ndrumtor pentru utilizarea dispozitivului
FINT 2
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
I.C.C.P.D.C.
68/30.07.1983
B.C. nr. 11/1983
XXV-15 C 220-1985
Instruciuni tehnice privind verificarea
abaterilor de la forma geometric i a
calitii custurilor sudate ale rezervoarelor
din oel cilindrice verticale pentru
depozitarea ieiului i produselor petroliere
lichide
Elaborator: I.C.C.P.D.C. - Filiala Timioara
I.C.C.P.D.C.
33/14.06.1985
B.C. nr. 9/1985
XXV-16 C 222-1985
Instruciuni tehnice privind utilizarea
metodelor acustice prin oc la controlul
calitii elementelor prefabricate
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
57/01.10.1985
B.C. nr. 11/1985
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXV-17 C 231-1989
Instruciuni tehnice privind folosirea
metodei semidistructive prin smulgere de
pe suprafaa de determinare a rezistenei
betonului n lucrare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
44/30.12.1989
B.C. nr. 1/1989
XXV-18 C 236-1991
Instruciuni tehnice privind folosirea
metodei semidistructive prin smulgere din
profunzime la determinarea rezistenei
betonului din lucrare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
17/N/14.12.1991
B.C. nr. 3/1992
XXV-19 C 244-1993
Ghid pentru inspectare i diagnosticare
privind durabilitatea construciilor din beton
armat i precomprimat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
20/N/12.05.1993
B.C. nr. 9/1993
XXV-20 C 247-1993
ndrumtor cadru privind exploatarea i
ntreinerea cldirilor de locuit din mediu
urban aflate n proprietatea autoritilor
publice
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
21/N/27.05.1993
B.C. nr. 12/1993
XXV-21 ME 004-2000
Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare
n zonele de distrugeri aprute ca urmare a
unor seisme
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
47/N/30.06.2000
Ordin
B.C. nr. 13/2001
Brour ICECON
XXVI. Reglementri tehnice privind lucrrile de reparaii, ntreinere i postutilizare a construciilor
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVI-1 NE 005-1997
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor i
elementelor componente ale
construciilor.Intervenii la nvelitori i
acoperiuri (terase i arpante)
Elaborator: I.P.C.
M.L.P.A.T.
81/N/20.05.1997
B.C. nr. 11/1997
XXVI-2 NE 006-1997
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor i
elementelor componente ale
construciilor.Intervenii la
compartimentrile spaiilor interioare
Elaborator: I.P.C.
M.L.P.A.T.
80/N/20.05.1997
B.C. nr. 14/1997
XXVI-3 NE 007-1997
Ghid privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor i elementelor
componente ale construciilor.Intervenii la
nchideri exterioare
Elaborator: I.P.C.
M.L.P.A.T.
79/N/20.05.1997
B.C. nr. 13/1997
XXVI-4 GE 032-1997
Ghid privind executarea lucrrilor de
ntreinere i reparaii la cldiri i construcii
speciale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
116/N/01.09.1997
B.C. nr. 11/1999 nlocuiete
P 135-1995 i
P135/1-1996
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVI-5 NP 035-1999
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor i
elementelor componente ale construciilor.
Intervenii la structuri
Elaborator: I.P.C.
M.L.P.A.T.
82/N/05.10.1999
B.C. nr. 9/2000
XXVI-6 GE 035-1999
Ghid i program de calcul cadru al
responsabilului cu urmrirea n exploatare
a construciilor
Elaborator: C.O.C.C. - S.A.
M.L.P.A.T.
29/N/07.04.1999
B.C. nr. 7/1999
XXVI-7
P 95-1977
Normativ tehnic de reparaii capitale la
cldiri i
construcii speciale
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
148/16.09.1977
B.C. nr. 11/1977
XXVI-8 C 149-1987
Instruciuni tehnice privind procedeele de
remediere a defectelor pentru elementele
de beton i beton armat
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
83/21.08.1987
B.C nr. 5/1987 nlocuiete
C 1491981
XXVI-9 C 203-1991
Instruciuni tehnice pentru proiectarea i
execuia lucrrilor de mbuntire a
izolaiei termice i de remediere a situaiilor
de condens la pereii cldirilor existente
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
4/N/17.04.1991
B.C. nr. 6/1991 nlocuiete
C 203-1982
XXVI-10 MP 031-2003
Metodologie privind programul de urmrire
n timp a comportrii construciilor din punct
de vedere al cerinelor funcionale
Elaborator: U.A.U.I.M.
M.T.C.T.
1010/10.12.2003
Ordin: M.Of.
nr. 920/22.12.2003
Anexa B.C.2/2004
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVI-11 MP 029-2003
Metodologie privind executarea
hidroizolaiei cu materiale compozite la
zidrii de piatr cu emplecton pentru cldiri
de patrimoniu.Studiu de caz: Biserica
Sfntul Nicolae Fctorul de Minuni-
Mnstirea Popui
Elaborator: PROCEMA
M.T.C.T.
1008/10.12.2003
Ordin: M.Of.
nr. 915/20.12.2003
Anexa B.C.23/2004
XXVI-12 GT 061-2003
Ghid privind identificarea i clasificarea
defectelor la tunelurile pentru ci de
comunicaie
Elaborator : U.T.C.B.
M.T.C.T.
1005/10.12.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 917/20.12.2003
Anexa B.C.23/2004
XXVI-14 MP 030-2003
Metodologie pentru consolidarea stratului
suport (zidrie, tencuieli) i tratamentul
suprafeelor pictate la construciile vechi cu
valoare de patrimoniu, n condiii de
umiditate excesiv i existena
biodegradrii.Studiu de caz: Biserica
Sfntul Nicolae Fctorul de Minuni-
Mnstirea Popui
Elaborator: PROCEMA
M.T.C.T.
1009/10.12.2003
Ordin: M.Of.., p I ,
nr. 922/22.12.2003
Anexa: B.C.9/2004
XXVI-15 GP 079-2003
Ghid privind proiectarea i execuia
consolidrii structurilor n cadre din beton
armat cu perei turnai in situ
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ
M.T.C.T.
305/16.09.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 670/23.09.2003;
Anexa : B.C. nr.
14/2004
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVI-16 MP 027-2003
Metodologie privind evaluarea
caracteristicilor fizico-mecanice reziduale
ale betonului armat supus la incendii
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ
M.T.C.T.
308/16.09.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr.
670/23.09.2003 ;
Anexa: B.C .nr:
17/2004
XXVI-17 GE 003-1996
Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip
AEROLYTE) n procesul de sablare n
cadrul lucrrilor de reabilitare a
construciilor
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
M.L.P.A.T.
53/N/15.07.1996
B.C. nr. 8/1997
XXVI-18 ST 003-1996
Specificaie tehnic privind criteriile i
nivelele de performan ale materialelor de
sablare folosite pentru reabilitarea
construciilor i pentru asigurarea calitii
acestora
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
M.L.P.A.T.
56/N/15.07.1996
B.C. nr. 14/1997
XXVI-19 GT 052-2002
Ghid privind investigarea strii tehnice a
rezervoarelor, decantoarelor i
metantancurilor n exploatare
Elaborator: I.N.C.E.R.C. CLUJ
M.T.C.T.
965/02.12.2003
B.C. nr. 1/2004
XXVI-20 GE 009-1997
Ghid privind execuia decuprilor i
perforrilor n elementele de construcii din
beton i beton armat
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
30/N/03.03.1997
Brour ICECON
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVI-21 GE 022-1997
Ghid privind execuia lucrrilor de demolare
a elementelor de construcii din beton i
beton armat
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
43/N/03.03.1997
Brour ICECON
XXVII. Reglementri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construcii-montaj
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVII-1 GE 001-1996
Ghid de utilizare pentru nacele suspendate
pe cabluri
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
M.L.P.A.T.
