Sunteți pe pagina 1din 41

L E G E

Codul familiei

Nr.1316-XIV din 26.10.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.47-48/210 din 26.04.2001

* * *
C U P R I N

!I!LUL I
"IP#$I%II GENER&LE

Ca'i(olul 1
LEGIL&%I& )&*ILI&L+
Articolul 1. Legislaia familial i alte acte ce conin norme ale dreptului familiei
Articolul 2. Principiile de baz ale legislaiei familiale
Articolul 3. Relaiile sociale reglementate de prezentul cod
Articolul 4. Aplicarea legislaiei ciile

Ca'i(olul 2
RE&LI$&RE& ,I &P+R&RE& "REP!URIL#R )&*ILI&LE
Articolul !. "galitatea #n relaiile familiale
Articolul $. Realizarea drepturilor i #ndeplinirea obligaiilor familiale
Articolul %. &crotirea drepturilor familiale
Articolul '. Aplicarea prescripiei

!I!LUL II
C++!#RI&

Ca'i(olul 3
C#N"I%IILE ,I *#"&LI!&!E& "E -NC.EIERE & C++!#RIEI
Articolul (. )nc*eierea cstoriei
Articolul 1+. ,eclaraia de cstorie
Articolul 11. -ondiiile de #nc*eiere a cstoriei
Articolul 12. .odalitatea de #nc*eiere a cstoriei
Articolul 13. "/amenul medical al persoanelor care doresc s se cstoreasc
Articolul 14. 0#rsta matrimonial
Articolul 1!. 1mpedimente la cstorie

Ca'i(olul /
"REP!URILE ,I #0LIG&%IILE PER#N&LE &LE #%IL#R
Articolul 1$. "galitatea soilor #n relaiile familiale
Articolul 1%. Alegerea numelui de familie de ctre soi
Articolul 1'. Relaiile nepatrimoniale ale soilor

Ca'i(olul 1
REGI*UL LEG&L &L 0UNURIL#R #%IL#R
Articolul 1(. 2oiunea regimului legal al bunurilor soilor
Articolul 2+. Proprietatea #n delmie a soilor
Articolul 21. ,reptul soilor de a poseda3 folosi i dispune de bunurile comune
Articolul 22. Proprietatea personal a soilor
Articolul 23. Recunoaterea bunurilor personale ale soilor proprietate #n delmie a acestora
Articolul 24. 4rmrirea bunurilor soilor
Articolul 2!. )mprirea proprietii #n delmie a soilor
Articolul 2$. ,eterminarea cotelor5pri #n proprietatea #n delmie a soilor

Ca'i(olul 6
REGI*UL C#N!R&C!U&L &L 0UNURIL#R #%IL#R
Articolul 2%. -ontractul matrimonial
Articolul 2'. )nc*eierea contractului matrimonial
Articolul 2(. -oninutul contractului matrimonial
Articolul 3+. .odificarea i rezilierea contractului matrimonial
Articolul 31. )ncetarea i declararea nulitii contractului matrimonial
Articolul 32. 6araniile drepturilor creditorilor la #nc*eierea3 modificarea i rezilierea contractului
matrimonial

Ca'i(olul 2
-NCE!&RE& C++!#RIEI
Articolul 33. 7emeiurile #ncetrii cstoriei
Articolul 34. Limitarea dreptului soului de a cere desfacerea cstoriei
Articolul 3!. .odalitatea de desfacere a cstoriei
Articolul 3$. ,esfacerea cstoriei la oficiul de stare ciil
Articolul 3%. ,esfacerea cstoriei de ctre instana 8udectoreasc
Articolul 3'. 9oluionarea litigiilor de ctre instana 8udectoreasc #n procesul desfacerii cstoriei
Articolul 3(. .omentul #ncetrii cstoriei
Articolul 4+. Restabilirea cstoriei #n cazul apariiei soului declarat decedat sau disprut

Ca'i(olul 3
"ECL&R&RE& NULI!+%II C++!#RIEI
Articolul 41. ,eclararea nulitii cstoriei
Articolul 42. Persoanele care au dreptul s cear declararea nulitii cstoriei
Articolul 43. )mre8urrile care #nltur nulitatea cstoriei
Articolul 44. -onsecinele de declarare a nulitii cstoriei

!I!LUL III
REL&%IILE 4URI"ICE "IN!RE P+RIN%I ,I C#PII

Ca'i(olul 5
&!E!&RE& PR#VENIEN%EI C#PILULUI
Articolul 4!. Rudenia i afinitatea
Articolul 4$. 7emeiurile apariiei drepturilor i obligaiilor reciproce ale prinilor i copiilor
Articolul 4%. 9tabilirea proenienei copilului
Articolul 4'. 9tabilirea paternitii #n instana 8udectoreasc
Articolul 4(. -ontestarea paternitii :maternitii;
Articolul !+. ,repturile i obligaiile copiilor nscui #n afara cstoriei

Ca'i(olul 10
"REP!URILE C#PIIL#R *IN#RI
Articolul !1. ,reptul copilului la abitaie i educaie #n familie
Articolul !2. ,reptul copilului de a comunica cu prinii i alte rude
Articolul !3. ,reptul copilului de a fi prote8at
Articolul !4. ,reptul copilului la e/primarea opiniei
Articolul !!. ,reptul copilului la nume de familie i prenume
Articolul !$. 9c*imbarea numelui de familie i prenumelui copilului
Articolul !%. ,repturile patrimoniale ale copilului

Ca'i(olul 11
"REP!URILE ,I #0LIG&%IILE P+RIN%IL#R
Articolul !'. ,repturile i obligaiile prinilor
Articolul !(. ,repturile prinilor minori
Articolul $+. ,repturile i obligaiile prinilor priind educaia i instruirea copiilor
Articolul $1. Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copiilor
Articolul $2. "/ercitarea drepturilor prinilor
Articolul $3. ,omiciliul copilului minor
Articolul $4. "/ercitarea drepturilor printeti #n cazul c#nd prinii locuiesc separat
Articolul $!. ,reptul bunicilor3 frailor i surorilor copilului de a comunica cu acesta
Articolul $$. Aprarea drepturilor printeti
Articolul $%. ,ecderea din drepturile printeti
Articolul $'. .odalitatea de decdere din drepturile printeti
Articolul $(. "fectele decderii din drepturile printeti
Articolul %+. Restabilirea drepturilor printeti
Articolul %1. Luarea copilului fr decdere din drepturile printeti
Articolul %2. "fectele lurii copilului fr decdere din drepturile printeti
Articolul %3. Participarea autoritii tutelare la e/aminarea litigiilor priind educaia copilului

!I!LUL IV
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE *E*0RII )&*ILIEI

Ca'i(olul 12
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE P+RIN%I ,I C#PII
Articolul %4. &bligaia prinilor de a5i #ntreine copiii
Articolul %!. -uantumul pensiei de #ntreinere #ncasate pentru copilul minor
Articolul %$. )ncasarea pensiei de #ntreinere pentru copilul minor #ntr5o sum bneasc fi/
Articolul %%. )ncasarea i folosirea pensiei de #ntreinere pentru copilul minor rmas fr ocrotire
printeasc
Articolul %'. ,reptul copiilor ma8ori inapi de munc la pensie de #ntreinere
Articolul %(. Participarea prinilor la c*eltuielile suplimentare #n faoarea copiilor
Articolul '+. &bligaia copiilor ma8ori de a5i #ntreine prinii
Articolul '1. Participarea copiilor ma8ori la c*eltuielile suplimentare #n faoarea prinilor

Ca'i(olul 13
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE #%I ,I )#,!II #%I
Articolul '2. &bligaia soilor de a se #ntreine reciproc
Articolul '3. ,reptul fostului so la #ntreinere dup dior
Articolul '4. -uantumul pensiei de #ntreinere #ncasate de la so :fostul so;
Articolul '!. 9cutirea soului :fostului so; de obligaia de #ntreinere sau limitarea #n termen a acestei
obligaii

Ca'i(olul 1/
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE &L%I *E*0RI &I )&*ILIEI
Articolul '$. &bligaia de #ntreinere dintre frai i surori
Articolul '%. &bligaia bunicilor de a5i #ntreine nepoii
Articolul ''. &bligaia nepoilor de a5i #ntreine bunicii
Articolul '(. &bligaia copiilor itregi de a5i #ntreine prinii itregi
Articolul (+. &bligaia copiilor de a5i #ntreine educatorii
Articolul (1. -uantumul i modul de #ncasare a pensiei de #ntreinere pentru ali membri ai familiei

Ca'i(olul 11
C#N!R&C!UL PRIVIN" PL&!& PENIEI "E -N!RE%INERE
Articolul (2. -ontractul priind plata pensiei de #ntreinere
Articolul (3. <orma contractului priind plata pensiei de #ntreinere
Articolul (4. .odul de #nc*eiere3 e/ecutare3 modificare3 reziliere i declarare a nulitii contractului
priind plata pensiei de #ntreinere
Articolul (!. -uantumul pensiei de #ntreinere stabilite prin contract
Articolul ($. .odul de plat a pensiei de #ntreinere stabilite prin contract

Ca'i(olul 16
*#"UL "E -NC&&RE ,I "E PL&!+ & PENIEI "E -N!RE%INERE
Articolul (%. )ncasarea pensiei de #ntreinere #n baza *otr#rii instanei 8udectoreti
Articolul ('. 7ermenul de pornire a aciunii priind #ncasarea pensiei de #ntreinere
Articolul ((. )ncasarea pensiei de #ntreinere p#n la soluionarea litigiului #n instana 8udectoreasc
Articolul 1++. &bligaia patronului de a reine pensia de #ntreinere
Articolul 1+1. Reinerea pensiei de #ntreinere #n baza contractului priind plata pensiei de #ntreinere
Articolul 1+2. &bligaia debitorului #ntreinerii de a comunica sc*imbarea locului su de munc sau a
domiciliului
Articolul 1+3. 4rmrirea bunurilor debitorului #ntreinerii
Articolul 1+4. ,eterminarea restanei la pensia de #ntreinere
Articolul 1+!. 9cutirea de ac*itare a restanei la pensia de #ntreinere
Articolul 1+$. Rspunderea pentru nerespectarea termenelor de plat a pensiei de #ntreinere
Articolul 1+%. 1nadmisibilitatea compensrii i re#ncasrii pensiei de #ntreinere
Articolul 1+'. 1nde/area pensiei de #ntreinere
Articolul 1+(. Plata pensiei de #ntreinere #n cazul #n care debitorul #ntreinerii #i stabilete domiciliul
#n strintate
Articolul 11+. .odificarea cuantumului pensiei de #ntreinere stabilite de instana 8udectoreasc sau
scutirea de plata acesteia
Articolul 111. 9tingerea obligaiei de #ntreinere

!i(lul V
E"UC&%I& C#PIIL#R R+*&,I )+R+ #CR#!IRE P+RIN!E&C+

Ca'i(olul 12
"EPI!&RE& ,I PL&&*EN!UL C#PIIL#R R+*&,I )+R+ #CR#!IRE P+RIN!E&C+
Articolul 112. Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copiilor rmai fr ocrotire printeasc
Articolul 113. Autoritile tutelare
Articolul 114. ,epistarea i eidena copiilor rmai fr ocrotire printeasc
Articolul 11!. Plasamentul copiilor rmai fr ocrotire printeasc

Ca'i(olul 13
&"#P%I&
Articolul 11$. -opiii care pot fi adoptai
Articolul 11%. "idena copiilor care pot fi adoptai
Articolul 11'. "idena persoanelor care doresc s adopte copii
Articolul 11(. .odalitatea #ncuiinrii adopiei
Articolul 12+. Accesul la informaia priind copiii care pot fi adoptai
Articolul 121. Persoanele care au dreptul la adopie
Articolul 122. 7ermenul de #ncercare la adopie
Articolul 123. ,iferena de #rst #ntre adoptator i adoptat
Articolul 124. Acordul prinilor la adopie
Articolul 12!. Adopia copilului fr acordul prinilor
Articolul 12$. Acordul tutorelui :curatorului; la adopie
Articolul 12%. Acordul copilului la adopie
Articolul 12'. Acordul soului adoptatorului
Articolul 12(. 2umele de familie i prenumele copilului adoptat
Articolul 13+. 9c*imbarea locului de natere al copilului adoptat
Articolul 131. )nscrierea adoptatorilor #n calitate de prini ai adoptatului
Articolul 132. "fectele 8uridice ale adopiei
Articolul 133. Pstrarea dreptului copilului la pensie i indemnizaii
Articolul 134. 9ecretul adopiei
Articolul 13!. )ncetarea adopiei
Articolul 13$. 7emeiurile desfacerii adopiei
Articolul 13%. ,reptul de a cere desfacerea adopiei
Articolul 13'. ,esfacerea adopiei dup atingerea ma8oratului de ctre adoptat
Articolul 13(. 7emeiurile declarrii nulitii adopiei
Articolul 14+. ,reptul de a cere declararea nulitii adopiei
Articolul 141. "fectele #ncetrii adopiei

Ca'i(olul 15
!U!EL& ,I CUR&!EL& C#PIIL#R
Articolul 142. 1nstituirea tutelei i curatelei
Articolul 143. Persoanele care pot fi numite tutori :curatori;
Articolul 144. 7utela :curatela; asupra copiilor care s#nt #ntreinui i educai #n instituiile de stat
Articolul 14!. ,repturile copiilor aflai sub tutel :curatel;
Articolul 14$. ,repturile i obligaiile tutorelui :curatorului;
Articolul 14%. "/ercitarea drepturilor i #ndeplinirea obligaiilor de tutore :curator;

Ca'i(olul 20
C&ELE "E C#PII "E !IP )&*ILI&L
Articolul 14'. 2oiunea de cas de copii de tip familial
Articolul 14(. -rearea caselor de copii de tip familial
Articolul 1!+. Prinii educatori
Articolul 1!1. ,repturile i obligaiile prinilor educatori
Articolul 1!2. -opiii care pot fi plasai #n casele de copii de tip familial
Articolul 1!3. ,repturile copiilor plasai #n casele de copii de tip familial

!I!LUL VI
REGLE*EN!&RE& REL&%IIL#R )&*ILI&LE CU ELE*EN!E "E EX!R&NEI!&!E
Articolul 1!4. Aplicarea normelor dreptului familiei fa de cetenii strini i apatrizi
Articolul 1!!. )nc*eierea cstoriei pe teritoriul Republicii .oldoa
Articolul 1!$. )nc*eierea cstoriei #n afara Republicii .oldoa
Articolul 1!%. Relaiile personale nepatrimoniale i patrimoniale ale soilor
Articolul 1!'. ,esfacerea cstoriei
Articolul 1!(. 9tabilirea i contestarea paternitii :maternitii;
Articolul 1$+. ,repturile i obligaiile prinilor i copiilor
Articolul 1$1. &bligaiile de #ntreinere ale copiilor i ale altor membri ai familiei
Articolul 1$2. Adopia
Articolul 1$3. Asigurarea drepturilor copiilor ceteni ai Republicii .oldoa adoptai de ctre ceteni
strini sau apatrizi
Articolul 1$4. Aplicarea normelor dreptului familiei ale statelor strine

!I!LUL VII
"IP#$I%II )IN&LE ,I !R&N$I!#RII
Articolul 1$! Abrogarea unor acte
Articolul 1$$ Aplicarea normelor prezentului cod
Articolul 1$% )ndatoririle 6uernuluiParlamentul adopt prezentul cod.

!I!LUL I
"IP#$I%II GENER&LE

Ca'i(olul 1
LEGIL&%I& )&*ILI&L+
&r(i6olul 1. Legislaia familial i alte acte ce conin norme ale dreptului familiei
:1; Legislaia familial const din prezentul cod i din alte acte normatie adoptate #n
cazurile i #n limitele prezute de acesta.
:2; 6uernul este #n drept s adopte acte normatie #n domeniul dreptului familiei #n
cazurile prezute de prezentul cod3 de alte legi i de decretele Preedintelui Republicii
.oldoa.
:3; ,ac e/ist diergene #ntre prezentul cod i coneniile i tratatele ce reglementeaz
relaiile familiale3 la care Republica .oldoa este parte3 au prioritate reglementrile
internaionale.

&r(i6olul 2. Principiile de baz ale legislaiei familiale
:1; <amilia i relaiile familiale #n Republica .oldoa s#nt ocrotite de stat.
:2; 2umai cstoria #nc*eiat la organele de stat de stare ciil :denumite #n continuare
organe de stare ciil; genereaz drepturile i obligaiile de soi prezute de prezentul cod.
:3; Relaiile familiale s#nt reglementate #n conformitate cu urmtoarele principii=
monogamie3 cstorie liber consimit #ntre brbat i femeie3 egalitate #n drepturi a soilor #n
familie3 spri8in reciproc moral i material3 fidelitate con8ugal3 prioritate a educaiei copilului #n
familie3 manifestare a gri8ii pentru #ntreinerea3 educaia i aprarea drepturilor i intereselor
membrilor minori i ale celor inapi de munc ai familiei3 soluionare3 pe cale amiabil3 a tuturor
problemelor ieii familiale3 inadmisibilitate a amestecului deliberat #n relaiile familiale3 liber
acces la aprarea3 pe cale 8udectoreasc3 a drepturilor i intereselor legitime ale membrilor
familiei.

&r(i6olul 3. Relaiile sociale reglementate de prezentul cod
Prezentul cod stabilete condiiile i modalitatea de #nc*eiere3 #ncetare i declarare a
nulitii cstoriei3 reglementeaz relaiile personale nepatrimoniale i patrimoniale nscute din
cstorie3 rudenie i adopie3 condiiile3 modalitatea3 formele i efectele proteciei 8uridice a
copiilor orfani i a celor rmai fr ocrotire printeasc sau aflai #n alte situaii ulnerabile3
precum i alte relaii sociale similare celor familiale.

&r(i6olul /. Aplicarea legislaiei ciile
Pentru reglementarea relaiilor personale nepatrimoniale i patrimoniale dintre membrii
familiei3 prezute la art.33 nereglementate de legislaia familial3 se aplic legislaia ciil #n
msura #n care aceasta nu contraine esenei relaiilor familiale.

Ca'i(olul 2
RE&LI$&RE& ,I &P+R&RE& "REP!URIL#R )&*ILI&LE
&r(i6olul 1. "galitatea #n relaiile familiale
:1; 7oate persoanele cstorite au drepturi i obligaii egale #n relaiile familiale3 indiferent
de se/3 ras3 naionalitate3 origine etnic3 limb3 religie3 opinie3 apartenen politic3 aere i
origine social.
:2; ,repturile i obligaiile familiale s#nt legate de titularii lor i nu pot fi cedate
persoanelor tere.