57/N/15.07.1996
B.C. nr. 4/1997
XXVII-2 GE 002-1996
Ghid de utilizare pentru minibetoniere care
se deplaseaz pe enile de cauciuc
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
M.L.P.A.T.
54/N/15.07.1996
B.C. nr. 4/1997
XXVII-3 U 3-1989
Instruciuni tehnice pentru repararea
utilajelor folosite n construcii din codurile
42, 611-5 i 650-658, prin sistemul de
nlocuire a subansamblurilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
22/26.06.1989
B.C. nr. 2/1989
XXVII-4 GE 003-1996
Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip
AEROLYTE) n procesul de sablare n
cadrul lucrrilor de reabilitare a
construciilor
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
M.L.P.A.T.
53/N/15.07.1996
B.C. nr. 8/1997
XXVII-5 ST 003-1996
Specificaie tehnic privind criteriile i
nivelele de performan ale materialelor de
sablare folosite pentru reabilitarea
construciilor i pentru asigurarea calitii
acestora
Elaborator: I.C.P.A.I.U.C.
M.L.P.A.T.
56/N/15.07.1996
B.C. nr. 14/1997
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVII-6 IM 004-1996
Metodologia privind elaborarea cerinelor
pentru mijloace tehnice i echipamente
utilizate la executarea lucrrilor de
construcii
Elaborator ICECON
M.L.P.A.T.
45/N/15.07.1996
B.C. nr. 1/1997
Brour ICECON
XXVII-7 U 6-1978
Normativ privind lucrul utilajelor de
construcii pe timp friguros
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
177/27.12.1978
B.C. nr. 5/1979 nlocuiete
U 61961
XXVII-8 ST 006-1996
Specificaie tehnic privind criteriile i
nivelele de performan ale echipamentelor
pentru lucrri de beton pentru asigurarea
calitii construciilor, a proteciei vieii, a
asigurrii n exploatare i a proteciei
mediului ambiant
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
47/N/15.07.96
B.C. nr. 14/1997
Brour ICECON
XXVII-9 ST 007-1996
Specificaie tehnic privind criteriile i
nivelele de performan ale echipamentelor
pentru lucrri de finisaj, pentru asigurarea
calitii construciilor, a proteciei vieii i a
sntii, a siguranei n exploatare i a
proteciei mediului ambient
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
49/N/15.07.1996
B.C. nr. 2/1997
Brour ICECON
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVII-10 U 8-1982
Normativ privind consumurile medii de
combustibil, lubrifiani i materiale de
ntreinere pentru utilaje de construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Modificri
I.C.C.P.D.C.
111/21.09.1982
I.C.C.P.D.C.
/10.10.1984
B.C. nr. 1/1983
B.C. nr.4/1985
nlocuiete
U 8-1978
XXVII-11 U 9-1982
Normativ pentru repararea mainilor,
utilajelor i instalaiilor pentru construcii
cod 42; 611.5; 65
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C
110/21.09.1982
B.C. nr. 1/1983 nlocuiete
U 91978
XXVII-12 U 9/2-1985
Normativ privind ntreinerea i repararea
uneltelor, sculelor i dispozitivelor folosite
n construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
29/27.05.1985
B.C. nr. 9/1985 Completare
U 91982
XXVII-13
Metodologia de calcul a produciei
echivalente realizate de mainile i utilajele
de construcii i a gradului de mecanizare a
lucrrilor de construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
62/30.10.1985
B.C. nr. 12/1985
XXVII-14 U 10-1980
Normativ privind dotarea cu maini, scule i
dispozitive a muncitorilor n construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
3/5.02.1981
B.C. nr. 6/1981
XXVII-15 U 11-1987
Normativ de personal pentru activitatea de
mecanizare a lucrrilor de construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
I.C.C.P.D.C.
50/23.11.1987
B.C. nr. 7/1987 nlocuiete
U 111983
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVII-16 NE 004-1997
Norme privind utilizarea resurselor n
activitatea de mecanizare i transport
tehnologic n vederea asigurrii cerinelor
de calitate a construciilor
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
49/N/03.03.1997
Ordin
B.C. nr. 12/1999
Brour ICECON
XXVII-17 NE 003-1997
Normativ privind asigurarea cerinelor de
calitate a construciilor printr-o mentenan
eficient a mainilor i utilajelor de
construcii
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
48/N/03.03.1997
Ordin
B.C. nr. 12/1999
Brour ICECON
XXVIII. Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin Legea nr. 10/1995
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII-1 NP 068-2002
Normativ privind proiectarea cldirilor civile
din punct de vedere al cerinei de siguran
n exploatare
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1576/02.07.2002
B.C nr. 13/2003 Inlocuiete
CE 1/1995
XXVIII- 2 RRS 1-1994
Regulament privind metodologia de
inventariere a construciilor tip cldire din
fondul construit existent din punct de
vedere al Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
30/N/06.10.1994
B.C. nr. 6/1995
XXVIII- 3 GP 001/0-1996
Protecia la zgomot.Ghid de proiectare a
zonelor urbane din punct de vedere acustic
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
22/N/03.0419.1996
B.C. nr. 9/1996 nlocuiete
P 1161987
XXVIII- 4 NC 001-1999
Normativ cadru privind detalierea
coninutului cerinelor stabilite prin Legea
10/1995
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
222/N/27.09.2000
B.C. nr. 1/2001
XXVIII- 5 PCC 002-1999
Proceduri pentru atestarea conformitii
produselor destinate construciilor la
furnizor:produse pentru
Stingerea incendiilor
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
158/N/06.07.2000
B.C. nr. 8/2001
Brour ICECON
XXVIII- 6 PCC 003-1999
Proceduri pentru atestarea conformitii
produselor destinate construciilor la
furnizor: ancoraje i blocaje pentru
precomprimarea betonului
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
157/N/06.07.2000
B.C. nr. 14-15/2000
Brour ICECON
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII-7
NP 004-2003
Normativ pentru proiectarea, executarea,
exploatarea, dezafectarea i postutilizarea
staiilor de distribuie a carburanilor la
autovehicule
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T.
89/26.01.2004
Ordin: M.Of. . , p I ,
nr. 95/02.02.2004
Anexa: B.C.
nr.21/2004
Brour IPCT.
nlocuiete NP
004-2000
XXVIII- 8 NP 006-1996
Normativ de proiectare a slilor aglomerate
cu vizitatori.Cerinele utilizatorilor
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
85/N/5.12.1996
B.C. nr. 2/1997
XXVIII- 9 NP 008-1997
Normativ privind igiena compoziiei aerului
n spaii cu diverse destinaii, n funcie de
activitile desfurate n regim de iarn-
var
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
6/N/22.01.1997
B.C. nr. 10/1997
XXVIII- 10 MP 008-2000
Manual privind exemplificri, detalieri i
soluii de aplicare a prevederilor
normativului de siguran la foc P 118-99.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
31/N/22.05.2000
B.C. nr. 8/2001
XXVIII-11 NP 073-2002
Norme de prevenire i stingere a incendiilor
specifice activitilor din domeniul lucrrilor
publice, transporturilor i locuinei
Elaborator: INCERTRANS SA
M.L.P.T.L.