&r(i6olul 6. Realizarea drepturilor i #ndeplinirea obligaiilor familiale
:1; -etenii #i realizeaz de sine stttor drepturile ce le aparin i iau natere din relaiile
familiale3 dac prezentul cod nu preede altfel.
:2; Realizarea drepturilor i #ndeplinirea obligaiilor familiale nu trebuie s lezeze
drepturile3 obligaiile3 libertile i interesele legitime ale altor membri ai familiei i ale altor
ceteni.

&r(i6olul 2. &crotirea drepturilor familiale
:1; ,repturile familiale s#nt ocrotite de lege3 cu e/cepia cazurilor c#nd acestea s#nt
realizate contrar destinaiei sau contrar preederilor legale.
:2; ,repturile familiale s#nt ocrotite de autoritile abilitate ale administraiei publice3 iar #n
anumite cazuri i de instanele 8udectoreti.
:3; .i8loacele de ocrotire a drepturilor familiale s#nt stabilite de prezentul cod3 de alte legi
i acte normatie.

&r(i6olul 3. Aplicarea prescripiei
:1; -erinele ce in de relaiile familiale s#nt imprescriptibile3 cu e/cepia cazurilor c#nd
termenele pentru aprarea dreptului lezat s#nt prezute #n mod e/pres de prezentul cod.
:2; La e/aminarea cerinelor ce in de relaiile familiale3 instana 8udectoreasc aplic
normele care reglementeaz prescripia #n conformitate cu preederile articolelor respectie ale
-odului ciil.

!I!LUL II
C++!#RI&

Ca'i(olul 3
C#N"I%IILE ,I *#"&LI!&!E& "E -NC.EIERE & C++!#RIEI
&r(i6olul 5. )nc*eierea cstoriei
:1; )nc*eierea cstoriei are loc la organele de stare ciil.
:2; ,repturile i obligaiile 8uridice ale soilor iau natere din ziua #nregistrrii cstoriei la
organele de stare ciil.

&r(i6olul 10. ,eclaraia de cstorie
:1; ,eclaraia de cstorie se depune personal de cetenii care doresc s se cstoreasc la
organul de stare ciil #n a crui raz teritorial se afl domiciliul unuia dintre ei sau al prinilor
unuia dintre ei.
:2; )n declaraia de cstorie3 iitorii soi trebuie s indice c nu e/ist nici un impediment
legal la cstorie.
:3; ,epunerea declaraiei de cstorie i #nregistrarea cstoriei au loc #n modul stabilit
pentru #nregistrarea de stat a actelor de stare ciil.

&r(i6olul 11. -ondiiile de #nc*eiere a cstoriei
:1; Pentru #nc*eierea cstoriei este necesar consimm#ntul reciproc3 neiciat3 e/primat
personal i necondiionat3 al brbatului i femeii care se cstoresc3 precum i atingerea de ctre
ei a #rstei matrimoniale.
:2; Persoanele care doresc s se cstoreasc s#nt obligate s se informeze reciproc despre
starea sntii lor.

&r(i6olul 12. .odalitatea de #nc*eiere a cstoriei
:1; )nc*eierea cstoriei se face #n prezena persoanelor care se cstoresc3 dup e/pirarea
unui termen de cel puin o lun din momentul depunerii de ctre ele a declaraiei de cstorie.
:2; ,ac e/ist motie temeinice3 la cererea persoanelor care doresc s se cstoreasc3
eful oficiului de stare ciil poate reduce termenul indicat la alin.:1;3 iar #n cazuri e/cepionale
:pericol pentru ia3 graiditate3 naterea copilului etc.;3 cstoria poate fi #nc*eiat c*iar #n ziua
depunerii declaraiei.
:3; 7ermenul ma/imal ce se stabilete pentru #nc*eierea cstoriei nu a depi dou luni
de la data depunerii declaraiei de cstorie.

&r(i6olul 13. "/amenul medical al persoanelor care doresc s se cstoreasc
:1; Persoanele care doresc s se cstoreasc s#nt supuse unui e/amen medical gratuit
obligatoriu.
:2; Rezultatul e/amenului medical se comunic numai persoanei e/aminate3 eliber#ndu5i5se
un certificat ce atest trecerea controlului respecti3 care se prezint organului de stare ciil.
:3; .odul3 termenul i limitele e/amenului medical s#nt stabilite de 6uern.

&r(i6olul 1/. 0#rsta matrimonial
:1; 0#rsta matrimonial minim este de 1' ani pentru brbai i de 1$ ani pentru femei.
:2; Pentru motie temeinice3 se poate #ncuiina #nc*eierea cstoriei cu reducerea #rstei
matrimoniale pentru brbai3 dar nu mai mult dec#t cu doi ani. Reducerea #rstei matrimoniale a
fi #ncuiinat de autoritatea administraiei publice locale #n a crei raz teritorial #i au
domiciliul persoanele care doresc s se cstoreasc3 #n baza cererii acestora i acordului
prinilor minorului.

&r(i6olul 11. 1mpedimente la cstorie
:1; 2u se admite #nc*eierea cstoriei #ntre=
a; persoane dintre care cel puin una este de8a cstorit>
b; rude #n linie dreapt p#n la al 105lea grad inclusi3 frai i surori3 inclusi cei care au un
printe comun>
c; adoptator i adoptat>
d; adoptat i rud a adoptatorului #n linie dreapt3 p#n la al 115lea grad inclusi>
e; curator i persoan minor aflat sub curatela acestuia3 #n perioada curatelei>
f; persoane dintre care cel puin una a fost lipsit de capacitatea de e/erciiu>
g; persoane condamnate la priaiune de libertate #n perioada c#nd ambele #i ispesc
pedeapsa>
*; persoane de acelai se/.
:2; &rice persoan poate face opunere la cstorie3 dac e/ist un impediment legal ori
dac nu s#nt #ndeplinite alte cerine ale legii3 e/pun#ndu5i #n scris motiele i ane/#nd doezile
inocate. &rganul de stare ciil este obligat s erifice opunerile i3 dac acestea se confirm3 s
refuze #nc*eierea cstoriei.

Ca'i(olul /
"REP!URILE ,I #0LIG&%IILE PER#N&LE &LE #%IL#R
&r(i6olul 16. "galitatea soilor #n relaiile familiale
:1; 7oate problemele ieii familiale se soluioneaz de ctre soi #n comun3 #n conformitate
cu principiul egalitii lor #n relaiile familiale.
:2; <iecare dintre soi este #n drept s5i continue ori s5i aleag de sine stttor
#ndeletnicirea i profesia.
:3; 9oii #i determin domiciliul #n mod liber i independent.
:4; Relaiile dintre soi se bazeaz pe stim i a8utor reciproc3 pe obligaii comune de
#ntreinere a familiei3 de #ngri8ire i educaie a copiilor.

&r(i6olul 12. Alegerea numelui de familie de ctre soi
:1; La #nc*eierea cstoriei3 soii3 la dorin3 #i aleg numele de familie al unuia dintre ei
sau cel format prin cone/area numelor ambilor drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei
#i pstreaz numele de familie pe care l5a purtat p#n la cstorie3 ori cone/eaz numele de
familie al celuilalt so la numele de familie propriu.
:2; -one/area numelor de familie nu se admite c#nd cel puin unul dintre ele este dublu.
:3; 9c*imbarea numelui de familie al unuia dintre soi nu implic sc*imbarea numelui de
familie al celuilalt so.
:4; )n momentul #nregistrrii diorului3 soii pot pstra numele de familie ales la
#nc*eierea cstoriei sau pot reeni la numele de familie purtat p#n la #nc*eierea acestei
cstorii.

&r(i6olul 13. Relaiile nepatrimoniale ale soilor
:1; Relaiile nepatrimoniale ale soilor s#nt reglementate de prezentul cod.
:2; 9oii #i datoreaz reciproc spri8in moral i fidelitate con8ugal.

Ca'i(olul 1
REGI*UL LEG&L &L 0UNURIL#R #%IL#R
&r(i6olul 15. 2oiunea regimului legal al bunurilor soilor
:1; ?unurile dob#ndite de ctre soi #n timpul cstoriei s#nt supuse regimului proprietii #n
delmie.
:2; Regimul legal al bunurilor soilor acioneaz #n msura #n care nu este modificat de
contractul matrimonial.

&r(i6olul 20. Proprietatea #n delmie a soilor
:1; ?unurile dob#ndite de ctre soi #n timpul cstoriei aparin ambilor cu drept de
proprietate #n delmie3 conform legislaiei.
:2; 9#nt proprietate #n delmie bunurile procurate din contul=
a; eniturilor obinute de fiecare dintre soi din=
5 actiitatea de munc>
5 actiitatea de #ntreprinztor>
5 actiitatea intelectual>
b; premiilor3 indemnizaiilor i altor pli3 cu e/cepia celor care au un caracter de
compensare :a8utor material3 despgubire pentru tmarea sntii etc.;>
c; altor mi8loace comune.
:3; 9#nt proprietate #n delmie a soilor bunurile mobile i imobile3 alorile mobiliare3
depunerile i cotele de participaie #n capitalul social din instituiile financiare sau societile
comerciale3 care au fost construite3 constituite3 procurate sau fcute din contul mi8loacelor
comune3 precum i alte bunuri dob#ndite #n timpul cstoriei3 c*iar dac s#nt procurate sau
depuse pe numele unuia dintre soi.
:4; ,reptul la proprietate #n delmie se e/tinde i asupra soului care nu a aut un enit
propriu3 fiind ocupat cu gospodria casnic3 cu educaia copiilor sau din alte motie temeinice.
:!; 9#nt proprietate #n delmie a soilor bunurile care au fost dob#ndite din ziua
#nc*eierii cstoriei p#n #n ziua #ncetrii acesteia. 1nstana 8udectoreasc este #n drept3 #n baza
cererii soului interesat care nu este inoat de desfacerea cstoriei3 s declare bunurile
dob#ndite de ctre el #n perioada c#t soii au dus gospodrii separate proprietate a acestuia.

&r(i6olul 21. ,reptul soilor de a poseda3 folosi i dispune de bunurile comune
:1; 9oii3 de comun acord3 posed3 folosesc i dispun de bunurile comune.
:2; <iecare dintre soi este #n drept s #nc*eie conenii prin care s dispun de bunurile
comune3 cu e/cepia bunurilor imobile3 acordul celuilalt so fiind prezumat.
:3; -onenia contrar dispoziiilor prezentului cod3 prin care se micoreaz ori se suprim
comunitatea de bunuri3 este declarat nul de ctre instana 8udectoreasc.
:4; -onenia #nc*eiat de unul dintre soi poate fi declarat nul de ctre instana
8udectoreasc3 la cererea celuilalt so3 dac se a stabili c cealalt parte a coneniei a tiut sau
trebuia s fi tiut c al doilea so este #mpotria #nc*eierii coneniei respectie. -ererea priind
declararea nulitii coneniei poate fi depus #n termen de 3 ani din momentul c#nd cellalt so a
aflat sau trebuia s fi aflat despre #nc*eierea acesteia.
:!; 4nul dintre soi nu poate3 fr consimm#ntul e/pres al celuilalt3 s rezilieze contractul
de #nc*iriere a spaiului de locuit3 s #nstrineze casa sau apartamentul ori s limiteze prin acte
8uridice dreptul la locuin al celuilalt so.

&r(i6olul 22. Proprietatea personal a soilor
:1; ?unurile care au aparinut fiecruia dintre soi p#n la #nc*eierea cstoriei i bunurile
primite #n dar3 obinute prin motenire sau #n baza altor conenii gratuite de ctre unul dintre soi
#n timpul cstoriei3 s#nt proprietate personal a fiecruia dintre soi.
:2; Lucrurile de uz personal :#mbrcmintea3 #nclmintea i alte obiecte;3 cu e/cepia
bi8uteriilor de pre i altor obiecte de lu/3 s#nt proprietate personal a soului care le folosete3
indiferent de timpul i modul de dob#ndire.

&r(i6olul 23. Recunoaterea bunurilor personale ale soilor proprietate #n delmie a
acestora
?unurile ce aparin fiecruia dintre soi pot fi recunoscute de instana 8udectoreasc
proprietate #n delmie a acestora dac se a stabili c3 #n timpul cstoriei3 din contul
mi8loacelor comune ale soilor sau al mi8loacelor unuia dintre soi ori #n urma muncii numai a
unuia dintre soi3 aloarea acestor bunuri a sporit simitor :reparaie capital3 reconstrucie3
reutilare3 reamena8are etc.;.

&r(i6olul 2/. 4rmrirea bunurilor soilor
:1; <iecare so rspunde pentru obligaiile proprii cu bunurile proprietate personal i cu
cota5parte din proprietatea #n delmie3 care poate fi determinat de ctre instana
8udectoreasc la cererea creditorului.
:2; 9oii rspund cu #ntreg patrimoniul lor pentru obligaiile care au fost asumate #n
interesul familiei3 fie i numai de unul dintre ei3 precum i pentru repararea pre8udiciului cauzat
ca urmare a s#ririi de ctre ei a unei infraciuni3 dac prin aceasta au sporit bunurile comune
ale soilor.

&r(i6olul 21. )mprirea proprietii #n delmie a soilor
:1; #mprirea proprietii #n delmie a soilor poate fi fcut at#t #n timpul cstoriei3 c#t
i dup desfacerea ei3 la cererea oricruia dintre soi.
:2; Proprietatea #n delmie poate fi #mprit #n baza acordului dintre soi.
:3; )n caz de ne#nelegere3 determinarea cotei5pri a fiecrui so #n proprietatea #n
delmie3 precum i #mprirea acesteia #n natur3 se face pe cale 8udectoreasc.
:4; La #mprirea proprietii #n delmie3 instana 8udectoreasc3 la cererea soilor3
stabilete bunurile ce urmeaz s fie transmise fiecruia dintre ei. ,ac unuia dintre soi #i s#nt
transmise bunuri care depesc cota ce5i reine3 celuilalt so i se poate stabili o compensaie
bneasc sau de alt natur.
:!; ?unurile procurate pentru copiii minori :#mbrcminte3 #nclminte3 rec*izite colare3
instrumente muzicale3 8ucrii etc.; se transmit gratuit soului #mpreun cu care locuiesc copiii.
:$; ,epunerile fcute de soi pe numele copiilor lor minori s#nt proprietate a copiilor i nu
se iau #n considerare la parta8.
:%; ,ac bunurile comune au fost #mprite #n timpul cstoriei3 acestea dein bunuri
personale ale soilor3 iar bunurile care nu au fost #mprite3 precum i bunurile dob#ndite ulterior
de ctre soi3 s#nt proprietate #n delmie a acestora.
:'; Pentru #mprirea bunurilor proprietate #n delmie a soilor a cror cstorie a fost
desfcut3 se stabilete un termen de prescripie de 3 ani.

&r(i6olul 26. ,eterminarea cotelor5pri #n proprietatea #n delmie a soilor
:1; La #mprirea proprietii #n delmie a soilor i determinarea cotelor5pri din
aceasta3 prile soilor s#nt considerate egale dac contractul matrimonial nu preede altfel.
:2; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s diferenieze cotele5pri #n proprietatea #n
delmie a soilor3 in#nd cont de interesele unuia dintre soi i@sau de interesele copiilor
minori.
:3; La #mprirea proprietii #n delmie a soilor3 datoriile comune se #mpart #ntre ei
proporional cotelor5pri ce le5au fost repartizate.

Ca'i(olul 6
REGI*UL C#N!R&C!U&L &L 0UNURIL#R #%IL#R
&r(i6olul 22. -ontractul matrimonial
-ontractul matrimonial este conenia #nc*eiat beneol #ntre persoanele care doresc s se
cstoreasc sau #ntre soi3 #n care se determin drepturile i obligaiile patrimoniale ale acestora
#n timpul cstoriei i@sau #n cazul desfacerii acesteia.

&r(i6olul 23. )nc*eierea contractului matrimonial
:1; -ontractul matrimonial poate fi #nc*eiat p#n la #nregistrarea cstoriei sau3 #n orice
moment3 #n timpul cstoriei.
:2; -ontractul matrimonial #nc*eiat p#n la #nregistrarea cstoriei intr #n igoare la data
#nregistrrii acesteia.
:3; -ontractul matrimonial se #nc*eie #n form scris i se autentific notarial.
2erespectarea acestor preederi atrage nulitatea contractului.

&r(i6olul 25. -oninutul contractului matrimonial
:1; Prin contractul matrimonial soii pot modifica regimul legal al proprietii #n
delmie stabilit la art.2+.
:2; -ontractul matrimonial poate stabili c toate bunurile dob#ndite de fiecare dintre soi #n
timpul cstoriei s#nt proprietate personal a soului care le5a dob#ndit.
:3; -ontractul matrimonial #nc*eiat #n timpul cstoriei nu are aciune retroacti. ?unurile
dob#ndite p#n la #nc*eierea contractului s#nt supuse regimului legal prezut de prezentul cod.
:4; 9oii s#nt #n drept s determine #n contractul matrimonial drepturile i obligaiile priind
#ntreinerea reciproc i modul de participare a fiecruia la eniturile obinute de fiecare dintre ei
i la c*eltuielile comune3 bunurile ce or fi transmise fiecruia dintre soi #n caz de parta83
precum i s stabileasc alte clauze patrimoniale3 inclusi sanciuni patrimoniale pentru soul
culpabil de desfacerea cstoriei.
:!; ,repturile i obligaiile prezute #n contractul matrimonial pot fi limitate la un anumit
termen sau pot fi puse #n dependen de surenirea sau nesurenirea anumitelor condiii.
:$; Prile nu s#nt #n drept s stipuleze #n contractul matrimonial clauze care ar afecta
capacitatea 8uridic sau de e/erciiu a soilor3 dreptul lor de adresare #n instana 8udectoreasc
pentru reglementarea relaiilor personale dintre ei3 inclusi a drepturilor i obligaiilor dintre ei i
copiii lor3 care ar limita dreptul soului inapt de munc la #ntreinere3 care ar leza drepturile i
interesele legitime ale soilor sau ale unuia dintre ei3 precum i clauze care contrain principiilor
i naturii relaiilor familiale.

&r(i6olul 30. .odificarea i rezilierea contractului matrimonial
:1; -ontractul matrimonial poate fi modificat sau reziliat #n orice moment3 #n baza
acordului dintre soi. Acordul priind modificarea sau rezilierea contractului matrimonial se
#ntocmete #n scris i se autentific notarial.
:2; 2u se admite refuzul unilateral de e/ecutare a clauzelor contractului matrimonial.
:3; La cererea unuia dintre soi3 instana 8udectoreasc poate modifica sau rezilia
contractul matrimonial #n modul i temeiurile prezute de -odul ciil.