1992/13.12.2002
Ordin:M.Of. , p I ,
nr.1709/17.10.2002
B.C.nr.4/2003
XXVIII- 12 PCC 008-2000
Procedur de atestare a staiilor de
producere a agregatelor
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
172/N/11.08. 2000
B.C. nr. 13/2000
Brour ICECON
XXVIII- 13 PCC 010-2000
Procedur de atestare a staiilor de
betoane
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
173/N/11.08.2000
B.C. nr. 13/2000
Brour ICECON
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII- 14
Regulamentul privind protecia i igiena
muncii n construcii
Elaborator: I.P.C. S.A.
M.L.P.A.T.
9/N/15.03.93
B.C. nr. 5-6-7/1993 nlocuiete
"Normele
republicane de
protecie a
muncii"
XXVIII- 15 PCC 011-2000
Procedur de atestare a efilor staiilor de
betoane
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
175/N/11.08.2000
B.C. nr. 13/2000
Brour ICECON
XXVIII- 16 PCC 012-2000
Procedur de atestare a efilor staiilor de
producere a agregatelor
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
174/N/11.08.2000
B.C. nr. 13/2000
Brour ICECON
XXVIII-17 NP 014- 1996
Normativ privind proiectarea i executarea
msurilor de izolare fonic i a
tratamentelor acustice n cldiri inclusiv
instalaii
Elaborator: : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
23/N/19.02.1997
B.C. nr. 13/2001
XXVIII- 18 GT 024-1999
Ghid privind procedura de verificare a
mbinrilor sudate la materiale
termoplastice (distructive i nedistructive).
Cerine de calitate.
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
20/N/07.04.2000
Ordin :B.C. nr.
13/2001
Anexa: B.C. 5/2003
Brour ICECON
XXVIII -19 GE 040-1999
Ghidul primarului i al consilierilor
locali.Soluii constructive pentru realizarea
locuinelor n mediul rural cu respectarea
cerinelor din legea10/1995
Elaborator PRODOMUS
M.L.P.A.T.
28/N/07.04.1999
B.C. nr. 14/1999
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII 20 ST 040-2000
Specificaie tehnic pentru sisteme de
stingere a incendiilor folosind generatoare
de aerosoli tip FIREPRO
Elaborator: U.T.C.B.
M.L.P.A.T.
342/N/19.12.2000
B.C. nr. 6/2001
XXVIII 21 C 58-1996
Sigurana la foc. Norme tehnice pentru
ignifugarea materialelor i produselor
combustibile din lemn i textile utilizate n
construcii
Elaborator: C.S.Exp.S. pt. Prev. i Sting.
Inc.
M.L.P.A.T.
24/N/03.04. 1996
B.C. nr. 10/1996
nlocuiete
C 581986
XXVIII -22 P118-1999
Normativ de siguran la foc a construciilor
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
27/N/07.04.1999
B.C. nr. 7/1999 nlocuiete
P 1181983
XXVIII -23 P 136-1995
Principii generale privind metodologia de
zonare geotehnic a teritoriului Romniei
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
4/N/31.01. 1995
B.C. nr. 10/1995
XXVIII -24 C 253/0-1994
Instruciuni tehnice de proiectare i
executare privind organizarea camerelor
curate utilizate n domeniul
sntii(spitale, laboratoare i industria
farmaceutic)
Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT
M.L.P.A.T.
24/N/25.08.1994
B.C. nr. 7/1995
XXVIII -25 C 253/1-1994
Instruciuni tehnice de proiectare i
execuie a elementelor de construcii i de
instalaii pentru camere curate utilizate n
domeniul sntii (spitale laboratoare i
industria farmaceutic
Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT
M.L.P.A.T.
24/N/25.08.1994
B.C. nr. 7/1995
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII 26 C 300-1994
Normativ de prevenire i stingere a
incendiilor pe durata executrii lucrrilor de
construcii i instalaii aferente acestora
Elaborator: I.P.C.
M. L.P.A.T.
20/N/11.07.1994.
B.C. nr. 9/1994
Brour IPC
XXVIII -27
GP 063-2001 Ghid pentru proiectarea, executarea i
exploatarea dispozitivelor i sistemelor de
evacuare a fumului i a gazelor fierbini din
construcii, n caz de incendiu
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1615/02.11.2001
B.C. nr. 6/2002
XXVIII -28
GT 030-2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a
siguranei la foc la sli aglomerate
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1613/02.11.2001
B.C. nr. 6/2002
XXVIII -29
NP 052-2001 Normativ pentru proiectarea i executarea
instalaiilor de stingere a incendiilor cu
substane speciale
Elaborator UTCB
M.L.P.T.L.
1619/02.11.2001
B.C. nr. 7/2002
XXVIII- 30
GP 069-2002 Ghid de proiectare pentru instalaii de
stingere a incendiilor cu cea de ap
Elaborator UTCB-FI
M.L.P.T.L.
1056/26.07.2002
B.C. nr. 4/2003
XXVIII- 31
NP 071-2002 Normativ privind proiectarea construciilor
i instalaiilor speciale privind prevenirea i
stingerea incendiilor
Elaborator METROUL S.A.
M.L.P.T.L.
1065/30.07.2002
B.C. nr.14/2003 nlocuiete
PD 1961989
XXVIII -32
NP 072-2002 Normativ pentru exploatarea sistemelor i
instalaiilor de stingere a incendiilor cu
substane speciale
Elaborator UTCB-FI
M.L.P.T.L.
1057/26.07.2002
B.C. nr. 4/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII- 33
NP 079-2002 Normativ privind cerinele de calitate pentru
uniti funcionale de cazare(camere,
garsoniere i apartamente) din cldiri
hoteliere
Elaborator : I.N.C.E.R.C. Bucureti
M.L.P.T.L.
1503/09.10.2002
B.C. nr. 12/2003
XXVIII- 34
GT 049-2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a
siguranei la foc pentru cldiri n domeniul
sntii
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
2003/16.12.2002
B.C. nr. 1/2004
XXVIII -35
GT 050-2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a
siguranei la foc pentru cmine de btrni i
persoane cu handicap
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
2002/16.12.2002
B.C. nr. 1/2004
XXVIII -36
NP 065-2002 Normativ privind proiectarea slilor de
sport(unitatea funcional de baz) din
punct de vedere al cerinelor Legii 10/1995
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.T.L.
1993/13.12.2002
B.C. nr. 2/2003
XXVIII -37 GP 055-2000
Ghid pentru verificarea la foc a elementelor
structurale ale construciilor din oel
Elaborator :U.P.Timioara
M.L.P.A.T.
262/N/02.11.2000
B.C. nr.10/2001
XXVIII -38 NP 046-2000
Normativ pentru verificare la foc a
elementelor structurale ale construciilor din
oel
Elaborator :U.P.Timioara
M.L.P.A.T.
263/N/02.11.2000
B.C.nr.10/2001
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII-39 GT 046-2002
Ghid cuprinznd soluii cadru de intervenie
(consolidare) pentru asigurarea cerinelor
de rezisten i stabilitate la cldiri de locuit
cu S+P+4E executate pe baz de proiecte
tip (cu perei structurali din beton armat
turnat monolit) amplasate n zona seismic
A
Elaborator: PRODOMUS
M.L.P.T.L.
1451/3.10.2002
B.C.nr.11-12/2004
XXVIII-40 GT 045-2002
Ghid pentru expertizarea tehnic a cldirilor
de locuit amplasate n zona seismic A i
stabilirea soluiilor cadru de intervenie
(consolidare) pentru asigurarea cerinelor
de rezisten i stabilitate executate pe
baza proiectelor tip numrul 944 i 1400,
S+P+3 E - panouri mari prefabricate
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Ordin M.T.C.T.