&r(i6olul 31. )ncetarea i declararea nulitii contractului matrimonial
:1; -lauzele contractului matrimonial se sting din momentul #ncetrii cstoriei3 cu
e/cepia celor care au fost stipulate pentru perioada de dup #ncetarea cstoriei.
:2; -ontractul matrimonial3 #n baza temeiurilor prezute de -odul ciil3 poate fi declarat
nul3 total sau parial3 de ctre instana 8udectoreasc.
:3; La cererea unuia dintre soi sau a procurorului3 instana 8udectoreasc este #n drept s
declare nulitatea3 total sau parial3 a contractului matrimonial dac acesta conine clauze care
lezeaz drepturile i interesele unuia dintre soi3 ale copiilor minori ori ale altor persoane ocrotite
prin lege.

&r(i6olul 32. 6araniile drepturilor creditorilor la #nc*eierea3 modificarea i rezilierea
contractului matrimonial
:1; <iecare dintre soi este obligat s #ntiineze creditorii si despre #nc*eierea3
modificarea sau rezilierea contractului matrimonial. )n cazul nee/ecutrii acestei obligaii3 soul
debitor rspunde pentru obligaiile sale indiferent de coninutul contractului.
:2; -reditorii soului debitor pot cere modificarea sau rezilierea contractului matrimonial
dac acesta le lezeaz drepturile i interesele ocrotite prin lege.

Ca'i(olul 2
-NCE!&RE& C++!#RIEI
&r(i6olul 33. 7emeiurile #ncetrii cstoriei
:1; -storia #nceteaz #n urma decesului sau a declarrii pe cale 8udectoreasc a
decesului unuia dintre soi.
:2; -storia poate #nceta prin dior :desfacere;3 #n baza cererii unuia sau a ambilor soi
ori a tutorelui soului declarat incapabil.

&r(i6olul 3/. Limitarea dreptului soului de a cere desfacerea cstoriei
)n lipsa acordului soiei3 soul nu poate cere desfacerea cstoriei #n timpul graiditii
acesteia i timp de un an dup naterea copilului dac acesta s5a nscut iu i triete.

&r(i6olul 31. .odalitatea de desfacere a cstoriei
)n cazurile prezute la art.3$ alin.:1; i :2;3 cstoria se desface de ctre oficiul de stare
ciil3 iar #n cazurile prezute la art.3$ alin.:4; i :!; i la art.3% 5 pe cale 8udectoreasc.

&r(i6olul 36. ,esfacerea cstoriei la oficiul de stare ciil
:1; )n baza acordului comun al soilor care nu au copii minori comuni sau #nfiai de ambii
soi3 #n cazurile c#nd #ntre acetia nu e/ist litigii referitoare la parta8 sau la #ntreinerea soului
inapt de munc3 cstoria poate fi desfcut de ctre oficiul de stare ciil #n a crui raz
teritorial se afl domiciliul unuia dintre soi3 cu participarea obligatorie a ambilor soi.
:2; La cererea unuia dintre soi3 cstoria poate fi desfcut la oficiul de stare ciil dac
cellalt so=
a; a fost declarat incapabil>
b; a fost declarat disprut>
c; a fost condamnat la priaiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
:3; ,esfacerea cstoriei i eliberarea certificatului de dior au loc dup e/pirarea
termenului de o lun din ziua depunerii cererii de dior.
:4; )n cazul apariiei litigiilor #ntre soi cu priire la copii3 la parta8 sau la #ntreinerea
soului inapt de munc care necesit spri8in material3 desfacerea cstoriei se face pe cale
8udectoreasc.
:!; ,ac3 dup desfacerea cstoriei de ctre oficiul de stare ciil3 #ntre soi apar litigii
referitoare la parta83 la #ntreinerea copiilor minori sau a soului inapt de munc3 acestea se or
soluiona pe cale 8udectoreasc.

&r(i6olul 32. ,esfacerea cstoriei de ctre instana 8udectoreasc
:1; ,ac soii au copii minori comuni3 cu e/cepia cazurilor prezute la art.3$ alin.:2;3 sau
#n lipsa acordului la dior al unuia dintre soi3 desfacerea cstoriei are loc pe cale
8udectoreasc.
:2; ,esfacerea cstoriei are loc pe cale 8udectoreasc i #n cazurile c#nd e/ist acordul la
dior al ambilor soi3 #ns unul dintre ei refuz s se prezinte la oficiul de stare ciil pentru
soluionarea problemei.
:3; 1nstana 8udectoreasc a desface cstoria dac a constata c conieuirea soilor i
pstrarea familiei #n continuare s#nt imposibile.
:4; ,ac3 #n procesul e/aminrii cererii de desfacere a cstoriei3 unul dintre soi nu5i d
acordul la dior3 instana 8udectoreasc a am#na e/aminarea cauzei3 stabilind un termen de
#mpcare de la o lun la $ luni.
:!; ,ac msurile de #mpcare nu au dat efecte i soii continu s insiste asupra diorului3
instana 8udectoreasc a satisface cererea respecti.

&r(i6olul 33. 9oluionarea litigiilor de ctre instana 8udectoreasc #n procesul desfacerii
cstoriei
:1; La desfacerea cstoriei3 soii pot prezenta instanei 8udectoreti un acord priind
#mprirea bunurilor lor proprietate #n delmie i plata pensiei de #ntreinere a copiilor i
soului inapt de munc ce necesit spri8in material3 indic#nd mrimea acesteia3 precum i priind
determinarea printelui #mpreun cu care or locui copiii minori comuni.
:2; )n cazul lipsei unui acord #ntre soi prezut la alin.:1; sau dac se a doedi c acordul
lezeaz drepturile i interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soi3 instana 8udectoreasc
este obligat=
a; s #mpart3 la cererea soilor :a unuia dintre ei;3 bunurile lor proprietate #n delmie>
b; s determine care dintre prini a plti pensia de #ntreinere a copiilor minori i
mrimea acesteia>
c; s stabileasc3 la cererea soului inapt de munc3 care are dreptul la pensia de #ntreinere
de la cellalt so3 mrimea i modul de plat a acestei pensii>
d; s stabileasc cu cine dintre prini or locui copiii minori dup dior.
3; Litigiile3 altele dec#t cele e/puse #n prezentul articol3 nu pot fi soluionate #n procesul de
desfacere a cstoriei3 cu e/cepia aciunii de contestare a paternitii la cererea soului.
:4; ,ac3 la #mprirea bunurilor proprietate #n delmie a soilor3 or fi atinse interesele
persoanelor tere3 instana 8udectoreasc a dispune e/aminarea cererii respectie #ntr5un proces
aparte.

&r(i6olul 35. .omentul #ncetrii cstoriei
:1; )n cazul desfacerii cstoriei la oficiul de stare ciil3 aceasta #nceteaz din ziua
#nregistrrii diorului3 iar #n cazul desfacerii cstoriei pe cale 8udectoreasc 5 din ziua c#nd
*otr#rea instanei 8udectoreti a rmas definiti.
:2; ,ac problema diorului a fost soluionat pe cale 8udectoreasc3 acesta urmeaz a fi
#nregistrat #n modul prezut pentru #nregistrarea de stat a actelor de stare ciil. 9oii nu au
dreptul s #nc*eie o nou cstorie p#n la obinerea certificatului de dior de la oficiul de stare
ciil #n a crui raz teritorial se afl domiciliul acestora.
:3; 1nstana 8udectoreasc este obligat s transmit3 #n termen de 3 zile de la data c#nd
*otr#rea priind desfacerea cstoriei a rmas definiti3 o copie a acesteia oficiului de stare
ciil din raza ei teritorial.

&r(i6olul /0. Restabilirea cstoriei #n cazul apariiei soului declarat decedat sau disprut
:1; )n cazul apariiei soului declarat3 #n modul stabilit de lege3 decedat sau disprut i
anulrii *otr#rii respectie a instanei 8udectoreti3 oficiul de stare ciil poate restabili
cstoria respecti3 la cererea comun a soilor3 dac cellalt so nu a #nc*eiat o nou cstorie.
:2; )n cazul restabilirii cstoriei3 se consider c aceasta nu a fost #ntrerupt. ?unurile
dob#ndite #n perioada de absen a unuia dintre soi aparin soului care le5a dob#ndit.

Ca'i(olul 3
"ECL&R&RE& NULI!+%II C++!#RIEI
&r(i6olul /1. ,eclararea nulitii cstoriei
:1; 1nstana 8udectoreasc a declara nul cstoria dac aceasta=
a; a fost #nc*eiat cu #nclcarea preederilor art.113 133 14 sau 1!>
b; a fost #nc*eiat c#nd soii sau unul dintre ei nu a aut intenia de a crea o familie
:cstorie ficti;.
:2; -storia declarat nul se consider ca atare din momentul #nc*eierii ei.
:3; 1nstana 8udectoreasc este obligat s transmit3 #n termen de 3 zile de la data c#nd
*otr#rea priind declararea nulitii cstoriei a rmas definiti3 o copie a acesteia oficiului de
stare ciil din raza teritorial a instanei 8udectoreti.

&r(i6olul /2. Persoanele care au dreptul s cear declararea nulitii cstoriei
:1; ,reptul de a cere declararea nulitii cstoriei #l au urmtoarele persoane=
a; soul minor3 prinii lui :tutorii;3 autoritatea tutelar sau procurorul3 dac cstoria a fost
#nc*eiat de o persoan care nu a atins #rsta matrimonial i aceast #rst nu a fost redus #n
modul stabilit. ,up atingerea de ctre soul minor a #rstei de 1' ani3 dreptul de a cere
declararea nulitii cstoriei #i aparine numai lui>
b; soul ale crui drepturi au fost #nclcate prin #nc*eierea cstoriei3 precum i procurorul
#n cazurile iciului de consimm#nt>
c; soul care nu a tiut despre e/istena impedimentelor la cstorie3 tutorele soului
declarat incapabil3 soul din cstoria precedent nedesfcut3 alte persoane ale cror drepturi i
interese au fost lezate #n urma cstoriei #nc*eiate cu #nclcarea preederilor art.1!3 precum i
autoritatea tutelar sau procurorul3 #n cazurile menionate mai sus>
d; soul de bun5credin i procurorul3 #n cazul #n care a fost #nc*eiat o cstorie ficti.
:2; "/aminarea cererii priind declararea nulitii cstoriei #nc*eiate cu un minor care nu
a atins #rsta matrimonial sau cu o persoan declarat incapabil are loc cu participarea
obligatorie a reprezentantului autoritii tutelare.

&r(i6olul /3. )mre8urrile care #nltur nulitatea cstoriei
:1; 1nstana 8udectoreasc poate recunoate alabil cstoria dac3 #n momentul
e/aminrii cauzei de nulitate3 #mpre8urrile care #mpiedicau #nc*eierea acesteia au disprut.
:2; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s resping cererea de declarare a nulitii
cstoriei #n cazurile c#nd aceasta a fost #nc*eiat de ctre un minor care nu a atins #rsta
matrimonial3 dac aceasta o cer interesele minorului sau dac nu e/ist acordul lui pentru
#ncetarea cstoriei.
:3; -storia ficti nu poate fi declarat nul dac3 la momentul e/aminrii cauzei3
persoanele care au #nc*eiat aceast cstorie au creat de8a o familie.
:4; -storia nu poate fi declarat nul dup desfacerea ei3 cu e/cepia cazurilor c#nd a fost
#nc*eiat #ntre rude a cror cstorie este interzis sau de ctre o persoan care3 la momentul
#nregistrrii cstoriei3 se afl #ntr5o alt cstorie.

&r(i6olul //. -onsecinele de declarare a nulitii cstoriei
:1; -storia declarat nul de ctre instana 8udectoreasc se consider ca atare din ziua
#nc*eierii ei i nu d natere la drepturi i obligaii #ntre soi3 cu e/cepiile prezute de prezentul
articol.
:2; ?unurile procurate #n comun de ctre persoanele a cror cstorie a fost declarat nul
aparin acestora cu drept de proprietate #n diiziune3 iar contractul matrimonial se consider nul.
:3; )n cazul #n care cstoria este declarat nul=
a; instana 8udectoreasc3 la cererea soului de bun5credin3 este #n drept s5l oblige pe
cellalt so la plata pensiei de #ntreinere3 s aplice3 la #mprirea bunurilor dob#ndite #n comun
p#n la declararea nulitii cstoriei3 regulile stabilite de art.2+3 2!3 2$3 precum i s recunoasc
alabil3 total sau parial3 contractul matrimonial>
b; soul de bun5credin este #n drept s cear3 #n modul stabilit de legislaia ciil3
repararea pre8udiciului moral i material cauzat.
:4; 9oul de bun5credin3 dup declararea nulitii cstoriei3 este #n drept s pstreze
numele de familie ales la #nc*eierea acesteia.
:!; ,eclararea nulitii cstoriei nu afecteaz drepturile copiilor nscui din aceast
cstorie.

!I!LUL III
REL&%IILE 4URI"ICE "IN!RE P+RIN%I ,I C#PII

Ca'i(olul 5
&!E!&RE& PR#VENIEN%EI C#PILULUI
&r(i6olul /1. Rudenia i afinitatea
:1; Rudenia este legtura bazat pe descendena unei persoane dintr5o alt persoan sau pe
faptul c mai multe persoane au un ascendent comun. )n primul caz3 rudenia este #n linie dreapt3
iar #n al doilea caz 5 #n linie colateral.
:2; 6radul de rudenie se stabilete prin numrul de nateri.
:3; Rudele unuia dintre soi s#nt afinii celuilalt so. Linia i gradul de afinitate s#nt similare
liniei i gradului de rudenie.

&r(i6olul /6. 7emeiurile apariiei drepturilor i obligaiilor reciproce ale prinilor i
copiilor
,repturile i obligaiile reciproce ale prinilor i copiilor rezult din proeniena copiilor3
atestat #n modul stabilit de lege.

&r(i6olul /2. 9tabilirea proenienei copilului
:1; Proeniena copilului de la mam :maternitatea; se stabilete #n baza documentelor care
confirm naterea copilului de la mam #ntr5o instituie medical.
:2; )n cazul c#nd copilul nu este nscut #ntr5o instituie medical3 maternitatea se stabilete
pe baza documentelor medicale3 a depoziiilor martorilor sau pe baza altor probe.
:3; -opilul nscut din prini cstorii ori #n timp de 3++ de zile din momentul desfacerii
cstoriei3 declarrii cstoriei nule sau decesului soului mamei copilului are ca tat pe soul
:fostul so; al mamei3 dac nu a fost stabilit contrariul.
:4; Prezumia de paternitate a soului :fostului so; poate fi #nlturat printr5o declaraie a
soilor :fotilor soi; depus personal. )n cazul #n care soii :unul din ei; nu se pot prezenta
personal3 declaraia se autentific notarial i se e/pediaz la organul de stare cil.
:!; Paternitatea copilului nscut #n afara cstoriei poate fi recunoscut de ctre tatl su
printr5o declaraie comun a acestuia i a mamei copilului3 depus la organul de stare ciil.
:$; )n cazurile c#nd mama este decedat3 declarat decedat3 incapabil sau disprut ori
c#nd nu i se cunoate locul aflrii3 precum i #n cazul decderii ei din drepturile printeti3
paternitatea se stabilete #n baza declaraiei tatlui i a acordului scris al autoritii tutelare sau
prin *otr#rea instanei 8udectoreti dac lipsete un astfel de acord.
:%; ,eclaraia comun a mamei i tatlui copilului priind paternitatea poate fi depus la
oficiul de stare ciil i p#n la naterea copilului.

&r(i6olul /3. 9tabilirea paternitii #n instana 8udectoreasc
,ac copilul este nscut din prini necstorii #ntre ei i #n lipsa declaraiei comune a
prinilor sau a tatlui copilului3 paternitatea se stabilete de ctre instana 8udectoreasc #n baza
declaraiei unuia dintre prini3 a tutorelui :curatorului; copilului sau a copilului #nsui la
atingerea ma8oratului.

&r(i6olul /5. -ontestarea paternitii :maternitii;
:1; Paternitatea :maternitatea; poate fi contestat numai pe cale 8udectoreasc de ctre
persoanele #nscrise drept tat sau mam sau de ctre persoanele care s#nt mama sau tatl firesc al
copilului3 de ctre copil la atingerea ma8oratului3 de ctre tutorele :curatorul; copilului sau
tutorele printelui declarat incapabil.
:2; -ererea priind contestarea paternitii :maternitii; poate fi depus timp de un an din
momentul c#nd una din persoanele enumerate la alin.:1; a aflat sau trebuia s fi aflat despre
#nscrierea priind paternitatea :maternitatea; sau din momentul atingerii ma8oratului3 #n cazul
unui minor.
:3; 2u au dreptul s conteste paternitatea=
a; soul care i5a dat acordul scris la fecundarea artificial sau implantarea embrionului
soiei>
b; persoana care a fost #nscris drept tat al copilului #n baza declaraiei comune a acesteia
i a mamei copilului sau #n baza declaraiei proprii3 dac #n momentul depunerii acesteia tia c
nu este tatl firesc al copilului.

&r(i6olul 10. ,repturile i obligaiile copiilor nscui #n afara cstoriei
-opiii nscui #n afara cstoriei au aceleai drepturi i obligaii fa de prinii i rudele lor
ca i cei nscui de la persoane cstorite.

Ca'i(olul 10
"REP!URILE C#PIIL#R *IN#RI
&r(i6olul 11. ,reptul copilului la abitaie i educaie #n familie
:1; 9e consider copil persoana care nu a atins #rsta de 1' ani :ma8oratul;.
:2; <iecare copil are dreptul s locuiasc #n familie3 s5i cunoasc prinii3 s beneficieze
de gri8a lor3 s coabiteze cu ei3 cu e/cepia cazurilor c#nd aceasta contraine intereselor copilului.
:3; -opilul are dreptul la educaie din partea prinilor3 la dezoltarea capacitilor
intelectuale3 la libertatea g#ndirii i contiinei3 la aprarea demnitii i onoarei.
:4; )n cazurile c#nd copilul este lipsit de gri8a prinilor :acetia s#nt deczui din drepturile
printeti3 declarai incapabili sau disprui3 precum i #n alte cazuri;3 drepturile copilului la
educaie s#nt asigurate de autoritatea tutelar.

&r(i6olul 12. ,reptul copilului de a comunica cu prinii i alte rude
:1; -opilul are dreptul s comunice cu ambii prini3 cu buneii3 fraii3 surorile i cu
celelalte rude. ,esfacerea cstoriei prinilor3 nulitatea ei sau traiul separat al acestora nu
afecteaz drepturile copilului. )n cazul c#nd prinii au domiciliul separat3 copilul are dreptul s
comunice cu fiecare dintre ei.
:2; -opilul aflat #n situaii e/treme :reinere3 arest etc.; are dreptul s ia legtura cu prinii
sau cu alte rude #n modul stabilit. ,ac nu este posibil de a contacta prinii sau rudele copilului3
a fi anunat imediat autoritatea tutelar.

&r(i6olul 13. ,reptul copilului de a fi prote8at
:1; -opilului i se garanteaz aprarea drepturilor i intereselor sale legitime.
:2; Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copilului se asigur de prini sau
persoanele care #i #nlocuiesc3 iar #n cazurile prezute de lege 5 de procuror3 autoritatea tutelar
sau de alte organe abilitate.
:3; .inorul care a cptat capacitatea deplin de e/erciiu p#n la atingerea ma8oratului #i
apr drepturile i interesele legitime de sine stttor.
:4; -opilul are dreptul la protecie contra abuzurilor din partea prinilor sau a persoanelor
care #i #nlocuiesc.
:!; )n cazul #nclcrii drepturilor i intereselor legitime ale copilului3 inclusi prin
ne#ndeplinirea sau #ndeplinirea necorespunztoare de ctre prini :a unuia dintre ei; a
obligaiilor de #ntreinere3 educaie i instruire3 sau #n cazul abuzului de drepturile printeti3
copilul poate s se adreseze de sine stttor autoritii tutelare pentru aprarea drepturilor i
intereselor sale legitime3 iar de la #rsta de 14 ani 5 instanei 8udectoreti.
:$; Persoanele cu funcii de rspundere i ali ceteni care tiu despre e/istena unui
pericol pentru iaa sau sntatea copilului3 despre #nclcarea drepturilor i intereselor lui
legitime s#nt obligai s comunice acest fapt autoritii tutelare3 fc#nd tot posibilul pentru a
prote8a drepturile i interesele legitime ale copilului.

&r(i6olul 1/. ,reptul copilului la e/primarea opiniei
-opilul are dreptul s5i e/prime opinia la soluionarea #n familie a problemelor care #i
ating interesele i s fie audiat #n cursul dezbaterilor 8udiciare sau administratie. ,e opinia
copilului care a atins #rsta de 1+ ani se a ine cont #n mod obligatoriu dac aceasta nu
contraine intereselor lui.

&r(i6olul 11. ,reptul copilului la nume de familie i prenume
:1; -opilul are dreptul la un nume de familie i prenume.
:2; -opilul dob#ndete numele de familie al prinilor si. ,ac prinii poart nume de
familie diferite3 copilul a lua numele de familie al tatlui sau al mamei3 #n baza acordului
comun al acestora.
:3; -opilul a purta un prenume simplu sau unul compus din dou prenume3 potriit
oinei ambilor prini.
:4; )n caz de litigiu #ntre prini priind numele de familie i@sau prenumele copilului3
decide autoritatea tutelar.

&r(i6olul 16. 9c*imbarea numelui de familie i prenumelui copilului
:1; )n baza cererii comune a prinilor :sau a unuia dintre ei;3 oficiul de stare ciil poate
sc*imba numele de familie i@sau prenumele copilului care nu a atins #rsta de 1$ ani.
:2; )n caz de litigiu #ntre prini3 problema priind sc*imbarea numelui de familie i@sau a
prenumelui copilului este soluionat de ctre oficiul de stare ciil3 cu concursul autoritii
tutelare #n a crei raz teritorial #i are domiciliul minorul3 in#ndu5se cont #n e/clusiitate de
interesele copilului.
:3; 9c*imbarea numelui de familie al ambilor prini atrage dup sine sc*imbarea numelui
de familie al copilului3 iar #n cazul sc*imbrii numelui de familie al unuia dintre prini3 numele
de familie al copilului poate fi sc*imbat #n baza acordului comun al prinilor. )n lipsa unui atare
acord3 decide autoritatea tutelar.
:4; 9c*imbarea numelui de familie i@sau a prenumelui copilului care a atins #rsta de 1+
ani se face3 #n toate cazurile3 cu acordul acestuia.

&r(i6olul 12. ,repturile patrimoniale ale copilului
:1; -opilul este proprietar al eniturilor obinute3 al bunurilor primite #n dar3 motenite sau
dob#ndite #ntr5un alt mod3 i al tuturor bunurilor procurate din mi8loacele lui.
:2; ,reptul de proprietate al copilului este realizat #n modul stabilit de -odul ciil.
:3; -opilul nu are drept de proprietate asupra bunurilor prinilor3 iar prinii 5 asupra
bunurilor copiilor3 e/cepie fc#nd dreptul la motenire i dreptul la #ntreinere. Prinii i copiii
care locuiesc #mpreun posed i folosesc bunurile fiecruia dintre ei de comun acord.
:4; )n cazul apariiei bunurilor comune ale prinilor i copiilor3 drepturile de posesie3 de
folosin i de dispoziie a acestora s#nt reglementate de legislaia ciil.

Ca'i(olul 11
"REP!URILE ,I #0LIG&%IILE P+RIN%IL#R
&r(i6olul 13. ,repturile i obligaiile prinilor
:1; Prinii au drepturi i obligaii egale fa de copii3 indiferent de faptul dac copiii s#nt
nscui #n cstorie sau #n afara ei3 dac locuiesc #mpreun cu prinii sau separat.
:2; ,repturile i obligaiile prinilor3 cu e/cepiile prezute de prezentul cod3 #nceteaz
din momentul atingerii ma8oratului sau obinerii capacitii depline de e/erciiu de ctre copil.

&r(i6olul 15. ,repturile prinilor minori
:1; Prinii minori au dreptul s locuiasc #mpreun cu copilul lor i s participe la educaia
lui.
:2; Prinii minori necstorii pot recunoate i contesta paternitatea i maternitatea #n
baze generale. Prinii minori care nu au atins #rsta de 1$ ani pot cere stabilirea paternitii pe
cale 8udectoreasc.

&r(i6olul 60. ,repturile i obligaiile prinilor priind educaia i instruirea copiilor
:1; Prinii au dreptul i s#nt obligai s5i educe copiii conform propriilor coningeri3
indiferent de faptul dac locuiesc #mpreun sau separat.
:2; Prinii poart rspundere pentru dezoltarea fizic3 intelectual i spiritual a copiilor
i au prioritate la educaia lor fa de oricare alte persoane.
:3; Prinii s#nt obligai s asigure frecentarea de ctre copil a colii p#n la sf#ritul anului
de #nm#nt #n care acesta atinge #rsta de 1$ ani. 1nstituia de #nm#nt i forma de instruire
s#nt alese de ctre prini3 cu luarea #n considerare a opiniei copilului.
:4; Litigiile dintre prini priind educaia i instruirea copiilor se soluioneaz de ctre
autoritatea tutelar3 iar decizia acesteia poate fi atacat pe cale 8udectoreasc.

&r(i6olul 61. Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copiilor
:1; ,repturile i interesele legitime ale copiilor s#nt aprate de ctre prinii lor.
:2; Prinii s#nt reprezentanii legali ai copiilor lor i acioneaz #n numele lor #n relaiile cu
toate persoanele fizice i 8uridice3 inclusi #n autoritile administraiei publice i instanele
8udectoreti3 fr a aea neoie de #mputerniciri speciale.
:3; )n cazul e/istenei unor conflicte de interese #ntre prini i copii3 autoritatea tutelar
este obligat s numeasc un reprezentant pentru aprarea drepturilor i intereselor legitime ale
copilului.

&r(i6olul 62. "/ercitarea drepturilor prinilor
:1; ,repturile prinilor nu pot fi e/ercitate contrar intereselor copilului lor. Prinii nu pot
pre8udicia sntatea fizic i psi*ic a copilului.
:2; .etodele de educaie a copilului3 alese de prini3 or e/clude comportamentul abuzi3
insultele i maltratrile de orice fel3 discriminarea3 iolena psi*ic i fizic3 antrenarea #n aciuni
criminale3 iniierea #n consumul de buturi alcoolice3 folosirea substanelor stupefiante i
psi*otrope3 practicarea 8ocurilor de noroc3 ceritul i alte acte ilicite.
:3; 7oate problemele priind educaia i instruirea copilului se soluioneaz de ctre prini
de comun acord3 in#ndu5se cont de interesele i de prerea copilului.
:4; Prinii poart rspundere3 #n modul stabilit3 pentru e/ercitarea drepturilor printeti #n
detrimentul intereselor copilului.

&r(i6olul 63. ,omiciliul copilului minor
:1; )n cazul c#nd prinii locuiesc separat3 domiciliul copilului care nu a atins #rsta de 14
ani se determin prin acordul prinilor.
:2; ,ac un atare acord lipsete3 domiciliul minorului se stabilete de ctre instana
8udectoreasc3 in#ndu5se cont de interesele i prerea copilului :dac acesta a atins #rsta de 1+
ani;. )n acest caz3 instana 8udectoreasc a lua #n considerare ataamentul copilului fa de
fiecare dintre prini3 fa de frai i surori3 #rsta copilului3 calitile morale ale prinilor3
relaiile e/istente #ntre fiecare printe i copil3 posibilitile prinilor de a crea condiii adecate
pentru educaia i dezoltarea copilului :#ndeletnicirile i regimul de lucru3 condiiile de trai etc.;
:3; La determinarea domiciliului copilului minor3 instana 8udectoreas a cere i aizul
autoritii tutelare #n a crei raz teritorial se afl domiciliul fiecruia dintre prini.

&r(i6olul 6/. "/ercitarea drepturilor printeti #n cazul c#nd prinii locuiesc separat
:1; Printele care locuiete #mpreun cu copilul nu are dreptul s #mpiedice contactul dintre
copil i cellalt printe care locuiete separat3 cu e/cepia cazurilor c#nd comportamentul acestuia
din urm este #n detrimentul intereselor copilului sau prezint pericol pentru starea lui fizic i
psi*ic.
:2; Prinii au dreptul s #nc*eie un acord priind e/ercitarea drepturilor printeti de ctre
printele care locuiete separat de copil. Litigiile aprute se soluioneaz de ctre autoritatea
tutelar3 iar decizia acesteia poate fi atacat #n instana 8udectoreasc3 care a emite *otr#rea
respecti.
:3; )n cazul nerespectrii *otr#rii instanei 8udectoreti3 fa de printele culpabil se aplic
msurile stabilite de legislaia procesual ciil. )n cazul #nclcrii repetate a *otr#rii
8udectoreti3 la cererea printelui care locuiete separat de copil3 instana 8udectoreasc3 in#nd
cont de interesele i prerea copilului3 poate soluiona problema transmi#ndu5i copilul.
:4; Prinii care locuiesc separat de copil au dreptul de a primi informaiile ce se refer la
copilul lor de la toate instituiile educatie3 curatie3 de asisten social etc. -omunicarea
informaiei poate fi refuzat dac comportamentul printelui prezint pericol pentru iaa i
sntatea copilului. Acest refuz poate fi atacat #n instana 8udectoreasc.

&r(i6olul 61. ,reptul bunicilor3 frailor i surorilor copilului de a comunica cu acesta
:1; ?unicii3 fraii i surorile copilului au dreptul s comunice cu acesta. ,ac prinii
copilului :unul dintre ei; le refuz acest drept3 autoritatea tutelar #i poate obliga s5l respecte.
:2; ,ac prinii :unul dintre ei; or negli8a *otr#rea autoritii tutelare3 persoanele
interesate pot porni #n instana 8udectoreasc o aciune priind #nlturarea impedimentelor de
comunicare cu copilul.
:3; Aciunea priind #nlturarea impedimentelor de comunicare cu copilul a bunicilor3
frailor i surorilor lui poate fi respins numai #n cazul e/istenei unui pericol pentru iaa i
sntatea copilului3 pentru dezoltarea lui spiritual.

&r(i6olul 66. Aprarea drepturilor printeti
:1; Prinii au dreptul s cear #napoierea copilului de la orice persoan care #l reine fr
un temei legal. )n caz de litigiu3 prinii se pot adresa instanei 8udectoreti.
:2; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s resping aciunea prezut la alin.:1; dac a
stabili c #napoierea copilului prinilor si contraine intereselor acestuia.
:3; ,ac instana 8udectoreasc a stabili c nici prinii i nici persoanele la care se afl
copilul nu s#nt #n stare s asigure #ntreinerea3 educaia i dezoltarea adecat a acestuia3 ea a
obliga autoritatea tutelar s transmit copilul unei instituii de stat i s5l ia la eiden3
asigur#ndu5i #n continuare aprarea drepturilor i intereselor legitime.

&r(i6olul 62. ,ecderea din drepturile printeti
Prinii pot fi deczui din drepturile printeti dac=
a; se esc*ieaz de la e/ercitarea obligaiilor printeti3 inclusi de la plata pensiei de
#ntreinere>
b; refuz s ia copilul din maternitate sau dintr5o alt instituie curati3 educati3 dintr5o
instituie de asisten social sau alta similar>
c; fac abuz de drepturile printeti>
d; se comport cu cruzime fa de copil3 aplic#nd iolena fizic sau psi*ic3 atenteaz la
iniolabilitatea se/ual a copilului>
e; prin comportare amoral3 influeneaz negati asupra copilului>
f; sufer de alcoolism cronic sau de narcomanie>
g; au s#rit infraciuni premeditate contra ieii i sntii copiilor sau a soului>
*; precum i #n alte cazuri c#nd aceasta o cer interesele copilului.

&r(i6olul 63. .odalitatea de decdere din drepturile printeti
:1; ,ecderea din drepturile printeti are loc numai pe cale 8udectoreasc.
:2; Aciunea priind decderea din drepturile printeti poate fi pornit de cellalt printe3
tutorele copilului3 autoritatea tutelar sau procurorul.
:3; -ererea priind decderea din drepturile printeti se e/amineaz cu participarea
obligatorie a autoritii tutelare.
:4; 1nstana 8udectoreasc este obligat s transmit3 #n termen de 3 zile din momentul
c#nd *otr#rea priind decderea din drepturile printeti a rmas definiti3 o copie a acesteia
oficiului de stare ciil din raza teritorial a instanei.

&r(i6olul 65. "fectele decderii din drepturile printeti
:1; -opilul ai crui prini :unul dintre ei; s#nt deczui din drepturile printeti pstreaz
dreptul de folosin asupra spaiului locati i toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu
prinii i rudele sale fireti3 inclusi dreptul la succesiune.
:2; ,ac copilul nu poate fi transmis celuilalt printe sau dac ambii prini s#nt deczui
din drepturile printeti3 copilul se pune la dispoziia autoritii tutelare.
:3; Prinii deczui din drepturile printeti pot aea #ntreederi cu copilul lor numai cu
permisiunea autoritii titelare. )ntreederile nu se acord dac contactul prinilor cu copilul
poate cauza daune dezoltrii lui fizice sau intelectuale3 dac este eident c prinii nu s#nt
capabili de acest contact3 dac3 din anumite motie3 contactul contraine intereselor copilului sau
dac acesta3 #n timpul dezbaterilor 8udiciare3 a aut obiecii serioase priind contactul cu prinii
deczui din drepturi.

&r(i6olul 20. Restabilirea drepturilor printeti
:1; Prinii pot fi restabilii #n drepturile printeti dac au #ncetat #mpre8urrile care au
condus la decderea lor din aceste drepturi i dac restabilirea #n drepturile printeti este #n
interesul copilului.
:2; Restabilirea #n drepturile printeti se face pe cale 8udectoreasc3 #n baza cererii
persoanei deczute din aceste drepturi3 cu participarea obligatorie a autoritii tutelare.
:3; Restabilirea #n drepturile printeti fa de copilul care a atins #rsta de 1+ ani se admite
in#ndu5se cont de opinia copilului.
:4; ,ac copilul a fost adoptat i adopia nu a fost desfcut3 *otr#rea priind decderea
din drepturile printeti poate fi anulat fr restabilirea drepturilor i obligaiilor de printe.

&r(i6olul 21. Luarea copilului fr decdere din drepturile printeti
:1; La cererea autoritii tutelare3 instana 8udectoreasc poate *otr# luarea copilului de la
prini fr decderea acestora din drepturile printeti3 dac aflarea copilului #mpreun cu
prinii prezint pericol pentru iaa i sntatea lui3 i punerea acestuia la dispoziia autoritii
tutelare.
:2; )n cazuri e/cepionale3 dac e/ist un pericol iminent pentru iaa i sntatea
copilului3 autoritatea tutelar poate decide luarea copilului de la prini3 comunic#nd acest fapt
procurorului #n termen de cel mult 24 de ore.
:3; )n cazurile prezute la alin.:2;3 autoritatea tutelar3 #n termen de % zile3 a porni o
aciune #n instana 8udectoreasc priind decderea din drepturile printeti sau luarea copilului
de la prini fr decderea lor din aceste drepturi. ,ac aceast cerin nu este #ndeplinit3
copilul a fi #napoiat prinilor.
:4; -ererea priind luarea copilului de la prini fr decderea acestora din drepturile
printeti se e/amineaz cu participarea obligatorie a autoritii tutelare.
:!; La cererea prinilor3 instana 8udectoreasc poate s le #napoieze copilul dac aceasta
nu contraine intereselor copilului.

&r(i6olul 22. "fectele lurii copilului fr decdere din drepturile printeti
:1; )n cazurile lurii copilului fr decdere din drepturile printeti3 prinii pierd dreptul
de a comunica cu acesta3 de a participa personal la educaia lui i de a5i reprezenta interesele.
:2; Prinii de la care a fost luat copilul pot aea #ntreederi cu acesta3 #n unele cazuri3 doar
cu permisiunea autoritii tutelare.

&r(i6olul 23. Participarea autoritii tutelare la e/aminarea litigiilor priind educaia
copilului
:1; La e/aminarea de ctre instana 8udectoreasc a litigiilor priind educaia copilului
este obligatorie participarea autoritii tutelare.
:2; Autoritatea tutelar este obligat s e/amineze condiiile de trai ale copilului i ale
persoanei care pretinde la educaia copilului i s prezinte instanei 8udectoreti aizul respecti.

!I!LUL IV
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE *E*0RII )&*ILIEI

Ca'i(olul 12
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE P+RIN%I ,I C#PII
&r(i6olul 2/. &bligaia prinilor de a5i #ntreine copiii
:1; Prinii s#nt obligai s5i #ntrein copiii minori i copiii ma8ori inapi de munc care
necesit spri8in material.
:2; .odul de plat a pensiei de #ntreinere se determin #n baza unui contract #nc*eiat #ntre
prini sau #ntre prini i copilul ma8or inapt de munc.
:3; ,ac lipsete un atare contract i prinii nu particip la #ntreinerea copiilor3 pensia de
#ntreinere se #ncaseaz pe cale 8udectoreasc3 la cererea unuia dintre prini3 a tutorelui
copilului sau a autoritii tutelare.

&r(i6olul 21. -uantumul pensiei de #ntreinere #ncasate pentru copilul minor
:1; Pensia de #ntreinere pentru copilul minor se #ncaseaz din salariul i@sau din alte
enituri ale prinilor #n mrime de 1@4 5 pentru un copil3 1@3 5 pentru 2 copii i 1@2 5 pentru 3 i
mai muli copii.
:2; -uantumul cotelor stabilite la alin.:1; poate fi micorat sau ma8orat de instana
8udectoreasc3 in#ndu5se cont de starea material i familial a prinilor3 de alte circumstane
importante.
:3; )n cazul #n care unii copii rm#n cu un printe3 iar alii 5 cu cellalt3 pensia de #ntreinere
pltit #n faoarea printelui mai puin asigurat se stabilete #ntr5o sum bneasc fi/3
determinat conform art.%$.