1452/3.10.2002
B.C. nr. 10/2004
XXVIII-41 GT 047-2002
Ghid pentru expertizarea tehnic a cldirilor
de locuit amplasate n zona seismic A i
stabilirea soluiilor cadru de intervenie
(consolidare) pentru asigurarea cerinelor
de rezisten i stabilitate executate pe
baza proiectelor tip T 320, S+P+4 E i
seriile T 836, T 835, S+P+8 E
Elaborator : I.N.C.E.R.C. IAI
Ordin M.T.C.T.
1453/3.10.2002
B.C. nr. 17-18
/2004
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII-42 NP 066-2002
Normativ privind proiectarea terenurilor de
sport i stadioanelor din punct de vedere al
cerinelor Legii 10/1995
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T.
1995/13.12.2002
Ordin : M.Of. , p I ,
nr.944 /dec.2004
Anexa B.C. nr.
9/2004
nlocuiete
P 61-1971
XXVIII-43 GT 058-2003
Ghid privind criteriile de performanta ale
cerintelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea n constructii,
pentru instalatii de ventilare-climatizare
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T .
902 / 25.11.2003
Ordin: M.O. , p I ,
nr.867/5.12.2003
B.C.nr. 22/2004
nlocuiete
GT 020-98(
vol.V)
XXVIII-44 GT 059-2003
Ghid privind criteriile de performanta ale
cerintelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea n constructii,
pentru instalatiile electrice din cladiri
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T.
903 / 25.11.2003
Ordin: M.O. , p I ,
nr.867/5.12.2003
B.C.nr. 22/2004
nlocuiete
GT 020-98(vol.
E)
XXVIII-45 GT 060-2003
Ghid privind criteriile de performanta ale
cerintelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea n constructii,
pentru instalatiile de ncalzire centrala
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.T.C.T.
901 / 25.11.2003
Ordin: M.O. p I ,
nr. 867/5.12.2003
B.C.nr. 22/2004
nlocuiete
GT 020-98(vol.
I)
XXVIII-46 IM 007-1996
Norme specifice de protecie a muncii
pentru lucrri de cofraje, schele, cintre i
eafodaje n construcii
Elaborator: I.P.C. -S.A.
M.L.P.A.T.
74/N/15.10.1996
Ordin
B.C. nr. 10/1996
Brour ICSPM
XXVIII -47 PC 017-1999
Metodologie si program cadru pentru
verificarea automata a cerintei de calitate
,,siguranta la foc" la cladirile inalte.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
M.L.P.A.T.
30/N/22.05.2000
Ordin
B.C. nr. 9/2000
Brour IPCT
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII -48 GE 036-2000
Ghidul primarilor i al consilierilor locali
privind aplicarea Legii nr.10/1995 la
lucrrile de pietruire a drumurilor
Elaborator: INCERTRANS SA
M.L.P.A.T.
32/N/22.05.2000
Ordin
B.C. nr. 9/2000
Brour
INCERTRANS
XXVIII-49 PCC 021-2000
Procedur de inspecie tehnic a mainilor
i echipamentelor tehnologice de
construcii aflate n exploatare sau
importate la mna a doua
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
337/N/ 08.12.2000
Brour ICECON
XXVIII- 50 ST 026-2000
Specificaie tehnic privind cerinele de
performan i proceduri de verificare a
calitii sistemelor elastice antivibratile
pentru echipamente nglobate n construcii
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T
159/N/06.07.2000
Ordin
B.C. nr.13/2001
Brour ICECON
XXVIII 51 ST 027-2000
Specificaie tehnic privind cerinele de
calitate i siguran n funcionare a
echipamentelor vitale din dotatea
construciilor supuse aciunilor dinamice
aleatoare
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
156/N/6.07.2000
Ordin
B.C. nr. 13/2001
Brour ICECON
XXVIII-52 GT 051-2002
Ghid de interpretare a cerinelor eseniale
ale construciei n vederea stabilirii
adecvrii la o utilizare prevzut a
produselor pentru construcii
Elaborator: PROCEMA S.A.
M.T.C.T.
166/31.01.2003
B.C. nr.23/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXVIII-53 PCC 013-2000
Procedur privind evaluarea performanelor
tehnologice n vederea atestrii tehnice a
mainilor de fasonat oel beton
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
170/N/11.08.2000
Brour ICECON
XXVIII-54 PCC 014-2000
Procedur privind evaluarea performanelor
tehnologice n vederea atestrii tehnice a a
vibratoarelor pentru betoane
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
171/N/11.08.2000
Brour ICECON
XXVIII-55 PCC 015-2000
Procedur privind evaluarea performanelor
tehnologice n vederea atestrii tehnice a
autobetonierelor
Elaborator: ICECON
M.L.P.A.T.
169/N/11.08.2000
Brour ICECON
XXIX. Reglementri tehnico-economice i metodologice
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX- 1 GEx 003-2000
Ghid de aciuni de reducere a riscului
seismic pentru construciile existente
Elaborator: U.T.C.B.
M.L.P.A.T.
44/N/30.06.2000
Ordin
B.C. nr. 13/2000
Brour UTCB
XXIX- 2 GV 001/0-1995
Metodologia pentru evaluarea cldirilor i
construciilor speciale din grupele 1 i 2 de
mijloace fixe
Elaborator: I.P.C. S.A.
M.L.P.A.T.
32/N/16.10.1995
B.C. nr. 13/1995
XXIX- 3 GEx 004-2000
Ghid pentru evaluarea lucrrilor de
consolidare pe baz de deviz cadru pentru
soluii reprezentative de consolidare
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
46/N/30.06.2000
B.C. nr. 2/2001
XXIX- 4
ndrumtor privind aplicarea costului global
n domeniul construciilor
M.L.P.A.T.
2/N/03.04.1992
B.C. nr. 12/1992
XXIX- 5
Metodologie de calcul dinamic a valorii
investiiilor
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
2/N/03.04.1992
B.C. nr. 12/1992
XXIX- 6
Proceduri, instruciuni de aplicare a
prevederilor Hotrrilor Guvernului
Romniei conexe la legea 10/1995
Elaborator: M.L.P.A.T.
M.L.P.A.T.
31/N/02.10.1995
B.C. nr. 2,3,4/1996
XXIX- 7
Metodologia privind formele i organismele
de lucru pentru elaborarea procedurilor
pentru sistemul calitii n construcii
Elaborator: M.L.P.A.T.
M.L. P.A.T.
6/N/31.01.1996
B.C. nr. 4/1996
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX- 8
Procedur privind autorizarea
laboratoarelor de analiz i ncercri n
construcii
Elaborator: M.L.P.A.T.
Instruciune privind modelul de completare
a buletinelor de ncercri emise de
laboratoarele de analiz i ncercri n
construcii
Instruciuni privind atestarea institutelor i
societilor comerciale cu profil de ncercri
n construcii pentru activitatea de
agrement tehnic n construcii
Instruciuni privind autorizarea
responsabililor cu urmrirea comportrii n
exploatare a construciilor
Instruciuni privind crearea i
implementarea unui sistem de calitate n
laboratoarele de analiz i ncercri n
construcii
Instruciuni privind exigenele pe care
trebuie s le ndeplineasc laboratoarele
de analiz i ncercri n construcii n
vederea autorizrii
Metodologia de stabilire a categoriei de
importan a construciilor
M.L.P.A.T.