&r(i6olul 26. )ncasarea pensiei de #ntreinere pentru copilul minor #ntr5o sum bneasc
fi/
:1; )n cazurile c#nd printele care datoreaz #ntreinere copilului su are un salariu i@sau
alte enituri neregulate sau fluctuabile ori primete salariu i@sau alte enituri3 total sau parial3 #n
natur3 ori nu are un salariu i@sau alte enituri3 precum i #n alte cazuri c#nd3 din anumite motie3
#ncasarea pensiei de #ntreinere3 sub forma unei cote din salariu i@sau alte enituri3 este
imposibil3 dificil sau lezeaz substanial interesele uneia dintre pri3 instana 8udectoreasc
poate s stabileasc cuantumul pensiei de #ntreinere #ntr5o sum bneasc fi/ pltit lunar sau3
concomitent3 #ntr5o sum bneasc fi/ i sub forma unei cote din salariu i@sau alte enituri
conform art.%!.
:2; -uantumul sumei bneti fi/e #ncasate #n conformitate cu alin.:1; se determin de
instana 8udectoreasc3 in#ndu5se cont de starea material i familial a prilor3 de alte
circumstane importante i pstr#ndu5se3 dac este posibil3 nielul anterior de asigurare material
a copilului.

&r(i6olul 22. )ncasarea i folosirea pensiei de #ntreinere pentru copilul minor rmas fr
ocrotire printeasc
:1; Pensia de #ntreinere a copilului minor care a rmas fr ocrotire printeasc se pltete
tutorelui :curatorului; acestuia.
:2; ,ac copilul se afl #ntr5o instituie educati3 curati3 de asisten social sau alt
instituie similar3 !+ la sut din pensia de #ntreinere #ncasat de la prini se transfer pe contul
instituiei respectie i se ine eidena pentru fiecare copil #n parte3 depunerile folosindu5se
pentru #ntreinerea copilului. Restul de !+ la sut se transfer #ntr5un cont desc*is pe numele
copilului la o instituie financiar.

&r(i6olul 23. ,reptul copiilor ma8ori inapi de munc la pensie de #ntreinere
:1; Prinii s#nt obligai s5i #ntrein copiii ma8ori inapi de munc care necesit spri8in
material.
:2; )n caz de litigii priind ac*itarea pensiei de #ntreinere3 instana 8udectoreasc
stabilete cuantumul acesteia pentru copiii ma8ori inapi de munc #ntr5o sum bneasc fi/
pltit lunar3 in#ndu5se cont de starea material i familial3 de alte circumstane importante.

&r(i6olul 25. Participarea prinilor la c*eltuielile suplimentare #n faoarea copiilor
:1; )n caz de litigii i de circumstane e/cepionale :boal gra3 mutilare a copilului minor
sau a celui ma8or inapt de munc3 necesitatea ac*itrii c*eltuielilor priind #ngri8irea acestora
etc.;3 #n lipsa contractului #ntre pri3 instana 8udectoreasc poate obliga pe fiecare dintre prini
s participe la c*eltuielile suplimentare generate de aceste circumstane.
:2; .odalitatea participrii prinilor la c*eltuielile suplimentare3 precum i cuantumul
acestor c*eltuieli s#nt stabilite de instana 8udectoreasc3 in#ndu5se cont de starea material i
familial a prinilor i copiilor i de alte circumstane importante. -uantumul c*eltuielilor
suplimentare se stabilete #ntr5o sum bneasc fi/3 ce a fi ac*itat lunar.
:3; 1nstana 8udectoreasc poate obliga prinii s participe la c*eltuielile suplimentare
de8a fcute3 precum i la iitoarele c*eltuieli suplimentare.

&r(i6olul 30. &bligaia copiilor ma8ori de a5i #ntreine prinii
:1; -opiii ma8ori api de munc s#nt obligai s5i #ntrein i s5i #ngri8easc prinii inapi
de munc care necesit spri8in material.
:2; ,ac nu e/ist un contract priind #ntreinerea prinilor inapi de munc care necesit
spri8in material3 problema ac*itrii pensiei de #ntreinere de ctre copiii ma8ori se soluioneaz pe
cale 8udectoreasc.
:3; -uantumul pensiei de #ntreinere se stabilete de instana 8udectoreasc #ntr5o sum
bneasc fi/ pltit lunar3 in#ndu5se cont de starea material i familial a prinilor i a
copiilor3 de alte circumstane importante.
:4; La stabilirea cuantumului pensiei3 instana 8udectoreasc este #n drept s in cont de
toi copiii ma8ori ai printelui respecti3 indiferent de faptul dac aciunea a fost pornit fa de
unul3 c#ia sau toi copiii.
:!; -opilul poate fi eliberat de obligaia de a5i #ntreine prinii inapi de munc care
necesit spri8in material dac instana 8udectoreasc a stabili c acetia s5au esc*iat de la
#ndeplinirea obligaiilor printeti fa de acest copil.
:$; -opiii ai cror prini s#nt deczui din drepturile printeti se scutesc de obligaia de
#ntreinere a acestora.

&r(i6olul 31. Participarea copiilor ma8ori la c*eltuielile suplimentare #n faoarea prinilor
:1; )n circumstane e/cepionale :boal gra3 mutilare sau alt iciu al printelui etc.;3
copiii ma8ori pot fi obligai de ctre instana 8udectoreasc s participe la c*eltuielile
suplimentare generate de aceste circumstane dac lipsete un contract #ntre pri sau dac copiii
refuz s participe beneol la aceste c*eltuieli.
:2; .odul de participare a copiilor ma8ori la c*eltuielile suplimentare #n faoarea prinilor
i cuantumul acestora se determin de instana 8udectoreasc3 conform dispoziiilor art.'+.
:3; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s elibereze copiii ma8ori de participarea la
c*eltuielile suplimentare #n faoarea prinilor dac se a stabili c acetia s5au esc*iat de la
#ndeplinirea obligaiilor printeti fa de aceti copii3 c*iar i #n cazul c#nd copiii pltesc pensia
de #ntreinere.

Ca'i(olul 13
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE #%I ,I )#,!II #%I
&r(i6olul 32. &bligaia soilor de a se #ntreine reciproc
:1; 9oii #i datoreaz #ntreinerea material reciproc.
:2; )n cazul refuzului de a acorda #ntreinere i dac #ntre soi nu e/ist un contract priind
plata pensiei de #ntreinere3 dreptul de a porni o aciune #n instana 8udectoreasc priind
#ncasarea acesteia de la cellalt so #l au=
a; soul inapt de munc :care a atins #rsta de pensionare sau este inalid de gradul 13 11 sau
111; i care necesit spri8in material>
b; soia #n timpul graiditii>
c; soul care #ngri8ete copilul comun timp de 3 ani dup naterea acestuia>
d; soul care #ngri8ete p#n la #rsta de 1' ani un copil comun inalid sau care #ngri8ete un
copil comun inalid de gradul 1 din copilrie3 dac acest so nu lucreaz i copilul necesit
#ngri8ire.
:3; Pensia de #ntreinere se pltete persoanelor enumerate la alin.:2; numai #n cazul c#nd
acestea nu au un enit propriu suficient3 iar soul care datoreaz #ntreinere are posibilitatea de a
o plti.

&r(i6olul 33. ,reptul fostului so la #ntreinere dup dior
,reptul de a pretinde #ntreinere de la fostul so pe cale 8udectoreasc #l are=
a; fosta soie #n timpul graiditii>
b; fostul so3 care necesit spri8in material3 ocupat cu #ngri8irea copilului comun timp de 3
ani dup naterea acestuia>
c; fostul so3 care necesit spri8in material3 ocupat cu #ngri8irea copilului comun inalid
p#n la #rsta de 1' ani sau a copilului comun inalid de gradul 1 din copilrie>
d; fostul so3 care necesit spri8in material3 deenit inapt de munc #n timpul cstoriei sau
timp de un an dup desfacerea acesteia>
e; fostul so care necesit spri8in material i a atins #rsta de pensionare3 #n termen de cel
mult ! ani din momentul desfacerii cstoriei3 dac soii au fost cstorii cel puin 1! ani.

&r(i6olul 3/. -uantumul pensiei de #ntreinere #ncasate de la so :fostul so;
-uantumul pensiei de #ntreinere #ncasate de la un so :fost so; #n faoarea celuilalt so se
stabilete de ctre instana 8udectoreasc #ntr5o suma bneasc fi/ pltit lunar. La stabilirea
sumei pensiei de #ntreinere3 se ine cont de situaia material i familial a soilor :fotilor soi;3
de alte circumstane importante.

&r(i6olul 31. 9cutirea soului :fostului so; de obligaia de #ntreinere sau limitarea #n
termen a acestei obligaii
1nstana 8udectoreasc este #n drept s5l elibereze pe unul dintre soi :fostul so; de
obligaia de #ntreinere sau s limiteze aceast obligaie la un anumit termen dac=
a; incapacitatea de munc a soului :fostului so; inapt de munc3 care necesit spri8in
material3 este rezultatul abuzului de buturi alcoolice sau substane stupefiante ori al unei
infraciuni premeditate>
b; soul :fostul so; care necesit spri8in material a aut o comportare amoral #n familie>
c; soii :fotii soi; s5au aflat #n relaii de cstorie cel mult ! ani>
d; s5a doedit3 pe cale 8udectoreasc3 c cstoria a fost desfcut din culpa fostului so
care necesit spri8in material.

Ca'i(olul 1/
#0LIG&%I& "E -N!RE%INERE "IN!RE &L%I *E*0RI &I )&*ILIEI
&r(i6olul 36. &bligaia de #ntreinere dintre frai i surori
:1; <raii i surorile minore3 care necesit spri8in material3 #n imposibilitatea #ntreinerii lor
de ctre prini3 au dreptul la #ntreinere de la surorile i fraii ma8ori api de munc care dispun
de mi8loace suficiente.
:2; Acelai drept #l au surorile i fraii ma8ori inapi de munc3 care necesit spri8in
material3 dac s5a stabilit imposibilitatea #ntreinerii acestora de ctre copiii lor ma8ori api de
munc3 de ctre soi :fotii soi; sau de ctre prini.

&r(i6olul 32. &bligaia bunicilor de a5i #ntreine nepoii
:1; 2epoii minori3 care necesit spri8in material3 #n imposibilitatea #ntreinerii lor de ctre
prini3 au dreptul la #ntreinere de la bunicii care dispun de mi8loace suficiente.
:2; Acelai drept #l au i nepoii ma8ori inapi de munc3 care necesit spri8in material3 dac
s5a stabilit imposibilitatea #ntreinerii lor de ctre soi :fotii soi;3 copiii ma8ori api de munc
sau de ctre prini.

&r(i6olul 33. &bligaia nepoilor de a5i #ntreine bunicii
?unicii inapi de munc3 care necesit spri8in material3 #n imposibilitatea #ntreinerii lor de
ctre copiii ma8ori api de munc sau de ctre soi :fotii soi;3 au dreptul la #ntreinere de la
nepoii ma8ori api de munc care dispun de mi8loace suficiente.

&r(i6olul 35. &bligaia copiilor itregi de a5i #ntreine prinii itregi
:1; Prinii itregi inapi de munc3 care necesit spri8in material3 #n imposibilitatea
#ntreinerii lor de ctre copiii lor fireti ma8ori api de munc sau de ctre so :fostul so;3 au
dreptul la #ntreinere de la copiii itregi ma8ori api de munc care dispun de mi8loace suficiente.
:2; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s scuteasc copiii itregi de obligaia de a5i
#ntreine prinii itregi dac acetia i5au #ntreinut i educat mai puin de ! ani sau nu i5au
onorat obligaiile.

&r(i6olul 50. &bligaia copiilor de a5i #ntreine educatorii
:1; Persoanele inapte de munc3 care necesit spri8in material3 i care au #ntreinut i educat
copii minori :denumii #n continuare educatori; au dreptul la #ntreinere de la acetia dac ultimii
au atins #rsta ma8oratului3 s#nt api de munc i dispun de mi8loace suficiente i dac s5a stabilit
imposibilitatea #ntreinerii educatorilor de ctre propriii lor copii ma8ori api de munc sau de
ctre so :fostul so;.
:2; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s scuteasc copiii de obligaia de a5i #ntreine
educatorii dac acetia i5au #ntreinut i educat mai puin de ! ani sau nu i5au onorat obligaiile.
:3; Persoanele care s5au aflat sub tutel :curatel; sau #n casele de copii de tip familial s#nt
scutite de obligaiile prezute la alin.:1;.

&r(i6olul 51. -uantumul i modul de #ncasare a pensiei de #ntreinere pentru ali membri ai
familiei
:1; -uantumul i modul de #ncasare a pensiei de #ntreinere pentru persoanele menionate
la art.'$5(+ pot fi stabilite printr5un contract #ntre pri.
:2; ,ac nu e/ist un contract #ntre pri3 pensia de #ntreinere se stabilete de ctre instana
8udectoreasc #n sum bneasc fi/ ac*itat lunar3 in#ndu5se cont de starea material i
familial a persoanei care datoreaz #ntreinere i a persoanei care are dreptul la #ntreinere3
precum i de alte circumstane importante.
:3; ,ac unul dintre membrii familiei are dreptul la pensie de #ntreinere concomitent de la
mai multe persoane3 instana 8udectoreasc determin cuantumul acesteia pentru fiecare dintre
cei ce o datoreaz3 in#nd cont de starea lor material i familial. 1nstana 8udectoreasc este #n
drept s ia #n considerare toate persoanele care datoreaz #ntreinere3 indiferent de faptul dac
aciunea a fost pornit fa de una3 c#tea sau toate persoanele #n cauz.

Ca'i(olul 11
C#N!R&C!UL PRIVIN" PL&!& PENIEI "E -N!RE%INERE
&r(i6olul 52. -ontractul priind plata pensiei de #ntreinere
-ontractul priind mrimea3 condiiile i modul de plat a pensiei de #ntreinere poate fi
#nc*eiat #ntre persoana care datoreaz #ntreinere :debitorul #ntreinerii; i persoana care are
dreptul la #ntreinere :creditorul #ntreinerii;. )n cazul c#nd debitorul #ntreinerii i@sau creditorul
#ntreinerii s#nt declarai incapabili3 contractul este #nc*eiat de ctre reprezentanii legali ai
acestora. Persoanele cu capacitatea limitat de e/erciiu #nc*eie contractul cu acordul curatorului.

&r(i6olul 53. <orma contractului priind plata pensiei de #ntreinere
-ontractul priind plata pensiei de #ntreinere se #ntocmete #n scris i se autentific
notarial. 2erespectarea acestor preederi atrage nulitatea contractului.

&r(i6olul 5/. .odul de #nc*eiere3 e/ecutare3 modificare3 reziliere i declarare a nulitii
contractului priind plata pensiei de #ntreinere
:1; -ontractul priind plata pensiei de #ntreinere se #nc*eie3 se e/ecut3 se modific3 se
reziliaz i se declar nul #n conformitate cu normele -odului ciil.
:2; -ontractul priind plata pensiei de #ntreinere poate fi3 #n orice moment3 modificat sau
reziliat #n baza acordului dintre pri. .odificarea sau rezilierea contractului se perfecteaz #n
scris i se autentific notarial.
:3; .odificarea unilateral a contractului priind plata pensiei de #ntreinere sau refuzul
unilateral de a5l e/ecuta s#nt inadmisibile.
:4; )n caz de modificare esenial a situaiei materiale sau familiale a prilor3 dac acestea
nu pot a8unge la o #nelegere referitoare la modificarea sau rezilierea contractului priind plata
pensiei de #ntreinere3 partea interesat poate porni #n instana 8udectoreasc o aciune priind
modificarea sau rezilierea acestuia. 1nstana 8udectoreasc soluioneaz litigiul in#nd cont de
starea material i familial a prilor3 de alte circumstane importante.
:!; ,ac contractul priind plata pensiei de #ntreinere contraine intereselor copilului
minor sau ma8or incapabil3 acesta poate fi declarat nul de ctre instana 8udectoreasc la cererea
reprezentanilor legali ai copilului3 a autoritii tutelare sau a procurorului.

&r(i6olul 51. -uantumul pensiei de #ntreinere stabilite prin contract
:1; -uantumul pensiei de #ntreinere stabilite prin contract se determin de ctre pri la
#nc*eierea contractului corespunztor.
:2; -uantumul pensiei de #ntreinere pentru copiii minori prezut #n contract nu poate fi
mai mic dec#t cel stabilit la art.%!.

&r(i6olul 56. .odul de plat a pensiei de #ntreinere stabilite prin contract
:1; .odul de plat a pensiei de #ntreinere stabilite prin contract se determin de ctre pri
la #nc*eierea contractului corespunztor.
:2; Pensia de #ntreinere poate fi pltit sub forma unor cote5pri din salariul i@sau din alte
enituri ale debitorului #ntreinerii3 #ntr5o sum bneasc fi/ pltit periodic3 prin transmiterea
unor bunuri sau #ntr5un alt mod stipulat #n contract.
:3; -ontractul priind plata pensiei de #ntreinere poate stipula #mbinarea mai multor
moduri de ac*itare a acesteia.

Ca'i(olul 16
*#"UL "E -NC&&RE ,I "E PL&!+ & PENIEI "E -N!RE%INERE
&r(i6olul 52. )ncasarea pensiei de #ntreinere #n baza *otr#rii instanei 8udectoreti
)n lipsa unui acord referitor la #ntreinere3 membrii familiei menionai la art.%45(1 pot
porni #n instana 8udectoreasc o aciune priind #ncasarea pensiei respectie3 c*iar i #n cazul
c#nd aceasta se pltete beneol.

&r(i6olul 53. 7ermenul de pornire a aciunii priind #ncasarea pensiei de #ntreinere
:1; Persoana care are dreptul la #ntreinere poate porni o aciune priind #ncasarea pensiei
de #ntreinere3 indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariiei dreptului respecti.
:2; Pensia de #ntreinere se #ncaseaz de la data adresrii #n instana 8udectoreasc.
:3; Pensia de #ntreinere poate fi #ncasat pentru perioada anterioar adresrii #n instana
8udectoreasc dac se a stabili c #n perioada respecti s5au #ntreprins msuri de acordare a
#ntreinerii3 dar debitorul #ntreinerii s5a esc*iat de la plata pensiei.

&r(i6olul 55. )ncasarea pensiei de #ntreinere p#n la soluionarea litigiului #n instana
8udectoreasc
:1; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s *otrasc #ncasarea pensiei de #ntreinere de la
data depunerii cererii.
:2; -uantumul pensiei de #ntreinere se stabilete #n modul prezut de prezentul cod.
:3; )n cazul #n care cererea priind #ncasarea pensiei de #ntreinere a fi respins sau pensia
a fi stabilit #ntr5un cuantum mai mic3 plile anterioare sau cele e/cedentare nu se restituie.

&r(i6olul 100. &bligaia patronului de a reine pensia de #ntreinere
Patronul este obligat s rein lunar3 #n baza contractului priind plata pensiei de
#ntreinere3 autentificat notarial3 sau a titlului e/ecutoriu3 sau a cererii debitorului #ntreinerii3
pensia de #ntreinere din salariul i@sau din alte enituri ale debitorului #ntreinerii i s o
transmit sau s o transfere3 din contul acestuia3 creditorului #ntreinerii #ntr5un termen de cel
mult 3 zile de la data fi/at pentru plata salariului i@sau a altor enituri.

&r(i6olul 101. Reinerea pensiei de #ntreinere #n baza contractului priind plata pensiei de
#ntreinere
Reinerea pensiei de #ntreinere din salariu i@sau din alte enituri #n baza contractului
priind plata pensiei de #ntreinere3 autentificat notarial3 se admite i #n cazul c#nd suma
reinerilor3 #n baza contractului i a altor titluri e/ecutorii3 depete !+ la sut din salariul i@sau
din alte enituri ale debitorului #ntreinerii.

&r(i6olul 102. &bligaia debitorului #ntreinerii de a comunica sc*imbarea locului su de
munc sau a domiciliului
:1; Patronul este obligat s comunice3 #n termen de 3 zile3 instanei 8udectoreti despre
concedierea persoanei debitor al #ntreinerii.
:2; ,ebitorul #ntreinerii este obligat s comunice3 #n termen de 3 zile3 instanei
8udectoreti despre sc*imbarea locului su de munc i@sau a domiciliului.
:3; Persoanele care nu respect preederile prezentului articol s#nt trase la rspundere #n
modul stabilit de legislaie.

&r(i6olul 103. 4rmrirea bunurilor debitorului #ntreinerii
:1; ,ac debitorul #ntreinerii nu are salariu sau alte enituri3 fie c acestea s#nt insuficiente
pentru a5i onora obligaia3 pensia de #ntreinere se a #ncasa din mi8loacele bneti depuse de
ctre debitor #n instituiile financiare sau transmise organizaiilor comerciale i necomerciale3 cu
e/cepia cazurilor c#nd aceste mi8loace le5au fost transmise #n proprietate. ,ac debitorul nu
dispune de astfel de mi8loace bneti sau dac dispune de ele3 dar acestea s#nt insuficiente pentru
a5i onora obligaia3 pensia de #ntreinere se a #ncasa din contul tuturor bunurilor mobile i
imobile ale debitorului care pot fi urmrite.
:2; 4rmrirea bunurilor i a mi8loacelor bneti ale debitorului se face #n modul prezut
de legislaia procesual ciil.

&r(i6olul 10/. ,eterminarea restanei la pensia de #ntreinere
:1; Pensia de #ntreinere se #ncaseaz pentru perioada anterioar #n baza contractului
priind plata pensiei de #ntreinere sau a titlului e/ecutoriu3 #n limitele a cel mult 3 ani din
momentul prezentrii contractului sau a titlului e/ecutoriu respecti.
:2; ,ac pensia de #ntreinere nu s5a #ncasat din culpa debitorului #ntreinerii3 restana ei se
reine3 prin derogare de la preederile alin.:1;3 pentru toat perioada anterioar.
:3; 9uma restanei se determin pornindu5se de la cuantumul pensiei de #ntreinere stabilit
de instana 8udectoreasc sau de contractul corespunztor.
:4; 9uma restanei la pensia de #ntreinere pentru copiii minori se determin pornindu5se de
la salariul i@sau alte enituri ale debitorului.
:!; ,ac debitorul nu a lucrat #n perioada #n care s5a format restana sau nu a prezentat
actele ce confirm salariul i@sau alte enituri ale sale3 cuantumul restanei la pensia de
#ntreinere se determin de ctre e/ecutorul 8udectoresc3 pornindu5se de la salariul mediu pe ar
la data determinrii restanei. ,ac prile nu s#nt de acord cu suma restanei calculate sau
situaia financiar5material a debitorului nu permite ac*itarea #n conformitate cu alin.:1;3 ele s#nt
#n drept s se adreseze cu o cerere #n 8udecat pentru a se stabili suma concret a restanei.
:$; 9uma restanei la pensia de #ntreinere poate fi contestat #n modul stabilit de legislaie.
[Art.104 modificat prin L!a nr.64-"#$ din %0.0%.06& 'n vi!oar 28.04.06(

&r(i6olul 101. 9cutirea de ac*itare a restanei la pensia de #ntreinere
:1; )n baza contractului priind plata pensiei de #ntreinere3 debitorul #ntreinerii poate fi
scutit de plata restanei la pensie de #ntreinere sau aceast restan poate fi micorat3 cu
e/cepia cazurilor c#nd pensia se pltete copiilor minori.
:2; ,ac starea material i familial a debitorului #ntreinerii face imposibil lic*idarea
restanei la pensia de #ntreinere3 instana 8udectoreasc3 la cererea acestuia3 #n baza unor motie
temeinice3 este #n drept s5l elibereze de plata restanei respectie sau s5o micoreze.

&r(i6olul 106. Rspunderea pentru nerespectarea termenelor de plat a pensiei de
#ntreinere
:1; ,ac restana la pensia de #ntreinere a rezultat din culpa persoanei obligate s5o ac*ite
#n baza contractului priind plata pensiei de #ntreinere3 persoana #n cauz a purta rspunderea
#n modul prezut de acest contract.
:2; ,ac restana la pensia de #ntreinere a rezultat din culpa persoanei obligate s5o ac*ite
#n baza *otr#rii instanei 8udectoreti3 persoana #n cauz a plti creditorului #ntreinerii o
penalitate #n mrime de +31 la sut din suma restanei pentru fiecare zi de #nt#rziere.
:3; -reditorul #ntreinerii este #n drept s cear repararea daunei3 cauzate prin #nt#rzierea
e/ecutrii obligaiei de #ntreinere din culpa debitorului3 dac aceasta nu a fost acoperit prin
plata de penaliti.

&r(i6olul 102. 1nadmisibilitatea compensrii i re#ncasrii pensiei de #ntreinere
:1; 2u se admite compensarea sau re#ncasarea pensiei de #ntreinere cu e/cepia cazurilor
de=
a; anulare a *otr#rii instanei 8udectoreti priind #ncasarea pensiei de #ntreinere adoptate
#n baza actelor sau doezilor false prezentate de creditor>
b; declarare a nulitii contractului priind plata pensiei de #ntreinere #nc*eiat ca urmare a
constr#ngerii fizice sau morale a creditorului #ntreinerii>
c; stabilire a faptului de falsificare a *otr#rii instanei 8udectoreti3 a contractului priind
plata pensiei de #ntreinere sau a titlului e/ecutoriu #n baza crora a fost pltit pensia.
:2; )n cazul #n care contraeniile menionate la alin.:1; au fost comise de ctre
reprezentantul copilului minor sau al persoanei ma8ore incapabile care primea pensia de
#ntreinere3 aceasta nu se re#ncaseaz3 iar sumele pltite anterior or fi #ncasate3 la cererea
debitorului #ntreinerii3 de la reprezentantul inoat.

&r(i6olul 103. 1nde/area pensiei de #ntreinere
Pensia de #ntreinere3 stabilit de instana 8udectoreasc #ntr5o sum bneasc fi/3 se
inde/eaz #n cazurile i #n modul stabilit de lege.

&r(i6olul 105. Plata pensiei de #ntreinere #n cazul #n care debitorul #ntreinerii #i stabilete
domiciliul #n strintate
:1; ,ebitorul #ntreinerii care #i stabilete domiciliul #n strintate este #n drept s #nc*eie
cu creditorul #ntreinerii un contract priind plata pensiei de #ntreinere #n modul prezut de
prezentul cod.
:2; )n cazul #n care nu se a8unge la un acord3 persoana interesat poate porni #n instana
8udectoreasc o aciune priind stabilirea cuantumului pensiei de #ntreinere #ntr5o sum fi/ i
ac*itarea acesteia printr5o plat unic sau priind transmiterea anumitelor bunuri #n contul
pensiei sau priind determinarea unui alt mod de plat a acesteia.

&r(i6olul 110. .odificarea cuantumului pensiei de #ntreinere stabilite de instana
8udectoreasc sau scutirea de plata acesteia
)n cazul #n care starea material sau familial a uneia dintre pri s5a sc*imbat3 instana
8udectoreasc3 lu#nd #n considerare i alte circumstane importante ale prilor3 este #n drept3 la
cererea oricreia dintre ele3 s modifice cuantumul pensiei de #ntreinere sau s5l scuteasc pe
debitorul #ntreinerii de plata acesteia.

&r(i6olul 111. 9tingerea obligaiei de #ntreinere
:1; &bligaia de #ntreinere3 aprut #n baza contractului priind plata pensiei de #ntreinere3
#nceteaz #n urma decesului uneia dintre pri3 a e/pirrii duratei contractului sau conform
clauzelor acestuia.
:2; Plata pensiei de #ntreinere3 #n baza *otr#rii instanei 8udectoreti3 #nceteaz #n
cazurile=
a; atingerii de ctre copil a #rstei de 1' ani sau obinerii de ctre acesta a capacitii
depline de e/erciiu sub #rsta de 1' ani>
b; adopiei copilului care primete pensia de #ntreinere>
c; cstoriei descendentului inapt de munc>
d; restabilirii capacitii de munc a persoanei care primete pensia de #ntreinere>
e; recstoririi fostului so inapt de munc care primete pensia de #ntreinere>
f; decesului creditorului #ntreinerii sau al debitorului #ntreinerii>
g; anulrii *otr#rii 8udectoreti priind #ncasarea pensiei.

!i(lul V
E"UC&%I& C#PIIL#R R+*&,I )+R+ #CR#!IRE P+RIN!E&C+

Ca'i(olul 12
"EPI!&RE& ,I PL&&*EN!UL C#PIIL#R R+*&,I
)+R+ #CR#!IRE P+RIN!E&C+
&r(i6olul 112. Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copiilor rmai fr ocrotire
printeasc
:1; Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copiilor se pune pe seama autoritii
tutelare #n cazurile de deces al prinilor3 de decdere a lor din drepturile printeti3 de declarare
a prinilor ca fiind incapabili3 de boal sau absen #ndelungat3 de esc*iare de la educaia
copiilor3 de la aprarea drepturilor i intereselor lor legitime3 inclusi #n cazul refuzului prinilor
de a5i lua copiii din instituiile educatie3 curatie sau din alte instituii #n care se afl acetia3
precum i #n alte cazuri de lips a gri8ii printeti.
:2; Autoritile tutelare depisteaz copiii rmai fr ocrotire printeasc3 in eidena
acestora i3 #n fiecare caz aparte3 #n dependen de circumstanele concrete #n urma crora copiii
au rmas fr ocrotire printeasc3 aleg forma de plasament al copiilor #n scopul proteciei lor3
asigur#nd controlul sistematic asupra condiiilor de #ntreinere3 educaie i instruire a acestora.
:3; &rganelor3 altele dec#t autoritile tutelare3 persoanelor fizice i 8uridice le s#nt interzise
actiitile de depistare i de plasament ale copiilor rmai fr ocrotire printeasc.

&r(i6olul 113. Autoritile tutelare
:1; Autoriti tutelare s#nt=
a; autoritatea central pentru protecia copilului>
b; organele e/ecutie ale autoritilor administraiei publice locale din unitile
administrati5teritoriale de nielul 11>
c; autoritile deliberatie din unitile administrati5teritoriale de nielul 1.
:2; "/ercitarea funciilor autoritii tutelare se pune pe seama direciilor :seciilor; de
#nm#nt 5 referitor la minori3 a direciilor :seciilor; de asisten social 5 referitor la
persoanele ma8ore i copiii care se afl #n instituiile din subordinea acestora3 iar #n localitile
unde lipsesc aceste organe 5 pe seama secretarilor consiliilor locale.

&r(i6olul 11/. ,epistarea i eidena copiilor rmai fr ocrotire printeasc
:1; Persoanele cu funcii de rspundere din instituiile de instruire3 curatie3 de asisten
social i din altele similare3 precum i alte persoane care dein informaii despre copiii
menionai la art.112 alin.:1; s#nt obligate s le comunice3 #n termen de 3 zile3 autoritii tutelare
de la locul aflrii copiilor.
:2; Autoritatea tutelar care a fost informat despre copilul rmas fr ocrotire printeasc
este obligat3 #n termen de 3 zile3 s efectueze un control al condiiilor de trai ale copilului i3
dac se confirm lipsa #ngri8irii din partea prinilor3 s ia copilul la eiden3 asigur#nd aprarea
drepturilor i intereselor lui legitime printr5un plasament proizoriu3 admis de lege3 p#n la
determinarea3 #n modul prezut de prezentul cod3 a formei de protecie adecate.
:3; #n termen de 1+ zile din momentul lurii la eiden a copilului rmas fr ocrotire
printeasc3 autoritatea tutelar este obligat s comunice informaia respecti autoritii
centrale pentru protecia copilului.
:4; Actiitatea autoritilor tutelare i a autoritii centrale pentru protecia copilului
priind depistarea3 eidena i plasamentul copiilor rmai fr ocrotire printeasc este
reglementat de prezentul cod i de alte acte normatie.

&r(i6olul 111. Plasamentul copiilor rmai fr ocrotire printeasc
:1; -opiii rmai fr ocrotire printeasc pot fi plasai pentru #ngri8ire i educaie=
a; adoptatorului sau soilor adoptatori>
b; sub tutel :curatel;>
c; #n casele de copii de tip familial>
d; #n instituiile de stat pentru copiii orfani i cei rmai fr ocrotire printeasc3 de orice
tip :educatie3 de instruire3 curatie3 de asisten social;3 dac nu e/ist alte posibiliti.
:2; La alegerea tipului de plasament se a ine cont3 #n mod obligatoriu3 de proeniena
etnic a copilului3 de apartenena lui la o anumit cultur3 de religia3 limba3 starea sntii i
dezoltarea copilului3 #n ederea crerii condiiilor de ia care ar asigura continuitatea
educaiei acestuia.
:3; P#n la plasamentul copilului rmas fr ocrotire printeasc3 responsabilitatea pentru
acesta este pus pe seama autoritii tutelare.

Ca'i(olul 13
&"#P%I&
&r(i6olul 116. -opiii care pot fi adoptai
:1; Pot fi adoptai numai copii minori3 cu e/cepia celor care au obinut capacitatea deplin
de e/erciiu sub #rsta de 1' ani.
:2; Adopia frailor i surorilor de ctre persoane diferite este interzis3 cu e/cepia
cazurilor c#nd aceast cerin contraine intereselor copiilor sau c#nd unul dintre frai :surori; nu
poate fi adoptat din motie de sntate.
:3; Adopia unui copil care este cetean al Republicii .oldoa de ctre ceteni strini sau
apatrizi se admite numai #n cazuri e/cepionale c#nd nu e/ist posibilitatea ca acest copil s fie
adoptat sau pus sub tutel :curatel;=
a; de ctre rudele copilului3 indiferent de cetenia lor>
b; de ctre alte persoane ceteni ai Republicii .oldoa.
:4; Adopia3 #n cazurile prezute la alin.:3;3 se face #n conformitate cu preederile
generale i dac s5a doedit c3 timp de cel puin $ luni din momentul lurii copilului la eiden3
acesta nu a fost acceptat pentru adopie sau luat sub tutel :curatel;=
a; de ctre rudele sale3 indiferent de cetenia lor>
b; de ctre cetenii Republicii .oldoa3 cetenii strini sau apatrizii cu domiciliul #n
Republica .oldoa.
:!; Preederile alin.:3; i :4; nu se aplic dac=
a; soul adopt copilul celuilalt so>
b; copilul sufer de o boal gra care necesit un tratament special ce nu poate fi acordat
#n Republica .oldoa.

&r(i6olul 112. "idena copiilor care pot fi adoptai
:1; 9#nt luai la eiden i propui pentru adopie copiii=
a; ai cror prini au decedat>
b; ai cror prini s#nt deczui din drepturile printeti3 s#nt declarai incapabili sau
disprui>
c; care au fost abandonai de ambii prini sau de unicul printe>
d; care au fost propui pentru adopie de ambii prini sau de unicul printe.
:2; "idena copiilor care pot fi adoptai se efectueaz de ctre autoritile tutelare
respectie i autoritatea central pentru protecia copilului.
:3; Persoanele cu funcii de rspundere din autoritile administraiei publice locale3 din
organizaiile obteti3 precum i alte persoane s#nt obligate s comunice autoritii tutelare
informaiile pe care le dein despre copiii care pot fi propui pentru adopie i despre cei care au
rmas fr #ngri8ire printeasc.
:4; 2erespectarea obligaiei prezute la alin.:2; atrage rspunderea #n cazurile i limitele
prezute de lege.

&r(i6olul 113. "idena persoanelor care doresc s adopte copii
:1; "idena cetenilor Republicii .oldoa care doresc s adopte copii se efectueaz de
ctre autoritile tutelare conform prezentului cod i actelor normatie ale 6uernului.
:2; "idena cetenilor strini i a apatrizilor care doresc s adopte copii ceteni ai
Republicii .oldoa se efectueaz de ctre autoritatea central pentru protecia copilului.

&r(i6olul 115. .odalitatea #ncuiinrii adopiei
:1; )ncuiinarea adopiei copilului se face de ctre instana 8udectoreasc la cererea
persoanelor :persoanei; care solicit adopia. "/aminarea cererii priind #ncuiinarea adopiei se
face #n modul prezut pentru procedurile speciale3 cu respectarea condiiilor stabilite de
legislaia procesual ciil.
:2; -ererea priind #ncuiinarea adopiei se e/amineaz de ctre instana 8udectoreasc3
cu participarea obligatorie a autoritii tutelare.
:3; 1nstana 8udectoreasc a e/pedia3 #n termen de 3 zile din momentul c#nd *otr#rea
priind #ncuiinarea adopiei a rmas definiti3 copia acestei *otr#ri oficiului de stare ciil
din raza ei teritorial. &ficiul de stare ciil a e/ecuta *otr#rea 8udectoreasc priind
#ncuiinarea adopiei3 indiferent de faptul dac e/ist sau nu cererea adoptatorilor sau a
persoanelor #mputernicite de ei #n acest sens.

&r(i6olul 120. Accesul la informaia priind copiii care pot fi adoptai
:1; Accesul la informaia priind copiii care pot fi adoptai este liber pentru persoanele care
solicit adopia i persoanele #mputernicite de ele.
:2; Autoritile tutelare nu au dreptul s limiteze accesul la informaia priind copiii care
pot fi adoptai #n modul prezut de prezentul cod.
:3; Autoritatea central pentru protecia copilului asigur publicarea i accesul la
informaia priind copiii luai la eiden pentru adopie.