31/N/02.10.1995
B.C. nr. 4/1996
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
Procedur de control n teritoriu asupra
instalaiilor de gaze naturale
Procedur privind atestarea auditorilor
pentru autorizarea laboratoarelor de
analiz i ncercri n construcii
Procedur privind auditul laboratoarelor de
analiz i ncercri n construcii n vederea
autorizrii
Procedur privind autorizarea inspectorilor
de antier
Procedur privind autorizarea personalului
de specialitate din laboratoarele de analiz
i ncercri i din activitatea de control de
calitate(CQ)
Procedur privind controlul statului n
fazele determinante pentru rezistena i
stabilitatea construciilor
Procedur privind emiterea acordului
Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri
Publice, Urbanism i Amenajare a
Teritoriului pentru intervenii n timp asupra
construciilor
Procedur privind organizarea i
M.L.P.T.L.
nr.488/03.04.2002,
Rectificare: tabelul din
cuprinsul art.10,
poz.nr.2.1
M.Of. ., p I,
nr.264/19.04.2002
M.Of. , p I,
nr.381/05.06.2002
nlocuiete ordin
M.L.P.A.T.
31/N/02.10.1995
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
funcionarea comisiilor de autorizare a
laboratoarelor de analiz i ncercri n
construcii
Sistem de proceduri privind efectuarea de
inspecii la organele administraiei publice
locale/judeene care emit autorizaii de
construire/desfiinare precum i factorii
implicai n respectarea prevederilor
acestora
XXIX- 9 P 135-1999
Ghid cuprinznd coeficienii de uzur fizic
normal la mijloacele fixe din grupa 1
"Construcii speciale"
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
85/N/25.10.1999
B.C. nr. 2/2000 nlocuiete
P 1351995
i GE 032-1997 .
XXIX-10 MP 011 -2000
Norme metodologice de agreare a
persoanelor fizice i juridice pentru
proiectarea consultana evaluarea i
instruirea n domeniul sistemului calitii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
204/N/22.09.2000
Ordin:B.C. nr.
13/2001
XXIX-11
GM 015-2001 Ghid i metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de construcii montaj i influena
acestora la ntocmirea ofertelor n
activitatea de licitare-ofertare, pentru
satisfacerea cerinelor Legii nr.10/1995-
partea a II-a: Lucrri de reparaii la
construcii
Elaborator: C.O.C.C.
M.L.P.T.L.
1216/06.09.2001
Ordin:B.C. nr.
1/2002
Broura COCC
Revizuire
VARTEH 75
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX-12
GM 014-2001 Ghid i metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de construcii- montaj i influena
acestora la ntocmirea ofertelor n
activitatea de licitare-ofertare, pentru
satisfacerea cerinelor Legii nr.10/1995-
partea a III-a: Lucrri de izolaii i reparaii
la izolaii pentru comstrucii
Elaborator : C.O.C.C.
M.L.P.T.L
1217/06.09.2001
Ordin:B.C. nr.
1/2002
Broura COCC
Revizuire
VARTEH 75
XXIX-13
GM 013-2001 Ghid i metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de instalaii i influena acestora la
ntocmirea ofertelor n activitatea de
licitare-ofertare, pentru satisfacerea
cerinelor Legii nr.10/1995
-partea a-II-a:
Elaborator : C.O.C.C.
M.L.P.T.L.
1218/06.09.2001
Ordin:B.C. nr.
1/2002
Broura COCC
XXIX-14
GM 012-2000 Ghid i metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de construcii montaj i influena
acestora la ntocmirea ofertelor n
activitatea de licitare-ofertare, pentru
satisfacerea cerinelor de calitate cuprinse
n Legea nr.10/1995
-partea a I: Lucrri de construcii
Elaborator : C.O.C.C.
M.L.P.T.L.
344/N/19.12.2000
Ordin:B.C. nr.
2/2002
Broura COCC
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX-15
GT 035-2002
Ghid privind modul de ntocmire i
verificare a documentaiilor geotehnice
pentru construcii
Elaborator: U.T.C.B.
M.L.P.T.L.
837/06.06.2002
B.C. nr. 13/2002
XXIX-16
RCs-2002
Indicator de norme de deviz pentru lucrri
de restaurri i consolidri la construcii
avariate civile, industriale i social-culturale
Elaborator : C.O.C.C.
M.L.P.T.L.
836/06.06.2002
B.C. nr. 13/2002
XXIX-17
Rplz-2002
Indicator de norme de deviz pentru lucrri
de reparaii la izolaii n construcii i
instalaii
Elaborator : C.O.C.C.
M.L.P.T.L.
836/06.06.2002
B.C. nr. 13/2002
XXIX-18
P 91-2002
Ghid privind elaborarea devizelor la nivel
de categorii de lucrri i obiecte de
construcii pentru investiii realizate din
fonduri publice
Elaborator : I.N.C.E.R.C.
M.L.P.T.L.
1568/15.10.2002
B.C. nr. 10/2003
XXIX-19
GP 090-2003
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini
pentru execuia lucrrilor de construcii i
instalaii. Caietul IV: Instalaii interioare
Elaborator: C.O.C.C.
M.T.C.T.
39/14.01.2004
Ordin: M.Of. , p I ,
nr.61/23.01.2004
Broura COCC
XXIX-20
IM 013-2000
Procedur pentru aplicarea normelor
metodologice de agreere a
persoanelorjuridice i fizice pentru
proiectare, consultan, evaluare i instruire
n domeniul calitii n construcii
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
M.L.P.A.T.
205/N/22.09.2000
B.C.nr.13/2001
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX-21
Metodologie de elaborare i coninutul
cadru al documentaiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (P.U.Z.)
Elaborator: URBANPROIECT S.A.
M.T.C.T.
562/2003
M. Of. , p I ,
nr. 125
bis/11.02.2004
XXIX-22
ndrumtor pentru atestarea auditorilor
energetici pentru cldiri i instalaii aferente
Elaborator: M.T.C.T.
M.T.C.T.
550/09.04.2003
M.Of. , p I ,
nr. 278/21.04.2003
XXIX-23
Metodologie privind iniierea, programarea,
achiziia, elaborarea, avizarea, aprobarea
i valorificarea reglementrilor tehnice i a
rezultatelor activitilor specifice de
reglementare n construcii, amenajarea
teritoriului, urbanism i habitat
Elaborator: M.T.C.T.
M.L.P.T.L.
542/08.04.2003
completare cu ordin
M.T.C.T.
nr.1410/10.08.2004
B.C. nr. 11/2003
M.Of. , p I ,
nr. 782/25.08.2004
XXIX-24
ndrumtor pentru atestarea tehnico-
profesional a specialitilor cu activitate n
construcii
Elaborator: M.T.C.T.
M.L.P.T.L.
777/26.05.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 397/09.06.2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX-25
PAT 1- 2004
PAT 2- 2004
PAT 3- 2004
Proceduri privind agrementul tehnic n
construcii :
- Procedur de agrement tehnic pentru
produse, procedee i echipamente noi n
construcii
- Procedur de abilitare a organismelor
elaboratoare de agremente tehnice n
construcii
- Procedur privind avizarea agrementelor
tehnice n construcii
Elaborator: M.T.C.T.
M.T.C.T.
1889/15.10.2003
M.Of. p I ,
nr.
1167/09.12.2004
XXIX-26
NTLH 022
Metodologie de evaluare a strii de
siguran n exploatare a barajelor i
lacurilor de acumulare
Elaborator : I.C.I.M.
M.A.P.M./M.L.P.T.L.
116/289/
11.02;06.03.2002
M.Of. , p I ,
nr.427/19.06.2002
XXIX-27
NTLH 021
Metodologie privind stabilirea categoriilor
de importan a barajelor
Elaborator : I.C.I.M.
M.A.P.M./M.L.P.T.L.
115/288/11.02;06.03.2
002
M.Of. , p I ,
nr.427/19.06.2002
XXIX-28
NTLH 023
Metodologie privind evaluarea strii de
siguran n exploatare a barajelor i
digurilor care realizeaz depozite de
deeuri industriale
Elaborator : I.C.I.M.