&r(i6olul 121. Persoanele care au dreptul la adopie
:1; Adoptatori pot fi persoane de ambele se/e care au atins #rsta de 2! de ani3 cu e/cepia
persoanelor=
a; deczute din drepturile printeti>
b; declarate incapabile sau cu capacitate limitat de e/erciiu>
c; care au adoptat copii3 dar adopia a fost anulat din culpa lor>
d; eliberate de obligaiile de tutore :curator; din cauza ne#ndeplinirii culpabile a obligaiilor
lor>
e; care3 #n irtutea calitilor morale sau a strii sntii3 nu s#nt #n stare s5i
#ndeplineasc drepturile i obligaiile printeti de #ntreinere i de educaie a copilului adoptat>
f; care urmresc scopul de a obine o adopie ficti>
g; care au prezentat documente false>
*; care au atins #rsta de !+ de ani :aceast regul nu se aplic #n cazul c#nd adoptatorii s#nt
cstorii #ntre ei i unul din ei nu a atins #rsta de !+ de ani3 precum i atunci c#nd printele
adopti este soul printelui copilului adoptat sau c#nd copilul a trit #n familia eentualilor
prini adoptii #nainte ca acetia s #mplineasc #rsta de !+ de ani;.
:2; -etenii strini i apatrizii care #i au domiciliul #n afara *otarelor Republicii .oldoa
pot fi adoptatori ai copiilor ceteni ai Republicii .oldoa numai dac #ntrunesc at#t condiiile
impuse de legislaia statului ai crui ceteni s#nt sau #n care #i au domiciliul3 c#t i condiiile
impuse de legislaia Republicii .oldoa3 precum i dac ara lor este membr a -oneniei
asupra proteciei copiilor i cooperrii #n materia adopiei internaionale sau dac #n acest
domeniu e/ist un acord bilateral #ntre state.
:3; 2u se admite adopia copilului de un cuplu necstorit.
:4; Lista contraindicaiilor medicale pentru persoanele care intenioneaz s adopte copii se
aprob de 6uern.

&r(i6olul 122. 7ermenul de #ncercare la adopie
:1; Aotr#rea instanei 8udectoreti priind #ncuiinarea adopiei poate fi pronunat
numai atunci c#nd copilul s5a aflat #n #ngri8irea iitorilor adoptatori :adoptator; nu mai puin de $
luni.
:2; )n unele cazuri3 adopia poate fi #ncuiinat i fr stabilire acestui termen de
#ncercare3 motiele menion#ndu5se #n *otr#rea instanei 8udectoreti.

&r(i6olul 123. ,iferena de #rst #ntre adoptator i adoptat
:1; ,iferena de #rst #ntre adoptator i adoptat a fi de cel puin 1! ani. Aceast regul nu
se aplic #n cazurile c#nd unul dintre soi adopt copilul celuilalt so.
:2; Pentru motie temeinice3 aceast diferen de #rst poate fi redus3 dar nu mai mult
dec#t cu ! ani.

&r(i6olul 12/. Acordul prinilor la adopie
:1; Pentru adopia copilului se cere acordul prinilor lui.
:2; Acordul prinilor la adopie a fi e/primat printr5o declaraie scris autentificat de
notar sau de autoritatea tutelar #n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului ori al
prinilor.
:3; Acordul prinilor poate fi e/primat i personal #n instana 8udectoreasc.
:4; Administraia instituiei #n care este #ntreinut i educat copilul este #n drept s cear
acordul prinilor pentru o eentual adopie a acestuia3 fr indicarea identitii adoptatorilor.
:!; Prinii pot s5i retrag acordul la adopie #n orice moment3 dar numai p#n la
pronunarea *otr#rii 8udectoreti priind #ncuiinarea acesteia.

&r(i6olul 121. Adopia copilului fr acordul prinilor
2u este necesar acordul prinilor pentru adopia copilului dac acetia=
a; s#nt deczui din drepturile printeti>
b; s#nt declarai incapabili>
c; s#nt declarai disprui>
d; nu s#nt cunoscui>
e; nu locuiesc #mpreun cu copilul i se esc*ieaz nemotiat de la #ntreinerea i educaia
acestuia mai mult de $ luni.

&r(i6olul 126. Acordul tutorelui :curatorului; la adopie
:1; )n cazul c#nd copilul se afl sub tutel :curatel;3 este necesar i acordul scris al
tutorelui :curatorului; la adopie3 autentificat de notar sau de autoritatea tutelar #n a crei raz
teritorial se afl domiciliul minorului sau al tutorelui :curatorului;. Acordul poate fi e/primat de
tutore :curator; i personal #n instana 8udectoreasc.
:2; 1nstana 8udectoreasc3 dup caz3 poate #ncuiina adopia i fr acordul tutorelui
:curatorului;3 in#nd cont de aizul autoritii tutelare.

&r(i6olul 122. Acordul copilului la adopie
:1; Pentru adopia copilului care a atins #rsta de 1+ ani este necesar i acordul acestuia
e/primat #n instana 8udectoreasc.
:2; -a e/cepie3 copilul poate fi adoptat fr acordul lui dac3 p#n la momentul adopiei3 el
a locuit #n familia adoptatorilor i nu tie c acetia nu s#nt prinii lui fireti.

&r(i6olul 123. Acordul soului adoptatorului
:1; )n cazul c#nd copilul este adoptat numai de unul dintre soi3 este necesar acordul scris al
celuilalt so3 autentificat de notar sau de autoritatea tutelar. Acest acord poate fi e/primat i
personal #n instana 8udectoreasc.
:2; Acordul celuilalt so nu se cere dac acesta=
a; a fost declarat incapabil>
b; a fost declarat disprut>
c; a #ntrerupt relaiile familiale cu adoptatorul3 nu locuiete #mpreun cu acesta mai mult de
un an i domiciliul lui nu este cunoscut.

&r(i6olul 125. 2umele de familie i prenumele copilului adoptat
:1; ,up adopie3 copilul #i poate pstra numele de familie i prenumele.
:2; La cererea adoptatorilor3 instana 8udectoreasc poate sc*imba numele i prenumele
copilului adoptat3 atribuindu5i numele de familie al adoptatorilor sau al unuia dintre ei3 dac
acetia poart nume de familie diferite3 iar prenumele poate fi ales de adoptatori.
:3; Pentru sc*imbarea numelui de familie i a prenumelui copilului adoptat care a atins
#rsta de 1+ ani se cere i acordul acestuia.
:4; )n caz de sc*imbare a numelui de familie i a prenumelui copilului adoptat3 faptul se
menioneaz #n *otr#rea instanei 8udectoreti priind #ncuiinarea adopiei.

&r(i6olul 130. 9c*imbarea locului de natere al copilului adoptat
:1; )n scopul asigurrii secretului adopiei3 la cererea adoptatorilor3 este posibil
sc*imbarea locului de natere al copilului.
:2; )n caz de sc*imbare a locului de natere al copilului adoptat3 faptul se menioneaz #n
*otr#rea instanei 8udectoreti priind #ncuiinarea adopiei.

&r(i6olul 131. )nscrierea adoptatorilor #n calitate de prini ai adoptatului
:1; Adoptatorii se #nscriu #n actul de natere al adoptatului #n calitate de prini ai acestuia.
:2; )n caz de necesitate3 la cererea adoptatorilor3 instana 8udectoreasc poate pstra datele
despre prinii copilului adoptat.

&r(i6olul 132. "fectele 8uridice ale adopiei
:1; ,repturile i obligaiile adoptatorului i adoptatului iau natere din momentul c#nd a
rmas definiti *otr#rea instanei 8udectoreti priind #ncuiinarea adopiei.
:2; Adoptatul i descendenii lui3 #n raport cu prinii adoptii i rudele acestora3 iar
adoptatorii i rudele acestora3 #n raport cu copilul adoptat i descendenii lui3 s#nt asimilai #n
drepturile i obligaiile personale nepatrimoniale i patrimoniale cu rudele fireti.
:3; Adoptatul pierde drepturile personale nepatrimoniale i patrimoniale i este eliberat de
#ndeplinirea obligaiilor fa de prinii si fireti i rudele acestora.
:4; )n cazul c#nd copilul este adoptat de o singur persoan3 drepturile personale pot fi
pstrate3 la cererea mamei3 dac adoptatorul este brbat sau3 la cererea tatlui3 dac adoptatorul
este femeie. ,espre aceasta se menioneaz #n *otr#rea instanei 8udectoreti priind
#ncuiinarea adopiei.
:!; "fectele 8uridice prezute de prezentul articol surin indiferent de faptul dac
adoptatorii s#nt sau nu s#nt #nscrii #n calitate de prini ai copilului adoptat.

&r(i6olul 133. Pstrarea dreptului copilului la pensie i indemnizaii
,ac3 la momentul adopiei3 copilul aea dreptul la pensie i indemnizaii #n legtur cu
pierderea #ntreintorului3 acest drept a fi pstrat i dup adopie.

&r(i6olul 13/. 9ecretul adopiei
:1; 9ecretul adopiei este ocrotit de lege.
:2; Persoanele oficiale crora le este cunoscut faptul adopiei s#nt obligate s pstreze
secretul acestui fapt. )n caz contrar3 ele poart rspundere #n conformitate cu legea.
:3; 9e interzice eliberarea3 fr acordul adoptatorilor sau al autoritii tutelare3 a e/traselor
din registrele de stare ciil ori a copiilor de pe acestea din care s se ad c adoptatorii nu s#nt
prinii fireti ai copilului adoptat.

&r(i6olul 131. )ncetarea adopiei
:1; Adopia #nceteaz #n urma desfacerii sau declarrii nulitii acesteia #n baza *otr#rii
instanei 8udectoreti.
:2; Adopia desfcut #nceteaz din momentul c#nd *otr#rea respecti a instanei
8udectoreti a rmas definiti.
:3; Adopia declarat nul #nceteaz din momentul #ncuiinrii acesteia.
:4; -ererea priind desfacerea sau declararea nulitii adopiei se #nainteaz adoptatorilor.
:!; ,ac prinilor nu le s#nt cunoscui adoptatorii3 cererea prezut la alin.:4; se depune
la autoritatea tutelar din raza teritorial a instanei 8udectoreti care a adoptat *otr#rea priind
#ncuiinarea adopiei. )n acest caz3 adoptatorilor li se comunic despre aciunea pornit i ei au
dreptul s participe la proces sau s #ncredineze autoritii tutelare aprarea drepturilor lor.
:$; La e/aminarea cauzelor priind desfacerea sau declararea nulitii adopiei3 instana
8udectoreasc este #n drept s oblige adoptatorii s participe la proces.

&r(i6olul 136. 7emeiurile desfacerii adopiei
:1; Adopia poate fi desfcut3 dac aceasta o cer interesele copilului adoptat3 #n cazul c#nd=
a; adoptatorii nu5i #ndeplinesc sau nu5i pot #ndeplini obligaiile priind #ntreinerea i
educaia adoptatului>
b; adoptatorii abuzeaz de drepturile printeti sau se comport cu cruzime fa de copil>
c; adoptatorii sufer de alcoolism cronic sau de narcomanie>
d; adopia s5a fcut fr acordul prinilor copilului sau al soului adoptatorului3 dac acest
acord se cerea conform legii.
:2; 1nstana 8udectoreasc este #n drept s desfac adopia i #n alte cazuri3 dac aceasta o
cer interesele adoptatului.
:3; 1nstana 8udectoreasc a e/pedia3 #n termen de 3 zile de la data c#nd a rmas
definiti *otr#rea priind desfacerea adopiei3 o copie a acesteia oficiului de stare ciil i
autoritii tutelare din raza teritorial a instanei 8udectoreti.

&r(i6olul 132. ,reptul de a cere desfacerea adopiei
:1; Au dreptul s cear desfacerea adopiei copilului=
a; prinii acestuia>
b; adoptatorii lui>
c; soul adoptatorului3 #n cazul #n care adopia a fost fcut fr acordul lui3 dac acest
acord se cerea conform legii>
d; #nsui adoptatul care a atins #rsta de 14 ani>
e; autoritatea tutelar>
f; procurorul.
:2; Persoanele fizice i 8uridice altele dec#t cele menionate la alin.:1; nu au dreptul s
cear desfacerea adopiei.

&r(i6olul 133. ,esfacerea adopiei dup atingerea ma8oratului de ctre adoptat
,ac3 #n momentul pornirii aciunii priind desfacerea adopiei3 adoptatul a atins #rsta de
1' ani3 adopia poate fi desfcut numai cu acordul at#t al adoptatorului3 c#t i al adoptatului.

&r(i6olul 135. 7emeiurile declarrii nulitii adopiei
Adopia poate fi declarat nul numai dac se a stabili c=
a; #ncuiinarea ei s5a #ntemeiat pe acte false>
b; adopia a fost ficti>
c; la momentul #ncuiinrii adopiei3 adoptatorul era deczut din drepturile printeti3
declarat incapabil sau cu capacitate limitat de e/erciiu.

&r(i6olul 1/0. ,reptul de a cere declararea nulitii adopiei
Au dreptul de a cere declararea nulitii adopiei=
a; autoritile tutelare>
b; procurorul.

&r(i6olul 1/1. "fectele #ncetrii adopiei
:1; ,in momentul #ncetrii adopiei3 se sting toate drepturile i obligaiile personale
nepatrimoniale i patrimoniale dintre copilul adoptat i descendenii lui3 pe de o parte3 i
adoptatorii i rudele lor3 pe de alt parte3 i se restabilesc drepturile i obligaiile dintre adoptat i
descendenii lui3 pe de o parte3 i prinii i rudele fireti ale adoptatului3 pe de alt parte.
:2; )n cazul #ncetrii adopiei3 problema priind restabilirea numelui de familie i a
prenumelui copilului adoptat se soluioneaz de instana 8udectoreasc. ,ac acesta a #mplinit
#rsta de 1+ ani3 se ia #n considerare i prerea lui.
:3; )n cazul desfacerii adopiei3 instana 8udectoreasc poate obliga adoptatorii s acorde
copilului minor #ntreinere #n mrimea i modul prezute de prezentul cod.
:4; ,up #ncetarea adopiei3 copilul este #napoiat prinilor. ,ac prinii lipsesc sau
#napoierea lui prinilor contraine intereselor copilului3 el este dat #n gri8a autoritii tutelare.

Ca'i(olul 15
!U!EL& ,I CUR&!EL& C#PIIL#R
&r(i6olul 1/2. 1nstituirea tutelei i curatelei
:1; 7utela i curatela se instituie asupra copiilor rmai fr ocrotire printeasc #n scopul
educaiei i instruirii acestora3 precum i al aprrii drepturilor i intereselor lor legitime.
:2; 7utela se instituie asupra copiilor care nu au atins #rsta de 14 ani. La atingerea #rstei
de 14 ani3 tutela se transform #n curatel3 fr adoptarea de ctre autoritatea tutelar a unei
*otr#ri suplimentare.
:3; -uratela se instituie asupra copiilor #n #rst de la 14 la 1' ani.
:4; 7utela i curatela se instituie de ctre autoritile administraiei publice locale3 #n
termen de cel mult o lun din momentul primirii cererii respectie3 #n baza aizului scris al
autoritii tutelare.
[Art.142 modificat prin L!a nr.1%4-"#$ din %0.06.0)& 'n vi!oar 12.08.0)(

&r(i6olul 1/3. Persoanele care pot fi numite tutori :curatori;
:1; Pot fi numii tutori :curatori; o singur persoan fizic sau soul i soia #mpreun dac
nu se afl #n reunul din cazurile de incompatibilitate prezute la alin.:4; i au consimit e/pres.
:2; La numirea tutorelui :curatorului; se iau #n considerare calitile morale i alte caliti
personale3 posibilitile candidatului de a5i #ndeplini obligaiile de tutore :curator;3 relaiile lui i
ale membrilor familiei lui cu copilul.
:3; 2umirea tutorelui la copilul care a atins #rsta de 1+ ani se face numai cu acordul
copilului.
:4; 2u poate fi numit tutore :curator; persoana=
a; minor>
b; declarat incapabil sau cu capacitate de e/erciiu limitat>
c; deczut din drepturile printeti>
d; declarat incapabil de a fi tutore :curator; din cauza strii de sntate>
e; care a fost adoptator3 dar adopia a fost anulat din cauza e/ercitrii necorespunztoare a
obligaiilor de adoptator>
f; creia i s5a restr#ns e/erciiul unor drepturi politice sau ciile3 fie #n temeiul legii3 fie prin
*otr#re 8udectoreasc3 precum i persoana cu rele purtri>
g; ale crei interese in #n conflict cu interesele persoanei puse sub tutel :curatel;>
*; #nlturat3 prin act autentic sau prin testament3 de ctre printele care e/ercita singur3
p#n la momentul morii3 ocrotirea printeasc>
i; care3 e/ercit#nd o tutel :curatel;3 a fost #ndeprtat de la ea>
8; care sufer de alcoolism cronic sau de narcomanie>
B; care se afl #n relaii de munc cu instituia #n care este internat copilul asupra cruia se
instituie tutela :curatela;>
l; care nu are domiciliul pe teritoriul Republicii .oldoa.
[Art.14% 'n rdac*ia L!ii nr.1%4-"#$ din %0.06.0)& 'n vi!oar 12.08.0)(

&r(i6olul 1//. 7utela :curatela; asupra copiilor care s#nt #ntreinui i educai #n instituiile
de stat
:1; )n cazul #n care asupra copiilor #ntreinui i educai #n instituiile de stat nu este
instituit tutela :curatela;3 obligaiile tutorelui :curatorului; s#nt puse pe seama administraiei
instituiei respectie.
:2; Plasamentul temporar al copilului aflat sub tutel :curatel; #n instituia de stat nu
anuleaz drepturile i obligaiile tutorelui :curatorului; fa de acesta.
:3; Aprarea drepturilor copiilor e/ternai din instituiile de stat este preluat de ctre
autoritile tutelare.

&r(i6olul 1/1. ,repturile copiilor aflai sub tutel :curatel;
-opiii aflai sub tutel :curatel; au dreptul=
a; de a locui #mpreun cu tutorele :curatorul; lor>
b; la condiii normale de #ntreinere3 educaie i instruire>
c; la dezoltare multilateral i la respectarea demnitii umane>
d; la pensia de #ntreinere i la alte pli sociale>
e; la spaiul locati ocupat anterior de ctre prinii lor sau la asigurarea cu spaiu locati3
#n modul stabilit>
f; la aprarea drepturilor lor #n modul stabilit>
g; la comunicare cu prinii i rudele>
*; la e/primarea propriei opinii #n procesul soluionrii problemelor care le ating drepturile
i interesele legitime.