M.A.P.M./M.L.P.T.L.
115/288/11.02;06.03.2
002
M.Of. , p I ,
nr. 27/19.06.2002
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXIX-29
GT 033-2001
Ghid de termeni uzuali pentru instalaii
german, francez, englez n scopul
armonizrii reglementrilor romneti cu
cele din Uniunea European
Elaborator : ICECON S.A.
M.L.P.T.L.
70/23.01.2003
Brour ICECON
XXX. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor pentru transporturi
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-1
AND 514-2000 Metodologie privind efectuarea receptiei
lucrarilor de intretinere si reparare curenta
drumuri poduri
Elaborator: A.N.D.
M.T.C.T.
616/10.23.2003
B.T.R. nr.3/2001 nlocuiete AND
514-92; Ordin AND
134/29.09.2000
XXX-2
CD 155-2001 Normativ privind determinarea starii tehnice
a drumurilor moderne
Elaborator: BOMACO S.R.L.
M.T.C.T.
625/10.23.2003
B.T.R. nr. 2/2001 nlocuiete CD
155-85; Ordin AND
17/26.01.2001
XXX-3
DD 505-2001 Normativ privind activitatea districtului de
drumuri
Elaborator: BOMACO S.R.L.
M.T.C.T.
604/10.23.2003
B.T.R. nr.4/2001 nlocuiete DD
505-88; Ordin
AND
22/26.012001
XXX-4
DD 506-2001 Normativ privind organizarea si efectuarea
anchetelor de circulatie, origine-destinatie.
Pregatirea datelor de ancheta in vederea
prelucrarii
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
615/10.23.2003
B.T.R. nr.4/2001 nlocuiete DD
506-88; Ordin AND
20/26.01.2001
XXX-5
CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide
Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT
M.T.C.T.
619/10.23.2003
B.T.R. nr.2/2004 nlocuiete CD 31-
94; Decizia AND
496/10.12.2002
XXX-6
AND 525-2000 Normativ privind protectia drumurilor
publice pe timp de iarna, combaterea
lunecusului si a inzapezirii
Elaborator: A.N.D.
M.T.C.T.
607/10.23. 2003
B.T.R. nr.10-
11/2001
nlocuiete AND
525-95; Ordin AND
45/13.04.2000
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-7
NE 021 - 2003 Normativ privind stabilirea cerintelor
tehnice de calitate ale drumurilor legate de
cerintele utilizatorilor
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
480/10. 08.2003
B.T.R. 4/2004
XXX-8
NP 085 - 2004 Normativ privind evaluarea starii de
degradare a imbracamintilor din beton de
ciment ale suprafetelor aeroportuare
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
471/03.15.2004
M.Of. , p I ,
nr.416 bis/2004
XXX-9
ST 032-2000 Specificatie tehnica privind cerintele de
calitate pentru executarea si finisarea
lucrarilor de terasamente pentru drumuri si
cai ferate
Elaborator: ICECON S.A.
MLPAT
154/N/ 07. 06.2000
Ordin B.C.
nr.13/2001
XXX-10
ST 033-2000 Specificatie tehnica privind cerintele de
calitate pentru prepararea, transportul si
punerea in opera a mixturilor asfaltice
Elaborator: ICECON S.A.
MLPAT
155/N/07.06.2000
Ordin B.C.
nr.13/2001
Brour ICECON
XXX-11
NP 067-2002 Normativ pentru proiectarea lucrrilor de
aprare a drumurilor, cilor ferate i
podurilor mpotriva aciunii apelor
curgtoare i lacurilor
Elaborator: IPTANA S.A.
M.L.P.T.L.
1059/29.07.2002
B.C. nr.15/2002 Revizuire PD 161-
1985
XXX-12
ST 034-2000 Specificatia tehnica privind cerintele de
calitate pentru compactarea structurilor
rutiere
Elaborator: ICECON S.A.
MLPAT
153/N/07.06.2000
Ordin B.C.
nr.13/2001
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-13
AND 581-2002 Normativ privind conditiile tehnice si
metodologia de testare a emulsiilor
bituminoase cationice suprastabilizate
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
614/10.23.2003
M.Of. , p I ,
nr.779/6.11.2003
Decizia AND
492/09.12.2002
XXX-14
AND 582-2002 Normativ privind proiectarea si executia
pietruirii drumurilor de pamant. Conditii
tehnice de calitate
Elaborator: BOMACO S.A.
M.T.C.T.
603/10.23.2003
B.T.R. nr. 4/2004 Decizia AND
495/10.12.2002
XXX-15
AND 537-2003 Normativ privind caracteristicile tehnice ale
bitumului neparafinos pentru drumuri
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
918/ 5.12.2004
M.Of. , p I ,
nr.659
bis/22.07.2004
Revizuire AND
537-1998
XXX-16
NE 022 - 2003 Normativ privind determinarea adezivitatii
bitumurilor rutiere fata de agregate
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
482/10. 08.2003
B.T.R. nr.4/2004
XXX-17
CD 29-1979 Instructiuni tehnice departamentale pentru
proiectarea si executarea fundatiilor pentru
lucrarile de drumuri din pamanturi
stabilizate cu ciment
Elaborator: IPTANA S.A.
M.T.C.T.
311/ 02.17.1979
B.C. nr.11/1979
XXX-18
C 148-1985 Ghid privind tehnologia de executie a
straturilor de fundatie din balast prin
compactarea acestora la umiditatea
cuprinsa in domeniul optim de umiditate de
compactare
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T. T.C.
/06.17.1985
B.C. nr.9/1985
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-19
CD 42-1985 Normativ departamental pentru folosirea
directa a nisipurilor bituminoase cu si fara
adaos de bitum dur la executarea la cald a
straturilor bituminoase rutiere
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
1126/06.17.1985
B.C. nr.9/1985
XXX-20
CD 72-1985 Instructiuni tehnice departamentale privind
executia fundatiilor pe coloane vibrante
Elaborator: IPTANA S.A.
M.T.C.T.
1779/10.08.1985
B.C. nr. 12/1985
XXX-21
P 19-2003 Normativ departamental pentru adaptarea
pe teren a proiectelor tip de podete pentru
drumuri
Elaborator: IPTANA S,A,
M.T.C.T.
310/ 09.16.2003
B.C. nr.11/1987;
B.T.R nr.3/2004
nlocuiete P19-86
XXX-22
C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizata a
terasamentelor de drum
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
1613/ 09.2819.1987
B.C. nr.6/1987
XXX-23
AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a
imbracamintilor rutiere
Elaborator: A.N.D.
MT
52/ 01.27.1998
M.Of. , p I ,
nr.127bis/26.03.199
8
B.T.R. nr. 12/2001
XXX-24
NE 008-1997 Normativ privind imbunatatirea terenurilor
de fundare slabe, prin procedee mecanice
si compactare cu maiul foarte greu - caiet
VIII
Elaborator: I.N.C.E.R.C. , IPTANA S.A.
MLPAT
60/N/ 03.11.1997
B.C. nr.15/1998
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-25
AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor
bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza
destinate executarii imbracamintilor
asfaltice
Elaborator: CESTRIN
M.T.C.T.
447/10.02.2003
B.T.R. nr.18/2002 nlocuiete AND
539-98; Ordin AND
93/22.04.2002
XXX-26
AND 546-2002 Normativ privind executia la cald a
imbracamintilor bituminoase pentru calea
de pod
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
613/10.23.2003
M.Of. , p I ,
nr.783/6.11.2003
Inlocuiete AND
546-99; Decizia
AND
491/09.12.2002
XXX-27
CD 129-2002 Normativ pentru executia terasamentelor
rutiere cu cenusa de termocentrala
Elaborator: BOMACO S.A.
M.T.C.T.
620/10.23.2003
B.T.R. nr.5/2004 Inlocuiete CD
129-79; Decizia
AND
493/09.12.2002
XXX-28
CD 147-2002 Normativ pentru executia betoanelor rutiere
cu adaos de cenusa de termocentrala
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
618/
10.23. 003
B.T.R nr.5/2004 nlocuiete CD
147-85; Decizia
AND
490/09.12.2002
XXX-29
CD 151-2002 Normativ privind realizarea imbracamintilor
rutiere din beton de ciment cu granulozitate
discontinua
Elaborator: BOMACO S.A.
M.T.C.T.
623/10.23.2003
B.T.R. nr.17/2002 nlocuiete CD
151-85; Decizia
AND
8/09.12.2002
XXX-30
NE 014-2002 Normativ pentru executarea
imbracamintilor rutiere din beton de ciment
in sistem de cofraje fixe si glisante
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
MT 1718/
17.10.2002
B.C.nr 8/2004 nlocuiete C22-92
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-31
CD 118-2003 Instructiuni tehnice pentru executia
rosturilor din asfalt turnat armat in vederea
asigurarii continuizarii caii la podurile de
sosea din beton armat si beton
precomprimat
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
904/ 05.11.2003
M.Of. , p I ,
nr.
659bis/22.07.2004
Inlocuiete CD
118-79
XXX-32
CD 170 - 2003 Normativ privind realizarea imbracamintilor
rutiere din beton de ciment cu cribluri de
natura calcaroasa
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
479/10.08.2004
B.T.R. nr.2/2004
XXX-33
DD 509-2003 Instructiuni tehnice departamentale pentru
prepararea la cald a mixturilor asfaltice din
mixturi recuperate
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
906/ 05.11.2004
M.Of. , p I ,
nr.
659bis/22.07.2004
nlocuiete DD
509-89
XXX-34
NE 023 - 2003 Normativ privind executarea straturilor de
baza din beton slab la autostrazi
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
483/10. 08.2003
B.T.R. nr.3/2004
XXX-35
NE 024 - 2003 Normativ privind executarea straturilor de
beton poros la benzile de stationare si de
urgenta la autostrazi
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
481/10. 07.2003
B.T.R. nr.3/2004
XXX-36
AND 523-2004 Normativ privind executia straturilor
bituminoase foarte subtiri la rece
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.C.T.
905/ 05.11.2004
B.T.R. nr.14/2002 nlocuiete AND
523-98
M.O.127bis/26.03.1
998
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-37
DD 507-1988 Instructiuni tehnice departamentale privind
organizarea si functionarea statiilor
amplasate in punctele de frontiera
pentru cantarirea din mers si verificarea
gabaritelor la autovehicule de marfa din
traficul international
Elaborator: D.D.
M.T.T.C.
3800/12.12.1988
Brosura - CNADNR
XXX-38
Instructie privind organizarea formatiei
normate de munca pentru lucrarile de
intretinere si reparatii poduri
Elaborator: D.D.
M.T.T.C .
1605/ 12.04.1981
Buletinul
Transporturilor
2/1982
XXX-39
AND 545-1998 Normativ privind executia tratamentelor
bituminoase cu agregate de balastiera
neconcasate pe drumuri cu trafic redus
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.T.
194/ 04.14.1999
M.Of. , p I ,
nr. 327 bis/1999
XXX-40
NE 010 -1999 Normativ pentru executia tratamentelor
bituminoase cu bitum aditivat
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.L.P.A.T.
221/ 09.27.2000
B.T.R. nr.6/2001 anuleaza CD164-
87
XXX-41
NE 011-1999 Normativ pentru executia tratamentelor
bituminoase cu emulsii pe baza de bitum
modificat cu polimeri
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
M.L.P.A.T.
221/ 09.27.2000
B.T.R. nr.1/2001
XXX-42
CD 99 -2001 Normativ privind repararea si intretinerea
podurilor si podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimat si zidarie
de piatra
Elaborator : BETARMEX
M.T.C.T.
608/10.23. 2003
B.T.R. nr.3/2001 nlocuiete CD 99-
77; Ordin AND
23/26.01.2001
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-43
DD 502-2001 Normativ pentru executia tratamentelor din
anrobate bituminoase cu granulozitate
discontinua
Elaborator: BOMACO S.A.
M.T.C.T.
621/10.23.2003
B.T.R. nr.4/2001 nlocuiete DD
502-87; Ordin AND
25/26.01.2001
XXX-44
PD 216-2001 Instructiuni tehnice privind proiectarea si
executia de tratamente bituminoase duble
inverse pe imbracaminti
cu lianti hidraulici
Elaborator: VIACONS
M.T.C.T.
606/10.23.2003
B.T.R. nr.3/2001 nlocuiete PD 216-
82; Ordin AND
46/06.02.2001
XXX-45
NE 015-2002 Instructiuni tehnice pentru executia
lucrarilor de
reparare a drumurilor cu beton rutier
fluidizat cu aditiv FLUBET
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
MTCT
1719/17.10.2002
B.C. nr. 8/2004 nlocuiete CD
146-84
XXX-46
NE 025 - 2004 Normativ privind interventii de urgenta la
imbracaminti bituminoase pe timp friguros
Elaborator: A.N.D.
M.T.C.T.
1608/ 09.02.2004
M.Of., p.I.
nr.100/31.01.2005
B.T.R.. nr.11/2004
nlocuiete AND
533 - 97
XXX-47
Norme tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile rurale
Elaborator:A.N.D.
MT
50/27.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
XXX-48
Norme tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile urbane
Elaborator:A.N.D.
MT
49/ 27.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
XXX-49
Norme privind amplasarea si exploatarea
balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor
Elaborator:A.N.D.
MT
48/ 27.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-50
Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a
pomilor in localitatile urbane si rurale
Elaborator:A.N.D.
MT
47/27.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
XXX-51
Norme tehnice privind proiectarea si
amplasarea constructiilor. Instalatiilor si
panourilor publicitare in zona drumurilor, pe
poduri, pasaje, viaducte si
tuneluri rutiere
Elaborator:A.N.D.
MT
571/ 19.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 15/1998
XXX-52
Norme tehnice privind stabilirea clasei
tehnice a drumurilor publice
Elaborator:A.N.D.
MT
46/ 27.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
XXX-53
Norme privind protectia mediului ca urmare
a impactului drum - mediu inconjurator
Elaborator:A.N.D.
MT
43/ 27.01.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
XXX-54
Norme tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor
Elaborator:A.N.D.
MT
45/ 06.04.1998
M.Of. , p I ,
nr. 138bis/1998
XXX-55
S 4-71 Normativ departamental privind conditiile
de proiectare si executie a lucrarilor de
executie si instalatii care afecteaza traseul
sau zona drumurilor publice si lucrarile
anexe aferente
Elaborator:A.N.D.
MT
273/ 29.03.1971
Buletinul
Transporturilor
8/1971
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-56
AND 515-93 Instructiuni tehnice pentru proiectarea,
executia si intretinerea terasamentelor si a
caii in zona pod-rampa acces
Elaborator: : INCERTRANS S.A..A.N.D.,
IPTANA
MT
80/ 03.03.1993
B.C. 1/1994
XXX-57
ST 022-1999 Specificatie tehnica privind proiectarea,
executia si exploatarea drumurilor
comunale si vicinale cu o singura banda de
circulatie din mediul rural
Elaborator:ICECON S.A.