&r(i6olul 1/6. ,repturile i obligaiile tutorelui :curatorului;
:1; 7utorele :curatorul; are dreptul i este obligat s se ocupe de educaia copilului aflat
sub tutela :curatela; sa3 s aib gri8 de sntatea i dezoltarea fizic3 psi*ic3 spiritual i
moral a copilului.
:2; 7utorele :curatorul; determin de sine stttor procedeele i mi8loacele de educaie a
copilului aflat sub tutel :curatel;3 lu#nd #n considerare eentualele recomandri ale autoritii
tutelare i respect#nd preederile art.$2.
:3; 7utorele :curatorul;3 in#nd cont de opinia copilului3 poate alege instituia de #nm#nt
i forma de studii pe care le a urma copilul3 fiind obligat s asigure frecentarea de ctre copil a
colii p#n la sf#ritul anului de #nm#nt #n care acesta atinge #rsta de 1$ ani.
:4; 7utorele :curatorul; este #n drept s cear de la orice persoan3 inclusi rudele
apropiate3 #napoierea copilului pe care acestea #l rein fr temei legal sau fr o *otr#re
corespunztoare a instanei 8udectoreti.
:!; 7utorele :curatorul; nu este #n drept s #mpiedice contactele copilului cu rudele lui3 cu
e/cepia cazurilor #n care contactele respectie contrain intereselor acestuia.
:$; ,repturile i obligaiile tutorelui :curatorului; priind reprezentarea intereselor
copilului aflat sub tutela :curatela; sa s#nt stabilite de legislaia ciil.
:%; 7utorele :curatorul; este obligat s locuiasc #mpreun cu copilul aflat sub tutela
:curatela; sa. -uratorul i copilul aflat sub curatel care a atins #rsta de 14 ani pot locui separat
doar cu acordul autoritii tutelare.
:'; 7utorele :curatorul; este obligat s comunice autoritii tutelare informaiile priind
starea sntii3 #ngri8irea i educaia copilului3 precum i sc*imbarea domiciliului.
[Art.146 modificat prin L!a nr.1%4-"#$ din %0.06.0)& 'n vi!oar 12.08.0)(

&r(i6olul 1/2. "/ercitarea drepturilor i #ndeplinirea obligaiilor de tutore :curator;
:1; ,repturile i obligaiile de tutore :curator; s#nt e/ercitate e/clusi #n interesul minorului
aflat sub tutel :curatel;.
:2; &bligaiile de tutore :curator; s#nt e/ercitate gratuit3 cu e/cepiile prezute de lege.

Ca'i(olul 20
C&ELE "E C#PII "E !IP )&*ILI&L
&r(i6olul 1/3. 2oiunea de cas de copii de tip familial
-asa de copii de tip familial este o instituie particular creat pe baza unei familii3 in#ndu5
se cont de situaia material i nielul spiritual al acesteia3 #n scopul #ntreinerii pariale i
educaiei copiilor orfani i a celor rmai fr ocrotire printeasc.

&r(i6olul 1/5. -rearea caselor de copii de tip familial
:1; -asa de copii de tip familial se creeaz conform *otr#rii autoritii administraiei
publice locale3 adoptate #n baza aizului autoritii tutelare3 a cererii prinilor educatori i a
actelor ane/ate la aceasta.
:2; )n casa de copii de tip familial pot fi cel mult 1+ copii3 inclusi copiii proprii ai
prinilor educatori3 dar nu mai puin de ! copii plasai.

&r(i6olul 110. Prinii educatori
:1; Pot fi prini educatori persoanele cu domiciliul pe teritoriul Republicii .oldoa3 care
au atins #rsta de 2! de ani i ale cror caliti morale i stare a sntii permit #ndeplinirea
obligaiilor respectie.
:2; 2u pot fi prini educatori persoanele=
a; deczute din drepturile printeti>
b; declarate incapabile sau cu capacitate limitat de e/erciiu>
c; eliberate de obligaiile de tutore :curator; din culpa lor>
d; care au fost adoptatori3 dar adopia a fost desfcut din culpa lor>
e; care sufer de boli cronice grae sau contagioase.

&r(i6olul 111. ,repturile i obligaiile prinilor educatori
:1; Prinii educatori au fa de copiii plasai #n casele de copii de tip familial drepturi i
obligaii similare celor ale tutorelui :curatorului;.
:2; Prinii educatori beneficiaz de remunerare i #nlesniri #n modul stabilit de 6uern.

&r(i6olul 112. -opiii care pot fi plasai #n casele de copii de tip familial
:1; )n casele de copii de tip familial pot fi plasai pentru #ntreinere i educaie copiii orfani
i copiii rmai fr ocrotire printeasc #n #rst de p#n la 14 ani.
:2; Alegerea prealabil a copiilor pentru casa de copii de tip familial se face de ctre
prinii educatori3 cu concursul autoritii tutelare3 in#ndu5se cont de cerinele art.11! alin.:2;.
:3; La plasarea #n casele de copii de tip familial este interzis desprirea frailor i
surorilor3 cu e/cepia cazurilor c#nd aceasta o cer interesele copiilor.
:4; -opilul care a #mplinit #rsta de 1+ ani poate fi plasat #n casa de copii de tip familial
numai cu acordul acestuia.

&r(i6olul 113. ,repturile copiilor plasai #n casele de copii de tip familial
:1; -opiii plasai #n casele de copii de tip familial au aceleai drepturi ca i copiii aflai sub
tutel :curatel;.
:2; Pentru #ntreinerea copiilor din casele de copii de tip familial se pltesc indemnizaii
lunare #n modul i cuantumul prezute de 6uern.

!I!LUL VI
REGLE*EN!&RE& REL&%IIL#R )&*ILI&LE
CU ELE*EN!E "E EX!R&NEI!&!E
&r(i6olul 11/. Aplicarea normelor dreptului familiei fa de cetenii strini i apatrizi
-etenii strini i apatrizii cu domiciliul pe teritoriul Republicii .oldoa3 #n relaiile
familiale3 au aceleai drepturi i obligaii ca i cetenii Republicii .oldoa.

&r(i6olul 111. )nc*eierea cstoriei pe teritoriul Republicii .oldoa
:1; <orma i modul de #nc*eiere a cstoriei pe teritoriul Republicii .oldoa de ctre
cetenii strini i apatrizi s#nt determinate de legislaia Republicii .oldoa.
:2; -etenii strini3 cu domiciliul #n afara teritoriului Republicii .oldoa3 #nc*eie
cstoria pe teritoriul Republicii .oldoa conform legislaiei Republicii .oldoa dac au
dreptul la #nc*eierea cstoriei #n conformitate cu legislaia statului ai crui ceteni s#nt.
:3; -ondiiile de #nc*eiere a cstoriei de ctre apatrizi pe teritoriul Republicii .oldoa
s#nt determinate de legislaia Republicii .oldoa3 in#ndu5se cont de legislaia statului #n care
acetia #i au domiciliul.
:4; -storiile #nc*eiate la misiunile diplomatice i oficiile consulare strine s#nt
recunoscute pe teritoriul Republicii .oldoa #n baza principiului reciprocitii.

&r(i6olul 116. )nc*eierea cstoriei #n afara Republicii .oldoa
:1; -etenii Republicii .oldoa se pot cstori #n afara Republicii .oldoa la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii .oldoa.
:2; -storiile dintre cetenii Republicii .oldoa i cstoriile dintre cetenii Republicii
.oldoa i cetenii strini sau apatrizi #nc*eiate #n afara Republicii .oldoa #n conformitate cu
legislaia rii #n care a fost #nc*eiat cstoria s#nt recunoscute #n Republica .oldoa doar #n
cazul dac au fost respectate condiiile art.11 i 14 din prezentul cod.

&r(i6olul 112. Relaiile personale nepatrimoniale i patrimoniale ale soilor
:1; ,repturile i obligaiile personale nepatrimoniale i patrimoniale ale soilor se
determin de legislaia statului #n care #i au domiciliul comun3 iar #n lipsa domiciliului comun 5
a legislaiei statului unde acetia au aut ultimul domiciliu comun.
:2; ,ac soii nu au i nici nu au aut anterior un domiciliu comun3 drepturile i obligaiile
lor personale nepatrimoniale i patrimoniale se determin pe teritoriul Republicii .oldoa #n
baza legislaiei Republicii .oldoa.
:3; -ontractul matrimonial i contractul priind plata pensiei de #ntreinere3 #n baza unui
acord dintre soi3 pot fi supuse legislaiei statului unde #i are domiciliul unul dintre soi. )n lipsa
unui atare acord3 contractelor #n cauz li se aplic preederile alin.:1; i :2;.

&r(i6olul 113. ,esfacerea cstoriei
:1; ,esfacerea cstoriei cu elemente de e/traneitate pe teritoriul Republicii .oldoa are
loc conform legislaiei Republicii .oldoa.
:2; -etenii Republicii .oldoa care locuiesc #n afara rii au dreptul la desfacerea
cstoriei #n instanele 8udectoreti ale Republicii .oldoa3 indiferent de cetenia i domiciliul
celuilalt so.
:3; ,ac3 conform legislaiei Republicii .oldoa3 cstoria poate fi desfcut de oficiul de
stare ciil3 aceast problem poate fi soluionat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
ale Republicii .oldoa.
:4; "ste recunoscut alabil desfacerea cstoriei #n afara Republicii .oldoa dac3 la
soluionarea acestei probleme3 au fost respectate cerinele legislaiei statului corespunztor
priind competena organelor care au adoptat *otr#rea i priind desfacerea cstoriei.

&r(i6olul 115. 9tabilirea i contestarea paternitii :maternitii;
:1; #n Republica .oldoa3 #n cazul prinilor :printelui; ceteni strini sau apatrizi3
paternitatea :maternitatea; se stabilete i se contest conform legislaiei Republicii .oldoa.
:2; Paternitatea :maternitatea; #n raport cu copilul cetean al Republicii .oldoa se
stabilete i se contest #n Republica .oldoa conform legislaiei proprii3 indiferent de
domiciliul copilului.
:3; ,ac3 conform legislaiei Republicii .oldoa3 este posibil stabilirea paternitii
:maternitii; la oficiile de stare ciil3 prinii copilului care locuiesc #n strintate s#nt #n drept
s se adreseze cu o declaraie priind stabilirea paternitii :maternitii; la misiunile diplomatice
i oficiile consulare ale Republicii .oldoa dac cel puin unul din prini este cetean al
Republicii .oldoa.

&r(i6olul 160. ,repturile i obligaiile prinilor i copiilor
:1; ,repturile i obligaiile prinilor3 inclusi obligaia prinilor de a5i #ntreine copiii3
s#nt stabilite de legislaia statului pe al crui teritoriu acetia #i au domiciliul comun. )n lipsa
domiciliului comun al prinilor i copiilor3 drepturile i obligaiile acestora s#nt reglementate de
legislaia statului al crui cetean este copilul.
:2; )n cazurile de asigurare a obligaiilor de #ntreinere dintre prini i copii poate fi
aplicat legislaia statului al crui cetean este persoana ce pretinde #ntreinere.

&r(i6olul 161. &bligaiile de #ntreinere ale copiilor i ale altor membri ai familiei
&bligaiile de #ntreinere ale copiilor i ale altor membri ai familiei se determin #n
conformitate cu legislaia statului unde #i are domiciliul persoana care are dreptul la #ntreinere3
dac contractul priind plata pensiei de #ntreinere nu preede altfel.

&r(i6olul 162. Adopia
:1; Pe teritoriul Republicii .oldoa3 adopia copiilor ceteni ai Republicii .oldoa de
ctre ceteni strini are loc in#ndu5se cont de legislaia statelor ai cror ceteni s#nt acetia din
urm. )n acelai mod se procedeaz i #n cazul desfacerii adopiei.
:2; Pe teritoriul Republicii .oldoa3 adopia copiilor ceteni ai Republicii .oldoa de
ctre apatrizi are loc in#ndu5se cont de legislaia statelor #n care acetia din urm #i au
domiciliul la data depunerii cererii priind #ncuiinarea adopiei. )n acelai mod se procedeaz
i #n cazul desfacerii adopiei.
:3; La soluionarea adopiei copiilor ceteni ai Republicii .oldoa de ctre ceteni strini
i apatrizi se a asigura continuitatea educaiei copiilor3 in#ndu5se cont de proeniena lor etnic3
apartenena cultural i religioas3 de limb i alte particulariti importante.
:4; Pe teritoriul Republicii .oldoa3 adopia copiilor ceteni ai Republicii .oldoa de
ctre cetenii strini i apatrizi se a face3 de asemenea3 #n condiiile art.11$3 11( i 121.
:!; Pe teritoriul Republicii .oldoa3 adopia copiilor ceteni strini cu domiciliul #n
Republica .oldoa are loc #n conformitate cu legislaia Republicii .oldoa3 dac tratatele
internaionale nu pred altfel.
:$; Adopia copiilor ceteni ai Republicii .oldoa cu domiciliul #n afara teritoriului
Republicii .oldoa3 efectuat de ctre organele abilitate ale statului strin al crui cetean este
adoptatorul3 se recunoate ca alabil #n Republica .oldoa cu condiia autorizrii ei anticipate
de ctre autoritatea central pentru protecia copilului.

&r(i6olul 163. Asigurarea drepturilor copiilor ceteni ai Republicii .oldoa adoptai de
ctre ceteni strini sau apatrizi
:1; -opiii ceteni ai Republicii .oldoa pot fi adoptai de ctre ceteni strini sau
apatrizi doar dac3 conform legislaiei statelor #n care urmeaz s plece3 li se or asigura garanii
i norme 8uridice ec*ialente celor de care s5ar fi bucurat #n cazul adopiei #n ara natal i dac
legislaia statelor respectie le garanteaz drepturile #ntr5un olum nu mai mic dec#t legislaia
Republicii .oldoa.
:2; Autoritatea central pentru protecia copilului3 cu spri8inul misiunilor diplomatice i
oficiilor consulare ale Republicii .oldoa3 precum i pe alte ci recunoscute de normele
internaionale3 este abilitat s pretind de la autoritile i organizaiile statelor ai cror ceteni
s#nt adoptatorii sau #n care #i au domiciliul adoptatorii apatrizi asigurarea pentru copiii adoptai
ceteni ai Republicii .oldoa a garaniilor i normelor 8uridice ec*ialente celor de care acetia
s5ar fi bucurat #n cazul adopiei #n ara natal3 s cear informaii cu priire la condiiile de ia
i de educaie ale adoptailor.
:3; -etenia copiilor adoptai de ctre ceteni strini sau apatrizi se reglementeaz de
Legea cu priire la cetenia Republicii .oldoa.

&r(i6olul 16/. Aplicarea normelor dreptului familiei ale statelor strine
:1; #n cazul aplicrii pe teritoriul Republicii .oldoa a normelor dreptului familiei ale
statelor strine3 coninutul acestora se determin conform interpretrii oficiale sau conform
practicii din statele respectie.
:2; Persoanele interesate au dreptul s prezinte documente care confirm coninutul
normelor dreptului familiei ale statului strin pe care le inoc sau s contribuie #ntr5un alt mod
la determinarea coninutului acestor norme.
:3; ,ac msurile #ntreprinse nu permit stabilirea coninutului normelor dreptului familiei
ale statelor strine3 se aplic legislaia Republicii .oldoa.
:4; 2ormele dreptului familiei ale statelor strine nu s#nt aplicabile pe teritoriul Republicii
.oldoa dac contrain moraurilor i ordinii publice din Republica .oldoa. )n acest caz3 se
aplic legislaia Republicii .oldoa.

!I!LUL VII
"IP#$I%II )IN&LE ,I !R&N$I!#RII
&r(i6olul 161
La data intrrii #n igoare a prezentului cod3 se abrog -odul cstoriei i familiei3 aprobat
prin Legea nr.(145011 din 2$ decembrie 1($(3 cu modificrile i completrile ulterioare.

&r(i6olul 166
:1; 2ormele prezentului cod se aplic relaiilor familiale care au luat natere dup intrarea
lui #n igoare.
:2; )n cazul relaiilor familiale care au luat natere p#n la intrarea #n igoare a prezentului
cod3 normele acestuia se or aplica drepturilor i obligaiilor care or lua natere dup intrarea
lui #n igoare.
:3; Reglementrile referitoare la recunoaterea ca alabil a cstoriei a crei #nregistrare
de stat a fost efectuat la organele de stare ciil :art.2; nu se aplic cstoriilor #nc*eiate de
cetenii Republicii .oldoa cu respectarea ritualurilor religioase pe teritoriile ocupate care
intrau #n componena fostei 4.R.9.9. #n perioada celui de al doilea rzboi mondial3 p#n la
constituirea sau reconstituirea organelor de stare ciil pe teritoriul Republicii .oldoa.
:4; Reglementrile priind proprietatea #n delmie a soilor i priind proprietatea
personal a fiecruia dintre soi3 prezute la art.2+5233 se or aplica proprietii obinute de ctre
soi :unul dintre soi; dup intrarea #n igoare a prezentului cod.
:!; -ondiiile i modul #nc*eierii contractelor matrimoniale i a contractelor cu priire la
plata pensiei de #ntreinere3 reglementate la cap.$ i 1!3 se aplic contractelor respectie #nc*eiate
dup intrarea #n igoare a prezentului cod. -ontractele matrimoniale i contractele cu priire la
plata pensiei de #ntreinere #nc*eiate p#n la intrarea #n igoare a prezentului cod se or aplica #n
msura #n care nu contrain acestuia.
:$; -storia desfcut pe cale 8udectoreasc p#n la intrarea #n igoare a prezentului cod
se consider desfcut de la data #nregistrrii diorului la oficiul de stare ciil.
:%; 9tabilirea paternitii :maternitii;3 contestarea paternitii :maternitii; sau orice alt
aciune priitoare la starea ciil cade sub incidena -odului familiei i produce efectele
prezute de acesta i #n cazul copiilor nscui #nainte de intrarea lui #n igoare3 c*iar dac
cererea se afl #n faz de 8udecat.
:'; -ererile cu priire la orice msuri de ocrotire3 acceptate #n baza legilor abrogate i
aflate #n faz de 8udecat la intrarea #n igoare a prezentului cod3 or fi soluionate de instanele
8udectoreti potriit dispoziiilor acestui cod.

&r(i6olul 162
6uernul3 #n termen de 3 luni=
5 a aduce actele sale normatie #n conformitate cu prezentul cod>
5 a adopta acte normatie care s asigure aplicarea prezentului cod.

PRE,E"IN!ELE P&RL&*EN!ULUI Eu7enia
#!&PCIUC
C8i9in:u; 26 o6(om<rie 2000.
Nr. 1316-XIV.
__________
Legile Republicii Moldova
1316/26.10.2000 Codul familiei //Monitorul Ofcial 47-
48/210, 26.04.2001