MLPAT
66/N/07.09.1999
B.C. 7/2000
Brour ICECON
XXX-58
CD 16-2000 Normativ privind conditiile de proiectare si
tehnologia de executie a lucrarilor de
imbracaminti asfaltice usoare
Elaborator: : INCERTRANS S.A.
MTCT
605/23.10.2003
B.T.R. 2/2001 nlocuiete CD 16-
78; Ordin AND
214/18.12.2000
XXX-59
CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea si folosirea
aparatelor de reazem din neopren pentru
podurile de cale ferata si
Sosea
Elaborator: BETARMEX
MTCT
612/23.10.2003
B.T.R. 12/2001 nlocuiete CD 63-
84; Ordin AND
180/06.11.2000
XXX-60
NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de
poduri cu grinzi inglobate in beton
Elaborator: I.S.P.C.F.
MLPAT
260/N/ 02.11.2000
B.C. 7/2001
XXX-61
PD 189-2000 Normativ pentru determinarea capacitatii
de circulatie a drumurilor publice
Elaborator: BOMACO S.A.
MTCT
610/23.10.2003
B.T.R. 2/2001 nlocuiete PD 189-
78; Ordin AND
213/18.12.2000
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-62
PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea structurilor
rutiere suple si semirigide (metoda
analitica)
Elaborator: SERCH CORPORATION
MTCT
609/23.10.2003
B.T.R. 1/2001 nlocuiete PD
177-1976; Ordin
AND 9/17.01.2001
XXX-63
PD 46-2001 Normativ pentru calculul placilor armate pe
doua directii la podurile din beton armat
Elaborator:BETAMEX
MTCT
624/23.10.2003
B.T.R. 9/2001 nlocuiete PD 46-
79; Ordin AND
24/26.01.2001
XXX-64
AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de
calcul pentru proiectarea drumurilor din
punct de vedere al capacitatii portante si al
capacitatii de circulatie
Elaborator:BOMACO
MTCT
617/23.10.2003
M.Of. , p I ,
nr. 779/06.11.2003
B.T.R. 5/2004
Decizia AND
523/23.12.2002
XXX-65
NP 081 - 2002 Normativ de dimensionare a structurilor
rutiere rigide
Elaborator: INCERTRANS S.A.IPTANA
S.A.
MTCT
1717/ 17.10.2002
B.C.nr.6/2004 Inlocuiete PD 177-
1976
XXX-66
PD 162-2002 Normativ departamental privind proiectarea
autostrazilor extraurbane
Elaborator: IPTANA S.A.
MTCT
622/23.10.2003
B.T.R. 1/2004 Inlocuiete PD 162-
83; Decizia AND
520/23.12.2002
XXX-67 GP 046-1998 Ghid de proiectare i execuie pentru
construciile aferente cii de rulare a
tramvaielor.Satisfacerea exigenelor de
calitate
Elaborator: PROED
M.L.P.A.T.
77/N/13.12.1998
B.C. nr. 7/2000
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-68
PD 165-2000 Normativ privind alctuirea i calculul
structurilor de poduri i de podee de osea
cu suprastructuri monolit i prefabricate
Elaborator: S.C. IPTANA S.A.
M.T.C.T.
611/23.10.2003
Ordin: M.Of. , p I ,
nr. 783/06.11.2003
B.T.R. nr.22-
23/2002
Revizuire
PD 165-1983
XXX-69
NP 067-2002 Normativ pentru proiectarea lucrrilor de
aprare a drumurilor, cilor ferate i
podurilor mpotriva aciunii apelor
curgtoare i lacurilor
Elaborator: IPTANA S.A.
M.L.P.T.L.
1059/29.07.2002
B.C. nr.15/2002
XXX-70
GP 068-2002 Ghid pentru proiectarea platformelor
portuare
Elaborator: IPTANA S.A.
M.L.P.T.L.
1060/29.07.2002
B.C. nr.15/2002
XXX-71
NTF:72-002
Infrastructur feroviar. Taluze i versani
de cale ferat. Prescripii tehnice pentru
ranforsare cu micropiloi
Elaborator:A.F.E.R.
M.T.C.T
1825/07.10.2004
Buletinul AFER3
nr.4/2004
XXX-72
NTF:72-003
Infrastructur feroviar. Terasamente de
cale ferat. Prescripii tehnice pentru
ntreinerea i repararea terasamentelor
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
1831/07.10.2004
Buletinul AFER3
nr.4/2004
XXX-73
NTF:72-004
Infrastructur feroviar. Terasamente de
cale ferat. Prescripii tehnice metodologice
pentru controlul calitii execuiei la linii noi,
modernizate sau reacionate
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
1832/07.10.2004
Buletinul AFER3
nr.4/2004
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-74
NTF:75-001
Infrastructur feroviar. Instalaii fixe.
Traciune electric. Fire de contact renurate
din cupru i din aliaje de cupru
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
1827/07.10.2004
Buletinul AFER3
nr.4/2004
XXX-75
NTF:75-002
Infrastructur feroviar. Instalaii fixe.
Partea 1. Prevederi de protecie pentru
securitate electric i mpmntare
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
1834/07.10.2004
Buletinul AFER3
nr.4/2004
XXX-76
NP 095 - 04
Normativ privind proiectarea zonei
platformei cii din punct de vedere al
proteciei mpotriva ngheului
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
.570/24.03.2004
M.Of. , p I ,
nr. 456 bis
XXX-77
CD - 27 - 04
Normativ privind utilizarea traverselor de
beton precomprimat la linii de cale ferat
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
571/24.03.2004
M.Of. , p I ,
nr. 456 bis
XXX-78
ID - 28 - 04
Normativ de proiectare sisteme
constructive de pozare a cablurilor n
profilul transversal al cii ferate - revizuire
ID - 28 76
Elaborator: A.F.E.R.
M.T.C.T
572/24.03.2004
M.Of. , p I ,
nr. 456 bis
XXX-79
GEx 006-2002
Ghid pentru ntreinerea, repararea i
etanarea construciilor subterane pentru
metroul din Bucureti
Elaborator S.C.METROUL S.A.Bucureti
M.L.P.T.L.
1716/07.10.2002
B.C. nr.6/2003
Nr.
Indicativ
reglementare
tehnica
Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a
aparut
Observatii
XXX-80
NE 017-2003
Normativ privind realizarea i urmrirea n
timp a proteciei structurilor subterane ale
metroului mpotriva curenilor de dispersie
produi de circulaia trenurilor de metrou
Elaborator S.C.METROUL S.A.Bucureti
M.T.C.T.
309/16.09.2003
B.C.nr.15/2004
XXX-81
NP 034-1999
Normativ de proiectare pentru structurile
rutiere rigide aeroportuare
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.L.P.A.T.
26/N/22.05.2000
Ordin
B.C.nr.9/2000
Brour
INCERTRANS
XXX-82
NP 038
Normativ de proiectare a ranforsrii cu
beton de ciment a structurilor rutiere rigide
aeroportuare
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.L.P.A.T.
27/N/22.05.2000
Ordin
B.C.nr.9/2000
Brour
INCERTRANS
XXX-83
NP 044
Normativ pentru evaluarea capacitii
portante a structurilor rutiere rigide
aeroportuare
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.L.P.A.T.
261/N/22.05.2000
Ordin
B.C.nr.1/2001
Brour
INCERTRANS
XXX-84
NP 085
Normativ pentru repararea mbrcminilor
din beton de ciment ale suprafeelor
aeroportuare
Elaborator: INCERTRANS S.A.
M.L.P.A.T.
336/N/22.05.2000
Ordin
B.C.nr.1/2001
Brour
INCERTRANS